IdentItetsskapande moment Från BLUE-verktyget:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IdentItetsskapande moment Från BLUE-verktyget:"

Transkript

1 Identitetsskapande moment Jörgen Kyle Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Förekomst av särskilda identitetsskapande moment (t ex mottagningsceremonier eller examenshögtider). Vad är identitetsskapande moment? Identitetsskapande moment är olika typer av som bidrar till att stärka nas identifikation med utbildningen. Vanligen bidrar de också till ökad samhörighet mellan na och ger ofta na möjligheter att träffa alumner, lärare och annan personal i andra sammanhang än i klassrummet. Det är lite olika hur frågan har tolkats av de olika programmen och vad de anser att de är delaktiga i. Ett vanligt svar är att identitetsskapande moment ingår i eller genomsyrar hela undervisningen. Vilka förekommer? De som nämns kan grovt delas i ceremonier, sociala, externa bidrag i utbildningen och övrigt. Till ceremonier hör runt studiestart och examen och båda dessa är väldigt vanliga. Introduktioner vid studiestart kan bestå av till exempel nollningsvecka, välkomstkalas, introduktionsdag, kick off, introduktionsdagar, information med lunchmingel och på kåren. Ibland ordnas na av programmet, ibland av flera program tillsammans och ibland av kåren eller äldre på samma program. er är mer formella och ordnas ofta av fakulteten eller flera program tillsammans. Ofta består de av en ceremoni i till exempel aulan i universitetets huvudbyggnad, dit även anhöriga är välkomna, med någon form av fest eller måltid efter. På vissa program förekommer i stället mer informella ar, ofta ordnade av kåren eller na själva. Spännvidden är ganska stor mellan fakulteterna. På Konstnärliga fakulteten är det till exempel vanligare med examensutställningar och konserter än med regelrätta ceremonier. Mer renodlade sociala är ofta ordnade av studentföreningar, kåren, äldre och ibland programansvariga själva. Oftast handlar det om fester eller mingel, ibland med ett mer seriöst inslag i form av en gästföreläsare eller representanter från arbetsmarknaden och/eller alumner. Det förekommer även studieresor, utställningar, arbetsmarknadsdagar med mera. Till externa bidrag hör gästföreläsare, mentorer och att samarbeta med alumner. Sådana nämns här bara av några få och kommer mer in under frågorna om samverkan och alumn. Övriga är till exempel faddersystem, julmarknad, webbsidor, fältstudier, deltagande i institutionens seminarier och uppsatspris. 46 Blue 11 Rapport från tematisk granskning

2 Fakultetsvis sammanfattning Identitetsskapande skapas och upprätthålls av institution eller fakultet i högre grad än av programmen själva. Institutioner som har liknande ämnen och förutsättningar och som kanske samarbetar tenderar att ha liknande svar på frågorna. Särskilt större som examensceremonier ordnas ofta på fakultetsnivå. Mellan fakultetsgränserna är skillnaderna betydligt större. - Handelshögskolan. Fakulteten ordnar en gemensam examensceremoni för dem som tagit ut sin examen. Graduate School har en del gemensamma, bland annat Malmsten Award. På övriga program förekommer introduktioner och vissa andra, bland annat fester som studentföreningen ordnar och mingel med representanter från arbetsmarknaden. - Humanistiska fakulteten. Fakulteten ordnar en gemensam examensceremoni för alla som tagit ut sin examen. De flesta har någon form av mottagning för nya och två program ordnar sfester. Få övriga förekommer, men flera program uttrycker en vilja att ordna mer. - IT-fakulteten. Fakulteten ordnar en gemensam examensceremoni i aulan i Vasaparken. Mottagning av nya ordnas ofta ihop med Chalmers. Ett program nämner ett mentorskapsprogram. - Konstnärliga fakulteten. De flesta program nämner någon form av mottagning, men bara några få nämner någon examenshögtid. Däremot tar de flesta programmen upp att de har examensutställningar eller examenskonserter, ofta med fest efter. Andra sociala är relativt vanligt förekommande och består bland annat av studieresor och seminarier. Det förekommer också ganska mycket övriga, såsom faddrar, julmarknad, musikfestival, konserter med mera. - Sahlgrenska Akademin. De flesta program har både mottagning och examenshögtider som arrangeras av kåren eller av na själva. som förekommer är till exempel luciafirande och brännbollstävling. I övrigt förkommer också fältstudier, faddrar och doktorand-för-en-dag. Många program samarbetar om gemensamma introduktioner och ar eller stöttar kåren som ordnar själva arrangemangen. - Samhällsvetenskapliga fakulteten. De flesta nämner någon form av introduktion och några tar upp någon form av examenshögtid eller. Två program nämner att de ska starta en egen under I en del fall nämns att kåren eller na ordnar och na står även bakom många av de andra na som nämns, till exempel träffar alumn-student, studentgrupp och festligheter. Ett program nämner mentor och ett till har det på förslag. Annat som förekommer är faddrar, uppsatspris, att uppmuntras att gå på institutionens seminarier och arbetsmarknadsdag. Ett program tar upp att det är svårt att skapa en vi-känsla när na arbetar halvtid. - Utbildningsvetenskapliga fakulteten och LUN. Introduktioner och examensceremonier ordnas av nästan alla. Två program nämner gästföreläsare, ett tar in i grundutbildningen och nämner praxisseminarier och examensarbetesmässor. Identitetsskapande moment 47

3 Kommentarer Genomgången av allt BLUE-material visar att det ingår många identitetsskapande moment arrangerade av program, institutioner och fakulteter. De flesta nya får någon form av introduktion och många har även möjlighet att delta i någon form av examensceremoni eller mer informell. Det finns ett stort engagemang från kåren och na själva som bör tas tillvara. I många fall ligger ett ganska tungt ansvar på na och på kåren att ordna återkommande. Många program uttrycker en vilja att ordna mer, men saknar resurser på ett eller annat sätt. Ett sätt att underlätta för de program som uttrycker en önskan att starta såsom mottagningar och examensceremonier/ar, skulle kunna vara att det kan finnas ett examenspaket där förslag till planering och genomförande kan samlas liksom t.ex. förslag till utformande av diplom (i de fall då na inte får sina examensbevis direkt) och ceremoniella tal. I paketet bör även finnas information om hur programmen kan beställa information om alumner från centrala alumnverksamheten så att de kan ta in alumner som talare och uppmuntra sina alumner att registrera sig för att behålla kontakten. Programmen bör uppmuntras att samarbeta, gärna institutionsvis eller fakultetsvis, så att det inte blir för betungande. I de fall hela ansvaret idag ligger på kåren eller na själva ska institutionerna kunna få hjälp att stötta så att nas engagemang även kan räcka till att ordna andra studiesociala. Översikter i tabellform över alla program och de som tas upp, ordnade fakultetsvis. Handelshögskolan Mottagning för nya Ekonomprogrammet, vissa arr. av kåren Juristprogrammet, nollningsvecka och välkomstkalas Studentfören. ordnar fester m.m. Mindre grupper trots många antagna Logistik programmet Introdag och kick off Semin. med mingel med repr. fr. arb. marknad Heldag med färd.trän. termin 1 SMIL Programstart tills. med natvet. Miljöprogr. o alumner, för de som ansökt om examen Avskedslunch för avgångsna Välkomstdagen åktur med Paddan och lunch Graduate School: Innovation and industrial manag. Knowledge based entrepr. Logistics and management Malmsten Award Sociala möten varannan vecka Alla stud. har mentorer Management 48 Blue 11 Rapport från tematisk granskning

4 Marketing and consumption Master Accounting Master Economics Master Finance Kommentarer: - Handelshögskolan har en fakultetsgemensam diplomeringsceremoni för alla som ansökt om examen. - Ekonomprogrammet har omfattande mottagningsceremonier. De har också en egen administration för kontakt med i syfte att öka identifikationen med programmet. - På Juristprogrammet arrangerar studentföreningarna återkommande olika fester, konferenser och arbetsmarknadsdagar. Studenterna är indelade i olika fraktioner, var och en med ca 60, och varje fraktion har en egen välkomstfest. - GS erbjuder sina the Malmsten Award for best thesis. De som vunnit filmas och läggs upp på webben. GS har också en studenthandbok. De saknar dock stöd från institution/fakultet att organisera kulturella that showcase their country. HUMANISTISKA FAKULTETEN Mottagning för nya Arkeologi Står inget Kulturarvsstudier Aktiviteter Aktiviteter Fler ska införas Kulturarv o modernitet Language technology Aktiviteter Aktiviteter En del student, med alumner Planeras Mer behövs Svenska som andraspråk mast Tysk samtidslitteratur Informationstillfälle Religionsvetenskap, heldag med info, med diplom Sociala möten varannan vecka Teologisk, med diplom Kultur, arrangeras av föregående års Översättarprogrammet Ordentlig sfest Alumnerna håller kontakt Identitetsskapande moment 49

5 Kommentarer: - Humfak har sedan två år en formell examensceremoni på hösten med tal, musik och utdelning av diplom. Nämns bara av två program. - Teologie anger att examensceremonin kan tänkas få en fortsättning i de nya programmen. Oklart vad som menas. Menar de en annan ceremoni än den fakulteten ordnar? IT-FAKULTETEN Mottagning för nya Computer Science Master ja Datavet. Kandidat Står inget Aktiviteter IT Management, ibland även kick-off ja Luncher förekommer Masters in Communication Informella ar Mer behövs Software Engineering Bachelor Mentorskapsprogram Studenthandledare Software Engineering mast Systemvetarprogrammet Står inget Kommentarer: - Mottagning av nya ordas ofta delvis ihop med Chalmers. Ordnas på program- eller institutionsnivå. - ordnas av fakulteten i aulan i Vasaparken sedan KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Mottagning för nya Child Culture Design Introdagar 2-3 dgr på Näs Avslutn.fest Julmarknad Curator magister Examinationsvecka med arrangemang Resor, besök hos externa aktörer Film Film Öppna examina tioner Examensfilmsvisningar Öppna examina tioner Värd för årlig Filmskoledag Studieresor, seminarium 50 Blue 11 Rapport från tematisk granskning

6 Fri konst, Introkurs Social mötesplats för diskussion Fri konst, Kandidat i foto Introkurs, med diplom o medalj Master i design Introkurs Examensfest Master i foto Introkurs, med diplom Konsthantverk, Konsthantverk, Master Business design, Design,, med utflykt o/ el workshop Introvecka Examensfest Examensfest Examensfest Resa till utställning Läsårsslut med mat el tårta Studieresa Studieresa Julmarknad Faddrar Faddrar webb Julmarknad, webb Musik impro,, (ceremoni o introdagar) Examensutställning Examenskonserter Musik indiv. Kandidat Musik klassisk Musik komp Musik kyrko Introkurs med fest Introdagar o pub Introkurs med fest, (mottagn. o introdagar) Musikfestival Ensemble- o orkesterproj. Musikfestival Konserter mm Musik Introvecka med fest Gemensam konsert Musik snoa, med pub Studenterna ordnar själva Musik värld, med fest Examenskonserter Ensemble- och praktikproj. Musikal Opera? Kårtraditioner, insparksfest o spex Steneby Steneby Står inget Står inget Teater Teater Jobbar med att skapa identitet Jobbar med att skapa identitet Identitetsskapande moment 51

7 Kommentarer: - Enligt Musik snoa ordnar fakulteten välkomst- och introduktionsdagar. - Musikal och Opera nämner ar. - De flesta har någon form av examensprojekt, antingen utställningar, konserter eller annat liknande. - Välkomst- och introduktionsdagar förekommer på de flesta program - Mycket fokus på identitetsskapande i själva ämnena och undervisningen. Sahlgenska akademin Apotekarprogrammet Mottagning för nya Inspark av kåren, intro.kurs Under introveckan Doktorand-fören-dag Arbetsterapeutprogrammet Barnmorskeprogrammet Biomedicinsk analytiker, uppstartsdag m. goodiebag, intern o extern del Studenter fr. termin 3 bjuder nya på fika m.m., två dagar Fältstudier termin 1 Dietist-programmet Ingår i första kursen, ordnas av na själva med stöd Gemensamhetsdag 1-2 ggr/ termin Luciafirande. Kostbollen (brännbollstävling) En veckas VFU termin 1 Folkhälsovetenskapliga progr. GIBBS program Logopedprogrammet, ordnad av na Läkarprogrammet Röntgensjuksköterskeprogr. Aktiviteter vid registrering, delvis ordnad av na Programmet sponsrar kväll, studentledd förening Business reviews Introvecka Faddrar, upprop, initiativ från kåren Sjukgymnastprogrammet Sjuksköterskeprogrammet, initiativ från kåren Mindre samläsning Specialistsjuksköterskeprogr. Nej Nej Information och uppmuntran om redan befintliga nätverk 52 Blue 11 Rapport från tematisk granskning

8 Tandhygienistprogrammet Tandläkarprogrammet Lunch på examensdagen Tandteknikerprogrammet Examensmiddag Gemensam fika Kommentarer: - Apotekarprogrammet: Ett av inslagen som med stor sannolik kommer att införas är en strimma som innehåller identitetsskapande moment (professionell utveckling), samt progressiv träning av generiska färdigheter (t ex att uttrycka sig i tal och skrift, informationssökning, kommunikation, tidig praktik mm). - Arbetsterapeuter och sjukgymnaster har gemensam examensceremoni i aulan i Vasaparken. - Barnmorskeprogrammet delar ut barnmorskebrosch vid examensceremonin. - Logopedprogrammet har en mycket uppskattad introduktionsvecka som troligen bidrar starkt till den goda genomströmningen. - Röntgensjuksköterske- och sjuksköterskeprogrammet har gemensam introduktion och från hösten 2011 också en mottagningsceremoni på initiativ av studentkåren. - Tandläkare och tandtekniker har en gemensam introduktion i kårens regi. - Tandläkare och tandtekniker har en introduktion med kollo och grötfrukost. SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Europaprogrammet grund Offentlig förvaltning Mottagning för nya introdagar, med diplom Faddrar, studentgrupp Offentlig förvaltning Statsvetarprogr. Introdagar, lunchmingel Startar egen 2013 Statsvetarprogr. Introdagar, lunchmingel Startar egen 2012 Uppmuntras gå på forskarseminarier Globala studier Gemensam lunch Vår ordnas av Diskussion om ämnet Kriminologi Intro med lunch/ kaffe Presentation av ex.arbeten Delta i samverkansarr Master i sociologi Intro med mingel, alumner med Uppmuntras gå på inst. seminarier Identitetsskapande moment 53

9 Mänskliga rättigheter Mindre festlighet Alumn+studentträffar Socialt arbete Vill starta mott.dag Medie o komm.vet.pr. Kåren ordnar, speeddating Ämnesgrupp ordnar Mentorprogr. på förslag Journalistprogr., enklare kvällsfirande Journalistprogr. magister Intro till nya på JMG Studenterna ordnar middag Personalprogrammet Intro 3-5 dagar, na arrangerar, med diplom Studentförening Pegasus ordnar Personalvetardag med gästföreläsare European studies Introdagar, kvällsmingel, med inbjudna talare Studentgrupp Europa Uppsatspris Global studies,, med äldre stud., hjälp av nya stud. International Adm and Global Governance, även ej klara stud. välkomna Studenterna ordnar Studentkonferens i slutet av termin 1 Masters programme in Social work and Human Rights Introdagar (3 dgr), även ettorna är med Food-party efter 1 månad Julfest hos koordinatorn Strategic Human Resource Manag. and Labour Relat. Planerar att införa för de som gått Introdagar (2 dgr), med bla mingelparty Mentor för nya stud. Stud. intervj. varandra Anonym utvärdering Psykoterapeutprogr. Avanc., med diplom m.m. Familjeterapeutiska inriktn. gemensam middag Svårt skapa vikänsla när stud. jobbar halvtid Psykologprogr. Introkurs Stud. intervj. yrkesverksamma med mingelparty, examensmiddag med diplom o present Faddersystem med insparksfest Arbetsmarkn. dag Socionomprogrammet Kåren stöd i antagningen, med present Peer-helpers Socialtjänstdagen Arbetsvetenskap, nollning Sociala PDP-samtal Arbetsvetenskap magister, distans Står inget 54 Blue 11 Rapport från tematisk granskning

10 Kommentarer: - Master i mänskliga rättigheter ordnar en mindre festlighet efter slutseminarium och exjobb. - Medie- och kommunikationsvetenskap,, startar utbildningen med en speeddating för att öka nas kontaktmöjligheter. - Medie- och kommunikationsvetenskap,, har testat frukostar och speciella seminarier för att stärka nas id och beredskap för arbetsliv m.m. Audit menar att inst. gör för lite och bl.a. borde starta ett mentorprogram. - Strategic Human Resource Manager and Labour Relations ber na reflektera individuellt och anonymt om deras förväntningar och rädslor. Planerar att göra en liknande övning i november En plan med införandet av examensceremoni är att skapa ett alumnnätverk för bättre kontakt med arbetsmarknaden. - Socionomprogrammet har PFS (Professionellt förhållningssätt och självkännedom) där na kan reflektera över utbildningen och yrkesroll i relation till egna värderingar och förhållningssätt. - Arbetsvetenskap arbetar systematiskt med PDP-samtal (Personal Development Planning) för att stödja studenten i lärande och identifiera stödbehov. UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Hälsopromotionsprogrammet Mottagning för nya International Master in Educational research Nej Nej Nej Nej Nej Nej Kostekonom Står inget Master i utb. vet. barn och ungdom Master i utbildningsledarskap Master medverkar Restaurangmanager Se kostekonom Se kostekonom Sports Coaching Kommentarer: - För International Master in Educational Research ordnas inga identitetsskapande moment. Auditrapporten menar på att mottagningsceremonier och liknande bör ordnas. - Auditrapporten för program i utbildningsvetenskap med inriktning mot barn och ungdom rekommenderar att mer medel tillsätts för studentmottagandet. - Ordnas inget gemensamt av fakulteten utan program och institutioner får själva ansvara för detta. - Alla program utom två har mottagning för nya, ca hälften har även examensceremonier. Identitetsskapande moment 55

11 Lärarutbildningsnämnden LärarprogrammetLP01 Mottagning för nya Praxisseminarier, Examensarbetesmässor Lärarprogrammen LP11 Förskollärareprogrammet Grundlärarprogrammet Yrkeslärarprogrammet Ämneslärareprogrammet Speciallärarprogrammet Specialpedagogprogrammet Kommentarer: - Speciallärarprogrammet och specialpedagogprogrammet har en gemensam sceremoni i samband med ventilering av examensarbeten med gemensam fika som programmet betalar. - Lärarprogrammet från 2001 delar ut en lärarnål vid examensceremoni. Tidigare har ceremonin ordnats av kåren med ekonomiskt stöd, men sedan starten av 2011 års lärarprogram har Lärarutbildningsnämnden ansvar för ceremonierna. 56 Blue 11 Rapport från tematisk granskning

Program- och examensbenämningar

Program- och examensbenämningar BESLUT 1 (8) 2011-12-15 Dnr S 2011/343 Samhällsvetenskapliga fakulteten Program- och examensbenämningar I enlighet med gällande regelverk 1 fastställer samhällsvetenskapliga fakulteten program- och examensbenämningar

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Rekryteringsinsatser (breddad rekrytering, marknadsföring etc).

Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Rekryteringsinsatser (breddad rekrytering, marknadsföring etc). Rekryteringsinsatser Lena Kolvik Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Rekryteringsinsatser (breddad rekrytering, marknadsföring etc). Sammanfattning Satsningar för att rekrytera studenter

Läs mer

Program- och examensbenämningar

Program- och examensbenämningar BESLUT 1 (9) 2016-03-17 Dnr STYR 2016/366 Samhällsvetenskapliga fakulteten Program- och examensbenämningar I enlighet med gällande regelverk 1 fastställer samhällsvetenskapliga fakulteten program- och

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i företagsekonomi Programkod: Inriktningar: Programmets benämning: SAFEK Accounting and finance (REFI) Management (MANT)

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2012, urval 1 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2012, urval 1 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar VT2012, urval 1 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2012, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2012, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar HT2012, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

(-07) (-93) Högskole- Arkeologi Archaeology Filosofie Arts X X X X Biblioteks- och

(-07) (-93) Högskole- Arkeologi Archaeology Filosofie Arts X X X X Biblioteks- och Sammanställning av huvudområden på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Huvudområde Engelsk översättning Förled Engelskt efterled Examensrätt Kandidat Arkeologi Archaeology Filosofie Arts

Läs mer

En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 2017

En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 2017 ANMÄLNINGSSTATISTIK En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 217 Katarina Borne/ Kvalitet och analys, Enheten för utredning och lärarutbildning PM: 217:1, Dnr V 217/56 GÖTEBORGS UNIVERSITET

Läs mer

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram Utbildningsplan för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram 180 högskolepoäng 180 credits (ECTS) Fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2007-03-12 1. Inrättande och fastställande Denna utbildningsplan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

(-07) (-93) Högskoleexamen. Science X X X X. /Filosofie. Science * X. /Filosofie

(-07) (-93) Högskoleexamen. Science X X X X. /Filosofie. Science * X. /Filosofie Sammanställning av huvudområden på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Biblioteks- och Library and Information Science Filosofie Arts informationsvetenskap Bild Art Education --- --- Bildpedagogik

Läs mer

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Programme syllabus Programme for Analysis and Evaluation

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Human Resources med inriktning mot företagsekonomi,

UTBILDNINGSPLAN Human Resources med inriktning mot företagsekonomi, UTBILDNINGSPLAN Human Resources med inriktning mot företagsekonomi, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng. The Marketing Programme, 180 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng. The Marketing Programme, 180 Higher Education Credits Dnr: 674/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng The Marketing Programme, 180 Higher

Läs mer

Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i smyckekonst Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SMY

Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i smyckekonst Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SMY KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i smyckekonst Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SMY Curriculum BFA Programme in jewellery art First cycle 180 Higher Education

Läs mer

Undervisningsoch examinationsformer. Pedagogiskt utvecklingsarbete

Undervisningsoch examinationsformer. Pedagogiskt utvecklingsarbete Undervisningsoch examinationsformer. Pedagogiskt utvecklingsarbete Bengt Pettersson Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: 1. Undervisningsformer som används inom programmet, andelsmässig fördelning

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

STUDENTKOMMUNIKATION. Besöksdagen Nationella mässor Student Göteborg. Sandra Johansson, kommunikatör, Kommunikationsenheten

STUDENTKOMMUNIKATION. Besöksdagen Nationella mässor Student Göteborg. Sandra Johansson, kommunikatör, Kommunikationsenheten STUDENTKOMMUNIKATION Besöksdagen Nationella mässor Student Göteborg Sandra Johansson, kommunikatör, Kommunikationsenheten BESÖKSDAGEN Universitetets öppet hus som arrangeras varje vår. Alla fakulteter

Läs mer

Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016

Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016 Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% De flesta företag och organisationer måste idag kunna hantera en omvärld som är globalt styrd. Denna komplexa verklighet har

Läs mer

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs Mentorsprogram En ökad kontakt med näringslivet är något som efterfrågas av studenter från alla utbildningsprogram

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

ANVÄNDNINGEN AV HUMANISTISKA KURSER I EXAMEN

ANVÄNDNINGEN AV HUMANISTISKA KURSER I EXAMEN ANVÄNDNINGEN AV HUMANISTISKA KURSER I EXAMEN En registerstudie. Ansvarig utredare: Magnus MacHale Gunnarsson Analys & utvärdering RAPPORT 2014:04 Diarienummer: V 2015/104 GÖTEBORGS UNIVERSITET Analys och

Läs mer

Utbildningen förbereder för vidare studier på avancerad nivå, konstnärlig magister eller konstnärlig master.

Utbildningen förbereder för vidare studier på avancerad nivå, konstnärlig magister eller konstnärlig master. Dansarutbildningen, 180 hp/ Programme in Dance Performance, 180 ECTS Konstnärlig Kandidatexamen, 180 hp/ Degree of Bachelor of Arts, 180 ECTS UTBILDNINGSPLAN Fastställd av Danshögskolans utbildningsnämnd

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Personal- och arbetslivsprogrammet, 180 hp

Personal- och arbetslivsprogrammet, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Personal- och arbetslivsprogrammet, 180 hp Human Resource Management and Labour Relations, 180 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2009, urval 1 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2009, urval 1 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar HT2009, urval 1 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Laws (LL.M) with a Major in Commercial and Tax Law

affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Laws (LL.M) with a Major in Commercial and Tax Law Master Master (120 credits) Magister Kandidat Bachelor 31 december 2011 Eamensbenämning Huvudområde Filosofie...eamen Kandidateamen Bachelor of Mastereamen Master (...) of Filosofie...eamen Filosofie kandidateamen

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, inriktning verksamhetsutveckling Bachelor Programme in Social Work Focusing the Development of Agencies 210 högskolepoäng/ects Programkod: SGSOV Gäller från: 2008-07-01

Läs mer

Hållbar utveckling i grundutbildningen vid Linnéuniversitetet

Hållbar utveckling i grundutbildningen vid Linnéuniversitetet Dnr: 2013/294-1.5 Rapport Hållbar utveckling i grundutbildningen vid Linnéuniversitetet Författare: Björn Idlinge och Johan Älvgren, Koordinatorer för hållbar utveckling December 2013 Innehåll Inledning

Läs mer

beckmans designhögskola

beckmans designhögskola beckmans designhögskola Utbildningsplan Konstnärlig kandidatexamen i visuell kommunikation Grundnivå180 högskolepoäng Study programme BA Programme in visual communication First cycle 180 Higher Education

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016/17.

Verksamhetsberättelse 2016/17. Verksamhetsberättelse 2016/17. Pubar, sittningar och fester SSF Festkommittén har anordnat sex pubar under detta verksamhetsår, med insparksfester inräknade. SSF har även anordnat två sittningar under

Läs mer

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 2015

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 2015 BESLUT 1(2) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Aija Sadurskis 08-563 086 03 aija.sadurskis@uka.se Datum Reg.nr 2014-10-28 511-319-14 Regeringen Utbildningsdepartementet Underlag för kvalitetsbaserad

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2010, urval 1 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2010, urval 1 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar VT2010, urval 1 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Sports Coaching, Bachelor s Programme 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2009, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2009, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar HT2009, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Antagningsstatistik Linköpingsuniversitet hösten 2014

Antagningsstatistik Linköpingsuniversitet hösten 2014 Utbildningens namn Anm.kod UrvalsgruppAntagningspoäng Antagna Reserver Psykolog LIU-50000 BF 4.0 1 31 Psykolog LIU-50000 BI 21.70 25 677 Psykolog LIU-50000 BIEX 20.91 7 163 Psykolog LIU-50000 BII 22.10

Läs mer

BF elektroteknik med automationsteknik BI 17, BII 16, HP 1,

BF elektroteknik med automationsteknik BI 17, BII 16, HP 1, Listan ger uppgift om antal behöriga sökande, antal antagna, reserver och meritvärde för sista antagen i följande urvalsgrupper: BI = Gymnasiet (direktgruppen) BII= Gymnasiet (kompletteringsgruppen) BF

Läs mer

HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING ÖPPET HUS. Lördag 21 mars kl. 10.00 14.00. Program

HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING ÖPPET HUS. Lördag 21 mars kl. 10.00 14.00. Program HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING ÖPPET HUS Program Lördag 21 mars kl. 10.00 14.00 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Högskolan i Jönköping är en stiftelsehögskola* med rätt att utfärda examina på grundnivå, avancerad nivå och

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

MENTOR MATCH GUIDE FÖR ADEPTER

MENTOR MATCH GUIDE FÖR ADEPTER Sök... MENTOR MATCH GUIDE FÖR ADEPTER mentormatch@oru.se I 1 Syftet med mentorskap kan beskrivas som att stötta och uppmuntra människor till att ta ansvar för sitt eget lärande så att de kan nå sin fulla

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell teknik, 120 poäng. The Programme in Industrial Engineering, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell teknik, 120 poäng. The Programme in Industrial Engineering, 180 ECTS Dnr: 843/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell teknik, 120 The Programme in Industrial Engineering, 180 ECTS Ansvarig institution

Läs mer

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM. Vill du bli mentor eller adept?

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM. Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs Mentorsprogram En ökad kontakt med näringslivet är något som efterfrågas av studenter från alla utbildningsprogram

Läs mer

Ja Nej Vet ej. Hur nöjd är du med ditt studentliv? Önskar du dig ett roligare studentliv?

Ja Nej Vet ej. Hur nöjd är du med ditt studentliv? Önskar du dig ett roligare studentliv? Vårterminen 2013 tyckte läkarstudenterna såhär om sitt studentliv! Sammanlagt svarade 175 studenter på enkäten för oss i Medicinska Föreningen är era svar otroligt värdefulla. Tack för er hjälp nu ska

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Bidra till framtiden. genom gåva eller donation

Bidra till framtiden. genom gåva eller donation Bidra till framtiden genom gåva eller donation GÖTEBORGS VIKTIGASTE HUS FYLLER 100 ÅR MED DIN HJÄLP BLIR NÄSTA 100 ÅR ÄNNU VIKTIGARE Göteborgs universitet är idag ett av landets största lärosäten med över

Läs mer

Välkommen till Lärarhögskolan!

Välkommen till Lärarhögskolan! Välkommen till! Till dig som är antagen till Yrkeslärarprogrammet 90 hp Varmt välkommen, vi hoppas att du ska få en mycket givande studietid! I det här brevet hittar du viktig information inför programstarten.

Läs mer

Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270 points (ECTS)

Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 626/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete vid Ekonomihögskolan

Plan för systematiskt kvalitetsarbete vid Ekonomihögskolan Dnr: 2014/427-1.1 Ekonomihögskolan Plan för systematiskt kvalitetsarbete vid Ekonomihögskolan läsåren 2014/2015 2016/2017 Beslutat av Fakultetsstyrelsen Gäller från Våren 2015 Beslutat av: Beslutsdatum:

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Personal- och arbetslivsprogrammet

Personal- och arbetslivsprogrammet HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ Personal- och arbetslivsprogrammet Programkod: SGPAK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Reviderad av Utbildnings- och forskningsnämnden 2010-05-05 Utbildningsplan

Läs mer

Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng

Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Dnr 2.1.2-1233/10 Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Programme, 210 credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och

Läs mer

Mats Rythla, institutionen för odontologi

Mats Rythla, institutionen för odontologi Mats Rythla, institutionen för odontologi Protokoll fört vid sammanträde med Utbildningskommittén för odontologi 2 juni, klockan 13.00-16.30 Lokal: Ljudvågen, Wallenberg konferenscenter Närvarande ledamöter

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Ekonomie magisterexamen

Ekonomie magisterexamen Ekonomie magisterexamen 1. Fastställande Examensbeskrivningen är fastställd 1995-05-18, senast reviderad 2003-02-14 genom beslut av dekanus för filosofisk fakultet i samråd med dekanus för teknisk fakultet

Läs mer

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet 1TH13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-16 Sid 2 (8) 1. Basdata 1.1. Programkod 1TH13 1.2. Programmets

Läs mer

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-44/2007 Sida 1 (5) SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Development, 120 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

Bilaga 2. Riksrevisionens enkät till lärosäten

Bilaga 2. Riksrevisionens enkät till lärosäten BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPRT DNR: 3.1.1-215-786 Bilaga 2. Riksrevisionens enkät till lärosäten RiR 216:15 Det livslånga lärandet inom högre utbildning RIKSREVISINEN Sida 2 av 8 3. Bedriver ert lärosätet,

Läs mer

Hållbar utbildning vid LTU

Hållbar utbildning vid LTU Hållbar utbildning vid LTU Loka brunn, 2014-02-06 space main campus art/media wood science o 1 Fakta LTU 46 % Utbildning Grundat 1971 5:e tekniska högskolan Omsättning 1,6 miljarder SEK 19 200 studenter

Läs mer

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Sida 1 av 8 KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya rektors- eller nämndbeslut,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för kulturledare, 180 högskolepoäng. Cultural Leadership Programme, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för kulturledare, 180 högskolepoäng. Cultural Leadership Programme, 180 ECTS Credits Dnr: 500/2004-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmet för kulturledare, 180 högskolepoäng Cultural Leadership Programme, 180 ECTS Credits Ansvarig institution

Läs mer

2010-08-20 Dnr 70-704/10 Bil 41:1 Fastställt Högskolestyrelsen 2010-09-03 Akademin för Hälsa och arbetsliv

2010-08-20 Dnr 70-704/10 Bil 41:1 Fastställt Högskolestyrelsen 2010-09-03 Akademin för Hälsa och arbetsliv Akademiernas förslag till programutbud för läsåret 2011/2012 Följande underlag är sammanställt av UFK och förelagt utbildnings- och forskningsnämnden vid dess sammanträde den 16 juni, 2010 (Protokoll2010:5,

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 Antagen av Åbo Akademis styrelse 18.4.2012 Utvecklingsplan för den internationella verksamheten vid Åbo Akademi 2012-16 Inledning

Läs mer

Socionomprogrammet Bachelor of Science in Social Work 210 Högskolepoäng

Socionomprogrammet Bachelor of Science in Social Work 210 Högskolepoäng Utbildningsplan för Socionomprogrammet Bachelor of Science in Social Work 210 Högskolepoäng Socionomprogrammet bygger på socialt arbete som vetenskap. Ämnesstudierna har genomgående forskningsanknytning

Läs mer

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-4112-08 Datum 2012-05-31

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Curriculum MFA Program in Applied Arts and Design Second cycle 120 Higher Education Credits

Curriculum MFA Program in Applied Arts and Design Second cycle 120 Higher Education Credits KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt masterprogram i Tillämpad konst och formgivning Avancerad nivå 120 högskolepoäng Programkod: K2TIK Med inriktning: Metallgestaltning, Möbeldesign inriktning

Läs mer

Ulf P Andersson Miljösamordnare Göteborgs universitet

Ulf P Andersson Miljösamordnare Göteborgs universitet Ulf P Andersson Miljösamordnare Göteborgs universitet. www.mls.adm.gu.se 2006-11-15 21 september Vad är hållbar utveckling? Sverker Molander, Miljösystemanalys, Chalmers, visade lite på begreppet hållbar

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet,

UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2017 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39,

Läs mer

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Sida 1 av 7 KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya rektors- eller nämndbeslut,

Läs mer

Likabehandling i lärandet

Likabehandling i lärandet Likabehandling i lärandet Catharina Langendorf Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Metoder för att identifiera studenters behov av särskilt stöd. Utgångspunkt Vid Göteborgs universitet ska

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i Personal- och arbetsvetenskap Human Resource Management and Work Sciences 180 Högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i Personal- och arbetsvetenskap Human Resource Management and Work Sciences 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i Personal- och arbetsvetenskap Human Resource Management and Work Sciences 180 Högskolepoäng Inledning Kandidatprogrammet i Personal- och arbetsvetenskap är en utbildning

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

18th February 2016, Gothenburg. Handlingsplan för Skapande skola

18th February 2016, Gothenburg. Handlingsplan för Skapande skola 18th February 2016, Gothenburg Handlingsplan för Skapande skola Bakgrund The International School of the Gothenburg Region (ISGR) är en International Baccalaureate (IB)-skola för årskurserna 0-12. Skolan

Läs mer

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Dnr: HL/2009 0110 Utbildningsplan Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Internationell administration med språk, 180 högskolepoäng International Administration

Läs mer

Bilaga 1, Huvudområden för generella examina vid Mälardalens högskola Senast reviderad 2015-06-01

Bilaga 1, Huvudområden för generella examina vid Mälardalens högskola Senast reviderad 2015-06-01 Sida 1 av 7 Bilaga 1, n för generella examina vid Mälardalens högskola Senast reviderad 2015-06-01 Arbetslivsvetenskap/ Work Life Studies Arbetsvetenskap/ Work Science Biologi/ Biology Byggnadsteknik/

Läs mer

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Sports Coaching, Bachelor s Programme 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av dekanus vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Läs mer

ANMÄLNINGSSTATISTIK. En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 2016

ANMÄLNINGSSTATISTIK. En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 2016 ANMÄLNINGSSTATISTIK En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 216 Katarina Borne/ Analys och utvärdering, Forsknings- och innovationskontoret PM: 216:1, Dnr V 216/396 GÖTEBORGS UNIVERSITET

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i Mänskliga rättigheter 120 högskolepoäng. Master s Programme in Human Rights

Utbildningsplan för Masterprogram i Mänskliga rättigheter 120 högskolepoäng. Master s Programme in Human Rights Utbildningsplan för Masterprogram i Mänskliga rättigheter 120 Avancerad nivå Master s Programme in Human Rights Fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2014-06-05 1. Utbildningsprogrammets

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits Dnr: 943/2006-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program On-Line, 180

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram inriktning vård av äldre, 60 högskolepoäng (hp) Specialist Nursing Programme Elderly Care 60 higher education

Specialistsjuksköterskeprogram inriktning vård av äldre, 60 högskolepoäng (hp) Specialist Nursing Programme Elderly Care 60 higher education 1 Specialistsjuksköterskeprogram inriktning vård av äldre, 60 högskolepoäng (hp) Specialist Nursing Programme Elderly Care 60 higher education credits VASPC VAAL Examen Specialistsjuksköterskeexamen med

Läs mer

Ekonomprogrammet termin 7 ht13 mot civilekonomexamen, kull H10 S1HEP alla inrikt.

Ekonomprogrammet termin 7 ht13 mot civilekonomexamen, kull H10 S1HEP alla inrikt. Kurs/er att söka inom program inför höstterminen 2013 Ekonomprogrammet termin 5 HT2013 Kull H11 S1HEG Samtliga inriktningar Anmälan till kurser inom program hösten 2013 görs via www.antagning.se som öppnar

Läs mer

Handelshögskolan Umeå universitet

Handelshögskolan Umeå universitet Handelshögskolan Umeå universitet Civilekonom Produktchef Auktoriserad revisor Inköpsstrateg Forskare Projektledare Skatterådgivare Marketing Communication Manager Utredare Varumärkesstrateg Sales Manager

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av dekanus vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits Dnr: 346/2008-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits 1. Ansvarig för programmet Lärarutbildningsnämnden

Läs mer

RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET MED INTERNATIONELL INRIKTNING, 120/160 POÄNG Legal Science Programme with International Approach, 120/160 points

RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET MED INTERNATIONELL INRIKTNING, 120/160 POÄNG Legal Science Programme with International Approach, 120/160 points INSTITUTIONEN FÖR BETEENDE-, SOCIAL- OCH RÄTTSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET MED INTERNATIONELL INRIKTNING, 120/160 POÄNG Legal Science Programme with International Approach, 120/160

Läs mer

Institutionen idrottsvetenskap VERKSAMHETSPLAN 2013

Institutionen idrottsvetenskap VERKSAMHETSPLAN 2013 2013-04-10 Institutionen idrottsvetenskap VERKSAMHETSPLAN 2013 Idrottsvetenskap vid Malmö högskola är en sammanhållen organisation i en flervetenskaplig och progressiv miljö som bedriver utbildning, forskning

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Kompletterande lärarutbildning 2017/2018

Kompletterande lärarutbildning 2017/2018 Kompletterande lärarutbildning 2017/2018 90 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% Bli lärare på tre terminer! Kompletterande lärarutbildning vid Uppsala universitet är en påbyggnadsutbildning för dig med

Läs mer

Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng

Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 10 Programkod: GFM01 Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Early Years Education Programme, 210 credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden 2011-05-26

Läs mer

Introduktion för nya alumnkoordinatorer Nationell alumnkonferens Örebro universitet 2010 10 21

Introduktion för nya alumnkoordinatorer Nationell alumnkonferens Örebro universitet 2010 10 21 Introduktion för nya alumnkoordinatorer Nationell alumnkonferens Örebro universitet 2010 10 21 Jenny Abrahamsson, Alumni Relations Officer, jenny.abrahamsson@ki.se, Karolinska Institutet Karin Lidberg,

Läs mer

MENTORSKAP VID LTU. Förslaget om mentorprogram och modellen för utbildningen har tagits fram av projektgruppen Mentorskap 2006.

MENTORSKAP VID LTU. Förslaget om mentorprogram och modellen för utbildningen har tagits fram av projektgruppen Mentorskap 2006. 2001-03-20 MENTORSKAP VID LTU MENTORSPROGRAM Förslaget om mentorprogram och modellen för utbildningen har tagits fram av projektgruppen Mentorskap 2006. BAKGRUND Arbetet med mentorskap vid LTU inleddes

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Handlingsplan för karriärvägledning

Handlingsplan för karriärvägledning HANDLINGSPLAN 1 / 2 2015-06-01 dnr V 2015/498 Handlingsplan för karriärvägledning Rektor har vid sammanträde 2015-02-02 beslutat om en policy för studie- och karriärvägledning vid Göteborgs universitet.

Läs mer

Beskrivning av programmet

Beskrivning av programmet Verksamhetsberättelse med verksamhetsplan 2015/2016 Kandidatprogrammet för Programrådet för Kandidatprogrammet för genom Petra Sandberg, samordnare Beskrivning av programmet Kandidatprogrammet i är tvärvetenskapligt

Läs mer

ATT LÄRA SIG ARBETA. Studenter vid Göteborgs universitet bedömer arbetslivsanpassningen

ATT LÄRA SIG ARBETA. Studenter vid Göteborgs universitet bedömer arbetslivsanpassningen Studenter vid Göteborgs universitet bedömer arbetslivsanpassningen av undervisningen Daniel Berlin/Enheten för analys och utvärdering RAPPORT: 2014:03 Dnr: V 2014/306 GÖTEBORGS UNIVERSITET Enheten för

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer