ALINGSÅS RIDKLUBB HISTORIK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALINGSÅS RIDKLUBB HISTORIK"

Transkript

1 ALINGSÅS RIDKLUBB HISTORIK Vi, Åke Görrel och Claes Reivall, har blivit ombedda att försöka göra en historik, som omfattar Alingsås Ridklubbs start och första år. Vi har inte kunnat finna några styrelseprotokoll eller årsberättelser trots efterforskningar i Folkrörelsernas Arkiv, hos Ridfrämjandet, Riksidrottsförbundet eller hos tidigare styrelsemedlemmar. Vår redogörelse baseras därför på enstaka dokument från Birgit Liljeblad, klipp ur Alingsås Tidning och egna minnen, vilket gör framställningen något bristfällig. För att Alingsås Ridklubb, ARK, över huvud taget bildades har vi särskilt en man att tacka,, en eldsjäl, som samlade intresserade ryttare och skötte kontakter med Alingsås kommun från starten. ARK bildades d 27/9 1966, och efter hand sköttes klubbens arbete av en styrelse bestående av: Åke Görrel Ka Lundberg Stig Andersson Claes Reivall Jan Andersson Leif Carlsson " Björn Johansson " Gösta Pettersson " Gudrun Pålsson " Anita Ullsten " Gustaf Ulvdahl " Sickan Heldius " Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Biträdande kassör Ledamot Styrelsens första uppgift blev att ordna uppstallning för hästar. Den 18/ fick ARK disponera stall och klubbhus samt angränsande ängar på Övre Nygård. Stallet var då inrett som kostall med ett långt foderbord i mitten. Styrelsen och intresserade medlemmar lade ner ett enormt arbete kvällar och helger på att riva foderbord, gjuta golv

2 och bygga 8 boxar och sadelkammare. Senare byggdes ytterligare 8 spiltor i stallets förlängning i ett utrymme, som tidigare använts för uppställning av arbetsfordon. För denna ombyggnad beviljade Stadsfullmäktige ett borgenslån på Våren 1967 fanns i stallet följande hästar: Häst Gentleman Rebell Bona Koran Flamingo Bento Vilma No Name ValleyRock Magnet Sascha Eldorado Carmen Herido Pirat Silvia Ridskolan Ägare Gudrun Pålsson Gudrun Pålsson Åke Görrel Björn Johansson Anita Ullsten Anita Ullsten Lennart Arlevik Gustaf Ulvdahl Titti Norberg Eva Lundgren Claes Reivall ARK ARK inlånad Ridskoleverksamheten bedrevs till en början utomhus på en enkel bana, som fick belysning på hösten. Under 1968 reds 180 lektioner/vecka av 225 medlemmar. Det fanns en kö på c:a 40 ridintresserade. Verksamheten kunde bedrivas tack vare ett kontrakt mellan privata hästägare och klubben, i vilket hästägaren för att få stalla upp sin häst förband sig att ställa sin häst till ridskolans förfogande minst 6 lektioner /vecka till en ersättning av 3 kr/timma. Uppstallningskostnaden var då 250 kr/ månad och var klubbens säkraste inkomst. Många hästägare ogillade att behöva låna ut sin väldresserade tävlingshäst till orutinerade nybörjare, men detta krav var nödvändigt för att få en fungerande ridskola. föregick med gott exempel genom att låna ut sin Gentleman, som tävlade i svår hoppning. Ridskoleverksamheten gick

3 alltid med en förlust, som fick täckas med medel från uppstallningen. Ekonomin Ekonomin var ett ständigt problem. Som nämnts beviljade Stadsfullmäktige ett borgenslån på kr för ombyggnad av stallet. För att få rörelsekapital togs ett statligt borgenslån på kr för hästköp, och styrelsen tecknade borgen för en checkkrediträkning på kr. Genom att varje styrelsemedlem löste ett ständigt medlemskap i ARK på 10 x årsavgiften, kunde ytterligare en klubbhäst inköpas. De ekonomiska problemen blev ändå större, när anläggning av ridbanor och byggande av ridhus kom i gång. Ridhuset Att bedriva en ridskola utomhus vintertid blev i längden ohållbart, varför ett ridhus planerades. Från Rana-gårdens Svets AB erhölls en offert på kr + oms. Den 26/ beviljades ett borgenslån på kr för uppförande av ridhuset. ARK sökte ett bidrag från Ridfrämjandet, som för beviljandet krävde, att klubben skulle ha dispositionsrätt över marken i 25 år, något som Stadsfullmäktige ej ansåg sig kunna ge. ARK fick då ej detta bidrag men genomförde trots detta med mycket frivilligt arbete att ridhuset uppfördes. Av ekonomiska skäl kunde ej läktaren färdigställas. Den 5/6 1968, Annandag Pingst, invigdes ridhuset av civiljägmästare Nils Hultmark i närvaro av c:a 200 personer. Därefter reds en ståtlig kadrilj av 12 av klubbens ryttare. Högtidligheterna avslutades med en hopptävling, som vanns av Claes. Tävlingar För att kunna hålla större tävlingar utomhus iordningställdes en bana för dressyr och en hoppbana med vattengrav och bank, som invigdes den 10/ ARK gjorde sig snabbt känd som god arrangör av dressyr och hopptävlingar och fick många starter med mycket duktiga ryttare, av vilka kan nämnas Lars Parmler och Åke Hultberg. Genom att ha ett gott rykte kunde ARK locka till sig duktiga instruktörer t ex Petrus Kastenman och Karl-Åke Hultberg, som tillsammans med klubbens egna framstående instruktörer och Ka Lundberg fick fram egna talanger i såväl dressyr som hoppning.

4 Senare tog Petrus även hand om fälttävlansryttarna med stor framgång. Karin Peterzén på Lucky Pearl och Susanne Åkesson på Blue Lady deltog i Nordiska mästerskap i Sverige, Norge och Finland samt i Young Riders i Tyskland. Fälttävlansframgångarna bidrog till att klubben senare fick arrangera SM i fälttävlan. Handikappridning ARK blev medlem i Ridfrämjandet den 28/5 1971, och i dess regi deltog Anita Ullsten som klubbens representant i en utbildning för att lära sig ta hand om handikappade, som önskade rida. Hon efterträddes senare av Dagmar Peterzén. Verksamheten bedrevs i samarbete med IK Nolan. Klubbens ungdomar medverkade, då det alltid fordrades minst en ledare till varje häst. För sin medverkan fick de en eller annan gratis ridlektion, men för övrigt var verksamheten helt ideell. Det var underbart att se hur även svårt spastiska personer efter några minuter i skritt sjönk ner i sadlarna och slappnade av. Förutom denna fysiska verkan fanns alltid en psykisk och en social. Detta är inte en verksamhet för handikappade utan tillsammans med handikappade konstaterade sekreteraren i Statens Handikappråd. Några av våra handikappryttare framför allt Inga-Lill Holm och Gillis Torsson deltog med framgång i tävlingar på Strömsholm. Verksamheten gav klubben positiv PR och kunde åberopas i diskussioner med politikerna. Övrig verksamhet Den 8/ bildades en föräldraförening med Sickan Heldius som ordförande för att få en bättre kontakt mellan ridande ungdomar och styrelsen och för att få ytterligare stöd för verksamheten. För att synas utåt ordnades varje år ett Luciafirande med en julförsäljning, som Dagmar Peterzén organiserade. Dessutom deltog klubbens ryttare i Tomteparaden och Potatisfestivalen samt ordnade Hubertusjakter. Ekonomin Trots alla dessa försök att visa klubbens verksamhet utåt och att påpeka att ARK fungerade som en ungdomsgård framförallt för flickor, kunde bidrag utöver aktivitetsstöd ej utverkas, och ekonomin blev allt sämre. Efter lång skriftväxling med kommunen beviljades ett anslag på kr den 17/ Klubben kunde då lösa sina lån och betala skulder men äganderätten till ridhuset övergick till

5 Alingsås kommun. Ett begärt årligt driftsbidrag på kr beviljades ej. Under åren bedrev klubben en bingoverksamhet, som först gav ett visst överskott, men som senare utkonkurrerades av en annan klubbs bingo. För att klara ridskoleverksamheten bildades 1969 Alingsås Ridhusbolag, som fram till 1977 skötte ekonomin. Härigenom räddades klubben från en konkurs. Vid denna tid avlivades Flamingo efter långvarig hälta i båda frambenen, och Åke lämnade styrelsen liksom Claes, som flyttade till eget stall i Starrkärr. Han har nu återvänt till klubben och bor på Olstorp. Vi avslutar vår redogörelse här, när ett större ridhus planerades och nya krafter i styrelsen tog vid, och hoppas att någon annan kan fortsätta historiken. Vid pennan Åke Görrel och Claes Reivall

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Styrelsen för Karlstads Ridklubb vill härmed lämna verksamhetsberättelse för 2010. Karlstads Ridklubb har en hög ambition att vara centrum för ridsporten i Värmland. Målsättningen

Läs mer

- Ett modernt hästcentrum som är det självklara valet!

- Ett modernt hästcentrum som är det självklara valet! - Ett modernt hästcentrum som är det självklara valet! Projekt Framtidens ridskola FRAMTIDENS RIDSKOLA Det vi vill är att arbeta fram en ny ridsportanläggning som är anpassad efter våra och samhällets

Läs mer

BÄLINGE RYTTARFÖRENING VERKSAMHETSÅRET 2014

BÄLINGE RYTTARFÖRENING VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSÅRET 2014 Vi har under året jobbat vidare med att utveckla verksamheten. Personalen och styrelsen har aktivt agerat med information på ett effektivare och tydligare sätt. Man märker det genom

Läs mer

Lurbo Ridklubb Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 org.nr. 817600-7717

Lurbo Ridklubb Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 org.nr. 817600-7717 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 org.nr. 817600-7717 Uppsala februari 2015 Ordförande har ordet Lurbo ridklubb är en förening för ridintresserade hästvänner. Klubben har idag ett mycket brett utbud

Läs mer

UNGDOMARS MOTIV KRING AVHOPP FRÅN RIDSKOLA

UNGDOMARS MOTIV KRING AVHOPP FRÅN RIDSKOLA Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap Hippologenheten Hippologiskt Examensarbete nr 391 2010 UNGDOMARS MOTIV KRING AVHOPP FRÅN RIDSKOLA Mikaela Brorsson, Stina

Läs mer

FALLSTUDIE: LUNDS CIVILA RYTTARFÖRENING (LCR)

FALLSTUDIE: LUNDS CIVILA RYTTARFÖRENING (LCR) KRISTIANSTAD UNIVERSITY COLLEGE Department of Business Studies FALLSTUDIE: LUNDS CIVILA RYTTARFÖRENING (LCR) SVEN-OLOF COLLIN ELIN SMITH Department of Business Studies Kristianstad University College S-291

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Munkedals Ridklubb Verksamhetsåret 2013-01-01 till 2013-12-31. Styrelsens sammansättning och arbete Ledamöterna inklusive ordförande presenteras nedan med namn och ansvarsområde, vid vilken/vilka de är

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00

Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00 Protokoll Årsmöte Protokoll ÅRSMÖTE, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Karin Arvidsson önskar alla välkomna och öppnar kvällens möte. 2 Val

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde för att bilda en idrottsförening i Sjövik.

Protokoll fört vid sammanträde för att bilda en idrottsförening i Sjövik. "DET VAR SÅ HÄR DET BÖRJADE I SJÖVIK". Ingen av de som var mest aktiva med bildandet av Sjöviks Idrottsförening lever fortfarande. Kanske kan den bakgrund som finns beskriven i början av denna studie ändå

Läs mer

UNDER BESKYDD AV HANS MAJESTÄT KONUNGEN SVERIGES ÄLDSTA RIDKLUBB VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

UNDER BESKYDD AV HANS MAJESTÄT KONUNGEN SVERIGES ÄLDSTA RIDKLUBB VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 UNDER BESKYDD AV HANS MAJESTÄT KONUNGEN SVERIGES ÄLDSTA RIDKLUBB 2012 VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 I. FAKTA STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB 2012... 3 II. VERKSAMHETSÅRET 2012... 5 III. EKONOMI

Läs mer

UNDER BESKYDD AV HANS MAJESTÄT KONUNGEN SVERIGES ÄLDSTA RIDKLUBB VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

UNDER BESKYDD AV HANS MAJESTÄT KONUNGEN SVERIGES ÄLDSTA RIDKLUBB VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDER BESKYDD AV HANS MAJESTÄT KONUNGEN SVERIGES ÄLDSTA RIDKLUBB 2013 VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 I. FAKTA STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB 2013... 3 II. VERKSAMHETSÅRET 2013... 5 III. EKONOMI OCH

Läs mer

Heda Ridklubb Verksamhetsberättelse 2008

Heda Ridklubb Verksamhetsberättelse 2008 1(5) Heda Ridklubb Verksamhetsberättelse 2008 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Suppleant Suppleant Ewa Nordengren Farkas Vanky Kristina Hedin Greger Håkansson

Läs mer

Aktstycket. ÖREBRO FÄLTRITTKLUBB Ridsporten i Örebro. JOHANNA NILSSONS MINNE Historien om ett hus

Aktstycket. ÖREBRO FÄLTRITTKLUBB Ridsporten i Örebro. JOHANNA NILSSONS MINNE Historien om ett hus SEPTEMBER 2011 1 Aktstycket Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län UR ÖREBRO FÄLTRITTKLUBBS ARKIV. ÖREBRO FÄLTRITTKLUBB Ridsporten i Örebro MILJÖPARTIET JUBILERAR Bildades i Örebro för 30 år sedan JOHANNA

Läs mer

Manual för privatryttare

Manual för privatryttare MANUAL PRIVATRYTTARE 1 (6) Manual för privatryttare Denna manual är framtagen för att ge information till de privatryttare som använder Tyresö Ryttarförenings ridhus och utebana. Bakomliggande ramar för

Läs mer

Välkommen till Viarps Kör- och Ridklubb!

Välkommen till Viarps Kör- och Ridklubb! 2014-2015 Välkommen till Viarps Kör- och Ridklubb! Viarps kör- och ridklubb är en ideell förening som grundades 1972. Under åren har föreningen stadigt utvecklats och idag har vi ca 600 medlemmar. VKRK

Läs mer

Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt

Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt UPPLANDS RIDSPORTFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VISION Upplands Ridsportförbund (URF) skall vara ett ledande distrikt inom Svenska

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2013 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 24 mars, 2014 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande

Läs mer

Förstudie Ljungsberg den nya ridskolan i Lammhult Material av Frida Holm Johansson i samarbete med en projektgrupp och Lammhults ridklubbsstyrelse.

Förstudie Ljungsberg den nya ridskolan i Lammhult Material av Frida Holm Johansson i samarbete med en projektgrupp och Lammhults ridklubbsstyrelse. Förstudie Ljungsberg den nya ridskolan i Lammhult Material av Frida Holm Johansson i samarbete med en projektgrupp och Lammhults ridklubbsstyrelse. Projektet är finansierat av Leader Linné Innehållsförteckning

Läs mer

Framtid för Färgelanda Ridklubb

Framtid för Färgelanda Ridklubb Framtid för Färgelanda Ridklubb Sammandrag Färgelanda Ridklubb startades för 30 år sedan och verksamheten har byggts upp och vuxit avsevärt med åren. Vi känner att vi har en bra verksamhet i dagsläget,

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s ÅRSBERÄTTELSE 2014 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 29 mars, 2015 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND Ordförande har ordet........ När jag skriver detta har vi kommit en bra bit in på 2011. Vintern, som har varit kall, både i slutet på 2010

Läs mer

Professionella. hästföretagare. www.jordbruksverket.se 1

Professionella. hästföretagare. www.jordbruksverket.se 1 Professionella hästföretagare www.jordbruksverket.se 1 Professionella hästföretagare 2 För att lyckas måste man våga, men hur svårt kan det vara? Hur svårt kan det vara att starta och driva ett företag?

Läs mer

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 21 mars 2015 på Gävle Ponnyklubb.

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 21 mars 2015 på Gävle Ponnyklubb. VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 21 mars 2015 på Gävle Ponnyklubb. 1. Mötet öppnas. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Anmälan av styrelsens

Läs mer

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6 Nästa möte 28 Feb Läs sid 6 Gasarna Speedwayklubb, föreningen med Sveriges BÄSTA medlemmar! Visste ni alla att ni tillsammans har bidragit med lika mycket i medlemsavgifter och övriga ekonomisk support

Läs mer

VIKTIGT: Glöm inte att meddela din nya adress om du flyttar.

VIKTIGT: Glöm inte att meddela din nya adress om du flyttar. Våren 2011 1 Då vi får många nya faddrar varje år kommer denna sida att vara stående i tidningen. Vi vill hälsa alla nya faddrar mycket välkomna till vår förening! CHIGAMBAS-Nytt skickas ut till alla medlemmar

Läs mer

Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll

Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll VM i Herning - Timo Rajasaari... 2 SIF SvRF - RF... 3 Riksidrottsförbundet - Tanja Zabel och Göran Montan... 6 Hur går vi vidare?... 6 Gruppredovisningar...

Läs mer

RidKLUBBEN en resurs för din kommun

RidKLUBBEN en resurs för din kommun RidKLUBBEN en resurs för din kommun Foto: Kajsa Thorén Svensk ridsport är unik i världen. Både när det gäller omfattning och tillgänglighet. Ridklubbar finns över hela landet och i varje kommun finns i

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Lurbo Ridklubb

Verksamhetsberättelse. Lurbo Ridklubb Verksamhetsberättelse för Lurbo Ridklubb Räkenskapsåret 2011-01-01 2011-12-31 Innehållsförteckning 1. Organisation 1.1 Medlemmar 1.2 Styrelse 1.3 Ridskolan 1.4 Sektioner 1.5 Uppsala Ridcenter 2. Ekonomi

Läs mer

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011 Fritidsförvaltningen INLEDNING Ett flertal utredningar har sedan början av 90-talet belyst ridsporten i Malmö Stad. Ridskoleföreningarna och dess medlemmar utövar sin sport

Läs mer