Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 Page 1 of 8 Avveckla Microsoft SQL server 2000 miljö (8852) Eftersom support på SQL server 2000 snart är slut skall denna miljö avvecklas och databaser flyttas till nyare version av SQL server Klart i procent: 80% Avvaktar avstängning av Platon/NeverLOST Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Andréas Bratell Avveckling av Wshare (21336) För närvarande ligger patchhanteringen för Windows (WSUS) på servern Wshare. Wshare har gått ut i garanti sedan lång tid tillbaka och det är hög tid att flytta den till en supporterad hårdvara. Klart i procent: 50% Uppdragsbeskrivning väntar på godkännandem, WSUS flyttat. flytta filer till Papyrus efter jul. Startdatum: Ansvarig: Andréas Bratell Beställningsrutin via webb ersätter rekvisition (18319) Vid beställning av datorer och skrivare krävs idag en underskriven blankett (rekvisition) där beställaren i förväg godkänner kostnaden. Fakturan betalningsattesteras sedan av IT-chef med rekvisitionen som underlag för godkänd kostnad och kontering. Målsättningen är att skapa en webbsida för beställning av datorer och datatillbehör där en på förhand utsedd inköpare, som fått denna rätt delegerad från prefekt/enhetschef, ges rättigheter att logga in och göra beställningar för institutionen/enheten. Kategori: Support Klart i procent: 40% Ett beställningsforumlär som mejlas alternativt skriver direkt till databasen i ehd, underuppdrag till Utvecklargruppen. Startdatum: Ansvarig: Jane Edström Flytt av IIS-webbar från fysiska till virtuella servrar (13587) Ersätta fysiska servrar, där garantin går ut med virtuella. Gäller servrarna Herkules, Sisyfos och Pythia Klart i procent: 70% Pågående Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Paul Appelkvist Formulär för att skapa personalkonton (21435) Skapa ett formulär som institutionerna kan fylla i för beställning av personalkonton. Notifiera supporten att ett konto har beställs och därefter möjliggöra för supporten att skapa kontot i NDS. Klart i procent: 80% Servergränsnitt Startdatum: Beräknas klart: Förändrad rapportfunktion i ehd (21422) Rapportfunktionen byggs om så att det ges möjlighet att skriva nuläge i en kommentar och att där kunna flagga för att denna kommentar skall med i rapporten. Det skall vara möjligt att välja datumintervall från en kalender. Utöka funktionen att även kunna filtrera på nulägesdatum. Rapporten skall också sammanhållet lista de eventuella underuppdrag som finns kopplat till ett övergripande. Kategori: Support Klart i procent: 20% Fastställt förändringar Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Jane Edström

7 Page 2 of 8 GoogleApps integration (9964) Skapa och ändra mailkonton via Google API samt ändra lösenord för att kunna ha samma lösenord som i NDS. Klart i procent: 90% Skall flytta service till skarp server Startdatum: Beräknas klart: GroupWise migrering av konton från Charon till postkontor på GW1, GW2 och GW3 (12098) Server Charon skall tas ur bruk, användares GroupWisekonton migreras till nya postkontor. Klart i procent: 90% Postkontor ADM raderad och gw-domän HB raderad. GroupWise nedstängd på Charon. Kopplingar till Charon raderade. Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Mikael Furth HbAccountHandler (8900) Administrationsverktyg för användarkonton. Klart i procent: 10% Skall bygga om webbklienten till en standardklient. Startdatum: Beräknas klart: HbAccountHandler - Temporära konton (9958) Hantera administration av temporära konton. Klart i procent: 10% inventering av kontotyper. Startdatum: Beräknas klart: HbPropagatorLight (6291) Hantera förändringar i Ladok mot PingPong och NDS Klart i procent: 80% Slutföra uppdateringar mot NDS Startdatum: IDM (23308) I samarbete med Pulsen införa en IDM-lösning för att hantera kontohanteringen för personal och studenter. Klart i procent: 10% Fått utkast till funktionellbeskrivning Startdatum: Beräknas klart:

8 Page 3 of 8 ifolder som synkroniseringstjänst (20350) Undersöka om ifolder är en lämplig produkt att använda för synkronisering och backupptagning av bärbara datorer vid HB. Klart i procent: 60% Konfigurerat för test. Testning pågår. Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Mikael Furth Installera Catia med koppling till SmarTeam i utbildningsmiljön vid på IH (19849) Målet är att skapa distributionspaket för Catia med koppling mot SmarTeam samt möjliggöra för institutionen att administrera användare och grupper i databasen. Skapa distributionspaket o Definiera var och hur installationen sker i datorsalar (associationer) o Kontrollera konflikter med befintlig programvara o Testa installationen för att se om den fungerar virtualiserat o Skapa rutiner för backup av licenser och installationsbeskrivningar o Installera licensserver, förslagsvis på central licensserver Databasserver o Lämna in ansökan om ny databasserver o Installera databasserver och konfigurera användare och grupper o Skapa rutiner och möjligheter för institutionen att skapa användare och grupper o Definiera backup på databasserver Timplan MBT 20 timmar (applikationspaket + distributionstester) HK 20 timmar (Licensserver + applikationspaket) Databasserver 5 timmar Backup 1 timme Summa: 46 timmar Klart i procent: 60% Installation klar. Påbörjar installation av tillägget SmartTeam på ny server. Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Mathias Bräck KronoX 2.1 (9962) Vidareutveckling av version 2.0 Klart i procent: 90% Installerat version 2.1 i Borås Startdatum: Beräknas klart: Licenshantering (8896) Faställa riktlinjer för hantering av licenser. Kategori: Support Klart i procent: 20% arbetet med att via zen10, Asset Management, se över möjligheten att få ett tekniskt stöd för effektiv hantering, styrning och skydd av programvaror. Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Jane Edström Ny version av TSM - backupprogramvara (9374) Uppgradera till en ny versiona av TSM 6.2, vilket innebär fler möjligher avseende backuptagning Klart i procent: 10% Förberett volymet etc på Brewster. Kommer att ta in konsult 2011 för hjälp med uppgradering Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Nicklas Hardman Nytt hänvisningssystem (8456) Det befintliga hänvisningsstystemet vidareutvecklas ej och kommer inte att supportas. Upphandla ett nytt modernt system som supportas och ger fler möjligheter samt är mer lättadministrerat. Kategori: Support Klart i procent: 60% Avrop hänvisningssystem Trio samt seviceavtal växel från TDC Startdatum: 2008 Beräknas klart: Ansvarig: Helena Corbé

9 Page 4 of 8 Nätverksautenticiering / EduRoam / telefoner m.m. (8903) Tillhandahålla nättjänster i samverkan med andra högsk./univ. Klart i procent: 80% Eduroam är nu i drift. Återstår: - Skicka XML-fil till NUNOC - Ändra till publika IP (nu kör vi NAT) - Se över hur telefoner skall hanteras Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Christian Mohr Proaktivt säkerhetsarbete (8901) Att se över och formalisera det proaktiva säkerhetsarbetet vid HB. Innefattar bl.a. att it-säkerhetsnivåer och rutiner fastställs samt att intern och extern information tas fram. Klart i procent: 10% Arbete tillsammans med Åsa pågår för att fastställa informationsklassificering m.m. enligt BITS Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Christian Mohr Reservkraft - UPS (8907) Pga ökat kraftbehov och ålderstigen utrustning behöver ny UPS-lösning införskaffas i samband med detta planeras också införskaffande av reservelverk för att uppnå ökad tillgänglighet. Klart i procent: 40% Upphandlingen stoppad av förvaltningsrätten. Avvaktar svar på vår inlaga från FörvR. Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Christian Mohr Uppdatera Panda Adminsecure till Cloud Office Protection (20295) Cloud Office Protection är en ny produkt som underlättar hanteringen av klienterna som till skillnad från idag inte behöver en lokal server på HB. Detta medför också att vi säkerställer leverans av uppdateringar till klienter som inte befinner sig i HB s nätverk. Målet är att migrera samtliga klienter med Panda Adminsecure samt Panda Titanium till Cloud Office Protection samt för att få minskat administrativt underhåll. Klart i procent: 40% Produkten har "anlänt", testning, struktur Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Henrik Kronander Uppgradera Websphere portal services (8847) Uppgradera för att lösa problem i portaltjänsterna Databas fr sql2000 TILL sql2005 WPS => WAS => WCM ifix 7 => ifix 37 JDBC SQL2000 => SQL2005 v1.2 Klart i procent: 30% Tester pågår Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Paul Appelkvist Uppgradering av W3D3 (20363) För närvarande ligger diariesystemet W3D3 2009R2 på servern Papyrus. Papyrus garanti går ut strax efter årsskiftet varför den behöver ersättas med en ny server. Kontakten med systemleverantören Formpipe, angående rekommenderad hård- och mjukvara, visar att systemet kan virtualiseras. Vidare rekommenderades också MS Windows Server 2008R2 och MS SQL Server 2008 som plattform för produkten. Efter möte med diariefunktionen bestämdes också att W3D3 ska uppdateras till senaste versionen, W3D3 2010R2, samt att det publika dokumenthanteringssystemet Finn ska uppgraderas till den reviderade versionen som går under namnet Searchport. Klart i procent: 60% Uppgradering till W3D3 2010R2 när den släpps i januari Startdatum: Ansvarig: Andréas Bratell

10 Page 5 of 8 Utskriftsbetalning via webb (16813) Att snabbt ta fram en lösning så att studenter ska kunna köpa utskrifter med kort via ett webbgränssnitt. Klart i procent: 10% Avvaktar utveckling Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Christian Mohr Websphere portal syndikering (8848) Syndikera (replikera) information/data mellan drifts-, utvecklings- och testmiljö Klart i procent: 30% Pågående Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Andréas Bratell Verksamhetsanpassning av Teaming (23131) Avdelningen har använt Teaming ett tag och upprättat en dokumentstruktur. För att nyttja övriga möjligheter och öka användarvänligheten krävs bearbetning av nuvarande konfiguration och gränssnitt. En ny version av Teaming finns tillgänglig vilken är mycket förändrad i förhållande till nuvarande. Undersöka möjligheter och ta fram förslag på lämplig konfiguration avseende gränssnitt och rättigheter. Fastställa förvaltningsplan för Teaming. Kategori: Support Klart i procent: 20% Haft ett första avstämingsmöte med arbetsgruppen Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Jane Edström Windows 7 uppgradering i vår klientmiljö (8838) Inventera, planera och förbereda våra system för uppgradering till Windows 7 miljö. Klart i procent: 30% Skapar installationsavbildning och dokumenterar. Påbörjar test på bärbara datorer. Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Mathias Bräck Zenworks 10 (8839) Införa ny version av Zenworks, Zenworks Configuration Management Klart i procent: 30% Konfiguration pågår. Server installerad och driftsatt. Testgrupp utsedd internt på IT-avdelningen. Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Mathias Bräck Zenworks 10 Asset Management (8841) Införa Zenworks 10 Asset Management för att inventera / kontrollera nyttjandet av våra licenser. Klart i procent: 30% Asset Management installerat. Konfiguration pågår samt skapandet av rutiner. Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Mathias Bräck

11 Page 6 of 8 Översyn central lagring (10577) Se över den centrala datalagringen map ett ökat utrymmesbehov Klart i procent: 80% Granskar offerter och sammanställer beslutsunderlag Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Nicklas Hardman Översyn fabrikat och leverantör av standarddatorer (18507) IT-avdelningen samordnar inköp av IT-utrustning till institutioner och enheter inom Högskolan i Borås. Vi rekommenderar ett antal standardsystem för att i möjligaste mån få en likvärdig datorpark, vilket underlättar både drift och support. Under ett flertal år har vi utifrån statliga avtal valt att ha Dell som leverantör. Vi har dock under en tid upplevt en försämrad kvalité på Dells tjänster, det har varit informationsbrister, leveransproblem och försämrad support och service. Utifrån ovanstående har vi beslutat att undersöka alternativa fabrikat och leverantörer för inköp av datorer och datatillbehör. Översyn bör göras över statliga avtal och möjligheten att avtala mot GU-avtalet. Kategori: Support Klart i procent: 50% Sett över befintliga avtal via avropa.nu. Haft möte med Atea och HP för presentation av HP sortiment och GU-avtalet. Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Jane Edström Översyn serverpark (19687) It-avdelningen har ett antal fysiska servrar i sin serverpark. Dessa är av varierande ålder och prestanda. Under den kommande tvåårsperioden kommer den tekniska livslängden för flera av dessa att gå ut. Vi behöver därför planera inför inköp samt bestämma typ och fabrikat. Klart i procent: 80% Granskar offerter och sammanställer beslutsunderlag Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Nicklas Hardman Översyn spamhantering (9384) Se över hanteringen av spam. Har kontaktat Fredrik Pettai och han har lagt upp i deras CanIt-server. Använder smtp2.hb.se och domän it.hb.se för att testa SUNETS filter. https://mailfilter.sunet.se/ Administratörer i CanIt är för tillfället lolo, mfu och nha. Se underärende för mer info. Klart i procent: 90% Ska, i veckan (v50), sammankalla ett möte för att diskutera om/hur vi ska/kan använda Sunets mailfilter-tjänst. Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Per-Olof Axelsson Ansluta mobiltelefoner med Wifi utan inloggning till internt när (14448) Förberedelser Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Christian Mohr Central kundfakturering (6666) Underlätta kundfakturering. Startdatum: Beräknas klart:

12 Page 7 of 8 Migrering av filservrar till virtuell miljö (22987) Idag används 2 Dellservrar för personal och studenters hemmakataloger. Hårdvaran går ut i slutet av 2011, därför behöver dessa tjänster migreras. Nuvarande tjänster körs på Netware och är begränsade till 2 servrar. I den nya konfigurationen planeras att sprida ut tjänsterna på ett flertal virtuella servrar med SLES och OES i botten Aktivitet planerad, genomförs under 2011 Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Mikael Furth Migrering av fysiska Groupwise-servrar till virtuell miljö (22988) Delav av vårt Groupwise-system körs idag på 2 Dellservrar vars support går ut i slutet på Dessa kommer att migreras till virtuell miljö. Aktivitet planerad. Genomförs under 2011 Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Mikael Furth Migrering och implementering av ESXi 4.1 i ny servermiljö (22990) Migrera 3 av våra nuvarande ESX-servrar till ny miljö för ökad prestanda. Resultatet blir 3 ESXi-servrar i ny IBM-miljö med 96GB minne vardera och tillgång till ny lagringslösning Aktivitet planerad. Genomförs när hårdvara från IBM är på plats och färdig för drift Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Nicklas Hardman Registrering av specialkonton (9971) Kunna automatisera hanteringen av specialkonton i registrera.hb.se. Startdatum: Beräknas klart: Utbyte av gamla accesspunkter i trådlöst nät. (22981) Idag finns ca 20 accesspunkter av typen Cisco serie 1000 som behöver bytas ut till nyare variant. Bytet kommer att ske kontinuerligt under senare delen av 2011 och finns med i budget aktivitet 2011 Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Christian Mohr Utveckla beställningsformulär (21269) Utveckling utifrån uppdragsbeskrivning i Uppdrag/aktivietet 18319: Skapa ett beställningsformulär som mejlas alternativt skriver direkt till databasen i ehd och därmed genererar ett beställningsärende. Formuläret utformas utifrån men med fält för Antal istället för checkboxar. Startdatum:

13 Page 8 of 8 Utveckla rapportfunktionen i ehd (21423) Utveckling utifrån uppdragsbeskrivning i Uppdrag/aktivietet 21422: Fastställa hur nuvarande sökintervall fungerar. Utöka funktionen att även kunna filtrera på nulägesdatum. Förändra databasfråga för att kunna hämta nuläge i kommentarsfältet. (beroende på valt filter för nulägesdatum). Utöka funktionen för att kunna lista underuppdrag kopplat till ett övergripande. Test och utvärdering av rapportfunktion. Startdatum: Utveckling av gränssnitt till utskriftsbetalning via webb, ärende (20243) Uppdragsbeskrivning se ärende Utskriftsbetalning via webb, En sida under mitt konto som hanterar studentens utskriftskonto Sidan hantera utskriftskonto Aktuell kontobalans visas (värde läses från edirectory) Fyll på konto = selectbox med valbara belopp, t.ex. 50, 100, 200, 500 Knapp Pay with Paypal för att starta interaktion med PayPal-API 4 timmar Tack för ditt köp sida 1 timma Callback från Paypal-API anropar ett program på webservern som uppdaterar edirectory vid godkänd transaktion. Samtliga transaktioner loggas till fil 8 timmar Ekonomi vill ha rapport med summering baserat på datum och institution Backa transaktion sker manuellt på PayPal s sida Utbetalning till HB konto sker manuellt på PayPal s sida 8 timmar Konfiguration av PayPal och testkörning 8 timmar tidplanering Startdatum: Översyn av db-konton (9968) Minska risken för angrepp mot servrarna genom att bara låta ett konto kopplas till en databas. Startdatum: Beräknas klart: Översyn domänhantering (23305) Idag hanteras domäner map beställning, katurering mm av IT-avdelningen. Det innebär mycket onödig administration att kontera ut årsavgifter för dessa på de olika institutioner och/eller enheter som nyttjar dem. Förslagsvis hanterar informationsavdelningen detta och att då årsavgifter är en central kostnad. Skapa uppdragsbeskrivning Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Nicklas Hardman

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per augusti

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per augusti HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 Gemensamma förvaltningen IT-avdelningen Per Nilsson, IT-chef -09-19 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen per augusti

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Administratör IT-system Kursplan

Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng Advanced Enterprise System Administration 25 CCNA 45 CCNA Security 20 Drift i virtuella miljöer 20

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Härryda kommun Vi är drygt 34 000 invånare och befolkningen ökar. Yta: 290 kvadratkilometer. Det är tre mil från den östra gränsen till den västra. Hälften av ytan

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 2014-10-07 Sida 2 av 8 Detta är en installationsanvisning för Adtollo licensserver. Applikationen kan användas till flera av Adtollos

Läs mer

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3 Systemkrav 1. Systemkrav Systemkrav 2015-06-09 2 (8) Systemkrav 1. Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

VERVA. Fujitsu Services Kenneth Landérus F

VERVA. Fujitsu Services Kenneth Landérus F VERVA Fujitsu Services Kenneth Landérus F Fujitsu Services 2008 Fujitsus erbjudande produkter Volymlicensiering på 40 programtillverkares produkter 2 Fujitsu Services 2008 2008-01-28 Verva Programvaror

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Vad är VDI? VDI är en serverbaserad lösning för en fullständig PC-miljö som inte är begränsad till klientoperativ, datorstandard eller placering VDI är Broker funktionenen

Läs mer

Erfarenheter av eduroam införande. Michael Lööw

Erfarenheter av eduroam införande. Michael Lööw Erfarenheter av eduroam införande Michael Lööw Bakgrund Linköpings universitet (LiU) kontaktade Linköpings Kommun 2012 - Intresse/möjlighet till eduroam på stadsbibliotek mm o För studenter Utredning om

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Dagens Agenda. Klient- och Serveroperativsystem Installation av Windows Server Genomgång av Windows Server Roller och Funktioner Domänhantering DNS

Dagens Agenda. Klient- och Serveroperativsystem Installation av Windows Server Genomgång av Windows Server Roller och Funktioner Domänhantering DNS Dagens Agenda Klient- och Serveroperativsystem Installation av Windows Server Genomgång av Windows Server Roller och Funktioner Domänhantering DNS Observera Anteckna! Praktisk genomgång, inga direkta presentationer

Läs mer

Öppen källkod i Karlstads kommun

Öppen källkod i Karlstads kommun Öppen källkod i Karlstads kommun Inge Hansson IT-chef Gunnar Kartman IT-arkitekt 2008-05-08 Öppen källkod incitament Öppen källkod och/eller öppet arbetssätt är något att föredra framför något annat? Kraften

Läs mer

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation Denna guide är avsedd att hjälpa användare vars epost har blivit flyttad till Exchange Online och Office 365, samt för

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Teknisk standard, upphandlingar

Teknisk standard, upphandlingar Medicinsk Teknik och IT Kapitel Stöd Rubrik Upphandlingsstöd Diarienummer LDXX/XXXXX Dokumentnamn Version Teknisk standard, Upphandlingar 1.0 Dokumentnummer Framtagen av Godkänd och fastställd av Giltig

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Installationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL Konventioner i manualen... 3 Uppmärksamhetssymboler... 3 Miljö och grundkrav... 4 Installera ImageBank MS SQL databas... 4 ImageBank Databas Configuration Wizard...

Läs mer

SUNET:s strategigrupp för lärosätenas generella behov

SUNET:s strategigrupp för lärosätenas generella behov SUNET:s strategigrupp för lärosätenas generella behov Rapport 2011-10-16 1. Gruppens uppdrag i sammanfattning Vilka tjänster och funktioner behöver lärosätena framöver och vilka tjänster kan med fördel

Läs mer

Kom-igång-guide Administratör

Kom-igång-guide Administratör Kom-igång-guide för Administratör 1 Rev 1.1 Kom-igång-guide Administratör Innehåll Introduktion 2 Ordförklaringar 2 Skapa ett konto på Mina Sidor på Arbetet 3 Aktivera Office 365 i Telia Business Apps

Läs mer

En del av IT-avdelningen vid

En del av IT-avdelningen vid PUK Projekt- och uppdragskontoret En del av IT-avdelningen vid Lista över besluta projekt och uppdrag Detta dokument innehåller en sammanställning av samtliga IT-projekt och IT-uppdrag som är pågående,

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET LDC Roland Månsson 2001-02-20 Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET Bakgrund Ett beslut om att avveckla bl a AppleTalk-routingen inom LUNET är fattat och kommer att verkställas 15 januari

Läs mer

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen.

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Servicekontoret IT & Telefoni 2005-05-20 C:\DOCUME~1\DESIRÉE\LOKALA~1\Temp\fcctemp\Utredningsrapport ver2.doc Innehåll

Läs mer

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Ladda ner installationspaketet (32 eller 64 bitars) från nedanstående länk: http://www.norman.com/downloads/sm ent/68793/se Starta installationspaketet

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna.

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna. Modul 1: Molntjänst Publikt moln Privat moln Hybrid moln IaaS PaaS SaaS DaaS DaaS SLA Infrastructure as a Service, leverantör tillhandahåller infrastrukturen, jag tillhandahåller virtuella maskiner eller

Läs mer

Case. Välj ett eller flera av dessa scenario. Enligt kurskriterierna skall dokumentation med produktionskvalité lämnas in, för betyget VG.

Case. Välj ett eller flera av dessa scenario. Enligt kurskriterierna skall dokumentation med produktionskvalité lämnas in, för betyget VG. Case Välj ett eller flera av dessa scenario. Enligt kurskriterierna skall dokumentation med produktionskvalité lämnas in, för betyget VG. Oavsett ambition, skall dokumentation lämnas in och lösning skall

Läs mer

Riktlinjer inom ITområdet

Riktlinjer inom ITområdet Riktlinjer inom ITområdet Uppsala universitet Fastställda av universitetsdirektören 2013-06-25 Reviderade 2013-10-30 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 2.1 Efterlevnad 3 2.2 Uppdatering av riktlinjerna

Läs mer

Virtualisering - Nu är det dags för nästa steg! Sebastian Hellegren sebastian.hellegren@proact.se Henry Persson hpersson@vmware.

Virtualisering - Nu är det dags för nästa steg! Sebastian Hellegren sebastian.hellegren@proact.se Henry Persson hpersson@vmware. Virtualisering - Nu är det dags för nästa steg! Sebastian Hellegren sebastian.hellegren@proact.se Henry Persson hpersson@vmware.com 14. november 2010 page 1 Agenda Kort om Proact Göteborgs Universitet

Läs mer

Hogia PA-analysator manual

Hogia PA-analysator manual Hogia PA-analysator manual Hogia PA-analysator 1 1 INSTALLATION OCH KONFIGURATION 3 2 BYGGA EGNA ANALYSER 26 3 EDITERA ANALYSMALLAR 40 4 LOGOTYPE 42 5 FORMULÄRTEXT 43 6 IMPORTERA/EXPORT AV ANALYSMALL 44

Läs mer

360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010. Magnus Larsson, Software Innovation

360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010. Magnus Larsson, Software Innovation 360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010 Magnus Larsson, Software Innovation Agenda 360 Grundinstallation 360 Avancerad installation 360 & Microsoft OneNote 360 Features installation 360 Grundinstallation

Läs mer

VAD GÖR DU / VEM ÄR DU?

VAD GÖR DU / VEM ÄR DU? INNEHÅLL Vad blir din roll Databaser vad är och varför Terminologi Datamodellering vad är och varför Utvecklingsprocessen SQL vad är det Data / Information / Kunskap Kapitel 1 delar av. Praktisk Datamodellering

Läs mer

Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson. 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson. 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved. Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved. 1 Agenda» Presentation» Bakgrund» Erbjudandets innehåll» Leveransmodell»

Läs mer

Gemensamma förvaltningen IT-avdelningen Per Nilsson, IT-chef 2014-02-14. Enhetschefen Gemensamma förvaltningen

Gemensamma förvaltningen IT-avdelningen Per Nilsson, IT-chef 2014-02-14. Enhetschefen Gemensamma förvaltningen HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Gemensamma förvaltningen IT-avdelningen Per Nilsson, IT-chef -02-14 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Verksamhetsberättelse för IT-avdelningen Verksamhetsberättelsen

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB 2014-10-10 COPYRIGHT ADITRO. ALL RIGHTS RESERVED. 1 Agenda» Inledning/Bakgrund» Vad krävs

Läs mer

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen IT-introduktion Student DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post 2015 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

Snabbguide för iphone / ipad

Snabbguide för iphone / ipad Snabbguide för iphone / ipad Innehållsförteckning Snabbguide för iphone / ipad... 1 Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Säkerhetskod... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 E-post, kalender

Läs mer

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Hårdvara och operativsystem (15 Yhp)... 2 Advanced Enterprise System Administration (25 yhp)... 2 Advanced Linux Security (25 yhp)... 2 CCNA (35 yhp)...

Läs mer

Att planera tekniken. Stöddokument för. Version: 20130211 Ersätter : Tidigare dokument på orientering.se.

Att planera tekniken. Stöddokument för. Version: 20130211 Ersätter : Tidigare dokument på orientering.se. Stöddokument för Att planera tekniken Version: 20130211 Ersätter : Tidigare dokument på orientering.se. Här följer några frågor att fundera igenom på tekniksidan: Hur ser det ut med hårdvaruresurser och

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix D Rev: 3 Author: Ingvar Falconer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 Installation Manual Product name: Tomas von Peltzer Date: 2014-10-22 Sign: Mattias

Läs mer

Engcom konferensbrygga Teknisk information

Engcom konferensbrygga Teknisk information Engcom konferensbrygga Teknisk information Telefonkonferenser är idag ett naturligt verktyg för de flesta företag och organisationer. Det leder till lägre resekostnader, ökad effektivitet och produktivitet,

Läs mer

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd Din guide till Teknisk Specifikation Säljstöd April 2014 Innehåll Systemkrav... 3 Operativsystem... 3 Mjukvara... 3 Maskinvara... 4 Datakällor... 4 Databas... 5 Databasstruktur... 5 Katalogstruktur...

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Med NetAlert är du aldrig ensam.

Med NetAlert är du aldrig ensam. Med NetAlert är du aldrig ensam. Ett personlarm för alla. NetAlert, marknadsledande personlarm för mobiler och datorer, ökar tryggheten i riskmiljöer och vid ensamarbete. Allt fler utsätts för otrygghet

Läs mer

VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV

VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV 2010-01-18 VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV 1 MJUK- OCH HÅRDVARUKRAV I detta dokument beskrivs de minimikrav och rekommendationer för mjukvara samt hårdvara som gäller för VISI System AB:s produkter. Visi

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem Upprättad: 2015-06-09 Reviderad: 2015-06-18 Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem 1. Beskrivning av IT-stöd Kapitel 1 beskriver de IT-stöd som Borås Stad har beslutat ska användas

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610 Visma Proceedo Beställa IT-produkter - beställare 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 VANLIG BESTÄLLARE LÄGGER EN BESTÄLLNING FRÅN IT OCH TELE-AVTALET... 4 Syfte och leveransadress... 8 Kontering... 8 Flödet...

Läs mer

MOBIL TID. Mobil närvarohantering. www.mobiltid.se

MOBIL TID. Mobil närvarohantering. www.mobiltid.se MOBIL TID Mobil närvarohantering Vad är Mobil Tid? Mobil Tid är en administrationsverktyg för att hantera din personals närvaro och tidrapportering. Med hjälp av beröringsfri avläsning säkerställer ni

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

1 Systemkrav avantraupphandling

1 Systemkrav avantraupphandling 1 (10) Godkänd av Produkt/Projekt/Verksamhet avantraupphandling 3.0.1 1 Systemkrav avantraupphandling Intranät webb klient Internet applikation klient Förrådssystem Beställningssystem COM+ Server File

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.1 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av Hogias Ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att

Läs mer

Kurs: Windowsadministration II, 1DV424 Datum: 2015-01-13. Förberedelseuppgift

Kurs: Windowsadministration II, 1DV424 Datum: 2015-01-13. Förberedelseuppgift Förberedelseuppgift Inledning Under hela kursens gång kommer ni att jobba med samma fiktiva företag. Företaget är ett nystartat företag någonstans i världen. De har ett huvudkontor och ett lokalkontor

Läs mer

eklient Livscykelplaner i Samverkan Livscykelplaner eklient 1.0

eklient Livscykelplaner i Samverkan Livscykelplaner eklient 1.0 er i Samverkan 1 Revisionshistorik Datum Version Förändring 2014-04-25 0.96 Windows 7 SP1 som sekundärt OS från 1 okt 2015 2014-09-27 0.97 Windows 8 med updates primärt OS från 1 okt 2015, Windows 9 för

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Hogias ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för

Läs mer

Rekrytering av IT-tekniker

Rekrytering av IT-tekniker UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET IT-avdelningen Rekrytering av IT-tekniker Refr.nr 3/07 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 1 2 Verksamhetens mål... 1 2.1 Kommunens vision... 1 2.2 Kommunledningskontorets

Läs mer

Flexi Exchange Connector. Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved.

Flexi Exchange Connector. Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved. Flexi Exchange Connector Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved. 1 Översikt... 2 1.1 Vad gör Flexi Exchange Connector?... 2 1.2 Vilka serverkonfigurationer

Läs mer

Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband

Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband Antaget av Kommunfullmäktige 2012-03-07, 35 Sidan 1 av 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

Novi Net handelsbolag. Produkter och tjänster

Novi Net handelsbolag. Produkter och tjänster Novi Net handelsbolag Produkter och tjänster 25 november 2008 Sammanfattning Dokumentet innehåller prisuppgifter och information om tjänster och produkter levererade av Novi Net handelsbolag. Samtliga

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

Cloud Computing för arkitekter Sten Sundblad IASA och Sundblad & Sundblad

Cloud Computing för arkitekter Sten Sundblad IASA och Sundblad & Sundblad Cloud Computing för arkitekter Sten Sundblad IASA och Sundblad & Sundblad Är Cloud Computing intressant? 40 % tillväxt globalt 2009. Blir likadant i Sverige! Computer Sweden/IDC 2009-03-06 USA 2008 23

Läs mer

Konfigurera Outlook för OCS

Konfigurera Outlook för OCS Konfigurera Outlook för OCS GU gemensam e-post och kalender Sidan 1 av 12 konfiguration Outlook för OCS, conector 10.1.3 Innehållsförteckning: 1. Syfte med dokumentationen...3 2. Konfigurera Outlook med

Läs mer

Dokumentation för VLDIT AB. Online classroom

Dokumentation för VLDIT AB. Online classroom Dokumentation för VLDIT AB Online classroom 2 Introduktion VLDIT AB önskar area för att tillhandahålla ett kursutbud online för sina befintliga deltagare, men även för nya. Syfte för applikationen: tillhandhålla

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det vi också vet är att frågan

Läs mer

Sync Master startas via Task Scedule (schemaläggaren). Programmet kan köras på servern utan att någon är inloggad på servern.

Sync Master startas via Task Scedule (schemaläggaren). Programmet kan köras på servern utan att någon är inloggad på servern. Sync Master Sync Master är ett tilläggsprogram till Easy Planning som används för att automatiskt synka Outlook kalendrar med EP. Programmet ska installeras på en server som har en Outlook klient installerad.

Läs mer

Apple Remote Desktop 3. Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07

Apple Remote Desktop 3. Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07 Apple Remote Desktop 3 Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07 Datorer Kontrollerade datorer har 40% lägre TCO! Kontrollerad Hård och mjukvara Drift Administration Slutanvändare

Läs mer

SKOLDATORKONCEPT. Skoldatorkoncept i fyra kommuner och ett gymnasium. 2009-06-01 Anders Rådberg IQP AB

SKOLDATORKONCEPT. Skoldatorkoncept i fyra kommuner och ett gymnasium. 2009-06-01 Anders Rådberg IQP AB SKOLDATORKONCEPT 2009-06-01 Anders Rådberg IQP AB i fyra kommuner och ett gymnasium Detta dokument har tagits fram på uppdrag av styrelsen för Konsult och Service och beskriver skoldatorkoncepten inom

Läs mer

Datorintroduktion, 2010. Maskin, Väg- och Vatten, Data, Elektro, Industriell Ekonomi mfl.

Datorintroduktion, 2010. Maskin, Väg- och Vatten, Data, Elektro, Industriell Ekonomi mfl. Datorintroduktion, 2010 Maskin, Väg- och Vatten, Data, Elektro, Industriell Ekonomi mfl. Syfte: Ge allmän information om datorsystemet på Chalmers och speciellt Campus Johanneberg samt dess användning.

Läs mer

Installation av RIB Huvudprogram 1.3

Installation av RIB Huvudprogram 1.3 RIB Huvudprogram, version 1.3.0 Sidan 1 av 8 Installation av RIB Huvudprogram 1.3 Bakgrund RIB Huvudprogram är en informationskälla för alla som arbetar inom området samhällsskydd och beredskap, till exempel

Läs mer

EXAMENSARBETE. Solen Redundans. Didrik Östergren 2014. Högskoleexamen Datornätverk

EXAMENSARBETE. Solen Redundans. Didrik Östergren 2014. Högskoleexamen Datornätverk EXAMENSARBETE Solen Redundans Didrik Östergren 2014 Högskoleexamen Datornätverk Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik Didrik Östergren 2014-08-20 Luleå Tekniska Universitet,

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

EXAMENSARBETE. Processbeskrivning för servermigrering. Olov Nygård 2013. Högskoleexamen Datornätverk

EXAMENSARBETE. Processbeskrivning för servermigrering. Olov Nygård 2013. Högskoleexamen Datornätverk EXAMENSARBETE Processbeskrivning för servermigrering Olov Nygård 2013 Högskoleexamen Datornätverk Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik Processbeskrivning för servermigrering

Läs mer

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer.

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. Årsta 2014-05-27 En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. rcloud molntjänster är helt beroende av att nätverket fungerar och du kan komma ut på Internet, Dina program och dina

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet.

Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet. Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet. Under 2010 till 2012 har olika webkonferensverktyg testats. Det bör noteras att uppdateringar sker och därför kan de verktyg som testats tidigt idag ha

Läs mer

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet Till ditt skrivbord som tjänst via Internet UITs koncept är enkelt och kan sammanfattas med Inga burkar. Genom att anlita oss kan du helt enkelt glömma dyra investeringar i servers och programvara. Inte

Läs mer

Proceedoinfo 14-2 Juni 2014

Proceedoinfo 14-2 Juni 2014 [Fakultet/Institution/centrumbildning] Inköpsenheten e-handel 2014-06-13 Till Proceedo-användare Proceedoinfo 14-2 Juni 2014 Innehåll: Proceedo under semesterperioden juli 2014 Glöm inte delegera! Glöm

Läs mer

Lathund. Inställningar för att läsa e-post. Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird

Lathund. Inställningar för att läsa e-post. Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird Lathund Inställningar för att läsa e-post Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird Stockholms Stadsnät Kundtjänst telefon 08-5012 20 10 e-post: support@stosn.se

Läs mer

Lösenordsregelverk för Karolinska Institutet

Lösenordsregelverk för Karolinska Institutet Lösenordsregelverk för Karolinska Institutet Dnr 1-213/2015 Version 2.0 Gäller från och med 2015-05-18 Sida 2 av 7 Lösenordsregelverk för Karolinska Institutet - Sammanfattning Syfte Det övergripande syftet

Läs mer

[KONSULTPROFIL PER WIBERG]

[KONSULTPROFIL PER WIBERG] Per Wiberg ROLLER Teknisk expert Strategisk rådgivare Teknisk projektledare Instruktör KOMPETENS Exchange & Lync Server Active Directory/ADFS Windows Server Office 365/Windows Intune System Center Data

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

Bilbokningssystem - från ax till limpa

Bilbokningssystem - från ax till limpa Bilbokningssystem - från ax till limpa Under 2005-07 växte behovet att bygga ut bilpoolen Tranemo från 4 till 6 bilar som snart blev 7 Bilbokningen sköttes av vår växel och tog allt mer tid 2007 började

Läs mer

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering MMK Intelligent ärende- och inventariehantering MMK utvecklades av Vendel Data första gången 1997 som ett verktyg för den egna organisationen. Målsättningen var att ge stöd till en arbetsmetodik baserad

Läs mer