JUBILEUMS- SKRIFT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JUBILEUMS- SKRIFT 2004-2014. www.caprin.net"

Transkript

1 JUBILEUMS- SKRIFT

2 Ordförande har ordet Föreningen har sedan maj månad 2004 ökat sitt medlemstal från 14 till ca 300. Det var Gert-Ove Abrahamsson, Hans Zetterling och Sten-Olof Nilvall som var initiativtagare. De tre är ansvariga för att vi fick den förening vi har idag. De stred med Göteborgarna, som bildat sin förening tio år tidigare, om att bilda en egen del av Prostatacancerförbundet i Halland. Hur föreningen utvecklats under åren framgår av det kommande innehållet i denna skrift. Eftersom årets vårutflykt gick till Wanås, Bäckaskog och Hillesgården blev det mycket prat om Stjärnorna på Slottet. Detta gör mig tillåten att ägna resten av artikeln åt stjärnkikaren och titta in i denna och önska en utveckling i framtiden för vår förening. Jag har erfarenheter av två olika behandlingar av cancer. Dels av en medicinsk behandling och dels en kirurgisk. Patientens (min) upplevelse är att som medicinsk patient får jag/anhörig mer uppmärksamhet rent informativt än den som är kirurgisk patient. Först på agendan sätter jag föreningens informationsuppgift både till vården och till blivande patienter/anhöriga. Vi har listat våra vårdcentraler inom regionen och tilldelat varje styrelsemedlem cirka fyra stycken att besöka när vi vill annonsera lite snabbt. Vårt mål när det gäller medlemsutveckling bör vi hålla högt medlemmar per år får inte ses som någon utopi utan ett reellt mål att sträva efter. Min förhoppning är att innehållet i vår jubileumsskrift skall sprida lite ytterligare kunskap om vår förening. (LAX). Medlemsutvecklingen ur verksamhetsberättelserna Årtal Medlemmar I skrivande stund är vi ca 300 medlemmar Prostatacancerförbundet har tagit fram ett kunskapspaket för nyblivna patienter. Detta skall vi införskaffa och sprida via våra fyra sjukhus i Halland. Till detta har någon påhittig förening hittat på att patienten skall få kunskapspaketet i en hemgångspåse med föreningens namn på. För att få tag i nyupptäckta fall så måste vi försöka komma så långt i våra strävanden att vi kommer åt de som konstateras som nya patienter i vården. I något fall är det god kontakt med kuratorerna som ger denna möjlighet. Stor möjlighet att träffa presumtiva medlemmar är att vi visar oss vid evenemang med många människor församlade på en plats. Vi kommer i sommar och höst att uppträda vid motortävlingarna i Falkenberg och göra en septemberaktivitet på Gekås i Ullared. Jubileumskommittén; HZ, SEC, LAX och GOA 035/

3 CaPriNs styrelse 2014 Ordinarie ledamöter: Lars Axelsson (LAX) Rolf B. Johansson (RBJ) Hans Zetterling (HZ) Sven-Erik Carlsson (SEC) Sten-Olof Nilvall (SON) Håkan Svensson (HS) Knut Lawesson (KL) Suppleanter: Björn Molin (BM) Morgan Bäck (MB) Robert Nordström (RN) Gert-Ove Abrahamsson (GOA) Valberedning: Kjell Swärd (Sammank.) (KS) Bertil Carlsson (BC) Lennart Abrahamsson (LA) Revisorer: Jan-Erik Bengtsson (Sammank.) (JEB) Stig Andersson (SA) Bruno Toftgård (suppleant) (BT) Ordförande Bonnagårdsvägen 31, HALMSTAD Vice ordförande Olsgränd 2, VARBERG Sekreterare Norra vägen 17, HALMSTAD Kassör Thulegatan 14A, VARBERG, Matrikelansvarig Broddesonsgatan 8, HALMSTAD Svedjevägen 8, VARBERG, Västra Järnvägsgatan 21, GETINGE Haverdalsvägen 12, HAVERDAL Hyvelgatan 9, VARBERG Blomstervägen 11, LÅNGÅS Västra järnvägsgatan 29, GETINGE Hvitfeltsgatan 22, HALMSTAD Bandholtzgatan 37 B, VARBERG Vattugatan 2A lgh1202, HALMSTAD Abild Lid 102, FALKENBERG Tynavägen 16B, HALMSTAD Prostens väg 7, HALMSTAD CaPriNs interimsstyrelse Gert-Ove Abrahamsson, ordförande Hans Zetterling, vice ordförande Örjan Ekström, kassör Sten-Olof Nilvall, sekreterare. Johan Nordenfelt Vid det första årsmötet 2005 invaldes förutom ovanstående ledamöter även Lars Lundgren och Magnus Heige till styrelsesuppleanter. Föreningens ordförande under åren har varit Gert-Ove Abrahamsson, , Hans Zetterling, , Björn Siöström, 2009, Rolf Johansson, och Lars Axelsson, Styrelsen ; HS, HZ, BM, KL, RBJ, GOA, SEC, MB, SON, RN och LAX Styrelsemedlemmarna Johan Nordenfelt och Bernt Kjell har under sin mandatperiod avlidit. Föreningen har i skrivande stund ca 300 medlemmar. Senaste årsmötet hölls i Varberg, mars månad. Regionhandikapprådet 3

4 CaPriN-historia Ofta är det tillfälligheter som gör att saker sker, och i detta fall handlade det om frågan om jag hade kollat mitt PSA ställd till mig, av en läkare jag träffade på Älvsjömässan i september Dessvärre kände jag inte till vad PSA provet innebar vid denna tidpunkt, men efter flera PSA provtagningar med förhöjda värden under 2003, och år av efterföljande behandlingar, kan slutsatsen dras, att det sannolikt är så att jag kan tacka läkaren för att jag är med idag, detta har jag lärt mig, från de föredragshållare som CaPriN haft under åren Eftersom jag betraktade mig som en någorlunda medveten person och dessutom jobbade med sjukhusprodukter på den tiden, upplevde jag att det kanske var många fler än mig som inte kände till PSA-provet som indikator för en eventuell Prostatacancer. Ovanstående i kombination med övriga frågor som dök upp, samt allmän vetgirighet om min Prostatacancersjukdom, gjorde att jag började sondera möjligheten till att starta en förening i Halland redan på vårdavdelningen, efter min operation, (radikal prostatektomi) då det inte fanns någon patientförening i länet tidigare. Blev dessutom påhejad av vissa i personalen, på min vårdavdelning, vilka jag råkade vara bekant med via mitt dåvarande engagemang som manlig kontaktperson för Bröstcancerföreningen Johanna i Halland, dessutom råkade det vara så att Hans Zetterling fanns på samma avdelning, av samma skäl som mig, och vi har ju allt sedan dess, på olika sätt varit engagerade i att sprida information om Prostatacancer. Allt ovan resulterade i en artikel i Hallandsposten där en person, opererad samma vecka som mig, samt undertecknad, fick möjlighet att presentera vår idè, och få ut budskapet om ett första möte, i syfte att starta vår Prostatacancerförening. (GOA) Föreningens bildande Föreningen bildades den 25 maj 2004 på att möte i HSO-lokalen, Nässjögatan 10 i Halmstad. I interimsstyrelsen invaldes Gert-Ove Abrahamsson (initiativtagare), Sten-Olof Nilvall, Hans Zetterling, Örjan Ekström och Johan Nordenfelt. Ca 14 personer var närvarande. Några, som drabbats tidigare, var redan medlemmar i ProLiv Väst i Göteborg och ansåg att ytterligare en förening var meningslös; vi borde istället bli medlemmar i den senare och eventuellt utgöra en sidogrupp. Det har sedermera visat sig att detta inte hade varit någon bra lösning eftersom ProLiv Väst hade över medlemmar och länge diskuterat att dela upp sig. På mötet gjordes ingen stor sak av detta; vi ville inte konkurrera utan det stod var och en fritt att välja den patientförening som passade bäst. Många har numera medlemskap i bägge föreningarna. HSO-lokalen i Halmstad Namnfrågan diskuterades på mötet. Gert-Ove Abrahamsson föreslog CaPriN (obs versalerna) vilket står för Cancer Prostata i N-län (N är Hallands länsbokstav). I början var det många som inte förstod innebörden i namnet. Många patientföreningar har som bekant ordet Pro i namnet, vilket alltså inte ska kopplas samman med PRO (Pensionärernas Riks Organisation, även om kanske majoriteten av medlemmarna är pensionärer). Hans Zetterling kom med ett motförslag som förkastades nämligen Capun, vilket betyder kastrerad tupp! Det har numera visat sig att ordet caprin finns i svenska språket; det är namnet på en svensk getost. (HZ) 4 Kaffepaus årsmöte 2012 Julmarknadsresa till Goslar

5 Patienträttigheter På 1970-talet uppkom en debatt om hur sjukvården fungerade i ett patient- eller vårdtagarperspektiv. Inspirerade av böcker som Tora Dahls När jag var sjuk och Arne Lindgrens Svart dagbok beskrevs vården som alltför teknisk och inhuman. Långa väntetider, obegriplig information och bristande förståelse för olika patienters olika behov lyftes fram i debatten. Många vittnade om hur de inför mötet med sjukvården känt sig utlämnade och stressade. Mot denna bakgrund restes krav på patienträttigheter och patientdemokrati. Förslag väcktes om en patienträttighetslag. Tanken på patientföreningar fick förnyad aktualitet. De tidiga patient- och handikappföreningarna var främst inriktade på social verksamhet och välgörenhet och att samla in bidrag till stöd för drabbade. Hit hör De Blindas Förening (Hoppet), startad redan på 1880-talet, och Hörselfrämjandet (ursprungligen De Dövas Väl). På och 80-talet tillkom många nya patientorganisationer och de äldre ändrade inriktning, t ex till Synskadades Riksförbund och Hörselskadades Riksförbund. Nu blev patientens ställning och rättigheter i vården en viktig uppgift och föreningarna började resa krav på bättre behandling av sina medlemmar. Gradvis ökade samhällets förståelse för patientorganisationernas betydelse och bidrag började ges till den löpande verksamheten. Ett intressant exempel är Riksförbundet mag- och tarmsjukdom RMT, som tog sin början i Göteborg på talet då några personer drabbade av Crohns sjukdom eller ulcerös colit tillsammans med docent Gerhard Dotevall startade en lokal förening. Föreningen kom att successivt utvidgas till att omfatta alla med kroniska mag- och tarmbesvär och fick efterföljare i flera län var tiden mogen för att bilda ett riksförbund med idag 6000 medlemmar. Också inom vården har man fått upp ögonen för värdet av organiserade kontakter med vårdtagare och patientintressen. I Göteborg fick organisationerna en samlingspunkt i Dalheimers Hus, inriktat på alla former av funktionsnedsättningar. Även media uppmärksammar idag patientorganisationerna på ett bättre sätt än tidigare - om än med stora kunskapsluckor för vissa patientkategorier. Bröstcancer och numera också prostatacancer har dock fått markant ökad uppmärksamhet i media, bl a tack vare respektive patientorganisation, Bröstcancerförbundet BCF och Prostatacancerförbundet PCF. Det gäller också på länsnivå, där CaPriN under sina tio år bidragit till att öka uppmärksamheten kring prostatacancer. (BM) Nu ska prostatacancervården i Sverige bli mer jämlik! Regionala och åldersrelaterade skillnader i prostatacancervården ska bort. Fler män med högriskcancer ska behandlas medan män med lågriskcancer ska behandlas i mindre utsträckning. Det framgår av det första nationella vårdprogrammet för prostatacancer. Regionala cancercentrum i samverkan publicerar idag det allra första svenska nationella vårdprogrammet för prostatacancer. Innehållet följer Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för prostatacancervården, som också släpps idag, och innebär ett stort steg framåt mot en mer jämlik prostatacancersjukvård i landet. Ett av syftena med det nationella vårdprogrammet är att minska de regionala och åldersrelaterade skillnaderna i prostatacancervården. Fler män med högriskcancer ska opereras eller strålbehandlas. Män med lågriskcancer ska behandlas i mindre utsträckning än idag. Män med mycket låg risk ska inte behandlas alls, utan enbart följas upp. Det framgår av det första nationella vårdprogrammet för prostatacancer som publiceras idag. Bland de viktigaste budskapen i det nya vårdprogrammet är att män med en liten, beskedlig prostatacancer inte ska opereras eller strålbehandlas, utan bara följas upp. Många av dem behandlas idag helt i onödan. Samtidigt ska vi mer aktivt behandla äldre män med allvarlig prostatacancer. I dag erbjuds knappt hälften av männen mellan 70 och 80 med högriskcancer operation eller strålbehandling. Det säger Ola Bratt, överläkare i urologi vid Helsingborgs lasarett och ordförande i nationella vårdprogramgruppen. Avråder från allmän screening Socialstyrelsen har tidigare i år avrått från allmän screening för prostatacancer med blodprovet PSA. I vårdprogram och riktlinjer rekommenderas därför istället utvärdering av systematisk information om PSA-testets fördelar och nackdelar till män mellan 50 och 70 år, kopplad till organiserad testning för de män som önskar testning. PSA-testning av de med låga PSA-värden kan göras mer sällan än i dag, och först efter ordentlig information om testets för- och nackdelar. Idag testas många män onödigt ofta. Övriga viktiga delar i vårdprogrammet Gränser för blodprovet PSA: För närvarande gäller olika gränser i olika delar av Sverige för vilka PSA-värden som ska utredas vidare. Nu anger vårdprogrammet nationella, åldersberoende gränser. Fortstättning nästa sida 5

6 Krav på behandlande enheter: Det nationella vårdprogrammet anger krav för sjukhus som utreder och behandlar prostatacancer, bland annat hur många operationer som minst ska utföras per år. Enheten måste också kunna erbjuda alla patienter en kontaktsjuksköterska och delta i multidisciplinära konferenser. Nya läkemedel för spridd prostatacancer kommer att kräva ökade resurser. En särskild version av vårdprogrammet har tagits fram för primärvårdens allmänläkare. Publicerad Ola Bratt Ordförande Nationella Vårdprogrammet för Prostatacancer Prostatacancer utveckling under 10 år Under föreningens 10-åriga liv har det hänt otroligt mycket inom sjukdomens sfär och vårdsektorn, vilket naturligtvis haft många positiva effekter för de män som drabbats. För 10 år sedan visste få män vad prostatacancer var för sjukdom och än mindre att man kunde testa sig genom ett PSA-prov och hur sjukdomen skulle/kunde behandlas. Vi vill även påstå att inom den allmänna vården var medvetenheten förhållandevis låg utanför urologin/onkologin. Idag har kunskapen och medvetandet om sjukdomen ökat markant, inte minst genom Prostatacancerförbundet och föreningarna. Man har till och med kommit så långt idag att man diskuterar biverkningar och rehabilitering efter behandling, vilket var sällsynt förr. Faktum kvarstår dock att prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen i Sverige med ca nya diagnostiserade män per år samt knappt 2500 dödsfall per år. CaPriN var den 17:e patientföreningen inom Riksorganisationen för prostatacancer (ROP) med tidskriften ROP Nytt. Ordförande var Lars-Olof Strandberg. ROP bildades 1999 av de tre patientföreningarna i Göteborg (1993), Stockholm (1993) och Kristianstad (1997). År 2006 ändrades namnet till Prostatacancerförbundet med medlemstidningen Prostata Nytt och idag ingår 26 föreningar. År 2004 gällde som behandling operation (radikal prostatektomi) alternativt strålbehandling. Man hade för de mindre aggressiva cancrarna börjat praktisera inre strålbehandling genom inplantering av små radioaktiva partiklar (så kallad Brachyterapi) på sjukhuset i Jönköping. En fortfarande vanlig och gammalmodig metod som praktiserades i vissa landsting var medicinsk kastrering. Både den radikala prostatektomin och strålbehandlingen har förfinats genom åren, den förra genom så kallad nervsparande teknik (om det var möjligt), vilket minskade riskerna för inkontinens och potensproblem. Under senare år utförs på många sjukhus, ca 15 stycken, nu operationerna med så kallad robotassisterad laproskopi (Robotoperation). Det är inte ännu vederlagt att denna teknik ger ett bättre resultat men patienten får en kortare vårdtid. Utvecklingen av mediciner går mycket snabbt. Numera finns det mellan 5-10 olika typer att tillgå när antiandrogenen bicalutamid och hormonpreparaten inte längre bromsar cancern, då ett så kallat kastrationsresistent tillstånd har uppkommit. Dessa nya preparat, varav några är av typen cellgifter (Taxotere), är emellertid mycket dyra, uppåt kronor/månad och har först under 2013 under särskilda betingelser accepterats av alla Landsting. Bland övriga nya preparat kan även nämnas Jevtana, Zytiga, Xtandi (även kallad supercasodex) och Xofigo. Nya behandlingsprinciper har börjat att prövas med antikroppar som gett lovande resultat. Sedan några år tillbaka har sex Regionala Cancer Centra bildats för att om möjligt styra upp cancervården och få en mer inom landet jämställt omhändertagande av patienterna. En ledstjärna är patientmedverkan. Halland är delat mellan två centra nämligen RCC Syd, Halmstad, Hylte, Laholm och RCC Väst Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. (HZ) Måste sju män dö i Prostatacancer varje dag? Har Du kollat ditt PSA? 6 Tel Fax Ekebergsvägen 35 Getinge (Vid Statoil)

7 Regionhandikapprådet, RHR Alla patientföreningar inom Region Halland, i nuläget 47 st, har rätt att välja en deltagare till det som heter Referensgruppen för Regionhandikapprådet. Alla deltagare kan sedan föreslå att vissa ärenden, efter mötesbeslut, kan föras vidare till Regionhandikapprådet (RHR) De frågor som man tar upp rör således någon eller flera av föreningarnas medlemmar och deras behov eller önskemål. Varje år arrangeras ett antal utbildningar och informationsmöten av organisationerna, med bistånd av Regionens handikappförvaltning med handikappkonsulent Yvonne Emanuelsson som samordnare, allt för att bredda kunskapen om varandras frågeställningar. Såväl referensgrupp som råd sammanträder 2 gånger, på vår och höst. Dessa av Referensgruppen föreslagna frågorna tas sedan upp i Regionhandikapprådet vilket består av såväl regionpolitiker, som 7 valda representanter, för de 47 organisationerna. Detta innebär att deltagare i rådet, representerar alla de organisationer vilka är representerade i Referensgruppen. Till rådet är även kopplat representanter för Länsstyrelse, Arbetsförmedling, Försäkringskassa samt Specialpedagogiska skolmyndigheten vilka deltar med informationer och yttrande etc. Vidare finns ett arbetsutskott bestående av både politiker och representanter för organisationerna, totalt 6 personer, vilket handlägger och bereder de frågor som skall tas upp, utöver tillgänglighetsgrupp och arbetsgrupp för strategifrågor. Denna uppbyggnad av RHR gör att frågorna lättare når fram till beslutsfattarna, och att handikapporganisationerna, i viss mån är remissinstans före beslut, i den nämnd i Regionen där frågan hör hemma. CaPriN började redan år 2006, som deltagare i det dåvarande Brukarrådet, vilket senare omvandlades till Länshandikapprådets referensgrupp, vilket efter Regionbildningen i Halland blev RHR. CaPriN har under ett antal år varit representant i själva rådet, och då som företrädare för alla de 47 organisationerna, varav 5 cancerrelaterade. Från 2013 är vår nuvarande ordförande Lars Axelsson, representant i Referensgruppen för RHR. Stöd CaPriN Patientföreningen mot prostatacancer i Halland Bankgiro Det kompletta VVS-företaget Regionala Cancer Centra, RCC Med utgångspunkt från Promemorian från Socialdepartementet av den , har det bildats sex Region Cancer Centra i landet, och Hallands Region är berörd av två, dels RCC Väst, och dels RCC Syd. Dessa RCC gick från projekt, till en fast organisation från och med utgången av 2012.Inom RCC framtida organisation skall Sjukvården och Cancerföreningarna samarbeta för att handlägga, styra och förbättra Cancervården i landet framöver. RCC Syd CaPriN har, som representant för de Halländska Cancerföreningarna, deltagit i olika möten med olika teman, inom RCC Syd. Redan i juli 2005 deltog Hans Zetterling och Gert-Ove Abrahamsson i en träff i Lund för samordning av Cancerprofilerade patientföreningar och därefter i en sammankomst i Falkenberg i juli 2006 med presentation av de första Nationella Riktlinjerna för behandling av Bröstcancer, Tjocktarmscancer samt Prostatacancer. Detta var sannolikt första gången som man hade en direktkontakt mellan politiker, läkare samt patienter, där alla hade möjlighet att yttra sig. Under våren 2011 deltog Gert-Ove i flera möten inom det som skulle bli RCC Syd (Skåne, Blekinge, Kronoberg, Halland), som representant för de sydhalländska cancerpatienterna. Utbildning och information gavs senare vid flera utbildningstillfällen till representanter för de Halländska Cancerföreningarna och vid de senaste patientföreträdarutbildningarna blev bl.a Lars Axelsson vår förste Diplomerade patientföreträdare inom RCC syd. RCC Väst Parallellt med detta inom Region syd, så har Sven-Erik Carlsson samt Rolf B. Johansson deltagit i motsvarande möten som gällde för RCC Väst i Göteborg. Lokala Cancerstrategiska enheten Samtidigt har Gert-Ove (för södra Halland) lokalt inom Region Halland, deltagit i löpande möten alt. utbildningstillfällen med den lokala Strategiska cancerenheten inom Region Halland under tiden fram till hösten 2012, under ledning av RCC ansvarig inom Region Halland Bengt Sallerfors. Gert-Ove Abrahamsson har varit patientrepresentant från CaPriN, och tillsammans med representanter från de övriga i Regionen verkande Cancerföreningarna bildat ett Patient och Närstående råd. I gruppen har även Håkan Svensson samtidigt deltagit (för norra Halland) som vår representant inom denna grupp. Under senhösten 2012 har Hans Zetterling gått in parallellt som ersättare, för att uppnå kontinuitet. Nuvarande ledningsgrupp för den lokala Strategiska cancerenheten är: Ulf Strömberg, Cecilia Littorin och Iréne Eriksson. Lars Axelsson från CaPriN är sedan maj 2014 ledamot av detta råd. (GOA) 7

8 CaPriN aktiviteter för medlemmar och allmänhet maj Husknuten Föreningen bildades. 14 betalande medlemmar närvarande. 23 sept. Halmstads sjukhus Björn Ekström samt Gunnela Byström Urologen i Halmstad 18 oktober Halmstad Högskola Ola Bratt Lund samt Länssjukv. nämnd. ordf. B. Eliasson mars Varbergs sjukhus Jonas Hugosson Prostatacancer den vanligaste canc. sjukd. 12 april Cafe Österskans Per Flodgren Strålning vid Prostatacancer 12 maj Halmstads sjukhus Mariette Jakbosson / Ann Håkansson / L-O Strandberg ROP Årsmötet oktober F-Hus Falkenberg Mariette Jakobsson / Ann Håkansson sexbekymmer 17 nov. Varbergs sjukhus Jan Hammarsten / Lars-Göran Pärletun Kostens betydelse mars Varbergs sjukhus Jan-Erik Damber Dagens o Morgondagens behandlingsmet. 29 mars Cafe Österskans Jan Hammarsten / Lars-Göran Pärletun Kostens betydelse 26 april Cafe Österskans Mimmi Ekestubbe / Calle Karlsson ämne se sid 11 Årsmötet nov. Cafe Österskans Jan-Erik Damber Dagens o Morgondagens behandlingsmet. 23 nov. Varbergs sjukhus Lars-Göran Ahlgren Tidig upptäckt, Nutid/Framtid april Cafe Österskans Ralph Peeker Komplikationer vid behandling Årsmötet sept. Cafe Österskans Kjell-Olof Feldt I cancerns skugga, M.Madsén Urologi Halland 7 nov. Varbergs sjukhus Ralph Peeker Komplikationer vid behandling febr. Kungsbacka Bengt Johansson Bröst- och prostatacancer likheter olikheter 5 mars Cafe Österskans Ola Bratt Robotassisterad Prostatektomi 1 april F-hus Varberg Lars Grenabo Urologins framtid 9 april Husknuten Mikael Madsen / Björn Ekström Robotar Årsmötet maj Medlemsresa till Köpenhamn 7 juni Anderstorp Skandinavien Raceway Affärsrace Magnus Heige juli Falkenberg Falkenbergs Motorbana Västkustloppet 15 sept. Cafe Österskans Marschalltändning samt att kören Nova Cantica underhöll 7 oktober F-hus Varberg Ola Bratt Robotass. Prostatektomi. Mikael Sylmè urologi Vbg. 18 nov. Cafe Österskans Lars Grenabo Urologins framtid mars Husknuten Årsmötet maj F-hus Varberg Mikael Sylmè / Patrik Andius Urologen i Norra Halland maj Anderstorp Skandinavien Raceway Affärsrace Magnus Heige 9-11 juli Falkenberg Falkenbergs Motorbana Västkustloppet 15 sept. Cafe Österskans Marschalltändning & Teambildning Bengan Johansson okt. F-hus Varberg 5 personer från Landstinget informerade mars Cafe Österskans M.Wirén Cancer från kirurgens perspektiv Årsmötet maj Medlemsresa till Österlen Vårprimörer 22 sept F-hus Varberg Mikael Wirèn / Christer Eklund ämne se sid 13 7 okt. Cafe Strandgatan Marschalltändning samarb. Bcf.Johanna/ Bengt Johansson 30 okt. Varberg Kultur Dag & Natt bl.a Marschalltändning 10 nov. Kungsbacka Hotell Halland Patrik Andius Vikten av testosteron dec. Julmarknadsresa till Lübeck för medlemmar 8

9 jan Sparb. Hall Varberg Seniormässan Varberg 24 febr. Varbergs Teater Anders Widmark Nya behandlingsmetoder 22 mars F-hus Falkenberg Olle Nordahl, underhöll med anekdoter Årsmötet maj Cafe Strandgatan Kerstin Åslund När Cancern blir tuff 25 maj Medlemsresa Gårdarna runt Sjön 19 sept. Halmstad Halmstadstravet med Blå loppet 5 okt. Cafe Strandgatan Patrik Göransson Cancerrehabilitering (samarb. Johanna) 30 oktober Varberg Kultur Dag o Natt Marschalltändning 22 nov. F-hus Varberg Elisabeth Skeppner Den Psykosociala situtionen nov. Julresa för medlemmarna till Celle och Goslar febr. Sparb. Hall Varberg Seniormässan 20 mars F-Hus Varberg Peter Börjesson Varbergs historia Årsmötet april Halmstad Teater Elisabeth Skeppner Den Psykosociala situtionen. 24 april F-Hus Varberg Medlemsmöte med Urologin Varbergs Sjukhus 5 maj Falkhallen Falkenberg B. Sallerfors m.fl. Framtidens cancervård 30 maj Glasbruksresa för medlemmar 24 sept Halmstad Halmstadstravet med Blå loppet 27 sept. Cafe Strandgatan Läkare och Kontaktsköterskor från Urologen i Halmstad 17 oktober F-Hus Varberg Kikki Klaeson Upplev. efter beh. av bröst- och prostatacancer 27 oktober Varberg Kultur Dag o Natt Marschalltändning febr. Sparb. Hall Varberg Seniormässan Varberg 5 mars Cafe Strandgatan Kikki Klaeson Upplev. efter beh. av bröst- och prostatacancer 21 mars Cafe Strandgatan Björn Molin Nu vill vi berätta Årsmötet april F-Hus Varberg Kerstin Åslund När Cancern blir tuff 18 maj Medlemsresa till bl.a Nålhotten, Bohuslän juli Falkenberg Falkenbergs Motorbana Västkustloppet 9 sept Halmstad Halmstadstravet med Blå loppet 28 sept Medlemsresa till Äppelmarknaden i Kivik 13 nov. Cafe Strandgatan Jan-Erik Damber Nya riktlinjer för beh.av Prostatacancer febr Sparb. Hall Varberg Seniormässan Varberg 18 mars F-Hus Varberg Underhållning Viktoria Rockers Årsmöte april F-Hus Varberg Gunnar Steineck Rätten till vård mot biverkningar 8 maj Halmstad Teater René Blom Fr. screen. -Zytiga /Tomas Seidal Patolog. roll 23 maj Medlemsresa till Skånska slott juli Falkenberg Falkenbergs Motorbana Västkustloppet Tidningartiklar: 2006 juni Aftonbladet artikel: Gert-Ove & Anita Abrahamsson 2007 april Allers artikel: Gunn & Hans Zetterling 2008 Nr 2 M-Magasin: Gunn & Hans Zetterling SvD: Gunn & Hans Zetterling Aftonbladet: Gunn & Hans Zetterling 2013 Nr 40 Hemmets Veckotidning: Gunn & Hans Zetterling Varberg Fröllinge Fröllinge Bilverkstad Bilverkstad AB AB Fröllinge Bilverkstad AB Tel Tel Mobil Mobil. Tel Mobil Göteborgsvägen 743, Getinge Göteborgsvägen 743, Getinge Göteborgsvägen 743, Getinge 9

10 Jubileum Händelser under 10 år resumé över åren av HZ och SEC 2004 Föreningen bildades den 25 maj 2004 på ett möte i HSO-lokalen, Nässjögatan 10 i Halmstad. Under bara det första verksamhetsåret sammanträdde styrelsen i rummet Nissan på Länsstyrelsen (där HZ arbetade). Under detta år hann vi med två möten för medlemmar och allmänheten. Det första var i ett samlingsrum på Halmstad Sjukhus med urologen Björn Ekström och sjuksköterskan Gunnela Byström. Det andra var ett seminarium med den välkände urologen Ola Bratt, då verksam i Lund. Vi hyrde en lokal i Högskolan som rymmer max. 75 personer. Någon förtäring fanns inte att tillgå utan några av styrelsens fruar bakade och kokade kaffe. Istället för 75 åhörare kom det 140, vilket var positivt i sig men det fanns inga sittplatser till alla. Stolar och bänkar samlades in från hela byggnaden och när dessa utnyttjats till fullo fick folk sitta i trapporna. Kaffet och de hembakta bullarna gick åt alltför fort tyckte vi. Ola Bratt är ju som alla vet en mycket kunnig urolog men också en skicklig och underhållande föredragshållare. På en fråga om hur länge man skulle gå på en viss medicin rekommenderade Ola att man inte skulle gå på den; då får man bara ont i fötterna. Ola tyckte vidare att om Gud skapar en variant 2 av oss människor ska Föreläsning av Ola Bratt i oktober Gud placera prostatan nere i pungen för operatörens och åtkomlighetens skull Detta år gjorde vi en rivstart med två föredrag på våren och två på hösten. Styrelsen hade genom sin egen sjukdom lärt känna flera läkare och andra personer i branschen. Vi startade på våren med ett föredrag i Varberg med Jonas Hugosson från Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg. På den tiden höll vi till i Sjukhusets föreläsningssal. Onkolog Per Flodgren i Lund föreläste i Halmstad om Strålning vid Prostatacancer. Per har numera gått i pension. På hösten inledde vi med ett föredrag i Den som skapade prostatan borde få bakläxa, det är ingen klyftig konstruktion, sa professor Jonas Hugosson när han föreläste på sjukhuset i Varberg. Folkets Hus i Falkenberg av Mariette Jakobsson och Ann Håkansson, tidigare kurator på Halmstad Sjukhus, som talade om sexbekymmer. De demonstrerade och skickade runt ett antal surrande apparater till allas munterhet. Tyvärr kom det bara ett litet antal åhörare trots att många finklädda, äldre herrar steg in genom entrén till Folkets Hus. Det visade sig att Falkenbergs Sparbank hade en jubileumsmiddag på samma tid och plats. Det sista föredraget för detta verksamhetsår var åter i föreläsningssalen i Varbergs Sjukhus med Jan Hammarsten och Lars-Göran Pärletun som talade om kostens betydelse för cancer. Årsmötet hölls i en samlingsal på Halmstad Sjukhus där en ordinarie styrelse valdes. Som gäst på mötet närvarade Lars-Olof Strandberg, Riksorganisationen för Prostatacancer, som hälsade vår förening välkommen till ROP. Mannen i mitten; Lars-Olof Strandberg Boken Ditt PSA är för högt Lars-Göran Pärletun

11 2006 Detta verksamhetsår hade vi också två seminarier på våren och hösten. Professor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Sjukhuset, talade om Dagens och morgondagens behandlingsmetoder i Varberg på Sjukhuset. Det andra vårmötet på Café Österskans var en repris från Varberg med Jan Hammarsten och Lars-Göran Pärletun, som behandlade kostens betydelse för cancer. Höstprogrammet inleddes på Café Österskans med Jan- Erik Damber. I Varberg föreläste Lars-Göran Ahlgren om Tidig upptäckt, Nutid/Framtid. Årsmötet hölls i Café Österskans, som efter ägarbyte numera heter Café Strandgatan 20. Styrelsen har därefter försökt lägga samtliga föreningsmöten i denna lokal beroende på trevligt bemötande, lokalens centrala lokalisering mitt i Halmstad m.m. Lokalen har numera alla nödvändiga audiovisuella hjälpmedel med duktig support så styrelsen slipper släpa med egna. Numera har alla föredragshållare sitt föredrag lagrat på ett fickminne. På detta årsmöte var Mimmi Ekestubbe och Calle Karlsson särskilt inbjudna. Mimmi Ekestubbe, sjuksköterska, redovisade sin magisteruppsats Mäns beskrivning av upplevda kritiska händelser i vården i samband med prostatacancer. Kvällen avslutades med att Calle Karlsson från Leijet (Träslövsläge) underhöll oss både med sin skarpa tunga och rappa fingrar på gitarren. Café Österskans 2007 Som föreläsare på Café Österskans inledde förre finansministern Kjell-Olof Feldt höstens seminarier. Kjell var den som gav prostatacancern ett ansikte genom sin kända bok som utkom hösten 2003, I cancerns skugga. Ett år av förtvivlan och hopp. Verksamhetschef Mikael Madsén berättade om den framtida utvecklingen av urologin i Halland. Kjell-Olof Feldt Årsmötet hölls på Café Österskans. Verksamhetschef Mikael Madsén berättade om den framtida utvecklingen av urologin i Halland. Därefter intog ett 70-tal åhörare platserna för att lyssna till kvällens föreläsare Ralph Peeker, RP, docent och överläkare från Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, som talade om impotens och erektionsproblem. RP tjänstgör på enheten för urologi på Sahlgrenska, där han bl.a. har till uppgift att hantera de problem som patienter kan drabbas av i samband med behandling av prostatacancer. Föreläsningen handlade därför till stora delar om de behandlingskomplikationer som kan uppstå vid prostatacancer och på vilket sätt sjukvården kan mildra dessa komplikationer. RP inledde sitt föredrag med att förklara en massa fackliga uttryck, som läkare använder i olika sammanhang då de genomför undersökning/behandling av patienter. Enligt RP finns det hjälpmedel mot erektionsproblem; universalmedlet heter Caverject. Förklaringen av vissa facktermers betydelse var stundtals sådana att de lockade fram skratt hos åhörarna. Ralph Peeker repriserade sitt bejublade föredrag i Varberg på hösten. Hans Zetterling tackar Ralf Peeker för föreläsningen i Varberg, nov. Susedalen Tele: Fax:

12 2008 Våren inleddes med en gemensam föreläsning med Bröstcancerföreningen JOHANNA och CaPriN. Överläkare Bengt Johansson från Örebro pratade om bröstcancer och prostatacancer likheter- olikheter. September är den internationella prostatacancermånaden. CaPriN har under ett antal år, som en parentation över avlidna medlemmar och andra män i Picassoparken, tänt 250 st marschaller utställda i form av ett blått band. Idén var Magnus Heiges, som också införskaffade marschallerna. Eftersom ca män årligen dör i prostatacancer var idén att tända lika många marschaller. Vi ändrade oss snabbt då vi upptäckte att det för det första skulle ha tagit hela kvällen att tända dem och för det andra skulle bli en jättebrasa med så många tända marschaller på detta lilla utrymme. När arrangemanget inne på Café Strandgatan 20 var slut för kvällen gällde det att släcka marschallerna, vilket visade sig vara lättare sagt än gjort. Vi kom till slut på att det krävdes plåtar som placerades ovanpå varje marschall för att kväva lågan. Kvällens evenemang var Halmstadkören Nova Cantica, som gjorde ett fint framträdande i kyrksalen. Föreläsning av Lars Grenabo, 1 april i Varberg Marschalltändning Detta år deltog föreningen för första gången vid motortävlingar i Anderstorp och Falkenberg under sommaren. Under 2008 hade vi totalt 4 seminarier i Halmstad resp. Varberg, där vi nu började hyra lokal i Folkets Hus. Föredragshållarna var Ola Bratt Robotassisterad Prostatektomi och Lars Grenabo Urologins Framtid som alternerade mellan de två städerna. Årsmötet hölls i föreningshuset Husknutens lokaler på Nässjögatan 10. Där huserar en rad handikappföreningar, vissa med eget kansli andra med enbart hyrt skåp. Till de senare hör CaPriN. Numera hålls våra styrelsemöten i det så kallade styrelserummet där, om vi inte sammanträder i Varberg. Mikael Madsen och Björn Ekström från Halmstad Sjukhus var särskilt inbjudna och föreläste om bl.a. Robotar, som nu kommit på agendan hos Landstinget Halland. Vår första medlemsresa genomfördes detta år och den avgick till Köpenhamn. I Halland sken solen från en klarblå himmel, som tyvärr mörknade då vi passerade Hallandsåsen. I Köpenhamn regnade det kontinuerligt, vilket gjorde sightseeingturen med båt till ett blött och kallt äventyr. Tack och lov fanns det tak och glasrutor på båten men den blöta väderleken gjorde att rutorna immade igen hela tiden. Av staden såg vi alltså inte mycket. 12 Regniga Danmarksresan; Gunn och Hans Zetterling

13 2009 Lars Lundgren tackar Mikael Sylmé, Patrik Andius och Johanna Björk i Varberg Årsmötet hölls på Husknuten i Halmstad. Även detta år deltog föreningen vid motortävlingar i Anderstorp och Falkenberg under sommaren. Detta år hade CaPriN återigen ett föredrag på Café Österskans när det blåste storm. Att försöka tända marschallerna med vanliga tändstickor visade det sig var helt omöjligt. Snabbt införskaffades från Österskanskiosken och Hemköp på Brogatan samtliga gaständare och braständstickor som fanns i lager. Det gick bättre men stormen blåste ut marschallerna i samma takt som de tänts. Gert-Ove Abrahamsson blev tvungen att sitta inne i sin bil och sköta tändningen och när lågan tagit sig sprang övriga omkring och placerade ut dem till formen av ett blått band. Tur att inte bilen brann upp. Föreläsning av Bengan Johansson, i Halmstad, sept. Årets föreläsningar inleddes i Folkets Hus i Varberg med de lokala läkarna Mikael Sylmé och Patrik Andius och avslutades med Bengt Bengan Johansson som talade om Teambuilding. Detta arrangemang genomfördes tillsammans med bröstcancerföreningen Johanna i Halland.Vid höstmötet på Folkets Hus i Varberg kunde besökarna, ca 70 stycken, ställa frågor till och samtala med inte mindre än 5 olika företrädare för landstinget och en privatpraktiserande sexolog Årsmötet hölls på Café Österskans. Mikael Wirén höll ett intressant fördrag cancer med utgångspunkt från kirurgens perspektiv. Under detta år genomförde föreningen 2 medlemsresor, en till Österlen under temat Vårprimörer och en julmarknadsresa med övernattning till Lübeck. det fungerar som näring för prostatacancern. Till mötet kom oväntat många åhörare ca 40 st. samt flera läkare och sjuksköterskor från urologkliniken på Kungsbacka Sjukhus.I Folkets Hus Varberg var Mikael Camilla Nyberg, Anna-Lena Hummel, Patrik Andius och Elisabeth Hvarfvén vid föreläsningen i Kungsbacka Wirén och Christer Edlund inbjudna. Wirén pratade om cancer Var kommer den ifrån? Och vart tar den vägen? samt Edlund botande behandling vid prostatacancer. Varför Robotkirurgi? Julmarknadsresa Lübeck Vårprimörresa Österlen I oktober genomfördes ytterligare samarrangemang med Bcf Johanna på Café Strandgatan 20 med marschalltändning. Föredragshållare var Örebroläkaren Bengt Johansson. Detta år påbörjades även ett nytt arrangemang med marschalltändning i Varberg i samband med Kulturnatten Dag & Natt i oktober. Detta år beslutade styrelsen att förlägga seminarierna på ny ort nämligen i Kungsbacka på hotell Halland. Här pratade urolog Patrik Andius om Vikten av testosteron, vilket var mycket intressant. Tyvärr får ju inte vi med hormonrefraktär cancer ta detta eftersom Föreläsning av Bengt Johansson, i Halmstad, oktober Föreläsningen i Varberg, sept. Lars Lundgren tackar Christer Edlund och Mikael Wirén 13

14 2011 Årets årsmöte hölls i Folkets Hus i Falkenberg och passande nog hade vi bjudit in den välkände limerickförfattaren Olle Nordal, som underhöll med ett urval av sina limrickar, som åstadkom många och säkert hälsobefrämjande skratt. Detta år inledde vi ett samarbete med Seniormässan i Varberg som är ett årligt arrangemang i februari månad med olika utställare och scenuppträden. Detta år Olle Nordal underhöll Siv Malmkvist. Medlemmar i CaPriN erbjöds gratis inträde. Vi inledde även ett fortfarande pågående samarbete med Halmstadtravet i september månad (som är vår kampanjmånad). Genom Björn Molin har vi etablerat en mycket god kontakt med ledningen där. Travets program denna dag innehåller Seniormässa i Varberg information om föreningen och om sjukdomen. Det blå loppet kallas också CaPriN-loppet denna dag och föreningen får även ett bidrag från varje vinnande halmstadhäst. Innan travet börjar delar vi ut information och säljer blå bandet pins vid entrén. Även detta år hann vi med två medlemsresor dels en vårresa till Gårdarna runt sjön, som utgick från Ulricehamn och som var mycket uppskattad av alla medföljande medlemmar särskilt damerna, som läst alla böcker av Birgit Sparre. Julmarknadsresan gick detta år till Celle som sägs ha den finaste julmarknaden i Tyskland. Celle ligger några timmars körning söderut, varför vi inte kom fram till hotellet förrän vid 18-tiden. Guiden på resan var en äldre kvinna, som visade sig vara oerhört kunnig och skicklig. Dag 2 reste några i gruppen vidare till Goslar medan andra studerade Celle. Dag 3, hemresedagen, började det att blåsa och vinden ökade hela tiden ju närmare Sverige vi kom. Vi hann dock med en mycket fin lunch på vägen samt ett snabbstopp i Lübeck, så vi hann faktiskt med två marknader på samma resa. Överfarten till Rödby var lite gungig så de flesta stod och höll i sig. Väl i Danmark fick reseledaren reda på att Öresundsbron var stängd; det blåste orkan. Genom ett under lyckades reseledaren och busschauffören komma med en färja i Helsingör. På kajen i Helsingborg skulle några resenärer byta buss. Busschauffören hade mycket besvär att leta reda på deras inköpta, värdefulla julsprit, som nästan blåste ned över kajkanten. Efter chaufförsbyte i Hyllinge kunde färden mot Halland återupptas. Vi anlände trots orkanen endast ett par timmar sena. Detta år hann vi också med fyra seminarier varav ett i samarbete med Bcf Johanna i Café Strandgatan 20 där doktorand Patrik Göransson talade om Cancerrehabilitering för en fullvärdig och hållbar cancervård, en försöksverksamhet vid Hallands sjukhus. Övriga tre var onkolog Anders Widmark, Umeå som sponsrades av Sanofi och som talade om Nya behandlingsmetoder på Varbergs Teater. Nästa var urolog Kerstin Åslund, Sundsvall och styrelseledamot i PCF som höll ett bejublat föredrag benämnt När cancern blir tuff på Café Strandgatan, Halmstad. Hon repriserade föredraget i Varberg Slutligen hade vi inbjudit kurator sedermera Medicine doktor Elisabeth Skeppner från Örebro, som talade om Den psykosociala situationen vid ett Cancerbesked. Elisabeth repriserade sedan sitt föredrag på Halmstad Teater april På hösten arrangerades även ett medlemsmöte tillsammans med Urologin på Halmstads Sjukhus. Föreningen erhöll en större penninggåva i dec, Föreläsning av Anders Widmark i Varberg 14 Vårresa Gårdarna runt sjön Föreläsning av Kerstin Åslund i Halmstad Rolf Johansson tackar Elisabeth Skeppner för föreläsningen i Varberg

15 2012 Årsmötet hölls i Varbergs Folkets Hus. Varbergsbon Peter Börjesson berättade om gamla Varberg på ett intressant Föreläsning med Margareta Ivarsson, Malin Berntsson, Stefan Knutsson, Mikael Sylmé i Varberg sätt. I april hade vi ett medlemsmöte på Folkets Hus tillsammans med Urologin på Varbergs Sjukhus. Vi deltog på seniormässan i Varberg där Lill-Babs underhöll från scenen. Hans Zetterling överlämnade ett blått band till Barbro. Någon kram blev det inte, hon var nämligen vrålförkyld. arrangerade CaPriN ett medlemsmöte tillsammans med BCF Johanna i slutet av september där valda/intressanta delar av Stockholmskonferensen visades på storskärm. Därefter kunde deltagarna ställa frågor till läkare och kontaktsjuksköterskor från Halmstad Sjukhus. Årets resa gick till glasriket i Småland och var mycket uppskattat. Så här i efterskott Hans Zetterling tackar Elisabeth Skeppner för föreläsningen i Halmstad kan bara konstateras att det var i sista minuten eftersom de stora bruken Kosta-Boda och Orrefors nu lagt ned sina verksamheter helt. Julmarknadsresan ställdes in p.g.a. för litet antal anmälda. I maj anordnade Regionhandikapprådet ett möte i Falkhallen Falkenberg Framtidens Cancervård. I juni samlades alla Läkare och kontaktsjuksköterskor till ett informationsmöte på Halmstads Sjukhus. Cancervården i Halland. Kulturnatten i Varberg, oktober CaPriN närvarade som året innan på Halmstadtravet i september och Kulturnatten i Varberg. Som nämnts ovan återkom Elisabeth Skeppner från Örebro med sitt högintressanta föredrag, som visar på hur vård och omsorg ska bedrivas (görs av Elisabeth själv). Vi hade lyckats hitta en ny intressant föredragshållare nämligen Kicki Klaeson från Lidköping, som i Folkets Hus i Varberg talade om Mäns och kvinnors upplevelse efter behandling av prostata- resp. bröstcancer. Föredraget, som var ett referat av Kickis doktorsavhandling bygger på ett stort antal personliga intervjuer. I september hade Prostatacancerförbundet en videokonferens på Berns Salonger i Stockholm, med temat vi ska bekämpa prostatacancern, med bl.a. medverkande av samtliga chefer för de 6 RCC. I kyrksalen på Strandgatan 20 Medlemsmöte Halmstad: Niclas Johansson, Gunnela Byström, Bengt Sallerfors, Mikael Madsen, Charlotta Ljungberg och Lennart Roxvall. LOGOTYP Kontaktsköterskor och Urologer på RCC konferens i Halmstad. 15 Bilden visar logotypen så som den ska se ut i e

16 2013 Årsmötet hölls på Café Strandgatan 20 (gamla Österskans). Vår styrelseledamot Björn Molin redogjorde för sin bok Nu vill vi berätta, som bygger på ett antal intervjuer hur flyktingar, som stannat kvar i Sverige, upplevde andra världskriget och tiden därefter i Halland. Vi deltog traditionsenligt på seniormässan i Varberg där Anders Ekborg underhöll från scenen och på Falkenbergs Motorbana. Årets två medlemsresor var mycket uppskattade. Den första gick till Hamburgsund i Bohuslän. Väl framme äntrades M/S Nolhåtten för en rundtur ute bland kobbar och skär under samtidig guidning av skepparen och ägaren, Stellan Johansson, som underhöll med sina ruskiga och roliga historier från skärgården då lotsar och tullare styrde och ställde; det var spriten man fajtades om. Väl i hamn åt vi en god M/S Nolhåtten, Stellan Johansson fisksoppa på hamnkrogen varefter bussen körde till Stenhuggarmuséet. Två duktiga guider visade hur man enkelt klöv graniten samt hur man härdade verktygen. Den andra resan gick till äppelmarknaden i Kivik för att bl.a. beskåda den stora äppeltavlan med ca äpplen. Rolf Johansson tackar Kerstin Åslund för föreläsningen i Varberg Kikki Klaeson föreläste i Halmstad Under våren hade vi repriser på Kerstin Åslunds föredrag När cancern blir tuff i Varberg samt Kicki Klaesons Mäns och kvinnors upplevelse av sin sexualitet efter behandling av prostata- resp. bröstcancer i Halmstad. På Café Strandgatan föreläste i november Professor Jan-Erik Damber om Nya riktlinjer behandling av prostatacancer. Under hösten har CaPriN-styrelsen haft ett utbytesmöte med representanter från Pro Liv Väst för allmän diskussion om logotype, jubileumsarrangemang, medlemsavgifter och snack-café mm. Hans Zetterling tackar Jan Erik Damber för föreläsningen i Halmstad Medlemsresan gick till Äppelmarknaden i Kivik Morgan Bäck,CaPriN, Jan Trönsdal, Krister Pettersson, Pro Liv Väst Sven-Eric Carlsson, CaPriN FRIMURARNA I HALLAND KUNGSBACKA VARBERG FALKENBERG HALMSTAD 16

17 2014 Årsmötet hölls i Varbergs Folkets Hus med halmstadbandet Victoria Rockers som underhållare. Axel Johansson avtackades efter mångårigt arbete i styrelsen. Vi deltog på seniormässan i Varberg där Torleif Torstensson underhöll från scenen. Vårens första föreläsning hölls i Varberg av Gunnar Steineck. Temat var Rätten till vård mot biverkningar-vårdens ansvar för läckage och nedsatt sexuell förmåga. Han ansåg bl.a. att det i Sverige är en stor avsaknad Seniormässa i Varberg av rehabiliteringscentra om man jämför med t.ex. Tyskland. Den andra föreläsningen hölls i Esaias Thorènsalen på Halmstads Teater den 8 maj, med ett c:a 45 tal åhörare. Föreläsare var Onkolog Rene Blom från SUS Lund, Charlotte Wikström Läkemedelsföretaget Jans- Föreläsning av Gunnar Steineck i Varberg sen, samt Patologchef för Hallands Sjukhus Tomas Seidal. Charlotte Wiksröm inledde med att beskriva hur Janssen kan stödja och hjälpa patienten med dels information på nätet, och hon berättade även om de nya medicinerna som de har. R. Blom talade under rubriken från Screening till Zytiga och gav även svar på många av frågorna från mötesdeltagarna. Tomas Seidal hade rubricerat sitt anförande Patologens roll vid Prostatacancer och det var nog flera av mötesdeltagarena som var omedvetna om den viktiga roll som patologen spelar, för behandling av vår Prostatacancer, och besvarade dessutom många av åhörarnas frågor i detta område. Under våren anordnade CaPriN på försök en medlemsträff, där man kunde umgås under enkla förhållande och bl.a. prata om våra prostataproblem samt utbyta erfarenheter med varandra. Det blev väldigt uppskattat och man önskade att vi skulle arbeta vidare med ytterligare träffar och då även i Varberg (Se spec. referat sidan 19). Årets medlemsresa gick till skåneslotten Wanås och Bäckaskog. Vi startade i Varberg via Falkenberg och Halmstad till morgonfika i Markaryd. Vidare till Wanås Slott där Föreläsning med Rene Blom, Charlotte Wikström och Tomas Seidal i Halmstad vi fick en mycket intressant guidning av konstverken i den vackra parken. Färden fortsatte till Bäckaskogs Slott där en god lunch stod framdukad. Efter kaffet fick vi en uppskattad guidning genom slottet både ute och inne. Vi fortsatte till Hillesgården vid Klippan med bl.a en vacker parkanläggning och en intressant utställning om Eva Rydbergs framträdande. Efter en god kvällsfika gick hemfärden åter mot Halland. Liksom tidigare år kommer föreningen att deltaga i Västkustloppet i Falkenberg och Halmstadstravet senare i höst. Information och försäljning av nålar vid Gekås i Ullared. Medlemsresa till Wanås Slottspark Medlemsresa till Bäckaskogs Slott. Historielektion i Karl XV:s festvåning Simlångsdalen 17

18 Falkenbergs motorbana med Västkustloppet och STCC samt Affärsracet i Anderstorp Vi har ett mål om att informera så många män som möjligt om vår sjukdom och vikten av tidig upptäckt, och att detta faktiskt kan påverka behandlingsresultatet. Av detta skäl har vi sökt olika aktiviteter, som i vart fall initialt engagerar män. Vi har haft ett litet tält under flera år, på motorbanan i Falkenberg under Västkustloppshelgerna, i avsikt att sälja våra blå pins samt informera om prostatacancer. Detta har dessutom samtidigt resulterat i ett flertal nya medlemmar. Vi har ju efter hand blivit väl bekanta med kanslipersonalen och vid ett tillfälle när vi kom in, så sade en av tjejerna, men så trevligt, här kommer ju prostatan själv till övriga besökares munterhet. Detta som, ett litet bevis för att vi har varit mycket välkomna till dessa tävlingar med vår aktivitet, vilken även stöds centralt från STCC. Det senaste året hade vi en styrka om 6 personer inkl. förstärkning från Jönköpingsföreningen i form av Ove Lind samt Magnus Heige med påföljd att i stort sett alla besökare samt tävlingsstall på väg in eller ut från innerplan fått information. Vi fick dessutom besök av Robert Dahlgren som varit aktiv inom STCC för att skapa uppmärksamhet och samla in medel till forskning om prostatacancer, vi har ju honom på bild på en av våra roll ups. På Anderstorpsbanan har vår fantastiske medlem Magnus Heige varit kontaktperson tillsammans med övriga i den regionen, vid de s.k. Affärsracen sedan Bl.a har man vid ett tillfälle träffat vår socialminister Göran Hägglund, och han såväl som alla övriga fick information om vår sjukdom och verksamhet. (GOA) Ove Lindh, 2 ggr Robert Dahlgren och Björn Siöström i Falkenberg Jan Flash Nilsson och Prins Carl Philip i Anderstorp Magnus Heige på Falkenbergsbanan Björn Siöström, Sven Mörk, Ove Lindh, Lars-Erik Grahn och Göran Hägglund i Anderstorp 18

Informationsblad från ProLiv Väst Nr 75 November 2013 Årg 19. ProLiv Väst. Basargatan 6 411 17 Göteborg. Kontakttelefon: 0302-46768

Informationsblad från ProLiv Väst Nr 75 November 2013 Årg 19. ProLiv Väst. Basargatan 6 411 17 Göteborg. Kontakttelefon: 0302-46768 PROLIVNYTT Informationsblad från ProLiv Väst Nr 75 November 2013 Årg 19 ProLiv Väst Basargatan 6 411 17 Göteborg Kontakttelefon: 0302-46768 E-post: Info@proliv.com JUB I LEUM Hemsida: www.proliv.com Plusgironummer:

Läs mer

Informationsblad från ProLiv Väst Nr 70 September 2012 Årg 18. ProLiv Väst Basargatan 6 411 17 Göteborg. Foto: Anita Lindgren

Informationsblad från ProLiv Väst Nr 70 September 2012 Årg 18. ProLiv Väst Basargatan 6 411 17 Göteborg. Foto: Anita Lindgren PROLIVNYTT Informationsblad från ProLiv Väst Nr 70 September 2012 Årg 18 ProLiv Väst Basargatan 6 411 17 Göteborg Kontakttelefon: 0302-46768 E-post: Info@proliv.com Hemsida: www.proliv.com Plusgironummer:

Läs mer

Informationsblad från ProLiv Väst Nr 63 November 2010 Årg 16. ProLiv Väst Basargatan 6 411 17 Göteborg. Kontakttelefon: 0302-46768

Informationsblad från ProLiv Väst Nr 63 November 2010 Årg 16. ProLiv Väst Basargatan 6 411 17 Göteborg. Kontakttelefon: 0302-46768 PROLIVNYTT Informationsblad från ProLiv Väst Nr 63 November 2010 Årg 16 ProLiv Väst Basargatan 6 411 17 Göteborg Kontakttelefon: 0302-46768 E-post: Info@proliv.com Hemsida: www.proliv.com Plusgironummer:

Läs mer

Uddevalla nästa! Välkommen till medlemsmöte på Östraboteatern i Uddevalla den 26 november!

Uddevalla nästa! Välkommen till medlemsmöte på Östraboteatern i Uddevalla den 26 november! PROLIVNYTT Informationsblad från ProLiv Väst Nr 79 November 2014 Årg 20 ProLiv Väst Basargatan 6 411 17 Göteborg Kontakttelefon: 0302-46768 E-post: Info@proliv.com Hemsida: www.proliv.com Plusgironummer:

Läs mer

DISA. Diagnosgrupp I SAmarbete. Ett projekt finansierat av Samordningsförbundet Skåne Nordost kring personer med tumörsjukdomar maj 2012 april 2014.

DISA. Diagnosgrupp I SAmarbete. Ett projekt finansierat av Samordningsförbundet Skåne Nordost kring personer med tumörsjukdomar maj 2012 april 2014. 1 DISA Diagnosgrupp I SAmarbete Ett projekt finansierat av Samordningsförbundet Skåne Nordost kring personer med tumörsjukdomar maj 2012 april 2014. 2 Sammanfattning Alla sjukskrivna cancerpatienter erbjuds

Läs mer

Dalheimers Hus. Här har Göteborgsföreningen sina möten. NR 1 Mars 2014

Dalheimers Hus. Här har Göteborgsföreningen sina möten. NR 1 Mars 2014 MHCF F.D. SVENSKA LARYNGFÖRBUNDET NR 1 Mars 2014 e n t i d n i n g f ö r M u n - & H a l s c a n c e r f ö r b u n d e t s m e d l e m m a r, a n h ö r i g a o c h s t ö d j a n d e Dalheimers Hus Här

Läs mer

I detta nummer... Världsnjurdagen i Götebort och Skövde Världens bästa julklapp och världens bästa personal Nationella Njurkonferensen 13-14 april

I detta nummer... Världsnjurdagen i Götebort och Skövde Världens bästa julklapp och världens bästa personal Nationella Njurkonferensen 13-14 april 2012 Februari Nr 1 Medlemstidning från Njurföreningen i Västsverige Bilder: Maria Sandqvist I detta nummer... Världsnjurdagen i Götebort och Skövde Världens bästa julklapp och världens bästa personal Nationella

Läs mer

Innehåll nr 2 juni 2010. 2 gynsamposten nr 2 juni 2010. Sahlgrenska forskningsteamet nära målet

Innehåll nr 2 juni 2010. 2 gynsamposten nr 2 juni 2010. Sahlgrenska forskningsteamet nära målet gynsam gyncancerföreningarnas nationella samarbetsorganisation nr 2 juni 2010 Riksstämma och 10-årsjubileum Örebro-kliniken hämtar erfarenhet från NYCK gynsam 10 år 2010 gynsam 10 år 2010 gynsam 10 år

Läs mer

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer...

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna VIS Utvecklingskonferens 2013 Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... 2/2013 besök oss gärna

Läs mer

Njurfunk. Sommarveckan - ger njursjuka barn och ungdomar och deras familjer gemenskap och erfarenhetsutbyte. Tidning för Njurförbundet

Njurfunk. Sommarveckan - ger njursjuka barn och ungdomar och deras familjer gemenskap och erfarenhetsutbyte. Tidning för Njurförbundet Njurfunk Tidning för Njurförbundet Sommarveckan - ger njursjuka barn och ungdomar och deras familjer gemenskap och erfarenhetsutbyte Nummer 3, 2009 Årgång 36 Digital Center AB Peritonealdialys Miljömärkta

Läs mer

NR 2 Juli 2011. e n t i d n i n g f ö r M u n - & H a l s c a n c e r f ö r b u n d e t s m e d l e m m a r, a n h ö r i g a o c h s t ö d j a n d e

NR 2 Juli 2011. e n t i d n i n g f ö r M u n - & H a l s c a n c e r f ö r b u n d e t s m e d l e m m a r, a n h ö r i g a o c h s t ö d j a n d e MHCF F.D. SVENSKA LARYNGFÖRBUNDET NR 2 Juli 2011 e n t i d n i n g f ö r M u n - & H a l s c a n c e r f ö r b u n d e t s m e d l e m m a r, a n h ö r i g a o c h s t ö d j a n d e 2 Årgång 37 Nr 2 2011

Läs mer

TILLBAKA PÅ JOBBET Cheferna stod bakom Monica i kampen mot bröstcancern. Deras stöd hjälpte mig tillbaka, säger hon. Läs mer på sidan 8, 9 och 10.

TILLBAKA PÅ JOBBET Cheferna stod bakom Monica i kampen mot bröstcancern. Deras stöd hjälpte mig tillbaka, säger hon. Läs mer på sidan 8, 9 och 10. BRÖSTCANCERFÖRENINGARNAS RIKSORGANISATION TEMA KRONISK BRÖSTCANCER TILLBAKA PÅ JOBBET Cheferna stod bakom Monica i kampen mot bröstcancern. Deras stöd hjälpte mig tillbaka, säger hon. Läs mer på sidan

Läs mer

Tebladet. När håret inte längre är huvudsaken. Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets nya tipstävling!

Tebladet. När håret inte längre är huvudsaken. Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets nya tipstävling! Länstidningen Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets nya tipstävling! SIDAN 16 16 februari 2012 årgång 31 Till alla länsbor från landstinget GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Nyheter Läkarstudenter ute i vården

Läs mer

NR 2 Juni 2013. e n t i d n i n g f ö r M u n - & H a l s c a n c e r f ö r b u n d e t s m e d l e m m a r, a n h ö r i g a o c h s t ö d j a n d e

NR 2 Juni 2013. e n t i d n i n g f ö r M u n - & H a l s c a n c e r f ö r b u n d e t s m e d l e m m a r, a n h ö r i g a o c h s t ö d j a n d e MHCF F.D. SVENSKA LARYNGFÖRBUNDET NR 2 Juni 2013 e n t i d n i n g f ö r M u n - & H a l s c a n c e r f ö r b u n d e t s m e d l e m m a r, a n h ö r i g a o c h s t ö d j a n d e 2 Årgång 39 Nr 2 2013

Läs mer

NR 2 : 2014 Slöseri inom sjukvården Slöseri inom sjukvården 6 Kultur i Stockholm Kultur i Stockholm Delta i EU-valet Delta i EU-valet

NR 2 : 2014 Slöseri inom sjukvården Slöseri inom sjukvården 6 Kultur i Stockholm Kultur i Stockholm Delta i EU-valet Delta i EU-valet NR 2 : 2014 stockholms län Slöseri inom sjukvården 6 Kultur i Stockholm 7 Delta i EU-valet 12 Distriktets årsmöte 14 LEDARE VARFÖR BETALAR MORMOR MER SKATT ÄN PAPPA? Det tål verkligen att diskuteras Nyligen

Läs mer

SYNAPSEN. Epilepsiföreningens medlemstidning. Överkörd av färdtjänsten. Fortsättning följer om Britta. Ali blev tagen för buse

SYNAPSEN. Epilepsiföreningens medlemstidning. Överkörd av färdtjänsten. Fortsättning följer om Britta. Ali blev tagen för buse Epilepsiföreningens medlemstidning SYNAPSEN 2006 nr 1 Årgång 25 Överkörd av färdtjänsten Läs mer sid 4 6 Fortsättning följer om Britta Läs mer sid 7 Ali blev tagen för buse Läs mer sid 12 13 Mötesplats

Läs mer

3/2012. I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Utgiven av vuxendöva i Sverige

3/2012. I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Utgiven av vuxendöva i Sverige VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Kerstin 70 år! Den 17 september fyller förbundsstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 1 Verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsen för ProLiv Väst Prostatacancerförening lämnar följande verksamhetsberättelse för 2014 års verksamhet. Föreningens styrelse m.m. Följande personer har under året

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR. Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden

HJÄRNKRAFT. Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR. Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2013 Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR 1988-2013 25 år - Hjärnkraft

Läs mer

Vi Nattvandrare. Inbjudan RLS Förbundets Årsmöte. Från Regionerna. Nya RLS rön. Saxat

Vi Nattvandrare. Inbjudan RLS Förbundets Årsmöte. Från Regionerna. Nya RLS rön. Saxat Vi Nattvandrare Inbjudan RLS Förbundets Årsmöte Från Regionerna Nya RLS rön Saxat Värva nya medlemmar Få upp till 10 trisslotter som bonus!!! Läs mer på sidan 3 En medlemstidning från Restless Legs (RLS)

Läs mer

Qvintensen S T A T I S T I K F R Ä M J A N D E T MEDLEMSTIDNING NUMMER 3 DECEMBER 2008

Qvintensen S T A T I S T I K F R Ä M J A N D E T MEDLEMSTIDNING NUMMER 3 DECEMBER 2008 Qvintensen t S V E N S K A S T A T I S T I K F R Ä M J A N D E T MEDLEMSTIDNING NUMMER 3 DECEMBER 2008 Innehåll Ordföranden har ordet 3 Redaktören har ordet 3 Styrelsen informerar 4 Föreningen industriell

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Inledning Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga, kan återigen blicka tillbaka till

Läs mer

Onkologisk rehabilitering Rapport från Nationella konferensen Hjärntumörer. Årets sjuksköterskor i cancervård: Elisabeth Calme och Pia Alvevik

Onkologisk rehabilitering Rapport från Nationella konferensen Hjärntumörer. Årets sjuksköterskor i cancervård: Elisabeth Calme och Pia Alvevik Nummer 4 2012 Årets sjuksköterskor i cancervård: Elisabeth Calme och Pia Alvevik TEMA: Onkologisk rehabilitering Rapport från Nationella konferensen Hjärntumörer innehåll nr 4 2012 9 Ledaren 4 Redaktören

Läs mer

Bildat 1984 och medlem i NR 4 2009. Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga

Bildat 1984 och medlem i NR 4 2009. Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga Demensförbundet behöver mer resurser för att arbeta för demenssjuka och deras anhöriga! Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3 DEMENS Demensförbundet Bildat 1984 och medlem i NR 4 2009 Alzheimer

Läs mer

Ny syn. på vården. no 4 2010. Journaler granskas med genusglasögonen på

Ny syn. på vården. no 4 2010. Journaler granskas med genusglasögonen på no 4 2010 Lindrande träning för artrospatienter sidan 3 En hjälpande hand för missbrukare sidorna 8 9 Operasångaren som blev kulturchef sidan 16 Ny syn Foto: anders alm på vården Journaler granskas med

Läs mer

Augusti 2010 Nr 3 Årgång 1

Augusti 2010 Nr 3 Årgång 1 Augusti 2010 Nr 3 Årgång 1 Nu har Du fått tidning nr tre i lådan. I detta nummer presenterar vi hösten 2010, vi berättar om träffar och aktiviteter som kommer att genomföras under hösten. Framsidan speglar

Läs mer

- FSDB och DBU på plats i Almedalen - Full fart på FSDB:s skåningar! - PTS efterlyser smarta lösningar

- FSDB och DBU på plats i Almedalen - Full fart på FSDB:s skåningar! - PTS efterlyser smarta lösningar Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 34 Oktober 2011 Nr 5 Hörselorganisationerna sprider sitt budskap - FSDB och DBU på plats i Almedalen - Full fart på FSDB:s skåningar! - PTS efterlyser smarta lösningar

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Han fortsätter gå framåt. Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2012. Tema kring barn och unga - läs mer inne i tidningen

HJÄRNKRAFT. Han fortsätter gå framåt. Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2012. Tema kring barn och unga - läs mer inne i tidningen HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2012 Han fortsätter gå framåt Tema kring barn och unga - läs mer inne i tidningen Carolina Lindgren om vägen tillbaka 6 Billums utredning

Läs mer

Nr 3 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Benny Ståhlberg avgår Ordförandekonferensen Fullmäktigemötet

Nr 3 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Benny Ståhlberg avgår Ordförandekonferensen Fullmäktigemötet Distriktsläkaren Nr 3 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Benny Ståhlberg avgår Ordförandekonferensen Fullmäktigemötet Ledare Spännande aktuella fackliga frågor tt som nytillträdd ordförande i Svenska

Läs mer

I DETTA NUMMER: Utgiven av Vuxendöva i Sverige. Hallå där kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Vuxendöv - ordet och innebörden

I DETTA NUMMER: Utgiven av Vuxendöva i Sverige. Hallå där kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Vuxendöv - ordet och innebörden VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Hallå där kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth Vuxendöv - ordet och innebörden CI-operationer nu även i Örebro och mycket mer... 4/2011 besök

Läs mer