Kristina Szönyi Fil.dr. i pedagogik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kristina Szönyi Fil.dr. i pedagogik"

Transkript

1 Särskolan som möjlighet och begränsning Elevperspektiv på delaktighet och utanförskap. Kristina Szönyi Fil.dr. i pedagogik Specialpedagogiska institutet Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

2 Den sociala konstruktionen av sociala problem Konstruktionsprocessen 1. Problemet uppmärksammas 2. Problemet definieras 3. Problemet legitimeras 4. Åtgärder planeras 5. Åtgärder genomförs (Blumer 1972)

3 Normalitet och Avvikelse Vad anses vara normalt under en viss tid och i en viss kultur? Hur behandlas personer som anses vara avvikande? Normalitetsförskjutning rskjutning

4

5

6 Olika perspektiv på funktionshinder Medicinsk/individuell modell Diagnos behandling normal funktion Social modell Samhällets förtryck skapar handikapp Relativ modell Handikapp skapas i mötet mellan en individ med funktionsnedsättning och en ickeanpassad omgivning/miljö

7 I den konventionella synen på handikapp likställs funktionshinder med ett patologiskt tillstånd och därtill hörande handikapp, vilket ses som en personlig tragedi. I den sociala modellen belyses i stället hur dessa människor utesluts av strukturer och processer i ett handikappande samhälle. Kort sagt utgör handikapp en form av socialt förtryck. (Barnes, C. och Mercer, G., i Tideman 2000)

8 Den medicinska/individuella modellen Vad har du för besvär som gör att du har svårt att hålla i, gripa om eller vrida saker? Hindrar dig dina hälsoproblem/funktionshinder från att gå ut så ofta eller så långt som du skulle vilja? Innebär dina hälsoproblem/funktionshinder att du måste bo tillsammans med släktingar eller någon annan som kan hjälpa dig eller se efter dig? Den sociala modellen Vilka defekter i utformningen av vardagliga föremål som burklock, flaskor och konservburkar gör det svårt för dig att hålla i, gripa om eller vrida på dem? Vad är det i den lokala miljön som gör det svårt för dig att röra dig i din omgivning. Är den kommunala servicen så dålig att du måste lita till att släktingar eller någon annan ger dig tillräckligt med personlig assistans? (Oliver 1990)

9 Individens förväntningar och aktivitetsförmåga Klassrummet (Mötet) Omgivningens förväntningar, Situationens krav, (bla. miljöanpassning) Delaktighetserbjudande, Inkluderande Delaktighetsinskränkande Marginaliserande (U. Janson)

10 En administrativ definition på utvecklingsstörning Intellektuell funktionsförmåga Social förmåga. Att möta omgivningens krav på att fungera i sociala sammanhang. Behov av särskilt stöd Utvecklingsstörning är r en relativ definition

11 En relativ innebörd av utvecklingsstörning Den som under sin skoltid är psykiskt utvecklingsstörd kan senare komma att falla utanför lagens tillämpning. Redan lagstiftningens utformning ger på detta sätt vid handen, att psykisk utvecklingsstörning inte får betraktas som något statiskt tillstånd. (Omsorgsförfattningar lagstiftning om utvecklingsstörda med kommentarer, Grunewald & Wessman 1974)

12 Syfte Vad betyder det att gå i en särskoleklass? Hur kan delaktighet och utanförskap se ut för elever i en särskoleklass?

13 Elever i grundsärskolan (särskoleklasser skolår 1-10) Elever i gymnasiesärskolan Olika lång tid i särskolan Olika skolbakgrund Olika framtida skollösningar (träningsskola, autismklass etc.) Elever som kan kommunicera verbalt En heterogen grupp elever

14 De hållde på hela tiden och bråka med mig För jag hade inga kompisar där det var jättetråkigt För jag ville inte vara där längre för det var jättemånga barn Kamratrelationer BRISTANDE SOCIAL DELAKTIGHET Jag måste ha hjälp hela tiden alltid gick fröken bort Då blev jag till slut trött i den armen jag räckte upp Ja hon (fröken) fattade inte på mig liksom Undervisnings- situationen BRISTANDE UPPGIFTSORIENTERAD DELAKTIGHET

15 Olika synsätt KATEGORISKT PERSPEKTIV Eleverna förlägger svårigheterna till sig själva RELATIONELLT PERSPEKTIV Eleverna ser svårigheterna i relation till omgivningens förväntningar, krav och stöd. Elever med svårigheter Elever i svårigheter

16 Särskolan som lösning på delaktighetsproblem Social delaktighet Det var bra, nu har jag förskräckligt många kompisar. Uppgiftsorienterad delaktighet Jag fick mer hjälp än på den andra skolan

17 .men skapar också nya utanförskapsproblem Här ute på gården är det en del som retas för att man går i särskola. De brukar säga Du kan inte läsa. Titta, där kommer CP-ungen, säger vissa

18 Jag har varit med om att kompisar som inte har gått i särskola, när de gått ut med mig t.ex, då känner jag att de låtsas som att de inte känner mig.

19 Särskolan en vanlig skola Nej, ungefär som en vanlig skola. Jag säger bara så här det är en helt vanlig klass.

20 .med vanliga elever I Man får lite extra hjälp? Ja, men det är inget mer därför vi går i särskola. Det är bara att jag inte kan så bra, att jag inte kan hänga med. Det är inte något mer därför jag går i särskola, för jag har gått i vanlig klass jämt förut. Fast mamma och jag tränar mycket på, så att jag sen kan gå ut ur särskolan. Vi tränar mycket hemma och läsa och så. I Så att du ska kunna gå i vanlig skola? Ja

21 Elevernas vanliggörande är inte förnekande är inte bristande insikt är en slags motberättelse

22 Elevernas vanliggörande Kontextuellt vanliggörande Eleverna berättar om särskolan som en vanlig skola och betonar likheterna med andra klasser. Använder beskrivningar som inte är kategoriserande. Individuellt vanliggörande Elevernas olika svårigheter beskrivs i neutrala termer, de var t.ex. en aning långsamma och behövde lite mer stöd än andra elever. Särskolan som en tillfällig lösning

23 Om att vara en resurs J Jag känner nästan hela klassen där som en klass alla är jättetrevliga där sitt inte här säger de inte. J Så hjälper de till om man inte kan I Händer det att ni hjälper dem om de inte kan någonting? J Ja, en flicka hjälpte mig med den där korgen jag känner hon hon går i Leifs klass I Så då kunde du hjälpa henne? J Nej, hon hjälpte mig.

24 Utökad delaktigetsrepertoar Social delaktighet Uppgiftsorienterad delaktighet Inflytande På vilket sätt man skulle delta i en aktivitet Vilka gemenskaper man skulle delta i Över sitt eget lärande Tillhörighet Administrativ tillhörighet Känsla av tillhörighet

25 Om inflytande och tillhörighet Jag hade valt något annat, som Martins syster. Hon går på Masten, då tog hon ett körkort. Skolan hjälpte henne med körkort. De betalade körkortet, halva, och hon fick betala halva. Men det fick inte vi. Hon går inte i sär heller. De som går i vanlig får välja ännu mer.

26 Tre typer av vanliggörande/motberättelser hos gymnasieeleverna Radikalt vanliggörande Omsorgsrelaterat vanliggörande Framtidsinriktat vanliggörande

27 Radikalt vanliggörande Peter: De gör fel för de vill få in mig på fritids. Det vill ju inte jag göra. Jag är en vanlig person. Peter Massor av rullstol och sånt. Det är det jag inte gillar./ /Jag är en vanlig person. De fattar ingenting.

28 Han behandlades aldrig annorlunda säger brodern. Jag vänder mig till Peter och frågar om han kan minnas om han någon gång kände sig annorlunda. Peter svarar Nej, och jag uppfattar att han verkar undrande inför frågan. Brodern flikar snabbt in att Han är ju inte annorlunda./ /

29 .och ovanlighet?? Peter saknar handikappinsikt. Jag har jobbat med det i fyra år, men föräldrarna motarbetar det. De säger att de aldrig tagit ordet utvecklingsstörd i sin mun. Det är synd, har jag sagt till dem. Detta är min stora sorg att jag inte lyckats nå fram med det. Peter har en bild av sig själv som en speciell person med speciell begåvning. Jag är orolig för hur det kommer att gå för Peter när han kommer ut i samhället, att det kommer att gå illa.

30 Omsorgsinriktat vanliggörande Lena: Det var ju en värme och klassanda när jag kom dit liksom. Man togs emot med öppna armar liksom, det var något som man nästen aldrig har varit med om förut. Sedan fick man varsin fadder också, de som kom dit.

31 I Träffar ni de eleverna som går på stora skolan någonting? Lena Nej I Ni har ingenting tillsammans med dem? Lena Nej. Om man inte går ner till biblioteket förstås. I Går man ner till biblioteket? Lena Inte ofta. Någon gång per år. I Vad tycker ni om det, att det är så stort avstånd. Skulle ni vilja att ni var mer tillsammans eller känns det skönt? Lena Nej det känns skönt så här. Lite avgränsad. Det blir inte lika mycket mobbning

32 Lena I Lena I Lena I Lena Alla är förtidspensionärer när de slutar. Det är så med handikappade, det blir alla handikappade. / / Tror du att alla tycker att det är så bra som du tycker? Nej (övertygad) det är flera som inte tycker det. Men man kan inte välja då? Nej det går inte. Det är försäkringskassan som gör det. Men vad beror det på att alla blir förtidspensionerade? Nej alla har något handikapp så att det är svårt ute på arbetsmarknaden. Då blir man förtidspensionär i stället, det blir lättare för platscheferna då, att placera in oss.

33 Framtidsinriktat vanliggörande Sara Jag skulle ha klarat att gå i vanlig, men med extra hjälp då av någon personlig assistent. Men det var svårt tyckte mina föräldrar att välja det eller särskola. Men jag tycker att det har hjälpt mig att gå i särskola. I Är du rätt nöjd med det? Sara Ja, det är jag, om man behöver lugnare takt så, det är ju inget fel med det Det är ju bra att man kan få hjälp om man behöver. Det skulle nog ha varit lite svårare för mig att lära mig om jag hade gått i vanlig klass kanske. Det är ganska högt tempo och så där.

34 Sara Pappa Sara Hon (föreståndaren) säger liksom att Jag ser inget fel på dig och så, Du är ju som alla andra. Det känns bra när hon tycker så. Jag tycker ju själv att vad är det för fel på mig liksom? Men det är inget fel på dig. Nej, exakt. Det är ingen som kan tro att jag har gått i någon särskola. En del ser ju lite speciella ut, i ansiktet kanske sådär.

35 Radikalt vanliggörande Avstånd från det som associerar med särskilda rättigheter och särskild omsorg. Omsorgsrelaterat vanliggörande Vanliga aktiviteter men i en särskild omsorgstillvaro. Få kontakter med personer utan funktionshinder. Framtidsinriktat vanliggörande Den särskilda organiseringen är tillfällig men också nödvändig för att kunna få tillgång till de gemensamma arenorna. Det var i den specifika skolkontexten som ovanligheten hörde hemma. (jmf den segregerande integreringen)

36 Några slutsatser RESULTAT Eleverna ser sin tillhörighet till särskolan som både en möjlighet och en begränsning i sina delaktighetssträvanden. Eleverna hanterade sin tillhörighet till särskolan på olika sätt, genom olika typer av vanliggörande. Eleverna bortser inte från att de har individuella svårigheter men kategoriserar inte sig själva som utvecklingsstörda Elevernas resonerande kring särskolan är inte lika svartvita som andras beskrivningar

37 Eleverna har ett relativt synsätt på sin administrativa tillhörighet till särskolan Tillfällig Sedd i relation till vilket stöd de kunde få i grundskolan Sällan en självklar lösning på sina individuella svårigheter Förstod dem i relation till de krav som ställdes De var föränderliga, man kunde utvecklas

38 Stora likheter med officiella synsätt och lagstiftning Den officiella relativa definitionen av utvecklingsstörning Strävan mot en skola för alla och att all segregerad undervisning skall vara tillfällig Dock inte alltid med en rådande praktik där det ofta finns konkurrerande mål

39 Kristina Szönyi

intra OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE NR 1. 2006

intra OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE NR 1. 2006 intra OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE NR 1. 2006 NR 1. 2006 INTRA 1 06 1 Det hänger på personalen 80 procent av dem som får insatser enligt LSS har en utvecklingsstörning.

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Dubbelt utsatt. Berättelser om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Dubbelt utsatt. Berättelser om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Dubbelt utsatt Berättelser om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Kvinnor berättar om sina liv Det här är en lättläst version av boken Dubbelt Utsatt. Den handlar om kvinnor med funktionsnedsättning

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

Barns upplevelser av instabil samhällsvård

Barns upplevelser av instabil samhällsvård Barns upplevelser av instabil samhällsvård En studie baserad på intervjuer med 12 barn i åldern 8-18 år. Om barns upplevelser av instabil samhällsvård och deras relationer till föräldrar, vårdgivare och

Läs mer

Barn och unga med funktionsnedsättning En beskrivning av deras vardag

Barn och unga med funktionsnedsättning En beskrivning av deras vardag Barn och unga med funktionsnedsättning En beskrivning av deras vardag En kvalitativ undersökning genomförd med hjälp av djupintervjuer med barn och deras vårdnadshavare 1 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011 1 (1) Underlagsrapport till Tio år med aktivitetsersättning en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga 1 Augur

Läs mer

Barn i familjer med knapp ekonomi. 2011-01-20 Anne Harju 1

Barn i familjer med knapp ekonomi. 2011-01-20 Anne Harju 1 Barn i familjer med knapp ekonomi 2011-01-20 Anne Harju 1 Dagens upplägg Allmänt om barnfattigdom Barnperspektiv Barns erfarenheter, upplevelser och strategier 2011-01-20 Anne Harju 2 Barnfattigdom Samhällelig

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

När personal i psykiatrin är till hjälp

När personal i psykiatrin är till hjälp När personal i psykiatrin är till hjälp Ur patientperspektivet Brukarinflytande-samordnare och Forsknings- och Utvecklingsenheten Psykiatri Södra Stockholm STOCKHOLM LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE Innehåll Inledning

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

BO_2002_utanbilder 02-03-20 14.35 Sida 3. Många syns inte men finns ändå

BO_2002_utanbilder 02-03-20 14.35 Sida 3. Många syns inte men finns ändå BO_2002_utanbilder 02-03-20 14.35 Sida 3 Många syns inte men finns ändå B O :S RAPPORT TILL REGERINGEN 2002 BO_2002_utanbilder 02-03-20 14.35 Sida 4 BO_2002_utanbilder 02-03-20 14.35 Sida 5 Innehåll F

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Mitt framtida boende

Mitt framtida boende FoU-Södertörns Skriftserie nr 103/11 Mitt framtida boende - tankar och funderingar från ungdomar med funktionsnedsättning. Charlotte Fagerstedt Förord Den här rapporten tar sin utgångspunkt i ungdomars

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Hur ser hjälpen ut när det gäller föräldrar med en lindrig utvecklingsstörning?

Hur ser hjälpen ut när det gäller föräldrar med en lindrig utvecklingsstörning? 1 Hur ser hjälpen ut när det gäller föräldrar med en lindrig utvecklingsstörning? Lisbeth Pipping C-uppsats vid institutionen för psykologi; Göteborgs universitet, 2001 2 Hur ser hjälpen ut när det gäller

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

En diskussion om den funktionshindrades svårigheter att begära assistans med hushållsnära tjänster Problem och möjligheter med personlig assistans

En diskussion om den funktionshindrades svårigheter att begära assistans med hushållsnära tjänster Problem och möjligheter med personlig assistans Heléna Karnström Ersta Sköndal Högskola Nätverk och familjearbete/terapi Påbyggnadsutbildning i systemisk psykoterapi 2008-2010 Handledare: Ulf Hammare Examinator: Ulf Hammare En diskussion om den funktionshindrades

Läs mer

#välkommen till verkligheten

#välkommen till verkligheten Barn och unga om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan Barnombudsmannen 2015 Välkommen till verkligheten är ett fördjupningsarbete som Barnombudsmannen har gjort under åren 2012 2014.

Läs mer

En attitydundersökning av synen på specialpedagogik. gällande Karlshamns kommun

En attitydundersökning av synen på specialpedagogik. gällande Karlshamns kommun Malmö Högskola Lärarutbildningen Specialpedagogiska programmet Höstterminen 2001 En attitydundersökning av synen på specialpedagogik inom förskolan gällande Karlshamns kommun Thomas Bonnedal Malmö Högskola

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 10 ORSAKER TILL AVHOPP 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden Temagruppen

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING

LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING Innehåll LÖSNINGSFOKUSERAT SYNSÄTT... 2 LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING - GRUNDTANKAR OCH INNEHÅLL -... 4 HUR SER MAN PÅ HANDLEDNING INOM DEN LÖSNINGSFOKUSERADE MODELLEN?... 4 VAD

Läs mer