Svar på frågor till gruppdiskussioner vid Dialogmöte i Kramfors 18/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar på frågor till gruppdiskussioner vid Dialogmöte i Kramfors 18/11 2010."

Transkript

1 Svar på frågor till gruppdiskussioner vid Dialogmöte i Kramfors 18/ Fråga 1. Vilka verksamheter/aktiviteter inom kulturområdet i din kommun tycker du har betydelse för kommunen och länet? Allt från musik, teater, allsång, konst, ja listan kan göras lång. Vi lever ju i ett världsarvsområde utan dess like. Mångkulturella aktiviteter Musikalgymnasiet på Ådalsskolan- unikt i Norrland (Norr om Gävle) Sceniskt förberedelseår på Hola folkhögskola enda förberedande musikerutbildningen i länet. (Ålsta har en annan inriktning) Det mesta som arrangeras har betydelse för hela kommunen. Därför borde samarbetet bli bättre så att större kollisioner kan undvikas. Länsinstitutionerna borde bli mera intresserade av små arrangörer så att deras arrangemang sprids ut till länets innevånare. Kramfors dramatiska fri teater- och filmgrupp spelar i hela landet, filmar med Kramfors som grund, samarbetar med omsorg och skolor inom kommunen och runt om i länet. Teaterföreningen och kulturföreningarna, Svanö, Järnsta, Marieberg skapar arrangemang i hela kommunen, besöks av lokala samt närliggande kommuner och turism. Musikergrupper, studieförbundens rock, körer och trubadurer. Teaterverksamhet. Musikal- Kommun. Musikalverksamheten finns i gymnasiet, kulturskolan, Hola FHS och nyskrivna musikaler (En vacker dag, Harry Oliver) Unikt! Musikalsatsningarna, Styresholmsspelet. Industriådalen kanske bara är ett ord men innefattar oerhört mycket. Byggnader, samhällsstrukturen, föreningsliv. Häxmuseum (Sandslån), Ytterlännäs kyrka, Flottningsmuseum (Sandslån) Dragspelsmuseet, Ådalens industrilandskap ALLA! Älvdalen är unik, kusten är unik! Kung Chulalongkorn, Hungermarschen, medeltida kyrkor, Häxfängelset,flottningen, Box, sågverken, Medeltidscentrum, Rossö-Gersholmen (Kung Gers holme), ön lilla Norge, Tingshuset i Nyland, dragspelsälven-musiken. ALLA! Järnsta kulturförening, kollektivverkstad, de små oberoende föreningarna utanför centralorten. Ådalen har ett starkt industriellt arv vilket delvis belyses men torde ha utrymme för ännu större riktad exponering både regionalt och nationellt. Kyrktätheten Sollefteå-Bjärtrå unik för norra Sverige. Kollektivverkstäder t ex ÖKKV i Ö-vik, Järnsta Kulturförening i Höga Kusten. Industriarvet, Häxberget. Ibland ett konstruktivt och ovanligt sätt att använda professionella konstnärer i samhällsutvecklingen något för andra kommuner att ta del av? Häxmuseum, Flottningsmuseum i Sandslån. Ådalens Industrilandskap, Dragspelsmuesum på Mannaminne Nordingrå. De yrkesarbetande konstnärerna/kulturarbetarnas verksamhet. KKV, De fria grupperna, föreningarna. (Biblioteken, Länsmuseet) Häxmuseet på Sandslån - en av de största avrättningsplatserna i Sverige finns och visas här. Flottningsmuseet på Sandslån - Del av Ådalens Industrilandskap - Landets största flottningsskilje fanns här. Dragspelsmuseet på Mannaminne - Ett av två som finns i Sverige. Musikalverksamheten - Unikt med egna kompositioner och kompositörer samt samverkan med Hola FH.

2 Den viktigaste frågan för all kulturverksamhet till fromma för kommun, län, bofasta och besökare är att framhäva historien. Ett samhälle där kulturen finns bevarad i byggnader, föremål, konst och litteratur är för alltid bevarat i framtiden. Vår erfarenhet är att alla besökare i större utsträckning vill uppleva högsta kvalité och mesta utbyte av sina besök i en bygd som endast lever upp på sommaren i brist på aktiviteter under resten av året. Satsa på att utveckla befintliga och nya kulturprojekt. Vi behöver prioritera marknadsföring på Internet, medverka i turistinfo ingå i Länsmuséets marknadsföring av Fiskemuséet Vålen och kapellet, producera ord- och bildproduktioner om vår 400-åriga fiskekultur, tydligt uppmärksammas i Världsarvets publikationer som en plats där man kan uppleva målsättningen med Höga Kusten på plats. Listan kan göras lång. Många idéer finns i lager men bristen på ekonomiska resurser är påträngande. Svaret får även innefatta frågorna 2 och 3. Norrfällsvikens Fiskehamnsförening Fråga 2. Vad vill du som medborgare, förening eller annan del av samhälle få ut av den regionala kulturen? Konstintendent som stöd, samarbete och samverkan med kommunerna och för konstnärerna. Pedagogisk kulturverksamhet i skolorna. Kvalitativa gestaltande intryck, gärna nyskapande från alla konstområden är jag intresserad av att ta del i som publik. En konstpedagogtjänst på museet bland de 65 övriga anställda då konsten väl ingår i länsmuséets uppdrag. Som kulturförening vill vi ju få ekonomiskt stöd så att verksamheten går att planera. Just nu får vi förlustbidrag. Det är inte kul, men det är det bidrag kommunen kan erbjuda. Konstintendenttjänsten på Murberget borde väl inte försvinna! Ökad samverkan stärker det lokala, större kontinuitet skapar större efterfrågan. Enklare och närmare kontakt med de olika institutionerna. Skapa kontakter med skolor, föreningar, företag ute på landsbygden. När inte berget vill komma till Mohammad, kommer Mohammad till berget Mötet med människorna är det viktigaste! Nyttja de små byalokalerna! Som medborgare är det viktigt att kulturen kommer ut även på mindre orter. Bygga upp en verksamhet som är uppsökande. Abolut inte institutionalisera verksamheter i Härnösand och Sundsvall. Satsa på aktiviteter på små lokala Folkets Hus. Vi som skola vill kunna ta del av pedagogisk kultur. Mycket av denna verksamhet står Kulturskolan för men mer inslag av att få delta i kulturen med proffs. Jag som medborgare har hittills (på 2 år) ej tagit del av länsmuseet, länsbiblioteket eller kulturkonsulenterna. Däremot har jag haft yrkesmässig kontakt med Scenkonstbolaget. Den regionala verksamheten skall besöka den lilla orten i utkanten av kommunen. Kultur till alla! Ökat samarbete med de fria konstutövarna, fria grupperna. Ett mer omfattande samarbete med mindre fria kulturföreningar och aktörer. Produktionsstöd och pedagogiska insatser. Mångkulturkonsulent Betydligt mycket mer samarbete och bättre fördelning av både kunskapliga och ekonomiska resurser. Folkbildning på olika nivåer. Spetsunderhållning Samarbete med lokala konstnärer. Konstansvariga anställs på institutionerna. Vara en pedagogisk resurs inom alla kulturområden för länets skolor. Kan den regionala kulturens resurser gemensamt öka kompetensen hos lärare och annan pedagogisk personal genom ex. handledning eller konferenser?

3 .Fråga 3. På vilket sätt kan det regionala kulturlivet vara ett komplement till det lokala? Ex vis nätverk, samverkan, stöd, teknikutveckling, kompetensutveckling, kulturutbud, besöksmål Alla ovan nämnda exempel. Det är just viktigt att man skall komplettera varandra oavsett verksamhet istället för att konkurrera. Med allt (ovan nämnda exempel) Vad gäller fria grupper behöver de säkert mer hjälp med en samordnad teknik. Fria ideella kulturföreningar som fungerar som arrangörsförening skulle behöva ett mer fungerande nätverk, för att bättre kunna planera sitt utbud. Också få möjligheter att låna teknik. Ökat stöd, trygghet för de mindre aktörerna, besöksmål ex teater i teaterhuset helhetsupplevelser. Regionala kulturlivet skall vara ett stöd till lokala grupper. Proffs stöttar/hjälper amatörer. En större stad kan ta dit större artister och göra större samarbeten som vi andra i kommunen kan åka på också. Vill man verkligen på något kan man åka ett par mil. Stötta och utvidga lokala arrangörer och initiativ. Kanske mer personellt än enbart ekonomiskt. Ta initiativ till större och längre arrangemang. Resurser och kompetens i det regionala kulturlivet. Nyttja alla resurser, nätverk, samverkan, stöd, teknikutveckling, kompetensutveckling, kulturutbud, besöksmål. Planera systematiskt! Genom att dela med sig av kunskap och erfarenhet. Ett utbyte stärker båda parter. Nätverk, samverkan, stöd, teknikutveckling, kompetensutveckling, kulturutbud, besöksmål Större evenemang men även större djup/nisch. Nätverk, samverkan, stöd, teknikutveckling, kompetensutveckling, kulturutbud, besöksmål Stöd, samverkan resursutbyte etc. Kompetensutveckling, kontakt och samarbete med kommunerna och föreningar/organisationer. Bussar till stora arrangemang. Samverkan för att det som sker regionalt ska bygga på det lokala och vice versa. Stöd för alla verksamheter som bedrivs och/eller genomförs i kommunerna. De enskilda konstnärerna bör ha en regional plattform/stöd till deras verksamhet. De kommunala konsthallarna. Enskilda större evenemang på kommunnivå. Fråga 4. Vilka är de viktigaste kulturfrågorna i länet resp kommunen för framtiden? Ta fram kulturarrangemang som även kan locka til sig besökande utifrån. Vem vet, kanske någon t.o.m. väljer sitt sommarboende eller permanent pga detta. Mångkulturella frågor och ekonomiskt stöd. Barn och ungdomskulturen. Teater, musik och dans. Ett skaparhus för alla åldrar i varje kommun. Mer kultur i skolan. Subventionerade resor inom kommunen och länet till kulturarrangemang. Helst helt gratis. Mer penningstöd till ideella kulturföreningar. Hur samarbetar vi närmare, hur kan vi stödja och främja de lokala konstnärerna och fria teater- och musikgrupper. Kulturturism, Natur och miljölokaler, byggnadsminnen. Hur kan vi sätta musikal-kramfors på kartan? Mer pengar behövs för att kunna göra bra produktioner även på utbildningsnivå (nu kokas det soppa av spik) Se till att ungdomarna börjar delta i kulturaktiviteter föreningsaktiviteter. Har ingen lösning på problemet.

4 Konsthallen, biblioteket, teater, filmverksamheten. Alla- riktat till barn och ungdomar! Om inte ungdomarna blir matad med kultur, dör landet ut! Kultur är friskvård. Vi skapar tillväxt genom engagerade ungdomar. Bredden och en satsning på barn och ungdom. Möjligheter att kunna vara utövande, verksam konstnär dvs producent. Erbjuda folk kvalitativ kultur även i glesbygd. Folkligt avantgarde på Järnsta kulturhus. Industriarvet, musiktradition kopplad till älven. Att konstnärer och andra kulturutövare har möjlighet att överleva! Pengar till de som producerar och som menar allvar med det. Att använda och utveckla kofferten klokt inför framtiden med kompetensutveckling för administratörer och politiker i kulturfrågor. Länsöverskridande samverkan för kulturen mår alltid bra av rörelse. Bio filmverksamhet. Bildkonstens ställning konsthall konstnärer, utveckling av Ådalens industrilandskap, skapande skola, studieförbundens verksamhet, kulturverksamhet för unga. Skapa ett klimat för konst och kultur som gör att konstnärer kan leva och verka. Låta konst och kultur växa och få en större bit av ekonomin och samhället. Avtalsföreningar istället för förluststöd. Kulturhistoria, utbildning, marknadsföring, forskning, åretruntaktiviteter. Skapande skola, Skolbio mm för barn och ungdomar. Konsthall. Bio. Bibliotek. Mångfald i kulturutbudet. Stöttning av de enskilda konstnärerna/kulturutövarna. Bred föreningsverksamhet inom alla former av kultur. Bevarandet av de kulturskatter vi förfogar över (i Kramfors: Häxmusset, Flottningsmuseet, Ådalens Industrilandskap, Bollsta masugn, Bruksmiljöer, Mannaminne, Världsarvet m. fl) Fråga 5. Hur ska vi mötas och föra dialogen i länet resp kommunen i framtiden om dessa frågor? Både politiker, tjänstemän och kulturutövare skall sätta sig ner tillsammans och planera framtiden. Man måste planlägga evenemang och arrangemang tidigt för att uppnå bästa möjliga resultat. Nya forum, samarbeten, arbetsgrupper, dialoger En mer återkommande sammankomststruktur. Ett mer fungerande nätverk där någon (kanske kultursekreterare i kommunen) samlar in och för vidare kommunens alla olika arrangörer, planerar för arrangemang och när. Lokala kulturforum i likhet med landstingets kulturting. Studieförbunden är viktiga samarbetspartners då det finns statliga pengar som kan växlas upp med hjälp av lokala pengar/medel. Studieförbunden är duktiga att ordna verksamhet på den lilla orten. Det behövs inga institutioner. Kulturforum Prata med varann! Vi lever i år Vad har vi lärt oss på år som mänskliga varelser? Vi måste få ungdomar att lyfta blicken från datorn. Varför inte ha föreställningar på sjukhusen! För de sjuka så de blir friska! En undran; Hur stöttar Landstinget de mindre byarnas eldsjälar som t ex den ideella verksamhet som bedrivs i Nylands bibliotek? Varför kapar Landstinget livlinan för vissa skolor att få ta del av litteraturutbudet på hemmaplan? Frågorna ovan bör kunna besvaras av er själva med den kompetens ni har!

5 Genom att sluta hänvisa till någon annan och försöka svara på frågan även om du måste säga jag vet inte, men jag ska ta reda på det. Genom en kontinuerlig dialog, förslagsvis 1-2 gånger per år. Öppet prestigelöst sida vid sida, nyfiket, kunnigt och kul. (Kulturforum, kulturutövare, publik delaktörer, amatörer, politiker och tjänstemän. Demografisk fördel Västernorrland. Ett splittrat län dvs inte ett självklart centrum jmfr AClän Umeå sen landsbygd. Västernorrland är rikt i hela länet på olika kulturyttringar och nästan interna kulturer vilket ger en vana att tänka kulturell infrastruktur som är spridd. En erfarenhet att ta tillvara i kofferten. I lokala rådsmöten, regelbundna med yrkesverksamma, amatörer, inte bara tjänstemän, som fortsätter uppåt med samtal länsvis. I kommunen; För att verksamheten och var man lägger pengarna ska bygga på det som händer och behövs och utvecklas i kommunerna i yrkeslivet. T ex konstnärer i regionala råd med länskonstnärer, kulturtjänstemän osv. Lokala kulturföreningar, konstnärer, näringsliv, kommunala tjänstemän. Olika grupper för olika syften. Grunden för utveckling är, att engagerade människor/entreprenörer får möjlighet, handledning och ekonomiskt stöd. Befattningshavare måste vara lyhörda och vidsynta. Nätverkande - Kulturforum/Kulturting (i befintlig form och/eller i en annan liknande skepnad) Övriga synpunkter som noterats: Tack för inbjudan till samrådet i kulturfrågor Av besparingsskäl har vi inte möjlighet att närvara, men vi vill gärna bidra med synpunkter som förhoppningsvis kan leda till framsteg i vår ideella kulturgärning. Betonar särskilt ett gott samarbete med kommunen i kulturfrågor. Bakgrund Föreningen bildades 1939 av våra förfäder. De var aktiva fiskare och torpare i två generationer, dvs egna företagare med stor yrkesstolthet och en obändig vilja att alltid klara sig själv. Ett utmärkande drag för nordingråbor i gemen. Första uppgiften var att friköpa markområdet i fiskeläget som tillsammans med kokhus och sjöbodar ägdes av bönderna i Mjällom. Det tog 15 år att genomföra målsättningen. Mark och ett stort antal kulturbyggnader ägs och förvaltas sedan dess av föreningens åldrande medlemmar, som idag finns spridda över hela landet. Kapellet, Fiskemuséet Vålen, bagarstugan, 2 kulturdass, gistgårdarna, kajen, hamngatorna, gatubelysningen, egen brandberedskap mm är alla kostnadskrävande och fn i gott skick men skapar kontinuerliga underhållskostnader. Vi bjuder alla besökare att röra sig fritt och gratis ta del av vår kultur. Behov Ett självklart behov är bidrag med välutbildad personal, i första hand till Vålen, men långsiktigt även marknadsförings- och underhållsmässiga bidrag till en av kommunens viktigaste turistorter. Välutbildade turistinformatörer har hög prioritet. Önskemål Vålen står inför sitt 6:e verksamhetsår De fyra senaste åren har vi haft brist på personal vilket negativt påverkat besöksfrekvensen som för övrigt kan uppvisa besökare från fem världsdelar. Vi kan upplåta lokal för turistinformation i Vålen och hoppas att kommunen och Lst/Världsarvet Höga Kusten kan bidra med personal och underhållskostnader eftersom Norrfällsviken kan uppvisa både världsarvets exklusiviteter och fyra av Nordingrås nio naturreservat och sannolikt är kommunens mest välbesökta turistmål.

6 Vi återkommer med svar på frågorna i Kulturkofferten. Med vänlig hälsning Arne G Johansson Norrfällsvikens Fiskehamnsförening

Blekinges regionala kulturplan

Blekinges regionala kulturplan Blekinges regionala kulturplan 2 Må gott i Blekinge Blekinges regionala kulturplan Inledning 2 Kulturpolitiska mål 4 Blekinges kulturpolitiska organisation 8 Kultur och regional utveckling 10 Så har kulturplanen

Läs mer

Tre enkätundersökningar

Tre enkätundersökningar Tre enkätundersökningar Sammanställning av svar från länets invånare, professionella kulturskapare och ungdomar Kulturenheten December 2011 Tre enkätundersökningar... 3 Enkät till invånare i länets kommuner...

Läs mer

Visioner om konstens framtid

Visioner om konstens framtid Visioner om konstens framtid Handlingsprogram för bildkonstområdet i Västernorrland Konsten är en angelägenhet för alla och en demokratifråga. Den är också ett viktigt verktyg för att hålla det offentliga

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Årets uppdrag Regionala beredningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om medborgarnas behov kopplat till det övergripande målet

Läs mer

Kulturplan 2011 2013. Norrbotten. Norrbottens Läns Landsting

Kulturplan 2011 2013. Norrbotten. Norrbottens Läns Landsting Kulturplan 2011 2013 Norrbotten Norrbottens Läns Landsting För mer information Division Kultur och Utbildning Landstingshuset Robertsviksgatan 8 tfn: 0920-28 40 00 www.nll.se/kultur 2 kulturplan för norrbotten

Läs mer

Förstudie Breddkulturcenter

Förstudie Breddkulturcenter Förstudie Breddkulturcenter augusti 2012 - januari 2013 På uppdrag av Landstinget Västernorrland genomförd av Amatörteaterns Riksförbund - Västernorrland Uppdrag ATR-V (Amatörteaterns Riksförbund Västernorrland)

Läs mer

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Innehåll Inledning 2 Sjuhärads Profil 3 Strategi 4 Plan för kulturutveckling 6 Generella perspektiv 6 Långsiktiga mål 8 Kortsiktiga mål

Läs mer

Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting

Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting För mer information Division Kultur och Utbildning Landstingshuset Robertviksgatan 7 tfn: 0920-28 40 00 www.nll.se/kultur Kulturplan för Norrbotten

Läs mer

Blekinges regionala kulturplan 2015 2017

Blekinges regionala kulturplan 2015 2017 Blekinges regionala kulturplan 2015 2017 Kulturen en del av Blekingestrategin Blekingestrategin stakar ut vår gemensamma färdriktning för att uppnå Attraktiva Blekinge där fler vill bo, arbeta och komma

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND

REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND FÖRSLAG 2010-11-03 REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND Detta förslag har godkänts av Kultur- och fritidsnämnden 2010-11-01 och överlämnas härmed till Kommunstyrelsen för behandling inför antagande

Läs mer

FOKUSNÄMND FÖR KULTUR, BILDNING OCH IDEELL SEKTOR PROTOKOLL

FOKUSNÄMND FÖR KULTUR, BILDNING OCH IDEELL SEKTOR PROTOKOLL FOKUSNÄMND FÖR KULTUR, BILDNING OCH IDEELL SEKTOR PROTOKOLL Nr: 4 Datum: 2015-09-03 Bilaga 38 Bilaga 38 DET HÄR UTVECKLAR VI TILLSAMMANS! Örebro läns kulturplan 2016-2019 1 (93) Innehållsförteckning

Läs mer

Samverkansmodellen. Samråd med det professionella. kulturlivet KLYS. hur utvecklas kulturlivet i din region?

Samverkansmodellen. Samråd med det professionella. kulturlivet KLYS. hur utvecklas kulturlivet i din region? Samverkansmodellen hur utvecklas kulturlivet i din region? Samråd med det professionella kulturlivet 1 KLYS Regional indelning i samverkansmodellen kan verka en smula krångligt. Ibland är det landstingen

Läs mer

Open Space vid Kulturting 2009

Open Space vid Kulturting 2009 2009-03-11 Dokumentation Open Space vid Kulturting 2009 -Hur skapar vi en kulturverksamhet som främjar både amatörer och professionella? Processledare: Anette Granberg och Anna Uhlin Landh Innehållsförteckning

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län

Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län Innehåll sida Inledning och bakgrund till kartläggningen... 2 Arrangörskap för scenkonst: Organisation

Läs mer

Kulturplan Sörml and 2012-2014

Kulturplan Sörml and 2012-2014 Kulturplan Sörml and 2012-2014 Layout: Catarina Turén, Sörmlands Museum Publiceringsdatum: 2011-11-11 Innehållsansvarig: Mikael Palo, Kultur & Utbildning, Landstinget Sörmland Omslagsbild: Dansprojekt

Läs mer

Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014

Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 antogs av landstingets kulturnämnd den 25 april och av landstingsfullmäktige

Läs mer

Fråga: Hur kan vi driva hållbar utveckling av kulturturismen? Vad krävs i form av samarbetet och resurser? Bidra med ditt perspektiv!

Fråga: Hur kan vi driva hållbar utveckling av kulturturismen? Vad krävs i form av samarbetet och resurser? Bidra med ditt perspektiv! Kulturturism som växande bransch Natur och kulturturism är platsspecifikt och unikt. Här finns med andra ord en stor potential för att locka besökare från både när och fjärran. Inte sällan bygger kulturturism

Läs mer

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015.

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015. Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland. 2012 2015. 1 2 Vik upp fliken och läs innehållsförteckningen. 3 Välkommen. 7 Vi är alla en del av kulturarvet. 12 1. En kulturarvsvision för Västernorrland.

Läs mer

FÖRSLAG. 40 Kulturplan Sörmland, 2012-2014. Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

FÖRSLAG. 40 Kulturplan Sörmland, 2012-2014. Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2011-10-04 KN-KUS11-271 40 Kulturplan Sörmland, 2012-2014 Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet

Läs mer

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5 REGIONAL KULTURPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 Om illustratören Emma Rendel Det är Emma Rendel som har gjort illustrationerna i den regionala kulturplanen för Jönköpings län 2015-2017. Hon är en serieskapare,

Läs mer

FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR. Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor

FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR. Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor Drar vi nytta av varandra på bästa sätt? KÄRA VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Läs mer

SAMTALSRAPPORTER ARRANGÖRSKAPETS OPEN SPACE 12 MARS 2014

SAMTALSRAPPORTER ARRANGÖRSKAPETS OPEN SPACE 12 MARS 2014 SAMTALSRAPPORTER ARRANGÖRSKAPETS OPEN SPACE 12 MARS 2014 PASS 1 VAD FINNS IDAG? GRUPP 1 - Eldsjälar - Föreläsningsföreningen - Bra förutsättningar - En publik och ett stort utbud för den äldre publiken

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-06-02 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl.

Läs mer

Måndagen den 5 juli kl. 10.00-11.30 Fallstudie: Kultur och näring i samarbete i det småländska glasriket

Måndagen den 5 juli kl. 10.00-11.30 Fallstudie: Kultur och näring i samarbete i det småländska glasriket Minnesanteckningar LTS vårmöte 21-22 april 2010 i Visby LTS vårmöte 2010 inleddes med att naturen bjöd kulturen starkt motstånd. Detta är våren när vi har lärt oss åtminstone ett namn till på en isländsk

Läs mer

Situationen för professionella utövare inom genren folk- världsmusik och dans i Sverige

Situationen för professionella utövare inom genren folk- världsmusik och dans i Sverige Situationen för professionella utövare inom genren folk- världsmusik och dans i Sverige Stina Rosén Göteborg 2010 Underlag för Handlingsplan för folklig musik och dans Förord Denna rapport utgör ett underlag

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

Nulägesbeskrivning av Uppsala läns kulturliv

Nulägesbeskrivning av Uppsala läns kulturliv Nulägesbeskrivning av Uppsala läns kulturliv De regionala kulturaktörerna Kulturenheten September 2011 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Metod... 3 1.3 Regionala kulturaktörer... 4 2 Musik... 7 2.1

Läs mer