Välkommen till Red Sea

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Red Sea"

Transkript

1 Red Sea Produktkatalog 2013

2

3 Välkommen till Red Sea Sedan starten för 20 år har Red Seas vision varit att skapa en värld där saltvattens- och revakvarier är det självklara valet för alla hobbyakvarister. Denna passion har styrt företagets produktutveckling och design. Red Sea är inställt på att leverera kompletta revlösningar, som gör det möjligt för hobbyakvarister som du, att fokusera på de djur som lever i ditt rev snarare än bekymra dig över vattenkemi eller vilken akvarieutrustning som är lämplig och passar. Flera betydande framsteg inom revhållning har kunnat förverkligas tack vare Red Seas engagemang i forskning. Denna kontinuerliga, ursprungliga forskning som bedrivs av Red Seas hängivna team av biologer, kemister och tekniker ger hobbyakvarister över hela världen stora fördelar. Red Seas unika forskning kring korallers biokemi och deras förhållande till det omgivande havsvattnet har resulterat i utvecklingen av Reef Care- och Marine Care-programmen. Dessa program som är mycket avancerade men enkla att införa, ger hobbyakvarister kunskap och underlag för att förstå och sköta den fascinerande miljön i deras akvarium. I enlighet med företagets mål att göra det möjligt för en bredare allmänhet, från nybörjare till erfarna hobbyakvarister, att framgångsrikt sköta revakvarier har Red Sea utvecklat sitt banbrytande sortiment av MAX-akvariesystem. Dessa MAX-system är fullt utrustade för att passa de mest känsliga stenkoraller (SPS) och är utformade att smälta in i alla moderna hemmiljöer. Vårt breda sortiment av unika lösningar gör det möjligt för dig att ägna mer tid åt att njuta av ditt stycke korallrev och ger långsiktig framgång och fantastiska resultat. Vi inbjuder dig att lära dig mer om dessa lösningar och ser fram emot att hjälpa dig att förverkliga din dröm om att ha ett revakvarium hemma. 3

4 Red Sea salter

5 Red Sea Red Seas salter - En blandning av vetenskap och natur Källan Röda havet, ett havsinlopp från Indiska oceanen mellan Afrika och Asien, är ett av jordens vackraste, mest exotiska och fascinerande naturliga underverk. Röda havet försörjer världens nordligaste tropiska rev och är en oas för alla levande varelser, rev och korallformationer, av vilka många är unika för området. Röda havet har den största mångfalden av marin fauna av alla tropiska rev i hela världen och har den högsta densiteten av koraller per kubikmeter hav. Den unika biologiska mångfalden hos det levande revet inom detta storslagna område är vår inspiration och vi hämtar vårt salt från Röda havet, vilket gör det möjligt för oss att ge dig en blandning av vetenskap och natur med det levande revet i varje skördat korn. Skörd Från det ursprungliga vattnet i Röda havet hämtas havsvatten som transporteras genom en rad grunda dammar och genomgår en naturlig avdunstningsprocess under ökensolens torra hetta. I den första dammen avdunstar havsvattnet från en naturlig salthaltsnivå på 40 ppt till en salthalt på ungefär 250 ppt och i den här processen avlägsnas allt kalcium och tungmetaller. I efterföljande dammar leder ytterligare avdunstning till bildandet av natriumkloridkristaller och att andra joner såsom magnesium och kalium blir kvar i en koncentrerad saltlösning. I slutet av avdunstningsprocessen torkar denna saltlösning bort. De återstående kristallerna av obearbetad natriumklorid genomgår en process med tvätt och torkning för att avlägsna organiska föroreningar och andra eventuella föroreningar. Denna process har företaget ensamrätt på. Slutresultatet är rena, vita, ätliga kristaller av natriumklorid som innehåller 47 av de andra ämnena som förekommer naturligt i Röda havet. Denna natriumklorid som berikats med olika ämnen bildar basen för båda Red Seas saltblandningar och kombinerar vetenskap och natur med det levande revet i varje skördat korn. Denna natriumklorid som är fri från höga nivåer av tungmetaller eller organiska föreningar och har en naturlig koncentration av mikronäringsämnen och spårämnen utgör över 72 % av innehållet i Red Seas salter och ger en kvalitetsnivå och homogenitet som nästan är omöjlig att uppnå på konstgjord väg. Slutsteget i processen är att konsekvent tillsätta en blandning av kalcium, magnesium, kalium och andra ämnen till natriumkloridet. Detta görs genom att arbeta i små satser med stränga kvalitetskontrollmätningar. Eftersom vårt material inte innehåller höga nivåer av tungmetaller behövs inte kemiska bindemedel som skadar funktionen hos proteinskummare. 5

6 { Red Sea Basämnena...Allt handlar om balans { Red Sea Salt advanced formula Naturally Harvested Salt from the Red Sea Comprises 72% of the salt mix, includes 45 Minor and trace elements Other major, minor and trace elements Comprises 28% of the salt mix Naturligt havsvatten innehåller över 70 kemiska ämnen och även om de flesta ämnena påverkar vattenparametrarna, har några av dem en mer betydande roll när det gäller vattnets totala kemiska stabilitet. Dessa ämnen bildar grunden för revmiljön och de innefattar de tre huvudämnena: kalcium, magnesium och bikarbonater. Dessa tre "basämnen" har en hög effekt på vattenkemin (ph-stabilitet, alkalinitet, havsvattnets jonstyrka) och på många av korallens biologiska processer (skelettbildning, jonbyte, fotosyntes). Till skillnad från den naturliga revmiljön där det finns en oändlig reserv av basämnena, har revakvariet begränsade resurser som snabbt förbrukas av akvariets invånare. Det är därför nödvändigt att bibehålla högre nivåer än de naturliga nivåerna av basämnena för att göra en hållbar koralltillväxt möjlig. Ursprunglig forskning som utförs i Red Seas laboratorium har visat att i ett slutet system (ett akvarium) är det nödvändigt med en specifik kvot mellan basämnena kalcium, magnesium och karbonater (alkalinitet) för att få levande koraller och för bildandet av ett starkt korallskelett av aragonit. Denna kvot måste bibehållas särskilt när nivåerna av basämnena höjs över de naturliga nivåerna i havet. Red Seas salter tillverkas enligt dessa idealiska kvoter och gör att nivåerna av basämnen inte behöver justeras efter vattenbyten och förbättrar betydligt korallernas hälsa. Tekniska anmärkningar: Korallernas skelettuppbyggnad: Koraller bygger upp ungefär 90 % av sina skelett genom att kombinera kalcium- och karbonatjoner från vattnet för att bilda aragonit (CaCO 3 ). Resten av skelettet består av magnesit (MgCO 3 ), strontianit (SrCO 3 ), kalcit (en mer skör kristallstruktur av CaCO 3 ), fluorit (CaF 2 och andra mikronäringsämnen och spårämnen. Basämnena kompletterar varandra vid bildandet av korallskelett och, om de inte finns i rätt kvot, kommer ett av dem snabbt att bli den begränsande faktorn för frisk koralltillväxt. Ökad koralltillväxt: Koraller behöver använda energi för att transportera basämnena och andra ämnen som är nödvändiga för skelett-tillväxt från det omgivande vattnet genom sin mjukvävnad. Förhöjda nivåer av basämnena skapar ett mer positivt jontryck som gör den här processen mycket mer effektiv (mindre energi krävs per gram skelett). Därför kommer balanserade, förhöjda nivåer av basämnena att resultera i ökade tillväxthastigheter hos korallerna. 6

7 Red Sea Red Sea Salt och Coral Pro Salt Coral Pro Salt Red Seas Coral Pro Salt innehåller biologiskt balanserade och förhöjda nivåer av basämnena (kalcium, magnesium, karbonater) som är nödvändiga för att bibehålla och öka koralltillväxten. Coral Pro Salt är idealiskt för revakvarier, särskilt för LPS- och SPS-koraller och för att odla korallfraggar. Concentration (ppm) at salinity of 33 ppt Coral Pro Salt Natural Red Sea Water Concentration (ppm) at salinity of 33 ppt 0 0 Magnesium Sulfur Calcium Potassium Strontium Boron Fluoride Iodine Coral Pro Salt Natural Red Sea Water Rekommenderad användning av Red Seas Coral Pro Salt: Typ av akvarium Salthalt Alkalinitet ( dkh/mekv/l) Ca (mg/l) Mg (mg/l) K (mg/l) dos Fisk/invertebrater 30,6 ppt 11,3 11,7 / 4 4, ,4 g/l Mjukkoraller/LPS-koraller 33,0 ppt 11,8 12,2 / 4,2 4, ,0 g/l SPS-koraller/musslor 35,0 ppt 12,3 12,7 / 4,4 4, ,2 g/l Red Sea Coral Pro Salt ger stabilt havsvatten med ett ph-värde på 8,2 8,4. Parametrarna är baserade på torrt salt som blandats med RO-behandlat vatten. 7

8 Red Sea Red Sea Salt Red Sea Salt har utformats för att ge de exakta parametrarna som finns i tropiskt revvatten med en något förhöjd alkalinitet som krävs i ett slutet saltvattenssystem. Red Sea Salt är idealiskt för fisk- och invertebrat-system eller för behållare med låg näringshalt i vilka hobbyakvaristen regelbundet tillsätter alla individuella ämnen. Rekommenderad användning av Red Sea Salt: Typ av akvarium Salthalt Alkalinitet ( dkh/mekv/l) Ca (mg/l) Mg (mg/l) K (mg/l) Fisk 31,0 ppt 6,8 7,2 / 2,4 2, ,4 g/l Invertebrater utom koraller 33,5 ppt 7,3 7,7 / 2,6 2, ,0 g/l Koraller 35,5 ppt 7,8 8,2 / 2,8 2, ,2 g/l Red Sea Salt ger stabilt havsvatten med ett ph-värde på 8,2 8,4. Parametrarna är baserade på torrt salt som blandats med RO-behandlat vatten dos Red Sea Salt och Coral Pro Salt säljs i dessa storlekar: Coral Pro Salt 7 kg hink/vattenvolym: 210 liter 22 kg hink/vattenvolym: 660 liter Red Sea Salt 4 kg påse/vattenvolym: 120 liter 7 kg hink/vattenvolym: 210 liter 10 kg påse/vattenvolym: 300 liter 22 kg hink/vattenvolym: 660 liter Hydrometer Speciell, kombinerad hydrometer och termometer º º Mäter specifik vikt (graden av salthalt) i ett saltvattensakvarium; º º Dess patentskyddade utformning gör det möjligt att installera anordningen inuti ett akvarium för kontinuerliga realtidsavläsningar av salthalten förutom regelbunden, periodisk avläsning; º º En inbyggd analog termometer säkerställer att vattnet som testas håller rätt temperatur. 8

9 Marine Care-program

10 Marine Care-program - inledning Marine Care-programmet (MCP) är ett omfattande, steg-för-steg-program som gör det möjligt för hobbyakvarister att uppnå fullständig biologisk mognad och biologisk algskötsel i sina akvarier. MCPprogrammet gör akvarierev klara att hysa till och med de mest känsliga (småpolypiga stenkoraller, "SPS") korallarter i ungefär 21 dagar. Programmet innefattar ett komplett tilläggskit för mognad och ett fullständigt komplement av noggranna testkit som krävs för mognadsprocessen och den kontinuerliga kontrollen av vattnets nyckelparametrar i system med mjukkoraller eller enbart fiskar. De flesta biologiska produkter som "cyklas" kan endast ge de bakterier som omvandlar giftiga avfallsprodukter till nitrat. MCP-programmet slutför dock den biologiska mognadsprocessen genom att skapa växande anaeroba bakteriekolonier (denitrifikationsbakterier och fosfatinnehållande bakterier) och säkerställer dessutom de nödvändiga förhållandena som främjar tillväxten av korallalger och annan mikrofauna som finns i en levande sten och i en sandbädd. Programmet innefattar detaljerade instruktioner för alla de 21 dagarna, inklusive mängderna av varje tillsats och hur ofta de ska tillsättas, när vattnet ska testas och resultaten du bör förvänta dig när vissa vattenförändringar ska göras och när olika typer av djur ska introduceras i akvariet. MCP-program ger hobbyakvarister garanterade resultat på alla nivåer och förbereder nya system för införing av Red Seas kompletta Reef Care-program för enkelt underhåll av hela revakvarier. Diagram som visar det typiska beteendet hos viktiga parametrar under den biologiska mognadscykeln när Marine Care-programmet används. ppm of NH3/NO2/NO MCP Cycle ppm PO4 NO 3 PO 4 NH 3 NO 2 Införing av djur under Marine Care-programmet (Se handbok för detaljer): Fisk efter 7 dagar Mjukkoraller efter 10 dagar SPS efter 21 dagar Days 10

11 Marine Care-program Tillsatser Reef Mature Pro-kit Komplett tilläggskit för biologisk mognad för system upp till 250 liter º º Nitro Bac - En koncentrerad blandning av sporer av nitrifikations- och denitrifikationsbakterier som tillsätts för att gro på levande stenar, substrat och bio-media i en ny behållare. º º Bacto-Start - En balanserad blandning av kväve- och fosforkomponenter som liknar de naturliga avfallsprodukterna i ett aktivt akvarium och gör det möjligt att reglera utvecklingen av aeroba och anaeroba bakterier. º º NO 3 :PO 4 -X - Ett unikt komplex av kol och andra organiskt bundna ämnen som tas upp av anaeroba bakterier för att noggrant reglera nivåerna av algnäring (nitrat och fosfat). º º KH Coralline Gro - Ett koncentrerat buffertkomplex för saltvattenmiljöer som berikats med de specifika mikronäringsämnena och spårämnena som främjar tillväxten av kalkalger och annan viktig mikrofauna. KH Coralline Gro KH Coralline Gro är ett komplex av karbonatbuffertar, kalium och spårämnen som t.ex. järn formulerat i en sådan kvot som tas upp regelbundet av kalkalgerna. Coralline Gro bör användas istället för en Reef Foundation B (buffert)-tillsats under cyklingen av alla nya saltvattensakvarier och kontinuerligt i system med enbart fiskar eller mjukkoraller. Coralline Gro bör doseras enligt en minskning i alkalinitet som uppmätts med ett testkit för ph/kh-alkalinitet. Kalkalger kommer att växa naturligt utan några speciella tillsatser i alla revsystem som är optimala för hårda koraller. För att främja tillväxten av kalkalger i akvarier med enbart fiskar eller mjukkoraller måste alkaliniteten hela tiden hållas på ungefär 3 mekv/l (8,4 dkh) och det måste finnas speciella mikronäringsämnen och spårämnen. KH Coralline Gro säljs i 100 ml och 500 ml flaskor med doseringskopp för enkel dosering. Testkit Marine Care-testkit Komplett förpackning med flera tester inklusive alla de tester som är nödvändiga för att kontrollera den biologiska mognaden i nya system och för det kontinuerliga underhållet och algskötseln i akvarier med enbart fiskar. Marine Care-kitet innefattar tester för ph, KH, ammoniak, nitrat och nitrit i en hållbar, kemiskt resistent plastlåda. 11

12 Marine Care-program Alla MCP-testkiten innehåller små glasflaskor av analytisk kvalitet, fullständiga grafiska instruktioner och färgskalor som är lätta att läsa av. Testnamn Ämne Noggrannhet Intervall Testtyp Antal tester Ammoniak NH 3 /NH 4 0,2 ppm 0-2 ppm Kolorimetrisk 100 Nitrat NO 3 2 ppm ppm Kolorimetrisk 100 Nitrit NO 2 0,025 ppm 0-1 ppm Kolorimetrisk 60 ph ph 1 7,6-8,6 Kolorimetrisk 100 Alkalinitet KH 1 dkh/0,36 mekv/l 0 - Titrering 55 Ammoniak-testkit Ett avancerat kolorimetriskt test som mäter den totala förekomsten av ammoniak (NH 3 /NH 4 ) i saltvattensakvarier med en noggrannhet på 0,2 ppm. Detta testkit som är enkelt att använda är viktigt i det inledande stadiet av den biologiska mognaden i alla saltvattens- och revakvarier. Innehåller 100 tester. Nitrat-/nitrit-testkit Detta kombinerade testkit innehåller antingen avancerade kolorimetriska tester på 160 nitrit eller 100 nitrat plus 60 nitrit för saltvattensakvarier. Detta kit är särskilt viktigt under mognaden i alla saltvattens- och revakvarier och är lämpligt för kontinuerlig algskötsel med Red Seas NO 3 :PO 4 -X i system med enbart fiskar. Testkit för ph/alkalinitet Detta dubbla testkit innehåller ett noggrant (1 dkh/0,36 mekv/l) titreringstest för KH och ett kolorimetriskt test för ph för att kontrollera dessa viktiga parametrar i alla saltvattensakvarier. Testet för KH-alkalinitet gör noggrann dosering av Red Seas KH- Coralline Gro- eller Reef Foundation B Buffer-tillsatser möjlig i system med enbart fiskar. Innehåller ph 100-tester, KH 55-tester. Red Sea Reef Starter-kit Red Sea Reef Starter-kit innehåller allt som krävs för att utveckla fullständig biologisk mognad i ett nytt akvarium på 21 dagar. Starter-kitet innehåller tre nödvändiga komponenter: º º Coral Pro Salt - optimalt balanserat för koralltillväxt och stabila förhållanden; º º Reef Mature Pro-kit - innehåller en koncentrerad blandning av nitrifikationsbakterier, en grundlösning för bakterietillväxt, NO 3 :PO 4 -X, biologiskt nitrat- och fosfatreducerande medel och KH-Coralline Buffer för att bibehålla det optimala KHvärdet samtidigt som tillväxten av organismer i levande stenar ökar; º º Marine Care Pro Test - innehåller ph/kh-, nitrat-/nitrit- och ammoniaktester. Rekommenderas för den inledande inställningen av alla revakvarier upp till 250 liter. 12

13 Reef Care-program

14 Reef Care-program - Inledning Red Seas Reef Care-program ( RCP ) - en komplett lösning för: Optimalt friska koraller Ökad koralltillväxt Ökad korallutfärgning RCP-programmet är resultatet av flera års forskning kring de fysiologiska kraven hos SPS, LPS och mjukkoraller i revakvarier. Programmet förklarar hur man är proaktiv och reglerar alla faktorer som t.ex. problemalger, koralltillväxt och till och med färg. Detta görs genom: att beskriva förhållandena bland de många biologiska processerna som äger rum i ditt akvarium och hur de påverkar varandra; att specificera de optimala värdena för alla vattenparametrar i olika typer av akvarier, vilket gör det lättare för dig att förstå ditt eget speciella akvarium; att erbjuda ett koncist, heltäckande och sammanhängande produktsortiment som är nödvändigt för att uppnå och bibehålla dessa optimala parametrar. RCP-programmet delas in i fyra olika, men kompletterande, underprogram i enlighet med de många biologiska processer som äger rum i den artificiella revmiljön. Reef Foundation-program Definierar och bibehåller de korrekt balanserade nivåerna av kalcium, magnesium och karbonater i ditt akvarium. Algae Management-program Gör det möjligt att reglera reduktionen av nitrater och fosfater för att förhindra tillväxt av problemalger och aktivt främja tillväxt eller utfärgning av koraller. Coral Coloration Program Coral Coloration Coral Nutrition-program Ger den extra näring som koraller behöver för alla sina metabola processer. Coral Coloration-Program Fyller på nytt noggrant på de 31 mikronäringsämnena och spårämnena som gör det möjligt för koraller att visa sina naturliga färger. Coral Nutrition Program Coral Nutrition Algae Management Program NO 3 & PO 4 (Algae Nutrient) Control Reef Foundation Program Balanced Ca, KH & Mg, the key to coral health and vitality 14

15 Reef Care-program Reef Foundation -program Basämnena (Ca, KH och Mg) För att få ett framgångsrikt korallrevakvarium är det viktigt att kunna bibehålla de lämpliga vattenparametrarna som, i sin tur, ger den stabila miljö som korallerna kräver. Även om alla ämnena som finns i naturligt havsvatten spelar en viktig roll för att ge de optimala vattenparametrarna, har några av dem en mer betydande roll när det gäller den totala stabiliteten. Dessa ämnen är grunden för revmiljön och de innefattar de tre huvudämnena: kalcium (Ca), magnesium (Mg) och bikarbonater (HCO 3 ). Dessa tre ämnen har en hög effekt på vattenkemin (phstabilitet, alkalinitet och havsvattnets jonstyrka) och på många av korallens biologiska processer (skelettbildning, jonbyte och fotosyntes). Korallernas skelettuppbyggnad Korallernas skelettuppbyggnad är den process där speciella celler i korallernas mjukvävnad kombinerar basämnena med strontium och barium från det omgivande vattnet för att bilda byggstenarna till korallskelett. Koraller bygger upp ungefär 90 % av sina skelett genom att kombinera kalcium- och karbonatjoner från vattnet för att bilda aragonit (CaCO 3 ). Resten av skelettet består av magnesit (MgCO 3 ), strontianit (SrCO 3 ), kalcit (en mer skör kristallstruktur av CaCO 3 ), fluorit (CaF 2 ) och andra mikronäringsämnen och spårämnen. Under obalanserade förhållanden såsom låga nivåer av Mg och/eller Sr kommer skelettet att utvecklas med en högre andel kalcit som gör det mer skört och gör att det lättare skadas. Basämnena kompletterar varandra vid bildningen av korallskelett. Om de inte finns i de rätta kvoterna kommer ett av dessa ämnen snabbt att bli den begränsande faktorn för frisk koralltillväxt. % Change In Mass % Change In Skeletal Mass Over Time Coral Pro Salt Red Sea Salt Unbalanced Salt Weeks Saltprodukt Ca Basisk Mg Coral Pro Salt , Balanserat Red Sea Salt 410 7, Balanserat Obalanserat salt Obalanserat Tillväxthastigheter för Seriatopora guttattus med olika Ca 2 + (ppm) och alkalinitet ( dkh) 15

16 Reef Care-program Koralltillväxt Koraller behöver använda energi för att transportera basämnena och de andra ämnena som är nödvändiga för korallernas skelettuppbyggnad från det omgivande vattnet genom sin mjukvävnad. Förhöjda nivåer av basämnena skapar ett mer positivt jontryck som möjliggör passiv diffusion av ämnena genom mjukvävnaden. Detta gör processen mycket mer effektiv (mindre energi krävs per gram skelett). Därför kommer balanserade, förhöjda nivåer av basämnena att resultera i ökade tillväxthastigheter hos koraller. I mogna system där ökad tillväxt inte är önskvärd eller när målet är att öka korallutfärgning genom att minska nivåerna av algnäring, bör balanserade nivåer av basämnena bibehållas. Optimala nivåer av basämnena Till skillnad från den naturliga revmiljön, där det finns en oändlig reserv av basämnena, är revakvariet en artificiell miljö som ständigt påverkas av kemiska förändringar. Därför måste basämnena ständigt kontrolleras och åter fyllas på. Forskning har även visat att de optimala nivåerna av dessa ämnen bör bibehållas enligt variationen och mognaden hos den specifika korallpopulationen. För att noggrant kunna välja den optimala nivån för ditt akvarium är det bäst att använda de värden som gäller för de mest krävande arterna i ditt akvarium. Optimala nivåer av salthalt, KH, Ca och Mg enligt typ av akvarium: Typ av akvarium Salthalt (ppt) Alkalinitet ( dkh/mekv/l) Ca (mg/l) Mg (mg/l) Mjukkoraller 33 8,2 / 2, LPS-koraller 33 12,1 / 4, SPS-koraller, fraggar/musslor - Ökad tillväxt 35 12,6 / 4, SPS-koraller - Moget/lågt näringsvärde/ökad utfärgning 35 8,2 / 2,

17 Reef Care-program Reef Foundation -tillsatser Reef Foundation A (Ca/Sr) Reef Foundation A innehåller kalcium, strontium och barium i samma kvoter som påvisats i korallskelettet. [1 ml kommer att öka Ca-nivån i 100 liter med 2 ppm]. Reef Foundation B (basisk) Reef Foundation B (basisk) är ett komplex av karbonat och andra buffertar som finns i havsvatten och som bibehåller rätt alkalinitet och ph-värde. [1 ml kommer att öka alkaliniteten i 100 liter med 0,36 mekv/l (1 dkh)]. Reef Foundation C (Mg) Reef Foundation C (Mg) är en blandning av magnesiumsalter. [1 ml kommer att öka Mg-nivån i 100 liter med 1 ppm]. Reef Foundation ABC+ Reef Foundation ABC+ innehåller kalcium, strontium, barium, bikarbonater, magnesium, kalium, bor, jod och brom som formulerats i exakt samma kvot som påvisats i korallskelettet. Denna unika tillsats i pulverform förenklar den dagliga doseringen av mer än bara basämnena och rekommenderas för akvarier upp till ungefär 300 liter. Reef Foundation A, B och C säljs som flytande tillsatser i 250 ml och 500 ml flaskor med doseringskopp för enkel dosering. 1 kg tillsats i pulverform säljs för större akvarier. Reef Foundation -testkit Foundation-testkiten innefattar kalcium, alkalinitet och magnesium som individuella tester. I Reef Foundation Pro-kitet kombineras de tre individuella testerna i ett kit som är praktiskt att använda. Alla dessa Foundation-kit innefattar små glasflaskor av analytisk kvalitet och ett titreringsinstrument med hög precision som är enkelt att använda på egen hand. Testnamn Ämne Noggrannhet Intervall Testtyp Antal tester KH/ Alkalinity Pro KH 0,05 mekv/l Titrering 75 Calcium Pro Ca 5 ppm Titrering 75 Magnesium Pro Mg 20 ppm Titrering 100 Testkit med ersättningsreagenser säljs även som påfyllningskit. 17

18 Reef Care-program Algae Management-program Korallens symbiotiska Zooxanthellaealger Det är viktigt att förstå den roll som de symbiotiska Zooxanthellae-algerna har och deras förhållande till korallen för att framgångsrikt kunna införa Algae Management-programmet. I naturen fungerar koraller som värdar för Zooxanthellaepopulationer med tätheter på 0,5-5 million/cm 2 som lever inne i korallens mjukvävnad. Korallerna hämtar ungefär 85 % av sin energi från Zooxanthellae-algerna och producerar de återstående 15 % i sin mjukvävnad genom att metabolisera korallnäring (kolhydrater, amino- och fettsyror) som finns i det omgivande vattnet. Denna energi driver alla korallernas metabola processer såsom proteinproduktionen och korallernas skelettbildning. Zooxanthellae-algerna använder det starka solljuset i det tropiska revet som sin primära energikälla och för vidare upp till 95 % av sina fotosyntesprodukter (kolhydrater, amino- och fettsyror) till sin korallvärd och utnyttjar balansen i sina egna metabola processer. Korallvärden förser Zooxanthellae-algerna med näring, kväveföreningar, fosfater och CO 2. Det är detta symbiotiska förhållande, vilket innefattar återanvändningen av näringsämnen, som är nyckeln till korallens ekologiska framgång. En annan aspekt av denna symbios är att korallen får ljusskydd mot stark strålning. I naturen skyddar Zooxanthellae-algerna korallerna från intensiv ultraviolett (UV)-strålning genom att absorbera ljusenergin och skugga de känsliga inre skikten i korallens mjukvävnader. I naturen regleras Zooxanthellae-populationen av algnäringen (nitrater och fosfater) som utsöndras av korallen, men i ett artificellt revakvarium ackumuleras mängden algnäring snabbt och om den inte regleras kommer den att ge upphov till en för hög täthet av Zooxanthellae-populationer. Den för höga tätheten i Zooxanthellae-populationen som beror på den höga näringshalten stör den naturliga balansen och leder till konkurrens om de tillgängliga resurserna mellan Zooxanthellae-algerna och korallen. Utan ytterligare näring kan korallen bli undernärd. Den ökade Zooxanthellae-populationen medför dessutom att korallerna blir mörkare med en djup brun nyans som skymmer de naturliga, ljusa pigmenten i korallen. Högre tätheter av Zooxanthellae-populationer inom det godtagbara området kommer dock att förse korallen med den energi som krävs för ökad koralltillväxt. Om algnäringen minskas kommer Zooxanthellae-populationen att minska till en nivå som endast kan försörjas av den algnäring som avges direkt av korallen. Under dessa förhållanden kommer korallen att få mindre energi från Zooxanthellae-algerna och mindre skydd mot UV-strålningen. I den här situationen kan, om lämplig korallnäring (kolhydrater, aminosyror och vitaminer) är lättillgänglig i vattnet, mjukvävnaden i korallen öka sin inre energiproduktion. Under förutsättning att detta är situationen och att de nödvändiga spårämnena finns i vattnet kommer korallen att öka sitt naturliga UV-skydd genom att öka pigmenteringen i mjukvävnaden. Detta kan ses som en ökad utfärgning. 18

19 Reef Care-program Reglering av algnäring Mikrobiologisk reduktion av algnäring (nitrater och fosfater) förekommer naturligt i alla anaeroba områden av akvariet (inuti levande stenar, porösa filtermedia och substrat). Att försörja de naturliga processerna genom att tillföra regelbundna doser av en lämplig kolkälla och minerala kofaktorer ger en enkel och pålitlig metod för reglering med avseende på nivåerna av algnäring för att på ett säkert sätt reglera både närvaron av problemalger och den symbiotiska Zooxanthellae-populationen. Tillsats NO 3 :PO 4 -X NO 3 :PO 4 -X är ett unikt komplex av kolatomer som används av näringsreducerande bakterier. Varje kolatom i komplexet används av olika stammar av mikroorganismer samtidigt som den specifika kvoten kol:kväve:fosfor som krävs för varje steg säkerställs. Komplexet innefattar andra organiskt bundna ämnen som är viktiga stimulerande ämnen i varje steg av reduktionsprocessen. Dessa metaller och icke-metaller säkerställer stabil förökning av bakterier, fullständig nitratreduktion till kvävgas såväl som bakteriernas absorption och användning av fosfat. Finregleringen av nitrat- och fosfatnivåerna som uppnås genom kontrollerad dosering av NO 3 :PO 4 -X, garanterar att de gradvisa förändringarna och det noggranna underhållet av näringsnivåerna hålls. Det här förhindrar att Zooxanthellae-populationen förstörs, vilket kan leda till UV-chock och svält bland korallerna. Till skillnad från vissa andra lågnäringssystem kommer rätt användning av NO 3 :PO 4 -X att bevara all mikrofauna som gynnar revet. NO 3 :PO 4 -X rekommenderas även som komplett kolkälla för användning med kolbaserad denitrifikation. NO 3 :PO 4 -X säljs i 100 ml, 500 ml och 1000 ml flaskor med doseringskopp för enkel dosering. Testkit Nitrate & Phosphate Pro-testkit Red Seas Nitrate & Phosphate Pro-testkit med en kolorimetrisk komparator som är enkel att använda ger den höga noggrannhet som krävs för noggrann dosering av NO 3 :PO 4 -X, vilket gör det möjligt att helt reglera nivåerna av algnäring. I Algae Controlkitet kombineras de två individuella testerna i ett kit som är praktiskt att använda. Testnamn Ämne Noggrannhet Intervall Testtyp Antal tester Nitrate Pro NO 3 0,125 ppm 0-64 ppm Komparator 100 Phosphate Pro PO 4 0,02 ppm 0-5 ppm Komparator 100 Testkit med ersättningsreagenser säljs även som påfyllningskit. 19

20 Reef Care-program Jämförelse mellan olika metoder för nitrat- och fosfatreduktion: Reduktionsmetoder NO 3- reduktion PO 4- reduktion Reglerad reduktion Nödvändig utrustning Tekniska kommentarer NO3:PO4-X Ja Ja Ja Protein skummare En beredning som bygger på forskning och som genomgått tester och innehåller alla de nödvändiga ämnena för den balanserade och reglerade, långsiktiga reduktionen av både NO 3 och PO 4 utan att reaktorer eller ersättningsmedia behövs. VSV (Vodka + Socker + Vinäger) Ja Ja Ja Protein skummare Snabb reduktion av NO 3 och PO 4, en brist på nödvändiga ämnen kommer dock att under en längre tid minska effektiviteten och kan leda till att bakteriepopulationen kollapsar. System kan producera H 2 S som är giftigt för koraller och fisk. Vodka eller etanol Ja Nej Nej Protein skummare Snabb reduktion av NO 3 men reducerar inte PO 4. Om den inte kombineras med ytterligare PO 4 -reduktion kommer N:P-kvoten att störas, vilket leder till utbrott av cyanobakterier. En brist på nödvändiga ämnen under en längre tid kommer att minska effektiviteten och kan leda till att bakteriepopulationen kollapsar. System kan producera H 2 S som är giftigt för koraller och fisk. Denitrifikatorer Ja Nej Nej Denitrifikationsreaktor Snabb reduktion av NO 3 men reducerar inte PO 4. Om den inte kombineras med ytterligare PO 4 -reduktion kommer N:P-kvoten att störas, vilket leder till utbrott av cyanobakterier. Kolsystem: är till sin natur instabila och svåra att reglera. System kan producera N 2 O och H 2 S som är giftigt för koraller och fisk. En brist på nödvändiga ämnen under en längre tid kommer att minska effektiviteten och kan leda till att bakteriepopulationen kollapsar. Svavelsystem: Relativt lågt underhåll men de blir lätt igentäppta och kan leda till plötsliga phminskningar. Borttagare av NO 3 / PO 4 Ja Ja Nej Mediareaktor Snabb men oreglerad reduktion av NO 3 /PO 4 som lätt kan orsaka stress hos koraller. Från vissa produkter såsom zeolit/järnhydroxidjonbytare frigörs vanligtvis oönskade katjoner. Produkter av lägre kvalitet kan även frigöra oönskade metaller (Al, Fe). Refugium Ja Ja Nej Refugium Lågt underhåll men långsam och oreglerad NO 3 / PO 4 -reduktion. Om algpopulationen kollapsar frigörs allelokemikalier (gifter för koraller) i systemet. 20

21 Reef Care-program Coral Coloration-program Red Seas forskning har identifierat 31 mikronäringsämnen och spårämnen som förutom basämnena förekommer i alla korallers skelett och mjukvävnad. I tillsatsfamiljen Coral Color delas dessa ämnen in i fyra grupper - Coral Colors A, B, C och D som är förbundna med varandra genom de biologiska funktioner som de medverkar i. De är även knutna till produktionen av specifika färgpigment i mjukvävnaden hos stenkoraller. Dessa pigment kan endast produceras om de specifika ämnena som krävs för den biokemiska processen finns i rätt koncentration. Alla stenkoraller behöver alla de 31 ämnena oavsett korallens verkliga färg. Tillsats till ett uppmätt upptag Coral color-tillsatserna har formulerats på ett sådant sätt att kvoten mellan ämnena i varje tillsats är densamma som påvisats i korallers skelett och mjukvävnad. Vår forskning har identifierat en konstant kvot mellan varje Coral Colors-tillsats och den totala förbrukningen av kalcium som är proportionell mot koralltillväxt och metabol aktivitet. Detta ger en enkel och säker metod för dosering av alla Color Colors-tillsatser baserat på ett uppmätt kalciumupptag. Coral colors A, B och C innehåller allihop ett huvudämne (jod, kalium och järn) som kan mätas noggrant med Red Seas unika Coral Colors Pro-testkit. I mer avancerade LPS- och SPS-akvarier kan därför Coral Colors A, B och C doseras exakt enligt det totala behovet av dessa ämnen i revet. Coral Colors-tillsatser Coral Colors A Coral Color A är ett komplex av halogener (jod, brom och fluor). Halogenerna fungerar både som antioxidanter och oxidationsmedel i korallers mjukvävnad och slemskikt, vilket minskar möjligheterna till korallblekning. I aktiva revsystem förbrukas dessa ämnen mycket snabbt på grund av sina höga oxidations- och reaktionsförmåga med organiska material. Jod och brom är besläktade med det rosa kromoproteinet (pocciloporin). Coral Colors B Coral Color B är ett komplex av kalium och bor. Kalium spelar en viktig roll vid transporten av korallnäring i mjukvävnaden, däribland den näring som produceras av Zooxanthellae-algerna. Kalium och bor har en betydande effekt på alkaliniteten i korallens mjukvävnad och bidrar till bildandet av aragonit i korallskelettet. Kalium är besläktat med de röda kromoproteinerna. 21

22 Reef Care-program Coral Colors C Coral Color C är ett komplex av 8 "lätta" metaller som innefattar järn, mangan, kobolt, koppar, aluminium, zink, krom och nickel. Nödvändiga mikroämnen som är viktiga i många biokemiska, metabola processer, däribland andning och produktion av energi, klorofyll och katalysatorer till fotosyntesen. C-ämnen är besläktade med de gröna/gula kromoproteinerna. Coral Colors D Coral Color D är ett komplex av 18 spårämnen. Dessa 18 ämnen (av alla spårämnen i naturligt havsvatten) deltar i olika metabola processer i korallskelett och mjukvävnad. D-ämnen är besläktade med de blå/lila kromoproteinerna. Alla Coral Colors-tillsatser säljs var och en för sig i 500 ml flaskor och som en komplett Colors-startförpackning som innehåller en 100 ml flaska för var och en av de 4 tillsatserna. I varje tillsats medföljer doseringskopp för enkel dosering. Coral Colors-testkit Iodine Pro-testkit Iodine Pro-testkitet ger 50 kolorimetriska tester med hög noggrannhet och de har en noggrannhet på 0,01 ppm för den exakta doseringen av Coral Colors A-tillsats. Potassium Pro-testkit Iodine Pro-testkitet ger 40 kolorimetriska tester med hög noggrannhet och de har en noggrannhet på 3 ppm för den exakta doseringen av Coral Colors B-tillsats. Coral Colors Pro-testkit (I,K,Fe) I Coral Colors Pro-testkitet (I,K,Fe) kombineras 3 individuella tester i ett kit som är praktiskt att använda för den exakta doseringen av Coral Colors A-, B- och C-tillsatser. Testnamn Ämne Noggrannhet Intervall Testtyp Antal tester Iodine Pro I 2 0,01 ppm 0-0,09 ppm Kolorimetrisk 50 Potassium Pro K 3 ppm ppm Titrering 40 Iron Pro Fe 0,05 ppm 0-0,5 ppm Kolorimetrisk 45 Testkit med ersättningsreagenser säljs även som påfyllningskit. 22

23 Reef Care-program Coral Nutrition-program De flesta koraller, som betecknas som fotosyntetiska, har ett symbiotiskt förhållande till Zooxanthellae-alger, vilka förser korallerna med omkring 85 % av deras näringsbehov. Coral Nutritionprogrammet handlar om att förse de fotosyntetiska korallerna med de resterande 15 % och hela näringsbehovet för de så kallade ickefotosyntetiska korallerna, som t.ex. Gorgonia eller Sun Corals, som inte har några Zooxanthellae-alger. Koraller kan inte röra sig mot födan eller ens hämta födan själv och bryter därför ner allt löst organiskt material (DOM) som flyter omkring fritt i deras munskiva (ungefär samma storlek som ett knappnålshuvud) eller absorberar födan genom sin mjukvävnad. I revet kommer DOM-materialet från en rad olika organiska källor såsom slemmet från närliggande koraller eller bakterieflockar. Red Seas näringsforskning har inriktats på isolering av de olika DOM-komponenterna från många olika konventionella och icke-konventionella födokällor för att skapa ett lätt nedbrytbart DOM-komplex med högt näringsvärde som: ger alla energikomponenterna som mjukkoraller, LPS-, SPS- och icke-fotosyntetiska koraller använder för tillväxt och utfärgning. ger det största energivärdet efter nedbrytning ger minsta möjliga förorening av vattnet Mängden korallnäring som krävs kommer att vara beroende av typen av korallbestånd. Särskilt näringsbehoven hos SPS-koraller beror också på nivåerna av algnäring (nitrat och fosfat) i vattnet. I reducerade algnäringssystem, t.ex. när Red Seas NO 3 :PO 4 -X används, minskar mängden energi som korallerna får från Zooxanthellae-algerna betydligt och därför måste högre nivåer av korallnäring tillsättas för att täcka korallernas energibehov. 23

24 Reef Care-program Coral Nutrition-tillsatser Reef Energy är en komplett näringsberedning i 2 delar som ger all den energi, aminosyror och vitaminer som korallerna använder för tillväxt och utfärgning. Reef Energy A Reef Energy A är en unik beredning av kolhydrater, aminosyror, fettsyror och suspenderade proteinflockar som är tillgängliga för direkt förbrukning och absorption av korallerna. Suspensionen av proteinflockar främjar den mikrobakteriella faunan som lever naturligt på korallvävnaden och kommer att öka slemproduktionen. Varje komponent används i de metabola processerna för proteinproduktion och återbildning av mjukvävnad hos korallerna och för därför inte in något onödigt organiskt material i systemet. Reef Energy A stimulerar utbredningen av polyperna och mjukvävnaden, vilket hjälper korallen att optimera näringsförbrukningen genom att den yta som kan absorbera näring ökar. Reef Energy B Reef Energy B är ett starkt koncentrerat komplex av vitaminer och aminosyror som påvisats vara de begränsande faktorerna i korallers och andra invertebraters näringsbehov. Detta komplex fyller på nytt på de exakta vitaminerna och MAA (aminosyror i saltvattenmiljö) som produceras av Zooxanthellae-alger. Vitaminer är viktiga prekursorer i syntesen av kromoproteiner, medan aminosyrorna är deras byggstenar. Alla komponenterna i Reef Energy B kommer från marina källor och emulgeras i ett unikt medium som ökar deras löslighet och korallernas absorption av vitaminer och syror. Reef Energy A och B säljs var och en för sig i 500 ml flaskor och som en startförpackning som innehåller en 100 ml flaska av både A och B. 24

25 Reef Care-program Ökad utfärgning eller ökad tillväxt? Det är allmänt erkänt att det finns ett snävt spektrum av vattenförhållanden som är lämpliga för odling av koraller. Red Seas forskning om långsiktiga fysiologiska behov hos SPS-, LPS- och mjukkoraller i revakvariet har visat att ökad utfärgning och ökad tillväxt kräver mycket olika vattenförhållanden. Det är relativt enkelt att bibehålla förhållandena för ökad koralltillväxt. Att bibehålla förhållandena för ökad utfärgning är mer krävande, eftersom det kräver en högre nivå av uppmärksamhet på vattenparametrarna. Det är teoretisk möjligt, men rekommenderas inte, att uppnå både ökad tillväxt och avancerad utfärgning samtidigt, eftersom systemet alltid kommer att vara på gränsen till instabilt. Det kompletta Reef Care-programmet ger avancerade revhållningslösningar för alla nivåer av hobbyakvarister med detaljerade instruktioner för att uppnå optimala vattenparametrar för alla typer av revakvarium. Rekommenderade vattenparametrar för ökad koralltillväxt Nivåer av algnäring NO ppm Bibehåller en relativt hög population av Zooxanthellae-alger PO 4 0,1 ppm som kommer att ge tillräcklig energi till korallerna för tillväxt Basämnen Alkalinitet Ca Mg 12,6 dkh - 4,5 mekv/l 465 ppm ppm Förstärkta och balanserade nivåer av basämnena för att kunna använda all extra energi på rätt sätt Mikronäringsämnen och spårämnen - Coral Colors I 2 K Fe 0,06 ppm 410 ppm 0,15 ppm Gör mikronäringsämnen och spårämnen (Coral Colors) tillgängliga för upptag av korallerna under tillväxten Korallnäring - Reef Energy Reef Energy A 2 ml per 100 liter Tillräcklig mängd korallnäring (Reef Energy) för att Reef Energy B 2 ml per 100 liter komplettera den energi som tillförs av Zooxanthellae-algerna 25

26 Reef Care-program Rekommenderade vattenparametrar för ökad utfärgning Nivåer av algnäring NO 3 0,25 ppm Bibehåller en minskad nivå av Zooxanthellae-alger, vilket minskar den brunaktiga nyansen hos korallerna och inducerar en skyddsrespons i form PO 4 0,02 ppm av ökad utfärgning. Basämnen Alkalinitet Ca Mg 8,2 dkh / 2,9 mekv/l 430 ppm 1310 ppm Minskade nivåer av basämnena för att minska energibehovet vid koralltillväxt. Mikronäringsämnen och spårämnen - Coral Colors I 2 K Fe 0,06 ppm 380 ppm 0,15 ppm Gör mikronäringsämnen och spårämnen (Coral Colors) som används i mjukvävnaden tillgängliga för ökad utfärgning. Korallnäring - Reef Energy Reef Energy A 4 ml per 100 liter Ökad korallnäring (Reef Energy) för att ge den extra energi som korallen Reef Energy B 4 ml per 100 liter behöver få från omgivningen. Aiptasia-X Garanterad, revsäker borttagning av Aiptasia. Aiptasia-X är en unik tjock och klibbig blandning som bildar droppar när den kommer i kontakt med vattnet i akvariet. Den sprutas enkelt in i närheten av anemonens munskiva och stimulerar anemonen att inta blandningen utan att dra sig undan. Inom några minuter efter att den intagit Aiptasia-X-blandningen kommer anemonen att implodera, vilket gör att man får bukt med både anemonen och planula-larverna. Droppar av Aiptasia-X kommer inte att påverka de fastsittande korallpolyperna och gör att de på ett säkert sätt kan behandlas mot Aiptasia som har vuxit inuti korallkolonierna. Den Aiptasia-X-blandning som finns kvar kommer så småningom att lösas upp utan att skada revet. Två kitstorlekar säljs, en på 60 ml och en på 250 ml. Båda innehåller en 3 ml applikator med en rak applikatorspets och en böjd spets som kan användas på ställen där Aiptasia-anemonerna är svåra att komma åt. Även ett 500 ml påfyllningskit säljs. 26

27 Belysning och filtrering

28 Belysning och filtrering T5 Fluorescent Reef Lighting De flesta koraller är fotosyntetiska och ungefär 85 % av den energi de behöver för tillväxt och utfärgning får de genom det symbiotiska förhållandet till Zooxanthellae-algerna som lever i korallen. För att underlätta utvecklingen av Zooxanthellae-algerna är det viktigt att akvariemiljön inte bara har den rätta belysningsintensiteten (ca 1 W/liter för fluorescerande T5-rör), utan även att säkerställa att belysningen ger det rätta färgspektret för koraller. NY! Red Seas nya T5 Reef Lighting range är resultatet av omfattande tester av behovet hos koraller i en revakvariemiljö. Detta högkvalitativa belysningssystem som tillverkats i Tyskland har visat sig ge den intensitet och det färgspektrum som krävs till och med av de mest krävande korallarterna, allmänt kända som stenkoraller med små polyper (SPS). Dessa koraller innefattar sådana arter som Acropora, Montiopora och Seriatopora och är mycket mer krävande när det gäller belysning än mjukkoraller. Genom att kombinera Red Seas fluorescerande T5-rör skapas inte bara en angenäm, naturlig och visuell effekt, utan även koralltillväxt och fluorescens främjas utan att stimulera utvecklingen av oönskade alger. REEF-SPEC BlueWhite 15000K Denna speciella färgblandning (kvot på 60:40 för 6 000K och K) återskapar de naturliga ljusförhållandena i tropiska rev som finns på 1-20 m djup. REEF-SPEC Actinic 22000K Denna speciella blåa blandning med aktiniskt spektrum är idealisk för att maximera fluorescensfärgningen av koraller. REEF-SPEC Pink Det unika REEF-SPEC Pink-spektret förstärker de röda, rosa och lila färgerna hos SPS- och LPS-koraller. Red Sea T5 Reef Lighting Produktnamn Temp Färg Watt-tal Längd Rekommenderad kombination för: 6 rör 10 rör REEF-SPEC BlueWhite 15000K Blått/vitt 24/39/54/80 W 549/849/1 149/1 449 mm 3 5 REEF-SPEC Actinic 22000K Aktiniskt/blått 24/39/54/80 W 549/849/1 149/1 449 mm 2 3 REEF-SPEC Pink - Rosa/lila 24/39/54/80 W 549/849/1 149/1 449 mm

29 Belysning och filtrering Proteinskummare C-Skim 1800 Det smartare valet för den seriöse hobbyakvaristen Red Seas C-Skim 1800 består av en kombination av revolutionerande funktioner, prestandaegenskaper hos kommersiella skumfraktionerare för höga krav och har det användningsområde och det låga pris som en modernt utformad proteinskummare för hobbybruk har. C-Skimapparaten erbjuder en ny nivå av proteinskumning när det gäller effektivitet, prestanda och användarvändlighet. Funktionerna hos C-Skim-apparaten innefattar en skumkammare med periferiflöde och stängd slinga som förbättrar vatten-/luftflödesdynamiken, ger ett unikt kombinerat halsspolsystem som ökar den långsiktiga skumningsprestandan och FoamView-fönstret, vilket gör det enkelt att justera skumningsproduktionen. Långsiktig minskning av föroreningar Tester har visat att C-Skim-apparaten ger en extremt effektiv minskning av nivån av syreförbrukande föroreningar (COD/BOD) i akvarievatten över en längre tid. Kombinerat system för skumning och halsspolning Forskning har visat att om organiskt slam ackumuleras i skumhalsen (vilket sker om den inte rengörs regelbundet), kommer detta att minska skumningsproduktionen med %. Det patentansökta kombinerade halsspolsystemet som utvecklats specifikt för C-Skim-apparaten leder vattnet från skumkammaren till en ringformad sprutring runt halsens överdel som sprutar koncentrerade strålar av vatten på insidan av halsspolningen och som gör att allt ackumulerat slam spolas tillbaka till reaktionskammaren. Genom att vattenflödet cirkulerar tillbaka till skumkammaren spolas slammet in i uppsamlingskoppen och kan enkelt avlägsnas. Funktioner hos C-Skim-apparaten: PSK Luftinjektor liter luft per timme Inbyggt halsspolsystem FoamView-fönster för justering av skum * Skumreaktor med hög effektivitet* Fristående eller placerad i sump * patentskyddad FoamView Det patentansökta FoamView-fönstret som byggts in i framsidan av uppsamlingskoppen ger en tydlig överblick över skumningen i skumhalsen och gör enkel och noggrann justering möjlig för att uppnå den önskade konsistensen på skummet. Det kombinerade halsspolsystemet håller alltid FoamView-fönstret helt fritt från organiskt slam. 29

30 Belysning och filtrering Ergonomisk design C-Skim-apparatens ergonomiska, kompakta och rektangulära design med den kompletta manöverpanelen på ena sidan av enheten, gör C-Skimapparaten idealisk för användning i sump eller för fristående installation i alla konventionella filtreringssystem utan att påverka skumningseffektiviteten eller prestandan. Manöverpanelens funktioner innefattar: vatteninlopp och -utlopp, skumregulator och FoamView-fönster, luftregleringsventil med ljuddämpare, skumnings-/ spolningsreglering, luftpump, dräneringsport för avfall, 90º-utloppsadapter som är lämplig för 40 mm standardrör eller 1½ tums solitt rör. Uppskattning av akvarievolymen De rekommenderade uppskattningarna av akvarievolymen för C-Skim-apparaten har beräknats enligt den optimala omsättningshastigheten per akvarietyp baserat på vad som fastställts vid laboratorietester ledda av Red Sea: Fiskbehållare 1 omsättning/h Mjukkoraller (LPS) 1,5-2 omsättning/h Hårda koraller (SPS) 2,5-3 omsättning/h liter liter 600 liter Prizm Deluxe För saltvattens- och revakvarier upp till 150 liter. Prizm-skummaren är enkel att installera och sköta, särskilt utformad för att hängas på akvariet och är idealisk för både nya och erfarna marina akvarister. Prizm-funktioner: Skumförstärkande, reaktionskammare med konvergens-divergens och med tredubbelt luftflöde 18-bladig turbinluftinjektor genererar konstant ström av mikrobubblor i en homogen luft-vatten-blandning Flödesregulator optimerar skumningen under alla akvarieförhållanden Innefattar extern vattenpump Ytskummare och behållare för media Berlin Air Lift Berlin Air Lift-skummaren är en inre skummare med hög prestanda som är baserad på Berlin-principen med tredubbelt luftflöde. Berlin Air Liftskummaren är enkel att installera och sköta och drivs av en syresten i lindträ som är ansluten till en extern pump. Säljs i två storlekar: Berlin Air-Lift 60, beräknad för 230 liters akvarier och Berlin Air-Lift 90, beräknad för 340 liters akvarier. 30

31 Belysning och filtrering Vågbildare Wave Master Pro WaveMaster Pro skapar slumpmässigt flöde och ständigt olika vattenströmmar i ett akvarium genom att automatiskt växla på och av pumpar med sin mikroprocessorstyrning. Wavemaster Pro erbjuder flera smarta lösningar och inställningar som gör denna anordning lämplig att användas av praktiskt taget alla marina akvarister och vid alla akvarieinstallationer. Funktioner: º º 4 olika starka vågrörelser º º 2 inmatningsval º º Nattprogram: En förprogrammerad 8-timmars nattperiod som automatiskt växlar till en lugnare vågrörelse. Ozongeneratorer När ozon tillförs till vattnet i akvariet, dödar ozonet bakterier och andra skadliga patogener och bryter ner ammoniak och organiskt avfall och ökar på så sätt ORP-kapaciteten (redoxpotentialen) till önskvärda nivåer. Ett av de mest tydliga resultaten av ozon som en del av akvariefiltreringen är att vattnet ändrar färg från en oattraktiv gul nyans till en frisk, klar och naturlig färg. Aqua Zone Ozongenerator av högsta tekniska kvalitet för hemakvarier Ozongenerator med olika effekt och fullständig omfattning (50, 100 eller 200 mg/h). Utnyttjar växelteknik med hög frekvens - utformad för att användas i fuktig miljö - inget regelbundet underhåll krävs - passar ihop med alla redoxstyrningar (ORP). Innefattar monteringsfäste. Aqua Zone Plus Ozongenerator med inbyggd redoxstyrning Den kompletta lösningen för effektiv och säker ozonbildning i akvarier. Innefattar alla de funktioner som Aqua Zoneozongeneratorerna med olika effekt har, men har även ytterligare funktioner: Reglerar automatiskt flödet av ozon enligt en förinställd ORP - digital display med bakgrundsljus som är enkel att avläsa - enkel justering av ozonproduktion och önskad ORP - kontinuerlig visning av aktuell ORP - säker och enkel att använda. Innefattar monteringsfäste. Aqua Zone Deluxe Aqua Zone Plus innefattar en pålitlig ORP-elektrod. 31

Ballingmetoden. Jonas Roman. En genomgång av Ballingmetoden i teori och praktik. Utgåva 2.0

Ballingmetoden. Jonas Roman. En genomgång av Ballingmetoden i teori och praktik. Utgåva 2.0 Ballingmetoden Jonas Roman En genomgång av Ballingmetoden i teori och praktik Utgåva 2.0 Innehållsförteckning Inledning 3 Teoretisk bakgrund 4 Uträkning av doseringarna 6 Recept 10 BALLING CLASSIC 10 BALLING

Läs mer

Starta saltvatten Artikel om uppstart och introduktion till saltvattensvärlden

Starta saltvatten Artikel om uppstart och introduktion till saltvattensvärlden Starta saltvatten Artikel om uppstart och introduktion till saltvattensvärlden Intro När du nu ska till att läsa min lilla artikel om saltvattenshobbyn så har du nog redan träffats av sjukdomen Du har

Läs mer

Kalcium, magnesium och karbonater kalkskelettets byggstenar och deras inverkan på akvariets ph stabilitet

Kalcium, magnesium och karbonater kalkskelettets byggstenar och deras inverkan på akvariets ph stabilitet Kalcium, magnesium och karbonater kalkskelettets byggstenar och deras inverkan på akvariets ph stabilitet Claes Andréasson ver. 2.0 Kalcium, magnesium och karbonater är tre viktiga ämnen i saltvatten som

Läs mer

Kemikaliehandbok för saltvattensakvarister. utgåva 2003-10-22

Kemikaliehandbok för saltvattensakvarister. utgåva 2003-10-22 Marinakvariets Kemikaliehandbok för saltvattensakvarister utgåva 2003-10-22 Innehållsförteckning 1. Kemikalier 3 1.1 Kalciumhydroxid, Ca(OH) 2 3 1.2 Kalciumklorid dihydrat, CaCl 2 2H 2 O 3 1.3 Magnesiumklorid

Läs mer

ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ VATTEN & AVLOPP LABORATORIUM

ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ VATTEN & AVLOPP LABORATORIUM Provberedning Debiteras en gång per prov. Kemiska och mikrobiologiska analyser hanteras som separata prov. Analysspecifika provbehandlingar Provberedning, vatten Provberedning, slam (inkl. Torrsubstans

Läs mer

EASY-LIFE. Professionella Akvarium & Dammprodukter. Produktinformationshäfte 2015-2016 EASY-LIFE. Professionell

EASY-LIFE. Professionella Akvarium & Dammprodukter. Produktinformationshäfte 2015-2016 EASY-LIFE. Professionell SV EASY-LIFE Professionella Akvarium & Dammprodukter EASY-LIFE Produktinformationshäfte 2015-2016 05 Professionell Produktöversikt EASY-LIFE Produktgrupp vatten Saltvatten Vattenbehandling Easy-Life Filter

Läs mer

RENING AV KVÄVEHALTIGT GRUVVATTEN. Seth Mueller. VARIM 2014 (Jan-Eric Sundkvist, Paul Kruger)

RENING AV KVÄVEHALTIGT GRUVVATTEN. Seth Mueller. VARIM 2014 (Jan-Eric Sundkvist, Paul Kruger) RENING AV KVÄVEHALTIGT GRUVVATTEN Seth Mueller (Jan-Eric Sundkvist, Paul Kruger) 1 BOLIDEN TEKNIK I FOKUS Teknik är nyckeln till Bolidens framgång som företag (1924-2014) Samarbeta med utrustningsleverantörer

Läs mer

Hur reningsverket fungerar

Hur reningsverket fungerar Kommunalt avlopp Det vatten du använder hemma, exempelvis när du duschar eller spolar på toaletten, släpps ut i ett gemensamt avloppssystem där det sen leds vidare till reningsverket. Hit leds även processvatten

Läs mer

C Kol H Väte. O Syre. N Kväve P Fosfor. Ca Kalcium

C Kol H Väte. O Syre. N Kväve P Fosfor. Ca Kalcium O Syre C Kol H Väte N Kväve P Fosfor Ca Kalcium Grundämnen som utgör ca 98 % av kroppsvikten Dessa grundämnen bygger i sin tur upp molekylerna i vår kropp Kroppen är uppbyggd av samma beståndsdelar av

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Vattenkemi Alkalinitet (karbonatalkalinitet) SS-EN ISO 9963-2, utg. 1 Titrering 1:1, 2, 4 1-250 mg/l Ammonium som kväve SS-EN ISO 11732:2005 FIA 1:1, 2, 4 0,1-5,0 mg/l Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn

Läs mer

TEKNISK INFORMATION ALUMINIUM. Sanodal Gold 4N

TEKNISK INFORMATION ALUMINIUM. Sanodal Gold 4N TEKNISK INFORMATION ALUMINIUM Sanodal Gold 4N Sanodal Gold 4N är en vattenlöslig produkt baserad på järnoxalat för kemisk färgning av oxidfilm på aluminium i guldnyanser av hög beständighet. Sanodal Gold

Läs mer

Saltvattenskemi för Dummies

Saltvattenskemi för Dummies Av, Innehåll 1. Inledning 7 2. Tio råd för lyckas med saltvattensakvarium 8 3. Ideal vattenvärden 9 4. Generella begrepp 10 4.1 Nitrogen cykeln 10 4.2 Inkörningen 10 4.3 Sammverkan mellan olika vattenparameterar

Läs mer

2014-01-23. Driftoptimering hur säkerställer vi att vi gör rätt? Upplägg. Förutsättningar för en bra gasproduktion. Vem är jag och vad sker på SLU?

2014-01-23. Driftoptimering hur säkerställer vi att vi gör rätt? Upplägg. Förutsättningar för en bra gasproduktion. Vem är jag och vad sker på SLU? -- Upplägg Driftoptimering hur säkerställer vi att vi gör rätt? Anna Schnürer Inst. för Mikrobiologi, SLU, Uppsala Kort presentation av mig och biogasverksamhet på SLU Förutsättningarna för gasproduktion

Läs mer

SÄTTERSVIKENS AVLOPPSRENINGSVERK. Hammarö kommun

SÄTTERSVIKENS AVLOPPSRENINGSVERK. Hammarö kommun Hammarö kommun Processbeskrivning Sättersvikens ARV 2006-10-15 I SÄTTERSVIKENS AVLOPPSRENINGSVERK Hammarö kommun Process Beskrivning Life projektet LOCAL RECYCLING Hammarö kommun Processbeskrivning Sättersvikens

Läs mer

REPETITION AV NÅGRA KEMISKA BEGREPP

REPETITION AV NÅGRA KEMISKA BEGREPP KEMI RUNT OMKRING OSS Man skulle kunna säga att kemi handlar om ämnen och hur ämnena kan förändras. Kemi finns runt omkring oss hela tiden. När din mage smälter maten är det kemi, när din pappa bakar sockerkaka

Läs mer

Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A Antimon, Sb EPA Method 200.8, mod ICP-MS 0,1 10 µg/l Dricksvatten Nej Nej

Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A Antimon, Sb EPA Method 200.8, mod ICP-MS 0,1 10 µg/l Dricksvatten Nej Nej Ackrediteringens omfattning Kretslopp och vatten Mölndal Ackrediteringsnummer 0045 Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A000089-001 Kemisk analys Teknikområde Parameter Metod Mätprincip Mätområde Provtyp

Läs mer

Molekyler och molekylmodeller. En modell av strukturen hos is, fruset vatten

Molekyler och molekylmodeller. En modell av strukturen hos is, fruset vatten Molekyler och molekylmodeller En modell av strukturen hos is, fruset vatten Sammanställt av Franciska Sundholm 2007 Molekyler och molekylmodeller En gren av kemin beskriver strukturen hos olika föreningar

Läs mer

KILENE AVLOPPSRENINGSVERK. Hammarö kommun

KILENE AVLOPPSRENINGSVERK. Hammarö kommun Hammarö kommun Processbeskrivning KILENE AVLOPPSRENINGSVERK Hammarö kommun Process Beskrivning Life projektet LOCAL RECYCLING Hammarö kommun Processbeskrivning Sättersvikens ARV 2007-01-15 I Innehållsförteckning

Läs mer

Biologiprov den 18 dec

Biologiprov den 18 dec Biologiprov den 18 dec Cellerna Kroppen är uppbyggd av en mängd små delar som kallas celler. Varje cell är en egen levande enhet som kan föröka sig, ta emot olika typer av information. Även om cellerna

Läs mer

Mineraler. Begreppen mineraler och spårämnen

Mineraler. Begreppen mineraler och spårämnen Mineraler Mineraler Begreppen mineraler och spårämnen Benämningarna för de oorganiska grundämnena och föreningarna är något inexakta. Talspråksmässigt använder vi begreppen mineraler, mineralämnen och

Läs mer

FERMAWAY vattenreningssystem - i korthet -

FERMAWAY vattenreningssystem - i korthet - FERMAWAY 1 2 FERMAWAY vattenreningssystem - i korthet - Renar vatten miljövänligt, utan tillsatta kemikalier, genom en kombination av: Intensivluftning Kemisk oxidation med naturligt syre Biologisk oxidation

Läs mer

2015-09-30 2014/193 Ackrediteringens omfattning Nyköpings kommun, Nyköping Vatten, laboratoriet-1104

2015-09-30 2014/193 Ackrediteringens omfattning Nyköpings kommun, Nyköping Vatten, laboratoriet-1104 Kemisk analys- Vattenanalys Alkalinitet SS-EN ISO 9963-2, utg 1 Titrering Ammonium SS-EN ISO 14911:1998 Jonkromatografi Ammonium som kväve SS-EN ISO 11732:2005, mod Flödesanalys/Spektrometri Biokemisk

Läs mer

Laboratorieundersökning och bedömning Enskild brunn

Laboratorieundersökning och bedömning Enskild brunn Vattenlaboratoriet vid LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland Laboratorieundersökning och bedömning Enskild brunn Sid 1 av 6 Innehållsförteckning: Varför vattenanalys... 2 Definitionen på s.k. enskild brunn

Läs mer

Näringsanalys Ens.blandvall 10-50%baljv 1A SKÖRD 2015

Näringsanalys Ens.blandvall 10-50%baljv 1A SKÖRD 2015 Näringsanalys Ens.blandvall 10-50%baljv 1A SKÖRD 2015 BLGG AgroXpertus Råby 2003 S - 242 92 HÖRBY Kontaktperson: Charlotte Akerlind T kundservice: 0415-51 127 E kundservice@blgg.agroxpertus.se I blgg.agroxpertus.se

Läs mer

Balanserad vattenskötsel

Balanserad vattenskötsel Balanserad vattenskötsel för spabad utomhus Activ SPA serien ger dig balanserad vattenskötsel särskilt utvecklad för spabad Det ställs höga krav på rengöring och underhåll av spavatten, och därmed också

Läs mer

Basacote Plus 6MK 11 +9 +19 (+2 +8)

Basacote Plus 6MK 11 +9 +19 (+2 +8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BEREDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET Produktinformation Varumärke Användning av Ämne / Beredning Företag Gödselmedel COMPO GmbH & Co KG Gildenstraße 38 D-48157 Münster Telefon +49-0251/3277-0

Läs mer

Laboratorier Örebro kommun, Tekniska förvaltningen Örebro Ackrediteringsnummer 4420 Verksamhetsstöd VA, Laboratoriet A

Laboratorier Örebro kommun, Tekniska förvaltningen Örebro Ackrediteringsnummer 4420 Verksamhetsstöd VA, Laboratoriet A Ackrediterings omfattning Laboratorier Örebro kommun, Tekniska förvaltning Örebro Ackrediteringsnummer 4420 Verksamhetsstöd VA, Laboratoriet A000101-006 Kemisk analys Provtagning Älvar och vattdrag, provtagning

Läs mer

Mätosäkerheter ifrån provningsjämförelsedata. Bakgrund, metod, tabell och exempel Bo Lagerman Institutet för Tillämpad Miljöforskning (ITM)

Mätosäkerheter ifrån provningsjämförelsedata. Bakgrund, metod, tabell och exempel Bo Lagerman Institutet för Tillämpad Miljöforskning (ITM) Mätosäkerheter ifrån provningsjämförelsedata. Bakgrund, metod, tabell och exempel Bo Lagerman Institutet för Tillämpad Miljöforskning (ITM) Bakgrund: Under år 2000 ska alla ackrediterade laboratorier uppge

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Göteborg Stad, Kretslopp och vatten, Laboratoriet - 0045

Ackrediteringens omfattning Göteborg Stad, Kretslopp och vatten, Laboratoriet - 0045 Alkalinitet SS-EN ISO 9963-2, utg. 1 Titrimetri 1:1, 2, 4 0,01 4 mmol/l Aluminium SS 028210, utg 1 Fotometri 1:1, 2, 4 0,02 0,40 mg/l Ammonium som kväve Biokemisk syreförbrukning (BOD7) Extinktion SS-EN

Läs mer

Grundvattenrening

Grundvattenrening Grundvattenrening 2010-09-14 1 2010-09-14 2 Järn Livsnödvändigt, kan fås från annan föda Max 0,1 mg/l i utgående dricksvatten Kan ge slambildning som kan orsaka bakterietillväxt och missfärgning av tvätt

Läs mer

Näringslära Meri Hakkarainen

Näringslära Meri Hakkarainen Näringslära Meri Hakkarainen Lupus Foder AB Djurskyddsföreningen Enköping 5 sept 2015 Grundläggande näringslära för katt och kattens matbeteende Innehållsförteckningar vad står det på påsen egentligen?

Läs mer

VARFÖR VÄLJA EQ ANTI AGE COLLAGEN. EQ Anti Age. kollagen- Premium

VARFÖR VÄLJA EQ ANTI AGE COLLAGEN. EQ Anti Age. kollagen- Premium 2/24 VARFÖR VÄLJA EQ ANTI AGE COLLAGEN 3/24 01 Naturligt kollagen från fisk Låg molekylvikt Berikat med Matcha grönt te, havtorn och vitaminer EQ Anti Age Collagen Premium Utan smaktillsatser eller sötningsmedel

Läs mer

Färg i vardagen och skolan

Färg i vardagen och skolan Färg i vardagen och skolan Work-shop vid NO-Biennalen 28-29 april 2015 Lärare 7-9 Vivi-Ann Långvik viviann@krc.su.se Lite fakta om ljus och färg Isaac Newton år 1672 Synligt ljus: ca 400-800 nm Hur vi

Läs mer

Bedömning av kompostjord. Riktlinjer för jordtillverkning av kompost. RVF rapport 2006:11 ISSN 1103-4092

Bedömning av kompostjord. Riktlinjer för jordtillverkning av kompost. RVF rapport 2006:11 ISSN 1103-4092 Bedömning av kompostjord Riktlinjer för jordtillverkning av kompost RVF rapport 2006:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling 2006:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Förord Vid Sveriges kommunägda komposteringsanläggningar

Läs mer

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivning. Produktfördelar

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivning. Produktfördelar Produktdatablad Incimaxx Aqua S-D Beskrivning Sur produkt för rengöring och desinfektion av dricksvattensystem och dricksvatten till djur Produktfördelar Avlägsnar snabbt och effektivt kalk och alger i

Läs mer

TourTurf Liquid Feed Special (FS)

TourTurf Liquid Feed Special (FS) TourTurf Liquid Feed Special (FS) DK: NK 7-0-9 EU: NK 7-0-11 TourTurf Liquid Feed Special (FS) NK 7-0-9 är en flytande NK-gödsel för alla gräsytor på golfbanor och fotbollsplaner. Appliceras med markspruta.

Läs mer

05/12/2014. Övervakning av processen. Hur vet vi att vi har en optimal process eller risk för problem? Hämning av biogasprocessen

05/12/2014. Övervakning av processen. Hur vet vi att vi har en optimal process eller risk för problem? Hämning av biogasprocessen Specifik metanproduktion L/kg VS // Hur vet vi att vi har en optimal process eller risk för problem? Övervakning av processen Flödesschemat för bildning av biogas. Hydrolys. Fermentation (alkoholer, fettsyror,

Läs mer

Information. Box 622, Uppsala Tel: E-post:

Information. Box 622, Uppsala Tel: E-post: Information 1 januari 2014 flyttas ansvaret för information och rådgivning för enskilda dricksvattenanläggningar från Socialstyrelsen till Livsmedelsverket. Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2003:17)

Läs mer

Till dig som har dricksvatten från enskild brunn

Till dig som har dricksvatten från enskild brunn 2009-07-06 1 (6) senast uppdaterad 2009.07.06 Till brunnsägare i Sigtuna kommun Till dig som har dricksvatten från enskild brunn Miljö- och hälsoskyddskontoret har genomfört en undersökning av dricksvattenkvaliteten

Läs mer

Förklaring av kemiska/fysikaliska parametrar inom vattenkontrollen i Saxån-Braån

Förklaring av kemiska/fysikaliska parametrar inom vattenkontrollen i Saxån-Braån Förklaring av kemiska/fysikaliska parametrar inom vattenkontrollen i Saxån-Braån Vattenföring Vattenföringen vid provtagningstillfällena har beräknats genom att tvärsnittsarean och flödeshastigheten bestämts

Läs mer

ProCor texx. Niosome Strengthening System

ProCor texx. Niosome Strengthening System ProCor texx Niosome Strengthening System PROCORTEXX Revolutionerande frisörprodukt Oavsett hur skonsam färg eller permanent du använder, skadar alltid en kemisk process håret. När hårets bindningar bryts,

Läs mer

När man behandlar poolen med BAQUACIL så är det tre huvudprodukter

När man behandlar poolen med BAQUACIL så är det tre huvudprodukter Baquacil Upplev nöjet av att bada i en klorfri bassäng.om du beslutar dig för att gå över från klorbehandling kommer du att överraskas av hur lättskött det blir med Baquacil i bassängen.om du ska ta en

Läs mer

1. Viktiga egenskaper som potentiella (tänkbara) miljögifter har är att de är: 1) Främmande för ekosystemen. X) Är lättnedbrytbara. 2) Fettlösliga.

1. Viktiga egenskaper som potentiella (tänkbara) miljögifter har är att de är: 1) Främmande för ekosystemen. X) Är lättnedbrytbara. 2) Fettlösliga. KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Skolan för kemivetenskap Industriell Ekologi TENTAMEN I MILJÖSKYDD OCH KEMISKA HÄLSORISKER FÖR 6D2334 HÖGSKOLEINGENJÖRSUTBILDNINGEN, KI 1 OCH KI 2, 4 POÄNG, DEN 7 JUNI 2006

Läs mer

FAUNA MARIN US STYLE PRIMEFRAG SYSTEM. Livfulla och unika korallfärger den lätta vägen till framgångsrik skötsel för dina koraller USA style!

FAUNA MARIN US STYLE PRIMEFRAG SYSTEM. Livfulla och unika korallfärger den lätta vägen till framgångsrik skötsel för dina koraller USA style! Livfulla och unika korallfärger den lätta vägen till framgångsrik skötsel för dina koraller USA style! US Style Primefrag metoden Instruktioner för en enkel och framgångsrik skötselmetod av Revakvarium.

Läs mer

Människokroppen. Matspjälkningen. Anne-Lie Hellström, Christinaskolan, Piteå

Människokroppen. Matspjälkningen. Anne-Lie Hellström, Christinaskolan, Piteå Människokroppen Matspjälkningen Anne-Lie Hellström, Christinaskolan, Piteå www.lektion.se Vad ska du äta och varför? Kolhydrater Vår främsta energikälla. Kroppens bränsle, härifrån får vi den energi vi

Läs mer

Om man skaffar ett sandfilter är man ute efter att allt ska fungerar perfekt. Med Toveko är det roligt att se resultatet.

Om man skaffar ett sandfilter är man ute efter att allt ska fungerar perfekt. Med Toveko är det roligt att se resultatet. LUNDA YTBEHANDLING: HH TOVEKO Om man skaffar ett sandfilter är man ute efter att allt ska fungerar perfekt. Med Toveko är det roligt att se resultatet. Under sextio år har företaget ägnat sig åt olika

Läs mer

Grundvattenkvaliteten i Örebro län

Grundvattenkvaliteten i Örebro län Grundvattenkvaliteten i Örebro län I samband med en kartering som utförts (1991) av SGU har 102 brunnar och källor provtagits och analyserats fysikaliskt-kemiskt. Bl.a. har följande undersökts: Innehåll...

Läs mer

Weightmanagement. 2009 V2.0 WMM kurz Jan2009 NUR FÜR INTERNE SCHULUNGEN! Seite 1

Weightmanagement. 2009 V2.0 WMM kurz Jan2009 NUR FÜR INTERNE SCHULUNGEN! Seite 1 Weightmanagement 2009 V2.0 WMM kurz Jan2009 NUR FÜR INTERNE SCHULUNGEN! Seite 1 Övervikt har många orsaker! Mat + Dryck Psyke Rörelse Försurning Övervikt Generna Stress Omgivning Hormoner 2009 V2.0 WMM

Läs mer

http://www.skogsindustrierna.org/framtid/gymnasiet/kemilaromedel/grundamnen/teoritext_1 Grundämnen och kemiska föreningar 1. Grundämnen Människan har länge känt till nio grundämnen, nämligen metallerna:

Läs mer

För en hållbar trädgård

För en hållbar trädgård PRODUKTKATALOG För en hållbar Biologisk gödning och vattenvård Biologisk universalgödning Gräsmattegödsel/mossborttagare Krukgödning med Aqua Saver Miljövänlig snigelfälla Biologisk gödning Granulat Organisk

Läs mer

Parameter Metod (Referens) Mätprincip Provtyp Mätområde. Ammonium SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III 1:1, 2, 4 0,04 0,2 mg/l

Parameter Metod (Referens) Mätprincip Provtyp Mätområde. Ammonium SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III 1:1, 2, 4 0,04 0,2 mg/l Alkalinitet (karbonatalkalinitet) SS EN ISO 9963, del 2, utg. 1, 4 6 500 mg/l Ammonium SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III, 4 0,04 0,2 mg/l Ammonium som kväve SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III, 4

Läs mer

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Att ÄTA RÄTT betyder att maten ger dig näring och energi så att du kan vara koncentrerad på lektionerna och orkar ROCKA FETT på rasterna och på fritiden. SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Kroppen,

Läs mer

Dricksvattenkvalitet och distribution

Dricksvattenkvalitet och distribution Dricksvattenkvalitet och distribution Kemiska och mikrobiologiska aspekter Ann Elfström Broo, Bo Berghult Vad vill konsumenten ha för dricksvatten? Det ska... vara gott och luktfritt vara kallt vara färglöst

Läs mer

VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra KEMINS GRUNDER

VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra KEMINS GRUNDER VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Bakning Läkemedel Rengöring Plast GoreTex o.s.v. i all oändlighet ÄMNENS EGENSKAPER Utseende Hårdhet

Läs mer

RENT VATTEN KRÄVER MYCKET RENA LÖSNINGAR. Water Treatment Chemicals

RENT VATTEN KRÄVER MYCKET RENA LÖSNINGAR. Water Treatment Chemicals RENT VATTEN KRÄVER MYCKET RENA LÖSNINGAR Water Treatment Chemicals Rent vatten kräver mycket rena lösningar Även avloppsvatten måste uppfylla stränga normer. På Grönland känner man till minst tio olika

Läs mer

Förklaringar till analysresultat för dricksvattenprover

Förklaringar till analysresultat för dricksvattenprover Livsmedelsverkets gränsvärden Enligt Livsmedelsverkets bedömningsgrunder kan ett dricksvatten bedömas som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. - Bedömningen tjänligt innebär att vattnet kan

Läs mer

ämnen omkring oss bildspel ny.notebook October 06, 2014 Ämnen omkring oss

ämnen omkring oss bildspel ny.notebook October 06, 2014 Ämnen omkring oss Ämnen omkring oss 1 Mål Eleverna ska kunna > Kunna förklara vad en atom och molekyl är. > Vet a vad ett grundämne är och ge exempel > Veta vad en kemisk förening är och ge exempel > Veta att ämnen har

Läs mer

Energi, katalys och biosyntes (Alberts kap. 3)

Energi, katalys och biosyntes (Alberts kap. 3) Energi, katalys och biosyntes (Alberts kap. 3) Introduktion En cell eller en organism måste syntetisera beståndsdelar, hålla koll på vilka signaler som kommer utifrån, och reparera skador som uppkommit.

Läs mer

Enkel skötsel av din bubbelpool. SpaTime din produktserie för bubbelpoolsskötsel

Enkel skötsel av din bubbelpool. SpaTime din produktserie för bubbelpoolsskötsel Enkel skötsel av din bubbelpool SpaTime din produktserie för bubbelpoolsskötsel Vattenbalans Din bubbelpool är en plats för avslappning och välbefinnande. Därför är det extra viktigt att vattnet är klart,

Läs mer

Biogasanläggning Energibesparing med avloppsvatten. 2008-09-05 Peter Larsson ver 2

Biogasanläggning Energibesparing med avloppsvatten. 2008-09-05 Peter Larsson ver 2 Biogasanläggning Energibesparing med avloppsvatten 2008-09-05 Peter Larsson ver 2 Biogasanläggning Förutsättningar Processprincip Processparametrar Driftprincip och anläggningsutförande Biogas Anläggningskostnad

Läs mer

Fotosyntes i ljus och mörker

Fotosyntes i ljus och mörker Inledning Fotosyntes i ljus och mörker Vi ställer krukväxterna i fönstret av en anledning och det är för att det är där det är som ljusast i ett hus. Varför? Alla levande organismer är beroende av näring

Läs mer

Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen

Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen Kolhydrater Sockerarter (enkla och sammansatta) Stärkelser Cellulosa Bilden visar strukturformler för några kolhydrater. Druvsocker (glukos) Kolhydrater monosackarider

Läs mer

FÄRG. Oljebaserad färg med exklusiva eteriska oljor

FÄRG. Oljebaserad färg med exklusiva eteriska oljor FÄRG Oljebaserad färg med exklusiva eteriska oljor Oljebaserad färgning Filosofin Varför ska jag välja Ett etiskt val Oljebaserat färgningssystem för professionellt bruk utan ammoniak, behagligt parfymerad;

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för speciella medicinska ändamål;

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för speciella medicinska ändamål; 20 juli 2016 Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för speciella medicinska ändamål; (H 377) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Område: Ekologi. Innehåll: Examinationsform: Livets mångfald (sid. 14-31) I atomernas värld (sid.32-45) Ekologi (sid. 46-77)

Område: Ekologi. Innehåll: Examinationsform: Livets mångfald (sid. 14-31) I atomernas värld (sid.32-45) Ekologi (sid. 46-77) Område: Ekologi Innehåll: Livets mångfald (sid. 14-31) I atomernas värld (sid.32-45) Ekologi (sid. 46-77) Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Frågor om hållbar utveckling:

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Rapport Nr 13226656 Sida 1 (2) : Fyrbrunn Provtagningstidpunkt : 1030 : Bo Lundgren SS-EN IS 7027-3 Turbiditet FNU 0.34 ±0.05 FNU SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art

Läs mer

TENTAMEN i Kommunal och industriell avloppsvattenrening

TENTAMEN i Kommunal och industriell avloppsvattenrening TENTAMEN i Kommunal och industriell avloppsvattenrening Tid: 23 oktober 2012 kl 8.00-13.00 Plats: Polacksbacken Ansvarig lärare: Bengt Carlsson tel 018-4713119, 070-6274590 Bengt kommer till tentasalen

Läs mer

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet KOST Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet ENERGI Kroppen är en maskin som behöver energi. Denna energi får du av beståndsdelarna som blir kvar när du bryter ner Kolhydrater, Fett och Protein! Ålder,

Läs mer

Handbok för kompostering av organiska hushållssopor med Ag Bag-systemet

Handbok för kompostering av organiska hushållssopor med Ag Bag-systemet Handbok för kompostering av organiska hushållssopor med Ag Bag-systemet Handbok för kompostering med Ag Bag-systemet! En lyckad kompostering kräver att ingående material är anpassat för kompostering innan

Läs mer

Materien. Vad är materia? Atomer. Grundämnen. Molekyler

Materien. Vad är materia? Atomer. Grundämnen. Molekyler Materien Vad är materia? Allt som går att ta på och väger någonting är materia. Detta gäller även gaser som t.ex. luft. Om du sticker ut handen genom bilrutan känner du tydligt att det finns något där

Läs mer

lördag den 4 december 2010 Vad är liv?

lördag den 4 december 2010 Vad är liv? Vad är liv? Vad är liv? Carl von Linné, vår mest kände vetenskapsman, delade in allt levande i tre riken: växtriket, djurriket och stenriket. Under uppväxten i Småland såg han hur lantbrukarna varje år

Läs mer

Ekosystemets kretslopp och energiflöde

Ekosystemets kretslopp och energiflöde Flik 1.4 Sid 1 ( 5 ) Uppdaterad: 1999-01-01 Ekosystemets kretslopp och energiflöde Omsättningen av energi och materia sker på olika sätt i ett ekosystem. Energin kommer från rymden som solstrålning, når

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD Sida: 1/5 1.Namnet på ämnet/ preparatet och bolaget/företaget Handelsnamn: KODAK READYMATIC Fixer and Replenisher Produktkod: 5023874 Tillverkare: KODAK-INDUSTRIE, route de Demigny, 71102, CHALON S/SAONE

Läs mer

FÖR DE NATURVETENSKAPLIGA ÄMNENA BIOLOGI LÄRAN OM LIVET FYSIK DEN MATERIELLA VÄRLDENS VETENSKAP KEMI

FÖR DE NATURVETENSKAPLIGA ÄMNENA BIOLOGI LÄRAN OM LIVET FYSIK DEN MATERIELLA VÄRLDENS VETENSKAP KEMI ORDLISTA FÖR DE NATURVETENSKAPLIGA ÄMNENA BIOLOGI LÄRAN OM LIVET FYSIK DEN MATERIELLA VÄRLDENS VETENSKAP KEMI LÄRAN OM ÄMNENS UPPBYGGNAD OCH EGENSKAPER, OCH OM DERAS REAKTIONER MED VARANDRA NAMN: Johan

Läs mer

FÄRG. Oljebaserad färg med exklusiva eteriska oljor

FÄRG. Oljebaserad färg med exklusiva eteriska oljor FÄRG Oljebaserad färg med exklusiva eteriska oljor Oljebaserad färgning Varför ska jag välja detta system? Oljebaserat färgningssystem för professionellt bruk utan ammoniak, behagligt parfymerad; Nickel-

Läs mer

Terminsplanering i Kemi för 7P4 HT 2012

Terminsplanering i Kemi för 7P4 HT 2012 Terminsplanering i Kemi för 7P4 HT 2012 Vecka Tema Dag Planering Atomer och kemiska V35 reaktioner V36 V37 V38 Atomer och kemiska reaktioner Luft Luft V40 V41 V42 Vatten Vissa förändringar kan förekomma

Läs mer

Vattenkemi och transportberäkningar vid Hulta Golfklubb 2008

Vattenkemi och transportberäkningar vid Hulta Golfklubb 2008 Vattenkemi och transportberäkningar vid Hulta Golfklubb 2008 Utloppsbäcken från Hulta Golfklubb. Medins Biologi AB Mölnlycke 2009-03-25 Mats Medin Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

Balanserad vattenskötsel

Balanserad vattenskötsel Balanserad vattenskötsel för spabad utomhus 2016 Activ SPA serien ger dig balanserad vattenskötsel särskilt utvecklad för spabad Det ställs höga krav på rengöring och underhåll av spavatten, och därmed

Läs mer

Topp 5 anledningar till varför du ska byta till Automatiserad Titrering

Topp 5 anledningar till varför du ska byta till Automatiserad Titrering Topp 5 anledningar till varför du ska byta till Automatiserad Titrering Blir din analys volym större? Blir dina kunders specifikationer strängare? Du är inte ensam. Analytiska krav växer inom många branscher

Läs mer

Kemiska ämnen som vi behöver

Kemiska ämnen som vi behöver Kemiska ämnen som vi behöver Vatten Mineraler (t ex koksalt) Vitaminer Proteiner- kött, fisk, ägg, mjölk, baljväxter Kolhydrater- ris, pasta, potatis, bröd, socker Fetter- smör, olivolja osv Tallriksmodellen

Läs mer

ProViva Fruktdryck. Blåbärsdryck. Nypondryck. Svartvinbärsdryck. Jordgubbsdryck. Mango

ProViva Fruktdryck. Blåbärsdryck. Nypondryck. Svartvinbärsdryck. Jordgubbsdryck. Mango ProViva Det finns idag många bra-för-magen-produkter. Och så finns det ProViva. Denna unika fruktdryck är resultatet av mer än tio års svensk forskning. ProViva innehåller en dokumenterat nyttig bakteriekultur,

Läs mer

samspel Fotosyntes och cellandning Äta och ätas Konkurrens och samarbete

samspel Fotosyntes och cellandning Äta och ätas Konkurrens och samarbete samspel Fotosyntes och cellandning Äta och ätas Konkurrens och samarbete Syrets och kolets kretslopp Växter tar upp koldioxid och vatten, avger syrgas samt bildar kolhydrater. Djuren tar upp kolhydrater

Läs mer

Strontium och våra ben. Martin Fahlén 2013-03-13

Strontium och våra ben. Martin Fahlén 2013-03-13 Strontium och våra ben Martin Fahlén 2013-03-13 Sex frakturer på tre år Läkemedel vi benskörhet Fysisk träning Östrogen Kalcium D-vitamin K-vitamin Bisfosfonater Denosumab Raloxifen Parathormon Fluor

Läs mer

VITAMINER MINERALER. Dagens program. Vitaminer 2010-06-08

VITAMINER MINERALER. Dagens program. Vitaminer 2010-06-08 VITAMINER MINERALER IGU Idrottsliga Gymnasieutbildningar, för Gymnasiet, Uppland Uppsala Dagens program Vitaminer & mineralers funktion Behöver idrottare tillskott? Antioxidanter Fria radikaler kostråd

Läs mer

BAGA Vattenfilter. Dags att göra rent vatten, till din affär? För ett renare vatten. Vi hjälper dig genom en enkel process!

BAGA Vattenfilter. Dags att göra rent vatten, till din affär? För ett renare vatten. Vi hjälper dig genom en enkel process! BAGA Vattenfilter För ett renare vatten Dags att göra rent vatten, till din affär? Vi hjälper dig genom en enkel process! BAGA Vattenfilter Jobba med oss! Gör rent vatten till din affär! Vi möjliggör för

Läs mer

Joner Syror och baser 2 Salter. Kemi direkt sid. 162-175

Joner Syror och baser 2 Salter. Kemi direkt sid. 162-175 Joner Syror och baser 2 Salter Kemi direkt sid. 162-175 Efter att du läst sidorna ska du kunna: Joner Förklara skillnaden mellan en atom och en jon. Beskriva hur en jon bildas och ge exempel på vanliga

Läs mer

vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se

vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se Kvarnbyfoders mineralfodersortiment till häst är baserat på de senaste forskningsrönen. Ett bra mineralfoder kan vara avgörande för hästens välbefinnande och prestation.

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET 2011-01-11. Målsättning Att använda metoder för direkt observation av mikroorganismer.

UMEÅ UNIVERSITET 2011-01-11. Målsättning Att använda metoder för direkt observation av mikroorganismer. UMEÅ UNIVERSITET 2011-01-11 Institutionen för molekylärbiologi RUT10 - Biomedicinsk vetenskap I FÄRGNING OCH MIKROSKOPERING AV MIKROORGANISMER Målsättning Att använda metoder för direkt observation av

Läs mer

LUFT, VATTEN, MARK, SYROR OCH BASER

LUFT, VATTEN, MARK, SYROR OCH BASER -: KAPITEL 44 LUFT, VATTEN, MARK, SYROR... OCH BASER Luft, vatten, mark, syror och baser :3)---- =-lnnehå II Luft sid. 46 Vatten sid. 53 Mark sid. 60 Syror och baser 1 sid. 64 FUNDERA PÅ Hur mycket väger

Läs mer

må bra. Trygghet Kärlek Vänner Mat Rörelse Sova Vilka kan du påverka själv?

må bra. Trygghet Kärlek Vänner Mat Rörelse Sova Vilka kan du påverka själv? Viktiga faktorer för att du ska må bra. Trygghet Kärlek Vänner Mat Rörelse Sova Vilka kan du påverka själv? Ingen behöver svälta i Sverige Undernäring = Felnäring = För lite mat Felaktigt sammansatt Antalet

Läs mer

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler Apotekets råd om Vitaminer och mineraler Din kropp behöver många olika ämnen för att må bra. Den behöver vatten, proteiner, fett, kolhydrater, mineraler och vitaminer. Tillsammans ger de dig energi och

Läs mer

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten EKA-projektet. er, mätkrav och provhantering av grundvatten Tabell 1. Grundämnen Kvicksilver, Hg 0,1 ng/l +/- 5 % Metod 09 vatten USA EPA-metoden 1631:revision B Metyl-Kvicksilver, Me-Hg 0,06 ng/l +/-

Läs mer

KOPPARFLÖDET MÅSTE MINSKA

KOPPARFLÖDET MÅSTE MINSKA KOPPARFLÖDET MÅSTE MINSKA Gatu- och fastighetskontoret Miljöförvaltningen Stockholm Vatten Användningen av koppar måste minska Koppar är nödvändigt för växter och djur. Alla levande celler behöver koppar

Läs mer

MATSMÄLTNINGEN, NÄRINGSÄMNEN, CELLANDNING OCH FOTOSYNTESEN = KOST & HÄLSA

MATSMÄLTNINGEN, NÄRINGSÄMNEN, CELLANDNING OCH FOTOSYNTESEN = KOST & HÄLSA MATSMÄLTNINGEN, NÄRINGSÄMNEN, CELLANDNING OCH FOTOSYNTESEN = KOST & HÄLSA Läs mer: http://www.1177.se/skane/tema/kroppen/matsmaltning-ochurinvagar/matsmaltningsorganen/?ar=true http://www.slv.se/grupp1/mat-ochnaring/kostrad/

Läs mer

VÅR VÄRLD VÅRT ANSVAR

VÅR VÄRLD VÅRT ANSVAR VÅR VÄRLD VÅRT ANSVAR Hållbar utveckling i praktiken Hållbar utveckling handlar om hur dagens samhälle bör utvecklas för att inte äventyra framtiden på jorden. Det handlar om miljö, om hur jordens resurser

Läs mer

FÖR RENARE VATTEN UTAN KEMIKALIER SECONTITANIUM. Svenshögsvägen 6B 232 38 Arlöv. Tel: 040-43 53 20 E-post: info@secon.se. www.secon.

FÖR RENARE VATTEN UTAN KEMIKALIER SECONTITANIUM. Svenshögsvägen 6B 232 38 Arlöv. Tel: 040-43 53 20 E-post: info@secon.se. www.secon. FÖR RENARE VATTEN UTAN KEMIKALIER SECONTITANIUM Svenshögsvägen 6B 232 38 Arlöv Tel: 040-43 53 20 E-post: info@secon.se www.secon.se 2 SECONTITANIUM SECONTITANIUM Desinfektion av vatten med kemikalier har

Läs mer

UNDERSÖKNING AV EN INSJÖ

UNDERSÖKNING AV EN INSJÖ UNDERSÖKNING AV EN INSJÖ Namn: INLEDNING Ett av de ekosystem som är relativt lätt att avgränsa jämfört med andra ekosystem är insjön. De förhållanden som råder i en sjö är beroende av ett flertal olika

Läs mer

Indikation på fekal påverkan på enskilda brunnar 100%

Indikation på fekal påverkan på enskilda brunnar 100% Indikation på fekal påverkan på enskilda brunnar 100% E. coli bakterier Resultat från Tillsynsprojektet mm (ca 13000 vattenanalyser) 90% 80% 70% 60% 50% 40% Otjänligt Tj m anm Tjänligt 30% 20% 10% 0% Brunn

Läs mer

Slangreparation och underhåll

Slangreparation och underhåll Slangreparation och underhåll Stort sortiment från en enda leverantör Unika hållbara konstruktioner Snabba och tillförlitliga prestanda Typ Antal modeller Sida Provtryckningspumpar 2 9.2 Rörfrysar 2 9.3

Läs mer

Ett intelligent val av vattenbehandlingssystem

Ett intelligent val av vattenbehandlingssystem Ett intelligent val av vattenbehandlingssystem RENT VATTEN ÄR SUNT VATTEN FÖR GOD HÄLSA Hur mycket behöver du? 41 54 kg 55 68 kg 68,5 86 kg (250 ml) glas Vatten är en värdefull källa till spårmineraler

Läs mer