Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson (C) ledamot Övriga deltagande Olle Emanuelsson kommunchef Jan Häggkvist ekonomichef Tommy Karlqvist teknisk chef Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 120 Kari Anttila fastighetsansvarig, 120 Tord Lindberg kanslichef, 121 Anne Alamaa finskspråkig informatör, 121 Kajsa Eriksson sekreterare Ola Saaw Paragrafer Justeringens tid och plats Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Rådhuset, Köping Kajsa Eriksson... Elizabeth Salomonsson... Ola Saaw ANSLAGSBEVIS Organ Sammanträdesdatum Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott för anslags uppsättande för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet, Rådhuset, Köping Underskrift... Maria Adolfsson

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (7) Ks au 120 Dnr Redovisning av planläget i Köpings kommun Stadsarkitektkontoret redogör för ledig mark planlagd för verksamhet samt verksamhetsområden utpekade i Översiktsplanen. Stadsarkitektkontoret redogör även för områden planlagda för bostäder. I dagsläget finns 26 lediga tomter för bostäder i Köpings tätort. Kvarteret Hake, i dag planlagt för bostäder/handel/park/parkering, diskuteras. Rivning och sanering ska genomföras som planerat. Tidplan för Översiktsplanen: 29 maj kommunstyrelsens arbetsutskott 7 juni kommunstyrelsen 18 juni kommunfullmäktige för antagande att notera informationen till protokollet. Ks au 121 Dnr Finskt förvaltningsområde, information Köpings kommun ingår sedan 2010 i förvaltningsområde för finska språket (suomen kielen hallintoalue). Sedan februari 2011 finns en finskspråkig samordnare/ informatör projektanställd under två år. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk grundskydd för samtliga minoriteter i Sverige varav sverigefinnar är en minoritet. Förvaltningsområde: - service från myndigheter - förskola och äldreomsorg - bemötande - statsbidrag för merkostnaden Statsbidrag: kr kr kr Stadskansliet informerar vid sammanträdet om arbetet med finskt förvaltningsområde. Statsbidraget används till kulturella arrangemang och aktiviteter samt utbildning. att notera informationen till protokollet.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (7) Ks au 122 Dnr 2011/ Motion, ny läktare på Kristinelunds bandyplanområde Iván Czitrom (FP) och Eva Leonardsson (FP) har lämnat in en motion med förslag att Köpings kommun i samarbete med KIS bandy uppför en ny läktare i anslutning till Kristinelunds bandyplan. Kommunfullmäktige beslutade , 132, att ta upp motionen till behandling samt att remittera motionen till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet beslutade att remittera motionen till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Yttrande från kultur- och fritidsnämnden föreligger. föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Ks au 123 Dnr 2011/ Uppdrag, utreda alternativ för en mer central camping/husbilsparkering Göran Eriksson (C) har lämnat in en motion med förslag att utreda möjligheten att iordningsställa en camping i anslutning till Kristinelundsbadet. Kommunfullmäktige beslutade att uppdra till kommunstyrelsen att utreda olika alternativ för att upplåta mark till en mer central camping/husbilsparkering. Arbetsutskottet beslutade att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att i samarbete med miljö- och byggnadsnämnden utreda olika alternativ för att upplåta mark till en mer central camping/ husbilsparkering. Kultur- och fritidsnämnden har i samarbete med miljö- och byggnadsnämnden studerat olika alternativ och förutsättningar redovisas i föreliggande utredning. att notera utredningen till protokollet.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (7) Ks au 124 Dnr 2012/ Upphandling av fakturaskanningstjänst Köpings kommun med flera kommuner och myndigheter har via Västra Mälardalens Kommunalförbund begärt in anbud avseende dels fakturaskanning, tolkning och verifiering, och dels arkivering. Upphandlingen har genomförts som en förenklad upphandling i enlighet med Lagen om offentlig upphandling. Vid anbudstidens utgång, , hade sex anbud inkommit. Enligt drätselkontorets förslag beslutar arbetsutskottet att anta Pagero Nordic AB som leverantör av dels fakturaskanning, tolkning och verifiering, och dels arkivering att uppdra åt ekonomichefen att teckna avtal samt att förklara paragrafen omedelbart justerad. Elizabeth Salomonsson ordförande Ola Saaw protokolljusterare

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (7) Ks au 125 Dnr 2012/ Upphandling av e-faktura Köpings kommun med flera kommuner och myndigheter har via Västra Mälardalens Kommunalförbund begärt in anbud avseende fakturaväxel och fakturaportal för elektroniska leverantörsfakturor, samt utskrift och distribution av pappers- och elektroniska kundfakturor. Upphandlingen har genomförts som en förenklad upphandling i enlighet med Lagen om offentlig upphandling. Vid anbudstidens utgång, , hade två anbud inkommit. Enligt drätselkontorets förslag beslutar arbetsutskottet att anta Evry AB som leverantör av fakturaväxel och fakturaportal för elek-troniska leverantörsfakturor, samt utskrift och distribution av pappers- och elektroniska kundfakturor. att uppdra åt ekonomichefen att teckna avtal samt att förklara paragrafen omedelbart justerad. Elizabeth Salomonsson ordförande Ola Saaw protokolljusterare

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (7) Ks au 126 Dnr 2012/ Redovisning av likvida medel och lån Drätselkontorets redovisning av likvida medel och lån per den 31 mars 2012 föreligger. att notera rapporten till protokollet. Ks au 127 Dnr 2012/ Revisionsrapport, granskning av Köpings kommuns årsbokslut / årsredovisning 2011, yttrande Ernst & Young har på uppdrag av revisorerna i Köpings kommun granskat årsbokslutet och koncernredovisningen för kommunen. Granskningen omfattar även årsredovisning och måluppfyllelse. Arbetsutskottet beslutade att uppdra till drätselkontoret att utarbeta förslag till yttrande på revisionsrapporten. Granskningsrapporten och drätselkontorets förslag till yttrande föreligger. att ställa sig bakom drätselkontorets förslag till yttrande. Ks au 128 Dnr 2012/ Köpings Folket Hus Förening, årsmöte 2012 Köpings Folkets Hus förening kallar till årsmöte onsdagen den 9 maj 2012, kl 18.00, i Rubinen, Folkets Hus. Kommunen har rätt att sända 15 ombud till årsmötet. Arbetsutskottet har att utse ombud.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (7) att utse Rougel Frössle (S) och Gordana Jovanovic (S) till Köpings kommuns ombud vid Köpings Folkets Hus förenings årsmöte vidare, under förutsättning att av revisorerna tillstyrkt årsredovisning föreligger, ge ombuden i uppdrag att godkänna årsredovisning med resultat- och balansräkning samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2011 års räkenskaper och förvaltning Ks au 129 Dnr 2011/ Delegationsrapport, ordförandebeslut Ordförandebeslut angående antagande av leverantör för filteranläggning föreligger. att notera rapporterna till protokollet. Ks au 130 Dnr 2012/ Eventuell försäljning av fastigheten Anund 2 konsekvenser för Köpings kommun Drätselkontoret redogör för ekonomisk konsekvenser för Köpings kommun av eventuell försäljning av Anund 2 (Nordlund) till Köpings Bostads AB. att notera informationen till protokollet.

Andreas Trygg (V) Daniel Åkervall (MP) ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Daniel Åkervall (MP) ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.25 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) ledamot Andreas Trygg (V) ledamot Daniel Åkervall (MP) ledamot Ola

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 09.00 14.10 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 09.00 14.10 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 09.00 14.10 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Hans Andersson (S) från

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 16 september 2009 kl 08.30-12.10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) Bengt Sävström (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Utses

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S) ...

Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S) ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 17.05 ande Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson och Lars Hollner

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson och Lars Hollner Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Plats och tid Kommunhuset den 14 april 2015 kl. 08.00 12.00 ande Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Robert Rapakko

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 11 april 2007, klockan 17.00 17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Gunnel Kask (s), tjg ers 44, 58-61 Annica Eriksson (s) Åsa Häggström (v) Lennart Eriksson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-24 1 (19) Sigbritt Bothin (S) och Anders Steen (C)

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-24 1 (19) Sigbritt Bothin (S) och Anders Steen (C) Kommunfullmäktige 2012-04-24 1 (19) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl 19.00-23.05 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S), Cecilia Vilhelmsson (S), Monika Gideskog (M), Carina Johansson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-11.00

Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-11.00 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Si Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-16 Plats och tid ande Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-11.00 Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson (C) Kjell Lindstedt (S) Tommy Jingfors

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson (C) Kjell Lindstedt (S) Tommy Jingfors SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskottet 2009-08-14 1-14 Plats och tid Samhällsbyggnadskansliet, Norrtull kl 08.00-12.45 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-13 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 13 mars 2013, kl. 08.00-11.50 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-05-12 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.35 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Torsdagen den 27 september 2012, kl. 13.00-15.00 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Pehr-Ove Pehrson, ordförande (m) Harriet Paulsson, 1:e vice ordförande (c) Stefan Lissmark,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-06-12 1 (48) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-11.10 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M), jäv 183 Berit Jansson (C) Ulrika

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida PROTOKOLL 1(28) Plats och tid Långön, Folkets hus, kl 14:00-15:50 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordförande Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordförande Eva WennStröm (S) 2:e vice ordförande Ann Knudsen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12:10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Sixten Carlsson (s) Göran

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-12.15. varav KSAU ÖP, klockan 08.30-09.35. Beslutande M Margareta Lövgren KD Per-Olof Hermansson, tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21) 2009-11-02 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 213-227 Plats och tid ande Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 12.40 ( 226 har justerats omedelbart) Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik

Läs mer

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 ande: Ersättare: Christer Örning (M) Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M) Mona Sturesson (M) Hans-Åke

Läs mer