Slutrapport Framtidsdag/ Seminarieserie Med stöd av Stiftelsen Bergslagens Sparbank och Sparbanken Nya

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Framtidsdag/ Seminarieserie Med stöd av Stiftelsen Bergslagens Sparbank och Sparbanken Nya"

Transkript

1 Slutrapport Framtidsdag/ Seminarieserie Med stöd av Stiftelsen Bergslagens Sparbank och Sparbanken Nya Bidrag till utbildning av handledare, mikro- och småföretagare och hantverkare i framtidens handel och e- handel Kontaktpersoner Susann Rickan, Mobil , Klas Brynte, Mobil , Sammanfattning av projektet Projektet har varit lyckat med ca 20 personer som lärt sig mer om e- handel och lika många shoppar har sett dagens ljus. 3 shoppar är publika. Att starta shoppen är lätt men man har märkt att det krävs underhåll och tid för att få den att rulla. Lärare/ coacher har utbildats fortlöpande. Projektet har också kontinuerligt coachat företag som intresserat sig för e- handel. Deltagarna har uttryckt uppskattning av att diskutera e- handel i allmänhet. Önskningar har framkommit från deltagarna om en plattform där de kan synas med sina verksamheter, B2B. I Kopparberg diskuterades en portal för hantverkare. I Lindesberg diskuterades en e- handelsutbildning för enbart hantverkare. I Nora har hörts önskningar om detsamma. Projektet enligt projektplanen Vi planerade ett seminarie av Kairos Future som ger en trendspaningsrapport kring handel i framtiden. En seminarieserie där lokala e- handlare delar med sig av sina erfarenheter och företag får hjälp att hitta det e- handelsverktyg som passar dom bäst. De som vill får hjälp att bygga en enkel e- handelsshop med Tictail. Genomfört i projektet Projektet startade våren 2014 med en framtidsdag som fokuserade på den digitala utvecklingen och de möjligheter och förutsättningar det innebär för företagande i glesbygd och mindre städer. Totalt deltog ett hundratal personer, både företagare, beslutsfattare och offentlig sektor. Reaktionerna har varit idel positiva. Se bilaga 1 - Inbjudan_framtidsdagen_ pdf Under våren 2014 genomfördes (med stöd av Sparbankstiftelsen Bergslagen) Tictail- utbildningar i Nora, Lindesberg och Kopparberg med ca 20 deltagare. Lärare/ coacher har utbildats fortlöpande. Företagsrådgivare på Bergslagens Sparbank informerades i kommunerna. Därpå följde coaching till de företag som kommit igång med Tictail och stöd till företag som velat komma igång men inte varit med på kursen. Under hösten 2014 genomfördes utbildningen i Hällefors (med stöd av Sparbankstiftelsen Nya). Se bilaga 2 - Inbjudan till Tictail i fyra kommuner.pdf Vi har också startat ett nätverk och en plattform för vidareutveckling och nätverkande på

2 Vad blev det för resultat? 3 nya e- shoppar har startats och ett femtontal personer ligger i vänteläge med kunskap i bagaget. Det finns nu fler personer i vårt område som fått egen erfarenhet och kan sprida kunskap om framtiden handel och e- handel. En grupp har jobbat vidare med att skapa en portal med e- butiker där man kan handla lokalt, något som efterfrågats under projektets gång. Vi genomförde projektet Nora kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun med stöd från med stöd av Sparbankstiftelsen Bergslagen och i Hällefors kommun med stöd av Sparbankstiftelsen Nya. Susann Rickan, projektledare och företagare, Klas Brynte, näringslivsutvecklare i Nora kommun, Jan Reuterhäll, entreprenör och upphandlare Nora kommun, Ingrid Wieselgren- företagare, Thomas Hegefors, mediapedagog, Monica Bergström, företagare, Ronnie Faltin- Företagare, entreprenör och mediapedagog. Deltagare i projektet Deltagare Nora Ann- Sofie Windh, Lena Larje, Anita Maria Karlsson, Aulis Syväjärvi, Anne Andersson, Camilla Brynte, Marie Brunning, Thomas Carlsson, Kjell Arvidsson, Cecilia Jansson och Althea Bohman. Lärare: Susann Rickan. Deltagare Lindesberg Peder Eriksson, Ingrid Wieselgren och Åsa Falk. Lärare: Thomas Hegefors. Deltagare Ljusnarsberg: Sven Wallin, Minna Rosell, Victoria Karlsson, Clifford Hallberg, Irming Cronström, Gunilla Pöchhacker, Carina Olsson, Ronnie Faltin och Monica Bergström. Lärare: Ingrid Wieselgren, Jan Reuterhäll och Susann Rickan. Deltagare Hällefors: Kim Mattsson, Magda och Frank på CE markingnordic.se, Eva- Lena Andersson, Uta Riedel, Peter Nyström och Micke Andersson. Lärare: Monika Bergström och Susann Rickan. Deltagare Bergslagens Sparbank Liselotte Lindkvist, Nora, Linda Gustavsson, Lindesberg, Ann Sofie Almén, Ljusnarsberg. Informatör: Susann Rickan. Projektets förankring i samhället Medlemmarna i Företagarföreningarna i respektive kommun bjöds in att delta både på framtidsdagen om e- handel och till seminarieserien. På framtidsdagen deltog ALMI, Regionförbundet Örebro län, Länsstyrelsen, Leader Bergslagen, samt representanter från alla kommunerna. Det kvinnliga nätverket Q- Nora har inom ramen för projekt JämFÖR parallellt jobbat med förberedande insatser inför framtidsdagen för att öka kvinnors inflytande och delaktighet i processen. Resultatet som sammanställdes i en dokumentation som sprids till nyckelpersoner, beslutsfattare och politiker för att skapa påverkan/förändring.

3 Samarbete med andra organisationer, föreningar, kommuner och företag Det var ett samarbetsprojekt mellan kommunerna och vi sökte stöd tillsammans. Företagarföreningarna i kommunerna visade också sitt intresse i ansökan och bjöds in till utbildningarna. Projektet har skapat samarbeten mellan företag och länkar mellan människor som är intresserade av e- handel i allmänhet. Hemsidan skapar en bra grund för fortsatt kommunikation och gemensamma affärer i nätverket. Därför ville vi genomföra projektet Vi ville stärka upp kunskaperna vad gäller kunskaper i och kring e- handel. Möjliggöra för fler företag att starta webbshop på ett enkelt sätt. Till vem riktade sig projektet Projektet riktade sig till företag som vill ha ytterligare ett ben i sin verksamhet. Kommunerna som helhet har fått mest nytta av projektet. Fler människor är mer insatta i e- handelsfrågor och de problem som finns kvar att lösa. Vad genomfördes i projektet Projektet genomfördes mellan april 2014 och februari Aktiviteter Ett seminarie om framtiden handel Utbildning vid 8 tillfällen i Tictail Fortlöpande utbildning av lärare i Tictail Efterföljande coaching Vad har gått som planerat? Allt i projektet har gått som planerat Vad har fungerat bättre än förväntat Att sprida ut utbildningstillfällena över tid var bra eftersom vissa deltagare åkte till en annan kommun om de inte kunde vara med i sin egen. Vad har fungerat sämre än förväntat Projektet beräknades vara slutfört den 15 jun 2014 men det visade sig vara praktiskt omöjligt med rekrytering av lärare i resp. kommun. För företagen är det en omställningsprocess att både hålla igång den ordinarie verksamheten och samtidigt starta upp e- handel. Det går det inte av sig själv bara för att man startat upp e- shoppen. Den måste kombineras med andra marknadsaktiviteter och produkterna måste vara aktuella. Det har också visat sig att man också måste vara uthållig. Projektets mål Att förbereda företagare på den omställning som sker när konsumenterna ändrar sina köpbeteenden. Ökad e- handel genom att Företagen blir medvetna om den förestående förändringen Resultatet Fler startade e- shoppar Ökad medvetenhet med möjligheter och svårigheter vad gäller e- handel. Ett nätverk med kompetens kring e- handel

4 En nätverk och en förening som tillvaratar kompetens och stimulerar framtida affärer. Miljö och hållbar utveckling Projektet öppnar dörrar för att fler e- handlare och företagare producerar från landsbygden och hakar på KNÖL- kommunernas rutter när de ev. blir av. (Kommunal SamlastningsCentral) Växjö har minskat sina utsläpp och har ökat andelen lokalproducerad mat i sina skolor och äldreboenden efter sin satsning. Ungdomar, kvinnor och personer med utländsk bakgrund Det kvinnliga nätverket Q- Nora har jobbat i ett parallellprojekt inom ramen för projekt JämFÖR. Syftet är att få fler kvinnor delaktiga i Bergslagens framtida näringsliv, verka för att förbättra kvinnors möjligheter att starta och driva företag, sprida goda exempel/erfarenheter från programmet Främja kvinnors företagande till makthavare och politiker samt verka för att jämförperspektivet finns med i framtidens näringsliv i Bergslagen. Projektets mätbara resultat 3 nya e- handlare i kommunerna 4 personer som har lärt sig verktyget i grunden, har provat att sälja och kan hjälpa andra. Ca 15 personer som vet vilka möjligheter som finns, vet mer om e- handel och kan hjälpa andra. Spridning av resultatet Via hemsidan Kostnader i projektet och finansiering Se bilaga 3 - Kostnadssammanställning.xlsx Analys och slutsats Vi är en bit på väg för att möta framtidens handel, inte minst med tanke på de möjligheter som ges om KNÖL- kommunerna väljer att satsa på samordnad varudistribution och bjuder in det privata att haka på rutterna. Men det finns ännu mycket att göra för att klara den omställning som sker apropå kundernas ändrade köpvanor. Förra året ökade näthandeln med 16 % enligt e- barometern. Här krävs det nytänk och innovation och att man lyssnar på behoven från alla inblandade. Nästa steg I nästa steg vore det lämpligt att undersöka marknaden; den lokala handelplatsen (privatpersoner och besökare), den virtuella handelplatsen (internationellt) samt den kommunala handelplatsen (kommunerna som kund) utifrån olika aspekter. Vi vill också anordna ett seminarium kring e- handel och e- marknadsföring för att engagera flera grupper; producenter, konsumenter, förädlare (caféer, butiker, restauranger, och kommuner), intressenter (bygdegårdar, glesbygdsbor etc.), logistiker, media samt beslutsfattare och finansiärer. Ta ett avstamp i omvärlden där det finns många behov och idéer. Det kan starta en innovationsprocess, där alla känner sig delaktiga. // Susann Rickan,

5 Inbjudan till en dag om framtidens handel framgång med digital utveckling Välkommen till en framtidsdag där vi pratar om hur du kan öka ditt företags tillväxt med hjälp av den digitala utvecklingen. Framtidsdagen är inledningen på en process där du som företagare kan lära dig mer om hur du kan starta E-butik, förbättra din digitala marknadsföring, hitta nya kunder och marknader samt delta i kompetensutvecklande nätverk. Under dagen berättar vi mer om de projekt som är på gång. Kairos Futures internationella forskning visar att de framgångsrikaste företagen är de som har Future Sense, en förmåga att systematiskt leta efter framtida trender och förändringar i sin verksamhet och miljö. Seminariet syftar till att väcka intresse bland småföretagare i Bergslagen kring att utveckla sina affärer genom digitala möjligheter. Tid: Torsdag 6 mars kl Plats: Nora stadshotell Anmälan: Mer information finns på Det är svårt att förutspå framtiden: I think there is a world market for maybe five computers. Thomas Watson, chairman of IBM, There is no chance that the Iphone is going to get any significant market share. No chance. Microsoft CEO Steve Ballmer, Remote shopping, while entirely feasible, will flop. Time Magazine 1968

6 Framtidsdagen 6/3 Upplägg Fyra kommuner i norra Örebro län bjuder in småföretagare i kommunerna i Bergslagen till ett framtidsseminarium. Seminariet omfattar en halvdag. Innehållet fokuseras kring den digitala utvecklingen och de möjligheter och förutsättningar det innebär för företagande i glesbygd och mindre städer. Syfte Seminariet syftar till att väcka intresse bland entreprenörer och beslutsafattare i Bergslagen för att utveckla sina verksamheter genom digitala möjligheter. Upplägg Kairos Future genomför ett seminarium där flera inspel i form av tematiska föreläsningar blandas med diskussioner kring de teman som tas upp i föreläsningarna, och vad de betyder för Bergslagens förutsättningar att utveckla sitt småföretagande. Seminarierna avslutas med summering i storforum. Därefter följer en föreläsning av representant från E-fabriken som visar exempel på hur utvecklingsarbeten på området kan gå till i pratiken. Exempel tas upp kring vad som redan är på gång i kommunerna och dagen avslutas med en sammanfattning Tema 1: Bergslagen mot T-samhället. Värdekedjan i T-samhället börjar med tillgång på information. Det handlar om vilka nya idéer man får via människor och vilka virtuella digitala resurser man har. Kedjan producerar allt oftare hela tankekoncept istället för varor. Kairos Future Vi ser nu allt tydligare den utveckling som det moderna samhället går in i, och som fått många namn och beskrivningar Supercapitalism (Reich), Flat world (Friedman) eller Spiky world (Florida). Vi beskriver den som en utveckling mot ett tankebaserat samhälle, ett T-samhälle där världen blir mer uppkopplad, integrerad och platt - samtidigt som befolkning, innovation och ekonomi tenderar att koncentreras till allt färre centra. De horisontella och vertikala krafter som bygger upp T:et beskrivs, logiken bakom och hur denna utveckling tar sig uttryck i Sveriges kommuner och regioner. Föreläsningen avslutas med en kommentar kring Bergslagens sammanhang och förutsättningar i T-samhället Tema 2: Det digitala driver utvecklingen - stora möjligheter för svenska småföretag. En allt större del av vår värld översätts idag snabbt i digitala termer. Allt som kan digitaliseras kommer digitaliseras, och växande datamängder och digitala flöden får en allt större betydelse i

7 samhället. Digitala verktyg och IT har redan medfört stora förändringar för såväl individer som samhället i stort och utvecklingen på området går allt snabbare. Här finns möjligheter till förbättrad service och effektivare värdeskapande på många områden. Med den nya tekniken föds också nya affärslösningar. Blocket, Spotify, Netflix, Apple och Google är exempel på företag och tjänster som på olika sätt helt ritat om kartan i flera branscher. Nya system för värdeskapande har också vuxit fram där crowds (stora grupper av människor på nätet, ex kunder) släpps in i innovationsprocesser (crowd innovation) eller finansieringslösningar (crowd financing). Svenska småföretag har stora möjligheter att förbättra sina affärer genom digital utveckling och här finns också möjligheter till stort stöd från både nationellt, regionalt och lokalt håll. E-handel öppnar möjligheter att nå internationella marknader. Trenden är att i ökad utsträckning agera Socialt, Lokalt och Mobilt (SoLoMo). Det ökar potentialen för affärsverksamheter att frodas, även om de befinner sig långt från de stora marknaderna. Men det gäller att synas, fånga intresse och förvalta all uppmärksamhet man får, samt att göra det så enkelt som möjligt för kunderna att gå från intresse till köp Paus med diskussion och smörgås Summering i storforum. Diskussionerna i varje grupp samlas upp i en dokumentation som de närvarande producerar utifrån sina samtal Exempel: E-fabriken visar exempel på hur utvecklingsarbeten på området kan gå till i praktiken. Information kring vad som är på gång i kommunerna: Logistikcenter, Fiberutbyggnad, Livsmedelsprojekt, E-handelsutbildning, E-handelsportal mm Sammanfattning kring den fortsatta e-handelsprocessen och den digitala utvecklingen/ agendan i kommunerna. OBS! Anmälan med namn och e-post för samtliga deltagare på Kampen för överlevnad för Sveriges kommuner har bara börjat. Att vara fysiskt nära har blivit mindre viktigt. Det som istället spelar roll är att vara ekonomiskt och idémässigt sammankopplande med varandra. Kairos Future

8 Framgång med digital utveckling Välkommen på Kurs i Tictail Med Tictails plattform kan du öppna en webbutik med några klick. Du är i gott sällskap. Över grymma butiker använder redan Tictail. Månd. 5 maj och tors. 8 maj Tid och plats: Kl (3 x 2 timmar). Hjernet utbildningscenter, Nora. Ta med egen dator med nätverkskort för WiFi eller en egen internetsticka. Läs gärna mer på Har du frågor? Kontakta Projektledare/ Lärare Susann Rickan på Kursen är initierad av: Nora kommun, Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs kommun. Finansieras av Sparbankstiftelsen Bergslagen. E-barometern

9 Framgång med digital utveckling Inbjudan kurs i Tictail Med Tictails plattform kan du öppna en webbutik med några klick. Du är i gott sällskap. Över grymma butiker använder redan Tictail. Tisd. 22 maj och torsd. 27 maj Tid och plats: Kl (3 x 2 timmar). Masugnen utbildningscenter, Lindesberg. Ta med egen dator med nätverkskort för WiFi eller en egen internetsticka. Max 10 personer. Läs gärna mer på Anmälan till: Thomas Hegefors på eller före den 17/5. Fler chanser: Kursen går i Kopparberg i mitten av juni Kontakta projektledare Susann Rickan, för mer info. Kursen är initierad av: Nora kommun, Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs kommun. Finansieras av Sparbankstiftelsen Bergslagen. E-barometern

10 Framgång med digital utveckling Den 6 mars hölls en dag där kommunerna i norra Örebro län diskuterade den digitala utvecklingen och Framtidens handel. Här är två vägar vidare till ny inspiration. Sälja via Nätet- inspiration Tis 10 juni , Stora Gården, Kopparberg Gunilla Pöchhacker berättar om sina erfarenheter av att sälja på Nätet via Tictail (www.tictail. com) en enkel webbutik på nätet och om Timecenter en bokningslösning på Nätet (www. timecenter.com) för dig som är frisör, massör, naprapat, tandläkare, driver spa eller gym. Jan Reuterhäll berättar om E-fabrikens företagsutvecklingsarbete i praktiken kopplat till möjligheterna som finns i KNÖL-kommunerna med logistikcenter, fiberutbyggnad, livsmedelsprojekt, e-handelsutbildning, e-handelsportal mm. Anna-Karin Perrin berättar om sin kontakt med Anna Åberg, Digital Nomad (www.annaaberg.se), och hur hon inspirerats till företagsutveckling och att börja sälja via Nätet. Anmälan till: Gunilla Pöchhacker på eller före den 6/6. Kaffe och smörgås finns att köpa för 50 kr. Bygg din egen e-butik Tis 17 juni , Kyrkbackskolan Här får du en introduktion i vilka verktyg som finns för att skapa e-butik och sälja via Nätet och Jan Reuterhäll berättar om Bergslagens möjligheter (Se ovan). Största delen av kvällen jobbar vi praktiskt med Tictails plattform och du har en egen webbutik när kvällen är slut. Du är i gott sällskap. Över grymma butiker använder redan Tictail. Egen laptop med WiFi-kort eller internetsticka är ett krav. Max 10 personer. Läs gärna mer om tjänsten på på Anmälan till: Ingrid Wieselgren på eller före den 6/6. Frukt och vatten finns att tillgå under kvällen. Finansieras av Sparbankstiftelsen Bergslagen och Sparbankstiftelsen Nya (Hällefors). Initierat av: Nora kommun, Hällefors kommun, Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs kommun.

11 Framgång med digital utveckling Den 6 mars 2014 hölls en Framtidsdag där kommunerna i norra Örebro län diskuterade den digitala utvecklingen och Framtidens handel. Vid två tillfällen under hösten erbjuds du ny inspiration. Sälja via Nätet- Inspiration Ons 8 okt , Biblioteket, Hällefors Under kvällen berättar Susann Rickan om sina erfarenheter av att sälja via Tictail på Internet. Hur startar man upp, vad ska man tänka på, vilka fallgropar som finns och om andra tekniska alternativ. Hon berättar också om möjligheterna som finns i KNÖL-kommunerna med logistikcenter, fiberutbyggnad, livsmedelsprojekt, e-handelsportal mm. Du får en introduktion till Tictail som är ett gratis verktyg för att sälja på nätet. Över grymma butiker använder redan Tictail som är ett gratis verktyg för att sälja på nätet. Läs mer om tjänsten på Anmälan till: Monica Bergström på eller före den 3/10. Frukt och vatten finns att tillgå under kvällen. Bygg din egen e-butik Ons 15 okt , Biblioteket, Hällefors Under kvällen arbetar vi praktiskt med med Tictails plattform och du har en egen webbutik när kvällen är slut. Egen laptop med WiFi-kort eller internetsticka är ett krav. Ta gärna med dig en idé och bilder. Max 10 personer. Det är en fördel om du redan har ett Paypalkonto, som är den enklaste betalningslösningen i Tictail. Det är enkelt och gratis och du gör det på Andra betalningslösningar finns att köpa till. Anmälan till: Monica Bergström på eller före den 10/6. Frukt och vatten finns att tillgå under kvällen. Finansieras av Sparbankstiftelsen Bergslagen och Sparbankstiftelsen Nya (Hällefors). Initierat av: Nora kommun, Hällefors kommun, Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs kommun.

12 Framtidsdag/ Seminarium Finansiering Förväntad Reell Extern Sparbanken Nora kommun Hällefors Kopparberg Lindesberg ALMI Leader Regionförbundet 5000 Länsstyrelsen Sparbanksiftelsen Bergslagen Sparbankstiftelsen Nya Intern Administration Lokal, 4 kommuner á 6250kr Total finansiering varav extern Kostnader exkl. moms Framtidsdagen: Budget Förbrukat Återstår Projektledare 500/h Kairos Future Övriga föreläsare Fika och frukt , ,93 Lokal (och ljud) ,57 301,43 Marknadsföring Övrigt Delsumma ,5 3345,5 Seminarieserie: Projektledare 500/h Telefon och resor Marknadsföring, information

13 Utbildning Tictail 500kr/h Coachning 500/h Övrigt Proj.ledning Hällefors Coachning ftg Hällefors Utbildning Hällefors Delsumma seminarieserie Lokal 4 kommuner á 6250kr Summa ,5-854,5

Till företag i Nora kommun från Företagarna i Nora, Nora köpmannaförening och Nora kommun.

Till företag i Nora kommun från Företagarna i Nora, Nora köpmannaförening och Nora kommun. Till företag i Nora kommun från Företagarna i Nora, Nora köpmannaförening och Nora kommun. År 2014, nummer 5 I detta nummer: Fokus på näringsliv Frukostvärd: Handelkammaren Vecka 47 blir det Mälardalen

Läs mer

REGIONAL OMSTÄLLNING (ROS) i Örebro län 2014-01-08. Stödjande struktur för hållbar framtid. Noteringar från möten: 1 - Reflektion från mötet 13 maj.

REGIONAL OMSTÄLLNING (ROS) i Örebro län 2014-01-08. Stödjande struktur för hållbar framtid. Noteringar från möten: 1 - Reflektion från mötet 13 maj. REGIONAL OMSTÄLLNING (ROS) i Örebro län 2014-01-08 Stödjande struktur för hållbar framtid Arbetsgruppens möte nr 1 den 10 juni kl 16-18 hos LBF Arbetsgruppens möte nr 2 den 24 juni kl 16-18 hos LBF Arbetsgruppens

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Digidel i Västerbotten II

Digidel i Västerbotten II Digidel i Västerbotten II Projektrapport December 2014 INNEHÅLL Projektbeskrivning 3 Bakgrund 3 Projektorganisation 3 Mål 4 Måluppfyllelse 4 Aktiviteter 5 Lärtillfällen 5 Internetbanken 5 Digitala livsberättelser

Läs mer

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu Slutrapport Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662 VER: 1.0 den 29 januari 2010 Projektledare: Sofie Nyström Alsterbro- Bäckebo.nu Kontaktpersoner Namn och adress Roll

Läs mer

Lokal omställning i praktiken

Lokal omställning i praktiken Lokal omställning i praktiken exempel på projekt för klimatomställning i mindre samhällen i Sverige Inledning Bakgrunden till det här arbetet är tio års ideellt arbete i byaföreningen där jag bor för att

Läs mer

Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014

Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014 Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014 Lista på insatser i Blekinge t o m 141115 Mod Passion

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

SUNET Strategi 2012- utbildningens behov

SUNET Strategi 2012- utbildningens behov SUNET Strategi 2012- utbildningens behov 1. Introduktion 2011-10-17 A Denna rapport presenterar arbetet med SUNETs strategi för 2012 och framåt. Strategin har tagits fram av representanter för olika lärosäten

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

Gör idéer till verklighet

Gör idéer till verklighet INSPIRATIONSBROSCHYR TILL KVINNOR SOM VILL STARTA FÖRETAG Gör idéer till verklighet ik, investera i invandrarkvinnor Och så kom den dagen jag hoppades aldrig skulle komma. Dagen som innebär att de resurser

Läs mer

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge -

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Kompetensutvecklingsprojekt i LRF s regi Finansierat av Europeiska Socialfonden Anna Tegel Maj 2013 Sammanfattning Projektet Grön kompetens i Blekinge har pågått

Läs mer

SLUTRAPPORT. Projektutvärdering. Qliv

SLUTRAPPORT. Projektutvärdering. Qliv SLUTRAPPORT Projektutvärdering Qliv Projekt Qliv Främja kvinnors företagande 2013-05-01 2014-12-31 NyföretagarCentrum, Tillväxtverket, Regionförbundet Sörmland, Länsstyrelsen, Europeiska regionala utvecklingsfonder,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Utsedda. Femlänssamverkan för kvinnors företagande och arbetsliv

Utsedda. Femlänssamverkan för kvinnors företagande och arbetsliv Utsedda Femlänssamverkan för kvinnors företagande och arbetsliv Projektet som har gett många goda effekter I din hand håller du vår bok om UTCED kvinnors företagande och arbetsliv. UTCED genomförs i samverkan

Läs mer

Bilaga 1. Framtidens lärande. Fördjupad projektbeskrivning 2010 01 11

Bilaga 1. Framtidens lärande. Fördjupad projektbeskrivning 2010 01 11 Bilaga 1 Framtidens lärande Fördjupad projektbeskrivning 2010 01 11 Framtidens lärande Både i Skåne och Blekinge genomförs kraftfulla satsningar på tillväxtmiljöer för framtidbranscher som Nya media och

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

VIVIANN LABBA. Agera Business Smart. -Paketera Din Kunskap och Tjäna Mer!

VIVIANN LABBA. Agera Business Smart. -Paketera Din Kunskap och Tjäna Mer! VIVIANN LABBA Agera Business Smart -Paketera Din Kunskap och Tjäna Mer! Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Resurscentra W7 Norra Dalarna Iris Lokalt Resurscentrum

Läs mer

Manufakturenheten = SAPA Komponenter AB

Manufakturenheten = SAPA Komponenter AB En dörr in INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 4 2006 Manufakturenheten = SAPA Komponenter AB Den 1 september blir Sapa Profilers bearbetningsverksamhet ett eget bolag under namnet Sapa

Läs mer

Mälarläge. NYHETSBREv FEBRUARI 2009 Från håbo marknads ab SKÖLDVÄGEN 2 746 50 Bålsta www.habo.se/marknad. Miljötänkande är viktigt!

Mälarläge. NYHETSBREv FEBRUARI 2009 Från håbo marknads ab SKÖLDVÄGEN 2 746 50 Bålsta www.habo.se/marknad. Miljötänkande är viktigt! Nyhetsbrev för näringslivet Mälarläge NYHETSBREv FEBRUARI 2009 Från håbo marknads ab SKÖLDVÄGEN 2 746 50 Bålsta Håbo Buss VD Mats Mattsson Miljötänkande är viktigt! Läs mer på sid 3 Det lokala näringslivet

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer