I n f o r m at i o n o c h n y h e t e r f r å n a e s c u l a p, en di v i s i o n inom B. Br a u n Medic a l A B n u m m e r

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I n f o r m at i o n o c h n y h e t e r f r å n a e s c u l a p, en di v i s i o n inom B. Br a u n Medic a l A B n u m m e r 2 20 0 9"

Transkript

1 aesclusivt I n f o r m at i o n o c h n y h e t e r f r å n a e s c u l a p, en di v i s i o n inom B. Br a u n Medic a l A B n u m m e r aesclusivt Instrumentservice En lönsam affär Aesculap Investerar för framtiden Unik läkemedelsballong Det största som hänt sen stenten

2 aesclusivt N U M M E R Aesclusivt ges ut av B. Braun Medical AB Box Danderyd Besök: Svärdvägen 21 Prenumeration och adressändringar Aesclusivt är ett gratis nyhetsbrev till Aesculap-divisionens kunder och utkommer med 2 4 nummer per år. För ytterligare information kontakta Karin Åberg på telefon eller Adressändringar görs bäst via e-post eller på telefon Redaktion Ansvarig utgivare: Hans Mårtenson, Redaktör: Lotta Sellberg, Layout: Maria Sundström, ashpool Omslagsfoto: Håkan Flank Tryck och repro: Intellecta Infolog, Falun Allt textinnehåll i Aesclusivt lagras elektroniskt och kan bli åtkomligt via internet eller på annat sätt. Icke anställda skribenter måste meddela eventuellt förbehåll mot att få sitt material tillgängligt på detta sätt. I princip publiceras inget material med sådant förbehåll. Alla texter är skrivna av Lotta Sellberg så länge inget annat uppges. För särtryck och/eller önskemål om att använda delar av innehållet, vän ligen kontakta Stina Slettenmark. Tryckt på miljögodkänt papper. Forskning i verklig framkant Ny optikcontainer Nu händer det saker och inte bara i naturen som, i skrivande stund, befinner sig någonstans mittemellan hägg och syren. I det här numret av vårt nyhetsbrev kan ni på sidan 4 6 läsa om något som kommer att förändra behandlingen av kranskärlssjuka patienter. Vår unika läkemedelsballong har fått ett enormt gensvar och lanseras nu på den svenska marknaden. Den kommer att få stor medicinsk betydelse. Samtidigt minskar den lidandet för patienterna och möjliggör stora samhällsbesparingar. Under sin 170-åriga existens har B. Braun gång på gång visat sig duktigt på att ta fram nya produkter som revolutionerat vården både för patienter och vårdgivare. SeQuent Please är ännu ett exempel på förnuftig produktutveckling i nära samarbete med användarna i det här fallet två läkare som velat hitta en enkel, snabb och säker lösning på problemet med återförträngningar av hjärtats kranskärl. Forskningen har pågått över en tioårsperiod och fantastiska studieresultat gör att man kan dra slutsatsen att den läkemedelsavgivande ballongen kan ersätta läkemedelsstenten, särskilt vid restenos. Det hävdar bland andra professor Frans X Kleber som presenterade den unika metoden under vårens kardiologmöte i Uppsala. Men det handlar förstås inte bara om nya produkter utan även om att investera i kvalitet och att vårda de befintliga instrumenten så att de håller i decennier. Passa på nu under sommaren, när verksamheten ändå dras ned på sparlåga, så att ni står startklara med fräscha instrument när operationsteamen kommer tillbaka efter semestern. De nära 100 specialutbildade teknikerna vid Aesculaps tekniska service i Tyskland svarar för en snabb översyn och garanterar att den högt satta Aesculap-standarden hålls. Vår målsättning är att underlätta er vardag. Trevlig läsning! B. Brauns Aesculap-division blir först i landet med en ny optikcontainer som används vid autoklavering. Hans Mårtenson Divisionschef Aesculap Fördelen med detta är att i stället för att packa optiken i laparoskopi-setet kan man ha optiken packad vid sidan av i en egen container. Då slipper man bryta ett helt sterilt set om man till exempel vill byta till en annan vinkel på optiken. Optikcontainer finns såväl för ångsterilisering som för Sterrad 100S, 200 och NX. Korgarna till containrarna finns för en eller två optiker inklusive utrymme för ljuskabel. 7 Aesculap erbjuder Sveriges hittills enda optikcontainer. s i d a n 2

3 AdTec laparoskopiska engångssax finns nu även med flergångshandtag. Sinnrik kombisax Nu finns ett tredje alternativ till Aesculaps populära laparoskopiska sax, där engångsinstrumentets fördelar förenas med flergångsinstrumentets kostnadseffektivitet. Coroflex gör come back Problemet med laparoskopiska saxar är att de blir slöa med tiden och därför behöver slipas ofta, eller om man går över till engångssaxar anses bli alltför dyra. I serien AdTec från B. Brauns Aesculapdivision finns sedan tidigare både engångs- och flergångsinstrument. Nu finns även ett alternativ som kombinerar den sterila arbetsdelen för engångsbruk, alltså skaft och saxblad, med ett återanvändningsbart handtag. Den här kombinationen används redan framgångsrikt på den globala sjukvårdsmarknaden. Kostnaden blir lägre än för ett renodlat engångsinstrument, skärpan är alltid perfekt och man slipper den tids ödande rengöringsprocessen. Det ergonomiskt ut formade handtaget, som är lätt att fästa och kan roteras 360 grader, erhålls utan extra kostnad vid köp av de första två förpackningarna engångssaxar. 7 B. Brauns stent Coroflex i rostfritt stål, 316L, finns nu åter på den svenska marknaden. Coroflex har gjort sig känd för sin förmåga att ta sig fram i kärlen tack vare de långa flexibla bryggorna och sin mycket låga profil. Den unika öppna designen gör den även optimal för bifurkationsstentning. Detta har bland annat visat sig i BISCOR-registret* som publicerades För närvarande pågår PEPCAD V som är en bifurkationsstudie där Coroflex studeras tillsammans med B. Brauns unika läkemedelsballong SeQuent Please. Resultaten hittills pekar mot att det här kan bli en mycket attraktiv behandlingsmetod vid bifurkationsstenoser. 7 Det nya automatiserade smådelslagret i sydtyska Tuttlingen har plats för lagercontainrar och lastpallar. Aesculap investerar för framtiden B. Brauns Aesculap-division har fått ett helt nytt logistikcentrum i sydtyska Tuttlingen, för att möta den starka efterfrågan på produkterna. Investeringskostnaderna för den hypermoderna anläggningen uppgår till 13 miljoner euro. Det nya logistikcentrumet togs i bruk i augusti Avsikten med den nya anläggningen är att de cirka dagliga sändningarna ska nå kunderna snabbare, bland annat genom fler pålastningsramper för leveransfordon. Förvaringsutrymmena har utökats med en tredjedel och lagret har inretts med de senaste teknologierna för förvaring och transport. Ett optimerat varuflöde ska göra Aesculaps produkter unika även i logistikhänseende. Det nya logistikcentrumet kommer att göra det möjligt att slå samman olika avdelningar och att bearbeta flera storskaliga projekt parallellt. I den nyligen konstruerade byggnaden finns även utrymme för framtida expansion. 7 * Kleber et al, American Journal of Cardiology 2006;98: s i d a n 3

4 B. Brauns nya läkemedelsballong, som nu har lanserats på den svenska marknaden, har potential att revolutionera behandlingen av kranskärlssjukdom. Följden blir minskat lidande för patienterna och stora samhällsbesparingar. Det tror bland andra professor Frans Xaver Kleber, som själv använder den unika metoden nästan dagligen på sitt sjukhus i Berlin. FOTO: håkan flank Lanseringen av nya läkemedelsballongen Det största som hänt kardiologin sedan stenten Även bland branschföreträdare var intresset stort för B. Brauns nya läkemedelsballong en unik, enkel, säker och snabb lösning av problemet med återförträngningar i hjärtats kranskärl. Den nya läkemedelsavgivande ballongen SeQuent Please CE-certifierades i mars och godkändes för behandling av förträngningar i kranskärlen. Det var efterlängtat, konstaterar kardiologiprofessor Frans X Kleber, vid UKB Academic Teaching Hospital i Berlin, som presenterade den nya, unika metoden under ett välbesökt symposium på det Svenska Kardiovaskulära Vårmötet i Uppsala i slutet av april. Vi hade redan ett 30-tal patienter som väntat i veckor, ja till och med i månader, efter att ha hört talas om fördelarna med den nya läkemedelsballongen. Nu har vi betat av väntelistan och räknar med att närmare en fjärdedel av årets uppskattningsvis 1300 PCI:er kommer att utföras med den läkemedelsavgivande ballongen, berättar han. Studieresultaten är så positiva att allt talar för ett paradigmskifte från den läkemedelsavgivande stenten nästan dagligen på sin kardiologklinik i Berlin. Här ses han i samspråk med symposiets båda moderatorer Överlägsen vid in-stent restenos Läkemedelsballongens positiva effekter har bekräftats i ett antal kliniska studier. Den har framför allt visat sig överlägsen vid återförträngningar i tidigare lagd stent i hjärtats kranskärl så kallad instent restenos i jämförelse med läkemedelsstentar. Sex månader efter ingreppet hade endast 6,7 procent av de som behandlats med SeQuent Please behövt genomgå en ny operation jämfört med 20,4 procent av de som fick en läkemedelsstent med samma läkemedel. Kliniska ettårsdata styrker den här bilden. Det som överraskade oss alla var att kärlen var så fina och att vi hittade så lite restenos. Så den här metoden verkar faktiskt hålla vad den lovar, till skillnad från så många som jag har mött i min specialitet, säger professor Kleber. Standardbehandlingen vid kärlförträngningar är att man för in en stent, som är en nätformad metallcylinder, i blodkärlet vid ballongvidgning. Efter det att läkemedelsstentarna kom i början av 2000-talet minskade andelen patienter som fick restenos betydligt från procent till cirka 5 10 procent. Nackdelen med läkemedelsstentarna är fördröjd läkning på grund av den långvariga läkemedelstillförseln till kärlväg s i d a n 4

5 Så här fungerar SeQuent Please till den läkemedelsavgivande ballongen. Det menar professor Frans X Kleber som själv använder den nya tekniken Göran Olivecrona och Stefan James. gen. Det ökar risken för sen stenttrombos och patienterna måste därför efterbehandlas med blodproppshämmare i upp till tolv månader. Enklare och säkrare alternativ Ballongen skiljer sig från stentarna genom att det cellväxthämmande läkemedlet inte avges under lång tid, utan endast under de få sekunder det tar att fylla ballongen. Det har visat sig räcka för att väsentligt få ner restenoseffekten. Patienterna slipper komma tillbaka och göra om en riskabel operation. Med SeQuent Please räcker det också med en tromboshämmande behandlingsperiod på högst tre månader. Detta medför avsevärt lägre kostnader. Samtidigt underlättar det för patienterna som till exempel inte kan göra större ingrepp hos tandläkaren under pågående läkemedelsbehandling. 4 SeQuent Please används på samma sätt som en koronar ballongkateter för ballongvidgning av förträngda blodkärl (stenos). Till skillnad från konventionella ballongkatetrar avger den nya ballongkatetern ett läkemedel paklitaxel som absorberas av den omgivande kärlväggen. Det dämpar celltillväxt som på nytt kan täppa till det vidgade kärlet (restenos). Paklitaxel är samma läkemedel som används i läkemedelsavgivande stentar. Nackdelen med läkemedelsstentarna är att de avger läkemedlet under mycket lång tid och att patienterna måste ta kompletterande medicin för att minska trombosrisken. På B. Brauns SeQuent Please finns läkemedlet i en coating på ballongen tillsammans med röntgenkontrastmedlet iopromid som förbättrar absorptionen mer än tjugofaldigt. Läkemedlet avges som en engångsdos under några sekunder, vilket har visat sig räcka för att signifikant minska risken för restenos. SeQuent Please, som är den första och hittills enda läkemedelsavgivande ballongen med bevisat god effekt vid behandling av förträngda kranskärl, utvecklades i ett forskningssamarbete mellan två tyska professorer Ulrich Speck från Charitésjukhuset i Berlin och Bruno Scheller från Saarlands universitetssjukhus i Homburg an der Saar. Forskningen, som pågått över en tioårsperiod, bygger på den överraskande upptäckten att det inte är nödvändigt med långvarig tillförsel av läkemedel för att förebygga restenos på lång sikt. Genom ett licensavtal med B. Braun Melsungen AG har tekniken utvecklats så att den är möjlig att serietillverka. 7 s i d a n 5

6 Det nya konceptet är tilltalande, utan främmande kroppar som lämnas kvar i kärlet. Det menar Ulf Stenestrand, överläkare vid Kardiologiska kliniken vid Linköpings Universitetssjukhus som var bland de första att köpa in den nya läkemedelsballongen i Sverige. Här med B. Brauns representant Lars Sjöström (t v). Ytterligare en fördel med den nya läkemedelsballongen är att den öppnar för nya alternativ i situationer där stentning inte kan genomföras eller inte är önskvärd. På Klebers klinik i Berlin använder kardiologerna till exempel SeQuent Please i små förträngda kranskärl som inte tidigare implanterats och där man inte alltid kommer åt med stent. Även här finns goda studieresultat som stödjer att läkemedelsballongen borde vara ett förstahandsval. Efter sex månader hade endast 5,5 procent av patienterna som enbart behandlades med läkemedelsballongen utvecklat restenos vilket är väsentligt lägre än vad som visats i andra studier med läkemedelsstentar. Leder en bifurkationsstudie Vi lägger dessutom in den läkemedelsavgivande ballongen hos patienter med slingriga kärl och långa lesioner, där man slipper lägga många stentar, och vid kroniska ocklusioner. Sedan använder vi den systematiskt vid bifurkationer, alltså kärlförgreningar, och har byggt upp ett stort register över detta, berättar Frans Xaver Kleber som leder en bifurkationsstudie av SeQuent Please. En som definitivt knyter förhoppningar till den nya tekniken är Ulf Stenestrand, överläkare vid Kardiologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping. Annars hade vi väl inte köpt in läkemedelsballongen, eftersom den är dyrare till en början. Men vi tror att vi kan göra långsiktiga besparingar och inte minst spara lidande för patienterna med den nya tekniken. Tilltalande koncept Konceptet är tilltalande, menar han, utan vare sig metallstent eller polymer som blir kvar i kärlet och kan bidra till restenosutveckling. När man lägger in ytterligare stent i tidigare lagda stent får man ökad risk för att blodkärlet inte reendotelialiseras. Det leder till ökad risk för stenttrombos vilket i sin tur leder till hjärtinfarkt och i värsta fall plötslig död. Nu får vi se om de positiva studieresultaten stämmer med verkligheten, vilket vi kan följa upp på ett unikt sätt här i Sverige i våra nationella kvalitetsregister. Vi kan följa varje läkemedelsballong på varje individ och har förutsättningar att bli först i EU med bra uppföljningsdata, säger Ulf Stenestrand. Att stentning ändå har varit så vedertagen som metod tror Frans Kleber beror på att den ser så bra ut för ögat redan när man gör ingreppet. Blåser du bara med ballong dras kärlet ihop direkt efteråt och du får inte samma kärlflöde som vid stentning. Efter ett halvår har dock lumen alltså hålrummet i kärlet faktiskt gått ihop mer i ett kärl med stent än med B. Brauns läkemedelsballong. Ballongen vinner i längden Nya kardiologer stentar därför gärna stenoser i nativa små kärl eftersom det ser bättre ut till en början. Men samtidigt för de in en främmande kropp i kärlet med en annan läkningsprocess och celltillväxt när kroppen försöker stöta bort stenten. Vilket i sin tur innebär att man måste tillföra läkemedel som reducerar förtjockningen av kärlväggen. Den stora vinsten med läkemedelsballongen är att vi undviker en ny stenos. Den nya metoden är ett mycket stort steg framåt och lika viktig för kardiologin som när stenten introducerades, menar professor Kleber. 7 s i d a n 6

7 När instrumenten kommer tillbaka från Aesculaps servicetekniker är de rengjorda, uppsmorda och uppfräschade med ny, fin ytbehandling. Samt förstås testade och kvalitetsmärkta. Goda erfarenheter av Aesculaps tekniska service Instrumenten kommer tillbaka i nyskick! Nu står sommaren för dörren och verksamheten dras snart ned på sparlåga ett väl valt tillfälle att lämna in de kirurgiska instrumenten på översyn till Aesculaps erkänt skickliga servicetekniker. Vi får tillbaka instrumenten i nyskick, säger en nöjd instrumenttekniker vid universitetssjukhuset i Linköping. Foto: b. braun ag Det ligger ett stort kapital investerat i sjukhusens kirurgiska instrument. Och det finns inget mer ekonomiskt än hög kvalitet som håller för decennier av slitage och ibland omild hantering, förutsatt att den vårdas, regelbundet servas och lämnas in för nödvändiga reparationer. För varje kostnadsmedveten bilägare är detta en självklarhet. Det borde vara lika självklart med instrumentvård som snabbt blir en lönsam affär. På Linköpings universitetssjukhus har man insett värdet av detta och därför inrättat en stor finmekanisk verkstad i källarplanet. Här arbetar två av de nio teknikerna med att modifiera specialinstrument enligt kundernas önskemål och förstås med att reparera och slipa en strid ström av kirurgiska instrument som skickas dit från sjukhusets olika avdelningar. Det mesta, till exempel saxar, reparerar vi själva, men framför allt nålförarna skickar vi till Aesculaps servicetekniker i ATS en kvalitetsstämpel De närmare 100 specialutbildade teknikerna vid Aesculaps tekniska serviceavdelning (ATS) i Tyskland lever upp till kvalitetskrav som vida överstiger DIN- och ISO-standarder. För att kunna ha en snabb hantering är den gängse rutinen att byta ut de nedskickade instrumenten till likvärdiga Aesculap-instrument. På så sätt kan man också garantera att den högt satta Aesculap-standarden hålls. Målet när man servar och reparerar instrumenten är att de ska återställas i nyskick, om detta är ekonomiskt försvarbart. Så mycket som möjligt av grundmaterialet bevaras samtidigt som instrumenten helt plockas isär, rengörs, får ny ytfinish och originaldelar från Aesculap i de fall där detta är relevant. Efter utfört arbete testas funktionen och instrumenten får en kvalitetsstämpel med servicedatum innan de smörjs, paketeras och märks enligt kundernas önskemål. Tyskland. Där tar man bort de gamla plattorna och löder nya hårdmetallplattor i käftarna och de möjligheterna har inte vi. Det säger Christer Bergendahl som har jobbat i verkstaden sedan millennieskiftet och lärt sig yrket av numera pensionerade Inge Nilsson, legendarisk instrumenttekniker med över 30 år i branschen. Aesculaps tekniska service, ATS, i sydtyska Tuttlingen är en av tre underleverantörer som Christer Bergendahl anlitar för arbeten som verkstaden inte klarar av. Om nålförarna är i bra grundskick går de ibland till en billigare underleverantör som enbart gör plattbyten och ingen så kallad finishering. Hos Aesculap kostar det lite mer, men kvaliteten på utfört arbete är också hög. Lödningen utförs på ett annat sätt med mycket gott resultat, enligt Christer Bergendahl. Där hårdmetallplattan slutar mot själva leden kan det bli en skarp kant där inte lodet flutit ut, men det blir det inte hos Aesculap. Där använder man en teknik som ger en mjuk övergång till plattan och då skadas inte tråden så lätt. Vakuumlödningstekniken som Aesculap använder gör även att inga fickor bildas mellan själva plattan och instrumenten, vilket ökar hållbarheten. Christer Bergendahl framhåller dessutom gärna att instrumenten är så gott som i nyskick när de kommer tillbaka från Aesculaps servicetekniker: Instrumenten är rengjorda, uppsmorda och märkta. Sedan har de blivit uppfräschade med en blästrad, fin, sidenmatt yta och förgyllda fingeröglor. Det blir trevligare att jobba med fina och bra verktyg och det fastnar säkert inte lika mycket kroppsvätskor på dem. Då är det lättare att hålla dem rena! 7 s i d a n 7

8 Avsändare: B. Braun Medical AB, Box 110, Danderyd AESCUL AP academy vad händer i AESCULAP? Berlin är alltid väl värt ett besök. Speciellt i höst då det är 20 år sedan muren föll. Aesculap Academy Proffs på att hålla dig uppdaterad Aesculap Academy är svaret på ett ständigt växande behov av förstklassig fortbildning och avancerad träning för personal inom vården. Undervisningen bygger på att man varvar teori och praktisk tillämpning med ömsesidig återkoppling. Som deltagare får du möjlighet att på plats prova nya tekniker och utbyta erfarenheter. Ny på Aesculapdivisionen Karl-Wiktor Oldén anställdes i maj som produktchef inom Closure Technologies vid B.Brauns Aesculapdivision och kommer bland annat att ansvara för suturer. Han kommer närmast från medicinteknikbolaget Mentice där han sysslade med simulatorteknik för kirurgi och invasiv kardiologi. I Tyskland hålls ett flertal engelskspråkiga fortbildnings- och avancerade träningskurser för sjukvårdspersonal under sommaren och hösten. Passa på att samtidigt uppleva metropolen Berlin en stad som fortsätter att fascinera sina besökare med sin händelserika historia, shopping i världsklass och Europas mest nyskapande kulturutbud. Kurserna hålls i anrika Langenbeck-Virchow-Haus som är Aesculap Academys nya utbildningscenter i hjärtat av staden, ett stenkast från Charitésjukhuset. Under sommaren kan du anmäla dig till dagskursen New techniques for the Treat ment of Male Incontinence 3 juli eller tredagarskurserna Laparoscopic Training Course Hernia Surgery 8 10 juli samt Basic Intracranial Neuroendoscopy juli som är en grundläggande hands-on kurs för neurokirurger. Senare, under tyskarnas egen favoritmånad då vinet är skördat och löven skiftar i gult, ges Laparoscopic Training Course Upper GI i Berlin oktober och Micro Vascular Surgery oktober i sydtyska Tuttlingen som är centrum för Aesculap Academy. Längre fram finns också möjlighet att delta i Advanced Laparoscopic Surgery i Berlin 9 11 november. I Tuttlingen ges två kurser i Advanced Intracranial Neuroendoscopy: Endoscope-assisted Neurosurgery 30 november 2 december och fortsättningskursen Endoscopic Transsphenoidal Surgery 3 4 december. Det finns dessutom ett rikt kursutbud i övriga världen, till exempel i Asien, Australien och USA. Har du frågor? Kontakta vår nordiska koordinator Mia Eklund vid B. Braun Medical Oy i Helsingfors, telefon , mobil eller 7 Hela kursutbudet hittar du på 8 k alendarium HÄR MÖTER DU oss under hösten: Kirurgveckan Hotell Tylösand, Halmstad/Tylösand augusti First Joint Scandinavian Conference in Cardiothoracic Surgery Kistamässan, Stockholm augusti SFOG-veckan (Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi) Louis de Geer konferenscenter, Norrköping augusti Årsmötet för ESVS (European Society for Vascular Surgery) Radisson SAS Plaza Hotel, Oslo 3 6 september

I n f o r m a t i o n o c h n y h e t e r f r å n a e s c u l a p, e n d i v i s i o n i n o m B. B r a u n M e d i c a l A B n u m m e r 3 2 0 0 9

I n f o r m a t i o n o c h n y h e t e r f r å n a e s c u l a p, e n d i v i s i o n i n o m B. B r a u n M e d i c a l A B n u m m e r 3 2 0 0 9 aesclusivt I n f o r m a t i o n o c h n y h e t e r f r å n a e s c u l a p, e n d i v i s i o n i n o m B. B r a u n M e d i c a l A B n u m m e r 3 2 0 0 9 Ny resorberbar sutur Kan minska svåra komplikationer

Läs mer

aesclusivt aesclusivt Ny teknik mot restenos Kan delvis ersätta läkemedelsstentar 100-årsjubileum blir startpunkt Tävla om suturernas framtid

aesclusivt aesclusivt Ny teknik mot restenos Kan delvis ersätta läkemedelsstentar 100-årsjubileum blir startpunkt Tävla om suturernas framtid aesclusivt Information och nyheter från aesculap, en division inom B. Braun Medical AB nummer 2 2007 www.bbraun.se aesclusivt Ny teknik mot restenos Kan delvis ersätta läkemedelsstentar 100-årsjubileum

Läs mer

Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen

Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen En skrift från Hjärtkliniken på Danderyds sjukhus, 2011 Hjärtat kroppens blodpump Hjärtat är en muskel som pumpar cirka 90 000 gånger per dygn för att få ut syresatt

Läs mer

I n f o r m at i o n o c h n y h e t e r f r å n a e s c u l a p, en di v i s i o n inom B. Br a u n Medic a l A B n u m m e r 1 20 0 9

I n f o r m at i o n o c h n y h e t e r f r å n a e s c u l a p, en di v i s i o n inom B. Br a u n Medic a l A B n u m m e r 1 20 0 9 aesclusivt I n f o r m at i o n o c h n y h e t e r f r å n a e s c u l a p, en di v i s i o n inom B. Br a u n Medic a l A B n u m m e r 1 20 0 9 aesclusivt Kardiologer måste Simulera mera Första vävnadslimmet

Läs mer

Kardiologiska kliniken. Kranskärlsröntgen/PCI

Kardiologiska kliniken. Kranskärlsröntgen/PCI Kardiologiska kliniken Kranskärlsröntgen/PCI 2 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kranskärlsröntgen...4 Förberedelser inför koronarangiografi...4 På angiolabb...4 Efter kranskärlsröntgen...5 PCI...6 Förberedelser

Läs mer

Framtidens hälsoundersökning redan idag

Framtidens hälsoundersökning redan idag Framtidens hälsoundersökning redan idag Din hälsa är din största tillgång Vi använder den senaste generationens magnetkamerateknik (MR) från Philips Medical Systems för bästa bildkvalitet och patientkomfort.

Läs mer

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP Innehåll Smärta i bröstet 4 Att behandla kärlkramp 5 Ryggmärgsstimulering vid svår kärlkramp 6 Teststimulering och implantation 7 Hur ska jag

Läs mer

Avancerad sugteknik. Kompletta sugset för professionell kirurgi

Avancerad sugteknik. Kompletta sugset för professionell kirurgi Avancerad sugteknik Kompletta sugset för professionell kirurgi Ingen fastsugning Inget stopp i sugen Hög kontinuerlig sugkapacitet Atraumatisk sugning God visibilitet Stabil och smidig Detta är egenskaper

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech December 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Techs implantatsystem...5

Läs mer

Ge kniven vidare vad visade enkäten?

Ge kniven vidare vad visade enkäten? Ge kniven vidare vad visade enkäten? Som en del i kampanjen Ge kniven vidare har ni av OGU- styrelsen blivit tillfrågade att under februari och mars 2013 svara på en enkät. Vi var intresserade av hur vi

Läs mer

Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem

Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem Magnus Janzon Överläkare, Med Dr, Verksamhetschef Kardiologiska kliniken Hjärt- och medicincentrum Universitetssjukhuset

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Celsite Implanterbara injektionsportar

Celsite Implanterbara injektionsportar Celsite Implanterbara injektionsportar Patientinformation Patientinformation Patientens namn: Patientens adress: Telefonnummer: Sjukhus: Sjukhusadress: Telefonnummer: Läkare: Läkarens telefonnummer: Injektionsportens

Läs mer

Läkemedelsavgivande stentar i hjärtats kransartärer

Läkemedelsavgivande stentar i hjärtats kransartärer Läkemedelsavgivande stentar i hjärtats kransartärer sbu alert-rapport utvärdering av nya och enskilda metoder inom hälso- och sjukvården uppdatering av rapport från 2004 www.sbu.se/201406 Sammanfattning

Läs mer

GETINGES DA VINCI-LÖSNING

GETINGES DA VINCI-LÖSNING GETINGES DA VINCI-LÖSNING 2 GETINGES DA VINCI-LÖSNING TOPPMODERN LÖSNING, VALIDERAD OCH KLAR FÖR ROBOTASSISTERAD KIRURGI I mer än 100 år har Getinge genomgående levererat högeffektiva produkter för behandling

Läs mer

Kranskärlskliniken SUS

Kranskärlskliniken SUS Kranskärlskliniken SUS Information till dig som skall genomgå kranskärlsingrepp KRANSKÄRLSRÖNTGEN OCH BALLONGVIDGNING patientinformation Hjärtat är en muskel som genom regelbundna sammandragningar pumpar

Läs mer

Latissimus dorsi lambå - ryggmuskelbröst Vävnad från ryggen, hud och muskulatur

Latissimus dorsi lambå - ryggmuskelbröst Vävnad från ryggen, hud och muskulatur Information till dig som överväger att genomgå BRÖSTREKONSTRUKTION Rekonstruktion med bröstimplantat/protes Rekonstruktion med implantat och killambå Kroppsegen rekonstruktion: Latissimus dorsi lambå -

Läs mer

Sveus konferens 25 november 2014. Tycho Tullberg, Stockholm Spine Center

Sveus konferens 25 november 2014. Tycho Tullberg, Stockholm Spine Center Sveus konferens 25 november 2014 Tycho Tullberg, Stockholm Spine Center 1 Erfarenheter från ett värdebaserat ersättningssystem inom vårdval ryggkirurgi i SLL SVEUS 2014 Tycho Tullberg Stockholm Spine Center

Läs mer

Kursutvärderingen efter Nordisk kurs i laparoskopisk anastomosteknik 16-18 febr 2010

Kursutvärderingen efter Nordisk kurs i laparoskopisk anastomosteknik 16-18 febr 2010 Kursutvärderingen efter Nordisk kurs i laparoskopisk anastomosteknik 16-18 febr 2010 Göran Ågren LG Larsson Lotta Schagerström Malin Harrysson Mattias Egberth o Hampus Klockhoff Övre GI sektionen vid Universitetssjukhuset

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Pressmaterial Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Vad är blodförtunnande läkemedel? Blodförtunnande läkemedel är preparat som ges för att förebygga blodpropp, i synnerhet vid höft och knäledsoperationer,

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech Oktober 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Techs implantatsystem...5

Läs mer

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svensk sjukvård i världsklass Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Hur ofta inträffar vårdskador? USA 3,2 5,4% Australien 10,6

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV

SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV Finns det något mer trivialt än en skruv? Idag befriade från att vara instängda i en arbetares verktygslåda kan man se dem dagligen på ett flertal ställen. Även den medicinska industrin

Läs mer

Celsite implanterbara injektionsportar

Celsite implanterbara injektionsportar Celsite implanterbara injektionsportar Patientinformation gällande Celsite injektionsportar. Innehåll Innehåll Beskrivning av injektionsporten Celsite Inledning Ordlista CELSITE injektionsport - Därför

Läs mer

Hur kan patientens egna mätningar och uppfattningar bidra till registerutvecklingen?

Hur kan patientens egna mätningar och uppfattningar bidra till registerutvecklingen? Hur kan patientens egna mätningar och uppfattningar bidra till registerutvecklingen? Carina Andrén, vårddesigner, patientrepresentant Staffan Lindblad, SRQ registerhållare, QRC-chef Svensk Reumatologis

Läs mer

Behandling av Parkinson i klinisk vardag nya möjligheter

Behandling av Parkinson i klinisk vardag nya möjligheter Stockholm i februari 2008 Inbjudan Swemodis symposium Behandling av Parkinson i klinisk vardag nya möjligheter Stockholm, 3-4 April 2008 Swemodis symposium berör på ett heltäckande sätt behandlingstraditioner

Läs mer

Välkommen till en värld av dörrar WIŚNIOWSKI

Välkommen till en värld av dörrar WIŚNIOWSKI Dörrar WIŚNIOWSKI Välkommen till en värld av dörrar WIŚNIOWSKI Under 25 år har vi tillverkat stängsel med passion. Firmans namn WIŚNIOWSKI kommer från namnet på dess grundare och ägare - Andrzej Wiśniowski.

Läs mer

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Jan 2015 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Innehåll

Läs mer

Vem är du, Steriltekniker?

Vem är du, Steriltekniker? Vem är du, Steriltekniker? Steriltekniker utbildning, Sollefteå Lärcenter 300 YHp, 2014 Författare: Lana Nika Daragan Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie Steriltekniker, 300

Läs mer

Patientinformation och informerat samtycke

Patientinformation och informerat samtycke Patientinformation och informerat samtycke Patientinformation Du tillfrågas härmed om att delta i en studie vid ändtarmscancer. Studien testar om det finns fördel med att ge tilläggsbehandling med cytostatika

Läs mer

ENKLA REGLER FÖR HUR DU MÄTER DIN PULS KÄNN DIN PULS FÖRHINDRA EN HJÄRNINFARKT

ENKLA REGLER FÖR HUR DU MÄTER DIN PULS KÄNN DIN PULS FÖRHINDRA EN HJÄRNINFARKT ENKLA REGLER FÖR HUR DU MÄTER DIN PULS KÄNN DIN PULS FÖRHINDRA EN HJÄRNINFARKT Känn din puls förhindra en hjärninfarkt Vet du om ditt hjärta slår så som det borde? Slår ditt hjärta regelbundet, är pulsen

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Årsrapport 2014 Robin Hofmann VO Kardiologi, Södersjukhuset OXYGEN in suspected acute myocardial infarction Friend? Foe X? O₂ vs air DETermination of the role of

Läs mer

NYA BEHANDLINGSMETODER DEN SÄKRA BEHANDLINGEN BEHANDLINGAR FÖR BÅDE KVINNOR OCH MÄN - UTAN KIRURGISKA INGREPP

NYA BEHANDLINGSMETODER DEN SÄKRA BEHANDLINGEN BEHANDLINGAR FÖR BÅDE KVINNOR OCH MÄN - UTAN KIRURGISKA INGREPP NYA BEHANDLINGSMETODER Beautytek utvecklades ursprungligen för användning inom medicinen och har redan visat sin överlägsenhet inom detta område. Beautytek är knappast jämförbar med någon annan känd konventionell

Läs mer

vi korrigerar alla dina synfel

vi korrigerar alla dina synfel vi korrigerar alla dina synfel även brytningsfel och ålderssynthet kostnadsfria konsultationer & undersökningar 1 2 innehåll 4 5 6 8 11 12 14 15 DIN FRIHET ÄR NÄRA Vi hjälper dig ta steget förundersökning

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Möjligheternas hus Bild- och interventionscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Möjligheternas hus Bild- och interventionscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset Möjligheternas hus Bild- och interventionscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vem är framtidens patient? Vad kommer sjukvården att kunna göra för honom eller henne? Vilken teknik och vilka lokaler

Läs mer

Eksem. DermaSilk lindrar eksem och klåda. Patientinformation

Eksem. DermaSilk lindrar eksem och klåda. Patientinformation Eksem DermaSilk lindrar eksem och klåda 1 Patientinformation Lindrar eksem och klåda på en Upp till 90 % av alla eksem är infekterade av bakterier och svampar. Infektionerna ökar klådan och försvårar läkningen.

Läs mer

Infektion Ärrbildning Brännskador

Infektion Ärrbildning Brännskador INFORMERAT SAMTYCKE LASERBASERADE BEHANDLINGAR INSTRUKTIONER Detta är ett dokument om informerat samtycke som har förberetts för att hjälpa din kirurg att informera dig om laserbehandlingar, dess risker

Läs mer

Står du inför prostatacancer?

Står du inför prostatacancer? Teknologin som gör detta möjligt: da Vinci kirurgisystem Din läkare ingår bland det växande antal kirurger över hela jorden som erbjuder da Vinci-kirurgi för en rad komplicerade tillstånd. da Vinci kirurgisystem

Läs mer

INTENSIVVÅRDSPRAKTIK I STOCKHOLM 21.4-23.5.2008

INTENSIVVÅRDSPRAKTIK I STOCKHOLM 21.4-23.5.2008 INTENSIVVÅRDSPRAKTIK I STOCKHOLM 21.4-23.5.2008 Sabina Almén Maria Appelroth AV-05 INLEDNING 3 FÖRBEREDELSER 3 Hur allt började 3 Anländer till Stockholm 3 PRAKTIKEN 3 DANDERYDS SJUKHUS 4 Respiratorcentret

Läs mer

Familjära aortadissektioner

Familjära aortadissektioner Familjära aortadissektioner Information till patienter och anhöriga Denna information riktar sig till dig som har sjukdomen FAAD (Familjära AortaAneurysm och Dissektioner) eller är anhörig till någon med

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Göran Friman Leg. Tandläkare Karolinska Institutet Karlstads universitet

Göran Friman Leg. Tandläkare Karolinska Institutet Karlstads universitet Göran Friman Leg. Tandläkare Karolinska Institutet Karlstads universitet Mobil klinik komplett vårdutbud Mobil utrustning komplett vårdutbud Bärbar utrustning begränsat vårdutbud 2013-03-21 Göran Friman

Läs mer

120 Years W&H W&H makes history

120 Years W&H W&H makes history 120 Years W&H W&H makes history 1890 Företaget W&H grundas Här startar en framgångshistoria. Ingenjörerna Jean Weber och Hugo Hampel grundar ett företag som tillverkar hand- och vinkelstycken - W&H märket

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Område 6 Med detta informationshäfte

Läs mer

Agenda. Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda

Agenda. Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda Agenda Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda Tripep i korthet Utveckling av nya innovativa läkemedel för kroniska sjukdomar baserat på egna och andras patenterade och patentsökta

Läs mer

MÖTES- OCH KONFERENS GUIDE, SVERIGE

MÖTES- OCH KONFERENS GUIDE, SVERIGE MÖTES- OCH KONFERENS GUIDE, SVERIGE Välkommen till en helt ny mötesupplevelse! På Carlson Rezidor är vårt fokus att tillhandahålla tillförlitliga, professionella och kundanpassade möteslösningar vi försöker

Läs mer

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit O R E N C I A a b ata c e p t 1 2 O R E N C I A a b ata c e p t Innehåll Om Orencia 5 Din behandlingsplan 6 Biverkningar 9 Vanliga

Läs mer

Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION

Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION Sinusknutan Höger förmak Vänster förmak Elektriska retledningssystemet Höger kammare Vänster kammare Vad har hjärtat för uppgift? Hjärtat är

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 Operationsbord RiEye 100-00101-0n Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 2009-0057 utgåva 2 Tel +46- Innehållsförteckning 1. Introduktion droppställning Ronda... 3 2. Registrering... 3 3.

Läs mer

Men han är inte De nya fynden

Men han är inte De nya fynden Bakterierna utmanar prostatapatienterna Risken att smittas av bakterier som motstår de flesta former av antibiotika har hittills varit låg i Sverige, jämfört med situationen i många andra länder. Men med

Läs mer

Inbjudan till kurser. Kurs 4

Inbjudan till kurser. Kurs 4 Inbjudan till kurser Läkekonst för multisjuka och kroniskt sjuka patienter Fyra kurser om empati och engagemang i patienter med flera diagnoser eller långvarig sjukdom Kurserna vänder sig till läkare och

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

Motiverande samtal. Mål

Motiverande samtal. Mål Varför behöver vi en samtalsmetod i tandvården? Det kommer fortfarande in patienter på våra kliniker med destruerade tänder och stödjevävnader, trots att orsakerna till tandsjukdomarna karies, parodontit

Läs mer

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 SPANIEN 2012 OM SANTA ELENA CLINIC Santa Elena Clinic är uppriktad 1970. Sjukhuset ligger i Los Alamos, mellan Malaga och Torremolinos. Sedan dess har

Läs mer

www.endometriosforeningen.se

www.endometriosforeningen.se www.endometriosforeningen.se Endometrios en kvinnlig sjukdom som ofta förbises E n d o m e t r i o s. Svårt ord för en vanlig kronisk inflammatorisk sjukdom hos kvinnor. Så många som 10-15% av alla kvinnor

Läs mer

0Sl Centrala etikprövningsnämnden Sid i (2)

0Sl Centrala etikprövningsnämnden Sid i (2) : 0Sl Centrala etikprövningsnämnden Sid i (2) CENTRAL ETHICAL REVIEW BOARD BESLUT Dnr Ö 11-2010 2010-06-11 KLAGANDE Örebro läns landsting Box 1613 701 16 Örebro ÖVERKLAGAT BESLUT Regionala etikprövningsnämndens

Läs mer

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS)

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS) FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS) Inbjudan att delta i dialog Förstudie avseende försörjning av medicinteknisk utrustning till strålbehandlingen på FAS 28 maj 2015 Landstinget i Uppsala län har initierat

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 006 Sidan 1 av 5 Sjukvårds-/Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL B - 006 Sidan 1 av 5 Sjukvårds-/Försäkringstolkning TÖI ROSPE B - 006 Sidan 1 av 5 Sjukvårds-/Försäkringstolkning Ordlista infarkt talförmåga diffus smärtförnimmelse hjärtattack disposition (för en sjukdom) omtöcknad squash övervikt kolesterolhalt kolhydrat

Läs mer

Da Vinci kirurgisystem

Da Vinci kirurgisystem Da Vinci kirurgisystem Danderyds sjukhus Robotteknologin da Vinci gör det möjligt för kirurger att operera med högre precision som gör ingreppen säkrare och medför snabbare återhämtning för patienten jämfört

Läs mer

The Health Impact Fund: En kostnadseffektiv, realistisk plan for att förbättra människors hälsa världen över

The Health Impact Fund: En kostnadseffektiv, realistisk plan for att förbättra människors hälsa världen över The Health Impact Fund: En kostnadseffektiv, realistisk plan for att förbättra människors hälsa världen över För närvarande drivs utvecklingen av nya mediciner av möjligheten till vinster från tillfälliga

Läs mer

flexible performance *

flexible performance * 0459 MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING S.à.r.l. CHEMIN DU VERGER 3 CH-1338 BALLAIGUES SWITZERLAND www.dentsplymaillefer.com Tekniska förändringar av produkterna föraviseras inte. Fotografering av våra instrument

Läs mer

Vad händer vid kärlkramp och hjärtinfarkt?

Vad händer vid kärlkramp och hjärtinfarkt? Vad händer vid kärlkramp och hjärtinfarkt? Hjärtat är en pump (stor som en knuten hand) som försörjer kroppens organ med syrerikt blod. Själva hjärtmuskulaturen behöver också syrerikt blod för sitt ständiga

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal Fri från tobak i samband med operation Information för personal Tobak eller hälsa De som fimpar i tid förlänger livet med ca 10 år. En miljon människor röker dagligen i Sverige. Rökningen dödar cirka 6

Läs mer

25 ÅR EFTER MURENS FALL: ÖSTTYSKLAND FORTFARANDE OUTFORSKAT LAND FÖR MÅNGA SVENSKA FÖRETAG

25 ÅR EFTER MURENS FALL: ÖSTTYSKLAND FORTFARANDE OUTFORSKAT LAND FÖR MÅNGA SVENSKA FÖRETAG Pressmeddelande 25 ÅR EFTER MURENS FALL: ÖSTTYSKLAND FORTFARANDE OUTFORSKAT LAND FÖR MÅNGA SVENSKA FÖRETAG Även 25 år efter murens fall är få svenska företag etablerade i området som utgjorde det gamla

Läs mer

Följande språk ingår i detta paket:

Följande språk ingår i detta paket: SV HANTERING AV MICROPORT PROPHECY SPECIALTILLVERKADE INSTRUMENT FÖR ENGÅNGSBRUK 150807-0 Svenska (sv) Följande språk ingår i detta paket: Besök vår hemsida på www.ortho.microport.com för ytterligare språk.

Läs mer

kärlopereras i ljumske/ ben

kärlopereras i ljumske/ ben Till dig som skall kärlopereras i ljumske/ ben Information till patient och närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på Sahlgrenska

Läs mer

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation.

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Kundanpassade ställverk Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Vi på Eldon sätter alltid kunden i centrum och gör allt vi kan för att leverera en optimal skåp- och ställverkslösning

Läs mer

Om ditt barn får retinoblastom

Om ditt barn får retinoblastom Om ditt barn får retinoblastom 1 Den här broschyren vänder sig till dig som har ett barn som fått diagnosen retinoblastom. Du har säkert många frågor och oroar dig för hur det ska gå för ditt barn. Här

Läs mer

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 9. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Projektgrupp Christian Berne Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala Bo Freyschuss (projektledare) Docent, SBU, Stockholm Patrik Löfgren Specialistläkare,

Läs mer

QUATURIS S HÖRNSKÅPSSYSTEM

QUATURIS S HÖRNSKÅPSSYSTEM QUATURIS S HÖRNSKÅPSSYSTEM Den eleganta öppningslösningen för standardhörnskåp. Ergonomisk, bekväm och funktionell. www.grass.at Quaturis S HÖRNSKÅPSYSTEM Quaturis S: Varje hörna blir en kurva. Att utnyttja

Läs mer

Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar

Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar 2 Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar Modern produktion kräver ständig effektivisering. Effektivisering i form av minskade produktionskostnader men också i form

Läs mer

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer?

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? 1 Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? På vårt kvartalsmöte strax före sommaren hade vi besök av professor Jonas Hugosson som föreläsare. Jonas Hugosson är urolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Assisterad befruktning ja men var?

Assisterad befruktning ja men var? Assisterad befruktning ja men var? Lägesrapport, augusti 2013 Inledning RFSL och RFSL Stockholms presenterade under Stockholm Pride 2011 rapporten En bättre familjepolitik- lika rätt till assisterad befruktning.

Läs mer

Frågor & Svar om Operation Smile

Frågor & Svar om Operation Smile Frågor & Svar om Operation Smile Varför Autogiro? Att skänka via autogiro är enkelt och bekvämt för dig och det hjälper även Operation Smile att hålla nere de administrativa kostnaderna. Dessutom möjliggör

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Kompetensbeskrivning. Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av

Kompetensbeskrivning. Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av Kompetensbeskrivning Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av kunskaper och färdigheter i handläggning av sjukdomar och skador som engagerar kroppens samtliga blodkärl utanför hjärta och hjärna och

Läs mer

(/) (/) Dalarna Publicerad 2015-03-13, 18:16. TIPSA OSS! (https://tips.mittmedia.se/dd) ANNONS

(/) (/) Dalarna Publicerad 2015-03-13, 18:16. TIPSA OSS! (https://tips.mittmedia.se/dd) ANNONS På dalademokraten.se sparas viss data i cookies för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda våra tjänster godkänner du detta. Om cookies och personuppgifter (http://kundservice.mittmedia.se/mittmedia/om-cookies-ochpersonuppgifter/)

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

NLP MASTER PRACTITIONER

NLP MASTER PRACTITIONER NYCKELCOACH.SE NLP MASTER PRACTITIONER MASTER KURS Vrigstad 2014 Det finns många nya, spännande NLP-tekniker att upptäcka i Masterutbildningen, och det finns mycket mer än det. De största fördelarna är:

Läs mer

Att välja rätt stekpanna KONSUMENTINFORMATION OM BELAGLDA STEKPANNOR

Att välja rätt stekpanna KONSUMENTINFORMATION OM BELAGLDA STEKPANNOR Att välja rätt stekpanna KONSUMENTINFORMATION OM BELAGLDA STEKPANNOR ÄR DET VERKLIGEN NÅGON SKILLNAD PÅ STEKPANNORNA? MÅSTE EN STEKPANNA VARA DYR FÖR ATT VARA BRA? ATT HITTA RÄTT I STEKPANNEDJUNGELN De

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

VO Barnkirurgi. Erik Sköldenberg

VO Barnkirurgi. Erik Sköldenberg VO Barnkirurgi Erik Sköldenberg VO Barnkirurgi Utbildningar Kliniskt nätverk Regionsdag högspec. Kirurgi Förslag forskningssamarbete Kirurgisk utveckling: Gastrostomier VO Barnkirurgi: Utbildningsinsatser

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos

Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos Ögonmelanom 1 Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos barn. I Sverige drabbas sjuttio till åttio

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

MAGAZINE JOIN THE MOVEMENT MEDIAPACK SPORT/ MODE / HÄLSA/ TIPS/ INSPIRATION/ TRÄNINGSTRENDER

MAGAZINE JOIN THE MOVEMENT MEDIAPACK SPORT/ MODE / HÄLSA/ TIPS/ INSPIRATION/ TRÄNINGSTRENDER MAGAZINE JOIN THE MOVEMENT MEDIAPACK 2015 SPORT/ MODE / HÄLSA/ TIPS/ INSPIRATION/ TRÄNINGSTRENDER ETT VINNANDE KONCEPT INSPIRATION FÖR ETT AKTIVT LIV VI GÅR EN SPÄNNANDE framtid till mötes. Vi rör på oss

Läs mer

Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringsbeslut 5 2000-12-21 Ju2000/5732 Justitiedepartementet Enligt sändlista Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringen förordnar de i bilagan upptagna

Läs mer

Ballongvidgning och bypass-operation

Ballongvidgning och bypass-operation Ballongvidgning och bypass-operation INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Kan han utföra 1000 lyckade operationer, kan han göra 1001 För drygt 15 år sedan blev jag njurtransplanterad.

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma.

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Har nu Multipointantimaskeringsteknik med integrerad spraydetektering Oöverträffade Bosch-teknologier förbättrar

Läs mer

Innehåll. Förord... 7. Inledning... 9. Vardagsångest och hur man hanterar den... 65. kapitel 1 Vad är ångest?... 11. kapitel 2 Teorier om ångest...

Innehåll. Förord... 7. Inledning... 9. Vardagsångest och hur man hanterar den... 65. kapitel 1 Vad är ångest?... 11. kapitel 2 Teorier om ångest... Innehåll Förord.... 7 Inledning.... 9 kapitel 1 Vad är ångest?... 11 kapitel 2 Teorier om ångest.... 27 kapitel 3 Arv eller miljö?... 51 kapitel 4 Michael Palin och Graham Taylor: Vardagsångest och hur

Läs mer