Rapportering om fiskevård och fiskeaktiviteter inom Skellefteå kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapportering om fiskevård och fiskeaktiviteter inom Skellefteå kommun"

Transkript

1 Rapportering om fiskevård och fiskeaktiviteter inom Skellefteå kommun 2013

2 Bidrag till fiskefrämjande åtgärder 2013 Varje år har föreningar inom Skellefteå kommun möjlighet att söka investerings- och skötseldidrag från Fritid Skellefteå. Utöver dessa pengar söker flera föreningar fiskevårdsmedel från Länsstyrelsen samt bidrag från andra instanser såsom LONA och Naturskyddsföreningen m.fl. Beviljade bidrag under 2013 Under 2013 har cirka 1,2 miljoner kronor beviljats i bidrag till fiskeföreningar inom Skellefteå kommun. Fiskeföreningar har i stor omfattning använt detta till fiskevård men även till åtgärder som ska höja trivseln och upplevelsen för sportfiskare och boende. Utöver dessa bidrag har fiskevårdsområden satsat egna pengar och fått sponsring av lokala företag. Bidragsgivare Bidrag Fritid Skellefteå Länsstyrelsen Naturskyddsföreningen LONA Summa kr kr kr kr kr

3 Beviljade investeringsbidrag från Fritid Skellefteå 2013 Investering Bidrag Byte tak dass och vindskydd kr Utveckling av App kr Starta webbbutik kr Installera betalomat kr Dass kr Staket och flytt invägning kr Återintroduktion öring och harr kr Infoutskick kr Vindskydd kr 4 dass kr Återställning i sidovattendrag kr Byte vägtrumma kr Utsättning harr kr Utsättning Röding kr Infotavlor kr Fiskutsättning Bursiljum + invigning hk-brygga kr Grillring med sittplatser kr Rensbord och fiskrök kr Ljusskylt till kajen 750 kr Nedskräpningsskyltar 500 kr Reklamjackor kr Inköp 2 elmotorer kr Inköp skyltar kr Bygga en bro kr Utsättning Regnbåge kr Färdigställa flotte för rörelsehindrade och synskadade kr Inköp av fisk kr Inköp åror ankare och linor kr Utplantering fisk kr Vindskydd lapptjärn kr Dass Marsatjärn kr åror ankare och rep kr Två dass kr Inköp båt kr Repatation Svartröjnoret kr Utsättning ädelfisk kr Summa kr I första hand prioriteras bidrag till biotopvårdande åtgärder. I mån av pengar beviljas bidrag till fiskutsättning och andra serviceåtgärder.

4 Bureälvens övre FVO Fiskevård och rekreation Under året som gått har Bureälvens Övre FVO investerat i nya grillplatser med tillhörande fiskrök. Som friluftsfrämjande åtgärder så har Bureälvens Övre FVO även dragit igång den avsomnade årliga metartävlingen. Fiskevård i form av rensning av vandringshinder och muddring av igenslammade sel och deltan har gjorts. Skellefteälven Introduktion av öring på restaurerad sträcka En sträcka som restaurerats och har nu under tre år återetablerats med öring. Nu ska detta utvärderas för att bedöma om öringen kan klara sig långsiktigt på denna sträcka. rånet Kattislund Finnfors- Slind Birka bodarna Andersberg Kläppen Krångnäs 123 Tjärn isträsk Myr Slut Stavbäck Klutmark Granbacka Blekberget Klutmark Flocktjärn 260 Grön Orrträsk Heden Liden S Nyfors 241 Ny Rönnbäcken V Ny Djupgroven Lidberget Blekänget Mullbacka Granström Nygård S Inn Rismyr Björnberg Kroksjön Berg Skråmträskängena Lundfors 188 Val Gärdsmark Orr Orr- Bodan Sten Bjurfors 199 Källheden Heden Inbyn bäcken Ulrik Mels Stor- Djup Gummark Gummarksnoret Klöttermyran S Gummark 309 Långvattnet Janstorp Brännkälen Bröns- Sågen Hälletorp Björk Bjurbäck Hem Lång tjärn Ö Skråmträsk Karlsmyr Hemvattnet Fisktjärn Brattfors 81 Flaten Brännby Tväråbyn V Skråm- V Kyrkbäcken Svedjan Stor-Blåbergsträsk 202 Ö Falma Ris Kläppen Kvarnsvedjan Brännan 364 Brännvattnet St. Blåbergs Furuheden Övre Bur Kusmor- 54 Fal Häll- Ragvaldsträsk 299 Brännvatts berget Nedre Bur S Ragvaldsträsk Storträsk Mittibyn träsket Gamla Falmark Tillgänglighetanpassad Norrbyn L. Blåbergs Degerlund Järvtjärn Tvärtjärn Ransvallen 294 Risåträsk Hägglunda Brännfors Bergnäs Hjoggbölefiskeplats Ytteråträsk Sörbyn F Häggnäs fors Yttre Åträsket Ljusvattnet Dalbacka Lillberget Åsträsk Fiskevårdsområdet Nybo Tjärnberg Hjoggböle Nilsmyr har med stor hjälp Lyckan Klinten Risåkläppen Långmyr Forsnäs Rackberget V Hjoggböle av byamännen i Bursiljum Degernäs anlagt och Sikån Höglidheden Lidgården Gåsnäset Åheden Ljusheden Hjoggböletr. Åsen N Renbergsvattnet 264 Karlstorp stigkulla invigt en handikappbrygga 336 med 81 N Åbyn Kvarnbacken 64 Sidbergs- Åsträsket Kl Brännvattnet Neboträsket S Renbergsvattnet Kvarnron grillplats och dass Öster i Bursiljum. Brännvattnet 260 Nyby S Åbyn Brattlund Renfors Mjöv Salberg Villvattnet 118 Hedbacka Bergviken 220 N Lappvattnet Ö Brännäs Villvattnet Berglund 192 Vallen Brännträsket Nedre Åbyn Tjärnbacka Rotet Mjövattnet Skarberget Sörbyn Rönngården Västomsundet Burträsket Lappvattnet ket 316 N Lubboträsk Stenbacka Risåtjärn Skarviken Asp Nymyran Storbrännan Lillåbacka Västomviken 250 Långträsket Torrbergs Burträsk S Lubboträsk N Bursiljum Granlunda Andersfors Gammåker 80 Bodby- Norrbyn Tjärn Långträsk Storbäcken sund 297 Bodbyn Örträsket Hembyn Väs Gammelbyn Innan- Bränntj. N Deger 236 backen Bursiljum Lill- Liden Björn Innansjön Mora N S Deger Nyåker Bodträsket Siknäs S Bursiljum or- Krokvattnet Kälen Ådinstorpet Gravlund Kvarnriset Tallträsket Näset Kälen rokvattnet Tallträsk Avaborg Grannäs M Rotsjön Holm Bo Tjärn Svarttjärn Fäbod Göksjön 315 Vit Stor-Sandsjön Granöträsk Ned. Fäbod 134 Avanäs Mattis- Käcktorpet Lidberget sidan Granöträsket Västby 184 Småbacka brännan 246 Fors Lappsjön Bygdeträsk- P Å Västanträsk Gorkuträsk Kvarnbyn Moren Nybo Lillappsjön Hösjöälven Hål- Tavträsket Storberget vattnet Norsträsket Brännmyr Stor Ingårdsbyn Järvträsket Bygdeträsk Åmarken Rönnbäcken Talludden Edet Valburån Bureälven Risån Sikån Tallån Risån Finnforsån Lillån Bureälven Bureälven

5 Kågeälvens övre FVO Biotopvård i Kågeälvens källflöde Under året som gått har Kågeälvens Övre FVO åtgärdat flottningslämningar. Dessa har varit dammar av olika slag samt stenkistor. Dessa åtgärder har utförts för att höja vattenkvaliten och förutsättningarna för fisk och möjligheten till sportfiske. Utöver detta har ett större vindskydd med dass byggts. Klubbälven holm 248 Strycksele Lindå äsk Pärlström 353 Hornsträsk kläppen Svallfors lsberget Åselet Totalt har cirka Snapp kr investerats i området berget under Åselet 351 Henningsg. Sels Österjörn Ö Å Renmossaheden Ö Jörnsmarken Brännet Björkelund Myrgård Rörmyran Hedträsk Grundträsk Bastub. Val Stor-Klintträsket Storklinta berget Get tiknäs Renströmsgruvan Gäddträsket 333 Bäckmyr Tjärnheden Klintån Slyet berget Småträsk Rentjärn N Tallberget 516 Gran- 266 Ferm- Klintträsk Furu- V Hög ångnästräsket Smyg- 354 heden Långnästräsk Brännbacken Högheden Inre- Renholmen Vänträsk Bergnäs Klockträsk Västergård Klockträsket Kankberg Fällan Ö Stavträsk Sundheden Grå Vitsidan 268 Dal Fjällboda Pultar Fjällboheden Häbbersholm Ålund Stavaträsket Gammelgården Risbäck Bastu Storbrännet Degervattnet Almnäs Dal- Älgtjärn 352 Finn Flarkmyr- heden Lindbacka Klintå Nygård 171 Lundbacka Nyträsket Mullkälen Sälgdal Nils 345 Asp Degerträsket Strand Finnträsket Melträsket Bo Västbäck Nyträsk Lövkälen Mångberget 335 Nybäck Degerträsk Hedmyran 279 Karlslund Norsberget Stavaträsk 297 Laxheden Tjärn Höglund Strinne Kläppen Hultet Melträsk Tvär Norrbäck Storselet Grönbo Byskeälven kläppen Gammelbo Rörträsk Joelsgärdan Grå Nord-Forsberget Rör Soltorp Tväråberget Krok berget 321 Klöverfors Sörsvidjan Slyberg Björknäs Falkström Räftfors Storkågeträsket Brännkläppen Häbbers Brännberg Kvarnfors Eriks Djupfors 153 Lillkåge- Nord-Klöver- Stryckfors Lugnet Nyboberget Bäckheden Häbbersfors Stövern Storkågeträsk 212 Hedlunda Björkdal St. Klubberget f.d. flygfält Fridhem 312 Lundåker Lidbacken Nordsvidjan Storvik Kvarnförs Nylund Malkäl- Högdalen Malkälen Smörlunda Holmstrand Långselet Fors Storbrännan Kläppen Åkerberg Rismyr Lillkågeträsk Nyfors Svartå Norrlångträsk Bastulidberget 252 Norrberget Nylunda 262 Borgfors Selfors Pitman 271 Kusmarks Träskbacken Nyheden Dalbäck Hedfors Fällfors Jakobs Isla Hälleströ Antkläppen Segerlund Nide Bodalen Deger N Bastu N Bastuträsk Åbyälven Källdal Vackerheden Lövholm Tällberg Inre-St Skurudal H Bodarna

6 Kågeälvens nedre FVO Tillsyn, undersökningar och information Under fiskets högsäsong i älven arvoderas tillsynsmän för att hålla en intensiv bevakning. Utöver denna bevakning samordnar fiskevårdsområdet bevakningen längs hela Skellefteå kommuns kust. Kusmarks rn Träskbacken Källdal Nordsvidjan Nyheden Inre-Stormark Dalbäck Storkågeträsket Storkågeträsk Bodalen öglund Ungdomsaktiviteter Skurudal Bastulidberget Brännkläppen Flugbindning Sörsvidjan Hedlunda 252 Hedbäcken Häbbers orrbäck Storselet rs Brännberg n Nyholm För att medvetandegöra fiskare om regler på kusten och i älven skickas information ut till fastighetsägare och anslag med aktuella regler sätts upp. Fiskedag i älven Eriks Granholm Tarsnäs Svanfors Grå Inre Tarsmyran Kvarnförs Nylund Slyberg berget Häbbersfors Björkdal Sandfors Kus Grånäset Högdalen Häl Kågeälven Å 192 Nylunda Hällbergssvedjan 133 Kläppen Kågedalen med bäst havsöringsfiske. Norrberget N Bastu N Bastuträsk Senaste året har även gemensamma regler tagits för fisket för att underlätta för sportfiskare och värna fiskbestånden. Fiskevårdsområdet är även projektägare för Kräftprojektet som involverar många fvo inom kommunen. Rengårdsheden Norr Liden Svanström Frängsberget Samarbete mellan fvo Bodarna Långbäck Kågeälvens nedre fvo och det Nyland Varu- Ängena Bjurström uppströms liggande Storfallets fvo N Bergfors träsket 106 Heden har under en längre tid samarbetat N Grundfors Varuträsk Löparnäs för att återintroducera Å öring Grundnäs i älven. Dalfors Bjurån 95 Tack Brännfors vara detta är idag Kågeälven 171 Holmfors Stensund erget förmodligen det vatten i kommunen Inrebodarna Holmlund Torr Klockar- Bodarna Hemmistjärn Bäckänget Ö Lillträsk Stämningsgården Brännan Kusmark Ersmarksängena Lövlund Klintforsån 89 Klintforsfallet Vadbäcken Nysvedjan 154 Hultet Ersmark 139 Myrorna Drängsmark Bratt Frostkågemarken Granlund Brönet Stormark Jörnbodarna Kvarnfors Backen Ersmarksbod. Storkåge Kågeg. Brännan Sörbyn Kåge Kåge- Frostkåge Tällåsen Stålberget Spisen Kågeäng Hägglunden Lundbäck Träskbodarna 16 Ostträsket Björkhammar Storbäcken Vikgärdan Kåge Kälen 62 Kågehamn Byske by Byskeälve Lindesm Hamnträsk Ostvik Östanbäck Heden Skataudden Sjulsviken Önnänget Fällbäcken Ostnäset Fu Söderbodarna fjärden Boviken Kågön Boviksbadet Pålstrand Sågudden

7 Byskeälvens fvo Webbutik, app och betalautomat Byskeälven har under 2013 utvecklat en egen webbutik för försäljning av fiskekort samt satt upp en betalautomat i Byske. Detta ökar intäkterna och sportfiskare får enklare att lösa fiskekort dygnet runt alla dagar i veckan. En app har utvecklats till mobiltelefoner för fångstrapportering och köpa fiskekort. Byskeälven har som krav att fångster ska rapporteras inom 24 timmar, annars utdöms böter, så kallad kontrollavgift. Fångstrapporterna har varit ett viktigt verktyg för att bedöma effekter av fiskeregler. Brännland Strinne Selfors Stor Grönbo Malkäl- Berget Björknäs Strand 119 Åkerbo Nord-Forsberget Hednäs Brännäs Hedfors Lj Stryckfors Tväråfors Finnträsket Hedmyran Lugnet 335 Nyboberget Finnträsket Pitman Jakobsfors Norrfors Kläppen 271 Blåfors Islandsbäck Hultet Dal- Grusbacken Storvik Holmstrand Lundfors Nördbyn Melträsket Båtfors Stavsjön Melträsk kläppen Långselet Soltorp Gammelbo Sandhammar 172 Ålund Gagsmark Liden Nordg. Brännan Tväråberget Fällfors Finnträsket Kälen Krok Vackerheden Innanträsk Kälfors Heden Degerträsk Fors Finnträsk räsket f.d. flygfält Smörlunda Hälleström Ini Moren Stenhammar Norrbacka Östbyn Sörträsket Uppå Heden Joelsgärdan Källmyran 216 Deger Källbomar 98 Brännlund 6 Tvär Nord-Klöver- Hällfors Brunlund berget Storbrännan Dalmyran 321 Nyfors 64 Skötsel och Klöverfors underhåll Asp Selsmoren Långsjön Tåmträsket Fällan 230 Långsjö Fiskevårdsområdet Falkström har utfört Långsjö 79 Åkroken 279 Stövern Rörträsk Kläppen Antkläppen Selet Tåmeträsk Berge Segerlund Karlslund röjning på fiskeplatser Åkerberg samt 146 Björklund Höglu Norsberget Tvärån Helmerslund Innanbäck Djupfors Rör Lövholm underhåll av vindskydd och dass. I Nordanå Fridhem Asp Stavaträsk Svartå Åfors Skogfors Bäck Vitsjön myrheden har även ett nytt Norrlångträsk dass Degerä Landfors 297 Hedlunda Lundåker Nide Bjurselet Kvarnsvidjan satts upp. Bo Lidbacken Gäddträsket N Stensjön Lidtorp Backa T Laxheden Kvarnfors Yttre Landfors Lillkåge- Rismyr Kälen Nyträsk Räftfors Tällberg Lillkågeträsk Fällan S Stensjön Bäckheden Broarna Träskbacken by 62 Byske Byske Tjärn Källdal Nordsvidjan Inre-Stormark Lundbäck B Nyheden Dalbäck Stormark Lövkälen Storkågeträsket Storkågeträsk Bodalen Höglund Skurudal 139 Ytterstfors Bastulidberget Myrorna Lindesmark Brännkläppen Sörsvidjan 252 Kvarnfors Nybäck Hedlunda Hedbäcken Häbbers Träskbodarna Furuögrund Kvarnförs N Bastu 154 Eriks Hultet Tällåsen Nylund Hemmistjärn Drängsmark äck Norrbäck N Bastuträsk 16 Ostträsket Byskeälven Åbyälven Vadbäcken Åbyälven Byskeälven Tåmälven Byske

8 Skellefteälven Gråberg Ny Orr jurfors Stöverfors Skråmträskängena Djup Stöverån Stavbäck 236 iden Liden Frängsberget Storkåge Ö Lillträsk Havsöring i Bjurån Bodarna Sör Långbäck Rengårds- Tidigare år har Bjurån biotopförbättrats för Nyland att gynna den havsvandrande Kåge öringen. Bjurån är ett av heden Varu- biflödena till Skellefteälven där både lax och havsöring Ängena har möjlighet att leka. Mynningsområdet har Lövlund Jörnbodarna N Bergfors träsket förbättrats och lekbottnar 106 anlagts. Heden Varuträsk Granlund Löparnäs Å Grundnäs Bjurån Stämnings fors Stensund Inrebodarna Klintforsfallet gården Brönstjärn 123 Kvistforsens fvo Grubban Klutmark Djupgroven Inbyn 97 Medlebodarna Selsforsen Slind 199 Torr Heden Medle Liden Lidberget Lundfors Ö Skråmträsk Storsvidjan Svidjan Klutmark Klintforsån Brönet Myckle Mullbacka Lund Falkträsket Flocktjärn 46 V Kroksjön Gärdsmark Fiskutsättning Ensomrig öring sattes Heden ut i Bjurån under bä våren Gummark Dessa skänktes till fiskevårdsområdet av Kvistforsens Gummarksnoret 69 fiskodling. S Gummark Sågen Ett elfiske gjordes senare på hösten vilket visade att många öringar var kvar på de platser de sattes ut.

9 Bureälvens nedre fvo Bro för vandring Under 2013 genomförde Bureälvens nedre fvo ett projekt i en sidofåra till älven ca 4 km från havet vid Strömsholm, Bureå. Syftet var att åtgärda två vandringshinder i bäcken för att möjliggöra passage för alla vattenlevande organismer under hela året. Utöver detta genomfördes även biotopåtgärder för att främja lek och uppväxt i bäcken samt i Bureälvens huvudfåra i anslutning till platsen. n Arbetet genomfördes första helgen i september då de gamla vägtrummorna avlägsnades och ersattes av en ny balkbro med träbeläggning, denna passar väl in i den kulturmiljö som finns på platsen vid Strömsholms herrgård. ärdsmark Orr- bäcken marksnoret gen en Ragvaldsträsk e tnet Rönnbäcken Gamla Falmark Sidbergs Hjoggbölefors V Hjoggböle Hjoggböletr. Holmsvattsberget 138 Brattjärn finns i våra bestånd, vi hoppas att dessa fiskar har Burnäset Övre Bäck återutsatts Stensborg enligt Dalen Fäbodarna våra måttbestämmelser. Gammel- Backen Solbacka Renfors Flaten N Lappvattnet 118 Rotet Mjövattnet appvattnet Bureälven Hembyn S Innervik Ö Falmark Falmarksträsket Tjärn Bodan Svidjan Ulriks Bodaträsket Långviken Falmarksheden 118 Ö Hjoggböle Kläppen Falmark Sjön Innervik Sandviken Mjövattsträsket Brännan Bubrännan Västomträsket Bölesvik Båtvik Vikmoren Soludden Fågelsk.omr. Ön Yttervik Trollåsen Vikmyran Vikdal Holmsvattnet 122 Degerön fjärden Örviken Bureå Grandbodarna Morfäbodarna Bureå fäbodar 101 Skelleftehamn Vindskydd efter Linnéstigen Ett nytt Rönnskär vindskydd har byggts vid Gåsören Bursjöns utlopp. Detta står på en naturskön plats längs vandringsleden Rakan Linnéstigen Skelleftebukten och med utsikt mot flottarbron som går över Bureälven. Burön Holms- Ljusvattnet Bäck- 52 ett antal vattnet stora exemplar Kroknäs av gös, gädda och öring Bäckån inom fjärden området. Detta är glädjande då det betyder att Risböle starka gener Kåsböle Svarttjärn Sör- Skellefteå Ströms- Burefjärden flygplats holm Sjöbotten Harrsjö- Uppstoppet 77 backen 98 Ersmyr Ottertjärn S Bergfors Brännet Bodan Långbacka Daglösten Anderstorp 7 Tällön Näset Kastfjärden 2 Önnesmark Rotet V Uttersjön Burvik Sörbyn Tjärng. Skallön Näset 31 Istermyr- Brönet Spångmyran Bra fångster under Nedre Bäck Under fiskesäsongen 2013 har fångstrapporter kommit på gården Vallsträsket Vallen Ö Uttersjön Svidjen Uttersjöbäcken

10 Avaberg-Holmsund fvo Grankälen Röding har planterats i Lars-Marsa tjärnen och premiären går av stapeln den mars Fager Granträsket 409 ånsträsket ånsbrännan Björnbergskojan an Lossmen sund Aktiviteter för lokala och tillresta Under 2013 har diverse aktiviteter anordnats som lockat både bybor inom området samt besökare från till exempel Skellefteå och Malå. Efter den årliga arbetsdagen, då toalett och vindskydd byggdes vid Lars-Marsa tjärnen, bjöds deltagande familjer på middag. Stigar röjdes upp och ved fixades till grillplatserna. fors räsket Lapphusträsket Kippträsk- myran Lill-Holmträsket Lossmenbrännan Brännan 262 Årliga notdraget Vittjärn- 488 En gång varje år anordnas notdraget. Arrangemanget lockade cirka 100 personer. måträsket Sik är arten vi fiskar och under kvällen har besökarna möjlighet att köpa både färsk och rökt fisk. dlunda Lossmenträsket Ny Hemträsket Granträsk Högkälen Järvträsket Brattberget Karlsvik Trehörningssjön Gustavsberg Vitträsket Avaberg Gäddträs 400 Holmträsket Stor-Gr Holmsund Halli Ka K Vitbergst

11 Kalvträsk fvo Kalvträsk Gäddfiske och ädelt i sjöarna Kalvträsk är känt bland annat för sitt fina gäddfiske. Inom området finns även inplanterad regnbåge i Kvarndammen. enslund Den 19 juli anordnades kommunmästerskap i Gäddfiske, där längsta gädda vinner. Segrare blev Tomas Buhr med en gädda på 85 cm. Samtidigt pågick en metartävling Tvär Stor där 283 Steve Björk tog hem segern. Bäckersvedjan ännan Björnbergskojan smen a 447 sket en sket Kippträsk- myran sk Näset Brännäs Fager 409 Lill-Holmträsket Skönvik Norrbo Grankälen 265 Granträsket Granträsk Hemmingen Gustavsberg Bråvalla Grubbträsket Gäddträsket 400 Stor-Godträsket Sandvik Söder-Lidsträsket 263 Fiskberget och varje Vittjärn- fredag har turer anordnats. På 488premiär- Spölträsk Vitbergsträsket Stor-Grötselet Ny Vitträsket Hemträsket Hal Lossmenbrännan Kalvträsk Brännan Högkälen Avaberg 262 Handikappanpassad Järvträsket flotte Holmträsket Kalvträsket Kalvträsk Lapphus- fvo har byggt en flotte som träsket Brattberget är anpassad för rullstolsburna. Karlsvik Holmsund Lossmenträsket Flotten sjösattes på midsommarafton 2013 Sikån Svartån S Lidsträsk Lappsels- turen deltog 25 personer. Trehörningssjön Lidsträsk Mullberg berget Fäbodträsket Nybrännet 359 Brattberget 380 Ljusträsk Arnträsket 265 Pers Mensträsket Lappsels Risån Fäbodkälen Granlund Stavträsk Skorvbrännan Stenbrånet Kattisträsk Mor Granström Valburån 294 Sikån Lustigkulla 309 Hem Kattislund Birka Mels Åsträsk 260 Långv Yttr Åsen Åsträ olmsund Sävsjön Säv Sävarån Salberg

12 Skellefteå Sportfiskeklubb Aktiviteter för medlemmar För den fiskeintresserade är Skellefteå sportfiskeklubb ett bra forum för att träffas kring vårt gemensamma intresse. Föreningen har under året bland annat anordnat fiskeresor till Sörkil i Norge och rödingfiske i Saxnäs. Under vintern är det pimpelfiske som gäller för många av våra medlemmar där vi under 2013 bland annat vann SM-guld i lag för äldre juniorer. Varje år anordnar vi pimpelaktiviteter för skolklasser i kommunen Klubbens egna vatten Svartröjnoret Under året renoverades förråd och ny brygga samt entré byggdes vid sjön. Fiskepremiären var lyckad med goda fångster vilket höll i sig hela året. Bli medlem I vårt klubbhus i Skellefteå träffas vi regelbundet för att prata fiske, titta på fiskefilmer med mera. Som medlem har du även många förmåner. Läs mer på vår hemsida.

13 Kommunalt drivna projekt Skellefteå kommun, Bygg- och miljökontoret och Fritidskontoret, driver ibland egna projekt för att hjälpa fiskeföreningar och myndigheter. Skellefteå kommun är även delaktiga och stöttar föreningar i de flesta naturvårdsprojekt som de själva driver. Under 2013 är det i huvudsak tre större projekt där Skellefteå kommun varit projektägare. God Ekologisk Potential i Skellefteälven Åtgärdsinventeringar i Bureälvens avrinningsområde Bortrivning av damm i Storbäcken, Östanbäck Utöver detta jobbar Skellefteå kommun med ett antal strategiska projekt som syftar till att vi på sikt ska uppnå friskare vatten och ett attraktivare sportfiske inom kommunen. Bildande av fiskeområde Förvaltningsplaner för fiskevårdsområden På önskemål av fiskevårdsområden har vi även börjat bilda ett Fiskeråd som ska lyfta frågor som är av vikt och intresse för fisket inom kommunen. Fiskerådet ska bestå av olika fiskeintressen inom kommunen, allt från fiskeföreningar till sportfiskare och entreprenörer.

14 God ekologisk potential i Skellefteälven Syfte Under 2013 har Skellefteälven inom Skellefteå kommun inventerats för att få en ökad kunskap om ekosystemen i den för vattenkraft utbyggda älven. Det undersökta området sträcker sig från mynningen i havet upp till Rengårds kraftverk. Exempel på inventeringar Harryngelinventeringar har gjorts för att se var det finns lekområden i älven och om dessa fungerar. Biotopkartering av tillrinnande bäckar visar om det finns möjlighet för fisk att vandra upp i bäckarna och om det finns lekområden i bäcken. Elfisken av mindre tillrinnande bäckar visar om de är fiskförande eller inte. Vegetationsområde i Skellefteälven Andelen grunda områden med hög vegetationstäckning ger en uppfattning om hur produktionen av biomassa i älvsmagasinen ser ut.

15 Lekvandring i Bergängesbäcken En åtgärd initierad av sportfiskare Bergängesbäcken mynnar i nedre delen av Skellefteälven i anslutning till Scharins gamla fabrik i Ursviken. Bäcken ansluter två grunda vegetationsrika sjöar till Skellefteälven. Sjöarna är ett viktigt reproduktionsområde för bland annat gädda. Sportfiskare i Skellefteå påpekade ett vandringshinder i form av vägtrumma i bäcken som vid vissa vattenflöden hindrade fiskvandringen. Sommaren 2013 tog Skellefteå kommuns tekniska kontor på sig att ta bort vägtrumman för att återskapa fria vandringsvägar. Utöver detta rensades bråte och en del vedhinder från bäcken för att optimera fiskvandringen. Fria vandringsvägar efter att vägtrumman tagits bort

16 Åtgärdsinventeringar i Bureälvens avrinningsområde Bakgrund Bureälven är en mindre skogsälv inom Skellefteå kommun. Den är påverkad av vattenkraftsutbyggnad och ett flertal andra miljöproblem såsom flottledsrensningar och markanvändning. Projektets syfte är att kartlägga påverkan och föreslå åtgärder för att uppnå god ekologisk status i älven med dess biflöden. Aktiviteter i projektet Biotopinventering av flottledsrensade sträckor i huvudvattendraget och biflöden med åtgärdsförslag. Elfiskeundersökningar på utvalda strömsträckor i älven och i biflöden. Sammanställning och utvärdering av tidigare gjorda vattenkemi-, bottenfauna-, sediment- och elfiskeundersökningar. Verifiering av statusklassningar och förslag till beredningssekretariatet om kompletterade verifieringsstudier. Sammanställa den nuvarande vattenkraftsregleringen, kartläggning av reglerade sjöar, påverkade strömsträckor och flödesregimer. Slutrapporten klar i början av 2014

17 Bortrivning av damm i Storbäcken Bakgrund Storbäcken, Östanbäck, är en av kommunens större kustmynnand bäckar. Under en längre tid har Osvik-Östanbäcks fvo jobbat med att åtgärda ett vandringshinder i form av en damm som ligger i nedre delarna av Storbäcken. Syftet med återställningen är att havsvandrande arter såsom gödda, abborre och harr med flera arter ska ges tillgång till lekområden. Under 2013 inkom föreningar i Ostvik-Östanbäck med en förfrågan till Fritidsnämnden om Fritid Skellefteå kunde ta på sig att vara huvudman för projektet. Fritidsnämnden beviljade detta. Under 2013 har Fritid Skellefteå med hjälp av en konsult tagit fram en ansökan till miljödomstolen för att utföra åtgärden. Under 2014 förväntas att miljödomstolen beslutar om åtgärden kan utföras. Aktiviteter i projektet Projektering av möjliga lösningar för fri fiskvandring. Samråd med sakägare och närboende. Upprättande av MKB samt tillståndsansökan. Söka finansiering för utförande av åtgärden. Slutföra projektet genom att skapa fria vandringsvägar i Storbäcken. Projektet finansieras av LONA

18 Bildande av fiskeområde Vad är ett fiskeområde? I Sverige finns idag 14 fiskeområden. Ett fiskeområde är ett geografiskt avgränsat område med ett behov och potential att utveckla fiskerinäringen. Som fiskerinäring räknas allt från yrkesfiske och fiskodling till fisketurism. Inom ett fiskeområde har det beslutats om strategier som anger hur området ska utvecklas. Projekt genomförs för att uppnå målen med ekonomiskt stöd från EUs fiskerifond. Varför Att vara en del av ett fiskeområde innebär större möjligheter för föreningar och företag att finansiera projekt som syftar till att utveckla fisket. Området har gemensamma strategier kring hur fisket ska utvecklas. Ansökan En geografisk avgränsning har föreslagits och denna ska samrådas med berörda kommuner. Föreningar och företag inom fiskesektorn ska definiera vilka strategier som ska ligga som grund för fiskeområdet. Ansökan om att bilda fiskeområde ska vara inne till Jordbruksverket under 2014.

19 Mycket mer har också gjorts! I Skellefteå kommun finns 33 fiskevårdsområden. Dessa förvaltar fisket, anordnar fiskepremiärer och utför fiskevård m.m. Det som nämnts här i dokumentet är endast en del av allt som görs i dessa områden. Under 2013 har även flera vattendrag elfiskats och enklare översiktliga inventeringar genomförts samt föreläsningar och exkursioner. Kom med idéer om vad som kan göras i era vatten inom kommunen så ska vi försöka hjälpa er med dessa!

Kartering av lekperioden fo r lax och havsvandrande o ring i a lvar inom Skelleftea kommun 2014

Kartering av lekperioden fo r lax och havsvandrande o ring i a lvar inom Skelleftea kommun 2014 Kartering av lekperioden fo r lax och havsvandrande o ring i a lvar inom Skelleftea kommun 14 Öing under leken i Bureälven 14 Foto: Martin Johansson Sammanfattning Under 14 karterades lekperioden för lax

Läs mer

BERGSJÖ GNARP HARMÅNGER HASSELA ILSBO JÄTTENDAL

BERGSJÖ GNARP HARMÅNGER HASSELA ILSBO JÄTTENDAL BERGSJÖ GNARP HARMÅNGER HASSELA ILSBO JÄTTENDAL Gradin Text & Bild AB, 2014 Välkomna till Nordanstigs Fiskevårdsområden Fiskemöjligheterna är mycket goda i Nordanstigs kommun. Vi har sex fiskevårdsområden

Läs mer

Redovisning av delprojekt: Trolling

Redovisning av delprojekt: Trolling ALLMÄNT Redovisning av delprojekt: Trolling Trollingfiske Trollingfiske handlar om att dra beten efter en båt på olika djup och med varierande hastighet. Trolling handlar om att hitta fisk. Presentera

Läs mer

Fiskevårdsplan. Bergsjöns FVO. Styrelsen

Fiskevårdsplan. Bergsjöns FVO. Styrelsen Fiskevårdsplan Bergsjöns FVO Styrelsen Version 2014 Förord Området ligger efter Sagavägen (Ö-vik -Norge) cirka 2mil väster om Dikanäs, samt 12 mil norr Vilhelmina tätort. Fisket omfattar sjöarna Saksensjön,

Läs mer

Fiskvandring i Smedjeån

Fiskvandring i Smedjeån 1 Fiskvandring i Smedjeån Lagan vid förra sekelskiftet Foton från Gamla Laholms årsbok 2010 2 Utbyggnad av vattenkraft Laholms kraftverk 1932 Fiskvandring i Smedjeån Majenfors 1907 Bassalt 1010 Knäred

Läs mer

Fiskevårdsplan. Kultsjöåns FVO. Styrelsen

Fiskevårdsplan. Kultsjöåns FVO. Styrelsen Fiskevårdsplan Kultsjöåns FVO Styrelsen Version 2014 Förord Gaskalite/Voullelite FVO bildades den 4 juni 2002 och ombildades till Kultsjöåns FVO den 23/9-2004 i och med att fastigheterna Kultsjöluspen

Läs mer

Fördelningsmall för bygdemedel

Fördelningsmall för bygdemedel Fördelningsmall för bygdemedel Bakgrund Tidigare, då det kommunala fiskevårdsbidraget fanns, lämnade föreningarna in statistik över antal fiskedygn per år, redovisning av de åtgärder som utförts samt uppgifter

Läs mer

STRATEGI FÖR UTVECKLING AV SPORTFISKET I MOTALA STRÖM

STRATEGI FÖR UTVECKLING AV SPORTFISKET I MOTALA STRÖM STRATEGI FÖR UTVECKLING AV SPORTFISKET I MOTALA STRÖM Referensgruppen för strömmenfisket SAMMANFATTNING Kommunstyrelsen beslutade 2000-01-10 att Kultur- och fritidsnämnden skulle tillsätta en referensgrupp

Läs mer

Umeälven. Åtgärder vid kartläggning av Maximal Ekologisk Potential Samverkansprocess. Åsa Widén Projektledare Umeälven. 2014-05-09 Åsa Widén

Umeälven. Åtgärder vid kartläggning av Maximal Ekologisk Potential Samverkansprocess. Åsa Widén Projektledare Umeälven. 2014-05-09 Åsa Widén Umeälven Åtgärder vid kartläggning av Maximal Ekologisk Potential Samverkansprocess Åsa Widén Projektledare Umeälven Kartläggning av Maximal Ekologisk Potential i Umeälven www.umealven.se Arbetet sker

Läs mer

Med båt längs SKELLEFTEÄLVEN

Med båt längs SKELLEFTEÄLVEN Med båt längs SKELLEFTEÄLVEN Ledbeskrivning och karta 1 - Skellefteälven Om man vill åka med båt uppför Skellefteälven, så kan man med relativt stora båtar ta sig upp till Bergsbydammen, men tyvärr så

Läs mer

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för 1 Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för Projektets namn: Fiska med alla Sökande kommun: Timrå Kontaktperson på kommunen: Stefan Grundström Förvaltning/avdelning:

Läs mer

Upplåtelse och regler för fiske inom Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområde (FVO)

Upplåtelse och regler för fiske inom Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområde (FVO) Upplåtelse och regler för fiske inom Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområde (FVO) Beslut om att anta föreliggande dokument har fattats på Munksjön-Rocksjöns FVO årsstämma 2014-05-05. De ändrade reglerna gäller

Läs mer

Regler för sportfiske 2013

Regler för sportfiske 2013 Regler för sportfiske 2013 Gunnarvattnets fvo, Valsjöns fvo & Rörvattnet-Skogsjö fvo i samarbete med Ta chansen att vinna 3 000 kr - skicka in din bästa fiske- eller naturbild tagen i området Läs mer på

Läs mer

Anfäder Anna Hildegard Wall

Anfäder Anna Hildegard Wall Anfäder Anna Hildegard Wall Anna Hildegard Wall. Född 1900-10-28 Bureå, Skellefteå landsförs (AC). Emigrerade 1923-07-04 Duluth, USA 1). Immigrerade 1931 Bureå, Skellefteå landsförs (AC). Emigrerade 1942

Läs mer

Fiske i 2014/15. Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån

Fiske i 2014/15. Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån Fiske i 2014/15 Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån Sportfiske i Oskarshamn Oskarshamns kommun är omgärdat av spännande fiskevatten.

Läs mer

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt TMALL 0141 Presentation v 1.0 Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt 10.00 11.00 Varför bryr vi oss om vatten 11.00 11.30 Vad gäller enligt lagen, Länsstyrelsen Vattenverksamhet

Läs mer

Meddelande om beslut: 2010-06-11 Journalnr: 2010-785 Projekttid: 2010-12-15-2012-09-01. 75 000 kr (LAG) 107 000 kr (ideellt arbete)

Meddelande om beslut: 2010-06-11 Journalnr: 2010-785 Projekttid: 2010-12-15-2012-09-01. 75 000 kr (LAG) 107 000 kr (ideellt arbete) Ärendeuppgifter Projektnamn: Fiske i Södralappland Meddelande om beslut: 2010-06-11 Journalnr: 2010-785 Projekttid: 2010-12-15-2012-09-01 Beviljat bidrag: 175 000 kr (Leader) 75 000 kr (LAG) 107 000 kr

Läs mer

SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN

SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN Historik En del äldre uppgifter från bildandet av Furusjön, Kiasjön och Badebodaåns gemensamhetsfiske från början av 1940-talet visar att ett visst sportfiske förekom redan

Läs mer

Fiske längs Bergslagsleden. Aira kommunikation www.aira.se

Fiske längs Bergslagsleden. Aira kommunikation www.aira.se Fiske längs Bergslagsleden Aira kommunikation www.aira.se Inledning Uppdraget har bestått i att undersöka vilka möjligheter som 8inns att 8iska längs Bergslagsleden. Många vandrare efterfrågar möjligheten

Läs mer

Rättelser till boken Skellefteå socken 1650-1790 samt Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650.

Rättelser till boken Skellefteå socken 1650-1790 samt Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650. Rättelser till boken Skellefteå socken 1650-1790 samt Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650. S. 63. Ordet "saltuelph" i mitten på sidan är sannolikt identiskt med ordet saltvelsk som enligt F.

Läs mer

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:23

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:23 Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:23 På tisdag har är det avslutning i klubbesugan inför sommaruppehållet och det gör vi med att grilla. Som vanligt avsluta vi vårens verksamhet i klubbstugan med

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Fiskevårdsplan för Kiasjön m.fl. sjöars FVOF

Fiskevårdsplan för Kiasjön m.fl. sjöars FVOF FISKEVÅRDEN Fiskevårdsplan för Kiasjön m.fl. sjöars FVOF Historik Fiskevården i Kiasjöns m.fl. sjöars FVO (tidigare Furusjöns, Kiasjöns och Badebodaåns gemensamhetsfiske fram till 1967) har historiskt

Läs mer

Rymman respektive Dyvran

Rymman respektive Dyvran Rymman respektive Dyvran Översiktlig beskrivning Rymman och Dyvran är vattensystem som återfinns inom fvof. norra delar. Denna beskrivning berör enbart de delar som ingår inom Mora/Våmhus fvof., vilket

Läs mer

Röstlängd EFS årsmöte i Umeå 2015

Röstlängd EFS årsmöte i Umeå 2015 Röstlängd EFS årsmöte i Umeå 2015 Ombudsunderlag är summan direkta medlemmar och medlemmar i aktivitet 2014 enligt EFS årsredogörelse. EFS-grupp har alltid (max) två ombud. Distrikten har alltid (max)

Läs mer

Kungsbackaån M E R Ä N B A R A VAT T E N. Kungsbackaåns vattenvårdsförbund

Kungsbackaån M E R Ä N B A R A VAT T E N. Kungsbackaåns vattenvårdsförbund Kungsbackaån M E R Ä N B A R A VAT T E N Kungsbackaåns vattenvårdsförbund 2 På väg mot hav och fjord GÖTEBORG Mölnlycke Björröd Bollebygd Benareby Stora Bugärde Rävlanda Kållered Eskilsby och Snugga Hällingsjö

Läs mer

Protokoll vid Vätterns FOG-möte 2011-11-24 på Bygdegården, Hästholmen

Protokoll vid Vätterns FOG-möte 2011-11-24 på Bygdegården, Hästholmen Sida 1/8 2011-11-29 Linda Englund Vätternvårdsförbundet 036-39 52 60 linda.englund@lansstyrelsen.se Protokoll vid Vätterns FOG-möte 2011-11-24 på Bygdegården, Hästholmen 33. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Flugfiska i Åsele Av Lars Norberg

Flugfiska i Åsele Av Lars Norberg Flugfiska i Åsele Av Lars Norberg Att fiska med fluga i Åsele i ord och bild och sammansatt av min och mina fiskebröder Ove E och Björn P:s upplevelser under en period av nästan 20 års flugfiske inom kommunens

Läs mer

Flyttar vi laxfisket från Gävlebukten till Dalälven så fiskar vi rätt lax. En win win win-situation uppstår.

Flyttar vi laxfisket från Gävlebukten till Dalälven så fiskar vi rätt lax. En win win win-situation uppstår. Gävle 2012-04-25 En idé för att optimera förvaltningen av lax i en del av södra Bottenhavet: Flyttar vi laxfisket från Gävlebukten till Dalälven så fiskar vi rätt lax. En win win win-situation uppstår.

Läs mer

FISKE ÖREBRO. Tips på fiskevatten i Örebro län 2014

FISKE ÖREBRO. Tips på fiskevatten i Örebro län 2014 FISKE ÖREBRO Tips på fiskevatten i Örebro län 2014 1 FISKE ÖREBRO Innehåll Fiske i Örebro 3 Fiske i Laxå/Askersund/Norra Vättern 6 Fiske i Karlskoga-Degerfors 8 Fiske i Bergslagen 10 Turistbyråer och Turistserviceplatser

Läs mer

Gilla fiske. Grundkurs för dig som vill ha kul utomhus. Fiskeguide och lokala fisketips i Skellefteå.

Gilla fiske. Grundkurs för dig som vill ha kul utomhus. Fiskeguide och lokala fisketips i Skellefteå. Gilla fiske. Grundkurs för dig som vill ha kul utomhus. Fiskeguide och lokala fisketips i Skellefteå. Vad är grejen med fiske egentligen? Det finns inget generellt svar och förmodligen har alla fiskare

Läs mer

Föreslagna områden som inte uppfyller kriterier för LIS

Föreslagna områden som inte uppfyller kriterier för LIS Föreslagna områden som inte uppfyller kriterier för LIS Dnr: 2012-0224 2015-03-10 Skellefteå kommun 931 85 Skellefteå 0910-73 50 00 kundtjanst@skelleftea.se www.skelleftea.se/lis Innehåll inledning...4

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Gilla fiske. Grundkurs för dig som vill ha kul utomhus. Fiskeguide och lokala fisketips i Bureå.

Gilla fiske. Grundkurs för dig som vill ha kul utomhus. Fiskeguide och lokala fisketips i Bureå. Gilla fiske. Grundkurs för dig som vill ha kul utomhus. Fiskeguide och lokala fisketips i Bureå. Vad är grejen med fiske egentligen? Det finns inget generellt svar och förmodligen har alla fiskare olika

Läs mer

SP RTFISKE I STOCKHOLMS STRÖM

SP RTFISKE I STOCKHOLMS STRÖM SP RTFISKE I STOCKHOLMS STRÖM UPPLEV FISKELYCKAN I STORSTADSMILJÖ Välkommen till det fria handredsk Ett 30-tal fiskarter gör Strömmen till det artrikaste fiskevattnet i stockholmsregionen. Mest omtalat

Läs mer

Utredning av MKN i berörda vattenförekomster. Detaljplanområde Herrgårdsbacken, Lerums kommun

Utredning av MKN i berörda vattenförekomster. Detaljplanområde Herrgårdsbacken, Lerums kommun Utredning av MKN i berörda vattenförekomster Detaljplanområde Herrgårdsbacken, Lerums kommun 2014 Ann Bertilsson, Tina Kyrkander, Jonas Örnborg Rapport 2015:08 www.biologiochmiljo.se Ansvarig handläggare:

Läs mer

Gratis sommarlovsaktiviteter 2015

Gratis sommarlovsaktiviteter 2015 Gratis sommarlovsaktiviteter 2015 Skellefteå kommun Fotboll - Norrlångträsk Var: fotbollsplanen Norrlångträsk När: Måndagar Tid: 19.00 Ungefär När barnen får sommarlov till och med cirka 15 augusti Kontaktperson:

Läs mer

Fiskeområdets program i halvtid

Fiskeområdets program i halvtid Fiskeområdets program i halvtid sida 1-2 Samverkansträff Seskarö sida 2 Fiskeområdet på besök i Finland sida 3 Anita Storm visade fiskskinnsprodukter sida 4 Samverkansträff i Areavaara sida 4 Pentäsjoki

Läs mer

KS-rummet, Stadshuset plan 3, uppgång D. KF 2. Motion om belysning av Stadshusets fasad samt justering av Stadsparkens belysning (43/03)

KS-rummet, Stadshuset plan 3, uppgång D. KF 2. Motion om belysning av Stadshusets fasad samt justering av Stadsparkens belysning (43/03) Tid: Tisdag 9 november 2004, kl. 13.00 Plats: KS-rummet, Stadshuset plan 3, uppgång D KF 1. Överföring av anslag från investering till drift, fastighetsnämnden KF 2. Motion om belysning av Stadshusets

Läs mer

Fiske og jakt. Torsby och Sunne

Fiske og jakt. Torsby och Sunne Fiske og jakt Torsby och Sunne FISKA I SJÖ, ÄLV OCH BÄCK Kväsfiske med guide - ca 4 timmar Prova på fiske efter t.ex gädda, gös eer abborre. Enke förtäring ingår. Utrustning finns att hyra - ingår ej.

Läs mer

Yttrande över SOU 2014:50 Med miljömålen i fokus hållbar användning av mark och vatten, M2014/1595/Nm

Yttrande över SOU 2014:50 Med miljömålen i fokus hållbar användning av mark och vatten, M2014/1595/Nm Yttrande 1(9) m.registrator@regeringskansliet.se charlotta.sorqvist@regeringskansliet.se Yttrande över SOU 2014:50 Med miljömålen i fokus hållbar användning av mark och vatten, M2014/1595/Nm Fiskevattenägarna

Läs mer

Månen vandrar sitt tysta vis, snön lyser vit på älvens is, snön lyser vit på påskadagen. Skelleftebon har ont i magen.

Månen vandrar sitt tysta vis, snön lyser vit på älvens is, snön lyser vit på påskadagen. Skelleftebon har ont i magen. Månen vandrar sitt tysta vis, snön lyser vit på älvens is, snön lyser vit på påskadagen. Skelleftebon har ont i magen. Larmet går! 19/4 2011 Krisgrupp: Koka vattnet! Är det dricksvattnet från Abborren?

Läs mer

Fiskefrämjandet Stockholms skärgård, ideell förening STRATEGI 2009-2013. Version 2009-04-28

Fiskefrämjandet Stockholms skärgård, ideell förening STRATEGI 2009-2013. Version 2009-04-28 Fiskefrämjandet Stockholms skärgård, ideell förening STRATEGI 2009-2013 Version 2009-04-28 STRATEGIDOKUMENT Fiskefrämjandet Stockholms Skärgård Bakgrund Under perioden september 1993 till januari 1996

Läs mer

NYKARLEBY FISKEOMRÅDE Styrelsen 1 / 2014

NYKARLEBY FISKEOMRÅDE Styrelsen 1 / 2014 NYKARLEBY FISKEOMRÅDE Styrelsen 1 / 2014 1(3) Tid: 28.1 2014 Plats : Hos Birthe Wistbacka, Södra Larsmovägen 139, Larsmo Närvarande: Håkan Blomqvist, Carl-Henrik Blomqvist, Karl-Gustav Häggblom, Conny

Läs mer

Omlöpet i naturreservatet Säveån-Hedefors En konstgjord bäck för fiskens bästa

Omlöpet i naturreservatet Säveån-Hedefors En konstgjord bäck för fiskens bästa Omlöpet i naturreservatet Säveån-Hedefors En konstgjord bäck för fiskens bästa 2 Säveåns naturvärden Säveån kommer från trakterna kring sjön Säven mellan Vårgårda och Borås. Huvudfåran är opåverkad av

Läs mer

Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping lördagen den 27 april 2013, kl. 14.00 vid Refvens Grund FiskeCenter

Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping lördagen den 27 april 2013, kl. 14.00 vid Refvens Grund FiskeCenter ÅRSREDOVISNING 2012 Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping lördagen den 27 april 2013, kl. 14.00 vid Refvens Grund FiskeCenter D A G O R D N I N G 1. Årsmötets öppnande samt fastställande av dagordning

Läs mer

Vattenkraft och ål. Johan Tielman, Elforskdagen 2010-10-28

Vattenkraft och ål. Johan Tielman, Elforskdagen 2010-10-28 Vattenkraft och ål Johan Tielman, Elforskdagen 2010-10-28 E.ON:s kraftverk i Sverige 76 kraftverk 8 000 GWh 1 700 MW Norra Sverige 37 kraftverk 7 500 GWh 1 580 MW Bergslagen 8 kraftverk 50 GWh 12 MW Södra

Läs mer

FISKEVÅRD I HÖRBYÅN. Hörby kommun

FISKEVÅRD I HÖRBYÅN. Hörby kommun FISKEVÅRD I HÖRBYÅN Närhet till skog, vatten och naturupplevelser används som lockrop när landsbygden hotas av utflyttning. Allt fler upptäcker nyttan n och glädjen i att värna om och sköta våra strömvatten,

Läs mer

Blå målklasser i skogsbruksplan

Blå målklasser i skogsbruksplan Bå måkasser i skogsbrukspan Mats Bomberg näringspoitisk samordnare Södra Vattenförvatning i skogen Umeå 22-23 jan 2014 Utbidningskampanj - Skogens vatten Utbidningspaket med studieförbundet Vuxenskoan

Läs mer

Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping lördagen den 16 april 2014, kl. 14.00 vid Refvens Grund FiskeCenter

Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping lördagen den 16 april 2014, kl. 14.00 vid Refvens Grund FiskeCenter ÅRSREDOVISNING 2013 Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping lördagen den 16 april 2014, kl. 14.00 vid Refvens Grund FiskeCenter D A G O R D N I N G 1. Årsmötets öppnande samt fastställande av dagordning

Läs mer

En Norgeresa bjuder på mycket vackra vyer.

En Norgeresa bjuder på mycket vackra vyer. En Norgeresa bjuder på mycket vackra vyer. Vilka är vi? Sportfiske Vi är ett Gävleföretag med flerårig erfarenhet inom branschen. Vi producerar värden och upplevelser genom att formge och genomföra event,

Läs mer

Fisketurismkonferens. Sammanfattning av konferensen 29/4-2010 på Paradis Gård.

Fisketurismkonferens. Sammanfattning av konferensen 29/4-2010 på Paradis Gård. Fisketurismkonferens Sammanfattning av konferensen 29/4-2010 på Paradis Gård. Program 12.00 13.00 LUNCH Inledning Anton Halldén, länsfiskekonsulent och Lennart Swärdh, Paradis Gård Fisketurism i ett nationellt

Läs mer

Förvaltning av lax och öring

Förvaltning av lax och öring Förvaltning av lax och öring Havs- och vattenmyndighetens förslag till hur förvaltningen bör utformas och utvecklas Regeringsupprag Dnr 990:2015, delrapport Havs- och vattenmyndigheten Datum: 2015-04-20

Läs mer

En kort historia om hur fiskevårdsprojektet framskridit genom åren

En kort historia om hur fiskevårdsprojektet framskridit genom åren En kort historia om hur fiskevårdsprojektet framskridit genom åren C:A 98-03-20 Vi skickade första utkastet på ansökan till Länsstyrelsen. 98-04 98-08 Med jämna mellanrum kontaktade vi Länsstyrelsen för

Läs mer

Levande laxälvar. Program. Nationell vattenkonferens i Umeå 18-20 augusti 2015. H.M. Konung Carl XVI Gustaf medverkar

Levande laxälvar. Program. Nationell vattenkonferens i Umeå 18-20 augusti 2015. H.M. Konung Carl XVI Gustaf medverkar Levande laxälvar Nationell vattenkonferens i Umeå 18-20 augusti 2015 H.M. Konung Carl XVI Gustaf medverkar Program Välkommen till Nationell vattenkonferens i Umeå 18-20 augusti Hjärtligt välkommen till

Läs mer

Fortums miljöarbete i Nedre Dalälven

Fortums miljöarbete i Nedre Dalälven Frtums miljöarbete i Nedre Dalälven Öppet vattenrådsmöte 4 ktber 2013 Falun Birgitta Adell, Frtum Vattenkraften Har en lång hitria Vandringshinder Eldfrsen 2011 Tryck på miljöanpassning 2 En annan typ

Läs mer

WORK-PLAN 2012 C2-C4 Vindel River LIFE (LIFE08 NAT/S/000266) Vindel River LIFE. Work plan för 2012 Action C2-C4

WORK-PLAN 2012 C2-C4 Vindel River LIFE (LIFE08 NAT/S/000266) Vindel River LIFE. Work plan för 2012 Action C2-C4 Vindel River LIFE Work plan för 2012 Action C2-C4 Action C3 och C4 VORMBÄCKEN Sökande: Åtgärd: Lycksele kommun genom Vindelälvens Fiskeråd/Vindel River LIFE Miljöåterställningsåtgärder i Vormbäcken Beskrivning

Läs mer

Policy Brief Nummer 2010:1

Policy Brief Nummer 2010:1 Policy Brief Nummer 2010:1 Fritidsfiskebaserade företag hur kan de utvecklas? Fritidsfiskebaserade företag upplever i olika grad hinder för sin utveckling beroende på företagets inriktning, storlek och

Läs mer

Vattenkraft. En oändlig energi.

Vattenkraft. En oändlig energi. Vattenkraft. En oändlig energi. Med hundra års erfarenhet har vi fokus på framtiden Skellefteå Krafts historia började med ett vattenkraftverk i Finnforsfallet utanför Skellefteå. Det blev Skellefteälvens

Läs mer

SPINNPOSTEN. Nr 2-2015. SFK Spinnaren. Grönling, Barbatula barbatula

SPINNPOSTEN. Nr 2-2015. SFK Spinnaren. Grönling, Barbatula barbatula SPINNPOSTEN Nr 2-2015 Grönling, Barbatula barbatula SFK Spinnaren Maciej med ett nytt klubbrekord på röding, 2700 g, från Ljungs kula. En del hade god fiskelycka vid premiären i Sallerupsdammarna. 2 Spinnpost

Läs mer

Gula Kortet. 58 vatten i Göteborgsregionen

Gula Kortet. 58 vatten i Göteborgsregionen Gula Kortet 58 vatten i Göteborgsregionen Innehåll Gula Guiden, förord...3 Id, mört, färna... 4 Björkna, braxen...5 Gädda, abborre, gös... 8 Fiskeregler Gula Kortet...9 Delsjöområdet... 10 Göteborgs inre

Läs mer

Att anlägga vägtrummor. En samlande kra!

Att anlägga vägtrummor. En samlande kra! Att anlägga vägtrummor En samlande kra! Råd vid anläggning av vägtrummor En vägtrumma ska transportera undan vatten men vägtrumman blir ofta ett hinder för de djur som lever i och runt vattnet. Hinder

Läs mer

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:37

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:37 Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:37 Bra fiske i Suseån och andra vatten I veckan som gick fick jag åter många rapporter om att det är mycket lax i Suseån många tappade men attan en del har kommit

Läs mer

EN DROPPE AV H 2 OPP

EN DROPPE AV H 2 OPP EN DROPPE AV H 2 OPP Om vattenkraften idag och i framtiden. Vi svenskar lever i symbios med vatten. Sverige har 240 mil kust. Den sträcker sig hela vägen från Haparanda i norr till Strömstad i väster.

Läs mer

Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön

Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön Gå ut och upptäck mångfalden i en sjö, bäck eller å. Eleverna får dokumentera vilka djurgrupper som hittas och sedan göra näringskedjor och fundera kring hur arterna

Läs mer

Nationell strategi för hållbar vattenkraft

Nationell strategi för hållbar vattenkraft Nationell strategi för hållbar vattenkraft Bakgrund Sveriges regering och riksdag har fastställt nationella mål inom vattenmiljöområdet och energiområdet. Sverige har även förbundit sig att genomföra olika

Läs mer

Övrig information av folk från bygden

Övrig information av folk från bygden Övrig information av folk från bygden Stenbergsviksudden ligger två mil uppströms Råneå älv. Det är Sveriges största skogsälv, och den är fredad 1 lag från vattenkraft sedan 1990. Älven är känd för sitt

Läs mer

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:08

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:08 Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:08 Nytt publikrekord för en dag på mässan Flugfiskets mästre och lite till Enligt uppgift jag fick från Stadsbiblioteket så var antalet besökanden på lördagen den

Läs mer

Sommaren 2010. En medlemstidning från Svenska Gäddklubben. Nytt forskningsprojekt Catch and release och korttidsbeteende på gädda.

Sommaren 2010. En medlemstidning från Svenska Gäddklubben. Nytt forskningsprojekt Catch and release och korttidsbeteende på gädda. Sommaren 2010 En medlemstidning från Svenska Gäddklubben Nicka filosoferar Det är hugget som lockar, så att ryggmärgen vibrerar. Nytt forskningsprojekt Catch and release och korttidsbeteende på gädda.

Läs mer

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten?

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Varje droppe är värdefull Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Vad använder du vatten till? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Du använder vatten till mycket, till

Läs mer

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Miljökontoret Margareta Lindkvist Tfn. 0581-81713 BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora YTTRANDE Sidan 1 av 5 2015-04-09 Ljusnarsbergs Kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

Bredbandsstrategi för Skellefteå kommun

Bredbandsstrategi för Skellefteå kommun 1 Kommunledningskontoret Handläggare Lars Hedqvist 2015-05-08 Diarienummer: Kommunstyrelsen Bredbandsstrategi för Skellefteå kommun Kommunledningskontoret har utarbetat ett förslag till bredbandsstrategi

Läs mer

Medlemmar Destination Skellefteå 2014-09-01

Medlemmar Destination Skellefteå 2014-09-01 Medlemmar Destination Skellefteå 2014-09-01 Företag Advokaterna Kaiding Anna Norqvist Kaffe AB Allstar Skellefteå AR Affärsresor Arena Bjuröklubb Axbur AB B&B Forest Inn Holmsvattnet Berlins Bishopa Arms

Läs mer

Protokoll från årsstämma i Ludvika Norra Fiskevårdsområdesförening. 2012-03-20 kl.18.30 StoraEnsos kontor i Hagge

Protokoll från årsstämma i Ludvika Norra Fiskevårdsområdesförening. 2012-03-20 kl.18.30 StoraEnsos kontor i Hagge Tid Plats Protokoll från årsstämman i Ludvika Norra FVOF 2012. 1(6) Protokoll från årsstämma i Ludvika Norra Fiskevårdsområdesförening. 2012-03-20 kl.18.30 StoraEnsos kontor i Hagge 1. Årsstämmans öppnande

Läs mer

Delredovisning avseende fiskeriprogrammet i regeringsuppdraget att utarbeta regionala SWOT-analyser för kommande landsbygdsprogram och fiskeriprogram

Delredovisning avseende fiskeriprogrammet i regeringsuppdraget att utarbeta regionala SWOT-analyser för kommande landsbygdsprogram och fiskeriprogram DELREDOVISNING 1 (15) Landsbygdsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Delredovisning avseende fiskeriprogrammet i regeringsuppdraget att utarbeta regionala SWOT-analyser för kommande landsbygdsprogram och fiskeriprogram

Läs mer

Inventering av fisk och vattenbiotop i Veberödsbäcken

Inventering av fisk och vattenbiotop i Veberödsbäcken Inventering av fisk och vattenbiotop i Veberödsbäcken Lunds kommun Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon: 046-249432 E-post: eklov@fiskevard.se

Läs mer

Miljöbalkens krav på fria vandringsvägar. Anders Skarstedt anders.skarstedt@havochvatten.se

Miljöbalkens krav på fria vandringsvägar. Anders Skarstedt anders.skarstedt@havochvatten.se Miljöbalkens krav på fria vandringsvägar Anders Skarstedt anders.skarstedt@havochvatten.se Allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken Hänsynsreglerna gäller alla som vidtar en åtgärd eller bedriver en

Läs mer

Moren. Moren har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning. Sjön är inte heller något framstående exempel på någon sjötyp.

Moren. Moren har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning. Sjön är inte heller något framstående exempel på någon sjötyp. Moren Moren tillhör Lillåns delavrinningsområde i Emåns vattensystem. Sjön är belägen ca 28 km SSV om Hultsfred på en höjd av 166,1 m.ö.h. Det är en näringsfattig, försurningskänslig klarvattensjö, 1,44

Läs mer

Bredbandstrategi för Skellefteå kommun

Bredbandstrategi för Skellefteå kommun Bredbandstrategi för Skellefteå kommun 2015-2020 Del 2 förutsättningar 1. Inledning Skellefteå kommun är bland de ledande i landet beträffande tillgänglighet till bredband. Kommunen har en tydlig ambition

Läs mer

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2014

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2014 1/22 PM Datum Dnr Mottagare 2015-08-25 18-15 Länsstyrelserna Handläggare Direkt Stig Thörnqvist 010-698 62 65 Avdelningen för Fiskförvaltning stig.thornqvist@havochvatten.se Länsstyrelsernas redovisning

Läs mer

Gråträsk Byaområde. Förutsättningar och förslag

Gråträsk Byaområde. Förutsättningar och förslag Gråträsk Byaområde 1 Gråträsk Byaområde Förutsättningar och förslag Allmänt Antalet boende i Gråträsk har under åren 1996-2005 minskat med ca 20 %. Andelen äldre är större än i övriga kommunen. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

1. 2. 3. MARKNADSUNDERSÖKNING - fiskvårdsområde XXXX. Inledning/bakgrund. Problemformulering

1. 2. 3. MARKNADSUNDERSÖKNING - fiskvårdsområde XXXX. Inledning/bakgrund. Problemformulering MARKNADSUNDERSÖKNING - fiskvårdsområde XXXX 1. 2. 3. 4. 5. Inledning/bakgrund Problemformulering Omvärldsanalys - Turistnäringen idag och i framtiden - Turistnäring - vad innebär det? - Motstridiga intressen?

Läs mer

LAX- LEXIKON LAXENS OLIKA STADIER OCH UTSEENDE

LAX- LEXIKON LAXENS OLIKA STADIER OCH UTSEENDE LAX- LEXIKON LAXENS OLIKA STADIER OCH UTSEENDE Lekfärgad hanlax Inför leken mognar hanlaxens färg allt mer, ibland till och med åt det svarta hållet, och skinnet blir robustare. Kulören varierar från olika

Läs mer

Högholmen. Standardrapport

Högholmen. Standardrapport Högholmen Standardrapport 1 18,9% 7 2 37,8% 14 3 0% 0 4 32,4% 12 5 0% 0 6 eller fler 10,8% 4 1 2 3 4 5 6 eller fler Svarande Inget svar 0-17 år 28,6% 57,1% 0% 7,1% 7,1% 0% 14 23 18-35 år 33,3% 66,7% 0%

Läs mer

Styrelseprotokoll för Säters FVOF Datum 2012-02-16 Tid 16:30 Protokoll nr. 26 2012:1 Plats Annas Café. Tore Fahlholm Anders Norman Ulla Karlmats

Styrelseprotokoll för Säters FVOF Datum 2012-02-16 Tid 16:30 Protokoll nr. 26 2012:1 Plats Annas Café. Tore Fahlholm Anders Norman Ulla Karlmats Styrelseprotokoll för Säters FVOF Datum 2012-02-16 Tid 16:30 Protokoll nr. 26 2012:1 Plats Annas Café Närvarande Patrik Andersson Åke Berg Tore Fahlholm Anders Norman 1 2 3 4 5 6 7 Ordförande Ulf öppnar

Läs mer

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd 2014-03-20 Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd information och samverkan i vattenrådsverksamheten 2014 Innehåll Kontinuerliga möten... 4 Samverkan och Samråd Vattenmyndigheten... 4 Arbetsgrupp för

Läs mer

SJÖAR OCH VATTENDRAG i Alvesta Kommun 2010 Information om fiske och fiskekort

SJÖAR OCH VATTENDRAG i Alvesta Kommun 2010 Information om fiske och fiskekort SJÖAR OCH VATTENDRAG i Alvesta Kommun 2010 Information om fiske och fiskekort Utgiven av Alvesta Turistbyrå Fiskebestämmelser För att få fiska måste man lösa fiskekort eller få fiskerättsägarens tillstånd

Läs mer

SLUTRAPPORT FJÄLLFISKEPROJEKTET

SLUTRAPPORT FJÄLLFISKEPROJEKTET EUROPEISKA UNIONEN EUROPEISKA REGIONALFONDEN SLUTRAPPORT FJÄLLFISKEPROJEKTET 1. SAMMANFATTNING Fjällfiskeprojektets verksamhet åren 1995 - -99, har avslutats och har kunnat genomföras i relation till angiven

Läs mer

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA Hej medlem 1(5) Fakturan med avgifterna för 2015 är utskickad har du inte fått någon faktura meddela styrelsen om detta. Sista betalningsdagen, är den 31/12 2014. Vi kommer att ha ett årsmöte den 7 februari

Läs mer

Projektplan. Projektnamn: Projektägare: Dokumenthistorik 1(7) PA 1. Pike-reg Munksjön. Länsstyrelsen i Jönköpings län

Projektplan. Projektnamn: Projektägare: Dokumenthistorik 1(7) PA 1. Pike-reg Munksjön. Länsstyrelsen i Jönköpings län 1(7) Projektplan Projektnamn: Pike-reg Munksjön Projektägare: Länsstyrelsen i Jönköpings län Dokumenthistorik Datum Ändringar & kommentarer 2011-10-14 Dokumentet upprättades PROJEKTiL LstIT ver 1.4 (källa

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG Fiskvandringsvägar, skyddsgaller mm vid Ulva kvarn

SAMRÅDSUNDERLAG Fiskvandringsvägar, skyddsgaller mm vid Ulva kvarn SAMRÅDSUNDERLAG Fiskvandringsvägar, skyddsgaller mm vid Ulva kvarn Samrådsunderlag för vattenverksamhet enligt 11 kap Miljöbalken Uppsala kommun 2014-01-21 Innehåll 1. Bakgrund och syfte med ansökan 2.

Läs mer

Fiskevårdsplan för Rönneåns nedre del, med inriktning på lax och havsöring

Fiskevårdsplan för Rönneåns nedre del, med inriktning på lax och havsöring Fiskevårdsplan för Rönneåns nedre del, med inriktning på lax och havsöring Länsstyrelsen i Skåne län Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon:

Läs mer

Tältläger. Oväder. Mycket vatten inte bara i...utan också i tälten... luften... ...slutlig räddning: egen "vallgrav"

Tältläger. Oväder. Mycket vatten inte bara i...utan också i tälten... luften... ...slutlig räddning: egen vallgrav 2004 2004-08-10 Tältläger Från 6. till 14. augusti fick vi besök av 28 ungdomar från "Kreisjugendring Deggendorf" i Bayern, Tyskland. De upplevde en äventyrssemester med älgsafari, kanottur, klättring

Läs mer

VATTENDRAGSVANDRING 29 november 2014. MAGASINERING och FÖRDRÖJNING ETT HELHETSGREPP

VATTENDRAGSVANDRING 29 november 2014. MAGASINERING och FÖRDRÖJNING ETT HELHETSGREPP VATTENDRAGSVANDRING 29 november 2014 MAGASINERING och FÖRDRÖJNING ETT HELHETSGREPP I SAMVERKAN Torsås kommun Vattenrådet Kustmiljögruppen Länsstyrelsen i Kalmar län LOVA -Lokala vattenvårdsprojekt NOKÅS

Läs mer

Motion om att införa digitala fiskekort. (AU 322) KS 2013-129

Motion om att införa digitala fiskekort. (AU 322) KS 2013-129 kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-11-05 243 Motion om att införa digitala fiskekort. (AU 322) KS 2013-129 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta 1 Meddela motionären att kultur-

Läs mer

NATUR. Biotopvård i vattendrag. Temablad SKAPA

NATUR. Biotopvård i vattendrag. Temablad SKAPA NATUR Biotopvård i vattendrag Foto: Fredrik Boo, Mostphotos.com Många vattendrag är påverkade av människan, till exempel längs med vägar och järnvägar eller vid broar. De naturliga strukturerna i vattnet

Läs mer

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet.

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet. INFORMATION TILL MARKÄGARE UTMED KULLALEDEN. Hej alla markägare Vandringsleden runt hela Kullahalvön (Kullaleden) är nu inne i genomförandefasen. Vi i projektgruppen vill därför informera er om vad som

Läs mer

Vattenfalls fiskevårdsåtgärder och biologisk mångfald - sammanställning och utvärdering

Vattenfalls fiskevårdsåtgärder och biologisk mångfald - sammanställning och utvärdering Vattenfalls fiskevårdsåtgärder och biologisk mångfald - sammanställning och utvärdering Nya fisktrappan vid Stornorrfors Erik Sparrevik Mats Larsson 2011-09-29 Rapport 1 (49) Dokumenttyp Dokumentidentitet

Läs mer