39 sjöar. inom 30 km. Fiskelyckan finns i. w w w. h o g s b y. s e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "39 sjöar. inom 30 km. Fiskelyckan finns i. w w w. h o g s b y. s e"

Transkript

1 39 sjöar inom 30 km Fiskelyckan finns i Högsby KOMMUN w w w. h o g s b y. s e

2 Välkommen till Högsby Trots sitt lilla format har Högsby en intressant och levande historia. Kommunen ligger mycket vackert i ett landskap dominerat av skogsområden, men här finns också många sjöar, närmare bestämt 39 stycken inom 30 km. Vi har många sevärdheter, ett naturskönt landskap och flera kulturhistoriska miljöer att erbjuda. I denna folder kan du läsa mer om våra sjöar samt fiskemöjligheter. Med Turistfiskekortet fiskar Du under 2 veckor i 29 stycken sjöar och rinnande vattendrag, rika på bl a gädda, abborre, gös, braxen och sutare. Utöver dessa 29 sjöar så finns det ytterliggare 10 stycken sjöar som ingår i Sverigefiskekortet. Högsby kommun ligger centralt beläget i Kalmar län, nära till Glasriket, Öland, Växjö, Oskarshamn samt Vimmerby där t ex nöjesparken Astrid Lindgrens Värld finns. Bra förbindelser finns till exempelvis Stockholm med både flyg eller tåg. Stanna till och upptäck vår lilla bit av världen! Bo och äta När du fiskar eller besöker våra sevärdheter så finns det många olika boendemöjligheter, läs mer om det på vår Dessa fyra är några av de många boendemöjligheterna. Staby Gårdshotell, Högsby Värdshuset emågården Högsby Handelsstaden Kom och handla Handelsstaden i Högsby erbjuder ett blandat utbud av butiker och handel. Handelsstaden har ett brett sortiment av varor, genom att kombinera det klassiska med det unika, lågpris med varumärkes-identitet lockas både pris-, och kvalitetsmedvetna konsumenter till Högsby. Boka Online! Plocka ihop ditt eget semesterpaket med mat, boende, fiske, kultur, upplevelser m m. Besök klicka på Boka eller kontakta Högsby Turistbyrå för ytterligare information. Värdshuset bruksgården Vandrarhem, Fågelfors Aboda café Aboda klint Kultur & Aktiviteter foto: Henrik Tingström Sevärdheter & aktiviteter Förutom vårt fiske så finns det ett antal sevärdheter och aktiviteter, läs mer på vår Här följer några exempel: Garboutsällningen, Glas- och luffarmuseum, Skälsbäcks skolmuseum, Nostalgia leksaker och Design, Aboda Klint fritids- och äventyrsområde, Vandrings- och Kanotleder i Högsby m.m foto: Henrik Tingström

3 Allgunnen Badebodaån Badebodaån Bjärssjön Allgunnen, länets näst största sjö, är belägen 13 km söder om Högsby. Sjön är måttligt djup, flikig och mycket rik på öar. Bottenkaraktären har ett stort inslag av sten och block. Allgunnen är en näringsfattig sjö med sparsam växtlighet vilken i huvudsak utgörs av glesa bestånd av vass, säv, näckrosor och notblomster. Sjöns stränder är flacka och består till största delen av sten och block. Allgunnen är en utpräglad vildmarkssjö. Dess östra del är väl avgränsad och benämns Bruddesjön. Den västra delen av Bruddesjön tillsammans med delar av den söder om Allgunnen belägna sjön Kalven ingår i Turistfiskekortet, Fisket i Allgunnen samt del av Bruddesjön och Kalven förvaltas och upplåts av Allgunnens Allgunnen erbjuder ett mycket bra mete och spinnfiske efter stor abborre, gädda och gös. Sjön är känd för sin goda tillgång på grov gädda och fångst av gäddor med en vikt över 10 kg är inte ovanligt. Möjligheterna att fiska från land är generellt sett goda, framförallt utmed sjöns västra sida. Fiske från båt är emellertid att rekommendera. Från båt finns bra fiskeplatser invid utlagda risvasar vilka är markerade med röda sjöprickar. Utmed kanterna av sjöns djupränna finns säkra fiskeplatser för stor gädda och abborre. Gös kan dessutom påträffas inom detta område. Grundområdet kring Solö är en bra plats för fiske efter abborre. Mete efter braxen och sutare är bäst i sjöns norra vik. Se sjökartan. Sjökort finns att köpa. Kör väg 34 mot Kalmar ca 1 km, sväng höger vid Staby och kör väg mot Allgunnen Aboda Klint ca 12 km, följ sjökartans ha 15,6 m 3,6 m, Gös, Mört, Braxen, Björkna, Sarv, Benlöja, Sutare, Gärs, Siklöja, Lake, Ål. Totalt sett ingår en ca 30 km lång sträcka av Badebodaån i Turistfiskekortet. Den upplåtna delen sträcker sig från gamla järnvägsbron nära åns utlopp i sjön Allgunnen upp till strax innan åns inlopp i Kiasjön. Beskrivningen av Badebodaåns skilda avsnitt har av praktiska skäl delats upp på olika sjöblad. Det här beskrivna avsnittet är beläget mellan sjöarna Yttran och Kvillen. Utmed avsnittet finns både strömmande partier och lugna, djupa höljor. Strömsträckor finns bl.a. vid Sågtorpet, Djuraströmmen och Kvarnholmen. Bottenstrukturen i åns strömmande partier utgörs av grus, sten och block medan mjuka bottnar är dominerande i höljorna. Badebodaåns närmiljö består framförallt av barrskog och har stark vildmarksprägel. Fisket inom den övre berörda delen av Badebodaån förvaltas och upplåts av Badebodaån, Kvarnsjön m.fl. sjöars Fvof medan den nedre delen ingår i Abodaortens Badebodaån erbjuder ett bra fiske efter gädda och abborre. Möjligheterna att fiska från land är generellt sett goda. Lämpliga och bra fiskeplatser finns bl.a. i höljorna vid Sågtorpet, Nybro, Kvarnholmen, Dammen och Skoga Se åkartan Kör väg 34 mot Kalmar ca 1 km, sväng höger vid Staby och kör väg mot Allgunnen Aboda Klint ca 10 km, vid fyrvägskors i Sinnerbo sväng höger och kör väg mot Grönskåra ca 5 km, sväng vänster och kör väg mot Flatehult, följ åkartans Längd: Bredd: Djup: ca 8 km ca 10 m 1 4 m, Mört, Braxen, Benlöja, Lake, Ål Det avsnitt av Badebodaån som förvaltas och upplåts av Kiasjöns m.fl. sjöars Fvof sträcker sig från Rövaremåla och upp till Feresjöns utlopp i ån strax uppströms Kiasjön. Utmed avsnittet finns omväxlande strömmande partier och lugna höljor. Bottenstrukturen i åns strömmande partier utgörs av sten, block och grus medan mjuka bottnar är dominerande i höljorna. Växtligheten är riklig i höljorna och utgörs av vass och näckrosor. Badebodaåns närmiljö består av barrskog och har stark vildmarkskaraktär. Badebodaån erbjuder ett bra fiske efter gädda och abborre. fiskeplatser finns bl.a. kring höljorna nedströms Björkshult och strax uppströms åns utflöde i Kiasjön. Se åkartan. VÄGBESKRIVNING Från grönskåra: Det aktuella avsnittet av Badebodaån flyter fram i närheten av väg 125 mellan Grönskåra och Århult, följ åkartans Längd: Bredd: Djup: ca 8 km ca 10 m 1 4 m, Gös, Mört, Braxen, Benlöja, Sutare Bjärssjön är en näringsfattig, måttligt djup sjö belägen inom det natursköna Allgunnenområdet ca 14 km söder om Högsby. Bottenkaraktären består omväxlande av gyttja och dy med inslag av sten och block. Sjöväxtligheten är sparsam med glesa bestånd av säv och bladvass utmed stränderna. Bjärssjöns stränder är flacka och bitvis steniga eller blockiga med visst inslag av häll. Bjärssjön omges av barrskog, bebyggelse saknas och sjön med omgivningar har utpräglad vildmarkskaraktär. Badebodaån på sträckan från gamla järnvägsbron upp till Aboda Kvarn ingår också i Turistfiskekortet. Fisket i Bjärssjön och aktuell del av Badebodaån förvaltas och upplåts av Abodaortens Bjärssjön erbjuder ett bra fiske efter gädda och abborre. fiskeplatser finns utmed sjöns norra sida i anslutning till vägen mot Kråksmåla och på uddar och hällar i sjöns södra del. Se sjökartan. Kör väg 34 mot Kalmar ca 1 km, sväng höger vid Staby och kör väg mot Allgunnen Aboda Klint ca 12 km, håll höger vid vägkors i Allgunnen och fortsätt väg mot Aboda Klint Kråksmåla ca 2 km, följ sjökartans 71 ha 7,6 m 2,9 m, Mört, Braxen, Sarv, Benlöja, Gärs, Ål, Mört, Braxen, Braxen.

4 Björkshultssjön Boasjön Broasjön Emån nedre delen Björkshultssjön är en liten, näringsrik sjö belägen ca 3 km nordväst om Grönskåra. Sjön är grund och har i huvudsak mjuka bottnar med visst inslag av sten och block. Sjöväxtligheten är riklig med bälten av vass runt större delen av sjön. Björkshultssjöns stränder är fasta med visst inslag av block och häll. Sjöns omgivningar utgörs av bebyggelse. Fisket i Björkshultssjön förvaltas och upplåts av Kiasjön m.fl. sjöars Björkshultssjön erbjuder ett bra fiske efter gädda. Möjligheterna att fiska från land är bäst längs järnvägsbanken utmed sjöns östra sida. Från båt finns lämpliga och bra platser över hela sjön. Se sjökartan. VÄGBESKRIVNING Från grönskåra: Kör väg 125 mot Fagerhult ca 3 km fram till Björkshult, sväng vänster väg mot Pikaböl, följ sjökartans sjöareal: medeldjup: maxdjup: 15 ha 6,2 m 1,6 m, Gös, Mört, Braxen, Benlöja, Sutare Boasjön är en djup, näringsfattig sjö belägen mitt i Badebodaåns huvudfåra ca 4 km nordost om Grönskåra. Sjön har omväxlande hårda och mjuka bottnar. Sjöväxtligheten är sparsam. Boasjöns stränder är fasta och består främst av sten, block och häll. Boasjöns omgivningar utgörs av barrskog, gles bebyggelse och vildmark. Fisket i Boasjön förvaltas och upplåts av Badebodaån, Kvarnsjön m.fl. sjöars Boasjön erbjuder ett mycket bra fiske efter gädda och abborre. I sjön finns grov gädda och abborre som håller god medelstorlek. Möjligheten att fånga gös är dessutom god. Möjligheterna att fiska från land är goda. Lämpliga fiskeplatser finns bl.a. på bergshällar utmed sjöns östra och södra sida. Från båt finns bra fiskeplatser utanför Badebodaåns in- och utlopp och invid risvasar i sjöns södra del. Gösfiske rekommenderas i anslutning till sjöns djupområde. Se sjökartan. Kör väg 23 mot Växjö ca 9 km, sväng vänster och kör väg mot Grönskåra ca 8 km, sväng vänster vid vägkorsning Lilla Klo, följ sjökartan. 54 ha 12,7 m 4,2 m, Gös, Mört, Braxen, Benlöja, Lake Broasjön är en liten, måttligt näringsrik sjö belägen ca 6 km nordost om Fagerhult. Sjön är grund och har i huvudsak mjuka bottnar med visst inslag av sten och block. Sjöväxtligheten är måttlig med bälten av vass i vikar och utmed större delen av sjöns stränder. Broasjöns stränder är fasta med visst inslag av block och häll. På flera ställen omgärdas stränderna av lövsly vilket gör sjön svårtillgänglig från land. Sjöns omgivningar utgörs av granskog. Fisket i Broasjön förvaltas och upplåts av Älmten/Broasjöns Metet och spinnfisket efter både gädda och abborre är bra i Broasjön. Sjön är mycket fiskrik med god tillgång på abborre och gädda. Möjligheterna att fiska från land är bäst på uddar och hällar utmed sjöns sydvästra och östra sida. Från båt rekommenderas mete invid risvasar. Se sjökartan. VÄGBESKRIVNING Från högsby: Kör väg 23 mot Fagerhult ca 18 km, sväng höger och kör väg mot Fågelfors ca 3 km och sjön ligger utmed vägen på vänster sida, följ sjökartans Sjöareal: Maxdjup: medeldjup: 11 ha 6,2 m 2,0 m, Mört, Lake, Ål, Mört Det nedre avsnitt av Emån som ingår i Turistfiskekortet sträcker sig från kommungränsen mot Mönsterås vid Åsebo upp till kraftverket i Högsby. Den upplåtna sträckan har en längd av ca 11 km och är i huvudsak lugnflytande. Strömsträckor finns vid Lanhagen, Tingebro, Strömsnäs och Åsebo. Bottenstrukturen i åns lugna partier domineras av mjuka bottnar medan bottnarna på strömpartierna utgörs av sten, block och grus. Växtligheten är generellt sparsam med måttlig förekomst av vass och näckrosor i de lugna partierna. Emåns närmiljö präglas framför allt av åkermark med visst inslag av hagmark och blandskog i de nedre delarna. Emån flyter fram genom ett bördigt jordbrukslandskap rikt på kulturhistoria och vackra vyer över småländsk natur. Fisket i den berörda delen av Emån förvaltas och upplåts av Högsby/Emådalens Emån är ett högklassigt vatten för mete. Ån erbjuder ett mycket bra mete efter flera arter bl.a. abborre, braxen, sutare och ål. Spinnfisket efter gädda är dessutom bra. I Emån finns gott om grov gädda, sutare och braxen. Möjligheterna att fiska från land är goda. Vid Lanhagen mitt i centrala Högsby finns bra fiskeplatser med god tillgänglighet och fiskebryggor som är handikappsvänliga. Bra och lämpliga fiskeplatser finns vidare i anslutning till träbron vid Gillberga och bron vid Åsebo. Se åkartan. Det aktuella avsnittet av Emån börjar mitt i Högsby och flyter sedan fram i närheten av väg 34 mellan Högsby och Ruda, följ åkartans längd: bredd: djup: 11 km 40 m 3-4 m, Mört, Braxen, Björkna, Sarv, Sutare, Färna, Id, Benlöja, Ål, Mal, Öring, Havsöring, Mört, Braxen, Ål.

5 Emån övre delen Det övre avsnitt av Emån som ingår i Turistfiskekortet sträcker sig från Högsby kraftverk upp till kommungränsen mot Hultsfred vilken är belägen strax norr om Trånshult. Den upplåtna sträckan har en längd av ca 15 km och är till största delen lugnflytande med inslag av enstaka strömpartier. Bottenstrukturen i ån domineras av mjuka bottnar med undantag av strömpartierna där bottnarna utgörs av sten och block. Växtligheten är generellt sparsam med måttlig förekomst av bland annat vass och näckrosor i lugnpartierna. Närmiljön utmed Emån består framförallt av åker- och ängsmark med glesa bestånd av lövträd på sina ställen. Större delen av åns omgivningar ligger inom ett bördigt, mycket kulturrikt och naturskönt jordbruksområde. Fisket i den berörda delen av Emån förvaltas och upplåts av Handbörds Emån är ett högklassigt vatten för mete. Den fiskrika ån erbjuder ett mycket bra mete efter ett flertal arter bl.a. abborre, ål, braxen, sutare och mört. Emån hyser grov braxen och sutare. I strömpartierna finns också chans att fånga färna av god storlek. Spinnfiske efter Emåns grova gäddor är en annan spännande utmaning. Möjligheterna att fiska från land är goda. Bra och lämpliga fiskeplatser finns utmed åns östra sida från Blankaström ned till Högsby. Vid Ryngen i den övre upplåtna delen av Emån finns ett större sankområde inom vilket strandfiske inte är lämpligt. Se åkartan. Från Högsby: Kör väg 23 norrut mot Oskarshamn ca 2 km, sväng vänster och kör väg mot Drageryd Blankan, följ åkartans längd: bredd: djup: 15 km 30 m 3-4 m, Mört, Braxen, Björkna, Sarv, Sutare, Färna, Benlöja, Ål, Mal, Öring, Mört, Braxen, Sutare, Ål Feresjön Feresjön är en liten, djup och näringsfattig sjö belägen ca 3 km väster om Fagerhult. Sjön har i huvudsak mjuka bottnar med visst inslag av sten och block. Sjöväxtligheten är sparsam och påträffas främst i sjöns nordvästra vik, Svalget. Feresjön har omväxlande fasta stränder och mosstränder. Sjöns omgivningar utgörs av blandskog och hagmark. Fisket i Feresjön förvaltas och upplåts av Kiasjön m.fl. sjöars Fisket efter både gädda och abborre är bra i Feresjön. Sjön har ett gott bestånd av gädda. fiskeplatser finns vid Sjöborgen utmed sjöns nordöstra sida. Från båt finns bra fiskeplatser norr om Storholmen och i Svalget. Se sjökartan. VÄGBESKRIVNING Från fagerhult: Kör söderut genom samhället, sväng höger vid fyrvägskors och kör väg 23 mot Åseda ca 0,6 km, sväng vänster och kör väg mot Uddaryd-Övraholm ca 1,5 km, tag vänster mot Sjöborgen, följ sjökartans sjöareal: medeldjup: maxdjup: 40 ha 13,5 m 3,9 m, Gös, Mört, Braxen, Benlöja, Sutare Virserum 13 km N S Triasjö 23 Åseda 20 km 19 Feresjön Triabo 22 Välen Kiasjön 16 Badebodaån Km Björkshultssjön Fagerhult Århult Väg 125 Älmten Älghult 12 km Björkshult Virserum 20km 21 Broasjön Farshult Grönskåra Träthult Hultsfred 32 km Fågelfors Alsterbro 10 km Mjösebo Blankan Ugglegöl Gösjöbadet Emån 2 Drageryd Kvarnsjön Skiresjö Bjärshult 10 9 Badebodaån Boasjön Öasjön Sinnerbo Yttran Mörtesjö Badebodaån Kösebo Göl 7 15 Kvillen 12 Grytsjön Aboda Sävsjön 7 14 Kleven Väg 125 Sverigefiskekortets vattendrag 2007 Utöver de sjöar som presenteras i denna broschyr finns även: Barnebosjön, Bruddesjön, Hultsnäsesjön, Lilla & Stora Eskilsgölen, Lilla & Stora Skärsgöl, Ledegöl, Oppfjärden och Rummesjön. Sverigefiskekortet säljs på: Högsby Turistbyrå, telefon: Väg 125 Bjärssjön 6 24 Väg 23 Allgunnen 5 Väg 34 5 Allgunnen Oskarshamn 27 km Berga HÖGSBY Staby 3 Stora Sinnern Kalven 4 1 Emån Lilla Sinnern Väg 34 Ruda Mönsterås 30 km Kalmar 60 km Blomstermåla 18 km 5 Bruddesjön Uddevallshyltan Alsterbro 12 km Bötterum Den unika Ugglegöl En av kommunens få fiskevatten utanför turistfiskekortet, som har inplanterad ädelfisk. Årligen fylls gölen på med nya yngel av Regnbåge som är beredd att möta såväl gamla som nya sportfiskar i en kamp om överlevnad. För ett pris av 140kr/dygn har du tillträde till detta unika fiskevatten i Ugglegöl som på vissa ställen är ända upp till 16 meter djup. Fiskekortet säljs på: Högsby Turistbyrå, telefon:

6 Grytsjön Kiasjön Kleven & Kvillen Kvarnsjön Grytsjön är en liten näringsfattig sjö belägen ca 4 km sydost om Grönskåra. Sjön är måttligt djup med omväxlande hårda och mjuka bottnar. Sjöväxtligheten är måttlig och utgörs främst av starr och säv. Grytsjöns stränder är flacka, varierande fasta och sanka och har ett visst inslag av häll. Grytsjön omges av barrskog och bebyggelse saknas runt sjön som har utpräglad vildmarkskaraktär. Fisket i Grytsjön förvaltas och upplåts av Badebodaån, Kvarnsjön m.fl. sjöars Grytsjön erbjuder ett mycket bra fiske efter gädda. Grytsjön är känd för sina grova gäddor och flera exemplar kring 10 kg har fångats i sjön fiskeplatser finns bl.a. på bergshällar utmed sjöns östra sida. Från båt finns bra fiskeplatser efter gädda i sjöns nordvästra del i anslutning till sjöns utlopp, Ålabäcken samt i Linneråsviken. Se sjökartan. VÄGBESKRIVNING Från Grönskåra: Vid fyrvägskorsning i Grönskåra kör väg 125 mot Alsterbro ca 5 km, sväng vänster och kör väg mot Bjärshult ca 2 km, sväng vänster vid skylt Dalströmsvägen, följ sjökartans 22 ha 8,5 m 3 m, Mört, Braxen, Sutare, Ål, Lake Kiasjön är en större, näringsfattig sjö belägen ca 3 km sydväst om Fagerhult. Sjön är djup med omväxlande sand-, sten- och dybottnar. Sjöväxtligheten är generellt sparsam men partier av säv, vass, fräken och näckrosor påträffas i de flesta vikar. Sjöns stränder är överlag fasta, bitvis steniga och har inslag av berghällar. Kiasjöns omgivningar utgörs av blandskog. Fisket i Kiasjön förvaltas och upplåts av Kiasjöns mfl. sjöars Kiasjön erbjuder ett mycket bra gösfiske. Dessutom är fisket efter gädda och abborre bra i sjön. Kiasjöns gäddor och abborrar håller god medelstorlek. Abborrar kring 0,5 kg är vanliga och chans finns att fånga gäddor upp mot 10 kg. Möjligheterna att fiska från land är generellt sett goda. Lämpliga fiskeplatser finns framförallt utmed sjöns östra sida. Från båt finns bra fiskeplatser i Rotamosseviken och invid risvasen utanför Kiatorp. Gösfiske rekommenderas i anslutning till sjöns djupområden. Se sjökartan. Från fagerhult: Kör söderut genom samhället, sväng höger vid fyrvägskors och kör väg 23 mot Åseda ca 0,6 km, sväng vänster in på väg mot Uddaryd, följ sjökartans 192 ha 18 m 5,4 m, Gös, Mört, Braxen, Sutare, Benlöja, Gärs, Gös Kleven och Kvillen är två små näringsfattiga sprickdalssjöar som binds samman av en kort kanal. Sjöarna ligger mitt i Badebodaåns huvudfåra vid Aboda Klint ca 13 km söder om Högsby. Kleven är djup medan Kvillen bortsett från ett par djupområden är mycket grund. Båda sjöarna har i huvudsak mjuk bottenkaraktär med inslag av sand, sten och block framförallt i Kleven. Sjöväxtligheten är sparsam i Kleven medan den är ganska riklig i Kvillen där en bård av säv finns utmed strandkanterna. Stränderna utmed båda sjöarna är steniga, blockiga och har inslag av berg och häll. Sjöarna omges av barrskog och naturskön vildmarksmiljö. Fisket i Kleven och Kvillen förvaltas och upplåts av Abodaortens Sjöarna erbjuder ett bra fiske efter gädda och abborre. Kleven hyser grov gädda. Möjligheterna att fiska från land är goda runt Kleven. Lämpliga fiskeplatser finns bl.a. kring badplatsen och på uddar i sjöns sydvästra del. Kvillen är mer svårtillgänglig från land med undantag för uddar på sjöns sydöstra sida. Se sjökartan. Kör väg 34 mot Kalmar ca 1 km, sväng höger vid Staby och kör väg mot Allgunnen Aboda Klint ca 12 km, håll höger vid vägkors i Allgunnen och fortsätt väg mot Aboda Klint Kråksmåla ca 1,5 km, sväng höger mot Aboda Klint och följ sjökartans KLEVEN: 28 ha 13,9 m 3,9 m KVILLEN: 28 ha 7,0 m 1,8 m, Mört, Braxen, Benlöja, Gärs, Ål, Mört Kvarnsjön är en näringsfattig sjö belägen mitt i Badebodaåns huvudfåra ca 3 km nordost om Grönskåra. Sjön är måttligt djup med omväxlande hårda och mjuka bottnar. Sjöväxtligheten är sparsam med glest inslag av vass, säv och näckrosor i sjöns vikar. Kvarnsjöns stränder är fasta och består främst av sten, block och häll. Kvarnsjön omges av barrskog och har utpräglad vildmarkskaraktär. Kösebo göl och Badebodaån ingår också i Turistfiskekortet. Fisket i Kvarnsjön, Kösebo göl och berörd del av Badebodaån förvaltas och upplåts av Badebodaån, Kvarnsjön m.fl. sjöars Kvarnsjön erbjuder ett mycket bra fiske efter gädda och abborre. I sjön finns grov gädda och abborre som håller god medelstorlek. Möjlighet finns också att fånga stor braxen. Möjligheterna att fiska från land är goda. Lämpliga fiskeplatser finns bl.a. på berghällar utmed sjöns södra sida. Från båt finns bra fiskeplatser utanför Badebodaåns inlopp, vid grundområdet i närheten av Sjömaden och invid risvasen i sjöns södra del. Se sjökartan. Kör väg 23 mot Växjö ca 9 km, sväng vänster och kör väg mot Grönskåra ca 9 km och sjön ligger på vänster sida, följ sjökartans 30 ha 5,2 m 1,9 m, Gös, Mört, Braxen, Benlöja, Lake, Ål

7 Lilla Sinnern Mörtesjö Skiresjö Stora Sinnern Lilla Sinnern är en näringsfattig sjö belägen ca 10 km söder om Högsby. Sjön är grund och har omväxlande mjuka, steniga och blockiga bottnar. Sjöväxtligheten är måttlig och har störst utbredning i vikarna. Lilla Sinnerns stränder är fasta med inslag av block och häll. Sjön omges av både barrskog och lövskog. Fisket i Lilla Sinnern förvaltas och upplåts av Sinnersjöarnas Lilla Sinnern erbjuder ett bra fiske efter abborre och gädda. Sjön har ett rikt och storvuxet bestånd av abborre. I vikarna finns goda möjligheter till mete efter sutare och braxen. Möjligheterna att fiska från land är generellt sett goda. Lämpliga fiskeplatser finns i anslutning till badplatsen vid Basthult. Från båt finns bra fiskeplatser invid grundområden. Se sjökartan. VÄGBESKRIVNING Från ruda: Kör norrut genom samhället, sväng vänster och kör väg mot Allgunnen ca 6 km och sjön ligger på höger sida om vägen, följ sjökartans Sjöareal: Maxdjup: medeldjup: 114 ha 5,0 m 3,0 m, Mört, Braxen, Björkna, Sarv, Benlöja, Sutare, Gärs Ål, Mört, Braxen, Sarv Mörtesjö är en liten näringsfattig sjö belägen ca 10 km sydväst om Högsby. Sjön är måttligt djup och har omväxlande mjuka och steniga bottnar. Sjöväxtligheten är ganska riklig och har störst utbredning i sjöns vikar. Mörtesjös stränder är fasta med inslag av sten. Sjön omges av barrskog. Fisket i Mörtesjö förvaltas och upplåts av Abodaortens Mörtesjö erbjuder ett bra fiske efter ganska storvuxen abborre. Möjligheterna att fiska från land är generellt sett goda. Lämpliga fiskeplatser finns utmed sjöns nordvästra sida. Se sjökartan. Från Högsby: Kör väg 34 mot Kalmar ca 1 km, sväng höger och kör väg mot Allgunnen Aboda Klint ca 10 km, vid fyrvägskors i Sinnerbo sväng höger och kör väg mot Grönskåra ca 5 km, följ sjökartans 10 ha 7,5 m 3,6 m, Mört, Braxen, Sutare, Ål Skiresjö är en liten, näringsfattig sjö belägen ca 5 km nordost om Grönskåra. Sjön är grund och har i huvudsak mjuka bottnar. Sjöväxtligheten är riklig med inslag av bl.a. starr. Skiresjö har både mosstränder och mer fasta stränder. Skiresjös omgivningar utgörs av barrskog och bebyggelse saknas runt sjön. Fisket i Skiresjö förvaltas och upplåts av Badebodaån, Kvarnsjön m.fl. Sjöars Skiresjö erbjuder ett bra fiske efter gädda och abborre. fiskeplatser finns främst i sjöns södra del. Se sjökartan. Kör väg 23 mot Växjö ca 9 km, sväng vänster och kör väg mot Grönskåra ca 7 km, sväng vänster väg mot Bössehäll, följ sjökartans 12,4 ha 4,5 m 1,5 m, Mört, Braxen Stora Sinnern är en större, näringsfattig sjö belägen ca 8 km söder om Högsby. Sjön är mycket djup och har omväxlande mjuk, stenig och blockig bottenkaraktär. Sjöväxtligheten är sparsam och återfinns i huvudsak i sjöns grundare vikar. Stora Sinnerns stränder är fasta och utgörs av sten, block och häll. Stora Sinnern omges av barrskog och bebyggelsen är ringa vilket ger sjön vildmarkskaraktär. Fisket i Stora Sinnern förvaltas och upplåts av Sinnersjöarnas Stora Sinnern erbjuder ett bra mete och spinnfiske efter abborre och gädda. I vikarna kan det dessutom vara intressant att prova mete efter braxen. Sjön har ett rikt och storvuxet bestånd av abborre. Grov gädda med vikter upp mot 10 kg finns i sjön. Möjligheterna att fiska från land är generellt sett goda. Det är emellertid ont om tillgängliga vägar som leder fram till sjön. Lämpliga och tillgängliga fiskeplatser finns framför allt i anslutning till vägen utmed sjöns västra sida. Från båt finns bra fiskeplatser invid grundområden. Se sjökartan. Kör väg 34 mot Kalmar ca 1 km, Sväng höger vid Staby och kör väg mot Allgunnen Aboda Klint ca 8 km och sjön dyker upp på vänster sida, följ sjökartans Sjöareal: Maxdjup: medeldjup: 230 ha 25,5 m 10,5 m, Mört, Braxen, Björkna, Sarv, Benlöja, Sutare, Gärs, Siklöja, Lake, Ål, Mört, Sarv

8 Sävsjön Sävsjön är en näringsfattig spricksjö belägen ca 4 km sydost om Grönskåra. Sjön är måttligt djup med omväxlande hårda och mjuka bottnar. Sjöväxtligheten är sparsam med glest inslag av vass och säv utmed stränder och i vikar. Sävsjöns stränder är fasta, ställvis branta och består främst av sten, block och häll. Sävsjön omges av barrskog, är ganska svårtillgänglig och har utpräglad vildmarkskaraktär. Fisket i Sävsjön förvaltas och upplåts av Badebodaån, Kvarnsjön m.fl. sjöars Sävsjön erbjuder ett mycket bra fiske efter gädda och abborre som håller en god medelstorlek. Möjligheterna att fiska från land är varierande. Lämpliga fiskeplatser finns bl.a. på berghällar utmed sjöns östra sida, vid Kvarnudden i sjöns södra del och kring Dalsviken på västra sidan. Från båt finns bra fiskeplatser efter abborre invid risvasar och efter gädda i Långevik, Dalsviken och Getuddsviken. Se sjökartan. vägbeskrivning Från grönskåra: Vid fyrvägskorsning i Grönskåra kör väg 125 mot Alsterbro ca 5 km, sväng vänster och kör väg mot Bjärshult ca 2 km, sväng vänster vid skylt Dalströmsvägen, följ sjökartans gar. 54 ha 10,5 m 3,1 m, Mört, Braxen, Ål Triasjön Triasjön är en näringsfattig, måttligt djup sjö belägen ca 12 km nordväst om Fagerhult. Sjöns bottenstruktur är till största delen mjuk med visst inslag av sten och block. Sjöväxtligheten har en måttlig utbredning och utgörs av säv, nate och näckrosor utmed stränderna och i vikarna. Sjöns stränder är fasta men svårtillgängliga då de runt större delen av sjön kantas av tät lövvegetation. Triasjön är en utpräglad vildmarkssjö som omges av barrskog och helt saknar närbebyggelse. Fisket i Triasjön förvaltas och upplåts av Triasjöns Triasjön erbjuder ett bra spinnfiske efter gädda. Tillgången på gädda är god i sjön och fångster av exemplar upp mot 5 kg är vanligt. Möjligheterna att fiska från land är dåliga runt större delen av sjön varför fiske från båt är att rekommendera. Från båt finns bra fiskeplatser för gädda i vegetationsbältet utmed strandkanterna. Lämpliga platser för mete efter abborre finns invid risvasar och grundområden. Se sjökartan. VÄGBESKRIVNING Frånfgerhult: Kör norrut genom samhället och fortsätt vidare väg mot Virserum ca 12 km fram till Triabo, följ sjökartans 81 ha 18 m 3,2 m, Mört, Lake, Ål Välen Välen är en större, näringsfattig klarvattenssjö belägen strax nordväst om Fagerhult. Välen är djup, flikig och rik på öar. Sjöns bottenstruktur utgörs omväxlande av lera, dy och sten. Sjöväxtligheten är sparsam i större delen av sjön med undantag av de grunda vikarna i sjöns norra delar där bl.a. säv, fräken, nate och näckrosor har en riklig utbredning. Sjöns stränder är till övervägande delen fasta med inslag av block och häll främst utmed östra sidan. Välens omgivningar utgörs i huvudsak av barrskog men i sjöns nordvästra del finns även inslag av lövskog och betesmarker. Fisket i Välen förvaltas och upplåts av Välens Välen erbjuder ett bra fiske efter gädda och abborre. Tillgången på gädda och abborre är god. Gädda upp mot 15 kg har fångats i sjön och storlekar kring 3-5 kg är vanliga. I sjöns grundare vikar finns gott om sutare och mete efter arten kan ge god utdelning. Möjligheterna att fiska från land är generellt sett goda, framförallt utmed sjöns östra sida. Lämpliga fiskeplatser finns bla. vid Välsgärde, på bergshällar vid Hällaklint, i anslutning till Välenbaden samt utmed vägbron i sjöns sydöstra del. Från båt finns bra fiskeplatser för gädda kring öarna i norra delen och utmed sjöns djupbranter. Grundområden med bra fiske efter abborre finns bla. söder om Äspenäset och utanför Soläng. Gös kan påträffas inom sjöns djupområden. Se sjökartan. vägbeskrivning Från fagerhult: Kör norrut genom samhället, vik in på väg mot Virserum och kör ca 1 km, sväng vänster väg ned mot Välenbaden, följ sjökartans 266 ha 18 m 4 m, Gös, Mört, Sutare, Ruda, Benlöja, Lake Älmten Älmten är en måttligt näringsrik sjö belägen ca 3 km öster om Fagerhult. Sjön är till övervägande delen grund med omväxlande sand-, sten-, block- och dybottnar. Sjöväxtligheten är måttlig med en ställvis kraftig ridå av starr, säv och vass utmed stränderna. Sjöns stränder är fasta, små- till storblockiga och har inslag av häll i den nordöstra delen. Älmten omges av barrskog och sjön med omgivningar har vildmarkskaraktär. Fisket i Älmten förvaltas och upplåts av Älmten/Broasjöns Älmten erbjuder ett mycket bra gäddfiske. Metet efter sutare är också värt att prova. Sjön har ett rikt bestånd av gädda och ganska storvuxen sutare. Fångster av gädda kring 6 8 kg är vanligt. Möjligheterna att fiska från land är varierande. Lämpliga fiskeplatser finns framförallt längs vägbanken och på hällar utmed sjöns nordöstra sida. Från båt finns bra fiskeplatser invid risvasar och grundområden samt utanför bäckmynningen i sjöns sydvästra del. Se sjökartan. Vid denna sjö är det möjligt att fiska från rullstol. VÄGBESKRIVNING Från fagerhult: Vid kyrkan i Fagerhult, sväng höger och kör väg mot Farshult ca 3 km och sjön dyker upp på höger sida, följ sjökartans Sjöareal: Maxdjup: medeldjup: 55 ha 6,5 m 2,4 m, Mört, Benlöja, Sutare, Ruda, Gärs, Lake, Ål, Mört, Sutare Öasjön & Yttran Öasjön och Yttran är båda näringsfattiga sjöar och belägna mitt i Badebodaåns huvudfåra ca 5 km nordost om Grönskåra. Sjöarna är måttligt djupa med omväxlande hårda och mjuka bottnar. Sjöväxtligheten är måttlig i Öasjön medan den är mera utbredd i Yttran där framförallt säv finns runt större delen av sjöns stränder. Stränderna utmed båda sjöarna är i huvudsak fasta och består av sten, block och häll. Sjöarna omges av barrskog och har utpräglad vildmarkskaraktär. Fisket i Öasjön och Yttran förvaltas och upplåts av Badebodaån, Kvarnsjön m.fl. sjöars Sjöarna erbjuder ett mycket bra fiske efter gädda och abborre. Möjligheterna att fiska från land är goda. Lämpliga fiskeplatser finns bl.a. på bergshällar utmed Öasjöns nordvästra och sydöstra sida. I Yttran finns lämpliga fiskeplatser på uddar och hällar i sjöns mellersta del. Från båt finns bra fiskeplatser kring öar och utanför Badebodaåns in- och utlopp. Se sjökartan. Från Högsby: Kör väg 23 mot Växjö ca 9 km, sväng vänster och kör väg mot Grönskåra ca 7 km, sväng vänster väg mot Bössehäll, följ sjökartans Öasjön: 45 ha 9,4 m 3,2 m Yttran: 38 ha 7,3 m 1,5 m, Mört, Braxen, Benlöja, Lake, Ål

9 50 min. Oskarshamn 20 min. 50 min. 50 min. För mer info eller kontakt: Högsby kommun Högsby turistbyrå

FISKEGUIDE Ljungby Kommun

FISKEGUIDE Ljungby Kommun FISKEGUIDE Ljungby Kommun Fiske kräver giltigt fiskekort. Kontakta Ljungby kommun Turistbyrå för mer information. Speciella regler och bestämmelser angående utrustning och fisk gäller för olika sjöar.

Läs mer

Munksjön-Rocksjön. Varierat fi ske i vildmark och stadsmiljö

Munksjön-Rocksjön. Varierat fi ske i vildmark och stadsmiljö Munksjön-Rocksjön Varierat fi ske i vildmark och stadsmiljö Rocksjön och Munksjön är två centralt belägna sjöar med goda fiskemöjligheter. Sjöarna tillhör de artrikaste i Jönköpings län och är kända för

Läs mer

Moren. Moren har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning. Sjön är inte heller något framstående exempel på någon sjötyp.

Moren. Moren har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning. Sjön är inte heller något framstående exempel på någon sjötyp. Moren Moren tillhör Lillåns delavrinningsområde i Emåns vattensystem. Sjön är belägen ca 28 km SSV om Hultsfred på en höjd av 166,1 m.ö.h. Det är en näringsfattig, försurningskänslig klarvattensjö, 1,44

Läs mer

Maren. Berggrunden i området består av äldre granit med betydliga inslag av basiska bergarter. Jordarter runt sjön är morän och kalt berg.

Maren. Berggrunden i området består av äldre granit med betydliga inslag av basiska bergarter. Jordarter runt sjön är morän och kalt berg. Maren Maren tillhör Törnerumsbäckens delavrinningsområde i Emåns vattensystem. Sjön är belägen ca 22 km S om Hultsfred på en höjd av 92,3 m.ö.h. Det är en näringsfattig till måttligt näringsrik, något

Läs mer

Gåpen. Gåpen har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning och är inte heller något framstående exempel på sjötyp.

Gåpen. Gåpen har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning och är inte heller något framstående exempel på sjötyp. Gåpen Gåpen tillhör Lillåns delavrinningsområde i Emåns vattensystem. Sjön är belägen ca 30 km SSV om Hultsfred på en höjd av 179 m.ö.h. Det är en försurningskänslig, näringsfattig sjö, 0,65 km 2 stor

Läs mer

SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN

SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN Historik En del äldre uppgifter från bildandet av Furusjön, Kiasjön och Badebodaåns gemensamhetsfiske från början av 1940-talet visar att ett visst sportfiske förekom redan

Läs mer

Virserumssjön har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning och är inte heller något framstående exempel på någon sjötyp.

Virserumssjön har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning och är inte heller något framstående exempel på någon sjötyp. Virserumssjön Virserumssjön tillhör Virserums-Gårdvedaåns delavrinningsområde i Emåns vattensystem. Sjön är belägen ca 25 km SV Hultsfred på en höjd av 122,2 m.ö.h. Det är en mesotrof sjö med något färgat

Läs mer

Metod Kalkmedel 2006 2007 2008 Antal ton. Hkp sjö Kalkmjöl 49,0 39,0 50,0 138,0. Hkp våtm Grov 0,2-0,8 170,0 161,0 161,0 492,0

Metod Kalkmedel 2006 2007 2008 Antal ton. Hkp sjö Kalkmjöl 49,0 39,0 50,0 138,0. Hkp våtm Grov 0,2-0,8 170,0 161,0 161,0 492,0 EKSJÖ KOMMUN Planerade Kalkningar 2006-2008 Projektperioden är tre år och omfattar 2006-2008. Under treårsperioden 2007 reviderades kalkplanen beroende på minskade anslag från staten. Framförallt har nu

Läs mer

Murån Koord: X: 676895 / Y: 154644

Murån Koord: X: 676895 / Y: 154644 Murån Koord: X: 676895 / Y: 54644 Tolvören Norrtjärnen Sågtjärnen Vittersjö Sammanfattning Murån rinner från Vittersjön via Sågtjärnen och Norrtjärnen till Tolvören. Ån passerar öster om Tolvören gränsen

Läs mer

rapport 2013/1 Provfiske med ryssja i Enköpingsån 2012

rapport 2013/1 Provfiske med ryssja i Enköpingsån 2012 rapport 2013/1 Provfiske med ryssja i Enköpingsån 2012 Alexander Masalin, Johan Persson, Tomas Loreth och Per Stolpe, Upplandsstiftelsen Gustav Johansson, Hydrophyta Ekologikonsult Författare Alexander

Läs mer

Lilla Åkebosjön. Ek, Quercus robur L.

Lilla Åkebosjön. Ek, Quercus robur L. Lilla Åkebosjön Lilla Åkebosjön tillhör delavrinningsområdet Stensjöbäcken i Emåns vattensystem. Sjön är belägen ca 6,5 km V om Hultsfred på en höjd av 165 m.ö.h. Det är en näringsfattig sjö med måttligt

Läs mer

BILAGA 1 TILLHÖR LÄNSSTYRELSENS BESLUT Sida 1(6) Datum Samhällsbyggnad Naturvård. Arvika kommun

BILAGA 1 TILLHÖR LÄNSSTYRELSENS BESLUT Sida 1(6) Datum Samhällsbyggnad Naturvård. Arvika kommun BILAGA 1 1(6) Datum 2014-12-16 Samhällsbyggnad Naturvård Arvika kommun Glafsfjorden Karta 11-20 Glafsfjorden är en stor och långsträckt sjö som omfattar flera större vikar och ett antal öar. Sjön är relativt

Läs mer

Inventering av stormusslor med fokus på hotade arter i Lillån samt Sjömellet i Hässleholms kommun Augusti 2010

Inventering av stormusslor med fokus på hotade arter i Lillån samt Sjömellet i Hässleholms kommun Augusti 2010 Inventering av stormusslor med fokus på hotade arter i Lillån samt Sjömellet i Hässleholms kommun Augusti 2010 Spetsiga målarmusslor vid Sjömellet Inventeringen utförd av: F:a Helena Sundström Herngren

Läs mer

Fiske i 2014/15. Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån

Fiske i 2014/15. Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån Fiske i 2014/15 Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån Sportfiske i Oskarshamn Oskarshamns kommun är omgärdat av spännande fiskevatten.

Läs mer

Undersökning av Lindomeån ned Västra Ingsjöns utflöde Inseros avseende på ny bro

Undersökning av Lindomeån ned Västra Ingsjöns utflöde Inseros avseende på ny bro Undersökning av Lindomeån ned Västra Ingsjöns utflöde Inseros avseende på ny bro Inventering gjordes 2013-07-25 av Per Ingvarsson på Naturcentrum AB med medhjälpare Oscar Ingvarsson. Sträckan som undersöktes

Läs mer

Hjortesjön. Hjortesjön har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning och kan inte anses vara något framstående exempel på sjötyp.

Hjortesjön. Hjortesjön har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning och kan inte anses vara något framstående exempel på sjötyp. Hjortesjön Hjortesjön tillhör Virserum-Gårdvedaåns delavrinningsområde i Emåns vattensystem. Sjön är belägen ca 27 km SV om Hultsfred på en höjd av 130,4 möh Sjön är ursprungligen näringsfattig, försurningskänslig

Läs mer

Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3

Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3 Version 1.00 Projekt 7365 Upprättad 2014-06-24 Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3 Sammanfattning I samband med att detaljplaneprogram för fastigheten Saltkällan 1:3 tas fram har en översiktlig

Läs mer

Eklövs Fiske och Fiskevård. Kävlingeån. Nätprovfiske 2015. Löddeån- Kävlingeån. Sid 1 (12)

Eklövs Fiske och Fiskevård. Kävlingeån. Nätprovfiske 2015. Löddeån- Kävlingeån. Sid 1 (12) Nätprovfiske 2015 Löddeån- Kävlingeån Sid 1 (12) INNEHÅLL 1 Inledning 3 2 Metodik 3 3 Resultat 3 3.1 Lokaler 3 3.2 Fångst 4 3.3 Jämförelse med tidigare fisken 7 3.4 Fiskarter 9 4 Referenser 12 Sid 2 (12)

Läs mer

Hesjön. Björk. Betula verrucosa

Hesjön. Björk. Betula verrucosa Hesjön Hesjön tillhör Hesjöbäckens delavrinningsområde i Emåns vattensystem. Sjön är belägen ca 10 km S om Hultsfred på en höjd av ca 106 m.ö.h. Det är en näringsfattig klarvattensjö, 0,35 km 2 stor, med

Läs mer

Stora Åkebosjön har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning. Sjön är en grund, näringsfattig, mycket försurningskänslig skogssjö.

Stora Åkebosjön har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning. Sjön är en grund, näringsfattig, mycket försurningskänslig skogssjö. Stora Åkebosjön Stora Åkebosjön tillhör Stensjöbäckens delavrinningsområde i Emåns vattensystem. Sjön är belägen ca 6,5 km V om Hultsfred på en höjd av 165 m.ö.h. Det är en näringsfattig, försurningskänslig

Läs mer

Stensjön. Berggrunden i området utgörs av grovkornig granit av Växjötyp. Jordarterna domineras av morän men även kalt berg och torv finns.

Stensjön. Berggrunden i området utgörs av grovkornig granit av Växjötyp. Jordarterna domineras av morän men även kalt berg och torv finns. Stensjön Stensjön tillhör Stensjöbäckens delavrinningsområde i Emåns vattensystem. Sjön är belägen ca 9 km SSV om Hultsfred på en höjd av 146 m.ö.h. Det är en näringsfattig, svagt humös sjö, 0,40 km 2

Läs mer

Bysjön. Bysjön har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning och är inte heller något framstående exempel på sjötyp.

Bysjön. Bysjön har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning och är inte heller något framstående exempel på sjötyp. Bysjön Bysjön tillhör Virserums-Gårdvedaåns delavrinningsområde i Emåns vattensystem. Sjön är belägen ca 15 km SV om Hultsfred på en höjd av 95,5 m.ö.h. Det är en mesotrof, något humös grund sjö, 0,84

Läs mer

Beskrivning av uppdrag, inklusive foton

Beskrivning av uppdrag, inklusive foton Beskrivning av uppdrag, inklusive foton Den vegetation som ska avverkas/röjas består av sly, buskar och yngre träd, samt några äldre och grövre träd. Allt ska transporteras bort till angiven upplags plats

Läs mer

Detaljplan för Kalven 1:138

Detaljplan för Kalven 1:138 Öckerö kommun Göteborg 2015-03-13 Datum 2015-03-13 Uppdragsnummer 1320008557 Utgåva/Status Slutlig Robin Sjöström Lena Sultan Elisabeth Olsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

Kalmar läns författningssamling

Kalmar läns författningssamling Kalmar läns författningssamling Länsstyrelsen Lokala trafikföreskrifter i Kalmar län beslutade den 29 oktober 2009 (dnr 258-9814-09) 08FS 2009:66 Utkom från trycket den 30 oktober 2009 Hultsfreds kommun

Läs mer

PROVFISKE AV FISK I ÄLTASJÖN I NACKA OCH STOCKHOLMS KOMMUNER UNDER FEMTONÅRSPERIODEN , SAMMANFATTNING

PROVFISKE AV FISK I ÄLTASJÖN I NACKA OCH STOCKHOLMS KOMMUNER UNDER FEMTONÅRSPERIODEN , SAMMANFATTNING ÄLTENS FISKEKLUBB Sten Fogelström, 08-773 06 72 KORT RAPPORT PROVFISKE FISK, 1996-2010 2011-03-22 PROVFISKE AV FISK I ÄLTASJÖN I NACKA OCH STOCKHOLMS KOMMUNER UNDER FEMTONÅRSPERIODEN 1996 2010, SAMMANFATTNING

Läs mer

Resultat från provfisken i Långsjön, Trekanten och Flaten år 2008

Resultat från provfisken i Långsjön, Trekanten och Flaten år 2008 Resultat från provfisken i Långsjön, Trekanten och Flaten år 2008 en utvärdering av Magnus Dahlberg & Niklas B. Sjöberg Juni 2009 Omslagsfoto: Magnus Dahlberg Inledning Följande rapport redovisar resultatet

Läs mer

KORT RAPPORT PROVFISKE FISK,

KORT RAPPORT PROVFISKE FISK, ÄLTENS FISKEKLUBB Sten Fogelström, 08-773 06 72 KORT RAPPORT PROVFISKE FISK, 1996-2011 2011-10-23 PROVFISKE AV FISK I ÄLTASJÖN I NACKA OCH STOCKHOLMS KOMMUNER UNDER SEXTONÅRSPERIODEN 1996 2011, SAMMANFATTNING

Läs mer

Stormusslor i Yxern och Yxeredsån 2016

Stormusslor i Yxern och Yxeredsån 2016 Stormusslor i Yxern och Yxeredsån 2016 Musslor från Yxern, Kalmar läns största insjö. Foto: Carl-Johan Månsson På uppdrag av Yxerns FVOF och Yxeredsåns FVOF 2016-12-16 Carl-Johan Månsson, Fiskerikonsulent

Läs mer

Naturreservat i Hamrångeområdet

Naturreservat i Hamrångeområdet Naturreservat i Hamrångeområdet Söderhamns kommun Skärjåskogen Häckelsängs högmosse och Gnagmur Axmar Skämningsön Svartstensudden Gåsholma Ockelbo kommun Hådells gammelskog Bergby Norrsundet Hamrångefjärden

Läs mer

Knäred MAGASIN. UTSIKTSPUNKTER Fantastiska vyer. FISKE Populär fritidsaktivitet. PARKEN Härligt landskap. VINDKRAFTSSAFARI Upplev på nära håll

Knäred MAGASIN. UTSIKTSPUNKTER Fantastiska vyer. FISKE Populär fritidsaktivitet. PARKEN Härligt landskap. VINDKRAFTSSAFARI Upplev på nära håll UTSIKTSPUNKTER Fantastiska vyer Nummer 4 1/2015 FISKE Populär fritidsaktivitet PARKEN Härligt landskap VINDKRAFTSSAFARI Upplev på nära håll BROPROJEKTET Ny bro över Krokån Digitalt magasin med information

Läs mer

Betydelsen för forskning och undervisning är liten. Åsättern är ett framstående exempel på en oligotrof sprickdalssjö.

Betydelsen för forskning och undervisning är liten. Åsättern är ett framstående exempel på en oligotrof sprickdalssjö. Åsättern Åsättern tillhör Viråns vattensystem och är belägen ca 11 km SO om Hultsfred på en höjd av 112 möh. Det är en näringsfattig brunvattensjö, 0,58 km 2 stor, med ett största djup av 15 m och ett

Läs mer

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet.

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 9 Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 1 Innehåll Bäck 8... 3 Bäck 9... 9 Bäck 10... 11 Bäck 57... 15 Bäck 11... 17 Bäck 12... 20 Bäck 13... 23 Bäck 14... 27 2 Bäck

Läs mer

Ny inventering av fritidsfisket i Vättern 2010.

Ny inventering av fritidsfisket i Vättern 2010. Datum 2011-02-01 Beteckning Jönköpings län Västra Götalands län Östergötlands län Örebro län Ny inventering av fritidsfisket i Vättern 2010. Fram till 1993 var inrapportering av fångst obligatorisk för

Läs mer

Vandring i Astrid Lindgrens Hembygd

Vandring i Astrid Lindgrens Hembygd Vandring i Astrid Lindgrens Hembygd Markerade vandringsleder i kommunerna Hultsfred, Vimmerby, Eksjö och Kristdala församling Hultsfred kommun Tätorten Virserum är utgångspunkt för Virserumsleden, en ca

Läs mer

BERGSJÖ GNARP HARMÅNGER HASSELA ILSBO JÄTTENDAL

BERGSJÖ GNARP HARMÅNGER HASSELA ILSBO JÄTTENDAL BERGSJÖ GNARP HARMÅNGER HASSELA ILSBO JÄTTENDAL Gradin Text & Bild AB, 2014 Välkomna till Nordanstigs Fiskevårdsområden Fiskemöjligheterna är mycket goda i Nordanstigs kommun. Vi har sex fiskevårdsområden

Läs mer

Elfiske i Jönköpings kommun 2012

Elfiske i Jönköpings kommun 2012 Elfiske i Jönköpings kommun 2012 De genomförda elfiskena har skett framförallt som uppföljning av tidigare fisken eller som uppföljningen av och inför fiskevårdsinsatser i Tabergsån, Lillån i Huskvarna

Läs mer

L E J E B Y E K A S J Ö

L E J E B Y E K A S J Ö L E J E B Y E K A S J Ö Del av jordbruksfastigheten Lejeby 2:18 i Laholm församling, Laholm kommun i Hallands län. Två tomter för hästgård intill Ekasjö i södra Halland utbjudes till försäljning. Positivt

Läs mer

Fiske i Ronnebyån. Priser

Fiske i Ronnebyån. Priser Sportfiske 2017 Fiske i Ronnebyån Havsörings- och regnbågefiske i Ronnebyån är välkänt och lockar fiskeentusiaster från när och fjärran varje år. För allas trivsel, var vänlig respektera följande grundregler:

Läs mer

Elfiske i Jönköpings kommun 2010

Elfiske i Jönköpings kommun 2010 Elfiske i Jönköpings kommun 2010 De genomförda elfiskena har skett framförallt som uppföljning av tidigare fisken eller som uppföljningen av och inför fiskevårdsinsatser i Tabergsån och Lillån i Huskvarna.

Läs mer

Förundersökning inför biotopåtgärder i Tullstorpsån 2009

Förundersökning inför biotopåtgärder i Tullstorpsån 2009 Förundersökning inför biotopåtgärder i Tullstorpsån 2009 Tullstorpsån Ekonomiska förening Lund 2009-06-15 Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Sid 1 (9) INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING 3 2 INLEDNING 4 3 FÖRUNDERSÖKNINGAR

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR MALPROVFISKE EMÅN 2006. Meddelande 2006:16

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR MALPROVFISKE EMÅN 2006. Meddelande 2006:16 LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR MALPROVFISKE EMÅN 26 Meddelande 26:16 MALPROVFISKE EMÅN 26 Utgiven av: Ansvarig enhet: Projektansvarig: Författare: Omslagsbilder: Tryckt hos: Upplaga: 15 Meddelande

Läs mer

Översiktlig resursplan gällande fiske i Högsby kommun

Översiktlig resursplan gällande fiske i Högsby kommun Översiktlig resursplan gällande fiske i Högsby kommun På uppdrag av Högsby kommun 2017-12-12 Carl-Johan Månsson, Fiskerikonsulent Förord Fiske har fantastiska möjligheter att bli en grundbult i landsbygdsutveckling.

Läs mer

Björnån. Berggrunden i området utgörs av omvandlade vulkaniter och äldre graniter. Dominerande jordart är morän men kalt berg och torv finns också.

Björnån. Berggrunden i området utgörs av omvandlade vulkaniter och äldre graniter. Dominerande jordart är morän men kalt berg och torv finns också. Björnån Björnån avvattnar Stora Granesjön m.fl. sjöar och rinner till Hjortesjön och Virserumssjön. Härifrån rinner sedan Virserumsån som via Gårdvedaån mynnar i Emån söder om Målilla. Åns längd inklusive

Läs mer

Projektarbete. Utfört av: Fredrik Lindstein Matias Machakaire Lisa Petersson Petra Eriksson Sebastian Tegnér Thomas Falk. Handledare: Björn Nelehag

Projektarbete. Utfört av: Fredrik Lindstein Matias Machakaire Lisa Petersson Petra Eriksson Sebastian Tegnér Thomas Falk. Handledare: Björn Nelehag Projektarbete Utfört av: Fredrik Lindstein Matias Machakaire Lisa Petersson Petra Eriksson Sebastian Tegnér Thomas Falk Handledare: Björn Nelehag 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund och syfte sida 3 Beskrivning:

Läs mer

FISKETURISTISK UTVECKLINGSPLAN

FISKETURISTISK UTVECKLINGSPLAN Pm FISKETURISTISK UTVECKLINGSPLAN 2005-06-08 Mats Andersson Bakgrund Eriksbergs säteri som förvaltas av Skogssällskapet utgör en unik anläggning ur många aspekter. Ett stort hägnat område med varierande

Läs mer

Faktablad om provfisket i Marsund/Bovik 2013 (www.regeringen.ax/naringsavd/fiskeribyran/) Bakgrund

Faktablad om provfisket i Marsund/Bovik 2013 (www.regeringen.ax/naringsavd/fiskeribyran/) Bakgrund Faktablad om provfisket i Marsund/Bovik 2013 (www.regeringen.ax/naringsavd/fiskeribyran/) Bakgrund Provfiskeverksamhet inleddes år 1976: 1976 1983; djupnät i Finbofjärden. 1983 1987; kustöversiktsnät börjar

Läs mer

Flottledsinventering Kvarnmårkan 2008

Flottledsinventering Kvarnmårkan 2008 2009-01-21 2007-08-01 Rapport Flottledsinventering Kvarnmårkan 2008 Tina Hedlund Aquanord Bakgrund och syfte Den del av Gunnarbäcken som rinner mellan Lill-Bastuträsket och Stor-Bastuträsket kallas för

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD NOVEMBER 2012 KÄLLVIKEN I STRÖMSTAD AB REV A 2012-11-19 DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD INVENTERINGS-PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850

Läs mer

Kalmar läns författningssamling

Kalmar läns författningssamling Kalmar läns författningssamling Länsstyrelsen Lokala trafikföreskrifter i Oskarshamns kommun 08FS 2009:16 Utkom från trycket den 20 mars 2009 beslutade den 18 mars 2009 (dnr. 258-8969-08) Länsstyrelsen

Läs mer

Resultat elfiske i Rönneåns vattensystem 2014

Resultat elfiske i Rönneåns vattensystem 2014 Rönne å - vattenkontroll Resultat elfiske i Rönneåns vattensystem Nedanstående tabeller och figurer visar resultatet av elfiske i Rönne å vattensystem Tabell. Artantal, andel laxfisk samt beräknad täthet

Läs mer

Kultur och fritid Box 59, 360 70 Åseda 0474 470 31, 470 33 FISKEOMRÅDESKATALOG 2012

Kultur och fritid Box 59, 360 70 Åseda 0474 470 31, 470 33 FISKEOMRÅDESKATALOG 2012 Kultur och fritid Box 59, 360 70 Åseda 0474 470 31, 470 33 FISKEOMRÅDESKATALOG 2012 FISKE 2011 2012 Nr Fiskevårdsområde Sjösystem Korttyper Fiskeslag Båtuthyrn. Fiskekortförsäljare 1 Alsterns Alstern,

Läs mer

DOROTEA FLUGFISKEKLUBB FISKEPLAN 2014-2018

DOROTEA FLUGFISKEKLUBB FISKEPLAN 2014-2018 Bakgrund Dorotea Flugfiskeklubb (DFFK) startades 2000 och i samband med uppstartandet arrenderades Långtjärn vid byn Fågelsta. 2002 arrenderades ytterligare en rad vatten från SCA på Fågelberget och i

Läs mer

Åtgärd av vandringshinder i Kvarnbäcken, Skarvsjöby 2014

Åtgärd av vandringshinder i Kvarnbäcken, Skarvsjöby 2014 2015-03-31 Rapport Åtgärd av vandringshinder i Kvarnbäcken, Skarvsjöby 2014 Tina Hedlund Aquanord AB Bakgrund och syfte Under 2013 genomförde Aquanord AB efter önskemål från Bo Larsson i Långnäs en inventering

Läs mer

Östra Ringsjön provfiske 2006 Redovisning av resultat samt en kortfattad jämförelse med tidigare undersökningar

Östra Ringsjön provfiske 2006 Redovisning av resultat samt en kortfattad jämförelse med tidigare undersökningar Östra Ringsjön provfiske 26 Redovisning av resultat samt en kortfattad jämförelse med tidigare undersökningar MS Naturfakta Mikael Svensson Box 17 283 22 OSBY msnaturfakta@telia.com 479-1536; 75-91536

Läs mer

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25 Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 Skötselplan för naturområden Säljan Detaljplan för Säljan 4:1, 20:1, Sätra 40:1, 41:1, 43:1 m.fl. i Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län Skötselområde 2

Läs mer

Översiktligt geotekniskt PM

Översiktligt geotekniskt PM UPPDRAG Kalmar, Rinkabyholm Södra Staden UPPDRAGSNUMMER 2293205000 UPPDRAGSLEDARE Henrik Malmberg UPPRÄTTAD AV Henrik Malmberg DATUM Översiktligt geotekniskt -14 S w e co Lineborgsplan 3 SE-352 33 Växjö,

Läs mer

Ka r t o r & An v i s n i n g a r

Ka r t o r & An v i s n i n g a r SPORTFISKEKORTETS Ka r t o r & An v i s n i n g a r 2010 Sportfiskarna Stockholm Innehållsförteckning Kräftfisket 3 T.D.A. Kortet 3 Allmänna bestämmelser 4 Put-&-Take fiske 5 Att tänka på 31 Sjöar i Sportfiskekortet

Läs mer

Provfiske i Taxingeån 2015

Provfiske i Taxingeån 2015 En stor asphona från Taxingeån. Foto: Lars Fränstam. Fakta 2015:24 Provfiske i Taxingeån 2015 Publiceringsdatum 2015-11-04 Författare Rickard Gustafsson Kontakt Enheten för miljöanalys Telefon: 010-223

Läs mer

Att fiska är kul! Bråviken. Glan (Glans fiskevårdsområde)

Att fiska är kul! Bråviken. Glan (Glans fiskevårdsområde) Fiska i Norrköping Att fiska är kul! I Norrköping finns ett brett utbud av fiskemöjligheter - både för stora och små, nybörjare och proffs! Här har vi Bråviken, Arkösunds skärgård, ett antal insjöar och

Läs mer

Elfisken Vojmån 2010

Elfisken Vojmån 2010 2011-01-21 Sammanställning Elfisken Vojmån 2010 Tina Hedlund Aquanord Bakgrund Under 2009 framställde Aquanord en fiskevårdsplan för Vojmån för Vojmåns fiskevårdsområdes räkning, som syftade till att förbättra

Läs mer

Bevara Sommens nedströmslekande öring

Bevara Sommens nedströmslekande öring 1 Bevara Sommens nedströmslekande öring Projektbeskrivning Laxberg Version 2012-09-19 Mål med projektet Att återskapa fria vandringsvägar för fisk för att öka reproduktionen hos Sommens nedströmslekande

Läs mer

102 FISKEJOURNALEN 4/ 201 O

102 FISKEJOURNALEN 4/ 201 O 102 FISKEJOURNALEN 4/ 201 O FISKEJOURNALEN 4/ 201 O 103 N är regnbågsvatten ser ut så här och dessutom ligger på ett sådant bekvämt avstånd från motorvägen är det lätt att bli biten av put and take-fisket,

Läs mer

Förord. Syfte med skötseln av området. Generella råd och riktlinjer

Förord. Syfte med skötseln av området. Generella råd och riktlinjer Detaljplan för Kristineberg 1:39 och del av Kristineberg 1:1, Gunnarsö semesterby Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av Samhällsbyggnadskontoret maj 2013, reviderad januari 2014 Bilaga: SKÖTSELPLAN

Läs mer

RAPPORT 2006/9 INVENTERING AV STRANDMILJÖER VID DALÄLVENS MYNNING EFTER STRANDSANDJÄGARE Cicindela maritima. Pär Eriksson

RAPPORT 2006/9 INVENTERING AV STRANDMILJÖER VID DALÄLVENS MYNNING EFTER STRANDSANDJÄGARE Cicindela maritima. Pär Eriksson RAPPORT 2006/9 INVENTERING AV STRANDMILJÖER VID DALÄLVENS MYNNING EFTER STRANDSANDJÄGARE Cicindela maritima Pär Eriksson FÖRFATTARE Pär Eriksson FOTO Pär Eriksson KARTOR Lantmäteriet 2006, SGU Länsstyrelsen

Läs mer

Metapopulation: Almö 142

Metapopulation: Almö 142 141 142 Metapopulation: Almö Lokal 80 Läge: Almö, Slättahammar. Beskrivning: Ca 15*30 meter stort, relativt mycket vass i vattnet. Norr om lokalen finns lövskog, söder om sank mark/havsvik och väster om

Läs mer

Fiskevårdsplan för Kiasjön m.fl. sjöars FVOF

Fiskevårdsplan för Kiasjön m.fl. sjöars FVOF FISKEVÅRDEN Fiskevårdsplan för Kiasjön m.fl. sjöars FVOF Historik Fiskevården i Kiasjöns m.fl. sjöars FVO (tidigare Furusjöns, Kiasjöns och Badebodaåns gemensamhetsfiske fram till 1967) har historiskt

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN ROSENLUND PLANOMRÅDE SAMT CIRKULATIONSPLATS ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-06-29

HAMMARÖ KOMMUN ROSENLUND PLANOMRÅDE SAMT CIRKULATIONSPLATS ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-06-29 HAMMARÖ KOMMUN ROSENLUND PLANOMRÅDE SAMT CIRKULATIONSPLATS ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 019/17 89 50 2 HAMMARÖ

Läs mer

Resö 12:1 m.fl. Tanums kommun

Resö 12:1 m.fl. Tanums kommun Naturvårdsplan Resö 12:1 m.fl. Tanums kommun Cecilia Nilsson 2001-08-10 1 Innehållsförteckning sida Syfte 2 Bakgrund 2 Området idag 2 Förändringar och åtgärder: Strandområdet 4 Tallskog på sandjord 4 Hällmarkskog

Läs mer

Lerums Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning Störa Bra ta, Lerum

Lerums Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning Störa Bra ta, Lerum 634-10 1 (8) Datum 2014-12-15 Granskad/Godkänd Christian Höök Identitet 634-10 Bergteknik Stora Bråta 2014-12-15.docx Dokumenttyp PM s Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning

Läs mer

Kemisk/fysikaliska mätresultat. Biologisk funktion. Raritet. Bedömning: Något påverkad vilket ger 1- poäng. (-, 0)

Kemisk/fysikaliska mätresultat. Biologisk funktion. Raritet. Bedömning: Något påverkad vilket ger 1- poäng. (-, 0) Pauliströmsån Pauliströmsån är ett biflöde till Emån och rinner upp nordost om Eksjö i Jönköpings län och har sitt utlopp i Emån strax väster om Järnforsen. Uppströms finns bl.a. sjöarna Mycklaflon och

Läs mer

Fisketips för dej som har funktionshinder 2011-02-08

Fisketips för dej som har funktionshinder 2011-02-08 Plats Bjevrödsdammarna Fulltofta Rt 90 Wgs 84 Anpassning Put and take-fiske med en tillgänglighetsanpassad strövslinga på 2 km i området. Den lämpligaste platsen att fiska är på en tillgänglighetsanpassad

Läs mer

Narrveten har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning

Narrveten har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning Narrveten Narrveten tillhör Skärveteåns delavrinningsområde i Emåns vattensystem och är belägen ca 23 km SV om Hultsfred på en höjd av 113 m.ö.h. Det är ursprungligen en näringsfattig klarvattensjö, 1,27

Läs mer

Redovisning av delprojekt: Trolling

Redovisning av delprojekt: Trolling ALLMÄNT Redovisning av delprojekt: Trolling Trollingfiske Trollingfiske handlar om att dra beten efter en båt på olika djup och med varierande hastighet. Trolling handlar om att hitta fisk. Presentera

Läs mer

Vandring i Astrid Lindgrens Hembygd

Vandring i Astrid Lindgrens Hembygd Vandring i Astrid Lindgrens Hembygd Markerade vandringsleder i kommunerna Hultsfred, Vimmerby, Eksjö och Kristdala församling Hultsfred kommun Tätorten Virserum är utgångspunkt för Virserumsleden, en ca

Läs mer

Leaderprojekt. Fiske i Södra Lappland

Leaderprojekt. Fiske i Södra Lappland Leaderprojekt Fiske i Södra Lappland Trolling Trollingfiske inom Västerbotten är dåligt utvecklat och då speciellt i de mer fjällnära regionerna av länet. Kommunerna Dorotea, Vilhelmina och Åsele har ett

Läs mer

Elfiske. Inledning. Rådande väderlek och lufttemperaturer vid elfisketillfället har noterats.

Elfiske. Inledning. Rådande väderlek och lufttemperaturer vid elfisketillfället har noterats. Recipientkontroll Elfiske Inledning Fältundersökningar Elfisken har utförts på tre lokaler inom s vattensystem (tabell ). Inom dessa lokaler har provytor tidigare definierats och markerats. På provytorna

Läs mer

Flera hotade arter och stammar i Nedre Dalälven

Flera hotade arter och stammar i Nedre Dalälven Flera hotade arter och stammar i Nedre Dalälven Massor med oro och frågor om fisken i Dalälven Oroande minskning av öring, harr, sik! Lax, harr, öring: Vad kan vi göra för att få det bättre för våra laxfiskar?

Läs mer

Stor-Arasjön. Sjöbeskrivning. Fisksamhället

Stor-Arasjön. Sjöbeskrivning. Fisksamhället Sötvattenslaboratoriets nätprovfiske i Sjöuppgifter Koordinater (X / Y): 7677 / 896 Höjd över havet (m): Län: Västerbotten () Sjöyta (ha): 7 Kommun: Lycksele och Vilhelmina Maxdjup (m): Vattensystem (SMHI):

Läs mer

Karin Beronius Erkenlaboratoriet. Öppet vatten, fisk

Karin Beronius Erkenlaboratoriet. Öppet vatten, fisk Öppet vatten, fisk Vem har inte suttit i en eka en ljummen sommarkväll och metat eller fiskat med kastspö? Några har kanske till och med testat att pimpla på vintern? Men att lägga nät för att studera

Läs mer

Provfiske i. Kalvfjärden, Tyresö. Text, tabeller och diagram: Nils-Olof Ahlén

Provfiske i. Kalvfjärden, Tyresö. Text, tabeller och diagram: Nils-Olof Ahlén -9- Provfiske i Kalvfjärden, Tyresö Text, tabeller och diagram: ils-olof Ahlén Provfisket genomfört i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholms län som medfinansierat projektet via det statliga fiskevårdsbidraget.

Läs mer

Strandinventering i Kramfors kommun

Strandinventering i Kramfors kommun Strandinventering i Kramfors kommun Bredkaveldun Utförd av biolog Bernt Persson 2011 Syfte Strandinventeringen utfördes med syfte att ge ett underlag som både kan användas av kommunen vid löpande handläggning

Läs mer

Elfiskeundersökning i Mölndalsån i Landvetter med utvärdering

Elfiskeundersökning i Mölndalsån i Landvetter med utvärdering 2009-12-14 sid 1 (5) Härryda kommun Elfiskeundersökning i Mölndalsån i Landvetter med utvärdering Två fiskare i Mölndalsån Sportfiskarna Per-Erik Jacobsen Fiskevårdskonsulent Sjölyckan 6 416 55 Göteborg

Läs mer

Kronobergsdistriktets Specimencup Slutrapport 2012

Kronobergsdistriktets Specimencup Slutrapport 2012 Kronobergsdistriktets Specimencup Slutrapport 2012 Individuellt Mona Widén Tina Widén Jörgen Karlsson Lagtävlingen Fenan SFK Firren AFK Borren Superfisken 2012 Ål 2168gr 120,4 % fångad av Mona Widén Mörrumsån

Läs mer

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Ringstad mo Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Rapporter från Arkeologikonsult 2008:2187 Linda Lindwall 1 Kartor ur allmänt kartmaterial:

Läs mer

Stavsborg. Tina Mathiesen. Rapport 2012:40

Stavsborg. Tina Mathiesen. Rapport 2012:40 Rapport 2012:40 Stavsborg Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte av gravfältet RAÄ 29:1 i Färentuna socken, Ekerö kommun, Uppland. Tina Mathiesen Stavsborg Arkeologisk förundersökning i avgränsande

Läs mer

Inspire me... Dalsland. Biker s Stop gör. Besök Dalsland! SKOGSDAL & SLÄTTDAL

Inspire me... Dalsland. Biker s Stop gör. Besök Dalsland! SKOGSDAL & SLÄTTDAL Biker s Stop gör Inspire me... Dalsland Besök Dalsland! Här har vi det mesta som Sverige har att erbjuda. Vi är ju trots allt - Ett Sverige i miniatyr. Det var målarprinsen Prins Eugen som i slutet av

Läs mer

Flyginventering av grågås

Flyginventering av grågås Flyginventering av grågås i Hammarsjön 5 maj 2004 Inventeringen är utförd på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län, som del av verksamheten inom ramen för Förvaltningsplan för grågås under 2004 Patrik Olofsson

Läs mer

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan.

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan. 1(4) 2011-08-19 Dnr Handläggare: Göran Fransson Kommunekolog tel 0303-33 07 37 goran.fransson@ale.se Översiktlig naturinventering av detaljplaneområdet Lahallsåsen Inventeringen har gjorts översiktligt

Läs mer

Färdbeskrivning Kanotled Helge å Södra Småland inom Älmhult och Ljungby kommuner 20140423

Färdbeskrivning Kanotled Helge å Södra Småland inom Älmhult och Ljungby kommuner 20140423 Färdbeskrivning Kanotled Helge å Södra Småland inom Älmhult och Ljungby kommuner 20140423 Välj mellan två startplatser Virestad eller Ryssby Alternativ 1: Virestadsjön nordost om Älmhult. Alternativ 2:

Läs mer

rapport 2013/3 Standardiserat provfiske Garnsviken 2012 Alexander Masalin, Johan Persson, Tomas Loreth

rapport 2013/3 Standardiserat provfiske Garnsviken 2012 Alexander Masalin, Johan Persson, Tomas Loreth rapport 2013/3 Standardiserat provfiske Garnsviken 2012 Alexander Masalin, Johan Persson, Tomas Loreth Författare Alexander Masalin, Johan Persson, Tomas Loreth Foto Författarna om inget annat anges Produktion

Läs mer

På Jorden finns sju världsdelar (Nordamerika, Sydamerika, Afrika,

På Jorden finns sju världsdelar (Nordamerika, Sydamerika, Afrika, EUROPA landskapet På Jorden finns sju världsdelar (Nordamerika, Sydamerika, Afrika, Asien, Antarktis, Oceanien och Europa). Europa är den näst minsta av dessa världsdelar. Europas natur är väldigt omväxlande.

Läs mer

Elfiske i Vojmån och Buföringsbäcken våren 2006

Elfiske i Vojmån och Buföringsbäcken våren 2006 Tina Hedlund, Aquanord 2006-06-22 Rapport Elfiske i Vojmån och Buföringsbäcken våren 2006 Undersökningen utförd av Tina Hedlund Aquanord Bakgrund Hösten 2005 utfördes två elfisken i Vojmån och ett elfiske

Läs mer

Team 200lbs plus 2 SK Fiskpinnen 3 Vimmerby Specimenklubb. Ronnie Johansson 2 Dan Dellerfjord 3 Luis Rasmussen

Team 200lbs plus 2 SK Fiskpinnen 3 Vimmerby Specimenklubb. Ronnie Johansson 2 Dan Dellerfjord 3 Luis Rasmussen SLUTRAPPORTEN 1999 1 Team 200lbs plus 2 SK Fiskpinnen 3 Vimmerby Specimenklubb 1 Ronnie Johansson 2 Dan Dellerfjord 3 Luis Rasmussen Månadens fisk, November: Karp, 8000 gram Luis Rasmussen, Team 200lbs

Läs mer

SMÅLÄNDSKA SPECIMENTÄVLINGEN 2003

SMÅLÄNDSKA SPECIMENTÄVLINGEN 2003 SMÅLÄNDSKA SPECIMENTÄVLINGEN 2003 Marsrapporten Månadens fisk februari 2003 Lake 5310 gr Johan Wajkert, Ismete mört, Östersjön Västervik Någon fångstberättelse har tyvärr inte inkommit men nämnas kan att

Läs mer

Färdbeskrivning bil. 1

Färdbeskrivning bil. 1 1 Färdbeskrivning bil. 1 vers. 2 Cykla på banvallar i Glasriket Nybro Orrefors Gullaskruv - Målerås Sävsjöström Åseda Totalt ca 65 km Nybro Åseda Nybro Orrefors Målerås, längd ca 30 km Målerås Sävsjöström

Läs mer

Faktablad om provfisket i Lumparn 2013 (www.regeringen.ax/naringsavd/fiskeribyran/)

Faktablad om provfisket i Lumparn 2013 (www.regeringen.ax/naringsavd/fiskeribyran/) Faktablad om provfisket i Lumparn 2013 (www.regeringen.ax/naringsavd/fiskeribyran/) Bakgrund Provfiskeverksamhet inleddes år 1999: 1999 2010; nät serier ( ) 2010 -> Nordic-nät tas i bruk och används tillsvidare

Läs mer

Grodinventering av lokaler vid Hällered, Borås kommun

Grodinventering av lokaler vid Hällered, Borås kommun Grodinventering av lokaler vid Hällered, Borås kommun Underlag för ASTA Provbana för trafiksäkerhetssystem På uppdrag av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut via Ramböll Sverige AB 2011-09-03 Uppdragstagare

Läs mer

Biotopkartering av stränderna i sjön Fysingen

Biotopkartering av stränderna i sjön Fysingen Biotopkartering av stränderna i sjön Fysingen Mölnlycke 2006-01-25 Ingemar Abrahamsson Ulf Ericsson Telefon Telefax E-postadress Företagsvägen 2 031-338 35 40 031-88 41 72 ingemar.abrahamsson@medins-biologi.se

Läs mer

Inventering av groddjur i och vid Skridskodammen i Ystad

Inventering av groddjur i och vid Skridskodammen i Ystad Inventering av groddjur i och vid Skridskodammen i Ystad - med rekommendationer inför exploatering av f.d. regementsområdet Marika Stenberg, Pia Hertonsson och Per Nyström, 2014 På uppdrag av Ystad kommun

Läs mer