Easy Series inbrottslarm. Referenshandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Easy Series inbrottslarm. Referenshandbok"

Transkript

1 Easy Series inbrottslarm Referenshandbok

2 Innehåll 3 1. Grundläggande fakta 2. Systemöversikt Easy Series manöverpanel 6 Easy Series visningslägen Centralapparat och enheter Easy Series trådlösa enheter Larmkommunikation Falsklarmsreducering Funktioner och fördelar Programmering

3 1 Grundläggande fakta 3 Easy Series är ett revolutionerande inbrottslarm för hem och småföretag som är oerhört enkelt att installera och använda. Det finns funktioner för den senaste wlsn-tekniken (wireless SecurityNetwork). Användning: Inbrottslarm Brandlarm Panik-/nödlarm Övervakning av frysar, kylar, centraluppvärmning osv. Bekvämlighetsfunktioner (kontroll av belysning, garagedörrar, osv.) Grundlägganda fakta för Easy Series: Funktioner och kapacitet för privata hem och småföretag Elegant manöverpanel med extraordinär funktionalitet Enkel användning via inbyggd RFID-läsare Fullständigt talstöd på ditt språk Ikonbaserad display utan text Olika tillkopplingsalternativ (PIN-kod, RFID-kodbricka, fjärrkontroll, telefon) Många funktioner för att minska falsklarm Inbyggd tvåvägs ljudverifiering Intelligent hotbildsbedömning Sektionskorsning Stegrande uppmärksamhetssignal Oerhört enkel dokumentation Ingen utbildning behövs

4 4 1 Grundläggande fakta wlsn möjliggör: Tvåvägsöverföring för hög pålitlighet och säkerhet Automatisk konfiguration för enkel och snabb programmering wlsn RF-teknik: Säkerhetsbandet 868 MHz Flerkanalsdrift (8 kanaler) Enkelt wlsn RF-signalnivåtest på: RF-diagnostikverktyg RF-enheter Flera integrerade larmöverföringsalternativ: Röstuppringning Larmsändare (SIA, Contact ID, Fast Format) Personliga textmeddelanden: SMS (TAP) Fjärrstyrningsmöjlighet via DTMF och/eller RPS (Remote Programming Software) 8 fasta sektioner, kan utökas till upp till 32 trådbundna/trådlösa sektioner plus 20 fjärrkontroller Upp till 4 manöverpaneler 4 utgångar plus upp till 4 trådlösa utgångar Upp till 20 användare: varje användare kan ha en egen PIN-kod, RFID-kodbricka och fjärrkontroll 500 tids- och datumstämplade händelser i historiken 5 års batterilivslängd för de flesta wlsn-enheter EN , nivå 2

5 2 Systemöversikt Easy Series manöverpanel På manöverpanelen kombineras ljudinformation och visuell information. Närvarodetektor Flerfärgsikonskärm med hög kontrast Knappar för speciella funktioner Integrerad högtalare Inbyggd mikrofon Inbyggd RFID drift Informationsknapp Integrerat vattenpass gör installation enkel Särskilda knappar [1+2] för att starta polis-, brand eller ambulanslarm. De övriga knapparna kan användas för underhåll av användarna [3], för att slå på eller stänga av dörrsignal [4], för volymkontroll [5] Denna knapp ger åtkomst till en hjälpmeny. Du kan också använda den för att slå på systemet. Manöverpanelen känner av användarens närvaro. Om systemet registrerar några problem medan användaren är borta informerar manöverpanelen användaren så snart han/hon återvänder. En inbyggd högtalare ger användarstöd på lokalt språk. Med den inbyggda mikrofonen möjliggörs tvåvägs röstkommunikation. Den interna RFID-läsaren kan användas för att slå på eller stänga av systemet, för att tysta larm och för åtkomst till användarmenyn.

6 6 2 Systemöversikt Easy Series visningslägen: Systemet är av Ett problem med systemet har inträffat En eller flera punkter är defekta Utpasseringsfördröjning pågår Systemet är på (hemmaläge) Systemet är på (fullt) Brand- eller inbrottslarm (systemet är av) Brand- eller inbrottslarm (systemet är på)

7 2 Systemöversikt Centralapparat och enheter: Talmodul Programmeringsnyckel Sabotagekontakt Strömförsörjning Centralapparat Manöverpanel med kodbricka

8 8 2 Systemöversikt Easy Series centralapparat och enheter: Centralapparat Easy Series centralapparat är ämnad för användning i små företag och bostadshus. Systemet har flera användningsområden t.ex. inbrottslarm, branddetektering och medicinska nödsamtal. Kodbricka och kort Systemet kan kontrolleras med en användarspecifik kodbricka. Manöverpanel För specifikationer se avsnittet Manöverpanel på sidan 5. Röstmodul Röstmodulen innehåller alla språksekvenser på respektive språk. Fler än 20 språk är tillgängliga.

9 2 Systemöversikt 9 Programmeringsnyckel Laddar upp och ned programmeringsinformation. Programmeringsnyckeln används för att snabbt programmera flera centralapparater med likartade egenskaper, t.ex. vid större projekt och säkerhetskopiering av data. Sabotagekontakt Den dubbelverkande sabotagekontakten registrerar om kapslingen öppnas eller den tas bort från väggen. Den har en extra anslutning för externa sabotageslingor. Strömförsörjning VAC transformator för fast anslutning.

10 10 2 Systemöversikt 2.3 Easy Series trådlösa enheter: wlsn Hubb (RF-sändare/mottagare) wlsn-hubben stöder upp till 32 wlsn-sektioner plus 4 wlsn-utgångar och 20 fjärrkontroller och har ingen extern antenn. Tack vare det lilla formatet kan den byggas in diskret i bostaden. wlsn-fjärrkontroll Den trådlösa fjärrkontrollen med fem knappar och kompakt design används till för att till-/frånkoppla systemet och har en panikfunktion. Den har även bekvämlighetsfunktioner, som kontroll av garagedörrar och belysning. Två lysdioder ger respons om centralapparatens status. Dessutom finns en ficklampsfunktion. wlsn Installationsverktyg Med wlsn-installationsverktyget får du hjälp att bestämma de bästa platserna för installation av wlsn-enheterna. Det tillhandahåller avläsning av signalstyrka, signal/brus-förhållande och mätning av Packet Error Rate. wlsn Glaskrossdetektor wlsn-glaskrossdetektorn använder dubbel akustisk teknik. Ljudsignalen och tryckvågen ska kunna avgöra om glas har krossats. Räckvidden är upp till 7,6 meter. Du behöver inte montera den direkt på glaset utan den kan byggas in diskret i bostaden.

11 2 Systemöversikt 11 wlsn PIR-rörelsedetektor Den högkvalitativa wlsn PIR-rörelsedetektorn med husdjursfunktion har en hög identifieringsförmåga och täcker in 12 x 12 meter. Eftersom detektorn inte behöver justeras är felinriktning omöjlig. wlsn IR/MV Kombidetektor Den högkvalitativa wlsn IR/MV Kombidetektorn med husdjursfunktion tillhandahåller två detekteringstekniker för svåra miljöer. Den har en hög identifieringsförmåga och täcker in 11 x 11 meter. Eftersom detektorn inte behöver justeras är felinriktning omöjlig. wlsn Siren (inomhus) wlsn-inomhussirenen på 85 db ger boende en lokal varning och avskräcker inkräktare. Den är tvåvägs RF-kontrollerad av systemet och kan byggas in diskret i bostaden.

12 12 2 Systemöversikt 2.3 Easy Series trådlösa enheter: wlsn Relämodul wlsn-relämodulen på 2A/28V (DC/AC) har en sektionsingång för säkerhets- eller bekvämlighetstillämpn ingar. Anslutna enheter (t.ex. garagedörrar, belysning) kan kontrolleras via wlsn-fjärrkontrollen och/eller efter händelser (t.ex larm). wlsn Rökdetektor wlsn-rökdetektorn tillhandahåller optisk detektering av rök. Det finns en testfunktion för enkel testning. En inbyggd ljudsignal varnar vid brand. wlsn Vibrationsdetektor wlsn-vibrationsdetektorn känner av när en dörr eller ett fönster öppnas eller vid ett våldsamt angrepp. Två känslighetsalternativ kan konfigureras. Magneten kan monteras antingen till vänster eller höger om detektorn. Detektorn kan byggas in diskret i bostaden.

13 2 Systemöversikt 13 wlsn Magnet-/ universalkontakt wlsn Magnet-/universalkontakten innehåller två reedreläer för att övervaka dörrar och fönster. Den tillhandahåller ytterligare en sektionsingång för att ansluta en annan larmgivare. Magneten kan monteras antingen till vänster eller höger om detektorn. wlsn Mini magnetkontakt wlsn Mini magnetkontakten innehåller två reedreläer för att övervaka dörrar och fönster. Magneten kan monteras antingen till vänster eller höger om detektorn. Tack vare det mycket lilla formatet kan den byggas in diskret i bostaden. wlsn Infälld magnetkontakt Den infällda wlsn-magnetkontakten övervakar dörrar och fönster osynligt. Den är monterad inuti dörrar, fönster och respektive ram.

14 3 Larmkommunikation Typer av larmmeddelande: Larmsändare SMS Röstuppringning Larmdon Larmcentralen Mobiltelefon Telefon Siren/blixtljus

15 3 Larmkommunikation 15 Typer av larmöverföring: Larmsändare En integrerad larmsändare som sänder rapporter till en larmcentral. Beroende på rapportens innehåll genomför man på larmcentralen ett antal i förväg bestämda åtgärder. De format som stöds av larmsändaren är SIA, Contact ID och Fast Format. Rapportering via Ethernet stöds med tilläggsenheten C900V2. Röstuppringning Detta format används när man vill ha röstrapportering av händelser överfört via telefon. Funktionen kan användas för både rapportering till en larmcentral och för personliga meddelanden. Personliga textmeddelanden (SMS) Efter konfigurering kan du använda detta format för personliga meddelanden för att ta emot information om larm, systemstörningar och till-/frånkopplingar av systemet. Siren/blixtljus Dessa larmdon aktiveras vid inbrotts- eller brandlarm i den skyddade lokalen. Larmöverföring som tillval Larmöverföring via Ethernet och GSM finns som tillval.

16 4 Falsklarmsreducering Typer av falsklarmsreducering: Stegrande uppmärksamhetssignal Om en larmpunkt bryts kommer en stegrande signal att höras. Volymen på manöverpanelen ökar och displayanimeringen ändras, och till slut aktiveras larmdonen innan själva larmrapporten skickas till larmcentralen (rapporterna kan fortfarande avbrytas eller hejdas av användaren) Sektionskorsning (kallas även sekventiell verifiering) Om två eller fler detektorer aktiveras inom en specificerad tidsperiod betraktas ett inbrottslarm som verifierat: Om t.ex. både en dörrmagnet och en rörelsedetektor initierar ett larm skickas en verifierad larmrapport från systemet (annars skickas en overifierad larmrapport). Intelligent hotbildsbedömning Baserat på aktuell skyddsnivå, sektionstyp, sektionsstatus och mönster i systemhändelserna bedömer centralapparaten graden av hot. Om hotet uppnår en viss nivå skickas en verifierad larmrapport från systemet (annars skickas en overifierad larmrapport). Tvåvägs ljudverifiering När ett larm utlöses finns möjlighet till tvåvägskommunikation. Mer information finns på sidan 17.

17 4 Falsklarmsreducering 17 Tvåvägs ljudverifiering: Varje manöverpanel har en högtalare och en mikrofon. Med hjälp av dessa kan användaren via larmcentralen lyssna och tala till platsen. Du kan både hantera ljudverifiering och personkommunikation. När den dubbelriktade verifieringssessionen har inletts kan fjärranvändaren lyssna och tala via varje ansluten manöverpanel. Larm: 2 Lyssna 3 Tala Inbyggd larmsändare Inbyggd mikrofon Integrerad högtalare Exempel: 1 Centralapparaten sänder det initierade larmet till larmcentralen. 2 Personalen på larmcentralen avlyssnar lokalen och avgör om larmet är verkligt eller falskt. 3 Personalen kan tala till lokalen. Om larmet utlöses av misstag kan kunderna ange i förväg bestämda koder för att identifiera sig som behöriga användare. Kunderna kan också avlyssna lokalerna när de vill via telefon (t.ex som babytelefonfunktion).

18 5 Funktioner och fördelar wlsn Funktioner Fördelar för installatören Fördelar för användaren Inga ledningar Snabb och enkel installation Lägre installationskostnader Inga hål genom väggar eller tak Smidig installation Säkerhetsbandet 868 MHz (EMEA) Mycket pålitlig (inga störningar från andra RF-system) Konkurrensfördel Mycket pålitlig Inga störningar från andra RF-system (t.ex. babyövervakningsenheter, trådlösa telefoner osv.) Flerkanalsdrift (8 kanaler) Kraftfullare system Mindre servicebehov Högre pålitlighet - och kraftfullare system (inga störningar från en grannes RF-larmsystem) Tvåvägsöverföring Okomplicerade installationer Högre säkerhet, styrka och pålitlighet Högre säkerhet, styrka och pålitlighet. Lysdioder för fjärrkontrollstyrning ger hög trygghet vad gäller korrekt användning Automatisk konfiguration Enkel och snabb programmering/ konfiguration Lägre installationskostnader Indikation av signalstyrka Enkel och snabb verifiering av RF-signalstyrka innan montering Okomplicerade installationer Pålitlighet Trådlösa utenheter Ytterligare företagstillämpningar/ möjligheter Konkurrensfördel Bekvämlighets- och säkerhetstillämpningar via fjärrkontroll (t.ex. kontroll av garagedörrar, belysning osv.) Upp till 5 års batterilivslängd Långvarig systempålitlighet Färre avbrott genom säkerhetsföretag och lägre kostnader

19 19 Manöverpanel Funktioner Fördelar för installatören Fördelar för användaren Innovativ design Konkurrensfördel Matchar interiören Passar perfekt i bostaden Ikonbaserad flerfärgsdisplay med hög kontrast och utan text Konkurrensfördel Enkel att använda Bättre översikt Intuitiv manövrering Inbyggd RFID-läsare Prisfördel Snabb och enkel systemmanövrering Inga extra kostnader för ytterligare en enhet Ingen kod som behöver memoreras Hög säkerhet Inbyggd rörelsedetektor Konkurrensfördel Manöverpanel som ger viktig systeminformation så snart användaren närmar sig Inbyggd mikrofon och högtalare Tvåvägs ljudverifiering Omedelbar assistans från larmcentralen Enkel möjlighet att verifiera larm Fullständigt talstöd på ditt språk Tyst manöverpanelsläge Enkel orientering på menyn Enkel att använda Ingen irritation pga. uppmärksamhetssignal vid inpasseringsfördröjning, t.ex. i sovrummet

20 20 5 Funktioner och fördelar Funktion Funktioner Fördelar för installatören Fördelar för användaren Kodbricka Extremt säker Om du förlorar en går det att ersätta den med en annan Enkel att använda Enknappsfunktion Snabbtillkoppling Tillträde till hjälpmenyn Fullständig fjärrstyrning via telefon Snabb support för slutanvändare Enkelt underhåll Fjärrinformation och -manövrering Individuella talmeddelanden för sektioner och utgångar Enkel att använda Enknappsfunktion för systemtest Lägre servicekostnader Forcerat skydd Förbikoppling av öppna sektioner möjlig Anpassat skydd Anpassning till kundens behov

21 5 Funktioner och fördelar 21 Montering Funktioner Fördelar för installatören Fördelar för användaren Integrerat vattenpass Horisontell installation av manöverpanel säkerställd 45 färgade kopplingsplintar Enkel installation Optimal åtkomst till kablar Täckt kretskort Inga kortslutningar orsakade av kablar Enkel installation tack vare detaljerad beskrivning på höljet EMV-skyddad Programmering Funktioner Fördelar för installatören Fördelar för användaren Programmering via telefon eller bärbar dator antingen på distans eller på plats Fjärrprogrammering och -underhåll Fjärrsupport för tekniker på plats Snabb och enkel programmering Sparar pengar Snabb support vid eventuellt fel Programmerings- och ROMuppdateringsnycklar Enkel programmering för stora projekt med flera paneler Säkerhetskopiering av data Lägre programmeringskostnader Automatisk konfiguration med landskod Landspecifika krav redan förprogrammerade I många fall behövs ingen ytterligare programmering Lägre programmeringskostnader

22 22 5 Funktioner och fördelar Falsklarmsreducering Funktioner Fördelar för installatören Fördelar för användaren Funktioner för falsklarmsreducering (mer information finns på sidan 15) Nöjda kunder Färre falsklarm Hög trygghet när det gäller systempålitlighet Larmöverföring Funktioner Fördelar för installatören Fördelar för användaren Integrerad röstuppringning Inga extra kostnader Inga extra kostnader för ytterligare enheter Larmöverföring till individuella mottagare, t.ex. vänner, grannar Integrerade digitala uppringningsformat: SIA, Fast Format, Contact ID Meddelanden kan kännas igen av nästan alla larmcentraler Inga extra kostnader Inga extra kostnader för ytterligare en enhet Personliga textmeddelanden (SMS) Konkurrensfördel Inga extra kostnader för ytterligare enheter Inga extra kostnader för ytterligare enheter Larmmeddelande när och var som helst GSM (tillval) Ingen PSTN-telefonlinje behövs Ingen PSTN-telefonlinje behövs Ethernet (tillval) Låg kostnad för meddelandeöverföring

23 6 Programmering och drift 23 Easy Series installationsmenyträd: 1 Ställ in tid och datum 1 2 Komplett systemtest Systemunderhåll 3 Systemtestmeny 4 Händelsehistorik 5 Återställ systemet 6 Trådlös konfiguration 2 1 Ändra installatörskod Användarmeny 2 Ändra masteranvändarkod 1 Sektioner Lösenord 3 Grundläggande programmering 2 3 Rapportkonfigurering Utgångar 4 Landskod 4 2 Ange programmeringsadress Expertprogrammering 5 1 för att tala Tvåvägskommunikation 2 för att lyssna 6 1 Tala in platsbeskrivning Anpassade meddelanden 2 Tala in ring-efter-service-meddelanden 7 1 Överför data från nyckeln till centralapparat Programmeringsnyckel 2 Överför data från centralapparat till nyckeln

24 Bosch Security Systems Mer information finns på Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2006 Med reservation för ändringar Tryckt i Tyskland 08/06 HOL AS-OT-sv-55_ _04

Easy Series ICP-EZM2. Snabbstartsguide

Easy Series ICP-EZM2. Snabbstartsguide Easy Series ICP-EZM2 sv Snabbstartsguide Easy Series Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Installera centralapparaten 4 1.1 Kompakt kapsling 4 1.2 Stor kapsling 5 2 Kopplings- och komponentschema

Läs mer

wlsn (wireless Local Security Network) Referensguide wlsn

wlsn (wireless Local Security Network) Referensguide wlsn wlsn (wireless Local Security Network) SE Referensguide wlsn wlsn Referensguide Innehåll Varumärken Pet Friendly är ett registrerat varumärke som tillhör Bosch Security Systems i USA. 2 Bosch Security

Läs mer

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING POWERMAX Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring Handhavande INNEHÅL 1. BESKRIVNING...4 1.1 Översikt...4 1.2 Egenskaper...5 1.3 Ordförklaringar...5 1.4 Symboler...5 1.5 Funktionstryckknappar...5

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 4.4.4 Sirentid... 15 4.12 ÅTERSTÄLLNING TILL 4.4.5 Återkallelsetid... 15 FABRIKSINSTÄLLNINGAR... 31 4.4.6 Återkalla larm...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 4.4.4 Sirentid... 15 4.12 ÅTERSTÄLLNING TILL 4.4.5 Återkallelsetid... 15 FABRIKSINSTÄLLNINGAR... 31 4.4.6 Återkalla larm... PowerMaxComplete Trådlöst larmsystem med full övervakning Installationshandbok 1. INLEDNING... 3 2. SPECIFIKATIONER... 3 2.1 Allmänna data... 3 2.2 RF-avsnittet... 3 2.3 Elektriska data... 4 2.4 Kommunikation...

Läs mer

Magellan Allt-i-ett Trådlöst Säkerhetssystem MG6250 Centralapparat Användarmanual

Magellan Allt-i-ett Trådlöst Säkerhetssystem MG6250 Centralapparat Användarmanual Magellan Allt-i-ett Trådlöst Säkerhetssystem MG6250 Centralapparat Användarmanual med reservation för tryckfel och felskrivningar Garanti Säljaren garanterar at hans produkter är fria från materialfel

Läs mer

Easy Series. Användarhandbok. Easy Series inbrottslarm

Easy Series. Användarhandbok. Easy Series inbrottslarm Easy Series SV Användarhandbok Easy Series inbrottslarm Easy Series Användarhandbok Att använda manöverpanelen Att använda manöverpanelen Displaylägen Display Skyddet är avstängt. Inget larm eller feltillstånd

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

Agility 3 Användarmanual

Agility 3 Användarmanual Användarmanual Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats enbart för att

Läs mer

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm HANDHAVANDE PowerMaster-10 G2 Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 Förord... 3 Översikt... 3 Systemets funktioner...

Läs mer

www.klsab.se Installationsmanual PowerMaster-10 Fullt övervakade trådlösa larmsystem

www.klsab.se Installationsmanual PowerMaster-10 Fullt övervakade trådlösa larmsystem ådlösa rvakade tem rådlösa rvakade tem ådlösa rvakade tem ådlösa rvakade tem ådlösa rvakade tem ådlösa rvakade tem ådlösa rvakade tem ådlösa rvakade tem ådlösa rvakade tem ådlösa rvakade tem ådlösa rvakade

Läs mer

Mer än bara säkerhet

Mer än bara säkerhet Mer än bara säkerhet Det kompletta trådlösa säkerhetssystemet för bostäder och mindre företag Mer än bara säkerhet Infinite Prime är den kompletta trådlösa säkerhetslösningen för alla typer av bostäder

Läs mer

RTTE Uttalande om uppfyllande av regler

RTTE Uttalande om uppfyllande av regler 2 Viktigt Denna manual är medsänd under följande villkor och krav: Manualen innehåller information som tillhör Rokonet Electronics Ltd. Informationen är endast avsedd att underlätta för behöriga användare

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

POWERMAX PRO. Installationsmanual. Trådlöst larmsystem med fullständig övervakning INNEHÅLLSFÖRTECKNING D-300817 1

POWERMAX PRO. Installationsmanual. Trådlöst larmsystem med fullständig övervakning INNEHÅLLSFÖRTECKNING D-300817 1 POWERMAX PRO Trådlöst larmsystem med fullständig övervakning Installationsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 3 2. SPECIFIKATIONER... 3 2.1 Allmänna data... 3 2.2 RF enheten... 3 2.3 Elektriska

Läs mer

Installationsmanual. Sidan 1

Installationsmanual. Sidan 1 Installationsmanual Sidan 1 Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats

Läs mer

Intrunet SPC. Inbrottslarmscentraler för alla typer av anläggningar. Answers for infrastructure.

Intrunet SPC. Inbrottslarmscentraler för alla typer av anläggningar. Answers for infrastructure. Intrunet SPC Inbrottslarmscentraler för alla typer av anläggningar Answers for infrastructure. Säkrar din investering på alla nivåer Intrunet SPC- serien av inbrottslarmscentraler erbjuder en kostnadseffek

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning MLO51201-1 - Innehållsförteckning Beskrivning... 3 AZOR kit innehåller... 4 AZ-10K GSM centralenhet... 4 AZ-10D RFID taggläsare... 5 AZ-10M magnetdetektor... 5 AZ-10P rörelsedetektor... 6 Installation...

Läs mer

POWERMAX PRO. Installationsmanual. Trådlöst larmsystem med fullständig övervakning INNEHÅLLSFÖRTECKNING D-300817 1

POWERMAX PRO. Installationsmanual. Trådlöst larmsystem med fullständig övervakning INNEHÅLLSFÖRTECKNING D-300817 1 POWERMAX PRO Trådlöst larmsystem med fullständig övervakning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 3 2. SPECIFIKATIONER... 3 2.1 Allmänna data... 3 2.2 RF enheten... 4 2.3 Elektriska data... 4 2.4 Kommunikation...

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10 G2. Fullt övervakat trådlöst larmsystem. www.visonic.com

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10 G2. Fullt övervakat trådlöst larmsystem. www.visonic.com INSTALLATIONSMANUAL PowerMaster-10 G2 Fullt övervakat trådlöst larmsystem www.visonic.com 1. INTRODUKTION... 3 1.1 Systemfunktioner... 3 2. VÄLJA INSTALLATIONSPLATS... 7 3. POWERMASTER-10 G2 INSTALLATION...

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

Runner 16. Installationsmanual. Runner v 9.08. Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida 50085351b10i.doc 2011-01-28 2011-01-28 1

Runner 16. Installationsmanual. Runner v 9.08. Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida 50085351b10i.doc 2011-01-28 2011-01-28 1 Runner 16 Installationsmanual V6 Runner v 9.08 Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida 50085351b10i.doc 2011-01-28 2011-01-28 1 Innehållsförteckning Att börja... 7 Om man följer de gråmarkerade adresserna

Läs mer

LARM FÖR HEM & FÖRETAG

LARM FÖR HEM & FÖRETAG LARM www.induohome.com LARM FÖR HEM & FÖRETAG SÄKERT LARM VIA GSM Induo Home har två larmpaket med inbyggd GSM-uppkoppling. För att göra det enkelt för dig så idriftsätter vi larmpaketen på distans och

Läs mer

DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL. Larm Säkerhetssystem

DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL. Larm Säkerhetssystem DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL Larm Säkerhetssystem SVE Egenskaper 1. INLEDNING... 4 1.1 Lådans innehåll... 4 1.2 Egenskaper... 4 1.3 Rekommendationer... 4 1.4 Varningar... 5 2. BESKRIVNING

Läs mer

Agility Snabbguide Installation

Agility Snabbguide Installation Agility Snabbguide Installation För ytterligare information vänligen se installationsmanualen för Agility på www.riscogroup.com Tack för att du har valt det trådlösa systemet Agility från Risco Group.

Läs mer

IRIS Connect Series Teknisk manual. Version 1.2

IRIS Connect Series Teknisk manual. Version 1.2 IRIS Connect Series Teknisk manual Version 1.2 Innehåll 1. Introduktion... 3 2. IRIS Kommunikationsmekanism (Pollning/Larm)... 4 3. Produktegenskaper... 5 4. Förpackningens innehåll... 6 5. Kretskortets

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner Handhavarinstruktion VIKTIGT! Manualen innehåller viktig information om produkten och dess funktioner. Läs noga igenom hela manualen. Snabbguide Nedan listas

Läs mer

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 5 Manöverpanel - identifiering av delarna 6 Montering

Läs mer

upptäcker brand, vattenskador, temperaturförändringar

upptäcker brand, vattenskador, temperaturförändringar 29 Garde Hemlarm ett unikt och effektivt sätt att avskräcka inbrottstjuvar Ett av de viktigaste egenskaperna för ett larm är att vara avskräckande. Polisen, Stöldskyddsföreningen med flera är överens om

Läs mer