Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor"

Transkript

1 Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor PROTOKOLL Datum (6) Protokoll från sammanträde Tid: , kl Plats: Stadshuset, Lund Förtroendevalda Pia Kinhult (M), ordförande Katarina Erlingson (C) Sofia Nerbrand, chefsstrateg, Femklövern Övriga deltagare Cecilia Gyllenkrok-Borgström, kommunikationsdirektör Nina Steiner, projektledare Louise Ercolino, delprojektledare Niklas Sundler, IT-direktör Christian Isacsson, IT-avdelningen Henrik Bergman, sekreterare 25 Justering Katarina Erlingson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet. 26 Rapport från s varumärkesprojekt Rapporten bereds vidare till regionstyrelsens sammanträde i februari Rapporten ska omfatta beredningens samlade aktiviteter 2012, inklusive IT-frågor. Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Besöksadress: J A Hedlunds väg Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Datum (6) Arbetet med att utveckla och förnya s varumärke har pågått under hela Varumärkes- och kommunikationspolicy, evenemangsstrategi, rapport om arbetsgivarvarumärket samt innehållsstrategi för skane.se har levererats. Bildbank innehållande fria bilder levereras till i slutet av december. De delar som kvarstår är kommunikationsstrategi, språk- och medieriktlinjer samt grafiskt formspråk Innehållsstrategi för Skane.se 1. Beredningen godkänner framtaget underlag för det fortsatta arbetet med s webbplats. Arbetet med att utveckla och förnya s webbplats skane.se har pågått som ett delprojekt inom ramen för varumärkesprojektet under En viktig del i arbetet har varit att analysera mål, syfte, prioriteringar och vilka behov som användare av webbplatsen har. Arbetet har bestått av användaranalys, effektkartläggning för att slå fast prioriteringar och syfte samt innehållsinventering och utveckling av nytt koncept. Innehållsstrategin ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med att utveckla webbkonceptet för skane.se och kommer att fördjupas i takt med att konceptet växer fram Innehållsstrategi för skane.se Effektkartläggning skane.se 28 Evenemangsstrategi Beredningen föreslår regionstyrelsen följande: 1. Regionstyrelsen godkänner evenemangsstrategin för. Inom ramen för s varumärkesprojekt lades ett uppdrag att ta fram en evenemangsstrategi för organisationen. får många

3 Datum (6) förfrågningar utifrån och tar också själv initiativ till externa evenemang. Dessa medverkar till att bygga varumärket. 2. Evenemangsstrategi 29 Rapport om arbetsgivarvarumärket 1. Beredningen godkänner ur ett varumärkesperspektiv den framtagna analysrapporten om employer branding inför fortsatt beredning av ärendet till personal- och arbetsgivarutskottet. Inom ramen för s varumärkesprojekt lades ett uppdrag att ta fram en rapport över employer branding arbetsgivarvarumärket för organisationen. :. 2. Analysrapport för, Coreworkers Förslag till metodutveckling chatt i samband med regionfullmäktige, diskussionsforum på nätet, e-petition och medborgarförslag Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta följande: 1. Chattverktyg finns redan tillgängligt så bedömning om chatt är lämpligt att använda eller inte vid regionfullmäktigemöte ska göras från gång till gång utifrån medborgarens perspektiv. 2. Ge regiondirektören i uppdrag att ta fram en beräkning på vad ett diskussionsforum på skane.se skulle kosta och även ger förslag på upplägg och organisation. 3. Ge regiondirektören i uppdrag att utreda frågan om e-petition ytterligare och ger dem här i uppdrag att ta fram kostnader för utveckling eller upphandling av system samt vilka resurser detta kommer att ta i anspråk vid drift. 4. Ge regiondirektören i uppdrag att utreda medborgarförslag ytterligare med redovisning av hur ärendehandläggning ska hanteras samt vilka resurser som kommer att behövas.

4 Datum (6) De fyra beredningarna för medborgardialog har ställt sig bakom tio förslag för metodutveckling av medborgardialoger. Förslagen har tagits fram av en politisk referensgrupp för metodutveckling. Fyra av dessa förslag riktar sig till regionfullmäktige att ta ställning till; chatt i samband med regionfullmäktige, diskussionsforum på nätet, e-petition och medborgarförslag. 2. Förslag till metodutveckling - chatt i samband med regionfullmäktige, diskussionsforum på nätet, e-petition och medborgarförslag (RF) 31 Förslag till metodutveckling medborgartidning och dialogakut 1. Ärendet återremitteras för fortsatt beredning, med redovisning om vad som redan görs på området samt vidare analys av behovet av digital alternativt tryckt medborgartidning. De fyra beredningarna för medborgardialog har ställt sig bakom tio förslag för metodutveckling av medborgardialoger. Förslagen har tagits fram av en politisk referensgrupp för metodutveckling. Två av dessa förslag riktar sig till regionstyrelsen att ta ställning till; medborgartidning och dialogakut. 2. Förslag till metodutveckling medborgartidning och dialogakut (RS)

5 Datum (6) 32 Motion. Låt medborgarna ställa frågor till regionfullmäktige via chatt föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad genom regionstyrelsens yttrande. Jens Leandersson (SD) har i motion ( ) föreslagit att regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att se över möjligheterna att implementera en chatt för medborgare att ställa frågor till regionpolitiker i anslutning till regionfullmäktigemötena. 2. Motion till regionfullmäktige ( ). Låt medborgarna ställa frågor till regionfullmäktige via chatt (RF) 33 Digital agenda för Ordförandens förslag Beredning för kommunikations- och varumärkesfrågor föreslår regionstyrelsen följande. 1) Regionstyrelsen fastställer den digitala agendan för. IT-avdelningen har fått i uppdrag att ta fram en digital agenda för Region Skåne. Agendan har varit ute på remiss hos samtliga verksamheter i genom regionledningen samt lokalt utvecklingsansvariga på samtliga förvaltningar Den digitala agendan för

6 Datum (6) 34 Rapport från beredningen när det gäller IT-frågor 1. Rapport från beredningen när det gäller IT-frågor kommer att arbetas in i rapporten från kommunikations- och varumärkesberedningen (se 26). Under 2012 har ett antal aktiviteter genomförts på IT-området i anknytning till beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor. Vid protokollet Henrik Bergman sekreterare Justerat Pia Kinhult ordförande Katarina Erlingson

Datum 2013-06-10 Dnr 1301185. Användande av läsplattor vid politiska sammanträden i Region Skåne

Datum 2013-06-10 Dnr 1301185. Användande av läsplattor vid politiska sammanträden i Region Skåne Regionstyrelsen Cecilia Eklund Bitr. Kanslidirektör 044-309 32 30 cecilia.eklund@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-06-10 Dnr 1301185 1 (7) Regionstyrelsen Användande av läsplattor vid politiska sammanträden

Läs mer

BESLUTSFÖRSLAG Katarina Erlingson Datum 2009-03-09 Dnr 1 (1) 18 förslag för framtidens arbetsplats

BESLUTSFÖRSLAG Katarina Erlingson Datum 2009-03-09 Dnr 1 (1) 18 förslag för framtidens arbetsplats Personalberedningen BESLUTSFÖRSLAG Katarina Erlingson Datum 2009-03-09 Dnr 1 (1) 18 förslag för framtidens arbetsplats Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen godkänner föreslagen utveckling och komplettering

Läs mer

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Thomas Nilsson Sekreterare SLUTRAPPORT Datum 2011-11-14 1 (6) Sociala medier och medborgardialog Uppdrag I december 2010 beslutade regionfullmäktige

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab kansli

Koncernkontoret Koncernstab kansli Koncernkontoret Koncernstab kansli Bahrtine Annika Integrationshandläggare +46 40 675 3 45 Mobil 0768-87 04 9 annika.bahrtine@skane.se Rapport Datum 04-08-30 Version 04-08-4 (5) Rapport gällande genomförande

Läs mer

Ett gott liv var dag

Ett gott liv var dag Ingegerd Eriksson Projektledare SLUTRAPPORT 2015-06-18 Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet 2 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 3. Resultatredovisning 5 4. Utvärdering av arbetet 7

Läs mer

BESLUT. Datum 2013-09-11. Regelverk för Region Skånes webbplatser

BESLUT. Datum 2013-09-11. Regelverk för Region Skånes webbplatser Regiondirektören Jonas Rastad +46 44 309 39 25 +46 708 46 70 67 jonas.rastad@skane.se BESLUT Datum 2013-09-11 1 (1) Regelverk för s webbplatser Framtaget regelverk för s webbplatser fastställes. Regelverket

Läs mer

Den digitala agendan för Skåne Sida 2 (7)

Den digitala agendan för Skåne Sida 2 (7) Den digitala agendan för Skåne Sida 2 (7) Bakgrund Med två signaturer den 22 februari 2012 markerades startskottet för arbetet mot en regional Skånsk digital agenda. I pennorna höll regionstyrelsens ordförande

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete 2012-02-14 Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete Innehåll Sida 1 Inledning 3 2 Demokratiberedningens uppdrag 3 3 Mål och syfte 3 4 Åtgärder och aktiviteter 2012 4 4.1 Utvecklad medborgardialog

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

- Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet. 1 Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering

- Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet. 1 Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering BORLÄNGE KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats: Stadshuset, Sessionssalen, Borlänge Tid: Tisdagen den 3 mars klockan 13.30 Arbetsordning - Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-15.35 15.35Beslutande Ledamöter Ulrika Landergren (FP), ordförande Franklin Eck (M), vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-02-23 23 (44) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 23 februari 2009 kl. 10.00-14.00. Beslutande Övriga deltagande Viking Jonsson (S), ordf Camilla Anglemark (S) Björn Blid (S) Björn Andersson

Läs mer

Lars Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Lars Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-01-13 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2014-01-13 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olofsson (C ) Göran Landström (M) Claes Brandén

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Christine Fernström Projektledare 040-675 36 29 christine.fernstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-09-05 Dnr 1100723 1 (2) Personal- och arbetsgivarutskottet Ökad

Läs mer

Protokoll Hälsopolitiska rådet 2013-10-01. Hälsopolitiska rådet Plats och tid Kompassen kl. 13:30 16:30. Paragrafer: 18-25.

Protokoll Hälsopolitiska rådet 2013-10-01. Hälsopolitiska rådet Plats och tid Kompassen kl. 13:30 16:30. Paragrafer: 18-25. Sammanträde Plats och tid Kompassen kl. 13:30 16:30 Ledamöter AnnaTora Jonsson (mp) (ordf.) Kommunstyrelsen Elving Andersson (c) Kommunstyrelsen Anna-Lena Heydar (s) Kommunstyrelsen Nicklas Attefjord (mp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer

Junaid Chaundhry (S) tj er

Junaid Chaundhry (S) tj er SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16] Plats och tid Kommunalhuset, plan 2, kl 18:30 20:30 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Kerstin Amelin (V) Maria Trygg (S) Lars Schou (S) Carl Baker (M) Eva Martin (MP) Kerstin

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 13.30 16.00 Ajournering 14.00-14.15, 14.50-14.55 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

Läs mer

Bredbandsstrategi - förstudie

Bredbandsstrategi - förstudie Revisionskontoret PM NR 9/2014 Bredbandsstrategi - förstudie Fredrik Ljunggren Januari 2015 Postadress: Revisionskontoret, J A Hedlunds väg 5, 291 85 Kristianstad Besöksadress: Ambulansvägen, Hus 19, Centralsjukhuset

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Bildningsnämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Bildningsnämnden Kallelse 1 (26) Tid Onsdagen den 30 april 2014 klockan 09:00 Plats Sessionssalen, Rådhuset Ärenden 63 Val av justerare, tid och plats för justering samt föredragningslista 64 Möjligheter med mer resurser

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer