Slutrapport Framtidsdag/ Seminarieserie Med stöd av Stiftelsen Bergslagens Sparbank och Sparbanken Nya

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Framtidsdag/ Seminarieserie Med stöd av Stiftelsen Bergslagens Sparbank och Sparbanken Nya"

Transkript

1 Slutrapport Framtidsdag/ Seminarieserie Med stöd av Stiftelsen Bergslagens Sparbank och Sparbanken Nya Bidrag till utbildning av handledare, mikro- och småföretagare och hantverkare i framtidens handel och e- handel Kontaktpersoner Susann Rickan, Mobil , Klas Brynte, Mobil , Sammanfattning av projektet Projektet har varit lyckat med ca 20 personer som lärt sig mer om e- handel och lika många shoppar har sett dagens ljus. 3 shoppar är publika. Att starta shoppen är lätt men man har märkt att det krävs underhåll och tid för att få den att rulla. Lärare/ coacher har utbildats fortlöpande. Projektet har också kontinuerligt coachat företag som intresserat sig för e- handel. Deltagarna har uttryckt uppskattning av att diskutera e- handel i allmänhet. Önskningar har framkommit från deltagarna om en plattform där de kan synas med sina verksamheter, B2B. I Kopparberg diskuterades en portal för hantverkare. I Lindesberg diskuterades en e- handelsutbildning för enbart hantverkare. I Nora har hörts önskningar om detsamma. Projektet enligt projektplanen Vi planerade ett seminarie av Kairos Future som ger en trendspaningsrapport kring handel i framtiden. En seminarieserie där lokala e- handlare delar med sig av sina erfarenheter och företag får hjälp att hitta det e- handelsverktyg som passar dom bäst. De som vill får hjälp att bygga en enkel e- handelsshop med Tictail. Genomfört i projektet Projektet startade våren 2014 med en framtidsdag som fokuserade på den digitala utvecklingen och de möjligheter och förutsättningar det innebär för företagande i glesbygd och mindre städer. Totalt deltog ett hundratal personer, både företagare, beslutsfattare och offentlig sektor. Reaktionerna har varit idel positiva. Se bilaga 1 - Inbjudan_framtidsdagen_ pdf Under våren 2014 genomfördes (med stöd av Sparbankstiftelsen Bergslagen) Tictail- utbildningar i Nora, Lindesberg och Kopparberg med ca 20 deltagare. Lärare/ coacher har utbildats fortlöpande. Företagsrådgivare på Bergslagens Sparbank informerades i kommunerna. Därpå följde coaching till de företag som kommit igång med Tictail och stöd till företag som velat komma igång men inte varit med på kursen. Under hösten 2014 genomfördes utbildningen i Hällefors (med stöd av Sparbankstiftelsen Nya). Se bilaga 2 - Inbjudan till Tictail i fyra kommuner.pdf Vi har också startat ett nätverk och en plattform för vidareutveckling och nätverkande på

2 Vad blev det för resultat? 3 nya e- shoppar har startats och ett femtontal personer ligger i vänteläge med kunskap i bagaget. Det finns nu fler personer i vårt område som fått egen erfarenhet och kan sprida kunskap om framtiden handel och e- handel. En grupp har jobbat vidare med att skapa en portal med e- butiker där man kan handla lokalt, något som efterfrågats under projektets gång. Vi genomförde projektet Nora kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun med stöd från med stöd av Sparbankstiftelsen Bergslagen och i Hällefors kommun med stöd av Sparbankstiftelsen Nya. Susann Rickan, projektledare och företagare, Klas Brynte, näringslivsutvecklare i Nora kommun, Jan Reuterhäll, entreprenör och upphandlare Nora kommun, Ingrid Wieselgren- företagare, Thomas Hegefors, mediapedagog, Monica Bergström, företagare, Ronnie Faltin- Företagare, entreprenör och mediapedagog. Deltagare i projektet Deltagare Nora Ann- Sofie Windh, Lena Larje, Anita Maria Karlsson, Aulis Syväjärvi, Anne Andersson, Camilla Brynte, Marie Brunning, Thomas Carlsson, Kjell Arvidsson, Cecilia Jansson och Althea Bohman. Lärare: Susann Rickan. Deltagare Lindesberg Peder Eriksson, Ingrid Wieselgren och Åsa Falk. Lärare: Thomas Hegefors. Deltagare Ljusnarsberg: Sven Wallin, Minna Rosell, Victoria Karlsson, Clifford Hallberg, Irming Cronström, Gunilla Pöchhacker, Carina Olsson, Ronnie Faltin och Monica Bergström. Lärare: Ingrid Wieselgren, Jan Reuterhäll och Susann Rickan. Deltagare Hällefors: Kim Mattsson, Magda och Frank på CE markingnordic.se, Eva- Lena Andersson, Uta Riedel, Peter Nyström och Micke Andersson. Lärare: Monika Bergström och Susann Rickan. Deltagare Bergslagens Sparbank Liselotte Lindkvist, Nora, Linda Gustavsson, Lindesberg, Ann Sofie Almén, Ljusnarsberg. Informatör: Susann Rickan. Projektets förankring i samhället Medlemmarna i Företagarföreningarna i respektive kommun bjöds in att delta både på framtidsdagen om e- handel och till seminarieserien. På framtidsdagen deltog ALMI, Regionförbundet Örebro län, Länsstyrelsen, Leader Bergslagen, samt representanter från alla kommunerna. Det kvinnliga nätverket Q- Nora har inom ramen för projekt JämFÖR parallellt jobbat med förberedande insatser inför framtidsdagen för att öka kvinnors inflytande och delaktighet i processen. Resultatet som sammanställdes i en dokumentation som sprids till nyckelpersoner, beslutsfattare och politiker för att skapa påverkan/förändring.

3 Samarbete med andra organisationer, föreningar, kommuner och företag Det var ett samarbetsprojekt mellan kommunerna och vi sökte stöd tillsammans. Företagarföreningarna i kommunerna visade också sitt intresse i ansökan och bjöds in till utbildningarna. Projektet har skapat samarbeten mellan företag och länkar mellan människor som är intresserade av e- handel i allmänhet. Hemsidan skapar en bra grund för fortsatt kommunikation och gemensamma affärer i nätverket. Därför ville vi genomföra projektet Vi ville stärka upp kunskaperna vad gäller kunskaper i och kring e- handel. Möjliggöra för fler företag att starta webbshop på ett enkelt sätt. Till vem riktade sig projektet Projektet riktade sig till företag som vill ha ytterligare ett ben i sin verksamhet. Kommunerna som helhet har fått mest nytta av projektet. Fler människor är mer insatta i e- handelsfrågor och de problem som finns kvar att lösa. Vad genomfördes i projektet Projektet genomfördes mellan april 2014 och februari Aktiviteter Ett seminarie om framtiden handel Utbildning vid 8 tillfällen i Tictail Fortlöpande utbildning av lärare i Tictail Efterföljande coaching Vad har gått som planerat? Allt i projektet har gått som planerat Vad har fungerat bättre än förväntat Att sprida ut utbildningstillfällena över tid var bra eftersom vissa deltagare åkte till en annan kommun om de inte kunde vara med i sin egen. Vad har fungerat sämre än förväntat Projektet beräknades vara slutfört den 15 jun 2014 men det visade sig vara praktiskt omöjligt med rekrytering av lärare i resp. kommun. För företagen är det en omställningsprocess att både hålla igång den ordinarie verksamheten och samtidigt starta upp e- handel. Det går det inte av sig själv bara för att man startat upp e- shoppen. Den måste kombineras med andra marknadsaktiviteter och produkterna måste vara aktuella. Det har också visat sig att man också måste vara uthållig. Projektets mål Att förbereda företagare på den omställning som sker när konsumenterna ändrar sina köpbeteenden. Ökad e- handel genom att Företagen blir medvetna om den förestående förändringen Resultatet Fler startade e- shoppar Ökad medvetenhet med möjligheter och svårigheter vad gäller e- handel. Ett nätverk med kompetens kring e- handel

4 En nätverk och en förening som tillvaratar kompetens och stimulerar framtida affärer. Miljö och hållbar utveckling Projektet öppnar dörrar för att fler e- handlare och företagare producerar från landsbygden och hakar på KNÖL- kommunernas rutter när de ev. blir av. (Kommunal SamlastningsCentral) Växjö har minskat sina utsläpp och har ökat andelen lokalproducerad mat i sina skolor och äldreboenden efter sin satsning. Ungdomar, kvinnor och personer med utländsk bakgrund Det kvinnliga nätverket Q- Nora har jobbat i ett parallellprojekt inom ramen för projekt JämFÖR. Syftet är att få fler kvinnor delaktiga i Bergslagens framtida näringsliv, verka för att förbättra kvinnors möjligheter att starta och driva företag, sprida goda exempel/erfarenheter från programmet Främja kvinnors företagande till makthavare och politiker samt verka för att jämförperspektivet finns med i framtidens näringsliv i Bergslagen. Projektets mätbara resultat 3 nya e- handlare i kommunerna 4 personer som har lärt sig verktyget i grunden, har provat att sälja och kan hjälpa andra. Ca 15 personer som vet vilka möjligheter som finns, vet mer om e- handel och kan hjälpa andra. Spridning av resultatet Via hemsidan Kostnader i projektet och finansiering Se bilaga 3 - Kostnadssammanställning.xlsx Analys och slutsats Vi är en bit på väg för att möta framtidens handel, inte minst med tanke på de möjligheter som ges om KNÖL- kommunerna väljer att satsa på samordnad varudistribution och bjuder in det privata att haka på rutterna. Men det finns ännu mycket att göra för att klara den omställning som sker apropå kundernas ändrade köpvanor. Förra året ökade näthandeln med 16 % enligt e- barometern. Här krävs det nytänk och innovation och att man lyssnar på behoven från alla inblandade. Nästa steg I nästa steg vore det lämpligt att undersöka marknaden; den lokala handelplatsen (privatpersoner och besökare), den virtuella handelplatsen (internationellt) samt den kommunala handelplatsen (kommunerna som kund) utifrån olika aspekter. Vi vill också anordna ett seminarium kring e- handel och e- marknadsföring för att engagera flera grupper; producenter, konsumenter, förädlare (caféer, butiker, restauranger, och kommuner), intressenter (bygdegårdar, glesbygdsbor etc.), logistiker, media samt beslutsfattare och finansiärer. Ta ett avstamp i omvärlden där det finns många behov och idéer. Det kan starta en innovationsprocess, där alla känner sig delaktiga. // Susann Rickan,

5 Inbjudan till en dag om framtidens handel framgång med digital utveckling Välkommen till en framtidsdag där vi pratar om hur du kan öka ditt företags tillväxt med hjälp av den digitala utvecklingen. Framtidsdagen är inledningen på en process där du som företagare kan lära dig mer om hur du kan starta E-butik, förbättra din digitala marknadsföring, hitta nya kunder och marknader samt delta i kompetensutvecklande nätverk. Under dagen berättar vi mer om de projekt som är på gång. Kairos Futures internationella forskning visar att de framgångsrikaste företagen är de som har Future Sense, en förmåga att systematiskt leta efter framtida trender och förändringar i sin verksamhet och miljö. Seminariet syftar till att väcka intresse bland småföretagare i Bergslagen kring att utveckla sina affärer genom digitala möjligheter. Tid: Torsdag 6 mars kl Plats: Nora stadshotell Anmälan: Mer information finns på Det är svårt att förutspå framtiden: I think there is a world market for maybe five computers. Thomas Watson, chairman of IBM, There is no chance that the Iphone is going to get any significant market share. No chance. Microsoft CEO Steve Ballmer, Remote shopping, while entirely feasible, will flop. Time Magazine 1968

6 Framtidsdagen 6/3 Upplägg Fyra kommuner i norra Örebro län bjuder in småföretagare i kommunerna i Bergslagen till ett framtidsseminarium. Seminariet omfattar en halvdag. Innehållet fokuseras kring den digitala utvecklingen och de möjligheter och förutsättningar det innebär för företagande i glesbygd och mindre städer. Syfte Seminariet syftar till att väcka intresse bland entreprenörer och beslutsafattare i Bergslagen för att utveckla sina verksamheter genom digitala möjligheter. Upplägg Kairos Future genomför ett seminarium där flera inspel i form av tematiska föreläsningar blandas med diskussioner kring de teman som tas upp i föreläsningarna, och vad de betyder för Bergslagens förutsättningar att utveckla sitt småföretagande. Seminarierna avslutas med summering i storforum. Därefter följer en föreläsning av representant från E-fabriken som visar exempel på hur utvecklingsarbeten på området kan gå till i pratiken. Exempel tas upp kring vad som redan är på gång i kommunerna och dagen avslutas med en sammanfattning Tema 1: Bergslagen mot T-samhället. Värdekedjan i T-samhället börjar med tillgång på information. Det handlar om vilka nya idéer man får via människor och vilka virtuella digitala resurser man har. Kedjan producerar allt oftare hela tankekoncept istället för varor. Kairos Future Vi ser nu allt tydligare den utveckling som det moderna samhället går in i, och som fått många namn och beskrivningar Supercapitalism (Reich), Flat world (Friedman) eller Spiky world (Florida). Vi beskriver den som en utveckling mot ett tankebaserat samhälle, ett T-samhälle där världen blir mer uppkopplad, integrerad och platt - samtidigt som befolkning, innovation och ekonomi tenderar att koncentreras till allt färre centra. De horisontella och vertikala krafter som bygger upp T:et beskrivs, logiken bakom och hur denna utveckling tar sig uttryck i Sveriges kommuner och regioner. Föreläsningen avslutas med en kommentar kring Bergslagens sammanhang och förutsättningar i T-samhället Tema 2: Det digitala driver utvecklingen - stora möjligheter för svenska småföretag. En allt större del av vår värld översätts idag snabbt i digitala termer. Allt som kan digitaliseras kommer digitaliseras, och växande datamängder och digitala flöden får en allt större betydelse i

7 samhället. Digitala verktyg och IT har redan medfört stora förändringar för såväl individer som samhället i stort och utvecklingen på området går allt snabbare. Här finns möjligheter till förbättrad service och effektivare värdeskapande på många områden. Med den nya tekniken föds också nya affärslösningar. Blocket, Spotify, Netflix, Apple och Google är exempel på företag och tjänster som på olika sätt helt ritat om kartan i flera branscher. Nya system för värdeskapande har också vuxit fram där crowds (stora grupper av människor på nätet, ex kunder) släpps in i innovationsprocesser (crowd innovation) eller finansieringslösningar (crowd financing). Svenska småföretag har stora möjligheter att förbättra sina affärer genom digital utveckling och här finns också möjligheter till stort stöd från både nationellt, regionalt och lokalt håll. E-handel öppnar möjligheter att nå internationella marknader. Trenden är att i ökad utsträckning agera Socialt, Lokalt och Mobilt (SoLoMo). Det ökar potentialen för affärsverksamheter att frodas, även om de befinner sig långt från de stora marknaderna. Men det gäller att synas, fånga intresse och förvalta all uppmärksamhet man får, samt att göra det så enkelt som möjligt för kunderna att gå från intresse till köp Paus med diskussion och smörgås Summering i storforum. Diskussionerna i varje grupp samlas upp i en dokumentation som de närvarande producerar utifrån sina samtal Exempel: E-fabriken visar exempel på hur utvecklingsarbeten på området kan gå till i praktiken. Information kring vad som är på gång i kommunerna: Logistikcenter, Fiberutbyggnad, Livsmedelsprojekt, E-handelsutbildning, E-handelsportal mm Sammanfattning kring den fortsatta e-handelsprocessen och den digitala utvecklingen/ agendan i kommunerna. OBS! Anmälan med namn och e-post för samtliga deltagare på Kampen för överlevnad för Sveriges kommuner har bara börjat. Att vara fysiskt nära har blivit mindre viktigt. Det som istället spelar roll är att vara ekonomiskt och idémässigt sammankopplande med varandra. Kairos Future

8 Framgång med digital utveckling Välkommen på Kurs i Tictail Med Tictails plattform kan du öppna en webbutik med några klick. Du är i gott sällskap. Över grymma butiker använder redan Tictail. Månd. 5 maj och tors. 8 maj Tid och plats: Kl (3 x 2 timmar). Hjernet utbildningscenter, Nora. Ta med egen dator med nätverkskort för WiFi eller en egen internetsticka. Läs gärna mer på Har du frågor? Kontakta Projektledare/ Lärare Susann Rickan på Kursen är initierad av: Nora kommun, Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs kommun. Finansieras av Sparbankstiftelsen Bergslagen. E-barometern

9 Framgång med digital utveckling Inbjudan kurs i Tictail Med Tictails plattform kan du öppna en webbutik med några klick. Du är i gott sällskap. Över grymma butiker använder redan Tictail. Tisd. 22 maj och torsd. 27 maj Tid och plats: Kl (3 x 2 timmar). Masugnen utbildningscenter, Lindesberg. Ta med egen dator med nätverkskort för WiFi eller en egen internetsticka. Max 10 personer. Läs gärna mer på Anmälan till: Thomas Hegefors på eller före den 17/5. Fler chanser: Kursen går i Kopparberg i mitten av juni Kontakta projektledare Susann Rickan, för mer info. Kursen är initierad av: Nora kommun, Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs kommun. Finansieras av Sparbankstiftelsen Bergslagen. E-barometern

10 Framgång med digital utveckling Den 6 mars hölls en dag där kommunerna i norra Örebro län diskuterade den digitala utvecklingen och Framtidens handel. Här är två vägar vidare till ny inspiration. Sälja via Nätet- inspiration Tis 10 juni , Stora Gården, Kopparberg Gunilla Pöchhacker berättar om sina erfarenheter av att sälja på Nätet via Tictail (www.tictail. com) en enkel webbutik på nätet och om Timecenter en bokningslösning på Nätet (www. timecenter.com) för dig som är frisör, massör, naprapat, tandläkare, driver spa eller gym. Jan Reuterhäll berättar om E-fabrikens företagsutvecklingsarbete i praktiken kopplat till möjligheterna som finns i KNÖL-kommunerna med logistikcenter, fiberutbyggnad, livsmedelsprojekt, e-handelsutbildning, e-handelsportal mm. Anna-Karin Perrin berättar om sin kontakt med Anna Åberg, Digital Nomad (www.annaaberg.se), och hur hon inspirerats till företagsutveckling och att börja sälja via Nätet. Anmälan till: Gunilla Pöchhacker på eller före den 6/6. Kaffe och smörgås finns att köpa för 50 kr. Bygg din egen e-butik Tis 17 juni , Kyrkbackskolan Här får du en introduktion i vilka verktyg som finns för att skapa e-butik och sälja via Nätet och Jan Reuterhäll berättar om Bergslagens möjligheter (Se ovan). Största delen av kvällen jobbar vi praktiskt med Tictails plattform och du har en egen webbutik när kvällen är slut. Du är i gott sällskap. Över grymma butiker använder redan Tictail. Egen laptop med WiFi-kort eller internetsticka är ett krav. Max 10 personer. Läs gärna mer om tjänsten på på Anmälan till: Ingrid Wieselgren på eller före den 6/6. Frukt och vatten finns att tillgå under kvällen. Finansieras av Sparbankstiftelsen Bergslagen och Sparbankstiftelsen Nya (Hällefors). Initierat av: Nora kommun, Hällefors kommun, Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs kommun.

11 Framgång med digital utveckling Den 6 mars 2014 hölls en Framtidsdag där kommunerna i norra Örebro län diskuterade den digitala utvecklingen och Framtidens handel. Vid två tillfällen under hösten erbjuds du ny inspiration. Sälja via Nätet- Inspiration Ons 8 okt , Biblioteket, Hällefors Under kvällen berättar Susann Rickan om sina erfarenheter av att sälja via Tictail på Internet. Hur startar man upp, vad ska man tänka på, vilka fallgropar som finns och om andra tekniska alternativ. Hon berättar också om möjligheterna som finns i KNÖL-kommunerna med logistikcenter, fiberutbyggnad, livsmedelsprojekt, e-handelsportal mm. Du får en introduktion till Tictail som är ett gratis verktyg för att sälja på nätet. Över grymma butiker använder redan Tictail som är ett gratis verktyg för att sälja på nätet. Läs mer om tjänsten på Anmälan till: Monica Bergström på eller före den 3/10. Frukt och vatten finns att tillgå under kvällen. Bygg din egen e-butik Ons 15 okt , Biblioteket, Hällefors Under kvällen arbetar vi praktiskt med med Tictails plattform och du har en egen webbutik när kvällen är slut. Egen laptop med WiFi-kort eller internetsticka är ett krav. Ta gärna med dig en idé och bilder. Max 10 personer. Det är en fördel om du redan har ett Paypalkonto, som är den enklaste betalningslösningen i Tictail. Det är enkelt och gratis och du gör det på Andra betalningslösningar finns att köpa till. Anmälan till: Monica Bergström på eller före den 10/6. Frukt och vatten finns att tillgå under kvällen. Finansieras av Sparbankstiftelsen Bergslagen och Sparbankstiftelsen Nya (Hällefors). Initierat av: Nora kommun, Hällefors kommun, Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs kommun.

12 Framtidsdag/ Seminarium Finansiering Förväntad Reell Extern Sparbanken Nora kommun Hällefors Kopparberg Lindesberg ALMI Leader Regionförbundet 5000 Länsstyrelsen Sparbanksiftelsen Bergslagen Sparbankstiftelsen Nya Intern Administration Lokal, 4 kommuner á 6250kr Total finansiering varav extern Kostnader exkl. moms Framtidsdagen: Budget Förbrukat Återstår Projektledare 500/h Kairos Future Övriga föreläsare Fika och frukt , ,93 Lokal (och ljud) ,57 301,43 Marknadsföring Övrigt Delsumma ,5 3345,5 Seminarieserie: Projektledare 500/h Telefon och resor Marknadsföring, information

13 Utbildning Tictail 500kr/h Coachning 500/h Övrigt Proj.ledning Hällefors Coachning ftg Hällefors Utbildning Hällefors Delsumma seminarieserie Lokal 4 kommuner á 6250kr Summa ,5-854,5

Till företag i Nora kommun från Företagarna i Nora, Nora köpmannaförening och Nora kommun.

Till företag i Nora kommun från Företagarna i Nora, Nora köpmannaförening och Nora kommun. Till företag i Nora kommun från Företagarna i Nora, Nora köpmannaförening och Nora kommun. År 2014, nummer 5 I detta nummer: Fokus på näringsliv Frukostvärd: Handelkammaren Vecka 47 blir det Mälardalen

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera.

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. Projektskafferiet 2015 Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. 2 Vi vill förenkla för din förening. Vårt koncept Projektskafferiet är ett

Läs mer

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Rapport november Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Viktiga händelser under den gångna månaden Styrgruppen samlades för ett första möte den 23 november. Kerstin Olsson, Anne Hederén,

Läs mer

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8 Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005 Gruppens förväntningar på dagen 15/8 - sätta ner foten - kunna få med dem det handlar om - se en framtid för handeln i Eslöv, attraktivt och

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 On-going evaluation Lärande utvärdering Följeforskning Utvärderingen ska vara användbar under resans gång Löpande återkoppling av iakttagelser/

Läs mer

EKONOMI, HANDEL & ADMINISTRATION. Inbjudan till vårens inspirationsträff! GRÄNSLÖST LÄRANDE

EKONOMI, HANDEL & ADMINISTRATION. Inbjudan till vårens inspirationsträff! GRÄNSLÖST LÄRANDE EKONOMI, HANDEL & ADMINISTRATION Inbjudan till vårens inspirationsträff! GRÄNSLÖST LÄRANDE Välkommen till Libers och Vismas inspirationsträff i entreprenörskap! Förberedelserna för att möta GY2011 är i

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 50 December 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Nobelfrukost 10/12 - Innovativt tänkande vägen till framgång Lansering

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER Om Paketet Här når du på ett enkelt sätt direkt

Läs mer

Kartläggning av företagets utvecklingsbehov. Nätverksträff. Tema lönsamhet. Individuellt val av kompetensutveckling. Tematräff i nätverket 1 ggr/månad

Kartläggning av företagets utvecklingsbehov. Nätverksträff. Tema lönsamhet. Individuellt val av kompetensutveckling. Tematräff i nätverket 1 ggr/månad Företagsutveckling individuellt och i nätverk Ölandsnätet är byggt för att ge företagen på Öland en möjlighet att kompetensutveckla sig, ta vara på gemensam kompetens och samtidigt lära känna företagare

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Samordnad varudistribution

Samordnad varudistribution Samordnad varudistribution Varför? Affärsmodell? Implementering? Ett tiotal kommuner har redan infört samdistribution, men 50-60 kommuner är på väg... Inbjudan seminarie Ystad Saltsjöbad 11-12 november

Läs mer

Telefon: 063-10 61 16 Mobiltelefon: 073-835 34 54

Telefon: 063-10 61 16 Mobiltelefon: 073-835 34 54 Ansökan Sixten 1. Namn på projektet: Dom har ju allt - Storsjöbygden 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Matilda Amundsen Bergström Ålder: 22 Adress: Landgången 4 Postadress: 831 61 Östersund

Läs mer

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Sidan 1 av 1 Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015 Möte i: Datum: 14/1 2015 Plats: Närvarande Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Rosa rummet Dagny, Malin, Ingela, Johannes, Lennart,

Läs mer

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB Vindkraft Öst Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB VKÖ-träff, program 22 maj, Lindesberg 09.00 Samling, kaffe & smörgås 09.30 Inledning, syfte med dagen, deltagarpresentation

Läs mer

Information till småföretag V A R N Ä R H U R

Information till småföretag V A R N Ä R H U R S T Y R K A E N E R G I A R B E T S L U S T Information till småföretag V A R N Ä R H U R Tre små apelsiner Det är en sen kväll i april - den 14 april - 1912. Passagerarfaryget Titanic går för långt norrut

Läs mer

Landsbygdskonferensen 2009

Landsbygdskonferensen 2009 Inbjudan Landsbygdskonferensen 2009 21-22 Oktober Emmaboda Tema: De tre S:en för landsbygden Service - Småskalighet - Social ekonomi Göran Persson 21 Onsdag oktober Program dag 1 Onsdagen den 21 oktober

Läs mer

8WYHFNOLQJVSURMHNWHW. 9nUDQ\DNRQVXPHQWHU. +XUYLQnURFKOlUYnUDQ\DNRQVXPHQWHUXQJGRPDU RFKLQYDQGUDUHKLWWDYlJDUWLOODWWEOLLQIRUPHUDGH NRQVXPHQWHU

8WYHFNOLQJVSURMHNWHW. 9nUDQ\DNRQVXPHQWHU. +XUYLQnURFKOlUYnUDQ\DNRQVXPHQWHUXQJGRPDU RFKLQYDQGUDUHKLWWDYlJDUWLOODWWEOLLQIRUPHUDGH NRQVXPHQWHU Kommunkontoret 8WYHFNOLQJVSURMHNWHW 9nUDQ\DNRQVXPHQWHU +XUYLQnURFKOlUYnUDQ\DNRQVXPHQWHUXQJGRPDU RFKLQYDQGUDUHKLWWDYlJDUWLOODWWEOLLQIRUPHUDGH NRQVXPHQWHU " " " " " Projektbeskrivning av Bo Bäckman 2002-05-15

Läs mer

Råd och lärdomar. från en filminspelning i Nora

Råd och lärdomar. från en filminspelning i Nora Råd och lärdomar från en filminspelning i Nora Maria Lang Noras egen deckardrottning Maria Lang (1914-1991), eller Dagmar Lange Lästa och kritiserade deckare Traditionella pusseldeckare med kommissarie

Läs mer

Regionerna och omvärlden

Regionerna och omvärlden Inbjudan Regionerna och omvärlden tillväxtorienterad omvärldsbevakning och dess faktiska nytta 25 september i Stockholm System för lärande Nutek har i uppdrag att följa upp arbetet som bedrivs regionalt

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 13 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Två av våra specialistrådgivare Minikurser Nutek informerar Björn Lundén Information: Momsboken VISMA

Läs mer

entreprenörskap och innovation varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Liselotte Eriksson Dahl

entreprenörskap och innovation varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Liselotte Eriksson Dahl entreprenörskap och innovation LYFTer NÄRINGSLIVET varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Liselotte Eriksson Dahl Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Cecilia Hetrz Petra Mede Mikael Melitshenko Mia Spendrup

Läs mer

örebroregionen innovation & entreprenörskap varmt välkommen 17-23 nov 2014 fri entré Sveriges bredaste event inom innovation & entreprenörskap

örebroregionen innovation & entreprenörskap varmt välkommen 17-23 nov 2014 fri entré Sveriges bredaste event inom innovation & entreprenörskap LYFTer innovation & entreprenörskap örebroregionen varmt välkommen 17-23 nov 2014 fri entré Anette Valdemarsson Richard Tellström Camilla Ljunggren Marie Dahlgren Anders Johansson Elisabeth Thand Ringkvist

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Hur blir LAG ständigt bättre? Uppföljning och lärande i LAG Jacob Käll och Roger Gustafsson, Astrid Lindgrens hembygd

Hur blir LAG ständigt bättre? Uppföljning och lärande i LAG Jacob Käll och Roger Gustafsson, Astrid Lindgrens hembygd Hur blir LAG ständigt bättre? Uppföljning och lärande i LAG Jacob Käll och Roger Gustafsson, Astrid Lindgrens hembygd 96=LEADER II 2001= Leader+ Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd verkar lokalt i 4 kommuner

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april Nyhetsbrevet Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun Nr 3/2014 Glad påsk! Frukostmöte 16 maj Reservera redan nu fredag 16 maj för nästa frukostmöte för företagare! Frukostmötet blir denna gång tillsammans

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

I detta nummer: År 2015, nummer 2. Seminarie: Hur går företagen i Nora?

I detta nummer: År 2015, nummer 2. Seminarie: Hur går företagen i Nora? Till företag i Nora kommun från Företagarna i Nora, Nora köpmannaförening och Nora kommun. År 2015, nummer 2 I detta nummer: Frukostvärd den 11/2: Sundhetsbolaget i Nora AB och Quality For You. Tema: Turiståret

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek 1. Viktiga händelser under den gångna månaden Politikerbesök i Mjölby Den 16 mars besökte socialdemokraternas It politiska

Läs mer

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Ort Plats och Resultat vid fler aktiviteter Plats och Resultat Luleå Kulturens Hus Antal besökare/deltagare: ca 6-7 personer stannade

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

Omöjligt. 19-22 nov. Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan

Omöjligt. 19-22 nov. Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan Omöjligt Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan 19-22 nov Entreprenörskapsveckan är en del av Global Entrepreneurship Week. tisdag 19 nov Invigning och Open innovation

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

Redovisning Student Green Day

Redovisning Student Green Day Redovisning Student Green Day 2014-12-22 Sammanfattning Student Green Day är en mötesplats i form av en tävling. En mötesplats för studenter, lärare, näringsliv och offentlig sektor. För att få en tvärvetenskaplig

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning!

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning! Nyhetsbrev från NyföretagarCentrum nr 1 FEBRUARI 2010 o Kostnadsfria seminarier o Kurser (inte kostnadsfria) o Botvidia - Affärsnätverk för kvinnor i Botkyrka-Huddinge o Näringslivsdagar 9-11 feb i Södertälje

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Arbetsunderlag till handlingsplan

Arbetsunderlag till handlingsplan Arbetsunderlag till handlingsplan Digital delaktighet och kompetens Stärka och utveckla samverkansformer för a4 öka den digitala delak+gheten i länet. Planera och genomföra målgruppsanpassade åtgärder

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296?

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296? Juni och juli 2012 Under juni och juli har det hänt mycket på UMA. De inplanerade mötena, som nämndes i ett tidigare UMA-nytt, har genomförts med goda resultat. Vi har bland annat åkt till Katrineholm

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Dagens program. 10.00 Samling och fika (Kaffe, Thé och frukostbulle) 10.15 Välkomna Fredrik Davidsson ECE Network

Dagens program. 10.00 Samling och fika (Kaffe, Thé och frukostbulle) 10.15 Välkomna Fredrik Davidsson ECE Network Dagens program 10.00 Samling och fika (Kaffe, Thé och frukostbulle) 10.15 Välkomna Fredrik Davidsson ECE Network 10.20 Inledning Hur arbetar HM Skåne med transportplanering? Britt Carlsson-Green, Hållbar

Läs mer

Inspel från Social Entrepreneurship Network

Inspel från Social Entrepreneurship Network Inspel från Social Entrepreneurship Network Sven Bartilsson Coompanion Eva Carlsson, Tillväxtverket Anna-Lena Wettergren Wessman, ESF-rådet Vad kan/bör vi lära av Social entrepreneurship network Social

Läs mer

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 Främja kvinnors företagande 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 KVITS -kvinnors företagande inom ITS Syfte: Kartlägga alla företag som verkar inom logistik, IT och ITS och som drivs av kvinnor. Projektledare:

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott, måndagen den 4 mars 203 kl. 9- i Leja,

Läs mer

ANMÄL DIG NU! UTBILDNINGAR & SEMINARIER VÅREN

ANMÄL DIG NU! UTBILDNINGAR & SEMINARIER VÅREN ANMÄL DIG NU! UTBILDNINGAR & SEMINARIER VÅREN 2015 KURSER I FEBRUARI OCH MARS VALBEREDNING Ta tillfället i akt och lär dig mer om rollen i valberedningen och vilken din uppgift är i bostadsrättsföreningen.

Läs mer

2012-04-10 12/47. Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2012-04-10 12/47. Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2012-04-10 12/47 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget

Läs mer

Redovisning av Ekocentrum Projekt 121. SJV Dnr 19-12804/09 1. SAMMANFATTNING

Redovisning av Ekocentrum Projekt 121. SJV Dnr 19-12804/09 1. SAMMANFATTNING Redovisning av Ekocentrum Projekt 121 SJV Dnr 19-12804/09 1. SAMMANFATTNING Projektet har genomfört ett antal uppskattade och välbesökta aktiviteter och också stakat ut en intressant väg för Ekocentrum.

Läs mer

Coachande ledarskap 2014-12-22 15/19. OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till

Coachande ledarskap 2014-12-22 15/19. OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till 2014-12-22 15/19 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Människor har en inneboende potential som de ibland inte själva är medvetna

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Kvalitetshöjning inom potatisproduktion Journalnummer: 2010-1976 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med Nätverket av Bygderåd 150107 på Järnvägshotellet i Flen

Minnesanteckningar från möte med Nätverket av Bygderåd 150107 på Järnvägshotellet i Flen Minnesanteckningar från möte med Nätverket av Bygderåd 150107 på Järnvägshotellet i Flen Närvarande: Yvonne Nilsson Gauffin Flens Hembygdsförening, Krister Karlsson och Mats Frankenberg Vadsbro-Blacksta

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING MUSIK LIVE & ONLINE ON/OFF I LJUSDAL BRÄDSPEL & KINECT LÄSA PÅ OLIKA SÄTT TISDAG 12 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING För alla som vill prova på handarbete. Du som redan kan, kom

Läs mer

Framförhandlade föreläsningar

Framförhandlade föreläsningar - - - - Framförhandlade föreläsningar På föjande sidor listar vi färdiga föreläsningsalternativ från regionen. De är förberedda på att föreläsa vid behov om det ämnet som är beskrivet i texterna. Vi har

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar När människor systematiskt använder sina styrkor och bygger vidare på framgångsfaktorer och önskvärda lägen möjliggörs storverk. När vårt fokus

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51 Kostnadsfria seminarier under månaden Kurser Minikurser Vill du vara med i en ny TV-serie? TullNytt nr 20, 2008 Nutek: Myndigheternas

Läs mer

Kostnadsfria seminarier under månaden

Kostnadsfria seminarier under månaden Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum November 2008 Vecka 46 Kostnadsfria seminarier under månaden Kurser Minikurser Frukostmöte med Säkra Affärer 20/11 Kostnadsfria seminarier under månaden Ett

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan

Projektplan med kommunikationsplan Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad 2013-09-01 2014-08-31 Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer

Läs mer

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 Unga arbetslösa Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 KEY NOTE SPEAKER Ordförande, Riksdagens arbetsmarknadsutskott Tomas Tobé (m) PRAKTIKFALL FRÅN Jobba i Västerås Björn Nordén Temagruppen

Läs mer

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com

Läs mer

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster Syfte och mål med CeSams verksamhet CeSams verksamhet ska bidra till att uppnå målsättningarna i SKL:s strategi för esamhället:

Läs mer

Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se. Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se. Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se

Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se. Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se. Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se Coompanion Skaraborg skaraborg@coompanion.se Coompanion Fyrbodal fyrbodal@coompanion.se

Läs mer

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR RATTVIS HANDEL I SKOLAN DEN SOCIALA OCH ETISKA ASPEKTEN AV LARANDE FOR HALLBAR UTVECKLING Malmö är Sveriges första Fairtrade City. Genom att handla

Läs mer

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 Målet för Region Gävleborgs näringslivsutveckling är att fler företag startas, överlever och växer. Tillväxtverket fick, på uppdrag

Läs mer

Folkrätt för barn - vilja väl eller göra rätt?

Folkrätt för barn - vilja väl eller göra rätt? Folkrätt för barn - vilja väl eller göra rätt? Inbjudan och program Nationell konferens om barnets rättigheter Eskilstuna 4-5 februari 2009 Arrangörer: Inbjudan & Program Välkommen att delta i en konferens

Läs mer

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Samverkan och ledning Nätverksträffar Under hela projekttiden har nätverksträffar skett med andra projekt i länet. Samverkanskonferens för hela länet har en gång/år

Läs mer

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten Välkommen till IT-forum! IT SOM KONKURRENSMEDEL ny teknik goda exempel utvecklande möten En spännande dag i Sandviken Seminariedagen arrangeras för fjärde året i rad och syftet är att lyfta fram ny teknik

Läs mer

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-03 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Malin.Midler-Noren@malmo.se Tjänsteskrivelse Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Läs mer

Tillväxtföretag i Västernorrland

Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Syfte Projektets huvudsyfte är att skapa fler konkurrenskraftiga och växande företag, en växande lokal ekonomi och fler arbetstillfällen

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Välkommen till Introtown Internet Service AB

Välkommen till Introtown Internet Service AB Välkommen till IntroShop Data AB Välkommen till Introtown Internet Service AB Introtown Internet Service AB har utvecklat olika programvaror: IntroShop Booking Hotellbokningsystem byggt för access, och

Läs mer

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige Vision Västra Götaland det goda livet Gemensam vision för utvecklingen i Västra Götaland. Har tagits fram i samarbete med bland andra kommunerna i

Läs mer

Länsbygderådet Sörmland

Länsbygderådet Sörmland Länsbygderådet Sörmland Nyhetsbrev mars 2015 Hej! Här kommer årets andra Nyhetsbrev med aktuell info från Länsbygderådet. Nyhetsbrev med aktuell information, tips om aktiviteter och kompete nsutvecklande

Läs mer

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås Utveckling och omställning Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås 1 Innehållsförteckning Förord Bakgrund Projektets syfte Projektets deltagare Projektets upplägg Projektets mål Resultat Enkätundersökningar

Läs mer

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS För att ge studenter en extra möjlighet att lära om branschen anordnar TUR ett speciellt seminarieprogram med intressanta föreläsare från olika delar av branschen.

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Vad innebär konventionen för Sverige? När Sverige ansluter sig till landskapskonventionen åtar

Läs mer