Årets Bioenergidagar. PROGRAM ANMÄL DIG PÅ. Den viktigaste mötesplatsen för folk i branschen: Konferens, workshops och studiebesök

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årets Bioenergidagar. www.svebio.se PROGRAM ANMÄL DIG PÅ. Den viktigaste mötesplatsen för folk i branschen: Konferens, workshops och studiebesök"

Transkript

1 PROGRAM Den viktigaste mötesplatsen för folk i branschen: Årets Bioenergidagar Konferens, workshops och studiebesök 6-7 november Vildmarkshotellet, Kolmården, Norrköping Bioenergi Sveriges största energislag! ANMÄL DIG PÅ Foto: Warren Goldswain I samarbete med: Arrangerat av:

2 VARFÖR NORRKÖPING? Norrköping är en viktig stad i Bioenergisverige. Här finns Sveriges största producent av biodrivmedel, Lantmännen Agroetanol, och ett av landets största kraftvärmeverk med biobränslen, E.on/Händelöverket. De två företagen samverkar som ett bioenergikombinat. Här finns Econova, ledande företag inom bränslehantering och torv. Här finns MBP, som återvinner biooljor, och här finns Alfa Laval/Ageratec, som gör biodieselanläggningar. Här finns biogasproduktion. Här finns också det innovativa handelsföretaget Enbio. När Svebio anordnar World Bioenergy gör vi alltid ett antal studiebesök i Norrköping. Det vi då visar gäster från hela världen kan nu du som konferensbesökare på Årets Bioenergidagar ta del av om du följer med på våra studiebesök. Årets Bioenergidagar har konferens på Vildmarkshotellet i Kolmården, en fantastisk miljö mellan Bråviken och Kolmårdens djurpark. Vi passar på att fascineras av delfinerna mellan alla matnyttiga föredrag. I ett antal sessioner tar vi upp branschens aktuella frågor. Men framför allt får vi tillfälle att träffas och nätverka. Årets Bioenergidagar är den viktigaste mötesplatsen för bioenergibranschen! Välkommen! studiebesök 1. Bränslehantering Studiebesöket går till två företag som hanterar stora volymer bränslen. Econova hanterar bioprodukter, som fiberslam, returträ, flis och bark, vid Braviken intill Holmens pappersbruk, och tillverkar jord och bränslen. Platsen används också som lagringsplats för bränslen. E.on Händelöverket är ett stort kraftvärmeverk som använder ett antal olika bränslen - returbränslen och biobränslen. Buss avgår från Vildmarkshotellet kl och hämtar Ankomst Econova kl Kl avgång till Händelö bränslemottagning. Kl återvänder bussen till Vildmarkshotellet. 2. Flytande biodrivmedel Lantmännen Agroetanol i Norrköping är Sveriges största producent av biodrivmedel. Anläggningen utnyttjar energi från intilliggande Händelöverket för sina processer. Biprodukterna blir proteinrikt djurfoder eller används för biogasproduktion. MBP Group i Åby tillverkar biooljor och biodiesel av återvunna oljor, t ex från restauranger och livsmedelsindustri. Vid anläggningen i Åby renas och processas oljorna. Buss avgår från Vildmarkshotellet kl och hämtar Ankomst Agroetanol Kl avgång till MBP Group. Kl återvänder bussen till Vildmarkshotellet. Econova E.on Lantmännen MBP Group

3 Årets Bioenergidagar är Svebios stora årliga konferens och mötesplats för bioenergibranschen i Sverige. Utnyttja tillfället till personliga möten och till att knyta affärskontakter! TISDAGEN DEN 6 NOVEMBER (Vildmarkshotellet, Kolmården) Studiebesök 1: Econova + E.on Händelöverket Studiebesök 2: Lantmännen Agroetanol + MBP Group Bussar avgår från Vildmarkshotellet kl och hämtar Lunch, Vildmarkshotellet, Kolmården Hur ser framtiden ut för bioenergi och annan förnybar energi? Hur är klimatet, idag och framåt? Markku Rummukainen, SMHI Kaffe När får vi ett pris på koldioxid, hur ska vi göra? Martin Ådahl, FORES FossilFri Fordonstrafik Thomas B Johansson, regeringens utredare Diskussion Vad händer i vår Omvärld vad driver marknaderna? Finns det hållbar biomassa från Sydostasien? Per Graesén, Elof Hansson Trade Framtiden för hållbar etanol och bioenergi - hot och möjligheter Alarik Sandrup, Lantmännen Energi När har vi 100 procent förnybar energi? Gunnar Fredriksson, Svensk Vindenergi Hur Alfa Laval förenklar och stöttar utvecklingen inom industrin för biodrivmedel och gröna kemikalier Karin Öhgren Gredegård, Alfa Laval Vem är vår nye generaldirektör och vad vill han med bioenergin? Gustav Melin samtalar med Erik Brandsma, generaldirektör Energimyndigheten Dagen avslutas med mingel, drink och delfinshow i djurparken innan middag på Vildmarkshotellet Middag på Vildmarkshotellet Foto: Roine Magnusson

4 ONSDAGEN DEN 7 NOVEMBER (Vildmarkshotellet, Kolmården) Dagen består av en serie parallella workshops som täcker olika ämnen och inriktningar, och som ger utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyte Stor potential för ökad biovärme Sal: Elefanten 2. Bränslevalet Sal: Gorillan 3. Finns det en marknad för tunga förnybara transporter? Sal: Schimpansen Sedan 2011 har skatten på eldningsolja höjts för den producerande industrin och större lokaler, mellanskalan höjs skatten återigen. Effekter har märkts runt om i landet. Men hur stor är egentligen potentialen? Vilka tekniker och bränslen är aktuella? I denna workshop berättar aktuella företag om potentialer och genomförda projekt. Vi får även höra hur man på regional nivå arbetar med att byta ut fossiloljan i fastigheter och industrin. Moderator: Lars-Erik Larsson, PelletsFörbundet Arbete på regional nivå för konvertering till bioenergi inom den mellanskaliga sektorn Päivi Lehtikangas, Regionförbundet Örebro Energikontoret Konvertering till mellanskalig användning av pellets Robert Ingvarsson, Janfire Hur förändras bränslemarknaden i Sverige? Kommer vi att se en ökad marknadsdifferentiering för olika bränslen för olika kundsortiment eller kommer användarna att satsa på en bred bränslebas för att säkra upp priser och volymer? Lyssna och delta i marknadsaktörernas diskussion angående avvägningar och val vid bränsleinköp. Moderator: Lennart Ryk, EFO Import av avfall i stället för torv/flis, Niklas Gunnar, Mälarenergi, Västerås Skogsbränslen och åkerbränslen i Skånes största kraftvärmeverk Magnus Johansson, Lunds Energi Hur påverkas torvleverantörerna? Claes Rülcker, STPF Den del av transportsektorn som fortfarande ökar sina CO 2 -utsläpp är de tunga transporterna. Detta trots att det idag finns helt förnybara lösningar som är billigare än de fossila. Varför tvekar åkerier och bolag inför förnybara alternativ och vilka marknadsmekanismer måste till för att företag ska våga satsa på fossil-fria transporter? Moderator: Kjell Andersson, Svebio ED95, en drivmedelslösning här och nu, Sofie Indevall, SEKAB Södra, så skapar vi fossilfria transporter Henrik Brodin, Södra Vilka förutsättningar finns det för fossiloberoende tunga fordon Urban Löfvenberg, Scania B100, en drivmedelslösning här och nu Claes Ramel, Ecobränsle Konvertering till mellanskalig användning av bioolja, Anders Sjöholm, Kroll Därför använder vi torv i bränslemixen, Leif Viklund, Mölndal Energi Kaffe Hur kan industrin bli förnybar? Sal: Elefanten 5. Logistik (i samarbete med Svebios logistiknätverk) Sal: Gorillan 6. ILUC, hot eller möjlighet för svenska biodrivmedel? Sal: Schimpansen Den privata energisektorn har till stor del redan befriat sig från sina fossila bojor men vår tunga industri har fortfarande ett stort fossilberoende kvar att städa bort. En industrisektor som mest troligt kommer att vara bioenergins nästa stora tillväxtmarknad. I denna workshop beskrivs dagens och framtidens lösningar för ökad bioenergianvänding inom basindustrin. Moderator: Mats Granstrand, Jernforsen Är det möjligt att använda biobränsle för LKABs energibehov? Theresa Hedpalm, LKAB Går det att göra svensk industri klimatneutral till 2050 och vilken roll kan bioenergin spela? Max Åhman, Lunds Universitet Erfarenheter av förgasning i Köping Rolf Ljunggren, Cortus Pyrolysolja En ny gren på skogsindustriträdet?, Tor Lundqvist, Billerud Stora volymer av förnybar bioenergi är idag lokaliserade och utspridda till platser som ställer högsta krav på lägsta transportkostnader. Den nya virkesmätningslagen ändrar även kraven för leveranser och hantering av biobränslen från skogen. Denna workshop presenteras i samarbete med Svebios nybildade logistiknätverk där åhörarna får en uppdatering kring aktuell forskning, inrapportering och hanteringssystem av biobränslen från skogen. Moderator: Per-Henrik Evebring, Stockarydsterminalen Större och längre transporter för ökad lönsamhet Johanna Enström, Skogforsk Hur möter branschen nya krav från nya virkesmätningslagen och hur påverkas logistiken? Roger B Johansson, Sveaskog Hur påverkas redovisningen av den nya virkesmätningslagen? Lars Persson, SDC Gemensam hantering av information ger effektiv biobränslelogistik John Hallberg/J-O Stenberg, Imano Enligt säkra källor från EU-kommissionen kommer ett förslag om att belägga biodrivmedel från vissa råvaror med en ILUC-faktor som riskerar att slå ut en stor del av dagens hållbara biodrivmedel. Men vad betyder ILUC? Varför anser vissa aktörer att en ILUC-faktor leder till bättre biodrivmedel medan andra anser att ILUC riskerar att slå ut dagens drivmedelssatsningar? Vi reder ut begreppen! Moderator: Frida Källström, Lantmännen Energi Vad blir konsekvenserna av ILUC? Frida Källström, Lantmännen Energi Vad innebär ILUC? Serina Ahlgren, SLU Varför behövs en ILUC-faktor? Magnus Nilsson, Transport & Environment Räcker marken både till fordon, fibrer, mat och foder? Alarik Sandrup, Lantmännen Energi Lunch Hur hållbar är skogen? Sal: Elefanten 8. Bioenergi från jordbruket Sal: Gorillan 9. Villkoren för biogas Sal: Schimpansen Vi hör allt fler ifrågasättande uttalanden i media där vi varnas för fortsatt uttag av biomassa från skogen och åkrarna. Vad är fakta och vad är myt? Vi belyser aktuella miljöfrågor och tittar på risker och möjligheter med bioenergi. Hur kan vi jobba för att minska de dåliga effekterna och stärka de positiva? Moderator: Kjell Andersson, Svebio Kolbalans Lars Zetterberg, IVL LULUCF så räknar vi i Sverige Malin Kanth, Naturvårdsverket Ökad skogsproduktion, biobränsleanvändning och samtidigt ökade kolförråd i skogen Hampus Holmström, SLU, avd för skoglig resurshushållning Det finns stora potentialer för större volymer av bioenergi från jordbruket. Är en ökad salixodling att vänta inom en snar framtid? Hur många hektar har skördats och med vilka olika metoder? Hur ter sig utvecklingen för rörflen? Denna workshop genomförs i samarbete med Hushållningssällskapet. Moderator: Cecilia Wahlberg Roslund, Hushållningssällskapet Nationell samordning och utveckling småskaliga biobränslekedjor Cecilia Wahlberg Roslund, Hushållningssällskapet Små och storskalig användning av energigräset rörflen Torbjörn Wennebro, Jord, Skog & Ord Närproducerad Salix en modell för ökad samverkan Ulf Andersson, Salixenergi Europa Produktionskedja med helskottsskördare Sven Jönsson/Anders Jansson, Salixodlarna Rundbalare och lämpliga pannor, Sten Segerslätt, Rosenhälls Energi Hur skapar vi en regional utveckling av biogasproduktion? Vilka ambitioner finns och vilka är hindren som måste överkommas? Frågorna runt biogasen är många. Räcker den till och hur stor kan produktionen bli? Klarar den sig utan naturgas? Varför kan vi inte tanka biogas överallt i Sverige? Möt aktörerna som arbetar med att skapa mer biogas i Sverige. Moderator: Anders Haaker, Svebio Så stödjer vi lantbruket och nu börjar vi se resultat Ragni Andersson, Jordbruksverket Energiåtervinning av lågvärdig deponigas Lars Fridh, LF Miljö- och Energikonsult Utvecklingen för biogas i östra Sverige är samhället stöd tillräckligt för att få fart på utvecklingen? Martin Ahrne, Biogas Öst Avslutning med kaffe Buss avgår från Vildmarkshotellet till Norrköpings tågstation

5 PRISER (Alla priser exkl. moms) 6-7 november: kr Medlem i Svebio kr Ej medlem kr Doktorander 800 kr Högskolestudent med energiinriktning kr Kommunal energirådgivare Kostnadsfritt för föredragshållare och hedersmedlemar (anmälan krävs) Kostnadsfri konferens, middag till självkostnadspris för press (anmälan krävs) 6 november: kr Medlem i Svebio kr Ej medlem 7 november: kr Medlem i Svebio (inkl. middag den 6 nov) kr Ej medlem (inkl. middag den 6 nov) Om avbokning sker senare än den 29 oktober och ingen ersättare utses debiteras hela konferensavgiften. BOENDE I KOLMÅRDEN Deltagare bokar själva och betalar boende direkt till hotellet. Hotellrum finns förbokade på: Vildmarkshotellet, tel , eller maila Svenska Bioenergiföreningen Torsgatan 12, Stockholm Telefon Fax