Slutrapport Framtidsdag/ Seminarieserie Med stöd av Stiftelsen Bergslagens Sparbank och Sparbanken Nya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Framtidsdag/ Seminarieserie Med stöd av Stiftelsen Bergslagens Sparbank och Sparbanken Nya"

Transkript

1 Slutrapport Framtidsdag/ Seminarieserie Med stöd av Stiftelsen Bergslagens Sparbank och Sparbanken Nya Bidrag till utbildning av handledare, mikro- och småföretagare och hantverkare i framtidens handel och e- handel Kontaktpersoner Susann Rickan, Mobil , Klas Brynte, Mobil , Sammanfattning av projektet Projektet har varit lyckat med ca 20 personer som lärt sig mer om e- handel och lika många shoppar har sett dagens ljus. 3 shoppar är publika. Att starta shoppen är lätt men man har märkt att det krävs underhåll och tid för att få den att rulla. Lärare/ coacher har utbildats fortlöpande. Projektet har också kontinuerligt coachat företag som intresserat sig för e- handel. Deltagarna har uttryckt uppskattning av att diskutera e- handel i allmänhet. Önskningar har framkommit från deltagarna om en plattform där de kan synas med sina verksamheter, B2B. I Kopparberg diskuterades en portal för hantverkare. I Lindesberg diskuterades en e- handelsutbildning för enbart hantverkare. I Nora har hörts önskningar om detsamma. Projektet enligt projektplanen Vi planerade ett seminarie av Kairos Future som ger en trendspaningsrapport kring handel i framtiden. En seminarieserie där lokala e- handlare delar med sig av sina erfarenheter och företag får hjälp att hitta det e- handelsverktyg som passar dom bäst. De som vill får hjälp att bygga en enkel e- handelsshop med Tictail. Genomfört i projektet Projektet startade våren 2014 med en framtidsdag som fokuserade på den digitala utvecklingen och de möjligheter och förutsättningar det innebär för företagande i glesbygd och mindre städer. Totalt deltog ett hundratal personer, både företagare, beslutsfattare och offentlig sektor. Reaktionerna har varit idel positiva. Se bilaga 1 - Inbjudan_framtidsdagen_ pdf Under våren 2014 genomfördes (med stöd av Sparbankstiftelsen Bergslagen) Tictail- utbildningar i Nora, Lindesberg och Kopparberg med ca 20 deltagare. Lärare/ coacher har utbildats fortlöpande. Företagsrådgivare på Bergslagens Sparbank informerades i kommunerna. Därpå följde coaching till de företag som kommit igång med Tictail och stöd till företag som velat komma igång men inte varit med på kursen. Under hösten 2014 genomfördes utbildningen i Hällefors (med stöd av Sparbankstiftelsen Nya). Se bilaga 2 - Inbjudan till Tictail i fyra kommuner.pdf Vi har också startat ett nätverk och en plattform för vidareutveckling och nätverkande på

2 Vad blev det för resultat? 3 nya e- shoppar har startats och ett femtontal personer ligger i vänteläge med kunskap i bagaget. Det finns nu fler personer i vårt område som fått egen erfarenhet och kan sprida kunskap om framtiden handel och e- handel. En grupp har jobbat vidare med att skapa en portal med e- butiker där man kan handla lokalt, något som efterfrågats under projektets gång. Vi genomförde projektet Nora kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun med stöd från med stöd av Sparbankstiftelsen Bergslagen och i Hällefors kommun med stöd av Sparbankstiftelsen Nya. Susann Rickan, projektledare och företagare, Klas Brynte, näringslivsutvecklare i Nora kommun, Jan Reuterhäll, entreprenör och upphandlare Nora kommun, Ingrid Wieselgren- företagare, Thomas Hegefors, mediapedagog, Monica Bergström, företagare, Ronnie Faltin- Företagare, entreprenör och mediapedagog. Deltagare i projektet Deltagare Nora Ann- Sofie Windh, Lena Larje, Anita Maria Karlsson, Aulis Syväjärvi, Anne Andersson, Camilla Brynte, Marie Brunning, Thomas Carlsson, Kjell Arvidsson, Cecilia Jansson och Althea Bohman. Lärare: Susann Rickan. Deltagare Lindesberg Peder Eriksson, Ingrid Wieselgren och Åsa Falk. Lärare: Thomas Hegefors. Deltagare Ljusnarsberg: Sven Wallin, Minna Rosell, Victoria Karlsson, Clifford Hallberg, Irming Cronström, Gunilla Pöchhacker, Carina Olsson, Ronnie Faltin och Monica Bergström. Lärare: Ingrid Wieselgren, Jan Reuterhäll och Susann Rickan. Deltagare Hällefors: Kim Mattsson, Magda och Frank på CE markingnordic.se, Eva- Lena Andersson, Uta Riedel, Peter Nyström och Micke Andersson. Lärare: Monika Bergström och Susann Rickan. Deltagare Bergslagens Sparbank Liselotte Lindkvist, Nora, Linda Gustavsson, Lindesberg, Ann Sofie Almén, Ljusnarsberg. Informatör: Susann Rickan. Projektets förankring i samhället Medlemmarna i Företagarföreningarna i respektive kommun bjöds in att delta både på framtidsdagen om e- handel och till seminarieserien. På framtidsdagen deltog ALMI, Regionförbundet Örebro län, Länsstyrelsen, Leader Bergslagen, samt representanter från alla kommunerna. Det kvinnliga nätverket Q- Nora har inom ramen för projekt JämFÖR parallellt jobbat med förberedande insatser inför framtidsdagen för att öka kvinnors inflytande och delaktighet i processen. Resultatet som sammanställdes i en dokumentation som sprids till nyckelpersoner, beslutsfattare och politiker för att skapa påverkan/förändring.

3 Samarbete med andra organisationer, föreningar, kommuner och företag Det var ett samarbetsprojekt mellan kommunerna och vi sökte stöd tillsammans. Företagarföreningarna i kommunerna visade också sitt intresse i ansökan och bjöds in till utbildningarna. Projektet har skapat samarbeten mellan företag och länkar mellan människor som är intresserade av e- handel i allmänhet. Hemsidan skapar en bra grund för fortsatt kommunikation och gemensamma affärer i nätverket. Därför ville vi genomföra projektet Vi ville stärka upp kunskaperna vad gäller kunskaper i och kring e- handel. Möjliggöra för fler företag att starta webbshop på ett enkelt sätt. Till vem riktade sig projektet Projektet riktade sig till företag som vill ha ytterligare ett ben i sin verksamhet. Kommunerna som helhet har fått mest nytta av projektet. Fler människor är mer insatta i e- handelsfrågor och de problem som finns kvar att lösa. Vad genomfördes i projektet Projektet genomfördes mellan april 2014 och februari Aktiviteter Ett seminarie om framtiden handel Utbildning vid 8 tillfällen i Tictail Fortlöpande utbildning av lärare i Tictail Efterföljande coaching Vad har gått som planerat? Allt i projektet har gått som planerat Vad har fungerat bättre än förväntat Att sprida ut utbildningstillfällena över tid var bra eftersom vissa deltagare åkte till en annan kommun om de inte kunde vara med i sin egen. Vad har fungerat sämre än förväntat Projektet beräknades vara slutfört den 15 jun 2014 men det visade sig vara praktiskt omöjligt med rekrytering av lärare i resp. kommun. För företagen är det en omställningsprocess att både hålla igång den ordinarie verksamheten och samtidigt starta upp e- handel. Det går det inte av sig själv bara för att man startat upp e- shoppen. Den måste kombineras med andra marknadsaktiviteter och produkterna måste vara aktuella. Det har också visat sig att man också måste vara uthållig. Projektets mål Att förbereda företagare på den omställning som sker när konsumenterna ändrar sina köpbeteenden. Ökad e- handel genom att Företagen blir medvetna om den förestående förändringen Resultatet Fler startade e- shoppar Ökad medvetenhet med möjligheter och svårigheter vad gäller e- handel. Ett nätverk med kompetens kring e- handel

4 En nätverk och en förening som tillvaratar kompetens och stimulerar framtida affärer. Miljö och hållbar utveckling Projektet öppnar dörrar för att fler e- handlare och företagare producerar från landsbygden och hakar på KNÖL- kommunernas rutter när de ev. blir av. (Kommunal SamlastningsCentral) Växjö har minskat sina utsläpp och har ökat andelen lokalproducerad mat i sina skolor och äldreboenden efter sin satsning. Ungdomar, kvinnor och personer med utländsk bakgrund Det kvinnliga nätverket Q- Nora har jobbat i ett parallellprojekt inom ramen för projekt JämFÖR. Syftet är att få fler kvinnor delaktiga i Bergslagens framtida näringsliv, verka för att förbättra kvinnors möjligheter att starta och driva företag, sprida goda exempel/erfarenheter från programmet Främja kvinnors företagande till makthavare och politiker samt verka för att jämförperspektivet finns med i framtidens näringsliv i Bergslagen. Projektets mätbara resultat 3 nya e- handlare i kommunerna 4 personer som har lärt sig verktyget i grunden, har provat att sälja och kan hjälpa andra. Ca 15 personer som vet vilka möjligheter som finns, vet mer om e- handel och kan hjälpa andra. Spridning av resultatet Via hemsidan Kostnader i projektet och finansiering Se bilaga 3 - Kostnadssammanställning.xlsx Analys och slutsats Vi är en bit på väg för att möta framtidens handel, inte minst med tanke på de möjligheter som ges om KNÖL- kommunerna väljer att satsa på samordnad varudistribution och bjuder in det privata att haka på rutterna. Men det finns ännu mycket att göra för att klara den omställning som sker apropå kundernas ändrade köpvanor. Förra året ökade näthandeln med 16 % enligt e- barometern. Här krävs det nytänk och innovation och att man lyssnar på behoven från alla inblandade. Nästa steg I nästa steg vore det lämpligt att undersöka marknaden; den lokala handelplatsen (privatpersoner och besökare), den virtuella handelplatsen (internationellt) samt den kommunala handelplatsen (kommunerna som kund) utifrån olika aspekter. Vi vill också anordna ett seminarium kring e- handel och e- marknadsföring för att engagera flera grupper; producenter, konsumenter, förädlare (caféer, butiker, restauranger, och kommuner), intressenter (bygdegårdar, glesbygdsbor etc.), logistiker, media samt beslutsfattare och finansiärer. Ta ett avstamp i omvärlden där det finns många behov och idéer. Det kan starta en innovationsprocess, där alla känner sig delaktiga. // Susann Rickan,

5 Inbjudan till en dag om framtidens handel framgång med digital utveckling Välkommen till en framtidsdag där vi pratar om hur du kan öka ditt företags tillväxt med hjälp av den digitala utvecklingen. Framtidsdagen är inledningen på en process där du som företagare kan lära dig mer om hur du kan starta E-butik, förbättra din digitala marknadsföring, hitta nya kunder och marknader samt delta i kompetensutvecklande nätverk. Under dagen berättar vi mer om de projekt som är på gång. Kairos Futures internationella forskning visar att de framgångsrikaste företagen är de som har Future Sense, en förmåga att systematiskt leta efter framtida trender och förändringar i sin verksamhet och miljö. Seminariet syftar till att väcka intresse bland småföretagare i Bergslagen kring att utveckla sina affärer genom digitala möjligheter. Tid: Torsdag 6 mars kl Plats: Nora stadshotell Anmälan: Mer information finns på Det är svårt att förutspå framtiden: I think there is a world market for maybe five computers. Thomas Watson, chairman of IBM, There is no chance that the Iphone is going to get any significant market share. No chance. Microsoft CEO Steve Ballmer, Remote shopping, while entirely feasible, will flop. Time Magazine 1968

6 Framtidsdagen 6/3 Upplägg Fyra kommuner i norra Örebro län bjuder in småföretagare i kommunerna i Bergslagen till ett framtidsseminarium. Seminariet omfattar en halvdag. Innehållet fokuseras kring den digitala utvecklingen och de möjligheter och förutsättningar det innebär för företagande i glesbygd och mindre städer. Syfte Seminariet syftar till att väcka intresse bland entreprenörer och beslutsafattare i Bergslagen för att utveckla sina verksamheter genom digitala möjligheter. Upplägg Kairos Future genomför ett seminarium där flera inspel i form av tematiska föreläsningar blandas med diskussioner kring de teman som tas upp i föreläsningarna, och vad de betyder för Bergslagens förutsättningar att utveckla sitt småföretagande. Seminarierna avslutas med summering i storforum. Därefter följer en föreläsning av representant från E-fabriken som visar exempel på hur utvecklingsarbeten på området kan gå till i pratiken. Exempel tas upp kring vad som redan är på gång i kommunerna och dagen avslutas med en sammanfattning Tema 1: Bergslagen mot T-samhället. Värdekedjan i T-samhället börjar med tillgång på information. Det handlar om vilka nya idéer man får via människor och vilka virtuella digitala resurser man har. Kedjan producerar allt oftare hela tankekoncept istället för varor. Kairos Future Vi ser nu allt tydligare den utveckling som det moderna samhället går in i, och som fått många namn och beskrivningar Supercapitalism (Reich), Flat world (Friedman) eller Spiky world (Florida). Vi beskriver den som en utveckling mot ett tankebaserat samhälle, ett T-samhälle där världen blir mer uppkopplad, integrerad och platt - samtidigt som befolkning, innovation och ekonomi tenderar att koncentreras till allt färre centra. De horisontella och vertikala krafter som bygger upp T:et beskrivs, logiken bakom och hur denna utveckling tar sig uttryck i Sveriges kommuner och regioner. Föreläsningen avslutas med en kommentar kring Bergslagens sammanhang och förutsättningar i T-samhället Tema 2: Det digitala driver utvecklingen - stora möjligheter för svenska småföretag. En allt större del av vår värld översätts idag snabbt i digitala termer. Allt som kan digitaliseras kommer digitaliseras, och växande datamängder och digitala flöden får en allt större betydelse i

7 samhället. Digitala verktyg och IT har redan medfört stora förändringar för såväl individer som samhället i stort och utvecklingen på området går allt snabbare. Här finns möjligheter till förbättrad service och effektivare värdeskapande på många områden. Med den nya tekniken föds också nya affärslösningar. Blocket, Spotify, Netflix, Apple och Google är exempel på företag och tjänster som på olika sätt helt ritat om kartan i flera branscher. Nya system för värdeskapande har också vuxit fram där crowds (stora grupper av människor på nätet, ex kunder) släpps in i innovationsprocesser (crowd innovation) eller finansieringslösningar (crowd financing). Svenska småföretag har stora möjligheter att förbättra sina affärer genom digital utveckling och här finns också möjligheter till stort stöd från både nationellt, regionalt och lokalt håll. E-handel öppnar möjligheter att nå internationella marknader. Trenden är att i ökad utsträckning agera Socialt, Lokalt och Mobilt (SoLoMo). Det ökar potentialen för affärsverksamheter att frodas, även om de befinner sig långt från de stora marknaderna. Men det gäller att synas, fånga intresse och förvalta all uppmärksamhet man får, samt att göra det så enkelt som möjligt för kunderna att gå från intresse till köp Paus med diskussion och smörgås Summering i storforum. Diskussionerna i varje grupp samlas upp i en dokumentation som de närvarande producerar utifrån sina samtal Exempel: E-fabriken visar exempel på hur utvecklingsarbeten på området kan gå till i praktiken. Information kring vad som är på gång i kommunerna: Logistikcenter, Fiberutbyggnad, Livsmedelsprojekt, E-handelsutbildning, E-handelsportal mm Sammanfattning kring den fortsatta e-handelsprocessen och den digitala utvecklingen/ agendan i kommunerna. OBS! Anmälan med namn och e-post för samtliga deltagare på Kampen för överlevnad för Sveriges kommuner har bara börjat. Att vara fysiskt nära har blivit mindre viktigt. Det som istället spelar roll är att vara ekonomiskt och idémässigt sammankopplande med varandra. Kairos Future

8 Framgång med digital utveckling Välkommen på Kurs i Tictail Med Tictails plattform kan du öppna en webbutik med några klick. Du är i gott sällskap. Över grymma butiker använder redan Tictail. Månd. 5 maj och tors. 8 maj Tid och plats: Kl (3 x 2 timmar). Hjernet utbildningscenter, Nora. Ta med egen dator med nätverkskort för WiFi eller en egen internetsticka. Läs gärna mer på Har du frågor? Kontakta Projektledare/ Lärare Susann Rickan på Kursen är initierad av: Nora kommun, Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs kommun. Finansieras av Sparbankstiftelsen Bergslagen. E-barometern

9 Framgång med digital utveckling Inbjudan kurs i Tictail Med Tictails plattform kan du öppna en webbutik med några klick. Du är i gott sällskap. Över grymma butiker använder redan Tictail. Tisd. 22 maj och torsd. 27 maj Tid och plats: Kl (3 x 2 timmar). Masugnen utbildningscenter, Lindesberg. Ta med egen dator med nätverkskort för WiFi eller en egen internetsticka. Max 10 personer. Läs gärna mer på Anmälan till: Thomas Hegefors på eller före den 17/5. Fler chanser: Kursen går i Kopparberg i mitten av juni Kontakta projektledare Susann Rickan, för mer info. Kursen är initierad av: Nora kommun, Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs kommun. Finansieras av Sparbankstiftelsen Bergslagen. E-barometern

10 Framgång med digital utveckling Den 6 mars hölls en dag där kommunerna i norra Örebro län diskuterade den digitala utvecklingen och Framtidens handel. Här är två vägar vidare till ny inspiration. Sälja via Nätet- inspiration Tis 10 juni , Stora Gården, Kopparberg Gunilla Pöchhacker berättar om sina erfarenheter av att sälja på Nätet via Tictail (www.tictail. com) en enkel webbutik på nätet och om Timecenter en bokningslösning på Nätet (www. timecenter.com) för dig som är frisör, massör, naprapat, tandläkare, driver spa eller gym. Jan Reuterhäll berättar om E-fabrikens företagsutvecklingsarbete i praktiken kopplat till möjligheterna som finns i KNÖL-kommunerna med logistikcenter, fiberutbyggnad, livsmedelsprojekt, e-handelsutbildning, e-handelsportal mm. Anna-Karin Perrin berättar om sin kontakt med Anna Åberg, Digital Nomad (www.annaaberg.se), och hur hon inspirerats till företagsutveckling och att börja sälja via Nätet. Anmälan till: Gunilla Pöchhacker på eller före den 6/6. Kaffe och smörgås finns att köpa för 50 kr. Bygg din egen e-butik Tis 17 juni , Kyrkbackskolan Här får du en introduktion i vilka verktyg som finns för att skapa e-butik och sälja via Nätet och Jan Reuterhäll berättar om Bergslagens möjligheter (Se ovan). Största delen av kvällen jobbar vi praktiskt med Tictails plattform och du har en egen webbutik när kvällen är slut. Du är i gott sällskap. Över grymma butiker använder redan Tictail. Egen laptop med WiFi-kort eller internetsticka är ett krav. Max 10 personer. Läs gärna mer om tjänsten på på Anmälan till: Ingrid Wieselgren på eller före den 6/6. Frukt och vatten finns att tillgå under kvällen. Finansieras av Sparbankstiftelsen Bergslagen och Sparbankstiftelsen Nya (Hällefors). Initierat av: Nora kommun, Hällefors kommun, Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs kommun.

11 Framgång med digital utveckling Den 6 mars 2014 hölls en Framtidsdag där kommunerna i norra Örebro län diskuterade den digitala utvecklingen och Framtidens handel. Vid två tillfällen under hösten erbjuds du ny inspiration. Sälja via Nätet- Inspiration Ons 8 okt , Biblioteket, Hällefors Under kvällen berättar Susann Rickan om sina erfarenheter av att sälja via Tictail på Internet. Hur startar man upp, vad ska man tänka på, vilka fallgropar som finns och om andra tekniska alternativ. Hon berättar också om möjligheterna som finns i KNÖL-kommunerna med logistikcenter, fiberutbyggnad, livsmedelsprojekt, e-handelsportal mm. Du får en introduktion till Tictail som är ett gratis verktyg för att sälja på nätet. Över grymma butiker använder redan Tictail som är ett gratis verktyg för att sälja på nätet. Läs mer om tjänsten på Anmälan till: Monica Bergström på eller före den 3/10. Frukt och vatten finns att tillgå under kvällen. Bygg din egen e-butik Ons 15 okt , Biblioteket, Hällefors Under kvällen arbetar vi praktiskt med med Tictails plattform och du har en egen webbutik när kvällen är slut. Egen laptop med WiFi-kort eller internetsticka är ett krav. Ta gärna med dig en idé och bilder. Max 10 personer. Det är en fördel om du redan har ett Paypalkonto, som är den enklaste betalningslösningen i Tictail. Det är enkelt och gratis och du gör det på Andra betalningslösningar finns att köpa till. Anmälan till: Monica Bergström på eller före den 10/6. Frukt och vatten finns att tillgå under kvällen. Finansieras av Sparbankstiftelsen Bergslagen och Sparbankstiftelsen Nya (Hällefors). Initierat av: Nora kommun, Hällefors kommun, Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs kommun.

12 Framtidsdag/ Seminarium Finansiering Förväntad Reell Extern Sparbanken Nora kommun Hällefors Kopparberg Lindesberg ALMI Leader Regionförbundet 5000 Länsstyrelsen Sparbanksiftelsen Bergslagen Sparbankstiftelsen Nya Intern Administration Lokal, 4 kommuner á 6250kr Total finansiering varav extern Kostnader exkl. moms Framtidsdagen: Budget Förbrukat Återstår Projektledare 500/h Kairos Future Övriga föreläsare Fika och frukt , ,93 Lokal (och ljud) ,57 301,43 Marknadsföring Övrigt Delsumma ,5 3345,5 Seminarieserie: Projektledare 500/h Telefon och resor Marknadsföring, information

13 Utbildning Tictail 500kr/h Coachning 500/h Övrigt Proj.ledning Hällefors Coachning ftg Hällefors Utbildning Hällefors Delsumma seminarieserie Lokal 4 kommuner á 6250kr Summa ,5-854,5

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Till företag i Nora kommun från Företagarna i Nora, Nora köpmannaförening och Nora kommun.

Till företag i Nora kommun från Företagarna i Nora, Nora köpmannaförening och Nora kommun. Till företag i Nora kommun från Företagarna i Nora, Nora köpmannaförening och Nora kommun. År 2014, nummer 5 I detta nummer: Fokus på näringsliv Frukostvärd: Handelkammaren Vecka 47 blir det Mälardalen

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

I detta nummer: Behöver du kompetens i din styrelse? Film från GEW-veckan

I detta nummer: Behöver du kompetens i din styrelse? Film från GEW-veckan I detta nummer: Frukostvärd 13/1: NyföretagarCentrum Bergslagen TEMA: Hur ser vårt företagande ut och hur kan vi öka företagandet? Nytt från Företagarna - Årsmöte Handelskammarens vårevenemang - Seminarier

Läs mer

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8 Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005 Gruppens förväntningar på dagen 15/8 - sätta ner foten - kunna få med dem det handlar om - se en framtid för handeln i Eslöv, attraktivt och

Läs mer

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 On-going evaluation Lärande utvärdering Följeforskning Utvärderingen ska vara användbar under resans gång Löpande återkoppling av iakttagelser/

Läs mer

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera.

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. Projektskafferiet 2015 Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. 2 Vi vill förenkla för din förening. Vårt koncept Projektskafferiet är ett

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda?

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda? antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013 Vad är en digital agenda? Till skillnad från en bredbandsstrategi tar den digitala agendan upp helheten kring IT. Allt från användandet,

Läs mer

Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom området.

Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom området. INBJUDAN 2015-08-24 1 (5) Sektionen för demokrati och styrning Anders Nordh Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Sölvesborg december 2006 Verksamhetsberättelse 2005-2006 Bakgrund Regionalt Resurscentrum för kvinnor i Blekinge (RRC Blekinge) var ett projekt som drevs av Region Blekinge i samarbete med NUTEK och Länsstyrelsen.

Läs mer

Kartläggning av företagets utvecklingsbehov. Nätverksträff. Tema lönsamhet. Individuellt val av kompetensutveckling. Tematräff i nätverket 1 ggr/månad

Kartläggning av företagets utvecklingsbehov. Nätverksträff. Tema lönsamhet. Individuellt val av kompetensutveckling. Tematräff i nätverket 1 ggr/månad Företagsutveckling individuellt och i nätverk Ölandsnätet är byggt för att ge företagen på Öland en möjlighet att kompetensutveckla sig, ta vara på gemensam kompetens och samtidigt lära känna företagare

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 Målet för Region Gävleborgs näringslivsutveckling är att fler företag startas, överlever och växer. Tillväxtverket fick, på uppdrag

Läs mer

Arbetsunderlag till handlingsplan

Arbetsunderlag till handlingsplan Arbetsunderlag till handlingsplan Digital delaktighet och kompetens Stärka och utveckla samverkansformer för a4 öka den digitala delak+gheten i länet. Planera och genomföra målgruppsanpassade åtgärder

Läs mer

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB Vindkraft Öst Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB VKÖ-träff, program 22 maj, Lindesberg 09.00 Samling, kaffe & smörgås 09.30 Inledning, syfte med dagen, deltagarpresentation

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER NOGA UTVALDA SAJTER Sveriges största mötesplats

Läs mer

KUR - Kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykiatrisk diagnos/funktionsnedsättning.

KUR - Kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykiatrisk diagnos/funktionsnedsättning. Inbjudan KUR - Kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykiatrisk diagnos/funktionsnedsättning. Försäkringskassan har fått regeringens uppdrag att stimulera en gemensam kunskapsutveckling

Läs mer

EKONOMI, HANDEL & ADMINISTRATION. Inbjudan till vårens inspirationsträff! GRÄNSLÖST LÄRANDE

EKONOMI, HANDEL & ADMINISTRATION. Inbjudan till vårens inspirationsträff! GRÄNSLÖST LÄRANDE EKONOMI, HANDEL & ADMINISTRATION Inbjudan till vårens inspirationsträff! GRÄNSLÖST LÄRANDE Välkommen till Libers och Vismas inspirationsträff i entreprenörskap! Förberedelserna för att möta GY2011 är i

Läs mer

Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden

Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden 1 SLUTRAPPORT Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden Dnr LNM-2010-42 Mötesplats Bredgården Stödmottagare Bred Föreningsgård Ekonomisk Förening Kontaktpersoner:

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Rapport november Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Viktiga händelser under den gångna månaden Styrgruppen samlades för ett första möte den 23 november. Kerstin Olsson, Anne Hederén,

Läs mer

Idéutmaning (ar) i Bolmenbygden

Idéutmaning (ar) i Bolmenbygden Idéutmaning (ar) i Bolmenbygden Företagsamma Bolmenbygden Projektutveckling 2010-2012 Finansierat av 3 Leaderområden Ett samarbete mellan myndigheter, näringsliv och ideella krafter i 4 kommuner Projektägare:

Läs mer

Ungdomsprojekt i praktiken

Ungdomsprojekt i praktiken Ungdomsprojekt 2013 200 i praktiken Projektbeskrivning, Matchning för arbetspraktik till arbetslösa ungdomar och till funktionshindrade ungdomar med särskilda behov i Vaggeryds kommun. 2(7) Bakgrund Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

Bergskraft och samarbetspartners bjuder in till. Gruv Onsdag den 26 oktober 2011 i Grängesberg. Samhällsutveckling i gruvlampornas sken!!

Bergskraft och samarbetspartners bjuder in till. Gruv Onsdag den 26 oktober 2011 i Grängesberg. Samhällsutveckling i gruvlampornas sken!! Bergskraft 11 13 och samarbetspartners bjuder in till Gruv+ 2011 Onsdag den 26 oktober 2011 i Grängesberg Samhällsutveckling i gruvlampornas sken!! -Hur skall det redan hårt belastade järnvägsnätet inom

Läs mer

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Förstudie Integration

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Förstudie Integration Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-10-31 Projektnamn Förstudie Integration Journalnummer 2010-7716 Diarienummer TM080 Stödmottagare/projektägare Leader

Läs mer

file://c:\documents and Settings\saca01\Lokala inställningar\temp\notese33295\~we...

file://c:\documents and Settings\saca01\Lokala inställningar\temp\notese33295\~we... Page 1 of 5 Ser nyhetsbrevet konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Till hemsidan Skicka vidare Prenumerera Avprenumerera Företagarlunch 10 april Den alltid lika välbesökta företagarlunchen arrangeras

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

~6% Globala skiften, framtidsutmaningar, T-samhället och kommunen. En ljusnande framtid? FUTURE& Researchbased& STRATEGY& Future-& based&& strategy&

~6% Globala skiften, framtidsutmaningar, T-samhället och kommunen. En ljusnande framtid? FUTURE& Researchbased& STRATEGY& Future-& based&& strategy& Globala skiften, framtidsutmaningar, T-samhället och kommunen UMEÅ KOMMUN, 31 mars 2014 - Daniel Lindén FUTURE& Researchbased& foresight& STRATEGY& Future-& based&& strategy& ACTION& Strategy& enforcement&!

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Från nybygge till sprudlande mötesplats

Från nybygge till sprudlande mötesplats Från nybygge till sprudlande mötesplats 2011 2014 Utvecklings- och innovationscentrum för gröna näringar Innovation Tema Teknikutveckling Affärsutveckling Jordbruk Skogsbruk Mat Djurhållning Förnybar energi

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser Tullverket informerar Björn Lundén Information: Soloföretag Nutek: Inspiration - hur

Läs mer

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV Vägledning Bra lärmiljö Möten med andra Kontakt med UBA Tänka nytt Vara uppdaterad om teknikutv. Ha koll på vad som händer inom utb.omr. Servicenivå och bemötande

Läs mer

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 Främja kvinnors företagande 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 KVITS -kvinnors företagande inom ITS Syfte: Kartlägga alla företag som verkar inom logistik, IT och ITS och som drivs av kvinnor. Projektledare:

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

Välkommen till ett nytt SNAB-år!

Välkommen till ett nytt SNAB-år! Verksamhetsplan 2015 Välkommen till ett nytt SNAB-år! Med företagens bästa i fokus kommer 2015 präglas av tillväxt och business to business. Konkret innebär det fokus på aktiviteter som skapar möjligheter

Läs mer

Arbetsunderlag till handlingsplan

Arbetsunderlag till handlingsplan Digital delaktighet och kompetens Stärka och utveckla samverkansformer för a4 öka den digitala delak+gheten i länet. Kartlägga nuläge och u/från det planera och genomföra målgruppsanpassade åtgärder för

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

AttrAktiv näringslivs- kommun Stärk er konkurrenskraft: Best practise! Effektiv företagsservice Hållbar tillväxt Stimulera nyföretagande TALARE

AttrAktiv näringslivs- kommun Stärk er konkurrenskraft: Best practise! Effektiv företagsservice Hållbar tillväxt Stimulera nyföretagande TALARE AttrAktiv näringslivs- kommun 2013 inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 september 2013 TALARE Tillväxtverket Anneli Sjögren Avdelningschef Entreprenörskap och företagsutveckling PRAKTIKFALL FRÅN

Läs mer

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Nationell politik och kompetensplattformarnas uppgifter och möjligheter DATUM 20 oktober 2015 TID PLATS DAGENS VÄRD Kl. 10.30

Läs mer

Resultat Varberg. 64 respondenter

Resultat Varberg. 64 respondenter Resultat Varberg 64 respondenter 1 2 Kommentarer Starta-eget kurs Gick några ggr på entreprenörskolan när jag hållit på några år Inte individanpassat, dessutom mer information snarare än dialog. Upplevde

Läs mer

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar När människor systematiskt använder sina styrkor och bygger vidare på framgångsfaktorer och önskvärda lägen möjliggörs storverk. När vårt fokus

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt. Älmhult och Rydaholm Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson

Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt. Älmhult och Rydaholm Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt Älmhult 161017 och Rydaholm 161019 Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson Planering för kvällen Presentationsrunda Leader Linné Småland och leadermetoden

Läs mer

Slutrapport, Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnr: 2009-3978

Slutrapport, Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnr: 2009-3978 Slutrapport 1. Projekt Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnummer: 29-3978. Stödmottagare: Siljansnäs Sockenkontor Ekonomisk förening 2. Kontaktpersoner Jonny Wikström Siljansnäs

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan - 2016-1 Inledning Hela Sverige ska leva Sjuhärad är kanske viktigare än någonsin. I och med en ny omvärld, nya utmaningar och nya möjligheter har vår organisation en mycket viktigt roll

Läs mer

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 UTLYSNING Kooperativ utveckling Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 Sista ansökningsdag den 22 november 2011 Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens

Läs mer

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 februari 2011 TALARE Örebro universitet Umeå kommun Jan Brännström Jan Hjelte Uppsala

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Råd och lärdomar. från en filminspelning i Nora

Råd och lärdomar. från en filminspelning i Nora Råd och lärdomar från en filminspelning i Nora Maria Lang Noras egen deckardrottning Maria Lang (1914-1991), eller Dagmar Lange Lästa och kritiserade deckare Traditionella pusseldeckare med kommissarie

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

FRÅN HINDER TILL LÖSNINGAR REGIONAL SAMVERKAN KRING ETABLERING AV NYANLÄNDA INVANDRARE

FRÅN HINDER TILL LÖSNINGAR REGIONAL SAMVERKAN KRING ETABLERING AV NYANLÄNDA INVANDRARE FRÅN HINDER TILL LÖSNINGAR REGIONAL SAMVERKAN KRING ETABLERING AV NYANLÄNDA INVANDRARE VI HOPPAS KUNNA INSPIRERA OCH VISA PÅ VÄGEN FRAMÅT Lyfta fram lärdomar kring hur samverkansbaserat regionalt utvecklingsarbete

Läs mer

Inspirationsdag. Egenvård i vår mångkulturella vardag 11 februari 2009 / Dokumentation

Inspirationsdag. Egenvård i vår mångkulturella vardag 11 februari 2009 / Dokumentation Inspirationsdag Egenvård i vår mångkulturella vardag 11 februari 2009 / Dokumentation Målet med samarbetet Stärka egenvårdsförmågan hos länets invånare. Deltagare Av de utsedda kontaktpersonerna deltog

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Hur blir LAG ständigt bättre? Uppföljning och lärande i LAG Jacob Käll och Roger Gustafsson, Astrid Lindgrens hembygd

Hur blir LAG ständigt bättre? Uppföljning och lärande i LAG Jacob Käll och Roger Gustafsson, Astrid Lindgrens hembygd Hur blir LAG ständigt bättre? Uppföljning och lärande i LAG Jacob Käll och Roger Gustafsson, Astrid Lindgrens hembygd 96=LEADER II 2001= Leader+ Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd verkar lokalt i 4 kommuner

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN HAMMARÖ 12-02-14

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN HAMMARÖ 12-02-14 AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN HAMMARÖ 12-02-14 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Heldag i en kommun Hammarö Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

Förverkliga din företagardröm!

Förverkliga din företagardröm! Förverkliga din företagardröm! Dags att gå vidare med din idé! Du får hjälp med att starta eller utveckla ditt företag. Välkommen med din ansökan senast 19 maj. www.kickstart2011.se Västerås Science Park

Läs mer

Informationsbrev. Plats Yxtaholms slott i Flens kommun (yxtaholmsslott.se)

Informationsbrev. Plats Yxtaholms slott i Flens kommun (yxtaholmsslott.se) Till Ordförande i landstingsstyrelsen och kommunstyrelser Landstingsdirektören samt kommudirektörer som beslutat delta i utbildningssatsningen Att investera i framtiden. Informationsbrev Välkommen till

Läs mer

Regionerna och omvärlden

Regionerna och omvärlden Inbjudan Regionerna och omvärlden tillväxtorienterad omvärldsbevakning och dess faktiska nytta 25 september i Stockholm System för lärande Nutek har i uppdrag att följa upp arbetet som bedrivs regionalt

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Välkomna till nätverksträffen Rätt stöd i rätt tid på rätt plats. Foto: Josefin Sejnelid

Välkomna till nätverksträffen Rätt stöd i rätt tid på rätt plats. Foto: Josefin Sejnelid Välkomna till nätverksträffen Rätt stöd i rätt tid på rätt plats Foto: Josefin Sejnelid Länssamverkan föräldrastöd Deltagarna i gruppen har ett strategiskt uppdrag i sin organisation eller i länet. Deltagare

Läs mer

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Dnr 09/0111 Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Bakgrund Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansorgan, inom miljöoch hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

Utvärderingsträff 27/5 av länets politikerdialoger, maj 2014:

Utvärderingsträff 27/5 av länets politikerdialoger, maj 2014: Utvärderingsträff 27/5 av länets politikerdialoger, maj 2014: Närvarande: Ankie Rauséus (LBR), Ewa Overmeer (LBR), Anne Helgesson (LBR), Annelie Jansson (Sensus), Lena Thorin Pettersson (ABF), Tomas Hjort

Läs mer

Samordnad varudistribution

Samordnad varudistribution Samordnad varudistribution Varför? Affärsmodell? Implementering? Ett tiotal kommuner har redan infört samdistribution, men 50-60 kommuner är på väg... Inbjudan seminarie Ystad Saltsjöbad 11-12 november

Läs mer

Jönköpings län. In business Nätverk för kvinnliga företagare

Jönköpings län. In business Nätverk för kvinnliga företagare Jönköpings län Här ser du affärs- och innovationsutvecklings i Jönköpings län som drivs inom delprogrammet 1:1, Främja kvinnors företagande 2007 2009. Sammanställningen omfattar inrapporterade fram till

Läs mer

Digital delaktighet - En inspirationsbok

Digital delaktighet - En inspirationsbok Digital delaktighet - En inspirationsbok FÖR DIGITAL DELAKTIGHET Den digitala utvecklingen ställer vårt samhälle inför fantastiska möjligheter men också stora utmaningar. En stor andel av befolkningen

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av ca 20 lokalföreningar & hälsoråd, med totalt 2000 unga medlemmar. Föreningar som ansluter sig till

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER Om Paketet Här når du på ett enkelt sätt direkt

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning!

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning! Nyhetsbrev från NyföretagarCentrum nr 1 FEBRUARI 2010 o Kostnadsfria seminarier o Kurser (inte kostnadsfria) o Botvidia - Affärsnätverk för kvinnor i Botkyrka-Huddinge o Näringslivsdagar 9-11 feb i Södertälje

Läs mer

Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde

Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde TransforMAT startpunkten för Krinova MAT Smakplats Skåne/Smakstart och fortsättningen TransforMAT har sedan 2007 varit projekt

Läs mer

O:MEET 13 augusti. Mötesplats för kollegialt lärande av och med pedagoger i vår egen kommun. Tisdag 13 augusti 2013 Nya restaurangen Brattebergsskolan

O:MEET 13 augusti. Mötesplats för kollegialt lärande av och med pedagoger i vår egen kommun. Tisdag 13 augusti 2013 Nya restaurangen Brattebergsskolan 13 augusti Mötesplats för kollegialt lärande av och med pedagoger i vår egen kommun. Tisdag 13 augusti 2013 Nya restaurangen Brattebergsskolan Samma innehåll på förmiddag och eftermiddag för att pedagoger

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

Landsbygdsnätverksträff 26 nov 2012, Piperska muren Stockholm

Landsbygdsnätverksträff 26 nov 2012, Piperska muren Stockholm 1(5) Landsbygdsnätverksträff 26 nov 2012, Piperska muren Stockholm Rapport från Lasse Carlsson, Hela Sverige ska leva Dagen inleddes med att Nätverkets ordf Peter Melin beskrev dagens upplägg med speeddating,

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

ARBETARRÖRELSENS FORSKARNÄTVERK. Inbjudan. till konferens maj 2008 i Stockholm

ARBETARRÖRELSENS FORSKARNÄTVERK. Inbjudan. till konferens maj 2008 i Stockholm ARBETARRÖRELSENS FORSKARNÄTVERK Inbjudan till konferens 17 18 maj 2008 i Stockholm En mötesplats för nya kunskaper, goda idéer och kritiska synpunkter Välkommen till nätverkskonferens i Stockholm den 17-18

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

Telefon: 063-10 61 16 Mobiltelefon: 073-835 34 54

Telefon: 063-10 61 16 Mobiltelefon: 073-835 34 54 Ansökan Sixten 1. Namn på projektet: Dom har ju allt - Storsjöbygden 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Matilda Amundsen Bergström Ålder: 22 Adress: Landgången 4 Postadress: 831 61 Östersund

Läs mer

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Region Blekinge 2014-12-15 Catharina Rosenquist 0455-305029 Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Från förvaltande till affärsinriktat arbetssätt. Mission Göra så bra & Goda affärer som möjligt

Från förvaltande till affärsinriktat arbetssätt. Mission Göra så bra & Goda affärer som möjligt Från förvaltande till affärsinriktat arbetssätt Mission Göra så bra & Goda affärer som möjligt Inriktningsmålen Våra huvuduppgifter Ansvar för att genomföra upphandlingar Ansvar för strategi samt affärsmässiga,

Läs mer

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Den 17 april 2010 kommer mellan 350 500 blivande och befintliga entreprenörs mammor att delta och mingla på Hilton Slussen i Stockholm.

Läs mer

C5 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge

C5 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:351 av Helena Lindahl m.fl. (C) Kvinnors företagande Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kursen entreprenörskap,

Läs mer

Information till småföretag V A R N Ä R H U R

Information till småföretag V A R N Ä R H U R S T Y R K A E N E R G I A R B E T S L U S T Information till småföretag V A R N Ä R H U R Tre små apelsiner Det är en sen kväll i april - den 14 april - 1912. Passagerarfaryget Titanic går för långt norrut

Läs mer