Leveransinformation Net id för SITHS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leveransinformation Net id 5.2.2.32 för SITHS"

Transkript

1 Leveransinformation Net id för SITHS Med mer information om licensernas användning, installation/avinstallation, supportalternativ och anslutningar mot Remote Desktop Services i Windows Server

2 Innehåll 1. Licensinformation Net id för SITHS-anslutna Nyheter i Net id Paket inkluderade i avtalet mellan TeliaSonera och Sjukvårdsrådgivningen SVR AB Information om de olika paketen Paketens namnsättning Tips om Net id... 9 Konfigurationsfilen... 9 Exportera kortets certifikat... 9 Kontrollera vilken version som är installerad? Installera, uppgradera och avinstallera Net id Grundpaketet i exe-format Installera ett exe-baserade paket Uppdatera ett exe-baserade paket Avinstallera ett exe-baserade paket Paket i MSI-format Information om Windows Server Kortläsare Tillbehör Supportavtal Net id... 19

3 1. Licensinformation De paket som beskrivs i detta dokument är endast avsedda för kunder som avropar smarta kort via SITHS. Paketen får inte användas för fler användare än vad som framkommer vid den kvartalsvisa sökningen efter antalet unika HSAID n med giltigt HCC kopplat till sig. Avser kunden använda Net id med kort (utan giltigt HCC) och/eller införskaffade via någon annan kanal åligger det kunden att kontakta SecMaker AB för att teckna rätt antal licenser och erhålla en egen licensnyckel.

4 2. Net id för SITHS-anslutna Nu finns SVR-paketen med version 5.2 ( ) tillgängliga för nedladdning. Dessa paket som är tillgängliga för alla som köper kort via SITHS är parametersatta enligt en princip om minsta gemensam nämnare. Det betyder bland annat att PIN-dialoger har ett visst utseende och att länkar pekar på gemensamma webbplatser Önskas ett eller flera paket anpassade till lokala omständigheter behöver supportavtal tecknas med SecMaker och en avgift erläggas per anpassat paket. Se under kapitel 12 i slutet av detta dokument. För en beskrivning av några av de olika anpassningar som kan göras se separat PDF-fil med namnet Parametersätta Net id.pdf

5 3. Nyheter i Net id 5.2 Mellan version 5.1 och 5.2 har många förändringar gjorts. Flertalet av förändringarna är för att öka hastigheten t.ex. vid kortinloggning mot Windows. Andra förändringar är gjorda för att anpassa Net id till olika konkreta problemställningar som vi stött på i det gemensamma integrationsarbetet. Exempel på nyheter: Vid uppgradering skrivs tidigare installations licensuppgifter över med de som gäller för de gemensamma SVR-paketen. Stöd för Windows 7 (32- och 64-bitars) Validering av Net id:s konfigurationsfil (iid.cfg) för att upptäcka om konfigurationen ändrats från installation. Det kan vara värdefullt att kontrollera innan man felsöker djupare. T.ex. kan en användare med lokala administratörsrättigheter och ett nyfiket sinne råka ändra något. Valideringen bortser från ändringar som är legitima, t.ex. att spårningsfunktionen aktiverats, användaren har bytt språk eller en bortkommenterad rad lagts till. Man använder t.ex. funktionen genom att dirigera användaren till en särskild webbsida. Får användaren en nolla (0) så har inget ändrats, får användaren minus ett (-1) så är någon parameter ändrad i förhållande till orginalpaketet. Funktionen som stänger ner webbläsaren då kortet rycks ut, NetControl är konfigurerad så att en användare utan lokala administratörsrättigheter inte kan stänga av funktionen. NetControl har uppdaterats så att funktionen fungerar med Internet Explorer 8. Tidigare återstartade IE efter att Net id NetControl stängt den. Stödet för Windows Server 2008 är på plats men uppsättandet av lösningar med Remote Desktop Services kräver särskilda anpassningar utifrån kundens egen miljö. Tack vare den nya parametern [CSP] - InstallCaCert=0 får man inte längre upp nedanstående dialog. SITHS rotcertifikat skall skjutas ut till alla klienter. Dessutom finns rotcertifikatet framgent att tillgå via Windows Root Certificate Program.

6 4. Paket inkluderade i avtalet mellan TeliaSonera och Sjukvårdsrådgivningen SVR AB bit XP/Vista med SSO aktiverat bit XP/Vista utan SSO aktiverat bit XP/Vista med SSO aktiverat bit XP/Vista utan SSO aktiverat bit Windows Terminal Server 2003 och 2008/Citrix med SSO aktiverat bit Windows Terminal Server 2003 och 2008/Citrix utan SSO aktiverat bit Windows Terminal Server 2003 och 2008/Citrix med SSO aktiverat bit Windows Terminal Server 2003 och 2008/Citrix utan SSO aktiverat bit Ubuntu bit Ubuntu Information om paketen läggs upp på https://support.secmaker.com och finns även att tillgå via Projektplatsen (se även tabell på nästa sida). På Projektplatsen.se finns filerna upplagda med denna struktur:

7 5. Information om de olika paketen * SSO-stödet på Linux är i dagsläget inte lika omfattande som på Windowsplattformen MSI Notera att Paket 2 ovan även levereras i MSI-format som Paket 3. För att få tillgång till andra, kundanpassade paket i MSI-format krävs supportavtal och det utgår en mindre paketeteringsavgift.

8 6. Paketens namnsättning Paketens koder har tidigare haft formen SVR000x. Från denna release av Net id 5.2 ändras för att lättare kunna identifiera ett unikt paket. Från Net id 5.2 används alltid två eller tre bokstäver för att identifiera kunden och detta följs av fyra siffror för att beskriva paketets innehåll. Exempel: Första siffran anger om det är ett paket avsett för klienter eller servrar enligt följande:. 1= Klientpaket 2= Serverpaket Andra siffran anger vilka tilläggskomponenter som finns i paketet. Kombinationerna är enligt följande: 0 = Inga extra moduler finns med i paketet. 1 = Paketet har SSO aktiverat, dvs. PIN-cache funktionen är påslagen. (Filen iidxsso.dll finns med i paket) 2 = Paketet har Net ids pass-through-gina aktiverad. Endast för Windows XP (Filen iidxgina.dll finns med i paket) 3 = Paketet har både SSO och Gina aktiverat. (Filerna iidxsso.dll och iidxgina.dll finns med i paket) 4 = Paketet installerar Net id Minidriver för användning med Microsoft Smart Card Base CSP 5 = Paketet installerar både SSO och Net id Minidriver för användning med Microsoft Smart Card Base CSP Nedan visas två exempel, ett helt rent paket utan extra funktioner och ett med SSO aktiverat. Tredje och fjärde siffran är kundspecifik och används som räknare för att ange paketets löpnummer. Löpnumret är viktigt för att skilja två versions- och komponentlika paket från varandra men där någon annan mindre justering gjorts. T.ex. om någon länk pekar fel eller en speciell parameter behövt justeras. Se exempel nedan.

9 7. Tips om Net id Konfigurationsfilen Observera att konfigurationsfilen MÅSTE vara sparad i UTF-8-format. Exportera kortets certifikat Ibland kan man behöva dumpa ett korts alla certifikat till fil. Ett enkelt att göra detta är att öppna Net id Administration och trycka Ctrl-C. Då får man kortets alla certifikat i urklipp och kan lätt spara ner dem i en fil. Kontrollera vilken version som är installerad? Versionsnummer, typ av paket och byggnummer finns att se på dessa sätt:

10 Under "Om Net id": I Net ids konfigurationsfil, iid.cfg, under sektion [Install], nästan sist i filen:

11 8. Installera, uppgradera och avinstallera Net id Grundpaketet i exe-format Installation av Net id kan ske på flera olika sätt. I mindre piloter eller för enskilda tester används ofta grundpaketet i exe-format. Alla paket har namnet iidsetup.exe. ZIP-filen som exe-filen finns i döps dock så att man kan se vilken kunds paket det är och vilken typ av paket det rör sig om. Se avsnitt 5 om paketens namnsättning. Om man är osäker på ett pakets innehåll kan man packa upp det och kontrollera innehållet med följande kommando: iidsetup.exe /c /t:c:\unpack Öppnar man sedan filen iid.cfg ser man direkt vilket slags paket det rörde sig om: Versionsnumret hittar man t.ex. genom att välja Egenskaper för filen iidcsp.dll:

12 Observera att iid.cfg i själva paketet inte innehåller versionsnumret, det skrivs under installationen. Då ser den installerade iid.cfg s [Install]-sektion ut t.ex. såhär:

13 Installera ett exe-baserade paket Dubbelklicka på iidsetup.exe och följ guiden. Paketet kan även installeras tyst med växeln /Q.

14 Uppdatera ett exe-baserade paket Net id:s exe-baserade paket stödjer uppgradering till ny version. Uppgradering från en exebaserad version till högre exe-baserad version kan ske tyst. I alla generella SITHS-paketeringar sätts parametern MergeOldConfig till 0. Detta säkerställer att man inte ärver gamla pakets inställningar utan det är det nya paketet som bestämmer. Notera att uppdatering från eventuell betaversion inte supporteras under några omständigheter. Avinstallera alltid en sådan version innan skarp version installeras. Man kan inte heller uppdatera från den exe-baserade installationsfilen till en MSI-baserad eller tvärtom.

15 Avinstallera ett exe-baserade paket Avinstallation av exe-baserade paket kan se via Kontrollpanelen Lägg till/ta bort program eller från kommandoraden: iid.exe -uninstall Avinstallationen kan även ske i tyst läge via följande kommandon: iid.exe -uninstall -silent (Kommer att misslyckas om användaren inte har lokala administratörsrättigheter) iidxcmt.exe -uninstall -silent (Användaren kan få en fråga från UAC om lokala administratörsrättigheter saknas)

16 Paket i MSI-format Av de generella SITHS-paketen är det endast det paket som är avsett för 32-bitars Windows-klienter och som har SSO aktiverat som levereras i MSI-format. Önskas andra paket i MSI-form måste supportavtal tecknas samt en paketeringsavgift erläggas per unikt paket. Notera att uppdatering från eventuell betaversion inte supporteras under några omständigheter. Avinstallera alltid en sådan version innan skarp version installeras. Man kan inte heller uppdatera från den exe-baserade installationsfilen till en MSI-baserad eller tvärtom. Att installera MSI-paketet, iidsetup_svr1101.msi kan förstås ske genom att dubbelklicka på filen och följa guiden. Men mera vanligt är förstås att trycka ut paketet via något av följande koncept: Via GPO:er Med hjälp av Microsoft SCCM (nya namnet på SMS) Eller genom att använda någon 3-parts produkt såsom; Specops Deploy eller ZenWorks MSI-paketet skjutas ut tyst med Q-flaggan. SecMakers MSI-paket stödjer inte en integrerad avinstallation av tidigare version. Man måste därför först initiera en avinstallation av den äldre versionen och därefter lägga på den nya.

17 9. Information om Windows Server 2008 Net id fungerar utmärkt att använda i en domän med Windows Server 2008 (32- eller 64-bitars) eller Windows Server 2008 R2. Du kan även använda något av iidsetup_svr2001.zip -paketen på en baserad CA-server för att göra Net id CSP tillgänglg för dina templates. Problemen finns när man arbetar med tjänsten som ersätter tjänsten Terminal Services; Remote Desktop Services. Intermittenta felmeddelande uppstår och är man fler än en användare uppstår en hel del problem med sessioner som kopplas ner till synes helt okontrollerat. SecMaker har kunnat konstatera att man får dessa fel även om man inte använder Net id utan endast Microsofts egen CSP. Vi har ett pågående ärende registrerat hos Microsoft och kommer att ge löpande information om problemets lösning.

18 10. Kortläsare SecMaker tillhandahåller ett brett sortiment av marknadsledande kortläsare för olika typer av krav. Sortimentet och priserna presenteras i separat bilaga. Kortläsarna finnas att avropa på statliga ramavtal. 11. Tillbehör SecMaker har även ett heltäckande sortiment av korttillbehör. Exempel: Korthållare Lanyards Fästanordningar Yoyo s Sortimentet och priserna presenteras i separat bilaga.

19 12. Supportavtal Net id Ett supportavtal ger tillgång till SecMakers tjänster för felavhjälpning enligt vald SLA-nivå. Nedanstående matris visar vårt erbjudande. Net id Supportmatris Silver Gold Platinum 1, 2 eller 3 år 1, 2 eller 3 år 1, 2 eller 3 år 16 timmar 10 timmar 4 timmar Åtkomst till webbaserat supportsystem E-postsupport Telefonsupport Må-fr Må-fr Åtkomst till kunskapsdatabas Möjlighet till felsökning via distansuppkoppling Möjlighet till felavhjälpning på plats hos kund 1 Vecka 48 timmar Tillgång till chatt via supportsystem Må-fr Automatisk prioritering av ärenden Utökad tillgång till och diskussion kring Net id produkt-roadmap Avtalsperiod Svarstid på ärenden Möjlighet att teckna paket för tilläggsupport utöver ordinarie supporttid Utbildning & certifiering av administratörer * Specifika villkor kopplade till supportmatrisen ovan är definierade i SecMaker's supportavtal. Kontakta gärna SecMaker för mer information om supportavtal. Nacka den 12 december 2009 Digitally signed by Jonas Öholm Date: :32:48 +01'00' SecMaker AB

20

Leveransinformation Net id 5.3.0.28 för SITHS

Leveransinformation Net id 5.3.0.28 för SITHS Leveransinformation Net id 5.3.0.28 för SITHS Med information om licensernas användning, installation/avinstallation, supportalternativ och anslutningar mot Remote Desktop Services i Windows Server 2008

Läs mer

Net id Användarhandbok Windows. Version 1.2

Net id Användarhandbok Windows. Version 1.2 Net id Användarhandbok Windows Version 1.2 Innehåll 1 Net id... 4 1.1 Net id PKI Klient... 4 1.2 Licensavtal... 4 1.3 Support... 4 2 Net id Tekniska data... 5 2.1 Klientsupport... 5 2.2 Servermiljö...

Läs mer

DDS-CAD 9. DDS-CAD Arkitekt & Konstruktion Installationsvägledning

DDS-CAD 9. DDS-CAD Arkitekt & Konstruktion Installationsvägledning DDS-CAD 9 DDS-CAD Arkitekt & Konstruktion Installationsvägledning 3 1 LOKAL INSTALLATION INGEN ÄLDRE VERSION ÄR INSTALLERAD... 4 1.1 STARTA INSTALLATIONEN... 4 2 LOKAL INSTALLATION ÄLDRE VERSION ÄR INSTALLERAD...

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Ny version av Exder 2009-08-26

Ny version av Exder 2009-08-26 Ny version av Exder 2009-08-26 Nästa uppdatering är planerad till den sista onsdagen i oktober, 2009-10-28. Trevlig läsning önskar vi från Expert Systems. Innehållsförteckning NY VERSION AV EXDER 2009-08-26...1

Läs mer

Frågor och Svar etjänstekort

Frågor och Svar etjänstekort Landstingsstyrelsens förvaltning SLL IT e-tjänstekortsförvaltningen VERSION 2.7 1 (23) Frågor och Svar etjänstekort etjänstekort 2 (23) Innehållsförteckning Allmänt om etjänstekort... 3 Allmänt om e-tjänstelegitimationer

Läs mer

I EIO FORM, ca 150 st olika dokumentmallar, ingår nedanstående ämnen:

I EIO FORM, ca 150 st olika dokumentmallar, ingår nedanstående ämnen: Sida 1 av 18 För att ladda ner hela innehållet på denna sida som PDF, Klicka här! 1. Allmänt om EIO FORM EIO har samlat alla sina ca 150 olika dokumentmallar i en enda produkt EIO FORM. För att använda

Läs mer

Axalon Office Connector SP Användarhandledning

Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP 2013, senast reviderad: den 8 juni 2015 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 4 Syfte... 4 Vem är denna handledning

Läs mer

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Teamwork 2006 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 3.1 Registrering av ny dator och inloggning på ett befintligt konto...15

Läs mer

NetSupport School 11.41 NetSupport School

NetSupport School 11.41 NetSupport School NetSupport School Handbok Version 11.41 1 COPYRIGHT (C) för handbok 2014 NetSupport Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. NetSupport

Läs mer

Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden

Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden Linux Mint 14 Nadia Svensk version: Zwopper och Jan-Olof Sidan 1 av 30 Innehållsförteckning INTRODUKTION TILL LINUX MINT... 3 Historia...3 Syfte...3 Versionsnummer

Läs mer

Din manual XEROX WORKCENTRE 5632 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4277989

Din manual XEROX WORKCENTRE 5632 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4277989 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX WORKCENTRE 5632. Du hittar svar på alla dina frågor i XEROX WORKCENTRE 5632 instruktionsbok

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

NetSupport Notify Handbok

NetSupport Notify Handbok NetSupport Notify Handbok COPYRIGHT (C) för handbok 2015 NetSupport Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. NetSupport Ltd. förbehåller

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

Handbok för administratörer. SITHS Admin

Handbok för administratörer. SITHS Admin Handbok för administratörer SITHS Admin SITHS Admin Handbok 2 Handbok för administratörer. SITHS Admin (2010-03-19, Release v2.8) 2010 TeliaSonera Sverige AB SITHS Admin Handbok 3 Index administrera funktion,

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB Home Edition Användarmanual LOCKBEE En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

SITHS anpassning av IT system. Användarguide: Gör så här SITHS anpassning av IT System

SITHS anpassning av IT system. Användarguide: Gör så här SITHS anpassning av IT System SITHS anpassning av IT system Användarguide: Gör så här SITHS anpassning av IT System Innehållsförteckning Inledning... 3 Dokumentets syfte... 3 Dokumentets målgrupp... 3 SITHS kort och certifikat... 4

Läs mer

Driftanvisningar för SiteVision 2.x. Katalogstruktur. Windows. 1. Driftanvisningar. Driftanvisningar SiteVision 2.x

Driftanvisningar för SiteVision 2.x. Katalogstruktur. Windows. 1. Driftanvisningar. Driftanvisningar SiteVision 2.x 1. Driftanvisningar Driftanvisningar för SiteVision 2.x Detta dokument är tänkt att fungera som stöd för de som ansvarar för driften av SiteVision Anvisningarna innehåller beskrivning över de tjänster

Läs mer

Manual Winbas Business Online

Manual Winbas Business Online Manual Winbas Business Online 1. Varför Winbas webshop? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Läs mer

Introduktion Mamut Online Backup

Introduktion Mamut Online Backup Mamut Active Services Introduktion Mamut Online Backup Version 4 MOB.BKL.INTRO.SE.040.01 1 Innehåll Mamut Online Backup... 3 Nyheter i version 4... 4 Introduktion... 5 Kom i gång på 1-2-3... 11 Hur avslutar

Läs mer

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

Kända avvikelser, BankID säkerhetsprogram 7.0.0 för Windows Version 1.17, uppdaterad 2015-06-15 och gäller BISP 7.0.

Kända avvikelser, BankID säkerhetsprogram 7.0.0 för Windows Version 1.17, uppdaterad 2015-06-15 och gäller BISP 7.0. Kända avvikelser, BankID säkerhetsprogram 7.0.0 för Windows Version 1.17, uppdaterad 2015-06-15 och gäller BISP 7.0.0 Mac och Windows Kända problem i BankID säkerhetsprogram (BISP): Om någon av inställningsdialogerna

Läs mer