Gula Kortet. 58 vatten i Göteborgsregionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gula Kortet. 58 vatten i Göteborgsregionen"

Transkript

1 Gula Kortet 58 vatten i Göteborgsregionen

2 Innehåll Gula Guiden, förord...3 Id, mört, färna... 4 Björkna, braxen...5 Gädda, abborre, gös... 8 Fiskeregler Gula Kortet...9 Delsjöområdet Göteborgs inre vatten Fiskevattensförteckning Gula Kortet Vättlefjäll Sörbergen - området söder om Lärjeån Lerum-Härskogen...22 Regnbåge, sutare, karp...24 Härryda-Mölndal...26 Lax, öring...28 Harr, röding, sik...29 Gula Kortets rekord (uppdaterade 11/6 2014) Region Väst/Göteborg För mer information ring eller gå in på Sportfiskarna 2014 Illustrationer: Wilhelm von Wright Linda Nyman, sid 24

3 Gula Guiden vägen till ett bättre fiske. Visionen om ett bättre och enklare fiske Sportfiskarna hade redan 1978 en vision om att man inte skulle behöva en hel kortlek med fiskekort för att fiska i Göteborgsregionen. Visionen kom att kallas Gula Kortet. Vi tyckte också att ungdomar under 16 år skulle kunna fiska helt gratis som en grund för goda fritidsvanor och ett tidigt naturintresse. Vattnen på Gula Kortet skulle vara många, välskötta och fiskrika. Dagens Gula Kort Gula Kortet är idag ett bättre fiskekort än någonsin tidigare. När du löst ditt fiskekort kan du med nyfikenheten som kompass fiska dig igenom hela 58 olika fiskevatten. Självklart får du också fritt ta med dig din familj på fisketuren och ungdomar under 16 år får fiska utan fiskekort, men enligt samma regler som andra. I den Gula guide som du just nu håller i din hand hittar du beskrivningar över fiskevattnen. För att lättare hitta till fiskevattnen är den kartbok, med djupkartor över sjöarna, som kan köpas hos oss och vissa butiker den bästa hjälpen. Annars kan Gröna kartan som kan köpas i bokhandeln eller kartorna på internet vara en bra hjälp. Vatten- och fiskevård för ett bättre fiske För att motverka försurningen och skapa en bra vattenkvalitet sprids årligen flera hundra ton kalk i Gula Kortets vatten. För att laxen och havsöringen skall kunna vandra upp i vattendragen har vi byggt och underhåller fiskvägar förbi dammar och andra hinder. Tidigare var det t.ex. tvärstopp för fisken 300 m upp i Lärjeån, men nu kan den vandra 2 mil upp i ån. Utöver att flera fiskvägar byggts så har hundratals ton med lekgrus och sten lagts ut på flera områden i Lärjeån för att förbättra beståndet av lax och öring. Ett särskilt projekt med återintroducering av flodpärlmussla har dragits igång för att återställa en ursprunglig fauna. Naturliga och utplanterade fiskarter På Gula Kortet kan du finna några av regionens bästa vatten för fiske efter gädda, abborre, gös, havsöring och karpfiskar. I många av sjöarna finns också inplanterade arter som regnbåge, öring, harr och karp. Med andra ord kan du aldrig vara riktigt säker på vad som hugger i andra änden av linan. Fiskeregler är också fiskevård Visst finns det fiskeregler för Gula Kortet. Dessa är till för att fisken skall få bästa möjlighet att leka och växa sig stor samt förstås för att du och alla andra skall få ett bättre och trevligare fiske. Våra fisketillsynsmän kontrollerar inte bara fiskekorten utan hjälper dig gärna tillrätta och ger aktuella fisketips. Här får du hjälp I sportfiskebutikerna kan du ladda rullen med lina samt få tips om de bästa betena och fiskesätten. På Sportfiskarnas regionkontor kan du prata med oss om allt som rör Gula Kortet, fiskevården och fisket. Här arrangeras också föredrag, flugfiskekurser, sommarfiskeskolan och mycket mer. Välkommen till Gula Kortets vatten! Sportfiskarna Sjölyckan, Göteborg 3

4 Gula Kortets fiskarter Id (Leuciscus idus) Iden kan förväxlas med färna och små exemplar med mört, men iden har gula ögon och små fjäll. Lever ofta i större vattendrag och kan bli flera kilo. Fångas framförallt på mete men även spinn och fluga. Finns i alla rinnande vatten inom Gula Kortet. Svenskt rekord: 3,718 kg, Flästasjön, Gävleborg Gula Kortet-rekord: 2,72 kg, Göta älv Mört (Rutilus rutilus) Vår vanligaste karpfisk och en viktig bytesfisk för rovfisken. Känslig mot försurning. Känns igen från övriga karpfiskar på sina silverglänsande fjäll, röda fenor och ögon. Populäraste agnfisken vid ismete. Kan bli över kilot men är vanligen småvuxen. Fångas på mete med mask, majs, maggot eller brödbeten. Mört finns i ett flertal Gula Kortetvatten. Störst chans till grov mört har du i Vallgraven och andra näringsrika sjöar och vattendrag. Svenskt rekord: 1,726 kg, Högträsk, Lappland Gula Kortet-rekord: 0,98 kg, Säveån Färna (Leuciscus cephalus) Färna liknar iden och även mört men är mer spolformad, har stora fjäll och gula ögon. Metas mest men kan nappa på drag och fluga. Den är framförallt knuten till rinnande vatten och förekommer sparsamt i Göta älv och tillrinnande vattendrag. Svenskt rekord: 3,578 kg, Emån, Småland Gula Kortet-rekord: 3,420 kg, Säveån 4

5 Björkna (Blicca bjoerkna) Kanske en doldis för de flesta, men förekommer rikligt i vissa vatten. Liknar braxen men är oftast mindre och har rödaktiga fenor och silverfärgad kropp. Finns både i sjöar och svagt rinnande vatten och förekommer i Gula Kortet-vattnen främst i Vallgraven, Göta älv och Säveån vid Partihallarna. Fångas uteslutande på mete. Svenskt rekord: 1,48 kg, Dalälven Gula Kortet-rekord: 0,8 kg, Säveån Braxen (Abramis brama) Braxen har en högrest kropp med bronsfärgade stora fjäll. Kan bli över 6 kg. Finkammar botten på mask, snäckor och annat matnyttigt. Fångas på mete med mask och andra beten. Finns i långsamt flytande vattendrag som Vallgraven, Säveån vid Partihallarna och Göta älv, men även i några av Gula Kortets sjöar. Svenskt rekord: 7,96 kg, Bysjön, Skåne Gula Kortet-rekord: 5,35 kg, Gullbergsån 5

6 Gula Kortets kartbok :: Djupkartor till de flesta av Gula Kortets sjöar, perfekt för att hitta grund och djuphålor :: Orienteringskartor till samtliga Gula Kortets vatten Finns att köpa på Sjölyckan Dessa företag stöder Sportfiskarnas fiskevårdsarbete 6

7 Vill du ha renare vatten och bättre fiske? då ska du bli medlem i Sportfiskarna! Några exempel på vad vi dagligen jobbar med för att du ska ha ett bra fiske i friska och rena fiskevatten: Vi återskapar våtmarker och bygger gäddfabriker. Vi sätter press på vattenkraften att bygga fiskvägar. Vi ser till att försurade vatten kalkas. Vi köper ut fasta fisken så att laxen kan vandra fritt upp i älvarna. Vi arbetar för att stoppa industrifiskets härjningar och få tillbaks fiskbestånden i Västerhavet. Tusentals barn och ungdomar får komma ut och fiska. Det ser vi till. En medlemstidning från Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund Nr 1/2014 En medlemstidning från Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund 1/ Storfiskar En medlemstidning från Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund Nr 2/ EU-SPECIAL En medlemstidning från Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund 2/2014 FRÅN ÅRET SOM GÅTT! RESUMÉ 2013 VÄLJ RÄTT FISKEBÅT ANORDNING SOM FÖRBÄTTRAR FISKVANDRING Harren SPINNFISKETS GRUNDRECEPT FISKELUFF PÅ NORDKALOTTEN - Livet förs vidare En medlemstidning från Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund 3/2014 Medlemstidning och andra förmåner Medlemmar får tidningen Svenskt Fiske hem i brevlådan! Varje nummer är fullmatat med fiskeläsning. Olycksfallsförsäkring vid allt fiske och rabatt i många fiskebutiker. En medlemstidning från Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund Nr 3/ VEM Vätternröding SKA DU RÖSTA PÅ? TACKELSPECIAL SVENSKA REKORDFISKAR Bland annat det här jobbar vi med på Region Väst: Förbättra fisket i sjöar och vattendrag Skapa världens bästa havsöringssfiske genom bättre fiskevård och att få bort nätfisket i strandzonen Återintroducering av flodpärlmussla Sommarfiskeskola för barn och ungdomar Kalkning i Göteborgs kommun, biotopkarteringar, inventeringar, fiskevårdsplaner och västerhavsfrågor Gå in på och bli medlem nu! 7

8 Gula Kortets fiskarter Gös (Sander lucioperca) Trivs bäst i större näringsrika vatten med god tillgång på exempelvis löja, mindre mört eller nors. Fiskas ofta nattetid i frivattnet med wobbler, men fångas utmärkt även på mete eller släpad betesfisk från båt. Största gösarna och beståndet finns i Rådasjön, men förekommer även i Stora och Lilla Delsjön, samt Stensjön. Minimimåttet är 50 cm. Svenskt rekord: 12,007 kg, Bråviken, Östergötland Gula Kortet-rekord: 9,1 kg, Rådasjön Abborre (Perca fluviatilis) Abborren är ofta inträdesbiljetten till ett livslångt fiskeintresse. Känns lätt igen på sina grönsvarta ränder och starkt röda fenor. Den kan fiskas med alla fiskemetoder året runt och nappar på de flesta typer av beten. Den populäraste pimpelfisken. Bildar i näringsfattiga vatten ett småvuxet tusenbrödrabestånd, men kan bli väl över kilot i många vatten om det finns bytesfisk i lämplig storlek. Finns i nästan alla Gula Kortets vatten. Stora abborrar över ett kilo har fångats i bland annat Göta och Nordre älv, Sävelången, Delsjöarna och Hamnkanalen. Svenskt rekord: 3,15 kg, Hällers myr, Bohuslän Gula Kortet-rekord: 1,935 kg, Kåsjön Gädda (Esox lucius) Gäddan kan inte förväxlas med någon annan fisk. Förekommer i sjöar och vattendrag utom i strida forsar. En utpräglad rovfisk som inte drar sig för att ta stora byten. Kan bli över 20 kg och över 130 cm lång. Fiskas mest med spinn och trolling med stora drag eller mete med agnfisk. Största gäddorna finner du i näringsrika vatten med gott om stor betesfisk, som Nordre och Göta älv, Sävelången, Härsjön och Hornasjön, men även de mindre sjöarna kan hålla stora gäddor. Svenskt rekord: 19,34 kg, Vättern Gula Kortet-rekord: 16,5 kg, Sävelången 8

9 Fiskeregler för Gula Kortet Högst två spön/person. Vid karpfiske får fler spön användas (all laxfisk som fångas vid karpfiske skall återutsättas). Kortinnehavarens familjemedlemmar, d.v.s. make/ maka, sambo samt hemmaboende barn t.o.m. 19 år, äger rätt att följa med kortinnehavaren och delta i fisket med egna redskap. Ungdomar under 16 år får fiska utan fiskekort i samtliga Gula Kortets vatten enligt samma regler som gäller för kortinnehavare. Följande minimimått gäller: Gös 50 cm Lax 45 cm Öring 45 cm i vattendrag, 35 cm i sjöar (45 cm i Sävelången och St Härsjön) Röding 40 cm Vid trollingfiske får inte ytparavan användas. Fiske efter lax och öring får ske under tiden 1/4 t o m 30/9 i alla rinnande vattendrag. Undantag: I Göta älv och Nordre älv får fisket efter lax och öring fortgå t.o.m. den 14/10 (Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter). I övriga vatten är öring tillåten året runt, förutom i Sävelången. Ryckfiske och fiske i laxtrappor och fiskvägar är alltid förbjudet. Fiske från badplatser är under badsäsongen förbjudet. Tomtmark och stängslat område får ej beträdas. Bilkörning på privata vägar är ej tillåtet. Fiske från båt är tillåtet i flera av Gula Kortets fiskevatten, vilket anges i fiskevattensförteckningen. I alla Gula Kortets vatten är fiske från flytring tillåtet. I förteckningen anges också i vilka sjöar där fiske med angeldon från is är tillåtet (max 8 st/fiskekort). Som angeldon räknas även ismetespö. All laxfisk som fångas vid angeldonsfiske skall återutsättas. För laxartad fisk får fångas högst 2 fiskar/kort/ dag. För sik gäller dock en rekommendation om max 10 fiskar/kort/dag. Karp och ål, samt utlekt lax och öring skall alltid återutsättas. För abborre resp. gös finns en rekommendation om ett maximimått på 40 resp. 80 cm, d.v.s. att fisk över dessa längder ska återutsättas. Tänk på hanteringen. Specialbestämmelser Fångst av lax ska rapporteras till Sportfiskarna. I Sävelången gäller för öring samma regler som för havsöring, det vill säga minimimått 45 cm och fisketid 1/4-30/9. I Lärjeån är allt fiske förbjudet från den 1 oktober till och med den 31 mars. Endast fiske med traditionell flugfiskeutrustning är tillåtet i Östra Långvatten (G40), St. Björketjärn (G41) och Bredvatten (G42). Skyltar vid vatten och anvisningar från fisketillsyningsmän äger samma giltighet som dessa regler. Övriga detaljbestämmelser, se respektive vattenbeskrivning i guiden, samt uppdateringar på vår hemsida. För övergripande fiskebestämmelser, se: Fiskereglerna gäller vid laga ansvar 9

10 Delsjöområdet - Öjersjö Ett fantastiskt naturområde nära Göteborgs centrala delar. Fina gång- och cykelvägar gör området lättillgängligt. Vissa natur reservatbestämmelser gäller för Delsjöområdet. Exempelvis är det inte tillåtet att göra upp eld på andra plat s er än anvisade eldstäder. Inom Delsjöområdet finns flera fina fiskesjöar. I Stora Delsjön kan man hyra båt av Sportfiskarna vid Sjölyckan. G1 Stora Delsjön En 140 hektar stor skogssjö. Stora Delsjön har ett fint fiske efter stor abborre, den största som har fångats vägde över 2 kg och inte minst isfisket är bra. Karpfisket har gett karp upp till 14,48kg. Det är absolut förbjudet att avliva karp, den skall ovillkorligen återutsättas. Sommartid är metet efter sutare i vikarna mycket bra med vikter upp till 2 kg. Vid Sjölyckan finns bryggor för rullstolsbundna. Fiske från Sportfiskarnas uthyrningsbåtar är tillåtet, däremot inte från övriga båtar, kanoter och liknande. Angeldonsfiske är tillåtet. Enstaka regnbågar kan förekomma. Arter: abborre, gös, gädda, braxen, sutare, karp, lake, nors, mört mm. G38 Lilla Delsjön En av Gula Kortets absolut bästa fiskesjöar! 1500 meter lång och ca 500 meter bred. Lilla Delsjön utgör liksom Stora Delsjön vattentäkt för Göteborg. Vatten pumpas i en lång bergtunnel från Göta älv upp till Lilla Delsjön strax öster om udden på norra sidan av sjön. Härifrån rinner vattnet genom kanalen mellan Delsjöarna. Strömsättningen gör isen förrädisk på vintern, då det är fråga om stora vattenmängder som pumpas genom sjöarna. Vattnet från Göta älv är mycket näringsrikt varför det blir goda förutsättningar för fisken i Lilla Delsjön att bli både talrik och snabbväxande. Flera gösar har fångats och abborrar uppemot två kilo förekommer. I viken intill vattenutsläppet fångas årligen många sutare. Fiske från Sportfiskarnas uthyrningsbåtar är tillåtet, däremot inte från övriga båtar, kanoter och liknande. Båtar finns att hyra på Sjölyckan. Angeldonsfiske är tillåtet. Enstaka regnbågar kan förekomma. Arter: abborre, gös, gädda, braxen, sutare, karp, lake, mört mm. P2 Prästtjärn Prästtjärn i Partille kommun är en fin tätortsnära liten skogssjö som har ett abborrbestånd och där regnbåge dessutom planteras in. Fina vandringsstigar till och runt sjön gör den lättillgänglig! Arter: abborre, regnbåge. 10

11 G2 Härlanda Tjärn Knappt 20 hektar stor. Ganska näringsrik sjö i Delsjöområdet vid stadsdelen Björkekärr. Tät vass runt sjön försvårar fisket. På östra sidan finns badbryggor som dock inte får användas för fiske under badsäsong. På västra sidan finns en fiskebrygga, som är en populär meteplats där både sutare och karp brukar fångas, största karp 17,22 kg. Det är absolut förbjudet att avliva karp, den skall ovillkorligen återutsättas. I Härlanda tjärn finns det ett bra gäddbestånd, den största som har fångats vägde 15,8 kg. Fiske från båt är ej tillåtet. Angelfiske tillåtet. Arter: abborre, gädda, sutare, mört, karp, regnbåge, sarv. P1 Kåsjön En ca 100 hektar stor klarvattensjö delvis omgiven av bebyggelse men i den västra delen gränsar sjön till Delsjöområdet och har vildmarkskaraktär. Mycket bra abborrvatten, inte minst från isen. Gula Kortetrekordet på nästan 2 kg är taget här. Gula Kortets rekordål på 2,7 kg fångades också här, men idag är fiske efter ål förbjudet. Allt fiske från badplatser är förbjudet året om. På övriga platser har badande företräde. Tänk på att respektera tomtmark. Båtfiske tillåtet. Arter: abborre, gädda, mört, sutare. G40 Västra Långvattnet Västra Långvattnet ligger strax norr om Lilla Delsjön och det går en cykelväg ända fram till sjön om man kommer från det hållet. Man kan också ta cykelvägen från Härlanda tjärn, men då får man gå sista biten via en lång trappa. Västra Långvattnet har ett bestånd av abborre, men inplanteringar av regnbåge görs också varje år. Även enstaka öringar förekommer. Inget angeldonsfiske eller båtfiske är tillåtet, däremot får man använda flytring som i alla Gula Kortets vatten. Badande har företräde under sommaren. Arter: abborre, regnbåge. G40 Östra Långvattnet Östra Långvattnet har ett bestånd av abborre, men inplanteringar av regnbåge görs varje år. Även enstaka öringar förekommer. OBS! Endast fiske med flugspö tillåtet. Vintertid är pimpel från is tillåtet. Arter: abborre, regnbåge. G41 Stora Björketjärn Stora Björketjärn har ett bestånd av abborre, men inplanteringar av regnbåge och öring görs varje år. OBS! Endast fiske med flugspö tillåtet. Vintertid är pimpel från is tillåtet. Arter: abborre, regnbåge. 11

12 Göteborgs inre vatten G3 Sisjön Sisjön, ca 30 ha stor, ligger i sydvästra Göteborg, ca 2 km söder om Sisjöns industriområde. Sisjön är en populär badsjö, så visa där för stor hänsyn till badande vid fiske. Fiske från bryggorna är förbjudet under badsäsong. I sjön finns ett bra abborrbestånd, som framförallt vintertid ger ett fint fiske. Största abborre som har fångats vägde 1,6 kg. Regnbåge och öring kan ibland planteras ut. Fiske från båt är ej tillåtet. Angeldonsfiske är tillåtet. Arter: abborre, regnbåge, gädda, öring. G4 Oxsjön Oxsjön ligger 2 km söder om Sisjön inom Sandsjöbackaområdet, ca 1 km norr om Brottkärrsmotet vid Säröleden. Oxsjön är knappt 20 hektar stor. Här finns både gädda och abborre. Fiske med angeldon är tillåtet, däremot ej fiske från båt. Arter: abborre, gädda. G5 Svarte Mosse Svarte Mosse ligger i Biskopsgården på Hisingen. Svarte Mosse är ca 6 hektar stor, väldigt grund och kraftigt igenväxt. Svarte Mosse var tidigare en av landets bästa karpsjöar. Tyvärr dog nästan all fisk av syrebrist vintern 1994 och vintern Beståndet av karp är mycket svagt. Det är absolut förbjudet att avliva karp, den skall ovillkorligen återutsättas. Största karpen som har fångats i sjön vägde 16,2 kg (1993) och största rudan 1,3 kg. Nu har fiskbeståndet återhämtat sig och det är periodvis bra fiske, men vegetationen försvårar fisket. I Svarte Mosse finns också en hel del fåglar varför stor försiktighet måste iakttas vid fisket. Fåglar sväljer småsten för sin matsmältning. Sänken i form av blyhagel har förvillande likhet med småsten och fåglarna sväljer även dessa. När blyet kommer in i fåglarnas matsmältningsorgan löses metallen upp och fåglarna kan förgiftas. Med anledning härav får sänken av bly inte användas i Svarte Mosse. Kasserade linor får här liksom vid andra fiskevatten ej slängas på fiskeplatsen. Fiske från båt och fiske med angeldon är ej tillåtet. Arter: ab bor re, gädda, mört, ruda, karp. G6 Klare Mosse En liten tjärn - bara ca 100 m lång - på centrala Hisingen. Klare Mosse ligger ca 100 meter norr om Björlandavägen, ca 500 meter väster om korsningen Björlandavägen - Sommarvädersgatan. Klare Mosse ingår i Osbäckenprojektet och röjningar runt tjärnen har underlättat fiskemöjligheterna. Ett litet fint vatten för mete efter ruda och mört. Rudan är mycket talrik men småvuxen. Fiske från båt eller fiske med angeldon är ej tillåtet. Arter: abborre, ruda, mört. 12

13 G8 Vallgraven - Kanalerna Mitt inne i centrala Göteborg går det numera att bedriva ett framgångsrikt sportfiske. Med lite tur går det till och med att fånga en lax. Den största lax som hittills har fångats vägde 11,8 kg (avelsfiske). Vid det årliga Vallgravsmetet har genom åren fångats närmare 20 olika fiskarter, vilket visar på en stor artrikedom. Kända fiskeplatser i Göteborgs kanaler och Vallgraven är vid Fiskekyrkan, Trädgårdsföreningen, Slussen och Lejontrappan vid Brunnsparken. Vid Rosenlund och Stora Hamnkanalen finns otroliga mängder mört och abborre under vinterhalvåret. Abborrar på över 1,5 kg har fångats. Fiske med angeldon är förbjudet. Fisketid öring och lax 1/4-30/9. Arter: abborre, gädda, mört, id, braxen, öring, lax mm. En ny vandringsväg för fisk finns sedan 2013 vid Dämmet i Gårda, vilket underlättar passagen för alla fiskarter som vandrar i vattensystemet. Fiske är förbjudet i alla fiskvägar inom Gula Kortets vatten. Arter: abborre, gädda, mört, braxen, lax, regnbåge, öring mm. G10 Fattighusån Fattighusån är den grävda kanalen mellan Mölndalsån och Vallgraven. Ursprungligen grävdes kanalen för båttransporter och för att förse Vallgraven med friskt vatten. I Fattighusån finns samma fiskarter som i Mölndalsån. Fiske från båt och angeldonsfiske är förbjudet. Arter: abborre, braxen, gädda, öring, mört, lax. Fisketid lax och öring 1/4-30/9. G9 Mölndalsån/ Gullbergsån Fiskesträckan börjar nedströms Papyrus fabriksområde i Mölndal och slutar vid Mölndalsån/Gullbergsåns utlopp i Säveån vid Partihallarna (G 11). Mölndalsån var under många år helt fisktom, men genom ett omfattande miljö- och fiskevårdsarbete har fisklivet återvänt. Den fisk som gjort ån mest känd under senare år är laxen, upp till 50 laxar har fångats under ett och samma år. Numera sker det inga utsättningar av laxungar utan fisket baseras på ett eget självreproducerande laxbestånd. Fisketid lax och öring 1/4-30/9. G11 Partihallarna Fiskeområdet utgör nedre delen av Gullbergsån och Säveån vid utloppet i Göta älv. Uppströmsgräns utgörs av Gamlestadsbro. Området är en av regionens absolut bästa meteplatser, speciellt vid utflödet i Göta älv och vid Gullbergsån. Även öring och en och annan lax fångas varje år. Utlekt lax och öring skall släppas tillbaka. Båtfiske och angeldonsfiske är ej tillåtet. Arter: braxen, mört, lax, gädda, abborre, id, öring. Fisketid lax och öring 1/4-30/9. 13

14 G37 Amhults damm Dammen är ca 1 hektar stor och ligger intill det gamla flygledartornet uppe på berget vid f.d. Torslanda flygplats. Utbyggnad av ett nytt bostadsområde på berget har gjort dammen ännu mer attraktiv som fiskevatten. Fiske från båt och angeldonsfiske är ej tillåtet. Arter: mört, abborre, regnbåge. G14 Nordre älv Detta är ett mycket bra gäddvatten. Gäddorna finns inom hela den 17 km långa fiskesträckan - totalt ca 500 hek tar fiskevatten. Gäddorna är både talrika och storvuxna. Under senare år har antalet fångade storgäddor minskat varför vi rekommenderar att alla gäddor över 100 cm återutsätts för att åter bygga upp beståndet av riktigt stora gäddor. Gäddfisket börjar när isflaken glesnar och krokusen börjar att blomma. Fisket är bäst i Nordre älv om man har tillgång till båt, men vid några ställen går det att komma åt från land. Vid Kungälv, Kornhall, Ragnhildsholmen och vid Kippholmen finns det strandfiskeplatser. Bland bra fiskeplatser för gädda kan nämnas sträckorna uppströms och nedströms Skärmarna, utmed vasskanterna. Uppströms järnvägsbron på Hisingsidan vid grundet är det en säker ståndplats. Vid Munkholmens sydspets har flera storgäddor fångats. Vid vassarna mellan Kippholmen och Kornhalls färja på Hisingsidan är gäddfisket ibland mycket givande. Även lax och öring vandrar genom Nordre älv och vid grunden nedanför Fästningsholmen tas årligen såväl lax som öring. I mynningsområdet fångas åtskilliga havsöringar på sportfiske. Ålfiske är numera förbjudet. Bra sikfiske i mynningen (okt- nov). Det är i Nordre älv som de allra största metefiskarna finns, t ex braxen, sarv och mört. Enkilosabborrar är vanliga och även tvåkilos förekommer. Båtfiske är tillåtet. Fisketid öring och lax 1/4-14/10. Minimimått lax och öring 45 cm. Det är absolut förbjudet att angöra i konstruktionen för Skärmar na (fjärrstyrd reglering). Arter: gädda, abborre, braxen, mört, öring, lax, sik, skrubba, id, sarv mm. Fiskegräns Den yttre gränsen för fiskekortet är densamma som sötvattensgränsen i mynningen, det vill säga en linje dragen från västligaste udden av Kalhed Näsa (Kali Näsa) på Hisingen till västligaste udden av Klubbenäs på fastlandet, 14

15 G13 Göta älv Göta älv är vårt största vattendrag med en total längd på 72 mil från källflödena i Norge till mynningen i havet. Medelvattenflödet är 575 kubikmeter/sek. 1/3 rinner i Göta älvgrenen genom Göteborg och 2/3 genom Nordre älv. Längden på Gula Kortet-sträckan från Bohus/Kungälv till mynningen är 25 km och omräknat till yta 750 hektar, d v s det största fiskeområdet på Gula Kortet! Här finns fiskemöj ligheter som bara upptäckts till en mindre del. Ārligen stiger tusentals laxar i Göta älv. Var de stannar och var de är möjliga att fånga är ett nästan helt outforskat område! Vi vet att en del fångas i mynningsområdet mellan Älvsborgsbron och havet, en del inne i Göteborgs hamn. En del ståndplatser är dykdalberna utmed Ringön, bro pelarna vid Göta älvbron och järnvägsbron vid Tingstad. 9 kilo vägde den största rapporterade laxen, men vi vet att större har fångats. Bästa havsöringfisket finns i mynningsområdet mellan Älvsborgsbron och Älvsborgsön. Här anses västkustens bästa havsöringsfiske finnas! Kända platser är Röda Sten, Ryaverkets utsläpp, Hästevik och Vita gaveln vid Nya Varvet. Gäddfisket är knappt beprövat på sträckan. Från Marieholm och uppåt finns möjligheter till trolling. Vid taket på Tingstadstunneln på hisingsidan finns ett verkligt bra gäddställe. Här passerar strömmen förbi och det blir ett bakvatten i hamnbassängen över tunneln. Under hösten finns mycket stora chanser att få sik i Göteborgs hamn, där yttre delen av Sannegårdshamnen är bästa platsen. Vi rekommenderar en maxfångst på 10 sikar/ person/dag! Vid Eriksberg bedrivs främst under hösten ett framgångsrikt fiske efter vitling. Metet i Göta älv har enorm potential och här finns de flesta fiskarter, dessutom i verkligt stora storlekar. Några rapporterade fiskar: mört 0,93 kg, sarv 1,2 kg, id 2,46 kg, braxen 5,0 kg. Båtfiske är tillåtet. Minimimått lax och öring 45 cm. Fisketid öring och lax 1/4-14/10. Arter: abborre, gädda, öring, mört, lax, braxen, id, asp, skrubba, sarv, färna, sik, lake, vitling mm. Fiskegräns Den yttre gränsen för fiskekortet är densamma som sötvattensgränsen i mynningen, det vill säga en linje från nordligaste udden på Älvnabben vid Västerberget över Knippelholmens fyr till västra piren vid Arendals småbåtshamn på Hisingen. För fiske väster om Göta älvbron till mynningen i havet erfordras för närvarande inget fiskekort för sportfiske. Däremot gäller Gula Kortets regler med minimimått, fredningstider och högst två laxfiskar/dag mm. 15

16 Båtfiske tillåtet Röding Gula Kortets fiskevattensförteckning Öring Sutare Regnbåge Mört Lax Karp Gös Gädda Braxen Abborre Specialbestämmelser A tetåliteksifleg n Storlek Kartor med mera se grobetog/es. el. kartsidor i tele- katalog Göteborg Nr Vatten Kommun G 1 Stora Delsjön Göteborg 34,35 140ha a) X X X X X X X X G 2 Härlanda Tjärn Göteborg ha X X X X X X X G 3 Sisjön Göteborg/Mölndal ha X X X X X G 4 Oxsjön Göteborg ha X X X G 5 Svarte Mosse Göteborg 24 6 ha X X X X G 6 Klare Mosse Göteborg 24 1 ha X X G 7 Bergsjön Göteborg 27 4 ha X X X G 8 Vallgraven/Kanalerna Göteborg 32,33 6 km X X X X X X X G 9 Mölndalsån/Gullbergsån Göteborg/Mölndal 34,40 10 km X X X X X X X G 10 Fattighusån Göteborg 33 1 km X X X X G 11 Partihallarna Göteborg 34,26 1 km X X X X X X G 12 Lärjeån Göteborg 26 etc 20 km X X X X X X X G 13 Göta Älv Göteborg/Ale 26 etc 25 km X X X X X X X G 14 Nordre Älv Göteborg/Kungälv 6,7,8 18 km X X X X X X X G 15 St Kroksjön Göteborg 36 ha X X X X X X G 16 St Mölnesjön Göteborg ha X X X X X G 17 St Stentjärnen Göteborg 16 ha X X X X X G 18 Grästjärnet Göteborg 11 1 ha X G 19 Idtjärn Göteborg 11 1 ha X G 20 Gäddevatten Göteborg 15 ha X X X X G 21 Skrovtjärn Göteborg 3 ha X G 22 Surtesjön Göteborg/Ale ha X X X X X X G 23 Skyrsjön Göteborg 21 ha X X X X X X G 24 Lysevatten Göteborg/Ale 10 ha X X G 25 Trollsjön Göteborg 10 ha X X X

17 G 26 Björsjön Göteborg 49 ha X X X G 27 Hållsjön Göteborg 14 ha X X X X G 28 Långevatten (SV Högsjön) Göteborg 7 ha X X G 29 Rellsjön Göteborg 1 ha X G 30 Långevattnet (Sörbergen) Göteborg 11 7 ha X X X G 31 Smörvattnet Göteborg 5 ha X G 32 Igletjärn Göteborg/Partille 7 4 ha X G 33 Älsjön Göteborg/Lerum ha X X X G 34 Åkersjön Göteborg/Partille 4 ha X G 35 Holmesjön Göteborg/Lerum 41 ha X X G 36 Högsjön Göteborg 22 ha X X G 37 Amhults damm Göteborg 23 1 ha X X X G 38 Lilla Delsjön Göteborg ha a) X X X X X X X X G 39 Västra Långvattnet Göteborg 35 7 ha X X G 40 Östra Långvattnet Göteborg 35 5 ha X X X G 41 Stora Björketjärn Göteborg 35 2 ha X X X G 42 Bredvatten Göteborg 5 ha X X P 1 Kåsjön Partille ha X X X X X L 1 Sävelången Lerum/Alingsås ha X X X X X X X X L 2 Häcksjön Lerum 15 ha X X L 3 Tösjön Lerum XXa X X h 0 4 X L 4 L Stamsjön Lerum ha X X X X X X X L 5 St Härsjön Lerum/Härryda 290 ha X X X X X L 6 L Härsjön Lerum/Härryda 87 ha X X X X H 1 Hornasjön Härryda 136 ha X X X X H 2 Rådasjön Härryda/Mölndal 41, ha X X X X X X H 3 Skärsjön Härryda 46 ha X X X X X H 4 Yxsjön Härryda 104 ha X X X X H 5 Nordsjön Härryda/Mölndal 225 ha X X X X H 6 Östersjön Härryda/Mölndal 110 ha X X X X H 7 Gravsjön Härryda/Mölndal 45 ha X X X X X X M 1 Stensjön Mölndal ha X X X X X X X X P 2 Prästtjärn Partille 12 ha X X X a) Fiske från Sportfiskarnas uthyrningsbåtar tillåtet (telefon ) Läs mer på X X X X

18 Vättlefjäll I den nordöstligaste delen av Göteborg ligger i Vättle fjälls området. Sjöarna hade drabbats hårt av försurningen innan Sportfiskarna gjorde stora kalkningsinsatser och fiskinplanteringar. Här kan man fiska både gädda och abborre liksom öring, regnbåge och harr. Angelfiske är tillåtet i Surtesjön, Gäddevatten, St Stentjärn, Skyrsjön, Kroksjön, Hållsjön, St Mölnesjön, Stora och Lilla Björsjön. Fiske från båt är endast tillåtet i Surtesjön, Gäddevatten, Skyrsjön, St Stentjärnen och St Kroksjön. G12 Lärjeån Lärjeån ligger i nordöstra Göteborg och rinner ut i Göta älv. Fiskesträckan är ca 20 km lång upp till kommungränsen mot Lerum. I ån förekommer ett stationärt öringbestånd, och stora mängder havsöring vandrar upp varje år. Det finns åtskilliga fina fiskeplatser där de mest populära ligger vid Eriksbo, Lärjeholm och utloppet i Göta älv. Fisketid lax och öring 1/4-30/9. Fiske i laxtrapporna är alltid förbjudet. Båtfiske och angeldonsfiske i Lärjeån är förbjudet. Allt fiske är förbjudet i Lärjeån under tiden 1/10-31/3. Minimimått lax och öring 45 cm. Arter: abborre, gädda, öring, lax, regnbåge, mört, id, björkna, braxen mm. G15 St Kroksjön En vacker skogssjö med öar och vikar som ger fina naturupplevelser. Genom att hyra en kanot vid Vättlestugan kan man göra en riktig fiskesafari till St Kroksjön. Dessutom hör abborrfisket till det bästa i hela Vättlefjäll. Arter: abborre, gädda, mört. G16 Stora Mölnesjön Sjön ligger vid bostadsområdet Rannebergen. Utsättningar görs av regnbåge 2-3 gånger om året. I södra delen finns en iordningställd badplats. Under badsäsong har badande företräde till stranden, här lik som i Gula Kortets övriga sjöar. Arter: regnbåge, abborre, gädda, mört, karp. Karp skall omedelbart återutsättas. G17 St Stentjärnen En långsträckt sjö med i huvudsak klippstränder, utom i norr där stränderna är mer sanka. Arter: abborre, gädda, mört. G18 Grästjärnet En liten tjärn med ett bestånd av ganska småvuxen abborre. Arter: abborre. 18

19 G19 Idtjärn En liten sjö mitt inne bland radhusen för barnens abborrmete. Arter: abborre. G20 Gäddevatten Ca 15 hektar stor, relativt näringsfattig. En av de sjöar i Vättlefjäll där fisketrycket är som lägst. Arter: abborre, gädda. G21 Skrovtjärn En liten skogstjärn med tusenbröder och enstaka riktigt stora abborrar. Arter: abborre. G22 Surtesjön Störst bland Vättlefjälls Gula Kortet-sjöar med sina 100 hektar. En relativt grund bergsjö med klart vatten och många uddar och öar som ger varierade fiskemöjligheter. Arter: abborre, gädda, mört, karp. G24 Lysevatten En 7 hektar stor skogsjö med svårfiskade öringar. Främst är det flugfisket under sommarnätter som ger de största öringarna. Arter: öring, abborre. G25 Trollsjön En skogssjö något större än Lysevatten. I Trollsjön har de största öringarna i Vättlefjäll fångats, uppemot 2 kg. Här finns också ett skapligt abborrbestånd. Ganska tät vegetation längs stränderna försvårar flug fisket. Arter: abborre, gädda, öring. G26 Stora och Lilla Björsjön Dämda sjöar men med ett relativt bra abborr- och gäddbestånd. Arter: abborre, gädda. G23 Skyrsjön En sjö som är mera näringsrik än de flesta av Vättlefjälls Gula Kortet-sjöar. Detta beror på att det finns odlad mark i den nordvästra delen av sjön, vid trädgårdsmästeriet. Sjön är också tillgänglig för fiske från kanot som man kan hyra vid Vättlestugan. En fin vinterfiskesjö för både angel och pimpel. Arter: abborre, gädda, mört. 19

20 G27 Hållsjön En drygt 10 hektar stor skogssjö intill Rellsbovägen. Det finns några fritidshus vid sjön och de tomterna får inte beträdas. Här finns enstaka mycket stora öringar. Arter: abborre, gädda, öring. G28 Långevatten En liten fin och lättillgänglig skogssjö, dock försvårar vegetationen fisket. Långevatten är den av Gula kortets sjöar som har det bästa sutarefisket. Arter: sutare, öring. G29 Rellsjön Här finns chans att fånga skygga stora öringar. Arter: öring, sutare, mört. G35 Holmesjön Holmesjön är en av regionens vackraste sjöar. I sjön finns flera öar och omgivningen har stora likheter med Norrlands inland strax under fjällskogsområdena. Harr och öring har inplanteras fångades öringar över 3 kilo. De skygga, stora öringarna kommer in mot stränderna på natten. I Holmesjön finns också ett rikt abborrbestånd. Arter: abborre, harr, öring, regnbåge. G36 Högsjön I Högsjön finns ett talrikt abborrbestånd. Enstaka harrar kan finnas kvar efter de tidigare inplanteringarna. Numera planteras öring ut med jämna mellanrum. Det har rapporterats 2-kilosöringar. Det finns några fritidshus vid sjön, tomterna får inte beträdas. Arter: abborre, öring, regnbåge. 20

Eklövs Fiske och Fiskevård. Kävlingeån. Nätprovfiske 2015. Löddeån- Kävlingeån. Sid 1 (12)

Eklövs Fiske och Fiskevård. Kävlingeån. Nätprovfiske 2015. Löddeån- Kävlingeån. Sid 1 (12) Nätprovfiske 2015 Löddeån- Kävlingeån Sid 1 (12) INNEHÅLL 1 Inledning 3 2 Metodik 3 3 Resultat 3 3.1 Lokaler 3 3.2 Fångst 4 3.3 Jämförelse med tidigare fisken 7 3.4 Fiskarter 9 4 Referenser 12 Sid 2 (12)

Läs mer

Fiske i 2014/15. Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån

Fiske i 2014/15. Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån Fiske i 2014/15 Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån Sportfiske i Oskarshamn Oskarshamns kommun är omgärdat av spännande fiskevatten.

Läs mer

Munksjön-Rocksjön. Varierat fi ske i vildmark och stadsmiljö

Munksjön-Rocksjön. Varierat fi ske i vildmark och stadsmiljö Munksjön-Rocksjön Varierat fi ske i vildmark och stadsmiljö Rocksjön och Munksjön är två centralt belägna sjöar med goda fiskemöjligheter. Sjöarna tillhör de artrikaste i Jönköpings län och är kända för

Läs mer

Redovisning av delprojekt: Trolling

Redovisning av delprojekt: Trolling ALLMÄNT Redovisning av delprojekt: Trolling Trollingfiske Trollingfiske handlar om att dra beten efter en båt på olika djup och med varierande hastighet. Trolling handlar om att hitta fisk. Presentera

Läs mer

BERGSJÖ GNARP HARMÅNGER HASSELA ILSBO JÄTTENDAL

BERGSJÖ GNARP HARMÅNGER HASSELA ILSBO JÄTTENDAL BERGSJÖ GNARP HARMÅNGER HASSELA ILSBO JÄTTENDAL Gradin Text & Bild AB, 2014 Välkomna till Nordanstigs Fiskevårdsområden Fiskemöjligheterna är mycket goda i Nordanstigs kommun. Vi har sex fiskevårdsområden

Läs mer

SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN

SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN Historik En del äldre uppgifter från bildandet av Furusjön, Kiasjön och Badebodaåns gemensamhetsfiske från början av 1940-talet visar att ett visst sportfiske förekom redan

Läs mer

Upplåtelse och regler för fiske inom Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområde (FVO)

Upplåtelse och regler för fiske inom Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområde (FVO) Upplåtelse och regler för fiske inom Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområde (FVO) Beslut om att anta föreliggande dokument har fattats på Munksjön-Rocksjöns FVO årsstämma 2014-05-05. De ändrade reglerna gäller

Läs mer

Fiskevårdsplan för Kiasjön m.fl. sjöars FVOF

Fiskevårdsplan för Kiasjön m.fl. sjöars FVOF FISKEVÅRDEN Fiskevårdsplan för Kiasjön m.fl. sjöars FVOF Historik Fiskevården i Kiasjöns m.fl. sjöars FVO (tidigare Furusjöns, Kiasjöns och Badebodaåns gemensamhetsfiske fram till 1967) har historiskt

Läs mer

SP RTFISKE I STOCKHOLMS STRÖM

SP RTFISKE I STOCKHOLMS STRÖM SP RTFISKE I STOCKHOLMS STRÖM UPPLEV FISKELYCKAN I STORSTADSMILJÖ Välkommen till det fria handredsk Ett 30-tal fiskarter gör Strömmen till det artrikaste fiskevattnet i stockholmsregionen. Mest omtalat

Läs mer

Regler för sportfiske 2013

Regler för sportfiske 2013 Regler för sportfiske 2013 Gunnarvattnets fvo, Valsjöns fvo & Rörvattnet-Skogsjö fvo i samarbete med Ta chansen att vinna 3 000 kr - skicka in din bästa fiske- eller naturbild tagen i området Läs mer på

Läs mer

Flugfiska i Åsele Av Lars Norberg

Flugfiska i Åsele Av Lars Norberg Flugfiska i Åsele Av Lars Norberg Att fiska med fluga i Åsele i ord och bild och sammansatt av min och mina fiskebröder Ove E och Björn P:s upplevelser under en period av nästan 20 års flugfiske inom kommunens

Läs mer

Kungsbackaån M E R Ä N B A R A VAT T E N. Kungsbackaåns vattenvårdsförbund

Kungsbackaån M E R Ä N B A R A VAT T E N. Kungsbackaåns vattenvårdsförbund Kungsbackaån M E R Ä N B A R A VAT T E N Kungsbackaåns vattenvårdsförbund 2 På väg mot hav och fjord GÖTEBORG Mölnlycke Björröd Bollebygd Benareby Stora Bugärde Rävlanda Kållered Eskilsby och Snugga Hällingsjö

Läs mer

LAX- LEXIKON LAXENS OLIKA STADIER OCH UTSEENDE

LAX- LEXIKON LAXENS OLIKA STADIER OCH UTSEENDE LAX- LEXIKON LAXENS OLIKA STADIER OCH UTSEENDE Lekfärgad hanlax Inför leken mognar hanlaxens färg allt mer, ibland till och med åt det svarta hållet, och skinnet blir robustare. Kulören varierar från olika

Läs mer

UTFÖRT AV: Gulhan Sert, Elin Jakobsson, Robert Gadomski, Emelie Kinbom HANDLEDARE: Björn Nelehag

UTFÖRT AV: Gulhan Sert, Elin Jakobsson, Robert Gadomski, Emelie Kinbom HANDLEDARE: Björn Nelehag UTFÖRT AV: Gulhan Sert, Elin Jakobsson, Robert Gadomski, Emelie Kinbom HANDLEDARE: Björn Nelehag Innehållsförteckning INLEDNING...3 FAKTA OM ALBYSJÖN...4 TYRESÖ FISKEVÅRDSFÖRENING...5 ABBORRE...6 BJÖRKNA...7

Läs mer

Kinnekulle och Sunnanå 2010

Kinnekulle och Sunnanå 2010 Trollingtävlingarna Kinnekulle och Sunnanå 21 Samt en skattning av trollingfisket i Vänern perioden 1997 29 Mikael Johansson & Magnus Andersson Dnr 26-211 Kort resumé av 21 års resultat Data från trollingträffarna

Läs mer

Gilla fiske. Grundkurs för dig som vill ha kul utomhus. Fiskeguide och lokala fisketips i Burträsk.

Gilla fiske. Grundkurs för dig som vill ha kul utomhus. Fiskeguide och lokala fisketips i Burträsk. Gilla fiske. Grundkurs för dig som vill ha kul utomhus. Fiskeguide och lokala fisketips i Burträsk. Vad är grejen med fiske egentligen? Det finns inget generellt svar och förmodligen har alla fiskare

Läs mer

Fiskevårdsplan. Bergsjöns FVO. Styrelsen

Fiskevårdsplan. Bergsjöns FVO. Styrelsen Fiskevårdsplan Bergsjöns FVO Styrelsen Version 2014 Förord Området ligger efter Sagavägen (Ö-vik -Norge) cirka 2mil väster om Dikanäs, samt 12 mil norr Vilhelmina tätort. Fisket omfattar sjöarna Saksensjön,

Läs mer

Gilla fiske. Grundkurs för dig som vill ha kul utomhus. Fiskeguide och lokala fisketips i Skellefteå.

Gilla fiske. Grundkurs för dig som vill ha kul utomhus. Fiskeguide och lokala fisketips i Skellefteå. Gilla fiske. Grundkurs för dig som vill ha kul utomhus. Fiskeguide och lokala fisketips i Skellefteå. Vad är grejen med fiske egentligen? Det finns inget generellt svar och förmodligen har alla fiskare

Läs mer

Gilla fiske. Grundkurs för dig som vill ha kul utomhus. Fiskeguide och lokala fisketips i Bergsbyn, Ursviken och Skelleftehamn.

Gilla fiske. Grundkurs för dig som vill ha kul utomhus. Fiskeguide och lokala fisketips i Bergsbyn, Ursviken och Skelleftehamn. Gilla fiske. Grundkurs för dig som vill ha kul utomhus. Fiskeguide och lokala fisketips i Bergsbyn, Ursviken och Skelleftehamn. Vad är grejen med fiske egentligen? Det finns inget generellt svar och förmodligen

Läs mer

Gilla fiske. Grundkurs för dig som vill ha kul utomhus. Fiskeguide och lokala fisketips i Kåge.

Gilla fiske. Grundkurs för dig som vill ha kul utomhus. Fiskeguide och lokala fisketips i Kåge. Gilla fiske. Grundkurs för dig som vill ha kul utomhus. Fiskeguide och lokala fisketips i Kåge. Vad är grejen med fiske egentligen? Det finns inget generellt svar och förmodligen har alla fiskare olika

Läs mer

STRATEGI FÖR UTVECKLING AV SPORTFISKET I MOTALA STRÖM

STRATEGI FÖR UTVECKLING AV SPORTFISKET I MOTALA STRÖM STRATEGI FÖR UTVECKLING AV SPORTFISKET I MOTALA STRÖM Referensgruppen för strömmenfisket SAMMANFATTNING Kommunstyrelsen beslutade 2000-01-10 att Kultur- och fritidsnämnden skulle tillsätta en referensgrupp

Läs mer

Gemensamt fiskekort. Storuman

Gemensamt fiskekort. Storuman Gemensamt fiskekort Storuman Bakgrund O Började med ett medborgarförslag 2008 om att bättre utnyttja Uman som resurs. O 2009 togs en enkät fram med en intresseförfrågan och kontakter togs först med de

Läs mer

SJÖAR OCH VATTENDRAG i Alvesta Kommun 2010 Information om fiske och fiskekort

SJÖAR OCH VATTENDRAG i Alvesta Kommun 2010 Information om fiske och fiskekort SJÖAR OCH VATTENDRAG i Alvesta Kommun 2010 Information om fiske och fiskekort Utgiven av Alvesta Turistbyrå Fiskebestämmelser För att få fiska måste man lösa fiskekort eller få fiskerättsägarens tillstånd

Läs mer

Gilla fiske. Grundkurs för dig som vill ha kul utomhus. Fiskeguide och lokala fisketips i Bureå.

Gilla fiske. Grundkurs för dig som vill ha kul utomhus. Fiskeguide och lokala fisketips i Bureå. Gilla fiske. Grundkurs för dig som vill ha kul utomhus. Fiskeguide och lokala fisketips i Bureå. Vad är grejen med fiske egentligen? Det finns inget generellt svar och förmodligen har alla fiskare olika

Läs mer

Fiskvandring i Smedjeån

Fiskvandring i Smedjeån 1 Fiskvandring i Smedjeån Lagan vid förra sekelskiftet Foton från Gamla Laholms årsbok 2010 2 Utbyggnad av vattenkraft Laholms kraftverk 1932 Fiskvandring i Smedjeån Majenfors 1907 Bassalt 1010 Knäred

Läs mer

FISKE ÖREBRO. Tips på fiskevatten i Örebro län 2014

FISKE ÖREBRO. Tips på fiskevatten i Örebro län 2014 FISKE ÖREBRO Tips på fiskevatten i Örebro län 2014 1 FISKE ÖREBRO Innehåll Fiske i Örebro 3 Fiske i Laxå/Askersund/Norra Vättern 6 Fiske i Karlskoga-Degerfors 8 Fiske i Bergslagen 10 Turistbyråer och Turistserviceplatser

Läs mer

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet.

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 9 Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 1 Innehåll Bäck 8... 3 Bäck 9... 9 Bäck 10... 11 Bäck 57... 15 Bäck 11... 17 Bäck 12... 20 Bäck 13... 23 Bäck 14... 27 2 Bäck

Läs mer

Fiskereglerna ändras kontinuerligt. Uppgifterna i denna broschyr är aktuella vid tryckningstillfället.

Fiskereglerna ändras kontinuerligt. Uppgifterna i denna broschyr är aktuella vid tryckningstillfället. Välkommen Vi hoppas att din fisketur blir trevlig och spännande! Här följer tips om bra fiskeställen runt Lysekils kommun, det finns också ett urval av de fiskeregler som gäller för fiske i havet i Västra

Läs mer

Moren. Moren har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning. Sjön är inte heller något framstående exempel på någon sjötyp.

Moren. Moren har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning. Sjön är inte heller något framstående exempel på någon sjötyp. Moren Moren tillhör Lillåns delavrinningsområde i Emåns vattensystem. Sjön är belägen ca 28 km SSV om Hultsfred på en höjd av 166,1 m.ö.h. Det är en näringsfattig, försurningskänslig klarvattensjö, 1,44

Läs mer

Sommaren 2010. En medlemstidning från Svenska Gäddklubben. Nytt forskningsprojekt Catch and release och korttidsbeteende på gädda.

Sommaren 2010. En medlemstidning från Svenska Gäddklubben. Nytt forskningsprojekt Catch and release och korttidsbeteende på gädda. Sommaren 2010 En medlemstidning från Svenska Gäddklubben Nicka filosoferar Det är hugget som lockar, så att ryggmärgen vibrerar. Nytt forskningsprojekt Catch and release och korttidsbeteende på gädda.

Läs mer

Fiske längs Bergslagsleden. Aira kommunikation www.aira.se

Fiske längs Bergslagsleden. Aira kommunikation www.aira.se Fiske längs Bergslagsleden Aira kommunikation www.aira.se Inledning Uppdraget har bestått i att undersöka vilka möjligheter som 8inns att 8iska längs Bergslagsleden. Många vandrare efterfrågar möjligheten

Läs mer

Fiskevårdsplan. Kultsjöåns FVO. Styrelsen

Fiskevårdsplan. Kultsjöåns FVO. Styrelsen Fiskevårdsplan Kultsjöåns FVO Styrelsen Version 2014 Förord Gaskalite/Voullelite FVO bildades den 4 juni 2002 och ombildades till Kultsjöåns FVO den 23/9-2004 i och med att fastigheterna Kultsjöluspen

Läs mer

Dom kallar oss metare. Johan Tikkanen

Dom kallar oss metare. Johan Tikkanen Dom kallar oss metare Johan Tikkanen Dom kallar oss metare Johan Tikkanen Ansvarig för allt innehåll, rättighetsinnehavare och producent av denna bok är Johan Tikkanen Denna bok är skapad med webbtjänsten

Läs mer

PM BILAGA 2. Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen. Stensjön

PM BILAGA 2. Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen. Stensjön Mölndals Kvarnby Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen Rådasjön Stensjön Ståloppet Kvarnbyfallen Grevedämm etkanalintag Stensjö dämme Copyright

Läs mer

Meddelande om beslut: 2010-06-11 Journalnr: 2010-785 Projekttid: 2010-12-15-2012-09-01. 75 000 kr (LAG) 107 000 kr (ideellt arbete)

Meddelande om beslut: 2010-06-11 Journalnr: 2010-785 Projekttid: 2010-12-15-2012-09-01. 75 000 kr (LAG) 107 000 kr (ideellt arbete) Ärendeuppgifter Projektnamn: Fiske i Södralappland Meddelande om beslut: 2010-06-11 Journalnr: 2010-785 Projekttid: 2010-12-15-2012-09-01 Beviljat bidrag: 175 000 kr (Leader) 75 000 kr (LAG) 107 000 kr

Läs mer

Utredning av MKN i berörda vattenförekomster. Detaljplanområde Herrgårdsbacken, Lerums kommun

Utredning av MKN i berörda vattenförekomster. Detaljplanområde Herrgårdsbacken, Lerums kommun Utredning av MKN i berörda vattenförekomster Detaljplanområde Herrgårdsbacken, Lerums kommun 2014 Ann Bertilsson, Tina Kyrkander, Jonas Örnborg Rapport 2015:08 www.biologiochmiljo.se Ansvarig handläggare:

Läs mer

Ekologisk fiskevård i Kattisavan Inventeringsrapport inklusive åtgärdsplan för långsiktigt hållbart fiske och förbättrad tillgänglighet för besökare

Ekologisk fiskevård i Kattisavan Inventeringsrapport inklusive åtgärdsplan för långsiktigt hållbart fiske och förbättrad tillgänglighet för besökare Ekologisk fiskevård i Kattisavan Inventeringsrapport inklusive åtgärdsplan för långsiktigt hållbart fiske och förbättrad tillgänglighet för besökare Greger Jonsson Hushållningssällskapet 2007-01-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Fiskbestånd i hav och sötvatten. Siklöja. Siklöja. Vänern, Vättern och Mälaren. Resursöversikt 2013

Fiskbestånd i hav och sötvatten. Siklöja. Siklöja. Vänern, Vättern och Mälaren. Resursöversikt 2013 Institutionen för akvatiska resurser Siklöja Coregonus albula Fiskbestånd i hav och sötvatten Resursöversikt 213 Siklöja Vänern, Vättern och Mälaren UTBREDNINGSOMRÅDE Utbredningen omfattar knappt 2/3 av

Läs mer

Vattenkraft och ål. Johan Tielman, Elforskdagen 2010-10-28

Vattenkraft och ål. Johan Tielman, Elforskdagen 2010-10-28 Vattenkraft och ål Johan Tielman, Elforskdagen 2010-10-28 E.ON:s kraftverk i Sverige 76 kraftverk 8 000 GWh 1 700 MW Norra Sverige 37 kraftverk 7 500 GWh 1 580 MW Bergslagen 8 kraftverk 50 GWh 12 MW Södra

Läs mer

Rämshyttans fiskevårdsområdesförening. Kräftprovfiske i sjön Sången år 2010 Ronnie Hermansson

Rämshyttans fiskevårdsområdesförening. Kräftprovfiske i sjön Sången år 2010 Ronnie Hermansson Kräftprovfiske i sjön Sången år 2010 Ronnie Hermansson 1. Inledning Rämshyttans fiskevårdsområde ligger på gränsen mellan kommunerna Borlänge, Ludvika och Säter i Dalarna (se figur 1). De tre kommunerna

Läs mer

Kvicksilver i matfisk

Kvicksilver i matfisk Kvicksilver i matfisk Mätkampanj i samarbete med Vattenråden i Norrbotten 2011 Resultatblad 2012-03-20 Det här är ett resultatblad som visar delar av uppföljningen av miljömål och regional miljöövervakning

Läs mer

1. Vilka tider på året passar dig för att utöva sportfiske? Jan feb mar apr x maj jun jul xxxx aug xx sep okt nov dec

1. Vilka tider på året passar dig för att utöva sportfiske? Jan feb mar apr x maj jun jul xxxx aug xx sep okt nov dec Av elva möjliga grupper har sju svarat på vår enkät det tackar vi för. Här nedan följer en sammanställning av frågor och svar. Oftast är svaren bara markerade med ett kryss (X) så fyra kryss vid ett svar

Läs mer

Fiske og jakt. Torsby och Sunne

Fiske og jakt. Torsby och Sunne Fiske og jakt Torsby och Sunne FISKA I SJÖ, ÄLV OCH BÄCK Kväsfiske med guide - ca 4 timmar Prova på fiske efter t.ex gädda, gös eer abborre. Enke förtäring ingår. Utrustning finns att hyra - ingår ej.

Läs mer

Det var en gång. Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag.

Det var en gång. Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag. Det var en gång Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag. När han undersökte vattnet fann han att ph-värdet i vissa fall

Läs mer

Kontrollavgiften. Fiskevårdsområdet lokal nytt inslag förvaltningsform för enskilda i fiskevatten fiskevårdsområdets vardag

Kontrollavgiften. Fiskevårdsområdet lokal nytt inslag förvaltningsform för enskilda i fiskevatten fiskevårdsområdets vardag Kontrollavgiften Fiskevårdsområdet lokal nytt inslag förvaltningsform för enskilda i fiskevatten fiskevårdsområdets vardag Ett informationsmaterial om kontrollavgiften producerat av Sveriges Fiskevattenägareförbund

Läs mer

Fritidsfisket i Vättern 2010

Fritidsfisket i Vättern 2010 Fritidsfisket i Vättern 2010 Sammanställning av enkätsvar och fältobservationer Rapport nr 114 från Vätternvårdsförbundet - i samverkan med länsstyrelsernas fiskefunktioner Rapport nr 114 från Vätternvårdsförbundet

Läs mer

Omlöpet i naturreservatet Säveån-Hedefors En konstgjord bäck för fiskens bästa

Omlöpet i naturreservatet Säveån-Hedefors En konstgjord bäck för fiskens bästa Omlöpet i naturreservatet Säveån-Hedefors En konstgjord bäck för fiskens bästa 2 Säveåns naturvärden Säveån kommer från trakterna kring sjön Säven mellan Vårgårda och Borås. Huvudfåran är opåverkad av

Läs mer

Mölndalsån Översvämningsbegränsande åtgärder

Mölndalsån Översvämningsbegränsande åtgärder Mölndalsån Översvämningsbegränsande åtgärder C-G Göransson, Sweco Environment AB Vattendag Hydrotekniska Sällskapet 30 januari 2013 1 Mölndalsån avrinningsområden Avrinningsområde för Mölndalsån. Oreglerade,

Läs mer

Malmö Naturskola FISKAR. Innehållsförteckning. Innehållsförteckning... 1 Abborre... 2 Gädda... 2 Mört... 3 Ruda... 3 Id... 3 Torsk... 5 Ål...

Malmö Naturskola FISKAR. Innehållsförteckning. Innehållsförteckning... 1 Abborre... 2 Gädda... 2 Mört... 3 Ruda... 3 Id... 3 Torsk... 5 Ål... Malmö Naturskola FISKAR Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Abborre... 2 Gädda... 2 Mört... 3 Ruda... 3 Id... 3 Torsk... 5 Ål... 5 1 Abborre Abborren är en av de vanligaste fiskarna i Sverige.

Läs mer

Flyttar vi laxfisket från Gävlebukten till Dalälven så fiskar vi rätt lax. En win win win-situation uppstår.

Flyttar vi laxfisket från Gävlebukten till Dalälven så fiskar vi rätt lax. En win win win-situation uppstår. Gävle 2012-04-25 En idé för att optimera förvaltningen av lax i en del av södra Bottenhavet: Flyttar vi laxfisket från Gävlebukten till Dalälven så fiskar vi rätt lax. En win win win-situation uppstår.

Läs mer

Fiskekort A Gäller för fiske med handredskap (spöfiske, mete, pimpel etc. ) Max 2 st spön efter motordriven farkost.

Fiskekort A Gäller för fiske med handredskap (spöfiske, mete, pimpel etc. ) Max 2 st spön efter motordriven farkost. Page 1 of 4 Distribueras till fiskekortsförsäljare, tillsyningsmän Prislista från 2013 Fiskekort A Gäller för fiske med handredskap (spöfiske, mete, pimpel etc. ) Max 2 st spön efter motordriven farkost.

Läs mer

SMÅLÄNDSKA SPECIMENTÄVLINGEN

SMÅLÄNDSKA SPECIMENTÄVLINGEN SMÅLÄNDSKA SPECIMENTÄVLINGEN 2001 Aprilrapporten Månadens fisk Mars Gädda 10750 gr Martin Bengtsson 31/3, Sink & draw Kalmarsund På kvällen den 30/3 ringde det i telefonen. - Tjena! Kalenius här! hörde

Läs mer

Färna. Bonga. 30 fiskar. Mört. Centralförbundet för Fiskerihushållning

Färna. Bonga. 30 fiskar. Mört. Centralförbundet för Fiskerihushållning Färna Bonga 30 fiskar Mört Centralförbundet för Fiskerihushållning BONGNING ÄR KUL Under det nya årtusendet har en ny gren av fiske strandat i Finland: fiskbongning. Den här nya fiskegrenen går ut på att

Läs mer

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:14

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:14 Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:14 Ja nu är årets fiske i gång i Suseån- Premiären var riktigt spännande då det visade sig att vi hade mycket av regnbågar i Suseån rymliga från Danmark. Det fångades

Läs mer

En Norgeresa bjuder på mycket vackra vyer.

En Norgeresa bjuder på mycket vackra vyer. En Norgeresa bjuder på mycket vackra vyer. Vilka är vi? Sportfiske Vi är ett Gävleföretag med flerårig erfarenhet inom branschen. Vi producerar värden och upplevelser genom att formge och genomföra event,

Läs mer

Bevara Sommens nedströmslekande öring

Bevara Sommens nedströmslekande öring 1 Bevara Sommens nedströmslekande öring Projektbeskrivning Laxberg Version 2012-09-19 Mål med projektet Att återskapa fria vandringsvägar för fisk för att öka reproduktionen hos Sommens nedströmslekande

Läs mer

ÅLDERS BESTÄMNING - av fisk

ÅLDERS BESTÄMNING - av fisk ÅLDERS BESTÄMNING - av fisk Åldersbestämning av fisk Fiskar är växelvarma djur och de växer i längd under hela sitt liv. Tillväxten följer årstidsväxlingarna. Under sommaren är tillväxten snabb och det

Läs mer

SOMMARTEMPERATURENS BETYDELSE FÖR MALENS REPRODUKTION OCH ÅRSKLASSERNAS STORLEK I MÖCKELNOMRÅDET, KRONOBERGS LÄN

SOMMARTEMPERATURENS BETYDELSE FÖR MALENS REPRODUKTION OCH ÅRSKLASSERNAS STORLEK I MÖCKELNOMRÅDET, KRONOBERGS LÄN LÄNSSTYRELSENS RAPPORTSERIE ISSN 113-829, Meddelande 214:6 Text: Olof Lessmark SOMMARTEMPERATURENS BETYDELSE FÖR MALENS REPRODUKTION OCH ÅRSKLASSERNAS STORLEK I MÖCKELNOMRÅDET, KRONOBERGS LÄN SOMMARTEMPERATURENS

Läs mer

18-20 mars 2016 på Stockholmsmässan

18-20 mars 2016 på Stockholmsmässan Fotograf: Philip Truong - Stinger Productions 18-20 mars 2016 på Stockholmsmässan Samarbetspartners fa S P O R T F I S K E A K A D E M I N I F O R S H A G A SeFF SVERIGES FISKETURISMFÖRETAGARE www.facebook.com/sportfiskemassan

Läs mer

Flik 5. Regleringar av fiske. Fiskelagen. 20 Uppdaterad: 2015-10-29

Flik 5. Regleringar av fiske. Fiskelagen. 20 Uppdaterad: 2015-10-29 Flik 5 Regleringar av fiske Som fisketillsynsman har man många regler att hålla reda på och som ska tillsynas. I Sverige finns det tre olika nivåer av statliga regler. I grunden finns det lagar vilka stiftas

Läs mer

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2010/7 DELRAPPORT 3 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2010

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2010/7 DELRAPPORT 3 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2010 Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2010/7 DELRAPPORT 3 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2010 Pär Eriksson FÖRFATTARE Pär Eriksson FOTO FRAMSIDA Landkvarn, naturreservatet Bredforsen.

Läs mer

Djurlivet i dammarna på Romeleåsens Golfklubb

Djurlivet i dammarna på Romeleåsens Golfklubb Djurlivet i dammarna på Romeleåsens Golfklubb Inventering Innehåll: 1 Sammanfattning 2-6 Bilder och korta beskrivningar 7 Rekommendationer och åtgärder Observerat djurliv 2008 (Per Nyström & Marika Stenberg,

Läs mer

Rymman respektive Dyvran

Rymman respektive Dyvran Rymman respektive Dyvran Översiktlig beskrivning Rymman och Dyvran är vattensystem som återfinns inom fvof. norra delar. Denna beskrivning berör enbart de delar som ingår inom Mora/Våmhus fvof., vilket

Läs mer

Åtgärdsområde 010 Bolån

Åtgärdsområde 010 Bolån Åtgärdsområde Bolån Gislaved Nissan Sokvag: Målpunkt $+!. [_ #* %, ") G:\5 - Naturvård och miljöskydd\5\5\5\kartmaterial\atgomrkartor\_.emf Styrpunkt +. _ *, ) Bottenfauna Elfiske Flodpärlmussla Kräftprovfiske

Läs mer

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt TMALL 0141 Presentation v 1.0 Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt 10.00 11.00 Varför bryr vi oss om vatten 11.00 11.30 Vad gäller enligt lagen, Länsstyrelsen Vattenverksamhet

Läs mer

Policy Brief Nummer 2010:1

Policy Brief Nummer 2010:1 Policy Brief Nummer 2010:1 Fritidsfiskebaserade företag hur kan de utvecklas? Fritidsfiskebaserade företag upplever i olika grad hinder för sin utveckling beroende på företagets inriktning, storlek och

Läs mer

att tänka på Foto ovan: Pia Persson Holmberg.

att tänka på Foto ovan: Pia Persson Holmberg. fiske i uppsala län Uppsala län erbjuder fantastiska möjligheter till fiske året runt. Vår del av Mälaren är vida känd för sitt fina gös- och gäddfiske. Länets sjöar bjuder på ett varierat fiske efter

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR MALPROVFISKE EMÅN 2006. Meddelande 2006:16

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR MALPROVFISKE EMÅN 2006. Meddelande 2006:16 LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR MALPROVFISKE EMÅN 26 Meddelande 26:16 MALPROVFISKE EMÅN 26 Utgiven av: Ansvarig enhet: Projektansvarig: Författare: Omslagsbilder: Tryckt hos: Upplaga: 15 Meddelande

Läs mer

- Upprätthålla funktionsdugliga reproduktions- och uppväxtområden - Säkerställa livskraftiga bestånd i havet - Främja ett hållbart fiske på kusten

- Upprätthålla funktionsdugliga reproduktions- och uppväxtområden - Säkerställa livskraftiga bestånd i havet - Främja ett hållbart fiske på kusten - Upprätthålla funktionsdugliga reproduktions- och uppväxtområden - Säkerställa livskraftiga bestånd i havet - Främja ett hållbart fiske på kusten Siken och sikfiskets status i Bottniska viken Stefan Larsson,

Läs mer

NatiOnellt Register över Sjöprovfisken Instruktion för sökning av data och beskrivning av rapporter

NatiOnellt Register över Sjöprovfisken Instruktion för sökning av data och beskrivning av rapporter NatiOnellt Register över Sjöprovfisken Instruktion för sökning av data och beskrivning av rapporter Uppdaterad 2012-03-02 OBSERVERA! Vid publicering av data och resultat refereras till NORS Nationellt

Läs mer

att tänka på Foto ovan: Pia Persson Holmberg.

att tänka på Foto ovan: Pia Persson Holmberg. fiske i uppsala län Uppsala län erbjuder fantastiska möjligheter till fiske året runt. Vår del av Mälaren är vida känd för sitt fina gös- och gäddfiske. Länets sjöar bjuder på ett varierat fiske efter

Läs mer

Provfiskeundersökning i sjön Fysingen

Provfiskeundersökning i sjön Fysingen Provfiskeundersökning i sjön Fysingen 2003 En rapport av: Patrik Lindberg Fredrik Nöbelin Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Material och metoder...3

Läs mer

Allemansrätten i ett nötskal

Allemansrätten i ett nötskal FISKE ÄR KUL Vad är den? Den nationella fiskedagen hålls årligen den sista onsdagen i maj. Under dagen får barn och unga lära sig om våra inhemska fiskarter och bekanta sig med fiske som hobby. Dagens

Läs mer

https://admin.surveygenerator.com/survey/questions/printfri...

https://admin.surveygenerator.com/survey/questions/printfri... Sida 1 Fråga 1 Syftet med denna enkät är att kartlägga hur fisketurismen ser ut i dag. Den tar bara några minuter att svara på och kommer att ge oss mycket kunskap för att utveckla fisketurismen i området.

Läs mer

Fiskeguide uppsala län 2010-2011

Fiskeguide uppsala län 2010-2011 Fiskeguide Uppsala län 2010-2011 Innehåll Att tänka på...4 Vad säger lagen...5 Var får du fiska?...6 Regler och mått...8 Utmärkning...9 Minimimått...10 Fredningsområden...11 Kartor över allmänt och enskilt

Läs mer

Malprovfiske i Båven 2007 Projektarbete genomfört av:

Malprovfiske i Båven 2007 Projektarbete genomfört av: Malprovfiske i Båven 2007 Projektarbete genomfört av: Rickard Gustavsson Sävenfors vattenbruksskola 2005-2008 Handledare: Helena Herngren Länsstyrelsen Södermanlands län Innehåll SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4

Läs mer

erkända gäddhunters verkar till och med anse att ismete efter stor gädda är för lätt

erkända gäddhunters verkar till och med anse att ismete efter stor gädda är för lätt Vissa erkända gäddhunters verkar till och med anse att ismete efter stor gädda är för lätt 56 FISKEJOURNALEN 3/2008 Sugen på att landa en riktigt stor gädda i vinter? Är antalet av mindre betydelse? Kan

Läs mer

Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping lördagen den 16 april 2014, kl. 14.00 vid Refvens Grund FiskeCenter

Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping lördagen den 16 april 2014, kl. 14.00 vid Refvens Grund FiskeCenter ÅRSREDOVISNING 2013 Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping lördagen den 16 april 2014, kl. 14.00 vid Refvens Grund FiskeCenter D A G O R D N I N G 1. Årsmötets öppnande samt fastställande av dagordning

Läs mer

Sista dagen på landet

Sista dagen på landet Sista dagen på landet Sommarlovet är snart slut. Om en vecka börjar kusinerna Joel och Irma i skolan och morfar börjar jobba. I övermorgon åker alla tillbaka in till stan. De har redan börjat packa. Joel

Läs mer

Information om fiskevatten i Kronoberg

Information om fiskevatten i Kronoberg Information om fiskevatten i Kronoberg Informationen svarar på frågor om fysisk tillgänglighet enligt nedan. Om du är intresserad av att fiska och känner dig osäker på om det fungerar för dig, tar du kontakt

Läs mer

SPINNPOSTEN. Nr 2-2015. SFK Spinnaren. Grönling, Barbatula barbatula

SPINNPOSTEN. Nr 2-2015. SFK Spinnaren. Grönling, Barbatula barbatula SPINNPOSTEN Nr 2-2015 Grönling, Barbatula barbatula SFK Spinnaren Maciej med ett nytt klubbrekord på röding, 2700 g, från Ljungs kula. En del hade god fiskelycka vid premiären i Sallerupsdammarna. 2 Spinnpost

Läs mer

Fisketurismkonferens. Sammanfattning av konferensen 29/4-2010 på Paradis Gård.

Fisketurismkonferens. Sammanfattning av konferensen 29/4-2010 på Paradis Gård. Fisketurismkonferens Sammanfattning av konferensen 29/4-2010 på Paradis Gård. Program 12.00 13.00 LUNCH Inledning Anton Halldén, länsfiskekonsulent och Lennart Swärdh, Paradis Gård Fisketurism i ett nationellt

Läs mer

Elev: SESSION 19. Fisketuren

Elev: SESSION 19. Fisketuren Fisketuren Lyssna efter [l] Det är vindstilla och vattnet är spegelblankt av den neråtgående solen. Jag tar ett till kraftfullt och långsamt årtag. Spetsen på spöet böjs lätt varje gång båten far framåt.

Läs mer

KUST- & BÅTPLATSER I GÖTEBORG 2007

KUST- & BÅTPLATSER I GÖTEBORG 2007 KUST- & BÅTPLATSER I GÖTEBORG 2007 Definitioner Småbåtshamn (ÖPXX definition): Förtöjningsanläggning för båtar med minst 10 samlade båtplatser Marina (SCB): båtplatser som hyrs ut via privat/kommersiell

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Allmänna fiskeregler - Regler för vattendrag som mynnar i havet

Allmänna fiskeregler - Regler för vattendrag som mynnar i havet Allmänna fiskeregler - Regler för vattendrag som mynnar i havet Detta dokument innehåller en sammanställning över de regler som gäller för vattendrag som mynnar i havet och som finns publicerad under olika

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Fiskeguide uppsala län 2012 2013

Fiskeguide uppsala län 2012 2013 Fiskeguide Uppsala län 2012 2013 Innehåll Att tänka på...4 Vad säger lagen...5 Var får du fiska?...6 Regler och mått...8 Utmärkning...9 Minimimått...10 Fredningsområden...11 Kartor över allmänt och enskilt

Läs mer

Fiskevårdsområden och kräftor juridiska aspekter

Fiskevårdsområden och kräftor juridiska aspekter Fiskevårdsområden och kräftor juridiska aspekter Vad säger lagen Vad säger stadgarna Vem äger kräftorna Vem får fiska Vilka beslut kan man ta Björn Tengelin Version maj 2002 Projekt Astacus 1 Innehåll

Läs mer

Allemansrätten en unik möjlighet

Allemansrätten en unik möjlighet 1 Allemansrätten en unik möjlighet Inte störa inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Du använder dig av allemansrätten

Läs mer

2013-11-18. Förslag på åtgärder i Ljungbyåns HARO

2013-11-18. Förslag på åtgärder i Ljungbyåns HARO 2013-11-18 Förslag på åtgärder i Ljungbyåns HARO ECOCOM AB Stortorget 38 392 31 Kalmar 0761-75 03 00 info@ecocom.se www.ecocom.se Åtgärdsförslag ID Namn och vattendrag Åtgärdstyp A Inventera vandringshinder

Läs mer

NORRA KATTEGATT - INTE BARA KATT!

NORRA KATTEGATT - INTE BARA KATT! 1 NORRA KATTEGATT - INTE BARA KATT! En artikel av Micael Karlsson från 1997. Bilder från senare tid. Havsvidderna mellan Fladens kasunfyr i söder, Läsö i väster, och Vingas karakteristiska siluett i norr,

Läs mer

- Europas eget Nya Zeeland

- Europas eget Nya Zeeland Bosnien - Europas eget Nya Zeeland Har du någonsin drömt om att en gång få fiska i Bosniens kristallklara strömmar? Här delar Jan de la Porte med sig av sin erfarenhet om vad du behöver veta för att lyckas

Läs mer

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:37

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:37 Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:37 Bra fiske i Suseån och andra vatten I veckan som gick fick jag åter många rapporter om att det är mycket lax i Suseån många tappade men attan en del har kommit

Läs mer

SPINNPOSTEN Nr 1-2015

SPINNPOSTEN Nr 1-2015 SPINNPOSTEN Nr 1-2015 Marulk, Lophius piscatorius SFK Spinnaren Michael med en sik på 2360 g från Skräbeån. 2 Claes med en torsk på 6,7 kg, fångad vid fiske från Tumlaren i november. Spinnpost nr 1 Januari

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Fördelningsmall för bygdemedel

Fördelningsmall för bygdemedel Fördelningsmall för bygdemedel Bakgrund Tidigare, då det kommunala fiskevårdsbidraget fanns, lämnade föreningarna in statistik över antal fiskedygn per år, redovisning av de åtgärder som utförts samt uppgifter

Läs mer

Stor-Arasjön. Sjöbeskrivning. Fisksamhället

Stor-Arasjön. Sjöbeskrivning. Fisksamhället Sötvattenslaboratoriets nätprovfiske i Sjöuppgifter Koordinater (X / Y): 7677 / 896 Höjd över havet (m): Län: Västerbotten () Sjöyta (ha): 7 Kommun: Lycksele och Vilhelmina Maxdjup (m): Vattensystem (SMHI):

Läs mer