BERGSJÖ GNARP HARMÅNGER HASSELA ILSBO JÄTTENDAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BERGSJÖ GNARP HARMÅNGER HASSELA ILSBO JÄTTENDAL"

Transkript

1 BERGSJÖ GNARP HARMÅNGER HASSELA ILSBO JÄTTENDAL

2 Gradin Text & Bild AB, 2014

3 Välkomna till Nordanstigs Fiskevårdsområden Fiskemöjligheterna är mycket goda i Nordanstigs kommun. Vi har sex fiskevårdsområden som arbetar ambitiöst med att utveckla fiskemöjligheterna och skapa goda förutsättningar för fritidsfiskare. Möjligheterna för rullstolsburna att fiska är också goda genom de speciella bryggor som finns i två av våra put and take sjöar. Nordanstig sträcker sig från havet till vildmarken väster om Hassela. I strömmande vatten, sjöar och tjärnar finns goda bestånd av all sorts fisk. Här finns även goda möjligheter att se bäver. Ett väl utbyggt vägnät gör att du lätt förflyttar dig från en spännande upplevelse till en annan. Med båt eller kanot kan du nå fantastiska fiskeplatser. Välkommen till våra fiskevatten och god fiskelycka! Gemensamma fiskeregler Varje fiskeområde har sina egna specialvatten med lokala bestämmelser som du som fiskare är skyldig att känna till. Du måste ha fiskekort för att fiska. Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas. Fiskekortet ska medföras vid fiske och på begäran av fisketillsyningsman uppvisas. Fiskevårdsområdena fritar sig allt ansvar för den fiskandes skadegörelse på annans egendom. Ryckfiske ej tillåtet. Nätfiske enligt respektive områdes bestämmelser. Begränsningar eller förbud i ett vatten kan förekomma, detta skyltas. Endast handredskap får användas i strömmande vatten. Generellt fiskeförbud: Fiske i strömmande vatten är förbjudet fr o m 1 september t o m 31 december. Visa hänsyn mot djur, människor och natur. Skräpa aldrig ner. Uppträd som du vill att andra ska uppträda i din närhet.

4 BERGSJÖ Abborre Gädda Öring Röding Regnbåge Gös Harr 1. Kyrksjön 2. Hannåstjärn 3. Kittesjön 4. Älgeredssjön 5. Storsjön 6. Malungen 7. Annsjön 8. Kråkbäckssjön 9. Grännsjön 10. Hasselasjön 11. Längsterbodsjön 12. Flentjärn 13. Barrtjärn 14. Gimsjön 15. Ysjön 16. Orrsjön 17. Bodsjön 18. Sörsjön 19. Orrantjärn 20. Vadeån 21. Älgeredsån 22. Slätterneån 23. Ede/Rexforsån Bergsjö Fiskevårdsområde tillfredsställer olika smakriktningar, flug- och spinnfiske men även mete och olika former av vinterfiske. Insjöfiske Flera sjöar är lätt åtkomliga med bil och presenterar både utmärkt gädd och abborrfiske men även andra sportfiskearter. Fiskeområdet ansvarar även för två put and take tjärnar där fisk sätts ut regelbundet. Hannåstjärn, lättillgänglig med god tillgång på regnbåge och vintertid även röding. Vindskydd, grillplatser och kortautomat finns. Skylt finns vid väg 307 mellan Bergsjö och Hassela. Orrantjärn är en skogstjärn med god tillgång på regnbåge. Vindskydd, grillplats och kortautomat finns. Skylt finns vid efter Bergsjövägen mellan Bergsjö och Hudiksvall vid Ingesarven. Strömmande vatten I de vackra skogsåarna Rexforsån, Älgeredsån och Vadeån finns öring och harr. Fiskekortregler i Bergsjö Ungdomar under 15 år fiskar gratis. Med sportfiske avses krokfiske med spö, trolling och angling. Minimimått för öring och harr är 35 cm utom i mindre bäckar. Fiske med agnad krok, avses mask, räka, maggot, betesfisk etc, är förbjudet i Rexforsån, Älgeredsån, Slätterneån och Vadeån uppströms kraftledningen. Allt fiske efter harr är förbjudet 1-31 maj. OBS! För put & take-vatten gäller endast speciella dagkort. Kontakt: Nils Engström Webbplats: fiskeibergsjo.se Fiskekort säljes hos: Erikssons Järn Minimaskin Bergsjö Kiosk & Spel Lars-Daniels Lantgård Vid Hannåstjärn och Orrantjärn finns kortautomat.

5 6 Malungen 7 Annsjön 10 Hasselasjön 12 Flentjärn 23 Ede/Rexforsån 8 Kråkbäckssjön 9 Grännsjön 2 Hannåstjärn 11 Längsterbodsjön 13 Barrtjärn 21 Älgeredsån 4 Älgeredssjön 22 Slätterneån 14 Gimsjön 20 Vadeån Orrsjön Ysjön 17 Bodsjön 18 Sörsjön 1 Kyrksjön 5 Storsjön 19 Orrantjärn 3 Kittesjön

6 GNARP Abborre Gädda Sik Öring Röding Regnbåge Harr Siklöja 1. Annån 2. Annsjön 3. Armsjön 4. Bölesjön 5. Dyrån 6. Dösjön 7. Gryttjetjärn 8. Gåstjärnarna 9. Gammelbotjärn 10. Gårdsjön 11. Grängsjösjön 12. Gnarpsån* 13. Haddängsån 14. Haddtjärn 15. Herrgårdstjärn 16. Igeltjärn 17. Lunnsjön 18. Mörkåstjärn 19. Skarhålssjön 20. Småtjärnarna 21. Uppgårdstjärn 22. Villsjön 23. Åstjärn 24. Toppbodtjärn 25. Orrsjön 26. Torringen Specialvatten Vid Herrgårdstjärn, Åstjärn, Uppgårdstjärn och Igeltjärn finns kastbryggor och vindskydd. Det finns även värmestuga med kamin vid Herrgårdstjärn och Åstjärn. I dessa vatten planteras fångstfärdig fisk flera gånger per år. Gnarpsån nedströms Milsbron är ett utmärkt havsöringsvatten på våren och hösten med nystigen havsöring. Fiskekortregler i Gnarp Barn och ungdomar fiskar gratis till och med det år man fyller 15 år, i alla våra vatten. *Fiskeförbud i Gnarpsån nedströms Milsbron under tiden 1 september - 31 oktober. Kontakt: Kent Hammarström, E-post: Webbplats: Fiskekort säljes hos: Statoil Gnarpsbadens Golfklubb OKQ Gun Eriksson, Västergrängsjö

7 26 Torringen 2 Annsjön 18 Mörkåstjärn 22 Villsjön 10 Gårdsjön 1 Annån 23 Åstjärn 21 Uppgårdstjärn 11 Grängsjösjön 25 Orrsjön 3 Armsjön 4 Bölesjön 19 Skarhålssjön 24 Toppbodtjärn 8 Gåstjärnarna 9 Gammelbotjärn 20 Småtjärnarna 6 Dösjön 5 Dyrån 7 Gryttjetjärn 13 Haddängsån 16 Igeltjärn 14 Haddtjärn 12 Gnarpsån 15 Herrgårdstjärn 17 Lunnsjön

8 Fiskevårdsområden i HASSELA Östersund Sundsvall Nordanstigs kommun Gävle Stockholm

9 Nordanstigs kommun GNARP BERGSJÖ JÄTTENDAL HARMÅNGER ILSBO

10 HARMÅNGER Abborre Gädda Havsöring Öring Harr Ål Braxen Lake Vitfisk Regnbåge 1. Åsbölesjön 2. Kunnsjön 3. Norrsjön 4. Sörsjön 5. Harmångersån 6. Lillån (Harsjöbäcken) 7. Långtjärn 8. Bodtjärn 9. Storsjön Gös Harmångers Fiskeområde tillfredställer många olika smakriktningar när det gäller sportfiske. Det riksbekanta havsöringsfisket på våren är bara en del av utbudet. Området innehåller sjöar, tjärnar och strömmande vatten, alla med god tillgång på fisk, havsöring, regnbåge, öring, harr, gädda, abborre plus en rad andra arter. Vattnen passar utmärkt för flug- och spinnfiske men även mete och olika former av vinterfiske. Insjöfiske Flera sjöar är lätt åtkomliga med bil och presenterar både utmärkt gädd och abborrfiske men även andra sportfiskearter. Två put and take tjärnar med regnbåge och öring. Långtjärn är en unik anläggning med god service och handikappvänligt. Vindskydd, grillplatser och flytbryggor är lätta att nå även för rullstolsburna sportfiskare. Stor parkeringsplats välkomnar husvagnar i anslutning till anläggningens kortautomat. Skylt finns vid E4 cirka 3 km söder om Harmånger. Havsöringsfiske Det riksbekanta havsöringsfisket i Harmångersåns nedre del startar som regel i påskhelgen fram till midsommar. Harmångersån, som även erbjuder en mängd andra arter, är lätt framkomlig på båda sidor, från den fredade zonen nedanför Hammarbron i Strömsbruk hela vägen ned till havet. Kontakt: Olle Englundh, ordförande Daniel Holmström, Strömsbruk Leif Jonsson, Put & Take Fiskekort säljes hos: Gröna Huset Värdshuset 17 Rum & Kök Kustleden Turism Handlarn Kajutan

11 9 Storsjön 7 Långtjärn 8 Bodtjärn 5 Harmångersån 3 Norrsjön 2 Kunnsjön Sörsjön 4 1 Åsbölesjön 5 Harmångersån 6 Lillån (Harsjöbäcken) 5 Harmångersån

12 HASSELA Abborre Gädda Mört 1. Hasselasjön 2. Mörtsjön 3. Ässjö 4. Stensjön 5. N Bodsjön 6. Bodsjön 7. Klingersjön 8. Hebberssjön 9. V Ulvsjön 10. Ö Ulvsjön 11. S Gissjön 12. Ö V Kölsjön 13. Norrsjön 14. Lindsjön 15. Älvåssjön 16. Häggsjön* 17. Flottsjön* 18. Långsjön 19. Föltjärn 20. Viggtjärn* 21. Sänningstjärn 22. Djupflarka 23. Rånkatjärn 24. Mettalami 25. Vittjärn 26. Mösstjärn 27. Malungen *Specialvatten Kontakt: Sören Gagner Webbplats: Sik Lake Öring Röding Regnbåge Gös Ruda Hassela fiskeområde, ett delområde i Nordanstigs fiskevårdsområde Det består av många sjöar, tjärnar och strömmande vatten med varierande bestånd av fisk, området ligger i nordvästra delen av Nordanstigs kommun med Hassela som centralort. Fiskekort säljes hos: Hasselamacken Hans-Ivar Nystedt (även försäljning av fiskeutrustning för sommar- & vinterfiske) Anita Jonsson Fiskekortsautomat vid Konsumtorget

13 24 Mettalampi 23 Rånkatjärn 7 Klingersjön Långtjärn 18 6 Bodsjön 25 Vittjärn 4 Stensjön 5 N Bodsjön 17 Flottjärn 13 Norrsjön 12 Ö V Kölsjön 14 Lindsjön 19 Föltjärn 3 Ässjö Utanför kartan: 8 Hebberssjön 9 V Ulvsjön 10 Ö Ulvsjön 11 S Gissjön Malungen Mösstjärn 2 Mörtsjön 21 Sänningstjärn 16 Häggsjön 22 Djupflarka 1 Hasselasjön 20 Viggtjärn 15 Älvåssjön

14 3. Igeltjärn Siklöja Regnbåge 2. Sävsjön Röding Öring Lake Gädda 1. Hoglandssjön Sik Abborre ILSBO 4. Bjärtsjön 5. Kyrksjön 6. Sörbytjärn 7. Långtjärn Att fiska i Ilsbo är ett enkelt sätt att komma ut i naturen, våra sjöar ligger nära till! Bjärtsjön En fin sjö med ett djup på upp till 25 meter den ligger naturskönt belägen efter vägen mot Järnblästen, ca 5km från centrum, bra fiske och fina platser för strandhugg, sjösätt egen båt eller låna områdets. Badplats på östra sidan Holsjön Välkänd anglingssjö, gott om gädda och abborre. Rastplats på östra sidan. Badplats på västra sidan. Sävsjön Populär anglingsjö med fin gädda och abborre. Kyrksjön Mitt i byn och där finns det gädda, abborre, begränsat med naturlig öring. Tillrinnande Svartån har en naturlig öringstam. Igeltjärn 1 Hoglandssjön 4 Bjärtsjön Liten mysig tjärn öster om byn, regnbåge. OBS Endast dagkort i Igeltjärn! 2 Sävsjön 5 Kyrksjön Kontakt: Hans-Olov Andersson E-post: Webbplats: 7 Långtjärn 3 Igeltjärn Fiskekort säljes hos: Macken Dagkort till Igeltjärn kan lösas i automaten på Tallstigen.

15 JÄTTENDAL Sjöarna i Jättendals FVO har ett fint bestånd av både gädda och abborre. Jättendalssjön och Bälingsjön är populära bland sportfiskare och många fina fiskar har kommit upp dom senaste åren. För att vi ska få behålla vårt fina fiske så förespråkar vi catch and realese med undantag för någon enstaka matfisk. I Jättendal finns även en del ofiskade vatten som tex Koltjärn,Opptjärn mm. I Martjärn planteras det årligen ut regnbåge och där finns fina utflyktsmöjligheter. Besök Jättendals FVO på Facebook! Sidan uppdateras med info om tävlingar, regler och fiskebilder. Abborre Gädda Sik Öring Röding Regnbåge Gös Siklöja 1. Jättendalssjön 2. Bälingsjön 3. Martjärn 4. Orrsjön 5. Koltjärn 6. Håckstatjärn 7. Opptjärn 8. Storsjön 2 Bälingsjön 4 Orrsjön 7 Opptjärn 6 Håckstatjärn 8 Storsjön 1 Jättendalssjön 3 Martjärn 5 Koltjärn Kontakt: Jon Olsson Facebook: Jättendals Fiskeområde Fiskekort säljes hos: Nordanstigs turistbyrå Vid Martjärn finns kortautomat.

16

BERGSJÖ GNARP HARMÅNGER HASSELA ILSBO JÄTTENDAL

BERGSJÖ GNARP HARMÅNGER HASSELA ILSBO JÄTTENDAL BERGSJÖ GNARP HARMÅNGER HASSELA ILSBO JÄTTENDAL Welcome to Nordanstig Fish Conservation Area Common fishing rules Each fishing area has its own special lakes, with local regulations, which you are required

Läs mer

Regler för sportfiske 2013

Regler för sportfiske 2013 Regler för sportfiske 2013 Gunnarvattnets fvo, Valsjöns fvo & Rörvattnet-Skogsjö fvo i samarbete med Ta chansen att vinna 3 000 kr - skicka in din bästa fiske- eller naturbild tagen i området Läs mer på

Läs mer

FISKEGUIDE Ljungby Kommun

FISKEGUIDE Ljungby Kommun FISKEGUIDE Ljungby Kommun Fiske kräver giltigt fiskekort. Kontakta Ljungby kommun Turistbyrå för mer information. Speciella regler och bestämmelser angående utrustning och fisk gäller för olika sjöar.

Läs mer

SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN

SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN Historik En del äldre uppgifter från bildandet av Furusjön, Kiasjön och Badebodaåns gemensamhetsfiske från början av 1940-talet visar att ett visst sportfiske förekom redan

Läs mer

Fiske i Dellenbygden - en upplevelse!

Fiske i Dellenbygden - en upplevelse! Fiske i Dellenbygden - en upplevelse! Dellenbygdens Fiskevårdsområde ligger i norra Hälsingland. Här finner du en stor variation inom såväl sport- som fritidsfisket. Vi arbetar aktivt för ett hållbart

Läs mer

Fiske i Dellenbygden - en upplevelse!

Fiske i Dellenbygden - en upplevelse! Fiske i Dellenbygden - en upplevelse! Dellenbygdens Fiskevårdsområde ligger i norra Hälsingland. Här finner du en stor variation inom såväl sport- som fritidsfisket. Vi arbetar aktivt för ett hållbart

Läs mer

DOROTEA FLUGFISKEKLUBB FISKEPLAN 2014-2018

DOROTEA FLUGFISKEKLUBB FISKEPLAN 2014-2018 Bakgrund Dorotea Flugfiskeklubb (DFFK) startades 2000 och i samband med uppstartandet arrenderades Långtjärn vid byn Fågelsta. 2002 arrenderades ytterligare en rad vatten från SCA på Fågelberget och i

Läs mer

Fisketips för dej som har funktionshinder 2011-02-08

Fisketips för dej som har funktionshinder 2011-02-08 Plats Bjevrödsdammarna Fulltofta Rt 90 Wgs 84 Anpassning Put and take-fiske med en tillgänglighetsanpassad strövslinga på 2 km i området. Den lämpligaste platsen att fiska är på en tillgänglighetsanpassad

Läs mer

Fiske i Ronnebyån. Priser

Fiske i Ronnebyån. Priser Sportfiske 2017 Fiske i Ronnebyån Havsörings- och regnbågefiske i Ronnebyån är välkänt och lockar fiskeentusiaster från när och fjärran varje år. För allas trivsel, var vänlig respektera följande grundregler:

Läs mer

Fiskeplan Allmänningen 2016 SAMMANFATTNING

Fiskeplan Allmänningen 2016 SAMMANFATTNING Fiskeplan Allmänningen 2016 2016 1 SAMMANFATTNING Under en lång följd av år har allmänningen genom statligt stöd arbetet med fiskevård i allmänningens vatten. Verksamheten har ett stort allmänt intresse.

Läs mer

Fiske i Ronnebyån. Priser

Fiske i Ronnebyån. Priser Sportfiske 2019 Fiske i Ronnebyån Havsörings- och regnbågefiske i Ronnebyån är välkänt och lockar fiskeentusiaster från när och fjärran varje år. För allas trivsel, var vänlig respektera följande grundregler:

Läs mer

Fiske i 2014/15. Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån

Fiske i 2014/15. Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån Fiske i 2014/15 Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån Sportfiske i Oskarshamn Oskarshamns kommun är omgärdat av spännande fiskevatten.

Läs mer

Fisketips. Sommar och vinter i Bodens kommun

Fisketips. Sommar och vinter i Bodens kommun Fisketips Sommar och vinter i Bodens kommun Fiskeetiska normer I dag har det blivit allt vanligare att vi släpper tillbaka de fi skar som vi inte behöver till snar spis. En god regel är därför att aldrig

Läs mer

Sydost. Nordväst Nordost. Sydväst. Fiskekort Arvidsjaur-Älvsbyn, översiktskarta

Sydost. Nordväst Nordost. Sydväst. Fiskekort Arvidsjaur-Älvsbyn, översiktskarta översiktskarta Det vidsträckta skogslandskapet i området erbjuder varierat fiske och härliga vildmarksupplevelser. Här finns både strömmande vatten med harr, öring och tidvis lax samt skogstjärnar med

Läs mer

Munksjön-Rocksjön. Varierat fi ske i vildmark och stadsmiljö

Munksjön-Rocksjön. Varierat fi ske i vildmark och stadsmiljö Munksjön-Rocksjön Varierat fi ske i vildmark och stadsmiljö Rocksjön och Munksjön är två centralt belägna sjöar med goda fiskemöjligheter. Sjöarna tillhör de artrikaste i Jönköpings län och är kända för

Läs mer

Fiska i Hallsbergs kommun

Fiska i Hallsbergs kommun Fiska i Hallsbergs kommun www.hallsberg.se 0582-68 53 36 1 2 3 4 6 14 11 10 5 7 12 13 9 8 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 Fiskesjöar Gallabergssjön Bäcksjön Tripphultssjön Tisaren Sottern Molången Sättrasjön Avern

Läs mer

Fiske i. Sverige. Finansierat av Naturvårdsverket

Fiske i. Sverige. Finansierat av Naturvårdsverket Fiske i Sverige Finansierat av Naturvårdsverket Fiske i Sverige Fiske är en rolig och spännande fritidssysselsättning som du kan ägna dig åt året om. När du vistas i naturen i Sverige har du många rättigheter

Läs mer

SJÖAR OCH VATTENDRAG i Alvesta Kommun 2010 Information om fiske och fiskekort

SJÖAR OCH VATTENDRAG i Alvesta Kommun 2010 Information om fiske och fiskekort SJÖAR OCH VATTENDRAG i Alvesta Kommun 2010 Information om fiske och fiskekort Utgiven av Alvesta Turistbyrå Fiskebestämmelser För att få fiska måste man lösa fiskekort eller få fiskerättsägarens tillstånd

Läs mer

FISKEPLAN FÖR BERGVATTENSJÖN (fiskeprojekt Resursen fisk)

FISKEPLAN FÖR BERGVATTENSJÖN (fiskeprojekt Resursen fisk) FISKEPLAN FÖR BERGVATTENSJÖN (fiskeprojekt Resursen fisk) 2015-2019 Allmänt om Bergvattensjön Bergvattensjön ligger vackert belägen mitt i Dorotea samhälle i direkt anslutning till Europaväg 45. I sjön

Läs mer

Redovisning av delprojekt: Trolling

Redovisning av delprojekt: Trolling ALLMÄNT Redovisning av delprojekt: Trolling Trollingfiske Trollingfiske handlar om att dra beten efter en båt på olika djup och med varierande hastighet. Trolling handlar om att hitta fisk. Presentera

Läs mer

ws**si*r#ffiitrr:f * ä4 tw

ws**si*r#ffiitrr:f * ä4 tw ws**si*r#ffiitrr:f * ä4 tw Hissmofors-, Granboforsens-, Nedre Längans-, Gysens-, Akersjöns-, Rörvattnet-skogsjö-, Valsjöns- & Gunnarvattnets fuo i samarbete med Fiskevägenkortet Allmänna bestämmelser:

Läs mer

Välkommen till. Nordanstig. i norra Hälsingland. Här förverkligar du dina livsdrömmar

Välkommen till. Nordanstig. i norra Hälsingland. Här förverkligar du dina livsdrömmar Välkommen till Nordanstig i norra Hälsingland Här förverkligar du dina livsdrömmar N O R D A N S T I G - Naturligtvis. Här förverkligar du dina livsdrömmar. I norra Hälsingland, nära Sveriges mittpunkt,

Läs mer

fånga ditt ögonblick fiska i Svenljunga

fånga ditt ögonblick fiska i Svenljunga fånga ditt ögonblick fiska i Svenljunga en stund för eftertanke Lugna sjöar och strömmande vattendrag, vilt eller ädelt, gäddda eller regnbåge. I Svenljunga finns alltid en anledning till att ta med fiskespöet.

Läs mer

Fiskevatten I Lindesbergs kommun. Med reservation för eventuella ändringar

Fiskevatten I Lindesbergs kommun. Med reservation för eventuella ändringar Fiskevatten I Lindesbergs kommun Med reservation för eventuella ändringar Välkommen att fiska i Lindesbergs kommun! I denna broschyr har vi sammanställt information om olika fiskevatten i kommunen, var

Läs mer

FISKE ÖREBRO. Tips på fiskevatten i Örebro län 2014

FISKE ÖREBRO. Tips på fiskevatten i Örebro län 2014 FISKE ÖREBRO Tips på fiskevatten i Örebro län 2014 1 FISKE ÖREBRO Innehåll Fiske i Örebro 3 Fiske i Laxå/Askersund/Norra Vättern 6 Fiske i Karlskoga-Degerfors 8 Fiske i Bergslagen 10 Turistbyråer och Turistserviceplatser

Läs mer

SPORTFISKE I LJUNGANDALEN

SPORTFISKE I LJUNGANDALEN SPORTFISKE I LJUNGANDALEN Om du söker ett varierat fiske i otillgängliga vildmarksvatten, med sina åar, tjärnar och insjöar eller lättåtkomliga lugna vatten belägna vid allfarvägarna. Då har du kommit

Läs mer

Förekommer rikligt i vissa vatten och finns i

Förekommer rikligt i vissa vatten och finns i Välkommen att fiska i destination Funäsdalen Här finns hundratals upplåtna vatten i ett område med en mängd sjöar, tjärnar och åar. Vi är ett spännande gränsområde där skog möter fjäll, vilket innebär

Läs mer

Jakt och fiske i Ljungandalen

Jakt och fiske i Ljungandalen Jakt och fiske i Ljungandalen Välkommen till Ånge Kommun och Ljungandalen Ånge kommun har faktiskt ett av världens renaste vatten. I våra vattendrag lever bl.a. öring och flodpärlsmussla, som ställer höga

Läs mer

Fiskevatten. I Lindesbergs kommun. Med reservation för eventuella ändringar

Fiskevatten. I Lindesbergs kommun. Med reservation för eventuella ändringar Fiskevatten I Lindesbergs kommun Med reservation för eventuella ändringar Välkommen att fiska i Lindesbergs kommun! I denna broschyr har vi sammanställt information om olika fiskevatten i kommunen, var

Läs mer

Låga fiskekortspriser

Låga fiskekortspriser Låga fiskekortspriser En utmärkt strategi att sänka värdet på våra enskilda fiskevatten Absolut något för dig som vill att förespråkare för införade av en statlig allmän fiskevårdsavgift eller ett nationellt

Läs mer

Fiske längs Bergslagsleden. Aira kommunikation www.aira.se

Fiske längs Bergslagsleden. Aira kommunikation www.aira.se Fiske längs Bergslagsleden Aira kommunikation www.aira.se Inledning Uppdraget har bestått i att undersöka vilka möjligheter som 8inns att 8iska längs Bergslagsleden. Många vandrare efterfrågar möjligheten

Läs mer

Fiskevatten. Med reservation för eventuella ändringar

Fiskevatten. Med reservation för eventuella ändringar Fiskevatten Norrsjön, Sörsjön, samt mellanliggande åsträcka, Löa. Cirka 580 hektar vattenyta invid riksväg 50. Rikligt med gädda, gös, aborre och vitfisk. Tillflödena Garhytteån och Rälsälven hyser Öring.

Läs mer

Trollingkort: Endast för medlemmar. Infördes 2008. Ett fåtal kort lösta Berättigar till 8 spön per båt.

Trollingkort: Endast för medlemmar. Infördes 2008. Ett fåtal kort lösta Berättigar till 8 spön per båt. Verksamhetsberättelse 2008. Styrelse: Ordförande: Tomas Hällmark, vice ordförande: Kent Danielsson, Kassör: Gösta Skoog, sekreterare: Lars Florman. Övriga ledamöter: Erling Olsson, Arne Nordahl och Bo

Läs mer

Vad väntar du på? Det är bara att ge sig ut och pröva fiskelyckan! Broschyren är framtagen i samarbete med Upplev Norrköping.

Vad väntar du på? Det är bara att ge sig ut och pröva fiskelyckan! Broschyren är framtagen i samarbete med Upplev Norrköping. Fiska i Norrköping Att fiska är kul! I Norrköping finns ett brett utbud av fiskemöjligheter - både för stora och små, nybörjare och proffs! Här har vi Bråviken, Arkösunds skärgård, ett antal insjöar och

Läs mer

Fiskekort. för

Fiskekort.  för r i k t p r i s l i s ta för www.vattenagarna.se Fiskekort FOTO: GÖRAN ÖSTH En rekommendation från Sveriges fiskevattenägareförbund som hjälper till att sätta rätt värde på upplåtelser av handredskapsfiske,

Läs mer

Ny inventering av fritidsfisket i Vättern 2010.

Ny inventering av fritidsfisket i Vättern 2010. Datum 2011-02-01 Beteckning Jönköpings län Västra Götalands län Östergötlands län Örebro län Ny inventering av fritidsfisket i Vättern 2010. Fram till 1993 var inrapportering av fångst obligatorisk för

Läs mer

Ka r t o r & An v i s n i n g a r

Ka r t o r & An v i s n i n g a r SPORTFISKEKORTETS Ka r t o r & An v i s n i n g a r 2010 Sportfiskarna Stockholm Innehållsförteckning Kräftfisket 3 T.D.A. Kortet 3 Allmänna bestämmelser 4 Put-&-Take fiske 5 Att tänka på 31 Sjöar i Sportfiskekortet

Läs mer

Fiskeregler för Rämshyttans fiskevårdsområde

Fiskeregler för Rämshyttans fiskevårdsområde Fiskeregler för fiskevårdsområde Fastställda vid föreningens ordinarie årsstämma år 2010. I tillämpliga delar gäller Fiskelagstiftningen. Reviderade vid föreningens ordinarie årsstämma 2011, 2012, 2013,

Läs mer

Leaderprojekt. Fiske i Södra Lappland

Leaderprojekt. Fiske i Södra Lappland Leaderprojekt Fiske i Södra Lappland Trolling Trollingfiske inom Västerbotten är dåligt utvecklat och då speciellt i de mer fjällnära regionerna av länet. Kommunerna Dorotea, Vilhelmina och Åsele har ett

Läs mer

Kultur och fritid Box 59, 360 70 Åseda 0474 470 31, 470 33 FISKEOMRÅDESKATALOG 2012

Kultur och fritid Box 59, 360 70 Åseda 0474 470 31, 470 33 FISKEOMRÅDESKATALOG 2012 Kultur och fritid Box 59, 360 70 Åseda 0474 470 31, 470 33 FISKEOMRÅDESKATALOG 2012 FISKE 2011 2012 Nr Fiskevårdsområde Sjösystem Korttyper Fiskeslag Båtuthyrn. Fiskekortförsäljare 1 Alsterns Alstern,

Läs mer

Svar på fiskeenkäten.

Svar på fiskeenkäten. Svar på fiskeenkäten. Är det första gången du besöker vårt område för att fiska? Ja 1 st Nej, jag är här regelbundet. Den äldsta kom hit 1958. 31 st sedan 70- talet, 8 st sedan 80-talet, 10 st sedan 90-talet

Läs mer

Fiskeguide. Markaryds kommun. Välkommen till ett intressant fiske i Markaryds kommun

Fiskeguide. Markaryds kommun. Välkommen till ett intressant fiske i Markaryds kommun Fiskeguide Markaryds kommun Välkommen till ett intressant fiske i Markaryds kommun Foto Hans Magnusson/Christer Ekstrand Layout Markaryds Kommun Kultur och Fritid 2018-07-06 Markaryds kommun ligger i sydvästra

Läs mer

ffi*gä*r f.*r sp#ä-trf,ämkm X#ä4

ffi*gä*r f.*r sp#ä-trf,ämkm X#ä4 ffi*gä*r f.*r sp#ä-trf,ämkm X#ä4 Gunnarvattnets-, V?lsjöns- & "ffi% Rörvattnet-skogsjö fvo i samarbete med *E.\.' f"*. d% I \.,r fdt ffi tj',f ffi Allmänna regler: Minimimätt harr och öring 25 cm där inte

Läs mer

Flugfiska i Åsele Av Lars Norberg

Flugfiska i Åsele Av Lars Norberg Flugfiska i Åsele Av Lars Norberg Att fiska med fluga i Åsele i ord och bild och sammansatt av min och mina fiskebröder Ove E och Björn P:s upplevelser under en period av nästan 20 års flugfiske inom kommunens

Läs mer

Fiske og jakt. Torsby och Sunne

Fiske og jakt. Torsby och Sunne Fiske og jakt Torsby och Sunne FISKA I SJÖ, ÄLV OCH BÄCK Kväsfiske med guide - ca 4 timmar Prova på fiske efter t.ex gädda, gös eer abborre. Enke förtäring ingår. Utrustning finns att hyra - ingår ej.

Läs mer

Fjällgården Lindahl Vid foten av Portfjället. Reviderad 150703

Fjällgården Lindahl Vid foten av Portfjället. Reviderad 150703 Fjällgården Lindahl Vid foten av Portfjället Reviderad 150703 FJÄLLGÅRDEN LINDAHL Ligger i rofylld omgivning vid foten av Portfjället. Här finns inga grannar på flera kilometrar, så här är tillfället för

Läs mer

Kursledare: Carl-Johan Månsson. FISKET SOM RESURS utveckling som gynnar alla!

Kursledare: Carl-Johan Månsson. FISKET SOM RESURS utveckling som gynnar alla! Kursledare: Carl-Johan Månsson FISKET SOM RESURS utveckling som gynnar alla! Planering för kurs Fiskeentreprenörer Idag: Bakgrund, förvaltning, vattenekologi och vattenresurser. Fiskemetoder och fiskeregler.

Läs mer

F J Ä L L F I S K E S T R Ö M S U N D S K O M M U N

F J Ä L L F I S K E S T R Ö M S U N D S K O M M U N F J Ä L L F I S K E S T R Ö M S U N D S K O M M U N Gå lite vid sidan av allfarvägarna och du kommer att upptäcka det sköna i Strömsunds kommun. vi erbjuder något annat än turistfällor med köer här hittar

Läs mer

Gemensamt fiskekort. Storuman

Gemensamt fiskekort. Storuman Gemensamt fiskekort Storuman Bakgrund O Började med ett medborgarförslag 2008 om att bättre utnyttja Uman som resurs. O 2009 togs en enkät fram med en intresseförfrågan och kontakter togs först med de

Läs mer

Fiskevårdsplan. Bergsjöns FVO. Styrelsen

Fiskevårdsplan. Bergsjöns FVO. Styrelsen Fiskevårdsplan Bergsjöns FVO Styrelsen Version 2014 Förord Området ligger efter Sagavägen (Ö-vik -Norge) cirka 2mil väster om Dikanäs, samt 12 mil norr Vilhelmina tätort. Fisket omfattar sjöarna Saksensjön,

Läs mer

Stig Eng (C), Ordförande Monica Olsson (S), 1:e vice ordförande Ulf Löfgren (S) Håkan Larsson (M) Solveig Wiberg (SD)

Stig Eng (C), Ordförande Monica Olsson (S), 1:e vice ordförande Ulf Löfgren (S) Håkan Larsson (M) Solveig Wiberg (SD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid Kommunhuset, tisdagen den 6 februari 2018 kl 13:00-14:50 Beslutande Stig Eng (C), Ordförande Monica Olsson (S), 1:e vice ordförande Ulf Löfgren (S) Håkan Larsson

Läs mer

https://admin.surveygenerator.com/survey/questions/printfri...

https://admin.surveygenerator.com/survey/questions/printfri... Sida 1 Fråga 1 Syftet med denna enkät är att kartlägga hur fisketurismen ser ut i dag. Den tar bara några minuter att svara på och kommer att ge oss mycket kunskap för att utveckla fisketurismen i området.

Läs mer

Storbäcks FVO bildades den Fiskevård har av föreningen bedrivits sedan 30-talet.

Storbäcks FVO bildades den Fiskevård har av föreningen bedrivits sedan 30-talet. Karta Storbäcks FVO. Förord Storbäcks FVO bildades den 900403. Fiskevård har av föreningen bedrivits sedan 30-talet. Området består del av Stora Arksjön, Lilla Arksjön, Ån mellan sjöarna, Övre del Långselån,

Läs mer

Förvaltningsplan för Åbyälven, Västerbottensdelen

Förvaltningsplan för Åbyälven, Västerbottensdelen Förvaltningsplan för Åbyälven, Västerbottensdelen Fiskevårds- och utvecklingsplanens struktur FISKEVÅRD FISKETURISM FISKVÅRD FÖRVALTNING MARKNADEN Vattenkvalitet Planering NÄRINGEN PRODUKTEN Biotopvård

Läs mer

Gilla fiske. Grundkurs för dig som vill ha kul utomhus. Fiskeguide och lokala fisketips i Skellefteå.

Gilla fiske. Grundkurs för dig som vill ha kul utomhus. Fiskeguide och lokala fisketips i Skellefteå. Gilla fiske. Grundkurs för dig som vill ha kul utomhus. Fiskeguide och lokala fisketips i Skellefteå. Vad är grejen med fiske egentligen? Det finns inget generellt svar och förmodligen har alla fiskare

Läs mer

102 FISKEJOURNALEN 4/ 201 O

102 FISKEJOURNALEN 4/ 201 O 102 FISKEJOURNALEN 4/ 201 O FISKEJOURNALEN 4/ 201 O 103 N är regnbågsvatten ser ut så här och dessutom ligger på ett sådant bekvämt avstånd från motorvägen är det lätt att bli biten av put and take-fisket,

Läs mer

15 regler matchar din sökning

15 regler matchar din sökning (search.html) 15 regler matchar din sökning Använda filter: Spö/Handredskap Nät Skaldjur Övrigt Webbplatsen är ett försök att underlätta för fritidsfiskare att tillgodogöra sig gällande regler, observera

Läs mer

Kvicksilver och cesium i matfisk

Kvicksilver och cesium i matfisk Kvicksilver och cesium i matfisk 2010-2011 Norrbotten 2011 Bakgrund Stort intresse hos allmänheten Matfisk är största exponeringskällan för Kvicksilver Hälsorelaterad miljöövervakning Uppföljning av miljömålen

Läs mer

Upplåtelse och regler för fiske inom Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområde (FVO)

Upplåtelse och regler för fiske inom Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområde (FVO) Upplåtelse och regler för fiske inom Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområde (FVO) Beslut om att anta föreliggande dokument har fattats på Munksjön-Rocksjöns FVO årsstämma 2014-05-05. De ändrade reglerna gäller

Läs mer

Öring en art med många kostymer

Öring en art med många kostymer Öring en art med många kostymer Erik Degerman, Sötvattenslaboratoriet Sveriges fiskevattenägareförbunds nationella konferens Norrköping 22-23 november 2017 Foto: Daniel Bergdahl & Hans Schibli Vandringsmöjligheter

Läs mer

39 sjöar. inom 30 km. Fiskelyckan finns i. w w w. h o g s b y. s e

39 sjöar. inom 30 km. Fiskelyckan finns i. w w w. h o g s b y. s e 39 sjöar inom 30 km Fiskelyckan finns i Högsby KOMMUN w w w. h o g s b y. s e Välkommen till Högsby Trots sitt lilla format har Högsby en intressant och levande historia. Kommunen ligger mycket vackert

Läs mer

Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Skiren Virån

Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Skiren Virån Fiske i 2019/2020 Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Skiren Virån Sportfiske i Oskarshamn Oskarshamns kommun är omgärdat av spännande fiskevatten. Längs Östersjökusten

Läs mer

Gilla fiske. Grundkurs för dig som vill ha kul utomhus. Fiskeguide och lokala fisketips i Burträsk.

Gilla fiske. Grundkurs för dig som vill ha kul utomhus. Fiskeguide och lokala fisketips i Burträsk. Gilla fiske. Grundkurs för dig som vill ha kul utomhus. Fiskeguide och lokala fisketips i Burträsk. Vad är grejen med fiske egentligen? Det finns inget generellt svar och förmodligen har alla fiskare

Läs mer

FÖR SÖDERHAMNS KOMMUN

FÖR SÖDERHAMNS KOMMUN FISKEGUIDE FÖR SÖDERHAMNS KOMMUN Välkommen till fiskekommunen Söderhamn Fisket i Söderhamns kommun är vida känt i Sverige och delar av Europa. Ljusnans mynning och dess lax- och öringsfiske, rankas bland

Läs mer

NORRA RÖRUMS FISKELISTA SEDAN 1981 (UTÖKAD 1996)

NORRA RÖRUMS FISKELISTA SEDAN 1981 (UTÖKAD 1996) Abborre Guld Abborre Martin Ehnberg 950g 42.0cm Mete m. abborre Trulstorp maj-09 10 Silver Abborre Martin Ehnberg 900g 43,0cm Nils Master Dagstorpssjön jun-07 9 Brons Abborre Tobias Magnusson 900g 42,0cm

Läs mer

Att fiska är kul! Bråviken. Glan (Glans fiskevårdsområde)

Att fiska är kul! Bråviken. Glan (Glans fiskevårdsområde) Fiska i Norrköping Att fiska är kul! I Norrköping finns ett brett utbud av fiskemöjligheter - både för stora och små, nybörjare och proffs! Här har vi Bråviken, Arkösunds skärgård, ett antal insjöar och

Läs mer

Fiskeplan. Siksjönäs FVO

Fiskeplan. Siksjönäs FVO Fiskeplan Siksjönäs FVO Bakgrund Under de senaste åren har behovet av en Fiskeplan ökat i och med att medlemmarna i föreningen samt boende i området mer aktivt deltar i fiske-vårdsarbetet och diskussionen

Läs mer

Fiske Fishing Angeln Nässjö kommun 2017

Fiske Fishing Angeln Nässjö kommun 2017 Fiske Fishing Angeln Nässjö kommun 2017 INFORMATION Fiske Fishing Angeln Fiskekortsförsäljning Fishing permits Angelschein Fiskarter Fish species Fischarten Fiskekort Fishing licence Angelkarte År Year

Läs mer

Tillgänglig föda: sjön har relativt bra förutsättningar enligt undersökning.

Tillgänglig föda: sjön har relativt bra förutsättningar enligt undersökning. FISKEPLAN MARSLIDENS FVO 1. Bakgrund Under de senaste åren har behovet ökat av en Fiskeplan för Marslidens fvo i och med att medlemmarna i föreningen mer aktivt deltar i fiskevårdsarbetet. Planen skall

Läs mer

Sidsjöns Friluftsliv.

Sidsjöns Friluftsliv. Sidsjöns Friluftsliv. Området kring Sidsjön är ett kommunalt naturreservat (226 hektar) som bildades 200 Sidsjön erbjuder många aktiviteter både sommar och vinter, till exempel: strandpromenad och löpning

Läs mer

F I S K E. S T R Ö M S U N D S K O M M U N utom fjällen

F I S K E. S T R Ö M S U N D S K O M M U N utom fjällen F I S K E S T R Ö M S U N D S K O M M U N utom fjällen Gå lite vid sidan av allfarvägarna och du kommer att upptäcka det sköna i Strömsunds kommun. vi erbjuder något annat än turistfällor med köer här

Läs mer

Handlingsprogram för Hällesjö fiskevårdsområde 2010-2014.

Handlingsprogram för Hällesjö fiskevårdsområde 2010-2014. Handlingsprogram för Hällesjö fiskevårdsområde 2010-2014. Allmänna förutsättningar. Hällesjö fiskevårdsområde i Östjämtland är ett av totalt ett 25-tal fiskevårds- och kortfiskeområden inom Bräcke kommun.

Läs mer

Bestämmelser för FISKE. inom Gotlands län

Bestämmelser för FISKE. inom Gotlands län Bestämmelser för FISKE inom Gotlands län Fiske på Gotland Den som fiskar måste också känna till de bestämmelser som gäller. För att underlätta för dig som fritidsfiskare har vi i denna folder gjort en

Läs mer

Ofullständig ansökan behandlas ej. Personnummer är obligatoriskt. Jag/kontaktperson ansöker om fiske i följande vatten: Alternativ 1:...

Ofullständig ansökan behandlas ej. Personnummer är obligatoriskt. Jag/kontaktperson ansöker om fiske i följande vatten: Alternativ 1:... Datum: Länsstyrelsen tillhanda senast 30 april 2016 Ansökan om fiske i kvoterat vatten ovanför odlingsgränsen 2016 Ange vilket/vilka vatten som avses i rangordning. Max 3 vatten/ansökan Om Ni är flera

Läs mer

Tätortsnära skogar och grönområden

Tätortsnära skogar och grönområden Tätortsnära skogar och grönområden Naturområden som även i framtiden kan utnyttjas för rekreation, friluftsliv och motion 2018-08-10 1 2 Innehåll Inledning... 4 Bergsjö... 6 Gnarp... 7 Harmånger... 8 Hassela...

Läs mer

Gilla fiske. Grundkurs för dig som vill ha kul utomhus. Fiskeguide och lokala fisketips i Bergsbyn, Ursviken och Skelleftehamn.

Gilla fiske. Grundkurs för dig som vill ha kul utomhus. Fiskeguide och lokala fisketips i Bergsbyn, Ursviken och Skelleftehamn. Gilla fiske. Grundkurs för dig som vill ha kul utomhus. Fiskeguide och lokala fisketips i Bergsbyn, Ursviken och Skelleftehamn. Vad är grejen med fiske egentligen? Det finns inget generellt svar och förmodligen

Läs mer

Fjällgården Lindahl Vid foten av Portfjället

Fjällgården Lindahl Vid foten av Portfjället Fjällgården Lindahl Vid foten av Portfjället FJÄLLGÅRDEN LINDAHL Ligger i rofylld omgivning vid foten av Portfjället. Här finns inga grannar på flera kilometrar, så här är tillfället för dig som verkligen

Läs mer

Ekologisk fiskevård i Kattisavan Inventeringsrapport inklusive åtgärdsplan för långsiktigt hållbart fiske och förbättrad tillgänglighet för besökare

Ekologisk fiskevård i Kattisavan Inventeringsrapport inklusive åtgärdsplan för långsiktigt hållbart fiske och förbättrad tillgänglighet för besökare Ekologisk fiskevård i Kattisavan Inventeringsrapport inklusive åtgärdsplan för långsiktigt hållbart fiske och förbättrad tillgänglighet för besökare Greger Jonsson Hushållningssällskapet 2007-01-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Skitfiske på dig önskar. Fiskeresurs i Eda

Skitfiske på dig önskar. Fiskeresurs i Eda Hej Här får du ett litet häfte med information om våra fyra vanligaste fiskar som finns i våra vatten. Här kan du få lite tips om var fiskarna tycker om att simma, hur de lever och varför det är bra att

Läs mer

Gilla fiske. Grundkurs för dig som vill ha kul utomhus. Fiskeguide och lokala fisketips i Kåge.

Gilla fiske. Grundkurs för dig som vill ha kul utomhus. Fiskeguide och lokala fisketips i Kåge. Gilla fiske. Grundkurs för dig som vill ha kul utomhus. Fiskeguide och lokala fisketips i Kåge. Vad är grejen med fiske egentligen? Det finns inget generellt svar och förmodligen har alla fiskare olika

Läs mer

Övre Ljungan. Ett rent naturligt drömfiske

Övre Ljungan. Ett rent naturligt drömfiske Övre Ljungan Ett rent naturligt drömfiske Det finns 20 stycken fiskevårdsområden (FVO) i Bergs kommun som innefattar såväl enskilt som allmänt vatten. Fiskevårdsområdena i Övre Ljungan är elva till antalet

Läs mer

1. Vilka tider på året passar dig för att utöva sportfiske? Jan feb mar apr x maj jun jul xxxx aug xx sep okt nov dec

1. Vilka tider på året passar dig för att utöva sportfiske? Jan feb mar apr x maj jun jul xxxx aug xx sep okt nov dec Av elva möjliga grupper har sju svarat på vår enkät det tackar vi för. Här nedan följer en sammanställning av frågor och svar. Oftast är svaren bara markerade med ett kryss (X) så fyra kryss vid ett svar

Läs mer

FISKE I SÖDRA LAPPLAND

FISKE I SÖDRA LAPPLAND FISKE I SÖDRA LAPPLAND INVENTERING ID - & BRAXVATTEN FÖR INTERNATIONELLT METE Bakgrund Dorotea, Vilhelmina och Åsele kommuner driver rubricerat projekt för att utveckla fisket inom kommunerna. När det

Läs mer

Valda delar ur. Fiske en undersökning om svenskarnas fritidsfiske. Fiskeriverket i samarbete med SCB

Valda delar ur. Fiske en undersökning om svenskarnas fritidsfiske. Fiskeriverket i samarbete med SCB Valda delar ur Fiske 5 en undersökning om svenskarnas fritidsfiske Fiskeriverket i samarbete med SCB 2 Nyheter i FISKE 5 jämfört de tidigare studierna är bland annat att urvalsstorleken ökats med 1 personer,

Läs mer

Fiskelov och lag om fiske

Fiskelov och lag om fiske Fiskelov och lag om fiske Innehåll Rätt till fiske Ägarens rätt till fiske Allmänna fiskerättigheter Fiskelov Fiskevårdsavgiften Förbjudna fiskemetoder Fiskvandring Fredningstider och fångstmått Fiskeförseelser

Läs mer

Fiskevårdsplan. Kultsjöåns FVO. Styrelsen

Fiskevårdsplan. Kultsjöåns FVO. Styrelsen Fiskevårdsplan Kultsjöåns FVO Styrelsen Version 2014 Förord Gaskalite/Voullelite FVO bildades den 4 juni 2002 och ombildades till Kultsjöåns FVO den 23/9-2004 i och med att fastigheterna Kultsjöluspen

Läs mer

LIS-områden. Förslag. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen. En möjlighet att få bo och verka vid stranden

LIS-områden. Förslag. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen. En möjlighet att få bo och verka vid stranden LIS-områden Landsbygdsutveckling i strandnära lägen En möjlighet att få bo och verka vid stranden Förslag 2018-06-07 1 2 Innehåll Sedan tidigare beslutade LIS_områden... 5 Sörfjärden... 5 Norra och södra

Läs mer

FISKETURISTISK UTVECKLINGSPLAN

FISKETURISTISK UTVECKLINGSPLAN Pm FISKETURISTISK UTVECKLINGSPLAN 2005-06-08 Mats Andersson Bakgrund Eriksbergs säteri som förvaltas av Skogssällskapet utgör en unik anläggning ur många aspekter. Ett stort hägnat område med varierande

Läs mer

SMÅLÄNDSKA SPECIMENTÄVLINGEN

SMÅLÄNDSKA SPECIMENTÄVLINGEN Inbjudan till tävlingsåret 2011 Dags för laganmälan!! Så har det gått ett år igen och det är dags att skicka in en laganmälan för de som vill vara med i tävlingen även år 2011. Detta gäller både nya och

Läs mer

SPORTFISKE. 38 Maj 1992. Av RISTO o SEPPÄNEN Teckningar: THOMMY GUSTAVSSON

SPORTFISKE. 38 Maj 1992. Av RISTO o SEPPÄNEN Teckningar: THOMMY GUSTAVSSON Gädda, gös, abborre, insjööring, harr, regnbåge, havsöring och lax. Sammanlagt erbjuds bortåt 15 mil variationsrikt fiske från Hedemora i väster till havet i öster. Vi har tagit pulsen på Nedre Dalälven,

Läs mer

Gilla fiske. Grundkurs för dig som vill ha kul utomhus. Fiskeguide och lokala fisketips i Bureå.

Gilla fiske. Grundkurs för dig som vill ha kul utomhus. Fiskeguide och lokala fisketips i Bureå. Gilla fiske. Grundkurs för dig som vill ha kul utomhus. Fiskeguide och lokala fisketips i Bureå. Vad är grejen med fiske egentligen? Det finns inget generellt svar och förmodligen har alla fiskare olika

Läs mer

Välkomnande variationer och möjligheter

Välkomnande variationer och möjligheter Våra fiskevatten 2 Välkomnande variationer och möjligheter 42 långa mil havskust. 1 500 spegelblanka sjöar. 5 stora, kustmynnande älvar. Pratar vi om någon speciellt fiskeanpassad nationalpark? Nej, bara

Läs mer

Gotlands fiske.

Gotlands fiske. Gotlands fiske 33 fiskelicenser (fiskefartyg) 27 fiskelicensinnehavare, dvs. 6 st har två båtar Medelålder 56,2 år 1 personlig licens (för fiske i Mälaren) 4 fartyg över 15 m 3 trål, 1 garn 2 fartyg mellan

Läs mer

Gädda i Göteborg Gös i Sibbofjärden Abborre i Karlstad INBJUDAN. foto: Jonas Nordigårds

Gädda i Göteborg Gös i Sibbofjärden Abborre i Karlstad INBJUDAN. foto: Jonas Nordigårds Gädda i Göteborg Gös i Sibbofjärden Abborre i Karlstad INBJUDAN foto: Jonas Nordigårds VM i AUSTRALIEN 2013 vinn kvalet och få en plats på VM! INBJUDAN Runt om i världen växer intresset för kajakfisket

Läs mer

Miens fiskevårdsområdesförening har till uppgift att verka för fiskets främjande och handla frågor kring fiske i Mien och tillhörande vatten.

Miens fiskevårdsområdesförening har till uppgift att verka för fiskets främjande och handla frågor kring fiske i Mien och tillhörande vatten. Miens Fiskevårdsområde Miens fiskevårdsområde, Miens FVO, bildades den 27/4 1989. Fiskevårdsområdet är organiserat som en ideell förening. Antalet innehavare av fiskerätt är ca. 100 personer dessutom finns

Läs mer

www.hallesjo.se Välkommen till Hällesjö

www.hallesjo.se Välkommen till Hällesjö www.hallesjo.se Välkommen till Hällesjö Lite om Hällesjö Byn Hällesjö ligger naturskönt i Bräcke kommun, på gränsen till Ragunda kommun i östra Jämtland och 10 mil från Östersund, Sundsvall och Sollefteå.

Läs mer

Nummer 3 Vecka NR 3, 2018

Nummer 3 Vecka NR 3, 2018 Nummer 3 Vecka 18 31 2018 NR 3, 2018 Wow, vad spännande det ska bli att åka ut och fiska! Ja, det blir ett härligt äventyr! Skepp ohoj, landkrabbor! Kasta loss! Lugn i stormen, Mica. Det finns en del att

Läs mer

Gula Kortet. 58 vatten i Göteborgsregionen

Gula Kortet. 58 vatten i Göteborgsregionen Gula Kortet 58 vatten i Göteborgsregionen Innehåll Gula Guiden, förord...3 Id, mört, färna... 4 Björkna, braxen...5 Gädda, abborre, gös... 8 Fiskeregler Gula Kortet...9 Delsjöområdet... 10 Göteborgs inre

Läs mer