Årets Bioenergidagar. PROGRAM ANMÄL DIG PÅ. Den viktigaste mötesplatsen för folk i branschen: Konferens, workshops och studiebesök

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årets Bioenergidagar. www.svebio.se PROGRAM ANMÄL DIG PÅ. Den viktigaste mötesplatsen för folk i branschen: Konferens, workshops och studiebesök"

Transkript

1 PROGRAM Den viktigaste mötesplatsen för folk i branschen: Årets Bioenergidagar Konferens, workshops och studiebesök 6-7 november Vildmarkshotellet, Kolmården, Norrköping Bioenergi Sveriges största energislag! ANMÄL DIG PÅ Foto: Warren Goldswain I samarbete med: Arrangerat av:

2 VARFÖR NORRKÖPING? Norrköping är en viktig stad i Bioenergisverige. Här finns Sveriges största producent av biodrivmedel, Lantmännen Agroetanol, och ett av landets största kraftvärmeverk med biobränslen, E.on/Händelöverket. De två företagen samverkar som ett bioenergikombinat. Här finns Econova, ledande företag inom bränslehantering och torv. Här finns MBP, som återvinner biooljor, och här finns Alfa Laval/Ageratec, som gör biodieselanläggningar. Här finns biogasproduktion. Här finns också det innovativa handelsföretaget Enbio. När Svebio anordnar World Bioenergy gör vi alltid ett antal studiebesök i Norrköping. Det vi då visar gäster från hela världen kan nu du som konferensbesökare på Årets Bioenergidagar ta del av om du följer med på våra studiebesök. Årets Bioenergidagar har konferens på Vildmarkshotellet i Kolmården, en fantastisk miljö mellan Bråviken och Kolmårdens djurpark. Vi passar på att fascineras av delfinerna mellan alla matnyttiga föredrag. I ett antal sessioner tar vi upp branschens aktuella frågor. Men framför allt får vi tillfälle att träffas och nätverka. Årets Bioenergidagar är den viktigaste mötesplatsen för bioenergibranschen! Välkommen! studiebesök 1. Bränslehantering Studiebesöket går till två företag som hanterar stora volymer bränslen. Econova hanterar bioprodukter, som fiberslam, returträ, flis och bark, vid Braviken intill Holmens pappersbruk, och tillverkar jord och bränslen. Platsen används också som lagringsplats för bränslen. E.on Händelöverket är ett stort kraftvärmeverk som använder ett antal olika bränslen - returbränslen och biobränslen. Buss avgår från Vildmarkshotellet kl och hämtar Ankomst Econova kl Kl avgång till Händelö bränslemottagning. Kl återvänder bussen till Vildmarkshotellet. 2. Flytande biodrivmedel Lantmännen Agroetanol i Norrköping är Sveriges största producent av biodrivmedel. Anläggningen utnyttjar energi från intilliggande Händelöverket för sina processer. Biprodukterna blir proteinrikt djurfoder eller används för biogasproduktion. MBP Group i Åby tillverkar biooljor och biodiesel av återvunna oljor, t ex från restauranger och livsmedelsindustri. Vid anläggningen i Åby renas och processas oljorna. Buss avgår från Vildmarkshotellet kl och hämtar Ankomst Agroetanol Kl avgång till MBP Group. Kl återvänder bussen till Vildmarkshotellet. Econova E.on Lantmännen MBP Group

3 Årets Bioenergidagar är Svebios stora årliga konferens och mötesplats för bioenergibranschen i Sverige. Utnyttja tillfället till personliga möten och till att knyta affärskontakter! TISDAGEN DEN 6 NOVEMBER (Vildmarkshotellet, Kolmården) Studiebesök 1: Econova + E.on Händelöverket Studiebesök 2: Lantmännen Agroetanol + MBP Group Bussar avgår från Vildmarkshotellet kl och hämtar Lunch, Vildmarkshotellet, Kolmården Hur ser framtiden ut för bioenergi och annan förnybar energi? Hur är klimatet, idag och framåt? Markku Rummukainen, SMHI Kaffe När får vi ett pris på koldioxid, hur ska vi göra? Martin Ådahl, FORES FossilFri Fordonstrafik Thomas B Johansson, regeringens utredare Diskussion Vad händer i vår Omvärld vad driver marknaderna? Finns det hållbar biomassa från Sydostasien? Per Graesén, Elof Hansson Trade Framtiden för hållbar etanol och bioenergi - hot och möjligheter Alarik Sandrup, Lantmännen Energi När har vi 100 procent förnybar energi? Gunnar Fredriksson, Svensk Vindenergi Hur Alfa Laval förenklar och stöttar utvecklingen inom industrin för biodrivmedel och gröna kemikalier Karin Öhgren Gredegård, Alfa Laval Vem är vår nye generaldirektör och vad vill han med bioenergin? Gustav Melin samtalar med Erik Brandsma, generaldirektör Energimyndigheten Dagen avslutas med mingel, drink och delfinshow i djurparken innan middag på Vildmarkshotellet Middag på Vildmarkshotellet Foto: Roine Magnusson

4 ONSDAGEN DEN 7 NOVEMBER (Vildmarkshotellet, Kolmården) Dagen består av en serie parallella workshops som täcker olika ämnen och inriktningar, och som ger utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyte Stor potential för ökad biovärme 2. Bränslevalet 3. Finns det en marknad för tunga förnybara transporter? Sedan 2011 har skatten på eldningsolja höjts för den producerande industrin och större lokaler, mellanskalan höjs skatten återigen. Effekter har märkts runt om i landet. Men hur stor är egentligen potentialen? Vilka tekniker och bränslen är aktuella? I denna workshop berättar aktuella företag om potentialer och genomförda projekt. Vi får även höra hur man på regional nivå arbetar med att byta ut fossiloljan i fastigheter och industrin. Moderator: Lars-Erik Larsson, PelletsFörbundet Arbete på regional nivå för konvertering till bioenergi inom den mellanskaliga sektorn Päivi Lehtikangas, Regionförbundet Örebro Energikontoret Konvertering till mellanskalig användning av pellets Robert Ingvarsson, Janfire Konvertering till mellanskalig användning av bioolja, Anders Sjöholm, Kroll Hur förändras bränslemarknaden i Sverige? Kommer vi att se en ökad marknadsdifferentiering för olika bränslen för olika kundsortiment eller kommer användarna att satsa på en bred bränslebas för att säkra upp priser och volymer? Lyssna och delta i marknadsaktörernas diskussion angående avvägningar och val vid bränsleinköp. Moderator: Lennart Ryk, EFO Import av avfall i stället för torv/flis, Niklas Gunnar, Mälarenergi, Västerås Skogsbränslen och åkerbränslen i Skånes största kraftvärmeverk Magnus Johansson, Lunds Energi Hur påverkas torvleverantörerna? Claes Rülcker, STPF Därför använder vi torv i bränslemixen, Leif Viklund, Mölndal Energi Den del av transportsektorn som fortfarande ökar sina CO 2 -utsläpp är de tunga transporterna. Detta trots att det idag finns helt förnybara lösningar som är billigare än de fossila. Varför tvekar åkerier och bolag inför förnybara alternativ och vilka marknadsmekanismer måste till för att företag ska våga satsa på fossil-fria transporter? Moderator: Kjell Andersson, Svebio ED95, en drivmedelslösning här och nu, Sofie Indevall, SEKAB Södra, så skapar vi fossilfria transporter Henrik Brodin, Södra Vilka förutsättningar finns det för fossiloberoende tunga fordon Urban Löfvenberg, Scania B100, en drivmedelslösning här och nu Claes Ramel, Ecobränsle Kaffe Hur kan industrin bli förnybar? 5. Logistik (i samarbete med Svebios logistiknätverk) 6. ILUC, hot eller möjlighet för svenska biodrivmedel? Den privata energisektorn har till stor del redan befriat sig från sina fossila bojor men vår tunga industri har fortfarande ett stort fossilberoende kvar att städa bort. En industrisektor som mest troligt kommer att vara bioenergins nästa stora tillväxtmarknad. I denna workshop beskrivs dagens och framtidens lösningar för ökad bioenergianvänding inom basindustrin. Moderator: Mats Granstrand, Jernforsen Är det möjligt att använda biobränsle för LKABs energibehov? Theresa Hedpalm, LKAB Går det att göra svensk industri klimatneutral till 2050 och vilken roll kan bioenergin spela? Max Åhman, Lunds Universitet Erfarenheter av förgasning i Köping Rolf Ljunggren, Cortus Pyrolysolja En ny gren på skogsindustriträdet?, Tor Lundqvist, Billerud Stora volymer av förnybar bioenergi är idag lokaliserade och utspridda till platser som ställer högsta krav på lägsta transportkostnader. Den nya virkesmätningslagen ändrar även kraven för leveranser och hantering av biobränslen från skogen. Denna workshop presenteras i samarbete med Svebios nybildade logistiknätverk där åhörarna får en uppdatering kring aktuell forskning, inrapportering och hanteringssystem av biobränslen från skogen. Moderator: Per-Henrik Evebring, Stockarydsterminalen Större och längre transporter för ökad lönsamhet Johanna Enström, Skogforsk Hur möter branschen nya krav från nya virkesmätningslagen och hur påverkas logistiken? Roger B Johansson, Sveaskog Hur påverkas redovisningen av den nya virkesmätningslagen? Lars Persson, SDC Gemensam hantering av information ger effektiv biobränslelogistik John Hallberg/J-O Stenberg, Imano Lunch Hur hållbar är skogen? 8. Bioenergi från jordbruket 9. Villkoren för biogas Vi hör allt fler ifrågasättande uttalanden i media där vi varnas för fortsatt uttag av biomassa från skogen och åkrarna. Vad är fakta och vad är myt? Vi belyser aktuella miljöfrågor och tittar på risker och möjligheter med bioenergi. Hur kan vi jobba för att minska de dåliga effekterna och stärka de positiva? Moderator: Kjell Andersson, Svebio Kolbalans Lars Zetterberg, IVL LULUCF så räknar vi i Sverige Malin Kanth, Naturvårdsverket Ökad skogsproduktion, biobränsleanvändning och samtidigt ökade kolförråd i skogen Hampus Holmström, SLU, avd för skoglig resurshushållning Avslutning med kaffe Buss avgår från Vildmarkshotellet till Norrköpings tågstation Det finns stora potentialer för större volymer av bioenergi från jordbruket. Är en ökad salixodling att vänta inom en snar framtid? Hur många hektar har skördats och med vilka olika metoder? Hur ter sig utvecklingen för rörflen? Denna workshop genomförs i samarbete med Hushållningssällskapet. Moderator: Cecilia Wahlberg Roslund, Hushållningssällskapet Nationell samordning och utveckling småskaliga biobränslekedjor Cecilia Wahlberg Roslund, Hushållningssällskapet Små och storskalig användning av energigräset rörflen Torbjörn Wennebro, Jord, Skog & Ord Närproducerad Salix en modell för ökad samverkan Annika Henriksson, Salixenergi Europa Produktionskedja med helskottsskördare, Sven Jönsson/Anders Jansson, Salixodlarna Rundbalare och lämpliga pannor, Sten Segerslätt, Rosenhälls Energi Enligt säkra källor från EU-kommissionen kommer ett förslag om att belägga biodrivmedel från vissa råvaror med en ILUC-faktor som riskerar att slå ut en stor del av dagens hållbara biodrivmedel. Men vad betyder ILUC? Varför anser vissa aktörer att en ILUC-faktor leder till bättre biodrivmedel medan andra anser att ILUC riskerar att slå ut dagens drivmedelssatsningar? Vi reder ut begreppen! Moderator: Frida Källström, Lantmännen Energi Vad blir konsekvenserna av ILUC? Frida Källström, Lantmännen Energi Vad innebär ILUC? Serina Ahlgren, SLU Varför behövs en ILUC-faktor? Magnus Nilsson, Transport & Environment Räcker marken både till fordon, fibrer, mat och foder? Alarik Sandrup, Lantmännen Energi Hur skapar vi en regional utveckling av biogasproduktion? Vilka ambitioner finns och vilka är hindren som måste överkommas? Frågorna runt biogasen är många. Räcker den till och hur stor kan produktionen bli? Klarar den sig utan naturgas? Varför kan vi inte tanka biogas överallt i Sverige? Möt aktörerna som arbetar med att skapa mer biogas i Sverige. Moderator: Anders Haaker, Svebio Så stödjer vi lantbruket och nu börjar vi se resultat Ragni Andersson, Jordbruksverket Energiåtervinning av lågvärdig deponigas Lars Fridh, LF Miljö- och Energikonsult Utvecklingen för biogas i östra Sverige är samhället stöd tillräckligt för att få fart på utvecklingen? Martin Ahrne, Biogas Öst

5 PRISER (Alla priser exkl. moms) 6-7 november: kr Medlem i Svebio kr Ej medlem kr Doktorander 800 kr Högskolestudent med energiinriktning kr Kommunal energirådgivare Kostnadsfritt för föredragshållare och hedersmedlemar (anmälan krävs) Kostnadsfri konferens, middag till självkostnadspris för press (anmälan krävs) 6 november: kr Medlem i Svebio kr Ej medlem 7 november: kr Medlem i Svebio (inkl. middag den 6 nov) kr Ej medlem (inkl. middag den 6 nov) Om avbokning sker senare än den 29 oktober och ingen ersättare utses debiteras hela konferensavgiften. BOENDE I KOLMÅRDEN Deltagare bokar själva och betalar boende direkt till hotellet. Hotellrum finns förbokade på: Vildmarkshotellet, tel , eller maila Svenska Bioenergiföreningen Torsgatan 12, Stockholm Telefon Fax

Årets Bioenergidagar. www.svebio.se PROGRAM ANMÄL DIG PÅ. Den viktigaste mötesplatsen för folk i branschen: Konferens, workshops och studiebesök

Årets Bioenergidagar. www.svebio.se PROGRAM ANMÄL DIG PÅ. Den viktigaste mötesplatsen för folk i branschen: Konferens, workshops och studiebesök PROGRAM Den viktigaste mötesplatsen för folk i branschen: Årets Bioenergidagar Konferens, workshops och studiebesök 6-7 november Vildmarkshotellet, Kolmården, Norrköping Bioenergi Sveriges största energislag!

Läs mer

Bioenergi. grot. Biokraft DME B100. Hållbarhetskriterier. Fjärrvärme. Biogas. Välkommen till: Styrmedel. Pellets ILUC. Flis

Bioenergi. grot. Biokraft DME B100. Hållbarhetskriterier. Fjärrvärme. Biogas. Välkommen till: Styrmedel. Pellets ILUC. Flis 23-24 OKTOBER Stockholm Välkommen till: Inblick Styrmedel grot Bioenergi Svebios utbildning för framtidens bioenergiproffs Hållbarhetskriterier Biokraft m 3 sk B100 DME Åkerbränslen fub Skogsbruk Pellets

Läs mer

Remissyttrande över Statens Energimyndighets rapport Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi

Remissyttrande över Statens Energimyndighets rapport Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi REMISSYTTRANDE 2011 04 04 N2009/5373/E Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Statens Energimyndighets rapport Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Svenska Bioenergiföreningen

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 11 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Världsbanken varnar för en 4 grader varmare värld A power shift to emerging economies Världsbanken publicerade den

Läs mer

Konferens 26 oktober 2011

Konferens 26 oktober 2011 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet. Konferens 26 oktober

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 9 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP EU-kommissionen vill begränsa användningen av biodrivmedel En läcka av ett dokument på cirkulation i EU-kommissionen

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 9 / 2011 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Rummukainen m fl (2010, s. 23-24) fördee en kort diskussion om h konstaterades att även om den fysikaliska effekten

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 10 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP De svenska utsläppen minskar stadigt - 16 procent mellan 1990 och 2011 De svenska utsläppen av klimatgaser minskade

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 10 / 2011 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Dansk nytändning av förnybar energi När den nya danska vänsterregeringen under Helle Thorning-Schmidt tillträdde den

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 12 / 2014 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Oljeprisnedgången ändrar spelplanen Oljepriset har under hösten sjunkit från 110 dollar, som var ett medelpris under

Läs mer

Biodrivmedel i Örebro län

Biodrivmedel i Örebro län Biodrivmedel i Örebro län Utvecklingsmöjligheter för regionalt producerade biodrivmedel Rapport 097036 Mars 2009 1 Sida 1 av 42 Biodrivmedel i Örebro län Utvecklingsmöjligheter för regionalt producerade

Läs mer

Drivkrafter kring utveckling av biogas från stallgödsel till drivmedel

Drivkrafter kring utveckling av biogas från stallgödsel till drivmedel Drivkrafter kring utveckling av biogas från stallgödsel till drivmedel Detta är ett delprojekt inom SkaraborgsGas HS Skaraborg rapport nr 1/09 Christina Marmolin 1 Länsförsäkringar Skaraborg har vid Hushållningssällskapet

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 6 / 2013 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Oenighet i riksdagen om EU-målen för energi och klimat 2030 De politiska partierna är oense om hur Sverige ska ställas

Läs mer

PELLETS sänker dina. Till företag och industrier.

PELLETS sänker dina. Till företag och industrier. PELLETS sänker dina skattekostnader! Till företag och industrier. Sänkta skattekostnader med pellets! Sedan flera år tillbaka har industrin och många företag åtnjutit en nedsatt skattesats på koldioxid

Läs mer

fjärrvärmen 2015 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa

fjärrvärmen 2015 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa fjärrvärmen 215 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa Svensk Fjärrvärme är en branschorganisation för företag i Sverige som producerar fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla. Föreningen har drygt 13

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 9 / 2014 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Klimatmöte i New York med positiva signaler Den 22 september samlades många av världens ledare till klimattoppmöte

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 1 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Ökade klimatgasutsläpp i Sverige 2010 Svebio kräver förstärkta åtgärder Utsläppen av växthusgaser ökade kraftigt mellan

Läs mer

PELLETS sänker dina. Till företag och industrier.

PELLETS sänker dina. Till företag och industrier. PELLETS sänker dina skattekostnader! Till företag och industrier. Sänkta skattekostnader med pellets! Sedan flera år tillbaka har vissa industriföretag haft en nedsatt skattesats för utsläpp av koldioxid

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 12 / 2011 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Klimatmötet i Durban: En framgång att processen lever Klimatförhandlingarna i Durban avslutades på övertid söndag

Läs mer

KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT

KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT Växjö 2008-02-28 Klimatkommissionens slutrapport Klimatkommissionen startades under 2007 med syfte att peka på vad som behöver göras i Växjö för att de ambitiösa klimatmålen

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 4 / 2012 Figur 2 Andel förnybara drivmedel i vägtrafiken Figure 2 Share of renewable fuels in road traffic NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP VÅRPROPOSITIONEN:

Läs mer

lantbruknu! Fossilfritt HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN

lantbruknu! Fossilfritt HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN lantbruknu! Fossilfritt HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN Fossilfritt lantbruknu! HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN Stort tack till till Helgenäs Bulktransporter,

Läs mer

Positiva och negativa erfarenheter från befintlig närvärme/farmarenergi Utfört av:

Positiva och negativa erfarenheter från befintlig närvärme/farmarenergi Utfört av: RAPPORT 2014-09-30 Positiva och negativa erfarenheter från befintlig närvärme/farmarenergi Utfört av: Förord Tack till alla närvärme/farmarenergi anläggningar som har tagit sig tid att svara på enkäten

Läs mer

DennA bra nschtid ning är en Annons från nextmed i A. Energiförsörjningen. bidra till att bibehålla konkurrenskraften i svensk ekonomi

DennA bra nschtid ning är en Annons från nextmed i A. Energiförsörjningen. bidra till att bibehålla konkurrenskraften i svensk ekonomi DennA bra nschtid ning är en från nextmed i A Energiförsörjningen ska bidra till att bibehålla konkurrenskraften i svensk ekonomi Zofia Lublin, avdelningschef på energi myndighetens analysavdelning. Sverige

Läs mer

LRFs energiscenario till år 2020

LRFs energiscenario till år 2020 LRFs energiscenario till år 2020 FÖRNYBAR ENERGI FRÅN JORD- OCH SKOGSBRUKET GER NYA AFFÄRER OCH BÄTTRE MILJÖ En sammanställning av - omvärldsförändringar - potentialer och - marknader Huvudförfattare Erik

Läs mer

Svebios synpunkter på kommissionens förslag om ändring i Förnybart- och Bränslekvalitetsdirektiven

Svebios synpunkter på kommissionens förslag om ändring i Förnybart- och Bränslekvalitetsdirektiven Svebio arbetar för ett 100 % förnybart energisystem. Våra mer än 300 medlemmar tillverkar, förädlar, marknadsför och använder biobränslen och biodrivmedel från såväl grödor som avfall, restprodukter och

Läs mer

Växthus för plantor och personal hos Rölunda Produkter Sid 6-7. Tidningen. Branschföreningen. Årsmöte i Uppsala Sid 4-5

Växthus för plantor och personal hos Rölunda Produkter Sid 6-7. Tidningen. Branschföreningen. Årsmöte i Uppsala Sid 4-5 Nummer 2-2015 Tidningen Branschföreningen Växthus för plantor och personal hos Rölunda Produkter Sid 6-7 Nordisk-Baltisk bioenergikonferens Sid 3 Årsmöte i Uppsala Sid 4-5 Miljöcertifiering av torvbruk

Läs mer

Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010

Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 i Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 Sammanfattning BiogasMitt är ett samverkansorgan i Gävleborg och Dalarna, mellan

Läs mer

FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE. Kongress i Uppsala 12 14 maj 2008. Effektiva åtgärder!

FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE. Kongress i Uppsala 12 14 maj 2008. Effektiva åtgärder! FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE Kongress i Uppsala 12 14 maj 2008 Effektiva åtgärder! Bild: kati mets Grafisk design: Yrsa Westerlund/TypaText tryckeri federativ 2008 FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE

Läs mer