# OVERALL INTR0DUCTION! TRÄFFA. nya LinTek! vilket KALAS! AVI MED I TIDNINGEN? DEN ÄR FRIVILLIG!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "#3 2010 OVERALL INTR0DUCTION! TRÄFFA. nya LinTek! vilket KALAS! AVI MED I TIDNINGEN? DEN ÄR FRIVILLIG!"

Transkript

1 # OVERALL INTR0DUCTION! TRÄFFA nya LinTek! vilket KALAS! AVI MED I TIDNINGEN? DEN ÄR FRIVILLIG!

2 LYCKNIS.SE SVERIGES BILLIGASTE KURSLITTERATUR! Hos LYCKNIS.SE kan du köpa både ny och begagnad kurslitteratur och söka bland tusentals stipendier. Om du skulle hitta billigare kurslitteratur någon annanstans sänker vi priset! Vill du nå ut till studenterna på LiTH? Internetbokhandel A böckerna kostar 3.862:- Internetbokhandel B böckerna kostar 2.380:- Internetbokhandel C böckerna kostar 2.147:- ullmanpr.se Annonsera i Lithanian! Kontakta chefredaktör eller näringslivsansvarig se ISBN Titel Adlibris Bokus Lycknis Sveriges rikes lag :- 749:- 719: Medicinsk teknik för sjuksköterskor 375:- 355:- 338: Inkomstskatt 357:- 354:- 326: Gruppsykologi 311:- 289:- 273: Svenska skrivregler 200:- 179:- 164: Introduktion till straffrätten 174:- 155:- 142: Socialt arbete 321:- 299:- 185:- TOTALT 3.862: : :- Alltid fri frakt! Priser undersökta Energy efficiency accept the challenge as trainee At ABB, we can get more effect from wind and solar energy, we can transport electricity over great distances and our intelligent systems can decrease the energy use in industrial engines by up to 80%. Our challenge is to continue this work. Now. Will you accept the challenge as trainee at ABB? A better world begins with you at Our business. Your legacy. 4.

3 INLEDNING CHEFREDAKTÖREN HAR ORDET ADRESS LiTHanian Linköpings teknologers studentkår Tekniska högskolan Linköping CHEFREDAKTÖR / ANSVARIG UTGIVARE Anna Torstensson ANNONSFÖRSÄLJARE Patrik Johansson OMSLAG Foto: Fredrik Smedenborn TRYCK Studenttryck Hej alla LiTHanians läsare! Det är dags att gosa ner sig i pluggsitsen, nolle-p är över och nu kommer studentlivet på riktigt. Under nolle-p hängde man med i farten så gott man kunde, men vad hände egentligen under denna period? Och hur kommer det att te sig framöver? Det är vad vi i redaktionen har försökt ta reda på i detta nummer. Det är sköna artiklar om bl.a. Kalas och om den nya FTL utbildning. Så passa på att njut! Detta första numret går ut till alla er teknolog studenter här på universitetet, och den är gjord för er! Just inför detta läsår så har tidningen passat på att uppdatera dess grafiska profil lite grann. Så har ni synpunkter hör gärna av er via mejl eller telefon! ANNA TORSTENSSON Chefredaktör REDAKTIONEN PAPPER OMSLAG Gloss 200 g PAPPER INLAGA Anna Torstensson Chefredaktör Helene Westrin Redaktör Lovisa Haglund Layoutansvarig Fredrik Smedenborn Fotoansvarig Silk 100 g Lithanian är en medlemsskrift för Linköpings teknologers studentkår - LinTek. Tidningen utkommer fyra gånger på år och skickas hem till alla medlemmar i Östergötland. Endast då särskilt anges är uttalanden Max Johan Höög Skribent / Krönikör Elin Nässlander Skribent Cecilia Kjellander Layout Johanna Helgar Illustratör att betrakta som LinTeks ståndpunkt. Redaktionen förebehåller sig rätten att redigera inkommet material. För insänt och ej beställt material ansvaras ej. TACK TILL Hanna Samuelsson Skribent Jacob Svensson Skribent Elin Aldén Layout Elias Aupeix Persson Illustratör Våra annonsörer och medarbetare som har hjälpt till att ta fram denna tidning. Medverkande i detta nummer: Kristoffer Ruckemann 5.

4 NEXT STEP För de FlESTa är det ETT glas MJölK. För dig är det högteknologi. TETra PaK BYSTED Mjölk är ett av världens mest ursprungliga, och viktigaste, livsmedel. Men det är inte alla förunnat att få färsk mjölk. Det gäller särskilt i länder där det är svårt att producera och, framför allt, distribuera mjölk utan att den påverkas negativt av det varma klimatet. På Tetra Pak jobbar vi med produkter och systemlösningar som bland annat ser till att människor har tillgång till mjölk i skyddande förpackningar. Det låter enkelt, men kräver smarta idéer och högteknologiska lösningar som hela tiden måste förfinas och utvecklas. Titta gärna in på vår hemsida och läs mer om vad vi och våra ingenjörer gör för att skapa en bättre framtid för både människor och miljö, eller som vi också uttrycker det: PROTECTS WHAT S GOOD. Tetra Pak, och PROTECTS WHAT S GOOD är varumärken som tillhör Tetra Pak Gruppen.

5 INNEHÅLL LiTHanian # INLEDNING STUDENTLIV 3 AKTUELLT 6 7 Chefredaktören har ordet LiTHanian-redaktionen Kalendarium Notiser 8 KRÖNIKA FTL - nytt program utan sektion 9 Är det över nu, CSN? 10 Mottagningen, något för alla? 12 Hide - En internationellt uppmärksammad kortfilm 19 Do you know what to wear? 22 Nolle-p kollage 24 München Hoben 27 LiTHanian går på middagsbjudning 28 Kalas backstage 31 Verbalism - Måste ni vara så djävla korkade? SEKTIONSSIDORNA LINTEK LinTek - Din kompis i studentlivet 18 Arvoderade inom LinTek FuM - Fullmäktige 32 Biosfären, Cenaste nytt, GDK-sektionen, Inancial times, KTS-sektionen, MatNat, MT-sektionen, Myheterna, N-sektionen, Y-organet. 7.

6 KALENDARIUM OKT Lagens Änglar - Intervallen - Tentakravallen - Pallen NOV Legotrippen - Sjukhusfesten - Hic-Hac-Hoec - Schlaget

7 AKTUELLT NOTISER NOTISER NOTISER NYA STUDENTER Uppfattar du det som att det är ovanligt många nya studenter på Campus i år? Då har du uppfattat rätt! Efter ett rekordhögt söktryck och en generös antagning kan man konstatera att nästan 300 fler studenter har börjat studera på LiTH än förra året, vilket blir närmare 1800 nya LiTH-studenter som får samsas om lokalerna tillsammans med de högre årskurserna. NYTT PÅ FLAMMAN Flamman satsar stort och har renoverat sin ölbar under sommaren. Men det är inte bara för synes skull, ölsortimentet är även det förändrat och kommer kontinuerligt bytas ut under året för att passa allas smaker. Nytt är även Stand-up-kvällar som blir återkommande händelser på onsdagar. NY UTBILDNING Nytt för i år är bland annat Medicinsk Teknik (MED) som är en avknoppning till Teknisk Fysik (Y) ungefär på samma sätt som Design och Produktutveckling (DPU) är en avknoppning till Maskinteknik (M). Tanken med MED är att studenter ska studera teknikens roll för hälsa och välmående samtidigt som man har Y som grund att stå på. Totalt sett så sökte 18 sökande per plats vilket kan jämföras med 8 för Y. 9.

8 AKTUELLT FTL NYTT PROGRAM UTAN SEKTION När höstterminen startade var det med två nya program på LiTH. Det ena var civilingenjörsprogrammet i medicinsk teknik med säte i Linköping, och det andra var kandidatprogrammet Flygtrafik och logistik i Norrköping. Det senare är resultatet av ett unikt samarbete mellan Luftfartsverket (LFV) och LiU. Både blivande flygledare och logistiker ska utbildas inom programmet. I skrivande stund står programmet utan sektion och det utreds för fullt vilken sektion programmet ska tillhöra. Ett möte kommer hållas mellan programnämnden, LinTek, programkoordinatorn och de berörda sektionerna i Norrköping. När beslutet om sektionstillhörighet skulle tas i våras kunde inte sektionerna bestämma sig, så, det slutade med att KTS-sektionens (kommunikation, transport och samhälle) phadderi Familjen, på eget initiativ, beslutade sig för att ta hand om de nya studenterna på programmet. Nu är frågan om FTL ska höra till KTS-sektionen av den anledningen, eller om flera mindre program i Norrköping ska starta en ny, större, sektion. Jag beslutade mig för att kontakta en student på programmet; Peter Axelsson, programnämndsordföranden Mathias Henningsson och programkoordinatorn Tobias Andersson Granberg för att få veta mer om programmet, och för att få veta hur de såg på frågan om sektionstillhörighet. Varför startades FTL just nu på LiU på campus Norrköping? Tobias Andersson Granberg - LFV uppvaktade LiU redan 2007 med idén att akademisera flygledarutbildningen. Det tog sedan några år innan vi i samverkan med LFV hittade dagens utbildningsmodell. Att den hamnade på LiU Norrköping berodde på att vi därigenom kunde dra nytta av relaterad forskning som bedrivs här och den kompetens som finns inom flygtrafik och logistik. Att utbildningen SL (Samhällets logistik), vilken delar många kurser med FTL, finns vid LiU Norrköping var naturligtvis också 10. en stark orsak. Att LFVs huvudkontor ligger i Norrköping är ju inte heller någon nackdel. Finns det ett behov av flygledare som är akademiker? Tobias Andersson Granberg - LFV ser flera anledningar till att akademisera utbildningen. Ett av dessa är att skapa en högre flexibilitet hos flygledarna så att de kan arbeta med andra saker än enbart flygtrafikledning, t ex utveckling och utbildning. LFV anser också att en akademisk utbildning gör det mer attraktivt att bli flygledare, och att de genom akademiseringen säkrar sin egen kompetensförsörjning. Vidare utbildar FTL logistiker både för att arbeta med flygledning och för att arbeta med andra uppgifter inom flygsektorn, t ex hos flygbolag eller på flygplatser. Genom en gemensam utbildning skapas då en god förståelse för de olika aktörerna situationer och förhoppningen är att detta ska kunna bidra till ett bättre samarbete och en effektivare flygtrafik. Vad gör programmet unikt? Tobias Andersson Granberg - Det är det enda programmet i Sverige med fokus på planering och styrning av flygtrafik och flygtransporter. Det är idag också det enda sättet i Sverige att kunna kombinera akademiska studier med flygledarutbildning. Vad är skillnaden mellan de två inriktningarna på programmet? Tobias Andersson Granberg - De som läser profilen mot flyg- och transportlogistik läser i tre år vid LiU och får en kandidatexamen i logistik, med inriktning mot flygtrafik. De som läser profilen mot flygledning läser vid LiU i tre terminer och påbörjar sedan flygledarutbildning hos annan utbildningsleverantör. Parallellt med denna läses distanskurser vid LiU. Efter avklarad utbildning får de en kandidatexamen i logistik med inriktning mot flygtrafik, samt ett flygledarcertifikat. Peter Axelsson, student på nystartade programmet FTL i Norrköping Hur var söktrycket till programmet? Tobias Andersson Granberg - Det var mycket högt. Runt 280 förstahandssökanden och ca 750 sökande totalt. Hur tycker programnämnden/liu att frågan om sektionstillhörighet skall lösas? Mathias Henningsson - Vi ser helst att FTL bildar en stor sektion där både FTL, KTS och SL ingår, då det är dessa program som sköts av nämnden. Just nu är sektionerna små och vi tror att Norrköpingsprogrammen skulle tjäna på att tillhöra en större enad sektion. Diskussioner om en sådan sammanslagning har funnits förut, och vi tror att det är den bästa lösningen. Men det är inte vi som bestämmer det utan studenterna själva i samråd med LinTek. TEXT OCH FOTO ELIN NÄSSLANDER

9 AKTUELLT ÄR DET ÖVER NU, CSN? Hur många öl skulle du ha råd med om inte du fick ditt CSN? LiTHanian undersöker vilka nya regler som CSN har och vilka konsekvenser de får för oss. TEXT ELIN NÄSSLANDER ILLUSTRATION ELIAS AUPEIX PERSSON CSN är i mångt och mycket för studenten det ödet är för fatalisten den makt som bestämmer allt. De allra flesta studenter använder CSN för att betala sitt uppehälle under sin studietid. De erbjuder oss förmånliga lån till en låg ränta, och på lång avbetalning. I våras var CSN mycket uppmärksammat i media då de ställde i mångas ögon orimliga krav på studenter som faktiskt klarat av sina studier. Speciellt drabbade var studenter vid de tekniska högskolorna runt om i landet. Anledningen var att CSN gjort en strängare nytolkning av sina regler. Det räcker inte längre att läsa 60 hp per läsår för att man skulle få kalla sig heltidsstuderande, de kräver nu att man läser exakt 30 hp per termin. Detta medförde att de som läste exempelvis 32 hp på våren och 28 hp på hösten blev återbetalningsskyldiga, då de hade tagit lån för heltidsstudier, men inte ansågs läsa det. Detta trots att deras schema var lagt som sådant och att det totalt, över året, innebar att de hade heltidsstudier. Studenterna och även högskolorna menade på att CSN skulle dra tillbaka sina krav, men CSN gav inte vika. Istället ordande Sveriges Ingenjörer, fackförbundet för ingenjörer i Sverige, med ett räntefritt lån tillsammans med Salus Ansvar som dessa utsatta studenter fick ta för att kunna betala tillbaka det de blev skyldiga CSN. Detta kom förstås som ett glatt besked, men ingen kan ju påstå att det är en hållbar lösning på problemet. Historien om CSN slutar dock inte där. I somras införde CSN en rad nya regler och förordningar beträffande bland annat vilka studieresultat vi måste prestera och när de prövar våra betyg. De ändrade också vilka särskilda skäl som gäller föra att man, trots bristande studieresultat, kan få förlängt studiestöd ändå. De nya, höjda gränserna, beträffande studieresultat innebär att man första året som heltidsstudent behöver klara 62,5 % av sina poäng, vilket innebär 37 godkända högskolepoäng av 60 möjliga. Därefter gäller att man måste klara 75 % av sina poäng varje ny period, vilket om man är heltidsstuderande innebär 45 hp. Tidigare gjorde man också en bedömning först efter ett års studier, men nu kan de ge avslag om det finns misstanke att man inte ska klara av sina studier redan efter en termin. De har också tagit bort klausulen beträffande kåraktiva. Tidigare kunde kåraktiva, som inte klarat av sina studier på grund av sitt kåruppdrag, få ett undantag från kravet på antal godkända poäng. Detta kommer inte längre ses som ett godtagbart skäl att inte klara av sina studier, och man kan därför inte få förlängt studiestöd. I kombination med det avskaffade kårobligatoriet kan det försvåra kårernas arbete och försämra deras roll i universitetsvärlden. Det kan också hindra studenter att vilja engagera sig i kåren, då de är rädda att det arbetet ska påverka deras studieresultat och därigenom deras ekonomi. Sammantaget har CSN infört regler som på många sätt försvårar vår möjlighet att klara av våra studier. CSN finns till för att vi studenter ska kunna fokusera på våra studier och inte behöva tänka på vår ekonomi medans vi studerar. Men med CSN:s nya regler funderar man nästan på om de själva vet om varför de finns. 11.

10 AKTUELLT MOTTAGNINGEN, NÅGOT FÖR ALLA? TEXT HELENE WESTRIN FOTO ANNA TORSTENSSON ILLUSTRATION JOHANNA HELGAR Mottagningspolicyn är något som alltid diskuteras studenter emellan. Det finns de som anser att den är för hård och strikt, det finns de som tycker att den borde skärpas ännu mer. Särskilt stormigt har det blivit när någon/några stängts av på grund av att de brutit mot reglerna i mottagningspolicyn, men varför finns egentligen policyn? Årets mottagningspolicy på Linköpings Universitet har som syfte att kårerna och övriga arrangörer ska skapa en gemensam syn på vad som kännetecknar en god mottagning av de nya studenterna. Alla ska känna sig välkomna och aktiviteterna under Nolle-P ska vara präglade av variation så att det ska finnas aktiviteter som passar många olika sorters människor. Dessutom finns det ett antal regler för de som bestämmer sig för att bli faddrar för de nya eleverna. Tanken bakom dem är att de nya Nollan ska känna sig så bekväma som möjligt och få en bra första start på studentlivet. Förhoppningen är att mottagningspolicyn ska verka för en positiv förändring av attityder och normer då det ligger i allas intresse att mottagningen av de nya studenterna sker på ett så bra sätt som möjligt. Ur mottagningspolicyn. Mini-intervju med Daniel Josefsson, Mottagningsgeneral Norrköping: Varför tycker du att mottagningspolicyn är en viktig del av Nolle-P? Tanken med Nolle-P är att alla nya studenter ska få en god start på sin studietid med en blandning av studier och sociala aktiviteter. Under årens lopp så har otroligt många saker testats på under Mottagningen av de nya studenterna ska ske på ett så bra sätt som möjligt Nolle-P med blandat mottagande bland Nollan och andra medverkande. Jag ser mottagningspolicyn som en sam- manställning över resultatet av varje mottagningstid - där både det som gick bra och dåligt förs vidare genom förändringar i policyn. I den NSI som gjordes i våras så svarade 87 % av de som svarade för LiTH:s räkning att de var positiva eller mycket positiva medan 5 % var negativa till de studiesociala aktiviteterna under Nolle-P. Jag tycker att detta är ett godkänt resultat, men med plats för förbättring. Min åsikt är att mottagningspolicyn hjälper till att Daniel Josefsson, mottagningsgeneral för tekniska fakulteten i Norrköping Erik Pålsson, mottagningsgeneral för tekniska fakulteten i Linköping 12.

11 KATEGORI AKTUELLT 1 hålla den höga kvaliteten vi har på vår mottagning. Det finns en del som säger saker i stil med Jag är vuxen och kan ta ansvar för mig själv och mina handlingar och tycker att det ska vara fritt att göra vad man vill. Vad skulle du vilja säga till de som tycker att mottagningspolicyn är för hård? Det är vi studenter, genom de tre kårerna, som har kommit fram till att dessa normer och förhållningsregler skapar möjligheten till ett bra Nolle-P, men man ska också veta att mottagningspolicyn tas upp till revidering varje år efter Nolle-P. Som enskild student har man chansen att påverka innehållet genom att gå på de diskussionstillfällen som hålls för att utveckla mottagningspolicyn. LinTek kommer komma ut med information när datum för dessa möten är satta och vill man förändra ska man givetvis komma. Mini-intervju med Erik Pålsson, Mottagningsgeneral Linköping: Varför tycker du att mottagningspolicyn är en viktig del av Nolle-P? Genom åren har det visat sig att det behövs något som reglerar vad som händer i Nolle- P eftersom det brukade komma in klagomål från studenter som kände sig kränkta. Det som är viktigt att tänka på när det gäller mottagningen är att nästan alla Nollan är med och att det då finns många med olika bakgrund att ta hänsyn till. Vi vill ju att Nolle-P ska vara till för alla. Genom att ha en gemensam mottagningspolicy mellan de tre kårerna säkerställer vi också att hela universitetet håller samma nivå. Det finns en del som säger saker i stil med Jag är vuxen och kan ta ansvar för mig själv och mina handlingar och tycker att det ska vara fritt att göra vad man vill. Vad skulle du vilja säga till de som tycker att mottagningspolicyn är för hård? Om man med jag är vuxen menar att man borde få skriva gyckel som är stötande mot vissa folkgrup- per eller utnyttja en maktposition och lura osäkra Nollan hem till sig så tycker jag inte att den är för hård. Om man inte kan vänta i två veckor med det kanske man inte är lämplig som fadder eller liknande. Att de nya studenterna slipper utsättas för saker de tycker är obehagliga under sina första två veckor är en av de saker som gör att LiU och speciellt LinTek är känt för att ha den bästa mottagningen i Sverige! 13.

12 AKTUELLT Hide en internationellt uppmärksammad kortfilm TEXT JACOB SVENSSON FOTO FREDRIK SMEDENBORN Att sprida sina skolarbeten och projekt på nätet kan ibland löna sig. I år blev tre Norrköpingsstudenter kontaktade av en brasiliansk filmfestival som hade sett deras film på Youtube och ville ha med den! Nyligen tävlade den Norrköpingsproducerade 3D-animerade filmen Hide på filmfestivalen Animacursed i Brasilien. Filmen är ett resultat av ett projekt i 3D-datorgrafik som de tre skaparna av filmen, Mattias Persson, Hadi Rizek och Martin Törnros, gjorde förra året. Samtliga studerar Civilingenjörsutbildningen Medieteknik vid Linköpings universitet, campus Norrköping. Vid skapandets skede hade de inte en tanke på att ställa upp med filmen i någon festival. Det var nämligen festivalen som hade sett deras Youtube-bidrag och därefter tog de kontakt med Martin Törnblad och undrade om de ville vara med: -Det var väldigt förvånande. Vi var klara med projektet och hade lagt upp filmen på 14. Hadi Rizek, Mattias Persson och Martin Törnros Youtube men inte räknat att det skulle hända nått mer. Vi blev glatt överaskade! Festivalen, som är inriktad på animerade skräckfilmer, ägde rum i Rio de Janeiro den 7-12 september och därefter i Sao Paulo september. Totalt visades 69 filmer från totalt 21 olika länder varav två filmer var från Sverige. -Hela festivalen har fokus på animerad skräck vilket är väldigt smalt egentligen. Men det finns ju massor fler filmer på Youtube så de måste valt ut oss vilket gör det ännu roligare. Kursen heter 3D-datorgrafik och består till hälften av ett projektmoment med valfrihet: -Vi var en del som gjorde film, vissa gjorde spel och vissa gjorde 3D-bilder. Att det blev just skräckfilm för vår del beror främst på att vi ville göra nått som bygger på stämningar, ljud och ljus. Filmen kommer även att ställa upp i den regionala uttagningen Gulsvanen som går av stapeln den 1-10 oktober. Vill ni se filmen innan dess hittar ni den på Yotube, tinyurl.com/3aalgrn.

13 LINTEK Bli bästa kompis med Linus Hur blir jag medlem i LinTek? I detta nummer tillkommer en avi för de tidningar som skickas hem till er, teknologstudenter. Om du använder den betalar du enkelt för två terminer. Annars blir man medlem genom att betala sin medlemsavgift via Medlemsportalen: medlem.karservice.se För att bli medlem utan avi gör du alltså följande: 1. Betala din medlemsavgift på medlem. karservice.se. Klicka på fliken hur gör jag? och följ instruktionerna. 2. Vänta två bankdagar och uppdatera ditt LiU-kort För läsåret 10/11 är medlemsavgiften 200 kr och för nyantagna studenter har vi rabatterat helårsavgiften till 111 kr/år. Om du istället vill betala för en termin i taget kostar det 111 kr/termin för samtliga. För att kunna ta del av alla förmåner är det viktigt att du uppdaterar ditt LiU-kort efter att du har betalat medlemsavgiften. Det är också viktigt att du väntar i minst två bankdagar innan du uppdaterar ditt LiU-kort för att vara säker på att din betalning är registrerad i systemet. I Medlemsportalen medlem. karservice.se kan du läsa mer om bland annat de olika förmånerna. 15.

14 LINTEK LinTeks medlemsförmåner Som medlem i LinTek får du ett flertal förmåner som du ser i texten som följer! Tänk på att ha uppdaterat LIU-kort då många förmåner genomförs med hjälp av kortläsare. Nationernas Hus Som LinTek medlem får du 30 kr billigare entré, detta gäller på lördagar då inga speciella arrangemang anordnas. Trappan Entrérabatt för LinTek-medlemmar. Förhandlingar om exakt rabatt pågår. Örat Rabatterat pris vid hyrning av lokalen för LinTek-medlemmar. För kårmedlemmar: 50 kr per person, minst kr. Icke-medlemmar: 65 kr per person, minst kr. Bokakademin Utvalda titlar på kurslitteratur är rabatterade med 30 kr för medlemmar i LinTek. Endast en bok per titel är rabatterad. Tria Möjlighet att gratis gå med i Tria, vilket annars kostar 100 kr för din studietid. Som medlem får du bland annat tillgång till CV-granskning, karriärcoachning och rådgivning inför din kommande karriär. LARM Företräde till att jobba som värd på LinTeks arbetsmarknadsdagar (LARM) samt företräde till att delta i aktiviteter på LARM ges till LinTeks medlemmar. Kravaller Medlemsbiljetter kommer bli 20 kr billigare, till fester på Kårallen som arrangeras av LiTH:s festerier. Antalet medlemsbiljetter är begränsat till 10 % av det totala biljettantalet och principen först till kvarn gäller. Biljetterna köps hos festerierna under deras vanliga biljettsläpp. En biljett per medlem som gäller. Vill man köpa åt sina kompisar som också är medlemmar i LinTek men inte kan vara på plats gäller att alla LiU-korten tas med och maxantalet bestäms enlig de regler som festeriet sätter upp (vanligast 4 st/person). München Hoben Är man medlem i LinTek kostar det 80 kr för en biljett till München Hoben istället för 120 kr. Alla nollan räknas som LinTek-medlemmar. Studentorkesterfestivalen (SOF) 300 kr för en helhelgsbiljett till SOF istället för 400 kr. Även endagsbiljetter är rabatterade. LiTHanian LiTHanian är LinTeks kårtidning och skickas ut gratis till alla medlemmar fyra gånger per läsår. [hg] Som LinTek medlem får du 15 kr billigare entré gäller på fredagar och lördagar. Näringslivsevent Du får man förtur till LinTeks näringslivsevent. Detta kan till exempel vara lunchföreläsningar av företag och branschkvällar. LinTeks klimatvecka Som medlem får man förtur till aktiviteter under LinTeks klimatvecka. Campushallen Om du som medlem i kåren köper ett guldkort på Campushallen innan 30 september 2010 kommer kortet att vara giltigt i två månader utöver den normala tiden helt utan extra kostnad. Denna förmån registreras med hjälp av uppvisning av LinTeks logga på ditt LiU-kort. Studentfiket Varm dryck blir 1 kr billigare (motsvarar 25 %) på Studentfiket i Norrköping. Denna rabatt får man då man visar upp sitt uppdaterade LiU-kort vid köpet. NAFFI 100 kr rabatt på ett läsårsmedlemskap till NAFFI (Norrköpings Akademiska Förening För Idrott). Ordinarie pris är 400 kr/år. Påverkan och engagemang Som LinTek-medlem har man möjlighet engagera sig både i LinTeks utskott och med påverkansarbete mot universitetet. Detta kan till exempel handla om att vara studeranderepresentant, vara med och rösta fram nästa års FuM (fullmäktige) och att själv vara med i FuM. 16.

15 LINTEK Vad innebär det att vara med i LinTek? Som medlem i LinTek får du, förutom rösträtt, möjlighet att engagera dig i LinTeks organisation. Du behöver inte vara medlem i LinTek för att kunna delta i utbildningsfrågor och studiebevakning, men resterande av LinTeks verksamhet riktar sig främst till medlemmar. LinTek är studenternas röst mot universitetet och om världen. Ju fler medlemmar i kåren, desto starkare röst och desto större möjlighet att bli hörd! Medlem är skyldig att följa LinTeks stadgar och får ta del av LinTeks medlemsförmåner. Några konsekvenser som föjler av ett avskaffande av kåren är: Studenternas röst mot universitetet försvinner Studiebevakningen och förbättrandet av din utbildning försvinner. Event såsom LARM, München Hoben och SOF försvinner Studentinflytandet i studiesociala frågor såsom arbetsmiljö, kårhus och Lika Villkor försvinner. Tillsammans kan vi fortsätta vår verksamhet, bli medlem idag! Vad händer om jag inte går med i LinTek? Eftersom kårobligatoriet är avskaffat jobbar alla kårer numera under en prövotid. Viktigt för kårens kvarlevnad är att kåren i hög utsträckning sysslar med studiebevakning samt representerar ett stort antal studenter. Detta betyder att LinTek behöver många medlemmar för att få finnas kvar som kår. Om tre år kommer universitetet att ompröva huruvida LinTek får fortsätta med sin verksamhet eller ej. Beslutet kommer på bland annat bero på medlemsantal och verksamhet. Idag jobbar LinTek främst med förbättrande av utbildningar genom studiebevakning, men även studiesociala frågor och event samt din yrkesframtid efter universitetet. LinTek är en organisation av studenter, för studenter, som gör studenternas åsikt uppmärksammad på universitetet. Som medlem stödjer du denna verksamhet och bidrar till dess överlevnad.

16 LINTEK LINTEKS ARVODERADE FOTO JOHANNA GUSTAFSON Vad är Lintek? Vilka jobbar för LinTek? Framförallt, vad gör de egentligen? För att ta reda på detta har LiTHanian frågat de arvoderade för perioden 2010/2011. LinTek är en studentkår, en idiell organisation, för alla studenter på Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet. LinTek arbetar för studenterna och jobbar huvudsakligen med frågor som berör studentlivet, utbildningen och näringslivet. Vi för studenternas talan i många olika beslutande organ på universitetet. Det är Fullmäktige (FuM) som är ansvariga för att besluta om övergripande saker som t.ex. vilken verksamhet som ska utföras under året. Med andra ord är LinTek du! Du som är medlem i kåren kan bidra till förändring. Linda Svensson Kårordförande Mitt namn är Linda Svensson och det är jag som är kårordförande för LinTek. Den absolut främsta uppgiften som en kårordförande har är att föra studenternas talan, alltså att säga vad studenter tycker för universitetet. Detta kräver att man har möjlighet att gå på möten mitt på dagen vilket gör att jag är en helt vanlig student som är heltidsanställd av LinTek under ett år. Jag ser till att vi behåller ett gott samarbete mellan sektionerna och kåren genom att hålla en bra kontakt med sektionsordföranden. Jag samarbetar också med våra systerkårer StuFF och Consensus men även de andra teknologkårerna runtom i Sverige. Dessutom är det jag som i många fall är ansiktet utåt mot våra externa kontakter såsom kommun och media. Slutligen är det jag som leder kårens arbete som bland annat innebär arbetsledning av de 13 personer som är arvoderade av LinTek. 18. Sophie Gudmann Knutsson Vice Kårordförande Tjing! Sophie heter jag, jag är 21 år ung och är precis färdig med mina tre år på Grafisk Design och Kommunikation. Under min tid på Linköpings Universitet har jag gjort lite allt möjligt varit fadderigeneral, artistvärd på Kalas, näringslivsansvarig i GDK-styrelsen, företagsvärd på LARM, mottagningsgeneral... Jag försvann också ett halvår till Spanien, men jag trivs så bra i Norrköping att jag har valt att stanna kvar på universitetet ytterligare ett år. Under läsåret 10/11 jobbar jag som Vice Kårordförande på LinTek. Det betyder bland annat att jag är ansvarig för campus Norrköping, hela LinTeks ekonomi samt LinTeks fullmäktige. Det är svårt att definiera mitt arbete ytterligare eftersom jag gör så mycket småsaker, allt från att vara teknisk support till att hantera medlemsportalen till att åka land och rike runt på olika möten. Men det är kul! Se till att ha roligt under er tid på universitetet, studentlivet är unikt på många sätt och det ger så mycket. Elin Andersson Utbildningsansvarig, Ordförande för utbildningsutskottet Jag heter Elin Andersson och har pluggat tre år på programmet Kommunikation och transportsystem. Det här läsåret har jag tagit uppehåll och arbetar istället heltid för att vi studenter ska få en så bra utbildning som möjligt! I mitt arbete ingår bland annat att vara med vid anställningar av lärare och föra studenternas talan i LiTH-styrelsen. Om ni har några frågor eller har idéer om hur vi kan utveckla utbildningarna vid LiTH kom gärna och hälsa på mig på mitt kontor på Trappan eller Kårallen! Marija Kljajic Utbildningsansvarig med studeranderepresentantansvar Jag heter Marija Kljajic och jag jobbar som utbildningsansvarig med studeranderepresentantansvar på LinTek. Mitt jobb går mycket ut på att sitta i möten på olika ställen i universitetet och stå för studenternas åsikt. Man får väldigt mycket ut av det och man får en helt annan inblick i hur universitetet fungerar. Vill du också gör din röst hörd på universitetet? I så fall kan du prata med mig, liu.se, och de platser som finns lediga kan du hitta på vår hemsida

17 LINTEK Matilda Svedlund Studiesocialt ansvarig Hej! Jag heter Matilda Svedlund och är Studiesocialt Ansvarig i LinTek. Jag har pluggat kemisk biologi på TBI sektionen i tre år och nu har jag ett uppehåll för att jobba i LinTek i ett år. Innan jag engagerade mig i kåren så har jag även varit engagerad i min sektion inom olika utskott, varit med i festeriet Bi6, jobbat på KALAS, jobbat på LARM och jobbat i Baljan, lite smått och gott helt enkelt. På LinTek är det jag som har hand om arbetsområdena arbetsmiljö, lika villkor, samarbete med festerierna och planering inför Nolle-P. Det var relativt kort beskrivet vad jag gör, om du har frågor eller undrar mer om min post så är du välkommen att besöka mitt kontor på plan 3 i Kårallen eller slänga iväg ett mail. Engagera dig i studentlivet för du kommer få så mycket tillbaka för det du gör i form av vänner och erfarenhet som är ovärderligt. Niclas Anvret Projektledare LARM Jag heter Niclas Anvret och har läst tre år på Industriell Ekonomi, men jobbar nu som projektledare för LinTeks arbetsmarknadsdagar. LARM, som arrangeras av LinTek, är en av Sveriges största arbetsmarknadsdagar för teknologstudenter vid Linköpings Tekniska Högskola. Under två dagar i februari kommer över 100 företag från olika branscher till universitetet för att träffa just dig. Ta chansen att prata med dem, fråga varför företag X är så spännande att arbeta på eller besök något av de många olika eventen under mässan. Visst låter det spännande? Du kan även arbeta som värd eller gruppchef under LARM. Mellan v kan du söka till gruppchefsposterna. Håll utkik på larmdagarna.se för uppdaterad information. Vi ses på LARM2011! Maria Ryefalk SOF-general Hej alla små söta studenter! Maria heter jag och började på Teknisk fysik och elektroteknik Uråldrig jag vet.. Jag har varit engagerad från att jag började här på universitetet. Så via ett festeristår och lite annat har jag nu blivit SOF-general. SOF är Linköpings största studentfest och kommer arrangeras i maj nästa år. Som general pysslar jag mycket med att gå på möten, maila hur mycket som helst, vara den som driver planeringen för festivalen etc etc. Det är mycket att göra men är så grymt kul att man glömmer bort att bli trött. Over and out! Patrik Johansson Näringslivsansvarig Mitt namn är Patrik och jag är näringslivsansvarig i LinTek. Min uppgift är att skapa goda kontakter mellan Er studenter och näringslivet så att företagen vet att just Du tillhör Sveriges topp-elit och att Du vet vilka jobb som finns. För detta ordnas bl.a. lunchföreläsningar, branschkvällar och många andra event med företag. Som hjälp har jag ett utskott och till detta söker jag fler personer: - Kunnig inom webb och IT som fixar en bättre hemsida och anmälningssystem. - Kunnig inom design och kan producera material till trycksaker. - Villig att hjälpa till där och när det behövs. Finns intresse att vara med får Du gärna skicka en ansökan till Engagerar Du Dig i utskottet kommer vi få en rolig och utvecklande tid tillsammans. Anni Ulfendahl Marknadsföringsansvarig (20%) Anni Ulfendahl, läser årskurs 4 på DPU och är marknadsföringsansvarig i LinTek. Jag jobbar med LinTeks marknadsföring och informationsspridning och ser till att studenterna vid LiTH vet vad kåren gör. Exempel på saker som jag ansvarar för är uppdatering av LinTeks hemsida, marknadsföringsutskottet, reklamprodukter, broschyrer och PR-kampanjer. I stort ser jag till att LinTek syns och får medlemmar och man kan säga att jag är bästa kompis med vår maskot Linus. Tips: Besök LinTeks hemsida, liu.se, regelbundet för att få den senaste informationen om medlemsförmåner och event som är på gång. Anna Torstensson Chefredaktör Lithanian (20%) Anna Torstensson, jag går Grafisk Design och Kommunikation (GDK) på campus Norrköping. Jag är chefredaktör för LiTHanian (den tidning du just nu håller i) samtidigt som jag pluggar. LiTHanian är till för er studenter. Ett sätt för er att hålla koll på vad som händer i studentlivet. Mitt uppdrag är att se till att LiTHanian kommer ut till dig med hjälp av min underbara redaktion. Kom till mig om det finns något du skulle vilja ta upp eller uppmärksamma, om du planerar att bygga en ny modell av en batmobil med hjälp av resurser du kan hitta i malaysia eller vad du än brinner för. 19.

18 LINTEK Det är vi som är FUM! FOTO ANNA TORSTENSSON FOTOREDIGERING KARIN DENFORS Fullmäktige (FuM) är LinTeks högst beslutande organ och de bestämmer helt enkelt vad LinTek tycker, tänker och ska jobba med. De beslutar bland annat om hur hög medlemsavgiften ska vara och vad styrelsen ska fokusera sitt arbete på. De 27 studenterna som sitter i FuM väljs för ett läsår i taget. Alla LinTeks medlemmar har möjlighet att kandidera och har en röst. FuM tillsätts alltså genom direktval av studenterna. FuM har börjat komma igång ordentligt och var mellan den 11/9-12/9 iväg på en utbildningshelg tillsammans med LinTeks Kansliet och sektionsordföranderna. Helgen var full av aktiviteter, diskussioner samt möten för att lägga upp planerna inför det kommande året, vi fastslog även verksamhetsplanen för året. Alla LinTeks medlemmar får komma och lyssna på FuM mötena, vill du veta när FuM träffas och vad de diskuterar kan du läsa mer på Linteks hemsida Albin Carnestam MT Waqar Ali Master Victor Sand MT Daniel Josefsson ED Erik Pålsson Y Teodor Tilly KB Tobias Ohlsson MT Ellen Tjernberg I Kristina Wollter MT Oscar Jönsson D Björn Lagerström Y Lina Larsson DPU Robin Johansson KTS Gabriella Ivarsson MT Karin Denfors GDK Sanna Eriksson I Henric Fröberg KB Johan Liljegren I Liza Lind KB Saad Zulkifl Master Johan Toverland I Hanna Granberg M Joakim Hallqvist Y Sandra Olt GDK Jonas Birgersson M Anni Ulfendahl DPU Gunnar Sarhed KB 20.

19 STUDENTLIV DO YOU KNOW WHAT TO WEAR!? Some Advice! Cut this picture out and put it in your pocket. It will help you to recognize other students around campus. C Computer Science Linköping GDK Graphic Design & Communcation Norrköping LING B.Sc in Engineering Linköping MT Mediatechnology & Engineering Norrköping Y Applied Physics & Electrical Engineering Linköping D Computer Science & Engineering Linköping I Industrial Engineering & Management Linköping M Mechanical Engineering Linköping N B.Sc in Engineering & Technology Programs Norrköping ED Electronics Design Engineering Norrköping KTS Communication & Transportation Engineering Norrköping MatNat Natural & Mathematical Science Linköping TBI Engineering Biology Linköping 21.

20 STUDENTLIV HAVE YOU HEARD ABOUT THE OVERALL? ILLUSTRATION JOHANNA HELGAR TEXT CECILIA KJELLANDER OCH KRISTOFFER RUCKEMAN They are red, green, orange, purple, black, khaki, blue... The list is long. Often spotted around campus, especially during occasions such as hazing or other festivities. We are talking about the overalls. Perhaps the most precious possession of a student. The tradition to wear the overalls has been around a long time at Linköping University and is well rooted within the students. Along with new programs, new colors flourish and the university is yet again brighter and more colorful. If you are new to the tradition, there is more to it than just the clothing. With it comes responsibility and instructions to follow. Anyone can wear one. There is only one condition: you must be, or have been, a student. It s common among the people in different student houses and committées to wear this very fine piece of tailoring. In that particalur case they might differ from the regular overalls. You name, in which ever way you want, is placed on your right leg. Use markers, fabrics and any kind of ornament you can get your hands on. Be creative! Different emblems in fabric are popular and are glued on. Program, student houses, events, parties all have their on emblem. And be aware of where you place them. Your 22.

21 STUDENTLIV own program should be closest to the heart, and same goes for your student house or committée and the university itself. The front is better than the back and therefore the ones you value most go on the front. Although a placement right on the middle of your bum would be the worst, the buttocks are still pretty favorable. It s also common to write comments and regards on fellow students overalls. When you are finished with the decoration, it is time to throw it on! This is most appropriate on a KRAVALL. These parties are big events which are held in the main student house of the university - Trappan and Kårallen. This will follow the dresscode perfectly. Usually there is also a special theme which could possibly make the already perfect outfit even better. The KRAVALLS are traditionally hosted by committées of the TEKNISKA FAKULTETEN. But lately similar partieshave been thrown by other institutes, which then have changed the name slightly, such as the Lucia Kraball. But it is nonetheless all about the samething. Even if the hosts belong two different committées it s alright for anybody to join in on the party, no matter what program you belong to yourself. And don t forget, overalls are not allowed to be washed - unless you are wearing it at the time! 23.

22 NOLLE-P 2010 KOMPOSITÖR HELENE WESTRIN

23 FOTOGRAFER ANDERS BERG, HENRIC FRÖBERG, MARCUS NYGÅRDS, TEODOR JOHNSSON & JONAS OLOFSSON FOTOGRAFER ANDERS BERG, HENRIC FRÖBERG, MARCUS NYGÅRDS, TEODOR JOHNSSON & JONAS OLOFSSON

24 STUDENTLIV MÜNCHEN HOBEN Som traditionen bjuder, så samlas år efter år tusentals studenter på parkeringen nedanför a-huset för att under åtta timmar gemensamt dricka nästan tio kubikmeter öl, lyssna på skön musik och festa loss tillsammans med andra studenter från Linköpings universitets alla sektioner under nolle-periodens största fest München Hoben! TEXT MAX JOHAN HÖÖG & JACOB SVENSSON FOTO LOVISA BERGSTRÖM 26.

25 STUDENTLIV Regnet dominerade torsdagen och i kön som sträckte sig från a-huset ner till parkeringen var de grälla paraplyerna lika färgglada som overallerna på studenterna som på ett klassiskt manér utrustat sig själva med sångböcker och dryck. När klockan slog fem öppnade portarna till München Hoben äntligen upp och de första studenterna strömmade in för att få byta ut sin ljumna kö-öl mot en sejdel fylld till randen med kall fatöl, så tung att det krävdes underarmar lika vältränade som Karl-Alfreds för att lyckas höja glaset till en bordsskål. Och även om det nya biljettsystemet gjorde att kön gick lite långsammare in än vanligt så tog det inte lång tid förrän den stora allsångsbataljen mellan Linköping och Norrköping hade inletts och de första bordskålarna hade avlöst varandra inuti i det stora tältet. Strax efter att klockan hade slagit sju så äntrade Markus Krunegård helt oväntat, plötsligt och oannonserat scenen. Och det skulle dröja till dess att Jag är en vampyr spelades som han verkligen fick hela publiken att sjunga och dansa. Men där avslutades konserten lika tvärt som den hade börjat. Sammanfattat så lämnade herr Krunegård bara förvirring hos Linköpings studenter. Mellan spelningarna roade sig vissa gäster med att återigen utbyta bordsskålar, andra förde högljuda konversationer i det mindre nyktra slaget och vissa skapade nya kontakter. För om det är så att du kommer bort från dina vänner så är det inte svårt att hitta nya då alla är där för en och samma sak och det är för att ha kul! Vid niotiden, när mörkret precis lagt sig gick Luleåbandet Movits! upp på scen för att från början till slut ger de studenterna vad de ville ha - ett skönt gung med stora inslag av brassblås. Till låtar som Fel del av gården, Ta på dig dansskorna och Swing för hyresgästföreningen dansade publiken så frenetiskt att tånaglarna började blöda och när Äppelknyckarjazz spelas dansas det som aldrig förr. Och ingen märkte längre av det dåliga vädret. Då det sista ackordet dämpats på den stora scenen drog sig studenterna än en gång till det stora tältet, nu fylld av doften av spilld öl som har blandats med lera, för att fortsätta festen. där bordsskålarna nu utbytts mot konversationer, eftersom gästerna blivit lite (låt oss säga) trötta i armen av att hålla det tunga glaset. När klockan till slut slog stad i ljus i fortes! discotält var området i stort sett tomt på folk och de få själar som var kvar lämnade området i lugn takt och delades upp då Norrköpingsstudenterna vandrade trötta mot bussen som tog de tillbaka till Norrköping och Linköpingsstudenterna vandrade hemåt, för att dagen efter inte lika pigg som en iller, ta sig upp och i tid till föreläsningen vid åtta. Men det är det värt för vad är väl inte en kväll på München Hoben? 27.

26 STUDENTLIV München Hoben startade någon gång under det lyckliga nittiotalet då fadderierna anordnade en stor gemensam fest. Mot slutet av millenniet hade tillställningen vuxit sig så stor att LinTek fick den stora äran att ta över. Man tillsatte då en general och ett München Hoben-utskott. Generalen blir vald senast i sista kårfullmäktigevalet innan jul. I år bestod utskottet av generalen och nio medarbetare som började sitt arbete med att planera festen i februari Nytt biljettsystem Årets upplaga av München Hoben använde sig av biljetter kopplade till LiUkortet. Biljettsystemet som är utvecklat av Johan Eckerström användes för första gången, vilket gjorde att det fanns en del frågetecken om hur det fungerade och osäkerhet kring om ens personnummer verkligen fanns med på biljettlistan. Enligt Hoben-general Joakim Hallqvist flöt det på bra och det största problemet som uppstod under kvällen var att streckkodsläsare saknades vilket ledde till att de fick kontrollera personnumren manuellt om gästen inte hade LiU-kort. Då är frågan, kommer framtidens festbiljetter alltid ligga på LiU-kortet? Det vågar inte Joakim svara på, men när saker har lugnat sig efter Hoben finns möjligheten att utveckla systemet så att det blir mer pålitligt och funktionellt. Det nya systemet kan både vara säkrare och effektivare men i slutändan hänger det på om festerier och organisationer vill använda sig av det menar Joakim. 28.

27 STUDENTLIV LITHANIAN GÅR PÅ MIDDAGSBJUDNING TEXT OCH FOTO ELIN NÄSSLANDER Att laga sushi behöver varken vara svårt eller ta speciellt lång tid. Det är också lätt att göra till många, och passar därför bra om man ska ha middagsbjudning. Lithanian bjuder därför här på en enkel grundkurs till sushins förlovade land. Det finns sällan någon längre tid eller större budget för matlagning som student. Därför kan det vara en god idé att kombinera näringsintaget med att umgås med sina vänner. På köpet får man ofta en godare måltid, då någon i sällskapet säkerligen är bättre än du själv är på att laga mat. Man slipper dessutom laga allting själv och så får man förhoppningsvis trevligt sällskap. Detta recept skapades en lördagskväll när Lithanianskribenten inte ville äta ensam, utan istället bjöd in sig själv på middagsbjudning. Ju fler desto roligare. Vi gjorde fyra omgångar med rissatsen som står i receptet, och då räckte maten till 12 personer. Ett tips är att alltid ha en liten skål med vatten att doppa händerna i när du gör sushi, det blir lättare att forma riset då. Ett annat litet tips är att det kan vara bra att ha en liten bambumatta när man ska göra Maki-rullarna. Ett nästsista tips är att laga sushi hos någon som har diskmaskin. Ett sista tips är att istället för tonfisk på burk köpa rå tonfisk. Och då med fördel skippa majonnäsen. För majonnäs är lika japanskt som Dalahästen är Italiensk och lika gott som fem dagar för gammal mjölk. INGREDIENSER 8 dl kokat ris 5 msk risvinäger 3 msk socker 1 tsk salt 1 msk matlagningssake 1 paket sjögräsplattor 2 avokador ½ gurka 300 g lax 500 g räkor 2 burkar tonfisk 1 stor klick majonnäs 2 paket krabbstick Japansk soja Wasabi Inlagd ingefära HUR GÅR MAN TILL VÄGA Börja med att koka riset noggrant enligt instruktionen på förpackningen. Rör sedan ihop risvinäger, socker, salt och matlagningssake och blanda det med riset i en bunke. Rör ihop tonfisken med majonnäsen, skär gurkan, krabbsticks och avokado i stavar och laxen i tunna skivor. För att göra Nigiri-bitar börjar man med att försiktigt göra små rätblocksformade klumpar av riset med händerna. Lägg lite wasabi på risklumparna och toppa med avokado, lax, räkor eller varför inte alltihop. Skär ett tunt band av sjögräsplattan och vira runt klumpen för att göra den fin och hållbar. Det blir extra kul om man på en risklump gömmer jättemycket wasabi så kan man senare, när man äter, leka så kallad japansk roulette. För att göra Maki-rullarna lägger man först försiktigt på ris över nästan hela sjögräsplattan. Lämna en liten kant högst upp risfri för att lättare kunna stänga den sedan. Lägg sedan på några av tillbehören eller allihop och rulla ihop med kanten utan ris längst ut. Blöt gärna kanten med lite vatten så håller rullen ihop lättare. Skär sedan rullen i centimetertjocka skivor och lägg upp på ett fint fat med Nigri-bitarna. Servera med japansk soja, wasabi, inlagd ingefära och njut. 29.

28 STUDENTLIV KALAS 2010 BACKSTAGE Ett event som arrangeras för att välkomna nya studenter till Linköpings universitet. Årets mottagning var den första i sitt slag med ett tema och detta lyfte det hela till en ny nivå. Följ med bakom scenen till vad som blev en utav de bästa mottagningarna hittills. Detta är kalasmottagningen TEXT HANNA SAMUELSSON FOTO FREDRIK SMEDENBORN 30. Det är eftermiddagen före det stora kalaset och allt är mer eller mindre kaotiskt i Cloetta center. Scenen ser ut att vara på plats men tekniken är långt ifrån klar. Dessutom verkar vissa väl behövda elektriska komponenter befinna sig på semester. Inte heller går ridån att stänga ordentligt. Det är bara några exempel på alla sista minuten-problem som tenderar att dyka upp den här dagen. Just på grund av detta ligger man redan efter i schemat. Artisterna dyker upp inför repetitionerna och till en början verkar det inte bli någon storslagen morgondag. Sakta men säkert växer showen fram under kvällen och under generalrepetitionen kan man ana att det här kommer att bli bra. Bättre än bra. Helt plötsligt är det en ny dag, en dag för kalas och förmiddagen består till största del av att få upp Teddybears utrustning på scenen. Efter att ha tömt flertalet lastbilar står allt på plats och

29 med endast två timmar kvar till insläppet börjar mässan ta form. Allt sker explosionsartat och överraskande nog står en fullt uppdukad mässa klar att ta emot alla nyfikna studenter som köar utanför, lagom till insläppet. Under mässan kan man märka av det genomgående cirkustemat; det delas ut ballonghattar och popcorn, och om man inte är tillräckligt försiktig så är det en stor risk att man råkar springa in i två onormalt långa figurer som rör sig på området. Alternativet är att man råkar springa in i någon utav de tusentals studenter som också befinner sig där. Det är med andra ord en riktig cirkus. Även om dagens tema är cirkus så finns det ett uttryck som passar den här dagen som hand i handske. Gratis är gott. Säg den student som inte gick hem med en överfylld kalaspåse innehållandes morötter, oändliga mängder godis, pennor och annat småplock. För att inte nämna de populära och ack så nödvändiga cykellamporna. Vissa kanske till och med hade turen att vinna en hockeybiljett i LinTeks tävling. Vem vet. Självklart är dock främst ett guldläge för de nya studenterna att lära känna, och kanske bli del av, de studentföreningar och företag som finns representerade på mässan. När eftermiddagen övergår till kväll är det dags för att få ut allt folk så fort som möjligt ur lokalen, för att sedan få in dem så snabbt som möjligt igen. Under denna knappt existerande timme ska mässområdet tömmas helt för att göra plats åt publiken. Det är med andra ord en hel del att STUDENTLIV

LITHANIAN #3 / 2012 1

LITHANIAN #3 / 2012 1 LITHANIAN #3 / 2012 1 #3 2012 FOTO: JOHAN HOLMLUND 2 LITHANIAN #3 / 2012 LITHANIAN #3 / 2012 3 café NATTKLUBB lunch ANNONS PUB Det bästa året Ledare Nolle-p har precis flugit förbi och präglades av allt

Läs mer

STor. Bästa kaffet. helen dannetun. Matlådan: liter cider, men hur mycket öl? LiTHanian testar #3 2011. Lär dig att hitta till. alla smultronställen

STor. Bästa kaffet. helen dannetun. Matlådan: liter cider, men hur mycket öl? LiTHanian testar #3 2011. Lär dig att hitta till. alla smultronställen #3 2011 Möt LiUs nya rektor helen dannetun Lär dig att hitta till STor alla smultronställen Stadsguide 2 310 liter cider, men hur mycket öl? Matlådan: Lyx vs budget LiTHanian testar Bästa kaffet 1 Framtiden

Läs mer

Innehåll. Om Polemik. Medverkande i detta nummer

Innehåll. Om Polemik. Medverkande i detta nummer NOLLEMIK 02009 Innehåll Redaktörens spalt 3 FLiNS-ordförandens spalt 4 FBI-chefens spalt 5 Årets Nolla 2008 6 Årets Fadder 2008 7 Campusguiden 8 FLiNS - din sektion 11 FLiNS styrelse 09/10 12 FBI 09/10

Läs mer

Chefredaktören har ordet

Chefredaktören har ordet CREACTIVE ALEX SCHULMAN FABRIKEN UTBYTESSTUDENTER HUR BOR DU LITHANIAN NR 5 2013 3 Medlemsskrift för Linköpings teknologers studentkår, LinTek. Tidningen utkommer sex gånger per år och skickas hem till

Läs mer

Internship with a world-class challenge

Internship with a world-class challenge #1 2013 2 Internship with a world-class challenge Do you want an international challenge this summer? The world-leading Atlas Copco Group offers you the unique opportunity to work on exciting projects

Läs mer

#5/07. Teamwork Sid 12-13

#5/07. Teamwork Sid 12-13 Entreprenören Få vill läsa naturvetenskap i Örebro Federation med Mälardalen Listan för projekt som Fredrik Hagenius ligger bakom kan göras längre än för de flesta, men han hinner ändå med att studera.

Läs mer

Med studierna som fallskärm

Med studierna som fallskärm Tjo Brorsan! Fördomar botas med humor. Det är framgångsreceptet för Gringos prisvinnande pappa, Zanyar Adami. Sid 12-13 Här finns inget att hämta Exstudenten Jérémie Nicey gjorde film om franska utbytestudenters

Läs mer

OPUS URUGUAY. Land i fokus. Novemberhelg med YFU. Alltid redo! - för världen. december 2014

OPUS URUGUAY. Land i fokus. Novemberhelg med YFU. Alltid redo! - för världen. december 2014 OPUS december 2014 Novemberhelg med YFU Land i fokus Alltid redo! - för världen URUGUAY innehåll redaktionen 3. 4. 4. 5. 6. 8. 10. 12. 12. 13. 14. 16. 17. 18. 20. 21. 22. 24. 25. 26. 26. 27. 28. 30. 30.

Läs mer

Björn Hässler - Livet som konsult. Design och Produktutveckling - Snart på en arbetsplats nära dig. Maskinteknologsektionens egna alumnitidning - 2012

Björn Hässler - Livet som konsult. Design och Produktutveckling - Snart på en arbetsplats nära dig. Maskinteknologsektionens egna alumnitidning - 2012 LUMNUS Maskinteknologsektionens egna alumnitidning - 2012 Design och Produktutveckling - Snart på en arbetsplats nära dig Hur hamnar en maskinare på H&M? - Carina Mårlind berättar Utbytesstudent i Japan

Läs mer

Hela världen. runt hörnet #3/07. Sid 16-18

Hela världen. runt hörnet #3/07. Sid 16-18 Dubbel allsvensk premiär Örebro har två lag i allsvenskan, KIF och ÖSK. Vi har träffat två studenter representerade i de båda lagen. Sid 12-13 Doktorandernas situation kartlagd 60 procent av universitetets

Läs mer

Layout: Karolina Sporre. Redaktör och ansvarig utgivare: Karolina Sporre polemik@flins.org

Layout: Karolina Sporre. Redaktör och ansvarig utgivare: Karolina Sporre polemik@flins.org Innehåll: Redaktörens spalt Ordförandens spalt Fbi-chefens spalt Årets Nolla 2009 Årets Fadder 2009 Du - en blivande deckare? - Utveckla ditt akademiska skarpsinne Campusguiden FLiNS din sektion FLiNS

Läs mer

TE-idning. Studiebesök på LIU. Tipsen för den bästa studentendagen. Högskoleprovet. Innehåll: Svårt att komma på ett projektarbete?

TE-idning. Studiebesök på LIU. Tipsen för den bästa studentendagen. Högskoleprovet. Innehåll: Svårt att komma på ett projektarbete? 1 Mars 2013 Erik Dahlbergsgymnasiet Studiebesök på LIU Följ med oss till Linköpings Universitet sida 21-23 Tipsen för den bästa studentendagen Högskoleprovet Hur fungerar det? sida 5-6 Svårt att komma

Läs mer

SPRING IS HERE! START FRESH

SPRING IS HERE! START FRESH SPRING IS HERE! START FRESH Idrott för alla bygger på glädje och lekfullhet #3/2015 Örebro studentkårs fristående tidning www.losnummer.se KLART DU VILL ENGAGERA DIG Vi söker fler redaktionsmedlemmar som

Läs mer

Spalt FLiNS Ordföranden Spalt FBI CHEF

Spalt FLiNS Ordföranden Spalt FBI CHEF Innehåll Spalt Redaktören Spalt FLiNS Ordföranden Spalt FBI CHEF Årets Nolla 2010 Årets faddrar 2010 Du - en blivande deckare Campus guiden Annons HG FLiNS styrelse 11/12 Kravall Krav på overall Kravallerna

Läs mer

Nollemiken 2013 psst, glöm inte att gilla FLiNS på facebook 1

Nollemiken 2013 psst, glöm inte att gilla FLiNS på facebook 1 Nollemiken 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Redaktörens hörna Ordförandets spalt FBI Chefs spalt Årets Nolla 2012 Årets Fadder 2012 FLiNS presentation Kår, sektion, festeri Vad är FLiNS? Utmanande, jobbigt,

Läs mer

Nollemiken. Sedan 1996. FLiNS SEKTIONSTIDNING

Nollemiken. Sedan 1996. FLiNS SEKTIONSTIDNING Nollemiken Sedan 1996 FLiNS SEKTIONSTIDNING 0 POLEMIKEN Skribenter Elenore Klinga Lovisa Sjöbring Antonio Jaconelli Sofie Wallin Anton Lindström Peter Andersson Matilda Hjalte Otto Moen Amanda Nordström

Läs mer

Tema: karriär. Sid 12. Projektledarens tips till att få ut mest av Campusmässan. Student och entreprenör som vill inspirera andra

Tema: karriär. Sid 12. Projektledarens tips till att få ut mest av Campusmässan. Student och entreprenör som vill inspirera andra #1/13 Örebro studentkårs fristående tidning www.losnummer.se Tema: karriär #8/12 Örebro studentkårs fristående tidning www.losnummer.se Pia Green Student och entreprenör som vill inspirera andra Sid 12

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Perfekte politikern Naturhuset bantas Eriks praktik ledde till ny kurs

Perfekte politikern Naturhuset bantas Eriks praktik ledde till ny kurs Perfekte politikern Naturhuset bantas Eriks praktik ledde till ny kurs Sofia Larsen är politikern som ibland sitter och tänker på något helt annat på mötet samt gärna dansar till E-type i hemmet. I förra

Läs mer

Framtidsutsikt. Soundbirds laddar inför Kulturnatten. Planerna är många när Örebro studentkår övertar kårhuset Sid 3, 8

Framtidsutsikt. Soundbirds laddar inför Kulturnatten. Planerna är många när Örebro studentkår övertar kårhuset Sid 3, 8 #6/11 Örebro studentkårs fristående tidning www.losnummer.se Framtidsutsikt Planerna är många när Örebro studentkår övertar kårhuset Sid 3, 8 NYHETER Studentsektionen Serum kritisk till eventuell splittring

Läs mer

Tillbaka på Musikhögskolan. Ölprovning på Kårhuset ska ge ny kunskap. Sid 16. Rent på campus men skräpigt i studentområdena

Tillbaka på Musikhögskolan. Ölprovning på Kårhuset ska ge ny kunskap. Sid 16. Rent på campus men skräpigt i studentområdena #7/13 #8/12 Örebro studentkårs fristående tidning Örebro studentkårs fristående tidning www.losnummer.se www.losnummer.se Tillbaka på Musikhögskolan George Shaid berättar om livet som idol NYHETER Rent

Läs mer

Blåsstaden #1/09 12-13. Erfaren korre Coren har inte blivit studenters kärna Bubbel i datavärlden Vi trodde att en före detta utrikesjournalist

Blåsstaden #1/09 12-13. Erfaren korre Coren har inte blivit studenters kärna Bubbel i datavärlden Vi trodde att en före detta utrikesjournalist Erfaren korre Coren har inte blivit studenters kärna Bubbel i datavärlden Vi trodde att en före detta utrikesjournalist hade mycket att berätta. Vi trodde helt rätt. Roland Stanbridge är läraren som blivit

Läs mer

#4 2011. Stå upp för det gröna: klimatveckan. Movits! firar. Lintek 40 år. LiTHanian går på visning: studentlyor. Högsäsong för.

#4 2011. Stå upp för det gröna: klimatveckan. Movits! firar. Lintek 40 år. LiTHanian går på visning: studentlyor. Högsäsong för. #4 2011 Stå upp för det gröna: klimatveckan Movits! firar Lintek 40 år LiTHanian går på visning: studentlyor Högsäsong för weekendresor Var med och bygg framtidens Sverige. Precis som vi gjort i Västra

Läs mer

#3/09. Besiktning. Sid 12-13

#3/09. Besiktning. Sid 12-13 Många fula bollar i havet Studentlägenheter utan studenter Sätt pengafrön och se dem växa Vad är fin- respektive fulkultur? Förenklat det som säljer mot kultur som ges statliga anslag. Lösnummer har dykt

Läs mer

ALUMNITIDNINGEN. Kris. och. motgång. En specialutgåva av. ipikuré

ALUMNITIDNINGEN. Kris. och. motgång. En specialutgåva av. ipikuré ALUMNITIDNINGEN I n d u s t r i e l l e k o n o m i 2010 Tema: Att möta Kris och motgång En specialutgåva av ipikuré 1 Alumniutgåva 2010 Det ordnar sig! Det är i förändring som det verkligt intressanta

Läs mer

Checklista för din första vecka Välkommen till Malmö!

Checklista för din första vecka Välkommen till Malmö! Checklista för din första vecka Välkommen till Malmö! - en överlevnadsguide till dig som är ny student Så hittar du bostad i Malmö INSPARK 2015 INNEHÅLL Krönika från ordförande och vice ordförande...3

Läs mer

SONDEN ORGAN FÖR MEDICINSKA FÖRENINGEN LUND - MALMÖ SEDAN 1962 N 1 2014 SONDEN@MFSKANE.SE MF 120 ÅR 1894-2014 INTERAKTIONER & ANNAT KUL

SONDEN ORGAN FÖR MEDICINSKA FÖRENINGEN LUND - MALMÖ SEDAN 1962 N 1 2014 SONDEN@MFSKANE.SE MF 120 ÅR 1894-2014 INTERAKTIONER & ANNAT KUL SONDEN ORGAN FÖR MEDICINSKA FÖRENINGEN LUND - MALMÖ SEDAN 1962 N 1 2014 SONDEN@MFSKANE.SE MF 120 ÅR 1894-2014 INTERAKTIONER & ANNAT KUL L E D A R E & R E D A K T I O N Vad vore livet utan interaktioner?

Läs mer

i-type Industriell Ekonomi Lund nr 8 våren 2006

i-type Industriell Ekonomi Lund nr 8 våren 2006 i-type Industriell Ekonomi Lund nr 8 våren 2006 i-type ges ut av i-sektionen, Ole Römers väg 1 221 00 Lund hemsida www.isek.lth. se tryck Media Tryck upplaga 420 exemplar i-sektionens logo formgiven av

Läs mer

Framåt #7/08. Sid. 12-13

Framåt #7/08. Sid. 12-13 Verkliga robotar Svårt att känna igen rektor på campus Nära till studierna trots distans Alfred, Rasmus, Ronja och Tjorven är fyra robotar som finns i teknikhuset på campus. Ibland tar de sig ut och känner

Läs mer

Alumnitidningen. Fokus: En specialutgåva av ipikuré. Nu och Då. nr 5 2012/2013

Alumnitidningen. Fokus: En specialutgåva av ipikuré. Nu och Då. nr 5 2012/2013 Alumnitidningen En specialutgåva av ipikuré nr 5 2012/2013 Fokus: Nu och Då Övrigt Alumnitidningen 2013 Hej! Oavsätt när du gick ut I kommer du förhoppningsvis att känna igen dig i någon del av årets upplaga

Läs mer