Sammanträdesdatum Arbete och välfärdsnämnden, v. ordförande. Barn och utbildningsförvaltningen. Underskrifter: Sekreterare.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Arbete och välfärdsnämnden, v. ordförande. Barn och utbildningsförvaltningen. Underskrifter: Sekreterare."

Transkript

1 Plats och tid: CFFA, Närvarande Radovan Javurek Ewa Jakobsen Maria Asklund Göran Svensson Roland Prommersberger Peter Sonnsjö Peter Zerpe Ulf Stenåsen Magnus Åkesson Margareta Osiecka Peter Isacson Julius Soutine Arbete och välfärdsnämnden, ordförande Arbete och välfärdsnämnden, v. ordförande Brå-samordnare, sekreterare Polismyndigheten ABK Vuxenvården Räddningstjänsten Barn och utbildningsförvaltningen CSK, Kryh Kristianstads fritidsgårdsforum Kultur och Fritid Securitas Utses att justera: Ewa Jakobsen Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare Maria Asklund Radovan Javurek Ewa Jakobsen

2 DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Val av justerare 3. Godkännande av dagordning 4. Föregående protokoll 5. Våldsbejakande extremism hur arbetet fortlöper 6. Finansiering utbildning VBE 7. Brå-samordnare informerar 8. Aktuell situation Diskussion om vad som händer i kommunen utifrån respektive verksamhet som är representerad i Brå. 9. Övrigt 10. Mötets avslutande Ordförande Radovan Javurek Brå-samordnare Maria Asklund

3 109 Mötets öppnande Mötet öppnas 110 Val av justerare Till justerare väljs Ewa Jakobsen 111 Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns 112 Föregående protokoll Maria Asklund redogör för föregående protokoll. 113 Våldsbejakande extremism - hur arbetet fortlöper Handlingsplanen är klar, endast några ändringar som ska göras. Maria Asklund har bjudits in till kommunstyrelsen för att informera om hur arbetet med handlingsplanen fortlöper. Beslut: handlingsplanen antas av rådet med vissa redaktionella justeringar 114 Finansiering utbildning VBE Budget för att genomföra aktiviteterna i handlingsplanen beräknas uppgå till kronor. I det ryms utbildningskostnader och kostnader för tryck av foldrar och annat informationsmaterial. Förvaltningar som bidrar till budgeten blir Barn och utbildningsförvaltningen, Kultur och fritidsförvaltningen, Räddningstjänsten, ABK och Arbete och välfärdsförvaltningen. Fördelningen av kostnader kommer att godkännas av rådet vid senare tillfälle.

4 115 Brå-samordnare informerar - Maria Asklund informerar om hur planeringen av Aktiv Sommar Challan går. En projektledare ska tillsättas och planeringen startar i februari/mars. - Nationella Brå bjuder in till konferens i Halmstad och samordnaren föreslår att Brå i Kristianstads medlemmar åker på konferensen. Konferensen är kostnadsfri. - CFFA har fått en del förfrågningar från boenden för ensamkommande flyktingbarn som behöver mer information kring hur de kan jobba med frågor som bland annat rör narkotika, då man upplever att det florerar en del narkotika bland ungdomarna. 115 Aktuell situation Margareta Osiecka: KFGF har haft inbrott på Näsby fritidsgård i december. Barbacka och Näsby fritidsgård har varit de mest besökta fritidsgårdarna och det är många ensamkommande som har uppehållit sig på gårdarna. Fritidsgårdarna i Arkelstorp och Färlöv håller på att avvecklas, då det inte är ekonomiskt hållbart att ha dessa öppna. Radovan Javurek menar att det är bra om det finns en beredskap för fritidsgården i Arkelstorp att öppna igen, eftersom det kommer att öppna ett boende för ensamkommande som kan skapa en stor efterfrågan på en fritidsgård. Roland Prommersberger (ABK): De kriminella grupperingarna på området kring Gamlegården finns fortfarande kvar och håller till i källare och andra utrymmen. Viss problematik med att en del flyttar in i källarlokalerna då de inte har någon annan bostad. ABK har fått än starkare indikationer på att det sker en handel med hyresavtal, samt att den har ökat de senaste fem

5 månaderna. Problematiken ses som störst på Gamlegården, men finns även i andra stadsdelar i kommunen. Peter Isacson: Till februarilovet har förvaltningen som målsättning att kunna erbjuda runt 100 aktiviteter. Nu börjar planeringen av C4-lägret som kommer till sommaren och Peter Isacson har en dialog med föreningarna som kan vara behjälpliga i detta. Peter Isacson är med i arbetet kring ensamkommande flyktingbarn och ser att det finns ett bekymmer med att simundervisningen inte har kommit igång den tid som avtalats. Det har varit en del tillbud på Tivolibadet som än mer understryker vikten av att simundervisningen prioriteras. Peter Zerpe (Räddningstjänsten): På Näsby finns tillträdesförbudsskyltar på bland annat förskolor, för att förhindra nedskräpning, skadegörelse och inbrott under helger. Väktare upplever ändå att det finns en fortsatt problematik kring dessa platser. Fröknegårdshallen har blivit utsatt för skadegörelse vid flera tillfällen. Det har varit stökigt med en del problem kring LSS-boendet på Bryggerigatan i Kristianstad. Både polis och väktare är informerade. Området kring Wendesgymnasiet är ett tillhåll där det sker en hel del inbrott och skadegörelse. Huvudgatan kommer att från och med den 22 januari, stängas från klockan En hel del andra åtgärder har skett för att minska brottsligheten på området. Det pågår även ett säkerhetsarbete på SFI för att skapa trygghet för personalen, då det tidigare har funnits en hotfull situation där. Nya rutiner för bombhot håller på att tas fram, och förmodas vara klara i slutet av januari.

6 Julius Soutine (Securitas): Ordningsvakt på Gallerian kvällstid minskar ungdomars häng inomhus. En hel del ensamkommande barn uppehåller sig i Gallerian för att få tillgång till Wi-Fi, de upplevs dock väldigt lugna. Viss problematik med drogförsäljning i P-huset och missbrukare som stjäl och slåss i Gallerian. Vissa kriminella grupperingar från olika områden i Kristianstad rör sig inne i stan och snattar. Peter Sonnsjö (Vuxenvården): Kristianstads kommun kommer att stötta verksamheten Kafé David med kronor under Den nya LARO-mottagningen har etablerat sig och har för tillfället cirka 30 patienter från olika delar av Skåne. Projektet Bostad först startas genom att en dialog förs med ABK. Ulf Stenåsen (Barn och utbildning): En folkhälsoenkät i årskurs 6, 9 och åk 2 i gymnasiet är på gång i skolan. Föräldrar och personal i skolan visar oro för våld i skolan. Målsättningen är att ha en öppen skola som är till gagn för undervisningen, samtidigt som man måste ta hänsyn till samhällsutvecklingen med fler fall av våldsdåd i skolan. Polisen ska föreläsa för skolpersonal om hur de arbetar med den frågan. En folder kring hur skolan arbetar mot våld kommer att tryckas upp. Göran Svensson (Polismyndigheten): Kristianstad fortsätter att skicka poliser till gränskontrollen, även om trycket har minskat något. Göran Svensson har fått tjänsten som kommunpolis. Polisen i Kristianstad har haft en medborgardialog med kommunens invånare, som har lagt grunden för det första medborgarlöftet. Ett medborgarlöfte är en utveckling av den tidigare samverkansöverenskommelsen mellan kommun och polis och ska i första skedet fokusera på trafikfrågor.

7 Radovan Javurek (AoVnämnden): Nämnd och förvaltning kommer att ha fortsatt beredskap gällande flyktingtillströmningar. 116 Övrigt: 117 Mötet avslutas

Sammanträdesdatum Arbete och välfärdsnämnden, v. ordförande. Barn och utbildningsförvaltningen

Sammanträdesdatum Arbete och välfärdsnämnden, v. ordförande. Barn och utbildningsförvaltningen Plats och tid: CFFA, 09.00-12.00 Närvarande Radovan Javurek Ewa Jakobsen Maria Asklund Göran Svensson Roland Prommersberger Peter Sonnsjö Ulf Stenåsen Magnus Åkesson Peter Isacson Julius Soutine Camilla

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbete och välfärdsnämnden, v. ordförande. Barn och utbildningsförvaltningen. Underskrifter: Sekreterare.

Sammanträdesdatum Arbete och välfärdsnämnden, v. ordförande. Barn och utbildningsförvaltningen. Underskrifter: Sekreterare. Plats och tid: Östra kommunhuset, 09.00-12.00 Närvarande Emeli Olofsson Göran Svensson Roland Prommersberger Peter Sonnsjö Anders Pålsson Peter Zerpe Ulf Stenåsen Agnetha Ekner-Carlsson Magnus Åkesson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-10-30. Arbete och välfärdsnämnden, ordförande Vikarierande Brå-samordnare, sekreterare. Kultur och fritidsförvaltningen

Sammanträdesdatum 2015-10-30. Arbete och välfärdsnämnden, ordförande Vikarierande Brå-samordnare, sekreterare. Kultur och fritidsförvaltningen Plats och tid: Slättängsskolan, 09.00-12.00 Närvarande Radovan Javurek Emeli Olofsson Maria Asklund Göran Svensson Peter Isacson Roland Prommersberger Peter Sonnsjö Anders Pålsson Ulf Stenåsen Agnetha

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbete och välfärdsnämnden, vice ordförande. Centrum för förebyggande arbete. Underskrifter: Sekreterare

Sammanträdesdatum Arbete och välfärdsnämnden, vice ordförande. Centrum för förebyggande arbete. Underskrifter: Sekreterare Plats och tid: CFFA, 09.00-12.00 Närvarande Radovan Javurek Ewa Jakobsen Göran Svensson Margareta Melin Roland Prommersberger Peter Sonnsjö Bengt-Göran Carlsson Carl Almström Peter Isacson Inbjuden: Bo

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbete och välfärdsnämnden, ordförande. Centrum för förebyggande arbete

Sammanträdesdatum Arbete och välfärdsnämnden, ordförande. Centrum för förebyggande arbete Plats och tid: Boendebasen, 9.00-12.00 Närvarande Radovan Javurek Maria Asklund Göran Svensson Margareta Melin Roland Prommersberger Peter Sonnsjö Margareta Osiecka Peter Zerpe Johnny Käll Ulf Stenåsen

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbete och välfärdsnämnden, ordförande. Kultur och Fritidsförvaltningen. Underskrifter: Sekreterare.

Sammanträdesdatum Arbete och välfärdsnämnden, ordförande. Kultur och Fritidsförvaltningen. Underskrifter: Sekreterare. Plats och tid: CFFA, 9.00-12.00 Närvarande Radovan Javurek Maria Asklund Bengt-Arne Schuster Roland Prommersberger Peter Sonnsjö Margareta Osiecka Johnny Käll Peter Isacson Bengt-Göran Carlsson Arbete

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbete och välfärdsnämnden, vice. ordförande. Barn- och utbildningsförvaltningen. Centrum för förebyggande arbete

Sammanträdesdatum Arbete och välfärdsnämnden, vice. ordförande. Barn- och utbildningsförvaltningen. Centrum för förebyggande arbete Plats och tid: CFFA, 08.30-12.00 Närvarande Radovan Javurek Katarina Honoré Maria Asklund Ulf Stenåsen Agneta Ekner Carlsson Ola Hessbo Margareta Melin Roland Prommersberger Peter Sonnsjö Margareta Osiecka

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-03-20. Arbete och välfärdsnämnden, vice ordförande. Centrum för förebyggande arbete Roland Prommersberger

Sammanträdesdatum 2015-03-20. Arbete och välfärdsnämnden, vice ordförande. Centrum för förebyggande arbete Roland Prommersberger Plats och tid: CFFA, 09.00-12.00 Närvarande Radovan Javurek Arbete och välfärdsnämnden, ordförande Ewa Jakobsen Arbete och välfärdsnämnden, vice ordförande Maria Asklund Brå-samordnare, sekreterare Göran

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-10-11. Arbete och välfärdsnämnden, vice. ordförande. Barn- och utbildningsförvaltningen. Centrum för förebyggande arbete

Sammanträdesdatum 2013-10-11. Arbete och välfärdsnämnden, vice. ordförande. Barn- och utbildningsförvaltningen. Centrum för förebyggande arbete Plats och tid: CFFA, 09.00-12.00 Närvarande Radovan Javurek Katarina Honoré Maria Asklund Ulf Stenåsen Jan Lenéll Margareta Melin Roland Prommersberger Bengt-Göran Carlsson Peter Isacson Johnny Käll Arbete

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbete och välfärdsnämnden, ordförande. Barn- och utbildningsförvaltningen. Centrum för förebyggande arbete

Sammanträdesdatum Arbete och välfärdsnämnden, ordförande. Barn- och utbildningsförvaltningen. Centrum för förebyggande arbete Plats och tid: ABK, 09.00-12.00 Närvarande Radovan Javurek Maria Asklund Ulf Stenåsen Göran Svensson Margareta Melin Roland Prommersberger Peter Sonnsjö Bengt-Göran Carlsson Anders Pålsson Jimmie Isaksson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-14. Arbete och välfärdsnämnden, ordförande. Centrum för förebyggande arbete. boendeenhet. Underskrifter: Sekreterare

Sammanträdesdatum 2014-02-14. Arbete och välfärdsnämnden, ordförande. Centrum för förebyggande arbete. boendeenhet. Underskrifter: Sekreterare Plats och tid: CFFA, 08.30-12.00 Närvarande Radovan Javurek Maria Asklund Göran Svensson Margareta Melin Roland Prommersberger Peter Sonnsjö Margareta Osiecka Bengt-Göran Carlsson Anders Pålsson Johnny

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-06. Arbete och välfärdsnämnden, ordförande Arbete och välfärdsnämnden, vice ordförande. Centrum för förebyggande arbete

Sammanträdesdatum 2015-02-06. Arbete och välfärdsnämnden, ordförande Arbete och välfärdsnämnden, vice ordförande. Centrum för förebyggande arbete Plats och tid: CFFA, 09.00-12.00 Närvarande Radovan Javurek Eva Jakobsen Maria Asklund Bengt-Arne Schuster Margareta Melin Roland Prommersberger Peter Sonnsjö Peter Zerpe Bengt-Göran Carlsson Ulf Stenåsen

Läs mer

ordförande Arbete och välfärdsnämnden, vice ordförande. Centrum för förebyggande arbete

ordförande Arbete och välfärdsnämnden, vice ordförande. Centrum för förebyggande arbete Plats och tid: CFFA, 08.30-12.00 Närvarande Margareta Melin Göran Svensson Roland Prommersberger Peter Sonnsjö Bengt-Göran Carlsson Peter Zerpe Jimmie Isaksson Johan Gomér Arbete och välfärdsnämnden, ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-05. Arbete och välfärdsnämnden, vice ordförande. Centrum för förebyggande arbete. Underskrifter: Sekreterare.

Sammanträdesdatum 2015-06-05. Arbete och välfärdsnämnden, vice ordförande. Centrum för förebyggande arbete. Underskrifter: Sekreterare. Plats och tid: CFFA, 09.00-12.00 Närvarande Göran Svensson Margareta Melin Roland Prommersberger Peter Sonnsjö Anders Pålsson Bengt-Göran Carlsson Agnetha Ekner-Carlsson Henrietta Wagland Margareta Osiecka

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Brotts- och drogförebyggande rådet (Brå) 2013-11-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Brotts- och drogförebyggande rådet (Brå) 2013-11-22 Plats och tid: CFFA, 09.00-12.00 Närvarande Radovan Javurek Katarina Honoré Maria Asklund Agneta Ekner Carlsson Göran Svensson Margareta Melin Roland Prommersberger Bengt-Göran Carlsson Peter Zerpe Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Brotts- och drogförebyggande rådet (Brå) 2013-02-15. ordförande. Barn- och utbildningsförvaltningen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Brotts- och drogförebyggande rådet (Brå) 2013-02-15. ordförande. Barn- och utbildningsförvaltningen Plats och tid: CFFA, 08.30-12.00 Närvarande Radovan Javurek Maria Asklund Ulf Stenåsen Göran Svensson Peter Isacson Lars Nyström Margareta Melin Roland Prommersberger Peter Sonnsjö Margareta Osiecka Bengt-Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Brotts- och drogförebyggande rådet (Brå)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Brotts- och drogförebyggande rådet (Brå) Plats och tid: CFFA, 10.00-13.00 Närvarande Katarina Honoré Göran Svensson Peter Isacson Peter Sonnsjö Anders Pålsson Inbjudna Jan Jonsson Jimmie Isaksson Johnny Käll Bengt Horrdin Ulf Sjölin Arbete och

Läs mer

Sammanträdesdatum. Camilla Christiansson LARO- Region Skåne. Margareta Eklund. KFGF Agneta Ekner Carlsson Skolchef BUF ANSLAG/BEVIS

Sammanträdesdatum. Camilla Christiansson LARO- Region Skåne. Margareta Eklund. KFGF Agneta Ekner Carlsson Skolchef BUF ANSLAG/BEVIS kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BROTTSFÖREBYGGANDERÅDET 2018-02-23 l (1) Plats ochtid Rådhus Skåne, rum 107 09.00-1 1 :30 Närvarande Radovan Javurek Ordförande Arbete och välfärdsnämnden Johan Wendt Operativ

Läs mer

..UMLh. Kristianstads. kommun. 20t'8-05''3'Ö. Brottsförebyggande rådet ANSLAG/BEVIS SAMMANTRADESPROTOKOLL. UppsattDatum po/g'-ös-öq

..UMLh. Kristianstads. kommun. 20t'8-05''3'Ö. Brottsförebyggande rådet ANSLAG/BEVIS SAMMANTRADESPROTOKOLL. UppsattDatum po/g'-ös-öq Kristianstads kommun SAMMANTRADESPROTOKOLL l (1) Brottsförebyggande rådet Plats ochtid Rådhus skåne, rum 108 Närvarande Radovan Javurek OrRörande Agneta Ekner Carlsson Alexander Simion Securitas Ewa Jakobsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid: Centrum för förebyggande arbete, Kristianstad 09.30-12.00. Arbete och välfärdsnämnden,

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid: Centrum för förebyggande arbete, Kristianstad 09.30-12.00. Arbete och välfärdsnämnden, Plats och tid: Centrum för förebyggande arbete, Kristianstad 09.30-12.00 Närvarande Radovan Javurek Katarina Honoré Alexandra Björkhem Joakim Thuresson Agneta Ekner Carlsson Thom Nilsson Roland Prommersberger

Läs mer

Kristianstads kommun BROTTSFÖREBYGGANDERÅDET ANSLAG/BEVIS Protokollet ärjusterat. Information har skett genom anslag

Kristianstads kommun BROTTSFÖREBYGGANDERÅDET ANSLAG/BEVIS Protokollet ärjusterat. Information har skett genom anslag SAMMANTRADESPROTOKOLL l (1 ) Plats ochtid Rådhus Skåne, rum 107 09.00-1 1 :30 Närvarande Inbjudna Radovan Javurek Ordförande Arbete och välfärdsnämnden Johan Wendt Räddningstjänsten Martin Thomell Polismyndigheten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Arbete och välfärdsnämnden, vice ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Arbete och välfärdsnämnden, vice ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid: Polisen, Kristianstad 09.30-12.00 Närvarande Radovan Javurek Katarina Honoré Joakim Thuresson Maria Asklund Agneta Ekner Carlsson Ulf Stenåsen Margareta Melin Lars

Läs mer

Plats och tid: Näsby fritidsgård, Gamlegårdens centrum, Kristianstad 09.30-12.00

Plats och tid: Näsby fritidsgård, Gamlegårdens centrum, Kristianstad 09.30-12.00 Plats och tid: Näsby fritidsgård, Gamlegårdens centrum, Kristianstad 09.30-12.00 Närvarande Radovan Javurek Katarina Honoré Joakim Thuresson Maria Asklund Agneta Ekner Carlsson Peter Isacson Margareta

Läs mer

Sammanträdesdatum. Klockan , Östra kommunhuset

Sammanträdesdatum. Klockan , Östra kommunhuset SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Drog- och brottsförebyggande rådet l (1) Plats ochtid Klockan 09.00-1 1.30, Östra huset Närvarande Radovan Javurek, ordförande Sabina Månsson Hultgren, vice Anna Nordin, Drog- och

Läs mer

Kristianstads. kommun BROTTSFÖREBYGGANDERÅDET ANSLAG/BEVIS Protokollet ärjusterat. Infonnation har skett genom anslag

Kristianstads. kommun BROTTSFÖREBYGGANDERÅDET ANSLAG/BEVIS Protokollet ärjusterat. Infonnation har skett genom anslag SAMMANTRADESPROTOKOLL l (1) BROTTSFÖREBYGGANDERÅDET 201 8-1 1-23 Plats ochtid Rådhus Skåne, rum 1 05 09.00-1 1 :30 Närvarande Inbjudna Radovan Javurek Ordförande Arbete och välfärdsnämnden Johan Wendt

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ostra kommunhuset, rum 108, :30

Sammanträdesdatum. Ostra kommunhuset, rum 108, :30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Drog- och brottsförebyggande rådet 2019-02-15 l (1) Plats och tid Ostra huset, rum 108, 09.00-11 :30 Närvarande Inbjudna Utses att justera Justeringens tid och plats Radovan Javurek,

Läs mer

Lokala Brottsförebyggande Rådet

Lokala Brottsförebyggande Rådet 1 av 12 Plats och tid Skurup, 18.00 21.00 Beslutande Ordförande Maritha Johansson ( S ) Kristina Andersson ( M ) Göran Larsson ( MP ) 18.00-20.00 Roland Hansson ( S ) 20.00-21.00 Inger Steinbichler (KV)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.45 ande Radovan Javurek (FP) Katarina Honoré (S) Ewa Jakobsen (M) Magnus Carlsson (M) Eva-Lotte Campbell (FP) Christina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Östra Kommunhuset 13:30-16.00 ande Radovan Javurek (L) Ewa Jakobsen (M) Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy Nilsson (S) Ann-Charlotte Lindner (L) Qalinle Dayib

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Brottsförebyggande rådet 2012-09-10 17 (23) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 9 september 2012, kl. 08.30-09.40. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Anneli Bengtsson, ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Trygghets- och säkerhetsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Trygghets- och säkerhetsrådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Strömmarummet, kommunhuset, Kinna klockan 08.00-09.00 Beslutande Kommunstyrelsen Per-Olof Hermansson Lisa Dahlberg Barn- och Dennis Reinhold utbildningsförvaltningen

Läs mer

Kalmars lokala brottsförebyggande råd. Plats Sammanträdesrum KS-salen PROTOKOLL. Tid Torsdag den 22 november kl. 13:00-16:00

Kalmars lokala brottsförebyggande råd. Plats Sammanträdesrum KS-salen PROTOKOLL. Tid Torsdag den 22 november kl. 13:00-16:00 Kalmars lokala brottsförebyggande råd Tid Torsdag den 22 november kl. 13:00-16:00 Plats Sammanträdesrum KS-salen Omfattning 23-31 Ledamöter Dzenita Abaza Carl-Henrik Sölvinger Christina Fosnes Linda Almqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Brottsförebyggande rådet 2017-06-19 13 (17) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 19 juni 2017, 13.00-15.00 Beslutande Charlotte Prennfors, ordförande Ralf Hedin, kommunchef Tommy Björkdal,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 27 januari, 2014 kl Stefan Trönnhagen

Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 27 januari, 2014 kl Stefan Trönnhagen NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 27 januari, 2014 kl. 14.00-16.30 ande Monica Olsson (s) Sigbritt Persson (s) Ordförande

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet Folkhälso/Brottsförebyggande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-05-23 Innehållsförteckning Ärende 9 Aktuell information från polisen... 2 10 Våldsbejakande extremism... 3 11 Kameraövervakning i centrala Habo...

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2018-11-26 Innehållsförteckning Ärende 30 Rapport från polisen och räddningstjänst... 2 31 Information från SSG... 3 32 Medborgarlöftet... 4 33 Uppföljning folkhälsoenkät UNG/värdegrund... 5 34 Strategi-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSORÅDET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSORÅDET Plats och tid Bildhuggaren, kl. 9.00 11.40 ande Rolf Eriksson (S) ordf. Kommunstyrelsen Lars Glad (M), vice ordf. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden Bengt Andersson (C) Janeric Dahlin (FP) Alda Danial FP)

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Hässleholms kommun och Hässleholms lokalpolisområde

Samverkansöverenskommelse mellan Hässleholms kommun och Hässleholms lokalpolisområde TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2016-11-29 2016/723 100 Handläggare Säkerhetschef Anders Nählstedt Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen 0451-26 80 21 anders.nahlstedt@hassleholm.se Samverkansöverenskommelse

Läs mer

Tommy Cedervall (fp) ordförande. Tommy Cedervall(fp) ordförande Ann-Margret Ringnér, Friskvårdskonsulent Börje Norén, Folkhälsosamordnare

Tommy Cedervall (fp) ordförande. Tommy Cedervall(fp) ordförande Ann-Margret Ringnér, Friskvårdskonsulent Börje Norén, Folkhälsosamordnare Folkhälsorådet 2011-09-15 1(14) Plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningens kansli 13.30-15.30 Beslutande Tommy Cedervall (fp) ordförande Övriga deltagare Tommy Cedervall(fp) ordförande Ann-Margret

Läs mer

ANTECKNINGAR Sida 1(8) Trygghets- och säkerhetsrådet

ANTECKNINGAR Sida 1(8) Trygghets- och säkerhetsrådet ANTECKNINGAR Sida 1(8) Plats och tid Strömmarummet, kommunhuset klockan 10:00 12:00 Närvarande Kommunstyrelsen Per-Olof Hermansson Peter Landgren Barn- och utbildningsförvaltningen Dennis Reinhold Kultur-

Läs mer

Folkhälsorådet Sammanträdesdatum Sida (11) KFF Kansli, Greenroom. Tommy Cedervall (FP) ordförande.... Ann-Margret Ringnér

Folkhälsorådet Sammanträdesdatum Sida (11) KFF Kansli, Greenroom. Tommy Cedervall (FP) ordförande.... Ann-Margret Ringnér Folkhälsorådet 2014-04-08 1(11) Plats och tid KFF Kansli, Greenroom Beslutande Övriga deltagare Tommy Cedervall (FP) ordförande Börje Norén, folkhälsosamordnare Ann-Margret Ringnér, hälsostrateg Bert-Inge

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(9) Trygghetsrådet Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Rolf Mårtensson (M) Gudrun Bengtsson (SD) Övriga närvarande Ersättare Peter Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 ande Radovan Javurek (FP) Eva Jakobsen (M) Mats Edin (S) Birgitta Lööv (V) Ann-Charlotte Lindner (FP) Maria Nilsson (S) Qualinle

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Östra kommunhuset, D303 13:04-15:50 ande Radovan Javurek (L) Eva Jakobsen (M) Helen Persson (S) Anne Wågström Johnsson (S) Ann-Charlotte Lindner (L) Qalinle Dayib

Läs mer

0 Österåker. Minnesanteckningar för T rygg i Österåker. Tid. torsdagen den 16 februari 2017, kl Plats. Drängsjön, Alceahuset, Närvarande

0 Österåker. Minnesanteckningar för T rygg i Österåker. Tid. torsdagen den 16 februari 2017, kl Plats. Drängsjön, Alceahuset, Närvarande Minnesanteckningar för T rygg i Österåker Tid Plats Närvarande Utses att justera, I torsdagen den 16 februari 2017, kl. 14.00-15.30 Drängsjön, Alceahuset, Enligt bifogad närvarolista Ann-Christine Furustrand

Läs mer

Brottsförebyggande Delprogram till handlingsprogram trygghet och säkerhet samt handlingsplan Polis-kommun

Brottsförebyggande Delprogram till handlingsprogram trygghet och säkerhet samt handlingsplan Polis-kommun Brottsförebyggande Delprogram till handlingsprogram trygghet och säkerhet samt handlingsplan Polis-kommun 2015-2018 Antagen av kommunstyrelsen 2016-04-13 67 1(8) Dokumentet Brottsförebyggande är framtaget

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Brottsförebyggande rådet 2013-05-27 10 (19) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 18 februari 2013, kl 08.30-11.00. Beslutande Björn Andersson, ordförande Anneli Bengtsson, vice kommunstyrelsens

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet Folkhälso/Brottsförebyggande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-05-23 Innehållsförteckning Ärende 15 Föregående protokoll... 18 16 Brottsförebyggande... 19 17 Kommunrepresentant för suicidprevention i länet...

Läs mer

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning protokoll

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning protokoll Datum: Måndagen den 13 februari Tid: 17.00 19.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 1-7 Utses att justera: Bo Skoglund Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare Anna-Carin Säll

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun Samverkansöverenskommelse Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun träffar följande överenskommelse avseende samverkan

Läs mer

Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande metoder/modeller

Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande metoder/modeller Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande metoder/modeller Gunilla Henningsson Social resursförvaltning, enheten för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande Innehåll Politisk förankring. Trygg i Göteborg

Läs mer

Götene kommun och lokalpolisområde västra Skaraborg. Handlingsplan För det Brottsförebyggande arbetet

Götene kommun och lokalpolisområde västra Skaraborg. Handlingsplan För det Brottsförebyggande arbetet Götene kommun och lokalpolisområde västra Skaraborg Handlingsplan 2019 För det Brottsförebyggande arbetet 2 Samverkan för ökad trygghet Götene kommun och Polismyndigheten region väst, lokalpolisområde

Läs mer

Stadshuset Flen, sal Hälleforsnäs. Håkan Bergsten Stadshuset den 27 februari 2019

Stadshuset Flen, sal Hälleforsnäs. Håkan Bergsten Stadshuset den 27 februari 2019 Plats och tid Stadshuset Flen, sal Hälleforsnäs Kl 08:30-11:40 Beslutande Cecilia Friis (MP) Ordförande Håkan Bergsten Kommunchef Björn Rabenius Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen Lena Furén

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2018/19

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2018/19 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2018/19 2 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2018/19 Denna överenskommelse är Landskrona stads och lokalpolisområde

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2015-10-14

MULLSJÖ KOMMUN Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2015-10-14 Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2015-10-14 Sammanträdesdag Innehåll 12 Föregående protokoll... 14 13 Lägesredogörelse... 15 14 Handlingsplan 2015-2018... 16 15 Fallprevention... 17 16 Jämlik hälsa

Läs mer

Probleminventering och åtgärdsplan utifrån samverkansöverenskommelsen mellan Trollhättans Stad och Polisområde östra Fyrbodal 2017

Probleminventering och åtgärdsplan utifrån samverkansöverenskommelsen mellan Trollhättans Stad och Polisområde östra Fyrbodal 2017 atrollhättans Stad Probleminventering och åtgärdsplan utifrån samverkansöverenskommelsen mellan Trollhättans Stad och Polisområde östra Fyrbodal 2017 Bakgrund Trollhättans Stad och polisområde östra Fyrbodal

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet Sida

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet Sida Folkhälso/Brottsförebyggande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-11-09 Innehållsförteckning 32 Brottsförebyggande... 36 33 Presentation av ungdomscoach... 37 34 Information om Träffpunkt Habo för seniorer... 38

Läs mer

Kartläggning av trygghet och brott i Lysekils kommun

Kartläggning av trygghet och brott i Lysekils kommun 2016-11-01 Sid 1/7 Kartläggning av trygghet och brott i Lysekils kommun Del 1- rapport Inledning Denna kartläggning är en första överblick över brotts- och trygghetssituationen i Lysekils kommun. Kartläggningen

Läs mer

Minnesanteckningar Brottsförebyggande rådet, BRÅ, den 26 november 2015

Minnesanteckningar Brottsförebyggande rådet, BRÅ, den 26 november 2015 MINNESANTECKNINGAR 1 (5) Kommunledningskontoret Datum Minnesanteckningar Brottsförebyggande rådet, BRÅ, den 26 november 2015 Lokal: Dävensö, Kulturhuset Tid: 9.00-10.30 Närvarande: Tomas Wrhåde, Brandförsvaret

Läs mer

Kommunhuset, måndagen den 12 maj 2014 kl Ann Norling Gustafsson

Kommunhuset, måndagen den 12 maj 2014 kl Ann Norling Gustafsson KARLSBORGS KOMMUN Brottsf6rebyggande rådet, BRÅ 2014-05-12 l Plats och tid Kommunhuset, måndagen den 12 maj 2014 kl. 09.00-09.45 Närvarande (ordinarie) Peter Lindroth Kjell Sjölund Staffan MyrselI Anders

Läs mer

Handlingsplan Tryggare Vallentuna 2018

Handlingsplan Tryggare Vallentuna 2018 2017-10-31 Handlingsplan Tryggare Vallentuna 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2017-12-18 246 Vallentuna kommun ska vara en trygg och säker kommun för människor och företag att bo, leva och växa i. Detta

Läs mer

Motionssvar - Införa trygghetsvakter i Eskilstuna kommun

Motionssvar - Införa trygghetsvakter i Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2018-03-28 Kommunledningskontoret Välfärd KSKF/2017:278 Marita Skog 016-710 55 19 1 (3) Kommunstyrelsen Motionssvar - Införa trygghetsvakter i Eskilstuna kommun Förslag till beslut Förslag

Läs mer

Handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i. Åtvidabergs kommun

Handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i. Åtvidabergs kommun Handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Polismyndigheten och ÅKF: 2017:14 Dnr: ATVKS 2019-00147 168 Antagen: Kommunstyrelsen 131, 2017-10-04 Reviderad: Kommunstyrelsen 77, 2019-04-03

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.00 ande Radovan Javurek (FP) Katarina Honoré (S) Ewa Jakobsen (M) Qalinle Dayib (C) Elisabeth Jörgensen (MP) Tommy Nilsson

Läs mer

PROGRAM FÖR DET BROTTS- OCH DROGFÖREBYGGANDE RÅDET (Brå) Antaget av Socialnämnden

PROGRAM FÖR DET BROTTS- OCH DROGFÖREBYGGANDE RÅDET (Brå) Antaget av Socialnämnden PROGRAM FÖR DET BROTTS- OCH DROGFÖREBYGGANDE RÅDET (Brå) Antaget av Socialnämnden 2008-11-27 MÅLSÄTTNING Brotts- och drogförebyggande rådet (Brå) i Kristianstad skall verka för att: Öka tryggheten i kommunen

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 13.00-15.30 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Margareta Gadde-Jenniche (M) Gösta Persson (M) Rose-Marie

Läs mer

Handlingsplan

Handlingsplan 1 (8) Datum Dnr, Oxelösunds kommun 2016-01-24 KS.2015.144 Diarienr (åberopas) Handlingsplan 2016-2018 Föreliggande handlingsplan är upprättad i enlighet med Samverkansöverenskommelse mellan Oxelösunds

Läs mer

Uppföljning medborgarlöfte tertial 2,

Uppföljning medborgarlöfte tertial 2, Uppföljning medborgarlöfte tertial 2, 2017-10-06 Löfte Aktiviteter Tertial 2 1. Kommunen och polisen ska utveckla samverkan med civilsamhället och övriga aktörer. Möte med nattvandrargrupper inför Valborg

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Sida 1(11) Trygghet- och säkerhetsrådet

MINNESANTECKNINGAR Sida 1(11) Trygghet- och säkerhetsrådet MINNESANTECKNINGAR Sida 1(11) Trygghet- och säkerhetsrådet Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, klockan 13.00-15.30 Närvarande Kommunstyrelsen Socialförvaltningen Teknik- och serviceförvaltningen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Plats och tid Rådhus Skåne, Kristianstad, kl. 08.30-15.30, rum 106 och 110 SAMMANTRÄDESPROTO KOLL 1 (1) ande Göran Sevebrant, ordförande Göran Wagermark Rose-Marie Olin Gunnar Svensson Fredrik Berndt,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Brottsförebyggande rådet 2016-05-24 12 (22) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 24 maj 2016, kl.10.00-12.00 Charlotte Prennfors, ordförande Robert Skoglund, 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Brottsförebyggande rådet 2015-02-16 1 (60) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset Vingåker, måndagen den 16 februari 2015, kl.08:30-10:20 Timo Granetin, ordförande Roger

Läs mer

Handlingsplan

Handlingsplan 1 (9) Datum 2016-01-24 (reviderad) Diarienr (åberopas) Dnr, Oxelösunds kommun KS.2015.144 Handlingsplan 2017-2018 Föreliggande handlingsplan är upprättad i enlighet med Samverkansöverenskommelse mellan

Läs mer

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE med bilaga : Handlingsplan för 2017

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE med bilaga : Handlingsplan för 2017 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE 2017-2018 med bilaga : Handlingsplan för 2017 Överenskommelse Vara kommun och Lokalpolisområde Västra Skaraborg tecknar en överenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Innehåll Mötets öppnande Val av justerare 11 Föregående protokoll 4 12 Lägesredogörelse 2018/ Information från länsstyrelsens

Innehåll Mötets öppnande Val av justerare 11 Föregående protokoll 4 12 Lägesredogörelse 2018/ Information från länsstyrelsens Innehåll Mötets öppnande Val av justerare 11 Föregående protokoll 4 12 Lägesredogörelse 2018/1163 5 13 Information från länsstyrelsens 2018/1163 6 brottsförebyggande koordinator 14 Information från säkerhetssamordnare

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet Folkhälso/Brottsförebyggande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-11-15 Innehållsförteckning Ärende 35 Föregående protokoll... 30 36 Brottsförebyggande... 31 37 Information om mötesplats Habo... 33 38 Miljö-och

Läs mer

Sågen 13.30-16.00. Tommy Cedervall (fp) ordförande

Sågen 13.30-16.00. Tommy Cedervall (fp) ordförande Folkhälsorådet 2011-11-24 1(13) Plats och tid Sågen 13.30-16.00 Beslutande Övriga deltagare Tommy Cedervall (fp) ordförande Tommy Cedervall(FP), ordförande Ann-Margret Ringnér, Friskvårdskonsulent Börje

Läs mer

Brottsförebygganderådet (BRÅ)

Brottsförebygganderådet (BRÅ) Kallelse 2016-12-05 Brottsförebygganderådet (BRÅ) Tid Plats 10:00-11:00 Multen, kommunhuset Beslutande ledamöter Wendla Thorstensson (C) Håkan Söderman (M) Kjell Edlund (S) Henrik Hult (C) Ej tjänstgörande

Läs mer

Trygg i Göteborg överenskommelser om samverkan mellan Göteborgs Stad och polisen

Trygg i Göteborg överenskommelser om samverkan mellan Göteborgs Stad och polisen Trygg i Göteborg överenskommelser om samverkan mellan Göteborgs Stad och polisen Gunilla Henningsson Social resursförvaltning, enheten för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande Jag kommer berätta om

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2013-11-06

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2013-11-06 Folkhälso/Brottsförebyggande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-11-06 Innehållsförteckning 24 Föregående protokoll... 28 25 Brottsförebyggande... 29 26 Verksamhetsplan - utkast... 31 27 Rapport från konferens...

Läs mer

Brottsförebygganderådet (BRÅ)

Brottsförebygganderådet (BRÅ) Protokoll 2016-12-05 Brottsförebygganderådet (BRÅ) Tid Plats 10:00-10:30 Multen, kommunhuset Beslutande ledamöter Wendla Thorstensson (C) (ordförande) Håkan Söderman (M) Kjell Edlund (S) Henrik Hult (C)

Läs mer

1 (9) SAMVERKAN BARN OCH UNGDOM Protokoll 2012-11-16. Tid och plats Fredag den 16 november 2012, kl. 13.15-16.00 Biblioteket, Sundstagymnasiet

1 (9) SAMVERKAN BARN OCH UNGDOM Protokoll 2012-11-16. Tid och plats Fredag den 16 november 2012, kl. 13.15-16.00 Biblioteket, Sundstagymnasiet 1 (9) Tid och plats Fredag den 16 november 2012, kl. 13.15-16.00 Biblioteket, Sundstagymnasiet Ledamöter Övriga närvarande Justerare Ordförande Niklas Wikström (FP) kommunstyrelsen Otto Keyser (S), Karlstads-Hammarö

Läs mer

Samverkansöverenskommelse gällande brottsförebyggande arbete för ökad trygghet och minskad brottslighet i Tomelilla Kommun

Samverkansöverenskommelse gällande brottsförebyggande arbete för ökad trygghet och minskad brottslighet i Tomelilla Kommun Samverkansöverenskommelse gällande brottsförebyggande arbete för ökad trygghet och minskad brottslighet i Tomelilla Kommun 2016-2020 Bakgrund Denna samverkansöverenskommelse är avsedd att gemensamt för

Läs mer

Handlingsplan. för brottsförebyggande arbete i Ljungby kommun. Diarienummer: Ks2016/ Gäller från:

Handlingsplan. för brottsförebyggande arbete i Ljungby kommun. Diarienummer: Ks2016/ Gäller från: Diarienummer: Ks2016/0193.074 Handlingsplan för brottsförebyggande arbete i Ljungby kommun Gäller från: 2016-06-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: s ledningsrupp Utarbetad av: Brottsförebyggande

Läs mer

Stadshuset, sal Hälleforsnäs. Ulla Lindström Stadshuset den 23 november 2018

Stadshuset, sal Hälleforsnäs. Ulla Lindström Stadshuset den 23 november 2018 Plats och tid Stadshuset, sal Hälleforsnäs Kl 08:30-11:00 Beslutande Cecilia Friis (MP) Ordförande Ulla Lindström (M) Ledamot Håkan Bergsten Kommunchef Björn Rabenius Förvaltningschef samhällsbyggnad Lena

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2018-10-03 Innehållsförteckning Ärende 20 Aktuell information från polisen... 2 21 Rapport från strategiska samverkansgrupp, SSG... 3 22 Rapport från Trygghetsdagen... 4 23 Rapport om Drogpolitiskt handlingsprogram...

Läs mer

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG. 6 Dnr KS/2017:359

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG. 6 Dnr KS/2017:359 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2018-01-08 1 (2) Sida 6 Dnr KS/2017:359 Handlingsplan och medborgarlöfte i enlighet med överenskommelse mellan Mjölby kommun och Polismyndigheten

Läs mer

Folkhälsorådet Sammanträdesdatum Sida 2013-05-21 1(15) Sågen, Ängelholmsgatan 9, Klippan. Tommy Cedervall (fp) ordförande. Ingrid Fredriksson

Folkhälsorådet Sammanträdesdatum Sida 2013-05-21 1(15) Sågen, Ängelholmsgatan 9, Klippan. Tommy Cedervall (fp) ordförande. Ingrid Fredriksson Folkhälsorådet 2013-05-21 1(15) Plats och tid Sågen, Ängelholmsgatan 9, Klippan Beslutande Övriga deltagare Tommy Cedervall (fp) ordförande Tommy Cedervall(FP), ordförande Ingrid Fredriksson (M) 1:e vice

Läs mer

ANTECKNINGAR Sida 1(12) Trygghets- och säkerhetsrådet

ANTECKNINGAR Sida 1(12) Trygghets- och säkerhetsrådet ANTECKNINGAR Sida 1(12) Plats och tid Finabo, kommunhuset klockan 10:00 12:00 Närvarande Kommunstyrelsen Peter Landgren Säkerhetssamordnare Jannika Tunefjord Barn- och utbildningsförvaltningen Dennis Reinhold

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 26 augusti, 2012 kl. 14.00-16.30. Stefan Trönnhagen

Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 26 augusti, 2012 kl. 14.00-16.30. Stefan Trönnhagen NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 26 augusti, 2012 kl. 14.00-16.30 ande Monica Olsson (s) Kajsa Gladh (m) Sig-Britt

Läs mer

Huddinges brottsförebyggande råd. Christian Ottosson (C), Ordförande Marie Fors (S), v ordförande Claes-Johan Bonde (M)

Huddinges brottsförebyggande råd. Christian Ottosson (C), Ordförande Marie Fors (S), v ordförande Claes-Johan Bonde (M) SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 7 mars 2018 KS-2018/68 1 (1) Nämnd Offentligt sammanträde Huddinges brottsförebyggande råd Nej Sammanträdesdag 7 mars 2018 Tid och plats Beslutande Klockan 15:30 17:00, A-salen

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. Greta Berg SKL Trygghet & säkerhet

Sveriges Kommuner och Landsting. Greta Berg SKL Trygghet & säkerhet Sveriges Kommuner och Landsting Greta Berg SKL Trygghet & säkerhet Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Är en arbetsgivar- och intresseorganisation. Driver våra medlemmars intressen och erbjuder dem stöd

Läs mer

Kommunala Folkhälsorådet

Kommunala Folkhälsorådet 1 (9) KOMMUNALA FOLKHÄLSORÅDET MÖTESANTECKNING 2016-02-10 Kommunala Folkhälsorådet Tid och plats Orbadenrummet, 2016-02-10, kl. 09.00-12.00 Paragrafer 1-7 Närvarande Erika Engberg (S) KS Johan Toll (MP)

Läs mer

... KARLS BORGS KOMMUN. Kommunhuset, måndagen den 13 januari 2014 kl

... KARLS BORGS KOMMUN. Kommunhuset, måndagen den 13 januari 2014 kl Sammantrlidesdatum Brottsförebyggande rådet, BRA 2014-01-13 l Plats och tid Kommunhuset, måndagen den 13 januari 2014 kl. 09.00-09.45 Närvarande (ordinarie Peter Lindroth Kjell Sjölund Staffan MyrselI

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Rådet för folkhälsa, trygghet och säkerhet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Rådet för folkhälsa, trygghet och säkerhet 1(5) Rådet för folkhälsa, trygghet och säkerhet Plats och tid, Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 8.30 11:00 Beslutande Ledamöter Gudrun Sjödin Bertil Böhlin Jonne Norlin Thomas Näsholm Åke Sundin

Läs mer

Aktivitetsplan för UmeBrå

Aktivitetsplan för UmeBrå Aktivitetsplan för UmeBrå 2019 2020 Om UmeBrå UmeBrå är Umeå kommuns lokala brotts- och drogförebyggande råd. UmeBrå styrgrupp består av representanter från kommunen, polisen och landstinget. Styrgruppen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSORÅDET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSORÅDET Plats och tid Inredia, kl. 13.15-16.00 Beslutande Rolf Eriksson (S) ordf. Kommunstyrelsen Lars Glad (M), vice ordf. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden Janeric Dahlin (L) Byggnads- och trafiknämnden Ewa

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Arbete och välfärdsförvaltningen, Östra Kaserngatan mötesrum 5:5. Kl. 13:30-16:10 ande Radovan Javurek (FP) Ewa Jakobsen (M) Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

Eric Berntsson (SD), ordförande Jenny Önnevik (S) Charlotte Söderlund (L)

Eric Berntsson (SD), ordförande Jenny Önnevik (S) Charlotte Söderlund (L) 1(11) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 14.00 16:00 Beslutande Ledamöter Eric Berntsson (SD), ordförande Jenny Önnevik (S) Charlotte Söderlund (L) Övriga närvarande Ersättare Ellenor Liljestoft (KD)

Läs mer