Välkommen till Red Sea

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Red Sea"

Transkript

1 Red Sea Produktkatalog 2013

2

3 Välkommen till Red Sea Sedan starten för 20 år har Red Seas vision varit att skapa en värld där saltvattens- och revakvarier är det självklara valet för alla hobbyakvarister. Denna passion har styrt företagets produktutveckling och design. Red Sea är inställt på att leverera kompletta revlösningar, som gör det möjligt för hobbyakvarister som du, att fokusera på de djur som lever i ditt rev snarare än bekymra dig över vattenkemi eller vilken akvarieutrustning som är lämplig och passar. Flera betydande framsteg inom revhållning har kunnat förverkligas tack vare Red Seas engagemang i forskning. Denna kontinuerliga, ursprungliga forskning som bedrivs av Red Seas hängivna team av biologer, kemister och tekniker ger hobbyakvarister över hela världen stora fördelar. Red Seas unika forskning kring korallers biokemi och deras förhållande till det omgivande havsvattnet har resulterat i utvecklingen av Reef Care- och Marine Care-programmen. Dessa program som är mycket avancerade men enkla att införa, ger hobbyakvarister kunskap och underlag för att förstå och sköta den fascinerande miljön i deras akvarium. I enlighet med företagets mål att göra det möjligt för en bredare allmänhet, från nybörjare till erfarna hobbyakvarister, att framgångsrikt sköta revakvarier har Red Sea utvecklat sitt banbrytande sortiment av MAX-akvariesystem. Dessa MAX-system är fullt utrustade för att passa de mest känsliga stenkoraller (SPS) och är utformade att smälta in i alla moderna hemmiljöer. Vårt breda sortiment av unika lösningar gör det möjligt för dig att ägna mer tid åt att njuta av ditt stycke korallrev och ger långsiktig framgång och fantastiska resultat. Vi inbjuder dig att lära dig mer om dessa lösningar och ser fram emot att hjälpa dig att förverkliga din dröm om att ha ett revakvarium hemma. 3

4 Red Sea salter

5 Red Sea Red Seas salter - En blandning av vetenskap och natur Källan Röda havet, ett havsinlopp från Indiska oceanen mellan Afrika och Asien, är ett av jordens vackraste, mest exotiska och fascinerande naturliga underverk. Röda havet försörjer världens nordligaste tropiska rev och är en oas för alla levande varelser, rev och korallformationer, av vilka många är unika för området. Röda havet har den största mångfalden av marin fauna av alla tropiska rev i hela världen och har den högsta densiteten av koraller per kubikmeter hav. Den unika biologiska mångfalden hos det levande revet inom detta storslagna område är vår inspiration och vi hämtar vårt salt från Röda havet, vilket gör det möjligt för oss att ge dig en blandning av vetenskap och natur med det levande revet i varje skördat korn. Skörd Från det ursprungliga vattnet i Röda havet hämtas havsvatten som transporteras genom en rad grunda dammar och genomgår en naturlig avdunstningsprocess under ökensolens torra hetta. I den första dammen avdunstar havsvattnet från en naturlig salthaltsnivå på 40 ppt till en salthalt på ungefär 250 ppt och i den här processen avlägsnas allt kalcium och tungmetaller. I efterföljande dammar leder ytterligare avdunstning till bildandet av natriumkloridkristaller och att andra joner såsom magnesium och kalium blir kvar i en koncentrerad saltlösning. I slutet av avdunstningsprocessen torkar denna saltlösning bort. De återstående kristallerna av obearbetad natriumklorid genomgår en process med tvätt och torkning för att avlägsna organiska föroreningar och andra eventuella föroreningar. Denna process har företaget ensamrätt på. Slutresultatet är rena, vita, ätliga kristaller av natriumklorid som innehåller 47 av de andra ämnena som förekommer naturligt i Röda havet. Denna natriumklorid som berikats med olika ämnen bildar basen för båda Red Seas saltblandningar och kombinerar vetenskap och natur med det levande revet i varje skördat korn. Denna natriumklorid som är fri från höga nivåer av tungmetaller eller organiska föreningar och har en naturlig koncentration av mikronäringsämnen och spårämnen utgör över 72 % av innehållet i Red Seas salter och ger en kvalitetsnivå och homogenitet som nästan är omöjlig att uppnå på konstgjord väg. Slutsteget i processen är att konsekvent tillsätta en blandning av kalcium, magnesium, kalium och andra ämnen till natriumkloridet. Detta görs genom att arbeta i små satser med stränga kvalitetskontrollmätningar. Eftersom vårt material inte innehåller höga nivåer av tungmetaller behövs inte kemiska bindemedel som skadar funktionen hos proteinskummare. 5

6 { Red Sea Basämnena...Allt handlar om balans { Red Sea Salt advanced formula Naturally Harvested Salt from the Red Sea Comprises 72% of the salt mix, includes 45 Minor and trace elements Other major, minor and trace elements Comprises 28% of the salt mix Naturligt havsvatten innehåller över 70 kemiska ämnen och även om de flesta ämnena påverkar vattenparametrarna, har några av dem en mer betydande roll när det gäller vattnets totala kemiska stabilitet. Dessa ämnen bildar grunden för revmiljön och de innefattar de tre huvudämnena: kalcium, magnesium och bikarbonater. Dessa tre "basämnen" har en hög effekt på vattenkemin (ph-stabilitet, alkalinitet, havsvattnets jonstyrka) och på många av korallens biologiska processer (skelettbildning, jonbyte, fotosyntes). Till skillnad från den naturliga revmiljön där det finns en oändlig reserv av basämnena, har revakvariet begränsade resurser som snabbt förbrukas av akvariets invånare. Det är därför nödvändigt att bibehålla högre nivåer än de naturliga nivåerna av basämnena för att göra en hållbar koralltillväxt möjlig. Ursprunglig forskning som utförs i Red Seas laboratorium har visat att i ett slutet system (ett akvarium) är det nödvändigt med en specifik kvot mellan basämnena kalcium, magnesium och karbonater (alkalinitet) för att få levande koraller och för bildandet av ett starkt korallskelett av aragonit. Denna kvot måste bibehållas särskilt när nivåerna av basämnena höjs över de naturliga nivåerna i havet. Red Seas salter tillverkas enligt dessa idealiska kvoter och gör att nivåerna av basämnen inte behöver justeras efter vattenbyten och förbättrar betydligt korallernas hälsa. Tekniska anmärkningar: Korallernas skelettuppbyggnad: Koraller bygger upp ungefär 90 % av sina skelett genom att kombinera kalcium- och karbonatjoner från vattnet för att bilda aragonit (CaCO 3 ). Resten av skelettet består av magnesit (MgCO 3 ), strontianit (SrCO 3 ), kalcit (en mer skör kristallstruktur av CaCO 3 ), fluorit (CaF 2 och andra mikronäringsämnen och spårämnen. Basämnena kompletterar varandra vid bildandet av korallskelett och, om de inte finns i rätt kvot, kommer ett av dem snabbt att bli den begränsande faktorn för frisk koralltillväxt. Ökad koralltillväxt: Koraller behöver använda energi för att transportera basämnena och andra ämnen som är nödvändiga för skelett-tillväxt från det omgivande vattnet genom sin mjukvävnad. Förhöjda nivåer av basämnena skapar ett mer positivt jontryck som gör den här processen mycket mer effektiv (mindre energi krävs per gram skelett). Därför kommer balanserade, förhöjda nivåer av basämnena att resultera i ökade tillväxthastigheter hos korallerna. 6

7 Red Sea Red Sea Salt och Coral Pro Salt Coral Pro Salt Red Seas Coral Pro Salt innehåller biologiskt balanserade och förhöjda nivåer av basämnena (kalcium, magnesium, karbonater) som är nödvändiga för att bibehålla och öka koralltillväxten. Coral Pro Salt är idealiskt för revakvarier, särskilt för LPS- och SPS-koraller och för att odla korallfraggar. Concentration (ppm) at salinity of 33 ppt Coral Pro Salt Natural Red Sea Water Concentration (ppm) at salinity of 33 ppt 0 0 Magnesium Sulfur Calcium Potassium Strontium Boron Fluoride Iodine Coral Pro Salt Natural Red Sea Water Rekommenderad användning av Red Seas Coral Pro Salt: Typ av akvarium Salthalt Alkalinitet ( dkh/mekv/l) Ca (mg/l) Mg (mg/l) K (mg/l) dos Fisk/invertebrater 30,6 ppt 11,3 11,7 / 4 4, ,4 g/l Mjukkoraller/LPS-koraller 33,0 ppt 11,8 12,2 / 4,2 4, ,0 g/l SPS-koraller/musslor 35,0 ppt 12,3 12,7 / 4,4 4, ,2 g/l Red Sea Coral Pro Salt ger stabilt havsvatten med ett ph-värde på 8,2 8,4. Parametrarna är baserade på torrt salt som blandats med RO-behandlat vatten. 7

8 Red Sea Red Sea Salt Red Sea Salt har utformats för att ge de exakta parametrarna som finns i tropiskt revvatten med en något förhöjd alkalinitet som krävs i ett slutet saltvattenssystem. Red Sea Salt är idealiskt för fisk- och invertebrat-system eller för behållare med låg näringshalt i vilka hobbyakvaristen regelbundet tillsätter alla individuella ämnen. Rekommenderad användning av Red Sea Salt: Typ av akvarium Salthalt Alkalinitet ( dkh/mekv/l) Ca (mg/l) Mg (mg/l) K (mg/l) Fisk 31,0 ppt 6,8 7,2 / 2,4 2, ,4 g/l Invertebrater utom koraller 33,5 ppt 7,3 7,7 / 2,6 2, ,0 g/l Koraller 35,5 ppt 7,8 8,2 / 2,8 2, ,2 g/l Red Sea Salt ger stabilt havsvatten med ett ph-värde på 8,2 8,4. Parametrarna är baserade på torrt salt som blandats med RO-behandlat vatten dos Red Sea Salt och Coral Pro Salt säljs i dessa storlekar: Coral Pro Salt 7 kg hink/vattenvolym: 210 liter 22 kg hink/vattenvolym: 660 liter Red Sea Salt 4 kg påse/vattenvolym: 120 liter 7 kg hink/vattenvolym: 210 liter 10 kg påse/vattenvolym: 300 liter 22 kg hink/vattenvolym: 660 liter Hydrometer Speciell, kombinerad hydrometer och termometer º º Mäter specifik vikt (graden av salthalt) i ett saltvattensakvarium; º º Dess patentskyddade utformning gör det möjligt att installera anordningen inuti ett akvarium för kontinuerliga realtidsavläsningar av salthalten förutom regelbunden, periodisk avläsning; º º En inbyggd analog termometer säkerställer att vattnet som testas håller rätt temperatur. 8

9 Marine Care-program

10 Marine Care-program - inledning Marine Care-programmet (MCP) är ett omfattande, steg-för-steg-program som gör det möjligt för hobbyakvarister att uppnå fullständig biologisk mognad och biologisk algskötsel i sina akvarier. MCPprogrammet gör akvarierev klara att hysa till och med de mest känsliga (småpolypiga stenkoraller, "SPS") korallarter i ungefär 21 dagar. Programmet innefattar ett komplett tilläggskit för mognad och ett fullständigt komplement av noggranna testkit som krävs för mognadsprocessen och den kontinuerliga kontrollen av vattnets nyckelparametrar i system med mjukkoraller eller enbart fiskar. De flesta biologiska produkter som "cyklas" kan endast ge de bakterier som omvandlar giftiga avfallsprodukter till nitrat. MCP-programmet slutför dock den biologiska mognadsprocessen genom att skapa växande anaeroba bakteriekolonier (denitrifikationsbakterier och fosfatinnehållande bakterier) och säkerställer dessutom de nödvändiga förhållandena som främjar tillväxten av korallalger och annan mikrofauna som finns i en levande sten och i en sandbädd. Programmet innefattar detaljerade instruktioner för alla de 21 dagarna, inklusive mängderna av varje tillsats och hur ofta de ska tillsättas, när vattnet ska testas och resultaten du bör förvänta dig när vissa vattenförändringar ska göras och när olika typer av djur ska introduceras i akvariet. MCP-program ger hobbyakvarister garanterade resultat på alla nivåer och förbereder nya system för införing av Red Seas kompletta Reef Care-program för enkelt underhåll av hela revakvarier. Diagram som visar det typiska beteendet hos viktiga parametrar under den biologiska mognadscykeln när Marine Care-programmet används. ppm of NH3/NO2/NO MCP Cycle ppm PO4 NO 3 PO 4 NH 3 NO 2 Införing av djur under Marine Care-programmet (Se handbok för detaljer): Fisk efter 7 dagar Mjukkoraller efter 10 dagar SPS efter 21 dagar Days 10

11 Marine Care-program Tillsatser Reef Mature Pro-kit Komplett tilläggskit för biologisk mognad för system upp till 250 liter º º Nitro Bac - En koncentrerad blandning av sporer av nitrifikations- och denitrifikationsbakterier som tillsätts för att gro på levande stenar, substrat och bio-media i en ny behållare. º º Bacto-Start - En balanserad blandning av kväve- och fosforkomponenter som liknar de naturliga avfallsprodukterna i ett aktivt akvarium och gör det möjligt att reglera utvecklingen av aeroba och anaeroba bakterier. º º NO 3 :PO 4 -X - Ett unikt komplex av kol och andra organiskt bundna ämnen som tas upp av anaeroba bakterier för att noggrant reglera nivåerna av algnäring (nitrat och fosfat). º º KH Coralline Gro - Ett koncentrerat buffertkomplex för saltvattenmiljöer som berikats med de specifika mikronäringsämnena och spårämnena som främjar tillväxten av kalkalger och annan viktig mikrofauna. KH Coralline Gro KH Coralline Gro är ett komplex av karbonatbuffertar, kalium och spårämnen som t.ex. järn formulerat i en sådan kvot som tas upp regelbundet av kalkalgerna. Coralline Gro bör användas istället för en Reef Foundation B (buffert)-tillsats under cyklingen av alla nya saltvattensakvarier och kontinuerligt i system med enbart fiskar eller mjukkoraller. Coralline Gro bör doseras enligt en minskning i alkalinitet som uppmätts med ett testkit för ph/kh-alkalinitet. Kalkalger kommer att växa naturligt utan några speciella tillsatser i alla revsystem som är optimala för hårda koraller. För att främja tillväxten av kalkalger i akvarier med enbart fiskar eller mjukkoraller måste alkaliniteten hela tiden hållas på ungefär 3 mekv/l (8,4 dkh) och det måste finnas speciella mikronäringsämnen och spårämnen. KH Coralline Gro säljs i 100 ml och 500 ml flaskor med doseringskopp för enkel dosering. Testkit Marine Care-testkit Komplett förpackning med flera tester inklusive alla de tester som är nödvändiga för att kontrollera den biologiska mognaden i nya system och för det kontinuerliga underhållet och algskötseln i akvarier med enbart fiskar. Marine Care-kitet innefattar tester för ph, KH, ammoniak, nitrat och nitrit i en hållbar, kemiskt resistent plastlåda. 11

12 Marine Care-program Alla MCP-testkiten innehåller små glasflaskor av analytisk kvalitet, fullständiga grafiska instruktioner och färgskalor som är lätta att läsa av. Testnamn Ämne Noggrannhet Intervall Testtyp Antal tester Ammoniak NH 3 /NH 4 0,2 ppm 0-2 ppm Kolorimetrisk 100 Nitrat NO 3 2 ppm ppm Kolorimetrisk 100 Nitrit NO 2 0,025 ppm 0-1 ppm Kolorimetrisk 60 ph ph 1 7,6-8,6 Kolorimetrisk 100 Alkalinitet KH 1 dkh/0,36 mekv/l 0 - Titrering 55 Ammoniak-testkit Ett avancerat kolorimetriskt test som mäter den totala förekomsten av ammoniak (NH 3 /NH 4 ) i saltvattensakvarier med en noggrannhet på 0,2 ppm. Detta testkit som är enkelt att använda är viktigt i det inledande stadiet av den biologiska mognaden i alla saltvattens- och revakvarier. Innehåller 100 tester. Nitrat-/nitrit-testkit Detta kombinerade testkit innehåller antingen avancerade kolorimetriska tester på 160 nitrit eller 100 nitrat plus 60 nitrit för saltvattensakvarier. Detta kit är särskilt viktigt under mognaden i alla saltvattens- och revakvarier och är lämpligt för kontinuerlig algskötsel med Red Seas NO 3 :PO 4 -X i system med enbart fiskar. Testkit för ph/alkalinitet Detta dubbla testkit innehåller ett noggrant (1 dkh/0,36 mekv/l) titreringstest för KH och ett kolorimetriskt test för ph för att kontrollera dessa viktiga parametrar i alla saltvattensakvarier. Testet för KH-alkalinitet gör noggrann dosering av Red Seas KH- Coralline Gro- eller Reef Foundation B Buffer-tillsatser möjlig i system med enbart fiskar. Innehåller ph 100-tester, KH 55-tester. Red Sea Reef Starter-kit Red Sea Reef Starter-kit innehåller allt som krävs för att utveckla fullständig biologisk mognad i ett nytt akvarium på 21 dagar. Starter-kitet innehåller tre nödvändiga komponenter: º º Coral Pro Salt - optimalt balanserat för koralltillväxt och stabila förhållanden; º º Reef Mature Pro-kit - innehåller en koncentrerad blandning av nitrifikationsbakterier, en grundlösning för bakterietillväxt, NO 3 :PO 4 -X, biologiskt nitrat- och fosfatreducerande medel och KH-Coralline Buffer för att bibehålla det optimala KHvärdet samtidigt som tillväxten av organismer i levande stenar ökar; º º Marine Care Pro Test - innehåller ph/kh-, nitrat-/nitrit- och ammoniaktester. Rekommenderas för den inledande inställningen av alla revakvarier upp till 250 liter. 12

13 Reef Care-program

14 Reef Care-program - Inledning Red Seas Reef Care-program ( RCP ) - en komplett lösning för: Optimalt friska koraller Ökad koralltillväxt Ökad korallutfärgning RCP-programmet är resultatet av flera års forskning kring de fysiologiska kraven hos SPS, LPS och mjukkoraller i revakvarier. Programmet förklarar hur man är proaktiv och reglerar alla faktorer som t.ex. problemalger, koralltillväxt och till och med färg. Detta görs genom: att beskriva förhållandena bland de många biologiska processerna som äger rum i ditt akvarium och hur de påverkar varandra; att specificera de optimala värdena för alla vattenparametrar i olika typer av akvarier, vilket gör det lättare för dig att förstå ditt eget speciella akvarium; att erbjuda ett koncist, heltäckande och sammanhängande produktsortiment som är nödvändigt för att uppnå och bibehålla dessa optimala parametrar. RCP-programmet delas in i fyra olika, men kompletterande, underprogram i enlighet med de många biologiska processer som äger rum i den artificiella revmiljön. Reef Foundation-program Definierar och bibehåller de korrekt balanserade nivåerna av kalcium, magnesium och karbonater i ditt akvarium. Algae Management-program Gör det möjligt att reglera reduktionen av nitrater och fosfater för att förhindra tillväxt av problemalger och aktivt främja tillväxt eller utfärgning av koraller. Coral Coloration Program Coral Coloration Coral Nutrition-program Ger den extra näring som koraller behöver för alla sina metabola processer. Coral Coloration-Program Fyller på nytt noggrant på de 31 mikronäringsämnena och spårämnena som gör det möjligt för koraller att visa sina naturliga färger. Coral Nutrition Program Coral Nutrition Algae Management Program NO 3 & PO 4 (Algae Nutrient) Control Reef Foundation Program Balanced Ca, KH & Mg, the key to coral health and vitality 14

15 Reef Care-program Reef Foundation -program Basämnena (Ca, KH och Mg) För att få ett framgångsrikt korallrevakvarium är det viktigt att kunna bibehålla de lämpliga vattenparametrarna som, i sin tur, ger den stabila miljö som korallerna kräver. Även om alla ämnena som finns i naturligt havsvatten spelar en viktig roll för att ge de optimala vattenparametrarna, har några av dem en mer betydande roll när det gäller den totala stabiliteten. Dessa ämnen är grunden för revmiljön och de innefattar de tre huvudämnena: kalcium (Ca), magnesium (Mg) och bikarbonater (HCO 3 ). Dessa tre ämnen har en hög effekt på vattenkemin (phstabilitet, alkalinitet och havsvattnets jonstyrka) och på många av korallens biologiska processer (skelettbildning, jonbyte och fotosyntes). Korallernas skelettuppbyggnad Korallernas skelettuppbyggnad är den process där speciella celler i korallernas mjukvävnad kombinerar basämnena med strontium och barium från det omgivande vattnet för att bilda byggstenarna till korallskelett. Koraller bygger upp ungefär 90 % av sina skelett genom att kombinera kalcium- och karbonatjoner från vattnet för att bilda aragonit (CaCO 3 ). Resten av skelettet består av magnesit (MgCO 3 ), strontianit (SrCO 3 ), kalcit (en mer skör kristallstruktur av CaCO 3 ), fluorit (CaF 2 ) och andra mikronäringsämnen och spårämnen. Under obalanserade förhållanden såsom låga nivåer av Mg och/eller Sr kommer skelettet att utvecklas med en högre andel kalcit som gör det mer skört och gör att det lättare skadas. Basämnena kompletterar varandra vid bildningen av korallskelett. Om de inte finns i de rätta kvoterna kommer ett av dessa ämnen snabbt att bli den begränsande faktorn för frisk koralltillväxt. % Change In Mass % Change In Skeletal Mass Over Time Coral Pro Salt Red Sea Salt Unbalanced Salt Weeks Saltprodukt Ca Basisk Mg Coral Pro Salt , Balanserat Red Sea Salt 410 7, Balanserat Obalanserat salt Obalanserat Tillväxthastigheter för Seriatopora guttattus med olika Ca 2 + (ppm) och alkalinitet ( dkh) 15

16 Reef Care-program Koralltillväxt Koraller behöver använda energi för att transportera basämnena och de andra ämnena som är nödvändiga för korallernas skelettuppbyggnad från det omgivande vattnet genom sin mjukvävnad. Förhöjda nivåer av basämnena skapar ett mer positivt jontryck som möjliggör passiv diffusion av ämnena genom mjukvävnaden. Detta gör processen mycket mer effektiv (mindre energi krävs per gram skelett). Därför kommer balanserade, förhöjda nivåer av basämnena att resultera i ökade tillväxthastigheter hos koraller. I mogna system där ökad tillväxt inte är önskvärd eller när målet är att öka korallutfärgning genom att minska nivåerna av algnäring, bör balanserade nivåer av basämnena bibehållas. Optimala nivåer av basämnena Till skillnad från den naturliga revmiljön, där det finns en oändlig reserv av basämnena, är revakvariet en artificiell miljö som ständigt påverkas av kemiska förändringar. Därför måste basämnena ständigt kontrolleras och åter fyllas på. Forskning har även visat att de optimala nivåerna av dessa ämnen bör bibehållas enligt variationen och mognaden hos den specifika korallpopulationen. För att noggrant kunna välja den optimala nivån för ditt akvarium är det bäst att använda de värden som gäller för de mest krävande arterna i ditt akvarium. Optimala nivåer av salthalt, KH, Ca och Mg enligt typ av akvarium: Typ av akvarium Salthalt (ppt) Alkalinitet ( dkh/mekv/l) Ca (mg/l) Mg (mg/l) Mjukkoraller 33 8,2 / 2, LPS-koraller 33 12,1 / 4, SPS-koraller, fraggar/musslor - Ökad tillväxt 35 12,6 / 4, SPS-koraller - Moget/lågt näringsvärde/ökad utfärgning 35 8,2 / 2,

17 Reef Care-program Reef Foundation -tillsatser Reef Foundation A (Ca/Sr) Reef Foundation A innehåller kalcium, strontium och barium i samma kvoter som påvisats i korallskelettet. [1 ml kommer att öka Ca-nivån i 100 liter med 2 ppm]. Reef Foundation B (basisk) Reef Foundation B (basisk) är ett komplex av karbonat och andra buffertar som finns i havsvatten och som bibehåller rätt alkalinitet och ph-värde. [1 ml kommer att öka alkaliniteten i 100 liter med 0,36 mekv/l (1 dkh)]. Reef Foundation C (Mg) Reef Foundation C (Mg) är en blandning av magnesiumsalter. [1 ml kommer att öka Mg-nivån i 100 liter med 1 ppm]. Reef Foundation ABC+ Reef Foundation ABC+ innehåller kalcium, strontium, barium, bikarbonater, magnesium, kalium, bor, jod och brom som formulerats i exakt samma kvot som påvisats i korallskelettet. Denna unika tillsats i pulverform förenklar den dagliga doseringen av mer än bara basämnena och rekommenderas för akvarier upp till ungefär 300 liter. Reef Foundation A, B och C säljs som flytande tillsatser i 250 ml och 500 ml flaskor med doseringskopp för enkel dosering. 1 kg tillsats i pulverform säljs för större akvarier. Reef Foundation -testkit Foundation-testkiten innefattar kalcium, alkalinitet och magnesium som individuella tester. I Reef Foundation Pro-kitet kombineras de tre individuella testerna i ett kit som är praktiskt att använda. Alla dessa Foundation-kit innefattar små glasflaskor av analytisk kvalitet och ett titreringsinstrument med hög precision som är enkelt att använda på egen hand. Testnamn Ämne Noggrannhet Intervall Testtyp Antal tester KH/ Alkalinity Pro KH 0,05 mekv/l Titrering 75 Calcium Pro Ca 5 ppm Titrering 75 Magnesium Pro Mg 20 ppm Titrering 100 Testkit med ersättningsreagenser säljs även som påfyllningskit. 17

18 Reef Care-program Algae Management-program Korallens symbiotiska Zooxanthellaealger Det är viktigt att förstå den roll som de symbiotiska Zooxanthellae-algerna har och deras förhållande till korallen för att framgångsrikt kunna införa Algae Management-programmet. I naturen fungerar koraller som värdar för Zooxanthellaepopulationer med tätheter på 0,5-5 million/cm 2 som lever inne i korallens mjukvävnad. Korallerna hämtar ungefär 85 % av sin energi från Zooxanthellae-algerna och producerar de återstående 15 % i sin mjukvävnad genom att metabolisera korallnäring (kolhydrater, amino- och fettsyror) som finns i det omgivande vattnet. Denna energi driver alla korallernas metabola processer såsom proteinproduktionen och korallernas skelettbildning. Zooxanthellae-algerna använder det starka solljuset i det tropiska revet som sin primära energikälla och för vidare upp till 95 % av sina fotosyntesprodukter (kolhydrater, amino- och fettsyror) till sin korallvärd och utnyttjar balansen i sina egna metabola processer. Korallvärden förser Zooxanthellae-algerna med näring, kväveföreningar, fosfater och CO 2. Det är detta symbiotiska förhållande, vilket innefattar återanvändningen av näringsämnen, som är nyckeln till korallens ekologiska framgång. En annan aspekt av denna symbios är att korallen får ljusskydd mot stark strålning. I naturen skyddar Zooxanthellae-algerna korallerna från intensiv ultraviolett (UV)-strålning genom att absorbera ljusenergin och skugga de känsliga inre skikten i korallens mjukvävnader. I naturen regleras Zooxanthellae-populationen av algnäringen (nitrater och fosfater) som utsöndras av korallen, men i ett artificellt revakvarium ackumuleras mängden algnäring snabbt och om den inte regleras kommer den att ge upphov till en för hög täthet av Zooxanthellae-populationer. Den för höga tätheten i Zooxanthellae-populationen som beror på den höga näringshalten stör den naturliga balansen och leder till konkurrens om de tillgängliga resurserna mellan Zooxanthellae-algerna och korallen. Utan ytterligare näring kan korallen bli undernärd. Den ökade Zooxanthellae-populationen medför dessutom att korallerna blir mörkare med en djup brun nyans som skymmer de naturliga, ljusa pigmenten i korallen. Högre tätheter av Zooxanthellae-populationer inom det godtagbara området kommer dock att förse korallen med den energi som krävs för ökad koralltillväxt. Om algnäringen minskas kommer Zooxanthellae-populationen att minska till en nivå som endast kan försörjas av den algnäring som avges direkt av korallen. Under dessa förhållanden kommer korallen att få mindre energi från Zooxanthellae-algerna och mindre skydd mot UV-strålningen. I den här situationen kan, om lämplig korallnäring (kolhydrater, aminosyror och vitaminer) är lättillgänglig i vattnet, mjukvävnaden i korallen öka sin inre energiproduktion. Under förutsättning att detta är situationen och att de nödvändiga spårämnena finns i vattnet kommer korallen att öka sitt naturliga UV-skydd genom att öka pigmenteringen i mjukvävnaden. Detta kan ses som en ökad utfärgning. 18

19 Reef Care-program Reglering av algnäring Mikrobiologisk reduktion av algnäring (nitrater och fosfater) förekommer naturligt i alla anaeroba områden av akvariet (inuti levande stenar, porösa filtermedia och substrat). Att försörja de naturliga processerna genom att tillföra regelbundna doser av en lämplig kolkälla och minerala kofaktorer ger en enkel och pålitlig metod för reglering med avseende på nivåerna av algnäring för att på ett säkert sätt reglera både närvaron av problemalger och den symbiotiska Zooxanthellae-populationen. Tillsats NO 3 :PO 4 -X NO 3 :PO 4 -X är ett unikt komplex av kolatomer som används av näringsreducerande bakterier. Varje kolatom i komplexet används av olika stammar av mikroorganismer samtidigt som den specifika kvoten kol:kväve:fosfor som krävs för varje steg säkerställs. Komplexet innefattar andra organiskt bundna ämnen som är viktiga stimulerande ämnen i varje steg av reduktionsprocessen. Dessa metaller och icke-metaller säkerställer stabil förökning av bakterier, fullständig nitratreduktion till kvävgas såväl som bakteriernas absorption och användning av fosfat. Finregleringen av nitrat- och fosfatnivåerna som uppnås genom kontrollerad dosering av NO 3 :PO 4 -X, garanterar att de gradvisa förändringarna och det noggranna underhållet av näringsnivåerna hålls. Det här förhindrar att Zooxanthellae-populationen förstörs, vilket kan leda till UV-chock och svält bland korallerna. Till skillnad från vissa andra lågnäringssystem kommer rätt användning av NO 3 :PO 4 -X att bevara all mikrofauna som gynnar revet. NO 3 :PO 4 -X rekommenderas även som komplett kolkälla för användning med kolbaserad denitrifikation. NO 3 :PO 4 -X säljs i 100 ml, 500 ml och 1000 ml flaskor med doseringskopp för enkel dosering. Testkit Nitrate & Phosphate Pro-testkit Red Seas Nitrate & Phosphate Pro-testkit med en kolorimetrisk komparator som är enkel att använda ger den höga noggrannhet som krävs för noggrann dosering av NO 3 :PO 4 -X, vilket gör det möjligt att helt reglera nivåerna av algnäring. I Algae Controlkitet kombineras de två individuella testerna i ett kit som är praktiskt att använda. Testnamn Ämne Noggrannhet Intervall Testtyp Antal tester Nitrate Pro NO 3 0,125 ppm 0-64 ppm Komparator 100 Phosphate Pro PO 4 0,02 ppm 0-5 ppm Komparator 100 Testkit med ersättningsreagenser säljs även som påfyllningskit. 19

20 Reef Care-program Jämförelse mellan olika metoder för nitrat- och fosfatreduktion: Reduktionsmetoder NO 3- reduktion PO 4- reduktion Reglerad reduktion Nödvändig utrustning Tekniska kommentarer NO3:PO4-X Ja Ja Ja Protein skummare En beredning som bygger på forskning och som genomgått tester och innehåller alla de nödvändiga ämnena för den balanserade och reglerade, långsiktiga reduktionen av både NO 3 och PO 4 utan att reaktorer eller ersättningsmedia behövs. VSV (Vodka + Socker + Vinäger) Ja Ja Ja Protein skummare Snabb reduktion av NO 3 och PO 4, en brist på nödvändiga ämnen kommer dock att under en längre tid minska effektiviteten och kan leda till att bakteriepopulationen kollapsar. System kan producera H 2 S som är giftigt för koraller och fisk. Vodka eller etanol Ja Nej Nej Protein skummare Snabb reduktion av NO 3 men reducerar inte PO 4. Om den inte kombineras med ytterligare PO 4 -reduktion kommer N:P-kvoten att störas, vilket leder till utbrott av cyanobakterier. En brist på nödvändiga ämnen under en längre tid kommer att minska effektiviteten och kan leda till att bakteriepopulationen kollapsar. System kan producera H 2 S som är giftigt för koraller och fisk. Denitrifikatorer Ja Nej Nej Denitrifikationsreaktor Snabb reduktion av NO 3 men reducerar inte PO 4. Om den inte kombineras med ytterligare PO 4 -reduktion kommer N:P-kvoten att störas, vilket leder till utbrott av cyanobakterier. Kolsystem: är till sin natur instabila och svåra att reglera. System kan producera N 2 O och H 2 S som är giftigt för koraller och fisk. En brist på nödvändiga ämnen under en längre tid kommer att minska effektiviteten och kan leda till att bakteriepopulationen kollapsar. Svavelsystem: Relativt lågt underhåll men de blir lätt igentäppta och kan leda till plötsliga phminskningar. Borttagare av NO 3 / PO 4 Ja Ja Nej Mediareaktor Snabb men oreglerad reduktion av NO 3 /PO 4 som lätt kan orsaka stress hos koraller. Från vissa produkter såsom zeolit/järnhydroxidjonbytare frigörs vanligtvis oönskade katjoner. Produkter av lägre kvalitet kan även frigöra oönskade metaller (Al, Fe). Refugium Ja Ja Nej Refugium Lågt underhåll men långsam och oreglerad NO 3 / PO 4 -reduktion. Om algpopulationen kollapsar frigörs allelokemikalier (gifter för koraller) i systemet. 20

21 Reef Care-program Coral Coloration-program Red Seas forskning har identifierat 31 mikronäringsämnen och spårämnen som förutom basämnena förekommer i alla korallers skelett och mjukvävnad. I tillsatsfamiljen Coral Color delas dessa ämnen in i fyra grupper - Coral Colors A, B, C och D som är förbundna med varandra genom de biologiska funktioner som de medverkar i. De är även knutna till produktionen av specifika färgpigment i mjukvävnaden hos stenkoraller. Dessa pigment kan endast produceras om de specifika ämnena som krävs för den biokemiska processen finns i rätt koncentration. Alla stenkoraller behöver alla de 31 ämnena oavsett korallens verkliga färg. Tillsats till ett uppmätt upptag Coral color-tillsatserna har formulerats på ett sådant sätt att kvoten mellan ämnena i varje tillsats är densamma som påvisats i korallers skelett och mjukvävnad. Vår forskning har identifierat en konstant kvot mellan varje Coral Colors-tillsats och den totala förbrukningen av kalcium som är proportionell mot koralltillväxt och metabol aktivitet. Detta ger en enkel och säker metod för dosering av alla Color Colors-tillsatser baserat på ett uppmätt kalciumupptag. Coral colors A, B och C innehåller allihop ett huvudämne (jod, kalium och järn) som kan mätas noggrant med Red Seas unika Coral Colors Pro-testkit. I mer avancerade LPS- och SPS-akvarier kan därför Coral Colors A, B och C doseras exakt enligt det totala behovet av dessa ämnen i revet. Coral Colors-tillsatser Coral Colors A Coral Color A är ett komplex av halogener (jod, brom och fluor). Halogenerna fungerar både som antioxidanter och oxidationsmedel i korallers mjukvävnad och slemskikt, vilket minskar möjligheterna till korallblekning. I aktiva revsystem förbrukas dessa ämnen mycket snabbt på grund av sina höga oxidations- och reaktionsförmåga med organiska material. Jod och brom är besläktade med det rosa kromoproteinet (pocciloporin). Coral Colors B Coral Color B är ett komplex av kalium och bor. Kalium spelar en viktig roll vid transporten av korallnäring i mjukvävnaden, däribland den näring som produceras av Zooxanthellae-algerna. Kalium och bor har en betydande effekt på alkaliniteten i korallens mjukvävnad och bidrar till bildandet av aragonit i korallskelettet. Kalium är besläktat med de röda kromoproteinerna. 21

22 Reef Care-program Coral Colors C Coral Color C är ett komplex av 8 "lätta" metaller som innefattar järn, mangan, kobolt, koppar, aluminium, zink, krom och nickel. Nödvändiga mikroämnen som är viktiga i många biokemiska, metabola processer, däribland andning och produktion av energi, klorofyll och katalysatorer till fotosyntesen. C-ämnen är besläktade med de gröna/gula kromoproteinerna. Coral Colors D Coral Color D är ett komplex av 18 spårämnen. Dessa 18 ämnen (av alla spårämnen i naturligt havsvatten) deltar i olika metabola processer i korallskelett och mjukvävnad. D-ämnen är besläktade med de blå/lila kromoproteinerna. Alla Coral Colors-tillsatser säljs var och en för sig i 500 ml flaskor och som en komplett Colors-startförpackning som innehåller en 100 ml flaska för var och en av de 4 tillsatserna. I varje tillsats medföljer doseringskopp för enkel dosering. Coral Colors-testkit Iodine Pro-testkit Iodine Pro-testkitet ger 50 kolorimetriska tester med hög noggrannhet och de har en noggrannhet på 0,01 ppm för den exakta doseringen av Coral Colors A-tillsats. Potassium Pro-testkit Iodine Pro-testkitet ger 40 kolorimetriska tester med hög noggrannhet och de har en noggrannhet på 3 ppm för den exakta doseringen av Coral Colors B-tillsats. Coral Colors Pro-testkit (I,K,Fe) I Coral Colors Pro-testkitet (I,K,Fe) kombineras 3 individuella tester i ett kit som är praktiskt att använda för den exakta doseringen av Coral Colors A-, B- och C-tillsatser. Testnamn Ämne Noggrannhet Intervall Testtyp Antal tester Iodine Pro I 2 0,01 ppm 0-0,09 ppm Kolorimetrisk 50 Potassium Pro K 3 ppm ppm Titrering 40 Iron Pro Fe 0,05 ppm 0-0,5 ppm Kolorimetrisk 45 Testkit med ersättningsreagenser säljs även som påfyllningskit. 22

23 Reef Care-program Coral Nutrition-program De flesta koraller, som betecknas som fotosyntetiska, har ett symbiotiskt förhållande till Zooxanthellae-alger, vilka förser korallerna med omkring 85 % av deras näringsbehov. Coral Nutritionprogrammet handlar om att förse de fotosyntetiska korallerna med de resterande 15 % och hela näringsbehovet för de så kallade ickefotosyntetiska korallerna, som t.ex. Gorgonia eller Sun Corals, som inte har några Zooxanthellae-alger. Koraller kan inte röra sig mot födan eller ens hämta födan själv och bryter därför ner allt löst organiskt material (DOM) som flyter omkring fritt i deras munskiva (ungefär samma storlek som ett knappnålshuvud) eller absorberar födan genom sin mjukvävnad. I revet kommer DOM-materialet från en rad olika organiska källor såsom slemmet från närliggande koraller eller bakterieflockar. Red Seas näringsforskning har inriktats på isolering av de olika DOM-komponenterna från många olika konventionella och icke-konventionella födokällor för att skapa ett lätt nedbrytbart DOM-komplex med högt näringsvärde som: ger alla energikomponenterna som mjukkoraller, LPS-, SPS- och icke-fotosyntetiska koraller använder för tillväxt och utfärgning. ger det största energivärdet efter nedbrytning ger minsta möjliga förorening av vattnet Mängden korallnäring som krävs kommer att vara beroende av typen av korallbestånd. Särskilt näringsbehoven hos SPS-koraller beror också på nivåerna av algnäring (nitrat och fosfat) i vattnet. I reducerade algnäringssystem, t.ex. när Red Seas NO 3 :PO 4 -X används, minskar mängden energi som korallerna får från Zooxanthellae-algerna betydligt och därför måste högre nivåer av korallnäring tillsättas för att täcka korallernas energibehov. 23

24 Reef Care-program Coral Nutrition-tillsatser Reef Energy är en komplett näringsberedning i 2 delar som ger all den energi, aminosyror och vitaminer som korallerna använder för tillväxt och utfärgning. Reef Energy A Reef Energy A är en unik beredning av kolhydrater, aminosyror, fettsyror och suspenderade proteinflockar som är tillgängliga för direkt förbrukning och absorption av korallerna. Suspensionen av proteinflockar främjar den mikrobakteriella faunan som lever naturligt på korallvävnaden och kommer att öka slemproduktionen. Varje komponent används i de metabola processerna för proteinproduktion och återbildning av mjukvävnad hos korallerna och för därför inte in något onödigt organiskt material i systemet. Reef Energy A stimulerar utbredningen av polyperna och mjukvävnaden, vilket hjälper korallen att optimera näringsförbrukningen genom att den yta som kan absorbera näring ökar. Reef Energy B Reef Energy B är ett starkt koncentrerat komplex av vitaminer och aminosyror som påvisats vara de begränsande faktorerna i korallers och andra invertebraters näringsbehov. Detta komplex fyller på nytt på de exakta vitaminerna och MAA (aminosyror i saltvattenmiljö) som produceras av Zooxanthellae-alger. Vitaminer är viktiga prekursorer i syntesen av kromoproteiner, medan aminosyrorna är deras byggstenar. Alla komponenterna i Reef Energy B kommer från marina källor och emulgeras i ett unikt medium som ökar deras löslighet och korallernas absorption av vitaminer och syror. Reef Energy A och B säljs var och en för sig i 500 ml flaskor och som en startförpackning som innehåller en 100 ml flaska av både A och B. 24

25 Reef Care-program Ökad utfärgning eller ökad tillväxt? Det är allmänt erkänt att det finns ett snävt spektrum av vattenförhållanden som är lämpliga för odling av koraller. Red Seas forskning om långsiktiga fysiologiska behov hos SPS-, LPS- och mjukkoraller i revakvariet har visat att ökad utfärgning och ökad tillväxt kräver mycket olika vattenförhållanden. Det är relativt enkelt att bibehålla förhållandena för ökad koralltillväxt. Att bibehålla förhållandena för ökad utfärgning är mer krävande, eftersom det kräver en högre nivå av uppmärksamhet på vattenparametrarna. Det är teoretisk möjligt, men rekommenderas inte, att uppnå både ökad tillväxt och avancerad utfärgning samtidigt, eftersom systemet alltid kommer att vara på gränsen till instabilt. Det kompletta Reef Care-programmet ger avancerade revhållningslösningar för alla nivåer av hobbyakvarister med detaljerade instruktioner för att uppnå optimala vattenparametrar för alla typer av revakvarium. Rekommenderade vattenparametrar för ökad koralltillväxt Nivåer av algnäring NO ppm Bibehåller en relativt hög population av Zooxanthellae-alger PO 4 0,1 ppm som kommer att ge tillräcklig energi till korallerna för tillväxt Basämnen Alkalinitet Ca Mg 12,6 dkh - 4,5 mekv/l 465 ppm ppm Förstärkta och balanserade nivåer av basämnena för att kunna använda all extra energi på rätt sätt Mikronäringsämnen och spårämnen - Coral Colors I 2 K Fe 0,06 ppm 410 ppm 0,15 ppm Gör mikronäringsämnen och spårämnen (Coral Colors) tillgängliga för upptag av korallerna under tillväxten Korallnäring - Reef Energy Reef Energy A 2 ml per 100 liter Tillräcklig mängd korallnäring (Reef Energy) för att Reef Energy B 2 ml per 100 liter komplettera den energi som tillförs av Zooxanthellae-algerna 25

26 Reef Care-program Rekommenderade vattenparametrar för ökad utfärgning Nivåer av algnäring NO 3 0,25 ppm Bibehåller en minskad nivå av Zooxanthellae-alger, vilket minskar den brunaktiga nyansen hos korallerna och inducerar en skyddsrespons i form PO 4 0,02 ppm av ökad utfärgning. Basämnen Alkalinitet Ca Mg 8,2 dkh / 2,9 mekv/l 430 ppm 1310 ppm Minskade nivåer av basämnena för att minska energibehovet vid koralltillväxt. Mikronäringsämnen och spårämnen - Coral Colors I 2 K Fe 0,06 ppm 380 ppm 0,15 ppm Gör mikronäringsämnen och spårämnen (Coral Colors) som används i mjukvävnaden tillgängliga för ökad utfärgning. Korallnäring - Reef Energy Reef Energy A 4 ml per 100 liter Ökad korallnäring (Reef Energy) för att ge den extra energi som korallen Reef Energy B 4 ml per 100 liter behöver få från omgivningen. Aiptasia-X Garanterad, revsäker borttagning av Aiptasia. Aiptasia-X är en unik tjock och klibbig blandning som bildar droppar när den kommer i kontakt med vattnet i akvariet. Den sprutas enkelt in i närheten av anemonens munskiva och stimulerar anemonen att inta blandningen utan att dra sig undan. Inom några minuter efter att den intagit Aiptasia-X-blandningen kommer anemonen att implodera, vilket gör att man får bukt med både anemonen och planula-larverna. Droppar av Aiptasia-X kommer inte att påverka de fastsittande korallpolyperna och gör att de på ett säkert sätt kan behandlas mot Aiptasia som har vuxit inuti korallkolonierna. Den Aiptasia-X-blandning som finns kvar kommer så småningom att lösas upp utan att skada revet. Två kitstorlekar säljs, en på 60 ml och en på 250 ml. Båda innehåller en 3 ml applikator med en rak applikatorspets och en böjd spets som kan användas på ställen där Aiptasia-anemonerna är svåra att komma åt. Även ett 500 ml påfyllningskit säljs. 26

27 Belysning och filtrering

28 Belysning och filtrering T5 Fluorescent Reef Lighting De flesta koraller är fotosyntetiska och ungefär 85 % av den energi de behöver för tillväxt och utfärgning får de genom det symbiotiska förhållandet till Zooxanthellae-algerna som lever i korallen. För att underlätta utvecklingen av Zooxanthellae-algerna är det viktigt att akvariemiljön inte bara har den rätta belysningsintensiteten (ca 1 W/liter för fluorescerande T5-rör), utan även att säkerställa att belysningen ger det rätta färgspektret för koraller. NY! Red Seas nya T5 Reef Lighting range är resultatet av omfattande tester av behovet hos koraller i en revakvariemiljö. Detta högkvalitativa belysningssystem som tillverkats i Tyskland har visat sig ge den intensitet och det färgspektrum som krävs till och med av de mest krävande korallarterna, allmänt kända som stenkoraller med små polyper (SPS). Dessa koraller innefattar sådana arter som Acropora, Montiopora och Seriatopora och är mycket mer krävande när det gäller belysning än mjukkoraller. Genom att kombinera Red Seas fluorescerande T5-rör skapas inte bara en angenäm, naturlig och visuell effekt, utan även koralltillväxt och fluorescens främjas utan att stimulera utvecklingen av oönskade alger. REEF-SPEC BlueWhite 15000K Denna speciella färgblandning (kvot på 60:40 för 6 000K och K) återskapar de naturliga ljusförhållandena i tropiska rev som finns på 1-20 m djup. REEF-SPEC Actinic 22000K Denna speciella blåa blandning med aktiniskt spektrum är idealisk för att maximera fluorescensfärgningen av koraller. REEF-SPEC Pink Det unika REEF-SPEC Pink-spektret förstärker de röda, rosa och lila färgerna hos SPS- och LPS-koraller. Red Sea T5 Reef Lighting Produktnamn Temp Färg Watt-tal Längd Rekommenderad kombination för: 6 rör 10 rör REEF-SPEC BlueWhite 15000K Blått/vitt 24/39/54/80 W 549/849/1 149/1 449 mm 3 5 REEF-SPEC Actinic 22000K Aktiniskt/blått 24/39/54/80 W 549/849/1 149/1 449 mm 2 3 REEF-SPEC Pink - Rosa/lila 24/39/54/80 W 549/849/1 149/1 449 mm

29 Belysning och filtrering Proteinskummare C-Skim 1800 Det smartare valet för den seriöse hobbyakvaristen Red Seas C-Skim 1800 består av en kombination av revolutionerande funktioner, prestandaegenskaper hos kommersiella skumfraktionerare för höga krav och har det användningsområde och det låga pris som en modernt utformad proteinskummare för hobbybruk har. C-Skimapparaten erbjuder en ny nivå av proteinskumning när det gäller effektivitet, prestanda och användarvändlighet. Funktionerna hos C-Skim-apparaten innefattar en skumkammare med periferiflöde och stängd slinga som förbättrar vatten-/luftflödesdynamiken, ger ett unikt kombinerat halsspolsystem som ökar den långsiktiga skumningsprestandan och FoamView-fönstret, vilket gör det enkelt att justera skumningsproduktionen. Långsiktig minskning av föroreningar Tester har visat att C-Skim-apparaten ger en extremt effektiv minskning av nivån av syreförbrukande föroreningar (COD/BOD) i akvarievatten över en längre tid. Kombinerat system för skumning och halsspolning Forskning har visat att om organiskt slam ackumuleras i skumhalsen (vilket sker om den inte rengörs regelbundet), kommer detta att minska skumningsproduktionen med %. Det patentansökta kombinerade halsspolsystemet som utvecklats specifikt för C-Skim-apparaten leder vattnet från skumkammaren till en ringformad sprutring runt halsens överdel som sprutar koncentrerade strålar av vatten på insidan av halsspolningen och som gör att allt ackumulerat slam spolas tillbaka till reaktionskammaren. Genom att vattenflödet cirkulerar tillbaka till skumkammaren spolas slammet in i uppsamlingskoppen och kan enkelt avlägsnas. Funktioner hos C-Skim-apparaten: PSK Luftinjektor liter luft per timme Inbyggt halsspolsystem FoamView-fönster för justering av skum * Skumreaktor med hög effektivitet* Fristående eller placerad i sump * patentskyddad FoamView Det patentansökta FoamView-fönstret som byggts in i framsidan av uppsamlingskoppen ger en tydlig överblick över skumningen i skumhalsen och gör enkel och noggrann justering möjlig för att uppnå den önskade konsistensen på skummet. Det kombinerade halsspolsystemet håller alltid FoamView-fönstret helt fritt från organiskt slam. 29

30 Belysning och filtrering Ergonomisk design C-Skim-apparatens ergonomiska, kompakta och rektangulära design med den kompletta manöverpanelen på ena sidan av enheten, gör C-Skimapparaten idealisk för användning i sump eller för fristående installation i alla konventionella filtreringssystem utan att påverka skumningseffektiviteten eller prestandan. Manöverpanelens funktioner innefattar: vatteninlopp och -utlopp, skumregulator och FoamView-fönster, luftregleringsventil med ljuddämpare, skumnings-/ spolningsreglering, luftpump, dräneringsport för avfall, 90º-utloppsadapter som är lämplig för 40 mm standardrör eller 1½ tums solitt rör. Uppskattning av akvarievolymen De rekommenderade uppskattningarna av akvarievolymen för C-Skim-apparaten har beräknats enligt den optimala omsättningshastigheten per akvarietyp baserat på vad som fastställts vid laboratorietester ledda av Red Sea: Fiskbehållare 1 omsättning/h Mjukkoraller (LPS) 1,5-2 omsättning/h Hårda koraller (SPS) 2,5-3 omsättning/h liter liter 600 liter Prizm Deluxe För saltvattens- och revakvarier upp till 150 liter. Prizm-skummaren är enkel att installera och sköta, särskilt utformad för att hängas på akvariet och är idealisk för både nya och erfarna marina akvarister. Prizm-funktioner: Skumförstärkande, reaktionskammare med konvergens-divergens och med tredubbelt luftflöde 18-bladig turbinluftinjektor genererar konstant ström av mikrobubblor i en homogen luft-vatten-blandning Flödesregulator optimerar skumningen under alla akvarieförhållanden Innefattar extern vattenpump Ytskummare och behållare för media Berlin Air Lift Berlin Air Lift-skummaren är en inre skummare med hög prestanda som är baserad på Berlin-principen med tredubbelt luftflöde. Berlin Air Liftskummaren är enkel att installera och sköta och drivs av en syresten i lindträ som är ansluten till en extern pump. Säljs i två storlekar: Berlin Air-Lift 60, beräknad för 230 liters akvarier och Berlin Air-Lift 90, beräknad för 340 liters akvarier. 30

31 Belysning och filtrering Vågbildare Wave Master Pro WaveMaster Pro skapar slumpmässigt flöde och ständigt olika vattenströmmar i ett akvarium genom att automatiskt växla på och av pumpar med sin mikroprocessorstyrning. Wavemaster Pro erbjuder flera smarta lösningar och inställningar som gör denna anordning lämplig att användas av praktiskt taget alla marina akvarister och vid alla akvarieinstallationer. Funktioner: º º 4 olika starka vågrörelser º º 2 inmatningsval º º Nattprogram: En förprogrammerad 8-timmars nattperiod som automatiskt växlar till en lugnare vågrörelse. Ozongeneratorer När ozon tillförs till vattnet i akvariet, dödar ozonet bakterier och andra skadliga patogener och bryter ner ammoniak och organiskt avfall och ökar på så sätt ORP-kapaciteten (redoxpotentialen) till önskvärda nivåer. Ett av de mest tydliga resultaten av ozon som en del av akvariefiltreringen är att vattnet ändrar färg från en oattraktiv gul nyans till en frisk, klar och naturlig färg. Aqua Zone Ozongenerator av högsta tekniska kvalitet för hemakvarier Ozongenerator med olika effekt och fullständig omfattning (50, 100 eller 200 mg/h). Utnyttjar växelteknik med hög frekvens - utformad för att användas i fuktig miljö - inget regelbundet underhåll krävs - passar ihop med alla redoxstyrningar (ORP). Innefattar monteringsfäste. Aqua Zone Plus Ozongenerator med inbyggd redoxstyrning Den kompletta lösningen för effektiv och säker ozonbildning i akvarier. Innefattar alla de funktioner som Aqua Zoneozongeneratorerna med olika effekt har, men har även ytterligare funktioner: Reglerar automatiskt flödet av ozon enligt en förinställd ORP - digital display med bakgrundsljus som är enkel att avläsa - enkel justering av ozonproduktion och önskad ORP - kontinuerlig visning av aktuell ORP - säker och enkel att använda. Innefattar monteringsfäste. Aqua Zone Deluxe Aqua Zone Plus innefattar en pålitlig ORP-elektrod. 31

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Vattenkemi Alkalinitet (karbonatalkalinitet) SS-EN ISO 9963-2, utg. 1 Titrering 1:1, 2, 4 1-250 mg/l Ammonium som kväve SS-EN ISO 11732:2005 FIA 1:1, 2, 4 0,1-5,0 mg/l Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn

Läs mer

Hur reningsverket fungerar

Hur reningsverket fungerar Kommunalt avlopp Det vatten du använder hemma, exempelvis när du duschar eller spolar på toaletten, släpps ut i ett gemensamt avloppssystem där det sen leds vidare till reningsverket. Hit leds även processvatten

Läs mer

Till dig som har dricksvatten från enskild brunn

Till dig som har dricksvatten från enskild brunn 2009-07-06 1 (6) senast uppdaterad 2009.07.06 Till brunnsägare i Sigtuna kommun Till dig som har dricksvatten från enskild brunn Miljö- och hälsoskyddskontoret har genomfört en undersökning av dricksvattenkvaliteten

Läs mer

Näringsanalys Ens.blandvall 10-50%baljv 1A SKÖRD 2015

Näringsanalys Ens.blandvall 10-50%baljv 1A SKÖRD 2015 Näringsanalys Ens.blandvall 10-50%baljv 1A SKÖRD 2015 BLGG AgroXpertus Råby 2003 S - 242 92 HÖRBY Kontaktperson: Charlotte Akerlind T kundservice: 0415-51 127 E kundservice@blgg.agroxpertus.se I blgg.agroxpertus.se

Läs mer

Biogasanläggning Energibesparing med avloppsvatten. 2008-09-05 Peter Larsson ver 2

Biogasanläggning Energibesparing med avloppsvatten. 2008-09-05 Peter Larsson ver 2 Biogasanläggning Energibesparing med avloppsvatten 2008-09-05 Peter Larsson ver 2 Biogasanläggning Förutsättningar Processprincip Processparametrar Driftprincip och anläggningsutförande Biogas Anläggningskostnad

Läs mer

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Att ÄTA RÄTT betyder att maten ger dig näring och energi så att du kan vara koncentrerad på lektionerna och orkar ROCKA FETT på rasterna och på fritiden. SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Kroppen,

Läs mer

ProViva Fruktdryck. Blåbärsdryck. Nypondryck. Svartvinbärsdryck. Jordgubbsdryck. Mango

ProViva Fruktdryck. Blåbärsdryck. Nypondryck. Svartvinbärsdryck. Jordgubbsdryck. Mango ProViva Det finns idag många bra-för-magen-produkter. Och så finns det ProViva. Denna unika fruktdryck är resultatet av mer än tio års svensk forskning. ProViva innehåller en dokumenterat nyttig bakteriekultur,

Läs mer

Fotosyntes i ljus och mörker

Fotosyntes i ljus och mörker Inledning Fotosyntes i ljus och mörker Vi ställer krukväxterna i fönstret av en anledning och det är för att det är där det är som ljusast i ett hus. Varför? Alla levande organismer är beroende av näring

Läs mer

Energi, katalys och biosyntes (Alberts kap. 3)

Energi, katalys och biosyntes (Alberts kap. 3) Energi, katalys och biosyntes (Alberts kap. 3) Introduktion En cell eller en organism måste syntetisera beståndsdelar, hålla koll på vilka signaler som kommer utifrån, och reparera skador som uppkommit.

Läs mer

EASY-LIFE. Professionella Akvarium & Dammprodukter. Produktinformationshäfte 2015 EASY-LIFE. Professionell

EASY-LIFE. Professionella Akvarium & Dammprodukter. Produktinformationshäfte 2015 EASY-LIFE. Professionell SV EASY-LIFE Professionella Akvarium & Dammprodukter EASY-LIFE Produktinformationshäfte 2015 04 Professionell Produktöversikt Produktgrupp vatten Saltvatten Vattenbehandling Easy-Life Filter Media EasyStart

Läs mer

ERBJUDANDE! I Augusti månad har du möjlighet att köpa dessa produkter till 20 % rabatt!

ERBJUDANDE! I Augusti månad har du möjlighet att köpa dessa produkter till 20 % rabatt! ERBJUDANDE! I Augusti månad har du möjlighet att köpa dessa produkter till 20 % rabatt! Art. 103/104 All Purpose Cream normal/torr hud Verkar mjukgörande, binder fuktigheten ihuden och stärker vävnaden.

Läs mer

BOOOM - Introduktion För kräsna uthållighetsidrottare

BOOOM - Introduktion För kräsna uthållighetsidrottare BOOOM - Introduktion För kräsna uthållighetsidrottare Tränare och fysansvariga strävar efter att uppnå det bästa de kan med sina idrottsmän och idrottskvinnor. Att välja pålitliga och hälsosamma kosttillskott

Läs mer

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet KOST Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet ENERGI Kroppen är en maskin som behöver energi. Denna energi får du av beståndsdelarna som blir kvar när du bryter ner Kolhydrater, Fett och Protein! Ålder,

Läs mer

Förpackning 1 liter Pure Pak Antal/kartong 6 Artikelnummer 57862 Ean 7310867008624. Artikelnummer 57863 Ean 7310867008631

Förpackning 1 liter Pure Pak Antal/kartong 6 Artikelnummer 57862 Ean 7310867008624. Artikelnummer 57863 Ean 7310867008631 Det finns många bra-för-magen-produkter. Och så finns det. Denna unika fruktdryck är resultatet av mer än tio års svensk forskning. innehåller en dokumenterat nyttig bakteriekultur, Lactobacillus plantarum

Läs mer

UNDERSÖKNING AV BRUNNSVATTEN

UNDERSÖKNING AV BRUNNSVATTEN UNDERSÖKNING AV BRUNNSVATTEN FÖRKLARING TILL ANALYSRESULTATEN Karlskrona kommuns laboratorium Riksvägen 48 371 62 LYCKEBY tel. 0455-30 33 18 e-post: va-lab@karlskrona.se - 1 - INLEDNING Detta dokument

Läs mer

VitaMeal -gröt av rostad majs & sojabönor-

VitaMeal -gröt av rostad majs & sojabönor- VitaMeal -gröt av rostad majs & sojabönor- Vårt mål har hela tiden varit att verka för det goda i världen. Initiativet Nourish the Children har gett oss möjligheten att förbättra undernärda och svältande

Läs mer

Kemiska ämnen som vi behöver

Kemiska ämnen som vi behöver Kemiska ämnen som vi behöver Vatten Mineraler (t ex koksalt) Vitaminer Proteiner- kött, fisk, ägg, mjölk, baljväxter Kolhydrater- ris, pasta, potatis, bröd, socker Fetter- smör, olivolja osv Tallriksmodellen

Läs mer

Joner Syror och baser 2 Salter. Kemi direkt sid. 162-175

Joner Syror och baser 2 Salter. Kemi direkt sid. 162-175 Joner Syror och baser 2 Salter Kemi direkt sid. 162-175 Efter att du läst sidorna ska du kunna: Joner Förklara skillnaden mellan en atom och en jon. Beskriva hur en jon bildas och ge exempel på vanliga

Läs mer

Näringslära. Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2009

Näringslära. Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2009 Näringslära Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2009 NÄRINGSÄMNEN - UPPBYGGNAD OCH FUNKTION... 2 KOLHYDRATER... 2 FETT... 3 PROTEIN... 3 MAKROMINERALÄMNEN OCH SPÅRELEMENT...

Läs mer

EQ EVERYDAY det du behöver varje dag

EQ EVERYDAY det du behöver varje dag It s in our nature För oss i Eqology är naturen en essentiell drivkraft i och runt omkring oss en kraft som inspirerar oss till att uppnå stora saker. Vi kaller det Naturally Driven. Baserat på denna filosofi

Läs mer

Innehåll. Figurförteckning

Innehåll. Figurförteckning The Complete Reef System BRUKSANVISNING Register your MAX online www.redseamax.com Innehåll Förord... 1 Introduktion... 2 Belysning...2 Vattenrörelse och cirkulation...2 Temperatur...2 Filtrering...2 Segurança...

Läs mer

Näringsvärden i konsumtionsmjölk samt gräddprodukter

Näringsvärden i konsumtionsmjölk samt gräddprodukter EN FORSKNINGSRAPPORT FRÅN LRF MJÖLK Rapport nr: 8001 2013-08-20 Näringsvärden i konsumtionsmjölk samt gräddprodukter Helena Lindmark Månsson Inledning Under 2009 genomfördes en undersökning av bland annat

Läs mer

VITT BRÖD MED FULLKORNSPRESTANDA!

VITT BRÖD MED FULLKORNSPRESTANDA! VITT BRÖD MED FULLKORNSPRESTANDA! The Green Bakery AB, 2007 Vad är Växtkraft? Växtkraft är ett mjöl som baseras på ett urval av biologiskt odlade spannmål av högsta kvalitet Avgörande för urvalet är näringsinnehållet

Läs mer

Komposteringstoaletter sedan 1939

Komposteringstoaletter sedan 1939 Komposteringstoaletter sedan 1939 Hur fungerar Clivus Multrum? Clivus Multrum använder naturens egna processer för att bryta ner fekalier och urin till en stabil, luktfri slutprodukt. Komposteringsprocessen

Läs mer

Användningen av ProShape vid fysisk aktivitet

Användningen av ProShape vid fysisk aktivitet Hur du använder den patenterade aminosyrakombinationen MAP TM för att få ut mer av din fysiska träning. MAP utvecklades av International Nutrition Research Center och är nu tillgänglig genom Royal BodyCare

Läs mer

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler Apotekets råd om Vitaminer och mineraler Din kropp behöver många olika ämnen för att må bra. Den behöver vatten, proteiner, fett, kolhydrater, mineraler och vitaminer. Tillsammans ger de dig energi och

Läs mer

Ägg. Vägledning för näringsdeklaration. Vägledning för näringsdeklaration

Ägg. Vägledning för näringsdeklaration. Vägledning för näringsdeklaration Ägg Vägledning för näringsdeklaration Livsmedelsverket har analyserat och fastställt nya näringsvärden för konventionella och ekologiska ägg. De nya näringsvärdena ersätter tidigare värden, vid näringsdeklaration

Läs mer

SKUM OCH DESS TILLVERKNING,

SKUM OCH DESS TILLVERKNING, SKUM OCH DESS TILLVERKNING, BEARBETNING SAMT ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Marina Wiklöf Handledare: Rolf Lövgren Mälardalens Högskola Produktutveckling 3 INNEHÅLL Inledning... 3 Historia... 3 Tillverkning... 4 Bearbetningsmetoder...

Läs mer

Ingo s Akvaristik. Hur du på bästa sätt får ditt sällskapsakvarium att fungera.

Ingo s Akvaristik. Hur du på bästa sätt får ditt sällskapsakvarium att fungera. Ingo s Akvaristik Hur du på bästa sätt får ditt sällskapsakvarium att fungera. ingemar.jivhem@gibbon.se Akvariestart Konsument Följande produkter behöver man ha för att starta upp ett akvarium. Komplett

Läs mer

MILJÖMÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING. Stiftelsen Håll Sverige Rent E-post: skola.forskola@hsr.se Telefon: 08-505 263 00 Webbplats: www.hsr.

MILJÖMÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING. Stiftelsen Håll Sverige Rent E-post: skola.forskola@hsr.se Telefon: 08-505 263 00 Webbplats: www.hsr. MILJÖMÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING Lektionsupplägg: Vad har hänt med sjön? Försurande luftföroreningar har lett till att sjöar och skogsmarker är försurade. Eleverna får ett scenario där en sjö beskrivs

Läs mer

Avancerat system för biologiskt avloppsunderhåll BioAmp + Free-Flow. Mer än 85 års erfarenhet PS 12 08

Avancerat system för biologiskt avloppsunderhåll BioAmp + Free-Flow. Mer än 85 års erfarenhet PS 12 08 Avancerat system för biologiskt avloppsunderhåll BioAmp + Free-Flow Mer än 85 års erfarenhet AVLOPPENS HISTORIA MODERNA AVLOPPSSYSTEM Septiktanken introducerades; avlopps vattnet rann obehandlat ut i floder

Läs mer

Indikation på fekal påverkan på enskilda brunnar 100%

Indikation på fekal påverkan på enskilda brunnar 100% Indikation på fekal påverkan på enskilda brunnar 100% E. coli bakterier Resultat från Tillsynsprojektet mm (ca 13000 vattenanalyser) 90% 80% 70% 60% 50% 40% Otjänligt Tj m anm Tjänligt 30% 20% 10% 0% Brunn

Läs mer

Fotosyntesen. För att växterna ska kunna genomföra fotosyntesen behöver de: Vatten som de tar upp från marken genom sina rötter.

Fotosyntesen. För att växterna ska kunna genomföra fotosyntesen behöver de: Vatten som de tar upp från marken genom sina rötter. Fotosyntesen Fotosyntensen är den viktigaste process som finns på jorden. Utan fotosyntesen skulle livet vara annorlunda för oss människor. Det skulle inte finnas några växter. Har du tänkt på hur mycket

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor gör det enkelt att välja rätt golvvärmesystem

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor gör det enkelt att välja rätt golvvärmesystem UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor gör det enkelt att välja rätt golvvärmesystem 09 2009 5005 När den senaste tekniken går hand i hand med det bästa värmesystemet Ett nytt hus, en utbyggnad

Läs mer

Betfor Inte bara nyttigt

Betfor Inte bara nyttigt Betfor Inte bara nyttigt Betfor. Från hobbyridning Betfor har varit en viktig komponent i svenska hästars foderstat i mer än 50 år. Skälet till detta är ganska självklart, efter- Betfor påverkar en rad

Läs mer

EIZOs guide till en djupare förståelse av digital fotografi

EIZOs guide till en djupare förståelse av digital fotografi EIZOs guide till en djupare förståelse av digital fotografi Vad definierar en skärm med korrekt visning? Vad är den idealiska arbetsmiljön? Vad är de optimala inställningarna för mitt bildredigeringsprogram

Läs mer

UTTAGNING TILL KEMIOLYMPIADEN 2013 TEORETISKT PROV nr 1. Läkemedel

UTTAGNING TILL KEMIOLYMPIADEN 2013 TEORETISKT PROV nr 1. Läkemedel UTTAGNING TILL KEMIOLYMPIADEN 2013 TEORETISKT PROV nr 1 Provdatum: torsdagen den 15 november Provtid: 120 minuter Hjälpmedel: Räknare, tabell- och formelsamling. Redovisning görs på svarsblanketten som

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Minican resultatöversikt juni 2011

Minican resultatöversikt juni 2011 Sidan av Minican resultatöversikt juni Sammanställt från arbetsmaterial SKBModelCanisterProgressReport Dec_Issue -4-7 MINICAN microbe report Claes Taxén Siren Bortelid Moen Kjell Andersson Översikt över

Läs mer

Så här sköter du spa, kar och tunna

Så här sköter du spa, kar och tunna Så här sköter du spa, kar och tunna Innehåll sid Ett rent nöje...3 Kort om spa, bubbelbadkar och badtunnor...4 Viktigt att veta om varmt badvatten...6 Mekanisk rengöring...7 Kemisk rengöring med Nitor

Läs mer

Detta händer mjölken från kon till dess vi kan köpa den i paket i affären.

Detta händer mjölken från kon till dess vi kan köpa den i paket i affären. Mjölk Mjölk betraktas som ett av våra nyttigaste livsmedel. Det beror på att den innehåller så många av de näringsämnen som är särskilt viktiga för kroppen. De viktigaste ämnena är kalcium ( C), protein,

Läs mer

Avloppshantering och miljömålen 2012-02-27

Avloppshantering och miljömålen 2012-02-27 Avloppshantering och miljömålen 2012-02-27 Kersti Linderholm Kersti.linderholm@silvberg.se Ingen mat utan fosfor Symptom av fosforbrist i korn (t.v.) (Foto: Søren Holm. Med tillstånd från Yara Danmark

Läs mer

MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anna Johansson

MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anna Johansson A n na Joha nsson M A SK I N HY V L A D E S TICK SPÅ N MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anna Johansson INNEHÅLL 3.6 Förord 7.6 Inledning FÖRSTA KAPITLET - HANTVERKET 13.6 13. 18. 19. Virke till stickspån Val av

Läs mer

Pilottest av mikrobiell nedbrytning 2012 2014

Pilottest av mikrobiell nedbrytning 2012 2014 Pilottest av mikrobiell nedbrytning 2012 2014 Teori Försöksuppställning Erfarenheter På säker grund för hållbar utveckling Samverkansprojekt mellan SGI, SGU, Alingsås kommun och Alingsås Tvätteri Teori

Läs mer

Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner

Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner Förslutning för alla behov Effektiv, pålitlig och användarvänlig Hela cirkulationen av sterilgods måste tas i

Läs mer

Konsten att öka skörden med gas. Konsten att öka skörden med gas.

Konsten att öka skörden med gas. Konsten att öka skörden med gas. Konsten att öka skörden med gas Konsten att öka skörden med gas. 2 Håndbog om beskyttelsesgas Prata med dina växter, eller tillsätt koldioxid. Det gamla talesättet, att man ska prata med sina växter, gäller

Läs mer

Afrika- i svältens spår

Afrika- i svältens spår Afrika- i svältens spår Undernäring - svält Akut undernäring är ett medicinskt tillstånd som uppkommer när en person inte får tillräckligt med näring för att täcka sitt dagliga energi- och proteinbehovet,

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

nya Nya duschar Med GROHE DreamSpray teknik www.grohe.se

nya Nya duschar Med GROHE DreamSpray teknik www.grohe.se nya Nya duschar Med GROHE DreamSpray teknik www.grohe.se New GROHE DreamSpray Showers page 2 www.grohe.se Njut av vattnet med en ny GROHE-dusch Med vår nya serie av hand- och takduschar kommer ditt badrum

Läs mer

Hur gör kroppen energi?

Hur gör kroppen energi? Hur gör kroppen energi? Sköldkörteln Sköldkörteln Vad gör sköldkörtelhormoner? Storlek, antal, hastighet! Sköldkörtelhormonerna påverkar hela kroppen Muskler Ögon Lungor Hjärna Immunförsvar Hjärta Njurar

Läs mer

EuroLatin Import PRODUKTKATALOG 2014. Natur- och Livsmedelsprodukter från Sydamerika

EuroLatin Import PRODUKTKATALOG 2014. Natur- och Livsmedelsprodukter från Sydamerika EuroLatin Import PRODUKTKATALOG 2014 Natur- och Livsmedelsprodukter från Sydamerika Camu Camu är ursprungligen ett fruktbärande träd i Sydamerikas tropiska områden. Den är unik i sitt slag då den innehåller

Läs mer

Kemisk fällning av avloppsvatten kan

Kemisk fällning av avloppsvatten kan Grundkurs i Kemisk fällning 3 AVLOPPSVATTENRENING I de föregående två artiklarna har vi i all enkelhet berättat om kemisk fällning och hur den tillämpas för att rena dricksvatten. Nu går vi in på hur avloppsvatten

Läs mer

SUPER PREMIUM NUTRA NUGGETS SUPER PREMIUM PET FOOD FOR SUPERIOR HEALTH.

SUPER PREMIUM NUTRA NUGGETS SUPER PREMIUM PET FOOD FOR SUPERIOR HEALTH. SUPER PREMIUM NUTRA NUGGETS NO VETE- WHEAT OCH SOJAFRITT NO SOY SUPER PREMIUM PET FOOD FOR SUPERIOR HEALTH. 1 HÄLSOSAM MAT, FRISKA HUSDJUR Nutra-Nuggets husdjursfoder ger förstklassig näring för din hunds

Läs mer

Vattenrening i naturliga ekosystem. Kajsa Mellbrand

Vattenrening i naturliga ekosystem. Kajsa Mellbrand Vattenrening i naturliga ekosystem Kajsa Mellbrand Naturen tillhandahåller en mängd resurser som vi drar nytta av. Ekosystemtjänster är de naturliga processer som producerar sådana resurser. Till ekosystemtjänster

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

TEKNOLOGIN. Består av 2 aktiva nyckelingredienser. KOMBU EXTRAKT: boostar hudens energi och syreupptagningsförmåga

TEKNOLOGIN. Består av 2 aktiva nyckelingredienser. KOMBU EXTRAKT: boostar hudens energi och syreupptagningsförmåga JANUARI 2014 INNERGY TM - en exklusiv teknologi för en idealisk hud CARITA har skapat de första serumen som aktiverar hudens energi. Hudens livscykel påverkas dagligen av externa attacker och interna störningar

Läs mer

Nordiska näringsrekommendationer EN PRESENTATION

Nordiska näringsrekommendationer EN PRESENTATION Nordiska näringsrekommendationer 2012 EN PRESENTATION Helhet och kvalitet De Nordiska näringsrekommendationerna 2012 fokuserar på kvaliteten på vad vi äter. De lyfter fram helheten i kosten, men ger också

Läs mer

Skandinavisk Ecotech. Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64

Skandinavisk Ecotech. Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64 Skandinavisk Ecotech Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64 Om Ecotech Systemutvecklare med över 20 års erfarenhet Ansvarar för hela produktkedjan - Utveckling - Produktion

Läs mer

Bra mat 1 Barbro Turesson, nutritionist och biolog Svenska Marfanföreningens friskvårdshelg Malmö 27-28 oktober 2012

Bra mat 1 Barbro Turesson, nutritionist och biolog Svenska Marfanföreningens friskvårdshelg Malmö 27-28 oktober 2012 Bra mat 1 Barbro Turesson, nutritionist och biolog Svenska Marfanföreningens friskvårdshelg Malmö 27-28 oktober 2012 Mat ger oss liv men kan också ge men för livet En genomsnittssvensk förbrukar 650 kg

Läs mer

Inspirerande akvarier

Inspirerande akvarier Inspirerande akvarier Konsten med vacker fiskhållning För mer information: www.tetra.net Upptäck konsten med ett vackert akvarium Fashionabel fiskhållning Ett akvarium ska vara ett vackert inslag i ditt

Läs mer

SPANNMALSFRITT OCH POTATISFRITT

SPANNMALSFRITT OCH POTATISFRITT SPANNMALSFRITT OCH POTATISFRITT Gå tillbaka till det naturliga och respektera hundarnas ursprung, dig själv och naturen Carnilove Carnilove har anpassats efter hundarnas naturliga ursprung. Eftersom spannmål

Läs mer

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G.

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Innehållsförteckning. Sida nr. 1. Inledning. 2. Frågeställning. 3-8. Svar på frågorna. 9. Intervju med Åke Elgemark. 10. Bilder ifrån reningsverket. 11.

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Numeta G16E, Numeta G19E 23.3.2015, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2. Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1. Information om sjukdomsförekomst En del av de patienter

Läs mer

förstå din katts diabetes

förstå din katts diabetes förstå din katts DIABETES Att höra att din katt lider av diabetes kan göra dig orolig och förvirrad, men du ska veta att hjälpen är nära. I denna broschyr kommer vi att förklara hur kattdiabetes kan hanteras

Läs mer

Solceller Fusion Energin från solen kommer från då 2 väteatomer slås ihop till 1 heliumatom, fusion Väte har en proton, helium har 2 protoner Vid ekvatorn ger solen 3400 kwh/m 2 och år I Sverige ger solen

Läs mer

För aktiva hårt arbetande hundar PRO SPORT DOG

För aktiva hårt arbetande hundar PRO SPORT DOG För aktiva hårt arbetande hundar PRO SPORT DOG Energipasta SPORT X Vätskebalans Aptus PROSPORT DOG Produktbeskrivning Aptus Pro Sport är en koncentrerad energipasta anpassad för tillfällen när hunden arbetar

Läs mer

443-419 miljoner år före nutid

443-419 miljoner år före nutid Textsammanställning till utställningen Fossil och evolution SILUR 443-419 miljoner år före nutid Stora steg Under silur utvecklas de första kärlväxterna. De är förgångare till nästan alla dagens landväxter

Läs mer

Purina Veterinary Diets Enkel, effektiv och omfattande

Purina Veterinary Diets Enkel, effektiv och omfattande Purina Veterinary Diets Enkel, effektiv och omfattande Passionen för djur driver Purinas forskare. Nestlé Purina har ett globalt nätverk för forskning & utveckling som består av flera hundra dedikerade

Läs mer

BioZone Scientific International Inc. Luftrening i ventilationssystem

BioZone Scientific International Inc. Luftrening i ventilationssystem BioZone Scientific International Inc. Luftrening i ventilationssystem 2/21/2007 Ger ditt ventilationssystem bättre eller sämre inohusmiljö? Vanliga Problem i Ventilationssystem Ventilationssystem förmodas

Läs mer

Urdjur mm. Läs sidorna: 14-17 (cell) 24 (livets utveckling) 37 (urdjur) 28-32 (bakterier) 196-197 (virus, vaccin etc) Anteckningar och stenciler

Urdjur mm. Läs sidorna: 14-17 (cell) 24 (livets utveckling) 37 (urdjur) 28-32 (bakterier) 196-197 (virus, vaccin etc) Anteckningar och stenciler Urdjur mm. Läs sidorna: 14-17 (cell) 24 (livets utveckling) 37 (urdjur) 28-32 (bakterier) 196-197 (virus, vaccin etc) Anteckningar och stenciler 1. När vi pratar om biologi, vad pratar vi om då? Ge förslag

Läs mer

Kost för idrottare Träningslära 1

Kost för idrottare Träningslära 1 Kost för idrottare Träningslära 1 Undervisningen i kursen ska innehålla: Närings- och kostkunskap för prestation och hälsa Betydelsen av återhämtning och vila för prestation, välbefinnande och hälsa Lektionsinnehåll

Läs mer

2. Hur många elektroner får det plats i K, L och M skal?

2. Hur många elektroner får det plats i K, L och M skal? Testa dig själv 12.1 Atom och kärnfysik sidan 229 1. En atom består av tre olika partiklar. Vad heter partiklarna och vilken laddning har de? En atom kan ha tre olika elementära partiklar, neutron med

Läs mer

Vägen till rätt diskkontroll!

Vägen till rätt diskkontroll! Vi förenklar din vardag! Vägen till rätt diskkontroll! Mjölkningsanläggningarna i uppbundna system är relativt enkla i sin konstruktion och lättdiskade. Men diskningen i mjölkgropar, karuseller och robotar

Läs mer

U nderhå llstips för utomhustyger. Vill du skydda och återfå lystern i dina utomhustyger?

U nderhå llstips för utomhustyger. Vill du skydda och återfå lystern i dina utomhustyger? U nderhå llstips för utomhustyger Vill du skydda och återfå lystern i dina utomhustyger? Varför ska tyget underhållas? Ett av de bästa sätten att hålla Sunbrella -tygerna i bästa skick och minimera behovet

Läs mer

Hur man gör en laboration

Hur man gör en laboration Hur man gör en laboration Förberedelser Börja med att läsa igenom alla instruktioner noggrant först. Kontrollera så att ni verkligen har förstått vad det är ni ska göra. Plocka ihop det material som behövs

Läs mer

Baljväxter. Divya Jagasia kostvetare och ordförande av Baljväxtakademin 2 september Ekocentrum Göteborg

Baljväxter. Divya Jagasia kostvetare och ordförande av Baljväxtakademin 2 september Ekocentrum Göteborg Baljväxter Divya Jagasia kostvetare och ordförande av Baljväxtakademin 2 september Ekocentrum Göteborg Divya Jagasia Från Indien och uppväxt i USA Baljväxter stor del av kosten i Indien Vegetarian i 18

Läs mer

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen?

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Gryaab rapport 2014:8 Nicklas Paxéus Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att kostnadseffektivt samla in och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD.

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. 2 VI TROR PÅ EN RENARE VÄRLD. Med Pure Effect gör du rent på riktigt, på naturens egna villkor. Vi låter nämligen det första livet på jorden - mikroorganismer - göra jobbet.

Läs mer

Svensk miljöklassificering av läkemedel

Svensk miljöklassificering av läkemedel Svensk miljöklassificering av läkemedel Innehållsförteckning Bakgrund 3 Hur kommer läkemedelssubstanser ut i miljön? 4 Miljörisk och miljöfara 4 Hur bedöms miljörisken? 5 Hur bedöms miljöfaran? 6 Nedbrytning

Läs mer

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak 2013-06-14 Exempel på principer för framtida dagvattenavledning Nedan exemplifieras några metoder eller principer som kan vara aktuella att arbeta vidare med beroende på framtida inriktning och ambitionsnivå

Läs mer

Introduktion av mjukglass maskiner från GWIN of Sweden

Introduktion av mjukglass maskiner från GWIN of Sweden Introduktion av mjukglass maskiner från GWIN of Sweden Ny affärsmöjlighet, som du inte har råd att missa Specialerbjudande: 20 kartonger mjukglass mix utan extra kostnad! www.gwin.se 2 Äntligen en mjukglass

Läs mer

Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten.

Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten. Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten. Foto: Bert Leandersson Ryaverket är ett av Nordens största reningsverk. Här renas cirka 4 000 liter vatten per sekund. Illustration: Anders Lyon Du spolar,

Läs mer

Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen.

Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen. Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen. Upprätthåller din hunds rörlighet för att få ut det mesta av livet. En guide från din veterinär och Nestlé Purina. Ledmobilitet GAD (dog UPPRÄTTHÅLLER HÄLSAN

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET 1 Nya torktumlare av kompromisslös kvalitet PODAB erbjuder torktumlare av toppkvalitet. Varje detalj är genomtänkt och den unika

Läs mer

Water Colour Mediums En ny dimension för dina akvareller

Water Colour Mediums En ny dimension för dina akvareller Water Colour Mediums En ny dimension för dina akvareller Swedish Akvarellfärgsmedia INTRODUCTION William Winsor och Henry Newton grundade sin rörelse 1832 med uppfinningen "fuktig akvarellfärg". Ända sedan

Läs mer

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna.

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna. Barn och mat Föräldrar har två viktiga uppgifter när det gäller sina barns mat. Den första är att se till att barnen får bra och näringsriktig mat, så att de kan växa och utvecklas optimalt. Den andra

Läs mer

Organisk kemi / Biokemi. Livets kemi

Organisk kemi / Biokemi. Livets kemi Organisk kemi / Biokemi Livets kemi Vecka Lektion 1 Lektion 2 Veckans lab Läxa 41 Kolhydrater Kolhydrater Sockerarter Fotosyntesen Bio-kemi 8C och D vecka 41-48 42 Kolhydrater Fetter Trommers prov s186-191

Läs mer

JORDEN SEDD FRÅN HIMLEN AV YANN ARTHUS-BERTRAND UNDERVISNINGSMATERIAL PRAKTISKA ÖVNINGAR

JORDEN SEDD FRÅN HIMLEN AV YANN ARTHUS-BERTRAND UNDERVISNINGSMATERIAL PRAKTISKA ÖVNINGAR JORDEN SEDD FRÅN HIMLEN AV YANN ARTHUS-BERTRAND UNDERVISNINGSMATERIAL PRAKTISKA ÖVNINGAR I. DE NATURLIGA MILJÖERN II. RESURSERNA 1) SÖTVATTNET 2) MARKEN 3) SKOGEN 4) HAVEN OCH OCEANERNA III. MÄNNISKAN

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om näringsvärdesdeklaration;

Livsmedelsverkets föreskrifter om näringsvärdesdeklaration; Livsmedelsverkets föreskrifter om näringsvärdesdeklaration; (H 132) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller

Läs mer

Omega 3 & 6 Essentiella Fett Syror ger din valp en glänsande päls, klara ögon och en bra hudbalans.

Omega 3 & 6 Essentiella Fett Syror ger din valp en glänsande päls, klara ögon och en bra hudbalans. Det nya och förbättrade Chicopee Puppy fodret är ett komplett och balanserat foder för din växande valp. Den näring som din valp får under de första månaderna är mycket viktig för dess långsiktiga hälsa

Läs mer

Räkneuppgifter. Lösningsberedning. 1. Vilka joner finns i vattenlösning av. a) KMnO 4 (s) b) NaHCO 3 (s) c) Na 2 C 2 O 4 (s) d) (NH 4 ) 2 SO 4 (s)

Räkneuppgifter. Lösningsberedning. 1. Vilka joner finns i vattenlösning av. a) KMnO 4 (s) b) NaHCO 3 (s) c) Na 2 C 2 O 4 (s) d) (NH 4 ) 2 SO 4 (s) BIOMEDICINSKA ANALYTIKERUTBILDNINGEN INSTITUTIONEN FÖR LABORATORIEMEDICIN SAROLTA PAP 2010-01-11 Räkneuppgifter Lösningsberedning 1. Vilka joner finns i vattenlösning av a) KMnO 4 (s) b) NaHCO 3 (s) c)

Läs mer

Starta programmet genom att klicka på knappen "Start the program"

Starta programmet genom att klicka på knappen Start the program Bruksanvisning För den otålige: Starta programmet genom att klicka på knappen "Start the program" (om knappen inte är synlig måste du, ladda ner java 1.4, se nedan!). Välj fjäderfäkategori (t.ex. Broiler

Läs mer

CHECKLISTA - Fordonstvättar

CHECKLISTA - Fordonstvättar BILAGA 2 CHECKLISTA - Fordonstvättar 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Företagets/anläggningens namn Org nr Postadress Post nr, ort Besöksadress Fastighetsbeteckning Kontaktperson Tel nr Fax nr Kommun Besöksdatum

Läs mer

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8 MAT OCH HÄLSA Hem- och konsumentkunskap år 8 Mål med arbetsområdet Kunna namnge de sex näringsämnena och veta vilka som ger oss energi Ha kännedom om begreppet energi; vad det behövs för, vilka mått som

Läs mer

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera.

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. KOST Allmänt Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. Det du äter består av ungefär samma beståndsdelar som du själv vatten, kolhydrater, proteiner, fetter, vitaminer, mineraler.

Läs mer

FLEXIBEL DAGVATTENRENING - MED NATURENS HJÄLP

FLEXIBEL DAGVATTENRENING - MED NATURENS HJÄLP FLEXIBEL DAGVATTENRENING - MED NATURENS HJÄLP Årstaviken - Dagvattenreningsanläggning som placerats i marina/båthamn. Inverkan på miljön är minimal och den vackra omgivningen kvarstår. DAGVATTENRENING

Läs mer

Papper som stöds. Anvisningar för pappersanvändning. Phaser 7750 färglaserskrivare

Papper som stöds. Anvisningar för pappersanvändning. Phaser 7750 färglaserskrivare Papper som stöds Det här avsnittet omfattar: "Anvisningar för pappersanvändning" på sidan 2-5 "Anvisningar för pappersförvaring" på sidan 2-11 "Papper som kan skada skrivaren" på sidan 2-11 Följ anvisningarna

Läs mer

LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT

LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT DANSK PRODUCERET PREMIUMFODER TIL DIN HUND OG KAT ARCTIC - THE ACTIVE DOG PERFORMANCE - THE ACTIVE DOG ADULT - THE FAMILY DOG PUPPY - THE GROWING DOG LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT Scandinavian

Läs mer