Kemiska ämnen i och omkring oss: exempel på bedömningsarbete inom EU och OECD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kemiska ämnen i och omkring oss: exempel på bedömningsarbete inom EU och OECD"

Transkript

1 Kemiska ämnen i och omkring oss: exempel på bedömningsarbete inom EU och OECD Helen Håkansson Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet

2 Vad jag gör Forskar/Forskarutbildar Postdoc, Doktorander, Studenter Projekt inriktade på hormonstörare Undervisar Byggt upp utbildning för riskbedömare på EU-nivå Leder forskarutbildningsprogrammet Miljöfaktorer och hälsa på KI Ger myndighetsstöd Dioxinbedömning, USEPA BPA-bedömning, WHO Hur bedöma neurotoxicitet, KemI/OECD Nya BPA, PFC och HBCD-data

3 Disposition Kemiska ämnen i inomhusmiljön: Några exempel Flyktiga ämnen: Vad görs inom EU? Att bedöma hälsorisker: Hormonstörare vad är det? Hur testa? Hur bedöma? Fortsatta utmaningar

4 Kemiska ämnen i inomhus miljön: Historik och några exempel Bly: Färgpigment Formaldehyd: Spånskivor Lösningsmedel: Färger, lacker Konserveringsmedel: Plastfärger PCB: Fogmassor Mjukgörare/ftalater: Golv- och väggmattor, leksaker Flamskyddsmedel: El-produkter, textilier Perfluorerade ämnen: Textilier

5 Flyktiga ämnen (VOC): Vad görs inom EU? Ett ramverk tas nu fram för hälsobaserad bedömning av inomhus-emissioner från byggvaror. Arbetet är ute på remiss och omfattar EU-LCI värden för 177 VOC 82 VOC med överenskomna värden 95 VOC med interimvärden Arbete ännu ej genomfört för Not yet assessable ämnen (data brist) Cancerogena ämnen SVOCs tex ftalater, flamskyddsmedel Google search: ECH Report no 29

6 Att bedöma farliga kemiska ämnen: Klassisk toxikologisk bedömning Cancerframkallande effekter Icke cancerframkallande effekter Reproduktionstoxiska effekter Utvecklingstoxikologiska effekter Effekter på nervsystemet Effekter på immunsystemet

7 Att bedöma farliga kemiska ämnen: Nya toxikologiska frågeställningar.. Bidrar kemisk exponering till den ökning som vi ser i flera av de stora folksjukdomarna? Hur mycket? Är foster och barn särskilt utsatta och känsliga pga sk fönster i utvecklingen? Är pojkar och flickor olika känsliga? Tidig påverkan och effekter senare i livet? Vilka är de ansvariga kemikalierna? Vad innebär livslång exponering för låga doser? Vilken roll spelar cocktail effekten?

8 Att bedöma farliga kemiska ämnen: Vad är och gör hormonstörande ämnen.. WHOs definition på hormonstörande ämne En hormonstörare är ett främmande ämne eller en blandning som förändrar hormonsystemets funktion och därmed orsakar hälsoproblem i en levande varelse, dess avkomma, eller i en population. Hormonsystemet och fosterutvecklingen Deltar aktivt i regleringen av livsprocesserna och påverkar därmed varje cell, varje organ, och alla livsfunktioner Styr de långsamma livsprocesserna Samarbetar med nerv- och immunsystem Hormon och körtlar utgör grunden för hormonsystemet och hormonerna överför information inom och mellan celler Styr reproduktion och fosterutveckling

9 Att bedöma farliga kemiska ämnen: Vilka folksjukdomar talar vi om? Metabola sjukdomar: Hjärt-kärl sjukdom, fetma, diabetes, benskörhet mfl Neuropsykiatriska diagnoser: ADHD, Autism, inlärning mfl Neurodegenerativa sjukdomar: Parkinson Hormonrelaterad cancer: Bröst, ovarier, prostata, testiklar Astma och allergi

10 Finns anledning till oro? Helen Håkansson - SYTYKE

11 Finns anledning till oro? Increase in Diabetes Increase in Asthma Autism Prevalence Increase in ADHD Helen Håkansson - SYTYKE

12 Vetenskapsutveckling som stöd Ökande medvetenhet om kunskapsluckor, behov av nya testmetoder, och oro för hotad folkhälsa 1990ies 2007: EU Forskningsprogram FP4, FP5, FP6 2002: State-of the science WHO/IPCS Huvudsakligen experimentella data och data från vilda djur Fokus på manlig reproduktion och cancer I reproduktionsorgan 2013: State-of the science WHO/IPCS Experimentella data samt data från vilda djur och populationsstudier Flertalet folksjukomer. Påverkan under fostertid och effekter vidare ända in i ålderdomen Många, många fler rapporter.

13 Kunskapsläget Ökande medvetenhet om kunskapsluckor, behov av nya testmetoder, och oro för hotad folkhälsa 10 års forskning har bekräftat de farhågor om bidrag till hälsopåverkan som beskrevs 2002 i rapporten från WHO Manlig reproduktion och fertilitet Hormonrelaterad cancer Folkhälssjukdomarna Fosterutveckling särskilt känslig 20 års forskning har vidgat synen på begreppet hormonstörande ämnen Från bindning till östrogenreceptorer till mer generella interaktioner med signalvägarna för många fler nukleära receptorer och även andra receptorer Samspel med nervsystemet Samspel med immunsystemet

14 EU politikens utveckling Ökande medvetenhet om kunskapsluckor, behov av nya testmetoder, oro för hotad folkhälsa samt behov av ökande samverkan REACH lagstiftningen (2007) innehåller skarpt kriterium för hormonstörande ämnen. EU Kommissionen beslutar att gå vidare med frågan om hormonstörande ämnen Juni 2012 EU Kommission håller stakeholder möte Juni 2012 Akademi, Industri, NGOs, Myndigheter EDC-kriterium ska träda i kraft för växtskyddsmedel (PPP) och Biocider (fördröjd juni 2013; ny deadline Dec 2013; fördröjd igen)

15 Ökad medvetenhet hos konsumenter.. Om kunskapsluckor i biologi, toxikologi, och lagstiftningsvägledning, behov av nya testmetoder, oro för hotad folkhälsa. Ett barn blir till av Lennart Nilsson (1965). Vad vet vi om fosterutveckling idag? Barker effekten Epigenetik och fostrets programmering (1993). Nutrition och läkemedel. Ny typ av permanenta effekter, som kan ärvas. Our stolen future av Theo Colborn m fl (1996) för fram oro för att mannens fortplantningsförmåga försämrats och att hormonrelaterad cancer ökat pga kemikalier. De många kemikalierna I och omkring oss utgör de ett hot mot våra barn och deras hälsa? Filmen UNDERKASTELSEN av Stefan Jarl (2010).

16 OECDs arbete kring hormonstörande ämnen startade Aktivitet för att Testa och Bedöma hormonstörande ämnen etableras med målsättning att: Informera och samordna aktivitetet Utveckla nya test anvisningar (guidelines) och revidera befintliga Test Guidelines Harmonisera faro- och riskbedömningsansatser för hormonstörande ämnen Aktiviteten har tagit fram tre djur metoder: Uterothrophic assay (estrogen) Hershberger assay (androgen) Enhanced version of TG407 (oral 28-day rodent)

17 OECD 2012: Antogs Ny strategi Går vidare från tre djur-tester riktade mot steroid hormoner till ett mycket mer brett angreppssätt: Nyckelkomponenter i det nya arbetet: Klarlägga verkningsmekanismer genom storskaliga omics-ansatser och bioinformatik (MOA/AOP) Screening orienterade test-batterier med fokus på ett mycket brett spektrum av endokrina och metabola system tex: PPAR, RXR, VDR, AhR, CAR, PXR, insulin Fortsatt utveckling samt komplettering av befintliga test guidelines

18 Fortsatta utmaningar Toxikologins nya frågor kräver: Ny kunskap genom utökad undersöknings- och bedömningsmetodik (3M) samt ökad användning av djurfria metoder (3R) Ny kompetens genom ny och utökad tvärvetenskaplig utbildning i teori och praktik Ökad samverkan samhälle, näringsliv och akademi Uthålliga resurser till toxikologisk forskning och kompetensförsörjning

19 Fortsatta utmaningar Kunskapsuppbyggnad genom Mer detaljerad information om kemiska ämnens inneboende egenskaper Verkningsmekanismer (MOA), Omics Mer detaljerad epidemiologisk information Prospektiva studier, effektbiomarkörer Mer detaljerad exponeringsinformation Ökad integrering av all tillgänglig kunskap till stöd för beslut inom såväl regulatorisk toxikologi som folkhälsa och miljöskydd.

20 Tack för uppmärksamheten!

Kemikalierna och folkhälsan

Kemikalierna och folkhälsan En konferens om miljögifter i vardagen och effekter på hälsan Stockholm den 18 december 2013 Arrangörer: Astma- och Allergiförbundet och Naturskyddsföreningen Moderator: Carolina Klüft Skribenter: Catharina

Läs mer

Rapport. Rädda mannen. - Miljögifter påverkar fertilitet och utveckling

Rapport. Rädda mannen. - Miljögifter påverkar fertilitet och utveckling Rapport Rädda mannen - Miljögifter påverkar fertilitet och utveckling Innehåll Förord 1 1. Människan i en kemisk cocktail 2 Kemikalieproblem även i Syd 2 Kemikalierna sprids globalt 4 2. Bedömningar av

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014. Skydda barnen bättre. Kemikalieinspektionen

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014. Skydda barnen bättre. Kemikalieinspektionen Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014 Skydda barnen bättre Kemikalieinspektionen Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014 Skydda barnen bättre Best.nr. 511 003 Sundbyberg, mars 2011 Utgivare:

Läs mer

Kvalitet, hälsa och ekologisk mat nya rön från forskningen

Kvalitet, hälsa och ekologisk mat nya rön från forskningen Kvalitet, hälsa och ekologisk mat nya rön från forskningen Seminarium i Malmö 19 november 2012 Referat av Inger Källander När konsumenter väljer ekologiska produkter är ett av skälen att de antas vara

Läs mer

Skydda barnen bättre

Skydda barnen bättre Forum för Giftfri miljö 2011 Skydda barnen bättre Rapport från Kemikalieinspektionens konferens i Stockholm den 17 november 2011 1 Foto: Tommy Jansson Kemikalieinspektionens generaldirektör Nina Cromnier

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor. 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor

Handlingsplan för giftfria förskolor. 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor Handlingsplan för giftfria förskolor 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2014 Innehåll Varför ska Sundbybergs förskolor bli giftfria?

Läs mer

Miljöhälsorapport 2009

Miljöhälsorapport 2009 Miljöhälsorapport 2009 ISBN 978-91-978065-7-2 Artikelnr 2009-126-70 Omslag Foto Illustrationer Socialstyrelsen/Fhebe Hjälm Matton, Björn Larsson Rosvall/Scanpix Jeppe Gustafsson/Scanpix Tobias Flygar,

Läs mer

Hjälp oss att få renare vatten!

Hjälp oss att få renare vatten! Hjälp oss att få renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att dina barns leksaker, dina lakan och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som

Läs mer

Svar på motion om giftfri kommun

Svar på motion om giftfri kommun Tjänsteskrivelse Sida 1(3) Kansliavdelningen Stefan Johansson,0550-858 97 stefan.johansson@kristinehamn.se Datum 2014-08-01 Ks/2013:186 008 Motioner/enkel fråga/medb.förslag Svar på motion om giftfri kommun

Läs mer

Miljöhälsorapport 2009

Miljöhälsorapport 2009 Miljöhälsorapport 2009 ISBN 978-91-978065-7-2 Artikelnr 2009-126-70 Omslag Foto Illustrationer Socialstyrelsen/Fhebe Hjälm Matton, Björn Larsson Rosvall/Scanpix Jeppe Gustafsson/Scanpix Tobias Flygar,

Läs mer

Barns fysiska miljö på förskolan i Malmö

Barns fysiska miljö på förskolan i Malmö Barns fysiska miljö på förskolan i Malmö - Riskanalys och fokusförslag för effektivt hälsoskyddsarbete Lotta Hansson 2013 Miljö- och hälsoskyddsvetenskap Examensarbete för magisterexamen 15 hp Lunds universitet

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att din tandkräm, dina jeans och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö? Vet du

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:39

Regeringens proposition 2013/14:39 Regeringens proposition 2013/14:39 På väg mot en giftfri vardag plattform för kemikaliepolitiken Prop. 2013/14:39 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 november 2013

Läs mer

Framtidens hälsooch sjukvård

Framtidens hälsooch sjukvård Rapport från Teknisk Framsyn Uppdateringsprojektet 2003 Framtidens hälsooch sjukvård framsteg och utmaningar Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 1. Inledning 7 2. Drivkrafter specifika för framsynsområdet

Läs mer

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Kemikalienätverket Nationellt nätverk sedan 2003. Över 1000 medlemmar som delar intresse, utbyter kunskaper, och/eller genomför aktiviteter. 6 lokala

Läs mer

Barns fysiska miljö 9.

Barns fysiska miljö 9. Barns fysiska miljö 9. Barns fysiska miljö Slutsatser Luftkvaliteten i Sverige är god, men i vissa stadsmiljöer förekommer det fortfarande halter av luftföroreningar som kan skada barns hälsa och utveckling.

Läs mer

CARO LI NA J E R N B RO,

CARO LI NA J E R N B RO, CARO LI NA J E R N B RO, C A R L - G U S TA F B O R N E H A G & S TA F FA N J A N S O N ( R E D. ) Barns liv och hälsa i Värmland 2014 CAROLINA JERNBRO, CARL-GUSTAF BORNEHAG & STAFFAN JANSON (RED.) BARNS

Läs mer

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Naturskyddsföreningen Sveriges största miljöorganisation Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden. 203 000 medlemmar. Ca 60 samarbetsorganisationer

Läs mer

Projekt Kemikalier i förskolan

Projekt Kemikalier i förskolan Projekt Kemikalier i förskolan - en pilotstudie med inventeringar på två förskolor Magra förskola. Foto: Helena Sandmer Älvdansens förskola. Foto: Helena Sandmer Författare: Helena Sandmer (praktikant

Läs mer

Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting

Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting Ann-Britt Wiréhn Agneta Andersson Christina Dalman Tomas Bokström 2015-03-09

Läs mer

Remissvar, Kemikalieplan för en giftfri förskola

Remissvar, Kemikalieplan för en giftfri förskola Tjänsteskrivelse 1 (5) 2015-06-22 FHN 2015.0089 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Remissvar, Kemikalieplan för en giftfri förskola Sammanfattning Folkhälsonämnden har fått tillfälle att yttra

Läs mer

God bebyggd miljö. Ett nationellt kompetenscentrum för sunda hus en strategi som främjar miljömålet God bebyggd miljö. Arbets- och miljömedicin

God bebyggd miljö. Ett nationellt kompetenscentrum för sunda hus en strategi som främjar miljömålet God bebyggd miljö. Arbets- och miljömedicin God bebyggd miljö Ett nationellt kompetenscentrum för sunda hus en strategi som främjar miljömålet God bebyggd miljö Arbets- och miljömedicin Inledning Är det lönsamt att satsa pengar på att arbeta proaktivt

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att din tandkräm, dina jeans och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö? Vet du

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri förskola

Handlingsplan för en giftfri förskola Tjänsteskrivelse 1 (5) 2015-08-26 BUN 2015.0339 Handläggare Anneli Weman Barn- och utbildningsnämnden Handlingsplan för en giftfri förskola Sammanfattning Kommunfullmäktigt beslutade våren 2013 att alla

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 En sammanfattande redogörelse för Plan för stöd och service enligt LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 U D D E V A L L A K O M M U N Socialnämnden

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att din tandkräm, dina jeans och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö? Vet du

Läs mer

Stockholms stads. Kemikalieplan 2014-2019. För ett Giftfritt Stockholm 2030. kemikaliearbete i världsklass

Stockholms stads. Kemikalieplan 2014-2019. För ett Giftfritt Stockholm 2030. kemikaliearbete i världsklass Stockholms stads Kemikalieplan 2014-2019 För ett Giftfritt Stockholm 2030 kemikaliearbete i världsklass Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019 December 2013 Dnr:2013-592 Utgivare: Miljöförvaltningen

Läs mer

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Varmt välkomna! Om projektet Operation giftfri förskola Vilka är Naturskyddsföreningen och Kemikalienätverket? Bakgrund till dagens situation Exempel

Läs mer