Utdrag ur Handbok hypernet för förskola ADMINISTRATÖR Lathund Nacka24 version 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utdrag ur Handbok hypernet för förskola ADMINISTRATÖR Lathund Nacka24 version 5"

Transkript

1 Utdrag ur Handbok hypernet för förskola ADMINISTRATÖR Lathund Nacka24 version 5 1

2 2

3 Inloggning... 4 Byte av lösenord... 5 Köhantering information om köbilden... 6 Se barnets familjebild... 7 ansökningar och placeringar... 7 Erbjudande / Placera... 8 Skapa erbjudande... 8 Förläng svarstid... 9 Placera när VH har svarat Makulera erbjudande som VH har tacka Ja till Placeringar / Inskrivna barn Se barns familjebild Makulera placering Godkänna ändring av vistelsetid och uppsägning Ändring av vistelsetid Uppsägning av plats Utbud kontaktuppgifter och presentationstext Lägg in/redigera uppgifter Prognoser platstillgång Lägg in prognos Redigera redan upplagd prognos Utskrifter Skicka e-post Urval för att skicka e-post Rapporter Export till Excel och Pdf Urval till Excel och Pdf Checkutbetalning och fakturering till föräldrar Checklista inför check- / fakturabearbetningen

4 Inloggning Du loggar in via Nacka.se / Anordnare o Utförare / Förskola Skola / Självservice Användar-ID och lösenord få du efter avslutad utbildning. Spar ditt användar-id och lösen, det behövs när du ska byta lösenord, en dialogruta presenteras när bytet ska göras vilket ska göras ca: var 90:e dag. 4

5 Byte av lösenord När du ska byta lösenord presenteras en dialogruta, enl. nedan, med information om hur du ska göra för att byta lösenord. OBS! bytet ska göras när dialogrutan presenteras, det fungerar inte om du går ut programmet och tänker byta lösenordet vid ett senare tillfälle. Skriv in ditt användar-id och ditt nuvarande lösenord. Skriv in nya lösenordet både i rutan Nytt lösenord och i rutan Mata in nytt lösenord igen. Observera att lösenordet måste bestå av minst 8 tecken och innehålla både små och stora bokstäver samt minst en siffra. 5

6 Köhantering information om köbilden via Menyn: Barnomsorg / Köhantering, arbetar du med din kö i följande ärenden: ser din kö skapa/skicka erbjudande om plats ser vårdnadshavares (VH) svar på erbjudande placerar de barn som VH accepterat platsen för skickar köförfrågan till VH I Menyn klicka du på Barnomsorg / Köhantering Välj Profil: *NACKA KÖ, görs via välj Global / Nacka kö då presenteras din kö, sorterad efter Nacka kommuns köregler och med förvalda kolumner. Barnets namn och personnummer presenters och postort och under Kolumnen Köplats visas turordningen dvs. 1, 2, 3 osv. Kolumnen Ködatum alternativ visas ködatum i turordning dvs. äldst ködatumet först. Kolumnen Förturskategori och Syskonförtur presenteras ev. förturer Kolumnen Önskat placeringsdatum är det datum som VH önskat plats. Kolumnen Status visar om erbjudandet är skickat och om platsen är accepterad av VH detta syns även i fliken Erbjudanden och Placera Flikarna ovanför köbilden Barnkö = visar de barn som i ansökan har med dig som köalternativ och som är beviljad check. Erbjudanden = samlad bild över de erbjudande som du har skickat/skapat Placera = samlad bild över de erbjudanden som VH har tackat ja till. Kommande köposter = checkansökningar som inte är hanterade utan ligger för behandling, så fort de är godkända av kultur- och utbildningsenheten kommer de att återfinnas i fliken Barnkö. Stängda köposter = borttagna kö alternativ 6

7 Funktionsknapparna längst ner på sidan Skicka e-post funktionen presenteras under rubriken Skicka e-post Skap erbjudande för fler - presenteras under Rubriken Skapa erbjudande Observera att övriga knapparna Ny Ansökan, Direktplacera, Ta bort markerade, Stäng markerade ansökningar samt Stäng markerade alternativ endast används av kultur- och utbildningsenheten. Se barnets familjebild klickar du på barnets namn eller personnummer, så presenteras barnets familj. Bilden presenterar två familjer när VH inte bor på samma adress. Familjebilden visas i funktionen köhantering och även i funktionen placeringar Folkbokföringsadress = adressuppgift från skattemyndigheten, uppgifter inläsning 1 g/vecka Adress= VH angivit vid ansökan om ansökan gjordes innan familjen var folkbokförd i Nacka Telefonnummer och e-postadress anges av sökande. Flikarna ovanför bilden visar ansökningar och placeringar fliken för Barnomsorgsansökningar visar barnets ansökan fliken Platserbjudanden visar om de finns några erbjudanden, fliken Barnomsorgsplaceringar - visar ev. nuvarande och ev. historiska placeringar flikarna Skolansökningar och Skolplacering visar detsamma men för skolan. 7

8 Om du t.ex. vill se om barnet idag har en placering välja: fliken Barnomsorgsplaceringar. Erbjudande / Placera Du skapar erbjudande via Nacka24, detta skickas tillsammans med ett kontrakt med kontraktsvillkor/ regel för plats i Nacka. Erbjudandet skickas med mejl till VH, för VH som inte angivit mejladress skapas det ett brev i Nacka24 detta skickar du ut. Vårdnadshavaren ser även erbjudandet på sin sida i Nacka24, där presenteras det på första sidan under rubriken Ärenden att besvara Bor VH1 och VH2 på samma adress skickas ett erbjudande och det räcker med att en VH svarar = sökande. Bor VH1 och VH2 på olika adress skickas erbjudandet till båda och båda vårdnadshavarna måste svara på erbjudandet. Skapa erbjudande Välj Profil: *NACKA KÖ, görs via välj Global / Nacka kö då presenteras din kö, sorterad efter Nacka kommuns köregler och med förvalda kolumner. 1. Klicka på brevikonen i kolumnen Skapa erbjudande för första barn i kön som skall få ett erbjudande. Då presenteras sidan skapa platserbjudande Om brevikonen inte visas har ni redan skickat ett erbjudande från er aktuella enhet. 2. Fyll i kolumnerna i Platserbjudande enl. text nedan 8

9 1. Avdelning - vill ni att namn på avdelning ska finnas med i erbjudandet, gör val i rullisten. Detta är inte obligatoriskt. Avdelningen är obligations att fylla i när ni gör placeringen efter det att VH har svarat. 2. Taxekategori välj i rullisten exp. Förskola. Allm. förskola 3. Grund för placering /Snittid ska ni inte fylla i/ändra Är detta ifyllt har VH angivit detta i sin ansökan, uppgiften behöver idag inte vara desamma. När VH svara på erbjudandet om plast ska VH svarar på hur mycket tid som idag önskas. 4. Placeringsstart fyll i det datum då platsen är ledig. Det datum som är ifyllt är det datum VH fyllt i vid ansökan som ett önskat placeringsdatum. 5. Senast svarsdatum - det ligger ett förvalt datum men detta kan du själv ändra. 6. Klicka på Spara för att skapa erbjudandet. Erbjudandet visas då på VH:s egen sida visas på tom sista svarsdagen, därefter syns inte erbjudandet. du kan därefter förlänga svarstiden se nedan rubrik Förläng svarstid. Ett mejl på erbjudandet skickas till VH, för VH som inte har angivit mejladress skapas ett brev som du tar ut under funktionen Utskrifter och skickar till VH. Erbjudande posten presenters i kön under fliken Erbjudande. Där kommer posten att presenteras tills VH har besvarat erbjudandet, status på köposten i kön ändras till erbjuden. När VH har besvarat erbjudandet finns erbjudandeposten under fliken Placera och status i kön ändras till accepterat. Tänk på att bor VH på olika adress ska båda VH svara på erbjudandet innan posten presenteras under fliken Placera och status i kön ändras till accepterat Förläng svarstid När svarstiden har gått ut visas inte erbjudandet längre på förälderns/föräldraras sida och kan inte besvarares av VH. Du kan välja att förlänga svarstiden så att erbjudandet åter visas på förälderns sida. Klicka på Barnomsorg / Köhantering Gå till fliken Erbjudande 1. Bocka i rutan för den post där svarstiden ska förlängas. 2. Klicka på knappen Förläng svarstid på markerade, ange nytt svarsdatum och klicka på Spara. Nu syns erbjudandet åter på VH:s sida i Nacka24. 9

10 Placera när VH har svarat Klicka på Barnomsorg / Köhantering Gå till fliken Placera Här finns erbjudandet när förälder (VH) har svarat. Bor föräldrarna (VH1 och VH2) på samma adress räcker det med att en VH svarar = sökande. Bor föräldrarna/vh på olika adress måste båda svara på erbjudandet. 1. Klicka på ikonen på barn-raden för barnet som ska placeras. Bilden nedan presenteras 10

11 2. Fyll i Avdelning, Taxekategori, 3. Kontrakterad tid, ska vara ifyllt, detta görs av VH när de svarade, om inte fyll även i detta 4. Grund för placering, ska vara ifyllt av VH när de svarade, om inte fyll i även detta. 5. Placeringsstart (när placeringen skall starta) är ifyllt enl. ditt erbjudande. Kommer du överens med VH om annat startdatum ändrar du datum. Tänk på att du även måste ändra datum för debiteringsstart. Placeringsstart och debiteringsstart ska alltid vara samma datum. 6. Klicka därefter Spara. 7. Checkutbetalning och fakturabelopp blir from stardatumet om detta görs innan den 10:e i innevarande månad. Placering kan inte göra retroaktivt för föregående månader. Placeringsposten flyttas nu till funktionen Barnomsorg/ Placeringar och tas bort ur din aktuella kö. Makulera erbjudande som VH har tacka Ja till VH hat tackat ja, du har köposten i köfliken Placera men barnet ska inte börja och ingen check- faktura ska skapas. Då ska erbjudandet makuleras, detta kan du inte göra själv, tag kontakt med handläggare på Kultur och Utbildnings enheten. Placeringar / Inskrivna barn Här presenteras enhetens alla barn, du kan se aktuella, framtida och historiska placeringar. Du kan skicka e-post till VH för dina inskrivna barn, se rubrik skicka e-post. Du kan skapa olika rapporter listor över dina inskrivna barn. Klicka på funktionen Barnomsorg / Placeringar 11

12 Under fliken Hantera aktuella placeringar = visar de placeringar som är idag Hantera framtida placeringar = visar de placeringar som är klara men med startdatum som ännu inte infallit. Hantera historiska placeringar = visar de placeringar som är avslutade Hantera alla placeringar = visar alla placeringar Se barns familjebild På raden med barnets namn klicka du på namn eller personnummer, du får då upp bilden nedan, se mer information under Rubriken Se familjebild Makulera placering Du har barnet inskrivet men barnet ska inte börjat och ingen check- faktura ska skapas. Då ska placering makuleras, detta kan du inte göra själv, tag kontakt med handläggare på Kultur och Utbildnings enheten. Godkänna ändring av vistelsetid och uppsägning Vårdnadshavarna ska anmäla byte av omsorgstid och uppsägning av plats via sin sida i Nacka24, görs inte ändring av vistelsetid av VH vid föräldraledighet måste du ändra vistelsetiden. 12

13 Ändring av vistelsetid Klicka på Barnomsorg / godkänna Under fliken Godkänn grund för placering finns begäran från VH om ändring av vistelsetid Bilden presenterar under kolumnen Kontrakterad tid de antal timmar barnet har idag, under kolumnen Snittid de antal timmar förälder önskar ändra till. Du ser även from när förälder önskar ändra tid under kolumnen Önskat statdatum och när förälder gjorde begäran om ny tid detta under kolumnen Datum för begäran Bocka i rutan framför barnets personnummer, för de barn du vill godkänna ändringen för, tryck på knappen Godkänn/Avslå Då presenteras bilden nedan fyll i Åtgärd: Godkänn eller Avslå genom att klicka på pilen under kolumnen Godkänn/Avslå Markera Godkänn och tryck på tillämpa Kontrakterad tid: Ändra antalet timmar till de som förälder önskat, vilket är de antalet timmar som presenteras i rutan för snittid. De antalen timmar som redan presenteras är de antalet som förälder har idag. Snitt tid: där visas den tiden som förälder önskar byta till (ska fyllas i av förskolan i rutan Kontrakterad tid) Statdatum: de datum som visas är de datum förälder önskar förändring av tid. Du kan ändra datumet, utifrån regelverket, ändring av tid ska meddelas anordnare minst 1 månad i förväg, anordnare kan godkänna kortare tid men inte längre uppsägningstid. Om datum ska ändras tryck på Kalendern under startdatumet och markera datum, tryck på tillämpa. 13

14 Grund för placering: kan vara ändrad av förälder Tryck på spara: kontraktet är nu ändrat och sparat Checkutbetalning och fakturabelopp blir from den nya tidens stardatumet om ändringen görs före den 10:e innevarande månad. Vistelsetid kan inte ändras retroaktivt för tidigare månader. Uppsägning av plats Klicka på Barnomsorg / godkänna Under fliken Uppsägning av plats finns begäran från VH om uppsägning, bor VH på olika adresser ska VH2 först godkänna uppsägningen som VH1 gjort. Du ser vilken dag barnet ska sluta Önskat placeringstopp samt vilken dag VH gjorde begäran om uppsägning Uppsägningsdatum Bocka i rutan framför barnets personnummer, för de barn du vill godkänna uppsägning för, tryck på knappen Godkänn, då presenteras bilden nedan Önskat placeringsstopp: är de datum förälder önskar som sista placeringsdag. Du kan ändra datum utifrån regelverket, om uppsägning inte meddelas anordnare minst 1 månad i förväg, anordnare kan godkänna kortare uppsägningstid men inte längre. Ska datumet ändras gör du det i Ändringsstopp Debiteringsstopp: ska alltid vara samma datum som Ändringstopp Ändringsstopp och debiteringsstop ska alltid vara samma datum Notering för beslut: fritext, förälder ser texten på sin sida Tryck på spara 14

15 Checkutbetalning och fakturabelopp blir tom slutdatumet om detta görs före den 10:e innevarande månaden. Uppsägning kan inte göras retroaktivt för tidigare månaden. Utbud kontaktuppgifter och presentationstext Information från sidan Utbud presenteras på Nacka24 och i Jämförare Lägg in/redigera uppgifter Menyn: klicka på Utbud / Administrera utbudet 1. Klicka på fliken den flik för vilken verksamhet som skall behandlas. 2. Klicka på knappen Administrera utbudet Då visas de enheter som finns tillängliga för förändring. Enheterna är publicerade eller kommer att bli. Detta beror på datumet i Första visningsdagen. 3. Klicka på knappen Redigera för den enhet som ska redigeras. Observera att du bara får/ska ändra Texten i beskrivning max 1000 tecken texten syns när förälder gör valet och viss del av texten används även för Jämföraren Uppgifter för köansvarig uppgifter syns när förälder gör valet och används även i Jämföraren Uppgifter för verksamhetsansvarig - uppgifter syns när förälder gör valet och används även i Jämföraren Extern webbsida, fyll i adressen till er egen hemsida - uppgifter syns när förälder gör valet och används även för Jämföraren 15

16 16

17 Prognoser platstillgång Presenteras i JämförareN, många föräldrar använder JämförareN för att få en uppfattning om hur kösituationen ser ut innan de gör sitt val. Kultur- och utbildningsenheten använder prognoserna bland annat som underlag för beslut om planerad utbyggnad av barnomsorgen. För att ange din prognos skriver du in din enhets kapacitetstak dvs. hur många platser förskolan/familjedaghemmet har under en viss period. Du anger också om det finns några barn med förtur som ska placeras i den aktuella perioden. Systemet räknar sedan fram hur många lediga platser din enhet har genom att jämföra det beräknade antalet platser (prognosen) med antalet inskrivna barn. Exempel: Du anger i prognosen att din enhet i januari har 55 platser. I Nacka24 finns 50 placerade barn. Systemet räknar då fram att du har 5 lediga platser. Om du nästa vecka placerar 2 nya barn visar 17

18 prognosen 3 lediga platser utan att du behöver ändra några uppgifter. Lägg in prognos Välj Prognoser, Prognoser i menyn till vänster Klicka på knappen Ny prognos längst ner på sidan. Välj din enhet i rullistan. Välj aktuell månad i rullisten. Välj åldersintervallet Alla. Annat åldersintervall får endast användas efter godkännande från Susanne Arvidsson eller Veronica Jahnfors. Skriv in enhetens kapacitetstak: Kapacitetstak = Totalt antal platser på enheten Skriv in antalet planerade förturer Ange noll om du inte har några förturer. Fyll i fälten för publiceringsstart och publiceringsstopp För att undvika att datumen för publiceringsstart och publiceringsstopp går omlott är det lättast att du använder dig av hela månader. Börja med den första i innevarande månad och lägg in datumen efterhand Klicka på Spara Välj Ny prognos Upprepa enligt ovan för att lägga in nästa månad tills du har fyllt i tolv månader. Observera att du ska fylla i tillgängliga platser i alla tolv månaderna även om du inte räknar med att ha några lediga platser. Redigera redan upplagd prognos 1. Välj Prognoser, Prognoser i vänstermenyn. 2. Klicka på pennsymbolen Redigera. Alla intervaller för enheten visas. 3. Ändra Tillgängliga platser och/eller Planerade förtursplatser för aktuell månad. 18

19 4. Ändra datum för Publiceringsstart och Publiceringsstopp. När datum för publiceringsstopp är passerat visas inte prognosen längre för den månaden. 5. Klicka på Spara. Utskrifter Menyn: klicka på: Utskrift / Utskriftskö enheter Tryck på fliken Dokument för Utskrift, här presenteras de brev som ska skirvas ut 1. Om alla brev (rapporter) ska skrivas ut klicka på. 2. Om bara enstaka rapporter ska skrivas ut markera sätta bock för det brev ( rapport) som ska skirvas ut och klicka sedan. 3. En pdf-fil skapas klicka på här. pdf-filen med dokumenten öppnas och kan göra nu skriva ut dessa 4. Stäng sedan pdf-dokumentet och klicka på så flyttas de utskrivna rapporter till fliken Utskrivna dokument. De utskrivna breven (rapporterna) kan återfinnas i fliken Utskrivna dokument. 19

20 Skicka e-post Denna funktion ger möjlighet att skicka e-post till ett urval av vårdnadshavare genom att söka fram dem i Nacka24. Funktionen finns tillgänglig på i funktionen Barnomsorg Köhantering, Barnomsorg Hantera placeringar, Skola-Skolval och Skola-Elevöversikt. Urval för att skicka e-post Sök fram det urval av barn som ska det ska skickas e-post till i något av de ställen där funktionen finns, se ovan. Markera de barn som ska hanteras. Välj knappen Skicka e-post. Välj Barnets vårdnadshavare i dialogrutan. Observera att Nacka har valt att endast använda funktionen för att skicka e-post till Barnets vårdnadshavare Det e-postprogram som finns tillgängligt på dator öppnas. Där finns de utvalda personerna (som har en mejladress i systemet) inlagda i ett mejl som hemliga kopior. OBS! Anledningen till att adresserna ligger som hemliga kopior är att då ser inte de olika mottagarna varandras adresser dessa förblir dolda. Detta är väldigt viktig att adresserna ligger i hemlig kopia och inte i fältet Till. Skriv den text som önskas och bifogar eventuella dokument. När mejlet är skickat så finns det i e-postprogrammets historik. I Nacka24 öppnas en resultatlista, där visas de valda barnen samt resultatet på hur utskicket föll ut. De personer som inte hade någon e-post adress registrerad måste då hanteras manuellt. Listan går att exportera till Excel för att kunna hanteras vidare. 20

21 Rapporter Det finns en del färdig rapporter så som Placeringslista, Telefon lista mm Menyn: Barnomsorg / Rapporter, Export till Excel och Pdf Denna funktion ger möjlighet att ta ut export till Excel eller Pdf. Funktionen finns tillgänglig i bilderna Köhantering, Placeringar Innehållet i exporten bestämmer du själv utifrån de kolumnval som finns. Urval till Excel och Pdf klicka på en av kolumnerna i den bild du vil exportera ifrån, då presenteras de kolumner som du kan välja, bocka i de du vill ska finnas med i Exporten. Tryck på figuren för att välja till vilket format du vill ha din export. Markera formatet xls eller Pdf u 21

22 Checkutbetalning och fakturering till föräldrar Check- Fakturahantering görs samtidigt i en bearbetning s.k. resursfördelning, denna bearbetning görs den 10:e i varje månad. Detta innebär att för att rätt checkbelopp och rätt fakturabelopps ska skaps behöver ni ha alla placeringsposter gällande månaden hanterade till senast den 10:e i respektive månad. Ingen ersättning för föregående månad utbetalas/faktureras. Checklista inför check- / fakturabearbetningen i början av månaden, innan den 10:e hantera de händelser som avser månaden Titta i menyn Kö - flikarna Erbjudande och Placera finns barn som ska börja i månaden, hantera dessa innan den 10: e Titta i menyn Godkänna Fliken Uppsägning av plats avser någon uppsägning innevarande månaden, hantera dessa innan den 10:e. Fliken Grund för placering avser någon ändring av vistelsetid innevarande månaden, hantera dessa innan den 10:e. 22

Nacka24 - Lathund. för skolans arbete, under året, med administration av grundskoleelever. Utdrag ur IST Handbok Hypernet Inflytt/Byte

Nacka24 - Lathund. för skolans arbete, under året, med administration av grundskoleelever. Utdrag ur IST Handbok Hypernet Inflytt/Byte Nacka24 - Lathund för skolans arbete, under året, med administration av grundskoleelever Utdrag ur IST Handbok Hypernet Inflytt/Byte Innehåll Inloggning... 3 Hantera Inflytt/byte - se sökande... 3 Direktplacering...

Läs mer

MANUAL NACKA24 FÖRSKOLA VERSION 7. Utdrag ur IST:s handbok för administratör förskola

MANUAL NACKA24 FÖRSKOLA VERSION 7. Utdrag ur IST:s handbok för administratör förskola MANUAL NACKA24 FÖRSKOLA VERSION 7 Utdrag ur IST:s handbok för administratör förskola 2016-12-12 Innehållsförteckning 1 Användaruppgifter... 4 1.1 Inloggning... 4 1.2 Byte av lösenord... 4 2 Information

Läs mer

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats 2013-01-25 1 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Ändra ordning på kolumner Urval Spara egna kolumnval Excelformat av urval Välja antal barn som visas i urvalet Sök Snabbsök Söka med filter

Läs mer

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du

Läs mer

Lathund Fritidshem 2014-10-03

Lathund Fritidshem 2014-10-03 Lathund Fritidshem 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du vill se... 4 Kolumner...

Läs mer

Utbildning. Oktober 2011

Utbildning. Oktober 2011 Utbildning Oktober 2011 Logga in Gå till www.taby.se/barnochskolval Klicka på Nästa och knappen Personal Du loggar in med de inloggningsuppgifter du fått mailat till dig VH loggar in med e-legitimation,

Läs mer

Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun

Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Version: 2.0 Skapad: 2014-03-28 Uppdaterad: 2016-04-11 Anita Bergkvist Charlson Barn- och utbildningskontoret Sida 1 av 28 Sparad: I:\BUF\Barn och ungdomsnämnden\skolval\skolval

Läs mer

Manual Barnomsorg. Förskolor och familjedaghem

Manual Barnomsorg. Förskolor och familjedaghem Manual Barnomsorg Förskolor och familjedaghem Sollentuna Kommun Version 1.20 Skapad 2012-12-07 Senast ändrad 2014-11-11 1 Innehåll Inledning... 3 Den publika sidan... 4 Den administrativa sidan... 6 Navigera

Läs mer

Handbok för fritidshem

Handbok för fritidshem Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Version 1.01 2013-04-03 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Den publika sidan (valsidan för vårdnadshavare)... 5 Den administrativa sidan.... 6 Navigering på

Läs mer

Innan den 17 februari går det ingen information till medborgare om avslag eller placering om eleven gjort ett skolval.

Innan den 17 februari går det ingen information till medborgare om avslag eller placering om eleven gjort ett skolval. 2015-02-05 1 Innehåll Info... 3 Skolval... 3 Inflytt/Byte... 3 Fritidsplaceringar... 3 Checklista - Arbetsgång... 3 Logga in... 4 Inloggning till systemet, Hypernet... 4 Ändra lösenord... 4 Utskrift sökande

Läs mer

Logga in. Översiktsbild fritids Godkänna. Kolumner. Köhantering. Urval. Placeringar. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen

Logga in. Översiktsbild fritids Godkänna. Kolumner. Köhantering. Urval. Placeringar. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen 2012-10-01 1 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Lägga till och ta bort Ändra ordning Spara egna kolumnval Urval Excelformat Välja antal barn som visas Sök Snabbsök Söka med filter Familjebild

Läs mer

Lathund Nacka24 version 6. Utdrag ur Handbok hypernet för ADMINISTRATÖR. förskola

Lathund Nacka24 version 6. Utdrag ur Handbok hypernet för ADMINISTRATÖR. förskola Lathund Nacka24 version 6 Utdrag ur Handbok hypernet för ADMINISTRATÖR förskola 1 2 Inloggning... 4 Byte av lösenord... 5 Köhantering information om köbilden... 6 Funktionen: Förskola / Fritidshem... 6

Läs mer

Lathund Skola

Lathund Skola Lathund Skola 2015-06-15 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Ändra lösenord... 4 Vyer anpassa det du vill se...

Läs mer

Lathund fritids

Lathund fritids Lathund fritids 2013-01-25 1 Innehåll Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Lägga till och ta bort Ändra ordning Spara egna kolumnval Urval Excelformat Välja antal barn som visas Sök Snabbsök

Läs mer

Utbildning. Juni 2011

Utbildning. Juni 2011 Utbildning Juni 2011 Logga in fr 20/6 Gå till www.taby.se/barnochskolval VH loggar in med e-legitimation, läs mer på www.e-legitimation.se Klicka på knappen Utförare Du loggar in med de inloggningsuppgifter

Läs mer

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen 2014-03-04 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Lägga till, ta bort och ändra ordning Spara egna kolumnval Urval Excelformat Välja antal barn som visas Sök Söka med filter Familjebild

Läs mer

Logga in - forts. Byt roll om du har flera enheter så visas bara den(samma inlogg till alla dina enheter)

Logga in - forts. Byt roll om du har flera enheter så visas bara den(samma inlogg till alla dina enheter) Lathund Juni 2012 Logga in Gå till www.taby.se/barnochskolval Klicka på Nästa och knappen Personal Du loggar in med de inloggningsuppgifter du fått mailat till dig VH loggar in med e-legitimation, läs

Läs mer

Hitta rätt i Etjänsten Dexter för förskola Webbplatsadress: http://dexter.varnamo.se

Hitta rätt i Etjänsten Dexter för förskola Webbplatsadress: http://dexter.varnamo.se Värnamo kommun Barn-och Utbildningsförvaltningen Hitta rätt i Etjänsten Dexter för förskola Webbplatsadress: http://dexter.varnamo.se Här har vi samlat information om hur man går tillväga för att ändra

Läs mer

Handbok för Dexter barnomsorg på webben KINDA KOMMUN

Handbok för Dexter barnomsorg på webben KINDA KOMMUN Handbok för Dexter barnomsorg på webben KINDA KOMMUN Håll Ctrl-tangenten nere och peka på det du söker så kommer du till den sidan informationen finns på. Innehållsförteckning Nu hanterar du/ni all barnomsorg

Läs mer

Välj förskola, familjedaghem och fritidshem i Höörs kommun, en presentation och manual till Barnomsorg på nätet i Höörs kommun

Välj förskola, familjedaghem och fritidshem i Höörs kommun, en presentation och manual till Barnomsorg på nätet i Höörs kommun Välj förskola, familjedaghem och fritidshem i Höörs kommun, en presentation och manual till Barnomsorg på nätet i Höörs kommun Välkommen att använda tjänsten barnomsorg på nätet i Höörs kommun! Från och

Läs mer

Hitta rätt i E-tjänsten för förskola & skola! Webbplatsadress: dexter.karlsborg.se

Hitta rätt i E-tjänsten för förskola & skola! Webbplatsadress: dexter.karlsborg.se 1 Karlsborgs kommun Barn- och Utbildningsförvaltningen Hitta rätt i E-tjänsten för förskola & skola! Webbplatsadress: dexter.karlsborg.se Här har vi samlat information om hur man går tillväga för att ändra

Läs mer

Logga in. Godkänna. Kolumner. Hantera inflytt och byte. Urval. Direktbyte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen.

Logga in. Godkänna. Kolumner. Hantera inflytt och byte. Urval. Direktbyte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen. 2014-03-28 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Lägga till, ta bort och ändra ordning Spara egna kolumnval Urval Excelformat Välja antal barn som visas Sök Söka med filter Familjebild

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter (14) 2 Innehåll Inledning...4 Vem är medborgare?...4 Hur får jag mitt konto?...4 Hur loggar jag in?...4 Jag är inte bara mamma...4

Läs mer

Hitta rätt i E-tjänst förskola & skola! Webbplatsadress: barnomsorg.kavlinge.se

Hitta rätt i E-tjänst förskola & skola! Webbplatsadress: barnomsorg.kavlinge.se E-tjänst förskola & skola 1 Hitta rätt i E-tjänst förskola & skola! Webbplatsadress: barnomsorg.kavlinge.se Här har vi samlat information om hur man går tillväga för att ändra och lägga in ny information

Läs mer

Så här gör du i Skolportalen

Så här gör du i Skolportalen Så här gör du i Skolportalen Webbplatsadress: https://skolportal.tyreso.se/ Här har vi samlat information om hur du gör för att ändra och lägga in ny information i Skolportalen. Ansök om konto sid 1 Glömt

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

Lathund Skola - Klassuppflyttning

Lathund Skola - Klassuppflyttning Lathund Skola - Klassuppflyttning 2015-06-08 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Ändra lösenord... 4 Vyer anpassa

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 Eva Rehnberg 2014-08-18 En utförligare handbok för administratörer finns att tillgå inloggad i UEDB. Den här handboken är

Läs mer

Utbildning. Juni 2011

Utbildning. Juni 2011 Utbildning Juni 2011 Logga in fr 20/6 Gå till www.taby.se/barnochskolval Klicka på Nästa och knappen Utförare Du loggar in med de inloggningsuppgifter du fått mailat till dig senast 17/6 VH loggar in med

Läs mer

Starta internet och sök fram kommunens hemsida: www.oxelosund.se och E- tjänst. Logga in med ditt användarnamn och lösenord i liknande ruta:

Starta internet och sök fram kommunens hemsida: www.oxelosund.se och E- tjänst. Logga in med ditt användarnamn och lösenord i liknande ruta: Innehållsförteckning Inledning 2 Vem är medborgare? 2 Hur får jag mitt konto? 2 Hur loggar jag in? 2 Jag vill byta mitt lösenord 3 Jag har glömt mina inloggningsuppgifter 3 Jag vill logga ut 4 Översikt

Läs mer

Lathund e-tjänst förskola Barn- och utbildningsförvaltningen 2015

Lathund e-tjänst förskola Barn- och utbildningsförvaltningen 2015 Lathund e-tjänst förskola Barn- och utbildningsförvaltningen 2015 Innehållsförteckning 1. Ansökan barnomsorg 2. Erbjudande om plats 3. Registrera schema 4. Fyll i inkomst 5. Ändra kontaktuppgifter 6. Beräkna

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Handbok för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 IT-stöd för morgondagens skola & förskola IST erbjuder skolledare, pedagoger, elever och vårdnadshavare IT-stöd som matchar omvärldens nivåer.

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.7

Minihandbok för skoladministratörer version 1.7 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.7 Eva Rehnberg 2015-02-02 En utförligare handbok för administratörer finns att tillgå inloggad i UEDB. Den här handboken är

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter. Version 1.0 för Dexter 3.8

Handbok för medborgare i Dexter. Version 1.0 för Dexter 3.8 Handbok för medborgare i Dexter Version 1.0 för Dexter 3.8 IT-stöd för morgondagens skola & förskola IST erbjuder skolledare, pedagoger, elever och vårdnadshavare IT-stöd som matchar omvärldens nivåer.

Läs mer

Välj förskola, familjedaghem och fritidshem i Staffanstorps kommun. Presentation av barnounga.staffanstorp.se

Välj förskola, familjedaghem och fritidshem i Staffanstorps kommun. Presentation av barnounga.staffanstorp.se Välj förskola, familjedaghem och fritidshem i Staffanstorps kommun Presentation av barnounga.staffanstorp.se Välkommen till barnounga.staffanstorp.se Från och med november 2006 kan du anmäla ditt barn

Läs mer

Anordnarwebben. Manual

Anordnarwebben. Manual Anordnarwebben Manual sida 1/34 Innehållsförteckning 1 Beskrivning...3 2 Överblick...3 3 E-tjänsten...3 3.1 Information...4 3.2 Beläggning...5 3.3 Kö...6 3.4 Placeringar...8 3.5 Ersättningar... 11 3.6

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Kom igång med Adela Barnomsorg

Kom igång med Adela Barnomsorg Kom igång med Adela Barnomsorg Publicerad 2011-05-03 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Adela Barnomsorg 1 Gränssnitt 4 Huvudflikar 4 Detaljflikar

Läs mer

Hitta rätt i E-tjänsten Barnomsorg!

Hitta rätt i E-tjänsten Barnomsorg! Hitta rätt i E-tjänsten Barnomsorg! Önskemål om ändring av barnomsorg Är ditt barn placerat och du vill ändra eller byta placering inom kommunen Använd blanketten önskemål om ändring av barnomsorg som

Läs mer

Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben

Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben Du loggar in på Mina Sidor via förbundets hemsida med ditt medlemsnummer och postnummer. Sedan klickar du på Regional Medlemsservice. Sedan väljer

Läs mer

Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05

Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05 Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05 Inledning...2 Operativsystem och webbläsare...2 Föreningens utbildningsmodul.3 Inledning...3 Arrangemang...3 Öppna arrangemang...3 Sök arrangemang...5 Kopiera arrangemang...5

Läs mer

Uppdaterad: 2013-12-03. Lathund. Funktioner som endast finns för Förbund

Uppdaterad: 2013-12-03. Lathund. Funktioner som endast finns för Förbund Uppdaterad: 2013-12-03 Lathund Funktioner som endast finns för Förbund 1 1 Besluttstöd- Förbund Här ser ni som förbund en sammanfattande statistik över de föreningar som tillhör er idrott. PERSONER: Ni

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se. Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2. Attest:

ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se. Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2. Attest: ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2 Attest: - Attestera utbildningsanmälningar s. 4 Användare: - Hantering av medarbetare

Läs mer

Lathund Webbstöd för Jobb- och utbildningsexperter

Lathund Webbstöd för Jobb- och utbildningsexperter Reviderad: 2015-10-16 1 (11) Ansvarig: Andreas Sundberg, Systemförvaltare andreas.sundberg@nacka.se 08-718 89 19 Lathund Webbstöd för Jobb- och utbildningsexperter Webbstödet GWA-Webb är tänkt som en administrativ

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05

Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05 Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05 1 Innehållsförteckning Innehåll Allmän funktionalitet... 4 Roller... 4 Filter... 4 Kolumner... 5 Sortering... 5 Profiler... 6 Exportera... 6

Läs mer

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN * Översikt & sökningar * Inloggning Gå till www.gu.se/alumn/ eller till din fakultets alumnsida. Härifrån kan man logga in både som alumn och som administratör. Klicka

Läs mer

Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27

Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27 Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27 KULTURFÖRVALTNINGEN Innehåll Kontakta Kulturstöd... 2 Inledning, Ansökan på webben... 3 Logga in... 4 Felmeddelanden... 7 Godkänn

Läs mer

Användarhandbok SoftOne Lägg upp ny anställd

Användarhandbok SoftOne Lägg upp ny anställd Användarhandbok SoftOne Lägg upp ny anställd Innehållsförteckning Allmän funktionalitet... 3 Modul Personal... 4 Anställda... 4 Registrera anställd... 5 Kontaktuppgifter... 6 XEMail... 7 Anställningsuppgifter...

Läs mer

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guiden beskriver hur Räddningstjänsternas kontaktpersoner ska godkänna och prioritera sina anställdas anmälningar till kurser och program som anordnas av

Läs mer

Rev. 2015 09 17. Handledning till MTM:s användarregister

Rev. 2015 09 17. Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 09 17 Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 09 17 Innehållsförteckning Inledning... 2 Kom igång... 2 Logga in... 2 Startsidan... 3 Mitt bibliotek... 3 Mina uppgifter... 4 Registrera

Läs mer

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord 2015-04-22 Innehåll 1. Att komma åt HR portalen... 2 2. Logga in och byta lösenord... 2 Inloggning... 2 Byta lösenord... 2 Glömt lösenord... 3 Hjälpfunktionen...

Läs mer

Instruktioner för bineros webmail.

Instruktioner för bineros webmail. Instruktioner för bineros webmail. För er som skaffat mejladress på civil2.se kommer här instruktioner på vanliga funktioner i bineros webbmejl. 1. Logga in 2. Webbmejlens innehåll 3. Börja mejla 4. Inställningar

Läs mer

Lathund. Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21

Lathund. Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21 Lathund Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21 1 2 Dessa lathundar är utformade för att underlätta för Föreningen Nordens medlemmar att administrera i det nya medlemssystemet

Läs mer

Dokumentation E-tjänst förskola / pedagogisk omsorg / fritidshem / vårdnadsbidrag

Dokumentation E-tjänst förskola / pedagogisk omsorg / fritidshem / vårdnadsbidrag 1 (21) Dokumentation E-tjänst förskola / pedagogisk omsorg / fritidshem / vårdnadsbidrag Innehållsförteckning Webb Förskola, E-tjänster - Öppna tjänster... 2 Ansökan... 2 Beräkna avgift... 8 Vårdnadsbidrag...

Läs mer

Feriearbete i Bodens kommun

Feriearbete i Bodens kommun Feriearbete i Bodens kommun Kommunledningsförvaltningen Feriearbete_Handledning_v01.doc 2 (8) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Skapa konto... 3 3 Logga in... 4 4 Glömt lösenord... 4 5 Redigera användarprofil...

Läs mer

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&)

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&) Gå in på www.lernia.se Klicka på rubriken Registrera CV 1. Fyll i dina användaruppgifter. - Skriv in din e-postadress, glöm inte att upprepa e-postadressen - Skriv in ett önskat lösenord och upprepa detta.

Läs mer

TERSUS SKOLSYSTEM AB. Ansökan. Barnomsorgen 2014-12-09

TERSUS SKOLSYSTEM AB. Ansökan. Barnomsorgen 2014-12-09 TERSUS SKOLSYSTEM AB Ansökan Barnomsorgen 2014-12-09 Innehåll Ansökan... 4 Inställningar Adela Administration... 5 Inställningar Ansökan... 6 Ansökan uppdatera kontaktuppgifter för existerande personer...

Läs mer

Om du vill hitta tillbaka till din sektion klicka på fliken i huvudmenyn som heter organisation.

Om du vill hitta tillbaka till din sektion klicka på fliken i huvudmenyn som heter organisation. Lathund för medlemsregistret Det första ni skall göra Det första ni ska göra i systemet är att kontrollera att er sektions uppgifter är korrekta. Ni registrerar en huvudadress som all post skickas till.

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Lathund e-tjänst förskola, familjedaghem och fritidshem Barn och utbildningsförvaltningen 2016

Lathund e-tjänst förskola, familjedaghem och fritidshem Barn och utbildningsförvaltningen 2016 Lathund e-tjänst förskola, familjedaghem och fritidshem Barn och utbildningsförvaltningen 2016 Innehållsförteckning 1. Ansökan barnomsorg 2. Registrera schema 3. Inkomst 4. Ändra kontaktuppgifter 1. Ansökan

Läs mer

Handbok för det kommunala aktivitetsansvaret i hypernet Regional samverkan

Handbok för det kommunala aktivitetsansvaret i hypernet Regional samverkan Handbok för det kommunala aktivitetsansvaret i hypernet Regional samverkan Innehållsförteckning Det kommunala aktivitetsansvaret... 4 Aktivitetsansvaret... 5 Rapportera till SCB... 5 Sysselsättning...

Läs mer

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE 1 KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE Söka kursplan i KIWAS Sök efter skapade kursplaner genom att klicka på Lista kursplaner i menyn under fliken Kurser. Listan som visas är begränsad till de kursplaner som

Läs mer

Webbapplikation för extern uppdatering

Webbapplikation för extern uppdatering SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS ADRESS- OCH MEDLEMSREGISTER Webbapplikation för extern uppdatering ANVÄNDARMANUAL Ansvarig för innehåll Karl Johansson, Avdelningen för administration Tel.: 08-452 74 92

Läs mer

Nyhetsbrev nummer 2, 2011

Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Här kommer ett nyhetsbrev från SchoolSoft med allt som hänt i produkten under de senaste månaderna. Mindre nyheter Namnen på eventuella inaktiverade barn som en vårdnadshavare

Läs mer

HANDLEDNING FÖR E-SERVICE BARNOMSORG

HANDLEDNING FÖR E-SERVICE BARNOMSORG HANDLEDNING FÖR E-SERVICE BARNOMSORG Jag vill ansöka om plats i förskolan Du behöver inte vara inloggad för att ansöka om plats till barnomsorgen. Du kan också ta del av vilket utbud Falköpings kommun

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Rev. 2015 08 31. Handledning till MTM:s användarregister

Rev. 2015 08 31. Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 08 31 Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 08 31 Innehåll Inledning... 1 Kom igång... 1 Logga in... 1 Startsidan... 2 Mitt bibliotek... 2 Mina uppgifter... 3 Registrera låntagare...

Läs mer

Instruktion e-tjänst förskola Barn- och utbildningsförvaltningen

Instruktion e-tjänst förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Instruktion e-tjänst förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Innehållsförteckning 1. Ansökan barnomsorg 2. Erbjudande om plats 3. Registrera schema 4. Fyll i inkomst 5. Ändra kontaktuppgifter 6. Beräkna

Läs mer

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Inledning...3 Operativsystem och webbläsare...3 Föreningens utbildningsmodul.4 Inledning...4 Arrangemang...4 Öppna arrangemang...4 Sök arrangemang...7 Kopiera arrangemang...7

Läs mer

Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE

Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vad är Privera... 3 Skapa underlag... 3 Logga in i Privera... 3 Startsida... 3 1. Skicka fil... 4 2. Mottagna filer... 4

Läs mer

Manual för att skicka kommunfil från IdrottOnline

Manual för att skicka kommunfil från IdrottOnline 1 Manual för att skicka kommunfil från IdrottOnline För att skicka kommunfil från IdrottOnline behöver föreningen även ha inloggningsuppgifter till kommunens system Aktivitetsstöd. Det är olika inloggningsuppgifter

Läs mer

IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF

IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF Version 1.2 2013-08-21 Innehåll Inloggning i Idrottonline... 3 Registrering av personer... 4 Registrering av ledare... 4 Nytt lösenord... 4 Registrering av spelare...

Läs mer

Ansök till förskola och familjedaghem med Mobilt BankID eller e-legitimation

Ansök till förskola och familjedaghem med Mobilt BankID eller e-legitimation Ansök till förskola och familjedaghem med Mobilt BankID eller e-legitimation Den här manualen är till för dig som vill ansöka om en plats i förskola eller på familjedaghem i Norrköpings kommuns e-tjänst.

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Handbok för skoladministratörer version 2.0

Handbok för skoladministratörer version 2.0 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Handbok för skoladministratörer version 2.0 Eva Rehnberg 2015-10-05 För att logga in gå till www.ksl.se/uedb Innehåll Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län

Läs mer

Användarmanual Brunskog Transportbokning.

Användarmanual Brunskog Transportbokning. Användarmanual Brunskog Transportbokning. Det finns två typer av användare i Brunskog Transportbokning. En enkel användare som endast kan boka en sändning och som inte har tillgång till de övriga funktioner

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

Eskilstuna kommuns e-tjänst för grundskola

Eskilstuna kommuns e-tjänst för grundskola Barn- och utbildningsnämnden 2012-09-04 1 (7) Barn- och utbildningsförvaltningen Barnomsorgsenheten Jessica Palm Mauritz, 016-7105463 Eskilstuna kommuns e-tjänst för grundskola Från den 17 oktober kommer

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Botkyrka kommuns system för lokalbokning föreningsbidrag förenings- och anläggningsregister

Botkyrka kommuns system för lokalbokning föreningsbidrag förenings- och anläggningsregister l a u n a m r a d n anvä o g k o o b r e t in Botkyrka kommuns system för lokalbokning föreningsbidrag förenings- och anläggningsregister 1 Sök ledig tid utan registrerad användare... 2 2 Sök ledig tid

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Version 2.3 2014-07-02

Version 2.3 2014-07-02 Version 2.3 2014-07-02 1 Starta NatureIT Starta en webbläsare i din PC, Mac, läsplatta eller smartphone och skriv in www.natureit.se eller www.natureit.no. Då skall du få upp en bild som ser ut så här:

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

E-rekrytering Sökandeportalen

E-rekrytering Sökandeportalen E-rekrytering Sökandeportalen Manual för Sökandeportalen i Göteborgs universitets E-rekryteringssystem 2012-04-24 Innehåll Göteborgs universitets Sökandeportal... 3 Skapa ett nytt konto... 4 Startsidan...

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Nacka24 Lathund. Läsårsbyte Vers. 2:1. Utdrag ur Nyheter 1.14

Nacka24 Lathund. Läsårsbyte Vers. 2:1. Utdrag ur Nyheter 1.14 Nacka24 Lathund Läsårsbyte Vers. 2:1 Utdrag ur Nyheter 1.14 1 Läsårsbyte - Funktion för klassuppflyttning / klassplacering, görs i 3 steg... 3 Översikt uppflyttning för innevarande läsårs elever... 3 Skapa

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

Användarmanual Attestering

Användarmanual Attestering Användarmanual Attestering Upprättad av Maria Rosén Upprättat 2008-06-19 Version 5.0 Innehållsförteckning Inledning...3 1.1 Ledigheter...3 1.2 Övertid/Mertid...3 1.3 Sjuk...3 1.4 Avsluta Egenrapportering...3

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Manual för externa sökande

Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Aditro Recruit 9.2 Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Innehållsförteckning 1. Logga in i systemet... 1 1.1. Låst användarkonto... 2 2. Skapa ett användarkonto...

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär.

1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär. Formulär - lathund Du kan skapa formulär på sidmallen skolornas webbsida 1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär. 3. Klicka

Läs mer

2. Obligatoriska uppgifter för att kunna behandla din ansökan är:

2. Obligatoriska uppgifter för att kunna behandla din ansökan är: 1. Översikt hur du gör en ansökan 2. Obligatoriska uppgifter i en ansökan 3. Välja utbildningar 4. Skapa ett användarkonto 5. Skapa en ansökan Rangordna dina utbildningsval Bifoga obligatoriska handlingar/bilagor

Läs mer

UTV5 Lathund för lärare (2013-12-10)

UTV5 Lathund för lärare (2013-12-10) UTV5 Lathund för lärare (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Obligatoriska frågor Sid 4 Logga in i UTV5 Sid 5 Startsidan Sid 6 Starta kursutvärdering Sid 8 Skapa formulär Sid 12 Redigera formulär

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare för ledare Sammanställning Denna guide avser att hjälpa dig som ledare att administrera dina grupp(er) i MyClub. Allt som görs i MyClub är webbaserat vilket innebär att du kan sköta all administrering

Läs mer