God Jul. Gott Nytt År

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "God Jul. Gott Nytt År"

Transkript

1

2 Vi i styrelsen önskar alla medlemmar i BCF Viktoria i Kronobergs län God Jul och Gott Nytt År Ordförande Brita Warnander-Hult, tel , Vice ordförande Carina Axelsson Olsson, tel , Kassör Anna Jutler, tel , Sekreterare Eiwor Sjösten,tel , Vice sekreterare Lena Johnsson-Rosenberg, tel , Studieorganisatör Birgitta Karlsson, tel , Studieorganisatör Eva Bång Sjögren, tel , Produktansvarig Anne Ellfors, tel , Webredaktör Gunilla Bengtsson, tel , KP-ansvarig Lena Johnsson Rosenberg, tel , Stöd BCF Viktoria I Kronobergslän med sin verksamhet att hjälpa bröstcancerdrabbade kvinnor I länet. Ditt bidrag behövs. Plusgiro:

3 " %% & ( ) ** *+, *+ -%% *&. % * / *0 1* / 1& " " %& "" " """% " % % " ( " )% " *+ %" ",-. " " /0% %) % 0- & (+ 1" 2 / "" % + % % %2" 3" % ) " 3&%4567 -

4 % &() -. /0 % & ( 0 " & 1 " & ( ) " + % " % &( % " % &() *% & +,% &() &() % &() % 5 * 2 % % 1 / &31 4 % % &() *% & + 4 % 5 " % &

5 "% & ()(" * ("+," (- %(. (( -( -( / 0 0 )% ( ( ( /& 5 (& 1.1 (( ( ( 31 "( -(( 1.6 ( - ( (( - (( 7 "5 8 ( ( &,.5( 9: %*"9 ;"8 ("% -; -(-<+"5 -"%,5=" 5 0>(?.

6 Ny valberedning utsågs, med Ingrid Kössler som sammankallande. Galamiddag - 30-års jubileum Kvällen bjöd på en strålande galamiddag, där Ingrid Kössler var toastmadam. A Capella Holmiensis och Susanne Ericsson stod för under-hållningen. På söndagen höll Mårten Fernö, Lunds Universitet, en inspirerande föreläsning. Mårten är även med i BRO:s forskningskommitté som granskar ansökningar om forsknings-anslag som kommer in till bröstcancerfonden. Kvinnor med bröstcancer får pröva ny behandling i Kalmar I Sverige insjuknar en kvinna i bröstcancer varje timme. Bara i Kalmar får omkring 200 kvinnor bröstcancer i år. Nu påbörjar Länssjukhuset i Kalmar rekryteringen till en studie som omfattar kvinnor med spridd hormonpositiv bröstcancer den vanligaste formen av bröstcancer. De har tumörer som är beroende av kvinnligt könshormon för att kunna växa. De patienter som är aktuella för att delta i studien är kvinnor med spridd hormonpositiv bröstcancer, där behandling med antihormonläkemedel (anastrozol, letrozol) inte längre fungerar. Patienterna kommer att få behandling med ett nytt läkemedel, Afinitor, i kombination med antihormonläkemedlet exemestan. Afinitor är en tablett som tas varje dag. Det går ganska snabbt för läkarna att konstatera om behandlingen har effekt, det vill säga om läkemedlet bromsar tumörutvecklingen. Det här är en väldigt lovande behandling som vi nu kan erbjuda kvinnor med spridd hormonkänslig bröstcancer, säger Marie Sundqvist, överläkare på Länssjukhuset i Kalmar. " I tidigare studier har Afinitor visat sig mer än fördubbla den tid kvinnorna kan leva utan att deras tumörer börjar växa igen, samtidigt som behandling med cytostatika kan senareläggas. Ny typ av cancerläkemedel Basen i behandlingen av spridd hormonpositiv bröstcancer är antihormonläkemedel och cytostatika. Nu finns en annan kategori cancerläkemedel mtor-hämmare. mtor är ett protein som påverkar cancercellernas möjligheter att dela sig, stimulerar tillväxten av blodkärl och har inverkan på ämnesomsättningen i cancercellerna. Afinitor blockerar detta protein. Afinitor är redan godkänt för behandling av avancerad eller spridd hormonpositiv bröstcancer i kombination med antihormonläkemedlet exemestan. Det blir ett tillskott i behandlingen av hormonpositiv bröstcancer där basen har varit antihormoner och cytostatika. Afinitor är också godkänt för behandling av spridd njurcancer och vissa neuroendokrina tumörer.

7 Temadagar på Brännö för dig som har eller har haft cancer Temadagar för kvinnor och män jan och 4-7 feb, 2013 Psykologisk bearbetning under ledning av erfarna terapeuter i fyra dagar på Brännö i Göteborgs skärgård. Här kan du stanna upp, fundera över vad som är väsentligt i livet och vad som kan ge dig livslust och livsglädje i framtiden. Kurskostnad medlemskap i CTRF 250 kr. Subventionerat av CTRF cancer och trafikskadades riksförbund. Parkurs "Att gå vidare tillsammans" För dig och din partner, feb 2013 Psykologisk bearbetning under ledning av erfarna terapeuter i fyra dygn på Brännö i Göteborgs skärgård Subventionerat av CTRF. På kursen ges tillfälle att reflektera över vad ni som par har gått igenom och vad som ger er livslust och livsglädje i framtiden. Cirka nio par kan delta per kurs. Du som är ung 4-8 mars 2013 Att återfå balans och livsglädje. Att drabbas av cancer och vara ung kan ha sina speciella problem. Du kanske tidvis kan känna dig liten samtidigt som du jämfört med jämnåriga på ett plan har fått mogna snabbt genom att konfronteras med sjukdom och hot mot ditt liv. Hur skall jag förhålla mig till allt som hänt mig och hur skall jag kunna gå vidare i livet med balans och full livsglädje? - ca 12 unga vuxna får kurs med stöd av fondmedel från CTRF För mer information Bröstcancer liten ordlista Hormonpositiv bröstcancer vanligaste formen av bröstcancer, 70 procent får hormonpositiv bröstcancer, tumören stimuleras av kvinnliga könshormon (progesteron och östrogen), kallas även hormonreceptorpositiv bröstcancer. HER2-positiv bröstcancer tumören stimuleras att växa av ett protein, HER2. Trippelnegativ bröstcancer tumören påverkas inte av östrogen, progesteron eller HER2. Inflammatorisk bröstcancer ger en inflammation i bröstet med rodnad, ömhet och svullnad Ärftlig bröstcancer forskare har identifierat två ärftliga bröstcancergener, BRCA1 och BRCA2 Avancerad bröstcancer (ABC) kallas även lokalt avancerad eller spridd bröstcancer, det innebär till exempel att patienten har en stor tumör eller spridning till många lymfkörtlar (stadium III), eller tumörer i andra organ (stadium IV). Metastaserad bröstcancer (MBC) innebär att patienten har spridning med metastaser i skelettet eller andra organ, som lever eller lunga (stadium IV). Spridd bröstcancer se avancerad och metastaserad bröstcancer. "

8

9 Gunilla Enblad är cancerläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Som läkare vet hon att många söker information på internet efter ett sjukdomsbesked. Att få osorterad information från mer eller mindre pålitliga källor kan bidra till ökad oro. Det känns bra att kunna rekommendera 1177.se, eftersom webbplatsen erbjuder saklig, begriplig och uppdaterad patientinformation. Jag brukar tipsa både patienter och kollegor. Flera texter på sidan är dessutom översatta till andra språk, säger Gunilla Enblad. Josefin: Man vill känna att man inte är ensam När jag fick mitt cancerbesked för några år sedan, saknade jag information och stöd som riktade sig till mig och mina anhöriga när det gällde andra saker än statistik om hur många som dör och hur många som överlever, säger Josefin Engfelt, som har egen erfarenhet av cancer och som medverkar i filmer och reportage på 1177.se/cancer. Hon tror att webbplatsen kan fylla en funktion även på andra sätt. Man vill också känna samhörighet och hitta andra som har drabbats av samma sak och som har överlevt. Man vill känna att man inte är ensam. 16 berättelser om cancer från Kronoberg " " % & ( ) * +,,

10

11

12

13

14 " %&&" " ( )* * +,, " -.( / 0 1 ") ( &22% % &222 6% 376 " 8 9" 2 :" ) + :" 9 1; ". &< & 1 " % &%%% 5, = -9 >"? &6

15 / " + A * B. " 8 B &2< C =D E F -9 77% 7% = " 6<%% D7%%% " <%%% - D2%% " 4<%%% + D% G % D4G %/ 6%,76 D6%G &G -5(, D6%G - * H H 5 + = D 8" 3 1 " = A " / (: 5 / 1 / 5" " " " / " ". 15" 1 &26%,&27% I (? 3 ( > 1: (8 5 &

16 J K )" " " " F? ( 5 (, * > )? 0 9,6 "? J 5 " 53 K 1 K (, * 1 :) 5 ) 5 1 ( 6% 9 0 5,* J" " " 9 - " C D ) *+%)*,-. L &4

17 " % & () &* (+ % & % " % & ",-./ &0 1/ & & 5& ( : - 12) "; 1/443 %: 8 -< " 3 9: = > "<?.4 - &1A B C 3 B 1D

18 %.43 9E& F%)9C.4444 "5( F? 043D0 ( G &, 11.41F - 9 " % & () & * 1A

19 "% " %& ( () * (+ %+, %. + / +) &()*+ " 2( (+,+ 2,&", * + - +

20 "%&()*+,-+.)/01) ) ) "%&%"(%)* +,**-.(/**01*(1/2*&%2* +,**(31*%44%*32* 5*&4*0"%623/*62//%"*758**92:* ;*/(<*(24/* *A*.*7*B.40/%"**&%%"*%(/%"*/44*?%"(4":* * CD44"")* E%/9BF?G*>(/*6%"G*(/342&*(<"<2*%44%*62&*32"*B2*>9B*1/<D&&>** 7H2*/2*/3-2"*>9B*>%2">:* I42"&2*&%*(>3*62"4/G*-.(**92*=,J5,3"K*L2*F??*&%%"*<"M&2*/44*4/%K*E2642*F/* &%"*2"(<2*/F"/*/44*%"*%</2"%4K*I%&*?M*<%/9BF?G*01&%42*(<"<2"G*>(/%"*>9B* <D&&>"2G*F442*B>?*/44*%"*F44/M/2K*N<.*5JO*93*P/2*>9B*(/.44**?2??%(0>32K* QM/*-.(2**92*=,*3"G*?%"(42*3%&*%(/%"*26*.%/K* R"%"*==+*K**I2<2*3//**F"%"*92*A+*3"F/%K* QD9<2*/44S* I%/*

21 " 3 % * 4 5 % " "" % +, %& " ( " " % " &" ( )*+,-*). / 012 "- & " %" ) % ) 6 * " " )" 58 " +"5

22 " % & (()* +,-((./ (-- " 0.0,-.(- ( / )3 / / ) / &)+5&0. + /3/ 504. (--,,

23 " %& ( )%*+,-. )% & / " 4%) +.

24 är Ta en titt på vår ANSLAGSTAVLA Känner du någon som bröstcanceropererad Bjud gärna in henne till något av våra möten. Hon får lära känna oss och vi henne Förhoppningsvis blir hon en ny medlem Meddela ändringar till vårt adressregister så fort som möjligt. Kontakta Eiwor eller Anna eller maila Dina personuppgifter används i medlemsregistret, BRO-fästets adressregister och på föreningens hemsida vilket innebär att du godtar att vi använder dessa uppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL). Om du som medlem inte godkänner detta vill vi att du anmäler detta skriftligen till föreningen. Stöd och krissamtal i samband med din sjukdom kan du och även dina anhöriga få genom en kurator. Information om socialförsäkringar, familjerätt, patienträtt, ekonomi /även fonder/, arbete och barnomsorg. Kuratorn kan vara samtalspartner vid de svårigheter som uppstår. Kurator Ulla Hallberg eller via personal på avdelningen. Du har även möjlighet att ta kontakt efter utskrivningen. Ett stort tack till alla kontaktpersoner som informerar och samtalar med våra medsystrar på Centrallasarettet i Växjö varje tisdag. Ni behövs verkligen till alla som skänker vinster till våra lotterier. till Sensus och våra gympaledare för alla hjälp under året. Vi behöver fler som vill skriva i vår medlemstidning eller på hemsidan Det behöver inte vara så pretentiöst, gärna något som du vill dela med dig av, egna erfarenheter, möten med andra människor, en upplevelse som kanske kan hjälpa någon annan. Maila gärna ditt bidrag till Behöver du hjälp att skriva kan du få det genom tidningskommittén 24

25 " % & ( )** +, - )./, ( 0 +1* :; 9 < = 9 " och "

26 "%&(&)*(* +,,-)./-)((0)110)& )/ ,.7286%9.: ;< *& %&()(& +,,-)./-)*&0)*)/.2-8%=43.478% <.626 "%&(&)1 ( +,,-)./%)& )/.2-342%>.479.:=:%?< B+4 *"%&(&) +,,-)*./%)*1? 8 &?%&(&)(((( +,,-)1./-)1)/.2-&(&((((7286%9.: C<246* &"%&(&) ( ( +,,-)&./-)*)/.2-D%8.,6=8728%,4A64369A "%&(&)( +,,-) 1./-)&)/.2-.A.(734,36,%9.: ) < (;C%&()(&&& +,,E)&./-)*)/ %/24.7:68%9.: ; F3.626(%&()&&*& +,,-)./-))1*0)&&)/.2-88%/24.7=.2:68%9.: < "%&(&)* +,,-)./-)1()/ =.2:68%9.: )?.,681&&%&(&)*&& +,,-)./-)1)/.2-6)3422%4.424.:7G/2% <)< &;C%&()(& +,,-)(./-)1011)/.2-A68=.7//%:94.3% H?8.46&(<%&()&1( +,,-)1./-)*0)*0)*)/.2-3%G64:7D6=..%9.: 9A&&C& *)1 +,,-) H 46* "&(&)*& +,,-)./)&-)/.2-%B.2%286%9.: " +4 "&(&)1& +,,-)./-)&)/ %>4.47:68%9.:?44 "%&(&)** +,,-)./%)&)/.2-6%246,:67=.2:68%9.: <<?,626& & %&(1)11 +,,-)./%I&)/.2-8=87286%9.: H6:+( "%&(&)*& +,,-)./-)&)/.2-62G7,6,4>2%2?66& JB+%&(&)(1* )/.2-6,4%8>24.:782A4..34%

27 """%" & "% ""%&()*+,-./,012 ( ) * ) 3 &4*4 *

JOHANNABLADET Januari 2014

JOHANNABLADET Januari 2014 JOHANNABLADET Januari 2014 Styrelse Ordförande: Maria Areskoug bcf.johanna.ordf@telia.com 0707-68 39 08 Vice ordförande: Ulla-Britt Lindbäck ulla-britt.l@johanna-gbg.se 0735-41 54 05 Kassör: Anna Emanuelson

Läs mer

En liten bok om lungcancer

En liten bok om lungcancer En liten bok om lungcancer Faktagranskad av professor Roger Henriksson, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Text och projektledning: Mix Public Relations Grafisk formgivning och produktion: Narva Tryck:

Läs mer

TILLBAKA PÅ JOBBET Cheferna stod bakom Monica i kampen mot bröstcancern. Deras stöd hjälpte mig tillbaka, säger hon. Läs mer på sidan 8, 9 och 10.

TILLBAKA PÅ JOBBET Cheferna stod bakom Monica i kampen mot bröstcancern. Deras stöd hjälpte mig tillbaka, säger hon. Läs mer på sidan 8, 9 och 10. BRÖSTCANCERFÖRENINGARNAS RIKSORGANISATION TEMA KRONISK BRÖSTCANCER TILLBAKA PÅ JOBBET Cheferna stod bakom Monica i kampen mot bröstcancern. Deras stöd hjälpte mig tillbaka, säger hon. Läs mer på sidan

Läs mer

BRO for men. Ingrid Kössler och Kerstin Wåhleman

BRO for men. Ingrid Kössler och Kerstin Wåhleman Beställare: Upplägg och rapport: Genomförande: Ingrid Kössler och Kerstin Wåhleman Elise Leppänen november 2009 januari 2010 Framtagen i samarbete med: www.easyresearch.se BRO BOX 1386 172 27 Sundbyberg

Läs mer

PROJEKTARBETESRAPPORT

PROJEKTARBETESRAPPORT Läsåret 2011/2012 Projektgrupp: Handledare: Medbedömare:, NV3C, NV3C, NV3C Lena Sundström Gustaf Idegren 2 SAMMANFATTNING Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Varje år insjuknar 40

Läs mer

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör Att drabbas av hjärntumör innebär en chock, både för patienter och anhöriga. Frågorna är många och oron stor. Vår förhoppning är att denna

Läs mer

Curo Riksföreningen för Cancersjuka

Curo Riksföreningen för Cancersjuka Curo Riksföreningen för Cancersjuka Adam & Julia sep -07 Curo är en allmännyttig, ideell förening med uppgift att göra livet lättare för cancerdrabbade, anhöriga och vårdpersonal Tack! Många vet inte att

Läs mer

Att leva med arytmi INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND

Att leva med arytmi INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Att leva med arytmi INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Först trodde jag det bara handlade om att dricka kaffe Mitt hjärtfel som egentligen består av fyra fel, är medfött och

Läs mer

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER HJÄLP ATT SLUTA RÖKA HÄLSOVINSTER BEHANDLINGAR Kalender Aktiviteter börja leva fullt ut HÄLSOVINSTER MED ATT SLUTA Rökning är mer än bara en dålig vana För varje cigarett du tar riskerar du din hälsa.

Läs mer

Rosa Boken. Information till dig som fått diagnosen bröstcancer. Västra sjukvårdsregionen

Rosa Boken. Information till dig som fått diagnosen bröstcancer. Västra sjukvårdsregionen Rosa Boken Information till dig som fått diagnosen bröstcancer Västra sjukvårdsregionen Om Rosa Boken Den här informationen har vi sammanställt till dig som fått diagnosen bröstcancer. Vi hoppas att den

Läs mer

På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning

På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning Avancerad prostatacancer en ny vår? På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning till föreningens årsmöte, fick medlemmarna lyssna på två intressanta föreläsningar. Det var två forskare från Sahlgrenska

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra svår.

Läs mer

Forskning. Framsteg. Hopp. En skrift om Hjärt-Lungfondens arbete för svensk forskning

Forskning. Framsteg. Hopp. En skrift om Hjärt-Lungfondens arbete för svensk forskning Forskning. Framsteg. Hopp. En skrift om Hjärt-Lungfondens arbete för svensk forskning Hjärtsjukdom. Vår tids stora folksjukdom. I Sverige lider över en miljon människor av hjärt-kärlsjukdom. Fyra av tio

Läs mer

Bröstcancer vård och behandling

Bröstcancer vård och behandling Unik konferens! Bröstcancer vård och behandling De senaste forskningsrönen och behandlingssätten! One-day diagnostic i praktiken. Kvinnan får besked samma dag om hon har bröstcancer! Kulturella skillnader

Läs mer

B Porto betalt Sverige

B Porto betalt Sverige B Porto betalt Sverige Reumatikerföreningen KUNGSBACKA REUMATIKERBLADET Våren 2015 REUMATIKERFÖRENINGEN KUNGSBACKA Industrigatan 2C 43432 Kungsbacka 0300 70228 e-post: r.kungsbacka@gmail.com https://kungsbacka.reumatikerforbundet.org

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Att leva med kärlkramp

Att leva med kärlkramp Att leva med kärlkramp INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Nu ska jag ha så roligt som möjligt Det kändes som någon drog en livrem runt bröstet och drog åt. Jag fick svårt

Läs mer

Patientinformation ärftlig cancer

Patientinformation ärftlig cancer Patientinformation ärftlig cancer Ärftlig bröst- och äggstockscancer 1 MEFinfo_BC 1 Onkogenetiska mottagningen Universitetssjukhuset i Lund Adresser till onkogenetiska mottagningar i Sverige Lund Göteborg

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Till dig som vill veta mer om pankreascancer

Till dig som vill veta mer om pankreascancer Till dig som vill veta mer om pankreascancer i TILL DIG SOM VILL VETA MER OM PANKREASCANCER I denna broschyr hittar du en del information om pankreascancer, vad diagnosen innebär och vart du kan vända

Läs mer

Livet efter hjärtinfarkt INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND

Livet efter hjärtinfarkt INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Livet efter hjärtinfarkt INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Nu struntar jag i dammtussarna Det hände för drygt två år sedan. Jag satt i bilen på väg hem från Norrköping och

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av psykossjukdom INNEHÅLL Psykos schizofreni 5 Vad ÄR EN PSYKOS? Vem drabbas och varför? Vad går

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

allt för forskning pågår Svensk forskning räddar livet på barn med ovanliga diagnoser över hela världen

allt för forskning pågår Svensk forskning räddar livet på barn med ovanliga diagnoser över hela världen Dokument: risk för akut brist på barnonkologer EN TIDNING FRÅN BARNCANCERFONDEN Nr 5.11 forskning pågår Svensk forskning räddar livet på barn med ovanliga diagnoser över hela världen Ellen full av liv

Läs mer

Eddie hjälper forskarna

Eddie hjälper forskarna 190 MILJONER TILL BARNCANCERFORSKNING SÅ FÖRDELAS PENGARNA EN TIDNING FRÅN BARNCANCERFONDEN NR 1.15 Familjen Ljungqvist Nevala deltar i en forskningsstudie som kan rädda liv Eddie hjälper forskarna SÅ

Läs mer

Familjehandbok. Information och stöd till familjer med cancersjuka barn och ungdomar

Familjehandbok. Information och stöd till familjer med cancersjuka barn och ungdomar Familjehandbok Information och stöd till familjer med cancersjuka barn och ungdomar Barncancerfonden är en ideell verksamhet vars största och viktigaste uppgift är att stödja forskningen kring barncancer.

Läs mer

Att leva med ny hjärtklaff INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND

Att leva med ny hjärtklaff INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Att leva med ny hjärtklaff INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Jag trodde aldrig jag skulle få uppleva friheten med att cykla igen Det började när jag skulle gå i pension.

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer