Svar på frågor till gruppdiskussioner vid Dialogmöte i Kramfors 18/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar på frågor till gruppdiskussioner vid Dialogmöte i Kramfors 18/11 2010."

Transkript

1 Svar på frågor till gruppdiskussioner vid Dialogmöte i Kramfors 18/ Fråga 1. Vilka verksamheter/aktiviteter inom kulturområdet i din kommun tycker du har betydelse för kommunen och länet? Allt från musik, teater, allsång, konst, ja listan kan göras lång. Vi lever ju i ett världsarvsområde utan dess like. Mångkulturella aktiviteter Musikalgymnasiet på Ådalsskolan- unikt i Norrland (Norr om Gävle) Sceniskt förberedelseår på Hola folkhögskola enda förberedande musikerutbildningen i länet. (Ålsta har en annan inriktning) Det mesta som arrangeras har betydelse för hela kommunen. Därför borde samarbetet bli bättre så att större kollisioner kan undvikas. Länsinstitutionerna borde bli mera intresserade av små arrangörer så att deras arrangemang sprids ut till länets innevånare. Kramfors dramatiska fri teater- och filmgrupp spelar i hela landet, filmar med Kramfors som grund, samarbetar med omsorg och skolor inom kommunen och runt om i länet. Teaterföreningen och kulturföreningarna, Svanö, Järnsta, Marieberg skapar arrangemang i hela kommunen, besöks av lokala samt närliggande kommuner och turism. Musikergrupper, studieförbundens rock, körer och trubadurer. Teaterverksamhet. Musikal- Kommun. Musikalverksamheten finns i gymnasiet, kulturskolan, Hola FHS och nyskrivna musikaler (En vacker dag, Harry Oliver) Unikt! Musikalsatsningarna, Styresholmsspelet. Industriådalen kanske bara är ett ord men innefattar oerhört mycket. Byggnader, samhällsstrukturen, föreningsliv. Häxmuseum (Sandslån), Ytterlännäs kyrka, Flottningsmuseum (Sandslån) Dragspelsmuseet, Ådalens industrilandskap ALLA! Älvdalen är unik, kusten är unik! Kung Chulalongkorn, Hungermarschen, medeltida kyrkor, Häxfängelset,flottningen, Box, sågverken, Medeltidscentrum, Rossö-Gersholmen (Kung Gers holme), ön lilla Norge, Tingshuset i Nyland, dragspelsälven-musiken. ALLA! Järnsta kulturförening, kollektivverkstad, de små oberoende föreningarna utanför centralorten. Ådalen har ett starkt industriellt arv vilket delvis belyses men torde ha utrymme för ännu större riktad exponering både regionalt och nationellt. Kyrktätheten Sollefteå-Bjärtrå unik för norra Sverige. Kollektivverkstäder t ex ÖKKV i Ö-vik, Järnsta Kulturförening i Höga Kusten. Industriarvet, Häxberget. Ibland ett konstruktivt och ovanligt sätt att använda professionella konstnärer i samhällsutvecklingen något för andra kommuner att ta del av? Häxmuseum, Flottningsmuseum i Sandslån. Ådalens Industrilandskap, Dragspelsmuesum på Mannaminne Nordingrå. De yrkesarbetande konstnärerna/kulturarbetarnas verksamhet. KKV, De fria grupperna, föreningarna. (Biblioteken, Länsmuseet) Häxmuseet på Sandslån - en av de största avrättningsplatserna i Sverige finns och visas här. Flottningsmuseet på Sandslån - Del av Ådalens Industrilandskap - Landets största flottningsskilje fanns här. Dragspelsmuseet på Mannaminne - Ett av två som finns i Sverige. Musikalverksamheten - Unikt med egna kompositioner och kompositörer samt samverkan med Hola FH.

2 Den viktigaste frågan för all kulturverksamhet till fromma för kommun, län, bofasta och besökare är att framhäva historien. Ett samhälle där kulturen finns bevarad i byggnader, föremål, konst och litteratur är för alltid bevarat i framtiden. Vår erfarenhet är att alla besökare i större utsträckning vill uppleva högsta kvalité och mesta utbyte av sina besök i en bygd som endast lever upp på sommaren i brist på aktiviteter under resten av året. Satsa på att utveckla befintliga och nya kulturprojekt. Vi behöver prioritera marknadsföring på Internet, medverka i turistinfo ingå i Länsmuséets marknadsföring av Fiskemuséet Vålen och kapellet, producera ord- och bildproduktioner om vår 400-åriga fiskekultur, tydligt uppmärksammas i Världsarvets publikationer som en plats där man kan uppleva målsättningen med Höga Kusten på plats. Listan kan göras lång. Många idéer finns i lager men bristen på ekonomiska resurser är påträngande. Svaret får även innefatta frågorna 2 och 3. Norrfällsvikens Fiskehamnsförening Fråga 2. Vad vill du som medborgare, förening eller annan del av samhälle få ut av den regionala kulturen? Konstintendent som stöd, samarbete och samverkan med kommunerna och för konstnärerna. Pedagogisk kulturverksamhet i skolorna. Kvalitativa gestaltande intryck, gärna nyskapande från alla konstområden är jag intresserad av att ta del i som publik. En konstpedagogtjänst på museet bland de 65 övriga anställda då konsten väl ingår i länsmuséets uppdrag. Som kulturförening vill vi ju få ekonomiskt stöd så att verksamheten går att planera. Just nu får vi förlustbidrag. Det är inte kul, men det är det bidrag kommunen kan erbjuda. Konstintendenttjänsten på Murberget borde väl inte försvinna! Ökad samverkan stärker det lokala, större kontinuitet skapar större efterfrågan. Enklare och närmare kontakt med de olika institutionerna. Skapa kontakter med skolor, föreningar, företag ute på landsbygden. När inte berget vill komma till Mohammad, kommer Mohammad till berget Mötet med människorna är det viktigaste! Nyttja de små byalokalerna! Som medborgare är det viktigt att kulturen kommer ut även på mindre orter. Bygga upp en verksamhet som är uppsökande. Abolut inte institutionalisera verksamheter i Härnösand och Sundsvall. Satsa på aktiviteter på små lokala Folkets Hus. Vi som skola vill kunna ta del av pedagogisk kultur. Mycket av denna verksamhet står Kulturskolan för men mer inslag av att få delta i kulturen med proffs. Jag som medborgare har hittills (på 2 år) ej tagit del av länsmuseet, länsbiblioteket eller kulturkonsulenterna. Däremot har jag haft yrkesmässig kontakt med Scenkonstbolaget. Den regionala verksamheten skall besöka den lilla orten i utkanten av kommunen. Kultur till alla! Ökat samarbete med de fria konstutövarna, fria grupperna. Ett mer omfattande samarbete med mindre fria kulturföreningar och aktörer. Produktionsstöd och pedagogiska insatser. Mångkulturkonsulent Betydligt mycket mer samarbete och bättre fördelning av både kunskapliga och ekonomiska resurser. Folkbildning på olika nivåer. Spetsunderhållning Samarbete med lokala konstnärer. Konstansvariga anställs på institutionerna. Vara en pedagogisk resurs inom alla kulturområden för länets skolor. Kan den regionala kulturens resurser gemensamt öka kompetensen hos lärare och annan pedagogisk personal genom ex. handledning eller konferenser?

3 .Fråga 3. På vilket sätt kan det regionala kulturlivet vara ett komplement till det lokala? Ex vis nätverk, samverkan, stöd, teknikutveckling, kompetensutveckling, kulturutbud, besöksmål Alla ovan nämnda exempel. Det är just viktigt att man skall komplettera varandra oavsett verksamhet istället för att konkurrera. Med allt (ovan nämnda exempel) Vad gäller fria grupper behöver de säkert mer hjälp med en samordnad teknik. Fria ideella kulturföreningar som fungerar som arrangörsförening skulle behöva ett mer fungerande nätverk, för att bättre kunna planera sitt utbud. Också få möjligheter att låna teknik. Ökat stöd, trygghet för de mindre aktörerna, besöksmål ex teater i teaterhuset helhetsupplevelser. Regionala kulturlivet skall vara ett stöd till lokala grupper. Proffs stöttar/hjälper amatörer. En större stad kan ta dit större artister och göra större samarbeten som vi andra i kommunen kan åka på också. Vill man verkligen på något kan man åka ett par mil. Stötta och utvidga lokala arrangörer och initiativ. Kanske mer personellt än enbart ekonomiskt. Ta initiativ till större och längre arrangemang. Resurser och kompetens i det regionala kulturlivet. Nyttja alla resurser, nätverk, samverkan, stöd, teknikutveckling, kompetensutveckling, kulturutbud, besöksmål. Planera systematiskt! Genom att dela med sig av kunskap och erfarenhet. Ett utbyte stärker båda parter. Nätverk, samverkan, stöd, teknikutveckling, kompetensutveckling, kulturutbud, besöksmål Större evenemang men även större djup/nisch. Nätverk, samverkan, stöd, teknikutveckling, kompetensutveckling, kulturutbud, besöksmål Stöd, samverkan resursutbyte etc. Kompetensutveckling, kontakt och samarbete med kommunerna och föreningar/organisationer. Bussar till stora arrangemang. Samverkan för att det som sker regionalt ska bygga på det lokala och vice versa. Stöd för alla verksamheter som bedrivs och/eller genomförs i kommunerna. De enskilda konstnärerna bör ha en regional plattform/stöd till deras verksamhet. De kommunala konsthallarna. Enskilda större evenemang på kommunnivå. Fråga 4. Vilka är de viktigaste kulturfrågorna i länet resp kommunen för framtiden? Ta fram kulturarrangemang som även kan locka til sig besökande utifrån. Vem vet, kanske någon t.o.m. väljer sitt sommarboende eller permanent pga detta. Mångkulturella frågor och ekonomiskt stöd. Barn och ungdomskulturen. Teater, musik och dans. Ett skaparhus för alla åldrar i varje kommun. Mer kultur i skolan. Subventionerade resor inom kommunen och länet till kulturarrangemang. Helst helt gratis. Mer penningstöd till ideella kulturföreningar. Hur samarbetar vi närmare, hur kan vi stödja och främja de lokala konstnärerna och fria teater- och musikgrupper. Kulturturism, Natur och miljölokaler, byggnadsminnen. Hur kan vi sätta musikal-kramfors på kartan? Mer pengar behövs för att kunna göra bra produktioner även på utbildningsnivå (nu kokas det soppa av spik) Se till att ungdomarna börjar delta i kulturaktiviteter föreningsaktiviteter. Har ingen lösning på problemet.

4 Konsthallen, biblioteket, teater, filmverksamheten. Alla- riktat till barn och ungdomar! Om inte ungdomarna blir matad med kultur, dör landet ut! Kultur är friskvård. Vi skapar tillväxt genom engagerade ungdomar. Bredden och en satsning på barn och ungdom. Möjligheter att kunna vara utövande, verksam konstnär dvs producent. Erbjuda folk kvalitativ kultur även i glesbygd. Folkligt avantgarde på Järnsta kulturhus. Industriarvet, musiktradition kopplad till älven. Att konstnärer och andra kulturutövare har möjlighet att överleva! Pengar till de som producerar och som menar allvar med det. Att använda och utveckla kofferten klokt inför framtiden med kompetensutveckling för administratörer och politiker i kulturfrågor. Länsöverskridande samverkan för kulturen mår alltid bra av rörelse. Bio filmverksamhet. Bildkonstens ställning konsthall konstnärer, utveckling av Ådalens industrilandskap, skapande skola, studieförbundens verksamhet, kulturverksamhet för unga. Skapa ett klimat för konst och kultur som gör att konstnärer kan leva och verka. Låta konst och kultur växa och få en större bit av ekonomin och samhället. Avtalsföreningar istället för förluststöd. Kulturhistoria, utbildning, marknadsföring, forskning, åretruntaktiviteter. Skapande skola, Skolbio mm för barn och ungdomar. Konsthall. Bio. Bibliotek. Mångfald i kulturutbudet. Stöttning av de enskilda konstnärerna/kulturutövarna. Bred föreningsverksamhet inom alla former av kultur. Bevarandet av de kulturskatter vi förfogar över (i Kramfors: Häxmusset, Flottningsmuseet, Ådalens Industrilandskap, Bollsta masugn, Bruksmiljöer, Mannaminne, Världsarvet m. fl) Fråga 5. Hur ska vi mötas och föra dialogen i länet resp kommunen i framtiden om dessa frågor? Både politiker, tjänstemän och kulturutövare skall sätta sig ner tillsammans och planera framtiden. Man måste planlägga evenemang och arrangemang tidigt för att uppnå bästa möjliga resultat. Nya forum, samarbeten, arbetsgrupper, dialoger En mer återkommande sammankomststruktur. Ett mer fungerande nätverk där någon (kanske kultursekreterare i kommunen) samlar in och för vidare kommunens alla olika arrangörer, planerar för arrangemang och när. Lokala kulturforum i likhet med landstingets kulturting. Studieförbunden är viktiga samarbetspartners då det finns statliga pengar som kan växlas upp med hjälp av lokala pengar/medel. Studieförbunden är duktiga att ordna verksamhet på den lilla orten. Det behövs inga institutioner. Kulturforum Prata med varann! Vi lever i år Vad har vi lärt oss på år som mänskliga varelser? Vi måste få ungdomar att lyfta blicken från datorn. Varför inte ha föreställningar på sjukhusen! För de sjuka så de blir friska! En undran; Hur stöttar Landstinget de mindre byarnas eldsjälar som t ex den ideella verksamhet som bedrivs i Nylands bibliotek? Varför kapar Landstinget livlinan för vissa skolor att få ta del av litteraturutbudet på hemmaplan? Frågorna ovan bör kunna besvaras av er själva med den kompetens ni har!

5 Genom att sluta hänvisa till någon annan och försöka svara på frågan även om du måste säga jag vet inte, men jag ska ta reda på det. Genom en kontinuerlig dialog, förslagsvis 1-2 gånger per år. Öppet prestigelöst sida vid sida, nyfiket, kunnigt och kul. (Kulturforum, kulturutövare, publik delaktörer, amatörer, politiker och tjänstemän. Demografisk fördel Västernorrland. Ett splittrat län dvs inte ett självklart centrum jmfr AClän Umeå sen landsbygd. Västernorrland är rikt i hela länet på olika kulturyttringar och nästan interna kulturer vilket ger en vana att tänka kulturell infrastruktur som är spridd. En erfarenhet att ta tillvara i kofferten. I lokala rådsmöten, regelbundna med yrkesverksamma, amatörer, inte bara tjänstemän, som fortsätter uppåt med samtal länsvis. I kommunen; För att verksamheten och var man lägger pengarna ska bygga på det som händer och behövs och utvecklas i kommunerna i yrkeslivet. T ex konstnärer i regionala råd med länskonstnärer, kulturtjänstemän osv. Lokala kulturföreningar, konstnärer, näringsliv, kommunala tjänstemän. Olika grupper för olika syften. Grunden för utveckling är, att engagerade människor/entreprenörer får möjlighet, handledning och ekonomiskt stöd. Befattningshavare måste vara lyhörda och vidsynta. Nätverkande - Kulturforum/Kulturting (i befintlig form och/eller i en annan liknande skepnad) Övriga synpunkter som noterats: Tack för inbjudan till samrådet i kulturfrågor Av besparingsskäl har vi inte möjlighet att närvara, men vi vill gärna bidra med synpunkter som förhoppningsvis kan leda till framsteg i vår ideella kulturgärning. Betonar särskilt ett gott samarbete med kommunen i kulturfrågor. Bakgrund Föreningen bildades 1939 av våra förfäder. De var aktiva fiskare och torpare i två generationer, dvs egna företagare med stor yrkesstolthet och en obändig vilja att alltid klara sig själv. Ett utmärkande drag för nordingråbor i gemen. Första uppgiften var att friköpa markområdet i fiskeläget som tillsammans med kokhus och sjöbodar ägdes av bönderna i Mjällom. Det tog 15 år att genomföra målsättningen. Mark och ett stort antal kulturbyggnader ägs och förvaltas sedan dess av föreningens åldrande medlemmar, som idag finns spridda över hela landet. Kapellet, Fiskemuséet Vålen, bagarstugan, 2 kulturdass, gistgårdarna, kajen, hamngatorna, gatubelysningen, egen brandberedskap mm är alla kostnadskrävande och fn i gott skick men skapar kontinuerliga underhållskostnader. Vi bjuder alla besökare att röra sig fritt och gratis ta del av vår kultur. Behov Ett självklart behov är bidrag med välutbildad personal, i första hand till Vålen, men långsiktigt även marknadsförings- och underhållsmässiga bidrag till en av kommunens viktigaste turistorter. Välutbildade turistinformatörer har hög prioritet. Önskemål Vålen står inför sitt 6:e verksamhetsår De fyra senaste åren har vi haft brist på personal vilket negativt påverkat besöksfrekvensen som för övrigt kan uppvisa besökare från fem världsdelar. Vi kan upplåta lokal för turistinformation i Vålen och hoppas att kommunen och Lst/Världsarvet Höga Kusten kan bidra med personal och underhållskostnader eftersom Norrfällsviken kan uppvisa både världsarvets exklusiviteter och fyra av Nordingrås nio naturreservat och sannolikt är kommunens mest välbesökta turistmål.

6 Vi återkommer med svar på frågorna i Kulturkofferten. Med vänlig hälsning Arne G Johansson Norrfällsvikens Fiskehamnsförening

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm

KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm Stockholm den 27 juni 2012 Till Botkyrka kommun Att: Gustav Fridlund Kommunledningsförvaltningen 147 85 Tumba KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun Kulturskolan Anders Carlsson rektor 2014-01-31 Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun 1. Nuvarande kulturinsatser Barn- och utbildningsnämnden i Falkenberg har valt att sätta fokus på två

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 1 Culture is the widening of the mind and of the spirit. Jawaharlal Nehru Barnens rätt till kultur globalt Barn har rätt till kultur enligt FNs deklaration om barnets

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

*Energi och kraft hur ska vi få energi och kraft att flöda mellan Riksteatern centralt och regionalt? (14)

*Energi och kraft hur ska vi få energi och kraft att flöda mellan Riksteatern centralt och regionalt? (14) Framtidsforum Gävle 13 september Innehåll med antal prioritetspluppar inom parentes: *Energi och kraft hur ska vi få energi och kraft att flöda mellan Riksteatern centralt och regionalt? (14) *Centrum

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Inledning Folkbildningen i Västmanlands län är en garant för det demokratiska kvalitetsfyllda mötet och ger människor med olika bakgrund

Läs mer

SAMTALSRAPPORTER ARRANGÖRSKAPETS OPEN SPACE 12 MARS 2014

SAMTALSRAPPORTER ARRANGÖRSKAPETS OPEN SPACE 12 MARS 2014 SAMTALSRAPPORTER ARRANGÖRSKAPETS OPEN SPACE 12 MARS 2014 PASS 1 VAD FINNS IDAG? GRUPP 1 - Eldsjälar - Föreläsningsföreningen - Bra förutsättningar - En publik och ett stort utbud för den äldre publiken

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Funderar du på att bo i Kramfors kommun?

Funderar du på att bo i Kramfors kommun? Funderar du på att bo i Kramfors kommun? När du får uppehållstillstånd i Sverige är det viktigt att hitta en bostad och ett arbete i en kommun där du och din familj trivs. Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Musikalen FETT. en projektredovisning från

Musikalen FETT. en projektredovisning från Musikalen FETT en projektredovisning från 2 VAD GJORDE VI? Under ca två års tid har vi, tillsammans med kompositören och författaren Bertil Goldberg, arbetat på att skapa en musikal med målsättningen att

Läs mer

Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016

Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016 Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016 Kulturplanens syfte Kulturplanen syftar till att ge en strukturerad och samlad bild av vilken inriktning arbetet ska ha inom kulturområdet de närmaste åren. Utgångspunkten

Läs mer

Kulturutredningens betänkande

Kulturutredningens betänkande Kulturutredningens betänkande Sammanfattning på lättläst svenska Stockholm 2009 SOU 2009:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Kultur 2014 i Nordmalings kommun - sammanställning

Kultur 2014 i Nordmalings kommun - sammanställning Kultur 2014 i Nordmalings kommun - sammanställning Kulturhuvudstadsåret 2014 delas in enligt samernas åtta årstider: (December-Mars); vinter (Mars-April); (April-Maj); Försommar (Juni); Sommar (Juni-Juli);

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

När var hur om ungas kultur- En analys av ungas kulturutövande på fritiden (2011) Jonas Larsson Thörnberg Jonas.larsson-thornberg@mucf.

När var hur om ungas kultur- En analys av ungas kulturutövande på fritiden (2011) Jonas Larsson Thörnberg Jonas.larsson-thornberg@mucf. När var hur om ungas kultur- En analys av ungas kulturutövande på fritiden (2011) Jonas Larsson Thörnberg Jonas.larsson-thornberg@mucf.se Övergripande mål för den nationella ungdomspolitiken Alla unga

Läs mer

SV Hallands verksamhetsplan 2015

SV Hallands verksamhetsplan 2015 SV Hallands verksamhetsplan 2015 Inledning Det övergripande målet, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark

Läs mer

Skapande skola 2014-2015, Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan

Skapande skola 2014-2015, Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan Skapande skola 2014-2015, Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan Bakgrund - problembeskrivning Strömsunds kommun är den nordligaste av Jämtlands läns kommuner. Strömsund är en vacker glesbygdskommun,

Läs mer

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå.

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå. TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kultur i Halland Eva Nyhammar Förvaltningschef Datum 2015-04-10 Diarienummer DNKS150151 Driftnämnden Kultur och skola Riktlinjer för regionalt stöd gällande kultur för barn och unga

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2011 och handlingsplan 2012 2014 för Askersunds kommun.(14 feb 2012)

Kulturpolitiskt program 2011 och handlingsplan 2012 2014 för Askersunds kommun.(14 feb 2012) Kulturpolitiskt program 2011 och handlingsplan 2012 2014 för Askersunds kommun.(14 feb 2012) Förord Askersunds kommuns Kulturpolitiska program är en viljeyttring och styrmedel ur ett politiskt perspektiv.

Läs mer

Bli vår kompis du också! Bli sponsor till Uppsalas gladaste, varmaste och energirikaste evenemang! 23-24 MAJ 2015

Bli vår kompis du också! Bli sponsor till Uppsalas gladaste, varmaste och energirikaste evenemang! 23-24 MAJ 2015 Bli sponsor till Uppsalas gladaste, varmaste och energirikaste evenemang! 23-24 MAJ 2015 Bli vår kompis du också! Med Kulturernas Karneval vill vi lyfta fram hela det spektrum av kulturformer och kulturuttryck

Läs mer

Kulturforum. Kultur- och fritidsnämnden - EN DOKUMENTATION FRÅN KULTUR- OCH FRITIDS- NÄMNDENS MÖTE MED KULTURFÖRENINGAR I ÖSTERSUNDS KOMMUN.

Kulturforum. Kultur- och fritidsnämnden - EN DOKUMENTATION FRÅN KULTUR- OCH FRITIDS- NÄMNDENS MÖTE MED KULTURFÖRENINGAR I ÖSTERSUNDS KOMMUN. Kulturforum - EN DOKUMENTATION FRÅN KULTUR- OCH FRITIDS- NÄMNDENS MÖTE MED KULTURFÖRENINGAR I ÖSTERSUNDS KOMMUN. Onsdag 5 november 2008 kl 18.30 21.00 Rådhussalen, Rådhuset Kultur- och fritidsnämnden Hej!

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget:

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: CHECKLISTA TIPS Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: Finns det en ansvarig för varje sak? Hur ser vår organisation ut? Är alla med? Känns det bra? Vet alla vad de ska göra? Överhuvudtaget

Läs mer

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Inledning Med utgångspunkt från det lyckade projektet Fantasystafetten som avslutades i augusti 2010, vill vi genomföra ett läsfrämjande projekt

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt Skapande skola i Malmö stad bild: Moderna Museet Malmö / Gisela Fleischer bild: Malmö Stadsteater bild: Pedagog Malmö / Chris Munsey bild: Malmö Stadsteater bild:

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS Regionförbundet Södra Småland Kulturens Open Space Kosta Glascenter 2014-01-24 BAKGRUND Idédiskussion Idéskiss Hösten 2011 Förstudie Januari mars 2012 Dialogmöten

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Nedan följer en sammanställning av möjligt material till stöd för utvärdering enligt Virvatuli-modellen. I tabellerna ges också exempel på

Läs mer

Regional tendensrapport 2014

Regional tendensrapport 2014 KLYS Sveriges Författarförbund - Sveriges Dramatikerförbund - Svenska Journalistförbundet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbund Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS

PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS Denna ansökan avser en begränsad del av projektet Show Europe Show Belarus som Culture Clinic tillsammans med fem andra organisationer har fått beviljat stöd

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

LÄNSBYGDERÅDET Örebro län. Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län

LÄNSBYGDERÅDET Örebro län. Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län LÄNSBYGDERÅDET Örebro län Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län LÄNSBYGDERÅDET Objektnummer : Örebro län ENKÄT Enkäten vänder

Läs mer

Bakgrund. Förförståelse. Undersökning - Musikproducenter

Bakgrund. Förförståelse. Undersökning - Musikproducenter Bakgrund Även om man som musikproducent arbetar tillsammans med musiker, arrangörer, tekniker och artister är det inte så ofta man ingår några djupare samarbeten med andra producenter. I samband med den

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

ERBJUDANDE OM RESERABATT TILL HALLANDS LEVANDE KULTURLIV!

ERBJUDANDE OM RESERABATT TILL HALLANDS LEVANDE KULTURLIV! vårterminen 2011 SKOLBUSS SLOTT BOCKSTENSMANNEN VÄRLDSARV TEATER KONST ERBJUDANDE OM RESERABATT TILL HALLANDS LEVANDE KULTURLIV! Till skolor och förskolor i Halland Ett utvecklingsprojekt i samarbete mellan

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Dokumentation från seminariet Speed-dating för kultur

Dokumentation från seminariet Speed-dating för kultur Dokumentation från seminariet Speed-dating för kultur Speed-dating för samverkan Träffa kollegor och ideella kulturorganisationer du tidigare bara hört talas om eller inte ens visste fanns. Så stod det

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Bildningsnämnden Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Hammarö 20010 01 10 Solveig Hagström SÅ HAR VI ARBETAT MED KVALITETSRAPPORTEN Kvalitetsrapporten har tagits fram gemensamt av kulturchefen och

Läs mer

kramfors Från spännande historia till levande kulturarv.

kramfors Från spännande historia till levande kulturarv. kramfors Från spännande historia till levande kulturarv. Bakom varje ortsnamn finns ett arv från förr. Här berättar vi varför det blev som det är. Läs och lär. Och välkommen hit! Babelsberg. När sågverken

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

MÖTESPLATS KULTUR. Härnösands kulturplan 2014-2017 Version 2014-04-13

MÖTESPLATS KULTUR. Härnösands kulturplan 2014-2017 Version 2014-04-13 MÖTESPLATS KULTUR Härnösands kulturplan 2014-2017 Version 2014-04-13 Dokumentnamn Kulturplan med bilaga Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Sundsvalls kommun vill genom sitt bidragssystem stödja kommunens föreningsliv så att möjlighet skapas för en omfattande och stimulerande fritid för alla på ett både jämlikt och jämställt

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Ulvö museum Besökscentrum för Ulvöarnas kulturarv

Ulvö museum Besökscentrum för Ulvöarnas kulturarv Ulvö museum Besökscentrum för Ulvöarnas kulturarv Maj 2015 En gammal fråga. 1947: Hembygdsgården anordnas genom att ett äldre kokhus utrustas med insamlade inventarier 1980: I Länsstyrelsens utvecklingsplan

Läs mer

Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning 971 89 Luleå

Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning 971 89 Luleå 1 Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning 971 89 Luleå Ansökan om bidrag till projektet Möte med Norrbottensförfattare ett projekt för ökade kontakter mellan hörselskadade i Norrbotten

Läs mer

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG Avtal mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och den ekonomiska föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker (SLB), rörande driften av regional musikverksamhet i

Läs mer

Stöd till residenscentra

Stöd till residenscentra 1. Grundläggande information 1.1. Konstnärsresidenscentrets namn 0/100 1.2. Residensprogrammets eventuella namn 0/100 1.3. En kort engelskspråkig beskrivning av verksamheten som stöd söks för: 0/500 Ifall

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Verksamhetsplanering 2008

Verksamhetsplanering 2008 Näringslivskontoret 070926 Verksamhetsplanering 2008 Inledning Under 2007 har näringslivskontorets nya organisation etablerats. Kontoret har det löpande ansvaret för näringslivsfrågor, inklusive turismsamordning

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Samarbetsavtal mellan Norrbottens läns landsting, Sverige och Troms fylkeskommune, Norge

Samarbetsavtal mellan Norrbottens läns landsting, Sverige och Troms fylkeskommune, Norge Samarbetsavtal mellan Norrbottens läns landsting, Sverige och Troms fylkeskommune, Norge I enlighet med vänskapsavtalet mellan Norrbottens läns landsting och Troms fylkeskommune, undertecknat den 11 januari

Läs mer

Fonder att söka bidrag ifrån:

Fonder att söka bidrag ifrån: Fonder att söka bidrag ifrån: Allmänna arvsfonden http://www.arvsfonden.se/ Ger stöd till ideella föreningar och organisationer som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn och unga.

Läs mer

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Vilken rapportering krävs av studieförbund? Vilka handlingar ska skickas när och till vem? Särskilda syften

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Servicepunkter Journalnummer: 2009-7580 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

Jakt- och Fiskesamerna

Jakt- och Fiskesamerna SAMETINGSVAL 2013 Jakt- och Fiskesamerna för rättigheter till alla! jofs_broschyr.indd 1 2013-04-05 17:51 rättigheter til Hur ska framtidens samiska samhälle se ut? Du kan tillsammans med oss förändra

Läs mer