Gula Kortet. 58 vatten i Göteborgsregionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gula Kortet. 58 vatten i Göteborgsregionen"

Transkript

1 Gula Kortet 58 vatten i Göteborgsregionen

2 Innehåll Gula Guiden, förord...3 Id, mört, färna... 4 Björkna, braxen...5 Gädda, abborre, gös... 8 Fiskeregler Gula Kortet...9 Delsjöområdet Göteborgs inre vatten Fiskevattensförteckning Gula Kortet Vättlefjäll Sörbergen - området söder om Lärjeån Lerum-Härskogen...22 Regnbåge, sutare, karp...24 Härryda-Mölndal...26 Lax, öring...28 Harr, röding, sik...29 Gula Kortets rekord (uppdaterade 11/6 2014) Region Väst/Göteborg För mer information ring eller gå in på Sportfiskarna 2014 Illustrationer: Wilhelm von Wright Linda Nyman, sid 24

3 Gula Guiden vägen till ett bättre fiske. Visionen om ett bättre och enklare fiske Sportfiskarna hade redan 1978 en vision om att man inte skulle behöva en hel kortlek med fiskekort för att fiska i Göteborgsregionen. Visionen kom att kallas Gula Kortet. Vi tyckte också att ungdomar under 16 år skulle kunna fiska helt gratis som en grund för goda fritidsvanor och ett tidigt naturintresse. Vattnen på Gula Kortet skulle vara många, välskötta och fiskrika. Dagens Gula Kort Gula Kortet är idag ett bättre fiskekort än någonsin tidigare. När du löst ditt fiskekort kan du med nyfikenheten som kompass fiska dig igenom hela 58 olika fiskevatten. Självklart får du också fritt ta med dig din familj på fisketuren och ungdomar under 16 år får fiska utan fiskekort, men enligt samma regler som andra. I den Gula guide som du just nu håller i din hand hittar du beskrivningar över fiskevattnen. För att lättare hitta till fiskevattnen är den kartbok, med djupkartor över sjöarna, som kan köpas hos oss och vissa butiker den bästa hjälpen. Annars kan Gröna kartan som kan köpas i bokhandeln eller kartorna på internet vara en bra hjälp. Vatten- och fiskevård för ett bättre fiske För att motverka försurningen och skapa en bra vattenkvalitet sprids årligen flera hundra ton kalk i Gula Kortets vatten. För att laxen och havsöringen skall kunna vandra upp i vattendragen har vi byggt och underhåller fiskvägar förbi dammar och andra hinder. Tidigare var det t.ex. tvärstopp för fisken 300 m upp i Lärjeån, men nu kan den vandra 2 mil upp i ån. Utöver att flera fiskvägar byggts så har hundratals ton med lekgrus och sten lagts ut på flera områden i Lärjeån för att förbättra beståndet av lax och öring. Ett särskilt projekt med återintroducering av flodpärlmussla har dragits igång för att återställa en ursprunglig fauna. Naturliga och utplanterade fiskarter På Gula Kortet kan du finna några av regionens bästa vatten för fiske efter gädda, abborre, gös, havsöring och karpfiskar. I många av sjöarna finns också inplanterade arter som regnbåge, öring, harr och karp. Med andra ord kan du aldrig vara riktigt säker på vad som hugger i andra änden av linan. Fiskeregler är också fiskevård Visst finns det fiskeregler för Gula Kortet. Dessa är till för att fisken skall få bästa möjlighet att leka och växa sig stor samt förstås för att du och alla andra skall få ett bättre och trevligare fiske. Våra fisketillsynsmän kontrollerar inte bara fiskekorten utan hjälper dig gärna tillrätta och ger aktuella fisketips. Här får du hjälp I sportfiskebutikerna kan du ladda rullen med lina samt få tips om de bästa betena och fiskesätten. På Sportfiskarnas regionkontor kan du prata med oss om allt som rör Gula Kortet, fiskevården och fisket. Här arrangeras också föredrag, flugfiskekurser, sommarfiskeskolan och mycket mer. Välkommen till Gula Kortets vatten! Sportfiskarna Sjölyckan, Göteborg 3

4 Gula Kortets fiskarter Id (Leuciscus idus) Iden kan förväxlas med färna och små exemplar med mört, men iden har gula ögon och små fjäll. Lever ofta i större vattendrag och kan bli flera kilo. Fångas framförallt på mete men även spinn och fluga. Finns i alla rinnande vatten inom Gula Kortet. Svenskt rekord: 3,718 kg, Flästasjön, Gävleborg Gula Kortet-rekord: 2,72 kg, Göta älv Mört (Rutilus rutilus) Vår vanligaste karpfisk och en viktig bytesfisk för rovfisken. Känslig mot försurning. Känns igen från övriga karpfiskar på sina silverglänsande fjäll, röda fenor och ögon. Populäraste agnfisken vid ismete. Kan bli över kilot men är vanligen småvuxen. Fångas på mete med mask, majs, maggot eller brödbeten. Mört finns i ett flertal Gula Kortetvatten. Störst chans till grov mört har du i Vallgraven och andra näringsrika sjöar och vattendrag. Svenskt rekord: 1,726 kg, Högträsk, Lappland Gula Kortet-rekord: 0,98 kg, Säveån Färna (Leuciscus cephalus) Färna liknar iden och även mört men är mer spolformad, har stora fjäll och gula ögon. Metas mest men kan nappa på drag och fluga. Den är framförallt knuten till rinnande vatten och förekommer sparsamt i Göta älv och tillrinnande vattendrag. Svenskt rekord: 3,578 kg, Emån, Småland Gula Kortet-rekord: 3,420 kg, Säveån 4

5 Björkna (Blicca bjoerkna) Kanske en doldis för de flesta, men förekommer rikligt i vissa vatten. Liknar braxen men är oftast mindre och har rödaktiga fenor och silverfärgad kropp. Finns både i sjöar och svagt rinnande vatten och förekommer i Gula Kortet-vattnen främst i Vallgraven, Göta älv och Säveån vid Partihallarna. Fångas uteslutande på mete. Svenskt rekord: 1,48 kg, Dalälven Gula Kortet-rekord: 0,8 kg, Säveån Braxen (Abramis brama) Braxen har en högrest kropp med bronsfärgade stora fjäll. Kan bli över 6 kg. Finkammar botten på mask, snäckor och annat matnyttigt. Fångas på mete med mask och andra beten. Finns i långsamt flytande vattendrag som Vallgraven, Säveån vid Partihallarna och Göta älv, men även i några av Gula Kortets sjöar. Svenskt rekord: 7,96 kg, Bysjön, Skåne Gula Kortet-rekord: 5,35 kg, Gullbergsån 5

6 Gula Kortets kartbok :: Djupkartor till de flesta av Gula Kortets sjöar, perfekt för att hitta grund och djuphålor :: Orienteringskartor till samtliga Gula Kortets vatten Finns att köpa på Sjölyckan Dessa företag stöder Sportfiskarnas fiskevårdsarbete 6

7 Vill du ha renare vatten och bättre fiske? då ska du bli medlem i Sportfiskarna! Några exempel på vad vi dagligen jobbar med för att du ska ha ett bra fiske i friska och rena fiskevatten: Vi återskapar våtmarker och bygger gäddfabriker. Vi sätter press på vattenkraften att bygga fiskvägar. Vi ser till att försurade vatten kalkas. Vi köper ut fasta fisken så att laxen kan vandra fritt upp i älvarna. Vi arbetar för att stoppa industrifiskets härjningar och få tillbaks fiskbestånden i Västerhavet. Tusentals barn och ungdomar får komma ut och fiska. Det ser vi till. En medlemstidning från Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund Nr 1/2014 En medlemstidning från Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund 1/ Storfiskar En medlemstidning från Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund Nr 2/ EU-SPECIAL En medlemstidning från Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund 2/2014 FRÅN ÅRET SOM GÅTT! RESUMÉ 2013 VÄLJ RÄTT FISKEBÅT ANORDNING SOM FÖRBÄTTRAR FISKVANDRING Harren SPINNFISKETS GRUNDRECEPT FISKELUFF PÅ NORDKALOTTEN - Livet förs vidare En medlemstidning från Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund 3/2014 Medlemstidning och andra förmåner Medlemmar får tidningen Svenskt Fiske hem i brevlådan! Varje nummer är fullmatat med fiskeläsning. Olycksfallsförsäkring vid allt fiske och rabatt i många fiskebutiker. En medlemstidning från Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund Nr 3/ VEM Vätternröding SKA DU RÖSTA PÅ? TACKELSPECIAL SVENSKA REKORDFISKAR Bland annat det här jobbar vi med på Region Väst: Förbättra fisket i sjöar och vattendrag Skapa världens bästa havsöringssfiske genom bättre fiskevård och att få bort nätfisket i strandzonen Återintroducering av flodpärlmussla Sommarfiskeskola för barn och ungdomar Kalkning i Göteborgs kommun, biotopkarteringar, inventeringar, fiskevårdsplaner och västerhavsfrågor Gå in på och bli medlem nu! 7

8 Gula Kortets fiskarter Gös (Sander lucioperca) Trivs bäst i större näringsrika vatten med god tillgång på exempelvis löja, mindre mört eller nors. Fiskas ofta nattetid i frivattnet med wobbler, men fångas utmärkt även på mete eller släpad betesfisk från båt. Största gösarna och beståndet finns i Rådasjön, men förekommer även i Stora och Lilla Delsjön, samt Stensjön. Minimimåttet är 50 cm. Svenskt rekord: 12,007 kg, Bråviken, Östergötland Gula Kortet-rekord: 9,1 kg, Rådasjön Abborre (Perca fluviatilis) Abborren är ofta inträdesbiljetten till ett livslångt fiskeintresse. Känns lätt igen på sina grönsvarta ränder och starkt röda fenor. Den kan fiskas med alla fiskemetoder året runt och nappar på de flesta typer av beten. Den populäraste pimpelfisken. Bildar i näringsfattiga vatten ett småvuxet tusenbrödrabestånd, men kan bli väl över kilot i många vatten om det finns bytesfisk i lämplig storlek. Finns i nästan alla Gula Kortets vatten. Stora abborrar över ett kilo har fångats i bland annat Göta och Nordre älv, Sävelången, Delsjöarna och Hamnkanalen. Svenskt rekord: 3,15 kg, Hällers myr, Bohuslän Gula Kortet-rekord: 1,935 kg, Kåsjön Gädda (Esox lucius) Gäddan kan inte förväxlas med någon annan fisk. Förekommer i sjöar och vattendrag utom i strida forsar. En utpräglad rovfisk som inte drar sig för att ta stora byten. Kan bli över 20 kg och över 130 cm lång. Fiskas mest med spinn och trolling med stora drag eller mete med agnfisk. Största gäddorna finner du i näringsrika vatten med gott om stor betesfisk, som Nordre och Göta älv, Sävelången, Härsjön och Hornasjön, men även de mindre sjöarna kan hålla stora gäddor. Svenskt rekord: 19,34 kg, Vättern Gula Kortet-rekord: 16,5 kg, Sävelången 8

9 Fiskeregler för Gula Kortet Högst två spön/person. Vid karpfiske får fler spön användas (all laxfisk som fångas vid karpfiske skall återutsättas). Kortinnehavarens familjemedlemmar, d.v.s. make/ maka, sambo samt hemmaboende barn t.o.m. 19 år, äger rätt att följa med kortinnehavaren och delta i fisket med egna redskap. Ungdomar under 16 år får fiska utan fiskekort i samtliga Gula Kortets vatten enligt samma regler som gäller för kortinnehavare. Följande minimimått gäller: Gös 50 cm Lax 45 cm Öring 45 cm i vattendrag, 35 cm i sjöar (45 cm i Sävelången och St Härsjön) Röding 40 cm Vid trollingfiske får inte ytparavan användas. Fiske efter lax och öring får ske under tiden 1/4 t o m 30/9 i alla rinnande vattendrag. Undantag: I Göta älv och Nordre älv får fisket efter lax och öring fortgå t.o.m. den 14/10 (Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter). I övriga vatten är öring tillåten året runt, förutom i Sävelången. Ryckfiske och fiske i laxtrappor och fiskvägar är alltid förbjudet. Fiske från badplatser är under badsäsongen förbjudet. Tomtmark och stängslat område får ej beträdas. Bilkörning på privata vägar är ej tillåtet. Fiske från båt är tillåtet i flera av Gula Kortets fiskevatten, vilket anges i fiskevattensförteckningen. I alla Gula Kortets vatten är fiske från flytring tillåtet. I förteckningen anges också i vilka sjöar där fiske med angeldon från is är tillåtet (max 8 st/fiskekort). Som angeldon räknas även ismetespö. All laxfisk som fångas vid angeldonsfiske skall återutsättas. För laxartad fisk får fångas högst 2 fiskar/kort/ dag. För sik gäller dock en rekommendation om max 10 fiskar/kort/dag. Karp och ål, samt utlekt lax och öring skall alltid återutsättas. För abborre resp. gös finns en rekommendation om ett maximimått på 40 resp. 80 cm, d.v.s. att fisk över dessa längder ska återutsättas. Tänk på hanteringen. Specialbestämmelser Fångst av lax ska rapporteras till Sportfiskarna. I Sävelången gäller för öring samma regler som för havsöring, det vill säga minimimått 45 cm och fisketid 1/4-30/9. I Lärjeån är allt fiske förbjudet från den 1 oktober till och med den 31 mars. Endast fiske med traditionell flugfiskeutrustning är tillåtet i Östra Långvatten (G40), St. Björketjärn (G41) och Bredvatten (G42). Skyltar vid vatten och anvisningar från fisketillsyningsmän äger samma giltighet som dessa regler. Övriga detaljbestämmelser, se respektive vattenbeskrivning i guiden, samt uppdateringar på vår hemsida. För övergripande fiskebestämmelser, se: Fiskereglerna gäller vid laga ansvar 9

10 Delsjöområdet - Öjersjö Ett fantastiskt naturområde nära Göteborgs centrala delar. Fina gång- och cykelvägar gör området lättillgängligt. Vissa natur reservatbestämmelser gäller för Delsjöområdet. Exempelvis är det inte tillåtet att göra upp eld på andra plat s er än anvisade eldstäder. Inom Delsjöområdet finns flera fina fiskesjöar. I Stora Delsjön kan man hyra båt av Sportfiskarna vid Sjölyckan. G1 Stora Delsjön En 140 hektar stor skogssjö. Stora Delsjön har ett fint fiske efter stor abborre, den största som har fångats vägde över 2 kg och inte minst isfisket är bra. Karpfisket har gett karp upp till 14,48kg. Det är absolut förbjudet att avliva karp, den skall ovillkorligen återutsättas. Sommartid är metet efter sutare i vikarna mycket bra med vikter upp till 2 kg. Vid Sjölyckan finns bryggor för rullstolsbundna. Fiske från Sportfiskarnas uthyrningsbåtar är tillåtet, däremot inte från övriga båtar, kanoter och liknande. Angeldonsfiske är tillåtet. Enstaka regnbågar kan förekomma. Arter: abborre, gös, gädda, braxen, sutare, karp, lake, nors, mört mm. G38 Lilla Delsjön En av Gula Kortets absolut bästa fiskesjöar! 1500 meter lång och ca 500 meter bred. Lilla Delsjön utgör liksom Stora Delsjön vattentäkt för Göteborg. Vatten pumpas i en lång bergtunnel från Göta älv upp till Lilla Delsjön strax öster om udden på norra sidan av sjön. Härifrån rinner vattnet genom kanalen mellan Delsjöarna. Strömsättningen gör isen förrädisk på vintern, då det är fråga om stora vattenmängder som pumpas genom sjöarna. Vattnet från Göta älv är mycket näringsrikt varför det blir goda förutsättningar för fisken i Lilla Delsjön att bli både talrik och snabbväxande. Flera gösar har fångats och abborrar uppemot två kilo förekommer. I viken intill vattenutsläppet fångas årligen många sutare. Fiske från Sportfiskarnas uthyrningsbåtar är tillåtet, däremot inte från övriga båtar, kanoter och liknande. Båtar finns att hyra på Sjölyckan. Angeldonsfiske är tillåtet. Enstaka regnbågar kan förekomma. Arter: abborre, gös, gädda, braxen, sutare, karp, lake, mört mm. P2 Prästtjärn Prästtjärn i Partille kommun är en fin tätortsnära liten skogssjö som har ett abborrbestånd och där regnbåge dessutom planteras in. Fina vandringsstigar till och runt sjön gör den lättillgänglig! Arter: abborre, regnbåge. 10

11 G2 Härlanda Tjärn Knappt 20 hektar stor. Ganska näringsrik sjö i Delsjöområdet vid stadsdelen Björkekärr. Tät vass runt sjön försvårar fisket. På östra sidan finns badbryggor som dock inte får användas för fiske under badsäsong. På västra sidan finns en fiskebrygga, som är en populär meteplats där både sutare och karp brukar fångas, största karp 17,22 kg. Det är absolut förbjudet att avliva karp, den skall ovillkorligen återutsättas. I Härlanda tjärn finns det ett bra gäddbestånd, den största som har fångats vägde 15,8 kg. Fiske från båt är ej tillåtet. Angelfiske tillåtet. Arter: abborre, gädda, sutare, mört, karp, regnbåge, sarv. P1 Kåsjön En ca 100 hektar stor klarvattensjö delvis omgiven av bebyggelse men i den västra delen gränsar sjön till Delsjöområdet och har vildmarkskaraktär. Mycket bra abborrvatten, inte minst från isen. Gula Kortetrekordet på nästan 2 kg är taget här. Gula Kortets rekordål på 2,7 kg fångades också här, men idag är fiske efter ål förbjudet. Allt fiske från badplatser är förbjudet året om. På övriga platser har badande företräde. Tänk på att respektera tomtmark. Båtfiske tillåtet. Arter: abborre, gädda, mört, sutare. G40 Västra Långvattnet Västra Långvattnet ligger strax norr om Lilla Delsjön och det går en cykelväg ända fram till sjön om man kommer från det hållet. Man kan också ta cykelvägen från Härlanda tjärn, men då får man gå sista biten via en lång trappa. Västra Långvattnet har ett bestånd av abborre, men inplanteringar av regnbåge görs också varje år. Även enstaka öringar förekommer. Inget angeldonsfiske eller båtfiske är tillåtet, däremot får man använda flytring som i alla Gula Kortets vatten. Badande har företräde under sommaren. Arter: abborre, regnbåge. G40 Östra Långvattnet Östra Långvattnet har ett bestånd av abborre, men inplanteringar av regnbåge görs varje år. Även enstaka öringar förekommer. OBS! Endast fiske med flugspö tillåtet. Vintertid är pimpel från is tillåtet. Arter: abborre, regnbåge. G41 Stora Björketjärn Stora Björketjärn har ett bestånd av abborre, men inplanteringar av regnbåge och öring görs varje år. OBS! Endast fiske med flugspö tillåtet. Vintertid är pimpel från is tillåtet. Arter: abborre, regnbåge. 11

12 Göteborgs inre vatten G3 Sisjön Sisjön, ca 30 ha stor, ligger i sydvästra Göteborg, ca 2 km söder om Sisjöns industriområde. Sisjön är en populär badsjö, så visa där för stor hänsyn till badande vid fiske. Fiske från bryggorna är förbjudet under badsäsong. I sjön finns ett bra abborrbestånd, som framförallt vintertid ger ett fint fiske. Största abborre som har fångats vägde 1,6 kg. Regnbåge och öring kan ibland planteras ut. Fiske från båt är ej tillåtet. Angeldonsfiske är tillåtet. Arter: abborre, regnbåge, gädda, öring. G4 Oxsjön Oxsjön ligger 2 km söder om Sisjön inom Sandsjöbackaområdet, ca 1 km norr om Brottkärrsmotet vid Säröleden. Oxsjön är knappt 20 hektar stor. Här finns både gädda och abborre. Fiske med angeldon är tillåtet, däremot ej fiske från båt. Arter: abborre, gädda. G5 Svarte Mosse Svarte Mosse ligger i Biskopsgården på Hisingen. Svarte Mosse är ca 6 hektar stor, väldigt grund och kraftigt igenväxt. Svarte Mosse var tidigare en av landets bästa karpsjöar. Tyvärr dog nästan all fisk av syrebrist vintern 1994 och vintern Beståndet av karp är mycket svagt. Det är absolut förbjudet att avliva karp, den skall ovillkorligen återutsättas. Största karpen som har fångats i sjön vägde 16,2 kg (1993) och största rudan 1,3 kg. Nu har fiskbeståndet återhämtat sig och det är periodvis bra fiske, men vegetationen försvårar fisket. I Svarte Mosse finns också en hel del fåglar varför stor försiktighet måste iakttas vid fisket. Fåglar sväljer småsten för sin matsmältning. Sänken i form av blyhagel har förvillande likhet med småsten och fåglarna sväljer även dessa. När blyet kommer in i fåglarnas matsmältningsorgan löses metallen upp och fåglarna kan förgiftas. Med anledning härav får sänken av bly inte användas i Svarte Mosse. Kasserade linor får här liksom vid andra fiskevatten ej slängas på fiskeplatsen. Fiske från båt och fiske med angeldon är ej tillåtet. Arter: ab bor re, gädda, mört, ruda, karp. G6 Klare Mosse En liten tjärn - bara ca 100 m lång - på centrala Hisingen. Klare Mosse ligger ca 100 meter norr om Björlandavägen, ca 500 meter väster om korsningen Björlandavägen - Sommarvädersgatan. Klare Mosse ingår i Osbäckenprojektet och röjningar runt tjärnen har underlättat fiskemöjligheterna. Ett litet fint vatten för mete efter ruda och mört. Rudan är mycket talrik men småvuxen. Fiske från båt eller fiske med angeldon är ej tillåtet. Arter: abborre, ruda, mört. 12

13 G8 Vallgraven - Kanalerna Mitt inne i centrala Göteborg går det numera att bedriva ett framgångsrikt sportfiske. Med lite tur går det till och med att fånga en lax. Den största lax som hittills har fångats vägde 11,8 kg (avelsfiske). Vid det årliga Vallgravsmetet har genom åren fångats närmare 20 olika fiskarter, vilket visar på en stor artrikedom. Kända fiskeplatser i Göteborgs kanaler och Vallgraven är vid Fiskekyrkan, Trädgårdsföreningen, Slussen och Lejontrappan vid Brunnsparken. Vid Rosenlund och Stora Hamnkanalen finns otroliga mängder mört och abborre under vinterhalvåret. Abborrar på över 1,5 kg har fångats. Fiske med angeldon är förbjudet. Fisketid öring och lax 1/4-30/9. Arter: abborre, gädda, mört, id, braxen, öring, lax mm. En ny vandringsväg för fisk finns sedan 2013 vid Dämmet i Gårda, vilket underlättar passagen för alla fiskarter som vandrar i vattensystemet. Fiske är förbjudet i alla fiskvägar inom Gula Kortets vatten. Arter: abborre, gädda, mört, braxen, lax, regnbåge, öring mm. G10 Fattighusån Fattighusån är den grävda kanalen mellan Mölndalsån och Vallgraven. Ursprungligen grävdes kanalen för båttransporter och för att förse Vallgraven med friskt vatten. I Fattighusån finns samma fiskarter som i Mölndalsån. Fiske från båt och angeldonsfiske är förbjudet. Arter: abborre, braxen, gädda, öring, mört, lax. Fisketid lax och öring 1/4-30/9. G9 Mölndalsån/ Gullbergsån Fiskesträckan börjar nedströms Papyrus fabriksområde i Mölndal och slutar vid Mölndalsån/Gullbergsåns utlopp i Säveån vid Partihallarna (G 11). Mölndalsån var under många år helt fisktom, men genom ett omfattande miljö- och fiskevårdsarbete har fisklivet återvänt. Den fisk som gjort ån mest känd under senare år är laxen, upp till 50 laxar har fångats under ett och samma år. Numera sker det inga utsättningar av laxungar utan fisket baseras på ett eget självreproducerande laxbestånd. Fisketid lax och öring 1/4-30/9. G11 Partihallarna Fiskeområdet utgör nedre delen av Gullbergsån och Säveån vid utloppet i Göta älv. Uppströmsgräns utgörs av Gamlestadsbro. Området är en av regionens absolut bästa meteplatser, speciellt vid utflödet i Göta älv och vid Gullbergsån. Även öring och en och annan lax fångas varje år. Utlekt lax och öring skall släppas tillbaka. Båtfiske och angeldonsfiske är ej tillåtet. Arter: braxen, mört, lax, gädda, abborre, id, öring. Fisketid lax och öring 1/4-30/9. 13

14 G37 Amhults damm Dammen är ca 1 hektar stor och ligger intill det gamla flygledartornet uppe på berget vid f.d. Torslanda flygplats. Utbyggnad av ett nytt bostadsområde på berget har gjort dammen ännu mer attraktiv som fiskevatten. Fiske från båt och angeldonsfiske är ej tillåtet. Arter: mört, abborre, regnbåge. G14 Nordre älv Detta är ett mycket bra gäddvatten. Gäddorna finns inom hela den 17 km långa fiskesträckan - totalt ca 500 hek tar fiskevatten. Gäddorna är både talrika och storvuxna. Under senare år har antalet fångade storgäddor minskat varför vi rekommenderar att alla gäddor över 100 cm återutsätts för att åter bygga upp beståndet av riktigt stora gäddor. Gäddfisket börjar när isflaken glesnar och krokusen börjar att blomma. Fisket är bäst i Nordre älv om man har tillgång till båt, men vid några ställen går det att komma åt från land. Vid Kungälv, Kornhall, Ragnhildsholmen och vid Kippholmen finns det strandfiskeplatser. Bland bra fiskeplatser för gädda kan nämnas sträckorna uppströms och nedströms Skärmarna, utmed vasskanterna. Uppströms järnvägsbron på Hisingsidan vid grundet är det en säker ståndplats. Vid Munkholmens sydspets har flera storgäddor fångats. Vid vassarna mellan Kippholmen och Kornhalls färja på Hisingsidan är gäddfisket ibland mycket givande. Även lax och öring vandrar genom Nordre älv och vid grunden nedanför Fästningsholmen tas årligen såväl lax som öring. I mynningsområdet fångas åtskilliga havsöringar på sportfiske. Ålfiske är numera förbjudet. Bra sikfiske i mynningen (okt- nov). Det är i Nordre älv som de allra största metefiskarna finns, t ex braxen, sarv och mört. Enkilosabborrar är vanliga och även tvåkilos förekommer. Båtfiske är tillåtet. Fisketid öring och lax 1/4-14/10. Minimimått lax och öring 45 cm. Det är absolut förbjudet att angöra i konstruktionen för Skärmar na (fjärrstyrd reglering). Arter: gädda, abborre, braxen, mört, öring, lax, sik, skrubba, id, sarv mm. Fiskegräns Den yttre gränsen för fiskekortet är densamma som sötvattensgränsen i mynningen, det vill säga en linje dragen från västligaste udden av Kalhed Näsa (Kali Näsa) på Hisingen till västligaste udden av Klubbenäs på fastlandet, 14

15 G13 Göta älv Göta älv är vårt största vattendrag med en total längd på 72 mil från källflödena i Norge till mynningen i havet. Medelvattenflödet är 575 kubikmeter/sek. 1/3 rinner i Göta älvgrenen genom Göteborg och 2/3 genom Nordre älv. Längden på Gula Kortet-sträckan från Bohus/Kungälv till mynningen är 25 km och omräknat till yta 750 hektar, d v s det största fiskeområdet på Gula Kortet! Här finns fiskemöj ligheter som bara upptäckts till en mindre del. Ārligen stiger tusentals laxar i Göta älv. Var de stannar och var de är möjliga att fånga är ett nästan helt outforskat område! Vi vet att en del fångas i mynningsområdet mellan Älvsborgsbron och havet, en del inne i Göteborgs hamn. En del ståndplatser är dykdalberna utmed Ringön, bro pelarna vid Göta älvbron och järnvägsbron vid Tingstad. 9 kilo vägde den största rapporterade laxen, men vi vet att större har fångats. Bästa havsöringfisket finns i mynningsområdet mellan Älvsborgsbron och Älvsborgsön. Här anses västkustens bästa havsöringsfiske finnas! Kända platser är Röda Sten, Ryaverkets utsläpp, Hästevik och Vita gaveln vid Nya Varvet. Gäddfisket är knappt beprövat på sträckan. Från Marieholm och uppåt finns möjligheter till trolling. Vid taket på Tingstadstunneln på hisingsidan finns ett verkligt bra gäddställe. Här passerar strömmen förbi och det blir ett bakvatten i hamnbassängen över tunneln. Under hösten finns mycket stora chanser att få sik i Göteborgs hamn, där yttre delen av Sannegårdshamnen är bästa platsen. Vi rekommenderar en maxfångst på 10 sikar/ person/dag! Vid Eriksberg bedrivs främst under hösten ett framgångsrikt fiske efter vitling. Metet i Göta älv har enorm potential och här finns de flesta fiskarter, dessutom i verkligt stora storlekar. Några rapporterade fiskar: mört 0,93 kg, sarv 1,2 kg, id 2,46 kg, braxen 5,0 kg. Båtfiske är tillåtet. Minimimått lax och öring 45 cm. Fisketid öring och lax 1/4-14/10. Arter: abborre, gädda, öring, mört, lax, braxen, id, asp, skrubba, sarv, färna, sik, lake, vitling mm. Fiskegräns Den yttre gränsen för fiskekortet är densamma som sötvattensgränsen i mynningen, det vill säga en linje från nordligaste udden på Älvnabben vid Västerberget över Knippelholmens fyr till västra piren vid Arendals småbåtshamn på Hisingen. För fiske väster om Göta älvbron till mynningen i havet erfordras för närvarande inget fiskekort för sportfiske. Däremot gäller Gula Kortets regler med minimimått, fredningstider och högst två laxfiskar/dag mm. 15

16 Båtfiske tillåtet Röding Gula Kortets fiskevattensförteckning Öring Sutare Regnbåge Mört Lax Karp Gös Gädda Braxen Abborre Specialbestämmelser A tetåliteksifleg n Storlek Kartor med mera se grobetog/es. el. kartsidor i tele- katalog Göteborg Nr Vatten Kommun G 1 Stora Delsjön Göteborg 34,35 140ha a) X X X X X X X X G 2 Härlanda Tjärn Göteborg ha X X X X X X X G 3 Sisjön Göteborg/Mölndal ha X X X X X G 4 Oxsjön Göteborg ha X X X G 5 Svarte Mosse Göteborg 24 6 ha X X X X G 6 Klare Mosse Göteborg 24 1 ha X X G 7 Bergsjön Göteborg 27 4 ha X X X G 8 Vallgraven/Kanalerna Göteborg 32,33 6 km X X X X X X X G 9 Mölndalsån/Gullbergsån Göteborg/Mölndal 34,40 10 km X X X X X X X G 10 Fattighusån Göteborg 33 1 km X X X X G 11 Partihallarna Göteborg 34,26 1 km X X X X X X G 12 Lärjeån Göteborg 26 etc 20 km X X X X X X X G 13 Göta Älv Göteborg/Ale 26 etc 25 km X X X X X X X G 14 Nordre Älv Göteborg/Kungälv 6,7,8 18 km X X X X X X X G 15 St Kroksjön Göteborg 36 ha X X X X X X G 16 St Mölnesjön Göteborg ha X X X X X G 17 St Stentjärnen Göteborg 16 ha X X X X X G 18 Grästjärnet Göteborg 11 1 ha X G 19 Idtjärn Göteborg 11 1 ha X G 20 Gäddevatten Göteborg 15 ha X X X X G 21 Skrovtjärn Göteborg 3 ha X G 22 Surtesjön Göteborg/Ale ha X X X X X X G 23 Skyrsjön Göteborg 21 ha X X X X X X G 24 Lysevatten Göteborg/Ale 10 ha X X G 25 Trollsjön Göteborg 10 ha X X X

17 G 26 Björsjön Göteborg 49 ha X X X G 27 Hållsjön Göteborg 14 ha X X X X G 28 Långevatten (SV Högsjön) Göteborg 7 ha X X G 29 Rellsjön Göteborg 1 ha X G 30 Långevattnet (Sörbergen) Göteborg 11 7 ha X X X G 31 Smörvattnet Göteborg 5 ha X G 32 Igletjärn Göteborg/Partille 7 4 ha X G 33 Älsjön Göteborg/Lerum ha X X X G 34 Åkersjön Göteborg/Partille 4 ha X G 35 Holmesjön Göteborg/Lerum 41 ha X X G 36 Högsjön Göteborg 22 ha X X G 37 Amhults damm Göteborg 23 1 ha X X X G 38 Lilla Delsjön Göteborg ha a) X X X X X X X X G 39 Västra Långvattnet Göteborg 35 7 ha X X G 40 Östra Långvattnet Göteborg 35 5 ha X X X G 41 Stora Björketjärn Göteborg 35 2 ha X X X G 42 Bredvatten Göteborg 5 ha X X P 1 Kåsjön Partille ha X X X X X L 1 Sävelången Lerum/Alingsås ha X X X X X X X X L 2 Häcksjön Lerum 15 ha X X L 3 Tösjön Lerum XXa X X h 0 4 X L 4 L Stamsjön Lerum ha X X X X X X X L 5 St Härsjön Lerum/Härryda 290 ha X X X X X L 6 L Härsjön Lerum/Härryda 87 ha X X X X H 1 Hornasjön Härryda 136 ha X X X X H 2 Rådasjön Härryda/Mölndal 41, ha X X X X X X H 3 Skärsjön Härryda 46 ha X X X X X H 4 Yxsjön Härryda 104 ha X X X X H 5 Nordsjön Härryda/Mölndal 225 ha X X X X H 6 Östersjön Härryda/Mölndal 110 ha X X X X H 7 Gravsjön Härryda/Mölndal 45 ha X X X X X X M 1 Stensjön Mölndal ha X X X X X X X X P 2 Prästtjärn Partille 12 ha X X X a) Fiske från Sportfiskarnas uthyrningsbåtar tillåtet (telefon ) Läs mer på X X X X

18 Vättlefjäll I den nordöstligaste delen av Göteborg ligger i Vättle fjälls området. Sjöarna hade drabbats hårt av försurningen innan Sportfiskarna gjorde stora kalkningsinsatser och fiskinplanteringar. Här kan man fiska både gädda och abborre liksom öring, regnbåge och harr. Angelfiske är tillåtet i Surtesjön, Gäddevatten, St Stentjärn, Skyrsjön, Kroksjön, Hållsjön, St Mölnesjön, Stora och Lilla Björsjön. Fiske från båt är endast tillåtet i Surtesjön, Gäddevatten, Skyrsjön, St Stentjärnen och St Kroksjön. G12 Lärjeån Lärjeån ligger i nordöstra Göteborg och rinner ut i Göta älv. Fiskesträckan är ca 20 km lång upp till kommungränsen mot Lerum. I ån förekommer ett stationärt öringbestånd, och stora mängder havsöring vandrar upp varje år. Det finns åtskilliga fina fiskeplatser där de mest populära ligger vid Eriksbo, Lärjeholm och utloppet i Göta älv. Fisketid lax och öring 1/4-30/9. Fiske i laxtrapporna är alltid förbjudet. Båtfiske och angeldonsfiske i Lärjeån är förbjudet. Allt fiske är förbjudet i Lärjeån under tiden 1/10-31/3. Minimimått lax och öring 45 cm. Arter: abborre, gädda, öring, lax, regnbåge, mört, id, björkna, braxen mm. G15 St Kroksjön En vacker skogssjö med öar och vikar som ger fina naturupplevelser. Genom att hyra en kanot vid Vättlestugan kan man göra en riktig fiskesafari till St Kroksjön. Dessutom hör abborrfisket till det bästa i hela Vättlefjäll. Arter: abborre, gädda, mört. G16 Stora Mölnesjön Sjön ligger vid bostadsområdet Rannebergen. Utsättningar görs av regnbåge 2-3 gånger om året. I södra delen finns en iordningställd badplats. Under badsäsong har badande företräde till stranden, här lik som i Gula Kortets övriga sjöar. Arter: regnbåge, abborre, gädda, mört, karp. Karp skall omedelbart återutsättas. G17 St Stentjärnen En långsträckt sjö med i huvudsak klippstränder, utom i norr där stränderna är mer sanka. Arter: abborre, gädda, mört. G18 Grästjärnet En liten tjärn med ett bestånd av ganska småvuxen abborre. Arter: abborre. 18

19 G19 Idtjärn En liten sjö mitt inne bland radhusen för barnens abborrmete. Arter: abborre. G20 Gäddevatten Ca 15 hektar stor, relativt näringsfattig. En av de sjöar i Vättlefjäll där fisketrycket är som lägst. Arter: abborre, gädda. G21 Skrovtjärn En liten skogstjärn med tusenbröder och enstaka riktigt stora abborrar. Arter: abborre. G22 Surtesjön Störst bland Vättlefjälls Gula Kortet-sjöar med sina 100 hektar. En relativt grund bergsjö med klart vatten och många uddar och öar som ger varierade fiskemöjligheter. Arter: abborre, gädda, mört, karp. G24 Lysevatten En 7 hektar stor skogsjö med svårfiskade öringar. Främst är det flugfisket under sommarnätter som ger de största öringarna. Arter: öring, abborre. G25 Trollsjön En skogssjö något större än Lysevatten. I Trollsjön har de största öringarna i Vättlefjäll fångats, uppemot 2 kg. Här finns också ett skapligt abborrbestånd. Ganska tät vegetation längs stränderna försvårar flug fisket. Arter: abborre, gädda, öring. G26 Stora och Lilla Björsjön Dämda sjöar men med ett relativt bra abborr- och gäddbestånd. Arter: abborre, gädda. G23 Skyrsjön En sjö som är mera näringsrik än de flesta av Vättlefjälls Gula Kortet-sjöar. Detta beror på att det finns odlad mark i den nordvästra delen av sjön, vid trädgårdsmästeriet. Sjön är också tillgänglig för fiske från kanot som man kan hyra vid Vättlestugan. En fin vinterfiskesjö för både angel och pimpel. Arter: abborre, gädda, mört. 19

20 G27 Hållsjön En drygt 10 hektar stor skogssjö intill Rellsbovägen. Det finns några fritidshus vid sjön och de tomterna får inte beträdas. Här finns enstaka mycket stora öringar. Arter: abborre, gädda, öring. G28 Långevatten En liten fin och lättillgänglig skogssjö, dock försvårar vegetationen fisket. Långevatten är den av Gula kortets sjöar som har det bästa sutarefisket. Arter: sutare, öring. G29 Rellsjön Här finns chans att fånga skygga stora öringar. Arter: öring, sutare, mört. G35 Holmesjön Holmesjön är en av regionens vackraste sjöar. I sjön finns flera öar och omgivningen har stora likheter med Norrlands inland strax under fjällskogsområdena. Harr och öring har inplanteras fångades öringar över 3 kilo. De skygga, stora öringarna kommer in mot stränderna på natten. I Holmesjön finns också ett rikt abborrbestånd. Arter: abborre, harr, öring, regnbåge. G36 Högsjön I Högsjön finns ett talrikt abborrbestånd. Enstaka harrar kan finnas kvar efter de tidigare inplanteringarna. Numera planteras öring ut med jämna mellanrum. Det har rapporterats 2-kilosöringar. Det finns några fritidshus vid sjön, tomterna får inte beträdas. Arter: abborre, öring, regnbåge. 20

att tänka på Foto ovan: Pia Persson Holmberg.

att tänka på Foto ovan: Pia Persson Holmberg. fiske i uppsala län Uppsala län erbjuder fantastiska möjligheter till fiske året runt. Vår del av Mälaren är vida känd för sitt fina gös- och gäddfiske. Länets sjöar bjuder på ett varierat fiske efter

Läs mer

Nr 1-2/92 Pris 37:50 Momsbetriad DKK 37:50 NOK 37:50 FM 25: Årgång 19

Nr 1-2/92 Pris 37:50 Momsbetriad DKK 37:50 NOK 37:50 FM 25: Årgång 19 Nr 1-2/92 Pris 37:50 Momsbetriad DKK 37:50 NOK 37:50 FM 25: Årgång 19 VINTER-REA! Ambassadeur 7500C, ny modell, helkrom, en värsting för det grövre fisket Ett fåtal ex i Sverige. PriS: 1.595:- Ambassadeur

Läs mer

Flugfiska i Åsele Av Lars Norberg

Flugfiska i Åsele Av Lars Norberg Flugfiska i Åsele Av Lars Norberg Att fiska med fluga i Åsele i ord och bild och sammansatt av min och mina fiskebröder Ove E och Björn P:s upplevelser under en period av nästan 20 års flugfiske inom kommunens

Läs mer

Fisk till middag? WWFs konsumentguide för mer miljövänliga köp av fiskoch skaldjursprodukter. Sjunde upplagan

Fisk till middag? WWFs konsumentguide för mer miljövänliga köp av fiskoch skaldjursprodukter. Sjunde upplagan fiskguide Fisk till middag? WWFs konsumentguide för mer miljövänliga köp av fiskoch skaldjursprodukter Sjunde upplagan Fisk till middag? Fisk är nyttig mat och de flesta av oss skulle säkert må bra av

Läs mer

BAU FORVAU SITTA. Haglöll

BAU FORVAU SITTA. Haglöll BAU En bra ryggsäck skall passa sitt ändamål. Haglöfs Com bi är en ryggsäck med flera funktioner. Först och främst är det en bra ryggsäck att bära utrustning i på ett bekvämt sätt. Skonsam för ryggen därfqr

Läs mer

Fiskevårdsplan för Hofors kommun

Fiskevårdsplan för Hofors kommun Fiskevårdsplan för Hofors kommun Resultat av inventeringar Beskrivning av vattendrag och sjöar Föreslag till fiskevårdande åtgärder och utvecklande av fisketurism Jens Andersson 4 Förord Under senare

Läs mer

Innehåll. Denna bok tillägnas Kjell Lagergren. av författaren

Innehåll. Denna bok tillägnas Kjell Lagergren. av författaren Denna bok tillägnas Kjell Lagergren Innehåll ISBN 91-0-037855-0 Omslag: Sven Rydén Teckningar: Leif Engström Leif Engström 1972 Printed in Sweden Alb. Bonniers boktryckeri Stockholm 1972 av författaren

Läs mer

FAKTA OM FISK & SKALDJUR

FAKTA OM FISK & SKALDJUR FAKTA OM FISK & SKALDJUR Fakta om Fisk & Skaldjur I Sverige har vi 87.000 sjöar (9% av Sveriges yta är täckt av insjövatten) och en av världens längsta kustlinjer. Inte undra på att här finns rika fisktraditioner

Läs mer

VID KÄNDA OCH OKÄNDA VATTEN av Erik Widén

VID KÄNDA OCH OKÄNDA VATTEN av Erik Widén VID KÄNDA OCH OKÄNDA VATTEN av Erik Widén FORELLBÄCKEN Den tid då det vimlade av öring i var och varannan bäck i vårt land är nu ett minne blott. Utdikning, föroreningar, minkens härjningar och hänsynslös

Läs mer

ÄLVRÄDDARNAS SAMORGANISATION 2011 STRÖMMANDE VATTEN - LEVANDE LANDSKAP

ÄLVRÄDDARNAS SAMORGANISATION 2011 STRÖMMANDE VATTEN - LEVANDE LANDSKAP ÄLVRÄDDARNAS SAMORGANISATION 2011 STRÖMMANDE VATTEN - LEVANDE LANDSKAP Tema: Restaurering av vattendrag STRÖMMANDE 4 LEVANDE VATTEN LANDSKAP ÄLVRÄDDAREN utges av Älvräddarnas Samorganisation med ett nummer

Läs mer

'I, 51-11mRnO. kvalitet till rätt pris. l~ihde & (JUIIee 91

'I, 51-11mRnO. kvalitet till rätt pris. l~ihde & (JUIIee 91 'I, 51-11mRnO kvalitet till rätt pris SYMETRE AERO GT SIDESTAB Pris i förhållande till kvalitet - då är Shimano "out-standing". STRADIC QF =QUICK FIRE FB =FlGHTING BROMS SYMETRE SIDESTAB AERO GT STRADlC

Läs mer

Nationella mål och förvaltningsplaner för lokala fiskbestånd 2007-02-27

Nationella mål och förvaltningsplaner för lokala fiskbestånd 2007-02-27 Nationella mål och förvaltningsplaner för lokala fiskbestånd 2007-02-27 - 2 - Uppdraget... 5 Sammanfattning... 6 Förslag till kompletterande åtgärder... 6 Arter som betraktas som hotade enligt rödlistan...

Läs mer

Fiskevårdsplan för Kiasjön m.fl. sjöars FVOF

Fiskevårdsplan för Kiasjön m.fl. sjöars FVOF FISKEVÅRDEN Fiskevårdsplan för Kiasjön m.fl. sjöars FVOF Historik Fiskevården i Kiasjöns m.fl. sjöars FVO (tidigare Furusjöns, Kiasjöns och Badebodaåns gemensamhetsfiske fram till 1967) har historiskt

Läs mer

Våren 2010 Strängnäs Flugfiskeklubb

Våren 2010 Strängnäs Flugfiskeklubb Våren 2010 Strängnäs Flugfiskeklubb Gästskribent: Håkan Norling Klubbmästare 2009 Text: Göran Grehn I årets fisketävlingen i klubben delas det ut tre medaljvalörer guld, silver och brons med andra ord

Läs mer

Tema. Vatten. åk 4 6

Tema. Vatten. åk 4 6 Tema Vatten åk 4 6 Författare: Frida Moberg, 2013 Omslagsfoto: Jonas Ekström Illustrationer: Anna Magnusson Fotografier: Frida Moberg Övriga illustrationer och foton: Foto sid 5: Smålandsbilder Kartor

Läs mer

NÄSET, kommunalt naturreservat, Osby Kommun

NÄSET, kommunalt naturreservat, Osby Kommun NÄSET, kommunalt naturreservat, Osby Kommun Fakta Namn: Skyddsform: Beslutsdatum: Kommun: Församling: Fastighet: Markägare: Förvaltare: Läge: Areal: Näset Kommunalt naturreservat 22 oktober 2007, 89 Kommunfullmäktige

Läs mer

hela Sverige i ett landskap

hela Sverige i ett landskap hela Sverige i ett landskap Vi har paketerat din semester! Se våra paket på Sida 12-13 och på DALSLAND.COM Information Inspiration Bokning DALSLAND.COM 1 DALSLANDS TURISTBYRÅER BENGTSFORS Sågudden 1, 666

Läs mer

Beskrivning av förväntade effekter av återintroduktion av mal i nedre delen av Skräbeåns vattensystem

Beskrivning av förväntade effekter av återintroduktion av mal i nedre delen av Skräbeåns vattensystem Beskrivning av förväntade effekter av återintroduktion av mal i nedre delen av Skräbeåns vattensystem Vid framtagandet av denna rapport har bidragit: Mikael Svensson, MS Naturfakta Anders Kjellberg, Fiskeridirektör

Läs mer

l i}- Hörgård Spön. Vi har ett gott rykte när det gäller kvalitet på fiskespön. Spöna är anpassade till olika behov och finns i flera varianter.

l i}- Hörgård Spön. Vi har ett gott rykte när det gäller kvalitet på fiskespön. Spöna är anpassade till olika behov och finns i flera varianter. l i}- i FLUGLINOR. Stone Fly F1uglinor har en speciell ytbehandling som gör dom mycket glatta och smidiga, dänned blir det minimal friktion mot spöringarna och linan skjuter mycket bra. Fluglinorna finns

Läs mer

2011-02-21. Text: 1:e intendent Lars Bern, Naturhistoriska riksmuseet

2011-02-21. Text: 1:e intendent Lars Bern, Naturhistoriska riksmuseet 2011-02-21 Text: 1:e intendent Lars Bern, Naturhistoriska riksmuseet Jorden - vattenklotet Vatten i rymden? Vatten finns i tre olika former, som is, vätska eller ånga. Temperatur och tryck avgör vilken

Läs mer

Kustnära lekområden för fisk på Gotland

Kustnära lekområden för fisk på Gotland Kustnära lekområden för fisk på Gotland Åtgärdsförslag för ökad fiskrekrytering och näringsretention Rapport 2011:1 Kustnära lekområden för fisk på Gotland Åtgärdsförslag för ökad fiskrekrytering och

Läs mer

Redovisning av delprojekt: Trolling

Redovisning av delprojekt: Trolling ALLMÄNT Redovisning av delprojekt: Trolling Trollingfiske Trollingfiske handlar om att dra beten efter en båt på olika djup och med varierande hastighet. Trolling handlar om att hitta fisk. Presentera

Läs mer

MAGAZINET. Nu är det FRITT FRAM FÖR ODJURSFORSKNING I SVENSTAVIK HOVERBERGSGROTTAN EN UR-HÄFTIG UPPLEVELSE. Följ med till SÖLVBACKAS DRÖMFISKE

MAGAZINET. Nu är det FRITT FRAM FÖR ODJURSFORSKNING I SVENSTAVIK HOVERBERGSGROTTAN EN UR-HÄFTIG UPPLEVELSE. Följ med till SÖLVBACKAS DRÖMFISKE OM DET GODA LIVET I SÖDRA JÄMTLAND MAGAZINET FRÅN STORSJÖBYGDEN TILL LJUNGDALSFJÄLLEN ÅRG 4 2013 Följ med till SÖLVBACKAS DRÖMFISKE Nu är det FRITT FRAM FÖR ODJURSFORSKNING I SVENSTAVIK HOVERBERGSGROTTAN

Läs mer

Naturinsatser mildrar kraftverkens skador

Naturinsatser mildrar kraftverkens skador Miljöfondsprojekt Naturinsatser mildrar kraftverkens skador 1 Bra Miljöval - el i naturvårdens tjänst Vad är Bra Miljövalmärkt el? Konsumenter som väljer el märkt med Naturskyddsföreningens miljömärkning

Läs mer

MagazinetBERG. Upplev &Upptäck. Massor av tips! Full snurr i Östnorbuan

MagazinetBERG. Upplev &Upptäck. Massor av tips! Full snurr i Östnorbuan MagazinetBERG FRÅN STORSJÖBYGDEN TILL LJUNGDALSFJÄLLEN ÅRG 5 2014 Upplev &Upptäck Massor av tips! Full snurr i Östnorbuan OM DET GODA LIVET I SÖDRA JÄMTLAND Sällsynta fåglar landar i Storsjö Förtrollande

Läs mer

SPINNPOSTEN. Nr 3-2012. SFK Spinnaren. Havskatt, Anarhichas lupus

SPINNPOSTEN. Nr 3-2012. SFK Spinnaren. Havskatt, Anarhichas lupus SPINNPOSTEN Nr 3-2012 Havskatt, Anarhichas lupus SFK Spinnaren Philip Nilsson och Karl Bundy vid KM i mete i Sallerupsdammen 2 Bo Johnsson med sitt nya klubbrekord på harr, 1660 g Spinnpost nr 3 Augusti

Läs mer

NR 99 Mars 2011. Ur innehållet. Klubbtidning för SFK BlåKnutens medlemmar

NR 99 Mars 2011. Ur innehållet. Klubbtidning för SFK BlåKnutens medlemmar NR 99 Mars 2011 Klubbtidning för SFK BlåKnutens medlemmar Ur innehållet Styrelser 2010 Notiser! Medlemsavgifter 2011 mm. Storfiskeligan 2009 Höstfiske 2010 Matrutan Så fångade jag storrödingen Verksamhetsberättelser

Läs mer

Allemansrätten i ett nötskal

Allemansrätten i ett nötskal FISKE ÄR KUL Vad är den? Den nationella fiskedagen hålls årligen den sista onsdagen i maj. Under dagen får barn och unga lära sig om våra inhemska fiskarter och bekanta sig med fiske som hobby. Dagens

Läs mer

Vad gör kräftorna med sin miljö?

Vad gör kräftorna med sin miljö? tillstånd, finns det inga kräftor, punkt slut! Att plantera ut kräftor utan tillstånd är ett brott. Och detta är nog det enda brott som vi känner till som inte har någon preskriptionstid eller karens.

Läs mer

Malprovfiske i Båven 2007 Projektarbete genomfört av:

Malprovfiske i Båven 2007 Projektarbete genomfört av: Malprovfiske i Båven 2007 Projektarbete genomfört av: Rickard Gustavsson Sävenfors vattenbruksskola 2005-2008 Handledare: Helena Herngren Länsstyrelsen Södermanlands län Innehåll SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4

Läs mer