OFFERT VÅR FÖRSÄKRING. Önskar följande självrisk. Organisationsnummer/personnummer. Postnummer och postadress. Nuvarande förfallodag...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OFFERT VÅR FÖRSÄKRING. Önskar följande självrisk. Organisationsnummer/personnummer. Postnummer och postadress. Nuvarande förfallodag..."

Transkript

1 Offertformulär Folkhögskolor & Kursgårdar OFFERT VÅR FÖRSÄKRING I Offert önskas för Vår försäkring Inkl. Paketförsäkring m.m. Önskar följande självrisk 0.2 basbelopp 0.5 basbelopp 1.0 basbelopp II Försäkringstecknare (den som tecknar försäkringen och betalar premien): Namn Organisationsnummer/personnummer Adress Postnummer och postadress Kontaktperson Telefonnummer E-postadress Mobiltelefonnummer III Folkhögskola & Kursgårdar är medlem i organisationen: UHPO RIO Annan:... Nuvarande förfallodag... Nuvarande försäkringsbolag...

2 Offertformulär IV Uppgifter avseende fastigheterna som offerten gäller för: Sätt ett x för sten eller träbyggnad, ange sedan betäckning, BTA Yta & Byggår.

3 Offertformulär V Försäkringsbeloppsgrundande uppgifter. Årsomsättning Årslönesumma exkl. sociala avgifter Antal årsanställda... Antal årselever... Maskinerier/inventarier inom anläggning varav datorer Varor livsmedel Kameror och videoutrustning Övriga VI Tilläggsförsäkring. VD & Styrelseansvarsförsäkring med försäkringsbelopp upptill max kr. Fyll i frågeblankett som medföljer. Kollektiv olycksfallsförsäkring för personal, där man kan välja vilka mellan heltid eller enbart arbetstid & färd. Kollektiv olycksfallsförsäkring för elever, där man kan välja vilka mellan heltid eller enbart arbetstid & färd. Skadedjurförsäkring via Nomor (se kompletterande sida med alternativ 1 eller 2)

4 Offert/frågeblankett VD & Styrelseansvarsförsäkring för Folkhögskolor & Kursgårdar 1. Allmän information Sökandes namn: Organisationsnummer: Företag: Tel dagtid: Utdelningsadress: Postnr. och ort: 2. Skadeinformation a. Har det någonsin riktats skadeståndsanspråk mot någon före detta eller nuvarande VD, styrelseledamot eller annan person som omfattas av försäkringen? Ja Nej b. Är Ni medveten, efter undersökningen, om någon omständighet eller händelse som kan ge upphov till ett krav? Ja Nej Om Ni svarat ja på någon av ovan frågor gäller särskild provning. 3. Summa tillgångar. (med det avser vi summan anläggnings- och omsättningstillgångar).. SEK. SEK 4. Försäkringsbelopp och premie SEK SEK SEK Årspremie SEK (Ovan f-belopp för SEK respektive gäller sedvanlig bedömning) 5. Försäkran och underskrift Undertecknad (e) som äger rätt att teckna företagets firma, intygar efter förfrågan att ovanstående uppgifter har besvarats sanningsenligt och att inga väsentliga fakta förvrängts eller undanhållits. Denna offert tillsammans med övrig information tillsänts oss, utgör del av försäkringsavtalet. Företaget förbinder sig att informera Appelros Försäkringsmäklare AB om väsentlig förändring av ovanstående uppgifter före försäkringens ikraftträdande. Ort och datum: Behörig firmatecknare: Namnförtydligande: Skickas till: Appelros Försäkringsmäklare AB, Box 1101, Helsingborg Mer information om Appelros Försäkringsmäklare AB och våra unika produkter hittar Ni på appelros.se och mer om Vår Försäkring hittar Ni

5 1. Saneringsavtal skadedjur (för verksamhet utan livsmedelshantering) via Nomor (Avtalet är utan fasta åtagande och det menas att Ni ringer om Ni får problem) 1 Saneringstjänst skadedjur 1.1 Omfattning Nomor åtar sig att utföra saneringar mot råttor och möss samt skadedjur för Folkhögskolor som önskar teckna sig för ett saneringsavtal. Omfattar de byggnader som ingår i avtalet och där premien är inbetald. Försäkring mot husbock- och hästmyra. Ingen övrig avgift utgår på saneringar som ingår i avtalet. 1.2 Saneringar - Samtliga saneringar utföres enligt gällande lagar och anvisningar och av särskilt utbildad personal. Saneringar utföres alltid i samråd med fastighetsansvarig eller brukaren av lokalen/fastigheten. Nomor åtar sig att stå för all information angående saneringen. Endast för ändamålet av kemikalieinspektionen godkända preparat kommer användas och utförande tekniker har Socialstyrelsen So 1 utbildning. Kunden måste flytta lösöre och annan utrustning för att möjliggöra sanering. 1.3 Undantag Förebyggande skadedjurskydd ingår ej utan tecknas i separat avtal Livsmedelshanterande- eller zoologiskaverksamheter omfattas ej av tjänsten. Sanering eller värmebehandling av lösöre eller annan lös egendom omfattas ej av tjänsten. Avtalet gäller inte för skada som direkt eller indirekt orsakats av skadedjur. Avtalet omfattar inte några byggnadstekniska åtgärder. 1.4 Övrigt Omfattar utförande under normal arbetstid (vardagar mellan ). Övriga villkor enligt Nomors allmänna affärsvillkor för saneringar. 1.5 Premie Saneringstjänst Folkhögskola utan kök med yta (inkl. de byggnader som ska omfattas av tjänsten) Ytomfattning: < kvm kvm kvm Årspremie tjänst*: kr kr kr * exklusive moms Försäkring husbock och hästmyra: 2 öre/kvm Kunder som avtalat denna tjänst ringer till Nomor alternativt anmäler sin skada på:

6 2 Nomor skadedjurssäkring (för verksamhet utan livsmedelshantering) (Avtalet är med fasta åtagande skadedjurinspektioner + fria utryckningar, alt 1 ingår som bas) 2.1 Omfattning Nomor åtar sig att etablera ett förebyggande skadedjurskydd samt genomföra två schemalagda skadedjursinspektioner per år för Folkhögskolor som önskar teckna sig för skadedjurssäkringsavtal. Omfattar de byggnader som ingår i avtalet och där premien är inbetald. Kontrollstationer och monitorer placeras ut i syfte med att upptäcka förekomsten av skadedjur och skadeangrepp. Vid inspektionerna utförs kontroll av samtliga monitorer (fällor och kontrollstationer) där eventuella fångster/spår dokumenteras. Inspektionsresultat noteras på särskilt protokoll som ingår i den skriftliga rapporten till utsedd kontaktperson. Akutsaneringar ingår i tjänsten. 2.2 Undantag Livsmedelshanterande- eller zoologiskaverksamheter omfattas ej av tjänsten. Sanering eller värmebehandling av lösöre eller annan lös egendom omfattas ej av tjänsten. Avtalet gäller inte för skada som direkt eller indirekt orsakats av skadedjur. Avtalet omfattar inte några byggnadstekniska åtgärder. 2.3 Övrigt Omfattar utförande under normal arbetstid (vardagar mellan ). Övriga villkor enligt Nomors allmänna affärsvillkor för saneringar. 2.4 Premie skadejurssäkring Folkhögskola utan kök med yta (inkl. de byggnader som ska omfattas av tjänsten) Ytomfattning: < kvm kvm kvm Årspremie tjänst*: kr kr kr exklusive moms Försäkring husbock och hästmyra: 2 öre/kvm Kunder som avtalat denna tjänst ringer till Nomor alternativt anmäler sin skada på:

7 ÖVRIGA TILLÄGGSTJÄNSTER (offereras separat nedan) Nomor Hygiensäkring Nomor Hygiensäkring är en heltäckande tjänst som innefattar både dokumentationsgranskning, provtagning, temperaturmätning och kontroll av rutiner. Kort sagt, Nomor ser regelbundet till att hygienarbetet fungerar i verksamheten. Efter varje inspektion distribueras skriftliga protokoll med förslag till förbättringar av rutiner, arbetssätt och annat som är till god hjälp för att få egenkontrollen att fungera på ett bra sätt. För en fast årspremie ges alla på företaget de bästa förutsättningarna att leva upp till högt ställda krav på hygienen. I tjänsten kan följande delar ingå: Hygieninspektioner Livsmedelsprover Rengöringskontroll Temperaturkontroll Hjälp till fungerande egentillsyn Hjälp vid misstänkt matförgiftning Utbildningar för personalen Nomor Brandskydd Nomor Brandskydd ger en professionell hjälp till företaget i sitt systematiska brandskyddsarbete. Ett fungerande brandskydd minskar risken för att en brand ska uppstå. Tidig varning, fungerande utrymningsvägar och omedelbar utrymning kan vara skillnaden mellan liv och död. Nomor kan utföra brandskyddsbesiktningar i lokaler och utrymmen samt gå igenom och inventera nuvarande brandskyddsutrustning, skyltning samt dokumentation. I tjänsten kan följande delar ingå: Upprättande av dokumentation och egenkontrollprogram (SBA) Brandskyddsinspektion med fotodokumentation Utrymningsplan Årlig revision av dokumentation Utbildningar för personalen Kontroll av brandsläckare Kontroll och skyltutrustning Kontroll av rökluckor Kontroll av utrymningsvägar Support och rådgivning Nomors Klottersanering Nomor utför klottersanering på ett effektivt och skonsamt sätt som både tar hänsyn till underlaget och miljön. Nomor kan även erbjuda avtal för förebyggande klotterskydd där vi utför inspektion, tillsyn och sanering av klotter. Nomor Fasadrengöring Nomor utför fasadrengöring som avlägsnar sot, fett och smuts på ett effektivt, skonsamt och miljövänligt sätt. Med kontinuerlig renhållning av fasaden och förebyggande åtgärder minskar behovet av renoveringar samt skapar en ökad trivsel hos boende, besökare och hyresgäster. Nomor hjälper dig att tvätta rent och behandla dina fasader innan skadorna blir ett faktum.

8 Offertformulär Om inga kända skador finnes sätt ett x i rutan Om det finns kända skador sätt ett x i rutan och fyll i nedan med skadeorsak / utbetalning / år För att denna handling skall kunna utgöra underlag för offert, skall ansökan undertecknas komplett enligt nedan: Underskrift av försäkringstecknaren/uppgiftslämnaren: Ort och datum Namnunderskrift Namnförtydligande och organisationsnnummer Företag Offerten tillsammans med kompletterande handlingar insänds till: Appelros Försäkringsmäklare AB Box Helsingborg Tel E-post

ProfessionGuard för försäkringsförmedlare -Ansvar för ren förmögenhetsskada

ProfessionGuard för försäkringsförmedlare -Ansvar för ren förmögenhetsskada ProfessionGuard för försäkringsförmedlare -Ansvar för ren förmögenhetsskada Frågeformulär Allmän information om bolaget 1. Bolagsnamn 2. Bolagets adress 3. När bildades bolaget? 4. Bolagets webbadress

Läs mer

Flytt av tjänstepension

Flytt av tjänstepension Flytt av tjänstepension För dig som arbetsgivare En anställd eller fd anställd vill flytta sin intjänade tjänstepension till oss och behöver din hjälp. Det är du som arbetsgivare som äger försäkringen

Läs mer

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Ansvar... 3 3. Anslutning... 4 4. Organisation vid larm... 4

Läs mer

2014-12-03 1 [9] SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

2014-12-03 1 [9] SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) E S T A B L I S H E D 1 6 6 8 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DNR 2014-810-ABK Tillhandahållande

Läs mer

Återförsäljaransökan

Återförsäljaransökan Återförsäljaransökan 1 Insändes tillsammans med en kopia på företagets registreringsbevis. Företagsuppgifter Namn mot marknaden: Ansökningsdatum: Registrerat företagsnamn: Organisationsnummer: Faktureringsadress:

Läs mer

ANSÖKAN TJÄNSTEPENSIONSPLAN

ANSÖKAN TJÄNSTEPENSIONSPLAN ANSÖKAN TJÄNSTEPENSIONSPLAN Tjänstepensionsplan 1 UPPGIFTER OM FÖRSÄKRINGSTAGAREN/FÖRETAGET Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnr Ort Kontaktperson, namn Kontaktperson, telefon Kontaktperson,

Läs mer

Avtal om externa utförare av service- och omsorgsinsatser inom hemtjänst. enligt lag om valfrihetssystem, LOV

Avtal om externa utförare av service- och omsorgsinsatser inom hemtjänst. enligt lag om valfrihetssystem, LOV Bilaga 3 Avtal om externa utförare av service- och omsorgsinsatser inom hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV 1. Parterna Mellan nedanstående parter, staden och utförare, har följande avtal träffats.

Läs mer

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 1(2) Ansökan om bostadsanpassningsbidrag KOMMUNENS UPPGIFTER Diarienummer Kommunens stämpel Fastighetsbeteckning 1. Personuppgifter (den person ansökan avser) Förnamn: Efternamn: Personnummer: Adress:

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

REGISTRY REGISTRARAVTAL

REGISTRY REGISTRARAVTAL REGISTRY REGISTRARAVTAL Gällande toppdomänen.nu 1 PARTER 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur, organisationsnummer 802405-0190, Box 7399, 103 91 STOCKHOLM. 1.2 [FÖRETAGETS/ORGANISATIONENS NAMN], [ORG.

Läs mer

ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2)

ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2) ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2) Försäkringsnr (ifylles av Nordnet) Depånr (ifylles av Nordnet) FÖRSÄKRINGS-

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Telefon 1(även riktnr) E-post

Telefon 1(även riktnr) E-post 1 SPARKONTOAVTAL FYLL I DINA UPPGIFTER Depånummer ifylles av Avanza: Namn (tilltalsnamn, efternamn)/firma Personnr/Org.nr Adress (enl. folkbokföringen/reg. adress) Telefon 1(även riktnr) Telefon 2 (även

Läs mer

Anmälan avseende verksamhetsförsäkring för redovisningsföretag

Anmälan avseende verksamhetsförsäkring för redovisningsföretag Anmälan avseende verksamhetsförsäkring för redovisningsföretag Vi ska leverera nytta till våra medlemmar och därför erbjuder vi er att teckna FARs verksamhetsförsäkring. Det är en anpassad försäkring för

Läs mer

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl Egenkontrollprogram för försäljning av folköl 5 kap. 5 4 st., 8 kap. 8 4 st. alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska själv kontrollera

Läs mer

FÖRSÄKRINGS- PROGRAM 2012

FÖRSÄKRINGS- PROGRAM 2012 FÖRSÄKRINGS- PROGRAM 2012 1 Observera att denna broschyr är en informationsbroschyr som ger en sammanfattning av försäkringarnas omfattning. Vid skada tillämpas försäkringsavtalet jämte fullständiga villkor.

Läs mer

Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemservice i Helsingborgs stad

Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemservice i Helsingborgs stad Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemservice i Helsingborgs stad 1. Allmän information 1.1 Upphandlingen Helsingborgs stad, genom vård- och omsorgsnämnden, inbjuder härmed till anbudsgivning

Läs mer

AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ)

AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) Här presenteras ett antal frågor och svar med avsikt att tillhandahålla support till förmedlare

Läs mer

1.1 Ikasp Nätverkslösningar AB, organisationsnummer 556641-2762, Box 147, 135 23 TYRESÖ, nedan benämnd IKASP

1.1 Ikasp Nätverkslösningar AB, organisationsnummer 556641-2762, Box 147, 135 23 TYRESÖ, nedan benämnd IKASP Återförsäljaravtal 1 PARTER 1.1 Ikasp Nätverkslösningar AB, organisationsnummer 556641-2762, Box 147, 135 23 TYRESÖ, nedan benämnd IKASP 1.2 [FÖRETAGETS/ORGANISATIONENS NAMN], [ORG. NR], [ADRESS], nedan

Läs mer

Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring förnyelse 2012

Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring förnyelse 2012 2012-03-27 Bostadsrättsföreningen Skalsbyn c/o Lars Jäger Kullingsbergsvägen 22 441 43 Allingsås Allians Försäkringsmäklare Fredsgatan 12 111 52 Stockholm Telefon 08 700 51 70 Telefax 08 700 51 79 www.allians.com/bostadsratterna

Läs mer

Avtal - avseende förvaring av navelsträngsblod

Avtal - avseende förvaring av navelsträngsblod Avtal - avseende förvaring av navelsträngsblod Följande avtal, Cellaviva avtal ID 31-01-01, tecknas mellan Modern och Cellaviva och gäller i 20 års tid från och med barnets födelsedatum. Modern ombedes

Läs mer

För att göra en engångsinsättning betalas beloppet in på respektive fonds bankgiro som anges på nästa sida. Sparande för framtida investeringar

För att göra en engångsinsättning betalas beloppet in på respektive fonds bankgiro som anges på nästa sida. Sparande för framtida investeringar Anmälan Fondsparande Juridiska personer (utan koppling till pension) Skicka blanketten portofritt till: Frisvar, AMF Fonder AB, Fondadministration, 110 06 Stockholm. 1 Fondkontohavare Firmanamn Organisationsnummer

Läs mer

Produktbeskrivning ToppFAST Fastighet och Förvaltning

Produktbeskrivning ToppFAST Fastighet och Förvaltning ToppFAST.se En produkt från Osséen Agency AB Produktbeskrivning ToppFAST Fastighet och Förvaltning 2015:1 (gäller från 2015-01-01) C M Y CM MY CY CMY K Tillgänglig Tydlig Trygg Kontaktcenter Kontaktinformation:

Läs mer

Välkommen till Nordnet

Välkommen till Nordnet Välkommen till Nordnet Vi vill göra det enkelt och smidigt för dig som är ny kund hos oss. Därför har vi gjort en checklista och sammanställt några av de dokument som behövs för att teckna Nordnet Tjänstepension.

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Köpvillkor. Dina beställningar betalar du via faktura. Det tillkommer en fraktavgift på 20-49 kr beroende på typ av försändelse.

Köpvillkor. Dina beställningar betalar du via faktura. Det tillkommer en fraktavgift på 20-49 kr beroende på typ av försändelse. 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av våra produkter och följer dem noggrant till färdig produkt för att kunna säkerställa

Läs mer

Försäkring för bostadsrättsföreningar

Försäkring för bostadsrättsföreningar Försäkring för bostadsrättsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för bostadsrättsföreningar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för bostadsrättsföreningar och kan byggas på med olika

Läs mer

Ikano Bolån - ett schysst erbjudande

Ikano Bolån - ett schysst erbjudande Ikano Bolån - ett schysst erbjudande Om du ska köpa bostad, lägga om bolånen eller finansiera renoveringen kan vi erbjuda dig ett schysst bolån. Vi erbjuder bottenlån upp till 85% av bostadens värde och

Läs mer

Försäkring 25-0489937-07 Datum 2012 12 13

Försäkring 25-0489937-07 Datum 2012 12 13 Försäkring Brf Älvsjö Centrum 1 Älvsjövägen 12 125 45 ÄLVSJÖ Välkommen! Trygg-Hansa önskar dig välkommen till ett nytt försäkringsår och översänder ditt nya försäkringsbrev. Du som kund är mycket viktig

Läs mer