aesclusivt aesclusivt Ny teknik mot restenos Kan delvis ersätta läkemedelsstentar 100-årsjubileum blir startpunkt Tävla om suturernas framtid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "aesclusivt aesclusivt Ny teknik mot restenos Kan delvis ersätta läkemedelsstentar 100-årsjubileum blir startpunkt Tävla om suturernas framtid"

Transkript

1 aesclusivt Information och nyheter från aesculap, en division inom B. Braun Medical AB nummer aesclusivt Ny teknik mot restenos Kan delvis ersätta läkemedelsstentar 100-årsjubileum blir startpunkt Tävla om suturernas framtid Lär dig av en av pionjärerna Ny operationsmetod vid måttlig fetma

2 aesclusivt NUMMER Aesclusivt ges ut av B. Braun Medical AB Box Danderyd Besök: Svärdvägen 21 Prenumeration och adressändringar Aesclusivt är ett gratis nyhetsbrev till Aesculap-divisionens kunder och utkommer med 2 4 nummer per år. För ytterligare information vänligen kontakta Katharina Wendelius på telefon eller Adressändringar görs bäst via e-post eller på telefon Redaktion Ansvarig utgivare: Hans Mårtenson, Redaktör: Lotta Sellberg, Layout: Maria Sundström, ashpool Omslagsfoto: Håkan Flank Tryck och repro: Intellecta Strålins, Falun Allt textinnehåll i Aesclusivt lagras elektroniskt och kan bli åtkomligt via internet eller på annat sätt. Icke anställda skribenter måste meddela eventuellt förbehåll mot att få sitt material tillgängligt på detta sätt. I princip publiceras inget material med sådant förbehåll. Alla texter är skrivna av Lotta Sellberg så länge inget annat uppges. Ledaren: Dags att gnugga geniknölarna! Det har väl knappast undgått någon att det lackar mot jul. Jag vill ta det här tillfället att tacka för året som har gått, å Aesculapdivisionens och B. Brauns vägnar. Det är åter ett år där vi har ökat vår försäljning, något jag ser som ett fortsatt förtroende från våra kunder. Det har också varit ett spännande år med en hel del nya produkter som vi kommer att jobba aktivt med fram över bland annat Endo-Sponge och I-STOP som är två nya behandlingar mot anastomosläckage och inkontinens hos både kvinnor och män. Att ta fram innovativa produkter i nära samarbete med användarna är något som B. Braun lägger och alltid har lagt mycket krut på. Det visar inte minst 100-årsjubileet som vi nu firar som världens första industriella tillverkare av sterila suturer. Om du vill gnugga geniknölarna och tänka till lite extra i jul så finns en tävling för den som vill knäcka annat än vanliga julnötter. På B. Braun hoppas vi förstås att vi här i Sverige kommer att hävda oss väl i denna internationella och tvärvetenskapliga tävling om suturernas framtid. En närmare presentation får du på sidorna 4 5. Jag vill också uppmana till att ta del av det rika utbudet av fortbildningskurser som vi erbjuder personal inom vården. I vår är det särskilt glädjande att vi kan erbjuda två kurser där vi i Sverige står som arrangör dels en simulatorkurs för blivande PCIoperatörer, dels Dag Arvidssons kurs i lapa - roskopisk gastric bypass-kirurgi som är ett högaktuellt ämne i fetmaepidemins spår. Fler utbildningar hittar du på sista sidan, men även på som enbart i Europa anordnade cirka 900 kurser för runt deltagare under Slutligen vill jag passa på att önska er alla en riktig skön och vilsam julhelg och ett glimrande gott nytt år. I stället för en traditionell julhälsning har vi i år valt att skänka en slant till bygget av Astrid Lindgrens barnby i Afrika. Trevlig läsning! Hans Mårtenson Divisionschef Aesculap För särtryck och/eller önskemål om att använda delar av innehållet, vänligen kontakta Katharina Wendelius. Tryckt på miljögodkänt papper. Ny, ultralätt och stabil. Inkontinenstejpen I-STOP finns nu även för män. Inkontinenstejp för både kvinnor och män En ny lösning för att behandla post prostatektomi-inkontinens hos män har tagits fram av B. Brauns Aesculap-division. Det är en vidareutveckling av en polypropylentejp som tagits fram för kvinnor med stressinkontinens, och som har visat sig ge utmärkta resultat i kliniska studier. Den nya, ultralätta och stabila inkontinenstejpen för män kommer att möjliggöra ett nytt minimalt invasivt ingrepp som är ett enkelt och vältolererat alternativ. Inkontinenstejpen som används för kvinnor kan användas oavsett kirurgisk teknik och levereras tillsammans med engångsinstrument. Produkterna finns under varumärket I-STOP. 7 sidan 2

3 Ny teknik mot restenos B. Brauns Aesculap-division har tagit fram den första läkemedelsballongen som kan bli aktuell för den svenska marknaden. Det är en helt ny metod som har visat sig ge en signifikant lägre restenosfrekvens i hjärtats kranskärl än de omdebatterade läkemedelsstentarna. På SeQuent Please finns läkemedlet paclitaxel i en coating på ballongen. I början av 2000-talet kom läkemedelsstentarna och andelen patienter som fick restenos återförträngning i hjärtats kranskärl minskade. Nackdelen med läkemedelsstentarna är att de avger läkemedel under mycket lång tid och att patienterna måste ta kompletterande medicin för att minska trombosrisken. På B. Brauns SeQuent Please finns läke medlet paclitaxel i en coating på ballongen. Läkemedlet avges som en engångsdos och det har visat sig att det räcker för att minska risken för restenos, enligt data från studier som presenterades på hjärtkongressen TCT i Washington i oktober. I studien PEPCAD II har man lottat 126 patienter som redan fått restenos till behandling antingen med SeQuent Please eller med läkemedelsstent. Efter sex månader hade 3,7 procent av de med läkemedelsballong utvecklat en ny restenos, jämfört med 20,8 procent av patienterna som fått läkemedelsstent. PEPCAD I har studerat läkemedelsballongens effekt på små förträngda kärl som inte tidigare har implanterats med stent. Även här var siffrorna väldigt låga jämfört med tidigare studier på läkemedelsstentar. Av de 82 patienterna (av totalt 120) som enbart behandlats med SeQuent Please hade endast 5,5 procent utvecklat restenos efter sex månader. Ytterligare uppföljningar kommer att göras efter ett respektive tre år, men det ser hittills mycket lovande ut, och fler studier pågår. SeQuent Please beräknas komma ut på marknaden under andra halvan nästa år. 7 Högriskpatienter får SilverGraft B. Brauns SilverGraft används idag vid runt hälften av aortaoperationerna på Universitetssjukhuset i Helsingfors. Silvergraften används speciellt för patienter med förhöjd infektionsrisk, berättar Pirkka Vikatmaa, sjukhusets specialistläkare i kärlkirurgi. Universitetssjukhuset i Helsingfors började an vända silvergraften efter en epidemi av multiresistenta bakterier inom kärlkirurgin där 120 patienter infekterades. Vi har också provat antibiotikaimpregnerade grafter, men fastnade för silvergrafterna av icke vetenskapliga orsaker. Detta eftersom vi såg hur multiresistenta pseudomona aeruginosa, MRPA, utvecklade resistens mot nästan vad som helst, berättar Pirkka Vikatmaa. I Finland får runt 1 3 procent av patienterna infektioner av aortakirurgi. Ett sätt att bekämpa infektionerna är att avlägsna aortaprotesen och ersätta den med patientens egna vener, men det är en ganska stor och riskabel operation. Silverimplantation är vettig när man anser att det finns en högre risk för infektion men infektionen ännu inte har utvecklats. Vi använder silvergraft huvudsakligen vid anerysmruptur och vid femoral anastomosis när vi behöver operera i ljumsken vilket är ett lite smutsigare ställe med trefaldigt ökad infektionsrisk. När en aortaprotes väl infekteras kostar det runt euro med hela intensivvårdspaketet och operation. Skulle silvergraften förhindra en infektion på 100 patienter har man alltså redan tjänat in den kostnaden, enligt Pirkka Vikatmaa, som tillsammans med sina kolleger har satt in ett 80-tal silvergrafter under åren som den funnits på marknaden. Silvergraften skulle kunna vara Doktor Pirkka Vikatmaa redovisade finska erfarenheter av silvergrafter vid en europeisk kärlkongress i Madrid i september. kost nadseffektiv för högriskpatienter där fem av 100 utvecklar en infektion. Den är inte ett förstahandsval, eftersom den är lite dyrare, och ingen mirakellösning men tillräckligt intressant för att vi ska använda den! 7 sidan 3

4 B. Braun firar 100 år med att bryta gränser Utmanar till att hitta fram För hundra år sedan introducerade B. Braun världens första industriellt tillverkade sterila suturer. Det var en milstolpe i modern sårförslutningsteknik. Idag är kirurgiska suturer mycket mer än bara nål och tråd. Totalt har Aesculap-divisionen inom B. Braun mer än olika produktkombinationer inom kirurgiska suturer och är en av världens största producenter av dessa. Allt började 1908 med att den tyske apotekaren Carl Braun grundare av dagens globala jättekoncern lyckades fram ställa och paketera sterilt, tvinnat catgut i industriell skala. Hundra år senare är det fortfarande slutanvändarnas behov och krav som styr företagets utveckling och forskning kring suturer. Nu svänger vågskålen mot nya spännande, entrådiga och resorberbara suturer (monofilament) som efterfrågas i allt högre utsträckning. Men jubileumsåret är inte bara en återblick på ett sekel som har gått. B. Braun passar också på att blicka framåt, mot framtiden. Det gör man genom att bjuda in till en internationell, vetenskaplig tävling om morgondagens kirurgiska sårförslutning The Future of Sutures i hopp om att stimulera till nytänkande och tvärvetenskapliga grepp som flyttar fram gränserna för det möjliga. Tävlingen som stöttas av Royal College of Surgeons of England, Kirurgiska föreningen i Tyskland och den europeiska Fede Tar apotekare Julius Wilhelm Braun över apoteket Rosen i tyska Melsungen och börjar sälja örter på postorder. Det blir den blygsamma början på B. Brauns framgångshistoria. 168 år senare är det den femte generationen, anförd av styrelseordförande Ludwig Georg Braun, som leder det globala familjeföretaget Tar apotekaren Carl Braun i tyska Melsungen i nära samarbete med kirurgen dr Franz Kuhn fram en pålitlig industriell metod för tillverkning och paketering av sterilt, tvinnat catgut som är helt resorberbart. Ingen har tidigare lyckats med detta, trots att det vid den här tiden finns ett hundratal olika metoder att tillverka sterilt catgut från fårtarmar Börjar B. Braun producera Synthofil A den första syntetiska suturen. Den framställs av polyvinylalkohol och lever upp till högt ställda krav. Ett nära släktskap med metaboliska produkter från djurorganismer gör att Synthofil A inte bryts ner, samtidigt som det är mycket starkt, temperaturtåligt och kan steriliseras. sidan 4

5 tidens suturer rationen för bioteknik är öppen för individer eller team av kirurger och sjukvårdspersonal, forskare, utbildare eller bara allmänt kreativa hjärnor. Den är indelad i tre områden: Ett naturvetenskapligt och teknologiskt där man ska komma med kreativa lösningar på framtidens smarta material. Ett medicinskt kring användbarhet och hantering som fokuserar på nya kirurgiska tekniker när man använder suturer. Samt ett kring form, funktion och design som handlar om att göra förpackningarna säkrare, miljövänligare och mera lätthanterliga. Tävlingen är även indelad i två omgångar, en nationell och en internationell, där vinnarna i de nationella tävlingarna automatiskt går vidare. 7 Tävlingsfakta i korthet The Future of Sutures är B. Brauns internationella tävling som ska vaska fram nya och innovativa idéer kring framtidens kirurgiska sårförslutning. Priser delas ut för de bästa idéerna bland tre breda teman: Teknik och material, användbarhet och hantering samt form och funktion. Just det tvärvetenskapliga angreppssättet är ovanligt i den här typen av tävlingar. Tävlingen är också indelad i två omgångar, en nationell och en internationell. I den första, där anmälningstiden går ut 29 februari, tävlar bidrag från Sverige, Norge, Finland och Estland mot varandra. Där får vinnarna , respektive euro i prispengar. Förstapristagaren går sedan automatiskt vidare till den internationella finalen med möjlighet att vinna som mest euro. Vinnarna utses av oberoende juryer av högsta vetenskapliga klass. För mer tävlingsfakta, gå in på: Introduceras Histoacryl, första metoden för att försluta sår utan suturer. Vävnadslimmet Histoacryl har fortfarande samma fördelar 40 år senare: Man slipper punktera skinnet, såret kan förslutas snabbare och de kosmetiska resultaten är utmärkta Introduceras Safil, den första syntetiska, resorberbara och flätade suturen från B. Braun. Fördelen med flertrådiga suturer så kallade multifilament är att de är lättare att sätta stoppknutar på. Safil har också fått en extra hinna utanpå trådarna som gör att suturen glider lättare I pipeline ligger nu nya enkeltrådiga (monofilament) och revolutionerande suturer, som i allt högre grad upphäver gränserna mellan flertrådiga och enkeltrådiga suturer. B. Braun tror att framtiden tillhör enkeltrådiga suturer. Men man vill inte stoppa där, utan inbjuder samtidigt till en internationell tvärvetenskaplig tävling om suturernas framtid: The Future of Sutures. sidan 5

6 Docent Dag Arvidsson har infört ett antal laparoskopiska operationsmetoder. Sleeve gastrectomy Bra metod för att bota fetma Dag Arvidsson, en av Sveriges främsta laparoskopister, har förmånen att själv välja sina operationsinstrument och har valt att samarbeta med Aesculap. Vi har fått följa honom en vanlig dag på jobbet under en magsäcksoperation mot sjuklig fetma en så kallad sleeve. FOTO: håkan flank Docent Dag Arvidsson är välkänd bland kirurger i Norden som en av pionjärerna inom titthålskirurgi. Han deltog vid Nordens första laparoskopiska galloperation 1990 och har sedan dess infört ett stort antal laparoskopiska operationsmetoder. Idag är 90 procent av hans operativa ingrepp obesitaskirurgi och resten operationer för bland annat gallsten och bråck. Titthålskirurgi har kommit starkt på senare år eftersom fördelarna är så många. Operationerna blir lindrigare med kortare konvalescens. Dessutom minskar risken för infektioner och ärrbildning, och smärtan går fortare över, konstaterar han. Denna oktoberdag har Dag Arvidsson två magsäcksoperationer mot fetma inplanerade på sin privata klinik Centrum för titthålskirurgi på Sabbatsbergs närsjukhus i Stockholm. Där tar man emot patienter som antingen betalar ingreppen själva eller vars försäkringsbolag betalar. Numera vet vi att operation är den bästa metoden för att bota fetma och få en varaktig viktminskning. Problemet är att det finns så många patienter med fetma drygt var tionde svensk att resurserna inte räcker till. Landstingen har tidigare haft en gräns vid BMI 40, som är kraftig fetma, och BMI 35 om man har någon följdsjukdom, för att man ska bekosta operationen. Dessa gränser är på väg att sänkas, berättar Dag. Här på CFTK använder vi gränsen 30. Det gör vi efter att en stor australiensisk studie visat att operation är överlägsen konservativ behandling även vid BMI Men det är ingen quick fix, poängterar han. Alla operationer är mer eller mindre farliga, så det är ofta sista utvägen och patienterna har provat både mediciner och alla möjliga dieter innan. Den i särklass vanligaste operationen är en gastric bypass där man bara lämnar kvar en liten ficka av övre magsäcken och sedan ansluter den direkt till tunntarmen. Krymper magsäcken När vi kommer in i operationsrummet är patienten redan nedsövd och allting uppdukat för ingreppet. Framför Dag står staplar med monitorer och en insufflator som pumpar in koldioxid i buken så att den spänns ut. Dag gör snitt för de fem arbetsportarna: En för leverhaken för att lättare komma åt magsäcken, en för optiken och tre där han går in med sina instrument. Det jag gör idag är ett mindre ingrepp än en gastric bypass: En sleeve gastrectomy där vi tar bort ungefär tre fjärdedelar av magsäcken och lämnar kvar ett sidan 6

7 Dag Arvidsson, en av landets främsta titthålskirurger, koncentrerar sig under en sleeve gastrectomy där en del av magsäcken tas bort. Här assisteras han av operationssköterskan Eva Olofsson. centimetertjockt rör där maten passerar till tarmen. I Sverige är vi först med att utföra sleeveoperationer som enda operation för patienter med lätt till måttlig fetma och BMI mellan 30 och 40. Operationen lyckas dels därför att du får en liten magsäck på runt en deciliter, dels för att du minskar produktionen av hungerhormonet ghrelin som till stor del bildas i den bit som vi tar bort. Den här patienten kommer att gå ner 30 kilo inom ett halvt till ett år. Hon blir ingen sylfid, men det är inte frågan om skönhetskirurgi. Patienten behöver inte bli normalviktig för att få bättre hälsa. Det räcker med ett BMI mellan 25 och 30 för att kraftigt minska riskerna för att dö i hjärt-kärlsjukdom, diabetes och cancer, förklarar han. Säkra handgrepp Nu tittar Dag Arvidsson uppmärksamt på bildskärmen och letar sig fram så att han kan börja lösgöra den yttre kurvaturen på magsäcken. Med fattningstången lyfter han undan vävnad samtidigt som han bränner och skär med diatermikniven i andra handen. För att bibehålla rätt grovlek på kanalen har man först skjutit ner en sond i magsäcken. Efter 40 minuter är den delen av magsäcken som ska tas bort loss och sleeven klar. Nu ska vi sy för säkerhets skull. Jag kastar fållen som när man lägger upp gardiner fantastiskt bra sax förresten, det är ett väldigt fint blad på den! Sen fyller vi på med vatten i buken och blåser upp röret med luft precis som man gör med cykeldäck för att kolla punktering. Är det hål kommer det att bubbla i vattnet men det här verkar tätt och bra! säger han nöjt. Ut kommer den överflödiga magsäcken, som en liten sladdrig disktrasa, ur hålet i naveln som Dag vidgar med ett spekulum. Efter en och en halv timme i operationssalen sys hålen igen och det är dags att väcka patienten ur narkosen. Efter ytterligare ett par dagars övervakning kan hon åka hem till sin landsända igen. Och lyckas hon ändra sin livsstil efter ett obligatoriskt helginternat med dietister, psykologer och motionsexperter utlovar Dag ett väldigt gott resultat. Hon slipper även en livslång kontroll av näringsupptaget som efter en gastric bypass. Styr instrumentvalet Dag Arvidssons privatklinik är i en uppbyggnadsfas och expanderar sakta genom organisk tillväxt. Ytterligare kirurger är på väg in och investeringarna är både stora och kräver eftertanke. När jag gör mina operationer vill jag verkligen styra instrumentvalet själv och det har jag förmånen att få göra. De flesta kirurger får anpassa sig efter vad landstingen och sjukhusen har upphandlat. När det gäller flergångsinstrument går Dag mest på kvalitet, hållbarhet och service. Det lönar sig i regel inte att spara på den investeringen, menar han. Generellt gäller att jag vill ha de instrument jag tycker är bäst, och inget företag kan ju ha bäst av allt. Det mesta köper jag från Aesculap som har ett brett sortiment. Det är helt klart högsta kvalitet på instrumenten och de är absolut väl genomtänkta. Ofta är det känsla och design som avgör. 7 Nu har du chansen att lära dig av en av pionjärerna inom titthålskirurgi. Till våren kommer Dag Arvidsson att hålla en kurs i gastric bypass-kirurgi i välrenommerade Aesculap Academys regi. Mer information om kursen hittar du på sidan 8. 7 sidan 7

8 Avsändare: B. Braun Medical AB, Box 110, Danderyd AESCULAP academy Låt Aesculap Academy hjälpa dig att Utvecklas i ditt yrke Välrenommerade Aesculap Academy erbjuder medicinsk utbildning av högsta kvalitet i nästan varje medicinsk specialitet. Undervisningen bygger på att man varvar teori med praktisk tillämpning. Deltagarna får tillfälle att prova teknikerna på plats och utbyta erfarenheter. Många av vårens kurser hålls i anrika Langenbeck-Virchow-Haus som är Aesculap Academys nya center i hjärtat av Berlin. Efter Tysklands återförening är huset också hem för den tyska kirurgföreningen och Berlins medicinska förening. Möt våren i Berlin 8 Tjuvstarta redan januari genom att anmäla dig till kursen i Advanced minimally invasive pediatric surgery vid Aesculap Academys utbildningscenter i Berlin en internationell, lärarintensiv hands-on -kurs där barnkirurger tränar operationstekniker på små djurmodeller. 8 Dag Arvidsson är välkänd bland kirur ger i Norden som en av pionjärerna inom titthålskirurgi. I vår leder han en två dagarskurs i obesitaskirurgi Gastric Bypass Course, 2 3 april i Berlin som genomförs i workshop-form. Kursspråket är engelska och kursen är i första omgången öppen för max 16 deltagare från Sverige och Finland. 8 På begäran går den IPULS-godkända PCI-utbildningen i repris 7 8 april 2008 i Aesculap Academys utbildningscenter i Berlin. Simulatorkursen leds av dr Göran Olivecrona vid Universitetssjukhuset i Lund tillsammans med dr Ulf Jensen, Karolinska sjukhuset i Solna, och dr Jörg Carlsson, Länssjukhuset i Kalmar. Kursen riktar sig till specialistläkare inom hjärta- kärl med erfarenhet av coronarangiografier som ska börja med PCI. Det kursdeltagarna särskilt uppskattade förra gången var den lilla, lärartäta, gruppen som möjliggjorde stor interaktivitet och hög kvalitet vid simulatorträningen, samt många intressanta falldiskussioner. I vår har simulatortiden utökats till nio timmar för de blivande PCI-operatörerna. eller 8 En likaledes praktisk inriktad kurs för neurokirurger anordnas av Aesculap Academy under en intensiv kursvecka i Tuttlingen och Mainz i vår: Endoscopeassisted Keyhole Microneurosurgery, 7 11 april. eller sommaren i Helsingfors 8 Här i Norden har du möjlighet att delta i Helsinki Live Demonstration Course in Operative Microneurosurgery 2 6 juni på Tölö sjukhus i Helsingfors, som arrangeras för åttonde året i rad. Där kan du på nära håll följa den världsberömde neurologen professor Juha Hernesniemi när han opererar inför publik antingen på plats Har du frågor är du välkommen att kontakta vår nordiska koordinator Mia Eklund vid B. Braun Medical Oy i Helsingfors, telefon: , mobil: , Hela kursutbudet hittar du på i operationssalen eller via storbilds-tv. Mellan 20 och 30 fall kommer att opereras under kursveckan som också gästas av professor Ali F Krisht (Little Rock, Arkansas), professor Ugur Türe (Istanbul) och professor Vinco Dolenc (Ljubljana). kalendarium HÄR MÖTER DU OSS våren 2008: EANS Winter meeting Trondheim 29 februari 2 mars Svenska Kardiovaskulära vårmötet Malmö april Dagkirurgi i Sverige Örebro (www.dagkir.nu) april AANS American Association of Neurological Surgeons Chicago april 8:e Nationella Konferensen i Cancervård Stockholm 8 maj 2008 EuroPCR i Barcelona maj

I n f o r m at i o n o c h n y h e t e r f r å n a e s c u l a p, en di v i s i o n inom B. Br a u n Medic a l A B n u m m e r 2 20 0 9

I n f o r m at i o n o c h n y h e t e r f r å n a e s c u l a p, en di v i s i o n inom B. Br a u n Medic a l A B n u m m e r 2 20 0 9 aesclusivt I n f o r m at i o n o c h n y h e t e r f r å n a e s c u l a p, en di v i s i o n inom B. Br a u n Medic a l A B n u m m e r 2 20 0 9 aesclusivt Instrumentservice En lönsam affär Aesculap

Läs mer

Forskning för hälsa. Med hjärtinfarkt i familjen. Bästa gåvan. DEPRESSION farligt för hjärtat. EKG då och nu. Ökad risk syns i generna

Forskning för hälsa. Med hjärtinfarkt i familjen. Bästa gåvan. DEPRESSION farligt för hjärtat. EKG då och nu. Ökad risk syns i generna Forskning för hälsa NUMMER 4/2010 TEMA HJÄRTINFARKT DEPRESSION farligt för hjärtat EKG då och nu Ökad risk syns i generna Bästa gåvan Tips på julklappar som glädjer många MAJ WÄNSTRAND ÄR EN AV MÅNGA DRABBADE

Läs mer

kvinna 40+ Renée Nyberg ett hälsosamt hjärta. Finns i dagligvaruhandeln. Svensk mat Prioritera rätt Emma Wiklund om livet efter 40

kvinna 40+ Renée Nyberg ett hälsosamt hjärta. Finns i dagligvaruhandeln. Svensk mat Prioritera rätt Emma Wiklund om livet efter 40 kvinna 40+ februari 2011 Svensk mat rena hälsokosten Prioritera rätt minska stressen Emma Wiklund Min hud behöver lite extra kärlek och omvårdnad. Renée Nyberg om livet efter 40 Weekendresor vi har guiden

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

Linköpingsforskare världsledande inom artificiella hornhinnor

Linköpingsforskare världsledande inom artificiella hornhinnor Ett magasin från optikbranschen tema Synfelskirurgi Linköpingsforskare världsledande inom artificiella hornhinnor Ny leverantör av linser till Sverige Optikföretagen som minglade på modeveckor Safilos

Läs mer

nr 3 2011 för behandling av blödarsjuka

nr 3 2011 för behandling av blödarsjuka utgiven av förbundet blödarsjuka i sverige swedish hemophilia society nr 3 2011 Banbrytare för behandling av blödarsjuka Tioåriga Holgers liv blev tv-film Nordiskt möte på Island Ledare Innehåll nr 3 2011

Läs mer

BARN&CANCER. Fort ska det gå tycker Ella. Vännernas stöd hjälpte familjen Ekelund när Henrik blev sjuk Hoppet lever i Nicaragua

BARN&CANCER. Fort ska det gå tycker Ella. Vännernas stöd hjälpte familjen Ekelund när Henrik blev sjuk Hoppet lever i Nicaragua BARN&CANCER EN TIDNING FRÅN BARNCANCERFONDEN >>> NUMMER 3 4 2008 >>> Fort ska det gå tycker Ella Vännernas stöd hjälpte familjen Ekelund när Henrik blev sjuk Hoppet lever i Nicaragua Viktigt att fånga

Läs mer

Först i Sverige Melody-metoden möjliggör hjärtklaffbyte genom kateterisering SID 12-13

Först i Sverige Melody-metoden möjliggör hjärtklaffbyte genom kateterisering SID 12-13 NR 34 2007 ETT NYHETSMAGASIN A SI N FRÅN MEDTRONIC SVERIGE Först i Sverige Melody-metoden möjliggör hjärtklaffbyte genom kateterisering SID 12-13 TEMA: Utbildning SID 4-11 Ryggmärgsstimulering effektiv

Läs mer

No 1. 2011. patientsäkerhet skärpt ansvar. tema: nya verktyg Skördar frukten av planerad vård

No 1. 2011. patientsäkerhet skärpt ansvar. tema: nya verktyg Skördar frukten av planerad vård Till slut känner jag mig som en yr höna som springer runt och letar efter luppar, berättar Monika Asplund. Det skulle vara bra om vi på golvet hade en bättre dialog med dem högre upp, att de kommer och

Läs mer

DINA ÖGON. Tårvätska torkar snabbare framför datorn. Slipp glasögon

DINA ÖGON. Tårvätska torkar snabbare framför datorn. Slipp glasögon ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK!

Läs mer

Kall mössa räddar håret på cancerpatienter

Kall mössa räddar håret på cancerpatienter VINTER 2004 Kall mössa räddar håret på cancerpatienter Nu är allt samlat under ett och samma tak Tidigare i höstas invigdes Ideon Innovation med kalas i dagarna två. På Ideon Innovation har hittills tio

Läs mer

SOPHIAnytt. Alla borde få samma omvårdnad som jag har fått. karin bergkvist, lärare och forskare på Sophiahemmet högskola Mötet är det viktigaste

SOPHIAnytt. Alla borde få samma omvårdnad som jag har fått. karin bergkvist, lärare och forskare på Sophiahemmet högskola Mötet är det viktigaste SOPHIAnytt en tidning om sophiahemmet nr 1 maj 2012 Foto: samir soudah Foto: per westergård Foto: david Magnusson nu blir det lättare för besökare att hitta rätt sid 6 Ylva ryngebos snilleblixt hjälper

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MEDICINSK TEKNIK SJUKVARDENS RYGGRAD

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MEDICINSK TEKNIK SJUKVARDENS RYGGRAD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2011 Med dagstidningens g räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: Nr. 4 MEDICINSK TEKNIK 5TIPS FÖR EN BÄTTRE FÖR EN BÄTTRE

Läs mer

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN Medlemsträff och

Läs mer

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt B.N. NR. 1 2009 BEGAGNATNYTT är ett nyhetsbrev för dig som tycker det är kul att göra affärer med hänsyn till miljön Begagnade bildelar fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning

Läs mer

BARNPLANTABLADET. Drottning Silvia inviger barn-ci-konferens i Rom. Smittskyddsexperter på konferens i Istanbul. Döva familjer väljer CI för sina barn

BARNPLANTABLADET. Drottning Silvia inviger barn-ci-konferens i Rom. Smittskyddsexperter på konferens i Istanbul. Döva familjer väljer CI för sina barn BARNPLANTABLADET En tidning från BARNPLANTORNA Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat CI blir rikssjukvård Döva familjer väljer CI för sina barn Smittskyddsexperter på konferens

Läs mer

FRAMTIDEN I BALANS I detta särtryck har vi samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FAR:s framtidsstudie.

FRAMTIDEN I BALANS I detta särtryck har vi samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FAR:s framtidsstudie. SPECIAL NR 1 JUNI 2015 UTGIVEN AV FAR Special #1 Inspiration och goda exempel FRAMTIDEN I BALANS I detta särtryck har vi samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FAR:s framtidsstudie.

Läs mer

Hur kom jag ut, mamma? MONICA-undersökning igen Läkaren som vill se HELA patienten Vi är mest bensköra i norr

Hur kom jag ut, mamma? MONICA-undersökning igen Läkaren som vill se HELA patienten Vi är mest bensköra i norr Nummer 1, 2014 INFORMATIONSTIDNING FRÅN NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING Hur kom jag ut, mamma? MONICA-undersökning igen Läkaren som vill se HELA patienten Vi är mest bensköra i norr Utsikt till ett friskare

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Bolagsverket. Nya webbtjänster spar tid åt företagare.

Hela denna bilaga är en annons från Bolagsverket. Nya webbtjänster spar tid åt företagare. Elektronisk kontakt med Bolagsverket Nya webbtjänster spar tid åt företagare. sidan15 FÖRETAG & AFFÄRER EN BILAGA FRÅN BOLAGSVERKET OM HUR DET KAN BLI LÄTTARE ATT VARA FÖRETAGARE I SVERIGE Modernare aktiebolagslag

Läs mer

Linerbladet. En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9. Vi är ett starkare företag idag. sid 5. Marknad

Linerbladet. En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9. Vi är ett starkare företag idag. sid 5. Marknad Marknad Vi är ett starkare företag idag. sid 5 IT-avdelningen En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9 Linerbladet Nr 1 2014 En tidning för alla medarbetare vid Smurfit Kappa Kraftliner

Läs mer

NätSmart. Kicks nya strategi ger butikerna en. Renodlade e-handlare, liera er med fysisk verksamhet sidan 2

NätSmart. Kicks nya strategi ger butikerna en. Renodlade e-handlare, liera er med fysisk verksamhet sidan 2 SETA-ANALYSEN: Vad erbjuder du dina kunder? E-VÄNNER: E-handlarens skyltfönster E-PANELEN: Därför avbryter vi ett köp NätSmart NUMMER 14 Juni Augusti 2013 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET FRÅN FYSISK BUTIK

Läs mer

PåJordbrovårdcentral tarmanhögtblodtryck påallvar TEMA HJÄRTA-KÄRL. Gruppbehandling ska minska risken att återinsjukna i hjärtsjukdom

PåJordbrovårdcentral tarmanhögtblodtryck påallvar TEMA HJÄRTA-KÄRL. Gruppbehandling ska minska risken att återinsjukna i hjärtsjukdom NYHETER OM FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING FRÅN CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN MAJ 2009 TEMA HJÄRTA-KÄRL Gruppbehandling ska minska risken att återinsjukna i hjärtsjukdom Invandrarkvinnors hälsa hjärtefråga

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över

Läs mer

Pulsen NYA ÖGON PÅ ARBETSSÄTT FOKUS PÅ BRED DIALOG. Dessutom... Pulsennyheter i intranätet! Lättare rekrytera rätt person

Pulsen NYA ÖGON PÅ ARBETSSÄTT FOKUS PÅ BRED DIALOG. Dessutom... Pulsennyheter i intranätet! Lättare rekrytera rätt person Pulsen Nu vill vi väva samman inomhusmiljön med utomhusmiljön SIDAN 18 Personaltidning för oss i Landstinget i Jönköpings län 4.2014 FOKUS PÅ BRED DIALOG SID 4 5 Lättare rekrytera rätt person SID 15 Journalen

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Sveriges Tandläkarförbund har under

Sveriges Tandläkarförbund har under LEDARE Avskaffa regler som försvårar undervisningen»om inte en ändring omgående kommer till stånd slår det hårt mot förutsättningarna att ge en god och patientsäker grundutbildning.«roland svensson Ordförande

Läs mer

pernilla Mindre näring i vår mat Carinas liv med bipolär sjukdom Kedjerökaren Erling, 69 år, lyckades sluta Överviktsoperation sista hoppet

pernilla Mindre näring i vår mat Carinas liv med bipolär sjukdom Kedjerökaren Erling, 69 år, lyckades sluta Överviktsoperation sista hoppet medicin hälsa välbefinnande nr 4 december 2009 PRis 49 kr Mindre näring i vår mat SverigeS mest lästa tidning i väntrummet! Kedjerökaren Erling, 69 år, lyckades sluta Carinas liv med bipolär sjukdom Överviktsoperation

Läs mer