MEDDELANDE TILL INSTALLATÖREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDDELANDE TILL INSTALLATÖREN"

Transkript

1 POWERMAX Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring Installationsanvisning INNEHÅL 1. BESKRIVNING SPECIFIKATION Generella data HF delen Elektriska data Kommunikation Fysiska data INSTALLATION Uppackning av utrustningen Spänningsförsörjning Programmering Montering av fäste Anslutning Montering av centralapparaten i fästet Anslutning av spänningsförsörjning PowerMax kompatibla detektorer PowerMax kompatibla sändare Anslutning av RS232 modulen Installation av en extra X-10 siren TEST Förberedelser Diagnostisk test Handsändartest Test av funktionen TILL/FRÅN Test av Överfallssändare UNDERHÅLL Demontering av centralapparaten Byte av reservkraftsbatterier Byte av säkring...9 BILAGA A Förteckning over Detektorer Och Sändare...10 A.1 Förteckning över detektorplacering A.2 Förteckning över handsändare för förbikoppling A.3 Förteckning över nödlägessändare A.4 Förteckning över sändare for funktiosstyrning BILAGA B. X-10 FUNKTIONER...11 MEDDELANDE TILL INSTALLATÖREN Till centralapparaten PowerMax finns 3 st manualer: Installationsanvisning (denna manual avsedd för installatören) Programmeringsanvisning Användaranvisning (Används även under installationen. Måste ovillkorligen efter utförda tester överlämnas till ansvarig ägare av systemet). Bilaga A och B underlättar planeringen av själva installationen. Var noggrann med att fylla i formulären - vilket kommer att förenkla och underlätta själva installationsarbetet. Noggrant ifyllande skapar också en lista över detektorer och sändare som ingår i denna installation. Kompatibla detektorer och sändare listas och beskrivs kort i avsnitt 2.8 och 2.9 i denna anvisning. Kom ihåg - vi rekommenderar att centralapparaten tillfälligt strömförsörjs efter uppackning, och programmeringen genomförs vid arbetsbänken enligt installationsplanen. Stycket 2.3 i denna anvisning behandlar programmeringen. Flödesschemat i programmeringsanvisningen visar samtliga möjliga variabler för varje parameter. Fabriksinställningarna är markerade med fyllda fyrkanter till höger, och andra funktioner (som är valbara) är markerade med entom fyrkant. Denna funktion möjliggör märkning i de tomma fyrkanterna när avvikelser sker från fabriksinställningen. För att öka reservkraftstiden från NiCd batteri (vilket ger 4-6timmar), rekommenderas användning av 6 st Ni-Mh batterier, storlek AA som har en kapacitet på 1600 mah (fabrikat GP). Vid avbrott i 230 V spänningsmatningen kommer dessa batterier att ge upp till 20 timmar övervakning utan larm och upp till 16 timmar vid larm. Trots att inställning av tid och datum är en av användarens uppgifter rekommenderar vi inställning av tid och datum vid själva programmeringen. Tillträde till Användarinställningar är möjlig via punkt 9 i installatörsmenyn (se användaranvisningen för exakt beskrivning). När programmeringen är klar, skall installationen fullföljas enligt beskrivningen i Installationsanvisningen från avsnitt 2.4 och framåt DW5450 1

2 1. BESKRIVNING PowerMax är en mycket installationsvänlig radiobaserad, fullt övervakad centralapparat med 30 sektioner. Systemet är framtaget för att tillgodose användarens önskemålmen har även funktioner som gör installationen enklare ännågonsin förut. Lätt att installera Plugg-in plintar, där ledningar kan anslutas innan inkoppling sker i enheten. Snabb in- och urkoppling av telelinjen, telefonen och X-10 enhet med modularanslutning. Speciellt väggfäste vilket möjliggör installation utan att enhetens kapsling öppnas. Extra RS-232-plint för datoranslutning. Enkelt handhavande Status, larmminne och felindikeringar visas på begäran. Diagnostiskt test som akustiskt och visuellt visar signalnivån för varje detektor. Fjärrstyrning och kontroll av status via telefon. Händelseminne och information via displayen visar de senaste 100 händelserna. Upp och nedladdning från fjärransluten dator via telelinje och modem. Standardbatterier för reservkraft, lätta att ersätta, tillhandahålls i vanliga affärer. Snabb programmering Flervalsfunktion vid inställning av varje parameter Otvetydiga omedelbara visuella och akustiska signaler Installatören har tillträde till användaremenyn. Ett fullt utrustat larmsystem baserat på PowerMax innehåller enheterna som visas i figur 2 i användaranvisningen. 2. SPECIFICATION 2.1 Generella data Antal sektioner: 29 radioöverförda, 1 för kabelanslutning (sektion nr. 30). Krav vid kabelanslutning: 2.2 KΩ E.O.L motstånd (max motstånd i kabel 220 ohm) Sektionstyper: Volym, skalskydd, fördröjd 1, fördröjd 2, 24-timmars - ljudande, 24-timmars - tyst, brand, ej larmande och överfall. Användarkoder: 8 koder 4 siffror vardera Styrningsmöjligheter: - Kodförbikopplare - PowerCode / Code-Secure handsändare - Fjärrstyrning via telefon - Lokal eller fjärrdator Display: Enkelrads, bakomljus med 16 tecken LCD och 4 LED indikeringar Tillkopplingsfunktioner: BORTA, HEMMA, DIREKT TILLK. BORTA, DIREKT TILLK HEMMA DÖRRNYCKEL, FORCERAD (ej användbar i SKAFOR/FG installationer). Larmtyper: Tyst larm, larmsiren eller summer (internt) larm, enligt sektioneringen Siren signaler: Oavbruten (inbrott/24 timmars/överfall); trepuls - paus -trepuls.(brand). Larmtid (siren): Programmerbar (fabriksinställd till 4 minuter) Intern summer utgång: minst 85 dba vid 3 meter Övervakning: programmerbar tid för inaktivitets larm Specialfunktioner: - Tal och ljudkontroll - Hem Automation kontroll via elnät (upp till sju X-10 moduler) med varierande funktion enligt programmering - Uppmärksamhetssektioner (Chime zones) - Diagnostisk test och lagring av händelser - Fjärrstyrning via telefon - Datorövervakning och ned/upp laddning via dator - Tillkallande av hjälp via överfallssändare - Inaktivitetsbevakning av äldre, psykiskt handikappade och dementa. - Meddelande central (inspelning och återuppspelning) - Tvåvägs röstkommunikation Datarapporter: Status, larm minne, problem, lagring av händelser. Tidsangivelse: Centralpanel innehåller och visartid och datum. Europeisk Standard: EMC Emission: EN RFI: EN EMC Immunitet: EN EMC Immunitet till använd HF: EN Telefoni: TBR Säkerhet: EN60950+Am1(93), Am2(93),Am3(95), Am4(97) PowerMax är kompatibel med RTTE krav. - Direktiv 1999/5/EC från EU-parlamentet och från Rådet av den 9 mars HF delen Frekvenser: 433 MHz eller andra UHF kanaler enligt lokala bestämmelser i landet Mottagare typ: Super-heterodyne, fasta frekvenser Räckvidd mottagare: 180 meter i fri terräng Koder: PowerCode och/eller CodeSecure 2.3 Elektriska data Strömförsörjning: Plugg-in transformator. 230VAC, 50Hz / 9 VAC, 700 ma eller 230 VAC,50 Hz / VAC, 1A I Europa används: Endast godkända AC Adapter, försörjning till 9 VAC, 0,7A eller 1A Ström: Ca 95 ma i vila, 500 ma vid full belastning och larm PGM (extra) utgångs belastning: max 100 ma. Belastning siren utgångar med 700 ma transformator Intern summer: max 50 ma Extern siren: max 150 ma OBS! Extern siren kan belastas med upp till 300 ma vid intern summer och om PGM-utgången ej används. Sirenutgångarnas belastning med 1A transformator: Intern summer: max 50 ma Extern siren: Max 350 ma OBS! Värdet 350 ma gäller endast för enhet märkt l.option: 9VAC / 1A plugg-in transformerl. 2 DW5450

3 Säkring: 650 ma PTC kretsskydd. 0,5 A för siren / sirenkrets skydd. Re servkraftsbatteri (ger försörjning under minst 4 timmar) Val 1-9V, sex alkaline AA batterier, 1.8 Ah Val V sex Nickel Kadmium laddningsbara AA batterier, 650 mah. Batteri test: En gång var 24:e timme, en gång per timma vid 230 bortfall. SKAFOR installationer: Laddningsbara 1.2V 1600mA 1800mA batterier, GP, Golden Power eller liknande. Batteri-test en gang varje 10 sekunder. 2.4 Kommunikation Inbyggt modem: 300 Baud, Bell 203 protokoll Dataöverföring till lokal dator: Via RS232 seriell port Rapport destination: 2 centraler, 4 privata telefoner och 1 personsökare Rapport format: SIA Puls 4/2 1900/1400 Hz, Puls 4/2 1800/2300 Hz, Contact ID Pulser: 10, 20, 33 och 40 pps - Programmerbart meddelande till privattelefon: ton eller tal Meddelande till personsökare: PIN Nr. - Larm typ - sektion Nr. 2.5 Fysiska data Arbetstemperatur: 0 C till 49 C Lagrings temperatur: -20 C och 60 C Fuktighet: 90% relativ fuktighet vid 30 C Storlek: 250 x 190 x 44 mm Vikt: 905 gram utan batterier Färg: Benvit och grå 3. INSTALLATION 3.1 Uppackning av utrustningen Öppna kartongen och kontrollera att samtliga tillbehör finns med. Var vänlig och kontakta leverantören omgående om något saknas. 3.2 Spänningsförsörjning Inläggning av sändarnas ID koder i minnet är enklare att utföra före själva installation av PowerMax, med samtliga detektorer och centralapparaten på en arbetsbänk. Därför måste enheten tillfälligt spänningsförsörjas innan detta arbete kan påbörjas via den externa transformatorn eller via reservkraften. Anslut ledningarna från transformatorn (9VAC) till plintarna 9 VAC POWER (placerade i den rektangulära öppningen på baksidan av PowerMax kapslingen - se fig. 10) Bortse från eventuella Felindikeringar (då dessa kan bero på att batteri saknas eller att telelinjer ej är anslutna) Alternativt kan spänningsförsöjning ske via reservkraftsbatteri: A. För in en skruvmejsel i hålet enligt fig. 1. C. Lyft upp locket enligt anvisningar i fig. 2. Frigör sedan de vinklade tapparna på vänstra sidan och tag bort locket. Batteriluckan är nu synlig (se fig. 3). Figur 2. Demontering av lock över batteriluckan Lock över batterier Hål för vinklade tappar OPEN CLOSE Uttag för snäppfästen Lock över knappsats Figur 1. Lossa batterilocket B. Vrid försiktigt på mejseln så att öppna det högra kanten av locket öppnas och båda snäppfästena till höger släpper. VARNING! Försök inte öppna från den vänstra sidan då detta kommer att förorsaka på locket och de ej synliga tapparna i vänstra kanten. Batterilucka Skruv för batterilucka Säte för sabotagebrytarens fjäder Figur 3. Batteriluckan efter demontering av locket D. Tag bort skruven som säkrar locket (se fig. 3, (fäll upp och tag bort locket. Nu har du tillgång till batterihållarna (se fig. 4) E. Lyft ur batterihållaren och kontrollera att bygeln för val av batterityp är rätt placerad. (se fig. 4). För alkaliska batterier skall bygeln placeras på de två nedre stiften. För nickel-kadmium batterier (CHRG) laddningsbara - skall bygeln placeras på de två övre stiften. FÖRSIKTIGHET! Var noga med kontrollen av att bygeln är placerad efter batterityp. DW5450 3

4 BAT Bygel här i läge för Batterihållare laddningsbara batterier Figur 4. Bygel för val av batterityp F. Montera alla sex batterierna. Tre upptill och tre I botten. Var noga med att den plana (-) ändan placeras mot de runda fjädrarna och att knapp ändan (+) placeras mot den flata kontakten. Figur 6. Lösgörande av bottenhållarens snäppfäste Batterityp AA 1,5 V eller 1,2 V OPEN CLOSE Batterihållare Batteriutrymme Sabotagebrytare Lås för fäste Figur 5. Batteri hållare på plats med installerade batterier G. Placera tillbaka batterihållare, lägg tillbaka locket över batterierna och skruva fast det. Bortse från eventuella Problem indikering ar (då dessa kan uppkomma genom avsaknad av batteri eller ej anslutna telelinjer). H. Montera locket över batteriluckan - för in de vinklade benen på vänster sida och tryck sedan ned den högra så att den snäpper fast. 3.3 Programmering Det lönar sig att planera - använd bilaga A och B som finns i slutet av denna anvisning för att registrera tänkt placering av varje detektor, innehavare och uppgift för varje sändare och övervakningsplanen för X-10 enheterna. Samla ihop samtliga sändare och detektorer och märk var och en efter användningsområde enligt planen. Programmera nu systemet enligt instruktionerna I programmeringsanvisningen. 3.4 Montering av fäste A. Demontering av fästet från kapslingen En noterbar fördel med PowerMax är att enheten kan monteras utan att öppna kabinettet. Alla anslutningar är åtkomliga via den rektangulära öppningen på baksidan, kabelkanal finns förbered över baksidan på kabinettet. Snabb montering av PowerMax är möjlig med special fästet och en unik mekanisk koppling / lås mekanism. Enheten levereras med bakstycket placerat på baksidan. Bakstyckets lås i fronten (se figur 5) är öppet vid leverans. Eftersom en hake i bottendelen av fästet är fast mot kabinettet, måste en speciell plast nyckel (levereras med) användas för att frigöra denna. Figur 7. Borttagande av fästet B. Fästet. Efter demontering av fästet kan utförandet studeras se fig. 8 och identifiera de olika delarna. De övre och nedre hålen är avsedda för permanent montering på vägg med skruv och plugg. Kam för sabotagebrytaren Fixeringsring för kammen Nedre monteringshål Kapslingshållare Övre monteringshål Sätt in brickan här (förhöjningen inne i ringen) Plastbricka Dubbelt Klofäste Figur 8. Fästet framifrån En fixeringsring och kam sitter i det nedre benet, fästet med tre tunna brytbara plasttungor. En stor plastbricka medföljer fästet och skall placeras i ringen så att ringen kan fästas i väggen. Med brickan på plats, kan en fjärde skruv användas för att fästa ringen och kammen i väggen. När centralapparaten är monterad går kammen in genom ett uttag i centralapparatens bakstycke och trycker in sabotagekontakten. Vid demontering av centralen från 4 DW5450

5 fästet kommer sabotagelarm att utlösas. Bortbrytning av hela installationen från väggen kommer även det att utlösa sabotagelarm eftersom fästet med ringen och kammen bryts loss och blir kvar på väggen. C. Montering av fästet på väggen Välj en lämplig skyddad plats, dock lätt åtkomlig för de framtida användarna av systemet. Kontrollera att ostörd spänningsförsörjning och telelinje finns framdragna i närheten av installationsplatsen. Använd fästet som borrmall vid monteringen. Borra hålen och montera fästet på väggen med alla fyra skruvarna. Var noga med att plastbrickan placeras i ringen, enligt anvisningen, se fig Anslutning Samtliga plintar och anslutningar är åtkomliga via öppningen på baksidan av PowerMax (se. fig. 9). Samtliga skruvplintar kan tas bort för enkel anslutning och därefter sättas på plats. 6-poligt modularuttag för telelinje Kabelkanal Kabelkanal 8-poligt modularuttag för telelinje och telefonapparat Övre kabelkanal Säkring för siren 0.5A PGM utgång& ingång för sektion 30 DEF Återställning till grundinställning Bakre öppning COM+ INT - EXT - Figur 9. Infälld plats för kabelanslutning Notera: Plinten för sektion nr. 30 är byglad med ett motstånd på 2,2 k vid leveransen. Detta motstånd måste sitta kvar om inte någontrådbunden detektor används Undre kabelkanal Spänningsanslutning och utgång för siren 6-poligt modularuttag för extrafunktioner VARNING! Var noga med att placeringen blir korrekt vid monteringen av plintarna på kretskortets stift, annars finns risk för att kretsarna skadas. Teleanslutningarna är också mycket enkla att hantera genom dess snabbkopplingar av modulartyp. För anslutning av telefonkontakterna, behövs följande: En längd 6-ledad, färgkodad modularkabel. En längd 8-ledad, färgkodad modularkabel. Två 6-poliga RJ-11-kontakter och en 8-polig RJ-31Xkontakt, för anslutning av kablarna i PowerMax. Pressverktyg för modularkontakter RJ-11 och RJ-31X Se figur 10 och gör på följande sätt: A. Plocka bort skruvplintarna, en i taget och anslut ledningarna. B. Montera plintarna, en i taget, på kretskortetsstift. C. Förbered ledningarna som ansluter: X-10-modulen plinten för X-10 interfacemodulen (Var noga med 1 till 1") Linjeplinten till telefonlinjen (eller linje & apparatsplinten till linje och den lokala telefonen) D. Tryck fast RJ-11- och RJ-31X-kontakterna I respektive jack. Förväxla inte X-10 kontakten med linjekontakten. E. Drag ledningarna via kabelkanalerna på baksidan. Fortsätt med avsnitt 3.6 när samtliga ledningar är ordentligt på plats. 3.6 Montering av centralapparaten i fästet När all anslutning av ledningar är avslutad och placerade inom kabelkanalerna på baksidan, återstår endast monte ring av centralapparaten i fästet. Vid demonteringen av fästet från kapslingen (se avsnitt 3.4), framgick hur fästet är konstruerat. Se fig. 11 och fortsätt på följande sätt: Utrustning till/från Anslutning till reläspole 2,2 k E.O.L. Magnetkontakt Transformator Utomhus siren 6-poliga RJ-11X kontakter 9 VAC Linje DEF COM+ INT - EXT - Inomhussiren A 8-poliga RJ-31X kontakter Telefonapparat Linje Telefonapparat PL 513 X-10 Interfacemodul 6-poliga RJ-11X kontakter Viktigt! 1 till 1-ledning så som visas Figur 10. Ledningsanslutningar Viktigt! 1 till 1-ledning så som visas DW5450 5

6 A. Håll kapslingen med översidan något lutad mot dig med det dubbla klofästet mitt för hålet I nedre delen av kapslingen. Kapslingshållare Kam för sabotagebrytare Hål för dubbelt klofäste Dubbelt klofäste Hål för kapslingshållare Figur 11. Montering av centralapparaten i fästet uppifrån B. Tryck in det dubbla klofästet i kapslingen så långt som möjligt, fortfarande med kapslingen lutande utåt. C. Använd det dubbla klofästet som gångjärn och för kapslingens övre del mot väggen och låt de två kapslingshållarna i överkanten ansluta I kapslingen. D. Så snart kapslingen är upprätt mot fästet, tryck enheten nedåt (c:a 10 mm) tills hakarna är ordentligt på plats. Det dubbla klofästet i neder kant skall fästa med ett klick. Figur 12. Montering av centralapparaten i fästet - från sidan E. Tag bort det vänstra locket på framsidan enligt avsnitt 2.2, moment A till C. F. Här finns en låsanordning för fästet, se fig. 13. Låsanordningen är i öppet läge A. A. ÖPPEN B. STÄNGD Figur 13. Låsning av fästet G. Tryck ned låset enligt pilen så att låsanordning en är stängd enlig B. Drag åt skruven. H. Kontrollera monteringen genom att försiktigt dra kapslingen från väggen. Är den rätt monterad skall den ej gå att dra loss från fästet. Notera: Se Avsnitt 5.1 för demontering. 3.7 Anslutning av spänningsförsörjning OBSERVERA! Anslut ej spänningen förrän samtliga kablar har anslutits. A. Anslut transformatorn direkt - lysdioden l.powerls tänds. B. Avståndet från transformatorn till systemet får ej överstiga 45 meter med 0,25mm kabel. 3.8 PowerMax kompatibla detektorer Med alla detektorer som är kompatibla med PowerMax systemet medföljer installationsanvisningar. Läs dessa noggrant och följ anvisningarna. A. Passiva IR-detektorer PIR Radioöverförda passiva IR-detektorer (PIR) som används i systemet är av PoweCode-typ. PowerMax kan lära sig varje detektors ID-kod och länka den till en specifik sektion (se avsnitt 3 i programmeringsanvisningen) Några enheter visas nedan: Figur 14 Figur 15 MCPIR-3000 Figur 16 MCPIR-2000 &K-940MCW K-980MCW Notera! K-940MCW och K-980MCW är husdjursimmuna detektorer. Förutom de unika 24-bitars identifieringskoderna, överför var och en av detektorerna ett övervakningsmeddelande som innehåller följande information: Detta är ett underhålls meddelande Detektorn är i funktion (eller inte) Detektorn är utsatt för sabotage (eller inte) Reservkraftsbatteriet har låg späning (eller normalt) Om någon av detektorerna detekterar rörelse, sänds ett meddelande till centralapparaten. Om systemet är aktiverat utlöses ett larm. B. Magnetkontakt med sändare MCT-302 En magnetkontakt med Power Code sändare, som används för att detektera om dörrar och fönster öppnas. Larmkontakten är sluten så länge som dörren eller fönstret är stängt. Denna Figur 17 MCT-302 enhet har en extra larmingång som verkar som om det var en separat sändare. Den sänder (eller sänder ej) återställningsmeddelande till central-apparaten, beroende på inställning av en DIP-omkopplare. Återställningsmeddelandet informerar om dörren eller fönstret är öppet eller stängt genom centralens display. C. Universalsändare MCT-100 En PowerCode-sändare lämplig för radioöverföring från två vanliga IR-detektorer, magnetkontakter eller andra detektorer i samma rum. Enheten har två ingångar, som fungerar som separata radiobaserade sändare och som sänder olika ID-koder. Varje ingång kan sända ett återställningsmeddelande till centralapparaten, valbart med DIP-omkopplare. Figur 18 MCT DW5450

7 D. Radiobaserade rökdetek-torer MCT-423 En foto-elektrisk rökdetektor utrustad med Power-Code sändare. Är detektorn anslu-ten till en brandsektion utlöses larm vid detektering av rök Figur 19. MCT-423 E. Radiobaserad glaskross detector MCT-501 En akustisk detektor utrustad med PowerCode sändare. Eftersom automatisk återställning sker efter detektering, sänder denna enhet inget återställningsmeddelande till centralapparaten. Figur 20. MCT PowerMax kompatibla sändare Notera: Med varje sändare packas en instruktion för batteriinstallation och handhavande. Var noga med att lämna över denna information till användaren. PowerMax-systemet är kompatibelt med en och fler kanals hand och trygghetssändare som använder PowerCode och CodeSecure kodning. Flerkanals PowerCode-sändare överför samma kod varje gång samma knapp trycks in. De kan användas för överfallssignalering, eller för aktivering av PGM utgången eller styrning av funktion via X-10 enheterna. De kan ej användas för till och frånkoppling av systemet. CodeSecure-sändare har rullande koder, de sänder en ny kod varje gång samma knapp trycks in. Detta ger en högre säkerhetsnivå, särskilt i till och från kopplingsapplikationer, eftersom koden ej kan kopieras (stjälas) av en obehörig person. Nedan följer basfakta på flera kompatibla sändare. Möjligt användningsområde anges i respektive bild. A. Miniatyrhandsändare med nyckelring MCT-234 Miniatyrsändare med fyra kanaler. En sändare medföljer PowerMax. Programmering kanske av extraknappen för funktioner enligt användarens önskemål. B. Trygghetssändare med en kanal MCT-231 / MCT-201 MCT-231 är en CodeSecuresändare och MCT-201 är en PowerCode sändare. De kan användas för funktionerna som visas i bilden. C. Handsändare medfyra kanaler MCT-134 / MCT-104 MCT-134 är en CodeSecure-sändare och kan ersätta minihandsändaren MCT-234. MCT-104 är en PowerCode sändare och kan användas för nödlägeslarm och funktions styrning. Båda enheterna har samma utseende. D. Handsändare medtvå kanaler MCT-132/MCT 102 MCT-132 är en CodeSecuresändare med funktionerna enligt bilden. MCT-102 är en PowerCode-sändare som kan användas för nödlägeslarm och functions styrning. Båda enheterna är lika till utseendet. BORTA ÖVERFALL HEMMA FRÅNKOP- PLING EXTRA Fig. 21. MCT-234 MCT-201: NÖDLÄGE ELLER EJ LARM MCT-231: ENDAST FRÅNKOPPLING Fig. 22. MCT-231 / 201 FRÅNKOP- PLING EXTRA HEMMA NÖDLÄGE BORTA NOTERA: DE VISADE KNAPP- FUNKTIONERNA GÄLLER ENDAST MCT-134 Fig. 23. MCT-134 / 104 FRÅN BORTA Fig. 24. MCT-132 / 102 E. Handsändare med en kanal MCT-131/MCT 10 MCT-131 är en CodeSecure-sändare och MCT 101 är en PowerCode sändare med funktionerna enligt bilden. Båda enheter är lika till utseendet.. F. Vattentät handleds-sändare MCT-211 MCT-211 är en PowerCode sändare med en kanal och kan användas för funktionerna nödlägeslarm eller functions styrning. MCT-101: NÖDLÄGE ELLER EJ LARM MCT-131: ENDAST FRÅNKOPPLING Fig. 25 MCT-131/101 NÖDLÄGE ELLER EJ LARM Fig. 26 MCT Anslutning av RS232 modulen. Centralapparaten kan utrustas med en RS232 modul för seriell dataöverföring till en lokal dator (PC). Om enheten ej medföljer, sitter en särskild plastplugg på platsen där modulen skall placeras. Montering av en RS232-modul, I ett redan installerat PowerMax-system sker på följande vis: A. Tag bort kapslingen från fästet (Se avsnitt 5.1). B. Tag bort det fabriksinstallerade plastlocket genom att dra det ur spåren se fig. 27. REKTANGULÄRA SPÅR PLASTLOCK FÖR UTTAG SPONT UTTAG FÖR RS 232 MODUL Figur 27. Borttagande av plastlocket från platsen där RS232 skall placeras. C. För in RS232-modulen i spåren så att modulen fastnar enligt fig. 28. D. Tryck in modulen hela vägen så att fyrstiftskontakten pluggas in i enheten. Notera: När modulen är korrekt på plats fjädrar låsen tillbaka över modulens överkant. E. Gör i ordning en platt RS232 modularkabel och anslut den med en sexpolig RJ-11-kontakt i PowerMax. Anslutningen till datorn kan variera. F. Anslut RJ-11 kontakten i uttaget och böj kabeln bakåt och ut via kabelkanalen. G. Återplacera kapslingen i fästet enligt instruktionen i avsnitt 2.6. SPÅR (1 AV 2) SNÄPPFÄSTE (1 AV 2) ANSLUTNINGSLIST MED 4 STIFT 4-POLIG PLINT (DOLD) UTTAG FÖR RS 232 LEDNING Figur 28. Placering av RS232 modulen. DW5450 7

8 3.11 Installation av en extra X-10 siren Om behov föreligger för en extra radiobaserad utomhussiren, kan en X-10-modul installeras. Den aktiveras av en signal som överförs via en inbyggd elektrisk ledning inomskyddat område. Denna siren kan ersätta den normala utomhussirenen eller vara ett komplement utan ytterligare kabeldragning. Givetvis kan en sådan siren endast användas tillsammans med en extra power-line interface modul. X-10 siren är klar för användning vid anslutning av spänningen, utan omprogrammering av PowerMax. 4. TEST 4.1 Förberedelser Kontrollera att samtliga fönster och dörrar är stängda. Om samtliga sektioner är opåverkade (säkrade), visar displayen följande: KLAR HH:MM Om systemet ej är klart Ej Klar, fråga centralapparaten genom att trycka upprepade gånger på knappen <VISA/OK>. Orsakerna till ett eller flera fel visas på displayen och läses upp. Vidtag nödvändiga åtgärder för att rätta till felen före test av systemet (se 3.2 nedan). 4.2 Diagnostisk test För att fastställa korrekt funktion av samtliga detektorer I systemet, utförs en omfattande diagnostisk test. För att utföra denna test, måste du ha tillgång till avsnitt 8 i installatörsmenyn på samma sätt som när du programmerade centralapparaten: A. Tryck på knappen <NÄSTA> tills displayen visar: INST. LÄGE B. Tryck <OK> för att välja installatörsmenyn. Centralapparaten kräver nu installatörskoden. C. Ange installatörskoden ( ) eller den nya installatörskoden som redan inprogrammerats. Den glada melodin (- - - ) ljuder om koden är korrekt och displayen ändras till: 1.NY INST. KOD D. Tryck <NÄSTA> eller <BACK> tills nummer och namn visas på den Önskade funktionen: 8. DIAGNOSLÄGE E. Fortsätt med avsnitt 9 i programmeringsanvisningen. 4.3 Handsändartest Utför en överföring från varje handsändare som är ansluten till systemet (enligt listan tabell 2, bilaga A). Aktivera centralapparaten med varje sändare till läge AWAY och utför därefter omedelbart frånkoppling. Vid tryck på handsändarens knapp för AWAY, tänds indikeringen ARM och displayen visar: TILLK- BORTA VAR GOD LÄMNA NU Utpasseringfördröjningen börjar ljuda. Tryck på handsändarens knappen DISARM ( ). Indikeringen ARM slocknar, den glada melodin (- - - ) ljuder och displayen visar åter: KLAR HH:MM Endast inställning av HUS KOD och ENHETSKOD väljarna i X-10 enheten enligt följande krävs: Hus kod: Ställ väljaren på den bokstaven som kommer efter bokstaven som programmerats som huskod för det skyddade området. Om t.ex. den programmerade huskoden är J ställ då sirenens huskodsväljare på K. Notera: Om den programmerade huskoden som valts är bokstaven P (som är den sista programmerbara bokstaven) välj A för siren. Enhetskod: Siren fungerar endast om enhetskodens väljare ställs på 1". Testa att knappen AUX på varje handsändare fungerar I överensstämmelse med informationen noterad i tabell A.2, bilaga A. Kontrollera att knappen AUX utför vad den är programmerad för. Om knappen AUX ( ) är definierad som STATUS kommer systemets status att visas vid knapptryckningen. OM knappen AUX ( ) är definierad som Tillkoppling Direkt tryck på AWAY knappen och sedan på AUX knappen.svaret skall då vara: TILLK. DIREKT (växlande) VAR GOD LÄMNA NU och ljudet för utpasseringsfördröjningen hörs. Tryck på DISARM ( ) omgående för att koppla från om: Om AUX ( ) är programmerad som PGM/X-10" och utsedd att aktivera en eller flera X-10 enheter, tryckning på ( ) skall då aktivera funktionen som kontrolleras av valda X-10 enhet(er). Om AUX ( ) är programmerad som PGM/X-10" och avsedd att aktivera PGM utgången, tryckning på ( ) kommer då att aktivera den enhet som anslutits via kabel till PGM utgången. 4.4 Test av funktionen TILL/FRÅN X-10 enhetens uppdrag den noterade informationen som noterats på bilaga B till denna anvisning underlättar denna test. Gå igenom tabellen i bilaga B kolumn för kolumn. Om t.ex. TILL vid tillkoppling kolumnen har markerats med ett X i raderna avseende enheterna 1,5 och 7 - skall systemet kopplas till och funktionerna av dessa enheter kontrolleras så att de verkligen aktiverades vid tillkopplingen. Fortsätt på samma vis med de följande kolumner-na och testa att status för respektive enhet aktiveras. Kontrollera att samtliga funktioner aktiveras enligt programmeringen. VIKTIGT! Före test av TILL vid tillkoppling och Till med sektion" kontrollera att funktion är tillåten tryckk knappen 9 upprepade gånger och kontrollera att displayen visar: MED TIMER PÅ och MED GIVARE PÅ En mörk ruta längst till höger bekräftar att dessa funktioner är tillgängliga. Det enklaste sättet att testa tidsaktivering är att välja avsnitt 9 i installationsmenyn ( 9. ANV. INSTÄLLN. ) och ställ klockan några minuter före aktuell starttid". Glöm dock inte att återställa klockan till korrekt tid. 8 DW5450

9 4.5 Test av Överfallssändare Utför en överföring från varje sändare som anslutits till en överfallssektion (enligt listan i tabell A3 bilaga A). T.ex. vid tryckning på knappen till en överfallssändare som är ansluten till sektion 22, visar displayen följande: S22 NÖDSITUATION STÖRD (växlande) Det är viktigt att meddela larmcentralen att testen utförs eller helt enkelt koppla bort telefonlinjen från PowerMax under själva testet för att undvika obefogade larm. 5. UNDERHÅLL 5.1 Demontering av centralapparaten A. Lyft upp det vänstra locket och tag bort detta försiktigt enligt anvisningarna i avsnitt 3.2, moment A till C B. Låset till fästet är i låst läge (se fig 29A). C. Lossa skruven tills låset kan frigöras. D. För upp låset i pilens riktning till position open (öppen) enligt B och fäst skruven. OPEN (ÖPPEN) CLOSE (STÄNGD) OPEN (ÖPPEN) CLOSE (STÄNGD) BAT A. STÄNGD B. ÖPPEN Figur 29. Upplåsning av fästet E. Sätt in nyckeln för att frigöra backstycket, denna medföljer PowerMax paketet, så långt in som det går i hålet (se figur 30). Detta frigör enheten F. Skjut enheten ca 10mm uppåt. Figur 30. Öppning av låset. G. Efter att ha skjutit enheten upp, ta bort plastnyckeln och dra övre delen av enheten ifrån fästet mot dig. H. När enhetens övre del är lös kan du dra botten på enheten och frigöra den från de dubbla klorna i botten på fästet. 5.2 Byte av reservkraftsbatterier VARNING! Om byte av batterityp sker från ladd ningsbara till alkaliska måste bygeln för batterityp ändras till DRY. Om detta ej sker kommer batterierna att skadas med risk för att syra läcker ut och förorsakar ytterligare skador. VARNING! Om byte av batterityp sker från laddningsbara till alkaliska måste bygeln för batterityp ändras till DRY. Om detta ej sker kommer batterierna att skadas med risk för att syra läcker ut och förorsakar ytterligare skador. BATTERIHÅLLARE BYGEL FÖR BATTERITYP (HÄR I LÄGE FÖR ALKALISKT BATTERI DRY ) Figur 31. Bygel i position för alkaline batteri DRY Byte och nyinstallation av batteri är ungefär det samma (se avsnitt 2.2). Den enda skillnaden är att man måste avlägsna de gamla batterierna och kontrollera att batterihållarna och fjädrarna är fria från korrosion. Om korrosion förekommer på batterihållarna, skall de rengöras med hett vatten och sedan skall kontakterna filas rena tills de blänker. I extremfall måste batterihållarna bytas ut. Med nya batterier, korrekt monterade och tillslutet batterilock skall indikeringen FEL försvinna. Dock kommer MINNE meddelandet att blinka (beroende på sabotage-larm som aktiverades när locket till batteriutrymmet öppnades terställ minnet genom kort TILL/FRÅN koppling. 5.3 Byte av säkring PowerMax har ett säkring. Siren säkring -0,5 A. Om säkringen går sönder, kommer indikeringen för problem att tändas (FEL) (tillsammans med KLAR eller EJ KLAR - beroende på situation) Tryckning på VISA / OK kommer att visa meddelandet SÄKRINGSFEL i displayen. Säkringen är åtkomlig via baksidan på kapslingen (Se fig. 32) För att byta säkring måste kapslingen tillfälligt demonteras (enligt beskrivning i Avsnitt 5.1 ovan) Tag bort och kontrollera säkringen, bruten ledare i glasröret kan vara synlig, vid osäkerhet kontrollera säkringen med mätinstrument. Byt felaktig säkring mot en ny med samma värde. Aktuell problemindikering försvinner då omgående. 0.5A DEF COM+ INT - EXT - SIRENSÄKRING Figur 32. Säkringens placering DW5450 9

10 BILAGA. A Förteckning över Detektorer och Sändare A1. Förteckning över detektorplacering Sektion Sektionstyp Detektorplacering eller sändartilldelning (för funktionsstyrning eller nödlarm) Akustisk signal (JA/NEJ) Styr PGM (X = JA) Styr X-10 Enhet nr. Sektionstyper: 1 = Volymskydd 2 = Skalskydd 3 = Fördröjd 1 4 = Fördröjd 2 5 = 24 timmar tyst 6 = 24 timmar akustisk 7 = Brand 8 = Ej larm 9 = Nödläge. Sektionslokalisering: Skriv ner varje detektors placering. Vid programmeringen kan ett av 26 angivna sektionsnamn väljas (plus tre sektionsnamn som användaren själv kan hitta på - se fig. 3 i programmeringsanvisningen). A2. Förteckning över handsändare för förbikoppling Sändaruppgifter Nr. Typ Ägare Status eller direktillkoppling Ange vald funktion - se avsnitt 5.16 i programmerings-anvisningen. 5 Systemstatus Funktion hos extraknappar PGM-styrning X-10-styrning Ange om utgången skall aktiveras eller ej - se avsnitt 7 I programmerings-anvisningen.. Markera de X-10-enheter som aktiveras -se avsnitt 7 i program- mering-sanvisningen. 6 Direkttillkoppling Ja Nej DW5450

11 A3. Förteckning över nödlägessändare Sändare nr. Sändartyp Registrerad till sektion Ägare A4. Förteckning över sändare för funktionsstyrning Sändare nr. Sändartyp Registrerad till sektion Ägare Funktion BILAGA B. X-10 X FUNKTIONER NER Sändare Sändar - TILL vid TILL TILL TILL TILL timer Till sektionsnr. nr. typ tillkoppling minne fördröjning handsändare Till Från a b c DW

12 VISONIC LTD. (ISRAEL): VISONIC INC. (U.S.A.): VISONIC LTD. (UK): COMPANY SITE: VISONIC LTD P.O.B TEL-AVIV ISRAEL. TEL.: (972-3) , FAX: (972-3) NORTHWOOD DRIVE, BLOOMFIELD CT TEL.: (860) , (800) FAX: (860) FRASER ROAD, PRIORY BUSINESS PARK, BEDFORD MK44 3WH. TEL.: (0870) ; FAX: (0870) SALES TEL.: (0870) ; PRODUCT SUPPORT TEL.: (0870) POWERMAX DW5450- (REV. 0, 12/02) Translated from DE5450- Rev DW5450

Din manual VISONIC POWERMAX http://sv.yourpdfguides.com/dref/2457078

Din manual VISONIC POWERMAX http://sv.yourpdfguides.com/dref/2457078 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för VISONIC POWERMAX. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

CENTRALAPPARAT MAX-5 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12255.

CENTRALAPPARAT MAX-5 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12255. CENTRALAPPARAT MAX-5 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12255. BESKRIVNING. MAX-5 är en mångkunnig och prisvärd central som med hjälp av en DIP-omkopplare enkelt programeras för olika funktioner. MAX-5 har

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Handhavarinstruktion För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Viktigt! Tänk på att systemet är programmerat med en såkallad skärmsläckare som med automatik släcker ned displayen efter ca 20 sek.

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S Malmbergs Elektriska AB Box 144, 692 23 Kumla Telefon: 019-58 77 00 Fax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www. malmbergs.com SÄKERHETSLARM HA51S Detta trådlösa larmsystem

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1 Installations- och programmeringsanvisning Caresse GSM-box Version A1 Innehåll Följande finns i förpackningen... 2 Så här installerar du Caresse GSM-box... 3 Installation av SIM kort och batteri i Caresse

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Agility Snabbguide Installation

Agility Snabbguide Installation Agility Snabbguide Installation För ytterligare information vänligen se installationsmanualen för Agility på www.riscogroup.com Tack för att du har valt det trådlösa systemet Agility från Risco Group.

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem DS7060

Handhavande. inbrottslarmsystem DS7060 Handhavande inbrottslarmsystem DS700 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

Introduktion. Figur 1: Den trådlösa I/O modulens huvudkomponenter. Sidan 1

Introduktion. Figur 1: Den trådlösa I/O modulens huvudkomponenter. Sidan 1 Introduktion RISCO Groups 2 vägs, trådlösa I/O och X10 modul är en utbyggnadsenhet för att ansluta trådbundna enheter till ett i övrigt trådlöst Agility säkerhetssystem. Denna in och utgångsmodul har fyra

Läs mer

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion Brandlarmscentral ALPHA Best nr. 21200 Introduktion Installationsanvisning Beskrivning av ingångarnas funktion Till skillnad från vad man kan tro så skickar även en ingång ut en spänning. Strömmen som

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508... 3 Översikt

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 LÄS IGENOM HELA PROGRAMMERINGSGUIDEN INNAN PROGRAMMERING

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier BE1411 Knappar och anslutningar Test / programmering Statuslampor 3,5 mm extern mikrofoningång Intern mikrofon BE9199 / BE9200 Extern mikrofon Tryckknapp för dörrklocka Extern triggeringång Teknisk information

Läs mer

Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning

Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning 1 Beskrivning PIR-2003 är en kombinerad sängvakt och dörrvakt. Man kan välja om man vill bevaka sängen eller om det räcker att bevaka dörren för att ge brukaren största

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

Bruksanvisning PIR-900

Bruksanvisning PIR-900 Bruksanvisning PIR-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2013-10-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 MONTERING / PLACERING...

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Telefonuppringare TD-110

Telefonuppringare TD-110 Manual ISAB International Security AB säljer telefonuppringare TD-110 och TD-101. Denna beskrivning beskriver funktionen hos TD-110 och TD-110W med överfallslarm. Kortfatta beskrivning har en ingång och

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning Rev 1.0

Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning Rev 1.0 Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning Rev 1.0 1 Beskrivning PIR-2003 är en kombinerad sängvakt och dörrvakt. Man kan välja om man vill bevaka sängen eller om det räcker att bevaka dörren för att ge brukaren

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm Programmering

Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm Programmering +P1 M1 M2 - + P1 M3 M4 - NC C NO +A +R Preliminär manual Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm LABORATIONSPLATTA LARMSYSTEM KSENIA Borra hål 4 mm Centralapparat lares 16IP CA El/teknikrum +P i1 i2 -

Läs mer

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Sida 1 Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Till Status Spänning Brand Skalskydd Sabotage Siren Tystad Fel 1 2 3 4 5 6 7 8 Installatör. Telefonnummer Sida 2 Snabbguide DS 7080i v2+ Tillkoppling

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 10 REV

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 Skötsel av systemet...4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Anfallslarm EPI-2000(-P) Bruksanvisning

Anfallslarm EPI-2000(-P) Bruksanvisning Anfallslarm EPI-2000(-P) Bruksanvisning 1 Beskrivning EPI-2000 är ett hjälpmedel för att påkalla hjälp för personer som drabbas av skakningar vid t ex ett generaliserat toniskt-kloniskt anfall (grand-mal)

Läs mer

Videoapparat SB4714W/2 & SB4701W/A. Installation och handhavande SB4714W/2

Videoapparat SB4714W/2 & SB4701W/A. Installation och handhavande SB4714W/2 Videoapparat SB7W/ & SB70W/A Installation och handhavande 86-05-9 SB70W/A SB7W/ Instruktioner Bewator avsäger sig allt ansvar för alla typer av oriktig användning av utrustningen, modifieringar av något

Läs mer

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE.

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE. Visonic Visonic NÄT TELE NÄT TELE FRÅN FUNK>> AVBRYT TILL FRÅN FUNK>> AVBRYT Larmkod 26 18 Datum 96-03-26 Tid 23.08 Larkkod 9876 18 96-03-26 Tid 01.27 A = PROGRAMMERING B = VIDAREKOPPLING C= KVITTERING

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 På/avlarmning av systemet... 4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...7

Läs mer

DS7240V2 Centralapparat

DS7240V2 Centralapparat Inbrottslarm DS7240V2 Centralapparat DS7240V2 Centralapparat Åtta fasta sektioner Åtta schemalagda händelser kan programmeras RF-kompatibel Upp till 32 användare med fjärrkontroller (tillbehör) Fyra programmerbara

Läs mer

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING ESMI Multi Signal AB Telefon: 09-768 0 00 Telefax: 09-768 0 99 Kumla Sweden ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING Läs dessa anvisningar noggrant före installation och driftsättning!

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy DIMENSION G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3

Läs mer

Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter. Installationsmanual

Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter. Installationsmanual Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter Installationsmanual - 2 - Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter Innehåll Sida KOMPONENTER 4 SÄKERHET 5 INSTALLATION 5 Erforderliga verktyg 5 Rekommenderat minimiavstånd

Läs mer

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING POWERMAX Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring Handhavande INNEHÅL 1. BESKRIVNING...4 1.1 Översikt...4 1.2 Egenskaper...5 1.3 Ordförklaringar...5 1.4 Symboler...5 1.5 Funktionstryckknappar...5

Läs mer

ASSA 3000 CODE Manual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA 3000 CODE Manual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA 3000 CODE Manual ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Innehållsförteckning Så här använder du kodlås ASSA 3000 CODE Så här använder du kodlås ASSA 3000 CODE 3 Kom igång med ditt

Läs mer

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS KP-1 Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA Innehåll 04 04 05 Lär känna ditt system Delar Knappsatsens arbetsstatus 07 08 09 Montering Använda den digitala knappsatsen Inaktivera med RFID-tagg/kort 10

Läs mer

POWERMAX. Programmeringsanvisning. Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring INNEHÅL DW5450P 1

POWERMAX. Programmeringsanvisning. Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring INNEHÅL DW5450P 1 POWERMAX Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring Programmeringsanvisning INNEHÅL 1. BESKRIVNING 1.1 Grundläggande råd...2 1.2 Tillträde till Installationsmenyn...2 2. PROGRAMMERING NY INSTALLATÖRSKOD...3

Läs mer

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning SE-2 000920 00896 Rev 1 Avant FAKTARUTA Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db Automatiska funktioner för tilt och förstärkning Välj mellan 3 UHF-ingångar, BI/BIII, bredbandsingång och satellit-mf)

Läs mer

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker.

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. LARM Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. INNEHÅLL kretskort och larmpanel batterihållare brickor lysdioder, LED motstånd summer strömbrytare påsnitar skruvar kartong

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för Tracer 1206RN Tracer 1210RN V 1.57 Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter... 4 Översikt... 4 Beskrivning av

Läs mer

DS7200V2-SWE. Programmeringsunderlag. Centralapparat

DS7200V2-SWE. Programmeringsunderlag. Centralapparat DS7200V2-SWE SV Programmeringsunderlag Centralapparat DS7200V2-SWE Programmeringsunderlag Innehåll SV 2 Innehåll 4. Programmering av centralapparaten...3 4.2 Systemparametrar...3 4.3 Områden...6 4.4 Användargränssnitt...7

Läs mer

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka)

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) MODELL: LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) LEARN-knapp Val av melodi Volymkontroll Blå lysdiod EGENSKAPER: * Självlärande trådlöst RF-system

Läs mer

Användarmanual DS7400/128 V3 & DS7400/16 V3

Användarmanual DS7400/128 V3 & DS7400/16 V3 Användarmanual DS700/8 V & DS700/6 V Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

4. PROGRAMMERING...7 4.5 DEFINIERING AV KOMMUNIKATIONSPARAMETRAR...15

4. PROGRAMMERING...7 4.5 DEFINIERING AV KOMMUNIKATIONSPARAMETRAR...15 SVENSKA POWERMAX+ Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring Installationsanvisning INNEHÅLL 1. BESKRIVNING...3 4.4.16 Ej Klar...12 2. SPECIFIKATION...3 4.4.17 Extraknappsfunktioner...12 2.1 Generalla

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida: 1. BESKRIVNING AV CarGard... 1 2. ANVÄNDNING AV CarGard... 2 Aktivering av larmet...2 Avstängning av larmet...2 Vid larm....2 Vid service av

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1/2 Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1/2 Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1/2 Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först...3 Sammanfattning...3 Teknisk data...3 Installation...5 Varning-viktigt...5 Display-enhet...5 Shunt-och kablage...5

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

Trådlös utomhussiren med blixtfyr VL-WOSF

Trådlös utomhussiren med blixtfyr VL-WOSF Trådlös utomhussiren med blixtfyr VL-WOSF Installations och Användarmanual Installations och Användarmanual Förord Denna instruktionsmanual är till för att hjälpa dig installera din trådlösa siren. Det

Läs mer

DS7220V2 Centralapparat

DS7220V2 Centralapparat Data BA TT+ BA TT - PO4 PO3 PO2 ALRM + PO1 A B PO1 SELECT ST ATUS ON 1 2 3 4 5 6 +OUT - TMPR R B G Y 1 COM 2 3 COM 4 5 COM 6 7 COM 8 R Y G B AUXILIAR SMK + L-1 COM L-2 L-3 COM L-4 L-5 COM L-6 L-7 COM L-8

Läs mer

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen Galcon 6001 1. Sprängskiss 1. Övre Lock 2. Fönster 3. Nedre lock 4. Batteri 5. Solenoid 6. Ventilvred 7. Bajonett 8. Pil vattenriktning 9. Ventilhus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Montering av automatventilen 2.1

Läs mer

SafeLine VV3. Handhavande manual. Visar våningar, pilar och rullande meddelanden.

SafeLine VV3. Handhavande manual. Visar våningar, pilar och rullande meddelanden. SafeLine VV3 Handhavande manual Visar våningar, pilar och rullande meddelanden. SafeLine VV3 Handhavande manual safeline.eu Innehållsförteckning Installation & Test Montering 5 Tecken som kan användas

Läs mer

ASSA 3000 Connect. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA 3000 Connect. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA 3000 Connect Elektriskt lås för privata bostäder ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 2 ASSA 3000 Connect Styr ditt lås med knappar. Lås upp med fjärrkontroll - lika enkelt som

Läs mer

Modell 8630 PresSura rum tryck monitor. Installationsanvisning

Modell 8630 PresSura rum tryck monitor. Installationsanvisning Modell 8630 PresSura rum tryck monitor Installationsanvisning Förberedelse Denna installations anvisning guidar installatören genom installationen av en TSI modell 8630 PresSura monitor. Läs igenom instruktionen

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Mottagare typ DB317 Mottagare typ DBR1-M4 2-knappsändare i olika färger 4-knappsändare Hållare för 4-knappsändare Teknisk data DB317 DBR1-M4-1

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Användarmanual DS7400/248 & DS7400/16

Användarmanual DS7400/248 & DS7400/16 Användarmanual DS700/8 & DS700/6 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

IF96003 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej med Nemo 96 HDLe. Läs informationen nedan och spara din dyrbara tid!

IF96003 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej med Nemo 96 HDLe. Läs informationen nedan och spara din dyrbara tid! IF96003 - modul med pulsutgångar Manual IF96003 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej med Nemo 96 HDLe E-nr 6 63 Läs informationen nedan och spara din dyrbara tid! Via telefon-support har vi förstått att

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med kvitteringsenhet

Galaxy Integrerad Fire RIO Med kvitteringsenhet Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med kvitteringsenhet Reviderad: Datum: 2010-02-01 Antal sid: 11 REV 0.2 Ändamål

Läs mer

NX-148. Bruksanvisning Anläggningsansvarig. Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0. Utgåva ver.6.00 2004-03-01

NX-148. Bruksanvisning Anläggningsansvarig. Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0. Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Anläggningsansvarig Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948, 616 och 408 med LED-manöverpanel AC 1508 Denna instruktion är tänkt att läsas av den dagliga användaren av larmanläggningen. Grundläggande information

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

Handhavarinstruktion. Power832. PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre

Handhavarinstruktion. Power832. PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre Handhavarinstruktion Power832 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508 och PC5516...

Läs mer

Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4

Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4 Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4 INNEHÅLL: Deklaration... 2 Beskrivning... 3 Data... 4 Monteringsexempel... 4 Installation... 5 Inkopplingsexempel... 7 Certifikat... 8 Spara denna anvisning

Läs mer