Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 Page 1 of 8 Avveckla Microsoft SQL server 2000 miljö (8852) Eftersom support på SQL server 2000 snart är slut skall denna miljö avvecklas och databaser flyttas till nyare version av SQL server Klart i procent: 80% Avvaktar avstängning av Platon/NeverLOST Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Andréas Bratell Avveckling av Wshare (21336) För närvarande ligger patchhanteringen för Windows (WSUS) på servern Wshare. Wshare har gått ut i garanti sedan lång tid tillbaka och det är hög tid att flytta den till en supporterad hårdvara. Klart i procent: 50% Uppdragsbeskrivning väntar på godkännandem, WSUS flyttat. flytta filer till Papyrus efter jul. Startdatum: Ansvarig: Andréas Bratell Beställningsrutin via webb ersätter rekvisition (18319) Vid beställning av datorer och skrivare krävs idag en underskriven blankett (rekvisition) där beställaren i förväg godkänner kostnaden. Fakturan betalningsattesteras sedan av IT-chef med rekvisitionen som underlag för godkänd kostnad och kontering. Målsättningen är att skapa en webbsida för beställning av datorer och datatillbehör där en på förhand utsedd inköpare, som fått denna rätt delegerad från prefekt/enhetschef, ges rättigheter att logga in och göra beställningar för institutionen/enheten. Kategori: Support Klart i procent: 40% Ett beställningsforumlär som mejlas alternativt skriver direkt till databasen i ehd, underuppdrag till Utvecklargruppen. Startdatum: Ansvarig: Jane Edström Flytt av IIS-webbar från fysiska till virtuella servrar (13587) Ersätta fysiska servrar, där garantin går ut med virtuella. Gäller servrarna Herkules, Sisyfos och Pythia Klart i procent: 70% Pågående Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Paul Appelkvist Formulär för att skapa personalkonton (21435) Skapa ett formulär som institutionerna kan fylla i för beställning av personalkonton. Notifiera supporten att ett konto har beställs och därefter möjliggöra för supporten att skapa kontot i NDS. Klart i procent: 80% Servergränsnitt Startdatum: Beräknas klart: Förändrad rapportfunktion i ehd (21422) Rapportfunktionen byggs om så att det ges möjlighet att skriva nuläge i en kommentar och att där kunna flagga för att denna kommentar skall med i rapporten. Det skall vara möjligt att välja datumintervall från en kalender. Utöka funktionen att även kunna filtrera på nulägesdatum. Rapporten skall också sammanhållet lista de eventuella underuppdrag som finns kopplat till ett övergripande. Kategori: Support Klart i procent: 20% Fastställt förändringar Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Jane Edström

7 Page 2 of 8 GoogleApps integration (9964) Skapa och ändra mailkonton via Google API samt ändra lösenord för att kunna ha samma lösenord som i NDS. Klart i procent: 90% Skall flytta service till skarp server Startdatum: Beräknas klart: GroupWise migrering av konton från Charon till postkontor på GW1, GW2 och GW3 (12098) Server Charon skall tas ur bruk, användares GroupWisekonton migreras till nya postkontor. Klart i procent: 90% Postkontor ADM raderad och gw-domän HB raderad. GroupWise nedstängd på Charon. Kopplingar till Charon raderade. Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Mikael Furth HbAccountHandler (8900) Administrationsverktyg för användarkonton. Klart i procent: 10% Skall bygga om webbklienten till en standardklient. Startdatum: Beräknas klart: HbAccountHandler - Temporära konton (9958) Hantera administration av temporära konton. Klart i procent: 10% inventering av kontotyper. Startdatum: Beräknas klart: HbPropagatorLight (6291) Hantera förändringar i Ladok mot PingPong och NDS Klart i procent: 80% Slutföra uppdateringar mot NDS Startdatum: IDM (23308) I samarbete med Pulsen införa en IDM-lösning för att hantera kontohanteringen för personal och studenter. Klart i procent: 10% Fått utkast till funktionellbeskrivning Startdatum: Beräknas klart:

8 Page 3 of 8 ifolder som synkroniseringstjänst (20350) Undersöka om ifolder är en lämplig produkt att använda för synkronisering och backupptagning av bärbara datorer vid HB. Klart i procent: 60% Konfigurerat för test. Testning pågår. Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Mikael Furth Installera Catia med koppling till SmarTeam i utbildningsmiljön vid på IH (19849) Målet är att skapa distributionspaket för Catia med koppling mot SmarTeam samt möjliggöra för institutionen att administrera användare och grupper i databasen. Skapa distributionspaket o Definiera var och hur installationen sker i datorsalar (associationer) o Kontrollera konflikter med befintlig programvara o Testa installationen för att se om den fungerar virtualiserat o Skapa rutiner för backup av licenser och installationsbeskrivningar o Installera licensserver, förslagsvis på central licensserver Databasserver o Lämna in ansökan om ny databasserver o Installera databasserver och konfigurera användare och grupper o Skapa rutiner och möjligheter för institutionen att skapa användare och grupper o Definiera backup på databasserver Timplan MBT 20 timmar (applikationspaket + distributionstester) HK 20 timmar (Licensserver + applikationspaket) Databasserver 5 timmar Backup 1 timme Summa: 46 timmar Klart i procent: 60% Installation klar. Påbörjar installation av tillägget SmartTeam på ny server. Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Mathias Bräck KronoX 2.1 (9962) Vidareutveckling av version 2.0 Klart i procent: 90% Installerat version 2.1 i Borås Startdatum: Beräknas klart: Licenshantering (8896) Faställa riktlinjer för hantering av licenser. Kategori: Support Klart i procent: 20% arbetet med att via zen10, Asset Management, se över möjligheten att få ett tekniskt stöd för effektiv hantering, styrning och skydd av programvaror. Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Jane Edström Ny version av TSM - backupprogramvara (9374) Uppgradera till en ny versiona av TSM 6.2, vilket innebär fler möjligher avseende backuptagning Klart i procent: 10% Förberett volymet etc på Brewster. Kommer att ta in konsult 2011 för hjälp med uppgradering Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Nicklas Hardman Nytt hänvisningssystem (8456) Det befintliga hänvisningsstystemet vidareutvecklas ej och kommer inte att supportas. Upphandla ett nytt modernt system som supportas och ger fler möjligheter samt är mer lättadministrerat. Kategori: Support Klart i procent: 60% Avrop hänvisningssystem Trio samt seviceavtal växel från TDC Startdatum: 2008 Beräknas klart: Ansvarig: Helena Corbé

9 Page 4 of 8 Nätverksautenticiering / EduRoam / telefoner m.m. (8903) Tillhandahålla nättjänster i samverkan med andra högsk./univ. Klart i procent: 80% Eduroam är nu i drift. Återstår: - Skicka XML-fil till NUNOC - Ändra till publika IP (nu kör vi NAT) - Se över hur telefoner skall hanteras Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Christian Mohr Proaktivt säkerhetsarbete (8901) Att se över och formalisera det proaktiva säkerhetsarbetet vid HB. Innefattar bl.a. att it-säkerhetsnivåer och rutiner fastställs samt att intern och extern information tas fram. Klart i procent: 10% Arbete tillsammans med Åsa pågår för att fastställa informationsklassificering m.m. enligt BITS Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Christian Mohr Reservkraft - UPS (8907) Pga ökat kraftbehov och ålderstigen utrustning behöver ny UPS-lösning införskaffas i samband med detta planeras också införskaffande av reservelverk för att uppnå ökad tillgänglighet. Klart i procent: 40% Upphandlingen stoppad av förvaltningsrätten. Avvaktar svar på vår inlaga från FörvR. Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Christian Mohr Uppdatera Panda Adminsecure till Cloud Office Protection (20295) Cloud Office Protection är en ny produkt som underlättar hanteringen av klienterna som till skillnad från idag inte behöver en lokal server på HB. Detta medför också att vi säkerställer leverans av uppdateringar till klienter som inte befinner sig i HB s nätverk. Målet är att migrera samtliga klienter med Panda Adminsecure samt Panda Titanium till Cloud Office Protection samt för att få minskat administrativt underhåll. Klart i procent: 40% Produkten har "anlänt", testning, struktur Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Henrik Kronander Uppgradera Websphere portal services (8847) Uppgradera för att lösa problem i portaltjänsterna Databas fr sql2000 TILL sql2005 WPS => WAS => WCM ifix 7 => ifix 37 JDBC SQL2000 => SQL2005 v1.2 Klart i procent: 30% Tester pågår Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Paul Appelkvist Uppgradering av W3D3 (20363) För närvarande ligger diariesystemet W3D3 2009R2 på servern Papyrus. Papyrus garanti går ut strax efter årsskiftet varför den behöver ersättas med en ny server. Kontakten med systemleverantören Formpipe, angående rekommenderad hård- och mjukvara, visar att systemet kan virtualiseras. Vidare rekommenderades också MS Windows Server 2008R2 och MS SQL Server 2008 som plattform för produkten. Efter möte med diariefunktionen bestämdes också att W3D3 ska uppdateras till senaste versionen, W3D3 2010R2, samt att det publika dokumenthanteringssystemet Finn ska uppgraderas till den reviderade versionen som går under namnet Searchport. Klart i procent: 60% Uppgradering till W3D3 2010R2 när den släpps i januari Startdatum: Ansvarig: Andréas Bratell

10 Page 5 of 8 Utskriftsbetalning via webb (16813) Att snabbt ta fram en lösning så att studenter ska kunna köpa utskrifter med kort via ett webbgränssnitt. Klart i procent: 10% Avvaktar utveckling Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Christian Mohr Websphere portal syndikering (8848) Syndikera (replikera) information/data mellan drifts-, utvecklings- och testmiljö Klart i procent: 30% Pågående Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Andréas Bratell Verksamhetsanpassning av Teaming (23131) Avdelningen har använt Teaming ett tag och upprättat en dokumentstruktur. För att nyttja övriga möjligheter och öka användarvänligheten krävs bearbetning av nuvarande konfiguration och gränssnitt. En ny version av Teaming finns tillgänglig vilken är mycket förändrad i förhållande till nuvarande. Undersöka möjligheter och ta fram förslag på lämplig konfiguration avseende gränssnitt och rättigheter. Fastställa förvaltningsplan för Teaming. Kategori: Support Klart i procent: 20% Haft ett första avstämingsmöte med arbetsgruppen Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Jane Edström Windows 7 uppgradering i vår klientmiljö (8838) Inventera, planera och förbereda våra system för uppgradering till Windows 7 miljö. Klart i procent: 30% Skapar installationsavbildning och dokumenterar. Påbörjar test på bärbara datorer. Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Mathias Bräck Zenworks 10 (8839) Införa ny version av Zenworks, Zenworks Configuration Management Klart i procent: 30% Konfiguration pågår. Server installerad och driftsatt. Testgrupp utsedd internt på IT-avdelningen. Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Mathias Bräck Zenworks 10 Asset Management (8841) Införa Zenworks 10 Asset Management för att inventera / kontrollera nyttjandet av våra licenser. Klart i procent: 30% Asset Management installerat. Konfiguration pågår samt skapandet av rutiner. Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Mathias Bräck

11 Page 6 of 8 Översyn central lagring (10577) Se över den centrala datalagringen map ett ökat utrymmesbehov Klart i procent: 80% Granskar offerter och sammanställer beslutsunderlag Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Nicklas Hardman Översyn fabrikat och leverantör av standarddatorer (18507) IT-avdelningen samordnar inköp av IT-utrustning till institutioner och enheter inom Högskolan i Borås. Vi rekommenderar ett antal standardsystem för att i möjligaste mån få en likvärdig datorpark, vilket underlättar både drift och support. Under ett flertal år har vi utifrån statliga avtal valt att ha Dell som leverantör. Vi har dock under en tid upplevt en försämrad kvalité på Dells tjänster, det har varit informationsbrister, leveransproblem och försämrad support och service. Utifrån ovanstående har vi beslutat att undersöka alternativa fabrikat och leverantörer för inköp av datorer och datatillbehör. Översyn bör göras över statliga avtal och möjligheten att avtala mot GU-avtalet. Kategori: Support Klart i procent: 50% Sett över befintliga avtal via avropa.nu. Haft möte med Atea och HP för presentation av HP sortiment och GU-avtalet. Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Jane Edström Översyn serverpark (19687) It-avdelningen har ett antal fysiska servrar i sin serverpark. Dessa är av varierande ålder och prestanda. Under den kommande tvåårsperioden kommer den tekniska livslängden för flera av dessa att gå ut. Vi behöver därför planera inför inköp samt bestämma typ och fabrikat. Klart i procent: 80% Granskar offerter och sammanställer beslutsunderlag Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Nicklas Hardman Översyn spamhantering (9384) Se över hanteringen av spam. Har kontaktat Fredrik Pettai och han har lagt upp i deras CanIt-server. Använder smtp2.hb.se och domän it.hb.se för att testa SUNETS filter. https://mailfilter.sunet.se/ Administratörer i CanIt är för tillfället lolo, mfu och nha. Se underärende för mer info. Klart i procent: 90% Ska, i veckan (v50), sammankalla ett möte för att diskutera om/hur vi ska/kan använda Sunets mailfilter-tjänst. Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Per-Olof Axelsson Ansluta mobiltelefoner med Wifi utan inloggning till internt när (14448) Förberedelser Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Christian Mohr Central kundfakturering (6666) Underlätta kundfakturering. Startdatum: Beräknas klart:

12 Page 7 of 8 Migrering av filservrar till virtuell miljö (22987) Idag används 2 Dellservrar för personal och studenters hemmakataloger. Hårdvaran går ut i slutet av 2011, därför behöver dessa tjänster migreras. Nuvarande tjänster körs på Netware och är begränsade till 2 servrar. I den nya konfigurationen planeras att sprida ut tjänsterna på ett flertal virtuella servrar med SLES och OES i botten Aktivitet planerad, genomförs under 2011 Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Mikael Furth Migrering av fysiska Groupwise-servrar till virtuell miljö (22988) Delav av vårt Groupwise-system körs idag på 2 Dellservrar vars support går ut i slutet på Dessa kommer att migreras till virtuell miljö. Aktivitet planerad. Genomförs under 2011 Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Mikael Furth Migrering och implementering av ESXi 4.1 i ny servermiljö (22990) Migrera 3 av våra nuvarande ESX-servrar till ny miljö för ökad prestanda. Resultatet blir 3 ESXi-servrar i ny IBM-miljö med 96GB minne vardera och tillgång till ny lagringslösning Aktivitet planerad. Genomförs när hårdvara från IBM är på plats och färdig för drift Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Nicklas Hardman Registrering av specialkonton (9971) Kunna automatisera hanteringen av specialkonton i registrera.hb.se. Startdatum: Beräknas klart: Utbyte av gamla accesspunkter i trådlöst nät. (22981) Idag finns ca 20 accesspunkter av typen Cisco serie 1000 som behöver bytas ut till nyare variant. Bytet kommer att ske kontinuerligt under senare delen av 2011 och finns med i budget aktivitet 2011 Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Christian Mohr Utveckla beställningsformulär (21269) Utveckling utifrån uppdragsbeskrivning i Uppdrag/aktivietet 18319: Skapa ett beställningsformulär som mejlas alternativt skriver direkt till databasen i ehd och därmed genererar ett beställningsärende. Formuläret utformas utifrån men med fält för Antal istället för checkboxar. Startdatum:

13 Page 8 of 8 Utveckla rapportfunktionen i ehd (21423) Utveckling utifrån uppdragsbeskrivning i Uppdrag/aktivietet 21422: Fastställa hur nuvarande sökintervall fungerar. Utöka funktionen att även kunna filtrera på nulägesdatum. Förändra databasfråga för att kunna hämta nuläge i kommentarsfältet. (beroende på valt filter för nulägesdatum). Utöka funktionen för att kunna lista underuppdrag kopplat till ett övergripande. Test och utvärdering av rapportfunktion. Startdatum: Utveckling av gränssnitt till utskriftsbetalning via webb, ärende (20243) Uppdragsbeskrivning se ärende Utskriftsbetalning via webb, En sida under mitt konto som hanterar studentens utskriftskonto Sidan hantera utskriftskonto Aktuell kontobalans visas (värde läses från edirectory) Fyll på konto = selectbox med valbara belopp, t.ex. 50, 100, 200, 500 Knapp Pay with Paypal för att starta interaktion med PayPal-API 4 timmar Tack för ditt köp sida 1 timma Callback från Paypal-API anropar ett program på webservern som uppdaterar edirectory vid godkänd transaktion. Samtliga transaktioner loggas till fil 8 timmar Ekonomi vill ha rapport med summering baserat på datum och institution Backa transaktion sker manuellt på PayPal s sida Utbetalning till HB konto sker manuellt på PayPal s sida 8 timmar Konfiguration av PayPal och testkörning 8 timmar tidplanering Startdatum: Översyn av db-konton (9968) Minska risken för angrepp mot servrarna genom att bara låta ett konto kopplas till en databas. Startdatum: Beräknas klart: Översyn domänhantering (23305) Idag hanteras domäner map beställning, katurering mm av IT-avdelningen. Det innebär mycket onödig administration att kontera ut årsavgifter för dessa på de olika institutioner och/eller enheter som nyttjar dem. Förslagsvis hanterar informationsavdelningen detta och att då årsavgifter är en central kostnad. Skapa uppdragsbeskrivning Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Nicklas Hardman

Aktiviteter / uppdrag 2010

Aktiviteter / uppdrag 2010 Aktiviteter / uppdrag 2010 Pågående Agressoimport från Voyager Syfte: Att ta emot en kommaseparerad fil från Voyager som ska översättas för inläsning i Agresso med metoden LG04 (inläsning från försystem).

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 Gemensamma förvaltningen IT-avdelningen Per Nilsson, IT-chef -05-25 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen per april

Läs mer

BESKRIVNING AV DATAMILJÖN I VADSTENA KOMMUN

BESKRIVNING AV DATAMILJÖN I VADSTENA KOMMUN BESKRIVNING AV DATAMILJÖN I VADSTENA KOMMUN Versionshistorik Datum Orsak Ansvarig Version Revision 2014-03-07 Skapad Roland Jaeger 1.0 1.0 2 (5) Innehåll Beskrivning av datamiljön i... 3 Allmänt... 3 Generell

Läs mer

Teknisk kravspecifikation för nytt Omsorgs system

Teknisk kravspecifikation för nytt Omsorgs system 1(6) Handläggare, titel, telefon Katarina Westmar 011-151019 2012-01-17 Version Pa4 Godkänt av Mikael Daremo Teknisk kravspecifikation för nytt Omsorgs system Innehållsförteckning 1. Beskrivning av Norrköpings

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Utarbetat av Område Informationsklass. Teknisk standard Ånge Kommun...1. Syfte med beskriven it-miljö...3. Hårdvara...

Utarbetat av Område Informationsklass. Teknisk standard Ånge Kommun...1. Syfte med beskriven it-miljö...3. Hårdvara... 2014-04-22 Projektbeteckning Tekniskstandard Tekniskstandard David Sundelin / Pelle Nilsson IT-infrastruktur/Servermiljö Extern TEKNISK STANDARD ÅNGE KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teknisk standard Ånge Kommun...1

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per augusti

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per augusti HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 Gemensamma förvaltningen IT-avdelningen Per Nilsson, IT-chef -09-19 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen per augusti

Läs mer

Virtuell Server Tjänstebeskrivning

Virtuell Server Tjänstebeskrivning Virtuell Server Tjänstebeskrivning Inledning SoftIT tillhandahåller i samarbete med IP Only, tjänsten Virtuell Server, varigenom kunden erhåller serverkapacitet som Kunden får tillgång till genom SoftIT:s

Läs mer

VERVA. Fujitsu Services Kenneth Landérus F

VERVA. Fujitsu Services Kenneth Landérus F VERVA Fujitsu Services Kenneth Landérus F Fujitsu Services 2008 Fujitsus erbjudande produkter Volymlicensiering på 40 programtillverkares produkter 2 Fujitsu Services 2008 2008-01-28 Verva Programvaror

Läs mer

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav 7.1.0 Systemkrav Systemkrav 2015-09-17 MAAN 2 (2) Systemkrav 7.1.0 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Teknisk spec Flex Lön och Flex API

Teknisk spec Flex Lön och Flex API Teknisk specifikation Datum 2016-09-30 Version 16.2 Sida 1(9) Teknisk spec Flex Lön och Flex API Programversion: 16.2 sep 2016 Teknisk spec Flex Lön och Flex API 1 Innehåll 1 TEKNISK SPECIFIKATION FLEX

Läs mer

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 2014-10-07 Sida 2 av 8 Detta är en installationsanvisning för Adtollo licensserver. Applikationen kan användas till flera av Adtollos

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Administratör IT-system Kursplan

Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng Advanced Enterprise System Administration 25 CCNA 45 CCNA Security 20 Drift i virtuella miljöer 20

Läs mer

Sokigo AB OVK 2.0. Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande.

Sokigo AB OVK 2.0. Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande. OVK 2 Systemkrav Dokument Datum / Date Signatur Sida / Page Systemkrav 2016-06-22 2 (6) OVK 2.0 Systemkrav för OVK2 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de

Läs mer

LiU-IT ISY. Kristina Arkad ISY

LiU-IT ISY. Kristina Arkad ISY LiU-IT ISY Kristina Arkad ISY Service IT- tjänster IT- infrastruktur Serviceområdet IT- avdelningen Projekt och utveckling Applika5on Kvarters-IT området Kvarter Norrköping Kvarter Valla Norr Kvarter US

Läs mer

Vabas 2.7. Systemkrav

Vabas 2.7. Systemkrav Vabas 2.7 Systemkrav Systemkrav 2016-05-20 2 (7) Systemkrav Vabas 2.7 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Härryda kommun Vi är drygt 34 000 invånare och befolkningen ökar. Yta: 290 kvadratkilometer. Det är tre mil från den östra gränsen till den västra. Hälften av ytan

Läs mer

Vabas 2.6.2. Systemkrav

Vabas 2.6.2. Systemkrav Vabas 2.6.2 Systemkrav Dokument Datum / Date Signatur Sida / Page Systemkrav 2015-0-12 2 (6) Systemkrav Vabas 2.6.2 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de

Läs mer

IT-handbok Version 2014-1

IT-handbok Version 2014-1 Version 2014-1 Reviderad 2014-05-20 Version 2014-1 Sida 1 av 13 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 4 2 IT-policy... 4 2.1 Syfte... 4 2.2 Riktlinjer... 4 2.3 Ansvar... 4 3 Teknisk miljö... 4 3.1 Klient...

Läs mer

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3 Systemkrav 1. Systemkrav Systemkrav 2015-06-09 2 (8) Systemkrav 1. Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Checklista för Driftsättning - Länsteknik

Checklista för Driftsättning - Länsteknik Styrande dokument Rutindokument Checklista Sida 1 (9) Checklista för Driftsättning - Länsteknik Sida 2 (9) Innehåll Checklista för Driftsättning - Länsteknik... 1 Syfte... 3 Omfattning... 3 Aktiviteter...

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

Systemkrav Bilflytt 1.3

Systemkrav Bilflytt 1.3 Systemkrav 1.3 Systemkrav Systemkrav 2016-11-22 2 (9) Systemkrav 1.3 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för

Läs mer

Vabas Systemkrav

Vabas Systemkrav Vabas 2.7.1 Systemkrav Systemkrav 2017-11-29 2 (7) Systemkrav Vabas 2.7.1 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas

Läs mer

WebOrderInstallation <====================>

WebOrderInstallation <====================> WebOrderInstallation 1 För installation av en kund som klient (en yttre användare som via WebOrderHandeln registrerar order) se vidare dokumentationen RdpKlientInstallation.pdf som kan hämtas ner från

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaFastighet Pro

Installationsanvisningar HogiaFastighet Pro Installationsanvisning HogiaFastighet är ett traditionellt klientsystem vilket innebär att programmet i sin helhet installeras lokalt på de arbetsstationer där det ska köras och kopplas sedan samman med

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

RF, AB, SK 4 Tid FIM Tid 01-jul Frigör från övrigt utvecklingsabete ÅJ 4 Regelverk (Hårda regler, Inga quick fixes, Tid för synk

RF, AB, SK 4 Tid FIM Tid 01-jul Frigör från övrigt utvecklingsabete ÅJ 4 Regelverk (Hårda regler, Inga quick fixes, Tid för synk RISKANALYS - IT Mål nr Risk Leder till Proj Kategori Deadline Åtgärd Ansvarig Risk Bristfällig dokumentation, internt/leverantör AD Info/Dok Följ dokumentationsstandarden RB, NJ 5 Förändringar utan RFC

Läs mer

Installationsanvisning. Dokumenttyp Installationsanvisning Område Boss med delad databas

Installationsanvisning. Dokumenttyp Installationsanvisning Område Boss med delad databas Ort och datum Ort och datum Namn Namn Magnus Einarsson/+46 (0)+46 54 291742 2010-06-29 1.0 1 (5) Innehållsförteckning 3 1 Inledning 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Revisionshistoria... 3 1.3 Referenser...

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Vad är VDI? VDI är en serverbaserad lösning för en fullständig PC-miljö som inte är begränsad till klientoperativ, datorstandard eller placering VDI är Broker funktionenen

Läs mer

Uppgradering till DentalEye 3.2

Uppgradering till DentalEye 3.2 1 (5) 2015-11-02 Uppgradering till DentalEye 3.2 Denna information riktar sig till tandläkarpraktiker som använder DentalEye 3.1 samt till IT-tekniker och distributörer som installerar DentalEye. Informationen

Läs mer

IT-INTRODUKTION. Student. DisCo, Mitt konto, hv.se/student, MyPage, e-post, Office 365. IT-avdelningen

IT-INTRODUKTION. Student. DisCo, Mitt konto, hv.se/student, MyPage, e-post, Office 365. IT-avdelningen IT-INTRODUKTION Student DisCo, Mitt konto, hv.se/student, MyPage, e-post, Office 365 2017 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

Mark Systemkrav

Mark Systemkrav 1.36 Systemkrav Systemkrav 2016-10-25 2 (7) Systemkrav 1.36 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Erfarenheter av eduroam införande. Michael Lööw

Erfarenheter av eduroam införande. Michael Lööw Erfarenheter av eduroam införande Michael Lööw Bakgrund Linköpings universitet (LiU) kontaktade Linköpings Kommun 2012 - Intresse/möjlighet till eduroam på stadsbibliotek mm o För studenter Utredning om

Läs mer

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB Innehållsförteckning: Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 Kalender, E-post & Kontakter... 3 GW-Sync konfiguration...

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.7

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.7 för version 1.7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Krav för... 3 Systemskiss... 3 Systemkrav Server... 4 Operativsystem*... 4 Program i servern... 4 Databas... 5 SMTP inställningar för mail....

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL. Projektmöte Nr. 5 Datum 2010-12-09

MÖTESPROTOKOLL. Projektmöte Nr. 5 Datum 2010-12-09 Projektmöte Nr. 5 Datum 2010-12-09 Medverkande: Jonas Lekman Enfo Zipper åhlsson Enfo Zipper ej närv Jansson Malmö högskola Anders Bengtsson Malmö högskola ej närv Staffan Krook Malmö högskola Robert Faling

Läs mer

Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson. 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson. 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved. Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved. 1 Agenda» Presentation» Bakgrund» Erbjudandets innehåll» Leveransmodell»

Läs mer

Dagens Agenda. Klient- och Serveroperativsystem Installation av Windows Server Genomgång av Windows Server Roller och Funktioner Domänhantering DNS

Dagens Agenda. Klient- och Serveroperativsystem Installation av Windows Server Genomgång av Windows Server Roller och Funktioner Domänhantering DNS Dagens Agenda Klient- och Serveroperativsystem Installation av Windows Server Genomgång av Windows Server Roller och Funktioner Domänhantering DNS Observera Anteckna! Praktisk genomgång, inga direkta presentationer

Läs mer

Bilaga 8D Tjänster för Stadens Pedagogiska Verksamheter

Bilaga 8D Tjänster för Stadens Pedagogiska Verksamheter Bilaga 8D Tjänster för Stadens Pedagogiska Verksamheter stockholm.se Stadsledningskontoret It-avdelningen Ragnar Östbergs Plan 1 105 35 Stockholm Växel 08-508 29 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning

Läs mer

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Innehållsförteckning 1 Maskinkrav innan installation 2 Konfigurera IIS 3 Installationsanvisningar

Läs mer

Active Directory Self-Service Bundle

Active Directory Self-Service Bundle Active Directory Self-Service Bundle Gör livet enklare för IT-avdelningen ZervicePoint Active Directory Self Service Bundle innehåller en uppsättning tjänster som gör livet enklare för IT-avdelningen.

Läs mer

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB 2014-10-10 COPYRIGHT ADITRO. ALL RIGHTS RESERVED. 1 Agenda» Inledning/Bakgrund» Vad krävs

Läs mer

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Ladda ner installationspaketet (32 eller 64 bitars) från nedanstående länk: http://www.norman.com/downloads/sm ent/68793/se Starta installationspaketet

Läs mer

Hogia PA-analysator manual

Hogia PA-analysator manual Hogia PA-analysator manual Hogia PA-analysator 1 1 INSTALLATION OCH KONFIGURATION 3 2 BYGGA EGNA ANALYSER 26 3 EDITERA ANALYSMALLAR 40 4 LOGOTYPE 42 5 FORMULÄRTEXT 43 6 IMPORTERA/EXPORT AV ANALYSMALL 44

Läs mer

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation Denna guide är avsedd att hjälpa användare vars epost har blivit flyttad till Exchange Online och Office 365, samt för

Läs mer

Slutrapport Central licenshantering

Slutrapport Central licenshantering Slutrapport Central licenshantering Författare: Ida Francke Datum: 2011-06-30 Innehåll Bakgrund... 2 Måluppfyllelse... 2 Kvarstående punkter... 3 Organisation... 4 Tidplan/Resursåtgång... 4 Tid... 4 Budget...

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

På gång i Sunet. Maria Häll, CEO/Föreståndare, Sunet Sunetdagarna KTH, Stockholm

På gång i Sunet. Maria Häll, CEO/Föreståndare, Sunet Sunetdagarna KTH, Stockholm På gång i Sunet Maria Häll, CEO/Föreståndare, Sunet 2017-10-17 Sunetdagarna KTH, Stockholm På gång i Sunet Sunet del av det globala forskningsnätet Utbildningsstödjande e-tjänster Samverkan kring säkerhet

Läs mer

Installation xvis besökssystem, Koncern

Installation xvis besökssystem, Koncern Installation xvis besökssystem, Koncern Inledning För att installera xvis besökssystem, koncernversion, behövs följande; * SQL Server * Kan vara en express-version, eller en fullständig. *.NET 3.5 * Internet

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen På Aucotecs hemsiad www.aucotec.com kan du kontrollera de aktuella systemkraven för Engineering Base. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller

Läs mer

ByggR Systemkrav

ByggR Systemkrav ByggR 1.7.0 Systemkrav Systemkrav 2017-01-25 SMS 2 (5) Systemkrav ByggR Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för

Läs mer

IT-INTRODUKTION. Student. DisCo, Mitt konto, Studentportal, MyPage, e-post, Office 365. IT-avdelningen

IT-INTRODUKTION. Student. DisCo, Mitt konto, Studentportal, MyPage, e-post, Office 365. IT-avdelningen IT-INTRODUKTION Student DisCo, Mitt konto, Studentportal, MyPage, e-post, Office 365 2016 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

Administration 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com

Administration 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com Administration 1.x Page 2 of 24 Innehållsförteckning Byggnader... 3 Rum... 4 Rumsfunktioner... 5 Resurser... 6 Resursfuntioner... 6 Användare - detaljer... 7 Användare listan... 8 Roller... 9 Användargrupper...

Läs mer

Infrastrukturkostnader inom IT-området för 2013

Infrastrukturkostnader inom IT-området för 2013 GÖTEBORGS UNIVERSITET 2012-09-12 Bilaga 7 Infrastrukturkostnader inom IT-området för 2013 IT-fakturan för 2013 bygger på samma principer som för tidigare år, d v s att den är indelad i tjänsteområden.

Läs mer

Case. Välj ett eller flera av dessa scenario. Enligt kurskriterierna skall dokumentation med produktionskvalité lämnas in, för betyget VG.

Case. Välj ett eller flera av dessa scenario. Enligt kurskriterierna skall dokumentation med produktionskvalité lämnas in, för betyget VG. Case Välj ett eller flera av dessa scenario. Enligt kurskriterierna skall dokumentation med produktionskvalité lämnas in, för betyget VG. Oavsett ambition, skall dokumentation lämnas in och lösning skall

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Agenda Inledning Ett par ord om Pulsen Pulsen QuickStart

Agenda Inledning Ett par ord om Pulsen Pulsen QuickStart Agenda Inledning Ett par ord om Pulsen Pulsen QuickStart Jag som pratar för Pulsen idag Per Östlund per.ostlund@pulsen.se +46 33 17 73 41 Avdelningschef IT-tjänster, Pulsen Integration AB Självservice

Läs mer

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem Upprättad: 2015-06-09 Reviderad: 2015-06-18 Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem 1. Beskrivning av IT-stöd Kapitel 1 beskriver de IT-stöd som Borås Stad har beslutat ska användas

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Installationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL Konventioner i manualen... 3 Uppmärksamhetssymboler... 3 Miljö och grundkrav... 4 Installera ImageBank MS SQL databas... 4 ImageBank Databas Configuration Wizard...

Läs mer

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Hårdvara och operativsystem (15 Yhp)... 2 Advanced Enterprise System Administration (25 yhp)... 2 Advanced Linux Security (25 yhp)... 2 CCNA (35 yhp)...

Läs mer

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET LDC Roland Månsson 2001-02-20 Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET Bakgrund Ett beslut om att avveckla bl a AppleTalk-routingen inom LUNET är fattat och kommer att verkställas 15 januari

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Campusservice och IT 2015

Verksamhetsberättelse för Campusservice och IT 2015 HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 02 26 Verksamhetsstöd Campusservice och IT Per Nilsson Jane Edström Verksamhetsberättelse för Campusservice och IT 2015 Verksamhetsberättelsen har utarbetats

Läs mer

Öppen källkod i Karlstads kommun

Öppen källkod i Karlstads kommun Öppen källkod i Karlstads kommun Inge Hansson IT-chef Gunnar Kartman IT-arkitekt 2008-05-08 Öppen källkod incitament Öppen källkod och/eller öppet arbetssätt är något att föredra framför något annat? Kraften

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Sokigo AB Ecos Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande.

Sokigo AB Ecos Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande. Ecos Systemkrav Systemkrav 2016-11-25 2 (6) Systemkrav för Ecos Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Installationsanvisning Boss delad databas

Installationsanvisning Boss delad databas Installationsanvisning Boss delad databas sid 2 (25) Innehåll 1 Inledning 3 2 Systemkrav klient 3 3 Serverinstallation 3 3.1 Systemkrav 3 3.2 SQL Server 3 3.3 Behörighet vid installation 4 3.4 Behörighetskontroll

Läs mer

Platsbesök. Systemkrav

Platsbesök. Systemkrav Systemkrav Systemkrav 2016-15-19 2 (5) Systemkrav Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet. Nedan listade

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen IT-introduktion Student DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post 2015 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Konsulting Outsourcing Molntjänster Utbildning Programvara HR Löner Ekonomi Administration KPI er 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Läs mer

Tyvärr så blir man av med dessa fördelar vid en övergång till tcp/ip, även om det finns motsvarigheter till själva tjänsterna i tcp/ip-världen.

Tyvärr så blir man av med dessa fördelar vid en övergång till tcp/ip, även om det finns motsvarigheter till själva tjänsterna i tcp/ip-världen. UTREDNING 1 2001-02-14 LDC Byrådir. Roland Månsson Avveckling av AppleTalk-routing i LUNET Bakgrund Önskemål har framförts om att avveckla AppleTalk-routingen inom LUNET och därmed enbart routa ett protokoll

Läs mer

Utvärdering Kravspecifikation

Utvärdering Kravspecifikation sida 1 (5) 1 Funktion, prestanda och teknik 1.1 Allmänt 1.1.1 TCP/IP ska användas som kommunikationsprotokoll. 1.1.2 IP version 4 ska stödjas. 1.1.3 Systemet bör vara Microsoft Active Directory-aware,

Läs mer

Avtal om nyttjande av Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform

Avtal om nyttjande av Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform Avtal om nyttjande av Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform Stiftet: Strängnäs stift, organisationsnr 252010-0047 Enheten:... Allmänt Detta avtal reglerar rätten att nyttja den gemensamma IT-plattformen,

Läs mer

Snabbguide för iphone / ipad

Snabbguide för iphone / ipad Snabbguide för iphone / ipad Innehållsförteckning Snabbguide för iphone / ipad... 1 Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Säkerhetskod... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 E-post, kalender

Läs mer

Laboration 2 Datorverktyg vid LiU

Laboration 2 Datorverktyg vid LiU Laboration 2 Datorverktyg vid LiU Denna laboration är tänkt att ge information om några av de grundläggande verktyg som du, som studerar vid Linköpings Universitet, kan ha nytta av. Ett tips är att läsa

Läs mer

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd samhällsskydd och beredskap 1 (5) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 KARLSTAD Telefonväxel: 0771-240 240 E-post: registrator@msb.se Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd Inledning

Läs mer

En del av IT-avdelningen vid

En del av IT-avdelningen vid PUK Projekt- och uppdragskontoret En del av IT-avdelningen vid Lista över besluta projekt och uppdrag Detta dokument innehåller en sammanställning av samtliga IT-projekt och IT-uppdrag som är pågående,

Läs mer

Manual - Storegate Team med synk

Manual - Storegate Team med synk Manual - Storegate Team med synk Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och synkronisera filer med högsta säkerhet inom

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Ariba

Vanliga frågor och svar om Ariba Vanliga frågor och svar om Ariba Innehållsförteckning Q&A... 3 SSAB självregistreringens formulär i Ariba (Första registreringen)... 3 Vad innebär förändringen i praktiken för mig som leverantör?... 3

Läs mer

Vilket moln passar dig bäst?

Vilket moln passar dig bäst? Vilket moln passar dig bäst? Idag diskuteras ofta huruvida man ska kliva in i molnets underbara värld eller inte, men sällan om skillnaderna mellan olika moln och vilka tillämpningar som är lämpliga att

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

Kom-igång-guide Administratör

Kom-igång-guide Administratör Kom-igång-guide för Administratör 1 Rev 1.1 Kom-igång-guide Administratör Innehåll Introduktion 2 Ordförklaringar 2 Skapa ett konto på Mina Sidor på Arbetet 3 Aktivera Office 365 i Telia Business Apps

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2011.XX 3 Installation av IIS för Windows Server 2003 5 Installation av IIS för Windows Server 2008 8 Nyinstallation

Läs mer

SUNET:s strategigrupp för lärosätenas generella behov

SUNET:s strategigrupp för lärosätenas generella behov SUNET:s strategigrupp för lärosätenas generella behov Rapport 2011-10-16 1. Gruppens uppdrag i sammanfattning Vilka tjänster och funktioner behöver lärosätena framöver och vilka tjänster kan med fördel

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.3.1

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.3.1 för version 1.3.1 Copyright information 2011 Tidomat AB. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får återges, lagras i dokumentsökningssystem eller vidaresändas i någon form utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet...

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet... Nyheter i Dynamics NAV 2016 Innehåll App-klient för smartphones... 2 Power BI... 3 Arbetsflöde... 4 CRM Online... 5 Webb-klienten... 6 Dokumenthantering... 7 Molnet... 8 Elektronisk fakturering... 9 App-klient

Läs mer

Teknisk plattform för version 3.7

Teknisk plattform för version 3.7 2016-03-01 1 (13) Teknisk plattform för version 3.7 2016-03-01 2 (13) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Programsupport... 5 2.1 Webbläsare... 5 2.1.1 Primära webbläsare... 5 2.1.2 Sekundära webbläsare...

Läs mer

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 + Kunder berättar + AB Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 Hustillverkaren som gör det möjligt för fler att bygga nyckelfärdiga hus

Läs mer

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna.

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna. Modul 1: Molntjänst Publikt moln Privat moln Hybrid moln IaaS PaaS SaaS DaaS DaaS SLA Infrastructure as a Service, leverantör tillhandahåller infrastrukturen, jag tillhandahåller virtuella maskiner eller

Läs mer