All dynamik för att förflytta volymer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "All dynamik för att förflytta volymer"

Transkript

1 Fördelar Slimline propellerpumpar All dynamik för att förflytta volymer Mindre golvyta Ökad driftsäkerhet Den smala profilen hos vår nya Slimline propellerpump innebär att det krävs mindre plats för pumpstationen. Den mindre pumpprofilen får plats i mindre vertikala rör. Eftersom pumpbottnens bredd bestäms av den vertikala rördiametern tar pumpstationen därmed mindre golvyta. Ju mindre station, desto lägre investeringar behövs för grävning, gjutning och konstruktionsarbete. Flygt propellerblad är utförda enligt den patenterade N-tekniken med bakåtsvepta framkanter. Partiklar och föremål sveps bort från propellern längs skrapspåret i insatsringen. Särskilt utformade skovlar hjälper till att styra partiklarna ut ur pumphuset genom den kraftiga turbulens som skapas inne i huset. Den här självrensande funktionen minskar både mjuk och hård igensättning vilket ger ökad driftsäkerhet, mindre underhåll och inga oplanerade stopp. Samtidigt har Slimline propellerpump fördelarna av bibehållen hög verkningsgrad och minimalt underhåll, vilket minskar driftkraven på din pumpstation. Propellerpumparna kan installeras på många olika sätt för att ge den mest kostnadseffektiva lösningen. Vi kan arbeta tillsammans med dig med våra avancerade konstruktionsverktyg som ger viktig information om mått, layout och andra egenskaper för en optimal drift. Till driftsäkerheten hos Flygt Slimline propellerpump bidrar också en robust konstruktion med insatsring av Hard-Iron, kort axeluthäng samt lyft- och kabelhanteringssystem. Vi fabriksprovar alla våra propellerpumpar för att verifiera deras höga prestanda och förstklassiga kvalitet. Oberoende av plats och tillämpning finns vår professionella support och service och original Flygt reservdelar alltid nära dig tack vare vårt nationella nätverk av lokala servicecenter och servicepartner. Du kan känna dig lugn för att du alltid får minimal stilleståndstid och den mest kostnadseffektiva driften.

2 Vår expertis Bibehållen hög verkningsgrad åstadkoms genom propellerns optimerade lastfördelning. Det garanterar högsta propellerprestanda samtidigt som förluster på grund av flödets krökning vid passagen av skovlarna undertrycks. Tryckprofilerna är dessutom ytterligare förfinade för högre effektivitet och kavitationsprestanda. Den jämna hastighetsfördelningen, utan döda zoner och återcirkulation i skovelområdet, har uppnåtts samtidigt som expansionen vid utloppets delning har kunnat hållas låg. Allt detta bidrar till utvecklingen av pumpeffektiviteten till dagens nivå. Vi har stor kunskap om flödesdynamik och praktisk erfarenhet av att konstruera, driva och underhålla effektiva pumpsystem. Vi har genomfört systemanalyser och konstruerat pumpstationer för tusentals installationer jorden runt. Den beprövade N-tekniken med bakåtsvepta framkanter som ger ett överlägset skydd mot igensättning bidrar ytterligare till en kontinuerligt hög effektivitet. Genom våra skickliga tekniker ger vi support och service för konstruktion av pumpstationer, analys och beräkning av system, installation, idrifttagning, drift och underhåll. Vi kan konstruera och analysera ditt system med våra datorprogram enligt den nyaste tekniken. Vi kan prova din pumpstation med hjälp av våra skalmodeller om det behövs. Du kan också få uppgifter om referensinstallationer som liknar ditt projekt. Våra tekniker arbetar i nära samverkan med dig, från val av produkt till konstruktion av pumpstation och installation av utrustning, för att säkerställa att du får en optimal lösning för ekonomisk och tillförlitlig drift All dynamik för att förflytta volymer. 1. Swedish Högre effektivitet

3 Förorenat vatten Slanka propellerpumpar Klara tuffa utmaningar i tillämpningar för förorenat vatten Vi har mer än 80 års erfarenhet av att konstruera, tillverka och bistå vid pumpinstallationer över hela världen. Vi har en referensbas som består av tusentals stationer med rekommendationer över utförande som täcker olika tillämpningsområden. Utöver tillförlitliga och högkvalitativa Slimline propellerpumpar kan vi hjälpa dig med konstruktion, modellprovning och simuleringar för optimala driftprestanda vid varje given tillämpning. Översvämningar och stormar Vatteninstallationer för översvämningar och stormar arbetar i allmänhet endast i kortare perioder under året men ska klara av stora inflöden på ett tillförlitligt sätt när behovet uppstår. Hög driftsäkerhet är och förblir en nyckelfråga. Stormvatten innehåller ofta fasta ämnen och långfibriga material. Om en utjämningsbassäng används som buffert för toppflöden, kan sedimentering med åtföljande låga hastigheter bli ett problem i vissa fall. Våra Slimline propellerpumpar ger tack vare kombinationen av N-teknik, propellerkvalitet och robust konstruktion en pump som kan hantera alla krav på pumpning av översvämnings- och stormvatten med högsta tillförlitlighet och effektivitet. Pumparna är särskilt konstruerade för att kunna pumpa de besvärligaste ämnen som förekommer i översvämningsvatten såsom stora mängder gräs, löv, buskar, skräp, slam och lera.

4 Slimline propellerpumpar är perfekta för renings- och slamtillämpningar som en del av reningsprocessen. Sekundär slampumpning kan omfatta aktiverat returslam (RAS), då slam kontinuerligt pumpas tillbaka till den sekundära biologiska reningsanläggningen, och aktiverat slam (WAS), då överskottet från sedimenterat slam pumpas till slambehandlingen. En optimal uppställning av pumpsystemen och -stationerna i hela infrastrukturen samt möjligheten att hantera fasta ämnen är avgörande för att stabila och säkra prestanda ska kunna uppnås. Vi kan erbjuda värdefull erfarenhet och expertis vid utformning av en pumplösning för dina reningsbehov. De nya Slimline propellerpumparna innebär fördelar för bibehållen hög verkningsgrad, tillförlitlighet och överlägset skydd mot igensättning med N-tekniken. De är också konstruerade för drift vid olika varvtal. Avloppsvatten Att pumpa avloppsvatten är särskilt utmanande med tanke på förekomsten av fasta ämnen och långfibriga material som ökar risken för igensättning. På grund av partiell igensättning av pumphydrauliken kan energiförbrukningen också bli en huvudfråga. Med sin rationella och robusta konstruktion tillsammans med N-tekniken ger Flygt Slimline propellerpumpar lägre kostnader och högre tillförlitlighet när det gäller att pumpa silat avloppsvatten Klara tuffa utmaningar i tillämpningar för förorenat vatten. 1. Swedish Reningsverk

5 Renvatten Slimline propellerpumpar Problemfri drift i renvattenapplikationer Vi har mer än 80 års erfarenhet av att konstruera, tillverka och bistå vid pumpinstallationer över hela världen. Vi har en referensbas som består av tusentals stationer med rekommendationer över utförande som täcker olika tillämpningsområden. Utöver tillförlitliga och högkvalitativa Slimline propellerpumpar kan vi hjälpa dig med konstruktion, modellprovning och simuleringar för optimala driftprestanda vid varje given tillämpning. Bevattning Det kan vara stora skillnader i systemkraven på ytbevattningsanläggningar beroende på storlek och lokalisering, höga eller låga flöden samt utnyttjandegrad under året. Oberoende av detta ställer pumpning av vatten från floder, dammar och sjöar till omgivande områden speciella krav på driftsäkerhet och effektivitet. Våra robusta och effektiva Slimline propellerpumpar är konstruerade för minimal förbrukning av värdefull energi och resurser.

6 1498. Problemfri drift i renvattenapplikationer. 1. Swedish Vattenparker Pumpinstallationer för vattenattraktioner körs intensivt i många timmar och ligger därför på den övre skalan när det gäller energiförbrukning. Dessutom är tillförlitligheten en nyckelfråga eftersom det inte får förekomma några oplanerade avbrott i attraktionerna. Vanligen cirkulerar samma vatten hela tiden utan någon rening, så vattnet riskerar att förorenas med åtföljande risk för igensättning. Ett annat viktigt kriterium för vattenattraktioner är den mekaniska och elektriska säkerheten. Det nya, effektiva utförandet av Flygt Slimline propellerpumpar i kombination med N-tekniken bidrar till en tillförlitlig och energieffektiv drift. För vattenattraktioner har uppställningen av pumpsystem och -stationer en stor inverkan på hur väl driften fungerar. Vi samarbetar med dig i planering och konstruktion för att säkerställa att du får en lösning som uppfyller just dina krav. Vattenbruk och råvatten Råvattentillämpningar kan avse vatten för reningsverk, kylvatten för kraftstationer, intag till avsaltningsanläggningar, fiskodlingar och processvatten. Sådana vattenanläggningar är ofta i drift dygnet runt och har en hög energiförbrukning. Mängden föroreningar är begränsad men måste tas med beräkningen vid val av pumplösning. Flygt Slimline propellerpumpar med sin höga kvalitet och effektiva konstruktion innebär stora fördelar för effektivitet och tillförlitlighet, för att inte tala om skyddet mot igensättning tack vare N-tekniken.

7 Funktioner Slimline propellerpumpar Kostnadseffektiv för allra högsta prestanda Flygt Slimline propellerpumpar är konstruerade för att transportera stora volymer vatten vid låga tryckhöjder med allra högsta prestanda. Den slanka profilen i kombination med N-tekniken ger fördelen med en liten pumpstation med bibehållen hög verkningsgrad. Kompakt design N-teknik Liten golvyta i pumpstationen Snabb och enkel installation Självrensande Bibehållen hög verkningsgrad Alla våra pumpar provas och godkänns enligt nationella och internationella normer. Den nya serien Slimline propellerpumpar omfattar modellerna PL7020, PL7030, PL7035 och PL Hz [H/m] [Q l/s] 50 Hz prestanda Den optimerade tryckfördelningen säkerställer hög propellereffektivitet och dämpar separationsförluster på grund av flödets krökning vid skovelpassagen. Tryckprofilerna är också förhöjda för högre effektivitet och goda kavitationsprestanda. Den beprövade Ntekniken med bakåtsvepta framkanter och skrapspår ger ett överlägset skydd mot igensättning.

8 Motorisolering i klass H med inbyggda termokontakter. Skovlarna är utförda med en optimal ytfördelning som ger låga förluster i skovelpassagen och en jämn hastighetsfördelning utan döda zoner. En jämn hastighetsfördelning är nödvändig för att omröringsförlusterna på grund av ytexpansion efter drivenheten ska minskas. Skovlarna är självrensande tack vare framkantens bakåtböjda utförande i kombination med en ökning av radien. Bärhandtag av rostfritt stål (AISI 316). Den nykonstruerade pumptoppen ger en jämn övergång till pumputloppet och håller kraftkabeln mer parallell med flödet. Det bidrar till att minimera friktionsförlusterna. Stor inspektionskammare med läckagegivare minimerar risken för skador på lager eller stator. Tätningen Flygt Plug-in- TM med systemet Active Seal TM ger hög tillförlitlighet och minskar risken för skador på lager eller stator Kostnadseffektiv för allra högsta prestanda. 1. Swedish N-teknik, trattmunstycke i Hard-Iron med inbyggd insatsringfunktion och skrapspår ökar vätskehastigheten samtidigt som förlusterna minimeras. Propeller av rostfritt stål (AISI 316) med N-teknik ger utmärkta självrensande egenskaper och motstånd mot korrosion och slitage. Modell Effekt 50 Hz Vertikal rördiameter (ID) PL kw 400 mm/16 PL kw 500 mm/20 PL kw 550 mm/22 PL kw 600 mm/24

9 Stationsutförande Slimline propellerpumpar Ha kontroll på flödet med mindre golvyta Den nya, kostnadseffektiva pumpkonstruktionen i kombination med modellen för datorstödd flödesdynamik (CFD) möjliggör slankare pumpar. Resultatet är att de vertikala rören kan vara mindre vilket minskar golvytan för pumpstationen. Ju mindre station, desto lägre kostnader för grävning, gjutning och konstruktionsarbete. Eftersom pumpstationen är ett komplext system är det viktigt att ta hänsyn till alla aspekter när stationen utformas. Pumpsystemets tillförlitlighet och effektivitet beror inte bara på pumparnas prestanda utan också på en bra utformning av pumpgrop och pumpsystem. Vi ställer vår mångåriga systemerfarenhet tillsammans med våra expertverktyg till din tjänst för ett lyckat stationsutförande.

10 Xylect Vårt kraftfulla online-verktyg Xylect förenklar ditt val av produkter. Verktyget innehåller en tillämpningsguide, teknisk produktdokumentation, datablad, produktkonfigurationer och val av tillbehör. SECAD SECAD är ett konstruktionsverktyg för pumpstationer som levereras i form av ett omfattande programpaket som utvecklats och producerats av oss. Det är avsett att användas av personer som arbetar med konstruktion och planläggning av flödesstyrning, avlopp och anläggningar för stormvatten. SECAD, som baseras på årtionden av ingenjörserfarenhet, lägger professionell know-how i dina egna händer och förenklar konstruktionsarbetet i högsta grad. SECAD omfattar ett flertal pumpar, installationsmetoder och konstruktionsflöden och skapar automatiskt måttsatta ritningar och CAD-filer som är skräddarsydda för dina speciella projekt. Analys av pumpsystem Om man ska kunna analysera transienta effekter i samband med att pumpen startar och stoppar med hänsyn till flöde och tryck samt elektriska parametrar som motorström och motorns vridmoment, är det viktigt att ha en noggrann matematisk beskrivning av pumpen och motorn. Den härstammar delvis från den omfattande provningen i våra laboratorier. Vi erbjuder beräkningar med våra avancerade verktyg. CFD Förutom att använda CFD vid utvecklingen av pumpar använder vi det vid konstruktionen av pumpstationer. Våra allmänna pumpstationsmodeller optimeras hela tiden och nya, effektiva lösningar tas fram baserat på kunskaperna från CFD-modelleringen. CFD är också användbart vid konstruktion av pumpstationer för kundprojekt där konfigurationen inte är standardiserad, men också för stora pumpstationer där de eventuella riskerna är större än kostnaderna för CFD-modellering. Modellprovning Som ett komplement eller ett alternativ till CFD-modellering använder vi fysisk modellering för att utveckla kostnadseffektiva lösningar på komplexa hydrauliska problem. Det gäller i synnerhet för pumpstationer där geometrin avviker från rekommenderade normer eller där det inte finns någon tidigare erfarenhet av tillämpningen. Modellprovning kan också användas för att identifiera problem i befintliga installationer. Det har visat sig vara ett betydligt billigare sätt att avgöra genomförbarheten hos tänkbara lösningar jämfört med trial and error i full skala Ha kontroll på flödet. 1. Swedish Avancerade konstruktionsverktyg

Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem

Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem Water & Wastewater Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem Effektiva pumplösningar för småhus Innehåll Flygt LTA lätt trycksatta avloppssystem... 3 Flygt LTA för hushåll Baspaket... 6 Flygt LTA för professionella

Läs mer

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande Kunskap och engagemang ingår alltid CG Drives & Automations serviceerbjudande Vi lägger all vår energi på att spara din! Att spara energi handlar inte bara om din elräkning. Det handlar om att kunna lita

Läs mer

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tugger pumpar med skärande pumphjul Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tryckavloppssystem för alla topografiska förhållanden Där terrängen gör det omöjligt att använda avlopp med självfall

Läs mer

GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES

GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES Grundfos pumpar och kunskap om värmesystem Vänta inte för länge med att kontakta Grundfos! Vi hjälper dig att planera för framtiden När du planerar ett värmesystem

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

Högtryckshydraulik. 70 300 MPa. Steget före tack vare högklassig teknik, säkerhetsfokus och lyhördhet för kundernas behov

Högtryckshydraulik. 70 300 MPa. Steget före tack vare högklassig teknik, säkerhetsfokus och lyhördhet för kundernas behov Högtryckshydraulik 70 300 MPa Högtryckshydraulik Steget före tack vare högklassig teknik, säkerhetsfokus och lyhördhet för kundernas behov 2 Innehåll Innehåll Innehåll En marknadsledande ställning är mer

Läs mer

Handbok över dräneringspumpar 50 Hz

Handbok över dräneringspumpar 50 Hz 1) Den växtvävnad som leder upp vattnet från rötterna 2) Ett ledande globalt vattenteknikföretag Vi är 12 personer med ett gemensamt mål: att skapa innovativa lösningar som kan uppfylla världens vattenbehov.

Läs mer

Rent vatten utan bekymmer

Rent vatten utan bekymmer Rent vatten utan bekymmer KLARO minireningsverket med smart teknik Utvecklad för nordiska förhållanden Inga mekaniska delar i avloppet Ingen teknik som kräver ström i avloppet Ingen pump i avloppet Innehållsförteckning

Läs mer

Brett sortiment ger valfrihet. Så här väljer du rätt lösning

Brett sortiment ger valfrihet. Så här väljer du rätt lösning 18. Tank och hus Brett sortiment ger valfrihet Så här väljer du rätt lösning erbjuder enskilda avloppslösningar för såväl permanent boende som sommarboende. Vårt kompletta sortiment rymmer allt från minireningsverk

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Tryckluftsprodukter. Kvalitet, prestanda och säkerhet. tryckluft

Tryckluftsprodukter. Kvalitet, prestanda och säkerhet. tryckluft Tryckluftsprodukter Kvalitet, prestanda och säkerhet tryckluft Med nästan 60 år i branschen finns CEJN över hela världen och vi är stolta över att vi fortfarande är made in Sweden. DETTA ÄR CEJN SNABBKOPPLINGAR

Läs mer

Hydraulhammare i HB-serien Smaka på den verkliga kraften. Lägre vikt, mer kraft, det är vårt recept!

Hydraulhammare i HB-serien Smaka på den verkliga kraften. Lägre vikt, mer kraft, det är vårt recept! B RANGE Hydraulhammare i HB-serien Smaka på den verkliga kraften Lägre vikt, mer kraft, det är vårt recept! Energieffektivitet är huvudingrediensen Lägre vikt, mer kraft, det är vårt recept! Förhållandet

Läs mer

Bra att veta om enskilt avlopp

Bra att veta om enskilt avlopp Bra att veta om enskilt avlopp Kurödsvägen 9 451 55 Uddevalla Telefon: 0522-13 000 E-post: info@bramiljo.se www.bramiljo.se www.biovac.se Vår syn på hållbart avlopp De enskilda avloppen står för 14 % av

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Följande varumärken är basen i vårt sortiment av kvalitetsprodukter.

Följande varumärken är basen i vårt sortiment av kvalitetsprodukter. PRODUKTKATALOG 2014 JAN COMSTEDT AB är ett grossistföretag i marin- och industribranschen. Det startades 1983 av Jan Comstedt, med hans då trettioåriga erfarenhet av den svenska marinmarknaden. Nu 31 år

Läs mer

Icke-bindande handbok för god praxis avseende tillämpningen av direktiv 2002/44/EG (vibrationer i arbetet)

Icke-bindande handbok för god praxis avseende tillämpningen av direktiv 2002/44/EG (vibrationer i arbetet) Icke-bindande handbok för god praxis avseende tillämpningen av direktiv 2002/44/EG (vibrationer i arbetet) Europeiska kommissionen Icke-bindande handbok om god praxis i syfte att genomföra direktiv 2002/44/EG

Läs mer

FORUM. Varje lager borde ha en bra tätning vid sin sida sida 2. Säker drift i Hojums kraftstation sida 4. Goda nyheter för livsmedelsindustrin

FORUM. Varje lager borde ha en bra tätning vid sin sida sida 2. Säker drift i Hojums kraftstation sida 4. Goda nyheter för livsmedelsindustrin FORUM En kundtidning från SKF Nr 30 Varje lager borde ha en bra tätning vid sin sida sida 2 Säker drift i Hojums kraftstation sida 4 Goda nyheter för livsmedelsindustrin sida 6 FORUM Nr 30 Varje lager

Läs mer

Med en rökgasfläkt blir det också lätt att tända i eldstaden

Med en rökgasfläkt blir det också lätt att tända i eldstaden Med en rökgasfläkt blir det också lätt att tända i eldstaden 2 Var fjärde har problem I vart fjärde hem med braskamin eller öppen spis uppstår det problem när brasan ska tändas. Några av de vanligaste

Läs mer

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se AVLOPPSBOKEN GUIDE I MILJÖHANTERING AV AVLOPP UTGÅVA 6 Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.dahl.se www.baga.se www.bioptech.se www.fann.se www.flygt.se

Läs mer

Systematisering, analys. för småskalig biobränsleanvändning

Systematisering, analys. för småskalig biobränsleanvändning Systematisering, analys och sammanvägning av relevant kunskap för småskalig biobränsleanvändning ER [Klicka och skriv ER-nummer här - ER-nummer erhålls från förlaget] Böcker och rapporter utgivna av Statens

Läs mer

En inspirationsbroschyr från Ljuskultur. LED för belysning inom- och utomhus

En inspirationsbroschyr från Ljuskultur. LED för belysning inom- och utomhus En inspirationsbroschyr från Ljuskultur LED för belysning inom- och utomhus LED är en intressant och relativt ny belysningsteknik, som erbjuder mycket stora möjligheter till helt andra lösningar än vi

Läs mer

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet?

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Olika verksamheter olika lösningar Olika verksamheter ställer olika krav på vilken typ

Läs mer

Ge dina besparingar ett lyft Kalmar DCG90-180

Ge dina besparingar ett lyft Kalmar DCG90-180 Ge dina besparingar ett lyft Kalmar DCG90-180 Säljbroschyr Effektivare truck- och förarteam och ökade livslängdsbesparingar Att hålla lasten i rörelse är självklart mycket viktigt. Samtidigt har trucken

Läs mer

PMC cyklontank. Spar utrymme, pengar och miljön. Downsizing av hydraulik del i vinnande koncept sidan 7. Foto: Atlas Copco

PMC cyklontank. Spar utrymme, pengar och miljön. Downsizing av hydraulik del i vinnande koncept sidan 7. Foto: Atlas Copco PMC cyklontank Spar utrymme, pengar och miljön Downsizing av hydraulik del i vinnande koncept sidan 7 Foto: Atlas Copco Upp till 90 procent av utrymmet (ibland mer) blir över när man ersätter en traditionell

Läs mer

Betonggjutning i kall väderlek. Ett häfte om temperaturens betydelse

Betonggjutning i kall väderlek. Ett häfte om temperaturens betydelse Betonggjutning i kall väderlek Ett häfte om temperaturens betydelse Januari 07 Betongens hållfasthetstillväxt Vid all betonggjutning är de närmaste timmarna och dagarna efter gjutningen avgörande för betongens

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

SKAFFA KUNSKAP FRÅN EXPERTERNA

SKAFFA KUNSKAP FRÅN EXPERTERNA EN TIDNING OM OPTIMERAD SKRUVSÄKRING BOLTED NUMMER 10 WWW.BOLTED.COM NR 1 2014 BÄSTA SKRUVSÄKRINGSTIPSEN SKAFFA KUNSKAP FRÅN EXPERTERNA STOR BESTÄLLNING SÄKRAR SKRUVAR PÅ TOKYO SKYTREE LYSANDE UTSIKTER

Läs mer

All drift går att optimera. En presentation av Cactus UniView.

All drift går att optimera. En presentation av Cactus UniView. All drift går att optimera. En presentation av Cactus UniView. Vi hjälper våra kunder säkra och optimera driften för allt sådant vi tar för givet: tillgång till vatten, energi och trygga transporter. Samhällskritiska

Läs mer

Små avlopp ska vara enkla

Små avlopp ska vara enkla Små avlopp ska vara enkla Kort om denna folder Små avloppssystem ska vara enkelt utformade. Då ger de långsiktigt god funktion och bra ekonomi. Komplicerade och teknikintensiva lösningar kräver regelbunden

Läs mer

LUFTRENARE. Clean air solutions

LUFTRENARE. Clean air solutions LUFTRENARE A R O T S t b b a n s lir b m e l b o r p å Sm Clean air solutions 2 Camfil Clean Air Solutions TA HAND OM DINA MINSTA PROBLEM INNAN DE BLIR STORA CamCleaner är en serie patenterade luftrenare

Läs mer