Effektivare rehabilitering inom vården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effektivare rehabilitering inom vården"

Transkript

1 REHABILITERINGS- GARANTIN Effektivare rehabilitering inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den augusti 2009 TALARE FRÅN Jag kommer kommer du? Regeringen Christina Husmark Pehrsson Socialstyrelsen Jan Larsson Psykologpartners Läkare med gränser Åsa Kadowaki Rehabiliteringsgarantin: Evidensbaserade metoder och ansvarsfördelning Annika Hallqvist Carina Gerhardsson Anna-Sophia von Celsing Södersjukhuset Owe Landström Försäkringskassan Siwert Gårdestig Sveriges Kommuner och Landsting Anna Östbom Region Skåne Anja Nyberg Helheten som minskar ohälsa och sjukskrivningar WORKSHOP Uppsala universitet JoAnne Dahl FÖRDJUPNING 2009 års viktigaste konferens om rehabilitering! Norra Stockholms psykiatri Karolinska institutet Ewa Mörtberg

2 Presentation Många landsting klarar inte att uppfylla den utlovade rehabiliteringsgarantin trots stora satsningar från regeringen! Under 2009 och 2010 satsas 1,5 miljarder för att ge rätt behandling och snabbare rehabilitering till patienter med icke specificerad smärta i rygg, axlar och nacke och/eller lindrig eller medelsvår ångest, depression eller stress. Har ni arbetat fram goda rutiner och behandlingsformer av tillstånden? Rehabiliteringsgarantin innebär utökade krav och frågorna är fortfarande många och kom plexa. Har din verksamhet rätt kompetens inom kognitiv beteendeterapi? Har ni goda rutiner för behandling av smärta? Vilka samverkansmetoder ger resultat och vad är kopplingen mellan psykosociala faktorer och värk? På konferensen får du verktygen du behöver för att erbjuda patienter rätt behandling och rehabilitering. Vi har bjudit in Sveriges främsta experter, politiker och specialister blandat med goda exempel i praktiken. Lär dig mer om evidensbaserade metoder, lyssna till andra landstings framgångsfaktorer och utbyt erfarenheter med kollegor runt om i landet. Tillsammans kan vi arbeta utifrån ett helhetsperspektiv och minska sjukskrivningar! Det krävs nya krafttag inom hälso- och sjukvården för att leva upp till regeringens rehabiliteringsgaranti och nu ger vi dig en unik möjlighet till detta. Varmt välkommen på 2009 års viktigaste konferens om rehabilitering! Jennifer Hässler Projektledare TID & PLATS Konferens augusti 2009 Workshop & Fördjupning 26 augusti 2009 Essinge Konferencenter Segelbåtsvägen 15 Stora Essingen, Stockholm I konferenspriset ingår kaffe, lunch, mingel och dokumentation. Obs! Alla priser är exkl. moms. Ovanstående rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. PRIS Före 8 maj Före 26 juni Efter 26 juni Konferens kr kr kr Workshop/Fördjupning kr kr kr ANMÄLAN Telefon Bokningslinje Internet Mail Telefax Adress Karlavägen 104, Stockholm Förbehåll Vi reserverar oss för förändringar ip programmetmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerat seminarium. Avb okning och Överlå låtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid överlåta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före konferensdatum. Fullständiga avbokningsregler se vår hemsida nductive.se Konferenskod Con217

3 Program TISDAG 25 AUGUSTI Registrering, kaffe och smörgås Jennifer Hässler, Conductive, inleder konferensen Helheten som minskar ohälsa och sjukskrivningar Evidensbaserade metoder och behandlingsformer i arbetet med rehabiliteringsgarantin Det försäkringsmedicinska beslutstödet hur hänger det ihop med rehabiliteringsgarantin och vilka krav ställer det på hälso- och sjukvården? Betydelsen av ledningen, styrning och uppföljning Uppföljning av rehabiliteringsgarantin och framtida utveckling Jan Larsson Ansvarig projektledare sjukskrivningar Socialstyrelsen Bensträckare med frukt KBT fokus på beteenden i sitt sammanhang Hur har jag det och hur tar jag det? Inlärningsteoretiskt grund beteendeanalys vad innebär KBT som behandlingsform och vad kan man ha för behandlingsmål? Diagnostisk helhetssyn vad är friskt och vad är sjukt? Individens autonomi/motivation till förändring. Finns det säkra samband mellan sjukdom och arbetsförmåga? Stress/ångest och depression när är sjukskrivning ett behandlingsalternativ? Sjukskrivning vidmakthållande av problem eller bot? Måste man bli sjuk för att få hjälp att bli frisk? Etiska dilemman Åsa Kadowaki Psykiatriker Psykologpartners Läkare med gränser Lunch Rehabiliteringsgarantin: Regeringens satsning på rehabilitering i landstingets omsorg Ökad tillgänglighet för individen genom evidensbaserade metoder Christina Husmark Pehrsson Socialförsäkringsminister Regeringen Bensträckare Nära samverkan och tydliga roller nyckeln till framgångs rik multimodal rehabilitering! Framgångsrikt multidisciplinärt arbetssätt enligt modellen rehabskelettet Samordnade insatser som ger effekt arbetsmodellen i praktiken Rehabkoordinator som spindeln i nätet en stor framgångsfaktor! Tvärprofessionellt rehabteam med representant från AF, FK och soc tjänst på varje vårdcentral. Vem gör vad i ett framgångsrikt team? Lägesbeskrivning vilka resultat har vi uppnått och hur ser utvecklingen ut? Ann-Sofie Karlsson Carina Gerhardsson Rehabskelettet Rehabkoordinator Anna-Sophia von Celsing Ortoped och rehabläkare Primärvården i Eskilstuna Eftermiddagskaffe Koppling mellan psykosociala faktorer och smärta Smärtans biopsykosociala dimension - fokus på smärtans subjektiva komponent eller på det somatiska? Svårigheterna med att mäta smärta utifrån ett försäkringsmedicinskt perspektiv Metoder för att diagnostisera och behandla långvarig smärta Betydelsen av tidiga insatser - vilka åtgärder är viktiga? Mekanismer bakom ett framgångsrikt multimodalt team därför måste vi arbeta multimodalt! Owe Landström Överläkare och chef för smärtsektionen Södersjukhuset Dagen avslutas ONSDAG 26 AUGUSTI Strategisk samverkan den effektiva ansvarsfördelningen, finns den? Öppna reflektioner med vissa givna förutsättningar Rehabkedjan kontra rehabgarantin inbördes hakar och hävstänger Hur ska Försäkringskassan få bra medicinska underlag från vården? Vilka tidsaspekter är rimliga/låsta och vilka ömsesidiga förväntningar finns mellan FK och vården Hur kan vi tillsammans arbeta utifrån ett individ- och helhetsperspektiv? Siwert Gårdestig Programdirektör Försäkringskassan Förmiddagskaffe med smörgås Rehabiliteringsgarantin vad innebär den i praktiken? Vad innebär överenskommelsen med regeringen i praktiken? Hur stärks den enskildes ställning i sjukskrivningsprocessen i och med garantin? Evidensbaserade och medicinska rehabiliteringsinsatser som åstadkommer återgång i arbete hur ska det praktiskt genomföras? Vad har hänt sen förändringarna trädde i kraft och hur ser det fortsatta utvecklingen ut? Hur ser sjukfrånvaron ut och hur kopplas detta samman med rehabiliteringsgarantin? Redskap, instrument, rutiner och riktlinjer för att arbeta med rehabiliteringsgarantin Anna Östbom Sjukskrivningsexpert SKL Bensträckare Från planering till genomförande! En framgångsrik modell som omsätter rehabiliteringsgarantin i praktiken Så här har Region Skåne strukturerat och organiserat arbetet kring rehabiliteringsgarantin. Framgångsfaktorer och goda exempel. Metoder för snabb bedömning, utredning, rehabilitering och behandling Hur följer du upp och utvärderar insatserna? Resultat av modeller vad blev effekten och hur har det blivit? Anja Nyberg Projektledare för rehabiliteringsgarantin Region Skåne Konferensen avslutas med gemensam lunch Separat bokningsbar workshop eller fördjupning Välj den som passar dig bäst! Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

4 ONSDAG 26 AUGUSTI KL Workshop Separat bokningsbar Acceptance and Commitment Terapi vid långvarig smärta Teori och tillämpning av acceptans, mindfulness och värderingar Den kognitiva och beteendeterapeutiska behandlingen av långvarig smärta utvecklas ständigt! Utvecklingen har de senaste åren givit en ökad förståelse för språk, emotioner, kognitioner och beteenden i sitt sammanhang. De kliniska metoder som utgår från denna typ av kontextuell analys betonar sådant som kan tyckas vara ett avsteg från traditionell KBT, t ex acceptans, mindfulness och värderingar. De kognitiva och beteendeinriktade terapierna som innefattar dessa processer kallas ibland för den tredje vågens beteendeterapi för att markera denna utvidgning. Dessa modeller innefattar bland annat Acceptance and Commitment Therapy (ACT), dialektisk beteendeterapi (DBT) och mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBCT). Varför en workshop? Workshopen är främst upplevelsebaserad där du som deltagare får möjlighet att analysera och förhålla dig till klienter som fastnat i symptom som kronisk smärta och som på grund av detta glidit allt längre ifrån det liv de vill leva. Vi fördjupar oss i relationen mellan symptomreduktion och långsiktiga insatser samt diskuterar den mest effektiva vägen till livskvalitet. Föreläsningar varvas med praktiska gruppövningar och det ges god tid för egen reflektion! Några punkter som kommer att tas upp: Vilka faktorer är det som gör att en människa fastnar i sjukskrivning? Hur ska en människa förhålla sig till obehag? Hur får du en individ att fokusera på det som är viktigt och det som man vill göra inte det som man borde göra Kopplingar mellan psykisk ohälsa och smärta vilka är dem? Se till helheten och tänk mer kreativt utifrån olika perspektiv Behandlingsmetoder som fokuserar på individens egenresurser JoAnne Dahl är psykolog och lektor på institutionen för psykologi i Uppsala. JoAnne har lång erfarenhet av kliniskt arbete och forskning kring kroniska sjukdomar som epilepsi, astma och smärta. Hon är en framstående forskare och utbildare kring Acceptance and Commitment Therapy (ACT). För närvarande leder hon acceptansbaserade forskningsprojekt kring kronisk smärta, epilepsi samt obesitas. Författare till ett flertal forskningsartiklar samt 3 böcker om ACT samt boken Släpp taget om smärtan, 2008.

5 ONSDAG 26 AUGUSTI KL Fördjupning Separat bokningsbar Introduktion till KBT och olika behandlingsmetoder vid psykisk ohälsa Hur ska primärvården tillmötesgå rehabiliteringsgarantins krav på KBT? Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en evidensbaserad metod som regeringen godkänt i rehabiliteringsgarantin samt den behandling som Socialstyrelsen nationella riktlinjer rekommenderar vid depression och ångest. Ändå är detta en kompetens det råder brist på inom primärvården och psykiatrin! Det krävs en stor och långsiktig satsning inom regioner och landsting för att kunna erbjuda patienter de behandlingar som rekommenderas. Några punkter som kommer att tas upp: Introduktion till KBT och olika tillstånd Psykisk ohälsa, ångesttillstånd, utmattningssyndrom, stress och depression specifika behandlingsmodeller för olika tillstånd Nationella riktlinjer och rehabiliteringsgarantin - hur ska primärvården tillgodose regeringens och socialstyrelsens krav på KBT? Vilken kompetens behövs på vårdcentralerna och hur bör primärvården satsa på utbildning? Eftermiddagen varvas med diskussioner, föreläsningar och gruppövningar. Du får lära dig mer om KBT och om hur du ska kunna leva upp till regeringens rehabiliteringsgaranti. För att lyckas med det krävs kvalificerad personal och det finns ingen quick-fix KBT vilket kommer att betonas särskilt. Fördjupningen är även en unik möjlighet att konkretisera nya tankar, diskutera frågor som dykt upp på konferensen samt utbyta erfarenheter med personer som brottas med samma utmaningar i vardagen som du! Ewa Mörtberg är med.dr., leg psykolog och leg psykoterapeut med KBT-inriktning. Ewa har lång erfarenhet ( ) av arbete i psykiatri väsentligen öppenvårdspsykiatri. På senare år är Ewa även aktiv forskare inom psykoterapiforskning och är anknuten till Karolinska Institutet; Centrum för psykiatriforskning. Hon arbetar aktuellt med ett forskningsprojekt avseende långtidseffekter (efter 5 år) av KBT vid social fobi. Idag är Ewa verksam i Norra Stockholms psykiatri.

6 Avsändare: Conductive AB Karlavägen Stockholm B Effektivare rehabilitering inom vården REHABILITERINGS- GARANTIN Inbjudan till konferens i Stockholm den augusti 2009 TALARE FRÅN Jag kommer kommer du? Regeringen Christina Husmark Pehrsson Socialstyrelsen Jan Larsson Psykologpartners Läkare med gränser Åsa Kadowaki Annika Hallqvist Carina Gerhardsson Anna-Sophia von Celsing Södersjukhuset Owe Landström Försäkringskassan Siwert Gårdestig Sveriges Kommuner och Landsting Anna Östbom Region Skåne Anja Nyberg WORKSHOP Uppsala universitet JoAnne Dahl FÖRDJUPNING Norra Stockholms psykiatri Karolinska institutet Ewa Mörtberg UR PROGRAMMET Hur ska Försäkringskassan få bra medicinska underlag från vården? KBT fokus på beteenden i sitt sammanhang Koppling mellan psykosociala faktorer och smärta Nära samverkan och tydliga roller nyckeln till framgångsrik multimodal rehabilitering! Uppföljning av rehabiliteringsgarantin och framtida utveckling WORKSHOP Acceptance and Commitment Terapi vid långvarig smärta Teori och tillämpning av acceptans, mindfulness och värderingar FÖRDJUPNING Introduktion till KBT och olika behandlingsmetoder vid psykisk ohälsa Hur ska primärvården tillmötesgå rehabiliteringsgarantins krav på KBT? Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på eller maila oss på Vill du tala med oss personligen kan du ringa Con217

Den nya sjukskrivningsprocessen

Den nya sjukskrivningsprocessen Den nya sjukskrivningsprocessen Effekter av tidiga insatser Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 november 2008 TALARE Speciellt inbjuden talare: Regeringen Christina Husmark Pehrsson Försäkringskassan

Läs mer

Framtidens MAS/MAR. Förändringar och utmaningar som ställer nya krav på MAS och MAR. Förbättra patientsäkerheten!

Framtidens MAS/MAR. Förändringar och utmaningar som ställer nya krav på MAS och MAR. Förbättra patientsäkerheten! Framtidens /MAR Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 november 2009 TALARE FRÅN Bitte Fritzon Ann-Kristin Olsson Åke Härstedt 2learn Susanne Wallin Pettersson Carina Yngvesson Berit Forsberg Östersund

Läs mer

Arbetsterapeutens nya roll och funktion

Arbetsterapeutens nya roll och funktion Arbetsterapeutens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2009 TALARE FRÅN Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Universitetssjukhuset i Lund Eva Månsson Lexell

Läs mer

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner!

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner! Utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2010 TALARE Socialdepartementet Agneta Björklund Kansliråd Örebro kommun Gunnar Larsson Kurator Marit Äng, Kurator Proaktiva stödinsatser

Läs mer

Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen

Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 september 2009 TALARE Stockholms stad Ewa Samuelsson (kd) Christer Neleryd Umeå Universitet Ersta Sköndahl Högskola Astrid

Läs mer

FRAMTIDENS DEMENSVÅRD

FRAMTIDENS DEMENSVÅRD 2008 års konferens helt slutsåld! FRAMTIDENS DEMENSVÅRD Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 februari 2009 TALARE Svenskt demenscentrum och Silviahemmet Wilhelmina Hoffman Beteendeteknik i Gävle

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor

Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 september 2011 TALARE Rådet för främjande av kommunala analyser, SKL Anders Norrlid Sundsvalls kommun Victoria

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011

Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011 Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 november 2011 TALARE Moderator: Lena Eidevall Örebro Universitet Per Germundsson Helsingborgs stad Thorbjörn Jordansson

Läs mer

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN FOKUS: NYCKELTAL inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 juni 2014 VÅRA TALARE Isabell Landström Programdirektör Elisabeth Nordin Hammarö kommun Mia Hernell Blomqvist Kvalitetscontroller Upplands

Läs mer

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Inbjudan till konferens i Stockholm 13-14 juni 2011 LYSSNA TILL Mälarsjukhuset, Eskilstuna Jan Calissendorff Angelica Lindén Hirschberg Utredning, diagnostisering

Läs mer

GERODONTIDAGARNA 2014

GERODONTIDAGARNA 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 maj 2014 VÅRA KLINISKA TALARE: Dentomed Mercedes Jaktlund Tandsköterska, distriktchef Erja Anttonen Profylaxtandsköterska Praktikertjänst Annika Sahlin-Platt,

Läs mer

MEDICINTEKNIK 2014. Välj mellan två spår! Smartare vård: Fokus: Integrera IT och MT

MEDICINTEKNIK 2014. Välj mellan två spår! Smartare vård: Fokus: Integrera IT och MT inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 april 2014 VÅRA TALARE Nya Karolinska Solna Lars Carlsson Programledare MT/IKT Verksamhetschef medicinsk teknik inom UoI E&Y Linda Andersson Ansvarig rådgivare

Läs mer

Skolans arbete. med utsatta barn

Skolans arbete. med utsatta barn Skolans arbete med utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 mars 2011 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eva Edström Fors Huvudsekreterare Dir. 2009:80 Göran Hedström Eva Norling Håkan

Läs mer

MAS-DAGARNA 2014. Ny patientlag 1 januari 2015. MAS nya roll vad krävs för:

MAS-DAGARNA 2014. Ny patientlag 1 januari 2015. MAS nya roll vad krävs för: inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 september 2014 KEYNOTE SPEAKER & MODERATOR Luleå kommun, Riksföreningen för MAS Ulla Olsson VÅRA TALARE Karlskrona kommun Ann-Britt Mårtensson Enköpings kommun

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

Elevhälsa i utveckling

Elevhälsa i utveckling Elevhälsa i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 April 2010 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eleonor Otterdahl Enheten för lärande och undervisning Göteborgs Universitet Eva Hjörne

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

Stärk din roll som ledare FRAMTIDENS CHEF I HEMSJUKVÅRDEN

Stärk din roll som ledare FRAMTIDENS CHEF I HEMSJUKVÅRDEN FRAMTIDENS CHEF I inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 oktober 2014 SPECIELLT INBJUDNA Nestor Eva Karlsson Projektledare, fil. dr etnologi Telia Niklas Sundler Business Developer Executive Lunds

Läs mer

Framtidens LSS kräver nya arbetssätt

Framtidens LSS kräver nya arbetssätt Framtidens LSS kräver nya arbetssätt Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 mars 2010 TALARE FRÅN LSS-kommittén, Riksdagen Kenneth Johansson Försäkringskassan Magnus Liefvendahl Magnus Jansson Allan

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

Patientfokuserad hemsjukvård

Patientfokuserad hemsjukvård Patientfokuserad hemsjukvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 maj 2012 TALARE Rådet för hemsjukvård, SFAM Sonja Modin Avancerade hemsjukvården i mellersta Skåne Lena Carlsson Stifelsen Äldrecentrum

Läs mer

TJÄNSTEUPPHANDLING I PRAKTIKEN

TJÄNSTEUPPHANDLING I PRAKTIKEN inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 oktober 2012 VÅRA TALARE Sveriges kommuner och landsting Mathias Sylwan Jurist Institutet för Kommunal Ekonomi Roland Almqvist Chef för forskningsinstitutet

Läs mer

Tandvårdens nya nationella kvalitetsindikatorer och riktlinjer

Tandvårdens nya nationella kvalitetsindikatorer och riktlinjer Tandvårdens nya nationella kvalitetsindikatorer och riktlinjer Inbjudan till konferens i Stockholm den 7-8 juni 2010 TALARE FRÅN Nils Oscarson Marianne Appelquist Andreas Cederlund Landstinget Östergötland

Läs mer

MINSKAD UNGDOMSARBETSLÖSHET

MINSKAD UNGDOMSARBETSLÖSHET inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 juni 2014 VÅRA TALARE Sveriges akademikers centralorganisation Eva Oscarsson Utredare, arbetsmarknad PRAKTIKFALL FRÅN Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Läs mer

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Microsoft Anne-Marie Andric Google Jeanette Duvebrant Byråchef Är du med och slåss om stjärnorna? Mc Donalds Lotta Björk Sweco

Läs mer

Arbetsledning för kundfokuserad hemtjänst

Arbetsledning för kundfokuserad hemtjänst Arbetsledning för Inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 oktober 2010 PRAKTIKFALL FRÅN Södermalms hemtjänst AB Sonja Gaugl Malmö stad södra innerstaden Kristina Stern TimeFinder Maria Breitholtz Söderström

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 februari 2014 SPECIELLT INBJUDEN Utredare: Privata utförare kontroll och insyn (SOU 2013:53) Regeringskansliet Johan Höök VÅRA TALARE Göteborg Energi Andreas

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer