Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 Page 1 of 8 Avveckla Microsoft SQL server 2000 miljö (8852) Eftersom support på SQL server 2000 snart är slut skall denna miljö avvecklas och databaser flyttas till nyare version av SQL server Klart i procent: 80% Avvaktar avstängning av Platon/NeverLOST Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Andréas Bratell Avveckling av Wshare (21336) För närvarande ligger patchhanteringen för Windows (WSUS) på servern Wshare. Wshare har gått ut i garanti sedan lång tid tillbaka och det är hög tid att flytta den till en supporterad hårdvara. Klart i procent: 50% Uppdragsbeskrivning väntar på godkännandem, WSUS flyttat. flytta filer till Papyrus efter jul. Startdatum: Ansvarig: Andréas Bratell Beställningsrutin via webb ersätter rekvisition (18319) Vid beställning av datorer och skrivare krävs idag en underskriven blankett (rekvisition) där beställaren i förväg godkänner kostnaden. Fakturan betalningsattesteras sedan av IT-chef med rekvisitionen som underlag för godkänd kostnad och kontering. Målsättningen är att skapa en webbsida för beställning av datorer och datatillbehör där en på förhand utsedd inköpare, som fått denna rätt delegerad från prefekt/enhetschef, ges rättigheter att logga in och göra beställningar för institutionen/enheten. Kategori: Support Klart i procent: 40% Ett beställningsforumlär som mejlas alternativt skriver direkt till databasen i ehd, underuppdrag till Utvecklargruppen. Startdatum: Ansvarig: Jane Edström Flytt av IIS-webbar från fysiska till virtuella servrar (13587) Ersätta fysiska servrar, där garantin går ut med virtuella. Gäller servrarna Herkules, Sisyfos och Pythia Klart i procent: 70% Pågående Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Paul Appelkvist Formulär för att skapa personalkonton (21435) Skapa ett formulär som institutionerna kan fylla i för beställning av personalkonton. Notifiera supporten att ett konto har beställs och därefter möjliggöra för supporten att skapa kontot i NDS. Klart i procent: 80% Servergränsnitt Startdatum: Beräknas klart: Förändrad rapportfunktion i ehd (21422) Rapportfunktionen byggs om så att det ges möjlighet att skriva nuläge i en kommentar och att där kunna flagga för att denna kommentar skall med i rapporten. Det skall vara möjligt att välja datumintervall från en kalender. Utöka funktionen att även kunna filtrera på nulägesdatum. Rapporten skall också sammanhållet lista de eventuella underuppdrag som finns kopplat till ett övergripande. Kategori: Support Klart i procent: 20% Fastställt förändringar Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Jane Edström

7 Page 2 of 8 GoogleApps integration (9964) Skapa och ändra mailkonton via Google API samt ändra lösenord för att kunna ha samma lösenord som i NDS. Klart i procent: 90% Skall flytta service till skarp server Startdatum: Beräknas klart: GroupWise migrering av konton från Charon till postkontor på GW1, GW2 och GW3 (12098) Server Charon skall tas ur bruk, användares GroupWisekonton migreras till nya postkontor. Klart i procent: 90% Postkontor ADM raderad och gw-domän HB raderad. GroupWise nedstängd på Charon. Kopplingar till Charon raderade. Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Mikael Furth HbAccountHandler (8900) Administrationsverktyg för användarkonton. Klart i procent: 10% Skall bygga om webbklienten till en standardklient. Startdatum: Beräknas klart: HbAccountHandler - Temporära konton (9958) Hantera administration av temporära konton. Klart i procent: 10% inventering av kontotyper. Startdatum: Beräknas klart: HbPropagatorLight (6291) Hantera förändringar i Ladok mot PingPong och NDS Klart i procent: 80% Slutföra uppdateringar mot NDS Startdatum: IDM (23308) I samarbete med Pulsen införa en IDM-lösning för att hantera kontohanteringen för personal och studenter. Klart i procent: 10% Fått utkast till funktionellbeskrivning Startdatum: Beräknas klart:

8 Page 3 of 8 ifolder som synkroniseringstjänst (20350) Undersöka om ifolder är en lämplig produkt att använda för synkronisering och backupptagning av bärbara datorer vid HB. Klart i procent: 60% Konfigurerat för test. Testning pågår. Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Mikael Furth Installera Catia med koppling till SmarTeam i utbildningsmiljön vid på IH (19849) Målet är att skapa distributionspaket för Catia med koppling mot SmarTeam samt möjliggöra för institutionen att administrera användare och grupper i databasen. Skapa distributionspaket o Definiera var och hur installationen sker i datorsalar (associationer) o Kontrollera konflikter med befintlig programvara o Testa installationen för att se om den fungerar virtualiserat o Skapa rutiner för backup av licenser och installationsbeskrivningar o Installera licensserver, förslagsvis på central licensserver Databasserver o Lämna in ansökan om ny databasserver o Installera databasserver och konfigurera användare och grupper o Skapa rutiner och möjligheter för institutionen att skapa användare och grupper o Definiera backup på databasserver Timplan MBT 20 timmar (applikationspaket + distributionstester) HK 20 timmar (Licensserver + applikationspaket) Databasserver 5 timmar Backup 1 timme Summa: 46 timmar Klart i procent: 60% Installation klar. Påbörjar installation av tillägget SmartTeam på ny server. Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Mathias Bräck KronoX 2.1 (9962) Vidareutveckling av version 2.0 Klart i procent: 90% Installerat version 2.1 i Borås Startdatum: Beräknas klart: Licenshantering (8896) Faställa riktlinjer för hantering av licenser. Kategori: Support Klart i procent: 20% arbetet med att via zen10, Asset Management, se över möjligheten att få ett tekniskt stöd för effektiv hantering, styrning och skydd av programvaror. Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Jane Edström Ny version av TSM - backupprogramvara (9374) Uppgradera till en ny versiona av TSM 6.2, vilket innebär fler möjligher avseende backuptagning Klart i procent: 10% Förberett volymet etc på Brewster. Kommer att ta in konsult 2011 för hjälp med uppgradering Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Nicklas Hardman Nytt hänvisningssystem (8456) Det befintliga hänvisningsstystemet vidareutvecklas ej och kommer inte att supportas. Upphandla ett nytt modernt system som supportas och ger fler möjligheter samt är mer lättadministrerat. Kategori: Support Klart i procent: 60% Avrop hänvisningssystem Trio samt seviceavtal växel från TDC Startdatum: 2008 Beräknas klart: Ansvarig: Helena Corbé

9 Page 4 of 8 Nätverksautenticiering / EduRoam / telefoner m.m. (8903) Tillhandahålla nättjänster i samverkan med andra högsk./univ. Klart i procent: 80% Eduroam är nu i drift. Återstår: - Skicka XML-fil till NUNOC - Ändra till publika IP (nu kör vi NAT) - Se över hur telefoner skall hanteras Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Christian Mohr Proaktivt säkerhetsarbete (8901) Att se över och formalisera det proaktiva säkerhetsarbetet vid HB. Innefattar bl.a. att it-säkerhetsnivåer och rutiner fastställs samt att intern och extern information tas fram. Klart i procent: 10% Arbete tillsammans med Åsa pågår för att fastställa informationsklassificering m.m. enligt BITS Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Christian Mohr Reservkraft - UPS (8907) Pga ökat kraftbehov och ålderstigen utrustning behöver ny UPS-lösning införskaffas i samband med detta planeras också införskaffande av reservelverk för att uppnå ökad tillgänglighet. Klart i procent: 40% Upphandlingen stoppad av förvaltningsrätten. Avvaktar svar på vår inlaga från FörvR. Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Christian Mohr Uppdatera Panda Adminsecure till Cloud Office Protection (20295) Cloud Office Protection är en ny produkt som underlättar hanteringen av klienterna som till skillnad från idag inte behöver en lokal server på HB. Detta medför också att vi säkerställer leverans av uppdateringar till klienter som inte befinner sig i HB s nätverk. Målet är att migrera samtliga klienter med Panda Adminsecure samt Panda Titanium till Cloud Office Protection samt för att få minskat administrativt underhåll. Klart i procent: 40% Produkten har "anlänt", testning, struktur Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Henrik Kronander Uppgradera Websphere portal services (8847) Uppgradera för att lösa problem i portaltjänsterna Databas fr sql2000 TILL sql2005 WPS => WAS => WCM ifix 7 => ifix 37 JDBC SQL2000 => SQL2005 v1.2 Klart i procent: 30% Tester pågår Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Paul Appelkvist Uppgradering av W3D3 (20363) För närvarande ligger diariesystemet W3D3 2009R2 på servern Papyrus. Papyrus garanti går ut strax efter årsskiftet varför den behöver ersättas med en ny server. Kontakten med systemleverantören Formpipe, angående rekommenderad hård- och mjukvara, visar att systemet kan virtualiseras. Vidare rekommenderades också MS Windows Server 2008R2 och MS SQL Server 2008 som plattform för produkten. Efter möte med diariefunktionen bestämdes också att W3D3 ska uppdateras till senaste versionen, W3D3 2010R2, samt att det publika dokumenthanteringssystemet Finn ska uppgraderas till den reviderade versionen som går under namnet Searchport. Klart i procent: 60% Uppgradering till W3D3 2010R2 när den släpps i januari Startdatum: Ansvarig: Andréas Bratell

10 Page 5 of 8 Utskriftsbetalning via webb (16813) Att snabbt ta fram en lösning så att studenter ska kunna köpa utskrifter med kort via ett webbgränssnitt. Klart i procent: 10% Avvaktar utveckling Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Christian Mohr Websphere portal syndikering (8848) Syndikera (replikera) information/data mellan drifts-, utvecklings- och testmiljö Klart i procent: 30% Pågående Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Andréas Bratell Verksamhetsanpassning av Teaming (23131) Avdelningen har använt Teaming ett tag och upprättat en dokumentstruktur. För att nyttja övriga möjligheter och öka användarvänligheten krävs bearbetning av nuvarande konfiguration och gränssnitt. En ny version av Teaming finns tillgänglig vilken är mycket förändrad i förhållande till nuvarande. Undersöka möjligheter och ta fram förslag på lämplig konfiguration avseende gränssnitt och rättigheter. Fastställa förvaltningsplan för Teaming. Kategori: Support Klart i procent: 20% Haft ett första avstämingsmöte med arbetsgruppen Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Jane Edström Windows 7 uppgradering i vår klientmiljö (8838) Inventera, planera och förbereda våra system för uppgradering till Windows 7 miljö. Klart i procent: 30% Skapar installationsavbildning och dokumenterar. Påbörjar test på bärbara datorer. Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Mathias Bräck Zenworks 10 (8839) Införa ny version av Zenworks, Zenworks Configuration Management Klart i procent: 30% Konfiguration pågår. Server installerad och driftsatt. Testgrupp utsedd internt på IT-avdelningen. Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Mathias Bräck Zenworks 10 Asset Management (8841) Införa Zenworks 10 Asset Management för att inventera / kontrollera nyttjandet av våra licenser. Klart i procent: 30% Asset Management installerat. Konfiguration pågår samt skapandet av rutiner. Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Mathias Bräck

11 Page 6 of 8 Översyn central lagring (10577) Se över den centrala datalagringen map ett ökat utrymmesbehov Klart i procent: 80% Granskar offerter och sammanställer beslutsunderlag Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Nicklas Hardman Översyn fabrikat och leverantör av standarddatorer (18507) IT-avdelningen samordnar inköp av IT-utrustning till institutioner och enheter inom Högskolan i Borås. Vi rekommenderar ett antal standardsystem för att i möjligaste mån få en likvärdig datorpark, vilket underlättar både drift och support. Under ett flertal år har vi utifrån statliga avtal valt att ha Dell som leverantör. Vi har dock under en tid upplevt en försämrad kvalité på Dells tjänster, det har varit informationsbrister, leveransproblem och försämrad support och service. Utifrån ovanstående har vi beslutat att undersöka alternativa fabrikat och leverantörer för inköp av datorer och datatillbehör. Översyn bör göras över statliga avtal och möjligheten att avtala mot GU-avtalet. Kategori: Support Klart i procent: 50% Sett över befintliga avtal via avropa.nu. Haft möte med Atea och HP för presentation av HP sortiment och GU-avtalet. Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Jane Edström Översyn serverpark (19687) It-avdelningen har ett antal fysiska servrar i sin serverpark. Dessa är av varierande ålder och prestanda. Under den kommande tvåårsperioden kommer den tekniska livslängden för flera av dessa att gå ut. Vi behöver därför planera inför inköp samt bestämma typ och fabrikat. Klart i procent: 80% Granskar offerter och sammanställer beslutsunderlag Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Nicklas Hardman Översyn spamhantering (9384) Se över hanteringen av spam. Har kontaktat Fredrik Pettai och han har lagt upp i deras CanIt-server. Använder smtp2.hb.se och domän it.hb.se för att testa SUNETS filter. https://mailfilter.sunet.se/ Administratörer i CanIt är för tillfället lolo, mfu och nha. Se underärende för mer info. Klart i procent: 90% Ska, i veckan (v50), sammankalla ett möte för att diskutera om/hur vi ska/kan använda Sunets mailfilter-tjänst. Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Per-Olof Axelsson Ansluta mobiltelefoner med Wifi utan inloggning till internt när (14448) Förberedelser Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Christian Mohr Central kundfakturering (6666) Underlätta kundfakturering. Startdatum: Beräknas klart:

12 Page 7 of 8 Migrering av filservrar till virtuell miljö (22987) Idag används 2 Dellservrar för personal och studenters hemmakataloger. Hårdvaran går ut i slutet av 2011, därför behöver dessa tjänster migreras. Nuvarande tjänster körs på Netware och är begränsade till 2 servrar. I den nya konfigurationen planeras att sprida ut tjänsterna på ett flertal virtuella servrar med SLES och OES i botten Aktivitet planerad, genomförs under 2011 Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Mikael Furth Migrering av fysiska Groupwise-servrar till virtuell miljö (22988) Delav av vårt Groupwise-system körs idag på 2 Dellservrar vars support går ut i slutet på Dessa kommer att migreras till virtuell miljö. Aktivitet planerad. Genomförs under 2011 Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Mikael Furth Migrering och implementering av ESXi 4.1 i ny servermiljö (22990) Migrera 3 av våra nuvarande ESX-servrar till ny miljö för ökad prestanda. Resultatet blir 3 ESXi-servrar i ny IBM-miljö med 96GB minne vardera och tillgång till ny lagringslösning Aktivitet planerad. Genomförs när hårdvara från IBM är på plats och färdig för drift Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Nicklas Hardman Registrering av specialkonton (9971) Kunna automatisera hanteringen av specialkonton i registrera.hb.se. Startdatum: Beräknas klart: Utbyte av gamla accesspunkter i trådlöst nät. (22981) Idag finns ca 20 accesspunkter av typen Cisco serie 1000 som behöver bytas ut till nyare variant. Bytet kommer att ske kontinuerligt under senare delen av 2011 och finns med i budget aktivitet 2011 Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Christian Mohr Utveckla beställningsformulär (21269) Utveckling utifrån uppdragsbeskrivning i Uppdrag/aktivietet 18319: Skapa ett beställningsformulär som mejlas alternativt skriver direkt till databasen i ehd och därmed genererar ett beställningsärende. Formuläret utformas utifrån men med fält för Antal istället för checkboxar. Startdatum:

13 Page 8 of 8 Utveckla rapportfunktionen i ehd (21423) Utveckling utifrån uppdragsbeskrivning i Uppdrag/aktivietet 21422: Fastställa hur nuvarande sökintervall fungerar. Utöka funktionen att även kunna filtrera på nulägesdatum. Förändra databasfråga för att kunna hämta nuläge i kommentarsfältet. (beroende på valt filter för nulägesdatum). Utöka funktionen för att kunna lista underuppdrag kopplat till ett övergripande. Test och utvärdering av rapportfunktion. Startdatum: Utveckling av gränssnitt till utskriftsbetalning via webb, ärende (20243) Uppdragsbeskrivning se ärende Utskriftsbetalning via webb, En sida under mitt konto som hanterar studentens utskriftskonto Sidan hantera utskriftskonto Aktuell kontobalans visas (värde läses från edirectory) Fyll på konto = selectbox med valbara belopp, t.ex. 50, 100, 200, 500 Knapp Pay with Paypal för att starta interaktion med PayPal-API 4 timmar Tack för ditt köp sida 1 timma Callback från Paypal-API anropar ett program på webservern som uppdaterar edirectory vid godkänd transaktion. Samtliga transaktioner loggas till fil 8 timmar Ekonomi vill ha rapport med summering baserat på datum och institution Backa transaktion sker manuellt på PayPal s sida Utbetalning till HB konto sker manuellt på PayPal s sida 8 timmar Konfiguration av PayPal och testkörning 8 timmar tidplanering Startdatum: Översyn av db-konton (9968) Minska risken för angrepp mot servrarna genom att bara låta ett konto kopplas till en databas. Startdatum: Beräknas klart: Översyn domänhantering (23305) Idag hanteras domäner map beställning, katurering mm av IT-avdelningen. Det innebär mycket onödig administration att kontera ut årsavgifter för dessa på de olika institutioner och/eller enheter som nyttjar dem. Förslagsvis hanterar informationsavdelningen detta och att då årsavgifter är en central kostnad. Skapa uppdragsbeskrivning Startdatum: Beräknas klart: Ansvarig: Nicklas Hardman

Gemensamma förvaltningen IT-avdelningen Per Nilsson, IT-chef 2014-02-14. Enhetschefen Gemensamma förvaltningen

Gemensamma förvaltningen IT-avdelningen Per Nilsson, IT-chef 2014-02-14. Enhetschefen Gemensamma förvaltningen HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Gemensamma förvaltningen IT-avdelningen Per Nilsson, IT-chef -02-14 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Verksamhetsberättelse för IT-avdelningen Verksamhetsberättelsen

Läs mer

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga 1 (3) 2012-06-04 2012/KS0421 005 Kommunfullmäktige Förslag till ny IT-plattform Dagens IT-plattform är i grunden gammal och bygger

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per augusti

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per augusti HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 Gemensamma förvaltningen IT-avdelningen Per Nilsson, IT-chef -09-19 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen per augusti

Läs mer

KS/2012-0384. 2. Ge kommunchefen i uppdrag att under hösten 2012 och våren 2013 genomföra en effektanalys samt ta fram en plan för effekthemtagning

KS/2012-0384. 2. Ge kommunchefen i uppdrag att under hösten 2012 och våren 2013 genomföra en effektanalys samt ta fram en plan för effekthemtagning STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 (21) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-10-10 Ks 112 Uppgradering av IT-plattform KS/2012-0384 Kommunstyrelsen beslutar 1. Omgående starta kommungemensamt

Läs mer

GlobalDeskTop. ASP för företaget. ASP för användare. Säkerhet. ASP vad är det? Fördel ASP vinster för dig. IT Services ASP-tjänster. www.dataductus.

GlobalDeskTop. ASP för företaget. ASP för användare. Säkerhet. ASP vad är det? Fördel ASP vinster för dig. IT Services ASP-tjänster. www.dataductus. ASP för företaget För många företag är det växande Internet/IT-beroendet och ITutvecklingen kostsamt. Ett dilemma är att upprätthålla den kompetens och den tekniska plattformen som krävs på ett kostnadseffektivt

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15 LiU-Inköp Linköpings universitets system för elektroniska beställningar MANUAL Beställa och leveranskvittera Uppdaterad: 2012-02-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MANUAL FÖR BESTÄLLARE Innehåll 1.Bakgrund - införande

Läs mer

Affärsnytta med molnet

Affärsnytta med molnet Affärsnytta med molnet Grupp Affärsnytta Version 1.0 Författare Namn/Företag Mikael Carlsson / DevProfessionals - Ordförande för gruppen affärsnytta Hans Werner / Radar Group Predrag Mitrovic / MyNetHouse

Läs mer

Granskning av kommunens IT-hantering

Granskning av kommunens IT-hantering Revisionsrapport Granskning av kommunens IT-hantering Lindesbergs kommun 2010-04-16 Göran Persson Lingman Thomas Lidgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte...4

Läs mer

Tjänstekatalog. Vad gör sunet? Maria Häll föreståndare Sunet SUNET. Sunet erbjuder även sina användare användarvänliga

Tjänstekatalog. Vad gör sunet? Maria Häll föreståndare Sunet SUNET. Sunet erbjuder även sina användare användarvänliga Tjänstekatalog Vad gör sunet? Sunet (Swedish University Computer Network) har funnits sedan början av 1980-talet. Från att inledningsvis ha varit ett forsknings- och utvecklingsprojekt har Sunet utvecklats

Läs mer

RADAR ADVISORY Radar Advisory

RADAR ADVISORY Radar Advisory RADAR ADVISORY OFFICE365 Radar Advisory är en serie expertrapporter inom viktiga strategiska IT initiativområden. Rapporterna är framtagna av ledande experter knutna till Radars rådgivningstjänst under

Läs mer

Tid 9.00 11.00 Faculty Club, styrelserummet. Inger M Johansson Fredrik Thornberg Maria Åkesson Ej närvarande. Ärende Beslut eller åtgärd

Tid 9.00 11.00 Faculty Club, styrelserummet. Inger M Johansson Fredrik Thornberg Maria Åkesson Ej närvarande. Ärende Beslut eller åtgärd Högskolan i Halmstad IT-RÅDET PROTOKOLL fört vid sammanträde 1/2013 2013-03-06 Tid 9.00 11.00 Plats Faculty Club, styrelserummet Närvarande ledamöter Lasse Hagestam Jonas Bäckman Göran Ericson (ers Ela

Läs mer

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag.

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag. IT-pIan 2015-2017 IT-planen i Osby kommun revideras årligen i samband med kommunens budgetarbete. IT-planen arbetas fram i respektive förvaltning, för att därefter beslutas av nämnden. Nämndemas förslag

Läs mer

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun Revisionsrapport nr 5/ Upplands Väsby kommun Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Metod... 3 1.3 Avgränsningar... 4 2. Iakttagelser... 5 2.1 IT-organisation... 5 2.2 IT-system... 5

Läs mer

Vi ser ett behov av att det genomförs utbildningsaktiviteter inom kommunen.

Vi ser ett behov av att det genomförs utbildningsaktiviteter inom kommunen. Kommunrevisionen 2007-10-10 Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av IT-säkerheten På uppdrag at Lunds kommuns revisorer har Öhrlings PricewaterhouseCoopers genomfört en granskning

Läs mer

Bilaga 3 Övergripande beskrivning av Region Skånes IT-infrastruktur

Bilaga 3 Övergripande beskrivning av Region Skånes IT-infrastruktur Sidan 1 av 12 Bilaga 3 Övergripande beskrivning av Region Skånes IT-infrastruktur Sidan 2 av 12 Övergripande beskrivning av Region Skånes IT infrastruktur Innehållsförteckning 1 OMFATTNING OCH SYFTE...

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning avseende IT- och informationssäkerhet enligt BITS

Vetlanda kommun. Granskning avseende IT- och informationssäkerhet enligt BITS Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vetlanda kommun Vetlanda kommun Granskning avseende IT- och informationssäkerhet enligt BITS Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Sunets verksamhetsplan 2015

Sunets verksamhetsplan 2015 Sunets verksamhetsplan 2015 Sunet (Swedish University Computer Network) har funnits sedan början av 1980-talet och har utvecklats från att inledningsvis vara ett forsknings- och utvecklingsprojekt till

Läs mer

Implementering och migrering av virtuell servermiljö

Implementering och migrering av virtuell servermiljö Implementering och migrering av virtuell servermiljö Implementation and migration of virtiual server environment Andreas Skymberg Examensarbete inom datornät Högskoleingenjör Dergree Project in Computer

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun

Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå Instruktion 2011-10-06

Läs mer

Apple OS X i AD-miljö Möjligheter och begränsningar

Apple OS X i AD-miljö Möjligheter och begränsningar EXAMENSARBETE våren 2015 Sektionen för hälsa och samhälle Programområdet för datavetenskap IT-driftteknikerprogrammet Apple OS X i AD-miljö Möjligheter och begränsningar Författare Henrik Kristoffersson

Läs mer

Novell Open Enterprise Server 2 jämfört med Windows * Server. Tekniskt faktablad ARBETSGRUPPSSAMARBETE

Novell Open Enterprise Server 2 jämfört med Windows * Server. Tekniskt faktablad ARBETSGRUPPSSAMARBETE Tekniskt faktablad ARBETSGRUPPSSAMARBETE www.novell.com Novell Open Enterprise Server 2 jämfört med Windows * Server Kostnader och fördelar när man migrerar från NetWare Novell Open Enterprise Server 2

Läs mer

Mediabank introduktion

Mediabank introduktion Mediabank introduktion Mediabank är en webbaserad mediabank som gör ditt interna och externt marknadsmaterial tillgängligt för alla med behörighet. Du kan lagra, administrera, organisera, granska och hämta

Läs mer

Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform

Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform Bilaga 2, 2011-12-19 Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform Ifylls av anbudsgivaren Anbudsgivare: Sogeti Sverige AB Kontaktperson: Oscar Larsson, 070-55 292 44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

Revisionsrapport 1-2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2011. Lidingö Stad. Rapport: IT-revision. Stockholm, 2011-06-14

Revisionsrapport 1-2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2011. Lidingö Stad. Rapport: IT-revision. Stockholm, 2011-06-14 Revisionsrapport 1-2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2011 Lidingö Stad Rapport: IT-revision Stockholm, 2011-06-14 2 av 17 Sammanfattning Bakgrund På uppdrag av de förtroendevalda kommunrevisorerna

Läs mer

Inbjudan till upphandling av uppdragskonsult för en ny internwebb till Kungliga biblioteket (KB)

Inbjudan till upphandling av uppdragskonsult för en ny internwebb till Kungliga biblioteket (KB) 1 Inbjudan till upphandling av uppdragskonsult för en ny internwebb till Kungliga biblioteket (KB) Inbjudan att lämna anbud på uppdragskonsult som projektledare och ITarkitekt. Upphandlingen görs som ett

Läs mer

SUNET Strategigrupp för teknikområdet. Rapport

SUNET Strategigrupp för teknikområdet. Rapport SUNET Strategigrupp för teknikområdet Rapport SUNET teknikstrategigrupp Hösten 2011 Förord SUNET:s styrelse har beslutat att ett strategiarbete för SUNET:s framtida utvecklingsmöjligheter skall genomföras.

Läs mer

Informationssäkerhet Riktlinjer för användare

Informationssäkerhet Riktlinjer för användare Informationssäkerhet Riktlinjer för användare Fastställd av kommundirektören 2011-06-20 Innehåll 1 Informationssäkerhet 3 2 Organisation och ansvar 4 2.1 Informationssäkerhetssamordnare 4 2.2 IT-chef 4

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 6 1.1 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRBEREDELSER... 6 2 VAD ÄR REGITWISE?... 7 2.1 STANDARD... 7 2.1.1 Enkel administration... 7 2.1.2 Urval... 7

Läs mer

Förstudierapport KARTLÄGGNING AV IT-KOMMUNIKATION FÖR REKO RINGARNA / EKONU!

Förstudierapport KARTLÄGGNING AV IT-KOMMUNIKATION FÖR REKO RINGARNA / EKONU! Förstudierapport KARTLÄGGNING AV IT-KOMMUNIKATION FÖR REKO RINGARNA / EKONU! Genomförd i februari 2015 på uppdrag av projektet EkoNu! WEBCORE SOLFVÄGEN 219, 65450 SOLF Förstudierapport Sida 1 av 18 Innehållsförteckning

Läs mer