Handbok för fritidshem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för fritidshem"

Transkript

1 Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Version

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Den publika sidan (valsidan för vårdnadshavare)... 5 Den administrativa sidan Navigering på adminsidan... 7 Barnomsorg... 9 Vald Profil Kolumner Om du vill skapa en personlig profil lägger du till tillgängliga kolumner eller tar bort valda kolumner från den gemensamma profilen. Se nedan under kolumner hur du gör.. 10 Köhantering Direkt placera Barnomsorg Placeringar Hantera aktuella placeringar Hantera framtida ändringar Hantera historiska placeringar Barnomsorg Godkänna (uppsägning) Uppsägning av plats Det finns två alternativ att godkänna/avslå uppsägning för ett barn Övrig information om placeringar Sekretessmarkering Utskrifter Skicka e-post till vårdnadshavare Rapporter i barnomsorg Funktioner

3 När eleverna placeras på skolan så blir fritidsposterna placeringsbara på respektive fritidshem, det vill säga de hamnar under fliken Barnkö i skolvalssystemet. För att hitta eleverna som har ansökt om fritidshemsplaceringar: loggat in i skolvalssystemet Barnomsorg Köhantering Fritidshemsverksamhet Kommande köposter. Ta sedan fram status ansökan där visas om ansökan har kommit från skolvalet (NYskolval), sortera sedan på Ansökningsdatum och fallande. När eleverna har blivit placerade (direktplacerade) i fritidshemmet ändra du placeringsdatumet till den 8 augusti. Se nedan och i den bifogade fritidshemshandboken. Text från sidan 16 i skolvalshandboken: Se mer om placeringsarbetet på nästa sida. 3

4 Inledning Denna handbok omfattar de delar som enhetsadministratören inom fritidshem kommer att arbeta med: Barnkö Barn Uppsägning Det finns två internetsidor för barnomsorgsval i Sollentuna: Den publika sidan där vårdnadshavare (kommer att förkortas VH i lathunden) gör barnomsorgsvalet och följer sitt ärende/sina placeringar. När det är skolval är det samma inloggning på den publika sidan för vårdnadshavare Den administrativa sidan där enhetsadministratören hanterar sin kö och placerade barn/elever. Även skolvalet hanteras härifrån. Support Supportfrågor skickas till vår gemensamma mailadress 4

5 Den publika sidan (valsidan för vårdnadshavare) För att komma till den publika sidan går man till Här loggar Vårdnadshavarna (VH) in för att hantera sin kö och sina placeringar. Här loggar du in som enhetsadministratör om du vill byta ditt lösenord som du fått av systemansvarig Under rubriken Fritidshem finns samtliga enheter i kommunen. Här kan man som oinloggad se information som finns inlagd om din enhet informationen hämtas delvis från vårt verksamhetssystem Extens. Klicka på rubriken Fritidshem och sök fram er enhet. Under mer info finns knappen visa mer efter varje enhet. Klicka på visa mer. Den information som finns upplagd om enheten visas där och hämtas delvis från vårt verksamhetssystem Extens. Placeringsansvarig har lagts in och kommer att stå med på rapporter som skapas i systemet vid ex erbjudande om plats. Det går bara att ha en placeringsansvarig som visas utåt men det går bra att ha flera som har konto och hanterar kö/placeringar. Övrig information om verksamheten hänvisar vi till er egen hemsida. Det är viktigt att er hemsida är uppdaterad med aktuella kontaktpersoner och telefonnummer m.m. 5

6 På den publika sidan kan du logga in med ditt konto som du fått och gå till rubriken Mina uppgifter och ändra lösenord. Tappar ni bort ert lösenord så kontaktar ni supporten via e-post Slutar en placeringsansvarig är det viktigt att kontot avslutas. Kontakta supporten via e-post som då kan avsluta kontot och lägga upp en ny placeringsansvarig. OBS! Har vi de rätta uppgifterna om placeringsansvarig etc? Skicka en e-post till Den administrativa sidan. Inloggningssida på administrativa sidan: - Barn- och utbildning - För utförare - För admin. Inloggning till val - Till inloggning för administratörer (där finns också de senaste handböckerna) 6

7 Konto för inloggning för enhetsadministratören skapas av systemansvarig på barnoch utbildningskontoret. Du loggar in med kontot för att komma åt de sidor som bara du har behörighet till. Som inloggad enhetsadministratören hanterar du din kö och placerade barn/elever Navigering på adminsidan När du loggat in med ditt konto i systemet kommer du att komma till din startsida. Längst upp på sidan anges Roll. Du har behörighet till de verksamheter som du ska jobba med. Har du flera verksamheter så växlar man genom att ändra Roll och trycka på OK. Har du flera verksamheter så klickar du på pilen och leta reda på den enhet som du vill jobba med just då (samma inloggning gäller för de verksamheter du har behörighet till.) I ex nedan har enhetsadministratören behörighet till flera förskolor och även till fritidshem och skola. Klicka på den enhet som är aktuell att jobba med och sedan på Ok 7

8 Enhetsadministratören valde i exemplet nedan Silverbäcken På bildens vänstra sida hittar du ett antal rubriker med underrubriker. Rubriker som är aktuella för enhetsadministratören är: Barnomsorg Utskriftskö Övriga rubriker kommer du inte att jobba med. 8

9 På följande sidor går vi igenom varje rubrik men här är en kortfattad beskrivning vad varje rubrik innehåller: Barnomsorg Utskriftskö Här hanterar du kö, placeringar och uppsägningar Utskrifter till VH som inte angett e-postadress Barnomsorg Klickar man på Rubriken Barnomsorg finns 3 underrubriker: Godkänna (uppsägning) Köhantering Placeringar Rapporter Klicka på Köhantering Under alla underrubriker finns Arbetsflikar. I barnkö finns Barnkö Erbjudande (används inte av fritidshem) Placera Kommande köposter ( Oinloggade ansökningar som inte är godkända av supporten ännu) 9

10 Stängda köposter (VH har tackat nej till plats eller ej svarat på erbjudandet) I varje arbetsflik finns möjlighet att välja urvalsflikar. Här kan du göra egna urval och inställningar. Den urvalsflik som beskrivs nedan är Kolumner övriga urvalsflikar finns beskrivna i slutet av lathunden Filter Kolumner Inställningar Exportera Vald Profil Gemensamma respektive personliga profiler I Sollentuna har barn- och utbildningskontoret sparat en gemensam Vald profil Sollentuna Standard med ett antal kolumner som är bra att utgå från. Den visas med * och ligger under samtliga arbetsflikar. Antal barn/elever per sida Den gemensamma profilen är döpt till Sollentuna Standard. Kolumner Om du vill skapa en personlig profil lägger du till tillgängliga kolumner eller tar bort valda kolumner från den gemensamma profilen. Se nedan under kolumner hur du gör. Fältet kolumner har fått ett nytt gränssnitt/format Ht För att komma åt kolumner klicka på pilen under texten sorteringsordning. Där visas både valda och tillgängliga urval. Det finns också möjlighet att sortera urvalet i bokstavsordning stigande eller fallande. 10

11 Status förklaring Lägg till/ta bort genom att markera eller ta bort i rullistan tills det stämmer med det du vill ska visas. Flytta upp och nedåt på kolumnnamnen och markera för det som är lämpligt. För att flytta gjorda urval till önskad presentation, ställ markören på urvalet och flytta till höger eller vänster beroende på önskad ordning. Tillämpa drag- och släpp metoden. Släpp när grön ring visas. För att spara de urval du gjort som en personlig profil klickar du på urvalsfliken profil. Filter Filter är ett urval, dvs. du kan bestämma vad som ska finnas med i din lista Klicka på urvalsfliken Filter. Status förklaring Välj i Fält rullistan önskat alternativ som du önskar göra urval på Klicka på Tillämpa om du vill se resultatet Klicka på Lägg till för att göra en utökning av ditt urval 11

12 Köhantering Varje post i kön har sin plats i kön enligt Sollentuna kommuns regelverk oavsett om administratören tillfälligt väljer annan sorteringsordning, t ex i bokstavsordning. Klicka på Barnomsorg, Köhantering från den vänstra menypanelen. Under fliken Barnkö visas den aktuella kön för fritidshemmet. En lista med köansökningar visas då. Sollentunas fritidshems kö rangordnas efter: Ködatum Barnets födelsedatum Ansökningsdatum En ansökan till fritidshem görs direkt via skolvalet inför kommande läsår. Gör inte VH en önskan om fritidsplacering vid skolvalet kan de vid senare tillfälle välja fritidshem och de hamnar då i er kö. Utifrån kön direktplacerar du barnet. 12

13 Direktplacera När det gäller placering på fritidshem så direkt placerar man barnet utan att först göra ett erbjudande och invänta vårdnadshavarnas godkännande, vi kallar detta för att direktplacera. Det skapas inget kontrakt som VH skriver på eller som du skickar. Markera ett eller flera barn som ska direkt placeras genom i plocklistan till vänster. Klicka på för att skapa erbjudanden till de markerade barnen. En placeringsbild visas med uppgifter som behöver anges för placering. Fyll i kvarstående kolumnen: Kvarstående Ska vara NEJ. Då tas barnet bort från kölistan. Kontrakterad tid Här skriver du 20. Ska vara samma som i snittid Avdelning Obligatoriskt Taxekategori Välj Fritidshem Snittid Här skriver du 20. Timantal har ingen betydelse på fritidshem för avgift och check, i Sollentuna har vi valt att skriva 20 för samtliga fritidsplaceringar 13

14 Tänk på: Placeringsstart och Debiteringsstart ska alltid vara samma datum i båda fälten för att check och avgift ska bli korrekt. Barn placerade i förskolan/familjedaghem och som ska börja förskoleklass läsår 2013/2014: Vårdnadshavare som har ansökt om fritidshem i samband med skolvalet har rätt till en fritidshemsplacering från och med den 8 augusti på den skola barnet har fått en skolplacering. Vårdnadshavare har rätt att avsluta förskole/familjedaghems placering tidigare än 7 augusti även om de vill ha fritidshemsplats till höstterminen. Uppehållet mellan placeringarna måste vara mer än 90 dagar. För att generera en avgiftsfri period måste platsen i förskolan/familjedaghemmet sägas upp senast den 8 mars. Uppsägning av fritidshemsplacering i årkurs 3: Alla elever som går i årkurs 3 och har en fritidshemsplacering har rätt till sin plats fram till den 31 juli. Byte från fritidshem årskurs F-3 till fritidshem årskurs 4-6 gäller från och med 1 augusti. Inkomstgrundare Den ska inte ändras. Systemet känner av så att rätt inkomstgrundare sätts för att avgift ska bli rätt utifrån gällande regler om syskonrabatt. Verksamhet Välj mellan Fritidshem eller Fritidshem År 4-6 Grund för placering Fyll i aktuell grund för placering Om du väljer att placera flera barn samtidigt och samma uppgifter gäller för hela den valda gruppen ange uppgiften i det översta fältet och klicka på Tillämpa För att spara direkt placeringen, klicka på Spara. Alla placerade barn visas nu under Barnomsorg/Placeringar. Läs mer om detta under avsnittet Placeringar. Om barnet har en aktuell placering (t ex i förskola eller på annat fritidshem i Sollentuna) när den ska placeras visas en fråga hur den aktuella placeringen ska hanteras. Tryck på avbryt 14

15 Ni ska inte placera något barn som har en pågående placering! VH måste säga upp sin plats innan ni placerar barnet och den avlämnande enheten göra klart uppsägningen innan ni placerar. Det är viktigt att du som avlämnande enhet godkänner uppsägningar omgående för att den nya enheten ska kunna placera Kolumner i barnkö Vald profil Sollentuna standard Status ansökan: Beskriver vilket skede ansökan befinner sig i. Barnets namn och personnummer Ansökningsdatum Önskat placeringsdatum (alternativ) Sökande och medsökandes namn Snittid Ska vara 20 Flera kolumner kan väljas att visas/döljas via fliken Kolumner. Ex adress (se avsnitt om kolumner) 15

16 Barnomsorg Placeringar Under rubriken Placeringar finns ett antal arbetsflikar. Flikarna som Sollentuna kommun använder: Hantera aktuella placeringar (Ändra avdelning) Hantera framtida ändringar (Byta avdelning för barnet/eleven innan placeringen har påbörjats). Dessa flikar finns också, men är endast arbetsflikar för att titta i Hantera framtida placeringar (placeringar som har ett senare datum för placering än dagens datum). Här kan man titta på kommande placeringar. När dagens datum är passerat hamnar placeringen i Hantera aktuella placeringar. Hantera historiska placeringar Hantera alla placeringar (aktuella, framtida och historiska) Raderade placeringar (OBS! en placering ska aldrig raderas i systemet) Hantera aktuella placeringar I arbetsfliken hantera aktuella placeringar finns de barn/eleven som går på enheten idag. Det är enbart knapparna Ändra placeringshändelser och skicka e-post som används av enhetsadministratören. 16

17 fortsättning.. OBS! Knapparna Begär omplacering/omplacera markerade/ändra placering Ska ej användas av enhetsadministratören. Ändra avdelning eller taxekategori på placerade barn/elev: Klicka på Barnomsorg, Placeringar från den vänstra menypanelen och ta fram fliken Hantera aktuella placeringar. Under Ändra placeringshändelser kan administratören ändra avdelning och taxekategori för ett eller flera barn som har en placering på enheten Enhetsadministratören ändrar avdelning/taxekategori och anger ett nytt startdatum i fältet Ändringsstart. Det är viktigt för att check och avgift ska bli rätt Spara ändringar genom att klicka på Spara. Hantera framtida ändringar I arbetsfliken hanteras ändring av avdelning om placeringen inte har börjat Markera aktuellt barn. För att ändra använd knappen ändra placeringshändelser. Hantera historiska placeringar Här visas endast de placeringar som har ett stoppdatum på placeringen som är tidigare än dagens datum. 17

18 Barnomsorg Godkänna (uppsägning) Under fliken Barnomsorg -Godkänna finns flera flikar. Den flik som enhetsadministratören för fritidshem ska använda är den första fliken. Övriga flikar används inte i Sollentuna (inom förskoleverksamhet används också den sista fliken Grund för placering ). Den flik du använder är: Uppsägning av plats Dessa anmälningar från vårdnadshavaren skapar ett ärende som administratören godkänner VH får meddelande om detta beslut genom att logga in på sin sida och via e-post om de angett e-postadress eller en utskrift via vanlig post. Uppsägning av plats Barn/elev med en placering inom barnomsorgen har en uppsägningstid på två månader som gäller från det datum då uppsägning gjorts i systemet. Undantag är barn/elev som byter skola under läsåret. Eleven ska då kunna säga upp sin fritidshemsplats med omedelbar verkan. När vårdnadshavaren gör en uppsägning av plats hamnar de i arbetsfliken uppsägning av plats för att godkännas av enhetsadministratören. Status förklaringar Post med status Aktiv är poster som kan godkännas eller avslås av enhetsadministratören. Post med status Godkänd är poster där du har godkänt ansökan om uppsägning av plats I fliken kan man välja på om man vill godkänna uppsägning för ett enstaka barn/elev eller flera barn/elever samtidigt. 18

19 Det finns två alternativ att godkänna/avslå uppsägning för barn/elev Alternativ 1: Markera barnet/barnen och använd knapparna Godkänn eller Avslå Enhetsadministratören kan ändra datum för Placeringstopp (Ändringsstopp) respektive Debiteringsstopp så det stämmer överens med 2 månaders uppsägning. OBS! Viktigt! Placeringsstopp (Ändringsstopp) och Debiteringsstopp ska alltid vara samma datum för att check och avgift ska bli korrekt Klicka i rutan Ändringsstopp, då visas en kalender. Välj stoppdatum, samma process i rutan Debiteringsstopp. SPARA! 19

20 Alternativ 2: Markera barnet/barnen och använd denna gång symbolerna nedan- Godkänn eller Avslå Enhetsadministratören kan ändra datum för Placeringstopp (Ändringsstopp) respektive Debiteringsstopp så det stämmer överens med 2 månaders uppsägning. OBS! Viktigt! Placeringsstopp och Debiteringsstopp ska alltid vara samma datum för att check och avgift ska bli korrekt Klicka därefter på Ändra status för att spara. Uppsägningen är nu godkänd. Noteringar för beslut är obligatoriskt fält. Noteringen visas på VH -sidan. Du bör vara restriktiv med att skriva i noteringsfältet 20

21 Övrig information om placeringar Regler för placeringar, ändring av placeringar samt avslut Följande regler gäller för placeringar, ändring av placeringar och avslut: Placering kan starta i innevarande månad. Vi rekommenderar er att placera snarast eller senast månaden innan placeringen börjar. Barnomsorgscheck betalas då ut i rätt månad och även avgiften till vårdnadshavaren blir rätt. Två månaders uppsägningstid gäller från det datum vårdnadshavaren har begärt uppsägning i systemet. Undantag är för en elev som byter skola under läsåret. Eleven ska då kunna säga upp sin fritidshemsplats med omedelbar verkan. När familjen folkbokförs i en annan kommun upphör debitering av avgift från Sollentuna kommun och även ersättning till fritidshem/familjefritidshem. OBS! Tänk på att det viktigt att fullfölja hela processen med att placera på avdelning månaden innan placeringen ska börja. Exempel: placeringen börjar den 20 augusti. Senast den 31 juli måste man ha placerat klart på avdelning för att avgift ska gå ut till vårdnadshavare och check utbetalas till enheten i rätt månad. Om placeringen inte är fullföljd innebär det att ingen avgift eller check debiteras/utbetalas. Man kan placera i innevarande månad men då betalas checken ut månaden efter och avgiften för vårdnadshavaren blir 2 månader på samma faktura. Länk till kommunens sida om Regler och avgifter 21

22 Sekretessmarkering Hantering av barn med sekretessmarkering Personer med skyddad identitet är markerade i webbapplikationens administrativa del. Dessa personer kan aldrig få ett konto för att kunna logga in på den publika webben. Dessa personer har raderade namn och adressfält för att förbli anonyma. Placerade barn som har skyddad adress finns inte med i systemet under placeringar. Barn med sekretess: När ni har placerade barn med sekretessmarkering så hanterar ni dem utanför systemet Det är vårdandshavens ansvar att meddela er när det sker en förändring i placeringen Det är enhetens ansvar att snarast meddela barn- och utbildningskontoret om förändringen. Kontakta Inger Lisard Inkomstblanketten för vårdandshaven finns att hämta på kommunens hemsida. Barn/elever kommer inte att finnas med på skolans listor. Barn/elever som står i kö till fritidshem hanteras utanför systemet. Vårdandshaven ansvarar för att lämna kontaktuppgifter till skolan. Barn- och utbildningskontoret skickar information till familjer med sekretessmarkering om hur de ställer sig i kö och hanterar sin placering. Kontakten sker alltid via Skatteverket. Utbetalning av check sker via utbetalningsunderlag och visas endast med belopp, inga personnummer eller namn visas. Behöver ni komma i kontakt med en familj med skyddad adress skickar ni ett brev till Skatteverket som skickar vidare till familjen Ni anger vårdnadshavarens personnummer på ett kuvert som sedan läggs i ett annat kuvert. Skicka till: Skatteverket Förmedlingsärenden Stockholm. 22

23 Utskrifter All post som skickas till medborgare skickas till folkbokföringsadressen. Detta för att man ska vara säker på att rätt person får rätt information. Rapporter skapas och läggs i en utskriftskö. Från denna kan man sedan välja att skriva ut ett eller flera dokument. Alla dokument är av typen pdf-utskrifter. Under utskriftskö hittar enhetsadministratören endast utskriftskö som han eller hon har rättigheter att hantera. Klicka på Utskriftskö, Utskriftskö enheter. Det finns två Fliken Dokument för Utskrift visar de rapporter som inte är klarmarkerade för utskrift. Utskrivna dokument visar de rapporter som är klarmarkerade för utskrift. Vill man göra ett urval bland utskrifterna kan rapportnamnet eller delar av det anges i fältet Titel eller personnummer för sökande vårdnadshavare anges i fältet Sökandes personnummer eller sök via datum då rapporten skapades. Klicka på. Om alla rapporter ska skrivas ut klicka på. Om bara enstaka rapporter ska skrivas ut markera först vilka rapporter ska skrivas ut genom att sätta bock för den rapporten och klicka sedan För att kunna skriva ut pdf-dokumenten klicka på här. Markerade pdf-dokumenten öppnas och kan nu skrivas ut eller sparas på hårddisken för senare utskrift. Stäng sedan pdf-dokumentet och klicka på rapporter till fliken Utskrivna dokument. så flyttas de utskrivna 23

24 De utskrivna rapporterna kan återfinnas i fliken Utskrivna dokument. Det går att använda samma sökfunktioner och skriva ut rapporterna från denna sida efteråt. 24

25 Skicka e-post till vårdnadshavare En funktion som kan vara bra att använda ex vid informationsmöte, öppet hus etc. Urval för att skicka e-post Sök fram det urval av barn som det ska skickas e-post till. Funktionen finns antingen under Barnomsorg Köhantering eller under Barnomsorg Hantera placeringar. Markera de barn som ska hanteras. Välj knappen Skicka e-post. Välj barnets vårdnadshavare. Mailklienten som finns tillgänglig på administratörens dator öppnas vilket innebär att e-post skickas från er egen brevlåda och ev. svar kommer att komma till er egen inkorg. Där finns de utvalda personerna som har en mailadress i systemet inlagda i ett mail som hemliga kopior. Anledningen till att adresserna ligger som hemliga kopior är att då vet inte de olika mottagarna om varandra adresser förblir dolda. Administratören väljer att skriva den text som önskas och bifogar eventuella dokument. Det öppnas en resultatlista. Där visas de valda barnen samt resultatet på hur utskickat föll ut. De personer i urvalet som inte hade någon e-post adress registrerad måste då hanteras manuellt. Listan går att exportera till Excel för att kunna hanteras vidare. 25

26 Rapporter i barnomsorg Klicka på Barnomsorg, Rapporter från den vänstra menypanelen. Nedan listas alla de rapporter som finns i barnomsorg (förskola och familjedaghem). Dessa är markerade med en röd punkt framför. Klicka på rapporten som ska skrivas ut och ange urval. Beroende på rapport kan möjligheterna till urval variera. 26

27 Urvalsfliken Exportera Här kan du exportera det totala antalet poster som finns under respektive arbetsflik till Excel eller PDF genom att klicka på respektive ikon. Funktioner På varje sida i systemet finns 3 ikoner längst upp till höger. De 2 första ikonerna används inte. Den 3:e ikonen är Skrivaren. Klicka på skrivaren så skrivs det som syns på skärmen ut. Sidstorlek: Systemet är inställt att visa 15 poster. Har du flera poster i kön/placerade barn kan du antingen välja knappen nästa för att se flera poster eller välja sidstorlek 25 eller 50. Det är max 50 poster som visas. Har du flera än 50 måste du använda knappen Nästa. För att visa/dölja vänstermenyn används följande knapp på vänster menyn. Kan vara bra att använda för att se alla kolumner. Du kan ha flera fönster öppna samtidigt och växla mellan dessa fönster. Lycka till i ert arbete och skicka gärna era supportfrågor till vår gemensamma e-post adress 27

Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun

Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Version: 2.0 Skapad: 2014-03-28 Uppdaterad: 2016-04-11 Anita Bergkvist Charlson Barn- och utbildningskontoret Sida 1 av 28 Sparad: I:\BUF\Barn och ungdomsnämnden\skolval\skolval

Läs mer

Manual Barnomsorg. Förskolor och familjedaghem

Manual Barnomsorg. Förskolor och familjedaghem Manual Barnomsorg Förskolor och familjedaghem Sollentuna Kommun Version 1.20 Skapad 2012-12-07 Senast ändrad 2014-11-11 1 Innehåll Inledning... 3 Den publika sidan... 4 Den administrativa sidan... 6 Navigera

Läs mer

Lathund Fritidshem 2014-10-03

Lathund Fritidshem 2014-10-03 Lathund Fritidshem 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du vill se... 4 Kolumner...

Läs mer

Utdrag ur Handbok hypernet för förskola ADMINISTRATÖR Lathund Nacka24 version 5

Utdrag ur Handbok hypernet för förskola ADMINISTRATÖR Lathund Nacka24 version 5 Utdrag ur Handbok hypernet för förskola ADMINISTRATÖR Lathund Nacka24 version 5 1 2 Inloggning... 4 Byte av lösenord... 5 Köhantering information om köbilden... 6 Se barnets familjebild... 7 ansökningar

Läs mer

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats 2013-01-25 1 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Ändra ordning på kolumner Urval Spara egna kolumnval Excelformat av urval Välja antal barn som visas i urvalet Sök Snabbsök Söka med filter

Läs mer

Lathund Skola

Lathund Skola Lathund Skola 2015-06-15 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Ändra lösenord... 4 Vyer anpassa det du vill se...

Läs mer

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du

Läs mer

Innan den 17 februari går det ingen information till medborgare om avslag eller placering om eleven gjort ett skolval.

Innan den 17 februari går det ingen information till medborgare om avslag eller placering om eleven gjort ett skolval. 2015-02-05 1 Innehåll Info... 3 Skolval... 3 Inflytt/Byte... 3 Fritidsplaceringar... 3 Checklista - Arbetsgång... 3 Logga in... 4 Inloggning till systemet, Hypernet... 4 Ändra lösenord... 4 Utskrift sökande

Läs mer

Logga in. Översiktsbild fritids Godkänna. Kolumner. Köhantering. Urval. Placeringar. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen

Logga in. Översiktsbild fritids Godkänna. Kolumner. Köhantering. Urval. Placeringar. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen 2012-10-01 1 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Lägga till och ta bort Ändra ordning Spara egna kolumnval Urval Excelformat Välja antal barn som visas Sök Snabbsök Söka med filter Familjebild

Läs mer

Lathund fritids

Lathund fritids Lathund fritids 2013-01-25 1 Innehåll Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Lägga till och ta bort Ändra ordning Spara egna kolumnval Urval Excelformat Välja antal barn som visas Sök Snabbsök

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Utbildning. Oktober 2011

Utbildning. Oktober 2011 Utbildning Oktober 2011 Logga in Gå till www.taby.se/barnochskolval Klicka på Nästa och knappen Personal Du loggar in med de inloggningsuppgifter du fått mailat till dig VH loggar in med e-legitimation,

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter (14) 2 Innehåll Inledning...4 Vem är medborgare?...4 Hur får jag mitt konto?...4 Hur loggar jag in?...4 Jag är inte bara mamma...4

Läs mer

Handbok för Dexter barnomsorg på webben KINDA KOMMUN

Handbok för Dexter barnomsorg på webben KINDA KOMMUN Handbok för Dexter barnomsorg på webben KINDA KOMMUN Håll Ctrl-tangenten nere och peka på det du söker så kommer du till den sidan informationen finns på. Innehållsförteckning Nu hanterar du/ni all barnomsorg

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 Eva Rehnberg 2014-08-18 En utförligare handbok för administratörer finns att tillgå inloggad i UEDB. Den här handboken är

Läs mer

Nacka24 - Lathund. för skolans arbete, under året, med administration av grundskoleelever. Utdrag ur IST Handbok Hypernet Inflytt/Byte

Nacka24 - Lathund. för skolans arbete, under året, med administration av grundskoleelever. Utdrag ur IST Handbok Hypernet Inflytt/Byte Nacka24 - Lathund för skolans arbete, under året, med administration av grundskoleelever Utdrag ur IST Handbok Hypernet Inflytt/Byte Innehåll Inloggning... 3 Hantera Inflytt/byte - se sökande... 3 Direktplacering...

Läs mer

Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05

Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05 Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05 1 Innehållsförteckning Innehåll Allmän funktionalitet... 4 Roller... 4 Filter... 4 Kolumner... 5 Sortering... 5 Profiler... 6 Exportera... 6

Läs mer

Logga in. Godkänna. Kolumner. Hantera inflytt och byte. Urval. Direktbyte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen.

Logga in. Godkänna. Kolumner. Hantera inflytt och byte. Urval. Direktbyte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen. 2014-03-28 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Lägga till, ta bort och ändra ordning Spara egna kolumnval Urval Excelformat Välja antal barn som visas Sök Söka med filter Familjebild

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.7

Minihandbok för skoladministratörer version 1.7 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.7 Eva Rehnberg 2015-02-02 En utförligare handbok för administratörer finns att tillgå inloggad i UEDB. Den här handboken är

Läs mer

Hitta rätt i Etjänsten Dexter för förskola Webbplatsadress: http://dexter.varnamo.se

Hitta rätt i Etjänsten Dexter för förskola Webbplatsadress: http://dexter.varnamo.se Värnamo kommun Barn-och Utbildningsförvaltningen Hitta rätt i Etjänsten Dexter för förskola Webbplatsadress: http://dexter.varnamo.se Här har vi samlat information om hur man går tillväga för att ändra

Läs mer

Logga in - forts. Byt roll om du har flera enheter så visas bara den(samma inlogg till alla dina enheter)

Logga in - forts. Byt roll om du har flera enheter så visas bara den(samma inlogg till alla dina enheter) Lathund Juni 2012 Logga in Gå till www.taby.se/barnochskolval Klicka på Nästa och knappen Personal Du loggar in med de inloggningsuppgifter du fått mailat till dig VH loggar in med e-legitimation, läs

Läs mer

Starta internet och sök fram kommunens hemsida: www.oxelosund.se och E- tjänst. Logga in med ditt användarnamn och lösenord i liknande ruta:

Starta internet och sök fram kommunens hemsida: www.oxelosund.se och E- tjänst. Logga in med ditt användarnamn och lösenord i liknande ruta: Innehållsförteckning Inledning 2 Vem är medborgare? 2 Hur får jag mitt konto? 2 Hur loggar jag in? 2 Jag vill byta mitt lösenord 3 Jag har glömt mina inloggningsuppgifter 3 Jag vill logga ut 4 Översikt

Läs mer

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen 2014-03-04 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Lägga till, ta bort och ändra ordning Spara egna kolumnval Urval Excelformat Välja antal barn som visas Sök Söka med filter Familjebild

Läs mer

Handbok i Dexter för vårdnadshavare i grundskolan

Handbok i Dexter för vårdnadshavare i grundskolan Handbok i Dexter för vårdnadshavare i grundskolan 2010-03-12 Eva Melander/Carina Molin Innehåll Vem är medborgare Hur loggar jag in Jag är inte bara mamma Jag har tappat bort mitt lösenord Jag vill byta

Läs mer

Utbildning. Juni 2011

Utbildning. Juni 2011 Utbildning Juni 2011 Logga in fr 20/6 Gå till www.taby.se/barnochskolval VH loggar in med e-legitimation, läs mer på www.e-legitimation.se Klicka på knappen Utförare Du loggar in med de inloggningsuppgifter

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Handbok för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 IT-stöd för morgondagens skola & förskola IST erbjuder skolledare, pedagoger, elever och vårdnadshavare IT-stöd som matchar omvärldens nivåer.

Läs mer

Snabbmanual för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9

Snabbmanual för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Snabbmanual för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 Inledning Handboken är till för rollen Medborgare i Dexter. I handboken visas och beskrivs alla funktioner som rollen Medborgare kan göra.

Läs mer

Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27

Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27 Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27 KULTURFÖRVALTNINGEN Innehåll Kontakta Kulturstöd... 2 Inledning, Ansökan på webben... 3 Logga in... 4 Felmeddelanden... 7 Godkänn

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter

Handbok för medborgare i Dexter Handbok för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 Förkortad version gällande Alléskolan i VARA IT-stöd för morgondagens skola & förskola IST erbjuder skolledare, pedagoger, elever och vårdnadshavare

Läs mer

Hitta rätt i E-tjänsten för förskola & skola! Webbplatsadress: dexter.karlsborg.se

Hitta rätt i E-tjänsten för förskola & skola! Webbplatsadress: dexter.karlsborg.se 1 Karlsborgs kommun Barn- och Utbildningsförvaltningen Hitta rätt i E-tjänsten för förskola & skola! Webbplatsadress: dexter.karlsborg.se Här har vi samlat information om hur man går tillväga för att ändra

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter. Version 1.0 för Dexter 3.8

Handbok för medborgare i Dexter. Version 1.0 för Dexter 3.8 Handbok för medborgare i Dexter Version 1.0 för Dexter 3.8 IT-stöd för morgondagens skola & förskola IST erbjuder skolledare, pedagoger, elever och vårdnadshavare IT-stöd som matchar omvärldens nivåer.

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Lathund Skola - Klassuppflyttning

Lathund Skola - Klassuppflyttning Lathund Skola - Klassuppflyttning 2015-06-08 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Ändra lösenord... 4 Vyer anpassa

Läs mer

Handbok för skoladministratörer version 2.0

Handbok för skoladministratörer version 2.0 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Handbok för skoladministratörer version 2.0 Eva Rehnberg 2015-10-05 För att logga in gå till www.ksl.se/uedb Innehåll Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Användarhandledning Stockholms stads Antagningstjänst Söka skola 2017 Fristående skolor skolor

Användarhandledning Stockholms stads Antagningstjänst Söka skola 2017 Fristående skolor skolor Användarhandledning Stockholms stads Antagningstjänst Söka skola 2017 Fristående skolor skolor Senast uppdaterad en 2017-02-15 1 Finns som separat dokument med bättre skärpa! Se EF-sidan för Söka skola

Läs mer

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14.

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14. Innehållsförteckning Avdelning Sida Registrering 2 Inloggning 3 Startsidan 4 Notiser 6 Nyheter 7 Dagböcker 8 Meddelanden 11 Statistik 12 Mål 13 Evenemang 14 Profilsida 16 Sjukvårdande yta 17 1 Registrering

Läs mer

Anordnarwebben. Manual

Anordnarwebben. Manual Anordnarwebben Manual sida 1/34 Innehållsförteckning 1 Beskrivning...3 2 Överblick...3 3 E-tjänsten...3 3.1 Information...4 3.2 Beläggning...5 3.3 Kö...6 3.4 Placeringar...8 3.5 Ersättningar... 11 3.6

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Anpassad för Lapplands Gymnasium 2014-01-02/MAEV

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Anpassad för Lapplands Gymnasium 2014-01-02/MAEV Handbok för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 Anpassad för Lapplands Gymnasium 2014-01-02/MAEV Innehåll Inledning... 2 Vem är medborgare?... 2 Hur får jag mitt konto?... 2 Hur loggar jag in?...

Läs mer

Välj förskola, familjedaghem och fritidshem i Höörs kommun, en presentation och manual till Barnomsorg på nätet i Höörs kommun

Välj förskola, familjedaghem och fritidshem i Höörs kommun, en presentation och manual till Barnomsorg på nätet i Höörs kommun Välj förskola, familjedaghem och fritidshem i Höörs kommun, en presentation och manual till Barnomsorg på nätet i Höörs kommun Välkommen att använda tjänsten barnomsorg på nätet i Höörs kommun! Från och

Läs mer

Handbok för vårdnadshavare Dexter Värmdö Gymnasium... 1

Handbok för vårdnadshavare Dexter Värmdö Gymnasium... 1 Handbok för vårdnadshavare Dexter Värmdö Gymnasium Innehåll Handbok för vårdnadshavare Dexter Värmdö Gymnasium... 1 Innehåll... 1 Dexter elevadministrativt system på Värmdö gymnasium... 2 Om Dexter...

Läs mer

Obs Bilderna kanske inte är helt korrekta, text ändringar kan förekomma

Obs Bilderna kanske inte är helt korrekta, text ändringar kan förekomma Skolvalet I den här manualen beskrivs hur du ska utföra skolvalet. Tacka Ja till den reserverade skolan (CTRL+Vänsterklick för att använda länken) Söka till annan skola Tack nej till den reserverade skolan

Läs mer

Hitta rätt i E-tjänst förskola & skola! Webbplatsadress: barnomsorg.kavlinge.se

Hitta rätt i E-tjänst förskola & skola! Webbplatsadress: barnomsorg.kavlinge.se E-tjänst förskola & skola 1 Hitta rätt i E-tjänst förskola & skola! Webbplatsadress: barnomsorg.kavlinge.se Här har vi samlat information om hur man går tillväga för att ändra och lägga in ny information

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare för ledare Sammanställning Denna guide avser att hjälpa dig som ledare att administrera dina grupp(er) i MyClub. Allt som görs i MyClub är webbaserat vilket innebär att du kan sköta all administrering

Läs mer

Så här gör du i Skolportalen

Så här gör du i Skolportalen Så här gör du i Skolportalen Webbplatsadress: https://skolportal.tyreso.se/ Här har vi samlat information om hur du gör för att ändra och lägga in ny information i Skolportalen. Ansök om konto sid 1 Glömt

Läs mer

Ansök till förskola och familjedaghem med Mobilt BankID eller e-legitimation

Ansök till förskola och familjedaghem med Mobilt BankID eller e-legitimation Ansök till förskola och familjedaghem med Mobilt BankID eller e-legitimation Den här manualen är till för dig som vill ansöka om en plats i förskola eller på familjedaghem i Norrköpings kommuns e-tjänst.

Läs mer

Hitta rätt i E-tjänsten Barnomsorg!

Hitta rätt i E-tjänsten Barnomsorg! Hitta rätt i E-tjänsten Barnomsorg! Önskemål om ändring av barnomsorg Är ditt barn placerat och du vill ändra eller byta placering inom kommunen Använd blanketten önskemål om ändring av barnomsorg som

Läs mer

MANUAL NACKA24 FÖRSKOLA VERSION 7. Utdrag ur IST:s handbok för administratör förskola

MANUAL NACKA24 FÖRSKOLA VERSION 7. Utdrag ur IST:s handbok för administratör förskola MANUAL NACKA24 FÖRSKOLA VERSION 7 Utdrag ur IST:s handbok för administratör förskola 2016-12-12 Innehållsförteckning 1 Användaruppgifter... 4 1.1 Inloggning... 4 1.2 Byte av lösenord... 4 2 Information

Läs mer

Lathund e-tjänst förskola Barn- och utbildningsförvaltningen 2015

Lathund e-tjänst förskola Barn- och utbildningsförvaltningen 2015 Lathund e-tjänst förskola Barn- och utbildningsförvaltningen 2015 Innehållsförteckning 1. Ansökan barnomsorg 2. Erbjudande om plats 3. Registrera schema 4. Fyll i inkomst 5. Ändra kontaktuppgifter 6. Beräkna

Läs mer

HANDLEDNING FÖR E-SERVICE BARNOMSORG

HANDLEDNING FÖR E-SERVICE BARNOMSORG HANDLEDNING FÖR E-SERVICE BARNOMSORG Jag vill ansöka om plats i förskolan Du behöver inte vara inloggad för att ansöka om plats till barnomsorgen. Du kan också ta del av vilket utbud Falköpings kommun

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund redigera kontaktuppgifter

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund redigera kontaktuppgifter Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund redigera kontaktuppgifter 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF

Läs mer

Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE

Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vad är Privera... 3 Skapa underlag... 3 Logga in i Privera... 3 Startsida... 3 1. Skicka fil... 4 2. Mottagna filer... 4

Läs mer

Kom igång med Riksbyggen Kundwebb

Kom igång med Riksbyggen Kundwebb Kom igång med Riksbyggen Kundwebb På din nya kundwebb får du tillgång till information, hjälp och uppgifter kopplat till ditt boende samt en rad olika verktyg som underlättar i kommunikationen med Riksbyggen.

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Handbok för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 IT-stöd för morgondagens skola & förskola IST erbjuder skolledare, pedagoger, elever och vårdnadshavare IT-stöd som matchar omvärldens nivåer.

Läs mer

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&)

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&) Gå in på www.lernia.se Klicka på rubriken Registrera CV 1. Fyll i dina användaruppgifter. - Skriv in din e-postadress, glöm inte att upprepa e-postadressen - Skriv in ett önskat lösenord och upprepa detta.

Läs mer

Dokumentation E-tjänst förskola / pedagogisk omsorg / fritidshem / vårdnadsbidrag

Dokumentation E-tjänst förskola / pedagogisk omsorg / fritidshem / vårdnadsbidrag 1 (21) Dokumentation E-tjänst förskola / pedagogisk omsorg / fritidshem / vårdnadsbidrag Innehållsförteckning Webb Förskola, E-tjänster - Öppna tjänster... 2 Ansökan... 2 Beräkna avgift... 8 Vårdnadsbidrag...

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter

Handbok för medborgare i Dexter Handbok för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 Reviderad Motala kommun version 1.0 130313 IT-stöd för morgondagens skola & förskola IST erbjuder skolledare, pedagoger, elever och vårdnadshavare

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Övriga utbildningar Användarhandbok

Övriga utbildningar Användarhandbok Övriga utbildningar Användarhandbok för rapportering i tjänsten Studietider och utbildningar Maj 2011 1 VAD ÄR STUDIETIDER OCH UTBILDNINGAR I MINA TJÄNSTER?... 2 2 LOGGA IN OCH BÖRJA RAPPORTERA I TJÄNSTEN

Läs mer

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 1 Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 Hur kan jag använda en enkätmall i KI Survey? I verktyget KI Survey finns färdiga mallar för kursvärderingsenkäter. Mallarna har skapats av KI Survey- administratörer

Läs mer

2. Obligatoriska uppgifter för att kunna behandla din ansökan är:

2. Obligatoriska uppgifter för att kunna behandla din ansökan är: 1. Översikt hur du gör en ansökan 2. Obligatoriska uppgifter i en ansökan 3. Välja utbildningar 4. Skapa ett användarkonto 5. Skapa en ansökan Rangordna dina utbildningsval Bifoga obligatoriska handlingar/bilagor

Läs mer

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guiden beskriver hur Räddningstjänsternas kontaktpersoner ska godkänna och prioritera sina anställdas anmälningar till kurser och program som anordnas av

Läs mer

Nacka24 Lathund. Läsårsbyte Vers. 2:1. Utdrag ur Nyheter 1.14

Nacka24 Lathund. Läsårsbyte Vers. 2:1. Utdrag ur Nyheter 1.14 Nacka24 Lathund Läsårsbyte Vers. 2:1 Utdrag ur Nyheter 1.14 1 Läsårsbyte - Funktion för klassuppflyttning / klassplacering, görs i 3 steg... 3 Översikt uppflyttning för innevarande läsårs elever... 3 Skapa

Läs mer

Uppdaterad: 2013-12-03. Lathund. Funktioner som endast finns för Förbund

Uppdaterad: 2013-12-03. Lathund. Funktioner som endast finns för Förbund Uppdaterad: 2013-12-03 Lathund Funktioner som endast finns för Förbund 1 1 Besluttstöd- Förbund Här ser ni som förbund en sammanfattande statistik över de föreningar som tillhör er idrott. PERSONER: Ni

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18.

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18. Innehållsförteckning Avdelning Sida Användaradministration 2 Notiser 10 Nyheter 11 Meddelande 12 Annonsering 14 Design 15 Inställningar 18 Profilsida 19 1 Användaradministration Under Användaradministration

Läs mer

Börja skriv för a6 lägga in text. Handbok - de la gardienätet. för vårdnadshavare. Uppdaterad 2012-09- 10

Börja skriv för a6 lägga in text. Handbok - de la gardienätet. för vårdnadshavare. Uppdaterad 2012-09- 10 Börja skriv för a6 lägga in text Handbok - de la gardienätet för vårdnadshavare innehållsförteckning Var loggar jag in?/ Inloggning... 1 Funktioner på De la Gardienätet... 2 Fält på startsidan... 2 Vid

Läs mer

Utbildning. Juni 2011

Utbildning. Juni 2011 Utbildning Juni 2011 Logga in fr 20/6 Gå till www.taby.se/barnochskolval Klicka på Nästa och knappen Utförare Du loggar in med de inloggningsuppgifter du fått mailat till dig senast 17/6 VH loggar in med

Läs mer

Manual. valwebb. Förskole- och lärarutbildningarna. Linköpings universitet 2017/2018. VFU-teamet

Manual. valwebb. Förskole- och lärarutbildningarna. Linköpings universitet 2017/2018. VFU-teamet Manual valwebb Förskole- och lärarutbildningarna Linköpings universitet 2017/2018 VFU-teamet INNEHÅLL Inloggning... 3 Inställningar, tecken och symboler... 3 Hitta ditt VFU-område med dina studenter...

Läs mer

Kommunens system för kö och placeringar i förskola, pedagogisk omsorg, grundskola och fritidshem/fritidsklubb

Kommunens system för kö och placeringar i förskola, pedagogisk omsorg, grundskola och fritidshem/fritidsklubb Datum 2015-02-03 1 (10) Kommunens system för kö och placeringar i förskola, pedagogisk omsorg, grundskola och fritidshem/fritidsklubb Tyresö kommun har ett gemensamt system för kö och placering till fristående

Läs mer

Kom igång med Adela Barnomsorg

Kom igång med Adela Barnomsorg Kom igång med Adela Barnomsorg Publicerad 2011-05-03 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Adela Barnomsorg 1 Gränssnitt 4 Huvudflikar 4 Detaljflikar

Läs mer

Manual E-tjänst för vårdnadshavare

Manual E-tjänst för vårdnadshavare Manual E-tjänst för vårdnadshavare Inloggningssidan... 3 Startsida... 5 Startsida Familj... 6 Anmälan... 8 Avsluta placering... 10 Inkomst... 11 Schema... 12 Skolval..15 Inloggningssida Länk till e-tjänst

Läs mer

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker Steg för steg Så här förbereder du din förskola/skola för att arbeta i Unikum Detta är en guide för dig som administratör för förskola/skola, som skall förbereda din förskola eller skola för att börja

Läs mer

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Varje Fakturaportal har ett administrationsgränssnitt där användaren/ägaren till Fakturaportalen kan ändra inställningar, lista fakturor i arkivet, lägga

Läs mer

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Manual för Medborgarkonto. För dig som har barn i Malmö stads gymnasieskola

Manual för Medborgarkonto. För dig som har barn i Malmö stads gymnasieskola Manual för Medborgarkonto För dig som har barn i Malmö stads gymnasieskola Vem är medborgare? Rollen Medborgare i Dexter bygger på att personen finns registrerad som vårdnadshavare i administrativa systemet

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord 2015-04-22 Innehåll 1. Att komma åt HR portalen... 2 2. Logga in och byta lösenord... 2 Inloggning... 2 Byta lösenord... 2 Glömt lösenord... 3 Hjälpfunktionen...

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

Sök Idrottslyftet år 4

Sök Idrottslyftet år 4 Sök Idrottslyftet år 4 Du ansöker via din förenings Idrottonline sida enkelt och säkert! Förbered! Som vid all idrott är förberedelsen det viktigaste, förberedelsen för att ansöka om Idrottslyftet består

Läs mer

DEXTER HANDBOK BARNOMSORG

DEXTER HANDBOK BARNOMSORG DEXTER HANDBOK BARNOMSORG Bildningsförvaltningen December 2015 Vid frågor kontakta Kommunens servicecenter Tele 0491-88000 servicecenter@oskarshamn.se sida 2 Inloggning via http://dexter.oskarshamn.se

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-samordnare Senast uppdaterad: 2013-01-14 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4. Lägg

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se. Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2. Attest:

ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se. Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2. Attest: ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2 Attest: - Attestera utbildningsanmälningar s. 4 Användare: - Hantering av medarbetare

Läs mer

Eskilstuna kommuns e-tjänst för grundskola

Eskilstuna kommuns e-tjänst för grundskola Barn- och utbildningsnämnden 2012-09-04 1 (7) Barn- och utbildningsförvaltningen Barnomsorgsenheten Jessica Palm Mauritz, 016-7105463 Eskilstuna kommuns e-tjänst för grundskola Från den 17 oktober kommer

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Rev. 2015 09 17. Handledning till MTM:s användarregister

Rev. 2015 09 17. Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 09 17 Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 09 17 Innehållsförteckning Inledning... 2 Kom igång... 2 Logga in... 2 Startsidan... 3 Mitt bibliotek... 3 Mina uppgifter... 4 Registrera

Läs mer

Användarhandbok e-wärna Ställföreträdare

Användarhandbok e-wärna Ställföreträdare Användarhandbok e-wärna Ställföreträdare En digital e-tjänst som innebär att ställföreträdare kan registrera kassabok under året som genererar i en årsräkning för sina klienter. En e-tjänst som erbjuder

Läs mer

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Gäller från jan 2015 Innehåll Nu förenklar vi för dig som förening i Nyköping... 3 Kontaktpersoner Nyköpings

Läs mer

E-rekrytering Sökandeportalen

E-rekrytering Sökandeportalen E-rekrytering Sökandeportalen Manual för Sökandeportalen i Göteborgs universitets E-rekryteringssystem 2012-04-24 Innehåll Göteborgs universitets Sökandeportal... 3 Skapa ett nytt konto... 4 Startsidan...

Läs mer

Manual. Patient. version 3.50

Manual. Patient. version 3.50 Manual Patient version 3.50 Innehåll Introduktion till Mina vårdkontakter...2 Vem kan använda tjänsten?... 2 Komma igång... 2 Ett säkert system... 2 Svar inom ett par dagar... 2 Support... 2 Skaffa användarkonto...3

Läs mer