Beställningssedel Saudiarabien

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beställningssedel Saudiarabien"

Transkript

1 Beställningssedel Saudiarabien Uppgifter om kund: Företagsnamn: Adress: Postnummer: Ort: Kundnr: Kontaktperson: Telefonnummer: E-postadress: Ref. på faktura: Organisationsnr: Beställning: Alla handlingar som ska förhandsgranskas måste skickas till Välj tjänst: Visumtyp dokumenten ska användas till: Information: *Pick up kan erbjudas som en separat tjänst men var uppmärksam på att fullt pris á visumkategori A samt returavgift kommer att debiteras. Kvitto i original samt fullmakt måste lämnas till Comet efter den sökandes besök hos VFS. Disclaimer: Uppgifter om retursätt: Returadress: (om annan än faktureringsadressen) Dokument returneras senast: Obligatorisk uppgift. Vid betalning med kort: Typ av kort: Kortnummer: Giltighetstid: CVC-kod: månad / år ÅÅÅÅ MM DD Jag uppdrar åt Comet att välja det bästa transportsättet för retur av pass/dokument på avtalad leveransdag, med hänsyn till säkerhet och bästa pris. (DHL) Jag föredrar att välja mitt eget transportsätt. Vänligen returnera pass/dokument med: Inrikes kurirtransport Annat: Utrikes kurirtransport * Härmed ger jag Comet Consular Services AB tillåtelse att belasta mitt kreditkort för att täcka de kostnader som inkluderar Comets service, instans/ambassads avgifter i detta ärende samt returavgift. Bifoga även en kopia på kortet! Datum: Underskrift + förtydligande: Undertecknad har tagit del av och accepterar bifogade allmänna villkor. Dagens datum: Beställarens signatur: Comet Consular Services AB Tel.: Fax: Box SE Stockholm Sweden Comets anteckningar: Comet Consular Services AB Tel.: Fax: Box 5194 SE Göteborg Sweden Comet Consular Services A/S Tel.: Fax: Toldbodgade DK-1253 København K. Denmark Comet Consular Services AS Tel.: Fax: Postboks 371, Sentrum 0102 Oslo Norway Ankomstsätt: Datum: Signatur: Comet Consular Services Oy Tel.: Fax: P.O. Box 32 FI Helsinki Finland

2 Authorization Letter For Collection of Passport and/ or Travel Documents from the VFS Tasheel International Visa Services Center TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN I, Mr./ Miss/ Mrs. (Applicant Name), with Enjaz No. hereby authorize Mr./ Miss/ Mrs. (Authorized Representative Name), having the identification proof as mentioned below, to collect my passport and/ or travel documents from the VFS Tasheel International Visa Services Center. Mr. / Miss / Mrs. (Authorized Representative Name) will carry along with him/ her, the below documents for collection of my passport: 1. Original Invoice Cum Receipt (ICR) provided by the Visa Services Center during visa application submission 2. Original, Signed Copy of this Authorization Letter 3. Original Photo and Signature Identification Proof with the below details: a. Identification Proof Type (Only Government Issued Photo and Signature Identity Card): b. Identification Proof Document/ Card Number: Applicant Name: Applicant Signature: Authorized Representative Name: Authorized Representative Signature: Date: Date: Notes: For security purposes, an identity check will be conducted at the VFS Tasheel Visa Services Center with the above mentioned documents. This authorization letter is applicable for collection of the passport and/ or documents only of the Applicant Name and Enjaz No. combination mentioned above. In case you have applied as a Family or Group, kindly fill in the authorization letter for each member of the Family or Group. The Applicant signature on this Authorization Letter should be the same as available on the Invoice Cum Receipt. The Authorized Representative should carry the proof of identity as mentioned in this Authorization Letter. The Authorized Representative signature should be the same as available in the Identity Proof document mentioned above.

3 Allmänna villkor för AB Tillämplighet Dessa bestämmelser är tillämpliga på samtliga tjänster som Comet Consular Services AB (nedan Bolaget ) tillhandahåller, om inte annat särskilt överenskommits skriftligen mellan Bolaget och Kunden. Bestämmelserna reglerar uttömmande Bolagets ansvar vid utförande av Bolagets tjänster. Begränsning av Bolagets ansvar ANSVAR FÖR DRÖJSMÅL OCH FEL Bolaget ansvarar, med nedan angivna begränsningar, för dröjsmål och fel som beror på Bolagets försummelse. Utför inte Bolaget tjänsten i rätt tid eller föreligger fel i utförd tjänst får Kunden, vid Bolagets försummelse, begära avhjälpande, prisavdrag eller hävning. Vid fel i utförd tjänst skall dock Kunden alltid bereda Bolaget möjlighet att inom skälig tid avhjälpa felet innan annan påföljd begärs. Hävning av en beställd tjänst får endast ske om dröjsmålet eller felet är av väsentlig betydelse för Kunden och Bolaget insett eller måst inse detta. Bolaget svarar inte i något fall för dröjsmål eller fel som beror på ambassad, konsulat, myndighet, transportör eller annan tredje man. Detta gäller även tredje man anlitad eller rekommenderad av Bolaget. Ansvar i övrigt Bolaget ansvarar, med nedan angivna begränsningar, för skada på eller förlust av dokument som beror på Bolagets försummelse. Bolaget svarar, vid Bolagets försummelse, för skada på eller förlust av dokument som Kunden anförtrott Bolaget. Med dokument avses pass, visum, exportdokument och annan liknande handling. Vid angiven skada eller förlust åtar sig Bolaget att ersätta Kundens direkta kostnad för avhjälpande av skadan eller återanskaffning av förlorat dokument. Bolagets totala ansvar är dock begränsat till SEK (fem tusen kr) per uppdrag. Bolaget svarar inte i något fall för skada på eller förlust av dokument som beror på ambassad, konsulat, myndighet, transportör eller annan tredje man. Detta gäller även tredje man anlitad eller rekommenderad av Bolaget. Indirekt skada Bolaget svarar inte i något fall för indirekt skada. Med indirekt skada avses förlorad handelsvinst, förlorad inkomst, skada till följd av att tjänsten inte kunnat utnyttjas på avsett sätt, avtalsbrott i andra avtal, skada av ideell natur, och annan liknande skada. Reklamation Vill Kunden framställa krav på ansvar mot Bolaget skall han underrätta Bolaget skriftligen om detta senast två (2) veckor efter att Bolaget skulle ha slutfört avtalad tjänst. Sker inte reklamation i rätt tid eller på föreskrivet sätt förlorar Kunden rätten att framställa krav på ansvar mot Bolaget. Betalning Om inte annat har avtalats mellan parterna gäller att betalning ska ske i förskott. Önskas möjlighet att betala i efterskott mot faktura kan sådan överenskommelse träffas efter genomförd kreditprövning. I det fall kunden inte fullgjort betalningen senast på förfallodagen har Bolaget rätt till ersättning för betalningspåminnelser och inkassokostnader samt till dröjsmålsränta enligt lag. Förfarande vid tvist Tvister angående detta avtal ska, såvida annat inte skriftligen överenskommits mellan Bolaget och Kunden, avgöras vid svensk domstol enligt svensk rätt, med Stockholms tingsrätt som första instans. Senast uppdaterad Fax Web

4 Services for Saudi Arabian visas in Stockholm: Comet Consular Services AB assists with visas to Saudi Arabia. We offer the following three services: 1. Legalization of the documents required for all visa types. 2. Pre-check of application form & accompanying documents required for all visa types. 3. Collection of the passport at the visa center. The services can be purchased individually or as a joint package. Our Collection Service (3) is, however, only available when combined with Pre-check of application (2). Please consult our Service Level Agreement for further details. Service Level Agreement (SLA): Procedure and information regarding all service types 1. Legalization of the documents required for all visa types. Available as an individual service. Fee: See Comet s Price List (Legalizations) Procedure Client: Comet: - Complete the specific Order Form for Saudi Arabia Stockholm. - the Order Form to - Print and send by post the original Order Form and original documents to Comet. - Comet checks if all documents meet the requirements for the specific type of visa. Fax Web

5 Comet do not check if the information is correct. - Comet submits and legalizes the document(s) in the relevant instances. NB: Orders received before 9 a.m. will be handled the same day. If the documents meet all requirements we submit / send them to the instance the same day. 2. Pre-check of application form and accompanying documents for the specific visa Available as an individual service. Fee: See Comet s Price List (Visas Category A) Procedure Client: Comet: - Complete the specific Order Form for Saudi Arabia Stockholm. - the Order Form and all the documents to Incl. a copy of the passports information page. - Comet checks if all documents meet the requirements for the specific type of visa. - Comet informs the client whether or not the document(s) meet the requirements. Comet informs the client in case of any inconsistencies. - The process time for the Pre-check service is 24 hours. We do our outmost to reply the client as soon as possible. NB: This service only includes 1 per consultancy from Comet. If the client wishes to have the documents checked more than once, a new order is required. 3. Collection of the passport at the visa center This service is only available when combined with Pre-check of application. Fee: See Comet s Price List. (Visas Category A + return fee). Procedure Client: - Complete the specific Order Form for Saudi Arabia Stockholm. - the Order Form to Fax Web

6 - Submit your passport, required documents and biometrics to the visa center. Keep the receipt given to you by the visa center. Comet: - Submit the original receipt and a Power of Attorney (POA) to Comet. When submitting the original receipt to Comet, refer to Comet s order -or tracking number. - Comet collects your passport at the visa center. - Comet returns the passport using your preferred method of return/delivery. Disclaimer The Service called Pre-check consists of Comet s staff reviewing application forms and other documents that are required when applying for a certain type of visa. The client receives one (1) reply via . This reply contains an explanation of the corrections needed in order to apply for a visa. If the client wishes to have the documents checked more than once, a new order is required. NB: Please note that Comet do not take responsibility for information that has not been brought to our attention from Saudi Arabia Visa Service Center (VFSTASHEEL) or the Embassy of Saudi Arabia. Fax Web

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB 1 TILLÄMPNING OCH TOLKNING 1 APPLICATION AND INTERPRETATION 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Advokatfirman Källén

Läs mer

Ansökan om bedömning av utländsk högre utbildning

Ansökan om bedömning av utländsk högre utbildning Ansökan om bedömning av utländsk högre utbildning Application for Evaluation of Foreign Higher Education Wallingatan 2 Box 45093 SE-104 30 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 10 470 03 00 Fax: +46 10 470

Läs mer

Ansökan om bedömning av utländsk högre yrkesutbildning

Ansökan om bedömning av utländsk högre yrkesutbildning Ansökan om bedömning av utländsk högre yrkesutbildning Application for evaluation of foreign higher vocational education Läs medföljande hjälptext innan du fyller i blanketten. Du får vänta längre om blanketten

Läs mer

Att bo på hotell. Staying at a hotel

Att bo på hotell. Staying at a hotel Att bo på hotell Vi vill gärna informera dig om vilka regler som gäller då du bokar och/eller bor på hotell. Den här skriften ger dig svar på de viktigaste frågorna. // Staying at a hotel We would like

Läs mer

Constituent Documents. Grunddokument

Constituent Documents. Grunddokument Constituent Documents Grunddokument CONTENTS Introduction 1 Agreement 2 Statutes 6 Host Country Agreement 12 INNEHÅLL Inledning 17 Överenskommelse 18 Stadgar 22 Värdlandsöverenskommelse 27 Isäntämaasopimus

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II Slutbetänkande av Utredningen om nya utstationeringsregler Stockholm 2015 SOU 2015:38 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Missbruk av svenska pass

Missbruk av svenska pass Ds 2015:12 Missbruk av svenska pass Omfattning och åtgärdsförslag Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

Läs mer

OFF 3 håll SEK BEStäll Ett nytt lock

OFF 3 håll SEK BEStäll Ett nytt lock ON 1 2 3 4 5 6 OFF 1 3 SEK 2 3 5 6 håll 4 Beställ ett nytt lock 1. Inledning Fast Find 220 Personal Locator Beacon (PLB) ger dig säkerhet i form av ett sista skydd mot livshotande tillbud som kan inträffa

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12

Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12 Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12 Dessa allmänna avtalsvillkor gäller vid försäljning av monteringsfärdigt trähusmaterial. Utöver dessa avtalsvillkor bör inga ytterligare

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

erhse krav Entreprenörer

erhse krav Entreprenörer HSE-krav entre prenör er E.ON Värmekraft Sverige AB Dokumentslag Sida Verksamhetsstyrande 1 (21) Datum Dokumentid 2014-03-10 D14-0003653 Ersätter tidigare dokument Utgåva Skapat av Sekretessklass Godkänt

Läs mer

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon 1 (4) Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon När du köper reservdelar eller reparation hos Swecon Anläggningsmaskiner AB gäller i första hand garantibestämmelserna

Läs mer

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor.

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. Serviceavtal 1. Beskrivning av Tjänster 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. 1.2 Kunds rättigheter och skyldigheter 1.2.1 Kund ansvarar för att Fullgöra betalning

Läs mer

Ut ur skuldfällan. Betänkande av 2012 års skuldsaneringsutredning. Stockholm 2013 SOU 2013:72

Ut ur skuldfällan. Betänkande av 2012 års skuldsaneringsutredning. Stockholm 2013 SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan Betänkande av 2012 års skuldsaneringsutredning Stockholm 2013 SOU 2013:72 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I Delbetänkande av Utredningen om nya utstationeringsregler Stockholm 2015 SOU 2015:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk ITIL Svensk ordlista, v1.0, 4 november 2011 Baserad på den Engelska ordlistan v1.0, 29 juli 2011 ITIL ordlista och förkortningar Svensk 1 Erkännanden Vi vill tacka Ashley Hanna (HP) och Stuart Rance (HP)

Läs mer

Assistansersättning och kommunala stöd till personer med funktionsnedsättning

Assistansersättning och kommunala stöd till personer med funktionsnedsättning isfinspektionen FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN Rapport 2014:19 Assistansersättning och kommunala stöd till personer med funktionsnedsättning sf Rapport 2014:19 Assistansersättning och kommunala stöd till personer

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

1.2 Order och orderbekräftelse ska vara skriftliga. Accept av en order ska bekräftas på avsedd plats i order, om inte annat avtalats.

1.2 Order och orderbekräftelse ska vara skriftliga. Accept av en order ska bekräftas på avsedd plats i order, om inte annat avtalats. ALLMÄNNA INKÖPSVILLKOR 1. Omfattning; ingående av avtal 1.1 Dessa inköpsvillkor ska gälla för varor och tjänster som tillhandahålls av Leverantören, om inte annat avtalas. Inga andra standardvillkor, särskilt

Läs mer

SWEDEN CONVENTION ON EXTRADITION BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND SWEDEN

SWEDEN CONVENTION ON EXTRADITION BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND SWEDEN SWEDEN Extradition TIAS 5496 14 U.S.T. 1845; 1961 U.S.T. LEXIS 886 October 24, 1961, Date-Signed December 3, 1963, Date-In-Force STATUS: [*1] Convention and protocol signed at Washington October 24, 1961;

Läs mer

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning Villkor Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Definitioner och begreppsförklaringar 3 Användarmanualer 4 Tillgång till tjänster m.m.

Läs mer

Prisenkät Survey of rates. Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators

Prisenkät Survey of rates. Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators Prisenkät Survey of rates 2011 Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators Förord Sveriges Facköversättarförening (SFÖ), den största översättarorganisationen i

Läs mer

Svensk författningssamling 1987:822

Svensk författningssamling 1987:822 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Lag (1987:822) om internationella köp Svensk författningssamling 1987:822 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor

Läs mer