aesclusivt aesclusivt Ny teknik mot restenos Kan delvis ersätta läkemedelsstentar 100-årsjubileum blir startpunkt Tävla om suturernas framtid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "aesclusivt aesclusivt Ny teknik mot restenos Kan delvis ersätta läkemedelsstentar 100-årsjubileum blir startpunkt Tävla om suturernas framtid"

Transkript

1 aesclusivt Information och nyheter från aesculap, en division inom B. Braun Medical AB nummer aesclusivt Ny teknik mot restenos Kan delvis ersätta läkemedelsstentar 100-årsjubileum blir startpunkt Tävla om suturernas framtid Lär dig av en av pionjärerna Ny operationsmetod vid måttlig fetma

2 aesclusivt NUMMER Aesclusivt ges ut av B. Braun Medical AB Box Danderyd Besök: Svärdvägen 21 Prenumeration och adressändringar Aesclusivt är ett gratis nyhetsbrev till Aesculap-divisionens kunder och utkommer med 2 4 nummer per år. För ytterligare information vänligen kontakta Katharina Wendelius på telefon eller Adressändringar görs bäst via e-post eller på telefon Redaktion Ansvarig utgivare: Hans Mårtenson, Redaktör: Lotta Sellberg, Layout: Maria Sundström, ashpool Omslagsfoto: Håkan Flank Tryck och repro: Intellecta Strålins, Falun Allt textinnehåll i Aesclusivt lagras elektroniskt och kan bli åtkomligt via internet eller på annat sätt. Icke anställda skribenter måste meddela eventuellt förbehåll mot att få sitt material tillgängligt på detta sätt. I princip publiceras inget material med sådant förbehåll. Alla texter är skrivna av Lotta Sellberg så länge inget annat uppges. Ledaren: Dags att gnugga geniknölarna! Det har väl knappast undgått någon att det lackar mot jul. Jag vill ta det här tillfället att tacka för året som har gått, å Aesculapdivisionens och B. Brauns vägnar. Det är åter ett år där vi har ökat vår försäljning, något jag ser som ett fortsatt förtroende från våra kunder. Det har också varit ett spännande år med en hel del nya produkter som vi kommer att jobba aktivt med fram över bland annat Endo-Sponge och I-STOP som är två nya behandlingar mot anastomosläckage och inkontinens hos både kvinnor och män. Att ta fram innovativa produkter i nära samarbete med användarna är något som B. Braun lägger och alltid har lagt mycket krut på. Det visar inte minst 100-årsjubileet som vi nu firar som världens första industriella tillverkare av sterila suturer. Om du vill gnugga geniknölarna och tänka till lite extra i jul så finns en tävling för den som vill knäcka annat än vanliga julnötter. På B. Braun hoppas vi förstås att vi här i Sverige kommer att hävda oss väl i denna internationella och tvärvetenskapliga tävling om suturernas framtid. En närmare presentation får du på sidorna 4 5. Jag vill också uppmana till att ta del av det rika utbudet av fortbildningskurser som vi erbjuder personal inom vården. I vår är det särskilt glädjande att vi kan erbjuda två kurser där vi i Sverige står som arrangör dels en simulatorkurs för blivande PCIoperatörer, dels Dag Arvidssons kurs i lapa - roskopisk gastric bypass-kirurgi som är ett högaktuellt ämne i fetmaepidemins spår. Fler utbildningar hittar du på sista sidan, men även på som enbart i Europa anordnade cirka 900 kurser för runt deltagare under Slutligen vill jag passa på att önska er alla en riktig skön och vilsam julhelg och ett glimrande gott nytt år. I stället för en traditionell julhälsning har vi i år valt att skänka en slant till bygget av Astrid Lindgrens barnby i Afrika. Trevlig läsning! Hans Mårtenson Divisionschef Aesculap För särtryck och/eller önskemål om att använda delar av innehållet, vänligen kontakta Katharina Wendelius. Tryckt på miljögodkänt papper. Ny, ultralätt och stabil. Inkontinenstejpen I-STOP finns nu även för män. Inkontinenstejp för både kvinnor och män En ny lösning för att behandla post prostatektomi-inkontinens hos män har tagits fram av B. Brauns Aesculap-division. Det är en vidareutveckling av en polypropylentejp som tagits fram för kvinnor med stressinkontinens, och som har visat sig ge utmärkta resultat i kliniska studier. Den nya, ultralätta och stabila inkontinenstejpen för män kommer att möjliggöra ett nytt minimalt invasivt ingrepp som är ett enkelt och vältolererat alternativ. Inkontinenstejpen som används för kvinnor kan användas oavsett kirurgisk teknik och levereras tillsammans med engångsinstrument. Produkterna finns under varumärket I-STOP. 7 sidan 2

3 Ny teknik mot restenos B. Brauns Aesculap-division har tagit fram den första läkemedelsballongen som kan bli aktuell för den svenska marknaden. Det är en helt ny metod som har visat sig ge en signifikant lägre restenosfrekvens i hjärtats kranskärl än de omdebatterade läkemedelsstentarna. På SeQuent Please finns läkemedlet paclitaxel i en coating på ballongen. I början av 2000-talet kom läkemedelsstentarna och andelen patienter som fick restenos återförträngning i hjärtats kranskärl minskade. Nackdelen med läkemedelsstentarna är att de avger läkemedel under mycket lång tid och att patienterna måste ta kompletterande medicin för att minska trombosrisken. På B. Brauns SeQuent Please finns läke medlet paclitaxel i en coating på ballongen. Läkemedlet avges som en engångsdos och det har visat sig att det räcker för att minska risken för restenos, enligt data från studier som presenterades på hjärtkongressen TCT i Washington i oktober. I studien PEPCAD II har man lottat 126 patienter som redan fått restenos till behandling antingen med SeQuent Please eller med läkemedelsstent. Efter sex månader hade 3,7 procent av de med läkemedelsballong utvecklat en ny restenos, jämfört med 20,8 procent av patienterna som fått läkemedelsstent. PEPCAD I har studerat läkemedelsballongens effekt på små förträngda kärl som inte tidigare har implanterats med stent. Även här var siffrorna väldigt låga jämfört med tidigare studier på läkemedelsstentar. Av de 82 patienterna (av totalt 120) som enbart behandlats med SeQuent Please hade endast 5,5 procent utvecklat restenos efter sex månader. Ytterligare uppföljningar kommer att göras efter ett respektive tre år, men det ser hittills mycket lovande ut, och fler studier pågår. SeQuent Please beräknas komma ut på marknaden under andra halvan nästa år. 7 Högriskpatienter får SilverGraft B. Brauns SilverGraft används idag vid runt hälften av aortaoperationerna på Universitetssjukhuset i Helsingfors. Silvergraften används speciellt för patienter med förhöjd infektionsrisk, berättar Pirkka Vikatmaa, sjukhusets specialistläkare i kärlkirurgi. Universitetssjukhuset i Helsingfors började an vända silvergraften efter en epidemi av multiresistenta bakterier inom kärlkirurgin där 120 patienter infekterades. Vi har också provat antibiotikaimpregnerade grafter, men fastnade för silvergrafterna av icke vetenskapliga orsaker. Detta eftersom vi såg hur multiresistenta pseudomona aeruginosa, MRPA, utvecklade resistens mot nästan vad som helst, berättar Pirkka Vikatmaa. I Finland får runt 1 3 procent av patienterna infektioner av aortakirurgi. Ett sätt att bekämpa infektionerna är att avlägsna aortaprotesen och ersätta den med patientens egna vener, men det är en ganska stor och riskabel operation. Silverimplantation är vettig när man anser att det finns en högre risk för infektion men infektionen ännu inte har utvecklats. Vi använder silvergraft huvudsakligen vid anerysmruptur och vid femoral anastomosis när vi behöver operera i ljumsken vilket är ett lite smutsigare ställe med trefaldigt ökad infektionsrisk. När en aortaprotes väl infekteras kostar det runt euro med hela intensivvårdspaketet och operation. Skulle silvergraften förhindra en infektion på 100 patienter har man alltså redan tjänat in den kostnaden, enligt Pirkka Vikatmaa, som tillsammans med sina kolleger har satt in ett 80-tal silvergrafter under åren som den funnits på marknaden. Silvergraften skulle kunna vara Doktor Pirkka Vikatmaa redovisade finska erfarenheter av silvergrafter vid en europeisk kärlkongress i Madrid i september. kost nadseffektiv för högriskpatienter där fem av 100 utvecklar en infektion. Den är inte ett förstahandsval, eftersom den är lite dyrare, och ingen mirakellösning men tillräckligt intressant för att vi ska använda den! 7 sidan 3

4 B. Braun firar 100 år med att bryta gränser Utmanar till att hitta fram För hundra år sedan introducerade B. Braun världens första industriellt tillverkade sterila suturer. Det var en milstolpe i modern sårförslutningsteknik. Idag är kirurgiska suturer mycket mer än bara nål och tråd. Totalt har Aesculap-divisionen inom B. Braun mer än olika produktkombinationer inom kirurgiska suturer och är en av världens största producenter av dessa. Allt började 1908 med att den tyske apotekaren Carl Braun grundare av dagens globala jättekoncern lyckades fram ställa och paketera sterilt, tvinnat catgut i industriell skala. Hundra år senare är det fortfarande slutanvändarnas behov och krav som styr företagets utveckling och forskning kring suturer. Nu svänger vågskålen mot nya spännande, entrådiga och resorberbara suturer (monofilament) som efterfrågas i allt högre utsträckning. Men jubileumsåret är inte bara en återblick på ett sekel som har gått. B. Braun passar också på att blicka framåt, mot framtiden. Det gör man genom att bjuda in till en internationell, vetenskaplig tävling om morgondagens kirurgiska sårförslutning The Future of Sutures i hopp om att stimulera till nytänkande och tvärvetenskapliga grepp som flyttar fram gränserna för det möjliga. Tävlingen som stöttas av Royal College of Surgeons of England, Kirurgiska föreningen i Tyskland och den europeiska Fede Tar apotekare Julius Wilhelm Braun över apoteket Rosen i tyska Melsungen och börjar sälja örter på postorder. Det blir den blygsamma början på B. Brauns framgångshistoria. 168 år senare är det den femte generationen, anförd av styrelseordförande Ludwig Georg Braun, som leder det globala familjeföretaget Tar apotekaren Carl Braun i tyska Melsungen i nära samarbete med kirurgen dr Franz Kuhn fram en pålitlig industriell metod för tillverkning och paketering av sterilt, tvinnat catgut som är helt resorberbart. Ingen har tidigare lyckats med detta, trots att det vid den här tiden finns ett hundratal olika metoder att tillverka sterilt catgut från fårtarmar Börjar B. Braun producera Synthofil A den första syntetiska suturen. Den framställs av polyvinylalkohol och lever upp till högt ställda krav. Ett nära släktskap med metaboliska produkter från djurorganismer gör att Synthofil A inte bryts ner, samtidigt som det är mycket starkt, temperaturtåligt och kan steriliseras. sidan 4

5 tidens suturer rationen för bioteknik är öppen för individer eller team av kirurger och sjukvårdspersonal, forskare, utbildare eller bara allmänt kreativa hjärnor. Den är indelad i tre områden: Ett naturvetenskapligt och teknologiskt där man ska komma med kreativa lösningar på framtidens smarta material. Ett medicinskt kring användbarhet och hantering som fokuserar på nya kirurgiska tekniker när man använder suturer. Samt ett kring form, funktion och design som handlar om att göra förpackningarna säkrare, miljövänligare och mera lätthanterliga. Tävlingen är även indelad i två omgångar, en nationell och en internationell, där vinnarna i de nationella tävlingarna automatiskt går vidare. 7 Tävlingsfakta i korthet The Future of Sutures är B. Brauns internationella tävling som ska vaska fram nya och innovativa idéer kring framtidens kirurgiska sårförslutning. Priser delas ut för de bästa idéerna bland tre breda teman: Teknik och material, användbarhet och hantering samt form och funktion. Just det tvärvetenskapliga angreppssättet är ovanligt i den här typen av tävlingar. Tävlingen är också indelad i två omgångar, en nationell och en internationell. I den första, där anmälningstiden går ut 29 februari, tävlar bidrag från Sverige, Norge, Finland och Estland mot varandra. Där får vinnarna , respektive euro i prispengar. Förstapristagaren går sedan automatiskt vidare till den internationella finalen med möjlighet att vinna som mest euro. Vinnarna utses av oberoende juryer av högsta vetenskapliga klass. För mer tävlingsfakta, gå in på: Introduceras Histoacryl, första metoden för att försluta sår utan suturer. Vävnadslimmet Histoacryl har fortfarande samma fördelar 40 år senare: Man slipper punktera skinnet, såret kan förslutas snabbare och de kosmetiska resultaten är utmärkta Introduceras Safil, den första syntetiska, resorberbara och flätade suturen från B. Braun. Fördelen med flertrådiga suturer så kallade multifilament är att de är lättare att sätta stoppknutar på. Safil har också fått en extra hinna utanpå trådarna som gör att suturen glider lättare I pipeline ligger nu nya enkeltrådiga (monofilament) och revolutionerande suturer, som i allt högre grad upphäver gränserna mellan flertrådiga och enkeltrådiga suturer. B. Braun tror att framtiden tillhör enkeltrådiga suturer. Men man vill inte stoppa där, utan inbjuder samtidigt till en internationell tvärvetenskaplig tävling om suturernas framtid: The Future of Sutures. sidan 5

6 Docent Dag Arvidsson har infört ett antal laparoskopiska operationsmetoder. Sleeve gastrectomy Bra metod för att bota fetma Dag Arvidsson, en av Sveriges främsta laparoskopister, har förmånen att själv välja sina operationsinstrument och har valt att samarbeta med Aesculap. Vi har fått följa honom en vanlig dag på jobbet under en magsäcksoperation mot sjuklig fetma en så kallad sleeve. FOTO: håkan flank Docent Dag Arvidsson är välkänd bland kirurger i Norden som en av pionjärerna inom titthålskirurgi. Han deltog vid Nordens första laparoskopiska galloperation 1990 och har sedan dess infört ett stort antal laparoskopiska operationsmetoder. Idag är 90 procent av hans operativa ingrepp obesitaskirurgi och resten operationer för bland annat gallsten och bråck. Titthålskirurgi har kommit starkt på senare år eftersom fördelarna är så många. Operationerna blir lindrigare med kortare konvalescens. Dessutom minskar risken för infektioner och ärrbildning, och smärtan går fortare över, konstaterar han. Denna oktoberdag har Dag Arvidsson två magsäcksoperationer mot fetma inplanerade på sin privata klinik Centrum för titthålskirurgi på Sabbatsbergs närsjukhus i Stockholm. Där tar man emot patienter som antingen betalar ingreppen själva eller vars försäkringsbolag betalar. Numera vet vi att operation är den bästa metoden för att bota fetma och få en varaktig viktminskning. Problemet är att det finns så många patienter med fetma drygt var tionde svensk att resurserna inte räcker till. Landstingen har tidigare haft en gräns vid BMI 40, som är kraftig fetma, och BMI 35 om man har någon följdsjukdom, för att man ska bekosta operationen. Dessa gränser är på väg att sänkas, berättar Dag. Här på CFTK använder vi gränsen 30. Det gör vi efter att en stor australiensisk studie visat att operation är överlägsen konservativ behandling även vid BMI Men det är ingen quick fix, poängterar han. Alla operationer är mer eller mindre farliga, så det är ofta sista utvägen och patienterna har provat både mediciner och alla möjliga dieter innan. Den i särklass vanligaste operationen är en gastric bypass där man bara lämnar kvar en liten ficka av övre magsäcken och sedan ansluter den direkt till tunntarmen. Krymper magsäcken När vi kommer in i operationsrummet är patienten redan nedsövd och allting uppdukat för ingreppet. Framför Dag står staplar med monitorer och en insufflator som pumpar in koldioxid i buken så att den spänns ut. Dag gör snitt för de fem arbetsportarna: En för leverhaken för att lättare komma åt magsäcken, en för optiken och tre där han går in med sina instrument. Det jag gör idag är ett mindre ingrepp än en gastric bypass: En sleeve gastrectomy där vi tar bort ungefär tre fjärdedelar av magsäcken och lämnar kvar ett sidan 6

7 Dag Arvidsson, en av landets främsta titthålskirurger, koncentrerar sig under en sleeve gastrectomy där en del av magsäcken tas bort. Här assisteras han av operationssköterskan Eva Olofsson. centimetertjockt rör där maten passerar till tarmen. I Sverige är vi först med att utföra sleeveoperationer som enda operation för patienter med lätt till måttlig fetma och BMI mellan 30 och 40. Operationen lyckas dels därför att du får en liten magsäck på runt en deciliter, dels för att du minskar produktionen av hungerhormonet ghrelin som till stor del bildas i den bit som vi tar bort. Den här patienten kommer att gå ner 30 kilo inom ett halvt till ett år. Hon blir ingen sylfid, men det är inte frågan om skönhetskirurgi. Patienten behöver inte bli normalviktig för att få bättre hälsa. Det räcker med ett BMI mellan 25 och 30 för att kraftigt minska riskerna för att dö i hjärt-kärlsjukdom, diabetes och cancer, förklarar han. Säkra handgrepp Nu tittar Dag Arvidsson uppmärksamt på bildskärmen och letar sig fram så att han kan börja lösgöra den yttre kurvaturen på magsäcken. Med fattningstången lyfter han undan vävnad samtidigt som han bränner och skär med diatermikniven i andra handen. För att bibehålla rätt grovlek på kanalen har man först skjutit ner en sond i magsäcken. Efter 40 minuter är den delen av magsäcken som ska tas bort loss och sleeven klar. Nu ska vi sy för säkerhets skull. Jag kastar fållen som när man lägger upp gardiner fantastiskt bra sax förresten, det är ett väldigt fint blad på den! Sen fyller vi på med vatten i buken och blåser upp röret med luft precis som man gör med cykeldäck för att kolla punktering. Är det hål kommer det att bubbla i vattnet men det här verkar tätt och bra! säger han nöjt. Ut kommer den överflödiga magsäcken, som en liten sladdrig disktrasa, ur hålet i naveln som Dag vidgar med ett spekulum. Efter en och en halv timme i operationssalen sys hålen igen och det är dags att väcka patienten ur narkosen. Efter ytterligare ett par dagars övervakning kan hon åka hem till sin landsända igen. Och lyckas hon ändra sin livsstil efter ett obligatoriskt helginternat med dietister, psykologer och motionsexperter utlovar Dag ett väldigt gott resultat. Hon slipper även en livslång kontroll av näringsupptaget som efter en gastric bypass. Styr instrumentvalet Dag Arvidssons privatklinik är i en uppbyggnadsfas och expanderar sakta genom organisk tillväxt. Ytterligare kirurger är på väg in och investeringarna är både stora och kräver eftertanke. När jag gör mina operationer vill jag verkligen styra instrumentvalet själv och det har jag förmånen att få göra. De flesta kirurger får anpassa sig efter vad landstingen och sjukhusen har upphandlat. När det gäller flergångsinstrument går Dag mest på kvalitet, hållbarhet och service. Det lönar sig i regel inte att spara på den investeringen, menar han. Generellt gäller att jag vill ha de instrument jag tycker är bäst, och inget företag kan ju ha bäst av allt. Det mesta köper jag från Aesculap som har ett brett sortiment. Det är helt klart högsta kvalitet på instrumenten och de är absolut väl genomtänkta. Ofta är det känsla och design som avgör. 7 Nu har du chansen att lära dig av en av pionjärerna inom titthålskirurgi. Till våren kommer Dag Arvidsson att hålla en kurs i gastric bypass-kirurgi i välrenommerade Aesculap Academys regi. Mer information om kursen hittar du på sidan 8. 7 sidan 7

8 Avsändare: B. Braun Medical AB, Box 110, Danderyd AESCULAP academy Låt Aesculap Academy hjälpa dig att Utvecklas i ditt yrke Välrenommerade Aesculap Academy erbjuder medicinsk utbildning av högsta kvalitet i nästan varje medicinsk specialitet. Undervisningen bygger på att man varvar teori med praktisk tillämpning. Deltagarna får tillfälle att prova teknikerna på plats och utbyta erfarenheter. Många av vårens kurser hålls i anrika Langenbeck-Virchow-Haus som är Aesculap Academys nya center i hjärtat av Berlin. Efter Tysklands återförening är huset också hem för den tyska kirurgföreningen och Berlins medicinska förening. Möt våren i Berlin 8 Tjuvstarta redan januari genom att anmäla dig till kursen i Advanced minimally invasive pediatric surgery vid Aesculap Academys utbildningscenter i Berlin en internationell, lärarintensiv hands-on -kurs där barnkirurger tränar operationstekniker på små djurmodeller. 8 Dag Arvidsson är välkänd bland kirur ger i Norden som en av pionjärerna inom titthålskirurgi. I vår leder han en två dagarskurs i obesitaskirurgi Gastric Bypass Course, 2 3 april i Berlin som genomförs i workshop-form. Kursspråket är engelska och kursen är i första omgången öppen för max 16 deltagare från Sverige och Finland. 8 På begäran går den IPULS-godkända PCI-utbildningen i repris 7 8 april 2008 i Aesculap Academys utbildningscenter i Berlin. Simulatorkursen leds av dr Göran Olivecrona vid Universitetssjukhuset i Lund tillsammans med dr Ulf Jensen, Karolinska sjukhuset i Solna, och dr Jörg Carlsson, Länssjukhuset i Kalmar. Kursen riktar sig till specialistläkare inom hjärta- kärl med erfarenhet av coronarangiografier som ska börja med PCI. Det kursdeltagarna särskilt uppskattade förra gången var den lilla, lärartäta, gruppen som möjliggjorde stor interaktivitet och hög kvalitet vid simulatorträningen, samt många intressanta falldiskussioner. I vår har simulatortiden utökats till nio timmar för de blivande PCI-operatörerna. eller 8 En likaledes praktisk inriktad kurs för neurokirurger anordnas av Aesculap Academy under en intensiv kursvecka i Tuttlingen och Mainz i vår: Endoscopeassisted Keyhole Microneurosurgery, 7 11 april. eller sommaren i Helsingfors 8 Här i Norden har du möjlighet att delta i Helsinki Live Demonstration Course in Operative Microneurosurgery 2 6 juni på Tölö sjukhus i Helsingfors, som arrangeras för åttonde året i rad. Där kan du på nära håll följa den världsberömde neurologen professor Juha Hernesniemi när han opererar inför publik antingen på plats Har du frågor är du välkommen att kontakta vår nordiska koordinator Mia Eklund vid B. Braun Medical Oy i Helsingfors, telefon: , mobil: , Hela kursutbudet hittar du på i operationssalen eller via storbilds-tv. Mellan 20 och 30 fall kommer att opereras under kursveckan som också gästas av professor Ali F Krisht (Little Rock, Arkansas), professor Ugur Türe (Istanbul) och professor Vinco Dolenc (Ljubljana). kalendarium HÄR MÖTER DU OSS våren 2008: EANS Winter meeting Trondheim 29 februari 2 mars Svenska Kardiovaskulära vårmötet Malmö april Dagkirurgi i Sverige Örebro (www.dagkir.nu) april AANS American Association of Neurological Surgeons Chicago april 8:e Nationella Konferensen i Cancervård Stockholm 8 maj 2008 EuroPCR i Barcelona maj

I n f o r m at i o n o c h n y h e t e r f r å n a e s c u l a p, en di v i s i o n inom B. Br a u n Medic a l A B n u m m e r 2 20 0 9

I n f o r m at i o n o c h n y h e t e r f r å n a e s c u l a p, en di v i s i o n inom B. Br a u n Medic a l A B n u m m e r 2 20 0 9 aesclusivt I n f o r m at i o n o c h n y h e t e r f r å n a e s c u l a p, en di v i s i o n inom B. Br a u n Medic a l A B n u m m e r 2 20 0 9 aesclusivt Instrumentservice En lönsam affär Aesculap

Läs mer

I n f o r m a t i o n o c h n y h e t e r f r å n a e s c u l a p, e n d i v i s i o n i n o m B. B r a u n M e d i c a l A B n u m m e r 3 2 0 0 9

I n f o r m a t i o n o c h n y h e t e r f r å n a e s c u l a p, e n d i v i s i o n i n o m B. B r a u n M e d i c a l A B n u m m e r 3 2 0 0 9 aesclusivt I n f o r m a t i o n o c h n y h e t e r f r å n a e s c u l a p, e n d i v i s i o n i n o m B. B r a u n M e d i c a l A B n u m m e r 3 2 0 0 9 Ny resorberbar sutur Kan minska svåra komplikationer

Läs mer

Da Vinci kirurgisystem

Da Vinci kirurgisystem Da Vinci kirurgisystem Danderyds sjukhus Robotteknologin da Vinci gör det möjligt för kirurger att operera med högre precision som gör ingreppen säkrare och medför snabbare återhämtning för patienten jämfört

Läs mer

I n f o r m at i o n o c h n y h e t e r f r å n a e s c u l a p, en di v i s i o n inom B. Br a u n Medic a l A B n u m m e r 1 20 0 9

I n f o r m at i o n o c h n y h e t e r f r å n a e s c u l a p, en di v i s i o n inom B. Br a u n Medic a l A B n u m m e r 1 20 0 9 aesclusivt I n f o r m at i o n o c h n y h e t e r f r å n a e s c u l a p, en di v i s i o n inom B. Br a u n Medic a l A B n u m m e r 1 20 0 9 aesclusivt Kardiologer måste Simulera mera Första vävnadslimmet

Läs mer

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Unik utbildning! Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Matstrupsbråck Matstrupsbråck Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta

Läs mer

Överviktsoperationer. Vad krävs för att bli opererad?

Överviktsoperationer. Vad krävs för att bli opererad? Överviktsoperationer En överviktsoperation är en operation som syftar till att få patienter att gå ner i vikt och därmed minska sin risk att utveckla och dö en förtidig död i överviktsrelaterade sjukdomar,

Läs mer

Överviktskirurgi vem, hur och resultat?

Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Magnus Sundbom Ansvarig för obesitaskirurgi, VO Kirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala Ordförande SOTEG Swedish Obesity Expert Treatment Group Antal överviktsingrepp

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen

Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen En skrift från Hjärtkliniken på Danderyds sjukhus, 2011 Hjärtat kroppens blodpump Hjärtat är en muskel som pumpar cirka 90 000 gånger per dygn för att få ut syresatt

Läs mer

kärlopereras i ljumske/ ben

kärlopereras i ljumske/ ben Till dig som skall kärlopereras i ljumske/ ben Information till patient och närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på Sahlgrenska

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Övervikt och prevention

Övervikt och prevention Gå 4 betala för 3! Övervikt och prevention inom primär- och företagshälsovård Aktuell forskning kring övervikt och fetma Så här kan du arbeta aktivt med livsstilsförändringar gällande kost och motion!

Läs mer

till dig som ska opereras för Gallsten

till dig som ska opereras för Gallsten till dig som ska opereras för Gallsten Information till dig som ska opereras för gallsten Varför bildas gallsten? Gallan bildas i levern och når via den djupa gallgången sin lagringsplats, gallblåsan,

Läs mer

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 SPANIEN 2012 OM SANTA ELENA CLINIC Santa Elena Clinic är uppriktad 1970. Sjukhuset ligger i Los Alamos, mellan Malaga och Torremolinos. Sedan dess har

Läs mer

Välkommen till barnoperation

Välkommen till barnoperation Välkommen till barnoperation Välkommen till barnoperation Före När något i kroppen inte fungerar som det ska så måste det lagas. Det kallas för operation och görs på ett sjukhus. Det är en doktor som opererar,

Läs mer

Kan man bli symtomfri? Typ 1

Kan man bli symtomfri? Typ 1 Kan man bli symtomfri? Typ 1 Jag kom i kontakt med en kille som haft typ 1-diabetes i ungefär 15 år. Han har laborerat med att äta kolhydratsnålt och har därigenom klarat en del dagar utan att behöva ta

Läs mer

Vem är du, Steriltekniker?

Vem är du, Steriltekniker? Vem är du, Steriltekniker? Steriltekniker utbildning, Sollefteå Lärcenter 300 YHp, 2014 Författare: Lana Nika Daragan Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie Steriltekniker, 300

Läs mer

Patientinformation och informerat samtycke

Patientinformation och informerat samtycke Patientinformation och informerat samtycke Patientinformation Du tillfrågas härmed om att delta i en studie vid ändtarmscancer. Studien testar om det finns fördel med att ge tilläggsbehandling med cytostatika

Läs mer

Ge kniven vidare vad visade enkäten?

Ge kniven vidare vad visade enkäten? Ge kniven vidare vad visade enkäten? Som en del i kampanjen Ge kniven vidare har ni av OGU- styrelsen blivit tillfrågade att under februari och mars 2013 svara på en enkät. Vi var intresserade av hur vi

Läs mer

Kursutvärderingen efter Nordisk kurs i laparoskopisk anastomosteknik 16-18 febr 2010

Kursutvärderingen efter Nordisk kurs i laparoskopisk anastomosteknik 16-18 febr 2010 Kursutvärderingen efter Nordisk kurs i laparoskopisk anastomosteknik 16-18 febr 2010 Göran Ågren LG Larsson Lotta Schagerström Malin Harrysson Mattias Egberth o Hampus Klockhoff Övre GI sektionen vid Universitetssjukhuset

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Kursutvärdering av laparoskopisk anastomoskurs 17-19 april 2007 USÖ

Kursutvärdering av laparoskopisk anastomoskurs 17-19 april 2007 USÖ Kursutvärdering av laparoskopisk anastomoskurs 17-19 april 2007 USÖ Kursledningen Ingemar Bolin LG Larsson Göran Ågren Lotta Schagerström Hampus Klockhoff Helene Jansson Vi har vid vår klinik konverterat

Läs mer

Infektionssjukvård 2011

Infektionssjukvård 2011 Anmäl senast 17 oktober och ta del av boka-tidigterbjudande gå 4, betala för 3! Infektionssjukvård 2011 Multiresistenta bakterier och antibiotika användning Hepatiter -senaste forskning kring vård och

Läs mer

2014-12-09. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag. Methods.

2014-12-09. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag. Methods. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag BORIS dagen 20 Nov 2014 Methods Interview derived data (at 5 yrs) from Göteborg and Malmö AMOS

Läs mer

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP Innehåll Smärta i bröstet 4 Att behandla kärlkramp 5 Ryggmärgsstimulering vid svår kärlkramp 6 Teststimulering och implantation 7 Hur ska jag

Läs mer

Diabetes 2011. 6 7 september 2011, Stockholm. Talare: Helen Tuomisto podiater, fotvårdsspecialist Karolinska Universitetssjukhuset

Diabetes 2011. 6 7 september 2011, Stockholm. Talare: Helen Tuomisto podiater, fotvårdsspecialist Karolinska Universitetssjukhuset Diabetes 2011 Aktuell forskningen kring diabetes och nya läkemedel hur kan du implementera nya rön i ditt vardagliga arbete? Hur motiverar du diabetespatienten till ökad motion och andra livsstilsförändringar?

Läs mer

Latissimus dorsi lambå - ryggmuskelbröst Vävnad från ryggen, hud och muskulatur

Latissimus dorsi lambå - ryggmuskelbröst Vävnad från ryggen, hud och muskulatur Information till dig som överväger att genomgå BRÖSTREKONSTRUKTION Rekonstruktion med bröstimplantat/protes Rekonstruktion med implantat och killambå Kroppsegen rekonstruktion: Latissimus dorsi lambå -

Läs mer

Det här händer på operationsavdelningen

Det här händer på operationsavdelningen Det här händer på operationsavdelningen DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Välkommen till oss på Operationsavdelningen! Vårt mål är att ge dig bästa möjliga vård och omhändertagande inför och under din operation.

Läs mer

Infektion Ärrbildning Brännskador

Infektion Ärrbildning Brännskador INFORMERAT SAMTYCKE LASERBASERADE BEHANDLINGAR INSTRUKTIONER Detta är ett dokument om informerat samtycke som har förberetts för att hjälpa din kirurg att informera dig om laserbehandlingar, dess risker

Läs mer

Gråstarrsoperation och sedan?

Gråstarrsoperation och sedan? Gråstarrsoperation och sedan? Eva Mönestam Docent, överläkare Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus Operation av gråstarr är det vanligaste kirurgiska ingreppet i den industrialiserade världen. Under

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 19 december 2002 PE 319.380/1-25 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande (PE 319.380) Catherine Stihler Gemensamma och

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

Regionala riktlinjer för handläggning av komplikationer efter fetmakirurgi

Regionala riktlinjer för handläggning av komplikationer efter fetmakirurgi Regionala riktlinjer för handläggning av komplikationer efter fetmakirurgi Regionala vårdprogram och riktlinjer är dokument som utförare av hälsooch sjukvård i ska följa. Dokumenten tas fram av medarbetare

Läs mer

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud Sår 2015 kunskap utveckling inspiration Olika typer av sår lär dig att identifiera och särskilja olika sårtyper och göra en fullständig anamnes! Varför blir ett sår svårläkt? Debridering och rengöring

Läs mer

Information till dig som ska opereras för hydrocefalus

Information till dig som ska opereras för hydrocefalus Information till dig som ska opereras för hydrocefalus Information inför förestående operation för hydrocefalus Du har nu fått diagnosen hydrocefalus och ska opereras med inläggning av en shunt. Du kommer

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Sidfot Maj 2013 SBU påverkar sjukvården Oberoende utvärderingar för bättre hälsa Maj 2013 SBU ger kunskap för bättre vård Kunskapssammanställningar Systematiska

Läs mer

Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringsbeslut 5 2000-12-21 Ju2000/5732 Justitiedepartementet Enligt sändlista Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringen förordnar de i bilagan upptagna

Läs mer

Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått

Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått Välkommen till nyhetsbrev för RSA! Risk- och sårbarhetsarbetet är ett spännande arbete som kommer att beröra alla verksamheter, och fortlöpande information

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

Allmänt om bakterier

Allmänt om bakterier Bakterier Allmänt om bakterier Bakterier är varken djur eller växter De saknar cellvägg och klorofyll De är viktiga nedbrytare - bryter ner döda växter och djur En matsked jord = 10 miljarder bakterier

Läs mer

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 9. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Projektgrupp Christian Berne Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala Bo Freyschuss (projektledare) Docent, SBU, Stockholm Patrik Löfgren Specialistläkare,

Läs mer

Bröstlyft Utförlig information

Bröstlyft Utförlig information Bröstlyft Utförlig information Om du funderar på ett bröstlyft kommer den här informationen att ge dig en grundläggande förståelse för vad en operation innebär, hur den går till och vilka resultat man

Läs mer

Diabetescoach. Erfarenheter och resultat från ett projekt för föräldrar till barn med typ 1-diabetes

Diabetescoach. Erfarenheter och resultat från ett projekt för föräldrar till barn med typ 1-diabetes Diabetescoach Erfarenheter och resultat från ett projekt för föräldrar till barn med typ 1-diabetes Diabetescoach ett nätverk där föräldrar hjälper andra föräldrar Diabetescoach från förälder till förälder

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 2 mars 2013 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget I det här numret av Speciellt kan du läsa om: 113 13 Nytt nationellt informationsnummer Snabbare

Läs mer

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stroke 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stroke Fördjupa dig inom neglekt, apraxi och afasi Vad omfattar dolda funktionshinder och hur kan

Läs mer

Överviktiga barn och ungdomar

Överviktiga barn och ungdomar SIFU AB - ett dotterbolag till Överviktiga barn och ungdomar forskning, praktik och evidensbaserad familjeviktskola Ny unik behandlingsmetod! Familjeviktskolan lär dig tillämpa den effektiva behandlingsmetoden

Läs mer

Anslag från Sight First

Anslag från Sight First Anslag från Sight First Sedan början av 1990 talet har Sight First anslag delats ut till ett värde av 211 miljoner US dollar. Nu börjar pengarna ta slut, därav insamlingskampanjen Sight First II. Ett exempel,

Läs mer

Gastric bypass. Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation. Akademiska sjukhuset 2014 www.akademiska.se

Gastric bypass. Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation. Akademiska sjukhuset 2014 www.akademiska.se Gastric bypass Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation Övervikt är en sjukdom med hög risk för komplikationer som t ex. diabetes, hjärt- kärlsjukdomar, led- och ryggbesvär. Övervikten får dessutom

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation

Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation 06 Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation Vid alla typer av kirurgiska ingrepp får man en genomgång av orsak, fördelar och risker. Vid en stomioperation är riskerna desamma som vid andra

Läs mer

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr Vesikoureteral reflux hos barn Patient-/föräldrabroschyr TM Att förstå reflux Ditt barn har vesikoureteral reflux (VUR/reflux) vilket innebär att urinen rinner tillbaks från urinblåsan till njuren. Reflux

Läs mer

Kardiologiska kliniken. Kranskärlsröntgen/PCI

Kardiologiska kliniken. Kranskärlsröntgen/PCI Kardiologiska kliniken Kranskärlsröntgen/PCI 2 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kranskärlsröntgen...4 Förberedelser inför koronarangiografi...4 På angiolabb...4 Efter kranskärlsröntgen...5 PCI...6 Förberedelser

Läs mer

En sax för gener kan få Nobelpris

En sax för gener kan få Nobelpris En utskrift från Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se, 2015 09 28 11:56:30 Artikelns ursprungsadress: http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/en sax for gener kan fa nobelpris/ En sax för gener kan få Nobelpris

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Sår 2012 omvårdnad och behandlingsmetoder

Sår 2012 omvårdnad och behandlingsmetoder Sår 2012 omvårdnad och behandlingsmetoder Aktuella behandlingsråd för infekterade sår Sårsmärta smärtlindringens positiva effekter på sårläkningen! Läkningshämmande faktorer fallbeskrivningar! Preventivt

Läs mer

OPERATIONSSJUKVÅRD OCH TRAUMA Del 2 Specialistutbildning inom akutsjukvård 40p Ht -07

OPERATIONSSJUKVÅRD OCH TRAUMA Del 2 Specialistutbildning inom akutsjukvård 40p Ht -07 Institutionen för Hälsovetenskap TENTAMEN OPERATIONSSJUKVÅRD OCH TRAUMA Del 2 Specialistutbildning inom akutsjukvård 40p Ht -07 Maxpoäng: 107 97% 103-107 = A, Framstående 90% 96-103 = B, Mycket bra 81%

Läs mer

0Sl Centrala etikprövningsnämnden Sid i (2)

0Sl Centrala etikprövningsnämnden Sid i (2) : 0Sl Centrala etikprövningsnämnden Sid i (2) CENTRAL ETHICAL REVIEW BOARD BESLUT Dnr Ö 11-2010 2010-06-11 KLAGANDE Örebro läns landsting Box 1613 701 16 Örebro ÖVERKLAGAT BESLUT Regionala etikprövningsnämndens

Läs mer

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svensk sjukvård i världsklass Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Hur ofta inträffar vårdskador? USA 3,2 5,4% Australien 10,6

Läs mer

den 11 april 2014 i Lund Behandling av Parkinsons sjukdom nuläge och framtidsperspektiv

den 11 april 2014 i Lund Behandling av Parkinsons sjukdom nuläge och framtidsperspektiv Program för Världsparkinsondagen, den 11 april 2014 i Lund Behandling av Parkinsons sjukdom nuläge och framtidsperspektiv 13.00 Välkomsthälsning Inledning 13.10 Det svenska Parkinsonregistret Enkät om

Läs mer

Hygienkörkortet. Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg Sveriges Kommuner och Landsting

Hygienkörkortet. Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg Sveriges Kommuner och Landsting Hygienkörkortet Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg Sveriges Kommuner och Landsting Presentation Sjuksköterska Molekylärbiolog Kvalitetssamordnare Handläggare & Portugal Hematologiskt Centrum,

Läs mer

1 Information till patienter med hål i gula fläcken

1 Information till patienter med hål i gula fläcken 1 Information till patienter med hål i gula fläcken VAD ÄR HÅL I GULA FLÄCKEN? Gula fläcken (makula) är den centrala delen av näthinnan (retina) som svarar för synskärpan. Det är med gula fläcken man kan

Läs mer

Jakten på Hillevis behandling

Jakten på Hillevis behandling Jakten på Hillevis behandling Under fyra år levde Hillevi med sin inkontinens utan att våga be om hjälp. Hon skämdes så fruktansvärt över att helt okontrollerat och utan förvarning kissa på sig flera gånger

Läs mer

reportaget Fartvindsmodellen hjälper runda barn Fysioterapi

reportaget Fartvindsmodellen hjälper runda barn Fysioterapi Fartvindsmodellen 10 Fysioterapi nr 4 / 2009 hjälper runda barn Vid Obesitascentrum i Göteborg får barn och ungdomar med svår fetma hjälp. En viktig del av behandlingen är aktivitetsträning. Hos sjukgymnasten

Läs mer

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE GY/VUX Hösten 2009 OMVÅRDNADSBLADET GRÄNSLÖST LÄRANDE generationsväxling i serien! TESTA EN NY GENERATION omvårdnadsbladet Utgivare liber, 113 98 Stockholm redaktion Miriam Barzelatto linda Ericsson layout

Läs mer

Patienthandbok. microspheres

Patienthandbok. microspheres Patienthandbok microspheres SIRT (Selective Internal Radiation Therapy - selektiv intern strålningsbehandling) för levertumörer med användning av SIR-Spheres mikrosfärer Denna broschyr tillhandahålls av

Läs mer

Välkommen till Dagkirurgiska enheten! I denna broschyr finns viktig information inför din operation.

Välkommen till Dagkirurgiska enheten! I denna broschyr finns viktig information inför din operation. Välkommen till Dagkirurgiska enheten! I denna broschyr finns viktig information inför din operation. Dagkirurgi innebär att du går hem samma dag som du blir opererad. Ring till dagkirurgiska enheten närmaste

Läs mer

Smärtdagarna 2011. Primärvårdssymposium. Utredning, diagnostisering och behandling av långvarig smärta

Smärtdagarna 2011. Primärvårdssymposium. Utredning, diagnostisering och behandling av långvarig smärta ST-läkare du erhåller intyg efter genomgången kurs Primärvårdssymposium Smärtdagarna 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 mars 2011 TALARE Huddinge Solna Karsten Ahlbeck Specialistläkare

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Projektgrupp Christian Berne Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala Bo Freyschuss (projektledare) Docent, SBU, Stockholm Patrik Löfgren Specialistläkare,

Läs mer

Biopharma. nästa generation

Biopharma. nästa generation Biopharma nästa generation På vilket sätt särskiljer sig Bristol-Myers Squibb? Genom att fokusera på att ta fram innovativa mediciner mot svåra sjukdomar och säkerställa att patienter får tillgång till

Läs mer

Etiska aspekter på rökning. Anders Ågård Överläkare, Angereds Närsjukhus Institutionen för Medicin, SA

Etiska aspekter på rökning. Anders Ågård Överläkare, Angereds Närsjukhus Institutionen för Medicin, SA Etiska aspekter på rökning Anders Ågård Överläkare, Angereds Närsjukhus Institutionen för Medicin, SA Rökare nekas operation, KALMAR, 2009-10-16 Vi skulle idag aldrig operera en person med ett för högt

Läs mer

Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK

Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet Vilket universitet,stad och land åkte du till? Moi University, Eldoret och Kenya Vilken termin åkte du och hur länge

Läs mer

www.endometriosforeningen.se

www.endometriosforeningen.se www.endometriosforeningen.se Endometrios en kvinnlig sjukdom som ofta förbises E n d o m e t r i o s. Svårt ord för en vanlig kronisk inflammatorisk sjukdom hos kvinnor. Så många som 10-15% av alla kvinnor

Läs mer

Celsite Implanterbara injektionsportar

Celsite Implanterbara injektionsportar Celsite Implanterbara injektionsportar Patientinformation Patientinformation Patientens namn: Patientens adress: Telefonnummer: Sjukhus: Sjukhusadress: Telefonnummer: Läkare: Läkarens telefonnummer: Injektionsportens

Läs mer

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation Gallblåsa Magsäcken Djupa gallgången med stenar Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation 1(9) Patientinformation inför gallstensoperation med titthålsteknik då

Läs mer

KULTUR OCH UPPLEVELSER HÄLSA

KULTUR OCH UPPLEVELSER HÄLSA 48 KULTUR OCH UPPLEVELSER HÄLSA HÄLSA En befolknings hälsotillstånd avspeglar både medborgarnas livsstil och hälsooch sjukvårdens förmåga att förebygga och bota sjukdomar. När det gäller hälsa och välfärd

Läs mer

Bukplastik Utförlig information

Bukplastik Utförlig information Bukplastik Utförlig information Om du funderar på en bukplastik kommer den här informationen att ge dig en grundläggande förståelse för vad en operation innebär, hur den går till och vilka resultat man

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

PEG är en förkortning av: en teknik där man använder ett böjligt instrument, gastroskop, för undersökning av magsäcken.

PEG är en förkortning av: en teknik där man använder ett böjligt instrument, gastroskop, för undersökning av magsäcken. Gastroenterologisk avdelning, GEA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset PEG information och skötselanvisning PEG är en förkortning av: Perkutan genom huden Endoskopisk en teknik där man använder ett böjligt

Läs mer

VÅR FAMILJ HAR HUNTINGTONS SJUKDOM. av Joy Slatford

VÅR FAMILJ HAR HUNTINGTONS SJUKDOM. av Joy Slatford VÅR FAMILJ HAR HUNTINGTONS SJUKDOM av Joy Slatford VÅR FAMILJ HAR HUNTINGTONS SJUKDOM av Joy Slatford 2 Alla blir sjuka någon gång. I skolan var Lotta förkyld förra veckan. Adam bröt benet i somras. 3

Läs mer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer Läkemedelsfakta för barnfamiljer Finlands Apotekareförbund 2007 Till läsaren Läkemedel är en väsentlig del av hälsovården. Alla behöver läkemedel i något skede av livet, och ibland kan användningen av

Läs mer

Mindfulness som behandlingsform

Mindfulness som behandlingsform Mindfulness som behandlingsform vid stress, psykisk ohälsa och kronisk smärta Så här kan mindfulness hjälpa patienter med psykisk ohälsa! Att lära sig leva med kronisk smärta med hjälp av mindfulness Vad

Läs mer

Till dig som har höftledsartros

Till dig som har höftledsartros Till dig som har höftledsartros Nu kan han inte skylla på sin höft i alla fall DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i höften påverkar din livssituation på många sätt.

Läs mer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Information från Socialstyrelsen i samarbete med: Sveriges Kommuner och Landsting Sjukvårdsrådgivningen Svensk Urologisk Förening Svensk Onkologisk Förening

Läs mer

att tänka på FÖRE och EFtER din ÖgonLaSERbEhandLing

att tänka på FÖRE och EFtER din ÖgonLaSERbEhandLing att tänka på FÖRE och efter din ögonlaserbehandling 1 Med tanke på hur säkert det är att korrigera sin syn kan jag inte förstå varför jag inte gjort det tidigare! Sara Ljung, Skogsarbetare 32 år 2 snart

Läs mer

Men han är inte De nya fynden

Men han är inte De nya fynden Bakterierna utmanar prostatapatienterna Risken att smittas av bakterier som motstår de flesta former av antibiotika har hittills varit låg i Sverige, jämfört med situationen i många andra länder. Men med

Läs mer

GULDLÅDAN 2007. Brief Guldlådan. Kund: Blodcentralen Uppgift: Kampanj via postalt DR Tid för inlämning: 12 oktober 2007 Arrangör: Posten Meddelande AB

GULDLÅDAN 2007. Brief Guldlådan. Kund: Blodcentralen Uppgift: Kampanj via postalt DR Tid för inlämning: 12 oktober 2007 Arrangör: Posten Meddelande AB GULDLÅDAN 2007 Brief Guldlådan Kund: Blodcentralen Uppgift: Kampanj via postalt DR Tid för inlämning: 12 oktober 2007 Arrangör: Posten Meddelande AB Bakgrund om Guldlådan 2007 - uppdrag för Blodcentralen

Läs mer