Ballingmetoden. Jonas Roman. En genomgång av Ballingmetoden i teori och praktik. Utgåva 2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ballingmetoden. Jonas Roman. En genomgång av Ballingmetoden i teori och praktik. Utgåva 2.0"

Transkript

1 Ballingmetoden Jonas Roman En genomgång av Ballingmetoden i teori och praktik Utgåva 2.0

2 Innehållsförteckning Inledning 3 Teoretisk bakgrund 4 Uträkning av doseringarna 6 Recept 10 BALLING CLASSIC 10 BALLING PLUS 11 BALLING MAGNESIUM 13 MAGNESIUMDOSERING 13 Praktiska anvisningar 15 APPENDIX TABELL ÖVER BALLINGSALTERNAS EGENSKAPER 17 Ansvarig utgivare och författare: Jonas Roman Copyright Jonas Roman Inget av innehållet får dupliceras eller distribueras utan författarens tillåtelse Utgåva 2.0, juli

3 Ballingmetoden INLEDNING En av de viktigaste processerna i ett korallrevsakvarium är korallers och kalkalgers bildning av kalk. Kalk är kalciumkarbonat (CaCO 3 ) och bildas genom att kalciumjoner förenas med karbonatjoner enligt formeln nedan: (1) Ca 2+ + CO 3 2- CaCO 3 Större delen av den totala karbonathalten befinner sig dock i formen som vätekarbonat, HCO 3 -, varför formeln för kalkbildning även kan skrivas som: (2) Ca HCO 3 - CaCO 3 + CO 2 + H 2 O Vi ser alltså att det går åt 2 HCO joner alternativt 1 CO 3 2- jon för att bilda 1 molekyl kalciumkarbonat. I och med korallernas ständiga tillväxt sker förstås en kontinuerlig förbrukning av kalcium och karbonater. I ett välbefolkat akvarium med mycket stenkoraller kan förbrukningen vara ganska hög. Om inte kalcium och karbonater tillförs utifrån uppstår därför ganska snart en brist på dessa joner. Vi ser på formel (1) ovan att förbrukning av kalcium (Ca 2+ ) respektive karbonater (CO 3 2- ) vid bildandet av kalk är i 3

4 proportionerna 1:1. När vi då skall kompensera för kalcium och karbonatförlusterna måste detta ske med en metod som tillsätter kalcium och karbonater i just dessa 1:1 proportioner. Sådana metoder, när vi tillsätter lika många kalciumjoner som karbonatjoner, kallas för balanserade metoder. De metoder som tillför kalcium och karbonater på detta balanserade sätt är: kalkreaktor, kalkvatten och tillsättning enligt Ballingmetoden. Denna skrift avhandlar teorin samt praktiken bakom Ballingmetoden. TEORETISK BAKGRUND Ballingmetoden är när man ersätter kalcium och karbonatförlusterna med salter som innehåller dessa joner. Namnet kommer ifrån Hans Werner Balling, som är uppfinnaren till metoden. Beträffande kalcium så använder man kalciumkloridsalt, CaCl 2, (behållare 1 i figuren nedan), och beträffande karbonaterna så använder man sej av natriumvätekarbonatsalt, NaHCO 3, (behållare 2 i figuren nedan). De två salterna tillför förutom de avsedda kalcium (Ca 2+ ) och vätekarbonatjonerna (HCO 3 - ), även natrium (Na + ) och kloridjoner (Cl - ), till akvariet. Ett naturligt havssalt består till 70 % av just natriumklorid, NaCl. Resterande 30 % består av en uppsjö joner och spårelement, som tillsammans med natriumkloriden utgör ett komplett sammansatt havssalt. Genom att nu tillföra natriumkloridfritt salt (behållare 3 i figuren nedan) i rätt proportion till den bildade natriumkloriden, så får vi som 4

5 restprodukt till Ballingsalterna, 1 del perfekt sammansatt havssalt. Därmed blir det i slutändan inga som helst restjoner eller någon jonobalans vid tillsättandet av Ballingsalterna. Den enda bieffekten man får är att salthalten stiger i akvariet, vilket kompenseras av att man tar bort en ungefär lika stor mängd akvarievatten som man doserat Ballinglösningar, och ersätter denna mängd med osmosvatten. Schematiskt kan man förklara det så här: Kalciumklorid (CaCl 2 ) Natriumvätekarbon at (2 NaHCO 3) Ca 2+ 2 HCO 3 - Behållare 1 Behållare 2 NaClfritt salt 2 NaCl 70 % NaCl - fritt salt Behållare 3 Komplett sammansatt havssalt 5

6 Med kemiska formler kan man beskriva vad som händer på följande sätt: CaCl NaHCO 3 2 NaCl + Ca HCO 3 - Vi vet sen tidigare att reaktionen för kalkbildning där vätekarbonat ingår är (se sid 3 formel 2): Ca HCO 3 - CaCO 3 + CO 2 + H 2 O Slår vi ihop dessa två formler blir nettoresultatet vid tillsättning av de två ballingsalterna kalciumklorid och natriumvätekarbonat: CaCl NaHCO 3 2 NaCl + CaCO 3 + CO 2 + H 2 O Vi får alltså precis det som kännetecknar en balanserad tillsättningsmetod, nämligen lika många kalciumjoner som karbonatjoner! Som vi precis nämnt blir natriumkloriden en restprodukt. Eftersom vi istället vill ha ett naturligt sammansatt havssalt som enda restprodukt, måste natriumkloridfritt salt tillföras, där de bildade NaCl molekylerna skall utgöra 70 % av vikten av det kompletta saltet, och 30 % av vikten skall således utgöras av det natriumkloridfria saltet. UTRÄKNING AV DOSERINGARNA För att restprodukten skall bli enbart naturligt havsvatten, och för att det skall bildas lika många kalciumjoner som karbonatjoner, krävs förstås rätt doser av de ingående kemikalierna. Doserna räknas ut baserat på formlerna 6

7 ovan, samt kunskap om kemikaliernas molekylvikt (se appendix). För den intresserade redovisar jag här hur man räknar ut Ballingreceptet: Uträkning av CaCl 2 och NaHCO 3 dosen Låt oss än en gång ha formeln framför oss för hur Ballingsalterna reager när de kommer ner i akvariet: CaCl NaHCO 3 2 NaCl + CaCO 3 + CO 2 + H 2 O Vi ser att vi alltså måste tillsätta dubbelt så många natriumvätekarbonatmolekyler (NaHCO 3 ) som vi tillsätter kalciumkloridmolekyler (CaCl 2 ). Den kalciumklorid som Ballingreceptet baseras på innehåller även 2 vattenmolekyler, och får därför beteckningen kalciumkloriddihydrat, med formeln CaCl 2 x2h 2 O. Molvikten för kalciumkloriddihydrat är 147 g/mol. Molvikten för natriumvätekarbonat är 84 g/mol. Så: För varje mol tillsatt kalciumkloriddihydrat (147 g), så måste vi alltså tillsätta 2 mol natriumvätekarbonat (84 g x 2 =168 g). D.v.s. viktrelationen mellan kalciumkloriddihydrat/natriumvätekarbonat i Ballingvätskorna skall vara 147g/168g=0,875 Man kan välja vilken koncentration som helst av kalciumkloriddihydrat/natriumvätekarbonat, så länge man bara bibehåller viktrelationen 0,875 samt håller sig inom salternas maximala lösningsförmåga. Det blir ju därför det mest svårlösliga saltet som får sätta standarden för den högsta möjliga koncentrationen. Lösligheten för kalciumkloriddihydrat är så hög som 1000g/l. Natriumvätekarbonat löser sig betydligt sämre, ca 95g/l, och får således vara riktmärket för ungefär vilka 7

8 koncentrationer vi skall välja. Det är klokt att inte lägga sig på exakt 95g/l, utan en bit under, så man inte får onödiga bekymmer med lösligheten vid blandning. Någonstans runt 82g/l för natriumvätekarbonaten är lagom. Då får vi inga bekymmer med att få saltet att lösa sig, men ändå nästan en så koncentrerad lösning det går. Om vi nu då blandar till en 2 liters lösning med natriumvätekarbonat, (behållare 2 i min inledande redovisning), så skall den alltså innehålla 82 g x 2=164 g natriumvätekarbonat. Då skall behållare 1, 2 literslösningen med kalciumkloriddihydrat, innehålla 164 g x 0,875=143,5 g kalciumkloriddihydrat. Uträkning av det NaCl fria saltets dosering Nu återstår att räkna ut hur många gram natriumkloridfritt salt vi skall blanda i den tredje 2 litersbehållaren: Vi vet från Balling formeln: CaCl NaHCO 3 2 NaCl + CaCO 3 + CO 2 + H 2 O att det bildas 2 mol natriumklorid per varje mol tillförd kalciumklorid. Vi har precis räknat ut att vi skall tillsätta 143,5 g kalciumkloriddihydrat i behållare 1 (se ovan). Detta är i mol räknat 143,5/147=0,976 mol. Det kommer alltså bildas 0,976 x 2=1,95 mol natriumklorid om vi använder de mängder av kalciumklorid och natriumvätekarbonat vi kommit fram till ovan. Molvikten för natriumklorid är 58,4 g/mol. Således bildas 58,4 x 1,95=113,9 gram natriumklorid. Natriumklorid skall utgöra 70 % av ett naturligt sammansatt saltvatten. Alltså skall den natriumkloridfria delen, d.v.s. det natriumkloridfria salt vi skall tillsätta, väga 30/70=0,43 ggr 8

9 den bildade natriumkloriden, d.v.s. 0,43 x 113,9g = 49,0 g natriumkloridfritt salt. Uträkning av mängden akvarievatten som måste ersättas med osmosvatten Som enda bieffekt vid Ballingmetoden är som nämnts att salthalten stiger i akvariet, och detta på grund av att det bildas som biprodukt vid dosering av Ballingsalterna ett naturligt sammansatt saltvatten. Den stigande salthalten åtgärdas enkelt genom att man byter ut en del av akvarievattnet med osmosvatten. Mängden akvarievatten som skall avlägsnas beror på vilken ursprungssalthalt man har i akvariet. Man skall ju avlägsna lika mycket salt som Ballingdoseringen tillfört. Om vi utgår ifrån det Ballingrecept vi härlett ovan så låt oss räkna ut hur mycket salt vi tillfört till akvariet när alla 2x3 liter Ballinglösningar till slut tillförts akvariet: Vi har redan räknat ut ovan att det bildas 113,9 gram natriumklorid när alla Ballinglösningarna á 2 liter förbrukats. Till detta har vi dessutom tillfört 49 g natriumkloridfritt salt. Så den mängd naturligt salt som tillförts akvariet när alla tre 2 liters lösningar gått in i akvariet är: 113,9g + 49g = 162,9g naturligt sammansatt salt. Alltså skall vi under samma tidsperiod ha avlägsnat så mycket akvarievatten att vi fått med 162,9 gram salt i detta vatten. Om vi utgår ifrån att vi har en salthalt på ungefär 3,5 %, behöver vi ta ut 162,9/0,035 = 4654 g akvarievatten. Om vi bortser ifrån att saltvatten är något tyngre, så är detta med andra ca 4,7 liter akvarievatten. Den mängd Ballingvätskor som doserats totalt är ju 6 liter. Förhållandet då mellan Ballingdosen och den mängd akvarievatten som måste avlägsnas blir ca 4,7/6 = 0,8. 9

10 Slutsats: Den mängd akvarievatten som skall avlägsnas och ersättas med osmosvatten för att bibehålla salthalten är: Ballingdosen x 3 x 0,8. Om vi t.ex. doserar 100 ml från vardera flaska per dygn behöver man dagligen avlägsna 300 x 0,8 = 240 ml akvarievatten (och ersätta detta med osmosvatten). Ovanstående formel är mest för fullständighetens skull. Rent praktiskt brukar man inte behöva tänka så mycket på vilken mängd akvarievatten som behöver avlägsnas, eftersom man ändå mäter salthalten och justera därefter då och då, samt att en del saltvatten försvinner ju med proteinskummaren. RECEPT Balling classic Balling classic är det första och ursprungliga receptet skapat av Hans Werner Balling Receptet ersätter kalcium och karbonatförbrukningen på ett helt balanserat sätt, och ger inte upphov till några som helst restjoner. Som tidigare nämnts bildas endast som biprodukt en enhet perfekt sammansatt havssalt, vilket kompenseras med att en lika stor del akvarievatten ersätts med osmosvatten. Följande recept är baserat på 2 liters-lösningar, men man kan naturligtvis blanda vilka volymer som helst. Lösningarna har i princip evig hållbarhet. 10

11 Behållare 1 o 2 liter osmosvatten o 144 g Kalciumkloriddihydrat Behållare 2 o 2 liter osmosvatten o 164 g Natriumvätekarbonat Behållare 3 o 2 liter osmosvatten o 49 g Natriumkloridfritt salt Balling plus Runt 1995/1996 tillsatte Hans Werner Balling spårelement till sitt original-recept ovan. Han utgick ifrån mängderna som kunde uppmätas i korallernas skelett. De positivt laddade spårelementen är strontium, barium, bor, krom, kobolt, koppar, mangan, nickel och zink. Dessa tillsätts till kalciumkloridlösningen (behållare 1). De negativt laddade spårelementen är brom, fluor, jod, litium, vanadium, molybden och selen. Dessa tillsätts till natriumvätekarbonatlösningen (behållare 2). Runt 2001 lade Hans Werner Balling även till magnesiumsalter (i huvudsak magnesiumklorid) till lösningen innehållande det natriumkloridfria saltet (behållare 3). Detta recept, med både spårelementstillsatserna samt magnesiumtillägget, kallas för Balling plus. Det är viktigt att påpeka att Balling plus receptet i och med dess tillsatser av magnesiumklorid, och utan samtidig 11

12 höjning av natriumvätekarbonatdosen i behållare 2, ger upphov till ett överskott av kloridjoner! Balling plusreceptet är alltså inte helt balanserat. Vän av ordning kanske frågar sig varför man inte bara kan höja natriumvätekarbonat-dosen i behållare 2 i motsvarande grad som man tillsätter magnesiumklorid? Tyvärr är det inte lösningen på kloridöverskottet, eftersom ett sådant recept höjer alkaliniteten för mycket i förhållande till kalcium! Därför är tanken med Balling-plus receptet att endast korrigera en från början för låg magnesium halt, upp till naturliga nivåer (ca 1300 ppm Mg). När man sedan uppnått denna nivå, så bör ytterligare magnesium-tillsatser ske med en metod som inte ger ngr överskottsjoner (se nedan). Så här ser Balling plus receptet ut: Behållare 1 o 2 liter osmosvatten o 144 g Kalciumkloriddhydrat o 10 ml Strontium-Barium komplex o 10 ml Heavy metal komplex Behållare 2 o 2 liter osmosvatten o 164 g Natriumvätekarbonat o 10 ml Iodine-Fluorine komplex Behållare 3 o 2 liter osmosvatten o 49 g Natriumkloridfritt salt o 110 g Magnesiumkloridhexahydrat o 16 g Magnesiumsulfatheptahydrat 12

13 Balling Magnesium Som redan nämnts så ger Balling plus receptet upphov till ett överskott av kloridjoner, och bör endast användas vid ett betydande underskott av Magnesium. Om vi vill konstruera en blandning som skall ersätta akvariets själva magnesiumförbrukning, så måste vi skapa ett recept som inte ger upphov till några restjoner. Ett sådant åstadkoms om man utgår ifrån Balling classicreceptet, men ersätter kalciumkloriden med magnesiumklorid. Nackdelen med detta recept är dock att vi får en alkalinitetshöjning utan samtidig höjning av kalcium, vilket på sikt kommer leda till ett skevt förhållande mellan kalcium/karbonater. Därför är detta recept endast användbart i en situation där vi vill ersätta en magnesiumförbrukning, med samtidigt för lågt dkh i förhållande till kalciumhalten. Behållare 1 o 2 liter osmosvatten o 199 g Magnesiumkloridhexahydrat o 25 g Magnesiumsulfatheptahydrat Behållare 2 o 2 liter osmosvatten o 164 g Natriumvätekarbonat Behållare 3 o 2 liter osmosvatten o 49 g Natriumkloridfritt salt Magnesiumdosering Det råder inte samma behov för magnesium som för kalcium/karbonater, med en daglig automatiserad tillsättning, eftersom magnesium inte förbrukas i särskilt 13

14 stor utsträckning! De flesta joner befinner sig i fri form, och mycket liten del tas upp av de levande organismerna. Detta återknyter till det vi redan berört, nämligen att magnesiumtillsatser är mest intressanta i början när det handlar om att kompensera upp ett vatten med ett initialt lågt magnesium, (vilket då görs med Balling plus-receptet). Sedan, när magnesiumhalterna är optimala, behöver man endast tillsätta magnesium motsvarande den mkt låga konsumtion som sker i akvariet. Då bör man använda sig av en helt balanserad magnesiumblandning, dvs. inte plusreceptet. Det ovan beskrivna magnesium receptet (Balling Magnesium) är balanserat, men kan sällan användas, då det samtidigt höjer alkaliniteten. Mitt råd är därför att istället använda en av de färdiga fabrikslösningar som finns, som ersätter akvariets magnesiumförluster på ett helt balanserat sätt utan att samtidigt höja alkaliniteten. Nedan listas några sådana magnesium-lösningar. Benämning Bio Magnesium Liquid Magnesium Tillverkare Tropic Marin Salifert Magnesium supplement Read Sea Tabell I: Ovanstående produkter är bara några exempel på balanserade Mglösningar. Dom flesta kända tillverkare har diverse Mg - höjande preparat, men tyvärr bristfällig redovisning för att kunna avgöra om dom är balanserade eller ej. Där får den medvetne akvaristen ta kontakt med aktuell tillverkare och kräva bättre specifikationer. 14

15 PRAKTISKA ANVISNINGAR Låt oss nu gå igenom hur man rent praktiskt går till väga. Först gäller det att välja mellan Balling Classic eller Balling plus - receptet. Huvudregeln är, enligt ovan, att om magnesium-nivåerna ligger betydande under 1300 ppm, kan man börja med en Balling-plus blandning. Så fort magnesium-nivåerna nått ca 1300 ppm, övergår man till en Balling classic blandning. Beträffande magnesiumtillskottet därefter, tillförs det enklast helt manuellt med någon dos i veckan, från en balanserad magnesium-lösning (se sid 14). Dosering Oavsett vilket recept man valt, så inleder man med en dygnsdosering på ca 20 ml från vardera behållare/100 liter akvarievolym per dygn. Doseringen skall alltså vara exakt densamma från alla tre behållare, för att bibehålla jonbalansen. Det bör gå minst 5 minuter mellan doseringarna från behållare 1 och 2, för att undvika utfällning av kalciumkarbonat. Regelbundet måste man också avlägsna en del akvarievatten för att motverka den ökning av salthalt som annars sker. Mängden akvarievatten som måste avlägsnas per dygn (och ersättas med osmosvatten) är ungefär: Ballingdosen per behållare x 3 x 0,8. Man justerar sedan dosen genom att i första hand mäta dkh värdet. Låt dig icke frestas av att justera dosen för mindre förändringar av kalciumvärdet. Kalcium svänger 15

16 nämligen betydligt mindre i förhållande till vad dkh värdet gör. Därför är en dosjustering utifrån dkh värdet att rekommendera. Om dkh är under 7.5, höj Ballingdosen, och om dkh är över 9.0, sänk Ballingdosen. Gör små justeringar, för att undvika för snabba svängningar. Efter ett par veckor har man som regel hittat den dos som krävs för att hålla dkh och Ca på någorlunda stabila nivåer. En ganska vanlig dos man hamnar på till slut i ett akvarium med en del stenkoraller är runt 40ml från vardera behållare/100 liter akvarievatten/dygn. Det går naturligtvis att dosera sina ballingvätskor helt manuellt, men när man kommer upp i lite högre doser kan det vara en vinst att fördela mängden på flera doseringstillfällen per dygn. I sådana fall är det klokt att införskaffa automatiska doseringspumpar, som går att ställa in i ml/dygn och valfritt antal doseringstillfällen. Detta ger förstås än mer stabila kalcium och dkh värden i akvariet. Akvariehandeln säljer flera sådana doseringspumpar, där det är värt att satsa på någon av de mer kvalitativa sorterna. En icke fungerande doseringspump kan ge tråkiga följder i akvariet. Dom som verkligen vill helautomatisera sitt system installerar även en doseringspump som avlägsnar akvarievatten enligt formeln ovan, och låter sedan nivåvakten fylla på med motsvarande mängd osmosvatten. Jonas Roman 16

17 REFERENSER En del av materialet rörande magnesiumavsnittet, samt de olika Balling recepten inklusive dess historik, urspringer ifrån en brevväxling mellan författaren och Hans Werner Balling själv APPENDIX Tabell över Ballingsalternas egenskaper Salt Formel Molvikt Löslighet Kalciumkloriddihydrat CaCl x 2 H 2 O 147,0 g/mol 1000 g/l Natriumvätekarbonat NaHCO 3 84,0 g/mol 95,5 g/l Magnesiumkloridhexahydrat MgCl 2 x 6 H 2 O 203,3 g/mol 1670 g/l Magnesiumsulfatheptahydrat MgSO 4 x 7 H 2 O 246,5 g/mol 710 g/l 17

18 18

19 19

Kalcium, magnesium och karbonater kalkskelettets byggstenar och deras inverkan på akvariets ph stabilitet

Kalcium, magnesium och karbonater kalkskelettets byggstenar och deras inverkan på akvariets ph stabilitet Kalcium, magnesium och karbonater kalkskelettets byggstenar och deras inverkan på akvariets ph stabilitet Claes Andréasson ver. 2.0 Kalcium, magnesium och karbonater är tre viktiga ämnen i saltvatten som

Läs mer

Kemikaliehandbok för saltvattensakvarister. utgåva 2003-10-22

Kemikaliehandbok för saltvattensakvarister. utgåva 2003-10-22 Marinakvariets Kemikaliehandbok för saltvattensakvarister utgåva 2003-10-22 Innehållsförteckning 1. Kemikalier 3 1.1 Kalciumhydroxid, Ca(OH) 2 3 1.2 Kalciumklorid dihydrat, CaCl 2 2H 2 O 3 1.3 Magnesiumklorid

Läs mer

Joner Syror och baser 2 Salter. Kemi direkt sid. 162-175

Joner Syror och baser 2 Salter. Kemi direkt sid. 162-175 Joner Syror och baser 2 Salter Kemi direkt sid. 162-175 Efter att du läst sidorna ska du kunna: Joner Förklara skillnaden mellan en atom och en jon. Beskriva hur en jon bildas och ge exempel på vanliga

Läs mer

Saltvattenskemi för Dummies

Saltvattenskemi för Dummies Av, Innehåll 1. Inledning 7 2. Tio råd för lyckas med saltvattensakvarium 8 3. Ideal vattenvärden 9 4. Generella begrepp 10 4.1 Nitrogen cykeln 10 4.2 Inkörningen 10 4.3 Sammverkan mellan olika vattenparameterar

Läs mer

Materien. Vad är materia? Atomer. Grundämnen. Molekyler

Materien. Vad är materia? Atomer. Grundämnen. Molekyler Materien Vad är materia? Allt som går att ta på och väger någonting är materia. Detta gäller även gaser som t.ex. luft. Om du sticker ut handen genom bilrutan känner du tydligt att det finns något där

Läs mer

KEMI 2H 2 + O 2. Fakta och övningar om atomens byggnad, periodiska systemet och formelskrivning

KEMI 2H 2 + O 2. Fakta och övningar om atomens byggnad, periodiska systemet och formelskrivning KEMI Ämnen och reaktioner 1+ 1+ 9+ Be 2+ O 2 2 2 + O 2 2 2 O Fakta och övningar om atomens byggnad, periodiska systemet och formelskrivning Bertram Stenlund Fridell This w ork is licensed under the Creative

Läs mer

Hjälpmedel: räknare, formelsamling, periodiska system. Spänningsserien: K Ca Na Mg Al Zn Cr Fe Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au. Kemi A

Hjälpmedel: räknare, formelsamling, periodiska system. Spänningsserien: K Ca Na Mg Al Zn Cr Fe Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au. Kemi A Uppsala Universitet Fysiska Institutionen Tekniskt- naturvetenskapligt basår Raúl Miranda 2007 Namn: Stark Karl Grupp: Den bästa.. Datum: Tid: 08.00 12.00 jälpmedel: räknare, formelsamling, periodiska

Läs mer

Identifiera okända ämnen med enkla metoder. Niklas Dahrén

Identifiera okända ämnen med enkla metoder. Niklas Dahrén Identifiera okända ämnen med enkla metoder Niklas Dahrén Det finns två huvudgrupper av ämnen 1. Jonföreningar (salter): En jonförening är uppbyggd av posi5va och nega5va joner som binder 5ll varandra e:ersom

Läs mer

Starta saltvatten Artikel om uppstart och introduktion till saltvattensvärlden

Starta saltvatten Artikel om uppstart och introduktion till saltvattensvärlden Starta saltvatten Artikel om uppstart och introduktion till saltvattensvärlden Intro När du nu ska till att läsa min lilla artikel om saltvattenshobbyn så har du nog redan träffats av sjukdomen Du har

Läs mer

Tentamen i Allmän kemi NKEA02, 9KE211, 9KE351. 2010-09-20, kl. 14 00-19 00

Tentamen i Allmän kemi NKEA02, 9KE211, 9KE351. 2010-09-20, kl. 14 00-19 00 IFM/Kemi Tentamen i Allmän kemi NKEA02, 9KE211, 9KE351 2010-09-20, kl. 14 00-19 00 Ansvariga lärare: Helena Herbertsson 285605, 070-5669944 Lars Ojamäe 281380 50% rätt ger säkert godkänt! Hjälpmedel: Miniräknare

Läs mer

Skrivning i termodynamik, jämvikt och biokemi, KOO081, KOO041, 2006-12-18

Skrivning i termodynamik, jämvikt och biokemi, KOO081, KOO041, 2006-12-18 Skrivning i termodynamik, jämvikt och biokemi, KOO081, KOO041, 2006-12-18 Hjälpmedel: bifogade konstanter, formler och omräkningsfaktorer, atomvikter samt egen miniräknare. För godkänt krävs minst 15 poäng

Läs mer

Varför är det livsviktigt? För att vi inte ska ta skada. Vissa ämnen skadar vår kropp. Kunskapen om ämnenas påverkan på vår kropp ökar hela tiden.

Varför är det livsviktigt? För att vi inte ska ta skada. Vissa ämnen skadar vår kropp. Kunskapen om ämnenas påverkan på vår kropp ökar hela tiden. Livsviktigt Varför är det livsviktigt? För att vi inte ska ta skada. Vissa ämnen skadar vår kropp. Kunskapen om ämnenas påverkan på vår kropp ökar hela tiden. Trots det, eller tack vare det, kommer det

Läs mer

Materien. Vad är materia? Atomer. Grundämnen. Molekyler

Materien. Vad är materia? Atomer. Grundämnen. Molekyler Materien Vad är materia? Allt som går att ta på och väger någonting är materia. Detta gäller även gaser som t.ex. luft. Om du sticker ut handen genom bilrutan känner du tydligt att det finns något där

Läs mer

Instuderingsuppgifter

Instuderingsuppgifter Instuderingsuppgifter Litterarum radices amarae, fructus dulces Kemisk bindning Uppgiftena är indelade i tre olika kategorier efter svårighetsgrad. bservera dock att det inte går att sätta betyg på en

Läs mer

Svar: Halten koksalt är 16,7% uttryckt i massprocent

Svar: Halten koksalt är 16,7% uttryckt i massprocent Kapitel 6 6.1 Se lärobokens svar och anvisningar. 6.3 Se lärobokens svar och anvisningar. 6. Se lärobokens svar och anvisningar. 6.5 Kalcium reagerar med vatten på samma sätt som natrium. Utgångsämnena

Läs mer

1.1 Inledning. 2 1.2 Växters mineralnäringsbehov enligt Tom Ericsson 2 1.3 Hofgårdens golfbana 3

1.1 Inledning. 2 1.2 Växters mineralnäringsbehov enligt Tom Ericsson 2 1.3 Hofgårdens golfbana 3 Innehållsförteckning 1. Bakgrund. 2 1.1 Inledning. 2 1.2 Växters mineralnäringsbehov enligt Tom Ericsson 2 1.3 Hofgårdens golfbana 3 2. Frågeställning. 3 3. Metod.. 3 3.1 Tillförda näringsämnen till Hofgårdens

Läs mer

Protonen upptäcktes 1918 och neutronen 1932. 2. Atommodellen

Protonen upptäcktes 1918 och neutronen 1932. 2. Atommodellen 1. Atomens historia Det har alltid funnits olika teorier om vad allting består av. Under antiken utvecklades läran om de 4 elementen som blev den teorin som användes mest ända fram till modern tid. Teorin

Läs mer

Näringsdryck 2.0 Fiber Jordgubb

Näringsdryck 2.0 Fiber Jordgubb Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB Varumärke: RESOURCE Artikelbenämning: Storlek: 4X200ml Produktinformation Ingrediensförteckning: Vatten, glukossirap, MJÖLKPROTEIN, vegetabilisk olja, galaktooligosackarider,

Läs mer

Atomen och periodiska systemet

Atomen och periodiska systemet Atomen och periodiska systemet Ringa in rätt svar 1. Exempel på elementarpartiklar är: joner protoner molekyler atomer elektroner 2. Atomen i sin helhet är: elektriskt neutral positivt laddad negativt

Läs mer

Dricksvattenkvalitet och distribution

Dricksvattenkvalitet och distribution Dricksvattenkvalitet och distribution Kemiska och mikrobiologiska aspekter Ann Elfström Broo, Bo Berghult Vad vill konsumenten ha för dricksvatten? Det ska... vara gott och luktfritt vara kallt vara färglöst

Läs mer

Kemi. Fysik, läran om krafterna, energi, väderfenomen, hur alstras elektrisk ström mm.

Kemi. Fysik, läran om krafterna, energi, väderfenomen, hur alstras elektrisk ström mm. Kemi Inom no ämnena ingår tre ämnen, kemi, fysik och biologi. Kemin, läran om ämnena, vad de innehåller, hur de tillverkas mm. Fysik, läran om krafterna, energi, väderfenomen, hur alstras elektrisk ström

Läs mer

EASY-LIFE. Professionella Akvarium & Dammprodukter. Produktinformationshäfte 2015-2016 EASY-LIFE. Professionell

EASY-LIFE. Professionella Akvarium & Dammprodukter. Produktinformationshäfte 2015-2016 EASY-LIFE. Professionell SV EASY-LIFE Professionella Akvarium & Dammprodukter EASY-LIFE Produktinformationshäfte 2015-2016 05 Professionell Produktöversikt EASY-LIFE Produktgrupp vatten Saltvatten Vattenbehandling Easy-Life Filter

Läs mer

Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB. Varumärke: RESOURCE. Artikelbenämning: Meritene Jordgubb. Storlek: 1X400g

Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB. Varumärke: RESOURCE. Artikelbenämning: Meritene Jordgubb. Storlek: 1X400g Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB Varumärke: RESOURCE Artikelbenämning: Storlek: 1X400g Produktinformation Ingrediensförteckning: Maltodextrin, mjölkprotein, sackaros, vegetabilisk olja (majs, MCT), mineraler

Läs mer

Eldning av spannmål för uppvärmning - presentation av projekt inom Energigården. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstiut Enheten för Energiteknik

Eldning av spannmål för uppvärmning - presentation av projekt inom Energigården. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstiut Enheten för Energiteknik Eldning av spannmål för uppvärmning - presentation av projekt inom Energigården Marie Rönnbäck SP Sveriges Tekniska Forskningsinstiut Enheten för Energiteknik Varför elda spannmål? Lågt pris på havre,

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om berikningsmedel i livsmedel för särskilda näringsändamål;

Livsmedelsverkets föreskrifter om berikningsmedel i livsmedel för särskilda näringsändamål; Livsmedelsverkets föreskrifter om berikningsmedel i livsmedel för särskilda näringsändamål; (H 378) k Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB. Varumärke: RESOURCE. Artikelbenämning: Meritene Choklad. Storlek: 1X400g

Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB. Varumärke: RESOURCE. Artikelbenämning: Meritene Choklad. Storlek: 1X400g Varav fleromättat fett: 1,4 g Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB Varumärke: RESOURCE Artikelbenämning: Storlek: 1X400g Produktinformation Ingrediensförteckning: Maltodextrin, mjölkprotein, sackaros, kakao,

Läs mer

Ansökan om Skyddad Ursprungsbeteckning Kalix Löjrom

Ansökan om Skyddad Ursprungsbeteckning Kalix Löjrom Ansökan om Skyddad Ursprungsbeteckning Kalix Löjrom Trygve Bergman Projektledare Kalix Kommun Glenn Douglas Fiskerikonsulent Kalix Kommun Skyddad Ursprungsbeteckning Kalix Löjrom Produktbenämning; Kalix

Läs mer

Räkna om ppm till mg/nm 3 normaliserat till 10% O 2!

Räkna om ppm till mg/nm 3 normaliserat till 10% O 2! Räkna om ppm till mg/nm 3 normaliserat till 10% O 2! Med de nya miljökraven enligt CEN-standard följer nya enheter för vad vi skall ange som gränsvärden. Vi kommer att få vänja oss vid en ny sort som heter

Läs mer

C Kol H Väte. O Syre. N Kväve P Fosfor. Ca Kalcium

C Kol H Väte. O Syre. N Kväve P Fosfor. Ca Kalcium O Syre C Kol H Väte N Kväve P Fosfor Ca Kalcium Grundämnen som utgör ca 98 % av kroppsvikten Dessa grundämnen bygger i sin tur upp molekylerna i vår kropp Kroppen är uppbyggd av samma beståndsdelar av

Läs mer

Alla papper, även kladdpapper lämnas tillbaka.

Alla papper, även kladdpapper lämnas tillbaka. Maxpoäng 66 g 13 vg 28 varav 4 p av uppg. 18,19,20,21 mvg 40 varav 9 p av uppg. 18,19,20,21 Alla papper, även kladdpapper lämnas tillbaka. 1 (2p) En oladdad atom innehåller 121 neutroner och 80 elektroner.

Läs mer

Laboratorieundersökning och bedömning Enskild brunn

Laboratorieundersökning och bedömning Enskild brunn Vattenlaboratoriet vid LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland Laboratorieundersökning och bedömning Enskild brunn Sid 1 av 6 Innehållsförteckning: Varför vattenanalys... 2 Definitionen på s.k. enskild brunn

Läs mer

Riskhantering ga llande avsaltat vatten

Riskhantering ga llande avsaltat vatten Riskhantering ga llande avsaltat vatten Vilka hälsoeffekter finns det med att konsumera dricksvatten framställt genom omvänd osmos (avsaltat vatten) av havsvatten alternativt använda det vid matlagning?

Läs mer

2015-11-23 2014/788 Ackrediteringens omfattning Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping - 1125

2015-11-23 2014/788 Ackrediteringens omfattning Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping - 1125 Metaller i vatten med ICP-AES SS-EN ISO 11885, utg. 2, mod. SS-EN ISO 15587-2:utg1 LidMet.0A.01.02 ICP-AES Aluminium 1:1 > 0,01 mg/l 1:1, 2, 4 >0,01 mg/l Antimon 1:1, 2, 4 > 0,04 mg/l Bly 1:1, 2, 4 > 0,1

Läs mer

Syror, baser och jonföreningar

Syror, baser och jonföreningar Syror, baser och jonföreningar Joner är laddade byggstenar I en atom är antalet elektroner det samma som antalet protoner i kärnan. En jon är en atom som lämnat ifrån sig eller tagit upp en eller flera

Läs mer

Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar

Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar 1 (7) Miljö- och byggkontoret April 2005 Bo Jernberg PM Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar I Stålverket i Smedjebacken, Fundia Special Bar AB, tillverkas

Läs mer

Föreläsningsplan 2010. Del 1 Allmän kemi

Föreläsningsplan 2010. Del 1 Allmän kemi IFM-Kemi 9NV221, 9NV321, LINVA6 101018 Kemi för NV-lärare Föreläsningsplan 2010 Del 1 Allmän kemi Föreläsn.1 + 2 Kap. 12. Atomer och atommodeller. Föreläsn. 3 Kap. 14 Kemi: Grundämnen och föreningar. Föreläsn.

Läs mer

Enkel skötsel av din bubbelpool. SpaTime din produktserie för bubbelpoolsskötsel

Enkel skötsel av din bubbelpool. SpaTime din produktserie för bubbelpoolsskötsel Enkel skötsel av din bubbelpool SpaTime din produktserie för bubbelpoolsskötsel Vattenbalans Din bubbelpool är en plats för avslappning och välbefinnande. Därför är det extra viktigt att vattnet är klart,

Läs mer

atomkärna Atomkärna är en del av en atom, som finns mitt inne i atomen. Det är i atomkärnan som protonerna finns.

atomkärna Atomkärna är en del av en atom, som finns mitt inne i atomen. Det är i atomkärnan som protonerna finns. Facit till Kap 13 Grundboken s. 341-355 och Lightboken s. 213 222 (svart bok) även facit finalen. Testa Dig Själv 13.1TESTA DIG SJÄLV 13.1 GRUNDBOK proton Protoner är en av de partiklar som atomer är uppbyggda

Läs mer

KEMI 1 MÄNNISKANS KEMI OCH KEMIN I LIVSMILJÖ

KEMI 1 MÄNNISKANS KEMI OCH KEMIN I LIVSMILJÖ KEMI 1 MÄNNISKANS KEMI OCH KEMIN I LIVSMILJÖ Vad är KEMI? Ordet kemi kommer från grekiskans chemeia =blandning Allt som finns omkring oss och som påverkar oss handlar om KEMI. Vad du tycker DU att kemi

Läs mer

Stökiometri Molberäkningar

Stökiometri Molberäkningar Stökiometri Molberäkninar Eftersom atomer och ekyler är så fruktansvärt små är det liksom inen ide att räkna de. Men nu faller det si så, att om man använder si av periodiska systemet och rundämnenas så

Läs mer

Nyttiga verktyg vid kalkning? ph okalk Alk okalk ph

Nyttiga verktyg vid kalkning? ph okalk Alk okalk ph Nyttiga verktyg vid kalkning? ph okalk Alk okalk ph Nyttiga verktyg vid kalkning Till vad kan dom användas? Hur används dom? Kan man lita på dem? Kan dom göras säkrare? Okalkat ph (ph okalk ) Bedöma om

Läs mer

Utsläpp och nedfall av metaller under Vattenfestivalens fyrverkerier

Utsläpp och nedfall av metaller under Vattenfestivalens fyrverkerier SlbŸanalys Stockholms Luft- och Bulleranalys Utsläpp och nedfall av metaller under Vattenfestivalens fyrverkerier 1997-5-16 Rapporten är sammanställd av Lars Burman och Christer Johansson, Stockholms luft-

Läs mer

VARFÖR VÄLJA EQ ANTI AGE COLLAGEN. EQ Anti Age. kollagen- Premium

VARFÖR VÄLJA EQ ANTI AGE COLLAGEN. EQ Anti Age. kollagen- Premium 2/24 VARFÖR VÄLJA EQ ANTI AGE COLLAGEN 3/24 01 Naturligt kollagen från fisk Låg molekylvikt Berikat med Matcha grönt te, havtorn och vitaminer EQ Anti Age Collagen Premium Utan smaktillsatser eller sötningsmedel

Läs mer

Peter Zachris www.zphotoz.se

Peter Zachris www.zphotoz.se Peter Zachris www.zphotoz.se MALIN BARYARD Jag har fodrat Mitavites foder och tillskott till alla mina hästar sedan 2007. Det är det bästa och mest genuint framställda fodret på marknaden och jag vill

Läs mer

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten EKA-projektet. er, mätkrav och provhantering av grundvatten Tabell 1. Grundämnen Kvicksilver, Hg 0,1 ng/l +/- 5 % Metod 09 vatten USA EPA-metoden 1631:revision B Metyl-Kvicksilver, Me-Hg 0,06 ng/l +/-

Läs mer

Anolytech ANK-Anolyt för bättre djurhälsa och ökad produktion. Enkelt, miljövänligt och ekonomiskt.

Anolytech ANK-Anolyt för bättre djurhälsa och ökad produktion. Enkelt, miljövänligt och ekonomiskt. Anolytech ANK-Anolyt för bättre djurhälsa och ökad produktion. Enkelt, miljövänligt och ekonomiskt. Dina djur mår bättre med rent dricksvatten. Och de producerar bättre! Rent dricksvatten är en förutsättning

Läs mer

SKOLFÖRSÖK Experiment i mesoskala tillsammans med Kyrkbacksskolan i Kopparberg

SKOLFÖRSÖK Experiment i mesoskala tillsammans med Kyrkbacksskolan i Kopparberg SKOLFÖRSÖK Experiment i mesoskala tillsammans med Kyrkbacksskolan i Kopparberg Bakgrund och syfte Lakvatten med lågt ph och höga metallhalter är vanligt i områden där det finns gamla gruvavfallsdeponier.

Läs mer

Övningar Stökiometri och Gaslagen

Övningar Stökiometri och Gaslagen Övningar Stökiometri och Gaslagen 1 1 På baksidan av ett paket med Liljeholmens Stearinljus står berättat att Lars Johan Hierta, grundaren av Aftonbladet, i London år 1837 kom i kontakt med ett nytt ljus,

Läs mer

Titrering av en stark syra med en stark bas

Titrering av en stark syra med en stark bas Titrering av en stark syra med en stark bas Titrering av en svag syra med en stark bas Titrering av en svag bas med en stark syra Bestämning av en svag syras pka-värde Titrering av oxalsyra (tvåprotonig

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Göteborg Stad, Kretslopp och vatten, Laboratoriet - 0045

Ackrediteringens omfattning Göteborg Stad, Kretslopp och vatten, Laboratoriet - 0045 Alkalinitet SS-EN ISO 9963-2, utg. 1 Titrimetri 1:1, 2, 4 0,01 4 mmol/l Aluminium SS 028210, utg 1 Fotometri 1:1, 2, 4 0,02 0,40 mg/l Ammonium som kväve Biokemisk syreförbrukning (BOD7) Extinktion SS-EN

Läs mer

FACIT TILL FINALEN GRUNDBOK

FACIT TILL FINALEN GRUNDBOK FACIT TILL FINALEN GRUNDBOK Kommentar: Ett sätt att avgöra om ett påstående bygger på naturvetenskap är att tänka efter om påståendet i första hand säger vad någon enskild person tycker. I så fall bygger

Läs mer

Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB. Varumärke: ISOSOURCE. Artikelbenämning: Sondnäring Mix. Storlek: 1x500ml

Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB. Varumärke: ISOSOURCE. Artikelbenämning: Sondnäring Mix. Storlek: 1x500ml Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB Varumärke: ISOSOURCE Artikelbenämning: Storlek: 1x500ml Produktinformation Ingrediensförteckning: Vatten / vand, maltodextrin, ärtor / ærter (10%), kycklingkött / kylling

Läs mer

Tentamen i Kemi för miljö- och hälsoskyddsområdet: Allmän kemi och jämviktslära

Tentamen i Kemi för miljö- och hälsoskyddsområdet: Allmän kemi och jämviktslära Umeå Universitet Kodnummer... Allmän kemi för miljö- och hälsoskyddsområdet Lärare: Olle Nygren och Roger Lindahl Tentamen i Kemi för miljö- och hälsoskyddsområdet: Allmän kemi och jämviktslära 29 november

Läs mer

Metaller i fällningskemikalien järnsulfat

Metaller i fällningskemikalien järnsulfat 1(10) Metaller i fällningskemikalien järnsulfat Gryaab rapport 2012:15 Jan Mattsson, Fredrik Davidsson och Anette Johansson 2(10) Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att införa

Läs mer

SKOLFÖRSÖK Experiment i mesoskala tillsammans med Kyrkbacksskolan i Kopparberg

SKOLFÖRSÖK Experiment i mesoskala tillsammans med Kyrkbacksskolan i Kopparberg SKOLFÖRSÖK Experiment i mesoskala tillsammans med Kyrkbacksskolan i Kopparberg Bakgrund och syfte Lakvatten med lågt och höga metallhalter är vanligt i områden där det finns gamla gruvavfallsdeponier.

Läs mer

BMP-test 2014-03-25. Samrötning av pressaft med flytgödsel. AMPTS-försök nr 2. Sammanfattning

BMP-test 2014-03-25. Samrötning av pressaft med flytgödsel. AMPTS-försök nr 2. Sammanfattning 1 BMP-test 2014-03-25 Samrötning av pressaft med flytgödsel AMPTS-försök nr 2 Tomas Östberg Ida Sjölund Sammanfattning Ensilage med hög fukthalt kan i ensilagesilos ge upphov till att relativt stora volymer

Läs mer

HGU 2008 Examensarbete

HGU 2008 Examensarbete Per-Martin Ekberg Headgreenkeeper Sankt Jörgen Park Golf HGU 2008 Examensarbete Algmedel i vattendrag 1 Innehållsförteckning Algmedel i vattendrag 1. Bakgrund sid 3 2. Frågeställning sid 4 3. Metod sid

Läs mer

Förklaringar till analysresultat för dricksvattenprover

Förklaringar till analysresultat för dricksvattenprover Livsmedelsverkets gränsvärden Enligt Livsmedelsverkets bedömningsgrunder kan ett dricksvatten bedömas som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. - Bedömningen tjänligt innebär att vattnet kan

Läs mer

Räkneuppgifter. Lösningsberedning. 1. Vilka joner finns i vattenlösning av. a) KMnO 4 (s) b) NaHCO 3 (s) c) Na 2 C 2 O 4 (s) d) (NH 4 ) 2 SO 4 (s)

Räkneuppgifter. Lösningsberedning. 1. Vilka joner finns i vattenlösning av. a) KMnO 4 (s) b) NaHCO 3 (s) c) Na 2 C 2 O 4 (s) d) (NH 4 ) 2 SO 4 (s) BIOMEDICINSKA ANALYTIKERUTBILDNINGEN INSTITUTIONEN FÖR LABORATORIEMEDICIN SAROLTA PAP 2010-01-11 Räkneuppgifter Lösningsberedning 1. Vilka joner finns i vattenlösning av a) KMnO 4 (s) b) NaHCO 3 (s) c)

Läs mer

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller: Efter överenskommelse med studenterna är rättningstiden fem veckor.

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller: Efter överenskommelse med studenterna är rättningstiden fem veckor. Kemi Bas A Provmoment: Tentamen Ladokkod: TX011X Tentamen ges för: Tbas, TNBas 7,5 högskolepoäng Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-22 Tid: 9:00-13:00 Hjälpmedel: papper, penna, radergummi kalkylator

Läs mer

TEKNISK INFORMATION ALUMINIUM. Sanodal Gold 4N

TEKNISK INFORMATION ALUMINIUM. Sanodal Gold 4N TEKNISK INFORMATION ALUMINIUM Sanodal Gold 4N Sanodal Gold 4N är en vattenlöslig produkt baserad på järnoxalat för kemisk färgning av oxidfilm på aluminium i guldnyanser av hög beständighet. Sanodal Gold

Läs mer

Teori Den här laborationen går ut på att du ska studera vad som händer då du stör en jämviktsreaktion. Det jämviktssystem som du ska studera är

Teori Den här laborationen går ut på att du ska studera vad som händer då du stör en jämviktsreaktion. Det jämviktssystem som du ska studera är Hemlaboration 1A Har utgått. Till denna hemlaboration behöver du lablådan Hemlaboration 1B med facit Förskjutning av jämviktsläget Teori Den här laborationen går ut på att du ska studera vad som händer

Läs mer

Labbrapport 1 Kemilaboration ämnens uppbyggnad, egenskaper och reaktioner. Naturkunskap B Hösten 2007 Av Tommy Jansson

Labbrapport 1 Kemilaboration ämnens uppbyggnad, egenskaper och reaktioner. Naturkunskap B Hösten 2007 Av Tommy Jansson Labbrapport 1 Kemilaboration ämnens uppbyggnad, egenskaper och reaktioner. Naturkunskap B Hösten 2007 Av Tommy Jansson Försök 1: Beskriv ämnet magnesium: Magnesium är ett grundämne (nummer 12 i det periodiska

Läs mer

GÅRDSM. VALLBERGA HÖG

GÅRDSM. VALLBERGA HÖG GÅRDSM. VALLBERGA HÖG 48% Kalciumkarbonat, 20% Koksalt, 15% Magnesiumfosfat, 8% Magnesiumoxid, 6% Magnesiumsalt, 2% Betmelass, 1% Monokalciumfosfat. Gårdsm. Vallberga Hög får utfodras med högst den rekommenderade

Läs mer

Tentamen i Analytisk kemi II, 02.02.2011

Tentamen i Analytisk kemi II, 02.02.2011 Tentamen i Analytisk kemi II, 02.02.2011 a) Beräkna bireaktionskoefficienten för kadmium ( Cd) i närvaro av ammoniak vid ph = 10 om totalhalten ammoniak är 0.1 M. (3 p) b) Beräkna den konditionella konstanten

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om kosttillskott; 1

Livsmedelsverkets föreskrifter om kosttillskott; 1 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om kosttillskott; 1 (H 165) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. 1 Dessa föreskrifter avser

Läs mer

ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ VATTEN & AVLOPP LABORATORIUM

ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ VATTEN & AVLOPP LABORATORIUM Provberedning Debiteras en gång per prov. Kemiska och mikrobiologiska analyser hanteras som separata prov. Analysspecifika provbehandlingar Provberedning, vatten Provberedning, slam (inkl. Torrsubstans

Läs mer

VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra KEMINS GRUNDER

VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra KEMINS GRUNDER VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Bakning Läkemedel Rengöring Plast GoreTex o.s.v. i all oändlighet ÄMNENS EGENSKAPER Utseende Hårdhet

Läs mer

Mätosäkerheter ifrån provningsjämförelsedata. Bakgrund, metod, tabell och exempel Bo Lagerman Institutet för Tillämpad Miljöforskning (ITM)

Mätosäkerheter ifrån provningsjämförelsedata. Bakgrund, metod, tabell och exempel Bo Lagerman Institutet för Tillämpad Miljöforskning (ITM) Mätosäkerheter ifrån provningsjämförelsedata. Bakgrund, metod, tabell och exempel Bo Lagerman Institutet för Tillämpad Miljöforskning (ITM) Bakgrund: Under år 2000 ska alla ackrediterade laboratorier uppge

Läs mer

(tetrakloroauratjon) (2)

(tetrakloroauratjon) (2) UTTAGIG TILL KEMIOLYMPIADE 2015 TEORETISKT PROV nr 1 Provdatum: november vecka 45 Provtid: 120 minuter. jälpmedel: Räknare, tabell- och formelsamling. Redovisning och alla svar görs på svarsblanketten

Läs mer

Jämförelsetabell främst svensktillverkade mineralfoder för hästar!

Jämförelsetabell främst svensktillverkade mineralfoder för hästar! Jämförelsetabell främst svensktillverkade för hästar! Ylva Welén 2015-09-26 Jag har försökt att göra en sammanfattning av de svensktillverkade mineralfodren som finns på marknaden, några andra finns också

Läs mer

REPETITIONSKURS I KEMI LÖSNINGAR TILL ÖVNINGSUPPGIFTER

REPETITIONSKURS I KEMI LÖSNINGAR TILL ÖVNINGSUPPGIFTER KEMI REPETITIONSKURS I LÖSNINGAR TILL ÖVNINGSUPPGIFTER Magnus Ehinger Fullständiga lösningar till beräkningsuppgifterna. Kemins grunder.10 Vi antar att vi har 10 000 Li-atomer. Av dessa är då 74 st 6 Li

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G CORRECT OCEAN

B R U K S A N V I S N I N G CORRECT OCEAN B R U K S A N V I S N I N G CORRECT OCEAN Correct Ocean CORRECT OCEAN vid svårbehandlade halter av järn och mangan där också ph-värde, alkalinitet och marmoraggressiv kolsyra behöver korrigeras. Reducerar

Läs mer

Vattenkemi är svårt!

Vattenkemi är svårt! Vattenkemi är svårt! Som desinfektionsmedel är klor det vanligaste alternativet. Klor förbrukas kontinuerligt, dels genom påverkan av solen samt oxidation av de partiklar som skall oskadliggöras. Därför

Läs mer

Kemiskafferiet modul 3 kemiteori. Atomer och joner

Kemiskafferiet modul 3 kemiteori. Atomer och joner Atomer och joner Kan man se atomer? Idag har man instrument som gör att man faktiskt kan "se atomer" i ett elektronmikroskop. Med speciella metoder kan man se vilket mönster atomerna bildar i en kristall

Läs mer

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-06-03 08.00-10.00

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-06-03 08.00-10.00 Malmö högskola Hälsa och samhälle Utbildningsområde: Omvårdnad Kod nr: Tidpunkt för inlämning: OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING KURS OM121A, termin 2 2014-06-03 08.00-10.00 Hjälpmedel: Miniräknare, ej

Läs mer

Vision: Kretsloppsanpassad produktion

Vision: Kretsloppsanpassad produktion Återföring av restprodukter från skogsindustrin till skogen Ett FoU-projekt inom Södra Vision: Kretsloppsanpassad produktion CO 2 Trävaror Pappersmassa Bioaska & grönlutsslam inkl. mesa (Vedens oorganiska

Läs mer

Blommensbergsskola/kemiht13/HSA Minivariant 1

Blommensbergsskola/kemiht13/HSA Minivariant 1 Blommensbergsskola/kemiht13/HSA Minivariant 1 Kemin, läran om ämnena, vad de innehåller, hur de tillverkas mm. Dessa frågor och svar ger dig grundläggande kunskaper i kemi för grundskolan. Det innebär

Läs mer

Metaller i Vallgravsfisk 2011. Ett samarbete mellan Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs Stads miljöförvaltning. Miljöförvaltningen R 2012:9

Metaller i Vallgravsfisk 2011. Ett samarbete mellan Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs Stads miljöförvaltning. Miljöförvaltningen R 2012:9 ISBN nr: 1401-2448 R 2012:9 Foto: Peter Svenson Metaller i Vallgravsfisk 2011 Ett samarbete mellan Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs Stads miljöförvaltning Miljöförvaltningen Karl Johansgatan

Läs mer

(44) Ansökan utlagd och utlägg- 76-06-21 Publicerings- 3 8 5 3 4 1 ningsskriften publicerad

(44) Ansökan utlagd och utlägg- 76-06-21 Publicerings- 3 8 5 3 4 1 ningsskriften publicerad SVERIGE [B] (11)UTLÄGGNINGSSKRIFT 7403650-0 (19) sw 151) Internationell klass 2 G 21 F 9/06 // C 01 G 43/00 Vä (44) Ansökan utlagd och utlägg- 76-06-21 Publicerings- 3 8 5 3 4 1 ningsskriften publicerad

Läs mer

Baskemi Av Truls Cronberg, Version 01b Utskrifts datum: 070204

Baskemi Av Truls Cronberg, Version 01b Utskrifts datum: 070204 Baskemi Av Truls Cronberg, Version 01b Utskrifts datum: 070204 Innehåll 1. Förberedelser 2. Torrdestillering 3. Periodiska systemet 1 4. Periodiska systemet 2 5. Finn Grundämnen 6. Atomens byggnad 7. Vad

Läs mer

Olli-Matti Kärnä: Arbetsplan. Uppföljning av vattenkvaliteten. Svensk översättning (O-M K): Ola Österbacka

Olli-Matti Kärnä: Arbetsplan. Uppföljning av vattenkvaliteten. Svensk översättning (O-M K): Ola Österbacka sida 1 (5) Olli-Matti Kärnä: Arbetsplan Svensk översättning (O-M K): Ola Österbacka Uppföljning av vattenkvaliteten Uppföljningen av vattenkvaliteten koncentreras till fem punkter i Iskmo sund och Skatasund

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:9) om kosttillskott; (H 165) Utkom från trycket den 3 april 2007 Omtryck beslutade

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 12.7.2002 L 183/51 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2002/46/EG av den 10 juni 2002 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET

Läs mer

När man behandlar poolen med BAQUACIL så är det tre huvudprodukter

När man behandlar poolen med BAQUACIL så är det tre huvudprodukter Baquacil Upplev nöjet av att bada i en klorfri bassäng.om du beslutar dig för att gå över från klorbehandling kommer du att överraskas av hur lättskött det blir med Baquacil i bassängen.om du ska ta en

Läs mer

Modern analytik för skoländamål

Modern analytik för skoländamål KEMIA TÄNÄÄN WORKSHOP 9.10 2009 Modern analytik för skoländamål Stig-Göran Huldén Laboratoriet för Oorganisk Kemi Åbo Akademi 11/9/09 1 KEMIA TÄNÄÄN WORKSHOP 9.10 2009 I workshopen presenteras några exempel

Läs mer

Citronsyra i sura frukter

Citronsyra i sura frukter Laboration Citronsyra i sura frukter Citronsyra används som surhetsreglerande medel och konserveringsmedel inom livsmedelsindustrin och betecknas då med koden E 0. Citronsyra används också som rengöringsmedel,

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar 2016-05-06 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar Sid 1 av 10 Sammanfattning Det är viktigt att både det renade avloppsvatten som släpps ut från avloppsreningsverken

Läs mer

Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter

Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter Idag omges vi av fler kemikalier och kemiska ämnen än någonsin. Kemikalierna finns i vardagssaker runt omkring oss i hemmet,

Läs mer

Näringsvärden i konsumtionsmjölk samt gräddprodukter

Näringsvärden i konsumtionsmjölk samt gräddprodukter EN FORSKNINGSRAPPORT FRÅN LRF MJÖLK Rapport nr: 8001 2013-08-20 Näringsvärden i konsumtionsmjölk samt gräddprodukter Helena Lindmark Månsson Inledning Under 2009 genomfördes en undersökning av bland annat

Läs mer

RAPPORT FRÅN TILLSYN ÖVER BILTVÄTTSAN- LÄGGNINGAR, HÖSTEN 2010

RAPPORT FRÅN TILLSYN ÖVER BILTVÄTTSAN- LÄGGNINGAR, HÖSTEN 2010 SHMF101 v 1.0 2007-03-19, Dokument1 MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Christer Edvardsson Chef företagsenheten Telefon 08-508 28 977 christer.edvardsson@stockholm.se Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Om dricksvattenkvalitet

Om dricksvattenkvalitet Om dricksvattenkvalitet Vad är dricksvattenkvalitet? Eller, enklare uttryckt, när är ett dricksvatten bra? Dricksvatten skall vara hälsosamt och rent, skriver Livsmedelsverket i sina dricksvattenföreskrifter

Läs mer

KEMIOLYMPIADEN 2009 Uttagning 1 2008-10-16

KEMIOLYMPIADEN 2009 Uttagning 1 2008-10-16 KEMIOLYMPIADEN 2009 Uttagning 1 2008-10-16 Provet omfattar 8 uppgifter, till vilka du endast ska ge svar, samt 3 uppgifter, till vilka du ska ge fullständiga lösningar. Inga konstanter och atommassor ges

Läs mer

- med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C5-0427/2001),

- med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C5-0427/2001), P5_TAPROV(2002)0158 Gödselmedel ***I (förfarande utan debatt) Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gödselmedel (KOM(2001) 508 C5-0427/2001

Läs mer

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. L 314/36 Europeiska unionens officiella tidning 1.12.2009 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1170/2009 av den 30 november 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG och Europaparlamentets

Läs mer

Recept för färgning med Zenit Batikfärg

Recept för färgning med Zenit Batikfärg Recept för färgning med Zenit Batikfärg Allmänt: Zenit Batikfärger är utvalda kypfärger med högsta ljus och tvätthärdigheter. De erbjuder en rikhaltig palett färger som går att färga vid 25-35 grader,

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET 2011-01-11. Målsättning Att använda metoder för direkt observation av mikroorganismer.

UMEÅ UNIVERSITET 2011-01-11. Målsättning Att använda metoder för direkt observation av mikroorganismer. UMEÅ UNIVERSITET 2011-01-11 Institutionen för molekylärbiologi RUT10 - Biomedicinsk vetenskap I FÄRGNING OCH MIKROSKOPERING AV MIKROORGANISMER Målsättning Att använda metoder för direkt observation av

Läs mer

Välkommen till Red Sea

Välkommen till Red Sea Red Sea Produktkatalog 2013 Välkommen till Red Sea Sedan starten för 20 år har Red Seas vision varit att skapa en värld där saltvattens- och revakvarier är det självklara valet för alla hobbyakvarister.

Läs mer

Rehydrering en av uthållighetsidrottarens utmaningar för god prestation

Rehydrering en av uthållighetsidrottarens utmaningar för god prestation en av uthållighetsidrottarens utmaningar för god prestation Av: Anki Sundin, nutritionist (NGruppen) Rehydrering, eller återvätskning, är en stor utmaning för idrottare som tränar hårt och länge i varmt

Läs mer

Choklad innehåller en

Choklad innehåller en Choklad Info K akaobönan Jämfört med kaffe och te som nästan inte har något näringsvärde alls är kakaobönan mycket energirik. Kakaobönan innehåller: 50% fett 20-25% kolhydrater 15-20% protein 1,5% teobromin

Läs mer