WG applied research. Principal Adviser. F Food & Veterinary Office. F1 Country profiles, coordination of follow-up. F2 Food of animal origin: mammals

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WG applied research. Principal Adviser. F Food & Veterinary Office. F1 Country profiles, coordination of follow-up. F2 Food of animal origin: mammals"

Transkript

1 Det här gör vi inom området folkhälsa inom EU med beredskap European Commission Research SANCO Enterprise Environment Inventory Committee of ComDis Network Task Force on Health Security BICHAT Task Force COM - Industry Pharmaceutical Committee EMEA Info & Monitoring Centre WG applied research Health Security Committee WG on bioterrorism SMI Socialstyrelsen LV Our Structure Men detta är r folkhälsa lsa A General Affairs A1 Co-ordination & institutional relations A2 Legal affairs A3 Financial resources and controls A4 A5 A6 Information: systems and publications Human resources Administrative Affairs Grange 01 Audit and evaluation 02 Strategy and analysis B Consumer Affairs B1 Policy analysis & development;relations with consumer organisations;& international relations B2 Unfair commercial practices and other consumer protection legislation B3 B4 B5 Product and service safety Protection of legal, economic and other consumer interests Enforcement and consumer redress Director General Robert Madelin Deputy Director General with special responsibility for Directorates D, E, F and Scientific Matters P. Testori Coggi C Public Health & Risk Assessment C1 Programme management C2 C3 Health Information Health threats C4 Health determinants C5 C6 C7 Health strategy Health measures Risk assessment Principal Adivser with special responsibility for C3, C6 and C7 D Animal Health & Welfare D1 Animal Health and Standing Committees D2 D3 D4 Animal Welfare and Feed International questions (multilateral) International questions (bilateral) 03 Science & Stakeholder relations 04 Veterinary control programmes E Safety of the Food Chain E1 E2 01/12/2007 Biotechnology and Plant health Hygiene & Control measures E3 Chemicals, contaminants, pesticides E4 Food Law, nutrition and labelling Principal Adviser F Food & Veterinary Office F1 Country profiles, coordination of follow-up F2 Food of animal origin: mammals F3 Food of animal origin: birds and fish F4 Food of plant origin,plant health; processing & distribution F5 F6 Animal nutrition import controls, residues Quality, planning and development Dessutom finns civil protection med MICen Beredskapfunktionen vid rådet solidaritetsmekanismen för ersättning vid katastrofer Mekanismen för stöd till applikantländer South and Nordic dimension Östersjöinitiativ Stöd till grannländer mm mm

2 Europeiska unionen Vad är EU? EU är inte en stat som skall ersätta befintliga stater, men den är något annat än andra internationella organisationer. EU är en unik organisation vars motsvarighet inte finns någon annanstans i världen. EU:s medlemsstater har upprättat gemensamma institutioner till vilka de har delegerat delar av sin suveränitet, så att demokratiska beslut om vissa frågor av gemensamt intresse kan fattas på europeisk nivå. EU-fördragen EU-fördragen EKSG Euratom EKSG Euratom Enhetsakten Romfördraget Romfördraget Maastrichtfördraget Amsterdamfördraget Nicefördraget Framtidskonventet och konstitutionen

3 Europeiska unionen Tre grundstenar överstatlighet Europeiska gemenskapen Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik Rättsliga och inrikes frågor I II III mellanstatlighet Fem gemensamma institutioner Europeiska kommissionen Europeiska unionens råd - ministerrådet (Rådet) Europaparlamentet EG-domstolen Europeiska revisionsrätten Decentraliserade EU-myndigheter Europeiska centret för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor Europeiska centret för utveckling av yrkesutbildningen (CEDEFOP) Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet Europeiska kontoret för harmonisering av den inre marknaden (OHIM) Europeiska miljöbyrån Europeiska myndigheten för utvärdering av läkemedel (EMEA) Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen Europeiska arbetsmiljöbyrån Gemenskapens kontor för växtsorter Europeiska livsmedelsmyndigheten Europeiska smittskyddsmyndigheten

4 Decentraliserade EU-myndigheter Europeiska centret för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor Europeiska centret för utveckling av yrkesutbildningen (CEDEFOP) Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet Europeiska kontoret för harmonisering av den inre marknaden (OHIM) Europeiska miljöbyrån Europeiska myndigheten för utvärdering av läkemedel (EMEA) Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen Europeiska arbetsmiljöbyrån Gemenskapens kontor för växtsorter Europeiska livsmedelsmyndigheten Europeiska smittskyddsmyndigheten Folkhälsopolitiken lsopolitiken En hög hälsoskyddsnivå för människor skall säkerställas vid utformning och genomförande av all gemenskapspolitik och alla gemenskapsåtgärder. Gemenskapens insatser, som skall komplettera den nationella politiken, skall inriktas på att förbättra folkhälsan, förebygga ohälsa och sjukdomar hos människor och undanröja faror för människors hälsa. Sådana insatser skall innefatta kamp mot de stora folksjukdomarna genom att främja forskning om deras orsaker, hur de överförs och hur de kan förebyggas samt hälsoupplysning och hälsoundervisning. Gemenskapen skall komplettera medlemsstaternas insatser för att minska narkotikarelaterade hälsoskador, inklusive upplysning och förebyggande verksamhet Gemenskapen skall främja samarbete mellan medlemsstaterna på de områden som avses i denna artikel och vid behov stödja deras insatser. Medlemsstaterna skall i samverkan med kommissionen inbördes samordna sin politik och sina program på de områden som avses i punkt 1. Kommissionen kan i nära kontakt med medlemsstaterna ta lämpliga initiativ för att främja en sådan samordning. 3. Gemenskapen och medlemsstaterna skall främja samarbetet med tredje land och behöriga internationella organisationer på folkhälsans område.

5 Two main structures När gemenskapen handlar på folkhälsoområdet skall den fullt ut respektera medlemsstaternas ansvar för att organisera och ge hälso- och sjukvård. Särskilt får inte de åtgärder som avses i punkt 4 a påverka nationella bestämmelser om donation eller medicinsk användning av organ och blod. Health Security committee council decision Network committee based on directive 2119 Components of the current EU network Network of networks and coordinating structures (ECDC and DG SANCO) Early warning and response Basic building blocks of ECDC EPIET Eurosurveillance Inventories (IRIDE,...) Disease-specific networks Early Warning System Rare and serious diseases which would not be recognised at national level where pooling of data, allow generation of hypothesis from a wider knowledge base for which there are available effective preventive measures with protective health gain for which comparison by Member States contributes to the evaluation of national and Community programmes that cause, or have the potential to cause, significant morbidity and /or mortality across the Community, especially where the prevention of the diseases requires a global approach co-ordination where exchange of information may provide early warning of threats to public health

6 Basic building blocks Basic Network Basic building blocks ECDC Eurosurveillance Weekly Eurosurveillance Weekly Eurosurveillance Monthly Rapid Response System Eurosurveillance Monthly Rapid Response System Epidemiology training (EPIET) IRIDE (Inventory on CD resources) Epidemiology training (EPIET) IRIDE (Inventory on CD resources) EPIET 8 fellows / year for 23 months training introduction course and 5 one week courses in applied epidemiology training sites in public health institutes on site supervision yearly seminar develop investigations skills Eurosurveillance Weekly Output: News related to infectious diseases Surveillance data Outbreak early warnings and reports Summary of PHS articles published in medical journals The Weekly distribution Published on line every Thursday ed to ~1000 subscribers requests for pages/week

7 Surveillance networks CJD Basic Network Hepatitis A Influenza H. influenza Enter-Net EWGLI Meningococcal EuroTB EARSS Measles Campynet VHF EuroHIV Listeria HELICS Pertussis Rabies Brucellosis Basic building blocks ECDC for all diseases??? Microbiology? Health security committee

8 BIOTERRORISM September 11 EU Health Council - Presidency conclusions of 15 November 2001 on bio-terrorism To reinforce the EU's response capacity; To strengthen the European communicable diseases network; Specific actions: Develop a mechanism for consultation/actions in the event of a crisis Set up a mechanism for information on the capacities of European laboratories; Set up a mechanism for information on the availability biologicals; Set up a European network of experts; European Commission Public Health Directorate Reinforcing and developing existing structures: Setting-up of a Health Security Committee: Putting in place a temporary Technical Coordination Team on health threats : Creating an Interservice Task Force, within the European Commission,. BSL level 4 facilities London Porten Down Stockholm Hamburg Marburg Lyon European Commission Public Health Directorate

9 Terms of reference 2007 Workgroups of HSC exchange information on health-related threats from acts of terrorism or any deliberate release of biological or other agents with intent to harm health; share information and experience on preparedness and response plans and crisis management strategies; be able to communicate rapidly in case of health-related crises; advise Health Ministers and the European Commission services on preparedness and response as well as on coordination of emergency planning at EU level; share and coordinate health-related crisis responses by Member States and the Commission; facilitate and support coordination and cooperation efforts and initiatives undertaken at EU and international level and help and contribute to their implementation at national level. Pandemic preparedness CBRN Generic preparedness Workplan of HSC I. Detection, Information Management and Communication Ensuring timely detection, alerting and distribution of information to relevant stakeholders with appropriate knowledge of communication tools, procedures and rules in place ex Enhance cooperation between GPHIN, PROMED and MediSys to improve alerting Workplan of HSC II. Threat and Risk Assessment Develop threat assessment by Member States in Health Security Committee on Chemical, Biological and Radio-nuclear agents ex. Share threat and risk assessment between MS and identify priorities for work

10 Workplan of HSC III. Advice Integrate scientific advice in the management of emergencies, through the consultation of groups of experts and committees on risk assessment and examination of the scientific and technical basis for options for response. ex Development of scientifically validated public health measures for non-biological health threats based on a threat assessment Workplan of HSC IV. Managing A Crisis (Liaise and Control) Command and control centres in the Member States need to have good liaison systems with other Member States, the Commission, the Community agencies as well as international organisations and third countries, to ensure mutual information on measures envisaged and coordination of such measures. Workplan of HSC Preparedness To ensure that each Member State achieves a capacity to respond to health threats and that material planning is coherent with cross-sectoral planning in other Member States. ex Procedures for contact tracing Workplan of HSC VI. Inter-sectoral and International cooperation To facilitate and support coordination and cooperation at international level and help to contribute to the implementation of international activities at EU-level ex IHR

11 Workplan of HSC VII. Evaluation and testing of plans The processes required to deal with the established plans, allowing mutual sharing, evaluation, training, distribution, and testing. ex Plans exercised at EU level, specific scenarios to be tested, communication exercises CONNECTIONS EU-OTHER SYSTEMS WHO Geneva/Copenhagen USA G7 + Applicant states CBSS/Northern dimension Others

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 1.9.2005 KOM(2005) 390 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.12.2005 KOM(2005) 642 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET EU:s strategi för att åtgärda bristen på personal inom hälsosektorn

Läs mer

Reserapport gällande Healthy Cities internationella konferens i Aten, 22-25 oktober 2014

Reserapport gällande Healthy Cities internationella konferens i Aten, 22-25 oktober 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-24 KS-2014/1034.197 1 (3) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Reserapport gällande Healthy Cities

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments

Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments PM 4/12 Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments Swedish Chemicals Agency www.kemi.se Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments Order No. 511 046 Sundbyberg,

Läs mer

GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar

GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den KOM(2005) GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar SV SV GRÖNBOK

Läs mer

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt En internationell utblick kring politik för forskning, teknikutveckling och innovation i Indien, Japan, Kina, Sydkorea och USA Myndigheten för

Läs mer

En studie av hur svenska börsbolag drabbas

En studie av hur svenska börsbolag drabbas MAJ 2015 Immaterialrättsintrång och piratkopiering En studie av hur svenska börsbolag drabbas Om rapporten Denna rapport är sammanställd av Karl Lallerstedt och Patrick Krassén, och baseras på en studie

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Förslag till RÅDETS FÖRORDNING Bryssel den 7.7.2004 KOM(2004) 465 slutlig 2004/0145 (CNS) C6-0098/04 om införande av en stödordning för att stimulera den ekonomiska

Läs mer

GUIDE FINANSIERINGSKÄLLOR FÖR INTERNATIONELL MOBILITET

GUIDE FINANSIERINGSKÄLLOR FÖR INTERNATIONELL MOBILITET Raising Quantity and Quality of Work Placements in Europe GUIDE FINANSIERINGSKÄLLOR FÖR INTERNATIONELL MOBILITET EN GUIDE MED PRAKTISKA INSTRUKTIONER OM HUR MAN IDENTIFIERAR OLIKA POTENTIELLA FINANSIERINGSKÄLLOR

Läs mer

Europforum Norra Sverige (EFNS) are giving their reponse to. ECs GRÖNBOK

Europforum Norra Sverige (EFNS) are giving their reponse to. ECs GRÖNBOK EuropForum Norra Sverige Europforum Norra Sverige (EFNS) are giving their reponse to ECs GRÖNBOK Från utmaningar till möjligheter: Mot ett gemensamt strategiskt ramverk för EU:s finansiering av forskning

Läs mer

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning För framtidens hälsa en ny läkarutbildning Betänkande av Läkarutbildningsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Att utveckla, planera och skriva fram projekt

Att utveckla, planera och skriva fram projekt Att utveckla, planera och skriva fram projekt EU-kompetens Småland Blekinge September 2013 Eva-Lisa Ahnström, Blekinge Institute of Technology eva-lisa.ahnstrom@bth.se 1. Namn Vem är du? 2. Arbetar för?

Läs mer

103 33 Stockholm. Sweden. Telephone: +46 (0)8 405 20 65 Fax: +46 (0)8 21 91 70 E-mail:

103 33 Stockholm. Sweden. Telephone: +46 (0)8 405 20 65 Fax: +46 (0)8 21 91 70 E-mail: Thematic report on protected areas or areas where special measures need to be taken to conserve biological diversity Please provide the following details on the origin of this report. Contracting Party:

Läs mer

SAMVERKANSOMRÅDENAS STUDIERESOR TILL USA I OKTOBER 2013: ERFARENHETER AV ORKANEN SANDY

SAMVERKANSOMRÅDENAS STUDIERESOR TILL USA I OKTOBER 2013: ERFARENHETER AV ORKANEN SANDY MSB Diarienummer:2014-1243 Datum: 14-03-06 SAMVERKANSOMRÅDENAS STUDIERESOR TILL USA I OKTOBER 2013: ERFARENHETER AV ORKANEN SANDY Bilagor Innehållsförteckning Bilaga 1 Veckoschema... 5 Bilaga 2 Deltagarlista...

Läs mer

Svenskt arbete mot antibiotikaresistens. Verktyg, arbetssätt och erfarenheter

Svenskt arbete mot antibiotikaresistens. Verktyg, arbetssätt och erfarenheter Svenskt arbete mot antibiotikaresistens Verktyg, arbetssätt och erfarenheter Svenskt arbete mot antibiotikaresistens Verktyg, arbetssätt och erfarenheter Bindningar och jäv För Folkhälsomyndighetens egna

Läs mer

Effektivare regelverk inom EU

Effektivare regelverk inom EU Effektivare regelverk inom EU Författare: Andrea Femrell Maj 2014 SAMMANFATTNING Näringslivets Regelnämnd, NNR, och dess medlemmar presenterar i rapporten 26 prioriterade förenklings- och förbättringsförslag

Läs mer

Tillsyn över polisen. Betänkande av Polisorganisationskommittén. Stockholm 2013 SOU 2013:42

Tillsyn över polisen. Betänkande av Polisorganisationskommittén. Stockholm 2013 SOU 2013:42 Tillsyn över polisen Betänkande av Polisorganisationskommittén Stockholm 2013 SOU 2013:42 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Svar på motion om giftfri kommun

Svar på motion om giftfri kommun Tjänsteskrivelse Sida 1(3) Kansliavdelningen Stefan Johansson,0550-858 97 stefan.johansson@kristinehamn.se Datum 2014-08-01 Ks/2013:186 008 Motioner/enkel fråga/medb.förslag Svar på motion om giftfri kommun

Läs mer

Göra den digitala delen till ett trumfkort i förhandlingarna om projektet gällande det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar

Göra den digitala delen till ett trumfkort i förhandlingarna om projektet gällande det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar Göra den digitala delen till ett trumfkort i förhandlingarna om projektet gällande det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar April 2014 Begäran om yttrande framställd av utrikeshandelsminister

Läs mer

Datalagring och integritet

Datalagring och integritet Datalagring och integritet Betänkande av Datalagringsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

Läs mer

Planera för effekt! Slutbetänkande från Samordningsrådet för smarta elnät SOU 2014:84

Planera för effekt! Slutbetänkande från Samordningsrådet för smarta elnät SOU 2014:84 Planera för effekt! Slutbetänkande från Samordningsrådet för smarta elnät SOU 2014:84 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av Utrikesdepartementet SÖ 2008: 26 Nr 26 Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och fakultativt protokoll till

Läs mer

Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring

Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Slutbetänkande av Konkurrenskraftsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Möte Foreign Affairs Council den 12 december

Möte Foreign Affairs Council den 12 december Möte Foreign Affairs Council den 12 december Stockholm den 4 december 2013 Bästa Hillevi Engström, Vi skriver till dig med anledning av mötet den 12 december i Foreign Affairs Council då bland annat Post

Läs mer

Service Innovations in Sweden Based

Service Innovations in Sweden Based VINNOVA Report/ Rapport VR 2009:32 Service Innovations in Sweden Based Industries Aiming for 30-60 % revenue increase Tjänsteinnovationer i Sverigebaserad tillverkningsindustri Med sikte på 30-60 % intäktsökning

Läs mer

Läkemedel för särskilda behov

Läkemedel för särskilda behov Läkemedel för särskilda behov Delbetänkande av Läkemedels- och apoteksutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:20 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

02 Oktober 2012. Jürgen Salay Generaldirektoratet för klimatpolitik Europeiska kommissionen. Climate Action

02 Oktober 2012. Jürgen Salay Generaldirektoratet för klimatpolitik Europeiska kommissionen. Climate Action Klimatanpassning i europeiskt perspektiv 02 Oktober 2012 Jürgen Salay Generaldirektoratet för klimatpolitik Europeiska kommissionen Innehåll 1. EU:s klimatpolitik: bakgrund 2. Varför engagerar sig EU i

Läs mer

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE TA ANSVAR I EUROPA för mångfald, rättvisa och fred Take responsibility in Europe FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE Innehåll Förord 1 Detta vill vi 3 Grunden för kyrkornas agerande 7 Kyrkor i samverkan 10

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo. Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-04-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från miljö- och energidepartementet - slutbetänkande från Samordningsrådet

Läs mer