Easy Series inbrottslarm. Referenshandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Easy Series inbrottslarm. Referenshandbok"

Transkript

1 Easy Series inbrottslarm Referenshandbok

2 Innehåll 3 1. Grundläggande fakta 2. Systemöversikt Easy Series manöverpanel 6 Easy Series visningslägen Centralapparat och enheter Easy Series trådlösa enheter Larmkommunikation Falsklarmsreducering Funktioner och fördelar Programmering

3 1 Grundläggande fakta 3 Easy Series är ett revolutionerande inbrottslarm för hem och småföretag som är oerhört enkelt att installera och använda. Det finns funktioner för den senaste wlsn-tekniken (wireless SecurityNetwork). Användning: Inbrottslarm Brandlarm Panik-/nödlarm Övervakning av frysar, kylar, centraluppvärmning osv. Bekvämlighetsfunktioner (kontroll av belysning, garagedörrar, osv.) Grundlägganda fakta för Easy Series: Funktioner och kapacitet för privata hem och småföretag Elegant manöverpanel med extraordinär funktionalitet Enkel användning via inbyggd RFID-läsare Fullständigt talstöd på ditt språk Ikonbaserad display utan text Olika tillkopplingsalternativ (PIN-kod, RFID-kodbricka, fjärrkontroll, telefon) Många funktioner för att minska falsklarm Inbyggd tvåvägs ljudverifiering Intelligent hotbildsbedömning Sektionskorsning Stegrande uppmärksamhetssignal Oerhört enkel dokumentation Ingen utbildning behövs

4 4 1 Grundläggande fakta wlsn möjliggör: Tvåvägsöverföring för hög pålitlighet och säkerhet Automatisk konfiguration för enkel och snabb programmering wlsn RF-teknik: Säkerhetsbandet 868 MHz Flerkanalsdrift (8 kanaler) Enkelt wlsn RF-signalnivåtest på: RF-diagnostikverktyg RF-enheter Flera integrerade larmöverföringsalternativ: Röstuppringning Larmsändare (SIA, Contact ID, Fast Format) Personliga textmeddelanden: SMS (TAP) Fjärrstyrningsmöjlighet via DTMF och/eller RPS (Remote Programming Software) 8 fasta sektioner, kan utökas till upp till 32 trådbundna/trådlösa sektioner plus 20 fjärrkontroller Upp till 4 manöverpaneler 4 utgångar plus upp till 4 trådlösa utgångar Upp till 20 användare: varje användare kan ha en egen PIN-kod, RFID-kodbricka och fjärrkontroll 500 tids- och datumstämplade händelser i historiken 5 års batterilivslängd för de flesta wlsn-enheter EN , nivå 2

5 2 Systemöversikt Easy Series manöverpanel På manöverpanelen kombineras ljudinformation och visuell information. Närvarodetektor Flerfärgsikonskärm med hög kontrast Knappar för speciella funktioner Integrerad högtalare Inbyggd mikrofon Inbyggd RFID drift Informationsknapp Integrerat vattenpass gör installation enkel Särskilda knappar [1+2] för att starta polis-, brand eller ambulanslarm. De övriga knapparna kan användas för underhåll av användarna [3], för att slå på eller stänga av dörrsignal [4], för volymkontroll [5] Denna knapp ger åtkomst till en hjälpmeny. Du kan också använda den för att slå på systemet. Manöverpanelen känner av användarens närvaro. Om systemet registrerar några problem medan användaren är borta informerar manöverpanelen användaren så snart han/hon återvänder. En inbyggd högtalare ger användarstöd på lokalt språk. Med den inbyggda mikrofonen möjliggörs tvåvägs röstkommunikation. Den interna RFID-läsaren kan användas för att slå på eller stänga av systemet, för att tysta larm och för åtkomst till användarmenyn.

6 6 2 Systemöversikt Easy Series visningslägen: Systemet är av Ett problem med systemet har inträffat En eller flera punkter är defekta Utpasseringsfördröjning pågår Systemet är på (hemmaläge) Systemet är på (fullt) Brand- eller inbrottslarm (systemet är av) Brand- eller inbrottslarm (systemet är på)

7 2 Systemöversikt Centralapparat och enheter: Talmodul Programmeringsnyckel Sabotagekontakt Strömförsörjning Centralapparat Manöverpanel med kodbricka

8 8 2 Systemöversikt Easy Series centralapparat och enheter: Centralapparat Easy Series centralapparat är ämnad för användning i små företag och bostadshus. Systemet har flera användningsområden t.ex. inbrottslarm, branddetektering och medicinska nödsamtal. Kodbricka och kort Systemet kan kontrolleras med en användarspecifik kodbricka. Manöverpanel För specifikationer se avsnittet Manöverpanel på sidan 5. Röstmodul Röstmodulen innehåller alla språksekvenser på respektive språk. Fler än 20 språk är tillgängliga.

9 2 Systemöversikt 9 Programmeringsnyckel Laddar upp och ned programmeringsinformation. Programmeringsnyckeln används för att snabbt programmera flera centralapparater med likartade egenskaper, t.ex. vid större projekt och säkerhetskopiering av data. Sabotagekontakt Den dubbelverkande sabotagekontakten registrerar om kapslingen öppnas eller den tas bort från väggen. Den har en extra anslutning för externa sabotageslingor. Strömförsörjning VAC transformator för fast anslutning.

10 10 2 Systemöversikt 2.3 Easy Series trådlösa enheter: wlsn Hubb (RF-sändare/mottagare) wlsn-hubben stöder upp till 32 wlsn-sektioner plus 4 wlsn-utgångar och 20 fjärrkontroller och har ingen extern antenn. Tack vare det lilla formatet kan den byggas in diskret i bostaden. wlsn-fjärrkontroll Den trådlösa fjärrkontrollen med fem knappar och kompakt design används till för att till-/frånkoppla systemet och har en panikfunktion. Den har även bekvämlighetsfunktioner, som kontroll av garagedörrar och belysning. Två lysdioder ger respons om centralapparatens status. Dessutom finns en ficklampsfunktion. wlsn Installationsverktyg Med wlsn-installationsverktyget får du hjälp att bestämma de bästa platserna för installation av wlsn-enheterna. Det tillhandahåller avläsning av signalstyrka, signal/brus-förhållande och mätning av Packet Error Rate. wlsn Glaskrossdetektor wlsn-glaskrossdetektorn använder dubbel akustisk teknik. Ljudsignalen och tryckvågen ska kunna avgöra om glas har krossats. Räckvidden är upp till 7,6 meter. Du behöver inte montera den direkt på glaset utan den kan byggas in diskret i bostaden.

11 2 Systemöversikt 11 wlsn PIR-rörelsedetektor Den högkvalitativa wlsn PIR-rörelsedetektorn med husdjursfunktion har en hög identifieringsförmåga och täcker in 12 x 12 meter. Eftersom detektorn inte behöver justeras är felinriktning omöjlig. wlsn IR/MV Kombidetektor Den högkvalitativa wlsn IR/MV Kombidetektorn med husdjursfunktion tillhandahåller två detekteringstekniker för svåra miljöer. Den har en hög identifieringsförmåga och täcker in 11 x 11 meter. Eftersom detektorn inte behöver justeras är felinriktning omöjlig. wlsn Siren (inomhus) wlsn-inomhussirenen på 85 db ger boende en lokal varning och avskräcker inkräktare. Den är tvåvägs RF-kontrollerad av systemet och kan byggas in diskret i bostaden.

12 12 2 Systemöversikt 2.3 Easy Series trådlösa enheter: wlsn Relämodul wlsn-relämodulen på 2A/28V (DC/AC) har en sektionsingång för säkerhets- eller bekvämlighetstillämpn ingar. Anslutna enheter (t.ex. garagedörrar, belysning) kan kontrolleras via wlsn-fjärrkontrollen och/eller efter händelser (t.ex larm). wlsn Rökdetektor wlsn-rökdetektorn tillhandahåller optisk detektering av rök. Det finns en testfunktion för enkel testning. En inbyggd ljudsignal varnar vid brand. wlsn Vibrationsdetektor wlsn-vibrationsdetektorn känner av när en dörr eller ett fönster öppnas eller vid ett våldsamt angrepp. Två känslighetsalternativ kan konfigureras. Magneten kan monteras antingen till vänster eller höger om detektorn. Detektorn kan byggas in diskret i bostaden.

13 2 Systemöversikt 13 wlsn Magnet-/ universalkontakt wlsn Magnet-/universalkontakten innehåller två reedreläer för att övervaka dörrar och fönster. Den tillhandahåller ytterligare en sektionsingång för att ansluta en annan larmgivare. Magneten kan monteras antingen till vänster eller höger om detektorn. wlsn Mini magnetkontakt wlsn Mini magnetkontakten innehåller två reedreläer för att övervaka dörrar och fönster. Magneten kan monteras antingen till vänster eller höger om detektorn. Tack vare det mycket lilla formatet kan den byggas in diskret i bostaden. wlsn Infälld magnetkontakt Den infällda wlsn-magnetkontakten övervakar dörrar och fönster osynligt. Den är monterad inuti dörrar, fönster och respektive ram.

14 3 Larmkommunikation Typer av larmmeddelande: Larmsändare SMS Röstuppringning Larmdon Larmcentralen Mobiltelefon Telefon Siren/blixtljus

15 3 Larmkommunikation 15 Typer av larmöverföring: Larmsändare En integrerad larmsändare som sänder rapporter till en larmcentral. Beroende på rapportens innehåll genomför man på larmcentralen ett antal i förväg bestämda åtgärder. De format som stöds av larmsändaren är SIA, Contact ID och Fast Format. Rapportering via Ethernet stöds med tilläggsenheten C900V2. Röstuppringning Detta format används när man vill ha röstrapportering av händelser överfört via telefon. Funktionen kan användas för både rapportering till en larmcentral och för personliga meddelanden. Personliga textmeddelanden (SMS) Efter konfigurering kan du använda detta format för personliga meddelanden för att ta emot information om larm, systemstörningar och till-/frånkopplingar av systemet. Siren/blixtljus Dessa larmdon aktiveras vid inbrotts- eller brandlarm i den skyddade lokalen. Larmöverföring som tillval Larmöverföring via Ethernet och GSM finns som tillval.

16 4 Falsklarmsreducering Typer av falsklarmsreducering: Stegrande uppmärksamhetssignal Om en larmpunkt bryts kommer en stegrande signal att höras. Volymen på manöverpanelen ökar och displayanimeringen ändras, och till slut aktiveras larmdonen innan själva larmrapporten skickas till larmcentralen (rapporterna kan fortfarande avbrytas eller hejdas av användaren) Sektionskorsning (kallas även sekventiell verifiering) Om två eller fler detektorer aktiveras inom en specificerad tidsperiod betraktas ett inbrottslarm som verifierat: Om t.ex. både en dörrmagnet och en rörelsedetektor initierar ett larm skickas en verifierad larmrapport från systemet (annars skickas en overifierad larmrapport). Intelligent hotbildsbedömning Baserat på aktuell skyddsnivå, sektionstyp, sektionsstatus och mönster i systemhändelserna bedömer centralapparaten graden av hot. Om hotet uppnår en viss nivå skickas en verifierad larmrapport från systemet (annars skickas en overifierad larmrapport). Tvåvägs ljudverifiering När ett larm utlöses finns möjlighet till tvåvägskommunikation. Mer information finns på sidan 17.

17 4 Falsklarmsreducering 17 Tvåvägs ljudverifiering: Varje manöverpanel har en högtalare och en mikrofon. Med hjälp av dessa kan användaren via larmcentralen lyssna och tala till platsen. Du kan både hantera ljudverifiering och personkommunikation. När den dubbelriktade verifieringssessionen har inletts kan fjärranvändaren lyssna och tala via varje ansluten manöverpanel. Larm: 2 Lyssna 3 Tala Inbyggd larmsändare Inbyggd mikrofon Integrerad högtalare Exempel: 1 Centralapparaten sänder det initierade larmet till larmcentralen. 2 Personalen på larmcentralen avlyssnar lokalen och avgör om larmet är verkligt eller falskt. 3 Personalen kan tala till lokalen. Om larmet utlöses av misstag kan kunderna ange i förväg bestämda koder för att identifiera sig som behöriga användare. Kunderna kan också avlyssna lokalerna när de vill via telefon (t.ex som babytelefonfunktion).

18 5 Funktioner och fördelar wlsn Funktioner Fördelar för installatören Fördelar för användaren Inga ledningar Snabb och enkel installation Lägre installationskostnader Inga hål genom väggar eller tak Smidig installation Säkerhetsbandet 868 MHz (EMEA) Mycket pålitlig (inga störningar från andra RF-system) Konkurrensfördel Mycket pålitlig Inga störningar från andra RF-system (t.ex. babyövervakningsenheter, trådlösa telefoner osv.) Flerkanalsdrift (8 kanaler) Kraftfullare system Mindre servicebehov Högre pålitlighet - och kraftfullare system (inga störningar från en grannes RF-larmsystem) Tvåvägsöverföring Okomplicerade installationer Högre säkerhet, styrka och pålitlighet Högre säkerhet, styrka och pålitlighet. Lysdioder för fjärrkontrollstyrning ger hög trygghet vad gäller korrekt användning Automatisk konfiguration Enkel och snabb programmering/ konfiguration Lägre installationskostnader Indikation av signalstyrka Enkel och snabb verifiering av RF-signalstyrka innan montering Okomplicerade installationer Pålitlighet Trådlösa utenheter Ytterligare företagstillämpningar/ möjligheter Konkurrensfördel Bekvämlighets- och säkerhetstillämpningar via fjärrkontroll (t.ex. kontroll av garagedörrar, belysning osv.) Upp till 5 års batterilivslängd Långvarig systempålitlighet Färre avbrott genom säkerhetsföretag och lägre kostnader

19 19 Manöverpanel Funktioner Fördelar för installatören Fördelar för användaren Innovativ design Konkurrensfördel Matchar interiören Passar perfekt i bostaden Ikonbaserad flerfärgsdisplay med hög kontrast och utan text Konkurrensfördel Enkel att använda Bättre översikt Intuitiv manövrering Inbyggd RFID-läsare Prisfördel Snabb och enkel systemmanövrering Inga extra kostnader för ytterligare en enhet Ingen kod som behöver memoreras Hög säkerhet Inbyggd rörelsedetektor Konkurrensfördel Manöverpanel som ger viktig systeminformation så snart användaren närmar sig Inbyggd mikrofon och högtalare Tvåvägs ljudverifiering Omedelbar assistans från larmcentralen Enkel möjlighet att verifiera larm Fullständigt talstöd på ditt språk Tyst manöverpanelsläge Enkel orientering på menyn Enkel att använda Ingen irritation pga. uppmärksamhetssignal vid inpasseringsfördröjning, t.ex. i sovrummet

20 20 5 Funktioner och fördelar Funktion Funktioner Fördelar för installatören Fördelar för användaren Kodbricka Extremt säker Om du förlorar en går det att ersätta den med en annan Enkel att använda Enknappsfunktion Snabbtillkoppling Tillträde till hjälpmenyn Fullständig fjärrstyrning via telefon Snabb support för slutanvändare Enkelt underhåll Fjärrinformation och -manövrering Individuella talmeddelanden för sektioner och utgångar Enkel att använda Enknappsfunktion för systemtest Lägre servicekostnader Forcerat skydd Förbikoppling av öppna sektioner möjlig Anpassat skydd Anpassning till kundens behov

21 5 Funktioner och fördelar 21 Montering Funktioner Fördelar för installatören Fördelar för användaren Integrerat vattenpass Horisontell installation av manöverpanel säkerställd 45 färgade kopplingsplintar Enkel installation Optimal åtkomst till kablar Täckt kretskort Inga kortslutningar orsakade av kablar Enkel installation tack vare detaljerad beskrivning på höljet EMV-skyddad Programmering Funktioner Fördelar för installatören Fördelar för användaren Programmering via telefon eller bärbar dator antingen på distans eller på plats Fjärrprogrammering och -underhåll Fjärrsupport för tekniker på plats Snabb och enkel programmering Sparar pengar Snabb support vid eventuellt fel Programmerings- och ROMuppdateringsnycklar Enkel programmering för stora projekt med flera paneler Säkerhetskopiering av data Lägre programmeringskostnader Automatisk konfiguration med landskod Landspecifika krav redan förprogrammerade I många fall behövs ingen ytterligare programmering Lägre programmeringskostnader

22 22 5 Funktioner och fördelar Falsklarmsreducering Funktioner Fördelar för installatören Fördelar för användaren Funktioner för falsklarmsreducering (mer information finns på sidan 15) Nöjda kunder Färre falsklarm Hög trygghet när det gäller systempålitlighet Larmöverföring Funktioner Fördelar för installatören Fördelar för användaren Integrerad röstuppringning Inga extra kostnader Inga extra kostnader för ytterligare enheter Larmöverföring till individuella mottagare, t.ex. vänner, grannar Integrerade digitala uppringningsformat: SIA, Fast Format, Contact ID Meddelanden kan kännas igen av nästan alla larmcentraler Inga extra kostnader Inga extra kostnader för ytterligare en enhet Personliga textmeddelanden (SMS) Konkurrensfördel Inga extra kostnader för ytterligare enheter Inga extra kostnader för ytterligare enheter Larmmeddelande när och var som helst GSM (tillval) Ingen PSTN-telefonlinje behövs Ingen PSTN-telefonlinje behövs Ethernet (tillval) Låg kostnad för meddelandeöverföring

23 6 Programmering och drift 23 Easy Series installationsmenyträd: 1 Ställ in tid och datum 1 2 Komplett systemtest Systemunderhåll 3 Systemtestmeny 4 Händelsehistorik 5 Återställ systemet 6 Trådlös konfiguration 2 1 Ändra installatörskod Användarmeny 2 Ändra masteranvändarkod 1 Sektioner Lösenord 3 Grundläggande programmering 2 3 Rapportkonfigurering Utgångar 4 Landskod 4 2 Ange programmeringsadress Expertprogrammering 5 1 för att tala Tvåvägskommunikation 2 för att lyssna 6 1 Tala in platsbeskrivning Anpassade meddelanden 2 Tala in ring-efter-service-meddelanden 7 1 Överför data från nyckeln till centralapparat Programmeringsnyckel 2 Överför data från centralapparat till nyckeln

24 Bosch Security Systems Mer information finns på Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2006 Med reservation för ändringar Tryckt i Tyskland 08/06 HOL AS-OT-sv-55_ _04

Systemtest godkänd. Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork

Systemtest godkänd. Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork Systemtest godkänd Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork 2 Ett kraftfullt och samtidigt okomplicerat inbrottslarm Ett kraftfullt inbrottslarm behöver

Läs mer

Skyddet är avstängt. Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork

Skyddet är avstängt. Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork Skyddet är avstängt Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork 2 Säkerhet först och främst Du vill naturligtvis ha det bästa möjliga skyddet för ditt

Läs mer

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet har sitt pris, men det behöver inte kosta en förmögenhet. Centralapparaterna DS7220 V2 och DS7240

Läs mer

Easy Series. Användarhandbok. Easy Series inbrottslarm

Easy Series. Användarhandbok. Easy Series inbrottslarm Easy Series SV Användarhandbok Easy Series inbrottslarm Easy Series Användarhandbok Att använda manöverpanelen Att använda manöverpanelen Displaylägen Display Skyddet är avstängt. Inget larm eller feltillstånd

Läs mer

Easy Series. Installationshandbok. Easy Series inbrottslarm

Easy Series. Installationshandbok. Easy Series inbrottslarm Easy Series SV Installationshandbok Easy Series inbrottslarm Easy Series Installationshandbok Innehåll Innehåll. Snabbreferens.... Systemöversikt....2 Översikt av manöverpanel.... Grundläggande funktionsinformation...4.4

Läs mer

Centralapparat AMAX 4000 EN

Centralapparat AMAX 4000 EN Inbrottslarmssystem Centralapparat AMAX 4000 EN Centralapparat AMAX 4000 EN www.boschsecrity.se 64 programmerade sektioner/16 områden/250 användarkoder 3 x 254 logghändelser med datm och tid Inbyggd röstppringare

Läs mer

Easy Series ICP-EZM2. Snabbstartsguide

Easy Series ICP-EZM2. Snabbstartsguide Easy Series ICP-EZM2 sv Snabbstartsguide Easy Series Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Installera centralapparaten 4 1.1 Kompakt kapsling 4 1.2 Stor kapsling 5 2 Kopplings- och komponentschema

Läs mer

Easy Series ICP-EZM2. Installationshandbok

Easy Series ICP-EZM2. Installationshandbok Easy Series ICP-EZM2 sv Installationshandbok Easy Series Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Översikt 6 1.1 Arbetsordning vid installation 6 1.2 Systemkomponenter och kopplingsschema 7 1.3

Läs mer

Easy Series Centralapparat

Easy Series Centralapparat Inbrottslarmssystem Easy Series Centralapparat Easy Series Centralapparat www.boschsecrity.se 3 sektioner (kabelansltna, trådlösa eller en kombination) Enkel, ikonbaserad manöverpanel Inbyggd beröringsfri

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Mer än bara säkerhet

Mer än bara säkerhet Mer än bara säkerhet Det kompletta trådlösa säkerhetssystemet för bostäder och mindre företag Mer än bara säkerhet Infinite Prime är den kompletta trådlösa säkerhetslösningen för alla typer av bostäder

Läs mer

Blue Line inbrottsdetektorer

Blue Line inbrottsdetektorer Blue Line inbrottsdetektorer 2 Mer än bara en detektor Oavsett om du har ett hus eller driver ett företag, så behöver du säkerhet du kan lita på. Bosch Blue Line inbrottsdetektorer håller ett välbehövligt

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Trygghetstelefon 62 IP, analogt eller GSM Trygghetstelefon 62 passar dina behov

Trygghetstelefon 62 IP, analogt eller GSM Trygghetstelefon 62 passar dina behov Trygghetstelefon 62 IP, analogt eller GSM Trygghetstelefon 62 passar dina behov 2 Förbättrad säkerhet för oberoende boende hemma Vi har utvecklat vårt trygghetslarm för människor som vill leva ett självständigt

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

Centralenhet med GSM. Larmbricka

Centralenhet med GSM. Larmbricka Trygghet i alla hem Centralenhet med GSM Centralenheten är hjärtat av ditt larmsystem. Den har koll på alla komponenter och kommunicerar trådlöst med både komponenterna och larmcentralen. Håll koll på

Läs mer

Agility Snabbguide Installation

Agility Snabbguide Installation Agility Snabbguide Installation För ytterligare information vänligen se installationsmanualen för Agility på www.riscogroup.com Tack för att du har valt det trådlösa systemet Agility från Risco Group.

Läs mer

LARM FÖR HEM & FÖRETAG

LARM FÖR HEM & FÖRETAG LARM www.induohome.com LARM FÖR HEM & FÖRETAG SÄKERT LARM VIA GSM Induo Home har två larmpaket med inbyggd GSM-uppkoppling. För att göra det enkelt för dig så idriftsätter vi larmpaketen på distans och

Läs mer

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23 Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Utgåva DA -- Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Lansen Larm- och Miljösystem är en trådlös plattform baserad på patenterad teknik som utvecklats

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Produktblad. Emwiros centralenhet spindeln i nätet. a better sense of security. a better sense of security

Produktblad. Emwiros centralenhet spindeln i nätet. a better sense of security. a better sense of security Produktblad Emwiros centralenhet spindeln i nätet Emwiros centralenhet är en kontrollenhet som styr övervakningssystemet och står i förbindelse med omvärlden via telenätet eller via GSM / GPRS-nätet. Från

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

spänning 230VAC/5Amp., vilka kan fjärrstyras från JA 80K/82K

spänning 230VAC/5Amp., vilka kan fjärrstyras från JA 80K/82K Art. Nr Art. Namn. Bild Produktbeskrivning Rek. Slutkundpris (inkl moms) 88022 AC 82 Trådlös relämodul för fjärrstyrning. Enheten har 2 st reläer med utgående spänning 230VAC/5Amp, vilka kan fjärrstyras

Läs mer

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma.

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Har nu Multipointantimaskeringsteknik med integrerad spraydetektering Oöverträffade Bosch-teknologier förbättrar

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 INBROTTSLARM 2 Funktioner 2 Detektorval-detektorplacering 3 Sektionsindelning 3 Manöverutrustning

Läs mer

Rek. Slutkundpris (inkl moms) Art. Namn. Art. Nr. Produktbeskrivning

Rek. Slutkundpris (inkl moms) Art. Namn. Art. Nr. Produktbeskrivning Art. Nr Art. Namn. Bild Produktbeskrivning Rek. Slutkundpris (inkl moms) 88004 JA 80G Trådlös gasdetektor. Indikerar läckage av: Naturgas, Metangas, Propangas, Butangas, Acetylengas, GPL, vätgas, Platinasensor.

Läs mer

Larm för olika behov. Idriftsättningen är enkel, ett eller ett par SMS så är du igång.

Larm för olika behov. Idriftsättningen är enkel, ett eller ett par SMS så är du igång. LARMPAKET GSM Larm för olika behov Induo Home har fem larmpaket för att passa de vanligaste larmbehoven för mindre objekt. Våra paket passar för att övervaka hem, mindre företag, fritidsbostäder, hobbygarage,

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

Användarmanual DS7400/128 V3 & DS7400/16 V3

Användarmanual DS7400/128 V3 & DS7400/16 V3 Användarmanual DS700/8 V & DS700/6 V Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual TH 4000 en produkt från Trygga Hem Användarmanual 1 Så använder du TH 4000 TH 4000 är ett trådlöst larmsystem som varnar vid inbrott, brand samt sabotage. Trygga Hem erbjuder tjänsten baserat på Scantronics

Läs mer

DS7400Xi Centralapparat

DS7400Xi Centralapparat Inbrottslarmssystem DS7400Xi Centralapparat DS7400Xi Centralapparat www.boschsecrity.se Upp till 248 sektioner i pp till 8 områden Händelseminne med 400 händelser Upp till 200 personliga ID-nmmer (PIN-koder)

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem DS7060

Handhavande. inbrottslarmsystem DS7060 Handhavande inbrottslarmsystem DS700 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

Med säkerhet på skolschemat. Förebyggande skydd mot brott, vandalism och andra hotbilder i skolans värld

Med säkerhet på skolschemat. Förebyggande skydd mot brott, vandalism och andra hotbilder i skolans värld Med säkerhet på skolschemat Förebyggande skydd mot brott, vandalism och andra hotbilder i skolans värld Förebyggande strategier Informera selektivt, evakuera säkert Pedagogiska institutioner som skolor,

Läs mer

Hemlarm SÄKERHETSBUTIKEN

Hemlarm SÄKERHETSBUTIKEN Hemlarm Hemlarm Trådlöst larm Ingen dyr och ful kabel-dragning behövs. Snyggt och enkelt samtidigt som det ger dig möjlighet att larma platser som förut varit mycket kostsamt. Säkerhetssystem Alla sändare

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial Bruksanvisning för ditt larmsystem System: Domonial Sector Alarm Tack för att du valt ett larmsystem från Sector Alarm! Bruksanvisningen som du har i handen ska fungera som ett stöd i den dagliga användningen.

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning Packa upp paketet Ditt larmpaket från Induo Home består av följande kompontenter. 1 st rörelsedetektor med inbyggd GSM-enhet, nätaggregat, väggfäste och USB-kabel. Förbered installationen Tänk igenom var

Läs mer

LARM www.induohome.com LARMPAKET GSM

LARM www.induohome.com LARMPAKET GSM LARMPAKET GSM LARM www.induohome.com Larm för olika behov Induo Home har fyra larmpaket för att passa de vanligaste larmbehoven för mindre objekt. Våra paket passar för att övervaka hem, mindre företag,

Läs mer

AMAX panel 4000. Inbrottslarmssystem AMAX panel 4000. www.boschsecurity.se. 64 fast anslutna sektioner/16 områden/250 användarkoder

AMAX panel 4000. Inbrottslarmssystem AMAX panel 4000. www.boschsecurity.se. 64 fast anslutna sektioner/16 områden/250 användarkoder Inbrottslarmssystem www.boschsecrity.se 64 fast ansltna sektioner/16 områden/250 användarkoder 3 x 256 Events log stamped with date and time On-board voice dialer Macro fnctionality Direkt USB-ansltning

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508... 3 Översikt

Läs mer

Inbrottslarm med mervärde

Inbrottslarm med mervärde ATS Advanced med mervärde Vi presenterar löpande spännande nyheter till ATS Advanced inbrottslarm. ATS Advanced-serien har fantastisk och pålitlig prestanda, med ursprung från många års erfarenheter och

Läs mer

Folksams erbjudande om villalarm

Folksams erbjudande om villalarm Folksams erbjudande om villalarm Ett bra larm ger dig trygghet och minskar kostnaderna för oss alla Ett bra larm med ordentlig bevakningstjänst är ett effektivt skydd mot inbrott. Det innebär att du som

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

Larmsystem 5000 för en trygg och värdig omsorg.

Larmsystem 5000 för en trygg och värdig omsorg. Larmsystem 5000 för en trygg och värdig omsorg. LARMSYSTEM 5000 TILLBEHÖR ARBETSVERKTYG FAST TELEFONI TRÅDLÖS RADIO LEDNINGSVERKTYG IP-TELEFONI GSM 5000 LARMSYSTEM E-HÄLSA SÄNGLARM HANDENHET STOLLARM

Läs mer

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106 Installationsguide Lynx Mobile RxTx Dokumentversion: 1.3/131106 Innehåll Introduktion... 3 1.1 Lynx Mobile RxTx komponenter... 3 1.2 Funktion... 4 1.3 Flera platser... 4 Installation... 5 1.4 Lynx Mobile

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

YL-007K3 Instruktions Manual

YL-007K3 Instruktions Manual YL-007K3 Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktigt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

AnvändarmANUAL För. Innehåll. 2 Kom igång med Lansen Konfigurator. 4 Användare. 8 händelselogg 9 Felsökning. Dokument version: DA01

AnvändarmANUAL För. Innehåll. 2 Kom igång med Lansen Konfigurator. 4 Användare. 8 händelselogg 9 Felsökning. Dokument version: DA01 AnvändarmANUAL För Lansen Konfigurator Installera och Använda Innehåll 1 Installera och starta Lansen Konfigurator 2 Kom igång med Lansen Konfigurator 3 Sensorer/Sektioner/Driftlägen 4 Användare 5 Uppkopplingar

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer 2 Praesideo högtalar- och utrymningslarmssystem från Bosch Hålla allmänheten informerad och skyddad Med fler

Läs mer

1(11) Under denna flik beskrivs olika tekniker för larmöverföring.

1(11) Under denna flik beskrivs olika tekniker för larmöverföring. 1(11) ÖVERFÖRING ALLMÄNT Under denna flik beskrivs olika tekniker för larmöverföring. Beträffande förkortningar - se under ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV ANLÄGGNINGAR sid. 3 Innehåll Sid Beskrivning

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional.

Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional. Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional. 2 Effektivitet genom anpassning Idealiska lösningar för din framgång För att garantera omedelbart svar på hjälpanrop, snabb service och sammanhängande

Läs mer

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G)

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G) Scandinavia Scandinavia Verktyg: Elektrisk borr Stjärnskruvmejsel Används till: Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. Verktyg:

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

rm lla specia Produktkatalog 2011

rm lla specia Produktkatalog 2011 speciallarm Produktkatalog 2011 om speciallarm SPECIALLARM utvecklar och tillverkar speciallarm och säkerhetsprodukter av mycket hög kvalitet. Vår affärsidé är att vara helt unika på att ta fram innovativa

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600 version II för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Områdesbeskrivning

Läs mer

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information:

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information: Företag/Hem GSM Alarmsystem Installations och Bruksanvisning Generell information: Detta larmsystem är mycket lämpligt för små kontor och privata bostäder. Larmsystemet använder en GSM sändare, vilket

Läs mer

Välkommen till det uppkopplade smarta hemmet.

Välkommen till det uppkopplade smarta hemmet. Välkommen till det uppkopplade smarta hemmet. Smarta tjänster för hemmet och familjen. Tänk om det fanns ett hemlarm som kunde stänga av kaffebryggaren eller tala om för dig när barnen kommer hem från

Läs mer

Snabbguide för installation. Du som registrerad återförsäljare kan hämta den fullständiga installationsmanualen för Agility 3 på www.teletec.

Snabbguide för installation. Du som registrerad återförsäljare kan hämta den fullständiga installationsmanualen för Agility 3 på www.teletec. Snabbguide för installation Du som registrerad återförsäljare kan hämta den fullständiga installationsmanualen för Agility 3 på www.teletec.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Installera centralapparaten... 3 2.

Läs mer

Handhavarinstruktion. Power832. PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre

Handhavarinstruktion. Power832. PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre Handhavarinstruktion Power832 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508 och PC5516...

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

GSM Larmsystem SE-MAJ01. Installationsoch. Användarinstruktion

GSM Larmsystem SE-MAJ01. Installationsoch. Användarinstruktion GSM Larmsystem SE-MAJ01 Installationsoch Användarinstruktion 2008-09-01 Sida 2 Innehåll Allmänt... 3 Grundfunktioner... 3 Anslutningar och indikatorer... 3 På larmets baksida... 3 Indikatorer på frontpanelen...

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

Kortfattad Installationsguide

Kortfattad Installationsguide & Kortfattad Installationsguide Vi rekommenderar Dig att noggrant läsa igenom GARDE HEMLARM manual för utförlig information om hur larmet monteras och installeras. Nedan följer en översikt av de viktigaste

Läs mer

wlsn (wireless Local Security Network) Referensguide wlsn

wlsn (wireless Local Security Network) Referensguide wlsn wlsn (wireless Local Security Network) SE Referensguide wlsn wlsn Referensguide Innehåll Varumärken Pet Friendly är ett registrerat varumärke som tillhör Bosch Security Systems i USA. 2 Bosch Security

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet.

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet. S i d a 1 Installationsmanual Alla delar i paketet är förprogramerade för centralenheten som följer med. För att koppla ihop fler delar (larmdosor/rörelsedetektorer) se avsnittet Koppla in tillbehör. För

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Sida 1 Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Till Status Spänning Brand Skalskydd Sabotage Siren Tystad Fel 1 2 3 4 5 6 7 8 Installatör. Telefonnummer Sida 2 Snabbguide DS 7080i v2+ Tillkoppling

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

ZITON BRANDLARM TRYGGHET FÖR DIN VERKSAMHET

ZITON BRANDLARM TRYGGHET FÖR DIN VERKSAMHET ZITON BRANDLARM TRYGGHET FÖR DIN VERKSAMHET Trygghet för din verksamhet VI VET ALLA, HUR FARLIG OCH ÖDESDIGER EN BRAND PÅ EN ARBETSPLATS KAN BLI. DÄRFÖR KRÄVER LAGEN ATT DU VIDTAR ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖREBYGGA

Läs mer

den nya generationens manöverenhet: TM50 Touch

den nya generationens manöverenhet: TM50 Touch den nya generationens manöverenhet: TM50 Touch med intuitiv touchscreen 2 TM50 Touch TM50 Touch 3 Rätt design gör manöverenheten till en prydnad på väggen. Välj mellan 6 olika färger: Piano Black Pristine

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Installation och programmering DS7400/16 & DS7400/248

Installation och programmering DS7400/16 & DS7400/248 Installation och programmering DS700/6 & DS700/8 Huvudkontor i Göteborg Bosch Security Systems AB Askims Verkstadsväg 7 6 Askim Kontor i Stockholm Bosch Security Systems AB Elektravägen 6 0 Hägersten Internet

Läs mer

Användaremanual JA-80 OASIS

Användaremanual JA-80 OASIS Användaremanual JA-80 OASIS 1 Innehåll Kära OASIS användare Kära OASiS användare...3 Vad är ett larmsystem?... 3 System tillträdes koder (kort)...3 1. System inställningar (pålarmning)... 4 2. Under pålarmnings

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy DIMENSION G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3

Läs mer

ScandLarm GSM 869MHz 1

ScandLarm GSM 869MHz 1 ScandLarm GSM 869MHz 1 Contents 1. Om Larmet... 4 1.1 Om ScandLarm GSM 869MHz... 4 1.2 Kontrollpanelen... 5 1.2.1 Framsida... 5 1.2.2 Baksidan... 6 1.2.3 Inne i kontrollpanelen... 7 1.2.4 Detaljerad förklaring

Läs mer

Styrning från telefon. Styrning mellan två Robofonsändare. Styrning via SMS. Styrning via dator

Styrning från telefon. Styrning mellan två Robofonsändare. Styrning via SMS. Styrning via dator Styrning från telefon Styrning mellan två Robofonsändare (Robofon/Googol) Styrning via SMS Styrning via dator Styrning lokalt INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄN BESKRIVNING... 3 2. FJÄRRSTYRNING I ALLMÄNHET...

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 På/avlarmning av systemet... 4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...7

Läs mer

VAKA - Passersystem.sjunio9atta8.se,20101115 www

VAKA - Passersystem.sjunio9atta8.se,20101115 www VAKA - Passersystem Aldrig har det varit enklare! VAKA är ett helt nyutvecklat passersystem och utmärker sig genom en unik systemuppbyggnad så väl som på en lång rad innovativa funktioner. Som första passersystem

Läs mer

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0 Värmestyrningspaket S Hårdvaruversion 2.0 Systembeskrivning Värmestyrningspaket S från Induo Home kan användas för att styra funktioner som tillexempel elvärme i ett permanent- eller fritidsboende. Paketet

Läs mer

Handbok. PowerMax+ Digitalt trådlöst inbrottslarm

Handbok. PowerMax+ Digitalt trådlöst inbrottslarm Handbok PowerMax+ Digitalt trådlöst inbrottslarm PowerMax+ digitalt trådlöst inbrottslarm Snabbfakta - 28 trådlösa sektioner - 2 trådbundna sektioner - Händelseminne med tid och datum för de 100 senaste

Läs mer

Bruksanvisning Infinite Prime v1.0. Infinite Prime. Bruksanvisning. Utgåva ver.1.0 2005-11-07. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning Infinite Prime v1.0. Infinite Prime. Bruksanvisning. Utgåva ver.1.0 2005-11-07. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Infinite Prime Bruksanvisning Utgåva ver.1.0 2005-11-07 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning Infinite Prime v1.0 Snabb referenstabell Funktion Tryck Ytterligare Information

Läs mer

Manual Holars GSM Easy Call 3

Manual Holars GSM Easy Call 3 Manual Holars GSM Easy Call 3 Användarmanual Holars GSM Easy Call 3. Produktnr 07.217. Korr: 25.04.2013 Holars AB, Cellovägen 19633 Kungsängen. Tlf. 0868409910, mobilnr: 0700209327 www.holars.se 1 INNEHÅLL:

Läs mer

Induo Home AB induohome.com 08-659 43 10 sales@induohome.com

Induo Home AB induohome.com 08-659 43 10 sales@induohome.com FörberedELSER Tack för din beställning av larmpaketet Ninja, nu skall vi steg för steg installera larmet tillsammans. Installationsprocessen går till så här: 1. Du packar upp ditt larmpaket och placerar

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion För textdisplay LCD5500Z Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre 1 Snabbguide Nedan visas systemets grundläggande funktioner samt knappkombinationerna

Läs mer

Handbok. PowerMax Digitalt trådlöst inbrottslarm

Handbok. PowerMax Digitalt trådlöst inbrottslarm Handbok PowerMax Digitalt trådlöst inbrottslarm PowerMax digitalt trådlöst inbrottslarm Snabbfakta - 29 trådlösa sektioner - 1 trådbundna sektioner - 8 användarkoder (4 siffror) - Händelseminne med tid

Läs mer

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk 2 MIC Series 550 Sätter standarden inom övervakning Tilltalande, kompakt design för diskret integrering i övervakningsmiljöer Tålig, vandalsäker

Läs mer

Användarmanual. Larmcentralsanslutet PowerMax Complete

Användarmanual. Larmcentralsanslutet PowerMax Complete Användarmanual Larmcentralsanslutet PowerMax Complete Bäste kund! Tack för att ni valt Trygga Hem som Er leverantör av hemsäkerhet. PowerMax Complete är ett godkänt radioöverfört larmsystem. Systemet använder

Läs mer

AnvändarMANUAL. Lansen Home är ett trådlöst säkerhetssystem baserat på en patenterad teknikplattform, som utvecklats av Lansen Technology AB.

AnvändarMANUAL. Lansen Home är ett trådlöst säkerhetssystem baserat på en patenterad teknikplattform, som utvecklats av Lansen Technology AB. AnvändarMANUAL för Larmsystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Utgåva 1.3 OBS! För information om Externa antenner, Fjärrhjälp, MMS och Ethernet se manualen Tillägg till Användarmanual

Läs mer

JA-82Y Användarmanual

JA-82Y Användarmanual JA-82Y Användarmanual Innehåll 1. GENERELLA REGLER FÖR FJÄRRSTYRNING VIA SMS KOMMANDON... 4 2. KOPPLA -TILL LARMET MED SMS XXXXTILL... 4 3. KOPPLA -FRÅN LARMET MED SMS XXXXFRAN... 5 4. STATUSFÖRFRÅGAN

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Val

Läs mer