I n f o r m at i o n o c h n y h e t e r f r å n a e s c u l a p, en di v i s i o n inom B. Br a u n Medic a l A B n u m m e r

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I n f o r m at i o n o c h n y h e t e r f r å n a e s c u l a p, en di v i s i o n inom B. Br a u n Medic a l A B n u m m e r 2 20 0 9"

Transkript

1 aesclusivt I n f o r m at i o n o c h n y h e t e r f r å n a e s c u l a p, en di v i s i o n inom B. Br a u n Medic a l A B n u m m e r aesclusivt Instrumentservice En lönsam affär Aesculap Investerar för framtiden Unik läkemedelsballong Det största som hänt sen stenten

2 aesclusivt N U M M E R Aesclusivt ges ut av B. Braun Medical AB Box Danderyd Besök: Svärdvägen 21 Prenumeration och adressändringar Aesclusivt är ett gratis nyhetsbrev till Aesculap-divisionens kunder och utkommer med 2 4 nummer per år. För ytterligare information kontakta Karin Åberg på telefon eller Adressändringar görs bäst via e-post eller på telefon Redaktion Ansvarig utgivare: Hans Mårtenson, Redaktör: Lotta Sellberg, Layout: Maria Sundström, ashpool Omslagsfoto: Håkan Flank Tryck och repro: Intellecta Infolog, Falun Allt textinnehåll i Aesclusivt lagras elektroniskt och kan bli åtkomligt via internet eller på annat sätt. Icke anställda skribenter måste meddela eventuellt förbehåll mot att få sitt material tillgängligt på detta sätt. I princip publiceras inget material med sådant förbehåll. Alla texter är skrivna av Lotta Sellberg så länge inget annat uppges. För särtryck och/eller önskemål om att använda delar av innehållet, vän ligen kontakta Stina Slettenmark. Tryckt på miljögodkänt papper. Forskning i verklig framkant Ny optikcontainer Nu händer det saker och inte bara i naturen som, i skrivande stund, befinner sig någonstans mittemellan hägg och syren. I det här numret av vårt nyhetsbrev kan ni på sidan 4 6 läsa om något som kommer att förändra behandlingen av kranskärlssjuka patienter. Vår unika läkemedelsballong har fått ett enormt gensvar och lanseras nu på den svenska marknaden. Den kommer att få stor medicinsk betydelse. Samtidigt minskar den lidandet för patienterna och möjliggör stora samhällsbesparingar. Under sin 170-åriga existens har B. Braun gång på gång visat sig duktigt på att ta fram nya produkter som revolutionerat vården både för patienter och vårdgivare. SeQuent Please är ännu ett exempel på förnuftig produktutveckling i nära samarbete med användarna i det här fallet två läkare som velat hitta en enkel, snabb och säker lösning på problemet med återförträngningar av hjärtats kranskärl. Forskningen har pågått över en tioårsperiod och fantastiska studieresultat gör att man kan dra slutsatsen att den läkemedelsavgivande ballongen kan ersätta läkemedelsstenten, särskilt vid restenos. Det hävdar bland andra professor Frans X Kleber som presenterade den unika metoden under vårens kardiologmöte i Uppsala. Men det handlar förstås inte bara om nya produkter utan även om att investera i kvalitet och att vårda de befintliga instrumenten så att de håller i decennier. Passa på nu under sommaren, när verksamheten ändå dras ned på sparlåga, så att ni står startklara med fräscha instrument när operationsteamen kommer tillbaka efter semestern. De nära 100 specialutbildade teknikerna vid Aesculaps tekniska service i Tyskland svarar för en snabb översyn och garanterar att den högt satta Aesculap-standarden hålls. Vår målsättning är att underlätta er vardag. Trevlig läsning! B. Brauns Aesculap-division blir först i landet med en ny optikcontainer som används vid autoklavering. Hans Mårtenson Divisionschef Aesculap Fördelen med detta är att i stället för att packa optiken i laparoskopi-setet kan man ha optiken packad vid sidan av i en egen container. Då slipper man bryta ett helt sterilt set om man till exempel vill byta till en annan vinkel på optiken. Optikcontainer finns såväl för ångsterilisering som för Sterrad 100S, 200 och NX. Korgarna till containrarna finns för en eller två optiker inklusive utrymme för ljuskabel. 7 Aesculap erbjuder Sveriges hittills enda optikcontainer. s i d a n 2

3 AdTec laparoskopiska engångssax finns nu även med flergångshandtag. Sinnrik kombisax Nu finns ett tredje alternativ till Aesculaps populära laparoskopiska sax, där engångsinstrumentets fördelar förenas med flergångsinstrumentets kostnadseffektivitet. Coroflex gör come back Problemet med laparoskopiska saxar är att de blir slöa med tiden och därför behöver slipas ofta, eller om man går över till engångssaxar anses bli alltför dyra. I serien AdTec från B. Brauns Aesculapdivision finns sedan tidigare både engångs- och flergångsinstrument. Nu finns även ett alternativ som kombinerar den sterila arbetsdelen för engångsbruk, alltså skaft och saxblad, med ett återanvändningsbart handtag. Den här kombinationen används redan framgångsrikt på den globala sjukvårdsmarknaden. Kostnaden blir lägre än för ett renodlat engångsinstrument, skärpan är alltid perfekt och man slipper den tids ödande rengöringsprocessen. Det ergonomiskt ut formade handtaget, som är lätt att fästa och kan roteras 360 grader, erhålls utan extra kostnad vid köp av de första två förpackningarna engångssaxar. 7 B. Brauns stent Coroflex i rostfritt stål, 316L, finns nu åter på den svenska marknaden. Coroflex har gjort sig känd för sin förmåga att ta sig fram i kärlen tack vare de långa flexibla bryggorna och sin mycket låga profil. Den unika öppna designen gör den även optimal för bifurkationsstentning. Detta har bland annat visat sig i BISCOR-registret* som publicerades För närvarande pågår PEPCAD V som är en bifurkationsstudie där Coroflex studeras tillsammans med B. Brauns unika läkemedelsballong SeQuent Please. Resultaten hittills pekar mot att det här kan bli en mycket attraktiv behandlingsmetod vid bifurkationsstenoser. 7 Det nya automatiserade smådelslagret i sydtyska Tuttlingen har plats för lagercontainrar och lastpallar. Aesculap investerar för framtiden B. Brauns Aesculap-division har fått ett helt nytt logistikcentrum i sydtyska Tuttlingen, för att möta den starka efterfrågan på produkterna. Investeringskostnaderna för den hypermoderna anläggningen uppgår till 13 miljoner euro. Det nya logistikcentrumet togs i bruk i augusti Avsikten med den nya anläggningen är att de cirka dagliga sändningarna ska nå kunderna snabbare, bland annat genom fler pålastningsramper för leveransfordon. Förvaringsutrymmena har utökats med en tredjedel och lagret har inretts med de senaste teknologierna för förvaring och transport. Ett optimerat varuflöde ska göra Aesculaps produkter unika även i logistikhänseende. Det nya logistikcentrumet kommer att göra det möjligt att slå samman olika avdelningar och att bearbeta flera storskaliga projekt parallellt. I den nyligen konstruerade byggnaden finns även utrymme för framtida expansion. 7 * Kleber et al, American Journal of Cardiology 2006;98: s i d a n 3

4 B. Brauns nya läkemedelsballong, som nu har lanserats på den svenska marknaden, har potential att revolutionera behandlingen av kranskärlssjukdom. Följden blir minskat lidande för patienterna och stora samhällsbesparingar. Det tror bland andra professor Frans Xaver Kleber, som själv använder den unika metoden nästan dagligen på sitt sjukhus i Berlin. FOTO: håkan flank Lanseringen av nya läkemedelsballongen Det största som hänt kardiologin sedan stenten Även bland branschföreträdare var intresset stort för B. Brauns nya läkemedelsballong en unik, enkel, säker och snabb lösning av problemet med återförträngningar i hjärtats kranskärl. Den nya läkemedelsavgivande ballongen SeQuent Please CE-certifierades i mars och godkändes för behandling av förträngningar i kranskärlen. Det var efterlängtat, konstaterar kardiologiprofessor Frans X Kleber, vid UKB Academic Teaching Hospital i Berlin, som presenterade den nya, unika metoden under ett välbesökt symposium på det Svenska Kardiovaskulära Vårmötet i Uppsala i slutet av april. Vi hade redan ett 30-tal patienter som väntat i veckor, ja till och med i månader, efter att ha hört talas om fördelarna med den nya läkemedelsballongen. Nu har vi betat av väntelistan och räknar med att närmare en fjärdedel av årets uppskattningsvis 1300 PCI:er kommer att utföras med den läkemedelsavgivande ballongen, berättar han. Studieresultaten är så positiva att allt talar för ett paradigmskifte från den läkemedelsavgivande stenten nästan dagligen på sin kardiologklinik i Berlin. Här ses han i samspråk med symposiets båda moderatorer Överlägsen vid in-stent restenos Läkemedelsballongens positiva effekter har bekräftats i ett antal kliniska studier. Den har framför allt visat sig överlägsen vid återförträngningar i tidigare lagd stent i hjärtats kranskärl så kallad instent restenos i jämförelse med läkemedelsstentar. Sex månader efter ingreppet hade endast 6,7 procent av de som behandlats med SeQuent Please behövt genomgå en ny operation jämfört med 20,4 procent av de som fick en läkemedelsstent med samma läkemedel. Kliniska ettårsdata styrker den här bilden. Det som överraskade oss alla var att kärlen var så fina och att vi hittade så lite restenos. Så den här metoden verkar faktiskt hålla vad den lovar, till skillnad från så många som jag har mött i min specialitet, säger professor Kleber. Standardbehandlingen vid kärlförträngningar är att man för in en stent, som är en nätformad metallcylinder, i blodkärlet vid ballongvidgning. Efter det att läkemedelsstentarna kom i början av 2000-talet minskade andelen patienter som fick restenos betydligt från procent till cirka 5 10 procent. Nackdelen med läkemedelsstentarna är fördröjd läkning på grund av den långvariga läkemedelstillförseln till kärlväg s i d a n 4

5 Så här fungerar SeQuent Please till den läkemedelsavgivande ballongen. Det menar professor Frans X Kleber som själv använder den nya tekniken Göran Olivecrona och Stefan James. gen. Det ökar risken för sen stenttrombos och patienterna måste därför efterbehandlas med blodproppshämmare i upp till tolv månader. Enklare och säkrare alternativ Ballongen skiljer sig från stentarna genom att det cellväxthämmande läkemedlet inte avges under lång tid, utan endast under de få sekunder det tar att fylla ballongen. Det har visat sig räcka för att väsentligt få ner restenoseffekten. Patienterna slipper komma tillbaka och göra om en riskabel operation. Med SeQuent Please räcker det också med en tromboshämmande behandlingsperiod på högst tre månader. Detta medför avsevärt lägre kostnader. Samtidigt underlättar det för patienterna som till exempel inte kan göra större ingrepp hos tandläkaren under pågående läkemedelsbehandling. 4 SeQuent Please används på samma sätt som en koronar ballongkateter för ballongvidgning av förträngda blodkärl (stenos). Till skillnad från konventionella ballongkatetrar avger den nya ballongkatetern ett läkemedel paklitaxel som absorberas av den omgivande kärlväggen. Det dämpar celltillväxt som på nytt kan täppa till det vidgade kärlet (restenos). Paklitaxel är samma läkemedel som används i läkemedelsavgivande stentar. Nackdelen med läkemedelsstentarna är att de avger läkemedlet under mycket lång tid och att patienterna måste ta kompletterande medicin för att minska trombosrisken. På B. Brauns SeQuent Please finns läkemedlet i en coating på ballongen tillsammans med röntgenkontrastmedlet iopromid som förbättrar absorptionen mer än tjugofaldigt. Läkemedlet avges som en engångsdos under några sekunder, vilket har visat sig räcka för att signifikant minska risken för restenos. SeQuent Please, som är den första och hittills enda läkemedelsavgivande ballongen med bevisat god effekt vid behandling av förträngda kranskärl, utvecklades i ett forskningssamarbete mellan två tyska professorer Ulrich Speck från Charitésjukhuset i Berlin och Bruno Scheller från Saarlands universitetssjukhus i Homburg an der Saar. Forskningen, som pågått över en tioårsperiod, bygger på den överraskande upptäckten att det inte är nödvändigt med långvarig tillförsel av läkemedel för att förebygga restenos på lång sikt. Genom ett licensavtal med B. Braun Melsungen AG har tekniken utvecklats så att den är möjlig att serietillverka. 7 s i d a n 5

6 Det nya konceptet är tilltalande, utan främmande kroppar som lämnas kvar i kärlet. Det menar Ulf Stenestrand, överläkare vid Kardiologiska kliniken vid Linköpings Universitetssjukhus som var bland de första att köpa in den nya läkemedelsballongen i Sverige. Här med B. Brauns representant Lars Sjöström (t v). Ytterligare en fördel med den nya läkemedelsballongen är att den öppnar för nya alternativ i situationer där stentning inte kan genomföras eller inte är önskvärd. På Klebers klinik i Berlin använder kardiologerna till exempel SeQuent Please i små förträngda kranskärl som inte tidigare implanterats och där man inte alltid kommer åt med stent. Även här finns goda studieresultat som stödjer att läkemedelsballongen borde vara ett förstahandsval. Efter sex månader hade endast 5,5 procent av patienterna som enbart behandlades med läkemedelsballongen utvecklat restenos vilket är väsentligt lägre än vad som visats i andra studier med läkemedelsstentar. Leder en bifurkationsstudie Vi lägger dessutom in den läkemedelsavgivande ballongen hos patienter med slingriga kärl och långa lesioner, där man slipper lägga många stentar, och vid kroniska ocklusioner. Sedan använder vi den systematiskt vid bifurkationer, alltså kärlförgreningar, och har byggt upp ett stort register över detta, berättar Frans Xaver Kleber som leder en bifurkationsstudie av SeQuent Please. En som definitivt knyter förhoppningar till den nya tekniken är Ulf Stenestrand, överläkare vid Kardiologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping. Annars hade vi väl inte köpt in läkemedelsballongen, eftersom den är dyrare till en början. Men vi tror att vi kan göra långsiktiga besparingar och inte minst spara lidande för patienterna med den nya tekniken. Tilltalande koncept Konceptet är tilltalande, menar han, utan vare sig metallstent eller polymer som blir kvar i kärlet och kan bidra till restenosutveckling. När man lägger in ytterligare stent i tidigare lagda stent får man ökad risk för att blodkärlet inte reendotelialiseras. Det leder till ökad risk för stenttrombos vilket i sin tur leder till hjärtinfarkt och i värsta fall plötslig död. Nu får vi se om de positiva studieresultaten stämmer med verkligheten, vilket vi kan följa upp på ett unikt sätt här i Sverige i våra nationella kvalitetsregister. Vi kan följa varje läkemedelsballong på varje individ och har förutsättningar att bli först i EU med bra uppföljningsdata, säger Ulf Stenestrand. Att stentning ändå har varit så vedertagen som metod tror Frans Kleber beror på att den ser så bra ut för ögat redan när man gör ingreppet. Blåser du bara med ballong dras kärlet ihop direkt efteråt och du får inte samma kärlflöde som vid stentning. Efter ett halvår har dock lumen alltså hålrummet i kärlet faktiskt gått ihop mer i ett kärl med stent än med B. Brauns läkemedelsballong. Ballongen vinner i längden Nya kardiologer stentar därför gärna stenoser i nativa små kärl eftersom det ser bättre ut till en början. Men samtidigt för de in en främmande kropp i kärlet med en annan läkningsprocess och celltillväxt när kroppen försöker stöta bort stenten. Vilket i sin tur innebär att man måste tillföra läkemedel som reducerar förtjockningen av kärlväggen. Den stora vinsten med läkemedelsballongen är att vi undviker en ny stenos. Den nya metoden är ett mycket stort steg framåt och lika viktig för kardiologin som när stenten introducerades, menar professor Kleber. 7 s i d a n 6

7 När instrumenten kommer tillbaka från Aesculaps servicetekniker är de rengjorda, uppsmorda och uppfräschade med ny, fin ytbehandling. Samt förstås testade och kvalitetsmärkta. Goda erfarenheter av Aesculaps tekniska service Instrumenten kommer tillbaka i nyskick! Nu står sommaren för dörren och verksamheten dras snart ned på sparlåga ett väl valt tillfälle att lämna in de kirurgiska instrumenten på översyn till Aesculaps erkänt skickliga servicetekniker. Vi får tillbaka instrumenten i nyskick, säger en nöjd instrumenttekniker vid universitetssjukhuset i Linköping. Foto: b. braun ag Det ligger ett stort kapital investerat i sjukhusens kirurgiska instrument. Och det finns inget mer ekonomiskt än hög kvalitet som håller för decennier av slitage och ibland omild hantering, förutsatt att den vårdas, regelbundet servas och lämnas in för nödvändiga reparationer. För varje kostnadsmedveten bilägare är detta en självklarhet. Det borde vara lika självklart med instrumentvård som snabbt blir en lönsam affär. På Linköpings universitetssjukhus har man insett värdet av detta och därför inrättat en stor finmekanisk verkstad i källarplanet. Här arbetar två av de nio teknikerna med att modifiera specialinstrument enligt kundernas önskemål och förstås med att reparera och slipa en strid ström av kirurgiska instrument som skickas dit från sjukhusets olika avdelningar. Det mesta, till exempel saxar, reparerar vi själva, men framför allt nålförarna skickar vi till Aesculaps servicetekniker i ATS en kvalitetsstämpel De närmare 100 specialutbildade teknikerna vid Aesculaps tekniska serviceavdelning (ATS) i Tyskland lever upp till kvalitetskrav som vida överstiger DIN- och ISO-standarder. För att kunna ha en snabb hantering är den gängse rutinen att byta ut de nedskickade instrumenten till likvärdiga Aesculap-instrument. På så sätt kan man också garantera att den högt satta Aesculap-standarden hålls. Målet när man servar och reparerar instrumenten är att de ska återställas i nyskick, om detta är ekonomiskt försvarbart. Så mycket som möjligt av grundmaterialet bevaras samtidigt som instrumenten helt plockas isär, rengörs, får ny ytfinish och originaldelar från Aesculap i de fall där detta är relevant. Efter utfört arbete testas funktionen och instrumenten får en kvalitetsstämpel med servicedatum innan de smörjs, paketeras och märks enligt kundernas önskemål. Tyskland. Där tar man bort de gamla plattorna och löder nya hårdmetallplattor i käftarna och de möjligheterna har inte vi. Det säger Christer Bergendahl som har jobbat i verkstaden sedan millennieskiftet och lärt sig yrket av numera pensionerade Inge Nilsson, legendarisk instrumenttekniker med över 30 år i branschen. Aesculaps tekniska service, ATS, i sydtyska Tuttlingen är en av tre underleverantörer som Christer Bergendahl anlitar för arbeten som verkstaden inte klarar av. Om nålförarna är i bra grundskick går de ibland till en billigare underleverantör som enbart gör plattbyten och ingen så kallad finishering. Hos Aesculap kostar det lite mer, men kvaliteten på utfört arbete är också hög. Lödningen utförs på ett annat sätt med mycket gott resultat, enligt Christer Bergendahl. Där hårdmetallplattan slutar mot själva leden kan det bli en skarp kant där inte lodet flutit ut, men det blir det inte hos Aesculap. Där använder man en teknik som ger en mjuk övergång till plattan och då skadas inte tråden så lätt. Vakuumlödningstekniken som Aesculap använder gör även att inga fickor bildas mellan själva plattan och instrumenten, vilket ökar hållbarheten. Christer Bergendahl framhåller dessutom gärna att instrumenten är så gott som i nyskick när de kommer tillbaka från Aesculaps servicetekniker: Instrumenten är rengjorda, uppsmorda och märkta. Sedan har de blivit uppfräschade med en blästrad, fin, sidenmatt yta och förgyllda fingeröglor. Det blir trevligare att jobba med fina och bra verktyg och det fastnar säkert inte lika mycket kroppsvätskor på dem. Då är det lättare att hålla dem rena! 7 s i d a n 7

8 Avsändare: B. Braun Medical AB, Box 110, Danderyd AESCUL AP academy vad händer i AESCULAP? Berlin är alltid väl värt ett besök. Speciellt i höst då det är 20 år sedan muren föll. Aesculap Academy Proffs på att hålla dig uppdaterad Aesculap Academy är svaret på ett ständigt växande behov av förstklassig fortbildning och avancerad träning för personal inom vården. Undervisningen bygger på att man varvar teori och praktisk tillämpning med ömsesidig återkoppling. Som deltagare får du möjlighet att på plats prova nya tekniker och utbyta erfarenheter. Ny på Aesculapdivisionen Karl-Wiktor Oldén anställdes i maj som produktchef inom Closure Technologies vid B.Brauns Aesculapdivision och kommer bland annat att ansvara för suturer. Han kommer närmast från medicinteknikbolaget Mentice där han sysslade med simulatorteknik för kirurgi och invasiv kardiologi. I Tyskland hålls ett flertal engelskspråkiga fortbildnings- och avancerade träningskurser för sjukvårdspersonal under sommaren och hösten. Passa på att samtidigt uppleva metropolen Berlin en stad som fortsätter att fascinera sina besökare med sin händelserika historia, shopping i världsklass och Europas mest nyskapande kulturutbud. Kurserna hålls i anrika Langenbeck-Virchow-Haus som är Aesculap Academys nya utbildningscenter i hjärtat av staden, ett stenkast från Charitésjukhuset. Under sommaren kan du anmäla dig till dagskursen New techniques for the Treat ment of Male Incontinence 3 juli eller tredagarskurserna Laparoscopic Training Course Hernia Surgery 8 10 juli samt Basic Intracranial Neuroendoscopy juli som är en grundläggande hands-on kurs för neurokirurger. Senare, under tyskarnas egen favoritmånad då vinet är skördat och löven skiftar i gult, ges Laparoscopic Training Course Upper GI i Berlin oktober och Micro Vascular Surgery oktober i sydtyska Tuttlingen som är centrum för Aesculap Academy. Längre fram finns också möjlighet att delta i Advanced Laparoscopic Surgery i Berlin 9 11 november. I Tuttlingen ges två kurser i Advanced Intracranial Neuroendoscopy: Endoscope-assisted Neurosurgery 30 november 2 december och fortsättningskursen Endoscopic Transsphenoidal Surgery 3 4 december. Det finns dessutom ett rikt kursutbud i övriga världen, till exempel i Asien, Australien och USA. Har du frågor? Kontakta vår nordiska koordinator Mia Eklund vid B. Braun Medical Oy i Helsingfors, telefon , mobil eller 7 Hela kursutbudet hittar du på 8 k alendarium HÄR MÖTER DU oss under hösten: Kirurgveckan Hotell Tylösand, Halmstad/Tylösand augusti First Joint Scandinavian Conference in Cardiothoracic Surgery Kistamässan, Stockholm augusti SFOG-veckan (Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi) Louis de Geer konferenscenter, Norrköping augusti Årsmötet för ESVS (European Society for Vascular Surgery) Radisson SAS Plaza Hotel, Oslo 3 6 september

Först i Sverige Melody-metoden möjliggör hjärtklaffbyte genom kateterisering SID 12-13

Först i Sverige Melody-metoden möjliggör hjärtklaffbyte genom kateterisering SID 12-13 NR 34 2007 ETT NYHETSMAGASIN A SI N FRÅN MEDTRONIC SVERIGE Först i Sverige Melody-metoden möjliggör hjärtklaffbyte genom kateterisering SID 12-13 TEMA: Utbildning SID 4-11 Ryggmärgsstimulering effektiv

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

No 1. 2011. patientsäkerhet skärpt ansvar. tema: nya verktyg Skördar frukten av planerad vård

No 1. 2011. patientsäkerhet skärpt ansvar. tema: nya verktyg Skördar frukten av planerad vård Till slut känner jag mig som en yr höna som springer runt och letar efter luppar, berättar Monika Asplund. Det skulle vara bra om vi på golvet hade en bättre dialog med dem högre upp, att de kommer och

Läs mer

SUPREME. förvärvet breddar vår verksamhet. AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt. Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen

SUPREME. förvärvet breddar vår verksamhet. AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt. Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen SUPREME UDDEHOLM SVERIGE Nr 1 2014 AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen A Teknik nu även verktygsmakare förvärvet breddar vår verksamhet

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

«Probiotika väcker stort intresse från forskare över hela världen och BioGaia är mycket väl placerade för att vara med och dra nytta av nya rön.

«Probiotika väcker stort intresse från forskare över hela världen och BioGaia är mycket väl placerade för att vara med och dra nytta av nya rön. ÅRSREDOVISNING 2013 Vårt nya organ i kliniska studier Partnerskap med lokalt starka distributörer 9 17 26 «Probiotika väcker stort intresse från forskare över hela världen och BioGaia är mycket väl placerade

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN Medlemsträff och

Läs mer

Rätt person på fel plats

Rätt person på fel plats Rätt person på fel plats Minst tre vinnare framträder tydligt i historien om Magnus Karlsson. Uniks kärriärprogram löser upp låsta positioner och tunga problem. Magnus Karlsson gick den långa vägen på

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Att leva med smärta. The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering. Tips och råd om egenvård

Att leva med smärta. The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering. Tips och råd om egenvård Att leva med smärta The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering Tips och råd om egenvård Att leva med smärta...är en resurs för alla som lever med kronisk smärta. Kronisk smärta-kallas ofta för

Läs mer

Vändpunkt SCAPIS Kärlhälsa Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt Lång väg till fjällets topp DESSUTOM:

Vändpunkt SCAPIS Kärlhälsa Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt Lång väg till fjällets topp DESSUTOM: Forskning för hälsa Stöd forskningen om diabetes INSAMLING PÅGÅR Vändpunkt Goda vanor vid typ 2-diabetes SCAPIS Gunn är deltagare Kärlhälsa Hopp om nya behandlingar Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt

Läs mer

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård Ledande frågor 13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård Författare: Karin Fernler, Anna Krohwinkel Karlsson och Per Gunnar Holmgren &1 Vi kan styra

Läs mer

Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige

Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige Ledare: Länge leve tablå-tv:n! SVT:s öde väcker känslor SKI: Så nöjda är digital-tv-kunderna Åsa Sundberg tar över efter Fritzson Oktober 2012 1 Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige Exakt

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

EU-forskning ger nya möjligheter

EU-forskning ger nya möjligheter EU-forskning ger nya möjligheter Om EU:s sjunde ramprogram EU är en stor finansiär av europeiskt samarbete inom forskning och utveckling. Det största EU-programmet är det sjunde ramprogrammet som pågår

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Erik Geijer. Skriva för webben

Erik Geijer. Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Skriva för webben.se:s Internetguide, nr 8 Version 2.0 2012 Erik Geijer Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

1/4 av all vård är onödig eller skadlig

1/4 av all vård är onödig eller skadlig vårdmetoder. Så mycket som en fjärdedel av all vård kan vara onödig och patientskadlig, visar en internationell studie. Metoder utan vetenskapligt stöd sprids i vården för att system för införande saknas.

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

första hjälpen vid spelproblem

första hjälpen vid spelproblem första hjälpen vid spelproblem för dig som har problem med spel om pengar för dig som vill hjälpa någon som har det för dig som vill veta mer om spelproblem Författare: Henrik Josephson Om.författaren.och.

Läs mer