Välkommen till Red Sea

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Red Sea"

Transkript

1 Red Sea Produktkatalog 2013

2

3 Välkommen till Red Sea Sedan starten för 20 år har Red Seas vision varit att skapa en värld där saltvattens- och revakvarier är det självklara valet för alla hobbyakvarister. Denna passion har styrt företagets produktutveckling och design. Red Sea är inställt på att leverera kompletta revlösningar, som gör det möjligt för hobbyakvarister som du, att fokusera på de djur som lever i ditt rev snarare än bekymra dig över vattenkemi eller vilken akvarieutrustning som är lämplig och passar. Flera betydande framsteg inom revhållning har kunnat förverkligas tack vare Red Seas engagemang i forskning. Denna kontinuerliga, ursprungliga forskning som bedrivs av Red Seas hängivna team av biologer, kemister och tekniker ger hobbyakvarister över hela världen stora fördelar. Red Seas unika forskning kring korallers biokemi och deras förhållande till det omgivande havsvattnet har resulterat i utvecklingen av Reef Care- och Marine Care-programmen. Dessa program som är mycket avancerade men enkla att införa, ger hobbyakvarister kunskap och underlag för att förstå och sköta den fascinerande miljön i deras akvarium. I enlighet med företagets mål att göra det möjligt för en bredare allmänhet, från nybörjare till erfarna hobbyakvarister, att framgångsrikt sköta revakvarier har Red Sea utvecklat sitt banbrytande sortiment av MAX-akvariesystem. Dessa MAX-system är fullt utrustade för att passa de mest känsliga stenkoraller (SPS) och är utformade att smälta in i alla moderna hemmiljöer. Vårt breda sortiment av unika lösningar gör det möjligt för dig att ägna mer tid åt att njuta av ditt stycke korallrev och ger långsiktig framgång och fantastiska resultat. Vi inbjuder dig att lära dig mer om dessa lösningar och ser fram emot att hjälpa dig att förverkliga din dröm om att ha ett revakvarium hemma. 3

4 Red Sea salter

5 Red Sea Red Seas salter - En blandning av vetenskap och natur Källan Röda havet, ett havsinlopp från Indiska oceanen mellan Afrika och Asien, är ett av jordens vackraste, mest exotiska och fascinerande naturliga underverk. Röda havet försörjer världens nordligaste tropiska rev och är en oas för alla levande varelser, rev och korallformationer, av vilka många är unika för området. Röda havet har den största mångfalden av marin fauna av alla tropiska rev i hela världen och har den högsta densiteten av koraller per kubikmeter hav. Den unika biologiska mångfalden hos det levande revet inom detta storslagna område är vår inspiration och vi hämtar vårt salt från Röda havet, vilket gör det möjligt för oss att ge dig en blandning av vetenskap och natur med det levande revet i varje skördat korn. Skörd Från det ursprungliga vattnet i Röda havet hämtas havsvatten som transporteras genom en rad grunda dammar och genomgår en naturlig avdunstningsprocess under ökensolens torra hetta. I den första dammen avdunstar havsvattnet från en naturlig salthaltsnivå på 40 ppt till en salthalt på ungefär 250 ppt och i den här processen avlägsnas allt kalcium och tungmetaller. I efterföljande dammar leder ytterligare avdunstning till bildandet av natriumkloridkristaller och att andra joner såsom magnesium och kalium blir kvar i en koncentrerad saltlösning. I slutet av avdunstningsprocessen torkar denna saltlösning bort. De återstående kristallerna av obearbetad natriumklorid genomgår en process med tvätt och torkning för att avlägsna organiska föroreningar och andra eventuella föroreningar. Denna process har företaget ensamrätt på. Slutresultatet är rena, vita, ätliga kristaller av natriumklorid som innehåller 47 av de andra ämnena som förekommer naturligt i Röda havet. Denna natriumklorid som berikats med olika ämnen bildar basen för båda Red Seas saltblandningar och kombinerar vetenskap och natur med det levande revet i varje skördat korn. Denna natriumklorid som är fri från höga nivåer av tungmetaller eller organiska föreningar och har en naturlig koncentration av mikronäringsämnen och spårämnen utgör över 72 % av innehållet i Red Seas salter och ger en kvalitetsnivå och homogenitet som nästan är omöjlig att uppnå på konstgjord väg. Slutsteget i processen är att konsekvent tillsätta en blandning av kalcium, magnesium, kalium och andra ämnen till natriumkloridet. Detta görs genom att arbeta i små satser med stränga kvalitetskontrollmätningar. Eftersom vårt material inte innehåller höga nivåer av tungmetaller behövs inte kemiska bindemedel som skadar funktionen hos proteinskummare. 5

6 { Red Sea Basämnena...Allt handlar om balans { Red Sea Salt advanced formula Naturally Harvested Salt from the Red Sea Comprises 72% of the salt mix, includes 45 Minor and trace elements Other major, minor and trace elements Comprises 28% of the salt mix Naturligt havsvatten innehåller över 70 kemiska ämnen och även om de flesta ämnena påverkar vattenparametrarna, har några av dem en mer betydande roll när det gäller vattnets totala kemiska stabilitet. Dessa ämnen bildar grunden för revmiljön och de innefattar de tre huvudämnena: kalcium, magnesium och bikarbonater. Dessa tre "basämnen" har en hög effekt på vattenkemin (ph-stabilitet, alkalinitet, havsvattnets jonstyrka) och på många av korallens biologiska processer (skelettbildning, jonbyte, fotosyntes). Till skillnad från den naturliga revmiljön där det finns en oändlig reserv av basämnena, har revakvariet begränsade resurser som snabbt förbrukas av akvariets invånare. Det är därför nödvändigt att bibehålla högre nivåer än de naturliga nivåerna av basämnena för att göra en hållbar koralltillväxt möjlig. Ursprunglig forskning som utförs i Red Seas laboratorium har visat att i ett slutet system (ett akvarium) är det nödvändigt med en specifik kvot mellan basämnena kalcium, magnesium och karbonater (alkalinitet) för att få levande koraller och för bildandet av ett starkt korallskelett av aragonit. Denna kvot måste bibehållas särskilt när nivåerna av basämnena höjs över de naturliga nivåerna i havet. Red Seas salter tillverkas enligt dessa idealiska kvoter och gör att nivåerna av basämnen inte behöver justeras efter vattenbyten och förbättrar betydligt korallernas hälsa. Tekniska anmärkningar: Korallernas skelettuppbyggnad: Koraller bygger upp ungefär 90 % av sina skelett genom att kombinera kalcium- och karbonatjoner från vattnet för att bilda aragonit (CaCO 3 ). Resten av skelettet består av magnesit (MgCO 3 ), strontianit (SrCO 3 ), kalcit (en mer skör kristallstruktur av CaCO 3 ), fluorit (CaF 2 och andra mikronäringsämnen och spårämnen. Basämnena kompletterar varandra vid bildandet av korallskelett och, om de inte finns i rätt kvot, kommer ett av dem snabbt att bli den begränsande faktorn för frisk koralltillväxt. Ökad koralltillväxt: Koraller behöver använda energi för att transportera basämnena och andra ämnen som är nödvändiga för skelett-tillväxt från det omgivande vattnet genom sin mjukvävnad. Förhöjda nivåer av basämnena skapar ett mer positivt jontryck som gör den här processen mycket mer effektiv (mindre energi krävs per gram skelett). Därför kommer balanserade, förhöjda nivåer av basämnena att resultera i ökade tillväxthastigheter hos korallerna. 6

7 Red Sea Red Sea Salt och Coral Pro Salt Coral Pro Salt Red Seas Coral Pro Salt innehåller biologiskt balanserade och förhöjda nivåer av basämnena (kalcium, magnesium, karbonater) som är nödvändiga för att bibehålla och öka koralltillväxten. Coral Pro Salt är idealiskt för revakvarier, särskilt för LPS- och SPS-koraller och för att odla korallfraggar. Concentration (ppm) at salinity of 33 ppt Coral Pro Salt Natural Red Sea Water Concentration (ppm) at salinity of 33 ppt 0 0 Magnesium Sulfur Calcium Potassium Strontium Boron Fluoride Iodine Coral Pro Salt Natural Red Sea Water Rekommenderad användning av Red Seas Coral Pro Salt: Typ av akvarium Salthalt Alkalinitet ( dkh/mekv/l) Ca (mg/l) Mg (mg/l) K (mg/l) dos Fisk/invertebrater 30,6 ppt 11,3 11,7 / 4 4, ,4 g/l Mjukkoraller/LPS-koraller 33,0 ppt 11,8 12,2 / 4,2 4, ,0 g/l SPS-koraller/musslor 35,0 ppt 12,3 12,7 / 4,4 4, ,2 g/l Red Sea Coral Pro Salt ger stabilt havsvatten med ett ph-värde på 8,2 8,4. Parametrarna är baserade på torrt salt som blandats med RO-behandlat vatten. 7

8 Red Sea Red Sea Salt Red Sea Salt har utformats för att ge de exakta parametrarna som finns i tropiskt revvatten med en något förhöjd alkalinitet som krävs i ett slutet saltvattenssystem. Red Sea Salt är idealiskt för fisk- och invertebrat-system eller för behållare med låg näringshalt i vilka hobbyakvaristen regelbundet tillsätter alla individuella ämnen. Rekommenderad användning av Red Sea Salt: Typ av akvarium Salthalt Alkalinitet ( dkh/mekv/l) Ca (mg/l) Mg (mg/l) K (mg/l) Fisk 31,0 ppt 6,8 7,2 / 2,4 2, ,4 g/l Invertebrater utom koraller 33,5 ppt 7,3 7,7 / 2,6 2, ,0 g/l Koraller 35,5 ppt 7,8 8,2 / 2,8 2, ,2 g/l Red Sea Salt ger stabilt havsvatten med ett ph-värde på 8,2 8,4. Parametrarna är baserade på torrt salt som blandats med RO-behandlat vatten dos Red Sea Salt och Coral Pro Salt säljs i dessa storlekar: Coral Pro Salt 7 kg hink/vattenvolym: 210 liter 22 kg hink/vattenvolym: 660 liter Red Sea Salt 4 kg påse/vattenvolym: 120 liter 7 kg hink/vattenvolym: 210 liter 10 kg påse/vattenvolym: 300 liter 22 kg hink/vattenvolym: 660 liter Hydrometer Speciell, kombinerad hydrometer och termometer º º Mäter specifik vikt (graden av salthalt) i ett saltvattensakvarium; º º Dess patentskyddade utformning gör det möjligt att installera anordningen inuti ett akvarium för kontinuerliga realtidsavläsningar av salthalten förutom regelbunden, periodisk avläsning; º º En inbyggd analog termometer säkerställer att vattnet som testas håller rätt temperatur. 8

9 Marine Care-program

10 Marine Care-program - inledning Marine Care-programmet (MCP) är ett omfattande, steg-för-steg-program som gör det möjligt för hobbyakvarister att uppnå fullständig biologisk mognad och biologisk algskötsel i sina akvarier. MCPprogrammet gör akvarierev klara att hysa till och med de mest känsliga (småpolypiga stenkoraller, "SPS") korallarter i ungefär 21 dagar. Programmet innefattar ett komplett tilläggskit för mognad och ett fullständigt komplement av noggranna testkit som krävs för mognadsprocessen och den kontinuerliga kontrollen av vattnets nyckelparametrar i system med mjukkoraller eller enbart fiskar. De flesta biologiska produkter som "cyklas" kan endast ge de bakterier som omvandlar giftiga avfallsprodukter till nitrat. MCP-programmet slutför dock den biologiska mognadsprocessen genom att skapa växande anaeroba bakteriekolonier (denitrifikationsbakterier och fosfatinnehållande bakterier) och säkerställer dessutom de nödvändiga förhållandena som främjar tillväxten av korallalger och annan mikrofauna som finns i en levande sten och i en sandbädd. Programmet innefattar detaljerade instruktioner för alla de 21 dagarna, inklusive mängderna av varje tillsats och hur ofta de ska tillsättas, när vattnet ska testas och resultaten du bör förvänta dig när vissa vattenförändringar ska göras och när olika typer av djur ska introduceras i akvariet. MCP-program ger hobbyakvarister garanterade resultat på alla nivåer och förbereder nya system för införing av Red Seas kompletta Reef Care-program för enkelt underhåll av hela revakvarier. Diagram som visar det typiska beteendet hos viktiga parametrar under den biologiska mognadscykeln när Marine Care-programmet används. ppm of NH3/NO2/NO MCP Cycle ppm PO4 NO 3 PO 4 NH 3 NO 2 Införing av djur under Marine Care-programmet (Se handbok för detaljer): Fisk efter 7 dagar Mjukkoraller efter 10 dagar SPS efter 21 dagar Days 10

11 Marine Care-program Tillsatser Reef Mature Pro-kit Komplett tilläggskit för biologisk mognad för system upp till 250 liter º º Nitro Bac - En koncentrerad blandning av sporer av nitrifikations- och denitrifikationsbakterier som tillsätts för att gro på levande stenar, substrat och bio-media i en ny behållare. º º Bacto-Start - En balanserad blandning av kväve- och fosforkomponenter som liknar de naturliga avfallsprodukterna i ett aktivt akvarium och gör det möjligt att reglera utvecklingen av aeroba och anaeroba bakterier. º º NO 3 :PO 4 -X - Ett unikt komplex av kol och andra organiskt bundna ämnen som tas upp av anaeroba bakterier för att noggrant reglera nivåerna av algnäring (nitrat och fosfat). º º KH Coralline Gro - Ett koncentrerat buffertkomplex för saltvattenmiljöer som berikats med de specifika mikronäringsämnena och spårämnena som främjar tillväxten av kalkalger och annan viktig mikrofauna. KH Coralline Gro KH Coralline Gro är ett komplex av karbonatbuffertar, kalium och spårämnen som t.ex. järn formulerat i en sådan kvot som tas upp regelbundet av kalkalgerna. Coralline Gro bör användas istället för en Reef Foundation B (buffert)-tillsats under cyklingen av alla nya saltvattensakvarier och kontinuerligt i system med enbart fiskar eller mjukkoraller. Coralline Gro bör doseras enligt en minskning i alkalinitet som uppmätts med ett testkit för ph/kh-alkalinitet. Kalkalger kommer att växa naturligt utan några speciella tillsatser i alla revsystem som är optimala för hårda koraller. För att främja tillväxten av kalkalger i akvarier med enbart fiskar eller mjukkoraller måste alkaliniteten hela tiden hållas på ungefär 3 mekv/l (8,4 dkh) och det måste finnas speciella mikronäringsämnen och spårämnen. KH Coralline Gro säljs i 100 ml och 500 ml flaskor med doseringskopp för enkel dosering. Testkit Marine Care-testkit Komplett förpackning med flera tester inklusive alla de tester som är nödvändiga för att kontrollera den biologiska mognaden i nya system och för det kontinuerliga underhållet och algskötseln i akvarier med enbart fiskar. Marine Care-kitet innefattar tester för ph, KH, ammoniak, nitrat och nitrit i en hållbar, kemiskt resistent plastlåda. 11

12 Marine Care-program Alla MCP-testkiten innehåller små glasflaskor av analytisk kvalitet, fullständiga grafiska instruktioner och färgskalor som är lätta att läsa av. Testnamn Ämne Noggrannhet Intervall Testtyp Antal tester Ammoniak NH 3 /NH 4 0,2 ppm 0-2 ppm Kolorimetrisk 100 Nitrat NO 3 2 ppm ppm Kolorimetrisk 100 Nitrit NO 2 0,025 ppm 0-1 ppm Kolorimetrisk 60 ph ph 1 7,6-8,6 Kolorimetrisk 100 Alkalinitet KH 1 dkh/0,36 mekv/l 0 - Titrering 55 Ammoniak-testkit Ett avancerat kolorimetriskt test som mäter den totala förekomsten av ammoniak (NH 3 /NH 4 ) i saltvattensakvarier med en noggrannhet på 0,2 ppm. Detta testkit som är enkelt att använda är viktigt i det inledande stadiet av den biologiska mognaden i alla saltvattens- och revakvarier. Innehåller 100 tester. Nitrat-/nitrit-testkit Detta kombinerade testkit innehåller antingen avancerade kolorimetriska tester på 160 nitrit eller 100 nitrat plus 60 nitrit för saltvattensakvarier. Detta kit är särskilt viktigt under mognaden i alla saltvattens- och revakvarier och är lämpligt för kontinuerlig algskötsel med Red Seas NO 3 :PO 4 -X i system med enbart fiskar. Testkit för ph/alkalinitet Detta dubbla testkit innehåller ett noggrant (1 dkh/0,36 mekv/l) titreringstest för KH och ett kolorimetriskt test för ph för att kontrollera dessa viktiga parametrar i alla saltvattensakvarier. Testet för KH-alkalinitet gör noggrann dosering av Red Seas KH- Coralline Gro- eller Reef Foundation B Buffer-tillsatser möjlig i system med enbart fiskar. Innehåller ph 100-tester, KH 55-tester. Red Sea Reef Starter-kit Red Sea Reef Starter-kit innehåller allt som krävs för att utveckla fullständig biologisk mognad i ett nytt akvarium på 21 dagar. Starter-kitet innehåller tre nödvändiga komponenter: º º Coral Pro Salt - optimalt balanserat för koralltillväxt och stabila förhållanden; º º Reef Mature Pro-kit - innehåller en koncentrerad blandning av nitrifikationsbakterier, en grundlösning för bakterietillväxt, NO 3 :PO 4 -X, biologiskt nitrat- och fosfatreducerande medel och KH-Coralline Buffer för att bibehålla det optimala KHvärdet samtidigt som tillväxten av organismer i levande stenar ökar; º º Marine Care Pro Test - innehåller ph/kh-, nitrat-/nitrit- och ammoniaktester. Rekommenderas för den inledande inställningen av alla revakvarier upp till 250 liter. 12

13 Reef Care-program

14 Reef Care-program - Inledning Red Seas Reef Care-program ( RCP ) - en komplett lösning för: Optimalt friska koraller Ökad koralltillväxt Ökad korallutfärgning RCP-programmet är resultatet av flera års forskning kring de fysiologiska kraven hos SPS, LPS och mjukkoraller i revakvarier. Programmet förklarar hur man är proaktiv och reglerar alla faktorer som t.ex. problemalger, koralltillväxt och till och med färg. Detta görs genom: att beskriva förhållandena bland de många biologiska processerna som äger rum i ditt akvarium och hur de påverkar varandra; att specificera de optimala värdena för alla vattenparametrar i olika typer av akvarier, vilket gör det lättare för dig att förstå ditt eget speciella akvarium; att erbjuda ett koncist, heltäckande och sammanhängande produktsortiment som är nödvändigt för att uppnå och bibehålla dessa optimala parametrar. RCP-programmet delas in i fyra olika, men kompletterande, underprogram i enlighet med de många biologiska processer som äger rum i den artificiella revmiljön. Reef Foundation-program Definierar och bibehåller de korrekt balanserade nivåerna av kalcium, magnesium och karbonater i ditt akvarium. Algae Management-program Gör det möjligt att reglera reduktionen av nitrater och fosfater för att förhindra tillväxt av problemalger och aktivt främja tillväxt eller utfärgning av koraller. Coral Coloration Program Coral Coloration Coral Nutrition-program Ger den extra näring som koraller behöver för alla sina metabola processer. Coral Coloration-Program Fyller på nytt noggrant på de 31 mikronäringsämnena och spårämnena som gör det möjligt för koraller att visa sina naturliga färger. Coral Nutrition Program Coral Nutrition Algae Management Program NO 3 & PO 4 (Algae Nutrient) Control Reef Foundation Program Balanced Ca, KH & Mg, the key to coral health and vitality 14

15 Reef Care-program Reef Foundation -program Basämnena (Ca, KH och Mg) För att få ett framgångsrikt korallrevakvarium är det viktigt att kunna bibehålla de lämpliga vattenparametrarna som, i sin tur, ger den stabila miljö som korallerna kräver. Även om alla ämnena som finns i naturligt havsvatten spelar en viktig roll för att ge de optimala vattenparametrarna, har några av dem en mer betydande roll när det gäller den totala stabiliteten. Dessa ämnen är grunden för revmiljön och de innefattar de tre huvudämnena: kalcium (Ca), magnesium (Mg) och bikarbonater (HCO 3 ). Dessa tre ämnen har en hög effekt på vattenkemin (phstabilitet, alkalinitet och havsvattnets jonstyrka) och på många av korallens biologiska processer (skelettbildning, jonbyte och fotosyntes). Korallernas skelettuppbyggnad Korallernas skelettuppbyggnad är den process där speciella celler i korallernas mjukvävnad kombinerar basämnena med strontium och barium från det omgivande vattnet för att bilda byggstenarna till korallskelett. Koraller bygger upp ungefär 90 % av sina skelett genom att kombinera kalcium- och karbonatjoner från vattnet för att bilda aragonit (CaCO 3 ). Resten av skelettet består av magnesit (MgCO 3 ), strontianit (SrCO 3 ), kalcit (en mer skör kristallstruktur av CaCO 3 ), fluorit (CaF 2 ) och andra mikronäringsämnen och spårämnen. Under obalanserade förhållanden såsom låga nivåer av Mg och/eller Sr kommer skelettet att utvecklas med en högre andel kalcit som gör det mer skört och gör att det lättare skadas. Basämnena kompletterar varandra vid bildningen av korallskelett. Om de inte finns i de rätta kvoterna kommer ett av dessa ämnen snabbt att bli den begränsande faktorn för frisk koralltillväxt. % Change In Mass % Change In Skeletal Mass Over Time Coral Pro Salt Red Sea Salt Unbalanced Salt Weeks Saltprodukt Ca Basisk Mg Coral Pro Salt , Balanserat Red Sea Salt 410 7, Balanserat Obalanserat salt Obalanserat Tillväxthastigheter för Seriatopora guttattus med olika Ca 2 + (ppm) och alkalinitet ( dkh) 15

16 Reef Care-program Koralltillväxt Koraller behöver använda energi för att transportera basämnena och de andra ämnena som är nödvändiga för korallernas skelettuppbyggnad från det omgivande vattnet genom sin mjukvävnad. Förhöjda nivåer av basämnena skapar ett mer positivt jontryck som möjliggör passiv diffusion av ämnena genom mjukvävnaden. Detta gör processen mycket mer effektiv (mindre energi krävs per gram skelett). Därför kommer balanserade, förhöjda nivåer av basämnena att resultera i ökade tillväxthastigheter hos koraller. I mogna system där ökad tillväxt inte är önskvärd eller när målet är att öka korallutfärgning genom att minska nivåerna av algnäring, bör balanserade nivåer av basämnena bibehållas. Optimala nivåer av basämnena Till skillnad från den naturliga revmiljön, där det finns en oändlig reserv av basämnena, är revakvariet en artificiell miljö som ständigt påverkas av kemiska förändringar. Därför måste basämnena ständigt kontrolleras och åter fyllas på. Forskning har även visat att de optimala nivåerna av dessa ämnen bör bibehållas enligt variationen och mognaden hos den specifika korallpopulationen. För att noggrant kunna välja den optimala nivån för ditt akvarium är det bäst att använda de värden som gäller för de mest krävande arterna i ditt akvarium. Optimala nivåer av salthalt, KH, Ca och Mg enligt typ av akvarium: Typ av akvarium Salthalt (ppt) Alkalinitet ( dkh/mekv/l) Ca (mg/l) Mg (mg/l) Mjukkoraller 33 8,2 / 2, LPS-koraller 33 12,1 / 4, SPS-koraller, fraggar/musslor - Ökad tillväxt 35 12,6 / 4, SPS-koraller - Moget/lågt näringsvärde/ökad utfärgning 35 8,2 / 2,

17 Reef Care-program Reef Foundation -tillsatser Reef Foundation A (Ca/Sr) Reef Foundation A innehåller kalcium, strontium och barium i samma kvoter som påvisats i korallskelettet. [1 ml kommer att öka Ca-nivån i 100 liter med 2 ppm]. Reef Foundation B (basisk) Reef Foundation B (basisk) är ett komplex av karbonat och andra buffertar som finns i havsvatten och som bibehåller rätt alkalinitet och ph-värde. [1 ml kommer att öka alkaliniteten i 100 liter med 0,36 mekv/l (1 dkh)]. Reef Foundation C (Mg) Reef Foundation C (Mg) är en blandning av magnesiumsalter. [1 ml kommer att öka Mg-nivån i 100 liter med 1 ppm]. Reef Foundation ABC+ Reef Foundation ABC+ innehåller kalcium, strontium, barium, bikarbonater, magnesium, kalium, bor, jod och brom som formulerats i exakt samma kvot som påvisats i korallskelettet. Denna unika tillsats i pulverform förenklar den dagliga doseringen av mer än bara basämnena och rekommenderas för akvarier upp till ungefär 300 liter. Reef Foundation A, B och C säljs som flytande tillsatser i 250 ml och 500 ml flaskor med doseringskopp för enkel dosering. 1 kg tillsats i pulverform säljs för större akvarier. Reef Foundation -testkit Foundation-testkiten innefattar kalcium, alkalinitet och magnesium som individuella tester. I Reef Foundation Pro-kitet kombineras de tre individuella testerna i ett kit som är praktiskt att använda. Alla dessa Foundation-kit innefattar små glasflaskor av analytisk kvalitet och ett titreringsinstrument med hög precision som är enkelt att använda på egen hand. Testnamn Ämne Noggrannhet Intervall Testtyp Antal tester KH/ Alkalinity Pro KH 0,05 mekv/l Titrering 75 Calcium Pro Ca 5 ppm Titrering 75 Magnesium Pro Mg 20 ppm Titrering 100 Testkit med ersättningsreagenser säljs även som påfyllningskit. 17

18 Reef Care-program Algae Management-program Korallens symbiotiska Zooxanthellaealger Det är viktigt att förstå den roll som de symbiotiska Zooxanthellae-algerna har och deras förhållande till korallen för att framgångsrikt kunna införa Algae Management-programmet. I naturen fungerar koraller som värdar för Zooxanthellaepopulationer med tätheter på 0,5-5 million/cm 2 som lever inne i korallens mjukvävnad. Korallerna hämtar ungefär 85 % av sin energi från Zooxanthellae-algerna och producerar de återstående 15 % i sin mjukvävnad genom att metabolisera korallnäring (kolhydrater, amino- och fettsyror) som finns i det omgivande vattnet. Denna energi driver alla korallernas metabola processer såsom proteinproduktionen och korallernas skelettbildning. Zooxanthellae-algerna använder det starka solljuset i det tropiska revet som sin primära energikälla och för vidare upp till 95 % av sina fotosyntesprodukter (kolhydrater, amino- och fettsyror) till sin korallvärd och utnyttjar balansen i sina egna metabola processer. Korallvärden förser Zooxanthellae-algerna med näring, kväveföreningar, fosfater och CO 2. Det är detta symbiotiska förhållande, vilket innefattar återanvändningen av näringsämnen, som är nyckeln till korallens ekologiska framgång. En annan aspekt av denna symbios är att korallen får ljusskydd mot stark strålning. I naturen skyddar Zooxanthellae-algerna korallerna från intensiv ultraviolett (UV)-strålning genom att absorbera ljusenergin och skugga de känsliga inre skikten i korallens mjukvävnader. I naturen regleras Zooxanthellae-populationen av algnäringen (nitrater och fosfater) som utsöndras av korallen, men i ett artificellt revakvarium ackumuleras mängden algnäring snabbt och om den inte regleras kommer den att ge upphov till en för hög täthet av Zooxanthellae-populationer. Den för höga tätheten i Zooxanthellae-populationen som beror på den höga näringshalten stör den naturliga balansen och leder till konkurrens om de tillgängliga resurserna mellan Zooxanthellae-algerna och korallen. Utan ytterligare näring kan korallen bli undernärd. Den ökade Zooxanthellae-populationen medför dessutom att korallerna blir mörkare med en djup brun nyans som skymmer de naturliga, ljusa pigmenten i korallen. Högre tätheter av Zooxanthellae-populationer inom det godtagbara området kommer dock att förse korallen med den energi som krävs för ökad koralltillväxt. Om algnäringen minskas kommer Zooxanthellae-populationen att minska till en nivå som endast kan försörjas av den algnäring som avges direkt av korallen. Under dessa förhållanden kommer korallen att få mindre energi från Zooxanthellae-algerna och mindre skydd mot UV-strålningen. I den här situationen kan, om lämplig korallnäring (kolhydrater, aminosyror och vitaminer) är lättillgänglig i vattnet, mjukvävnaden i korallen öka sin inre energiproduktion. Under förutsättning att detta är situationen och att de nödvändiga spårämnena finns i vattnet kommer korallen att öka sitt naturliga UV-skydd genom att öka pigmenteringen i mjukvävnaden. Detta kan ses som en ökad utfärgning. 18

19 Reef Care-program Reglering av algnäring Mikrobiologisk reduktion av algnäring (nitrater och fosfater) förekommer naturligt i alla anaeroba områden av akvariet (inuti levande stenar, porösa filtermedia och substrat). Att försörja de naturliga processerna genom att tillföra regelbundna doser av en lämplig kolkälla och minerala kofaktorer ger en enkel och pålitlig metod för reglering med avseende på nivåerna av algnäring för att på ett säkert sätt reglera både närvaron av problemalger och den symbiotiska Zooxanthellae-populationen. Tillsats NO 3 :PO 4 -X NO 3 :PO 4 -X är ett unikt komplex av kolatomer som används av näringsreducerande bakterier. Varje kolatom i komplexet används av olika stammar av mikroorganismer samtidigt som den specifika kvoten kol:kväve:fosfor som krävs för varje steg säkerställs. Komplexet innefattar andra organiskt bundna ämnen som är viktiga stimulerande ämnen i varje steg av reduktionsprocessen. Dessa metaller och icke-metaller säkerställer stabil förökning av bakterier, fullständig nitratreduktion till kvävgas såväl som bakteriernas absorption och användning av fosfat. Finregleringen av nitrat- och fosfatnivåerna som uppnås genom kontrollerad dosering av NO 3 :PO 4 -X, garanterar att de gradvisa förändringarna och det noggranna underhållet av näringsnivåerna hålls. Det här förhindrar att Zooxanthellae-populationen förstörs, vilket kan leda till UV-chock och svält bland korallerna. Till skillnad från vissa andra lågnäringssystem kommer rätt användning av NO 3 :PO 4 -X att bevara all mikrofauna som gynnar revet. NO 3 :PO 4 -X rekommenderas även som komplett kolkälla för användning med kolbaserad denitrifikation. NO 3 :PO 4 -X säljs i 100 ml, 500 ml och 1000 ml flaskor med doseringskopp för enkel dosering. Testkit Nitrate & Phosphate Pro-testkit Red Seas Nitrate & Phosphate Pro-testkit med en kolorimetrisk komparator som är enkel att använda ger den höga noggrannhet som krävs för noggrann dosering av NO 3 :PO 4 -X, vilket gör det möjligt att helt reglera nivåerna av algnäring. I Algae Controlkitet kombineras de två individuella testerna i ett kit som är praktiskt att använda. Testnamn Ämne Noggrannhet Intervall Testtyp Antal tester Nitrate Pro NO 3 0,125 ppm 0-64 ppm Komparator 100 Phosphate Pro PO 4 0,02 ppm 0-5 ppm Komparator 100 Testkit med ersättningsreagenser säljs även som påfyllningskit. 19

20 Reef Care-program Jämförelse mellan olika metoder för nitrat- och fosfatreduktion: Reduktionsmetoder NO 3- reduktion PO 4- reduktion Reglerad reduktion Nödvändig utrustning Tekniska kommentarer NO3:PO4-X Ja Ja Ja Protein skummare En beredning som bygger på forskning och som genomgått tester och innehåller alla de nödvändiga ämnena för den balanserade och reglerade, långsiktiga reduktionen av både NO 3 och PO 4 utan att reaktorer eller ersättningsmedia behövs. VSV (Vodka + Socker + Vinäger) Ja Ja Ja Protein skummare Snabb reduktion av NO 3 och PO 4, en brist på nödvändiga ämnen kommer dock att under en längre tid minska effektiviteten och kan leda till att bakteriepopulationen kollapsar. System kan producera H 2 S som är giftigt för koraller och fisk. Vodka eller etanol Ja Nej Nej Protein skummare Snabb reduktion av NO 3 men reducerar inte PO 4. Om den inte kombineras med ytterligare PO 4 -reduktion kommer N:P-kvoten att störas, vilket leder till utbrott av cyanobakterier. En brist på nödvändiga ämnen under en längre tid kommer att minska effektiviteten och kan leda till att bakteriepopulationen kollapsar. System kan producera H 2 S som är giftigt för koraller och fisk. Denitrifikatorer Ja Nej Nej Denitrifikationsreaktor Snabb reduktion av NO 3 men reducerar inte PO 4. Om den inte kombineras med ytterligare PO 4 -reduktion kommer N:P-kvoten att störas, vilket leder till utbrott av cyanobakterier. Kolsystem: är till sin natur instabila och svåra att reglera. System kan producera N 2 O och H 2 S som är giftigt för koraller och fisk. En brist på nödvändiga ämnen under en längre tid kommer att minska effektiviteten och kan leda till att bakteriepopulationen kollapsar. Svavelsystem: Relativt lågt underhåll men de blir lätt igentäppta och kan leda till plötsliga phminskningar. Borttagare av NO 3 / PO 4 Ja Ja Nej Mediareaktor Snabb men oreglerad reduktion av NO 3 /PO 4 som lätt kan orsaka stress hos koraller. Från vissa produkter såsom zeolit/järnhydroxidjonbytare frigörs vanligtvis oönskade katjoner. Produkter av lägre kvalitet kan även frigöra oönskade metaller (Al, Fe). Refugium Ja Ja Nej Refugium Lågt underhåll men långsam och oreglerad NO 3 / PO 4 -reduktion. Om algpopulationen kollapsar frigörs allelokemikalier (gifter för koraller) i systemet. 20

21 Reef Care-program Coral Coloration-program Red Seas forskning har identifierat 31 mikronäringsämnen och spårämnen som förutom basämnena förekommer i alla korallers skelett och mjukvävnad. I tillsatsfamiljen Coral Color delas dessa ämnen in i fyra grupper - Coral Colors A, B, C och D som är förbundna med varandra genom de biologiska funktioner som de medverkar i. De är även knutna till produktionen av specifika färgpigment i mjukvävnaden hos stenkoraller. Dessa pigment kan endast produceras om de specifika ämnena som krävs för den biokemiska processen finns i rätt koncentration. Alla stenkoraller behöver alla de 31 ämnena oavsett korallens verkliga färg. Tillsats till ett uppmätt upptag Coral color-tillsatserna har formulerats på ett sådant sätt att kvoten mellan ämnena i varje tillsats är densamma som påvisats i korallers skelett och mjukvävnad. Vår forskning har identifierat en konstant kvot mellan varje Coral Colors-tillsats och den totala förbrukningen av kalcium som är proportionell mot koralltillväxt och metabol aktivitet. Detta ger en enkel och säker metod för dosering av alla Color Colors-tillsatser baserat på ett uppmätt kalciumupptag. Coral colors A, B och C innehåller allihop ett huvudämne (jod, kalium och järn) som kan mätas noggrant med Red Seas unika Coral Colors Pro-testkit. I mer avancerade LPS- och SPS-akvarier kan därför Coral Colors A, B och C doseras exakt enligt det totala behovet av dessa ämnen i revet. Coral Colors-tillsatser Coral Colors A Coral Color A är ett komplex av halogener (jod, brom och fluor). Halogenerna fungerar både som antioxidanter och oxidationsmedel i korallers mjukvävnad och slemskikt, vilket minskar möjligheterna till korallblekning. I aktiva revsystem förbrukas dessa ämnen mycket snabbt på grund av sina höga oxidations- och reaktionsförmåga med organiska material. Jod och brom är besläktade med det rosa kromoproteinet (pocciloporin). Coral Colors B Coral Color B är ett komplex av kalium och bor. Kalium spelar en viktig roll vid transporten av korallnäring i mjukvävnaden, däribland den näring som produceras av Zooxanthellae-algerna. Kalium och bor har en betydande effekt på alkaliniteten i korallens mjukvävnad och bidrar till bildandet av aragonit i korallskelettet. Kalium är besläktat med de röda kromoproteinerna. 21

22 Reef Care-program Coral Colors C Coral Color C är ett komplex av 8 "lätta" metaller som innefattar järn, mangan, kobolt, koppar, aluminium, zink, krom och nickel. Nödvändiga mikroämnen som är viktiga i många biokemiska, metabola processer, däribland andning och produktion av energi, klorofyll och katalysatorer till fotosyntesen. C-ämnen är besläktade med de gröna/gula kromoproteinerna. Coral Colors D Coral Color D är ett komplex av 18 spårämnen. Dessa 18 ämnen (av alla spårämnen i naturligt havsvatten) deltar i olika metabola processer i korallskelett och mjukvävnad. D-ämnen är besläktade med de blå/lila kromoproteinerna. Alla Coral Colors-tillsatser säljs var och en för sig i 500 ml flaskor och som en komplett Colors-startförpackning som innehåller en 100 ml flaska för var och en av de 4 tillsatserna. I varje tillsats medföljer doseringskopp för enkel dosering. Coral Colors-testkit Iodine Pro-testkit Iodine Pro-testkitet ger 50 kolorimetriska tester med hög noggrannhet och de har en noggrannhet på 0,01 ppm för den exakta doseringen av Coral Colors A-tillsats. Potassium Pro-testkit Iodine Pro-testkitet ger 40 kolorimetriska tester med hög noggrannhet och de har en noggrannhet på 3 ppm för den exakta doseringen av Coral Colors B-tillsats. Coral Colors Pro-testkit (I,K,Fe) I Coral Colors Pro-testkitet (I,K,Fe) kombineras 3 individuella tester i ett kit som är praktiskt att använda för den exakta doseringen av Coral Colors A-, B- och C-tillsatser. Testnamn Ämne Noggrannhet Intervall Testtyp Antal tester Iodine Pro I 2 0,01 ppm 0-0,09 ppm Kolorimetrisk 50 Potassium Pro K 3 ppm ppm Titrering 40 Iron Pro Fe 0,05 ppm 0-0,5 ppm Kolorimetrisk 45 Testkit med ersättningsreagenser säljs även som påfyllningskit. 22

23 Reef Care-program Coral Nutrition-program De flesta koraller, som betecknas som fotosyntetiska, har ett symbiotiskt förhållande till Zooxanthellae-alger, vilka förser korallerna med omkring 85 % av deras näringsbehov. Coral Nutritionprogrammet handlar om att förse de fotosyntetiska korallerna med de resterande 15 % och hela näringsbehovet för de så kallade ickefotosyntetiska korallerna, som t.ex. Gorgonia eller Sun Corals, som inte har några Zooxanthellae-alger. Koraller kan inte röra sig mot födan eller ens hämta födan själv och bryter därför ner allt löst organiskt material (DOM) som flyter omkring fritt i deras munskiva (ungefär samma storlek som ett knappnålshuvud) eller absorberar födan genom sin mjukvävnad. I revet kommer DOM-materialet från en rad olika organiska källor såsom slemmet från närliggande koraller eller bakterieflockar. Red Seas näringsforskning har inriktats på isolering av de olika DOM-komponenterna från många olika konventionella och icke-konventionella födokällor för att skapa ett lätt nedbrytbart DOM-komplex med högt näringsvärde som: ger alla energikomponenterna som mjukkoraller, LPS-, SPS- och icke-fotosyntetiska koraller använder för tillväxt och utfärgning. ger det största energivärdet efter nedbrytning ger minsta möjliga förorening av vattnet Mängden korallnäring som krävs kommer att vara beroende av typen av korallbestånd. Särskilt näringsbehoven hos SPS-koraller beror också på nivåerna av algnäring (nitrat och fosfat) i vattnet. I reducerade algnäringssystem, t.ex. när Red Seas NO 3 :PO 4 -X används, minskar mängden energi som korallerna får från Zooxanthellae-algerna betydligt och därför måste högre nivåer av korallnäring tillsättas för att täcka korallernas energibehov. 23

24 Reef Care-program Coral Nutrition-tillsatser Reef Energy är en komplett näringsberedning i 2 delar som ger all den energi, aminosyror och vitaminer som korallerna använder för tillväxt och utfärgning. Reef Energy A Reef Energy A är en unik beredning av kolhydrater, aminosyror, fettsyror och suspenderade proteinflockar som är tillgängliga för direkt förbrukning och absorption av korallerna. Suspensionen av proteinflockar främjar den mikrobakteriella faunan som lever naturligt på korallvävnaden och kommer att öka slemproduktionen. Varje komponent används i de metabola processerna för proteinproduktion och återbildning av mjukvävnad hos korallerna och för därför inte in något onödigt organiskt material i systemet. Reef Energy A stimulerar utbredningen av polyperna och mjukvävnaden, vilket hjälper korallen att optimera näringsförbrukningen genom att den yta som kan absorbera näring ökar. Reef Energy B Reef Energy B är ett starkt koncentrerat komplex av vitaminer och aminosyror som påvisats vara de begränsande faktorerna i korallers och andra invertebraters näringsbehov. Detta komplex fyller på nytt på de exakta vitaminerna och MAA (aminosyror i saltvattenmiljö) som produceras av Zooxanthellae-alger. Vitaminer är viktiga prekursorer i syntesen av kromoproteiner, medan aminosyrorna är deras byggstenar. Alla komponenterna i Reef Energy B kommer från marina källor och emulgeras i ett unikt medium som ökar deras löslighet och korallernas absorption av vitaminer och syror. Reef Energy A och B säljs var och en för sig i 500 ml flaskor och som en startförpackning som innehåller en 100 ml flaska av både A och B. 24

25 Reef Care-program Ökad utfärgning eller ökad tillväxt? Det är allmänt erkänt att det finns ett snävt spektrum av vattenförhållanden som är lämpliga för odling av koraller. Red Seas forskning om långsiktiga fysiologiska behov hos SPS-, LPS- och mjukkoraller i revakvariet har visat att ökad utfärgning och ökad tillväxt kräver mycket olika vattenförhållanden. Det är relativt enkelt att bibehålla förhållandena för ökad koralltillväxt. Att bibehålla förhållandena för ökad utfärgning är mer krävande, eftersom det kräver en högre nivå av uppmärksamhet på vattenparametrarna. Det är teoretisk möjligt, men rekommenderas inte, att uppnå både ökad tillväxt och avancerad utfärgning samtidigt, eftersom systemet alltid kommer att vara på gränsen till instabilt. Det kompletta Reef Care-programmet ger avancerade revhållningslösningar för alla nivåer av hobbyakvarister med detaljerade instruktioner för att uppnå optimala vattenparametrar för alla typer av revakvarium. Rekommenderade vattenparametrar för ökad koralltillväxt Nivåer av algnäring NO ppm Bibehåller en relativt hög population av Zooxanthellae-alger PO 4 0,1 ppm som kommer att ge tillräcklig energi till korallerna för tillväxt Basämnen Alkalinitet Ca Mg 12,6 dkh - 4,5 mekv/l 465 ppm ppm Förstärkta och balanserade nivåer av basämnena för att kunna använda all extra energi på rätt sätt Mikronäringsämnen och spårämnen - Coral Colors I 2 K Fe 0,06 ppm 410 ppm 0,15 ppm Gör mikronäringsämnen och spårämnen (Coral Colors) tillgängliga för upptag av korallerna under tillväxten Korallnäring - Reef Energy Reef Energy A 2 ml per 100 liter Tillräcklig mängd korallnäring (Reef Energy) för att Reef Energy B 2 ml per 100 liter komplettera den energi som tillförs av Zooxanthellae-algerna 25

26 Reef Care-program Rekommenderade vattenparametrar för ökad utfärgning Nivåer av algnäring NO 3 0,25 ppm Bibehåller en minskad nivå av Zooxanthellae-alger, vilket minskar den brunaktiga nyansen hos korallerna och inducerar en skyddsrespons i form PO 4 0,02 ppm av ökad utfärgning. Basämnen Alkalinitet Ca Mg 8,2 dkh / 2,9 mekv/l 430 ppm 1310 ppm Minskade nivåer av basämnena för att minska energibehovet vid koralltillväxt. Mikronäringsämnen och spårämnen - Coral Colors I 2 K Fe 0,06 ppm 380 ppm 0,15 ppm Gör mikronäringsämnen och spårämnen (Coral Colors) som används i mjukvävnaden tillgängliga för ökad utfärgning. Korallnäring - Reef Energy Reef Energy A 4 ml per 100 liter Ökad korallnäring (Reef Energy) för att ge den extra energi som korallen Reef Energy B 4 ml per 100 liter behöver få från omgivningen. Aiptasia-X Garanterad, revsäker borttagning av Aiptasia. Aiptasia-X är en unik tjock och klibbig blandning som bildar droppar när den kommer i kontakt med vattnet i akvariet. Den sprutas enkelt in i närheten av anemonens munskiva och stimulerar anemonen att inta blandningen utan att dra sig undan. Inom några minuter efter att den intagit Aiptasia-X-blandningen kommer anemonen att implodera, vilket gör att man får bukt med både anemonen och planula-larverna. Droppar av Aiptasia-X kommer inte att påverka de fastsittande korallpolyperna och gör att de på ett säkert sätt kan behandlas mot Aiptasia som har vuxit inuti korallkolonierna. Den Aiptasia-X-blandning som finns kvar kommer så småningom att lösas upp utan att skada revet. Två kitstorlekar säljs, en på 60 ml och en på 250 ml. Båda innehåller en 3 ml applikator med en rak applikatorspets och en böjd spets som kan användas på ställen där Aiptasia-anemonerna är svåra att komma åt. Även ett 500 ml påfyllningskit säljs. 26

27 Belysning och filtrering

28 Belysning och filtrering T5 Fluorescent Reef Lighting De flesta koraller är fotosyntetiska och ungefär 85 % av den energi de behöver för tillväxt och utfärgning får de genom det symbiotiska förhållandet till Zooxanthellae-algerna som lever i korallen. För att underlätta utvecklingen av Zooxanthellae-algerna är det viktigt att akvariemiljön inte bara har den rätta belysningsintensiteten (ca 1 W/liter för fluorescerande T5-rör), utan även att säkerställa att belysningen ger det rätta färgspektret för koraller. NY! Red Seas nya T5 Reef Lighting range är resultatet av omfattande tester av behovet hos koraller i en revakvariemiljö. Detta högkvalitativa belysningssystem som tillverkats i Tyskland har visat sig ge den intensitet och det färgspektrum som krävs till och med av de mest krävande korallarterna, allmänt kända som stenkoraller med små polyper (SPS). Dessa koraller innefattar sådana arter som Acropora, Montiopora och Seriatopora och är mycket mer krävande när det gäller belysning än mjukkoraller. Genom att kombinera Red Seas fluorescerande T5-rör skapas inte bara en angenäm, naturlig och visuell effekt, utan även koralltillväxt och fluorescens främjas utan att stimulera utvecklingen av oönskade alger. REEF-SPEC BlueWhite 15000K Denna speciella färgblandning (kvot på 60:40 för 6 000K och K) återskapar de naturliga ljusförhållandena i tropiska rev som finns på 1-20 m djup. REEF-SPEC Actinic 22000K Denna speciella blåa blandning med aktiniskt spektrum är idealisk för att maximera fluorescensfärgningen av koraller. REEF-SPEC Pink Det unika REEF-SPEC Pink-spektret förstärker de röda, rosa och lila färgerna hos SPS- och LPS-koraller. Red Sea T5 Reef Lighting Produktnamn Temp Färg Watt-tal Längd Rekommenderad kombination för: 6 rör 10 rör REEF-SPEC BlueWhite 15000K Blått/vitt 24/39/54/80 W 549/849/1 149/1 449 mm 3 5 REEF-SPEC Actinic 22000K Aktiniskt/blått 24/39/54/80 W 549/849/1 149/1 449 mm 2 3 REEF-SPEC Pink - Rosa/lila 24/39/54/80 W 549/849/1 149/1 449 mm

29 Belysning och filtrering Proteinskummare C-Skim 1800 Det smartare valet för den seriöse hobbyakvaristen Red Seas C-Skim 1800 består av en kombination av revolutionerande funktioner, prestandaegenskaper hos kommersiella skumfraktionerare för höga krav och har det användningsområde och det låga pris som en modernt utformad proteinskummare för hobbybruk har. C-Skimapparaten erbjuder en ny nivå av proteinskumning när det gäller effektivitet, prestanda och användarvändlighet. Funktionerna hos C-Skim-apparaten innefattar en skumkammare med periferiflöde och stängd slinga som förbättrar vatten-/luftflödesdynamiken, ger ett unikt kombinerat halsspolsystem som ökar den långsiktiga skumningsprestandan och FoamView-fönstret, vilket gör det enkelt att justera skumningsproduktionen. Långsiktig minskning av föroreningar Tester har visat att C-Skim-apparaten ger en extremt effektiv minskning av nivån av syreförbrukande föroreningar (COD/BOD) i akvarievatten över en längre tid. Kombinerat system för skumning och halsspolning Forskning har visat att om organiskt slam ackumuleras i skumhalsen (vilket sker om den inte rengörs regelbundet), kommer detta att minska skumningsproduktionen med %. Det patentansökta kombinerade halsspolsystemet som utvecklats specifikt för C-Skim-apparaten leder vattnet från skumkammaren till en ringformad sprutring runt halsens överdel som sprutar koncentrerade strålar av vatten på insidan av halsspolningen och som gör att allt ackumulerat slam spolas tillbaka till reaktionskammaren. Genom att vattenflödet cirkulerar tillbaka till skumkammaren spolas slammet in i uppsamlingskoppen och kan enkelt avlägsnas. Funktioner hos C-Skim-apparaten: PSK Luftinjektor liter luft per timme Inbyggt halsspolsystem FoamView-fönster för justering av skum * Skumreaktor med hög effektivitet* Fristående eller placerad i sump * patentskyddad FoamView Det patentansökta FoamView-fönstret som byggts in i framsidan av uppsamlingskoppen ger en tydlig överblick över skumningen i skumhalsen och gör enkel och noggrann justering möjlig för att uppnå den önskade konsistensen på skummet. Det kombinerade halsspolsystemet håller alltid FoamView-fönstret helt fritt från organiskt slam. 29

30 Belysning och filtrering Ergonomisk design C-Skim-apparatens ergonomiska, kompakta och rektangulära design med den kompletta manöverpanelen på ena sidan av enheten, gör C-Skimapparaten idealisk för användning i sump eller för fristående installation i alla konventionella filtreringssystem utan att påverka skumningseffektiviteten eller prestandan. Manöverpanelens funktioner innefattar: vatteninlopp och -utlopp, skumregulator och FoamView-fönster, luftregleringsventil med ljuddämpare, skumnings-/ spolningsreglering, luftpump, dräneringsport för avfall, 90º-utloppsadapter som är lämplig för 40 mm standardrör eller 1½ tums solitt rör. Uppskattning av akvarievolymen De rekommenderade uppskattningarna av akvarievolymen för C-Skim-apparaten har beräknats enligt den optimala omsättningshastigheten per akvarietyp baserat på vad som fastställts vid laboratorietester ledda av Red Sea: Fiskbehållare 1 omsättning/h Mjukkoraller (LPS) 1,5-2 omsättning/h Hårda koraller (SPS) 2,5-3 omsättning/h liter liter 600 liter Prizm Deluxe För saltvattens- och revakvarier upp till 150 liter. Prizm-skummaren är enkel att installera och sköta, särskilt utformad för att hängas på akvariet och är idealisk för både nya och erfarna marina akvarister. Prizm-funktioner: Skumförstärkande, reaktionskammare med konvergens-divergens och med tredubbelt luftflöde 18-bladig turbinluftinjektor genererar konstant ström av mikrobubblor i en homogen luft-vatten-blandning Flödesregulator optimerar skumningen under alla akvarieförhållanden Innefattar extern vattenpump Ytskummare och behållare för media Berlin Air Lift Berlin Air Lift-skummaren är en inre skummare med hög prestanda som är baserad på Berlin-principen med tredubbelt luftflöde. Berlin Air Liftskummaren är enkel att installera och sköta och drivs av en syresten i lindträ som är ansluten till en extern pump. Säljs i två storlekar: Berlin Air-Lift 60, beräknad för 230 liters akvarier och Berlin Air-Lift 90, beräknad för 340 liters akvarier. 30

31 Belysning och filtrering Vågbildare Wave Master Pro WaveMaster Pro skapar slumpmässigt flöde och ständigt olika vattenströmmar i ett akvarium genom att automatiskt växla på och av pumpar med sin mikroprocessorstyrning. Wavemaster Pro erbjuder flera smarta lösningar och inställningar som gör denna anordning lämplig att användas av praktiskt taget alla marina akvarister och vid alla akvarieinstallationer. Funktioner: º º 4 olika starka vågrörelser º º 2 inmatningsval º º Nattprogram: En förprogrammerad 8-timmars nattperiod som automatiskt växlar till en lugnare vågrörelse. Ozongeneratorer När ozon tillförs till vattnet i akvariet, dödar ozonet bakterier och andra skadliga patogener och bryter ner ammoniak och organiskt avfall och ökar på så sätt ORP-kapaciteten (redoxpotentialen) till önskvärda nivåer. Ett av de mest tydliga resultaten av ozon som en del av akvariefiltreringen är att vattnet ändrar färg från en oattraktiv gul nyans till en frisk, klar och naturlig färg. Aqua Zone Ozongenerator av högsta tekniska kvalitet för hemakvarier Ozongenerator med olika effekt och fullständig omfattning (50, 100 eller 200 mg/h). Utnyttjar växelteknik med hög frekvens - utformad för att användas i fuktig miljö - inget regelbundet underhåll krävs - passar ihop med alla redoxstyrningar (ORP). Innefattar monteringsfäste. Aqua Zone Plus Ozongenerator med inbyggd redoxstyrning Den kompletta lösningen för effektiv och säker ozonbildning i akvarier. Innefattar alla de funktioner som Aqua Zoneozongeneratorerna med olika effekt har, men har även ytterligare funktioner: Reglerar automatiskt flödet av ozon enligt en förinställd ORP - digital display med bakgrundsljus som är enkel att avläsa - enkel justering av ozonproduktion och önskad ORP - kontinuerlig visning av aktuell ORP - säker och enkel att använda. Innefattar monteringsfäste. Aqua Zone Deluxe Aqua Zone Plus innefattar en pålitlig ORP-elektrod. 31

Innehåll. Figurförteckning

Innehåll. Figurförteckning The Complete Reef System BRUKSANVISNING Register your MAX online www.redseamax.com Innehåll Förord... 1 Introduktion... 2 Belysning...2 Vattenrörelse och cirkulation...2 Temperatur...2 Filtrering...2 Segurança...

Läs mer

EASY-LIFE. Professionella Akvarium & Dammprodukter. Produktinformationshäfte 2015 EASY-LIFE. Professionell

EASY-LIFE. Professionella Akvarium & Dammprodukter. Produktinformationshäfte 2015 EASY-LIFE. Professionell SV EASY-LIFE Professionella Akvarium & Dammprodukter EASY-LIFE Produktinformationshäfte 2015 04 Professionell Produktöversikt Produktgrupp vatten Saltvatten Vattenbehandling Easy-Life Filter Media EasyStart

Läs mer

Inspirerande akvarier

Inspirerande akvarier Inspirerande akvarier Konsten med vacker fiskhållning För mer information: www.tetra.net Upptäck konsten med ett vackert akvarium Fashionabel fiskhållning Ett akvarium ska vara ett vackert inslag i ditt

Läs mer

AKVARISTENS GUIDE FÖR UTFODRING AV FISKAR PROFESSIONELL AKVARISTIK

AKVARISTENS GUIDE FÖR UTFODRING AV FISKAR PROFESSIONELL AKVARISTIK AKVARISTENS GUIDE FÖR UTFODRING AV FISKAR S PROFESSIONELL AKVARISTIK Kära Akvarist, vackra och friska fiskar i akvariet är en följd av många faktorer. En av de viktigaste är en kost som är väl balanserad

Läs mer

Lite kort om jäst och jäsprocessen

Lite kort om jäst och jäsprocessen Lite kort om jäst och jäsprocessen Fredrik Rådesand, 2005 carlsbergerensis@hotmail.com Innehåll 0. Inledning 1. Lite mer om Ale-, Lager- och Vinjäst 1.1 Mikroorganismer 1.2 Cellens uppbyggnad 1.3 Jästens

Läs mer

C-UPPSATS. Biogas. - för en hållbar utveckling. Magnus Livbom Janne Niemelä. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Biogas. - för en hållbar utveckling. Magnus Livbom Janne Niemelä. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2006:222 Biogas - för en hållbar utveckling Magnus Livbom Janne Niemelä Luleå tekniska universitet C-uppsats Geografi Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap Avdelningen för Tillämpad

Läs mer

Växtnäringens inflytande på skörd och kvalitet i potatis

Växtnäringens inflytande på skörd och kvalitet i potatis Landskap Trädgård Jordbruk Växtnäringens inflytande på skörd och kvalitet i potatis En litteraturstudie Joakim Ekelöf och Tora Råberg Område Jordbruk odlingssystem, teknik och produktkvalitet, SLU Alnarp

Läs mer

Resurseffektiv kvävereduktion genom nitritation

Resurseffektiv kvävereduktion genom nitritation UPTEC W12019 Examensarbete 30 hp Augusti 2012 Resurseffektiv kvävereduktion genom nitritation Resource-efficient nitrogen removal through nitritation Erik Ellwerth-Stein REFERAT Resurseffektiv kvävereduktion

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG FÖR BIOGASPRODUKTION

BESLUTSUNDERLAG FÖR BIOGASPRODUKTION BESLUTSUNDERLAG FÖR BIOGASPRODUKTION Teknikkartläggning över biogasprocessen EVA-MAJ JOHANSSON Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Energiteknik Avancerad nivå 30 HP Civilingenjör Energisystem

Läs mer

Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad, etapp 1. Förutsättningar för biologisk fosforrening i avloppsvatten från Hammarby Sjöstad - en förstudie

Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad, etapp 1. Förutsättningar för biologisk fosforrening i avloppsvatten från Hammarby Sjöstad - en förstudie Projektpublikation nr 6 R nr 34, november 22 Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad, etapp 1 Förutsättningar för biologisk fosforrening i avloppsvatten från Hammarby Sjöstad - en förstudie The applicability

Läs mer

Följ Frank Rossis. Växtmiljöer på green. Alla klubbar erbjuds genomgång av sin bana 2007

Följ Frank Rossis. Växtmiljöer på green. Alla klubbar erbjuds genomgång av sin bana 2007 Följ Frank Rossis LJUS Den här veckan när jag och Kim Sintorn reste runt på den svenska landsbygden lade jag märke till landskapets mångfald med kust, jordbruk, skog och bebyggelse. De första dagarna tillbringade

Läs mer

PRODUKT- BROSCHYR DIN WELLNESS-RESA BÖRJAR HÄR

PRODUKT- BROSCHYR DIN WELLNESS-RESA BÖRJAR HÄR PRODUKT- BROSCHYR DIN WELLNESS-RESA BÖRJAR HÄR VÄLKOMMEN INNEHÅLL...till en sundare livsstil! Vi på Nikken strävar efter att göra ditt hem till en sundare plats; en plats där du kan återhämta dig och slappna

Läs mer

Atomer, joner. Kapitel 5. Centralt innehåll. Kapitlets struktur

Atomer, joner. Kapitel 5. Centralt innehåll. Kapitlets struktur Kapitel 5 Atomer, joner och kemiska reaktioner Centralt innehåll Kapitlet fokuserar på följande innehåll från kursplanen: Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och

Läs mer

ÖSTERSJÖN - VAD VI BÖR VETA OM ÖVERGÖDNING

ÖSTERSJÖN - VAD VI BÖR VETA OM ÖVERGÖDNING ÖVERGÖDNING ÖSTERSJÖN - VAD VI BÖR VETA OM ÖVERGÖDNING STUDIEMATERIAL TILL DOKUMENTÄREN VÅRT GRISIGA HAV LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT Filmmakaren och frilansjournalisten Folke Rydén och fotografen

Läs mer

Poolguiden. Har du funderingar kring vattenkvalitet, skötselråd, vårstart och vinterstängning? Allt om skötseln av din pool.

Poolguiden. Har du funderingar kring vattenkvalitet, skötselråd, vårstart och vinterstängning? Allt om skötseln av din pool. Poolguiden Har du funderingar kring vattenkvalitet, skötselråd, vårstart och vinterstängning? Allt om skötseln av din pool. Produkter från Pahlén Pool System för bekymmersfritt poolägande. Läs mer på www.pahlen.se

Läs mer

Avloppsvattenrening. En undersökning om reningsmetoder och en kartläggning av tre avloppsvattenreningsverk i Österbotten.

Avloppsvattenrening. En undersökning om reningsmetoder och en kartläggning av tre avloppsvattenreningsverk i Österbotten. Avloppsvattenrening En undersökning om reningsmetoder och en kartläggning av tre avloppsvattenreningsverk i Österbotten Sabina Nabb Examensarbete för miljöingenjör (YH)-examen Utbildningsprogrammet för

Läs mer

LELY UTRUSTNING FÖR MJÖLKPRODUKTION Lösningar för mjölkning, utfodring och ladugård

LELY UTRUSTNING FÖR MJÖLKPRODUKTION Lösningar för mjölkning, utfodring och ladugård LELY UTRUSTNING FÖR MJÖLKPRODUKTION Lösningar för mjölkning, utfodring och ladugård Skapa en framtid för din mjölkgård www.lely.com innovators in agriculture Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS,

Läs mer

Juli. Hållbar utveckling

Juli. Hållbar utveckling Juli Hållbar utveckling KEMIKALENDERN Kemikalendern är ett samarbetsprojekt mellan Molecular Frontiers, Chalmers, Göteborgs universitet och Universeum, i samband med det Internationella Kemiåret 2011.

Läs mer

C-UPPSATS SVENSKA SJÖAR. och hur de påverkas av eutrofiering LARS-PETER SKOGFÄLT MARTIN TILLY

C-UPPSATS SVENSKA SJÖAR. och hur de påverkas av eutrofiering LARS-PETER SKOGFÄLT MARTIN TILLY C-UPPSATS 2005:010 SVENSKA SJÖAR och hur de påverkas av eutrofiering LARS-PETER SKOGFÄLT MARTIN TILLY GEOGRAFI C Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap Avdelningen för Tillämpad geologi 2005:010

Läs mer

TILLVERKADE FÖR ATT TÅLA VÄRLDENS STRÄNGASTE KLIMAT

TILLVERKADE FÖR ATT TÅLA VÄRLDENS STRÄNGASTE KLIMAT TILLVERKADE FÖR ATT TÅLA VÄRLDENS STRÄNGASTE KLIMAT 2015 UTVECKLAD FÖR VÄRLDENS TUFFASTE KLIMAT... (VAR DU ÄN BOR) 1 2 Hälsovinster med spabad Familj, vänner och nöje Familjens nya samlingsplats. är bra

Läs mer

Nytt & Nyttigt om Nöt 2010-

Nytt & Nyttigt om Nöt 2010- Nytt & Nyttigt om Nöt 2010-2011 Innehåll 2010-2011 Vi vill göra affärer med dig! 3 Fodernavigator mot lönsam mjölkproduktion 4 Robot 5 Rosa, Topp och Balans 6 Foder för ökad fetthalt 7 Nora 8 Krona 9 Eko

Läs mer

OM VATTEN ARTIKLAR OCH NOTISER

OM VATTEN ARTIKLAR OCH NOTISER OM VATTEN ARTIKLAR OCH NOTISER HVR arbetar med dricksvattenrening. Vi utvecklar vattenrenare med hjälp av en metod som effektivt avskiljer alla typer av föroreningar från vatten. Därför samlar vi också

Läs mer

Lely astronaut Robotmjölkningssystem

Lely astronaut Robotmjölkningssystem Lely astronaut Robotmjölkningssystem Skapar framtiden för din mjölkproduktion www.lely.com innovators in agriculture 2 lely astronaut Vi är hängivna till att hjälpa dig att skapa framtiden för din mjölkproduktion

Läs mer

OM VATTEN ARTIKLAR OCH NOTISER HVR. Water Purification AB

OM VATTEN ARTIKLAR OCH NOTISER HVR. Water Purification AB OM VATTEN ARTIKLAR OCH NOTISER HVR arbetar med dricksvattenrening. Vi utvecklar vattenrenare med hjälp av en metod som effektivt avskiljer alla typer av föroreningar från vatten. Därför samlar vi också

Läs mer

Råvattenkontroll. Krav på råvattenkvalitet 2008-12-08

Råvattenkontroll. Krav på råvattenkvalitet 2008-12-08 Råvattenkontroll Krav på råvattenkvalitet ii Förord Det är viktigt att råvaran till vårt viktigaste livsmedel, dricksvatten, håller en hög kvalitet. Svenskt Vatten har goda erfarenheter av vattenskydd

Läs mer

Kemin och hållbar utveckling

Kemin och hållbar utveckling 15 Kemin och hållbar utveckling I det här kapitlet presenteras några av våra mest angelägna miljöfrågor. Alla har direkt anknytning till Kemi A. Vi har tänkt oss att du, efter eget val, kan fördjupa dig

Läs mer

PRO PLANS foderskola

PRO PLANS foderskola 1 PRO PLANS foderskola Innehåll PRO PLANS foderskola - Del I... 2 Proteiner och deras funktioner... 2 PRO PLANS foderskola - Del II... 5 Fetter och deras funktion... 5 PRO PLANS FODERSKOLA del III... 9

Läs mer

MÄLDKEMINS BETYDELSE FÖR MIKROBILOGISK TILLVÄXT OCH SPORULERING

MÄLDKEMINS BETYDELSE FÖR MIKROBILOGISK TILLVÄXT OCH SPORULERING MÄLDKEMINS BETYDELSE FÖR MIKROBILOGISK TILLVÄXT OCH SPORULERING Eva Nordkvist Examensarbete 20p VT 2005 Skoghallsbruk, StoraEnso Handledare: Margareta Sandström 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1. Introduktion

Läs mer

18/4/2013 PROJEKTARBETE 2012/2013 KOPPARINDUSTRIN I ZAMBIA. Kungsholmens Gymnasium Victor Bao N3B Handledare: Kerstin Heimer Sundström

18/4/2013 PROJEKTARBETE 2012/2013 KOPPARINDUSTRIN I ZAMBIA. Kungsholmens Gymnasium Victor Bao N3B Handledare: Kerstin Heimer Sundström 18/4/2013 PROJEKTARBETE 2012/2013 KOPPARINDUSTRIN I ZAMBIA Kungsholmens Gymnasium N3B Handledare: Kerstin Heimer Sundström 2 1 Inledning sid 4 1.1 Bakgrund sid 4 1.2 Frågeställning sid 4 1.3 Syfte sid

Läs mer

Den första människan som kommer att bli 1000 år gammal är redan född.

Den första människan som kommer att bli 1000 år gammal är redan född. Introduktion Vi lever i en fantastisk tid fylld av otroliga framsteg. Vi har skapat extremt avancerade uppfinningar och åstadkommit fantastiska mål. Vi har promenerat på månen. Kommunicera trådlöst och

Läs mer