Innemiljö. 7,5 högskolepoäng. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Måndag 28 maj Tid:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innemiljö. 7,5 högskolepoäng. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Måndag 28 maj Tid: 9.00-13."

Transkript

1 Innemiljö Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamen V12 41B05C Bygg af bygg tek 7,5 högskolepoäng Tentamensdatum: Måndag 28 maj Tid: Hjälpmedel: Miniräknare och skrivdon. Inga övriga hjälpmedel. Totalt antal poäng på tentamen: För att få respektive betyg krävs: u: 0-17 p 3: p 4: p 5: p 45 p Allmänna anvisningar: Skriv gärna direkt i tentamen. Nästkommande tentamenstillfälle: Hösten 2012 Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller: Viktigt! Glöm inte att skriva namn på alla blad du lämnar in. Lycka till! Ansvarig lärare: LHE Telefonnummer: (före 9.00) 1

2 Uppgift 1 (5p) Bilden visar en arbetsplats i ett kontorshus. I detta kontorslandskap finns olika typer av problem med innemiljön. Föreslå lämpliga åtgärder för att förbättra innemiljön. Fyll trolig orsak samt förslag till förbättring för de 10 listade besvären: Skriv dina svar direkt i tabellen på nästa sida!

3 Forts uppgift 1 Faktor Upplevelse Trolig orsak Förslag till förbättring Termisk Det blir varmt när komfort solen skiner. Det är kallt och dragigt på vintern. Luftkvalitet Det luktar instängt på morgonen. Man blir tung i huvudet på eftermiddagen. Akustisk miljö Det blir ett störande buller dagtid. Man hör grannens telefonsamtal tydligt. Ljusmiljö Alltför starkt ljus när solen skiner. Obehagligt mörkt fönster kvällstid. Lämplighet som arbetsmiljö Det speglar sig i datorskärmen. Arbetsplatsen syns utifrån. Inte privat.

4 Uppgift 2 (2p) Hur varierar klimatet ute och inne under året? Rita in hur temperatur och relativt fuktighet varierar i stora drag. 1

5 Uppgift 3 (5p) Mögelpåväxt och bakterier i en byggnad kan orsaka dålig lukt jordkällarlukt, mögellukt, och kan även innebära ohälsa för de som bor eller arbetar i byggnaden. a) Det krävs i princip 6 förutsättningar för att mögelsvamp ska växa. Vilka? Nämn minst 4. b) Varför brukar man sällan eller aldrig finna mögelpåväxt på baksidan av en PVC-matta, men nästan alltid under en linoleummatta med juteväv om underlaget t.ex. betongplattan är fuktig? c) Varför är det oftare mer omfattande mögelpåväxt på blindbotten i en krypgrund jämfört med underlagstaket på en ventilerad kallvind? d) Varför växer det ofta mögel i bruket/skarvarna mellan klinkerplattorna i en duschhörna, men inte på själva kakel/klinkerplattorna? e) Vilka tänkbara orsaker kan det vara att det oftare växer mögel på träpanelen på fasader målade med dagens mer miljöanpassade färger jämfört med gamla utefärger på äldre byggnader? Nämn minst 2.

6 Uppgift 4 (4p) Du ska dimensionera ett ventilationssystem för en byggnad som ska uppfylla ljudklass B. Kravet på installationsbuller är då att den A-vägds ljudtrycksnivå ska vara lägre än 26 db. a) Förklara vad som menas med att nivån är A-vägd. b) När du dimensionerar anläggningen utgår du från tillverkarnas data som anger ljudeffektnivåer. Förklara skillnaden mellan ljudeffektsnivå och ljudtrycksnivå. c) Vid kontrollmätning i ett rum är bullernivån från ett ventilationsdon i taket högre än 26 db(a). Du försöker minska ljudnivån i rummet genom att sätta upp ett absorberande undertak som minskar efterklangstiden i rummet. Kommer detta att vara effektivt? d) Förklara hur sänkt efterklangstid påverkar ljudnivån i rummet och var någonstans i rummet det kan ha effekt.

7 Uppgift 5 (3,5 p) 5a Kryssa i om nedanstående påståenden är sanna eller falska. Påstående Sant Falskt En lågenergilampa i utomhusbelysning kan ge problem eftersom de fungerar sämre i låga temperaturer. Bländning orsakas av att ögat utsätts för ett svagare ljus än det är adapterat för. En lågenergilampa har alltid perfekt färgåtergivning. En LED-lampa kan med fördel placeras där det är varmt eftersom de fungerar bättre då. Belysningsstyrka mäts i enheten lux. 5b Hur mycket pengar skulle du spara om du bytte ut glödlamporna mot LED-lampor i din julgransbelysning? Vi antar att din ljusslinga har 40 lampor. Du låter den vara tänd dygnet runt i 50 dygn. En glödlampa drar 2,5 W och en LED 0,1 W. För enkelhets skull antar vi att elpriset ligger på 1 kr/kwh.

8 Uppgift 6 (8,5p) I en skola utanför Borås klagade både lärare och elever i klass 9A på att innemiljön inte var bra; att luften kändes instängd och att eleverna blev trötta och ofta klagade på huvudvärk. Ibland kunde de känna doften av nybakat bröd från hemkunskapssalen längre bort i byggnaden. Vid ett tillfälle före jul 2010 framförde eleverna en konsert med julsånger i klassrummet som deras föräldrar var inbjudna till. 40 föräldrar var där förutom eleverna och läraren. Vid detta tillfälle blev det varmt och svettigt i rummet och kondens nedtill på fönsterrutorna. I februari 2011 genomfördes ett antal enklare mätningar för att ta reda på orsaken till problemen och för att kunna ge förslag på lämpliga åtgärder. I klassrummet fanns en vindslucka med nedfällbar stege. När utredaren gick upp på kallvinden konstaterades mögelpåväxt på underlagstaket, mest närmast luckan. Skolan byggdes i början av 1980-talet och ventileras med FTX-system med roterande värmeväxlare. Klassrummet 72 m 2 med en takhöjd på 3 m och ligger våning 2 av 2. I klassrummet finns ingen annan fuktproduktion än eleverna och läraren. Nedan redovisas två skisser på klassrummet; möbleringsskiss och placering av ventilationsdon.

9 Fortsättning uppgift 7: Mätningar: Lektionstid kl Väderlek: Mulet väder. Vindstilla. Inne: (mitten av rummet) T= 23, 1 ºC RF= 33 % CO 2 = 1700 ppm Frånluft: (invid frånluftsdon i klassrummet) T= 22,0 ºC RF= 34 % CO 2 =1300 ppm Tilluft: T=19,0 ºC RF= 41 % CO 2 = 460 ppm Ute: T= -4,9 ºC RF= 87 % CO 2 = 400 ppm Kallvind T= -1 ºC RF= 73 % Julkonsert inne T= 25,9 ºC RF= 51 % Julkonsert - ute T= -4,9 ºC RF= 87 % Tryckförhållanden Ute-klassrum: -0,1 Pa (undertryck inne) Klassrum-kallvind: 7 Pa (övertryck i klassrum)

10 a) Vilken luftomsättning är det i klassrummet? Fortsättning uppgift 7 b) Beräkna fukttillskottet inne i klassrummet. Är värdet normalt? c) Hur effektivt ventileras klassrummet (%)? d) Hur tolkar du ditt uträknade ventilationsindex? Vad är trolig orsak om det inte är förväntat värde? e) Varför är frånluftens temperatur lägre än i rummet? f) Vilka åtgärder föreslår du för att förbättra luftkvaliteten i klassrummet? Nämn minst 3. g) Kan du ge en förklaring till att utredaren hittade omfattande mögelpåväxt på vinden? Utgå från mätningarna! h) Varför blev det kondens på insidan av fönstren när det var julkonsert? Vilken yttemperatur (inne) hade fönsterglaset? i) Hur kan doften av nybakat bröd kännas i klassrummet fastän hemkunskapssalen ligger i andra änden av byggnaden? Vad misstänker du? Vilket bevis finns i mätningarna?

11 Uppgift 7 (7p) Att bygga om och ändra en äldre byggnad kan innebära vissa risker. Det gäller att se byggnaden som ett system. En ändring kan ge både positiva och negativa konsekvenser. Byggnaden är ursprungligen från slutet av 1800-talet. Matlagning och uppvärmning skedde genom vedeldning. Byggnaden är i ett plan, med uteluftsventilerad kallvind och torpargrund. På 1950-talet sattes en elektrisk spis in för att göra matlagningen oberoende av vedeldningen. Vatten installerades och rörledningar monterades i krypgrunden. På 1970-talet tätades fönster och dörrar för att minska drag. För att spara energi tilläggsisolerades vinden och bjälklaget mot torpargrunden. På 1980-talet installerades el-radiatorer. Vedeldning användes nu bara för fredagsmyset. Jämför innemiljön mellan 1955 och Vad har troligen blivit bättre eller har det blivit sämre eller ökad risk för dålig innemiljö? Ge en kortfattad förklaring! Fyll i tabellen på nästa sida!

12 Fortsättning uppgift 7 Faktor Termisk komfort Bättre eller sämre? Kortfattad förklaring Uppvärmningskostnad Ventilation Luftkvalitet Risk för fuktskada på vinden Risk för fuktskada i krypgrunden Risk för hussvamp

13 Uppgift 8 (3p) Ge tre exempel på byggmaterial som kan ge upphov till problem med hälsa och/eller problem med lukt och/eller problem med komfort i inomhusmiljön.

14 Uppgift 9 (3p) Att installera golvvärme är populärt. Golvvärme ger god termisk komfort och med ett varmt golv kan man sänka inneluftens temperatur något utan att frysa. En fördel som nämns är att golvvärmeinstallation på detta sätt ger lägre energikostnader. I ett 1-planshus med källare från 1960-talet byggdes en relax-avdelning i ett rum i källaren. Källargolvet var av betong, utan underliggande isolering. Golvvärme (el) installerades i relaxrummet direkt på betongen och däröver lades ett klinkergolv. a) Förklara vilka risker detta kan innebära, både energimässigt och/eller risk för fuktskador att installera golvvärme i ett rum i ett oisolerat gammalt källargolv av betong. b) Finns det nackdelar eller risker med att installera golvvärme i ett gammalt bjälklag över en krypgrund med avseende på fukt och energi? c) Kan det innebära några nackdelar med golvvärme i ett mellanbjälklag med avseende på fukt och energi?

15 Uppgift 10 (4p) Anna och Mikael ska köpa ett äldre hus. De har undersökningsplikt och genomför därför en besiktning med hjälp av en skadeutredare. Vid besiktningen upptäcker de att det luktar unket invid en garderob som står mot ytterväggen. Skadeutredaren kan på plats utföra enklare mätningar utan att göra hål eller skada ytskikten. Hon konstaterar att det finns synlig påväxt på garderobens baksida och att det är en tydligare lukt av mögel där. Följande värden mäts upp: Mätplats Temperatur C Relativ fuktighet % ute -2,6 79 inne i bostaden 22,6 46 bakom skåpet mot väggen 12,3 84 Ånghalt g/m 3 Rita! Kan du av de uppmätta värdena ge en tänkbar förklaring till varför det är missfärgat bakom skåpet och luktar mögel? Varifrån kommer fukten som gör det möjligt för tillväxt av mögel?

16 Tabeller, diagram och formler (3 sidor) Ventilationsindex Fukttillskott Fukttillskottet har samband mellan fuktproduktionen G i ett rum och med luftomsättningen, n, samt med det ventilerade rummets volym. Detta uttryck är egentligen ofullständingt eftersom det bland annat inte räknar med inverkan av adsorption av fukt i rummet. Men Avgivning av värme, koldioxid och vattenånga vid olika aktiviteter Aktivitet Värmeavgivning CO 2 Vattenånga Sömn 70 W 12 l/h 23 g/h Sittande, lätt arbete 100 W 17 l/h 40 g/h

17

Lycka till! Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen V15-4 41B05C Bygg, Af bygg. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student)

Lycka till! Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen V15-4 41B05C Bygg, Af bygg. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Innemiljö Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamen V15-4 41B05C Bygg, Af bygg 7,5 högskolepoäng Tentamensdatum: 2015-06-01 Tid: 09.00-13.00

Läs mer

Byggde man bättre förr?

Byggde man bättre förr? FOTO: INGEMAR SAMUELSON Byggde man bättre förr? Ryggåsstuga från 1700-talet i Ramnaparken i Borås. Genom hela historien har den teknologiska utvecklingen gett nya möjligheter för att utforma bostäder och

Läs mer

Fuktskadade uteluftsventilerade vindar

Fuktskadade uteluftsventilerade vindar Fuktskadade uteluftsventilerade vindar Författare: Adam Stark E-post: adam.stark@hotmail.com Utbildning: Yrkeshögskoleutbildning Byggproduktionsledare, 400 Yh-poäng Utbildningsanordnare: IUC i Kalmar AB

Läs mer

Ventilera rätt. Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter

Ventilera rätt. Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter Ventilera rätt Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka

Läs mer

Så får du ett energismart hus!

Så får du ett energismart hus! Så får du ett energismart hus! För dig som är villaägare 1 ET2009:02 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: cm gruppen ab, 2009 upplaga: 50 000 foto: lars forsstedt och mikael ljungström

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 13/7-2015 Fastighetsbeteckning: Prästmannen 37 Adress/ort: Lindforsgatan 14, Ramlösa Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Kriterier för sunda byggnader och material HÄLSORIKTIGT BYGGANDE

Kriterier för sunda byggnader och material HÄLSORIKTIGT BYGGANDE Kriterier för sunda byggnader och material HÄLSORIKTIGT BYGGANDE Kriterier för sunda byggnader och material KRITERIER FÖR SUNDA BYGGNADER OCH MATERIAL 3 DIARIENUMMER: B6087-1686/96 TITEL: Kriterier för

Läs mer

Jag sparar 5 000 kr per år.

Jag sparar 5 000 kr per år. Jag sparar 5 000 kr per år. ET2007:14 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: elanders berlings malmö 2007 upplaga: 50 000 foto: mikael ljungström idé, form och produktion: etc www.boverket.se

Läs mer

Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare

Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare En rapport från Anticimex september 2004 1(12) 1. Sammanfattning Ny rapport från Anticimex slår fast att krypgrund är en riskkonstruktion:

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Små hus stora problem? Small houses big problems?

Små hus stora problem? Small houses big problems? Malmö högskola Människa miljö samhälle 120 p Teknik och samhälle C-uppsats, våren 2007 Små hus stora problem? En intervjustudie om inomhusmiljön i svenska småhus Small houses big problems? An interview

Läs mer

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Sida 1 av 10 Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Bild på aktuellt hus. Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Adress/ort: Kommun Byggnaden är besiktigad av certifierad energiexpert: År-månad-dag

Läs mer

Tilläggsisolering i ett varmare och fuktigare klimat

Tilläggsisolering i ett varmare och fuktigare klimat Tilläggsisolering i ett varmare och fuktigare klimat - Analys av tillfälliga boenden i Växjö Kommun med avseende på fukt Hanna Svensson 2013 Miljövetenskap Examensarbete för kandidatexamen 15 hp Lunds

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 19/8-2015 Fastighetsbeteckning: Sulan 9 Adress/ort: Munkvägen 5, Varberg Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag: Eklund

Läs mer

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna.

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna. SKOLANS VENTILATION Övningens mål Eleverna lär sig om energieffektivitet i skolor med fokus på fönster (eftersom de har stor inverkan på hur byggnaden värms upp och ventileras). Eleverna ska leta reda

Läs mer

Fuktsäkerhet i kalla vindsutrymmen

Fuktsäkerhet i kalla vindsutrymmen Fuktsäkerhet i kalla vindsutrymmen Slutrapport Lars-Erik Harderup, Jesper Arfvidsson Rapport TVBH-35 Lund 28 Avdelningen för Byggnadsfysik, LTH Fuktsäkerhet i kalla vindsutrymmen Slutrapport Lars-Erik

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 30/9-14 Fastighetsbeteckning: Hagestad 7:22 Adress/ort: Österlenvägen 1081, Löderup Byggnaden är besiktigad av: Jamii Olsson Företag/ackreditering

Läs mer

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Att ventilera hus Kompendium Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Fotot associerar till en allmän uppfattning om vad som är bra luftkvalitet. Foto: Joakim Achim Friedrich, Göteborg Förord

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Undersökning av innemiljöproblem Henånskolan, Orust

Undersökning av innemiljöproblem Henånskolan, Orust Undersökning av innemiljöproblem Henånskolan, Orust Ordernr: 21269 AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress Folke Bernadottes väg 445 256 57 Ramlösa Tel 042-20 19

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2014-04-08 Fastighetsbeteckning: Hanviken 22:1 Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Företag/ackreditering Stjärnvägen 21 / Tyresö Olle

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Lid ÅTGÄRDSRAPPORT - Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2014-06-11 Fastighetsbeteckning: Eldsboda 1:33 Adress/ort: Lidbecksgatan 21, Hallstahammar

Läs mer

Tentamen i Hållbart byggande

Tentamen i Hållbart byggande Tentamen i Hållbart byggande Tid: Måndag 10/1 2011, klockan 08.15-12.15 Plats: Karlstads universitet Ansvariga: Lotti Lindstrii 070-241 69 96 Mikael Götlind 073-350 78 52 Hjälpmedel: Inga Gräns för godkänt:

Läs mer

Husköpet. Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem?

Husköpet. Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem? INFORMERAR RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM Husköpet Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem? Villaägarnas Riksförbund 2008 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 14-09-10 Fastighetsbeteckning: Ektorp 2:15 Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Företag/ackreditering Slåbodabacken 1 / Haninge Caroline

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Landa-Buerås 6:3, Kungsbacka Landavägen 283, Landa 2014-08-29 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Bostadsrättsföreningens energianvändning

Bostadsrättsföreningens energianvändning Bostadsrättsföreningens energianvändning Din förening kan troligen spara både pengar och miljö genom att effektivisera energianvändningen. Här är några råd och tips: 1. Kartlägg energianvändningen och

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Datum för besiktning: 2012-09-26. Fastighetsbeteckning: Magnarp 7:8. Magnarpsvägen 99, Vejbystrand

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Datum för besiktning: 2012-09-26. Fastighetsbeteckning: Magnarp 7:8. Magnarpsvägen 99, Vejbystrand ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Datum för besiktning: 2012-09-26 Fastighetsbeteckning: Magnarp 7:8 Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Magnarpsvägen 99, Vejbystrand Mattias Ebenmark 1 Sammanfattning

Läs mer

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Uppsala, Gamla Uppsala 88:18 Värnlundsgatan 22 Besiktningsdag: Carl-Jonas Nordensved Distribution: Levererat elektroniskt

Läs mer