Rapportering om fiskevård och fiskeaktiviteter inom Skellefteå kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapportering om fiskevård och fiskeaktiviteter inom Skellefteå kommun"

Transkript

1 Rapportering om fiskevård och fiskeaktiviteter inom Skellefteå kommun 2013

2 Bidrag till fiskefrämjande åtgärder 2013 Varje år har föreningar inom Skellefteå kommun möjlighet att söka investerings- och skötseldidrag från Fritid Skellefteå. Utöver dessa pengar söker flera föreningar fiskevårdsmedel från Länsstyrelsen samt bidrag från andra instanser såsom LONA och Naturskyddsföreningen m.fl. Beviljade bidrag under 2013 Under 2013 har cirka 1,2 miljoner kronor beviljats i bidrag till fiskeföreningar inom Skellefteå kommun. Fiskeföreningar har i stor omfattning använt detta till fiskevård men även till åtgärder som ska höja trivseln och upplevelsen för sportfiskare och boende. Utöver dessa bidrag har fiskevårdsområden satsat egna pengar och fått sponsring av lokala företag. Bidragsgivare Bidrag Fritid Skellefteå Länsstyrelsen Naturskyddsföreningen LONA Summa kr kr kr kr kr

3 Beviljade investeringsbidrag från Fritid Skellefteå 2013 Investering Bidrag Byte tak dass och vindskydd kr Utveckling av App kr Starta webbbutik kr Installera betalomat kr Dass kr Staket och flytt invägning kr Återintroduktion öring och harr kr Infoutskick kr Vindskydd kr 4 dass kr Återställning i sidovattendrag kr Byte vägtrumma kr Utsättning harr kr Utsättning Röding kr Infotavlor kr Fiskutsättning Bursiljum + invigning hk-brygga kr Grillring med sittplatser kr Rensbord och fiskrök kr Ljusskylt till kajen 750 kr Nedskräpningsskyltar 500 kr Reklamjackor kr Inköp 2 elmotorer kr Inköp skyltar kr Bygga en bro kr Utsättning Regnbåge kr Färdigställa flotte för rörelsehindrade och synskadade kr Inköp av fisk kr Inköp åror ankare och linor kr Utplantering fisk kr Vindskydd lapptjärn kr Dass Marsatjärn kr åror ankare och rep kr Två dass kr Inköp båt kr Repatation Svartröjnoret kr Utsättning ädelfisk kr Summa kr I första hand prioriteras bidrag till biotopvårdande åtgärder. I mån av pengar beviljas bidrag till fiskutsättning och andra serviceåtgärder.

4 Bureälvens övre FVO Fiskevård och rekreation Under året som gått har Bureälvens Övre FVO investerat i nya grillplatser med tillhörande fiskrök. Som friluftsfrämjande åtgärder så har Bureälvens Övre FVO även dragit igång den avsomnade årliga metartävlingen. Fiskevård i form av rensning av vandringshinder och muddring av igenslammade sel och deltan har gjorts. Skellefteälven Introduktion av öring på restaurerad sträcka En sträcka som restaurerats och har nu under tre år återetablerats med öring. Nu ska detta utvärderas för att bedöma om öringen kan klara sig långsiktigt på denna sträcka. rånet Kattislund Finnfors- Slind Birka bodarna Andersberg Kläppen Krångnäs 123 Tjärn isträsk Myr Slut Stavbäck Klutmark Granbacka Blekberget Klutmark Flocktjärn 260 Grön Orrträsk Heden Liden S Nyfors 241 Ny Rönnbäcken V Ny Djupgroven Lidberget Blekänget Mullbacka Granström Nygård S Inn Rismyr Björnberg Kroksjön Berg Skråmträskängena Lundfors 188 Val Gärdsmark Orr Orr- Bodan Sten Bjurfors 199 Källheden Heden Inbyn bäcken Ulrik Mels Stor- Djup Gummark Gummarksnoret Klöttermyran S Gummark 309 Långvattnet Janstorp Brännkälen Bröns- Sågen Hälletorp Björk Bjurbäck Hem Lång tjärn Ö Skråmträsk Karlsmyr Hemvattnet Fisktjärn Brattfors 81 Flaten Brännby Tväråbyn V Skråm- V Kyrkbäcken Svedjan Stor-Blåbergsträsk 202 Ö Falma Ris Kläppen Kvarnsvedjan Brännan 364 Brännvattnet St. Blåbergs Furuheden Övre Bur Kusmor- 54 Fal Häll- Ragvaldsträsk 299 Brännvatts berget Nedre Bur S Ragvaldsträsk Storträsk Mittibyn träsket Gamla Falmark Tillgänglighetanpassad Norrbyn L. Blåbergs Degerlund Järvtjärn Tvärtjärn Ransvallen 294 Risåträsk Hägglunda Brännfors Bergnäs Hjoggbölefiskeplats Ytteråträsk Sörbyn F Häggnäs fors Yttre Åträsket Ljusvattnet Dalbacka Lillberget Åsträsk Fiskevårdsområdet Nybo Tjärnberg Hjoggböle Nilsmyr har med stor hjälp Lyckan Klinten Risåkläppen Långmyr Forsnäs Rackberget V Hjoggböle av byamännen i Bursiljum Degernäs anlagt och Sikån Höglidheden Lidgården Gåsnäset Åheden Ljusheden Hjoggböletr. Åsen N Renbergsvattnet 264 Karlstorp stigkulla invigt en handikappbrygga 336 med 81 N Åbyn Kvarnbacken 64 Sidbergs- Åsträsket Kl Brännvattnet Neboträsket S Renbergsvattnet Kvarnron grillplats och dass Öster i Bursiljum. Brännvattnet 260 Nyby S Åbyn Brattlund Renfors Mjöv Salberg Villvattnet 118 Hedbacka Bergviken 220 N Lappvattnet Ö Brännäs Villvattnet Berglund 192 Vallen Brännträsket Nedre Åbyn Tjärnbacka Rotet Mjövattnet Skarberget Sörbyn Rönngården Västomsundet Burträsket Lappvattnet ket 316 N Lubboträsk Stenbacka Risåtjärn Skarviken Asp Nymyran Storbrännan Lillåbacka Västomviken 250 Långträsket Torrbergs Burträsk S Lubboträsk N Bursiljum Granlunda Andersfors Gammåker 80 Bodby- Norrbyn Tjärn Långträsk Storbäcken sund 297 Bodbyn Örträsket Hembyn Väs Gammelbyn Innan- Bränntj. N Deger 236 backen Bursiljum Lill- Liden Björn Innansjön Mora N S Deger Nyåker Bodträsket Siknäs S Bursiljum or- Krokvattnet Kälen Ådinstorpet Gravlund Kvarnriset Tallträsket Näset Kälen rokvattnet Tallträsk Avaborg Grannäs M Rotsjön Holm Bo Tjärn Svarttjärn Fäbod Göksjön 315 Vit Stor-Sandsjön Granöträsk Ned. Fäbod 134 Avanäs Mattis- Käcktorpet Lidberget sidan Granöträsket Västby 184 Småbacka brännan 246 Fors Lappsjön Bygdeträsk- P Å Västanträsk Gorkuträsk Kvarnbyn Moren Nybo Lillappsjön Hösjöälven Hål- Tavträsket Storberget vattnet Norsträsket Brännmyr Stor Ingårdsbyn Järvträsket Bygdeträsk Åmarken Rönnbäcken Talludden Edet Valburån Bureälven Risån Sikån Tallån Risån Finnforsån Lillån Bureälven Bureälven

5 Kågeälvens övre FVO Biotopvård i Kågeälvens källflöde Under året som gått har Kågeälvens Övre FVO åtgärdat flottningslämningar. Dessa har varit dammar av olika slag samt stenkistor. Dessa åtgärder har utförts för att höja vattenkvaliten och förutsättningarna för fisk och möjligheten till sportfiske. Utöver detta har ett större vindskydd med dass byggts. Klubbälven holm 248 Strycksele Lindå äsk Pärlström 353 Hornsträsk kläppen Svallfors lsberget Åselet Totalt har cirka Snapp kr investerats i området berget under Åselet 351 Henningsg. Sels Österjörn Ö Å Renmossaheden Ö Jörnsmarken Brännet Björkelund Myrgård Rörmyran Hedträsk Grundträsk Bastub. Val Stor-Klintträsket Storklinta berget Get tiknäs Renströmsgruvan Gäddträsket 333 Bäckmyr Tjärnheden Klintån Slyet berget Småträsk Rentjärn N Tallberget 516 Gran- 266 Ferm- Klintträsk Furu- V Hög ångnästräsket Smyg- 354 heden Långnästräsk Brännbacken Högheden Inre- Renholmen Vänträsk Bergnäs Klockträsk Västergård Klockträsket Kankberg Fällan Ö Stavträsk Sundheden Grå Vitsidan 268 Dal Fjällboda Pultar Fjällboheden Häbbersholm Ålund Stavaträsket Gammelgården Risbäck Bastu Storbrännet Degervattnet Almnäs Dal- Älgtjärn 352 Finn Flarkmyr- heden Lindbacka Klintå Nygård 171 Lundbacka Nyträsket Mullkälen Sälgdal Nils 345 Asp Degerträsket Strand Finnträsket Melträsket Bo Västbäck Nyträsk Lövkälen Mångberget 335 Nybäck Degerträsk Hedmyran 279 Karlslund Norsberget Stavaträsk 297 Laxheden Tjärn Höglund Strinne Kläppen Hultet Melträsk Tvär Norrbäck Storselet Grönbo Byskeälven kläppen Gammelbo Rörträsk Joelsgärdan Grå Nord-Forsberget Rör Soltorp Tväråberget Krok berget 321 Klöverfors Sörsvidjan Slyberg Björknäs Falkström Räftfors Storkågeträsket Brännkläppen Häbbers Brännberg Kvarnfors Eriks Djupfors 153 Lillkåge- Nord-Klöver- Stryckfors Lugnet Nyboberget Bäckheden Häbbersfors Stövern Storkågeträsk 212 Hedlunda Björkdal St. Klubberget f.d. flygfält Fridhem 312 Lundåker Lidbacken Nordsvidjan Storvik Kvarnförs Nylund Malkäl- Högdalen Malkälen Smörlunda Holmstrand Långselet Fors Storbrännan Kläppen Åkerberg Rismyr Lillkågeträsk Nyfors Svartå Norrlångträsk Bastulidberget 252 Norrberget Nylunda 262 Borgfors Selfors Pitman 271 Kusmarks Träskbacken Nyheden Dalbäck Hedfors Fällfors Jakobs Isla Hälleströ Antkläppen Segerlund Nide Bodalen Deger N Bastu N Bastuträsk Åbyälven Källdal Vackerheden Lövholm Tällberg Inre-St Skurudal H Bodarna

6 Kågeälvens nedre FVO Tillsyn, undersökningar och information Under fiskets högsäsong i älven arvoderas tillsynsmän för att hålla en intensiv bevakning. Utöver denna bevakning samordnar fiskevårdsområdet bevakningen längs hela Skellefteå kommuns kust. Kusmarks rn Träskbacken Källdal Nordsvidjan Nyheden Inre-Stormark Dalbäck Storkågeträsket Storkågeträsk Bodalen öglund Ungdomsaktiviteter Skurudal Bastulidberget Brännkläppen Flugbindning Sörsvidjan Hedlunda 252 Hedbäcken Häbbers orrbäck Storselet rs Brännberg n Nyholm För att medvetandegöra fiskare om regler på kusten och i älven skickas information ut till fastighetsägare och anslag med aktuella regler sätts upp. Fiskedag i älven Eriks Granholm Tarsnäs Svanfors Grå Inre Tarsmyran Kvarnförs Nylund Slyberg berget Häbbersfors Björkdal Sandfors Kus Grånäset Högdalen Häl Kågeälven Å 192 Nylunda Hällbergssvedjan 133 Kläppen Kågedalen med bäst havsöringsfiske. Norrberget N Bastu N Bastuträsk Senaste året har även gemensamma regler tagits för fisket för att underlätta för sportfiskare och värna fiskbestånden. Fiskevårdsområdet är även projektägare för Kräftprojektet som involverar många fvo inom kommunen. Rengårdsheden Norr Liden Svanström Frängsberget Samarbete mellan fvo Bodarna Långbäck Kågeälvens nedre fvo och det Nyland Varu- Ängena Bjurström uppströms liggande Storfallets fvo N Bergfors träsket 106 Heden har under en längre tid samarbetat N Grundfors Varuträsk Löparnäs för att återintroducera Å öring Grundnäs i älven. Dalfors Bjurån 95 Tack Brännfors vara detta är idag Kågeälven 171 Holmfors Stensund erget förmodligen det vatten i kommunen Inrebodarna Holmlund Torr Klockar- Bodarna Hemmistjärn Bäckänget Ö Lillträsk Stämningsgården Brännan Kusmark Ersmarksängena Lövlund Klintforsån 89 Klintforsfallet Vadbäcken Nysvedjan 154 Hultet Ersmark 139 Myrorna Drängsmark Bratt Frostkågemarken Granlund Brönet Stormark Jörnbodarna Kvarnfors Backen Ersmarksbod. Storkåge Kågeg. Brännan Sörbyn Kåge Kåge- Frostkåge Tällåsen Stålberget Spisen Kågeäng Hägglunden Lundbäck Träskbodarna 16 Ostträsket Björkhammar Storbäcken Vikgärdan Kåge Kälen 62 Kågehamn Byske by Byskeälve Lindesm Hamnträsk Ostvik Östanbäck Heden Skataudden Sjulsviken Önnänget Fällbäcken Ostnäset Fu Söderbodarna fjärden Boviken Kågön Boviksbadet Pålstrand Sågudden

7 Byskeälvens fvo Webbutik, app och betalautomat Byskeälven har under 2013 utvecklat en egen webbutik för försäljning av fiskekort samt satt upp en betalautomat i Byske. Detta ökar intäkterna och sportfiskare får enklare att lösa fiskekort dygnet runt alla dagar i veckan. En app har utvecklats till mobiltelefoner för fångstrapportering och köpa fiskekort. Byskeälven har som krav att fångster ska rapporteras inom 24 timmar, annars utdöms böter, så kallad kontrollavgift. Fångstrapporterna har varit ett viktigt verktyg för att bedöma effekter av fiskeregler. Brännland Strinne Selfors Stor Grönbo Malkäl- Berget Björknäs Strand 119 Åkerbo Nord-Forsberget Hednäs Brännäs Hedfors Lj Stryckfors Tväråfors Finnträsket Hedmyran Lugnet 335 Nyboberget Finnträsket Pitman Jakobsfors Norrfors Kläppen 271 Blåfors Islandsbäck Hultet Dal- Grusbacken Storvik Holmstrand Lundfors Nördbyn Melträsket Båtfors Stavsjön Melträsk kläppen Långselet Soltorp Gammelbo Sandhammar 172 Ålund Gagsmark Liden Nordg. Brännan Tväråberget Fällfors Finnträsket Kälen Krok Vackerheden Innanträsk Kälfors Heden Degerträsk Fors Finnträsk räsket f.d. flygfält Smörlunda Hälleström Ini Moren Stenhammar Norrbacka Östbyn Sörträsket Uppå Heden Joelsgärdan Källmyran 216 Deger Källbomar 98 Brännlund 6 Tvär Nord-Klöver- Hällfors Brunlund berget Storbrännan Dalmyran 321 Nyfors 64 Skötsel och Klöverfors underhåll Asp Selsmoren Långsjön Tåmträsket Fällan 230 Långsjö Fiskevårdsområdet Falkström har utfört Långsjö 79 Åkroken 279 Stövern Rörträsk Kläppen Antkläppen Selet Tåmeträsk Berge Segerlund Karlslund röjning på fiskeplatser Åkerberg samt 146 Björklund Höglu Norsberget Tvärån Helmerslund Innanbäck Djupfors Rör Lövholm underhåll av vindskydd och dass. I Nordanå Fridhem Asp Stavaträsk Svartå Åfors Skogfors Bäck Vitsjön myrheden har även ett nytt Norrlångträsk dass Degerä Landfors 297 Hedlunda Lundåker Nide Bjurselet Kvarnsvidjan satts upp. Bo Lidbacken Gäddträsket N Stensjön Lidtorp Backa T Laxheden Kvarnfors Yttre Landfors Lillkåge- Rismyr Kälen Nyträsk Räftfors Tällberg Lillkågeträsk Fällan S Stensjön Bäckheden Broarna Träskbacken by 62 Byske Byske Tjärn Källdal Nordsvidjan Inre-Stormark Lundbäck B Nyheden Dalbäck Stormark Lövkälen Storkågeträsket Storkågeträsk Bodalen Höglund Skurudal 139 Ytterstfors Bastulidberget Myrorna Lindesmark Brännkläppen Sörsvidjan 252 Kvarnfors Nybäck Hedlunda Hedbäcken Häbbers Träskbodarna Furuögrund Kvarnförs N Bastu 154 Eriks Hultet Tällåsen Nylund Hemmistjärn Drängsmark äck Norrbäck N Bastuträsk 16 Ostträsket Byskeälven Åbyälven Vadbäcken Åbyälven Byskeälven Tåmälven Byske

8 Skellefteälven Gråberg Ny Orr jurfors Stöverfors Skråmträskängena Djup Stöverån Stavbäck 236 iden Liden Frängsberget Storkåge Ö Lillträsk Havsöring i Bjurån Bodarna Sör Långbäck Rengårds- Tidigare år har Bjurån biotopförbättrats för Nyland att gynna den havsvandrande Kåge öringen. Bjurån är ett av heden Varu- biflödena till Skellefteälven där både lax och havsöring Ängena har möjlighet att leka. Mynningsområdet har Lövlund Jörnbodarna N Bergfors träsket förbättrats och lekbottnar 106 anlagts. Heden Varuträsk Granlund Löparnäs Å Grundnäs Bjurån Stämnings fors Stensund Inrebodarna Klintforsfallet gården Brönstjärn 123 Kvistforsens fvo Grubban Klutmark Djupgroven Inbyn 97 Medlebodarna Selsforsen Slind 199 Torr Heden Medle Liden Lidberget Lundfors Ö Skråmträsk Storsvidjan Svidjan Klutmark Klintforsån Brönet Myckle Mullbacka Lund Falkträsket Flocktjärn 46 V Kroksjön Gärdsmark Fiskutsättning Ensomrig öring sattes Heden ut i Bjurån under bä våren Gummark Dessa skänktes till fiskevårdsområdet av Kvistforsens Gummarksnoret 69 fiskodling. S Gummark Sågen Ett elfiske gjordes senare på hösten vilket visade att många öringar var kvar på de platser de sattes ut.

9 Bureälvens nedre fvo Bro för vandring Under 2013 genomförde Bureälvens nedre fvo ett projekt i en sidofåra till älven ca 4 km från havet vid Strömsholm, Bureå. Syftet var att åtgärda två vandringshinder i bäcken för att möjliggöra passage för alla vattenlevande organismer under hela året. Utöver detta genomfördes även biotopåtgärder för att främja lek och uppväxt i bäcken samt i Bureälvens huvudfåra i anslutning till platsen. n Arbetet genomfördes första helgen i september då de gamla vägtrummorna avlägsnades och ersattes av en ny balkbro med träbeläggning, denna passar väl in i den kulturmiljö som finns på platsen vid Strömsholms herrgård. ärdsmark Orr- bäcken marksnoret gen en Ragvaldsträsk e tnet Rönnbäcken Gamla Falmark Sidbergs Hjoggbölefors V Hjoggböle Hjoggböletr. Holmsvattsberget 138 Brattjärn finns i våra bestånd, vi hoppas att dessa fiskar har Burnäset Övre Bäck återutsatts Stensborg enligt Dalen Fäbodarna våra måttbestämmelser. Gammel- Backen Solbacka Renfors Flaten N Lappvattnet 118 Rotet Mjövattnet appvattnet Bureälven Hembyn S Innervik Ö Falmark Falmarksträsket Tjärn Bodan Svidjan Ulriks Bodaträsket Långviken Falmarksheden 118 Ö Hjoggböle Kläppen Falmark Sjön Innervik Sandviken Mjövattsträsket Brännan Bubrännan Västomträsket Bölesvik Båtvik Vikmoren Soludden Fågelsk.omr. Ön Yttervik Trollåsen Vikmyran Vikdal Holmsvattnet 122 Degerön fjärden Örviken Bureå Grandbodarna Morfäbodarna Bureå fäbodar 101 Skelleftehamn Vindskydd efter Linnéstigen Ett nytt Rönnskär vindskydd har byggts vid Gåsören Bursjöns utlopp. Detta står på en naturskön plats längs vandringsleden Rakan Linnéstigen Skelleftebukten och med utsikt mot flottarbron som går över Bureälven. Burön Holms- Ljusvattnet Bäck- 52 ett antal vattnet stora exemplar Kroknäs av gös, gädda och öring Bäckån inom fjärden området. Detta är glädjande då det betyder att Risböle starka gener Kåsböle Svarttjärn Sör- Skellefteå Ströms- Burefjärden flygplats holm Sjöbotten Harrsjö- Uppstoppet 77 backen 98 Ersmyr Ottertjärn S Bergfors Brännet Bodan Långbacka Daglösten Anderstorp 7 Tällön Näset Kastfjärden 2 Önnesmark Rotet V Uttersjön Burvik Sörbyn Tjärng. Skallön Näset 31 Istermyr- Brönet Spångmyran Bra fångster under Nedre Bäck Under fiskesäsongen 2013 har fångstrapporter kommit på gården Vallsträsket Vallen Ö Uttersjön Svidjen Uttersjöbäcken

10 Avaberg-Holmsund fvo Grankälen Röding har planterats i Lars-Marsa tjärnen och premiären går av stapeln den mars Fager Granträsket 409 ånsträsket ånsbrännan Björnbergskojan an Lossmen sund Aktiviteter för lokala och tillresta Under 2013 har diverse aktiviteter anordnats som lockat både bybor inom området samt besökare från till exempel Skellefteå och Malå. Efter den årliga arbetsdagen, då toalett och vindskydd byggdes vid Lars-Marsa tjärnen, bjöds deltagande familjer på middag. Stigar röjdes upp och ved fixades till grillplatserna. fors räsket Lapphusträsket Kippträsk- myran Lill-Holmträsket Lossmenbrännan Brännan 262 Årliga notdraget Vittjärn- 488 En gång varje år anordnas notdraget. Arrangemanget lockade cirka 100 personer. måträsket Sik är arten vi fiskar och under kvällen har besökarna möjlighet att köpa både färsk och rökt fisk. dlunda Lossmenträsket Ny Hemträsket Granträsk Högkälen Järvträsket Brattberget Karlsvik Trehörningssjön Gustavsberg Vitträsket Avaberg Gäddträs 400 Holmträsket Stor-Gr Holmsund Halli Ka K Vitbergst

11 Kalvträsk fvo Kalvträsk Gäddfiske och ädelt i sjöarna Kalvträsk är känt bland annat för sitt fina gäddfiske. Inom området finns även inplanterad regnbåge i Kvarndammen. enslund Den 19 juli anordnades kommunmästerskap i Gäddfiske, där längsta gädda vinner. Segrare blev Tomas Buhr med en gädda på 85 cm. Samtidigt pågick en metartävling Tvär Stor där 283 Steve Björk tog hem segern. Bäckersvedjan ännan Björnbergskojan smen a 447 sket en sket Kippträsk- myran sk Näset Brännäs Fager 409 Lill-Holmträsket Skönvik Norrbo Grankälen 265 Granträsket Granträsk Hemmingen Gustavsberg Bråvalla Grubbträsket Gäddträsket 400 Stor-Godträsket Sandvik Söder-Lidsträsket 263 Fiskberget och varje Vittjärn- fredag har turer anordnats. På 488premiär- Spölträsk Vitbergsträsket Stor-Grötselet Ny Vitträsket Hemträsket Hal Lossmenbrännan Kalvträsk Brännan Högkälen Avaberg 262 Handikappanpassad Järvträsket flotte Holmträsket Kalvträsket Kalvträsk Lapphus- fvo har byggt en flotte som träsket Brattberget är anpassad för rullstolsburna. Karlsvik Holmsund Lossmenträsket Flotten sjösattes på midsommarafton 2013 Sikån Svartån S Lidsträsk Lappsels- turen deltog 25 personer. Trehörningssjön Lidsträsk Mullberg berget Fäbodträsket Nybrännet 359 Brattberget 380 Ljusträsk Arnträsket 265 Pers Mensträsket Lappsels Risån Fäbodkälen Granlund Stavträsk Skorvbrännan Stenbrånet Kattisträsk Mor Granström Valburån 294 Sikån Lustigkulla 309 Hem Kattislund Birka Mels Åsträsk 260 Långv Yttr Åsen Åsträ olmsund Sävsjön Säv Sävarån Salberg

12 Skellefteå Sportfiskeklubb Aktiviteter för medlemmar För den fiskeintresserade är Skellefteå sportfiskeklubb ett bra forum för att träffas kring vårt gemensamma intresse. Föreningen har under året bland annat anordnat fiskeresor till Sörkil i Norge och rödingfiske i Saxnäs. Under vintern är det pimpelfiske som gäller för många av våra medlemmar där vi under 2013 bland annat vann SM-guld i lag för äldre juniorer. Varje år anordnar vi pimpelaktiviteter för skolklasser i kommunen Klubbens egna vatten Svartröjnoret Under året renoverades förråd och ny brygga samt entré byggdes vid sjön. Fiskepremiären var lyckad med goda fångster vilket höll i sig hela året. Bli medlem I vårt klubbhus i Skellefteå träffas vi regelbundet för att prata fiske, titta på fiskefilmer med mera. Som medlem har du även många förmåner. Läs mer på vår hemsida.

13 Kommunalt drivna projekt Skellefteå kommun, Bygg- och miljökontoret och Fritidskontoret, driver ibland egna projekt för att hjälpa fiskeföreningar och myndigheter. Skellefteå kommun är även delaktiga och stöttar föreningar i de flesta naturvårdsprojekt som de själva driver. Under 2013 är det i huvudsak tre större projekt där Skellefteå kommun varit projektägare. God Ekologisk Potential i Skellefteälven Åtgärdsinventeringar i Bureälvens avrinningsområde Bortrivning av damm i Storbäcken, Östanbäck Utöver detta jobbar Skellefteå kommun med ett antal strategiska projekt som syftar till att vi på sikt ska uppnå friskare vatten och ett attraktivare sportfiske inom kommunen. Bildande av fiskeområde Förvaltningsplaner för fiskevårdsområden På önskemål av fiskevårdsområden har vi även börjat bilda ett Fiskeråd som ska lyfta frågor som är av vikt och intresse för fisket inom kommunen. Fiskerådet ska bestå av olika fiskeintressen inom kommunen, allt från fiskeföreningar till sportfiskare och entreprenörer.

14 God ekologisk potential i Skellefteälven Syfte Under 2013 har Skellefteälven inom Skellefteå kommun inventerats för att få en ökad kunskap om ekosystemen i den för vattenkraft utbyggda älven. Det undersökta området sträcker sig från mynningen i havet upp till Rengårds kraftverk. Exempel på inventeringar Harryngelinventeringar har gjorts för att se var det finns lekområden i älven och om dessa fungerar. Biotopkartering av tillrinnande bäckar visar om det finns möjlighet för fisk att vandra upp i bäckarna och om det finns lekområden i bäcken. Elfisken av mindre tillrinnande bäckar visar om de är fiskförande eller inte. Vegetationsområde i Skellefteälven Andelen grunda områden med hög vegetationstäckning ger en uppfattning om hur produktionen av biomassa i älvsmagasinen ser ut.

15 Lekvandring i Bergängesbäcken En åtgärd initierad av sportfiskare Bergängesbäcken mynnar i nedre delen av Skellefteälven i anslutning till Scharins gamla fabrik i Ursviken. Bäcken ansluter två grunda vegetationsrika sjöar till Skellefteälven. Sjöarna är ett viktigt reproduktionsområde för bland annat gädda. Sportfiskare i Skellefteå påpekade ett vandringshinder i form av vägtrumma i bäcken som vid vissa vattenflöden hindrade fiskvandringen. Sommaren 2013 tog Skellefteå kommuns tekniska kontor på sig att ta bort vägtrumman för att återskapa fria vandringsvägar. Utöver detta rensades bråte och en del vedhinder från bäcken för att optimera fiskvandringen. Fria vandringsvägar efter att vägtrumman tagits bort

16 Åtgärdsinventeringar i Bureälvens avrinningsområde Bakgrund Bureälven är en mindre skogsälv inom Skellefteå kommun. Den är påverkad av vattenkraftsutbyggnad och ett flertal andra miljöproblem såsom flottledsrensningar och markanvändning. Projektets syfte är att kartlägga påverkan och föreslå åtgärder för att uppnå god ekologisk status i älven med dess biflöden. Aktiviteter i projektet Biotopinventering av flottledsrensade sträckor i huvudvattendraget och biflöden med åtgärdsförslag. Elfiskeundersökningar på utvalda strömsträckor i älven och i biflöden. Sammanställning och utvärdering av tidigare gjorda vattenkemi-, bottenfauna-, sediment- och elfiskeundersökningar. Verifiering av statusklassningar och förslag till beredningssekretariatet om kompletterade verifieringsstudier. Sammanställa den nuvarande vattenkraftsregleringen, kartläggning av reglerade sjöar, påverkade strömsträckor och flödesregimer. Slutrapporten klar i början av 2014

17 Bortrivning av damm i Storbäcken Bakgrund Storbäcken, Östanbäck, är en av kommunens större kustmynnand bäckar. Under en längre tid har Osvik-Östanbäcks fvo jobbat med att åtgärda ett vandringshinder i form av en damm som ligger i nedre delarna av Storbäcken. Syftet med återställningen är att havsvandrande arter såsom gödda, abborre och harr med flera arter ska ges tillgång till lekområden. Under 2013 inkom föreningar i Ostvik-Östanbäck med en förfrågan till Fritidsnämnden om Fritid Skellefteå kunde ta på sig att vara huvudman för projektet. Fritidsnämnden beviljade detta. Under 2013 har Fritid Skellefteå med hjälp av en konsult tagit fram en ansökan till miljödomstolen för att utföra åtgärden. Under 2014 förväntas att miljödomstolen beslutar om åtgärden kan utföras. Aktiviteter i projektet Projektering av möjliga lösningar för fri fiskvandring. Samråd med sakägare och närboende. Upprättande av MKB samt tillståndsansökan. Söka finansiering för utförande av åtgärden. Slutföra projektet genom att skapa fria vandringsvägar i Storbäcken. Projektet finansieras av LONA

18 Bildande av fiskeområde Vad är ett fiskeområde? I Sverige finns idag 14 fiskeområden. Ett fiskeområde är ett geografiskt avgränsat område med ett behov och potential att utveckla fiskerinäringen. Som fiskerinäring räknas allt från yrkesfiske och fiskodling till fisketurism. Inom ett fiskeområde har det beslutats om strategier som anger hur området ska utvecklas. Projekt genomförs för att uppnå målen med ekonomiskt stöd från EUs fiskerifond. Varför Att vara en del av ett fiskeområde innebär större möjligheter för föreningar och företag att finansiera projekt som syftar till att utveckla fisket. Området har gemensamma strategier kring hur fisket ska utvecklas. Ansökan En geografisk avgränsning har föreslagits och denna ska samrådas med berörda kommuner. Föreningar och företag inom fiskesektorn ska definiera vilka strategier som ska ligga som grund för fiskeområdet. Ansökan om att bilda fiskeområde ska vara inne till Jordbruksverket under 2014.

19 Mycket mer har också gjorts! I Skellefteå kommun finns 33 fiskevårdsområden. Dessa förvaltar fisket, anordnar fiskepremiärer och utför fiskevård m.m. Det som nämnts här i dokumentet är endast en del av allt som görs i dessa områden. Under 2013 har även flera vattendrag elfiskats och enklare översiktliga inventeringar genomförts samt föreläsningar och exkursioner. Kom med idéer om vad som kan göras i era vatten inom kommunen så ska vi försöka hjälpa er med dessa!

Fiskevård och fiskeaktiviteter inom Skellefteå kommun

Fiskevård och fiskeaktiviteter inom Skellefteå kommun Fiskevård och fiskeaktiviteter inom Skellefteå kommun 2014 Bidrag till fiskefrämjande åtgärder 2014 Varje år har föreningar inom Skellefteå kommun möjlighet att söka investerings- och skötseldidrag från

Läs mer

Kartering av lekperioden fo r lax och havsvandrande o ring i a lvar inom Skelleftea kommun 2014

Kartering av lekperioden fo r lax och havsvandrande o ring i a lvar inom Skelleftea kommun 2014 Kartering av lekperioden fo r lax och havsvandrande o ring i a lvar inom Skelleftea kommun 14 Öing under leken i Bureälven 14 Foto: Martin Johansson Sammanfattning Under 14 karterades lekperioden för lax

Läs mer

521 Bastuträsk - Fisktjärnliden - Bastuträsk station. 697 Bjurån - Varuträsk - Skellefteå M,O,F R M,O,F R. Dag Anmärkning

521 Bastuträsk - Fisktjärnliden - Bastuträsk station. 697 Bjurån - Varuträsk - Skellefteå M,O,F R M,O,F R. Dag Anmärkning 521 Bastuträsk - Fisktjärnliden - Bastuträsk station Bastuträsk Station Kattisträsk Fisktjärnliden öjnoret 12.05 12.15 12.25 16.50 16.55 17.05 17.15 =Turen måste förbeställas på tel: 0771-25 10 20 senast

Läs mer

Välkomnande variationer och möjligheter

Välkomnande variationer och möjligheter Våra fiskevatten 2 Välkomnande variationer och möjligheter 42 långa mil havskust. 1 500 spegelblanka sjöar. 5 stora, kustmynnande älvar. Pratar vi om någon speciellt fiskeanpassad nationalpark? Nej, bara

Läs mer

Jan Fredman jan.fredman@bredband.net 2007-07-12

Jan Fredman jan.fredman@bredband.net 2007-07-12 Rote Namn By, hemman U.L. sid Rotenamn 32 Berg Böle 7, 9, Tjärn 1, från 1768 endast 857-858 hemman från Norrböle 98 Berg Storkåge 4, 6, 18, Östanbäck 11 918-919 Berggren 1743 21 Bergman Bergsbyn 1, 9,

Läs mer

BMS Id Lokal Kommun 21001 Hörnefors sn Umeå 21002 Björnöns udde Umeå 21003 Fabriksviken Umeå 21004 Tuppholmen Umeå 21005 Hörnåns utlopp Umeå 21006

BMS Id Lokal Kommun 21001 Hörnefors sn Umeå 21002 Björnöns udde Umeå 21003 Fabriksviken Umeå 21004 Tuppholmen Umeå 21005 Hörnåns utlopp Umeå 21006 BMS Id Lokal Kommun 21001 Hörnefors sn Umeå 21002 Björnöns udde Umeå 21003 Fabriksviken Umeå 21004 Tuppholmen Umeå 21005 Hörnåns utlopp Umeå 21006 Megrundet Umeå 21007 Hörnefors C Umeå 21008 Vattentornet

Läs mer

Förvaltning av fisk i Dalälven. Karl Gullberg Länsfiskekonsulent Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Förvaltning av fisk i Dalälven. Karl Gullberg Länsfiskekonsulent Länsstyrelsen i Gävleborgs län Förvaltning av fisk i Dalälven Karl Gullberg Länsfiskekonsulent Länsstyrelsen i Gävleborgs län Hur förvaltas lax och öring idag? Lax: Internationell förvaltning, EU:s GFP - TAC för Östersjön m m Öring:

Läs mer

Förvaltningsplan för Åbyälven, Västerbottensdelen

Förvaltningsplan för Åbyälven, Västerbottensdelen Förvaltningsplan för Åbyälven, Västerbottensdelen Fiskevårds- och utvecklingsplanens struktur FISKEVÅRD FISKETURISM FISKVÅRD FÖRVALTNING MARKNADEN Vattenkvalitet Planering NÄRINGEN PRODUKTEN Biotopvård

Läs mer

Sammanfattning åtgärd vid Storbäcksdammen, samrådshandling

Sammanfattning åtgärd vid Storbäcksdammen, samrådshandling Sammanfattning åtgärd vid Storbäcksdammen, samrådshandling Datum: 2017-03-14 1 2 Figurhänvisningarna i det här dokumentet hänvisar till figurerna i dokumenten: - Förslag till miljökonsekvensbeskrivning-

Läs mer

Flottledsåterställning i Bureälven Etapp 1 Delrapport Strömsholm Bursjön 2015

Flottledsåterställning i Bureälven Etapp 1 Delrapport Strömsholm Bursjön 2015 Flottledsåterställning i Bureälven Etapp 1 Delrapport Strömsholm Bursjön 2015 Foto: Tony Söderlund Bakgrund Flottningen av timmer var som mest omfattande i Sverige mellan 1850-1950. Detta var den metod

Läs mer

Flottledsåterställning i Bureälven

Flottledsåterställning i Bureälven Slutrapport Etapp 1: 2015-2016 Flottledsåterställning i Bureälven Datum: 2016-09-21 Samarbetspartner: 1 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Kartläggning av påverkan i Bureälvens avrinningsområde...

Läs mer

Åbyälven, Janiforsen Bo-Göran Persson, Bygg- och Miljökontoret, Skellefteå. Studieresa VRO

Åbyälven, Janiforsen Bo-Göran Persson, Bygg- och Miljökontoret, Skellefteå. Studieresa VRO Åbyälven, Janiforsen Bo-Göran Persson, Bygg- och Miljökontoret, Skellefteå Studieresa VRO 7 2010-09-15 Tåmeälven, klassningar av ekologisk status Fiskvandringskontroll Tåmeälven april-maj 2007 Harr siluettbild

Läs mer

BERGSJÖ GNARP HARMÅNGER HASSELA ILSBO JÄTTENDAL

BERGSJÖ GNARP HARMÅNGER HASSELA ILSBO JÄTTENDAL BERGSJÖ GNARP HARMÅNGER HASSELA ILSBO JÄTTENDAL Gradin Text & Bild AB, 2014 Välkomna till Nordanstigs Fiskevårdsområden Fiskemöjligheterna är mycket goda i Nordanstigs kommun. Vi har sex fiskevårdsområden

Läs mer

Samrådsredogörelse

Samrådsredogörelse Samrådsredogörelse 2009-2014 - Åtgärdande av vandringshinderför fisk i nedre del av Storbäcken Projekt: Samrådsredogörelse 2009-2014: Åtgärdande av vandringshinder för fisk i nedre del av Storbäcken. Ort

Läs mer

Sydost. Nordväst Nordost. Sydväst. Fiskekort Arvidsjaur-Älvsbyn, översiktskarta

Sydost. Nordväst Nordost. Sydväst. Fiskekort Arvidsjaur-Älvsbyn, översiktskarta översiktskarta Det vidsträckta skogslandskapet i området erbjuder varierat fiske och härliga vildmarksupplevelser. Här finns både strömmande vatten med harr, öring och tidvis lax samt skogstjärnar med

Läs mer

Ekologisk fiskevård i Kattisavan Inventeringsrapport inklusive åtgärdsplan för långsiktigt hållbart fiske och förbättrad tillgänglighet för besökare

Ekologisk fiskevård i Kattisavan Inventeringsrapport inklusive åtgärdsplan för långsiktigt hållbart fiske och förbättrad tillgänglighet för besökare Ekologisk fiskevård i Kattisavan Inventeringsrapport inklusive åtgärdsplan för långsiktigt hållbart fiske och förbättrad tillgänglighet för besökare Greger Jonsson Hushållningssällskapet 2007-01-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Bevara Sommens nedströmslekande öring

Bevara Sommens nedströmslekande öring 1 Bevara Sommens nedströmslekande öring Projektbeskrivning Laxberg Version 2012-09-19 Mål med projektet Att återskapa fria vandringsvägar för fisk för att öka reproduktionen hos Sommens nedströmslekande

Läs mer

rapport 2013/1 Provfiske med ryssja i Enköpingsån 2012

rapport 2013/1 Provfiske med ryssja i Enköpingsån 2012 rapport 2013/1 Provfiske med ryssja i Enköpingsån 2012 Alexander Masalin, Johan Persson, Tomas Loreth och Per Stolpe, Upplandsstiftelsen Gustav Johansson, Hydrophyta Ekologikonsult Författare Alexander

Läs mer

Fisketips. Sommar och vinter i Bodens kommun

Fisketips. Sommar och vinter i Bodens kommun Fisketips Sommar och vinter i Bodens kommun Fiskeetiska normer I dag har det blivit allt vanligare att vi släpper tillbaka de fi skar som vi inte behöver till snar spis. En god regel är därför att aldrig

Läs mer

Ansökan om projektstöd

Ansökan om projektstöd Ansökan om projektstöd Du kan bara få stöd för godkända utgifter som uppstår efter att din ansökan om stöd kommit in till oss. Spara alla underlag för utgifterna i original såsom fakturor och betalningsbevis.

Läs mer

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet.

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 9 Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 1 Innehåll Bäck 8... 3 Bäck 9... 9 Bäck 10... 11 Bäck 57... 15 Bäck 11... 17 Bäck 12... 20 Bäck 13... 23 Bäck 14... 27 2 Bäck

Läs mer

ReBorN - LIFE. Projektledare Tommy Vennman Roger Vallin. Teknisk koordinator Robert Ström. Laxförvaltning Stefan Larsson

ReBorN - LIFE. Projektledare Tommy Vennman Roger Vallin. Teknisk koordinator Robert Ström. Laxförvaltning Stefan Larsson ReBorN - LIFE Projektledare Tommy Vennman Roger Vallin Teknisk koordinator Robert Ström Laxförvaltning Stefan Larsson Varför ReBorN? - Gynnsam bevarandestatus inom Natura 2000-nätverket Aktuella Natura

Läs mer

Flottledsinventering Kvarnmårkan 2008

Flottledsinventering Kvarnmårkan 2008 2009-01-21 2007-08-01 Rapport Flottledsinventering Kvarnmårkan 2008 Tina Hedlund Aquanord Bakgrund och syfte Den del av Gunnarbäcken som rinner mellan Lill-Bastuträsket och Stor-Bastuträsket kallas för

Läs mer

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2010/7 DELRAPPORT 3 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2010

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2010/7 DELRAPPORT 3 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2010 Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2010/7 DELRAPPORT 3 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2010 Pär Eriksson FÖRFATTARE Pär Eriksson FOTO FRAMSIDA Landkvarn, naturreservatet Bredforsen.

Läs mer

Fiskvandring i Smedjeån

Fiskvandring i Smedjeån 1 Fiskvandring i Smedjeån Lagan vid förra sekelskiftet Foton från Gamla Laholms årsbok 2010 2 Utbyggnad av vattenkraft Laholms kraftverk 1932 Fiskvandring i Smedjeån Majenfors 1907 Bassalt 1010 Knäred

Läs mer

Redovisning av delprojekt: Trolling

Redovisning av delprojekt: Trolling ALLMÄNT Redovisning av delprojekt: Trolling Trollingfiske Trollingfiske handlar om att dra beten efter en båt på olika djup och med varierande hastighet. Trolling handlar om att hitta fisk. Presentera

Läs mer

Leaderprojekt. Fiske i Södra Lappland

Leaderprojekt. Fiske i Södra Lappland Leaderprojekt Fiske i Södra Lappland Trolling Trollingfiske inom Västerbotten är dåligt utvecklat och då speciellt i de mer fjällnära regionerna av länet. Kommunerna Dorotea, Vilhelmina och Åsele har ett

Läs mer

Gemensamt fiskekort. Storuman

Gemensamt fiskekort. Storuman Gemensamt fiskekort Storuman Bakgrund O Började med ett medborgarförslag 2008 om att bättre utnyttja Uman som resurs. O 2009 togs en enkät fram med en intresseförfrågan och kontakter togs först med de

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄGAR I VÄSTERBOTTENS LÄN

SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄGAR I VÄSTERBOTTENS LÄN Västerbottens läns författningssamling Länsstyrelsen Utkom från trycket den 31 mars 2014 SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄGAR I VÄSTERBOTTENS LÄN 2014 4 24FS 2010:62 Västerbottens läns författningssamling Länsstyrelsen

Läs mer

Fritidsnämnden Fiskeutvecklingsplan

Fritidsnämnden Fiskeutvecklingsplan Fiskeutvecklingsplan Styrdokument för utveckling av fritidsfisket Skellefteå kommun 2016-2030 Fritidsfiske Fritidsfisket är den åttonde vanligaste friluftsaktiviteten i Sverige och en aktivitet som många

Läs mer

20 - Skellefte älv. Kalkade åtgärdsområden. Referensområden Skelefteå älv. Grad av episodförsurning

20 - Skellefte älv. Kalkade åtgärdsområden. Referensområden Skelefteå älv. Grad av episodförsurning 20 - Skellefte älv 20 - Skelefteå älv Grad av episodförsurning Förekommer inte Obefintlig Mycket låg Låg Måttlig Kraftig Mycket kraftig Kalkade åtgärdsområden Åtgärdsområde Areal(ha) Sid Åtgärdsområde

Läs mer

Samverkansgruppen 3 regleringsmagasin GEP i Lycksele, Lycksele kommun Åsa Widén Greger Jonsson

Samverkansgruppen 3 regleringsmagasin GEP i Lycksele, Lycksele kommun Åsa Widén Greger Jonsson Samverkansgruppen 3 regleringsmagasin GEP i Lycksele, Lycksele kommun Åsa Widén Greger Jonsson Bilder i presentationen: Åsa Widén Rapport från Samverkansgruppen 3 regleringsmagasin God Ekologisk Potential

Läs mer

Projekt Leduån. Patrik / Ove Segerljung. Projekt Leduån

Projekt Leduån. Patrik / Ove Segerljung. Projekt Leduån 2012 Projekt Leduån Patrik / Ove Segerljung Projekt Leduån 2012-11-11 Förord Projekt Leduån har genomfört inventering av hela ån från Olofsfors till stensvattnet med start vecka 26 2012 och avslutad v46

Läs mer

DOROTEA FLUGFISKEKLUBB FISKEPLAN 2014-2018

DOROTEA FLUGFISKEKLUBB FISKEPLAN 2014-2018 Bakgrund Dorotea Flugfiskeklubb (DFFK) startades 2000 och i samband med uppstartandet arrenderades Långtjärn vid byn Fågelsta. 2002 arrenderades ytterligare en rad vatten från SCA på Fågelberget och i

Läs mer

Remiss av Vision 2020 för Laholms fritidsfiske och fisketurism

Remiss av Vision 2020 för Laholms fritidsfiske och fisketurism 2016-04-05 sid 1 (7) Remiss av Vision 2020 för s fritidsfiske och fisketurism Bakgrund Kultur- och utvecklingsnämnden har tagit fram ett förslag till strategi för att främja och utveckla fritidsfisket

Läs mer

ASP - BIOLOGI/EKOLOGI - UTBREDNING O TRENDER - HOT OCH ÅTGÄRDER

ASP - BIOLOGI/EKOLOGI - UTBREDNING O TRENDER - HOT OCH ÅTGÄRDER ASP - BIOLOGI/EKOLOGI - UTBREDNING O TRENDER - HOT OCH ÅTGÄRDER Jan Eric Nathanson (hotade sötvattensfiskar) SÖTVATTENSLABORATORIET VIKTER UPP EMOT 9 10 Kg UTBREDNING AV ASP (Aspius aspius) Introducerad

Läs mer

Fiskeplan Allmänningen 2016 SAMMANFATTNING

Fiskeplan Allmänningen 2016 SAMMANFATTNING Fiskeplan Allmänningen 2016 2016 1 SAMMANFATTNING Under en lång följd av år har allmänningen genom statligt stöd arbetet med fiskevård i allmänningens vatten. Verksamheten har ett stort allmänt intresse.

Läs mer

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för 1 Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för Projektets namn: Fiska med alla Sökande kommun: Timrå Kontaktperson på kommunen: Stefan Grundström Förvaltning/avdelning:

Läs mer

Fördelningsmall för bygdemedel

Fördelningsmall för bygdemedel Fördelningsmall för bygdemedel Bakgrund Tidigare, då det kommunala fiskevårdsbidraget fanns, lämnade föreningarna in statistik över antal fiskedygn per år, redovisning av de åtgärder som utförts samt uppgifter

Läs mer

Älginventering från flyg i Vebomarksområdet

Älginventering från flyg i Vebomarksområdet Älginventering från flyg i Vebomarksområdet Februari 2007 1 Förord Denna älginventering från flyg har utförts på uppdrag av Länsstyrelsen Västerbotten. Inventeringen har utförts av Erics BioJobtjänst.

Läs mer

Skellefteälvens VattenregleringsFöretag

Skellefteälvens VattenregleringsFöretag Skellefteälvens VattenregleringsFöretag BERGNÄS BASTUSEL RENGÅRD BÅTFORS FINNFORS GRANFORS KRÅNGFORS SELSFORS KVISTFORSEN SÄDVA SLAGNÄS GRYTFORS GALLEJAUR VARGFORS REBNIS Vattenregleringsföretag Vattenregleringsföretag

Läs mer

För fisken i tiden praktiska åtgärder i akvatisk miljö

För fisken i tiden praktiska åtgärder i akvatisk miljö För fisken i tiden praktiska åtgärder i akvatisk miljö Markus Lundgren, Sportfiskarna En av Sveriges största folkrörelser 1,6 milj. pers. i åldrarna 16-80 år fritidsfiskar/år Omsätter 5,8 miljarder kr

Läs mer

Umeälven. Åtgärder vid kartläggning av Maximal Ekologisk Potential Samverkansprocess. Åsa Widén Projektledare Umeälven. 2014-05-09 Åsa Widén

Umeälven. Åtgärder vid kartläggning av Maximal Ekologisk Potential Samverkansprocess. Åsa Widén Projektledare Umeälven. 2014-05-09 Åsa Widén Umeälven Åtgärder vid kartläggning av Maximal Ekologisk Potential Samverkansprocess Åsa Widén Projektledare Umeälven Kartläggning av Maximal Ekologisk Potential i Umeälven www.umealven.se Arbetet sker

Läs mer

Elfisken Vojmån 2010

Elfisken Vojmån 2010 2011-01-21 Sammanställning Elfisken Vojmån 2010 Tina Hedlund Aquanord Bakgrund Under 2009 framställde Aquanord en fiskevårdsplan för Vojmån för Vojmåns fiskevårdsområdes räkning, som syftade till att förbättra

Läs mer

Myndigheternas roll i förvaltningen av enskilda fiskevatten

Myndigheternas roll i förvaltningen av enskilda fiskevatten Myndigheternas roll i förvaltningen av enskilda fiskevatten Nationell Fiskevattenägarekonferens 22-23 november 2017 Per-Erik Larson, Länsstyrelsen Östergötland Håkan Carlstrand, Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer

Projektplan för Den levande Nyköpingsån

Projektplan för Den levande Nyköpingsån Projektplan för Den levande Nyköpingsån Foto: Storhusfallet vid högvattenflöde 1 maj 2010, flöde 100 m 3 per sekund. Bakgrund Nyköpingsån är en av södra Sveriges större vattendrag, den tar sin början vid

Läs mer

Tillsyns och informationsprojektet Skallön till norra länsgränsen 2016

Tillsyns och informationsprojektet Skallön till norra länsgränsen 2016 Tillsyns och informationsprojektet Skallön till norra länsgränsen Kågeälvens nedre FvO Thomas Johansson Innehållsförteckning Inledning... 3 Åbyälvens fredningsområde... 4 Problem i området... 5 Kågeälvens

Läs mer

Exkursion. Vattendagarna 2011

Exkursion. Vattendagarna 2011 1 Exkursion Vattendagarna 2011 Tåmeälven kustvattendrag Ostviksfjärdens strandbete Sca Scharins marksanering 2 Scharinsprojektet Skellefteå kommun ansvarar för att sanera och rusta upp f d Scharins industriområde,

Läs mer

Fiskevårdsplan. Bergsjöns FVO. Styrelsen

Fiskevårdsplan. Bergsjöns FVO. Styrelsen Fiskevårdsplan Bergsjöns FVO Styrelsen Version 2014 Förord Området ligger efter Sagavägen (Ö-vik -Norge) cirka 2mil väster om Dikanäs, samt 12 mil norr Vilhelmina tätort. Fisket omfattar sjöarna Saksensjön,

Läs mer

SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN

SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN Historik En del äldre uppgifter från bildandet av Furusjön, Kiasjön och Badebodaåns gemensamhetsfiske från början av 1940-talet visar att ett visst sportfiske förekom redan

Läs mer

20 - Skellefte älv. Kalkade åtgärdsområden. Referensområden Skelefteå älv. Grad av försurning

20 - Skellefte älv. Kalkade åtgärdsområden. Referensområden Skelefteå älv. Grad av försurning 20 - Skellefte älv 20 - Skelefteå älv Grad av försurning Förekommer inte Obefintlig Mycket låg Låg Måttlig Kraftig Mycket kraftig Kalkade åtgärdsområden Åtgärdsområde Areal(ha) Sid Åtgärdsområde Areal(ha)

Läs mer

Elfiskeundersökning i Mölndalsån i Landvetter med utvärdering

Elfiskeundersökning i Mölndalsån i Landvetter med utvärdering 2009-12-14 sid 1 (5) Härryda kommun Elfiskeundersökning i Mölndalsån i Landvetter med utvärdering Två fiskare i Mölndalsån Sportfiskarna Per-Erik Jacobsen Fiskevårdskonsulent Sjölyckan 6 416 55 Göteborg

Läs mer

Förfrågningsunderlag - Fiskevårdsplan för Viskan t.o.m. Kungsfors, Skene

Förfrågningsunderlag - Fiskevårdsplan för Viskan t.o.m. Kungsfors, Skene FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Fiskevårdsplan för Viskan Förfrågningsunderlag - Fiskevårdsplan för Viskan t.o.m. Kungsfors, Skene Viskans vattenråd har från Länsstyrelsen i Halland ansökt om och beviljats statsbidrag

Läs mer

Meddelande om beslut: 2010-06-11 Journalnr: 2010-785 Projekttid: 2010-12-15-2012-09-01. 75 000 kr (LAG) 107 000 kr (ideellt arbete)

Meddelande om beslut: 2010-06-11 Journalnr: 2010-785 Projekttid: 2010-12-15-2012-09-01. 75 000 kr (LAG) 107 000 kr (ideellt arbete) Ärendeuppgifter Projektnamn: Fiske i Södralappland Meddelande om beslut: 2010-06-11 Journalnr: 2010-785 Projekttid: 2010-12-15-2012-09-01 Beviljat bidrag: 175 000 kr (Leader) 75 000 kr (LAG) 107 000 kr

Läs mer

Flera hotade arter och stammar i Nedre Dalälven

Flera hotade arter och stammar i Nedre Dalälven Flera hotade arter och stammar i Nedre Dalälven Massor med oro och frågor om fisken i Dalälven Oroande minskning av öring, harr, sik! Lax, harr, öring: Vad kan vi göra för att få det bättre för våra laxfiskar?

Läs mer

Fiskevårdsplan. Kultsjöåns FVO. Styrelsen

Fiskevårdsplan. Kultsjöåns FVO. Styrelsen Fiskevårdsplan Kultsjöåns FVO Styrelsen Version 2014 Förord Gaskalite/Voullelite FVO bildades den 4 juni 2002 och ombildades till Kultsjöåns FVO den 23/9-2004 i och med att fastigheterna Kultsjöluspen

Läs mer

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund Sportfiskarna

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund Sportfiskarna Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund Sportfiskarna 50 000 medlemmar Ideell naturvårds- och intresseorganisation Livskraftiga fiskbestånd i friska vatten Sportfiske är en av Sveriges viktigaste fritidsaktiviteter

Läs mer

Regler för sportfiske 2013

Regler för sportfiske 2013 Regler för sportfiske 2013 Gunnarvattnets fvo, Valsjöns fvo & Rörvattnet-Skogsjö fvo i samarbete med Ta chansen att vinna 3 000 kr - skicka in din bästa fiske- eller naturbild tagen i området Läs mer på

Läs mer

Konferens Levande laxälvar 1 februari 2017

Konferens Levande laxälvar 1 februari 2017 Konferens Levande laxälvar 1 februari 2017 Ers Majestät, Statsrådet, Konferensdeltagare Hjärtligt välkomna till Umeå, till Västerbotten och till denna konferens. En konferens där vi helhjärtat ska ägna

Läs mer

Skånskt fiske. Johan Wagnström Fiske- och vattenvårdsenheten HUT Skåne-mötet 2009-02-10

Skånskt fiske. Johan Wagnström Fiske- och vattenvårdsenheten HUT Skåne-mötet 2009-02-10 Skånskt fiske Johan Wagnström Fiske- och vattenvårdsenheten HUT Skåne-mötet 2009-02-10 Skånskt fiske - det - det mesta av av det bästa Länsstyrelsen arbetar för livskraftiga fiskbestånd, ett långsiktigt

Läs mer

Isättrabäcken. Biotopvård för ökad biologisk mångfald

Isättrabäcken. Biotopvård för ökad biologisk mångfald Isättrabäcken Biotopvård för ökad biologisk mångfald Isättrabäcken- biotopvård för ökad biologisk mångfald Bakgrund Antalet rovfiskar minskar längst med kusten och påverkar ekologin i havet. När antalet

Läs mer

Fel! Objekt kan inte skapas genom redigering av fältkoder.

Fel! Objekt kan inte skapas genom redigering av fältkoder. Fel! Objekt kan inte skapas genom redigering av fältkoder. Fiskevårdsplan. Verksamhetsplan för Volgsjöns fiskevårdsområdesförening. Sida 1 Innehållsförteckning Flik 1 Sida 2 Sida 3 Inledning med kort efterföljande

Läs mer

Förslag till föredragningslista vid Sollefteåortens fiskevårdsområdes ordinarie fiskestämma 2013.

Förslag till föredragningslista vid Sollefteåortens fiskevårdsområdes ordinarie fiskestämma 2013. Förslag till föredragningslista vid Sollefteåortens fiskevårdsområdes ordinarie fiskestämma 2013. Datum: 2013-03-20 (onsdag) Tid: kl. 18 30 Plats: Appelbergs hotell 1. Stämmans öppnande. 2. Anteckning

Läs mer

Fisketips för dej som har funktionshinder 2011-02-08

Fisketips för dej som har funktionshinder 2011-02-08 Plats Bjevrödsdammarna Fulltofta Rt 90 Wgs 84 Anpassning Put and take-fiske med en tillgänglighetsanpassad strövslinga på 2 km i området. Den lämpligaste platsen att fiska är på en tillgänglighetsanpassad

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

SPORTFISKE I LJUNGANDALEN

SPORTFISKE I LJUNGANDALEN SPORTFISKE I LJUNGANDALEN Om du söker ett varierat fiske i otillgängliga vildmarksvatten, med sina åar, tjärnar och insjöar eller lättåtkomliga lugna vatten belägna vid allfarvägarna. Då har du kommit

Läs mer

Med båt längs SKELLEFTEÄLVEN

Med båt längs SKELLEFTEÄLVEN Med båt längs SKELLEFTEÄLVEN Ledbeskrivning och karta 1 - Skellefteälven Om man vill åka med båt uppför Skellefteälven, så kan man med relativt stora båtar ta sig upp till Bergsbydammen, men tyvärr så

Läs mer

Allmänt om Tidanöringen

Allmänt om Tidanöringen Allmänt om Tidanöringen Insjö-öring Insjööring är öring som anpassats till att leva helt och hållet i sötvatten. De förändrades när de blev instängda i sjöar efter istiden. Tidanöringen utgör en av tre

Läs mer

Uppvandringskontrollen i Testeboån 2010

Uppvandringskontrollen i Testeboån 2010 RESULTAT FRÅN FISKEVÅRDSARBETET I TESTEBOÅN 2010 Testeboån mellan havet och Oslättfors ingår i aktionsplanen för lax i Östersjön - IBSFC Salmon Action Plan 1997-2010. I praktiken innebär det att all fiskevård

Läs mer

Tillgänglig föda: sjön har relativt bra förutsättningar enligt undersökning.

Tillgänglig föda: sjön har relativt bra förutsättningar enligt undersökning. FISKEPLAN MARSLIDENS FVO 1. Bakgrund Under de senaste åren har behovet ökat av en Fiskeplan för Marslidens fvo i och med att medlemmarna i föreningen mer aktivt deltar i fiskevårdsarbetet. Planen skall

Läs mer

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:18

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:18 Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:18 Våren kom av sig och med det kom åter kylan. Vist har vi vackert väder men attan vad kallt det är på nätterna. I sig är detta bra för vårt fiske men vi behöver

Läs mer

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:16

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:16 Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:16 OBS Fångstrapport skall sändas in inom 48 tim till klubbens På förekommen anledning måste jag åter påminna om att vikten av att sända in fångstrapport till klubben.

Läs mer

Livet i vattnet vilka naturvärden finns och hur påverkas de av vattenkraften?

Livet i vattnet vilka naturvärden finns och hur påverkas de av vattenkraften? Livet i vattnet vilka naturvärden finns och hur påverkas de av vattenkraften? Erik Degerman, Sveriges Lantbruksuniversitet Inst. för akvatiska resurser Sötvattenslaboratoriet, Örebro 92 000 sjöar 450 000

Läs mer

Forskning och åtgärder om/för fisk i Gävleborg

Forskning och åtgärder om/för fisk i Gävleborg Forskning och åtgärder om/för fisk i Gävleborg Kalle Gullberg Erfarenheter från ett fiskvandringsprojekt Kortkurs: Bygg Din egen ålfälla Laxförvaltning ökat behov av dataunderlag Skräckfilm Fiskvandring

Läs mer

Förslag till prioriterade objekt vid en omprövning av vattendomar i Ljusnan nedströms Laforsen och Voxnan

Förslag till prioriterade objekt vid en omprövning av vattendomar i Ljusnan nedströms Laforsen och Voxnan PM 1 (17) 48 Miljöanalys Pär Granström 026-17 12 40 per.granstrom@x.lst.se Förslag till prioriterade objekt vid en omprövning av vattendomar i Ljusnan nedströms Laforsen och Voxnan Förord Detta förslag

Läs mer

Bernt Moberg. Framtiden för laxen?

Bernt Moberg. Framtiden för laxen? Bernt Moberg Framtiden för laxen? 3 , Testeboån Vattendirektivet det viktigaste som hänt fiskevården. Vattenrådet är en mötesplats för ökad demokrati i vattenförvaltningen. Vattenrådet är en kunskapsspridare

Läs mer

Fiske i 2014/15. Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån

Fiske i 2014/15. Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån Fiske i 2014/15 Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån Sportfiske i Oskarshamn Oskarshamns kommun är omgärdat av spännande fiskevatten.

Läs mer

Fiskevårdsåtgärder i Kungälv 2010

Fiskevårdsåtgärder i Kungälv 2010 Fiskevårdsåtgärder i Kungälv 2010 Under det gångna året har vi i Kungälvs kommun arbetat med underhåll och reparationer av fiskvägar samt ny kulvert i omlöpet i Grannebyån. De vattendrag som vi arbetat

Läs mer

Åtgärd av vandringshinder i Kvarnbäcken, Skarvsjöby 2014

Åtgärd av vandringshinder i Kvarnbäcken, Skarvsjöby 2014 2015-03-31 Rapport Åtgärd av vandringshinder i Kvarnbäcken, Skarvsjöby 2014 Tina Hedlund Aquanord AB Bakgrund och syfte Under 2013 genomförde Aquanord AB efter önskemål från Bo Larsson i Långnäs en inventering

Läs mer

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011 Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011 Pär Eriksson FÖRFATTARE Pär Eriksson FOTO FRAMSIDA Landkvarn, naturreservatet Bredforsen.

Läs mer

Minnesanteckningar från fisketräff på Marsfjäll Mountain Lodge i Saxnäs den 29 september 2014

Minnesanteckningar från fisketräff på Marsfjäll Mountain Lodge i Saxnäs den 29 september 2014 Minnesanteckningar från fisketräff på Marsfjäll Mountain Lodge i Saxnäs den 29 september 2014 Närvarande: Föreläsare Ingemar Näslund, Länsstyrelsen Jämtland Mats Byström, Saxnäs fiskecentrum (Kultsjögården)

Läs mer

Information om fiskevårdsarbetet i Gävleborgs län. och projekt. Fiske för alla i Hans Lidmans vildmark

Information om fiskevårdsarbetet i Gävleborgs län. och projekt. Fiske för alla i Hans Lidmans vildmark Information om fiskevårdsarbetet i Gävleborgs län och projekt Fiske för alla i Hans Lidmans vildmark Projektbeskrivning 2003 Innehållsförteckning Förord 3 Sammanfattning 4 Syfte 5 Beskrivning av fiskevårdsarbete

Läs mer

Fiskeplan. Siksjönäs FVO

Fiskeplan. Siksjönäs FVO Fiskeplan Siksjönäs FVO Bakgrund Under de senaste åren har behovet av en Fiskeplan ökat i och med att medlemmarna i föreningen samt boende i området mer aktivt deltar i fiske-vårdsarbetet och diskussionen

Läs mer

https://admin.surveygenerator.com/survey/questions/printfri...

https://admin.surveygenerator.com/survey/questions/printfri... Sida 1 Fråga 1 Syftet med denna enkät är att kartlägga hur fisketurismen ser ut i dag. Den tar bara några minuter att svara på och kommer att ge oss mycket kunskap för att utveckla fisketurismen i området.

Läs mer

STRATEGI FÖR UTVECKLING AV SPORTFISKET I MOTALA STRÖM

STRATEGI FÖR UTVECKLING AV SPORTFISKET I MOTALA STRÖM STRATEGI FÖR UTVECKLING AV SPORTFISKET I MOTALA STRÖM Referensgruppen för strömmenfisket SAMMANFATTNING Kommunstyrelsen beslutade 2000-01-10 att Kultur- och fritidsnämnden skulle tillsätta en referensgrupp

Läs mer

DATA FRÅN ÖVERVAKNING Miljöövervakning Effektuppföljning Recipientkontroll Miljökonsekvensbeskrivningar Egenkontroll Inventeringar Verifieringar mm

DATA FRÅN ÖVERVAKNING Miljöövervakning Effektuppföljning Recipientkontroll Miljökonsekvensbeskrivningar Egenkontroll Inventeringar Verifieringar mm DATA FRÅN ÖVERVAKNING Miljöövervakning Effektuppföljning Recipientkontroll Miljökonsekvensbeskrivningar Egenkontroll Inventeringar Verifieringar mm Incitament för utveckling av övervakning Åtgärdsområdesplaner

Läs mer

Fiske längs Bergslagsleden. Aira kommunikation www.aira.se

Fiske längs Bergslagsleden. Aira kommunikation www.aira.se Fiske längs Bergslagsleden Aira kommunikation www.aira.se Inledning Uppdraget har bestått i att undersöka vilka möjligheter som 8inns att 8iska längs Bergslagsleden. Många vandrare efterfrågar möjligheten

Läs mer

Upplåtelse och regler för fiske inom Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområde (FVO)

Upplåtelse och regler för fiske inom Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområde (FVO) Upplåtelse och regler för fiske inom Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområde (FVO) Beslut om att anta föreliggande dokument har fattats på Munksjön-Rocksjöns FVO årsstämma 2014-05-05. De ändrade reglerna gäller

Läs mer

Murån Koord: X: 676895 / Y: 154644

Murån Koord: X: 676895 / Y: 154644 Murån Koord: X: 676895 / Y: 54644 Tolvören Norrtjärnen Sågtjärnen Vittersjö Sammanfattning Murån rinner från Vittersjön via Sågtjärnen och Norrtjärnen till Tolvören. Ån passerar öster om Tolvören gränsen

Läs mer

Förslag till teknisk beskrivning

Förslag till teknisk beskrivning Förslag till teknisk beskrivning Åtgärdande av vandringshinder för fisk i nedre del av Storbäcken Datum: 2017-02-16 Innehåll Orientering...3 Hydrologi... 4 Höjdsystem och fixpunkter...4 Beskrivning av

Läs mer

ReMiBar. fria vandringsvägar i vattendrag

ReMiBar. fria vandringsvägar i vattendrag ReMiBar fria vandringsvägar i vattendrag REMIBAR fria vandringsvägar i vattendrag I Norrbotten och Västerbotten pågår projektet Remibar vars mål är att åtgärda vandringshinder för fisk och andra vattenlevande

Läs mer

Lokal a tga rdsplan fo r Acksjo ns avrinningsomra de Delrapport fo r a r 2012

Lokal a tga rdsplan fo r Acksjo ns avrinningsomra de Delrapport fo r a r 2012 Klarälvens vattenråd Lokal a tga rdsplan fo r Acksjo ns avrinningsomra de Delrapport fo r a r 2012 Anna Sjörs Utkast 1 jan 2013 Bakgrund Lokal åtgärdsplan för Acksjön avrinningsområde ett pilotprojekt

Läs mer

Flik 5. Regleringar av fiske. Fiskelagen. 20 Uppdaterad: 2015-10-29

Flik 5. Regleringar av fiske. Fiskelagen. 20 Uppdaterad: 2015-10-29 Flik 5 Regleringar av fiske Som fisketillsynsman har man många regler att hålla reda på och som ska tillsynas. I Sverige finns det tre olika nivåer av statliga regler. I grunden finns det lagar vilka stiftas

Läs mer

RASTÄLVEN - Grängshytteforsarna

RASTÄLVEN - Grängshytteforsarna RASTÄLVEN - Grängshytteforsarna Redovisning av biotopvårdsåtgärder 2006 Inom ramen för Projektet Flodpärlmusslan och dess livsmiljöer i Sverige LIFE04 NAT/SE/000231 Författare: Peter Johansson EMÅFÖRBUNDET

Läs mer

Anfäder Anna Hildegard Wall

Anfäder Anna Hildegard Wall Anfäder Anna Hildegard Wall Anna Hildegard Wall. Född 1900-10-28 Bureå, Skellefteå landsförs (AC). Emigrerade 1923-07-04 Duluth, USA 1). Immigrerade 1931 Bureå, Skellefteå landsförs (AC). Emigrerade 1942

Läs mer

Nyhetsbrev PROJEKT DECEMBER 2, 2014 NR 3

Nyhetsbrev PROJEKT DECEMBER 2, 2014 NR 3 Nyhetsbrev DECEMBER 2, 2014 NR 3 PROJEKT Inom våra kommuner pågår en del projekt; t.ex. vattenundersökning, resursen fisk, utsättningar av fisk, biotopåtgärder, lodning av sjöar, naturskola, Skikkisjön,

Läs mer

FISKEVÅRDSARBETET I TESTEBOÅN 2012

FISKEVÅRDSARBETET I TESTEBOÅN 2012 FISKEVÅRDSARBETET I TESTEBOÅN 2012 Laxsmolt på väg ut från Testeboån. Arbetet med fiskevården i de nedersta ungefär två milen av Testeboån är i första hand fokuserat på att återetablera ett livskraftigt

Läs mer

FISKEGUIDE Ljungby Kommun

FISKEGUIDE Ljungby Kommun FISKEGUIDE Ljungby Kommun Fiske kräver giltigt fiskekort. Kontakta Ljungby kommun Turistbyrå för mer information. Speciella regler och bestämmelser angående utrustning och fisk gäller för olika sjöar.

Läs mer

Kunskapsunderlag för delområde

Kunskapsunderlag för delområde Kunskapsunderlag för delområde 14. Våmåns avrinningsområde Version 1.0 2015-04-01 2 14. Våmåns avrinningsområde Länsstyrelsen Dalarna 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Naturvärden och skyddade

Läs mer

Fiskevårdsåtgärder i Kungälv 2013

Fiskevårdsåtgärder i Kungälv 2013 Fiskevårdsåtgärder i Kungälv 2013 Under det gångna året har vi i Kungälvs kommun inventerat två vattendrag. De inventerade vattendragen är Lahällabäcken som mynnar i Lökebergskile samt Tjuvkilsbäcken.

Läs mer