JUBILEUMS- SKRIFT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JUBILEUMS- SKRIFT 2004-2014. www.caprin.net"

Transkript

1 JUBILEUMS- SKRIFT

2 Ordförande har ordet Föreningen har sedan maj månad 2004 ökat sitt medlemstal från 14 till ca 300. Det var Gert-Ove Abrahamsson, Hans Zetterling och Sten-Olof Nilvall som var initiativtagare. De tre är ansvariga för att vi fick den förening vi har idag. De stred med Göteborgarna, som bildat sin förening tio år tidigare, om att bilda en egen del av Prostatacancerförbundet i Halland. Hur föreningen utvecklats under åren framgår av det kommande innehållet i denna skrift. Eftersom årets vårutflykt gick till Wanås, Bäckaskog och Hillesgården blev det mycket prat om Stjärnorna på Slottet. Detta gör mig tillåten att ägna resten av artikeln åt stjärnkikaren och titta in i denna och önska en utveckling i framtiden för vår förening. Jag har erfarenheter av två olika behandlingar av cancer. Dels av en medicinsk behandling och dels en kirurgisk. Patientens (min) upplevelse är att som medicinsk patient får jag/anhörig mer uppmärksamhet rent informativt än den som är kirurgisk patient. Först på agendan sätter jag föreningens informationsuppgift både till vården och till blivande patienter/anhöriga. Vi har listat våra vårdcentraler inom regionen och tilldelat varje styrelsemedlem cirka fyra stycken att besöka när vi vill annonsera lite snabbt. Vårt mål när det gäller medlemsutveckling bör vi hålla högt medlemmar per år får inte ses som någon utopi utan ett reellt mål att sträva efter. Min förhoppning är att innehållet i vår jubileumsskrift skall sprida lite ytterligare kunskap om vår förening. (LAX). Medlemsutvecklingen ur verksamhetsberättelserna Årtal Medlemmar I skrivande stund är vi ca 300 medlemmar Prostatacancerförbundet har tagit fram ett kunskapspaket för nyblivna patienter. Detta skall vi införskaffa och sprida via våra fyra sjukhus i Halland. Till detta har någon påhittig förening hittat på att patienten skall få kunskapspaketet i en hemgångspåse med föreningens namn på. För att få tag i nyupptäckta fall så måste vi försöka komma så långt i våra strävanden att vi kommer åt de som konstateras som nya patienter i vården. I något fall är det god kontakt med kuratorerna som ger denna möjlighet. Stor möjlighet att träffa presumtiva medlemmar är att vi visar oss vid evenemang med många människor församlade på en plats. Vi kommer i sommar och höst att uppträda vid motortävlingarna i Falkenberg och göra en septemberaktivitet på Gekås i Ullared. Jubileumskommittén; HZ, SEC, LAX och GOA 035/

3 CaPriNs styrelse 2014 Ordinarie ledamöter: Lars Axelsson (LAX) Rolf B. Johansson (RBJ) Hans Zetterling (HZ) Sven-Erik Carlsson (SEC) Sten-Olof Nilvall (SON) Håkan Svensson (HS) Knut Lawesson (KL) Suppleanter: Björn Molin (BM) Morgan Bäck (MB) Robert Nordström (RN) Gert-Ove Abrahamsson (GOA) Valberedning: Kjell Swärd (Sammank.) (KS) Bertil Carlsson (BC) Lennart Abrahamsson (LA) Revisorer: Jan-Erik Bengtsson (Sammank.) (JEB) Stig Andersson (SA) Bruno Toftgård (suppleant) (BT) Ordförande Bonnagårdsvägen 31, HALMSTAD Vice ordförande Olsgränd 2, VARBERG Sekreterare Norra vägen 17, HALMSTAD Kassör Thulegatan 14A, VARBERG, Matrikelansvarig Broddesonsgatan 8, HALMSTAD Svedjevägen 8, VARBERG, Västra Järnvägsgatan 21, GETINGE Haverdalsvägen 12, HAVERDAL Hyvelgatan 9, VARBERG Blomstervägen 11, LÅNGÅS Västra järnvägsgatan 29, GETINGE Hvitfeltsgatan 22, HALMSTAD Bandholtzgatan 37 B, VARBERG Vattugatan 2A lgh1202, HALMSTAD Abild Lid 102, FALKENBERG Tynavägen 16B, HALMSTAD Prostens väg 7, HALMSTAD CaPriNs interimsstyrelse Gert-Ove Abrahamsson, ordförande Hans Zetterling, vice ordförande Örjan Ekström, kassör Sten-Olof Nilvall, sekreterare. Johan Nordenfelt Vid det första årsmötet 2005 invaldes förutom ovanstående ledamöter även Lars Lundgren och Magnus Heige till styrelsesuppleanter. Föreningens ordförande under åren har varit Gert-Ove Abrahamsson, , Hans Zetterling, , Björn Siöström, 2009, Rolf Johansson, och Lars Axelsson, Styrelsen ; HS, HZ, BM, KL, RBJ, GOA, SEC, MB, SON, RN och LAX Styrelsemedlemmarna Johan Nordenfelt och Bernt Kjell har under sin mandatperiod avlidit. Föreningen har i skrivande stund ca 300 medlemmar. Senaste årsmötet hölls i Varberg, mars månad. Regionhandikapprådet 3

4 CaPriN-historia Ofta är det tillfälligheter som gör att saker sker, och i detta fall handlade det om frågan om jag hade kollat mitt PSA ställd till mig, av en läkare jag träffade på Älvsjömässan i september Dessvärre kände jag inte till vad PSA provet innebar vid denna tidpunkt, men efter flera PSA provtagningar med förhöjda värden under 2003, och år av efterföljande behandlingar, kan slutsatsen dras, att det sannolikt är så att jag kan tacka läkaren för att jag är med idag, detta har jag lärt mig, från de föredragshållare som CaPriN haft under åren Eftersom jag betraktade mig som en någorlunda medveten person och dessutom jobbade med sjukhusprodukter på den tiden, upplevde jag att det kanske var många fler än mig som inte kände till PSA-provet som indikator för en eventuell Prostatacancer. Ovanstående i kombination med övriga frågor som dök upp, samt allmän vetgirighet om min Prostatacancersjukdom, gjorde att jag började sondera möjligheten till att starta en förening i Halland redan på vårdavdelningen, efter min operation, (radikal prostatektomi) då det inte fanns någon patientförening i länet tidigare. Blev dessutom påhejad av vissa i personalen, på min vårdavdelning, vilka jag råkade vara bekant med via mitt dåvarande engagemang som manlig kontaktperson för Bröstcancerföreningen Johanna i Halland, dessutom råkade det vara så att Hans Zetterling fanns på samma avdelning, av samma skäl som mig, och vi har ju allt sedan dess, på olika sätt varit engagerade i att sprida information om Prostatacancer. Allt ovan resulterade i en artikel i Hallandsposten där en person, opererad samma vecka som mig, samt undertecknad, fick möjlighet att presentera vår idè, och få ut budskapet om ett första möte, i syfte att starta vår Prostatacancerförening. (GOA) Föreningens bildande Föreningen bildades den 25 maj 2004 på att möte i HSO-lokalen, Nässjögatan 10 i Halmstad. I interimsstyrelsen invaldes Gert-Ove Abrahamsson (initiativtagare), Sten-Olof Nilvall, Hans Zetterling, Örjan Ekström och Johan Nordenfelt. Ca 14 personer var närvarande. Några, som drabbats tidigare, var redan medlemmar i ProLiv Väst i Göteborg och ansåg att ytterligare en förening var meningslös; vi borde istället bli medlemmar i den senare och eventuellt utgöra en sidogrupp. Det har sedermera visat sig att detta inte hade varit någon bra lösning eftersom ProLiv Väst hade över medlemmar och länge diskuterat att dela upp sig. På mötet gjordes ingen stor sak av detta; vi ville inte konkurrera utan det stod var och en fritt att välja den patientförening som passade bäst. Många har numera medlemskap i bägge föreningarna. HSO-lokalen i Halmstad Namnfrågan diskuterades på mötet. Gert-Ove Abrahamsson föreslog CaPriN (obs versalerna) vilket står för Cancer Prostata i N-län (N är Hallands länsbokstav). I början var det många som inte förstod innebörden i namnet. Många patientföreningar har som bekant ordet Pro i namnet, vilket alltså inte ska kopplas samman med PRO (Pensionärernas Riks Organisation, även om kanske majoriteten av medlemmarna är pensionärer). Hans Zetterling kom med ett motförslag som förkastades nämligen Capun, vilket betyder kastrerad tupp! Det har numera visat sig att ordet caprin finns i svenska språket; det är namnet på en svensk getost. (HZ) 4 Kaffepaus årsmöte 2012 Julmarknadsresa till Goslar

5 Patienträttigheter På 1970-talet uppkom en debatt om hur sjukvården fungerade i ett patient- eller vårdtagarperspektiv. Inspirerade av böcker som Tora Dahls När jag var sjuk och Arne Lindgrens Svart dagbok beskrevs vården som alltför teknisk och inhuman. Långa väntetider, obegriplig information och bristande förståelse för olika patienters olika behov lyftes fram i debatten. Många vittnade om hur de inför mötet med sjukvården känt sig utlämnade och stressade. Mot denna bakgrund restes krav på patienträttigheter och patientdemokrati. Förslag väcktes om en patienträttighetslag. Tanken på patientföreningar fick förnyad aktualitet. De tidiga patient- och handikappföreningarna var främst inriktade på social verksamhet och välgörenhet och att samla in bidrag till stöd för drabbade. Hit hör De Blindas Förening (Hoppet), startad redan på 1880-talet, och Hörselfrämjandet (ursprungligen De Dövas Väl). På och 80-talet tillkom många nya patientorganisationer och de äldre ändrade inriktning, t ex till Synskadades Riksförbund och Hörselskadades Riksförbund. Nu blev patientens ställning och rättigheter i vården en viktig uppgift och föreningarna började resa krav på bättre behandling av sina medlemmar. Gradvis ökade samhällets förståelse för patientorganisationernas betydelse och bidrag började ges till den löpande verksamheten. Ett intressant exempel är Riksförbundet mag- och tarmsjukdom RMT, som tog sin början i Göteborg på talet då några personer drabbade av Crohns sjukdom eller ulcerös colit tillsammans med docent Gerhard Dotevall startade en lokal förening. Föreningen kom att successivt utvidgas till att omfatta alla med kroniska mag- och tarmbesvär och fick efterföljare i flera län var tiden mogen för att bilda ett riksförbund med idag 6000 medlemmar. Också inom vården har man fått upp ögonen för värdet av organiserade kontakter med vårdtagare och patientintressen. I Göteborg fick organisationerna en samlingspunkt i Dalheimers Hus, inriktat på alla former av funktionsnedsättningar. Även media uppmärksammar idag patientorganisationerna på ett bättre sätt än tidigare - om än med stora kunskapsluckor för vissa patientkategorier. Bröstcancer och numera också prostatacancer har dock fått markant ökad uppmärksamhet i media, bl a tack vare respektive patientorganisation, Bröstcancerförbundet BCF och Prostatacancerförbundet PCF. Det gäller också på länsnivå, där CaPriN under sina tio år bidragit till att öka uppmärksamheten kring prostatacancer. (BM) Nu ska prostatacancervården i Sverige bli mer jämlik! Regionala och åldersrelaterade skillnader i prostatacancervården ska bort. Fler män med högriskcancer ska behandlas medan män med lågriskcancer ska behandlas i mindre utsträckning. Det framgår av det första nationella vårdprogrammet för prostatacancer. Regionala cancercentrum i samverkan publicerar idag det allra första svenska nationella vårdprogrammet för prostatacancer. Innehållet följer Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för prostatacancervården, som också släpps idag, och innebär ett stort steg framåt mot en mer jämlik prostatacancersjukvård i landet. Ett av syftena med det nationella vårdprogrammet är att minska de regionala och åldersrelaterade skillnaderna i prostatacancervården. Fler män med högriskcancer ska opereras eller strålbehandlas. Män med lågriskcancer ska behandlas i mindre utsträckning än idag. Män med mycket låg risk ska inte behandlas alls, utan enbart följas upp. Det framgår av det första nationella vårdprogrammet för prostatacancer som publiceras idag. Bland de viktigaste budskapen i det nya vårdprogrammet är att män med en liten, beskedlig prostatacancer inte ska opereras eller strålbehandlas, utan bara följas upp. Många av dem behandlas idag helt i onödan. Samtidigt ska vi mer aktivt behandla äldre män med allvarlig prostatacancer. I dag erbjuds knappt hälften av männen mellan 70 och 80 med högriskcancer operation eller strålbehandling. Det säger Ola Bratt, överläkare i urologi vid Helsingborgs lasarett och ordförande i nationella vårdprogramgruppen. Avråder från allmän screening Socialstyrelsen har tidigare i år avrått från allmän screening för prostatacancer med blodprovet PSA. I vårdprogram och riktlinjer rekommenderas därför istället utvärdering av systematisk information om PSA-testets fördelar och nackdelar till män mellan 50 och 70 år, kopplad till organiserad testning för de män som önskar testning. PSA-testning av de med låga PSA-värden kan göras mer sällan än i dag, och först efter ordentlig information om testets för- och nackdelar. Idag testas många män onödigt ofta. Övriga viktiga delar i vårdprogrammet Gränser för blodprovet PSA: För närvarande gäller olika gränser i olika delar av Sverige för vilka PSA-värden som ska utredas vidare. Nu anger vårdprogrammet nationella, åldersberoende gränser. Fortstättning nästa sida 5

6 Krav på behandlande enheter: Det nationella vårdprogrammet anger krav för sjukhus som utreder och behandlar prostatacancer, bland annat hur många operationer som minst ska utföras per år. Enheten måste också kunna erbjuda alla patienter en kontaktsjuksköterska och delta i multidisciplinära konferenser. Nya läkemedel för spridd prostatacancer kommer att kräva ökade resurser. En särskild version av vårdprogrammet har tagits fram för primärvårdens allmänläkare. Publicerad Ola Bratt Ordförande Nationella Vårdprogrammet för Prostatacancer Prostatacancer utveckling under 10 år Under föreningens 10-åriga liv har det hänt otroligt mycket inom sjukdomens sfär och vårdsektorn, vilket naturligtvis haft många positiva effekter för de män som drabbats. För 10 år sedan visste få män vad prostatacancer var för sjukdom och än mindre att man kunde testa sig genom ett PSA-prov och hur sjukdomen skulle/kunde behandlas. Vi vill även påstå att inom den allmänna vården var medvetenheten förhållandevis låg utanför urologin/onkologin. Idag har kunskapen och medvetandet om sjukdomen ökat markant, inte minst genom Prostatacancerförbundet och föreningarna. Man har till och med kommit så långt idag att man diskuterar biverkningar och rehabilitering efter behandling, vilket var sällsynt förr. Faktum kvarstår dock att prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen i Sverige med ca nya diagnostiserade män per år samt knappt 2500 dödsfall per år. CaPriN var den 17:e patientföreningen inom Riksorganisationen för prostatacancer (ROP) med tidskriften ROP Nytt. Ordförande var Lars-Olof Strandberg. ROP bildades 1999 av de tre patientföreningarna i Göteborg (1993), Stockholm (1993) och Kristianstad (1997). År 2006 ändrades namnet till Prostatacancerförbundet med medlemstidningen Prostata Nytt och idag ingår 26 föreningar. År 2004 gällde som behandling operation (radikal prostatektomi) alternativt strålbehandling. Man hade för de mindre aggressiva cancrarna börjat praktisera inre strålbehandling genom inplantering av små radioaktiva partiklar (så kallad Brachyterapi) på sjukhuset i Jönköping. En fortfarande vanlig och gammalmodig metod som praktiserades i vissa landsting var medicinsk kastrering. Både den radikala prostatektomin och strålbehandlingen har förfinats genom åren, den förra genom så kallad nervsparande teknik (om det var möjligt), vilket minskade riskerna för inkontinens och potensproblem. Under senare år utförs på många sjukhus, ca 15 stycken, nu operationerna med så kallad robotassisterad laproskopi (Robotoperation). Det är inte ännu vederlagt att denna teknik ger ett bättre resultat men patienten får en kortare vårdtid. Utvecklingen av mediciner går mycket snabbt. Numera finns det mellan 5-10 olika typer att tillgå när antiandrogenen bicalutamid och hormonpreparaten inte längre bromsar cancern, då ett så kallat kastrationsresistent tillstånd har uppkommit. Dessa nya preparat, varav några är av typen cellgifter (Taxotere), är emellertid mycket dyra, uppåt kronor/månad och har först under 2013 under särskilda betingelser accepterats av alla Landsting. Bland övriga nya preparat kan även nämnas Jevtana, Zytiga, Xtandi (även kallad supercasodex) och Xofigo. Nya behandlingsprinciper har börjat att prövas med antikroppar som gett lovande resultat. Sedan några år tillbaka har sex Regionala Cancer Centra bildats för att om möjligt styra upp cancervården och få en mer inom landet jämställt omhändertagande av patienterna. En ledstjärna är patientmedverkan. Halland är delat mellan två centra nämligen RCC Syd, Halmstad, Hylte, Laholm och RCC Väst Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. (HZ) Måste sju män dö i Prostatacancer varje dag? Har Du kollat ditt PSA? 6 Tel Fax Ekebergsvägen 35 Getinge (Vid Statoil)

7 Regionhandikapprådet, RHR Alla patientföreningar inom Region Halland, i nuläget 47 st, har rätt att välja en deltagare till det som heter Referensgruppen för Regionhandikapprådet. Alla deltagare kan sedan föreslå att vissa ärenden, efter mötesbeslut, kan föras vidare till Regionhandikapprådet (RHR) De frågor som man tar upp rör således någon eller flera av föreningarnas medlemmar och deras behov eller önskemål. Varje år arrangeras ett antal utbildningar och informationsmöten av organisationerna, med bistånd av Regionens handikappförvaltning med handikappkonsulent Yvonne Emanuelsson som samordnare, allt för att bredda kunskapen om varandras frågeställningar. Såväl referensgrupp som råd sammanträder 2 gånger, på vår och höst. Dessa av Referensgruppen föreslagna frågorna tas sedan upp i Regionhandikapprådet vilket består av såväl regionpolitiker, som 7 valda representanter, för de 47 organisationerna. Detta innebär att deltagare i rådet, representerar alla de organisationer vilka är representerade i Referensgruppen. Till rådet är även kopplat representanter för Länsstyrelse, Arbetsförmedling, Försäkringskassa samt Specialpedagogiska skolmyndigheten vilka deltar med informationer och yttrande etc. Vidare finns ett arbetsutskott bestående av både politiker och representanter för organisationerna, totalt 6 personer, vilket handlägger och bereder de frågor som skall tas upp, utöver tillgänglighetsgrupp och arbetsgrupp för strategifrågor. Denna uppbyggnad av RHR gör att frågorna lättare når fram till beslutsfattarna, och att handikapporganisationerna, i viss mån är remissinstans före beslut, i den nämnd i Regionen där frågan hör hemma. CaPriN började redan år 2006, som deltagare i det dåvarande Brukarrådet, vilket senare omvandlades till Länshandikapprådets referensgrupp, vilket efter Regionbildningen i Halland blev RHR. CaPriN har under ett antal år varit representant i själva rådet, och då som företrädare för alla de 47 organisationerna, varav 5 cancerrelaterade. Från 2013 är vår nuvarande ordförande Lars Axelsson, representant i Referensgruppen för RHR. Stöd CaPriN Patientföreningen mot prostatacancer i Halland Bankgiro Det kompletta VVS-företaget Regionala Cancer Centra, RCC Med utgångspunkt från Promemorian från Socialdepartementet av den , har det bildats sex Region Cancer Centra i landet, och Hallands Region är berörd av två, dels RCC Väst, och dels RCC Syd. Dessa RCC gick från projekt, till en fast organisation från och med utgången av 2012.Inom RCC framtida organisation skall Sjukvården och Cancerföreningarna samarbeta för att handlägga, styra och förbättra Cancervården i landet framöver. RCC Syd CaPriN har, som representant för de Halländska Cancerföreningarna, deltagit i olika möten med olika teman, inom RCC Syd. Redan i juli 2005 deltog Hans Zetterling och Gert-Ove Abrahamsson i en träff i Lund för samordning av Cancerprofilerade patientföreningar och därefter i en sammankomst i Falkenberg i juli 2006 med presentation av de första Nationella Riktlinjerna för behandling av Bröstcancer, Tjocktarmscancer samt Prostatacancer. Detta var sannolikt första gången som man hade en direktkontakt mellan politiker, läkare samt patienter, där alla hade möjlighet att yttra sig. Under våren 2011 deltog Gert-Ove i flera möten inom det som skulle bli RCC Syd (Skåne, Blekinge, Kronoberg, Halland), som representant för de sydhalländska cancerpatienterna. Utbildning och information gavs senare vid flera utbildningstillfällen till representanter för de Halländska Cancerföreningarna och vid de senaste patientföreträdarutbildningarna blev bl.a Lars Axelsson vår förste Diplomerade patientföreträdare inom RCC syd. RCC Väst Parallellt med detta inom Region syd, så har Sven-Erik Carlsson samt Rolf B. Johansson deltagit i motsvarande möten som gällde för RCC Väst i Göteborg. Lokala Cancerstrategiska enheten Samtidigt har Gert-Ove (för södra Halland) lokalt inom Region Halland, deltagit i löpande möten alt. utbildningstillfällen med den lokala Strategiska cancerenheten inom Region Halland under tiden fram till hösten 2012, under ledning av RCC ansvarig inom Region Halland Bengt Sallerfors. Gert-Ove Abrahamsson har varit patientrepresentant från CaPriN, och tillsammans med representanter från de övriga i Regionen verkande Cancerföreningarna bildat ett Patient och Närstående råd. I gruppen har även Håkan Svensson samtidigt deltagit (för norra Halland) som vår representant inom denna grupp. Under senhösten 2012 har Hans Zetterling gått in parallellt som ersättare, för att uppnå kontinuitet. Nuvarande ledningsgrupp för den lokala Strategiska cancerenheten är: Ulf Strömberg, Cecilia Littorin och Iréne Eriksson. Lars Axelsson från CaPriN är sedan maj 2014 ledamot av detta råd. (GOA) 7

8 CaPriN aktiviteter för medlemmar och allmänhet maj Husknuten Föreningen bildades. 14 betalande medlemmar närvarande. 23 sept. Halmstads sjukhus Björn Ekström samt Gunnela Byström Urologen i Halmstad 18 oktober Halmstad Högskola Ola Bratt Lund samt Länssjukv. nämnd. ordf. B. Eliasson mars Varbergs sjukhus Jonas Hugosson Prostatacancer den vanligaste canc. sjukd. 12 april Cafe Österskans Per Flodgren Strålning vid Prostatacancer 12 maj Halmstads sjukhus Mariette Jakbosson / Ann Håkansson / L-O Strandberg ROP Årsmötet oktober F-Hus Falkenberg Mariette Jakobsson / Ann Håkansson sexbekymmer 17 nov. Varbergs sjukhus Jan Hammarsten / Lars-Göran Pärletun Kostens betydelse mars Varbergs sjukhus Jan-Erik Damber Dagens o Morgondagens behandlingsmet. 29 mars Cafe Österskans Jan Hammarsten / Lars-Göran Pärletun Kostens betydelse 26 april Cafe Österskans Mimmi Ekestubbe / Calle Karlsson ämne se sid 11 Årsmötet nov. Cafe Österskans Jan-Erik Damber Dagens o Morgondagens behandlingsmet. 23 nov. Varbergs sjukhus Lars-Göran Ahlgren Tidig upptäckt, Nutid/Framtid april Cafe Österskans Ralph Peeker Komplikationer vid behandling Årsmötet sept. Cafe Österskans Kjell-Olof Feldt I cancerns skugga, M.Madsén Urologi Halland 7 nov. Varbergs sjukhus Ralph Peeker Komplikationer vid behandling febr. Kungsbacka Bengt Johansson Bröst- och prostatacancer likheter olikheter 5 mars Cafe Österskans Ola Bratt Robotassisterad Prostatektomi 1 april F-hus Varberg Lars Grenabo Urologins framtid 9 april Husknuten Mikael Madsen / Björn Ekström Robotar Årsmötet maj Medlemsresa till Köpenhamn 7 juni Anderstorp Skandinavien Raceway Affärsrace Magnus Heige juli Falkenberg Falkenbergs Motorbana Västkustloppet 15 sept. Cafe Österskans Marschalltändning samt att kören Nova Cantica underhöll 7 oktober F-hus Varberg Ola Bratt Robotass. Prostatektomi. Mikael Sylmè urologi Vbg. 18 nov. Cafe Österskans Lars Grenabo Urologins framtid mars Husknuten Årsmötet maj F-hus Varberg Mikael Sylmè / Patrik Andius Urologen i Norra Halland maj Anderstorp Skandinavien Raceway Affärsrace Magnus Heige 9-11 juli Falkenberg Falkenbergs Motorbana Västkustloppet 15 sept. Cafe Österskans Marschalltändning & Teambildning Bengan Johansson okt. F-hus Varberg 5 personer från Landstinget informerade mars Cafe Österskans M.Wirén Cancer från kirurgens perspektiv Årsmötet maj Medlemsresa till Österlen Vårprimörer 22 sept F-hus Varberg Mikael Wirèn / Christer Eklund ämne se sid 13 7 okt. Cafe Strandgatan Marschalltändning samarb. Bcf.Johanna/ Bengt Johansson 30 okt. Varberg Kultur Dag & Natt bl.a Marschalltändning 10 nov. Kungsbacka Hotell Halland Patrik Andius Vikten av testosteron dec. Julmarknadsresa till Lübeck för medlemmar 8

9 jan Sparb. Hall Varberg Seniormässan Varberg 24 febr. Varbergs Teater Anders Widmark Nya behandlingsmetoder 22 mars F-hus Falkenberg Olle Nordahl, underhöll med anekdoter Årsmötet maj Cafe Strandgatan Kerstin Åslund När Cancern blir tuff 25 maj Medlemsresa Gårdarna runt Sjön 19 sept. Halmstad Halmstadstravet med Blå loppet 5 okt. Cafe Strandgatan Patrik Göransson Cancerrehabilitering (samarb. Johanna) 30 oktober Varberg Kultur Dag o Natt Marschalltändning 22 nov. F-hus Varberg Elisabeth Skeppner Den Psykosociala situtionen nov. Julresa för medlemmarna till Celle och Goslar febr. Sparb. Hall Varberg Seniormässan 20 mars F-Hus Varberg Peter Börjesson Varbergs historia Årsmötet april Halmstad Teater Elisabeth Skeppner Den Psykosociala situtionen. 24 april F-Hus Varberg Medlemsmöte med Urologin Varbergs Sjukhus 5 maj Falkhallen Falkenberg B. Sallerfors m.fl. Framtidens cancervård 30 maj Glasbruksresa för medlemmar 24 sept Halmstad Halmstadstravet med Blå loppet 27 sept. Cafe Strandgatan Läkare och Kontaktsköterskor från Urologen i Halmstad 17 oktober F-Hus Varberg Kikki Klaeson Upplev. efter beh. av bröst- och prostatacancer 27 oktober Varberg Kultur Dag o Natt Marschalltändning febr. Sparb. Hall Varberg Seniormässan Varberg 5 mars Cafe Strandgatan Kikki Klaeson Upplev. efter beh. av bröst- och prostatacancer 21 mars Cafe Strandgatan Björn Molin Nu vill vi berätta Årsmötet april F-Hus Varberg Kerstin Åslund När Cancern blir tuff 18 maj Medlemsresa till bl.a Nålhotten, Bohuslän juli Falkenberg Falkenbergs Motorbana Västkustloppet 9 sept Halmstad Halmstadstravet med Blå loppet 28 sept Medlemsresa till Äppelmarknaden i Kivik 13 nov. Cafe Strandgatan Jan-Erik Damber Nya riktlinjer för beh.av Prostatacancer febr Sparb. Hall Varberg Seniormässan Varberg 18 mars F-Hus Varberg Underhållning Viktoria Rockers Årsmöte april F-Hus Varberg Gunnar Steineck Rätten till vård mot biverkningar 8 maj Halmstad Teater René Blom Fr. screen. -Zytiga /Tomas Seidal Patolog. roll 23 maj Medlemsresa till Skånska slott juli Falkenberg Falkenbergs Motorbana Västkustloppet Tidningartiklar: 2006 juni Aftonbladet artikel: Gert-Ove & Anita Abrahamsson 2007 april Allers artikel: Gunn & Hans Zetterling 2008 Nr 2 M-Magasin: Gunn & Hans Zetterling SvD: Gunn & Hans Zetterling Aftonbladet: Gunn & Hans Zetterling 2013 Nr 40 Hemmets Veckotidning: Gunn & Hans Zetterling Varberg Fröllinge Fröllinge Bilverkstad Bilverkstad AB AB Fröllinge Bilverkstad AB Tel Tel Mobil Mobil. Tel Mobil Göteborgsvägen 743, Getinge Göteborgsvägen 743, Getinge Göteborgsvägen 743, Getinge 9

10 Jubileum Händelser under 10 år resumé över åren av HZ och SEC 2004 Föreningen bildades den 25 maj 2004 på ett möte i HSO-lokalen, Nässjögatan 10 i Halmstad. Under bara det första verksamhetsåret sammanträdde styrelsen i rummet Nissan på Länsstyrelsen (där HZ arbetade). Under detta år hann vi med två möten för medlemmar och allmänheten. Det första var i ett samlingsrum på Halmstad Sjukhus med urologen Björn Ekström och sjuksköterskan Gunnela Byström. Det andra var ett seminarium med den välkände urologen Ola Bratt, då verksam i Lund. Vi hyrde en lokal i Högskolan som rymmer max. 75 personer. Någon förtäring fanns inte att tillgå utan några av styrelsens fruar bakade och kokade kaffe. Istället för 75 åhörare kom det 140, vilket var positivt i sig men det fanns inga sittplatser till alla. Stolar och bänkar samlades in från hela byggnaden och när dessa utnyttjats till fullo fick folk sitta i trapporna. Kaffet och de hembakta bullarna gick åt alltför fort tyckte vi. Ola Bratt är ju som alla vet en mycket kunnig urolog men också en skicklig och underhållande föredragshållare. På en fråga om hur länge man skulle gå på en viss medicin rekommenderade Ola att man inte skulle gå på den; då får man bara ont i fötterna. Ola tyckte vidare att om Gud skapar en variant 2 av oss människor ska Föreläsning av Ola Bratt i oktober Gud placera prostatan nere i pungen för operatörens och åtkomlighetens skull Detta år gjorde vi en rivstart med två föredrag på våren och två på hösten. Styrelsen hade genom sin egen sjukdom lärt känna flera läkare och andra personer i branschen. Vi startade på våren med ett föredrag i Varberg med Jonas Hugosson från Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg. På den tiden höll vi till i Sjukhusets föreläsningssal. Onkolog Per Flodgren i Lund föreläste i Halmstad om Strålning vid Prostatacancer. Per har numera gått i pension. På hösten inledde vi med ett föredrag i Den som skapade prostatan borde få bakläxa, det är ingen klyftig konstruktion, sa professor Jonas Hugosson när han föreläste på sjukhuset i Varberg. Folkets Hus i Falkenberg av Mariette Jakobsson och Ann Håkansson, tidigare kurator på Halmstad Sjukhus, som talade om sexbekymmer. De demonstrerade och skickade runt ett antal surrande apparater till allas munterhet. Tyvärr kom det bara ett litet antal åhörare trots att många finklädda, äldre herrar steg in genom entrén till Folkets Hus. Det visade sig att Falkenbergs Sparbank hade en jubileumsmiddag på samma tid och plats. Det sista föredraget för detta verksamhetsår var åter i föreläsningssalen i Varbergs Sjukhus med Jan Hammarsten och Lars-Göran Pärletun som talade om kostens betydelse för cancer. Årsmötet hölls i en samlingsal på Halmstad Sjukhus där en ordinarie styrelse valdes. Som gäst på mötet närvarade Lars-Olof Strandberg, Riksorganisationen för Prostatacancer, som hälsade vår förening välkommen till ROP. Mannen i mitten; Lars-Olof Strandberg Boken Ditt PSA är för högt Lars-Göran Pärletun

11 2006 Detta verksamhetsår hade vi också två seminarier på våren och hösten. Professor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Sjukhuset, talade om Dagens och morgondagens behandlingsmetoder i Varberg på Sjukhuset. Det andra vårmötet på Café Österskans var en repris från Varberg med Jan Hammarsten och Lars-Göran Pärletun, som behandlade kostens betydelse för cancer. Höstprogrammet inleddes på Café Österskans med Jan- Erik Damber. I Varberg föreläste Lars-Göran Ahlgren om Tidig upptäckt, Nutid/Framtid. Årsmötet hölls i Café Österskans, som efter ägarbyte numera heter Café Strandgatan 20. Styrelsen har därefter försökt lägga samtliga föreningsmöten i denna lokal beroende på trevligt bemötande, lokalens centrala lokalisering mitt i Halmstad m.m. Lokalen har numera alla nödvändiga audiovisuella hjälpmedel med duktig support så styrelsen slipper släpa med egna. Numera har alla föredragshållare sitt föredrag lagrat på ett fickminne. På detta årsmöte var Mimmi Ekestubbe och Calle Karlsson särskilt inbjudna. Mimmi Ekestubbe, sjuksköterska, redovisade sin magisteruppsats Mäns beskrivning av upplevda kritiska händelser i vården i samband med prostatacancer. Kvällen avslutades med att Calle Karlsson från Leijet (Träslövsläge) underhöll oss både med sin skarpa tunga och rappa fingrar på gitarren. Café Österskans 2007 Som föreläsare på Café Österskans inledde förre finansministern Kjell-Olof Feldt höstens seminarier. Kjell var den som gav prostatacancern ett ansikte genom sin kända bok som utkom hösten 2003, I cancerns skugga. Ett år av förtvivlan och hopp. Verksamhetschef Mikael Madsén berättade om den framtida utvecklingen av urologin i Halland. Kjell-Olof Feldt Årsmötet hölls på Café Österskans. Verksamhetschef Mikael Madsén berättade om den framtida utvecklingen av urologin i Halland. Därefter intog ett 70-tal åhörare platserna för att lyssna till kvällens föreläsare Ralph Peeker, RP, docent och överläkare från Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, som talade om impotens och erektionsproblem. RP tjänstgör på enheten för urologi på Sahlgrenska, där han bl.a. har till uppgift att hantera de problem som patienter kan drabbas av i samband med behandling av prostatacancer. Föreläsningen handlade därför till stora delar om de behandlingskomplikationer som kan uppstå vid prostatacancer och på vilket sätt sjukvården kan mildra dessa komplikationer. RP inledde sitt föredrag med att förklara en massa fackliga uttryck, som läkare använder i olika sammanhang då de genomför undersökning/behandling av patienter. Enligt RP finns det hjälpmedel mot erektionsproblem; universalmedlet heter Caverject. Förklaringen av vissa facktermers betydelse var stundtals sådana att de lockade fram skratt hos åhörarna. Ralph Peeker repriserade sitt bejublade föredrag i Varberg på hösten. Hans Zetterling tackar Ralf Peeker för föreläsningen i Varberg, nov. Susedalen Tele: Fax:

12 2008 Våren inleddes med en gemensam föreläsning med Bröstcancerföreningen JOHANNA och CaPriN. Överläkare Bengt Johansson från Örebro pratade om bröstcancer och prostatacancer likheter- olikheter. September är den internationella prostatacancermånaden. CaPriN har under ett antal år, som en parentation över avlidna medlemmar och andra män i Picassoparken, tänt 250 st marschaller utställda i form av ett blått band. Idén var Magnus Heiges, som också införskaffade marschallerna. Eftersom ca män årligen dör i prostatacancer var idén att tända lika många marschaller. Vi ändrade oss snabbt då vi upptäckte att det för det första skulle ha tagit hela kvällen att tända dem och för det andra skulle bli en jättebrasa med så många tända marschaller på detta lilla utrymme. När arrangemanget inne på Café Strandgatan 20 var slut för kvällen gällde det att släcka marschallerna, vilket visade sig vara lättare sagt än gjort. Vi kom till slut på att det krävdes plåtar som placerades ovanpå varje marschall för att kväva lågan. Kvällens evenemang var Halmstadkören Nova Cantica, som gjorde ett fint framträdande i kyrksalen. Föreläsning av Lars Grenabo, 1 april i Varberg Marschalltändning Detta år deltog föreningen för första gången vid motortävlingar i Anderstorp och Falkenberg under sommaren. Under 2008 hade vi totalt 4 seminarier i Halmstad resp. Varberg, där vi nu började hyra lokal i Folkets Hus. Föredragshållarna var Ola Bratt Robotassisterad Prostatektomi och Lars Grenabo Urologins Framtid som alternerade mellan de två städerna. Årsmötet hölls i föreningshuset Husknutens lokaler på Nässjögatan 10. Där huserar en rad handikappföreningar, vissa med eget kansli andra med enbart hyrt skåp. Till de senare hör CaPriN. Numera hålls våra styrelsemöten i det så kallade styrelserummet där, om vi inte sammanträder i Varberg. Mikael Madsen och Björn Ekström från Halmstad Sjukhus var särskilt inbjudna och föreläste om bl.a. Robotar, som nu kommit på agendan hos Landstinget Halland. Vår första medlemsresa genomfördes detta år och den avgick till Köpenhamn. I Halland sken solen från en klarblå himmel, som tyvärr mörknade då vi passerade Hallandsåsen. I Köpenhamn regnade det kontinuerligt, vilket gjorde sightseeingturen med båt till ett blött och kallt äventyr. Tack och lov fanns det tak och glasrutor på båten men den blöta väderleken gjorde att rutorna immade igen hela tiden. Av staden såg vi alltså inte mycket. 12 Regniga Danmarksresan; Gunn och Hans Zetterling

13 2009 Lars Lundgren tackar Mikael Sylmé, Patrik Andius och Johanna Björk i Varberg Årsmötet hölls på Husknuten i Halmstad. Även detta år deltog föreningen vid motortävlingar i Anderstorp och Falkenberg under sommaren. Detta år hade CaPriN återigen ett föredrag på Café Österskans när det blåste storm. Att försöka tända marschallerna med vanliga tändstickor visade det sig var helt omöjligt. Snabbt införskaffades från Österskanskiosken och Hemköp på Brogatan samtliga gaständare och braständstickor som fanns i lager. Det gick bättre men stormen blåste ut marschallerna i samma takt som de tänts. Gert-Ove Abrahamsson blev tvungen att sitta inne i sin bil och sköta tändningen och när lågan tagit sig sprang övriga omkring och placerade ut dem till formen av ett blått band. Tur att inte bilen brann upp. Föreläsning av Bengan Johansson, i Halmstad, sept. Årets föreläsningar inleddes i Folkets Hus i Varberg med de lokala läkarna Mikael Sylmé och Patrik Andius och avslutades med Bengt Bengan Johansson som talade om Teambuilding. Detta arrangemang genomfördes tillsammans med bröstcancerföreningen Johanna i Halland.Vid höstmötet på Folkets Hus i Varberg kunde besökarna, ca 70 stycken, ställa frågor till och samtala med inte mindre än 5 olika företrädare för landstinget och en privatpraktiserande sexolog Årsmötet hölls på Café Österskans. Mikael Wirén höll ett intressant fördrag cancer med utgångspunkt från kirurgens perspektiv. Under detta år genomförde föreningen 2 medlemsresor, en till Österlen under temat Vårprimörer och en julmarknadsresa med övernattning till Lübeck. det fungerar som näring för prostatacancern. Till mötet kom oväntat många åhörare ca 40 st. samt flera läkare och sjuksköterskor från urologkliniken på Kungsbacka Sjukhus.I Folkets Hus Varberg var Mikael Camilla Nyberg, Anna-Lena Hummel, Patrik Andius och Elisabeth Hvarfvén vid föreläsningen i Kungsbacka Wirén och Christer Edlund inbjudna. Wirén pratade om cancer Var kommer den ifrån? Och vart tar den vägen? samt Edlund botande behandling vid prostatacancer. Varför Robotkirurgi? Julmarknadsresa Lübeck Vårprimörresa Österlen I oktober genomfördes ytterligare samarrangemang med Bcf Johanna på Café Strandgatan 20 med marschalltändning. Föredragshållare var Örebroläkaren Bengt Johansson. Detta år påbörjades även ett nytt arrangemang med marschalltändning i Varberg i samband med Kulturnatten Dag & Natt i oktober. Detta år beslutade styrelsen att förlägga seminarierna på ny ort nämligen i Kungsbacka på hotell Halland. Här pratade urolog Patrik Andius om Vikten av testosteron, vilket var mycket intressant. Tyvärr får ju inte vi med hormonrefraktär cancer ta detta eftersom Föreläsning av Bengt Johansson, i Halmstad, oktober Föreläsningen i Varberg, sept. Lars Lundgren tackar Christer Edlund och Mikael Wirén 13

14 2011 Årets årsmöte hölls i Folkets Hus i Falkenberg och passande nog hade vi bjudit in den välkände limerickförfattaren Olle Nordal, som underhöll med ett urval av sina limrickar, som åstadkom många och säkert hälsobefrämjande skratt. Detta år inledde vi ett samarbete med Seniormässan i Varberg som är ett årligt arrangemang i februari månad med olika utställare och scenuppträden. Detta år Olle Nordal underhöll Siv Malmkvist. Medlemmar i CaPriN erbjöds gratis inträde. Vi inledde även ett fortfarande pågående samarbete med Halmstadtravet i september månad (som är vår kampanjmånad). Genom Björn Molin har vi etablerat en mycket god kontakt med ledningen där. Travets program denna dag innehåller Seniormässa i Varberg information om föreningen och om sjukdomen. Det blå loppet kallas också CaPriN-loppet denna dag och föreningen får även ett bidrag från varje vinnande halmstadhäst. Innan travet börjar delar vi ut information och säljer blå bandet pins vid entrén. Även detta år hann vi med två medlemsresor dels en vårresa till Gårdarna runt sjön, som utgick från Ulricehamn och som var mycket uppskattad av alla medföljande medlemmar särskilt damerna, som läst alla böcker av Birgit Sparre. Julmarknadsresan gick detta år till Celle som sägs ha den finaste julmarknaden i Tyskland. Celle ligger några timmars körning söderut, varför vi inte kom fram till hotellet förrän vid 18-tiden. Guiden på resan var en äldre kvinna, som visade sig vara oerhört kunnig och skicklig. Dag 2 reste några i gruppen vidare till Goslar medan andra studerade Celle. Dag 3, hemresedagen, började det att blåsa och vinden ökade hela tiden ju närmare Sverige vi kom. Vi hann dock med en mycket fin lunch på vägen samt ett snabbstopp i Lübeck, så vi hann faktiskt med två marknader på samma resa. Överfarten till Rödby var lite gungig så de flesta stod och höll i sig. Väl i Danmark fick reseledaren reda på att Öresundsbron var stängd; det blåste orkan. Genom ett under lyckades reseledaren och busschauffören komma med en färja i Helsingör. På kajen i Helsingborg skulle några resenärer byta buss. Busschauffören hade mycket besvär att leta reda på deras inköpta, värdefulla julsprit, som nästan blåste ned över kajkanten. Efter chaufförsbyte i Hyllinge kunde färden mot Halland återupptas. Vi anlände trots orkanen endast ett par timmar sena. Detta år hann vi också med fyra seminarier varav ett i samarbete med Bcf Johanna i Café Strandgatan 20 där doktorand Patrik Göransson talade om Cancerrehabilitering för en fullvärdig och hållbar cancervård, en försöksverksamhet vid Hallands sjukhus. Övriga tre var onkolog Anders Widmark, Umeå som sponsrades av Sanofi och som talade om Nya behandlingsmetoder på Varbergs Teater. Nästa var urolog Kerstin Åslund, Sundsvall och styrelseledamot i PCF som höll ett bejublat föredrag benämnt När cancern blir tuff på Café Strandgatan, Halmstad. Hon repriserade föredraget i Varberg Slutligen hade vi inbjudit kurator sedermera Medicine doktor Elisabeth Skeppner från Örebro, som talade om Den psykosociala situationen vid ett Cancerbesked. Elisabeth repriserade sedan sitt föredrag på Halmstad Teater april På hösten arrangerades även ett medlemsmöte tillsammans med Urologin på Halmstads Sjukhus. Föreningen erhöll en större penninggåva i dec, Föreläsning av Anders Widmark i Varberg 14 Vårresa Gårdarna runt sjön Föreläsning av Kerstin Åslund i Halmstad Rolf Johansson tackar Elisabeth Skeppner för föreläsningen i Varberg

15 2012 Årsmötet hölls i Varbergs Folkets Hus. Varbergsbon Peter Börjesson berättade om gamla Varberg på ett intressant Föreläsning med Margareta Ivarsson, Malin Berntsson, Stefan Knutsson, Mikael Sylmé i Varberg sätt. I april hade vi ett medlemsmöte på Folkets Hus tillsammans med Urologin på Varbergs Sjukhus. Vi deltog på seniormässan i Varberg där Lill-Babs underhöll från scenen. Hans Zetterling överlämnade ett blått band till Barbro. Någon kram blev det inte, hon var nämligen vrålförkyld. arrangerade CaPriN ett medlemsmöte tillsammans med BCF Johanna i slutet av september där valda/intressanta delar av Stockholmskonferensen visades på storskärm. Därefter kunde deltagarna ställa frågor till läkare och kontaktsjuksköterskor från Halmstad Sjukhus. Årets resa gick till glasriket i Småland och var mycket uppskattat. Så här i efterskott Hans Zetterling tackar Elisabeth Skeppner för föreläsningen i Halmstad kan bara konstateras att det var i sista minuten eftersom de stora bruken Kosta-Boda och Orrefors nu lagt ned sina verksamheter helt. Julmarknadsresan ställdes in p.g.a. för litet antal anmälda. I maj anordnade Regionhandikapprådet ett möte i Falkhallen Falkenberg Framtidens Cancervård. I juni samlades alla Läkare och kontaktsjuksköterskor till ett informationsmöte på Halmstads Sjukhus. Cancervården i Halland. Kulturnatten i Varberg, oktober CaPriN närvarade som året innan på Halmstadtravet i september och Kulturnatten i Varberg. Som nämnts ovan återkom Elisabeth Skeppner från Örebro med sitt högintressanta föredrag, som visar på hur vård och omsorg ska bedrivas (görs av Elisabeth själv). Vi hade lyckats hitta en ny intressant föredragshållare nämligen Kicki Klaeson från Lidköping, som i Folkets Hus i Varberg talade om Mäns och kvinnors upplevelse efter behandling av prostata- resp. bröstcancer. Föredraget, som var ett referat av Kickis doktorsavhandling bygger på ett stort antal personliga intervjuer. I september hade Prostatacancerförbundet en videokonferens på Berns Salonger i Stockholm, med temat vi ska bekämpa prostatacancern, med bl.a. medverkande av samtliga chefer för de 6 RCC. I kyrksalen på Strandgatan 20 Medlemsmöte Halmstad: Niclas Johansson, Gunnela Byström, Bengt Sallerfors, Mikael Madsen, Charlotta Ljungberg och Lennart Roxvall. LOGOTYP Kontaktsköterskor och Urologer på RCC konferens i Halmstad. 15 Bilden visar logotypen så som den ska se ut i e

16 2013 Årsmötet hölls på Café Strandgatan 20 (gamla Österskans). Vår styrelseledamot Björn Molin redogjorde för sin bok Nu vill vi berätta, som bygger på ett antal intervjuer hur flyktingar, som stannat kvar i Sverige, upplevde andra världskriget och tiden därefter i Halland. Vi deltog traditionsenligt på seniormässan i Varberg där Anders Ekborg underhöll från scenen och på Falkenbergs Motorbana. Årets två medlemsresor var mycket uppskattade. Den första gick till Hamburgsund i Bohuslän. Väl framme äntrades M/S Nolhåtten för en rundtur ute bland kobbar och skär under samtidig guidning av skepparen och ägaren, Stellan Johansson, som underhöll med sina ruskiga och roliga historier från skärgården då lotsar och tullare styrde och ställde; det var spriten man fajtades om. Väl i hamn åt vi en god M/S Nolhåtten, Stellan Johansson fisksoppa på hamnkrogen varefter bussen körde till Stenhuggarmuséet. Två duktiga guider visade hur man enkelt klöv graniten samt hur man härdade verktygen. Den andra resan gick till äppelmarknaden i Kivik för att bl.a. beskåda den stora äppeltavlan med ca äpplen. Rolf Johansson tackar Kerstin Åslund för föreläsningen i Varberg Kikki Klaeson föreläste i Halmstad Under våren hade vi repriser på Kerstin Åslunds föredrag När cancern blir tuff i Varberg samt Kicki Klaesons Mäns och kvinnors upplevelse av sin sexualitet efter behandling av prostata- resp. bröstcancer i Halmstad. På Café Strandgatan föreläste i november Professor Jan-Erik Damber om Nya riktlinjer behandling av prostatacancer. Under hösten har CaPriN-styrelsen haft ett utbytesmöte med representanter från Pro Liv Väst för allmän diskussion om logotype, jubileumsarrangemang, medlemsavgifter och snack-café mm. Hans Zetterling tackar Jan Erik Damber för föreläsningen i Halmstad Medlemsresan gick till Äppelmarknaden i Kivik Morgan Bäck,CaPriN, Jan Trönsdal, Krister Pettersson, Pro Liv Väst Sven-Eric Carlsson, CaPriN FRIMURARNA I HALLAND KUNGSBACKA VARBERG FALKENBERG HALMSTAD 16

17 2014 Årsmötet hölls i Varbergs Folkets Hus med halmstadbandet Victoria Rockers som underhållare. Axel Johansson avtackades efter mångårigt arbete i styrelsen. Vi deltog på seniormässan i Varberg där Torleif Torstensson underhöll från scenen. Vårens första föreläsning hölls i Varberg av Gunnar Steineck. Temat var Rätten till vård mot biverkningar-vårdens ansvar för läckage och nedsatt sexuell förmåga. Han ansåg bl.a. att det i Sverige är en stor avsaknad Seniormässa i Varberg av rehabiliteringscentra om man jämför med t.ex. Tyskland. Den andra föreläsningen hölls i Esaias Thorènsalen på Halmstads Teater den 8 maj, med ett c:a 45 tal åhörare. Föreläsare var Onkolog Rene Blom från SUS Lund, Charlotte Wikström Läkemedelsföretaget Jans- Föreläsning av Gunnar Steineck i Varberg sen, samt Patologchef för Hallands Sjukhus Tomas Seidal. Charlotte Wiksröm inledde med att beskriva hur Janssen kan stödja och hjälpa patienten med dels information på nätet, och hon berättade även om de nya medicinerna som de har. R. Blom talade under rubriken från Screening till Zytiga och gav även svar på många av frågorna från mötesdeltagarna. Tomas Seidal hade rubricerat sitt anförande Patologens roll vid Prostatacancer och det var nog flera av mötesdeltagarena som var omedvetna om den viktiga roll som patologen spelar, för behandling av vår Prostatacancer, och besvarade dessutom många av åhörarnas frågor i detta område. Under våren anordnade CaPriN på försök en medlemsträff, där man kunde umgås under enkla förhållande och bl.a. prata om våra prostataproblem samt utbyta erfarenheter med varandra. Det blev väldigt uppskattat och man önskade att vi skulle arbeta vidare med ytterligare träffar och då även i Varberg (Se spec. referat sidan 19). Årets medlemsresa gick till skåneslotten Wanås och Bäckaskog. Vi startade i Varberg via Falkenberg och Halmstad till morgonfika i Markaryd. Vidare till Wanås Slott där Föreläsning med Rene Blom, Charlotte Wikström och Tomas Seidal i Halmstad vi fick en mycket intressant guidning av konstverken i den vackra parken. Färden fortsatte till Bäckaskogs Slott där en god lunch stod framdukad. Efter kaffet fick vi en uppskattad guidning genom slottet både ute och inne. Vi fortsatte till Hillesgården vid Klippan med bl.a en vacker parkanläggning och en intressant utställning om Eva Rydbergs framträdande. Efter en god kvällsfika gick hemfärden åter mot Halland. Liksom tidigare år kommer föreningen att deltaga i Västkustloppet i Falkenberg och Halmstadstravet senare i höst. Information och försäljning av nålar vid Gekås i Ullared. Medlemsresa till Wanås Slottspark Medlemsresa till Bäckaskogs Slott. Historielektion i Karl XV:s festvåning Simlångsdalen 17

18 Falkenbergs motorbana med Västkustloppet och STCC samt Affärsracet i Anderstorp Vi har ett mål om att informera så många män som möjligt om vår sjukdom och vikten av tidig upptäckt, och att detta faktiskt kan påverka behandlingsresultatet. Av detta skäl har vi sökt olika aktiviteter, som i vart fall initialt engagerar män. Vi har haft ett litet tält under flera år, på motorbanan i Falkenberg under Västkustloppshelgerna, i avsikt att sälja våra blå pins samt informera om prostatacancer. Detta har dessutom samtidigt resulterat i ett flertal nya medlemmar. Vi har ju efter hand blivit väl bekanta med kanslipersonalen och vid ett tillfälle när vi kom in, så sade en av tjejerna, men så trevligt, här kommer ju prostatan själv till övriga besökares munterhet. Detta som, ett litet bevis för att vi har varit mycket välkomna till dessa tävlingar med vår aktivitet, vilken även stöds centralt från STCC. Det senaste året hade vi en styrka om 6 personer inkl. förstärkning från Jönköpingsföreningen i form av Ove Lind samt Magnus Heige med påföljd att i stort sett alla besökare samt tävlingsstall på väg in eller ut från innerplan fått information. Vi fick dessutom besök av Robert Dahlgren som varit aktiv inom STCC för att skapa uppmärksamhet och samla in medel till forskning om prostatacancer, vi har ju honom på bild på en av våra roll ups. På Anderstorpsbanan har vår fantastiske medlem Magnus Heige varit kontaktperson tillsammans med övriga i den regionen, vid de s.k. Affärsracen sedan Bl.a har man vid ett tillfälle träffat vår socialminister Göran Hägglund, och han såväl som alla övriga fick information om vår sjukdom och verksamhet. (GOA) Ove Lindh, 2 ggr Robert Dahlgren och Björn Siöström i Falkenberg Jan Flash Nilsson och Prins Carl Philip i Anderstorp Magnus Heige på Falkenbergsbanan Björn Siöström, Sven Mörk, Ove Lindh, Lars-Erik Grahn och Göran Hägglund i Anderstorp 18

JUBILEUMS- FESTEN. www.caprin.net. Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014. bilder från. meny. Entrée. Plat principal

JUBILEUMS- FESTEN. www.caprin.net. Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014. bilder från. meny. Entrée. Plat principal bilder från JUBILEUMS- FESTEN Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014 meny Entrée Getostsallad på vit Caprin från Skärvångens gårdsmejeri. Badet Clément Cuvée Prestige blanc Plat principal Serranoinlindad

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor Inledning Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen för ProLiv Kronoberg avger följande berättelse över föreningens verksamhet 2015. STYRELSE Sedan årsmötet den 24 mars och styrelsens konstituering den 9 april har styrelsen

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer?

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? 1 Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? På vårt kvartalsmöte strax före sommaren hade vi besök av professor Jonas Hugosson som föreläsare. Jonas Hugosson är urolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 2014 01 20 Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 1. Antal föreningarna, Den 1 januari hade de 26 patientföreningarna 8 200. Målet för helåret 2013 var att nå 8 000 och det målet överträffades

Läs mer

65% AV DEM SOM FÅR CANCER LEVER OM 10 ÅR HUR HJÄLPER VI PATIENTER MED KRONISK CANCER?

65% AV DEM SOM FÅR CANCER LEVER OM 10 ÅR HUR HJÄLPER VI PATIENTER MED KRONISK CANCER? 65% AV DEM SOM FÅR CANCER LEVER OM 10 ÅR HUR HJÄLPER VI PATIENTER MED KRONISK CANCER? CANCER HAR BLIVIT EN KRONISK SJUKDOM Politikerveckan i Almedalen är en viktig del av Nätverket mot cancers arbete för

Läs mer

PROTOKOLL från ÅRSMÖTE mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall

PROTOKOLL från ÅRSMÖTE mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall PROTOKOLL från ÅRSMÖTE 2013 21 mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall Närvarande: 80-talet röstberättigade medlemmar. 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Sture Henningsohn hälsade alla välkomna. Sture

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Prostatacancerföreningen Viktor Inledning Verksamhetsberättelse 2012 Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga,

Läs mer

Satsa på Dig själv Satsa på Tidig Upptäckt.

Satsa på Dig själv Satsa på Tidig Upptäckt. Satsa på Dig själv Satsa på Tidig Upptäckt. Bra att veta inför presentationen Pro Vitae är en patientförening. Vi är inga läkare. Vi talar utifrån egna vunna erfarenheter. Vi diskuterar inga enskilda diagnoser.

Läs mer

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. - Fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. - Fördelar och nackdelar Om PSA-prov För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede - Fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen Mars 2010. Detta är en uppdatera version av den som utkom 2007. Uppdateringen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 1 Verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsen för ProLiv Väst Prostatacancerförening lämnar följande verksamhetsberättelse för 2014 års verksamhet. Föreningens styrelse m.m. Följande personer har under året

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2006

Verksamhetsberättelse för 2006 2007-04-02 1 Verksamhetsberättelse för 2006 ProLiv Kronoberg bildas formellt vid det första årsmötet den 25 april 2006. STYRELSE Efter årsmötet den 25 april och styrelsens konstituering den 4 maj har styrelsen

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2016 PATIENTFÖRENINGEN FH SVERIGE

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2016 PATIENTFÖRENINGEN FH SVERIGE PROTOKOLL från ÅRSMÖTE 2016 i PATIENTFÖRENINGEN FH SVERIGE Tid: Lördagen den 12 mars 2016, klockan 12.00 15.00 Plats: Närvarande: Föreläsningssalen, R64, Karolinska sjukhuset, Huddinge Enligt närvarolista

Läs mer

Minnesanteckningar från patientrådets möte 140224

Minnesanteckningar från patientrådets möte 140224 Minnesanteckningar från patientrådets möte 140224 Närvarande Anna-Lena Sunesson Birgitta Larsen Ewa Jonsson Gunwor Swenning Jeanne Handberg Jenny Schönfeldt Katja Vuollet Carlsson Leif Näckholm Malin Andersson

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007

Verksamhetsberättelse 2007 2008-02-04 1 Verksamhetsberättelse 2007 Styrelsen för ProLiv Kronoberg får härmed avge följande berättelse över föreningens verksamhet 2007. STYRELSE Efter årsmötet den 23 april och styrelsens konstituering

Läs mer

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Om PSA-prov För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen Augusti 2014. Detta är en uppdaterad version av de broschyrer som utkom 2007

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan 2014 - Kungsbackanämnden

Aktivitets- och internkontrollplan 2014 - Kungsbackanämnden Aktivitets- och internkontrollplan 2014 - nämnden Ärende 6 - bilaga Lokala nämndens plan för internkontroll Enligt kommunallagen ska varje nämnd ansvara för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde

Läs mer

I kallelsen till årsmötet fanns en broschyr från FENIX om rehabilitering. Här kan Du anmäla Dig.

I kallelsen till årsmötet fanns en broschyr från FENIX om rehabilitering. Här kan Du anmäla Dig. I kallelsen till årsmötet fanns en broschyr från FENIX om rehabilitering Här kan Du anmäla Dig. 1. Välkommen till årsmöte. 2.Fråga om kallelse skett enligt stadgarna (Två veckor före, alla dokument på

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Om PSA-prov. för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Om PSA-prov för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen: April 2010. Detta är en uppdaterad version av den broschyr som utkom 2007.

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Information från Socialstyrelsen i samarbete med: Sveriges Kommuner och Landsting Sjukvårdsrådgivningen Svensk Urologisk Förening Svensk Onkologisk Förening

Läs mer

PROGRAM HÖSTEN 2015 VÄLKOMNA!

PROGRAM HÖSTEN 2015 VÄLKOMNA! PROGRAM HÖSTEN 2015 VÄLKOMNA! Innehållsförteckning Sida Innehåll 2.... Innehållsförteckning. 3.... Ordföranden har ordet och Kanelbullens Konditori. 4.... Medlems och styrelsemöten, Prima Liv, PRO Café.

Läs mer

Årets andra kvartalsmöte var på ProLiv Västs

Årets andra kvartalsmöte var på ProLiv Västs Nya grepp inom prostatacancervården Årets andra kvartalsmöte var på ProLiv Västs hemmaarena Dalheimers Hus. Som föreläsare hade vi bjudit in professor Jan-Erik Damber. Det var ett välbesökt möte, cirka

Läs mer

Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te

Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te 131105 Närvarande Anna-Lena Sunesson Birgitta Larsen Christer Aronsson Eva Lundeborg-Karlsson Ewa Jonsson Katja Voullet Carlsson Kjerstin Helgstrand Malin

Läs mer

Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te

Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te 141210 Närvarande Alexandra Andersson Alfons Forsman Anna-Lena Sunesson Christine Backlund Ewa Jonsson Gunvor Swenning Katja Vuollet Carlsson Leif Näckholm

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 NEUROFÖBUNDET KUNGSBACKA LOKALFÖRENING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 NEUROFÖBUNDET KUNGSBACKA LOKALFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 NEUROFÖBUNDET KUNGSBACKA LOKALFÖRENING Styrelsen för Neuroförbundet Kungsbacka lokalförening får härmed avge följande årsberättelse för verksamhetsåret 2015. MEDLEMSANTALET Föreningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för RCC Norrs patientråd för 2015

Verksamhetsberättelse för RCC Norrs patientråd för 2015 Verksamhetsberättelse för RCC Norrs patientråd för 2015 1 Patientrådets sammansättning Patient- och närståenderepresentanter i patientrådet ska ha egen erfarenhet av cancer, som patient eller närstående.

Läs mer

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland Syfte En expertgrupp som består av olika yrkeskategorier med erfarenhet av vård, framför allt palliativ cancervård, från olika verksamheter, samt

Läs mer

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Professor Jan-Erik Damber talade om vad som är aktuellt

Läs mer

På ProLiv Västs kvartalsmöte i maj hade föreningen

På ProLiv Västs kvartalsmöte i maj hade föreningen Nyheter inom prostatacancerforskningen På ProLiv Västs kvartalsmöte i maj hade föreningen besök av professor Jan-Erik Damber från Sahlgrenska Universitetssjukhuset som föreläste om nyheter inom prostatacancerforskningen.

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Inspirations och kunskapsseminarium Kontaktsjuksköterskan och teamet i cancervården

Inspirations och kunskapsseminarium Kontaktsjuksköterskan och teamet i cancervården Inspirations och kunskapsseminarium Kontaktsjuksköterskan och teamet i cancervården I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting Vem är vi som är här? Kontaktsjuksköterska Sjuksköterska Läkare Kurator

Läs mer

Prostatacancer. Lästips från sjukhusbiblioteket

Prostatacancer. Lästips från sjukhusbiblioteket Prostatacancer Lästips från sjukhusbiblioteket Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Ditt PSA är för högt : mitt möte med prostatacancer. 2003 Av Lars Göran Pärletun Författaren opereras för prostatacancer.

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Länspensionärsrådet 46 56

Länspensionärsrådet 46 56 Protokoll Sammanträdesdatum 2010-12-10 Länspensionärsrådet 46 56 Tid: Fredag den 10 december 2010, kl. 09:30 12:10 Plats: Sammanträdesrummet Fataburen, landstingskontoret, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet

Protokoll fört vid årsmötet Protokoll fört vid årsmötet 2016-05-14 1 Ordförande Leif Fröberg förklarade årsmötet öppnat. 2 Parentation Minnet av Hvens Hembygdsförenings första ordförande, Elsa Bengtsson, hedrades genom tal av Arne

Läs mer

En jämlik cancervård i hela Halland

En jämlik cancervård i hela Halland En jämlik cancervård i hela Halland Strategiska cancerenheten Region Halland Uppdrag: En jämlik cancervård Halland satsar på cancervården för att leva upp till den nationella cancerstrategin. Den strategiska

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2008 1 Verksamhetsberättelse 2008 Styrelsen för ProLiv Kronoberg får härmed avge följande berättelse över föreningens verksamhet 2008. STYRELSE Efter årsmötet den 3 mars och styrelsens konstituering den 6 mars

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

NÄR VET VI MER OM KVINNOR MED SPRIDD BRÖSTCANCER?

NÄR VET VI MER OM KVINNOR MED SPRIDD BRÖSTCANCER? NÄR VET VI MER OM KVINNOR MED SPRIDD BRÖSTCANCER? Seminarium i Almedalen 4 juli 2016 Arrangörer: Roche, Bröstcancerföreningarnas Riksförbund (BRO) och Dagens Medicin Agenda SE/PERJ/0816/0002 Ett register

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Inledning Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga, kan återigen blicka tillbaka till

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Västra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Västra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Maj 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL

Läs mer

Cancervårdsprocesser Utdata från VAS. Iréne Eriksson o Bengt Sallerfors, Hallands sjukhus

Cancervårdsprocesser Utdata från VAS. Iréne Eriksson o Bengt Sallerfors, Hallands sjukhus Cancervårdsprocesser Utdata från VAS Iréne Eriksson o Bengt Sallerfors, Hallands sjukhus Nationell cancerstrategi (SoU2009:11) Minska risken för insjuknande i cancer Förbättra kvalitén i omhändertagandet

Läs mer

Kopia av protokollet

Kopia av protokollet Kopia av protokollet SE-SAM Protokoll nr 4/2014 Protokoll fört vid det 32:a årsmötet med SE-SAM, Swedish Senior Airmen, på Tekniska Museet i Stockholm 2014-04-07 kl 1100-1150. Närvarande: 48 medlemmar

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Minnesanteckningar från patientrådets möte 130507

Minnesanteckningar från patientrådets möte 130507 Minnesanteckningar från patientrådets möte 130507 Närvarande Anna-Lena Sunesson Birgitta Larsen Christer Aronsson Ewa Jonsson Helena Bucht (via video) Katja Vuollet Carlsson Malin Andersson Margareta Sundsten

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma

Protokoll från ordinarie årsstämma Protokoll från ordinarie årsstämma 2017-02-15 Tid: 2017-02-15 kl 18.30 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Ingvar Pettersson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

FÖRBUNDET Christer Johannesson har under året varit 2:e vice ordförande och Gerd Winoy Mowitz ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen.

FÖRBUNDET Christer Johannesson har under året varit 2:e vice ordförande och Gerd Winoy Mowitz ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen. V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E Styrelsen för Mag- och tarmföreningen i Skåne, avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2014. STYRELSEN Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare

Läs mer

Prostatacancer nu och om 10 år

Prostatacancer nu och om 10 år 1 Prostatacancer nu och om 10 år Så löd rubriken på professor Ralph Peekers föreläsning på ProLiv Västs årsmöte på Dalheimers Hus den 15 mars. Ralph Peeker är knuten till urologenheten på Sahlgrenska sjukhuset,

Läs mer

Prostatacancer. Lästips från sjukhusbiblioteket

Prostatacancer. Lästips från sjukhusbiblioteket Prostatacancer Lästips från sjukhusbiblioteket Sjukhusbiblioteken i Värmland 2015 Ditt PSA är för högt : mitt möte med prostatacancer (2003) Av Lars Göran Pärletun Författaren opereras för prostatacancer.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Bröstcancerföreningen i Örebro län är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening, vars medlemmar huvudsakligen utgörs av bröstcancerbehandlade. MEDLEMSKAP Bröstcancerföreningen

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

Program våren 2014. Foto: Britt Tellow

Program våren 2014. Foto: Britt Tellow Program våren 2014 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

Länspensionärsrådet 21-31

Länspensionärsrådet 21-31 Protokoll Sammanträdesdatum 2009-05-29 Länspensionärsrådet 21-31 Tid: Fredag den 29 maj 2009, kl. 09:30-12:00 Plats: Biblioteket, nedre botten, Vårdcentralen Hjortsberg, Falkenberg Ledamöter Mats Eriksson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 1 Verksamhetsberättelse 2009 Styrelsen för ProLiv Kronoberg får härmed avge följande berättelse över föreningens verksamhet 2009. STYRELSE Efter årsmötet den 2 mars och styrelsens konstituering den 24

Läs mer

Verksamhets- berättelse

Verksamhets- berättelse Verksamhets- berättelse 2014 Verksamhetsberättelse för Celiakiföreningen i Kronobergs län 1 januari 31 december 2014. Medlemmar: Vid årets slut hade Celiakiföreningen i Kronobergs län medlemmar enligt

Läs mer

NYHETSBREV 2/2014 AGATADAGEN FÖRELÄSNING

NYHETSBREV 2/2014 AGATADAGEN FÖRELÄSNING NYHETSBREV 2/2014 AGATADAGEN Vi samlades på Sigmatorget ca 16.30 för att plocka fram och tända ljus inför ljusmanifestationen. En svag, svag vind gjorde det svårt för värmeljusen att brinna ordentligt,

Läs mer

Landstingets kansli 2009-09-02 VU 5/09 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2009-09-15

Landstingets kansli 2009-09-02 VU 5/09 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2009-09-15 1 (6) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2009-09-15 Vuxenutskottet Tid Onsdagen den 2 september 2009 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Ännu bättre cancervård

Ännu bättre cancervård Ännu bättre cancervård Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om insatser i enlighet med nationella cancerstrategin Varför cancerstrategi? Dubblering av antalet personer som

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Prostatacancerföreningen Viktor Inledning Verksamhetsberättelse 2010 Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga,

Läs mer

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 Hej! Jippie, våren är här med den vackra solen och de ljusa löftesrika dagarna. Mänskligheten har vaknat och kravlar ur sina vinterbon för att välkomna våren. Underbart!

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2011

Verksamhetsberättelse för 2011 Verksamhetsberättelse för 2011 ILCO:s Jönköpings länsförening 2012-03-10 Best Wester Hotell Småland i Klevshult Kallelse till ILCO:s årsmöte 2012 Lördagen den 10 mars håller vi årsmötesförhandlingar på

Läs mer

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga.

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga. Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/2 2016 i IF Rigors klubbstuga. Närvarande: HOF: Sven-Erik Dahlberg Frida Andersson Anders Larsson Fredrik Böregård Peter Badenfelt Tomas

Läs mer

PATIENTNÄMNDEN I HALLAND

PATIENTNÄMNDEN I HALLAND PATIENTNÄMNDEN I HALLAND Tid: 2002-10-10 kl 14.00 16.00 Plats: Rådhuset, Falkenberg Lokal: Rådhuset n.b. PROTOKOLL 51-61 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/4 2011 Plats: Furuboda konferensanläggning 1

Läs mer

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007 Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening Styrelse Ordförande Lars Elmqvist Kassör Ingvar Bengtsson

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse SKPF:s avdelning 29 i Degerfors år 2016 Den 14 juni på resan till Södermanland stannade vi och tittade på Stora Sundby Slott Dagordning vid årsmöte med SKPF avd. 29 Degerfors. Onsdag

Läs mer

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22 VO Planerade Operationer Urologiska enheten Prostataprojektet Slutrapport Karin Bolin Projektledare 27-2-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Sammanfattning 3 Kontaktsjuksköterska 3 Sjuksköterska vårdavdelning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 INLEDNING Prostatacancerförbundet (PCF) är en riksorganisation med regionala och lokala patientföreningar som verkar för ökad kunskap om prostatacancer, driver påverkansarbete

Läs mer

Aktuella studier. Kaisa Bjuresäter, Sjuksköterska, Fil Dr, Universitetslektor. Institutionen för hälsovetenskaper Karlstads universitet

Aktuella studier. Kaisa Bjuresäter, Sjuksköterska, Fil Dr, Universitetslektor. Institutionen för hälsovetenskaper Karlstads universitet Aktuella studier Kaisa Bjuresäter, Sjuksköterska, Fil Dr, Universitetslektor Institutionen för hälsovetenskaper Karlstads universitet Regionala arbetsgruppen för kontaktsjuksköterska Utvärdering av ny

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda sammanträden.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda sammanträden. 1 PRO Tierp VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013. Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare 47 2013-0515 Studieorganisatör, Reseansv. och Webbansvarig Gert Berlin Per Axelsson Eivor Johansson Ingbritt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Mullhyttans Bygdeförenings styrelse avger följande verksamhetsberättelse för år 2012. STYRELSEN har haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Wivianne Högman, ordförande Lena

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

SUMMERING. Slå ett slag för prostatan 2009-2012 Golftävling- till förmån för Sonny Schelins arbete med prostatacancer.

SUMMERING. Slå ett slag för prostatan 2009-2012 Golftävling- till förmån för Sonny Schelins arbete med prostatacancer. Leg läkare Sonny Schelin SUMMERING Slå ett slag för prostatan 2009-2012 Golftävling- till förmån för Sonny Schelins arbete med prostatacancer. Under fyra år har Nybro Rotaryklubb tillsammans med Möre Golfklubb

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG

VERKSAMHETSPLAN LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG 1 VERKSAMHETSPLAN LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG 2015 LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG Föreningen Föreningens syfte och mål Parkinson Kronoberg är en ideell länsorganisation

Läs mer

Prostatacancerförbundet Yttrande över Socialstyrelsens förslag till nya anvisningar om PSA-prov för Prostatacancer.

Prostatacancerförbundet Yttrande över Socialstyrelsens förslag till nya anvisningar om PSA-prov för Prostatacancer. Prostatacancerförbundet 2009-11-02 Socialstyrelsen Yttrande över Socialstyrelsens förslag till nya anvisningar om PSA-prov för Prostatacancer. 1. Allmänt Prostatacancerförbundet uppskattar att förbundet

Läs mer