6. Prata med en doktor - - doktorn är man, syster är kvinna. Roller och rang!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6. Prata med en doktor - - doktorn är man, syster är kvinna. Roller och rang!"

Transkript

1 NÄR VI SETT FILMEN TAR VI 20 MINUTERS PAUS OCH ÅTERSAMLAS FÖR ATT DISKUTERA DESSA PUNKTER 1. Brysk undersökning - vad visar läkaren för attityd mot patienten? - vilka möjligheter finns att bemöta en patient på bästa möjliga sätt vid första besöket? - hur hade Du tänkt och känt i samma situation? 2. Blir jag frisk igen? - vad är det för skillnad att komma till sjukhus som patient om man arbetar inom vården? 3. på vilket sätt påverkas personalen om de vet att patienten har samma yrkeskunskaper som de själva?v 4. Patienten tror sig vara unik - orkar man som vårdpersonal engagera sig i varje patient? - kan man kräva det av dem? - har patienterna någon förståelse för personalens situation? 5. Älska mig någon! - har man tid att ge patienter mänsklig kontakt? 6. Prata med en doktor - - doktorn är man, syster är kvinna. Roller och rang! 7. Själv har så ont - hur anpassar man gemenskap till olika personer - vad har patienten för ansvar att inte sprida otrevnad? 8. Tallriken i golvet - vad tänker patienten i detta ögonblick? - förstår Du henne? - hur hade Du reagerat, som patient och som personal? 9. Jag måste förlika mig - på vilka olika sätt kan man hantera en situation där man råkat ut för olycka eller svår sjukdom?

2 - hur skulle Du själv göra?

3 Var ska jag ligga sen? STUDIEHANDLEDNING

4 Idén till filmen Hösten 1999 stod Janne Ahnberg på Bokmässan i Göteborg och presenterade sin film om vård i livets slutskede. Någon stack en tunn liten bok i hans hand. En tid senare satt han på tåget utan något att läsa, men hittade boken i sin portfölj. Pia Dellsons korta, drabbande, stundtals cyniska, stundtals humoristiska dikter tilltalade honom, och han kontaktade författaren, tillika läkaren. Jannes och Pias första samtal var inledningen till ett långdraget arbete för att förverkliga Jannes idé om en film. Pia berättade om det stora behov av etikdiskussioner som hennes diktsamling hade fyllt en liten del av. Sjukvården är en temperaturmätare på samhällsklimatet. När välfärden börjar krackelera är det här det märks först. Och då blir etiska och existentiella frågor särskilt brännande. Dessutom rymmer vårdsituationen ofta sådant som är intressant för en filmare: starka känslor, liv eller död, tillit, tröst och medmänsklighet. En film skulle kunna göra nytta hos läkare och vårdpersonal i utbildning, fortbildning eller ute i vården. Tanken är att den ska användas som diskussionsunderlag vid diskussioner om etik och existentiella frågor. Hur skulle då en sådan film gestaltas? Som ren bildpoesi med Pias dikter som ljudspår? Som realistiska, dramadokumentära scener där dikternas frågeställningar illustrerades en i taget? Janne och Pia beslutade snart att söka efter ytterligare skönlitteratur med vården som tema. Efter hård sållning återstod Reidar Ekners berättelse om sin dotters död i cancer, och Agnetha Nordlanders om sin egen ryggskada och hennes upplevelser under vård och rehabilitering. Några rader av Harriet Löwenhjelm och Edith Södergran fullbordade manusunderlaget med känslomättade bilder. Arbetet med att hitta finansiärer för filmen tog tid. Det finns många organisationer inom vården men få med stora ekonomiska resurser. En referensgrupp med starka namn sattes 2

5 samman för att bidra med kunskap, synpunkter och tyngd åt projektet. Inte mindre än 24 organisationer, myndigheter och företag med anknytning till sjukvård har bidragit med pengar till produktionen. Andra uppdrag kom emellan och fördröjde processen, men slutligen, våren 2006, kunde filmen spelas in. En tom vårdavdelning på före detta Lillhagens sjukhus förvandlades under ett par veckor till ett storsjukhus i miniatyr. Väntrum, akutmottagning, cancerklinik, ortopedi och allmänmedicin i en och samma korridor. Agnethas ryggoperation spelades in i en operationssal på Sahlgrenska, en minnesbild från en sommar i Livs barndom filmades på landet utanför Göteborg. I Lövgärdet norr om Göteborg fick vi låna en lägenhet där Agnetha skulle föreställas bo. I slutscenen försöker hon försonas med sitt nya liv som ryggskadad. Nedanför balkongen står Livs pappa och ser på barnen som leker på skolgården intill. Liv tar hans hand, Kom så går vi pappa! men när vi ser honom försvinna bortåt, är han ensam kvar. Filmen scen för scen med diskussionsfrågor 1. T r i u m f a t t f i n n a s t i l l... Edith Södergrans och Harriet Löwenhjelms dikter finns i sin helhet på sid B ry s k u n d e r s ö k n i n g Läkaren drar av Agnetha filten där hon ligger på undersökningsbritsen. Vad visar han för attityd till Agnetha, och hur hade han kunnat göra istället? Vilka möjligheter finns det att bemöta en patient på bästa möjliga sätt vid första undersökningstillfället? Hur hade du själv tänkt och känt om du varit Agnetha? 3. S o m m a r m i n n e De minnen man har av den sjuka personen som frisk förändras i ljuset av sjukdomen, liksom relationen. Man kan se tecken på sjukdomen i det nostalgiska sommarminnet, eller så ter sig den tillvaron som fullkomligt lycklig och bekymmersfri, trots 3

6 att den inte var det. Hur tror du pappan och flickan uppfattar situationen då och sedan? 4. J a g t r o r j a g m å s t e s p y En frisk anhörig är utsatt för hård press. Det är fysiskt och psykiskt mycket tröttande att vaka över en sjuk anförvant, men man har inte rätt att beklaga sig. Liv tillrättavisar pappans Inte nu igen! med svaret Det är faktiskt jag som är sjuk här. Hur kan man tala med pappan om hans situation? Försök sätta dig in i situationen! 5. I n k o m m e d a m b u l a n s... Läkarensekreteraren är en container för patienternas historier. Hon skriver ut diktat med de mest intima detaljer, utan att någonsin träffa patienterna. Hur känns det? Har det någon betydelse om hon känner personligt engagemang för patienterna, eller kan hon ha vilka tankar och värderingar som helst? 6. B l i r j a g f r i s k i g e n? Vad är det för skillnad att komma till sjukhus som patient om man annars arbetar inom vården? På vilket sätt påverkas personalen om de vet att patienten har samma yrkeskunskaper som de själva? Fördelar nackdelar? 7. D u m å s t e g å h e m Vad har läkaren för attityd till den gamle mannen? Hur ofta upplever man att man verkligen kan hjälpa patienten? När man känner att man inte kan hjälpa fullt ut - vad beror det då på? Tidsbrist? Organisation? Ekonomi? Direktiv? Det är andra tider nu - stämmer det? Har nedskärningar och effektivisering lett till att patienter som tidigare fick stanna på sjukhuset nu tvingas hem? Kan det rentav vara praktiskt att skylla på bristande resurser? 8. P a t i e n t e n t r o r s i g u n i k Orkar man som vårdpersonal engagera sig i varje patient? Vad händer efter ett antal år i yrket? Försöker man sätta sig in i patientens situation? Bör man kunna kräva det av vårdpersonal? Har patienterna i sin tur någon förståelse för vårdpersonalens situation? Kan man kräva det av dem? 4

7 9. P a s s a, pa p pa! När Liv spelar innebandy med sin pappa och sköterskan är han frånvarande och slår ifrån sig sköterskans erbjudande om att prata. Varför? Bör man uppmuntra ovilliga personer till samtal, och i så fall hur? Du behöver inte vara snäll, pappa säger Liv. Vad menar hon? 1 0. V ä g r a r k a t e t e r Agnetha vill inte låta den manlige undersköterskan sätta in katetern, men ingen annan finns tillgänglig och det måste göras snart. Hur ska man göra? Vad har könet för betydelse i vårdrelationer? Förekommer sexuell attraktion eller antipati? Kan det isåfall rentav vara av godo eller enbart av ondo? 1 1. Ä l s k a m i g, n å g o n! Om jag går till doktorn kanske någon får syn på mig säger flickan i väntrummet. Det har sagts att största delen av patienterna på en vårdcentral har besvär av psykosocial karaktär är det så? Har man som vårdpersonal tid att ge dessa personer den mänskliga kontakt de främst behöver? Ska man i tider av knappa resurser rentav sålla hårdare bland patienterna och inte ägna tid åt samtal utanför det rent kroppsliga, för att minska dessa patienters belastning på vården? 1 2. V a r s k a j a g l i g g a s e n? Föräldrar och andra vuxna försöker ofta skydda barn med dödliga sjukdomar från de mest pessimistiska prognoserna. Barnet själv har ofta förstått betydligt mer än vad de vuxna tror, och undviker i sin tur ämnet av rädsla för att göra sina föräldrar ledsna. Kan du sätta dig in i Livs situation? I Eriks? 1 3. O t y d l i g t d i k t a t Otacksamma jobb inom vården vilka kan man räkna upp förutom läkarsekreterarens? Vilka arbeten erbjuder motsatsen: där man rentav oförtjänt åtnjuter patienternas tacksamhet? 1 4. N ä r j a g s ö v t d i g... Maktlöshet - maktfullkomlighet. Sjukvårdspersonal i synnerhet i roller som narkossköterska har patientens liv bokstavligen i sin hand. Hur hanterar man det ansvaret? 5

8 Reflekterar man över det? Vilken betydelse har denna insikt för arbetet? Försök sätta dig in i patientens situation P r a t a m e d e n d o k t o r... En patient ber att få tala med en läkare men det slår henne inte att kvinnan vid skrivbordet skulle kunna vara läkare en läkare är för henne en man. På så sätt kan läkaren och sköterskan tillfälligt slippa ta hand om patienten. Idag är över hälften av läkarna kvinnor, men ändå är doktorn i det allmänna medvetandet en man, och syster en kvinna. Och en manlig läkare står oftast högre i rang än en kvinnlig. Eller? Har du några exempel på könsrollstänkande? 1 6. S j ä l v h a r j a g s å o n t... Enkelrum för alla som vill ha är knappast realistiskt och många uppskattar kontakten med andra patienter. Vad finns det för sätt att anpassa gemenskapen till olika sorters personer? Finns det tillfällen där personalen får eller bör rycka in och säga till en pratsam dam som Agnethas sänggranne, eller be den enstöriga att vara lite mer tillmötesgående? Vad har patienten för skyldighet att inte sprida otrevnad? Hur skulle du själv vilja ha det om du låg på sjukhus? 1 7. S å t r u b b i g i n s i k t... När Livs pappa får besök slår han ifrån sig vännens medkänsla. Är det svårt att veta hur man ska agera i kontakten med svårt sjuka och deras anhöriga? Vad tror du hänt med Eriks känslor av hopp, förtvivlan, glädje och sorg sedan Liv blev sjuk? 1 8. H o p p l ö s h e t Ronden diskuterar Agnethas problem med gaser och skvallertanten spetsar öronen. Hur löser man sådant, så att patienten får sitt tillstånd ordentligt genomlyst, får tid och möjlighet att ställa de frågor han/hon har men ändå bevarar sin integritet? 1 9. F i k a h a r d e t i d m e d! Läkarsekreteraren hinner inte med någon fikapaus, utan hämtar en mugg kaffe att dricka under arbetet. Fika har de tid med utbrister en patient när hon skyndar förbi väntrummet. Kan väntrummet framstå som hotfullt för stressad vårdpersonal? Finns det situationer i privatlivet då du undviker en plats för 6

9 att du inte vill träffa en viss person / vissa personer? När upplever man störst skyldighet att inte undvika kontakt? Hur bemöter man sådana påståenden på ett bra sätt? 2 0. V ä n t a n Erik sitter och väntar på att Liv ska dö. Hoppet är ute, hon är inte längre vid medvetande men han måste sitta kvar. Känns tiden fortfarande värdefull, eller kan han rentav se fram emot dödsögonblicket? 2 1. K o r r i d o r s n a c k Som patient är det väldigt svårt att nå en läkare per telefon, medan tjänstesamtal släpps igenom lätt. Rätt eller fel? Är det möjligt eller ens önskvärt att ändra på? Hur kan man hjälpa någon som Agnetha, som sluter sig inom sig själv och inte själv vill anstränga sig att bli bättre? Om man som läkaren Cecilia och undersköterskan Shirin tycker att den ansvarige läkaren gör en felaktig bedömning av en patient, hur vanligt är det att påpeka detta? Finns det utrymme att diskutera? Om inte - beror det på tidsbrist eller rädsla? Vilken betydelse har hierarkier, rang, ålder, kvinnaman, svensk-invandrare? Sjuksköterskan Lena vill gå på ett etikseminarium, menavdel ningsföreståndaren Monica kan inte avvara peronal. Hur ofta stannar prat om etik och värderingar i tomma ord, som inte ryms inom arbetets ramar och villkor? 2 2. T a l l r i k e n i g o l v e t Vad tänker Agnetha i det här ögonblicket? Kan du förstå henne? Hur hade du själv reagerat? Har undersköterskan rätt i att hon borde tänka på hur mycket personalen har att göra?. Hur tror du att man bäst hanterar en sådan här situation? (Idag hade kanske inte Agnetha givits en lugnande spruta.) 2 3. D ö d s ö g o n b l i c k Trots att Erik väntat länge på att Liv ska dö, känner han sig inte redo. Kan man någonsin känna sig redo för att ens barn, eller någon annan nära anhörig, ska dö? Går det som personal att hjälpa till? 7

10 2 4. G å h e m f r å n a l l t o n t Den unga läkaren Cecilia hämtar kaffe. Jag kan gå hem från allt ont. Kan man det? Är det en förutsättning för att orka eller är det tvärtom, att riktigt bra vårdpersonal ser jobbet som ett kall som aldrig lämnar en? Cecilia tycks kämpa med dåligt samvete över att hon kan göra så lite. Hennes manlige kollega, kirurgen, verkar inte ha några problem att hålla patienternas problem ifrån sig. Vilket förhållningssätt är vanligast? Vem gör de bästa insatserna? Vilket förhållningssätt håller i längden? Kommer Cecilia att förändras efter några år i yrket? 2 5. J a g m å s t e f ö r l i k a m i g Agnetha framför spegeln: Den verkliga händelse som ligger till grund för filmens Agnetha inträffade på 80-talet numera används sällan den här sortens hårda plastkorsetter. Problematiken är ändå densamma: Att förlika sig med sitt nya jag, när man råkat ut för en olycka eller en sjukdom med långvarig eller rentav livslång funktionsnedsättning som följd. På vilka olika sätt kan man hantera en sådan situation? Hur skulle du själv göra? 2 6. K o m pa p pa s å g å r v i Åter till verkligheten. Agnetha och Erik måste båda återvända till någon slags verklighet. Hur? Vilken hjälp kan de behöva? Finns Liv med Erik eller gör hon det inte? På vilket sätt finns en död anhörig kvar? 8

11 Litterära förlagor På åttiotalet råkade Agnetha Nordlander ut för den olycka som skildras i filmen. Hon var sjuksköterska och drabbades starkt av upplevelsen av att vara patient. I boken Smärtans vändpunkt (Natur och Kultur, 1996) berättar hon sin historia, och den ligger till grund för en av filmens huvudhandlingar. Reidar Ekner har skrivit boken Efter flera tusen rad (Författarens eget förlag,1974) om sin åttaåriga dotters död i skelettcancer. Han berättar där om känslor av sorg, vrede, maktlöshet, men också kärlek och livsglädje, som ryms i upplevelserna. Det här hände för tre decennier sedan med dagens behandlingsmetoder hade flickan haft betydligt större chanser att klara sig. Under filmens inledning ser vi Agnetha ligga på en brits i väntan på att läkaren ska komma och undersöka henne. Inger Hayman och Lisbet Johansson läser rader ur dikter av Edith Södergran och Harriet Löwenhjelm en som utstrålar livsglädje, den andra dödsångest. Dikterna i sin helhet: E d i t h S ö d e r g r a n ( ) u r D i k t e r ( ) : Triumf att finnas till Jag är en del utav oändligheten. Jag är en del av alltets stora kraft, en ensam värld inom miljoner världar, en första gradesn stjärna lik som slocknar sist. Triumf att leva, triumf att andas, triumf att finnas till! Triumf att känna tiden iskall rinna genom sina ådror och höra nattens tysta flod och stå på berget under solen. Jag går på sol, jag står på sol, jag vet av ingenting annat än sol. Tid förvandlerska, tid förstörerska, tid förtrollerska, kommer du med nya ränker, tusen lister för att bjuda mig en tillvaro 9

12 som ett litet frö, som en ringlad orm, som en klippa mitt i havet? Tid du mörderska vik ifrån mig! Solen fyller upp mitt bröst med ljuvlig honung upp till randen och hon säger: en gång skickas alla stjärnor, men de lysa alltid utan skräck. H a r r i e t L ö w e n h j e l m ( ) u r D i k t e r ( ) Tag mig. Håll mig. Smek mig sakta Tag mig. Håll mig. Smek mig sakta Famna mig varligt en liten stund. Gråt ett grand för så trista fakta. Se mig med ömhet sova en blund. Gå ej ifrån mig. Du vill ju stanna, stanna tills själv jag måste gå. Lägg din älskade hand på min panna. Än en liten stund är vi två. * * * I natt skall jag dö. Det flämtar en låga. Det sitter en vän och håller min hand. I natt skall jag dö. Vem, vem skall jag fråga, vart jag skall resa till vilket land? I natt skall jag dö Och hur skall jag våga? * * * I morgon finns det en ömkansvärd och bittert hjälplös stackars kropp, som bäres ut på sin sista färd att slukas av jorden opp. 10

13 Litteraturtips L ä t t l ä s t Etik: en introduktion. (Etiska vägmärken I) Statens Medicinsk-etiska Råd. Fritzes 1992 V a n l i g k u r s l i t t e r a t u r i e t i k u t b i l d n i n g a r i d a g Arlebrink Jan (rev 2006). Grundläggande vårdetik teori och praktik. Stockholm. Studentlitteratur Tranöy KE 1993 Medicinsk etik i vår tid. Stockholm. Studentlitteratur Vårdetik / Torbjörn Tännsjö. Thales 1998 L i t e s v å r a r e Principles of Biomedical Ethics / Tom L Beauchamp, James F Childress. Oxford University Press 1980 A n n a n t o n g i va n d e o c h b r a l i t t e r a t u r i n o m o m r å d e t Barbosa da Silva Vårdetik för ett mångkulturellt Sverige. Stockholm Studentlitteratur Ekblad, S. Janson, S., & Svensson, P- G. (1996). Möten i vården. Falköping: Liber utbildning. Fyhr Gurli Hur man möter människor i sorg. Stockholm Natur och Kultur Malmsten Gedda Kersti (red) a uppl. Etik i basal omvårdnad i någon annans händer Stockholm. Studentlitteratur Silfverberg Gunilla (red) Nya vägar i vårdetiken. Stockholm. Studentlitteratur Statens Medicinsk-Etiska Råd Etiska vägmärken 4. Det svårfångade människovärdet en debattskrift. Stockholm. SMER Ternestedt Britt Marie Livet pågår! Om vård av döende. Vårdförbundet. Stockholm. S k ö n l i t t e r a t u r Dellson Pia Klinisk blick - reflexioner kring läkekonsten. Natur och Kultur Nordlander Agnetha Smärtans vändpunkt. Natur och Kultur 11

14 Ekner Reidar Efter flera tusen rad. Författarens eget förlag Lindquist Ulla-Carin Ro utan åror. Norstedts Styrande dokument Deklaration om de Mänskliga Rättigheterna (FN 1948) Konventionen om Barnets Rättigheter. (FN 1989) Sekretesslag 1980:100 Hälso- och sjukvårdslag 1982:763 Lag 1998:531 om Yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvårdens område SOU 1995:5 Vårdens svåra val Slutbetänkande av Prioriteringsutredningen. SOU 2000:6 Döden angår oss alla. Värdig vård vid livets slut Samt yrkesetiska riktlinjer och koder för vårdens professioner. Daidalos 1997 L ä n k a r Etikrummet hos Vårdalsinstitutet: net välj Etikrummet i menyn upptill Lagar hittar man lätt på Utredningar hittar man på Yrkesetiska riktlinjer för läkare hittar man antingen hos Läkareförbundet: - välj Etik & Ansvar i menyn upptill; eller hos Läkaresällskapet: välj Etik i vänsterspalten! Yrkesetiska riktlinjer för sjuksköterskor hittar man på - välj Etik i menyn upptill Hos regeringen finns Rådet för mänskliga rättigheter med mycket intressant läsning, däribland FN:s deklaration: 12

15 Medverkande i kronologisk ordning: Kvinnoröst 1: Inger Hayman Kvinnoröst 2: Lisbet Johansson Skuggfigur: Ann-Christin Andersson Agnetha, ryggpatient: Annika Nordin Gunnar, kirurg: Robert Bolin Erik, pappa med sjuk flicka: Ingvar Örner Liv, flickan som liten: Victoria Valentin Liv, flickan: Liv Omsén Läkarsekreteraren: Lena Åkerstedt Sjuksköterska som lämnar diktat: Peter Ahnberg Sjuksköterska som kör säng: Tinna Ingelstam Sjuksköterska som ropar upp patienter: Parivash Ghaffari Man i väntrummet 1: Bengt Sanzén Kvinna i väntrummet 1: Ulrika Flach Man i väntrummet 2: Lasse Andersson Kvinna i väntrummet 2: Maria Fahl Cecilia, underläkare: Tina Lenne Gustav, gammal man: Dan Sjögren Sjuksköterska som spelar innebandy: Elin Gradin Sjuksköterska ska sätta kateter: Carl Toftfelt Narkossköterska: Karin Bertling Röst 2 i diktafon: Janne Ahnberg Sjuksköterska som delar medicin: Sara Podda Sjuksköterska som lämnar journal: Mona-Lisa Jacobsson Patient som vill ha tablett: Miriam Elmtorp Patient i fyrsal med mobiltelefon: Line Östblom Patient i fyrsal: Gunnel Kannerberg Sonja, ny patient i fyrsal: Elvy Almström Sjuksköterska i fyrsal: Helene Strand Sjuksköterska i rondfölje: Alieh Shadman Vän till Erik på balkong: László Hágó Avdelningsföreståndare i korridor:maria Hörnelius Undersköterska 1 på fyrsal:peter Jägbring Undersköterska 2 på fyrsal: Jessica Ryhlander Kvinna på gångväg: Malin Wahlstedt Pojke på gångväg: Magnus Ahnberg Wahlstedt Kamera: Kristjan Sigurjonsson, Niklas Axhede (scen 13) Steadycam: Hasse Johansson (scen 21) Ljus: Mårten Andersson, Niklas Axhede Ljud: Anders Billing Inspelningsledning: Martin Grönberg, Malin Wahlstedt Scenografi & rekvisita: Lisa Fernell Smink: Josefin Ekström Inspelningsassistans: Markus Hansson, Daniel Jansson 13

16 Research, inspelningsplatser: Ahmad Nilo, Jonas Waldelius Produktionsekonomi: Malin Wahlstedt Digital bildbearbetning: Dan Lageryd Musik: Björn Knutsson Manus: Pia Dellson, Janne Ahnberg Klippassistans: Iacopo Patierno Regi, produktion och klippning: Janne Ahnberg Tack till Barncancerfonden Vårdalstiftelsen Cancer- och Allergifonden Medicinska fakulteten, Lunds universitet Praktikertjänst AB Svensk sjuksköterskeförening Karolinska Institutet Stockholms läns landsting Socialstyrelsen Medicinska fakulteten, Umeå universitet Sveriges läkarförbund Sahlgrenska akademin Landstinget i Östergötland Västra Götalandsregionen, etikkommittén Landstinget Gävleborg Örebro läns landsting Parkinsonförbundet Landstinget Dalarna Landstinget i Kalmar län Landstinget i Jönköpings län Landstinget Halland Riksförbundet för njursjuka Medicinska fakulteten, Uppsala universitet samt till Angeredsgymnasiet i Göteborg Bellis Växtmiljö Fagerhults belysning AB fmab-förbandsmaterial GlaxoSmithKline Göteborgs stad, MedicHus Konstnär Lena Lindegarth Kungälvs Sjukhus PMU Interlife Reningsborg Sahlgrenska sjukhuset: avd 31, Grafix, kirurgoperation, ortopedteknik Specialgardiner AB Tvätteriet Alingsås Wettergrens Östra sjukhuset, Säng-Janne 14

17 Om initiativtagarna Janne Ahnberg driver bolaget TimeCode Film & Media sedan 1995 år tillsammans med sin fru, miljö- och vetenskapsjournalisten Malin Wahlstedt. Janne har specialiserat sig på dramer eller dramadokumentärer i ämnen som är väsentliga i ett livs- eller samhällsperspektiv. Han belönades år 2000 med Guldklappan för dokumentärfilmen om två cancersjuka kvinnor i livets slutskede och år 2002 för en dramadokumentär om organdonation. År 2003 mottog han Göteborgs stad Backas kulturstipendium för sin ansvarskännande kulturgärning. Sedan Var ska jag ligga sen? har han skrivit, producerat och regisserat en dramaproduktion om en fängelsedömd kvinna som försöker ta sig ur missbruk och kriminalitet. Pia Dellson är onkolog, psykoterapeut och på väg att dubbelspecialisera sig även som psykiater. Hon har arbetat med psykosocial onkologi och cancervård sedan 1999 på onkologiska kliniken i Lund. Under sin läkarutbildning och första tiden som färdig läkare beskrev hon sina erfarenheter i poetisk form vilket resulterade i boken Klinisk blick - reflexioner kring läkekonsten (Natur och Kultur 1997). Boken rönte stor uppmärksamhet och har använts i flera vårdutbildningar samt ligger till grund för en permanent utställning på Kliniskt kunskapscentrum, Karolinska institutet. Pia har föreläst om kommunikation i vården, etik och personalvård i många sammanhang både nationellt och internationellt. 15

18 Filmvisning föreläsning och diskussion Janne Ahnberg och Pia Dellson kommer gärna för att föreläsa och leda diskussionen i samband med visning av filmen. Kontakta Janne Ahnberg på TimeCode Film & Media AB, tel , , eller Pia Dellson, tel ,

Nja, man vet inte riktigt hur lång tid det tar men om en stund är det nog din tur! Hur mår du? Vill du ha en tablett eller nåt?!

Nja, man vet inte riktigt hur lång tid det tar men om en stund är det nog din tur! Hur mår du? Vill du ha en tablett eller nåt?! $.87(1 AKUTEN Introduktion: Det här dramat handlar om mannen som låg vid Betesdadammen och väntade på att få hjälp ned i en bassäng. Det var nämligen så att när vattnet kom i rörelse så hade vattnet en

Läs mer

Att våga prioritera det existentiella samtalet

Att våga prioritera det existentiella samtalet Att våga prioritera det existentiella samtalet Vad innebär existentiella frågor? När man drabbas av svår sjukdom handlar det inte bara om en sjuk kropp Livets, själva existensens grundvalar skakas Det

Läs mer

När mamma eller pappa dör

När mamma eller pappa dör När mamma eller pappa dör Anette Alvariza fd Henriksson Docent i palliativ vård, Leg Specialistsjuksköterska i cancervård och diplomerad i palliativ vård, Lektor Palliativt forskningscentrum, Ersta Sköndal

Läs mer

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder Ulrica Melcher Familjeterapeut leg psykoterapeut & leg sjuksköterska FÖRE 21 ÅRS ÅLDER HAR VART 15:E BARN UPPLEVT ATT EN FÖRÄLDER FÅTT CANCER Varje år får 50

Läs mer

När döden utmanar livet: frågor om människans fria val, om ansvaret och skulden som bördor i livets slutskede.

När döden utmanar livet: frågor om människans fria val, om ansvaret och skulden som bördor i livets slutskede. När döden utmanar livet: frågor om människans fria val, om ansvaret och skulden som bördor i livets slutskede. Peter Strang, överläkare, professor i palliativ medicin Karolinska Institutet, Stockholm Stockholms

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Döendet. Palliativa rådet

Döendet. Palliativa rådet Döendet Palliativa rådet Övergå till palliativ vård i livets slut Sjukdomsförloppet kan se olika ut och pågå under olika lång tid bl.a. beroende av diagnos patienten har Palliativ vård i livets slutskede

Läs mer

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn som närstående När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn har, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och patientsäkerhetslagen (6 kap. 5) rätt till information och stöd för egen del då

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 Barnen och sjukdomen Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 I familjer där förälder eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

MoS Människa och samhälle. Etik, en introduktion. Måndagen 29 augusti 2011 Gunilla Nordenram. gunilla.nordenram@ki.se

MoS Människa och samhälle. Etik, en introduktion. Måndagen 29 augusti 2011 Gunilla Nordenram. gunilla.nordenram@ki.se MoS Människa och samhälle Etik, en introduktion Måndagen 29 augusti 2011 Gunilla Nordenram gunilla.nordenram@ki.se Munnen och tänderna Vårt arbetsområde Patientens...? Tillhörighet Kropp Funktiom Ansvarsområde

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Kommunikation och bemötande. Empati

Kommunikation och bemötande. Empati Kommunikation och bemötande Det är viktigt att föra en kontinuerlig dialog med den döende patienten för att kunna respektera patientens autonomi och integritet. Känner man till personens föreställningar,

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Sjukvårdens betydelse för tonårsbarn som mister en förälder i cancer

Sjukvårdens betydelse för tonårsbarn som mister en förälder i cancer Sjukvårdens betydelse för tonårsbarn som mister en förälder i cancer Tove Bylund Grenklo, PhD, beteendevetare 20 februari 2015 Tove Bylund Grenklo Oundvikligt Dödsfallet (förlusten) och sorgen Påverkbart

Läs mer

Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och fysisk rehabilitering Livskvalitet att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Så här kan ett rehabiliteringsprogram

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Vilka rättigheter har barn och ungdomar i hälsooch sjukvården? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. Nordiskt nätverk för barn och ungas

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

Joel är död Lärarmaterial

Joel är död Lärarmaterial sidan 1 Författare: Hans Peterson Vad handlar boken om? Den 9 maj förändras Linus liv. Linus är i skogen med mamma, pappa och storebror Joel. Linus ser upp till Joel och en dag vill han också vara stor

Läs mer

1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra

1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra 1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra 5 Det finns en port som öppnas tyst och stänges utan dån Alla vägar leder dit men ingen därifrån Alla frågor vart, varthän? men ingen

Läs mer

MoS Människa och samhälle. Etik, en introduktion. Måndagen 3 september 2012 Gunilla Nordenram. gunilla.nordenram@ki.se

MoS Människa och samhälle. Etik, en introduktion. Måndagen 3 september 2012 Gunilla Nordenram. gunilla.nordenram@ki.se MoS Människa och samhälle Etik, en introduktion Måndagen 3 september 2012 Gunilla Nordenram gunilla.nordenram@ki.se Sankta Appollonia Munnen och tänderna Vårt arbetsområde Patientens...? Tillhörighet Kropp

Läs mer

Var inte rädd LÄSFÖRSTÅELSE BRITT ENGDAL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Var inte rädd LÄSFÖRSTÅELSE BRITT ENGDAL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN BRITT ENGDAL LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 1 sliten (sida 5, rad 10), väl använd, inte ny längre steg hörs (sida 6, rad 5), man hör att någon går växlar en hastig blick (sida 6, rad

Läs mer

Om barns och ungas rättigheter

Om barns och ungas rättigheter Om barns och ungas rättigheter Att barn och unga har egna rättigheter har du kanske hört. Men vad betyder det att man har en rättighet? Sverige och nästan alla andra länder i världen har lovat att följa

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Delaktighet - på barns villkor?

Delaktighet - på barns villkor? Delaktighet - på barns villkor? Monica Nordenfors Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet FN:s konvention om barnets rättigheter Artikel 12 Det barn som är i stånd att bilda egna åsikter

Läs mer

Barnombudsmannen Cecilia Sjölander

Barnombudsmannen Cecilia Sjölander Barnombudsmannen Cecilia Sjölander Barn berättar Jag vet inte hur mycket jag orkar. Jag måste få prata med nån men jag tycker det är skämmigt och jag vill inte vara initiativtagare. Flicka 16 år Jag har

Läs mer

Orgelbyggaren. Uppgifter och diskussionsfrågor

Orgelbyggaren. Uppgifter och diskussionsfrågor Orgelbyggaren av Robert Åsbackas är en av de första återberättade finlandssvenska böckerna. Bosse Hellsten har återberättat romanen som kom ut år 2008. Orgelbyggaren handlar om Johannes Thomasson, en äldre

Läs mer

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 Allt material på dessa sidor är upphovsrättsligt skyddade och får inte användas i kommersiellt

Läs mer

Välkommen till barnoperation

Välkommen till barnoperation Välkommen till barnoperation Välkommen till barnoperation Före När något i kroppen inte fungerar som det ska så måste det lagas. Det kallas för operation och görs på ett sjukhus. Det är en doktor som opererar,

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Var inte rädd LÄSFÖRSTÅELSE BRITT ENGDAL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Var inte rädd LÄSFÖRSTÅELSE BRITT ENGDAL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN BRITT ENGDAL LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 1 sliten (sida 5, rad 10), väl använd, inte ny längre steg hörs (sida 6, rad 5), man hör att någon går växlar en hastig blick (sida 6, rad

Läs mer

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina Förlåt mig mamma! D et finns bara en människa här på jorden som älskar mig och det är min mamma. Jag är en svår och besvärlig person som jag ofta är fruktansvärt trött på, en människa jag tycker riktigt

Läs mer

ELSA S L U T E T Frågor & Litteratur

ELSA S L U T E T Frågor & Litteratur ELSA S L U T E T Frågor & Litteratur Frågor om ELSA om akutmottagningen och vårdcentralen > VARFÖR ställer läkaren på akutmottagningen inga frågor till Elsa? > HUR hade fortsättningen på Elsas väg genom

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Michael Dahl Vad handlar boken om? Boken handlar om Erik, som ständigt drömmer mardrömmar om att han är en drake. En dag när han vaknar ur sin mardröm, hör han en röst som han inte

Läs mer

Akuten och omvärlden ett förbättringsprojekt i samarbete mellan Landstinget i Värmland och Karlstads universitet

Akuten och omvärlden ett förbättringsprojekt i samarbete mellan Landstinget i Värmland och Karlstads universitet Akuten och omvärlden ett förbättringsprojekt i samarbete mellan Landstinget i Värmland och Karlstads universitet Carina Bååth, Klinisk Lektor och Maria Larsson, Docent Institutionen för hälsovetenskaper

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

MUSIKALEN: VI HÖR IHOP

MUSIKALEN: VI HÖR IHOP MUSIKALEN: VI HÖR IHOP Handlar om att vad spridande av glädje, omtänksamhet och värme kan ge. En amma är ledsen. Hennes son gör henne glad. De går till affären där affärsbiträdet är nedstämd. Mamman gör

Läs mer

Hälsofrämjande och rehabiliterande insatser i praktisk samverkan

Hälsofrämjande och rehabiliterande insatser i praktisk samverkan Hälsofrämjande och rehabiliterande insatser i praktisk samverkan 1. Bordsmoderator stödjer att diskussionen följer de olika perspektiven 2. För en diskussion/ reflektion om vad hälsofrämjande insatser

Läs mer

MONICA SÖDERBERG, SOCIONOM/KURATOR. Onkologikliniken, Västerås

MONICA SÖDERBERG, SOCIONOM/KURATOR. Onkologikliniken, Västerås MONICA SÖDERBERG, SOCIONOM/KURATOR Onkologikliniken, Västerås HSL Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som

Läs mer

Dagens föreläsningsbilder finns på tonhuset.blogg.se klicka på Vardagsetik 100412

Dagens föreläsningsbilder finns på tonhuset.blogg.se klicka på Vardagsetik 100412 Dagens föreläsningsbilder finns på tonhuset.blogg.se klicka på Vardagsetik 100412 Etiska dilemman i vardagen kunskap, teamarbete, etisk analys fordras i god palliativ vård Gunnar Eckerdal överläkare Palliativa

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Arbetsmaterial webbutbildning i allmän palliativ vård

Arbetsmaterial webbutbildning i allmän palliativ vård Arbetsmaterial webbutbildning i allmän palliativ vård Allmän palliativ vård Det här arbetsmaterialet riktar sig till dig som i ditt yrke möter personer i livets slutskede som har palliativa vårdbehov samt

Läs mer

SOPHIE ZETTERMARK OM JAG ÄR GALEN, VAD ÄR DÅ DU?

SOPHIE ZETTERMARK OM JAG ÄR GALEN, VAD ÄR DÅ DU? SOPHIE ZETTERMARK OM JAG ÄR GALEN, VAD ÄR DÅ DU? OM JAG ÄR GALEN, VAD ÄR DÅ DU? GULLFLICKAN POPPY HEARTLIFE TOMBOY SILVERTJEJEN G, P, H, T och S sitter på varsin stol i en halvcirkel. En strålkastare upplyser

Läs mer

Patienten i centrum. Att vara distriktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning FUB Malin Nystrand

Patienten i centrum. Att vara distriktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning FUB Malin Nystrand Patienten i centrum Att vara distriktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning 2016-10-22 FUB Malin Nystrand Vad jag skall prata om Kroppen och hälsan är viktigt Varför kan det vara

Läs mer

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en rikstäckande organisation som är partipolitiskt och religiöst

Läs mer

All vård och omsorg innebär ständiga etiska ställningstaganden.

All vård och omsorg innebär ständiga etiska ställningstaganden. Etik All vård och omsorg innebär ständiga etiska ställningstaganden. Etiska principer Göra gott Att göra gott ska styra arbete och bemötande i hälso och sjukvården. Vi ska förebygga skada och minska de

Läs mer

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Min bok När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Förord Tanken med Min bok är att den ska delas ut till alla barn som har en mamma, pappa eller ett syskon som ligger på sjukhus men kan även användas om

Läs mer

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426.

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Ovanför våran säng där hemma så hänger det en gammal tavla. Den föreställer den gode herden som i en kuslig och farlig terräng sträcker sig efter det förlorade

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Svåra närståendemöten i palliativ vård

Svåra närståendemöten i palliativ vård Svåra närståendemöten i palliativ vård Professor Peter Strang Karolinska Institutet, Stockholm Överläkare vid Stockholms Sjukhems palliativa sekt. Hur påverkas närstående? psykisk stress fysisk utmattning

Läs mer

Diabetes- och endokrinologimottagningen. Medicinkliniken. Välkommen till kurator

Diabetes- och endokrinologimottagningen. Medicinkliniken. Välkommen till kurator Diabetes- och endokrinologimottagningen Medicinkliniken Välkommen till kurator Välkommen till kurator vid diabetes- och endokrinologimottagningen Kuratorns roll Kronisk sjukdom innebär förändringar i livet

Läs mer

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter 1 Det här är Barnombudsmannens skrift om Konventionen om barnets rättigheter omskriven till lättläst. Thomas Hammarberg har skrivit texten. Lena

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 8 Hej Jag heter

Läs mer

Cancerrehabilitering 2012

Cancerrehabilitering 2012 Succé! Nu för andra gången! Cancerrehabilitering 2012 Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och livskvalitet Att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Hur påverkas kroppsuppfattning

Läs mer

Kapitel 4: Sjukhuset. fn:s barnkonvention artikel 24 Hälsa och sjukvård 4:1

Kapitel 4: Sjukhuset. fn:s barnkonvention artikel 24 Hälsa och sjukvård 4:1 Kapitel 4: Sjukhuset fn:s barnkonvention artikel 24 Hälsa och sjukvård 4:1 4: Sjukhuset fn:s barnkonvention, artikel 24 Hälsa och sjukvård bukala berättar: Förra veckan var jag tvungen att gå till sjukhuset.

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 13 Jul. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 13 Jul. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 13 Jul En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 # 13 Jul Snöflingorna

Läs mer

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Sakkunnig i forskningsfrågor: Elisabeth Strandberg Grafisk form Losita Design AB, www.lositadesign.se

Läs mer

KAPITEL 5 etiska och sociala aspekter

KAPITEL 5 etiska och sociala aspekter 5. Etiska och sociala aspekter En etisk utgångspunkt i all vård är att vårdpersonal ska göra gott. Normalt gestaltas denna etiska hållning genom att vårdaren med god evidensbaserad kunskap och inom rimliga

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Varma hälsningar, Susanna Vildehav och Mia Kjellkvist, skådespelare och konstnärliga ledare.

Varma hälsningar, Susanna Vildehav och Mia Kjellkvist, skådespelare och konstnärliga ledare. Lärarhandledning Hej! Denna lärarhandledning är till för dig, pedagog eller lärare, som har sett eller ska se Teater Eksems föreställning Mangoträdet. I handledningen ger vi förslag på hur du genom samtal

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

God palliativ vård state of the art

God palliativ vård state of the art God palliativ vård state of the art Professor i palliativ medicin, överläkare Karolinska institutet, Stockholm Stockholms sjukhem 2015-03-11 Professor P Strang Vård av döende Vård av döende har alltid

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Malin Nystrand, Närhälsan Lövgärdets Vårdcentral 2015-10-24 FUB Upplägg! Några av mina patienter! Bakgrund!

Läs mer

God natt och sov riktigt, riktigt gott.

God natt och sov riktigt, riktigt gott. God natt och sov riktigt, riktigt gott. Tips för dig som har problem med sömnen. 1 2 Vi har alla varit med om det någon gång. Det är alldeles omöjligt att somna. Man ligger och vrider och vänder på sig

Läs mer

Till dig som förlorat di barn

Till dig som förlorat di barn Till dig som förlorat di barn Spädbarnsfonden Till dig som förlorat ditt barn Vi som skrivit den här foldern är mammor och pappor som också har förlorat ett barn. Ett ögonblicks skillnad, från en sekund

Läs mer

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se Barns och ungdomars rätt på sjukhus Vilka rättigheter har barn och ungdomar på sjukhus? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. För dig som är barn

Läs mer

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se Barns och ungdomars rätt på sjukhus 10 Jag har rätt till respekt Relationer, närhet och trygghet Barn skall bemötas med takt och förståelse och deras integritet

Läs mer

NÅGON man tycker mycket om HAR DÖTT

NÅGON man tycker mycket om HAR DÖTT NÅGON man tycker mycket om HAR DÖTT Alla blir vi ledsna när någon som vi tycker om har dött. Det är svårt att förstå vad döden innebär. Vi människor visar vår sorg på många olika sätt, och inget sätt är

Läs mer

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN Kloka frågor vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. Med stigande ålder blir det vanligare att man behöver läkemedel.

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

opereras för förträngning i halspulsådern

opereras för förträngning i halspulsådern Till dig som skall opereras för förträngning i halspulsådern Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-01 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Bröstcancer. Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland. Sjukhusbiblioteket Västerås

Bröstcancer. Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland. Sjukhusbiblioteket Västerås Bröstcancer Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland Sjukhusbiblioteket Västerås FACKLITTERATUR Bröstcancer / Jonas Bergh. 2007, 128 s. En bok om vad som väntar en kvinna med diagnosen bröstcancer,

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

Palliativ vård. De fyra hörnstenarna

Palliativ vård. De fyra hörnstenarna Palliativ vård De fyra hörnstenarna Symtomkontroll Teamarbete Kommunikation Stöd till närstående SYMTOMKONTROLL Fysiska Psykiska Sociala Existentiella FYSISKA SYMTOM ESAS Vanligast : trötthet, smärta,

Läs mer

Det handlar om närhet..

Det handlar om närhet.. 1 2 Det handlar om närhet.. 3 Anhörig Närstående 4 Att vara anhörig i livets berg- och dalbana? 5 6 7 8 9 Vi väljer inte bort den närstående - vi väljer till den anhörige! 109 Vilka är de? 11 Vem är närmast?

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson LISAS DAGBOK när autismen tar över Thomas Filipsson Barnläkaren var tydlig och korrekt Det är något som inte stämmer. Orden är hämtade från den 8 maj 1995. På avdelning 15 på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Vad sker med föräldrar som får ett sjukt barn och hur påverkas barnen?

Vad sker med föräldrar som får ett sjukt barn och hur påverkas barnen? Vad sker med föräldrar som får ett sjukt barn och hur påverkas barnen? Föreläsning 12-11-22 Stockholm Kati Falk, leg psykolog falkbo@swipnet.se Kati Falk, Lund 2012 1 Att utveckla föräldraskapet trots

Läs mer

Trasiga Tanden, Ledsna Hjärtat, Brutna Benet och Arga Armen behöver hjälp

Trasiga Tanden, Ledsna Hjärtat, Brutna Benet och Arga Armen behöver hjälp Trasiga Tanden, Ledsna Hjärtat, Brutna Benet och Arga Armen behöver hjälp En liten saga om barns rättigheter i landstinget efter en förlaga från Stockholms läns landsting Det var en gång fyra kompisar

Läs mer

Inbjudan till kurser. Kurs 4

Inbjudan till kurser. Kurs 4 Inbjudan till kurser Läkekonst för multisjuka och kroniskt sjuka patienter Fyra kurser om empati och engagemang i patienter med flera diagnoser eller långvarig sjukdom Kurserna vänder sig till läkare och

Läs mer