MEDDELANDE TILL INSTALLATÖREN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDDELANDE TILL INSTALLATÖREN"

Transkript

1 POWERMAX Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring Installationsanvisning INNEHÅL 1. BESKRIVNING SPECIFIKATION Generella data HF delen Elektriska data Kommunikation Fysiska data INSTALLATION Uppackning av utrustningen Spänningsförsörjning Programmering Montering av fäste Anslutning Montering av centralapparaten i fästet Anslutning av spänningsförsörjning PowerMax kompatibla detektorer PowerMax kompatibla sändare Anslutning av RS232 modulen Installation av en extra X-10 siren TEST Förberedelser Diagnostisk test Handsändartest Test av funktionen TILL/FRÅN Test av Överfallssändare UNDERHÅLL Demontering av centralapparaten Byte av reservkraftsbatterier Byte av säkring...9 BILAGA A Förteckning over Detektorer Och Sändare...10 A.1 Förteckning över detektorplacering A.2 Förteckning över handsändare för förbikoppling A.3 Förteckning över nödlägessändare A.4 Förteckning över sändare for funktiosstyrning BILAGA B. X-10 FUNKTIONER...11 MEDDELANDE TILL INSTALLATÖREN Till centralapparaten PowerMax finns 3 st manualer: Installationsanvisning (denna manual avsedd för installatören) Programmeringsanvisning Användaranvisning (Används även under installationen. Måste ovillkorligen efter utförda tester överlämnas till ansvarig ägare av systemet). Bilaga A och B underlättar planeringen av själva installationen. Var noggrann med att fylla i formulären - vilket kommer att förenkla och underlätta själva installationsarbetet. Noggrant ifyllande skapar också en lista över detektorer och sändare som ingår i denna installation. Kompatibla detektorer och sändare listas och beskrivs kort i avsnitt 2.8 och 2.9 i denna anvisning. Kom ihåg - vi rekommenderar att centralapparaten tillfälligt strömförsörjs efter uppackning, och programmeringen genomförs vid arbetsbänken enligt installationsplanen. Stycket 2.3 i denna anvisning behandlar programmeringen. Flödesschemat i programmeringsanvisningen visar samtliga möjliga variabler för varje parameter. Fabriksinställningarna är markerade med fyllda fyrkanter till höger, och andra funktioner (som är valbara) är markerade med entom fyrkant. Denna funktion möjliggör märkning i de tomma fyrkanterna när avvikelser sker från fabriksinställningen. För att öka reservkraftstiden från NiCd batteri (vilket ger 4-6timmar), rekommenderas användning av 6 st Ni-Mh batterier, storlek AA som har en kapacitet på 1600 mah (fabrikat GP). Vid avbrott i 230 V spänningsmatningen kommer dessa batterier att ge upp till 20 timmar övervakning utan larm och upp till 16 timmar vid larm. Trots att inställning av tid och datum är en av användarens uppgifter rekommenderar vi inställning av tid och datum vid själva programmeringen. Tillträde till Användarinställningar är möjlig via punkt 9 i installatörsmenyn (se användaranvisningen för exakt beskrivning). När programmeringen är klar, skall installationen fullföljas enligt beskrivningen i Installationsanvisningen från avsnitt 2.4 och framåt DW5450 1

2 1. BESKRIVNING PowerMax är en mycket installationsvänlig radiobaserad, fullt övervakad centralapparat med 30 sektioner. Systemet är framtaget för att tillgodose användarens önskemålmen har även funktioner som gör installationen enklare ännågonsin förut. Lätt att installera Plugg-in plintar, där ledningar kan anslutas innan inkoppling sker i enheten. Snabb in- och urkoppling av telelinjen, telefonen och X-10 enhet med modularanslutning. Speciellt väggfäste vilket möjliggör installation utan att enhetens kapsling öppnas. Extra RS-232-plint för datoranslutning. Enkelt handhavande Status, larmminne och felindikeringar visas på begäran. Diagnostiskt test som akustiskt och visuellt visar signalnivån för varje detektor. Fjärrstyrning och kontroll av status via telefon. Händelseminne och information via displayen visar de senaste 100 händelserna. Upp och nedladdning från fjärransluten dator via telelinje och modem. Standardbatterier för reservkraft, lätta att ersätta, tillhandahålls i vanliga affärer. Snabb programmering Flervalsfunktion vid inställning av varje parameter Otvetydiga omedelbara visuella och akustiska signaler Installatören har tillträde till användaremenyn. Ett fullt utrustat larmsystem baserat på PowerMax innehåller enheterna som visas i figur 2 i användaranvisningen. 2. SPECIFICATION 2.1 Generella data Antal sektioner: 29 radioöverförda, 1 för kabelanslutning (sektion nr. 30). Krav vid kabelanslutning: 2.2 KΩ E.O.L motstånd (max motstånd i kabel 220 ohm) Sektionstyper: Volym, skalskydd, fördröjd 1, fördröjd 2, 24-timmars - ljudande, 24-timmars - tyst, brand, ej larmande och överfall. Användarkoder: 8 koder 4 siffror vardera Styrningsmöjligheter: - Kodförbikopplare - PowerCode / Code-Secure handsändare - Fjärrstyrning via telefon - Lokal eller fjärrdator Display: Enkelrads, bakomljus med 16 tecken LCD och 4 LED indikeringar Tillkopplingsfunktioner: BORTA, HEMMA, DIREKT TILLK. BORTA, DIREKT TILLK HEMMA DÖRRNYCKEL, FORCERAD (ej användbar i SKAFOR/FG installationer). Larmtyper: Tyst larm, larmsiren eller summer (internt) larm, enligt sektioneringen Siren signaler: Oavbruten (inbrott/24 timmars/överfall); trepuls - paus -trepuls.(brand). Larmtid (siren): Programmerbar (fabriksinställd till 4 minuter) Intern summer utgång: minst 85 dba vid 3 meter Övervakning: programmerbar tid för inaktivitets larm Specialfunktioner: - Tal och ljudkontroll - Hem Automation kontroll via elnät (upp till sju X-10 moduler) med varierande funktion enligt programmering - Uppmärksamhetssektioner (Chime zones) - Diagnostisk test och lagring av händelser - Fjärrstyrning via telefon - Datorövervakning och ned/upp laddning via dator - Tillkallande av hjälp via överfallssändare - Inaktivitetsbevakning av äldre, psykiskt handikappade och dementa. - Meddelande central (inspelning och återuppspelning) - Tvåvägs röstkommunikation Datarapporter: Status, larm minne, problem, lagring av händelser. Tidsangivelse: Centralpanel innehåller och visartid och datum. Europeisk Standard: EMC Emission: EN RFI: EN EMC Immunitet: EN EMC Immunitet till använd HF: EN Telefoni: TBR Säkerhet: EN60950+Am1(93), Am2(93),Am3(95), Am4(97) PowerMax är kompatibel med RTTE krav. - Direktiv 1999/5/EC från EU-parlamentet och från Rådet av den 9 mars HF delen Frekvenser: 433 MHz eller andra UHF kanaler enligt lokala bestämmelser i landet Mottagare typ: Super-heterodyne, fasta frekvenser Räckvidd mottagare: 180 meter i fri terräng Koder: PowerCode och/eller CodeSecure 2.3 Elektriska data Strömförsörjning: Plugg-in transformator. 230VAC, 50Hz / 9 VAC, 700 ma eller 230 VAC,50 Hz / VAC, 1A I Europa används: Endast godkända AC Adapter, försörjning till 9 VAC, 0,7A eller 1A Ström: Ca 95 ma i vila, 500 ma vid full belastning och larm PGM (extra) utgångs belastning: max 100 ma. Belastning siren utgångar med 700 ma transformator Intern summer: max 50 ma Extern siren: max 150 ma OBS! Extern siren kan belastas med upp till 300 ma vid intern summer och om PGM-utgången ej används. Sirenutgångarnas belastning med 1A transformator: Intern summer: max 50 ma Extern siren: Max 350 ma OBS! Värdet 350 ma gäller endast för enhet märkt l.option: 9VAC / 1A plugg-in transformerl. 2 DW5450

3 Säkring: 650 ma PTC kretsskydd. 0,5 A för siren / sirenkrets skydd. Re servkraftsbatteri (ger försörjning under minst 4 timmar) Val 1-9V, sex alkaline AA batterier, 1.8 Ah Val V sex Nickel Kadmium laddningsbara AA batterier, 650 mah. Batteri test: En gång var 24:e timme, en gång per timma vid 230 bortfall. SKAFOR installationer: Laddningsbara 1.2V 1600mA 1800mA batterier, GP, Golden Power eller liknande. Batteri-test en gang varje 10 sekunder. 2.4 Kommunikation Inbyggt modem: 300 Baud, Bell 203 protokoll Dataöverföring till lokal dator: Via RS232 seriell port Rapport destination: 2 centraler, 4 privata telefoner och 1 personsökare Rapport format: SIA Puls 4/2 1900/1400 Hz, Puls 4/2 1800/2300 Hz, Contact ID Pulser: 10, 20, 33 och 40 pps - Programmerbart meddelande till privattelefon: ton eller tal Meddelande till personsökare: PIN Nr. - Larm typ - sektion Nr. 2.5 Fysiska data Arbetstemperatur: 0 C till 49 C Lagrings temperatur: -20 C och 60 C Fuktighet: 90% relativ fuktighet vid 30 C Storlek: 250 x 190 x 44 mm Vikt: 905 gram utan batterier Färg: Benvit och grå 3. INSTALLATION 3.1 Uppackning av utrustningen Öppna kartongen och kontrollera att samtliga tillbehör finns med. Var vänlig och kontakta leverantören omgående om något saknas. 3.2 Spänningsförsörjning Inläggning av sändarnas ID koder i minnet är enklare att utföra före själva installation av PowerMax, med samtliga detektorer och centralapparaten på en arbetsbänk. Därför måste enheten tillfälligt spänningsförsörjas innan detta arbete kan påbörjas via den externa transformatorn eller via reservkraften. Anslut ledningarna från transformatorn (9VAC) till plintarna 9 VAC POWER (placerade i den rektangulära öppningen på baksidan av PowerMax kapslingen - se fig. 10) Bortse från eventuella Felindikeringar (då dessa kan bero på att batteri saknas eller att telelinjer ej är anslutna) Alternativt kan spänningsförsöjning ske via reservkraftsbatteri: A. För in en skruvmejsel i hålet enligt fig. 1. C. Lyft upp locket enligt anvisningar i fig. 2. Frigör sedan de vinklade tapparna på vänstra sidan och tag bort locket. Batteriluckan är nu synlig (se fig. 3). Figur 2. Demontering av lock över batteriluckan Lock över batterier Hål för vinklade tappar OPEN CLOSE Uttag för snäppfästen Lock över knappsats Figur 1. Lossa batterilocket B. Vrid försiktigt på mejseln så att öppna det högra kanten av locket öppnas och båda snäppfästena till höger släpper. VARNING! Försök inte öppna från den vänstra sidan då detta kommer att förorsaka på locket och de ej synliga tapparna i vänstra kanten. Batterilucka Skruv för batterilucka Säte för sabotagebrytarens fjäder Figur 3. Batteriluckan efter demontering av locket D. Tag bort skruven som säkrar locket (se fig. 3, (fäll upp och tag bort locket. Nu har du tillgång till batterihållarna (se fig. 4) E. Lyft ur batterihållaren och kontrollera att bygeln för val av batterityp är rätt placerad. (se fig. 4). För alkaliska batterier skall bygeln placeras på de två nedre stiften. För nickel-kadmium batterier (CHRG) laddningsbara - skall bygeln placeras på de två övre stiften. FÖRSIKTIGHET! Var noga med kontrollen av att bygeln är placerad efter batterityp. DW5450 3

4 BAT Bygel här i läge för Batterihållare laddningsbara batterier Figur 4. Bygel för val av batterityp F. Montera alla sex batterierna. Tre upptill och tre I botten. Var noga med att den plana (-) ändan placeras mot de runda fjädrarna och att knapp ändan (+) placeras mot den flata kontakten. Figur 6. Lösgörande av bottenhållarens snäppfäste Batterityp AA 1,5 V eller 1,2 V OPEN CLOSE Batterihållare Batteriutrymme Sabotagebrytare Lås för fäste Figur 5. Batteri hållare på plats med installerade batterier G. Placera tillbaka batterihållare, lägg tillbaka locket över batterierna och skruva fast det. Bortse från eventuella Problem indikering ar (då dessa kan uppkomma genom avsaknad av batteri eller ej anslutna telelinjer). H. Montera locket över batteriluckan - för in de vinklade benen på vänster sida och tryck sedan ned den högra så att den snäpper fast. 3.3 Programmering Det lönar sig att planera - använd bilaga A och B som finns i slutet av denna anvisning för att registrera tänkt placering av varje detektor, innehavare och uppgift för varje sändare och övervakningsplanen för X-10 enheterna. Samla ihop samtliga sändare och detektorer och märk var och en efter användningsområde enligt planen. Programmera nu systemet enligt instruktionerna I programmeringsanvisningen. 3.4 Montering av fäste A. Demontering av fästet från kapslingen En noterbar fördel med PowerMax är att enheten kan monteras utan att öppna kabinettet. Alla anslutningar är åtkomliga via den rektangulära öppningen på baksidan, kabelkanal finns förbered över baksidan på kabinettet. Snabb montering av PowerMax är möjlig med special fästet och en unik mekanisk koppling / lås mekanism. Enheten levereras med bakstycket placerat på baksidan. Bakstyckets lås i fronten (se figur 5) är öppet vid leverans. Eftersom en hake i bottendelen av fästet är fast mot kabinettet, måste en speciell plast nyckel (levereras med) användas för att frigöra denna. Figur 7. Borttagande av fästet B. Fästet. Efter demontering av fästet kan utförandet studeras se fig. 8 och identifiera de olika delarna. De övre och nedre hålen är avsedda för permanent montering på vägg med skruv och plugg. Kam för sabotagebrytaren Fixeringsring för kammen Nedre monteringshål Kapslingshållare Övre monteringshål Sätt in brickan här (förhöjningen inne i ringen) Plastbricka Dubbelt Klofäste Figur 8. Fästet framifrån En fixeringsring och kam sitter i det nedre benet, fästet med tre tunna brytbara plasttungor. En stor plastbricka medföljer fästet och skall placeras i ringen så att ringen kan fästas i väggen. Med brickan på plats, kan en fjärde skruv användas för att fästa ringen och kammen i väggen. När centralapparaten är monterad går kammen in genom ett uttag i centralapparatens bakstycke och trycker in sabotagekontakten. Vid demontering av centralen från 4 DW5450

5 fästet kommer sabotagelarm att utlösas. Bortbrytning av hela installationen från väggen kommer även det att utlösa sabotagelarm eftersom fästet med ringen och kammen bryts loss och blir kvar på väggen. C. Montering av fästet på väggen Välj en lämplig skyddad plats, dock lätt åtkomlig för de framtida användarna av systemet. Kontrollera att ostörd spänningsförsörjning och telelinje finns framdragna i närheten av installationsplatsen. Använd fästet som borrmall vid monteringen. Borra hålen och montera fästet på väggen med alla fyra skruvarna. Var noga med att plastbrickan placeras i ringen, enligt anvisningen, se fig Anslutning Samtliga plintar och anslutningar är åtkomliga via öppningen på baksidan av PowerMax (se. fig. 9). Samtliga skruvplintar kan tas bort för enkel anslutning och därefter sättas på plats. 6-poligt modularuttag för telelinje Kabelkanal Kabelkanal 8-poligt modularuttag för telelinje och telefonapparat Övre kabelkanal Säkring för siren 0.5A PGM utgång& ingång för sektion 30 DEF Återställning till grundinställning Bakre öppning COM+ INT - EXT - Figur 9. Infälld plats för kabelanslutning Notera: Plinten för sektion nr. 30 är byglad med ett motstånd på 2,2 k vid leveransen. Detta motstånd måste sitta kvar om inte någontrådbunden detektor används Undre kabelkanal Spänningsanslutning och utgång för siren 6-poligt modularuttag för extrafunktioner VARNING! Var noga med att placeringen blir korrekt vid monteringen av plintarna på kretskortets stift, annars finns risk för att kretsarna skadas. Teleanslutningarna är också mycket enkla att hantera genom dess snabbkopplingar av modulartyp. För anslutning av telefonkontakterna, behövs följande: En längd 6-ledad, färgkodad modularkabel. En längd 8-ledad, färgkodad modularkabel. Två 6-poliga RJ-11-kontakter och en 8-polig RJ-31Xkontakt, för anslutning av kablarna i PowerMax. Pressverktyg för modularkontakter RJ-11 och RJ-31X Se figur 10 och gör på följande sätt: A. Plocka bort skruvplintarna, en i taget och anslut ledningarna. B. Montera plintarna, en i taget, på kretskortetsstift. C. Förbered ledningarna som ansluter: X-10-modulen plinten för X-10 interfacemodulen (Var noga med 1 till 1") Linjeplinten till telefonlinjen (eller linje & apparatsplinten till linje och den lokala telefonen) D. Tryck fast RJ-11- och RJ-31X-kontakterna I respektive jack. Förväxla inte X-10 kontakten med linjekontakten. E. Drag ledningarna via kabelkanalerna på baksidan. Fortsätt med avsnitt 3.6 när samtliga ledningar är ordentligt på plats. 3.6 Montering av centralapparaten i fästet När all anslutning av ledningar är avslutad och placerade inom kabelkanalerna på baksidan, återstår endast monte ring av centralapparaten i fästet. Vid demonteringen av fästet från kapslingen (se avsnitt 3.4), framgick hur fästet är konstruerat. Se fig. 11 och fortsätt på följande sätt: Utrustning till/från Anslutning till reläspole 2,2 k E.O.L. Magnetkontakt Transformator Utomhus siren 6-poliga RJ-11X kontakter 9 VAC Linje DEF COM+ INT - EXT - Inomhussiren A 8-poliga RJ-31X kontakter Telefonapparat Linje Telefonapparat PL 513 X-10 Interfacemodul 6-poliga RJ-11X kontakter Viktigt! 1 till 1-ledning så som visas Figur 10. Ledningsanslutningar Viktigt! 1 till 1-ledning så som visas DW5450 5

6 A. Håll kapslingen med översidan något lutad mot dig med det dubbla klofästet mitt för hålet I nedre delen av kapslingen. Kapslingshållare Kam för sabotagebrytare Hål för dubbelt klofäste Dubbelt klofäste Hål för kapslingshållare Figur 11. Montering av centralapparaten i fästet uppifrån B. Tryck in det dubbla klofästet i kapslingen så långt som möjligt, fortfarande med kapslingen lutande utåt. C. Använd det dubbla klofästet som gångjärn och för kapslingens övre del mot väggen och låt de två kapslingshållarna i överkanten ansluta I kapslingen. D. Så snart kapslingen är upprätt mot fästet, tryck enheten nedåt (c:a 10 mm) tills hakarna är ordentligt på plats. Det dubbla klofästet i neder kant skall fästa med ett klick. Figur 12. Montering av centralapparaten i fästet - från sidan E. Tag bort det vänstra locket på framsidan enligt avsnitt 2.2, moment A till C. F. Här finns en låsanordning för fästet, se fig. 13. Låsanordningen är i öppet läge A. A. ÖPPEN B. STÄNGD Figur 13. Låsning av fästet G. Tryck ned låset enligt pilen så att låsanordning en är stängd enlig B. Drag åt skruven. H. Kontrollera monteringen genom att försiktigt dra kapslingen från väggen. Är den rätt monterad skall den ej gå att dra loss från fästet. Notera: Se Avsnitt 5.1 för demontering. 3.7 Anslutning av spänningsförsörjning OBSERVERA! Anslut ej spänningen förrän samtliga kablar har anslutits. A. Anslut transformatorn direkt - lysdioden l.powerls tänds. B. Avståndet från transformatorn till systemet får ej överstiga 45 meter med 0,25mm kabel. 3.8 PowerMax kompatibla detektorer Med alla detektorer som är kompatibla med PowerMax systemet medföljer installationsanvisningar. Läs dessa noggrant och följ anvisningarna. A. Passiva IR-detektorer PIR Radioöverförda passiva IR-detektorer (PIR) som används i systemet är av PoweCode-typ. PowerMax kan lära sig varje detektors ID-kod och länka den till en specifik sektion (se avsnitt 3 i programmeringsanvisningen) Några enheter visas nedan: Figur 14 Figur 15 MCPIR-3000 Figur 16 MCPIR-2000 &K-940MCW K-980MCW Notera! K-940MCW och K-980MCW är husdjursimmuna detektorer. Förutom de unika 24-bitars identifieringskoderna, överför var och en av detektorerna ett övervakningsmeddelande som innehåller följande information: Detta är ett underhålls meddelande Detektorn är i funktion (eller inte) Detektorn är utsatt för sabotage (eller inte) Reservkraftsbatteriet har låg späning (eller normalt) Om någon av detektorerna detekterar rörelse, sänds ett meddelande till centralapparaten. Om systemet är aktiverat utlöses ett larm. B. Magnetkontakt med sändare MCT-302 En magnetkontakt med Power Code sändare, som används för att detektera om dörrar och fönster öppnas. Larmkontakten är sluten så länge som dörren eller fönstret är stängt. Denna Figur 17 MCT-302 enhet har en extra larmingång som verkar som om det var en separat sändare. Den sänder (eller sänder ej) återställningsmeddelande till central-apparaten, beroende på inställning av en DIP-omkopplare. Återställningsmeddelandet informerar om dörren eller fönstret är öppet eller stängt genom centralens display. C. Universalsändare MCT-100 En PowerCode-sändare lämplig för radioöverföring från två vanliga IR-detektorer, magnetkontakter eller andra detektorer i samma rum. Enheten har två ingångar, som fungerar som separata radiobaserade sändare och som sänder olika ID-koder. Varje ingång kan sända ett återställningsmeddelande till centralapparaten, valbart med DIP-omkopplare. Figur 18 MCT DW5450

7 D. Radiobaserade rökdetek-torer MCT-423 En foto-elektrisk rökdetektor utrustad med Power-Code sändare. Är detektorn anslu-ten till en brandsektion utlöses larm vid detektering av rök Figur 19. MCT-423 E. Radiobaserad glaskross detector MCT-501 En akustisk detektor utrustad med PowerCode sändare. Eftersom automatisk återställning sker efter detektering, sänder denna enhet inget återställningsmeddelande till centralapparaten. Figur 20. MCT PowerMax kompatibla sändare Notera: Med varje sändare packas en instruktion för batteriinstallation och handhavande. Var noga med att lämna över denna information till användaren. PowerMax-systemet är kompatibelt med en och fler kanals hand och trygghetssändare som använder PowerCode och CodeSecure kodning. Flerkanals PowerCode-sändare överför samma kod varje gång samma knapp trycks in. De kan användas för överfallssignalering, eller för aktivering av PGM utgången eller styrning av funktion via X-10 enheterna. De kan ej användas för till och frånkoppling av systemet. CodeSecure-sändare har rullande koder, de sänder en ny kod varje gång samma knapp trycks in. Detta ger en högre säkerhetsnivå, särskilt i till och från kopplingsapplikationer, eftersom koden ej kan kopieras (stjälas) av en obehörig person. Nedan följer basfakta på flera kompatibla sändare. Möjligt användningsområde anges i respektive bild. A. Miniatyrhandsändare med nyckelring MCT-234 Miniatyrsändare med fyra kanaler. En sändare medföljer PowerMax. Programmering kanske av extraknappen för funktioner enligt användarens önskemål. B. Trygghetssändare med en kanal MCT-231 / MCT-201 MCT-231 är en CodeSecuresändare och MCT-201 är en PowerCode sändare. De kan användas för funktionerna som visas i bilden. C. Handsändare medfyra kanaler MCT-134 / MCT-104 MCT-134 är en CodeSecure-sändare och kan ersätta minihandsändaren MCT-234. MCT-104 är en PowerCode sändare och kan användas för nödlägeslarm och funktions styrning. Båda enheterna har samma utseende. D. Handsändare medtvå kanaler MCT-132/MCT 102 MCT-132 är en CodeSecuresändare med funktionerna enligt bilden. MCT-102 är en PowerCode-sändare som kan användas för nödlägeslarm och functions styrning. Båda enheterna är lika till utseendet. BORTA ÖVERFALL HEMMA FRÅNKOP- PLING EXTRA Fig. 21. MCT-234 MCT-201: NÖDLÄGE ELLER EJ LARM MCT-231: ENDAST FRÅNKOPPLING Fig. 22. MCT-231 / 201 FRÅNKOP- PLING EXTRA HEMMA NÖDLÄGE BORTA NOTERA: DE VISADE KNAPP- FUNKTIONERNA GÄLLER ENDAST MCT-134 Fig. 23. MCT-134 / 104 FRÅN BORTA Fig. 24. MCT-132 / 102 E. Handsändare med en kanal MCT-131/MCT 10 MCT-131 är en CodeSecure-sändare och MCT 101 är en PowerCode sändare med funktionerna enligt bilden. Båda enheter är lika till utseendet.. F. Vattentät handleds-sändare MCT-211 MCT-211 är en PowerCode sändare med en kanal och kan användas för funktionerna nödlägeslarm eller functions styrning. MCT-101: NÖDLÄGE ELLER EJ LARM MCT-131: ENDAST FRÅNKOPPLING Fig. 25 MCT-131/101 NÖDLÄGE ELLER EJ LARM Fig. 26 MCT Anslutning av RS232 modulen. Centralapparaten kan utrustas med en RS232 modul för seriell dataöverföring till en lokal dator (PC). Om enheten ej medföljer, sitter en särskild plastplugg på platsen där modulen skall placeras. Montering av en RS232-modul, I ett redan installerat PowerMax-system sker på följande vis: A. Tag bort kapslingen från fästet (Se avsnitt 5.1). B. Tag bort det fabriksinstallerade plastlocket genom att dra det ur spåren se fig. 27. REKTANGULÄRA SPÅR PLASTLOCK FÖR UTTAG SPONT UTTAG FÖR RS 232 MODUL Figur 27. Borttagande av plastlocket från platsen där RS232 skall placeras. C. För in RS232-modulen i spåren så att modulen fastnar enligt fig. 28. D. Tryck in modulen hela vägen så att fyrstiftskontakten pluggas in i enheten. Notera: När modulen är korrekt på plats fjädrar låsen tillbaka över modulens överkant. E. Gör i ordning en platt RS232 modularkabel och anslut den med en sexpolig RJ-11-kontakt i PowerMax. Anslutningen till datorn kan variera. F. Anslut RJ-11 kontakten i uttaget och böj kabeln bakåt och ut via kabelkanalen. G. Återplacera kapslingen i fästet enligt instruktionen i avsnitt 2.6. SPÅR (1 AV 2) SNÄPPFÄSTE (1 AV 2) ANSLUTNINGSLIST MED 4 STIFT 4-POLIG PLINT (DOLD) UTTAG FÖR RS 232 LEDNING Figur 28. Placering av RS232 modulen. DW5450 7

8 3.11 Installation av en extra X-10 siren Om behov föreligger för en extra radiobaserad utomhussiren, kan en X-10-modul installeras. Den aktiveras av en signal som överförs via en inbyggd elektrisk ledning inomskyddat område. Denna siren kan ersätta den normala utomhussirenen eller vara ett komplement utan ytterligare kabeldragning. Givetvis kan en sådan siren endast användas tillsammans med en extra power-line interface modul. X-10 siren är klar för användning vid anslutning av spänningen, utan omprogrammering av PowerMax. 4. TEST 4.1 Förberedelser Kontrollera att samtliga fönster och dörrar är stängda. Om samtliga sektioner är opåverkade (säkrade), visar displayen följande: KLAR HH:MM Om systemet ej är klart Ej Klar, fråga centralapparaten genom att trycka upprepade gånger på knappen <VISA/OK>. Orsakerna till ett eller flera fel visas på displayen och läses upp. Vidtag nödvändiga åtgärder för att rätta till felen före test av systemet (se 3.2 nedan). 4.2 Diagnostisk test För att fastställa korrekt funktion av samtliga detektorer I systemet, utförs en omfattande diagnostisk test. För att utföra denna test, måste du ha tillgång till avsnitt 8 i installatörsmenyn på samma sätt som när du programmerade centralapparaten: A. Tryck på knappen <NÄSTA> tills displayen visar: INST. LÄGE B. Tryck <OK> för att välja installatörsmenyn. Centralapparaten kräver nu installatörskoden. C. Ange installatörskoden ( ) eller den nya installatörskoden som redan inprogrammerats. Den glada melodin (- - - ) ljuder om koden är korrekt och displayen ändras till: 1.NY INST. KOD D. Tryck <NÄSTA> eller <BACK> tills nummer och namn visas på den Önskade funktionen: 8. DIAGNOSLÄGE E. Fortsätt med avsnitt 9 i programmeringsanvisningen. 4.3 Handsändartest Utför en överföring från varje handsändare som är ansluten till systemet (enligt listan tabell 2, bilaga A). Aktivera centralapparaten med varje sändare till läge AWAY och utför därefter omedelbart frånkoppling. Vid tryck på handsändarens knapp för AWAY, tänds indikeringen ARM och displayen visar: TILLK- BORTA VAR GOD LÄMNA NU Utpasseringfördröjningen börjar ljuda. Tryck på handsändarens knappen DISARM ( ). Indikeringen ARM slocknar, den glada melodin (- - - ) ljuder och displayen visar åter: KLAR HH:MM Endast inställning av HUS KOD och ENHETSKOD väljarna i X-10 enheten enligt följande krävs: Hus kod: Ställ väljaren på den bokstaven som kommer efter bokstaven som programmerats som huskod för det skyddade området. Om t.ex. den programmerade huskoden är J ställ då sirenens huskodsväljare på K. Notera: Om den programmerade huskoden som valts är bokstaven P (som är den sista programmerbara bokstaven) välj A för siren. Enhetskod: Siren fungerar endast om enhetskodens väljare ställs på 1". Testa att knappen AUX på varje handsändare fungerar I överensstämmelse med informationen noterad i tabell A.2, bilaga A. Kontrollera att knappen AUX utför vad den är programmerad för. Om knappen AUX ( ) är definierad som STATUS kommer systemets status att visas vid knapptryckningen. OM knappen AUX ( ) är definierad som Tillkoppling Direkt tryck på AWAY knappen och sedan på AUX knappen.svaret skall då vara: TILLK. DIREKT (växlande) VAR GOD LÄMNA NU och ljudet för utpasseringsfördröjningen hörs. Tryck på DISARM ( ) omgående för att koppla från om: Om AUX ( ) är programmerad som PGM/X-10" och utsedd att aktivera en eller flera X-10 enheter, tryckning på ( ) skall då aktivera funktionen som kontrolleras av valda X-10 enhet(er). Om AUX ( ) är programmerad som PGM/X-10" och avsedd att aktivera PGM utgången, tryckning på ( ) kommer då att aktivera den enhet som anslutits via kabel till PGM utgången. 4.4 Test av funktionen TILL/FRÅN X-10 enhetens uppdrag den noterade informationen som noterats på bilaga B till denna anvisning underlättar denna test. Gå igenom tabellen i bilaga B kolumn för kolumn. Om t.ex. TILL vid tillkoppling kolumnen har markerats med ett X i raderna avseende enheterna 1,5 och 7 - skall systemet kopplas till och funktionerna av dessa enheter kontrolleras så att de verkligen aktiverades vid tillkopplingen. Fortsätt på samma vis med de följande kolumner-na och testa att status för respektive enhet aktiveras. Kontrollera att samtliga funktioner aktiveras enligt programmeringen. VIKTIGT! Före test av TILL vid tillkoppling och Till med sektion" kontrollera att funktion är tillåten tryckk knappen 9 upprepade gånger och kontrollera att displayen visar: MED TIMER PÅ och MED GIVARE PÅ En mörk ruta längst till höger bekräftar att dessa funktioner är tillgängliga. Det enklaste sättet att testa tidsaktivering är att välja avsnitt 9 i installationsmenyn ( 9. ANV. INSTÄLLN. ) och ställ klockan några minuter före aktuell starttid". Glöm dock inte att återställa klockan till korrekt tid. 8 DW5450

9 4.5 Test av Överfallssändare Utför en överföring från varje sändare som anslutits till en överfallssektion (enligt listan i tabell A3 bilaga A). T.ex. vid tryckning på knappen till en överfallssändare som är ansluten till sektion 22, visar displayen följande: S22 NÖDSITUATION STÖRD (växlande) Det är viktigt att meddela larmcentralen att testen utförs eller helt enkelt koppla bort telefonlinjen från PowerMax under själva testet för att undvika obefogade larm. 5. UNDERHÅLL 5.1 Demontering av centralapparaten A. Lyft upp det vänstra locket och tag bort detta försiktigt enligt anvisningarna i avsnitt 3.2, moment A till C B. Låset till fästet är i låst läge (se fig 29A). C. Lossa skruven tills låset kan frigöras. D. För upp låset i pilens riktning till position open (öppen) enligt B och fäst skruven. OPEN (ÖPPEN) CLOSE (STÄNGD) OPEN (ÖPPEN) CLOSE (STÄNGD) BAT A. STÄNGD B. ÖPPEN Figur 29. Upplåsning av fästet E. Sätt in nyckeln för att frigöra backstycket, denna medföljer PowerMax paketet, så långt in som det går i hålet (se figur 30). Detta frigör enheten F. Skjut enheten ca 10mm uppåt. Figur 30. Öppning av låset. G. Efter att ha skjutit enheten upp, ta bort plastnyckeln och dra övre delen av enheten ifrån fästet mot dig. H. När enhetens övre del är lös kan du dra botten på enheten och frigöra den från de dubbla klorna i botten på fästet. 5.2 Byte av reservkraftsbatterier VARNING! Om byte av batterityp sker från ladd ningsbara till alkaliska måste bygeln för batterityp ändras till DRY. Om detta ej sker kommer batterierna att skadas med risk för att syra läcker ut och förorsakar ytterligare skador. VARNING! Om byte av batterityp sker från laddningsbara till alkaliska måste bygeln för batterityp ändras till DRY. Om detta ej sker kommer batterierna att skadas med risk för att syra läcker ut och förorsakar ytterligare skador. BATTERIHÅLLARE BYGEL FÖR BATTERITYP (HÄR I LÄGE FÖR ALKALISKT BATTERI DRY ) Figur 31. Bygel i position för alkaline batteri DRY Byte och nyinstallation av batteri är ungefär det samma (se avsnitt 2.2). Den enda skillnaden är att man måste avlägsna de gamla batterierna och kontrollera att batterihållarna och fjädrarna är fria från korrosion. Om korrosion förekommer på batterihållarna, skall de rengöras med hett vatten och sedan skall kontakterna filas rena tills de blänker. I extremfall måste batterihållarna bytas ut. Med nya batterier, korrekt monterade och tillslutet batterilock skall indikeringen FEL försvinna. Dock kommer MINNE meddelandet att blinka (beroende på sabotage-larm som aktiverades när locket till batteriutrymmet öppnades terställ minnet genom kort TILL/FRÅN koppling. 5.3 Byte av säkring PowerMax har ett säkring. Siren säkring -0,5 A. Om säkringen går sönder, kommer indikeringen för problem att tändas (FEL) (tillsammans med KLAR eller EJ KLAR - beroende på situation) Tryckning på VISA / OK kommer att visa meddelandet SÄKRINGSFEL i displayen. Säkringen är åtkomlig via baksidan på kapslingen (Se fig. 32) För att byta säkring måste kapslingen tillfälligt demonteras (enligt beskrivning i Avsnitt 5.1 ovan) Tag bort och kontrollera säkringen, bruten ledare i glasröret kan vara synlig, vid osäkerhet kontrollera säkringen med mätinstrument. Byt felaktig säkring mot en ny med samma värde. Aktuell problemindikering försvinner då omgående. 0.5A DEF COM+ INT - EXT - SIRENSÄKRING Figur 32. Säkringens placering DW5450 9

10 BILAGA. A Förteckning över Detektorer och Sändare A1. Förteckning över detektorplacering Sektion Sektionstyp Detektorplacering eller sändartilldelning (för funktionsstyrning eller nödlarm) Akustisk signal (JA/NEJ) Styr PGM (X = JA) Styr X-10 Enhet nr. Sektionstyper: 1 = Volymskydd 2 = Skalskydd 3 = Fördröjd 1 4 = Fördröjd 2 5 = 24 timmar tyst 6 = 24 timmar akustisk 7 = Brand 8 = Ej larm 9 = Nödläge. Sektionslokalisering: Skriv ner varje detektors placering. Vid programmeringen kan ett av 26 angivna sektionsnamn väljas (plus tre sektionsnamn som användaren själv kan hitta på - se fig. 3 i programmeringsanvisningen). A2. Förteckning över handsändare för förbikoppling Sändaruppgifter Nr. Typ Ägare Status eller direktillkoppling Ange vald funktion - se avsnitt 5.16 i programmerings-anvisningen. 5 Systemstatus Funktion hos extraknappar PGM-styrning X-10-styrning Ange om utgången skall aktiveras eller ej - se avsnitt 7 I programmerings-anvisningen.. Markera de X-10-enheter som aktiveras -se avsnitt 7 i program- mering-sanvisningen. 6 Direkttillkoppling Ja Nej DW5450

11 A3. Förteckning över nödlägessändare Sändare nr. Sändartyp Registrerad till sektion Ägare A4. Förteckning över sändare för funktionsstyrning Sändare nr. Sändartyp Registrerad till sektion Ägare Funktion BILAGA B. X-10 X FUNKTIONER NER Sändare Sändar - TILL vid TILL TILL TILL TILL timer Till sektionsnr. nr. typ tillkoppling minne fördröjning handsändare Till Från a b c DW

12 VISONIC LTD. (ISRAEL): VISONIC INC. (U.S.A.): VISONIC LTD. (UK): COMPANY SITE: VISONIC LTD P.O.B TEL-AVIV ISRAEL. TEL.: (972-3) , FAX: (972-3) NORTHWOOD DRIVE, BLOOMFIELD CT TEL.: (860) , (800) FAX: (860) FRASER ROAD, PRIORY BUSINESS PARK, BEDFORD MK44 3WH. TEL.: (0870) ; FAX: (0870) SALES TEL.: (0870) ; PRODUCT SUPPORT TEL.: (0870) POWERMAX DW5450- (REV. 0, 12/02) Translated from DE5450- Rev DW5450

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Agility Snabbguide Installation

Agility Snabbguide Installation Agility Snabbguide Installation För ytterligare information vänligen se installationsmanualen för Agility på www.riscogroup.com Tack för att du har valt det trådlösa systemet Agility från Risco Group.

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508... 3 Översikt

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING POWERMAX Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring Handhavande INNEHÅL 1. BESKRIVNING...4 1.1 Översikt...4 1.2 Egenskaper...5 1.3 Ordförklaringar...5 1.4 Symboler...5 1.5 Funktionstryckknappar...5

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 Skötsel av systemet...4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...

Läs mer

POWERMAX. Programmeringsanvisning. Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring INNEHÅL DW5450P 1

POWERMAX. Programmeringsanvisning. Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring INNEHÅL DW5450P 1 POWERMAX Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring Programmeringsanvisning INNEHÅL 1. BESKRIVNING 1.1 Grundläggande råd...2 1.2 Tillträde till Installationsmenyn...2 2. PROGRAMMERING NY INSTALLATÖRSKOD...3

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 LÄS IGENOM HELA PROGRAMMERINGSGUIDEN INNAN PROGRAMMERING

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 På/avlarmning av systemet... 4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...7

Läs mer

Manual - Malux GPS larm

Manual - Malux GPS larm Montering och installation 1. Montera larmenheten stående eller liggande enligt bilden till höger. Larmenheten behöver inte fri sikt för att fungera men tunnare material/färre antal lager ger en starkare

Läs mer

Handhavarinstruktion. Power832. PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre

Handhavarinstruktion. Power832. PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre Handhavarinstruktion Power832 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508 och PC5516...

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator. BIGmack LITTLEmack

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator. BIGmack LITTLEmack Instruktioner och förslag till användning av BIGmack communicator och LITTLEmack communicator BIGmack LITTLEmack Kontakta gärna RehabCenter AB för ytterligare information Tel. 08-768 25 00 Fax. 08-792

Läs mer

Induo Home AB induohome.com 08-659 43 10 sales@induohome.com

Induo Home AB induohome.com 08-659 43 10 sales@induohome.com FörberedELSER Tack för din beställning av larmpaketet Ninja, nu skall vi steg för steg installera larmet tillsammans. Installationsprocessen går till så här: 1. Du packar upp ditt larmpaket och placerar

Läs mer

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator BIGmack och LITTLEmack levereras med fyra olika utbytbara lock. Dessa kan skruvas loss moturs sedan kan ett annat lock skruvas fast medurs. På det fastsatta locket skall alltid ett genomskinligt Snap lock

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

ASSA 3000 Connect. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA 3000 Connect. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA 3000 Connect Elektriskt lås för privata bostäder ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 2 ASSA 3000 Connect Styr ditt lås med knappar. Lås upp med fjärrkontroll - lika enkelt som

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Centralapparat AMAX 4000 EN

Centralapparat AMAX 4000 EN Inbrottslarmssystem Centralapparat AMAX 4000 EN Centralapparat AMAX 4000 EN www.boschsecrity.se 64 programmerade sektioner/16 områden/250 användarkoder 3 x 254 logghändelser med datm och tid Inbyggd röstppringare

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehåll: Sidhänvisning: 3. Låset 3. Huvudkod (Master Code) 3. Gruppkod (Supervisor Code)

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

POWERMAX+ Handhavande

POWERMAX+ Handhavande SVENSKA POWERMAX+ Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring INNEHÅLL 1. BESKRIVNING...4 1.1 Översikt...4 1.2 Egenskaper...5 1.3 Ordförklaringar...5 1.4 Symboler...5 1.5 Funktionstryckknappar...5

Läs mer

WaterFuse - Utrustning

WaterFuse - Utrustning WaterFuse - Utrustning Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual Powered by ProSafe MOTORHOME SECURITY SYSTEM +46 31 795 03 04 ProEvo ProSafe LIGHT Installationsmanual & Användarmanual Elementvägen 1 437 36 LINDOME Tel: +46 31 795 03 04 Email: info@jrlarmcenter.com

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0 Värmestyrningspaket S Hårdvaruversion 2.0 Systembeskrivning Värmestyrningspaket S från Induo Home kan användas för att styra funktioner som tillexempel elvärme i ett permanent- eller fritidsboende. Paketet

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt.

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. Snabbstart VILTVAKTEN Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. OBS läs igenom innan du kopplar ström på enheten! Förutom Viltvakten

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången 72 SWE Lådans innehåll 1 x PIR trådlös rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur 1 x Konsol 1 x Bruksanvisning Den ASA-40 högpresterande trådlösa rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur. Denna rörelsedetektor

Läs mer

BRUKSANVISNING OND-303

BRUKSANVISNING OND-303 PICTUREPHONE BRUKSANVISNING OND-303 OND-303 Sid 2 Picturephone är en rejäl telefon med stora direktuppringnings-knappar där bilder kan placeras. Anpassad telefonlur gör den praktisk, samt innehåller hörslinga

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen Galcon 6001 1. Sprängskiss 1. Övre Lock 2. Fönster 3. Nedre lock 4. Batteri 5. Solenoid 6. Ventilvred 7. Bajonett 8. Pil vattenriktning 9. Ventilhus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Montering av automatventilen 2.1

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

Handhavarinstruktion. För textdisplay LCD5500Z. Power864. LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre

Handhavarinstruktion. För textdisplay LCD5500Z. Power864. LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre Handhavarinstruktion För textdisplay LCD5500Z Power864 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatsen... 4 Grundfunktioner...

Läs mer

NIBE Uplink - Uppgradering

NIBE Uplink - Uppgradering IHB 1341-4 M11563 1 Svenska, IHB - Allmänt Denna serviceinstruktion beskriver hur du uppgraderar NIBE F370, F470, F750, F1145/F1245, F1345 eller VVM500 till att vara kompatibel med NIBE Uplink. Du kan

Läs mer

ScandLarm GSM 869MHz 1

ScandLarm GSM 869MHz 1 ScandLarm GSM 869MHz 1 Contents 1. Om Larmet... 4 1.1 Om ScandLarm GSM 869MHz... 4 1.2 Kontrollpanelen... 5 1.2.1 Framsida... 5 1.2.2 Baksidan... 6 1.2.3 Inne i kontrollpanelen... 7 1.2.4 Detaljerad förklaring

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-P 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk 1 Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk Innehåll Anslut kortterminalen till Access Direct Bredbands...2 1. Kontrollera leveransen:...2 2. Detta

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

Handbok. PowerMax Digitalt trådlöst inbrottslarm

Handbok. PowerMax Digitalt trådlöst inbrottslarm Handbok PowerMax Digitalt trådlöst inbrottslarm PowerMax digitalt trådlöst inbrottslarm Snabbfakta - 29 trådlösa sektioner - 1 trådbundna sektioner - 8 användarkoder (4 siffror) - Händelseminne med tid

Läs mer

WirelessControl. Snabbguide

WirelessControl. Snabbguide WirelessControl Version 1.1, date: 14/07/09-martin.eichler Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten Sida 2/13 Sida 3/13 Innehåll 1 Installationsanvisning för WirelessControl armaturer... 4 2

Läs mer

Kortfattad Installationsguide

Kortfattad Installationsguide & Kortfattad Installationsguide Vi rekommenderar Dig att noggrant läsa igenom GARDE HEMLARM manual för utförlig information om hur larmet monteras och installeras. Nedan följer en översikt av de viktigaste

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel.

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. Oljeavskiljarlarm 1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. 1 st Larmcentral (display), 1 st 220V strömadapter, 1 st påse

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

Snabbguide för installation. Du som registrerad återförsäljare kan hämta den fullständiga installationsmanualen för Agility 3 på www.teletec.

Snabbguide för installation. Du som registrerad återförsäljare kan hämta den fullständiga installationsmanualen för Agility 3 på www.teletec. Snabbguide för installation Du som registrerad återförsäljare kan hämta den fullständiga installationsmanualen för Agility 3 på www.teletec.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Installera centralapparaten... 3 2.

Läs mer

Mer än bara säkerhet

Mer än bara säkerhet Mer än bara säkerhet Det kompletta trådlösa säkerhetssystemet för bostäder och mindre företag Mer än bara säkerhet Infinite Prime är den kompletta trådlösa säkerhetslösningen för alla typer av bostäder

Läs mer

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 5 Manöverpanel - identifiering av delarna 6 Montering

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

SPELA IN MEDDELANDE VOLYM HÖJ / BELYSNING ÖKA SPELA UPP MEDDELANDE VOLYM SÄNK / BELYSNING MINSKA DÖRRKLOCKA AV TYSTA HÖGTALARE

SPELA IN MEDDELANDE VOLYM HÖJ / BELYSNING ÖKA SPELA UPP MEDDELANDE VOLYM SÄNK / BELYSNING MINSKA DÖRRKLOCKA AV TYSTA HÖGTALARE MKP-150, MKP-151 2-vägs trådlös manöverpanel Användarmanual 1. INTRODUKTION OBS! GÄLLER POWERMAX+ VERSION B OCH HÖGRE Manöverpanelen fungerar med tvåvägs krypterad kod-kommunikation och ger audiovisuell

Läs mer

Rek. Slutkundpris (inkl moms) Art. Namn. Art. Nr. Produktbeskrivning

Rek. Slutkundpris (inkl moms) Art. Namn. Art. Nr. Produktbeskrivning Art. Nr Art. Namn. Bild Produktbeskrivning Rek. Slutkundpris (inkl moms) 88004 JA 80G Trådlös gasdetektor. Indikerar läckage av: Naturgas, Metangas, Propangas, Butangas, Acetylengas, GPL, vätgas, Platinasensor.

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M 2014-10-07 Installation, Programmering och Handhavande Porttelefonkit 7529/ Porttelefonkit 7539/ Tel: 031-776 89 90 e-mail: info@skylink.se web: www.skylink.se Adress: Kråketorpsgatan 24, 431 22 ölndal

Läs mer

Användarguide Galaxy ASSA ABLOY

Användarguide Galaxy ASSA ABLOY Användarguide Galaxy ASSA ABLOY Copyright 2003-2008, ASSA ABLOY ASSA ABLOY Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20 UG 559 012 920F Innehåll Galaxy 3 Om Galaxy

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Komponenter

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Val

Läs mer

Skyddet är avstängt. Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork

Skyddet är avstängt. Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork Skyddet är avstängt Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork 2 Säkerhet först och främst Du vill naturligtvis ha det bästa möjliga skyddet för ditt

Läs mer

spänning 230VAC/5Amp., vilka kan fjärrstyras från JA 80K/82K

spänning 230VAC/5Amp., vilka kan fjärrstyras från JA 80K/82K Art. Nr Art. Namn. Bild Produktbeskrivning Rek. Slutkundpris (inkl moms) 88022 AC 82 Trådlös relämodul för fjärrstyrning. Enheten har 2 st reläer med utgående spänning 230VAC/5Amp, vilka kan fjärrstyras

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Montera farthållare i Audi TT mk1

Montera farthållare i Audi TT mk1 Montera farthållare i Audi TT mk1 Följande är inte tänkt att användas som en instruktion hur du gör för att montera farthållare i din Audi TT utan endast beskrivning på hur jag gjorde. Om du ändå väljer

Läs mer

Access Direct Bredband

Access Direct Bredband TM Installationsanvisning för Access Direct Bredband Till kortterminalen Thales Artema Desk Välkommen till tjänsten Access Direct Bredband en snabbare och mer stabil kommunikationslösning för dina kortterminaler!

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av Sängryggstöd Comfortabel Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Ryggstödet skall placeras på en resår- eller

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

POWERMAX PRO. Installationsmanual. Trådlöst larmsystem med fullständig övervakning INNEHÅLLSFÖRTECKNING D-300817 1

POWERMAX PRO. Installationsmanual. Trådlöst larmsystem med fullständig övervakning INNEHÅLLSFÖRTECKNING D-300817 1 POWERMAX PRO Trådlöst larmsystem med fullständig övervakning Installationsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 3 2. SPECIFIKATIONER... 3 2.1 Allmänna data... 3 2.2 RF enheten... 3 2.3 Elektriska

Läs mer

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING 4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING Index 1. INTRODUKTION...3 2. AKTIVERA OCH DEAKTIVERA SYSTEMET MED ORIGINAL FJÄRRKONTROLL ELLER MED COBRA FJÄRRKONTROLL...3 3. AKTIVA FUNKTIONER...4-5 4. PROGRAMMERBARA

Läs mer

TimeLox Access. Programmering, montering och underhåll. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox Access. Programmering, montering och underhåll. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox Access Programmering, montering och underhåll ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. För information om montering, se sidan 6. TimeLox Access dörrenhet levereras komplett med

Läs mer

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se 2004-11-14 Manual för RN - 20 www.radonelektronik.se Display för direktavläsning av radonhalt Blinkande indikering för pågående mätning. Blinkar rött vid fel eller vid störning! Beskrivning Radonmätaren

Läs mer

KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER. 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT. 6 GÖMDA KNAPPAR. 7 LÄSA TEXT. 9 RÖRELSEDETEKTORN. 10 AVANCERADE FUNKTIONER.

KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER. 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT. 6 GÖMDA KNAPPAR. 7 LÄSA TEXT. 9 RÖRELSEDETEKTORN. 10 AVANCERADE FUNKTIONER. Eye Pal Reader 2 Innehållsförteckning KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER... 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT... 6 GÖMDA KNAPPAR... 7 LÄSA TEXT... 9 RÖRELSEDETEKTORN... 10 AVANCERADE FUNKTIONER... 11 SPARA

Läs mer

Access Direct Bredband

Access Direct Bredband TM Installationsanvisning för Access Direct Bredband Till kortterminalen Point S3000 EMV Välkommen till tjänsten Access Direct Bredband en snabbare och mer stabil kommunikationslösning för dina kortterminaler!

Läs mer

PRODUKTINFORMATION OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR KABA DELTA ECO

PRODUKTINFORMATION OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR KABA DELTA ECO PRODUKTINFORMATION OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR KABA DELTA ECO SIDA 2 3 4 5-7 8 9 10 11 INNEHÅLL KORTFATTAD PRODUKTBESKRIVNING INSTALLATION MED ANSLUTNINGSCENTRAL INSTALLATION UTAN ANSLUTNINGSCENTRAL MEKANISK

Läs mer