Studievägledning. Användarintruktioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studievägledning. Användarintruktioner"

Transkript

1 Användarintruktioner för företagets för kontaktperson kursdeltagare till i SPT:s nätbaserade utbildningar version

2 för företagets kontaktperson till SPT:s nätbaserade utbildningar version 2.0 Välkommen tilll SPT:s nätbaserade utbildningar. Vi använder e-learning-plattformen LUVIT som basprogram. LUVIT är ett s.k. Learning Management System från Grade AB i Lund, som även svarar för driften. Arbeten på drivmedelsanläggningar, Risker-Regler-Ansvar är en utbildning för anställda i företag som levererar produkter och tjänster till drivmedelsbranschen samt de som i sin yrkesutövning kan komma att vistas på en drivmedelsanläggning. Utbildningsprogrammet är gemensamt utformat och framtaget av SPT och SPBI. Scandinavian Petroleum Technic Association (SPT), är branschorganisation för leverantörer och entreprenörer i Skandinaiven och är en viktig samarbetspartner för oljebolag, myndigheter och andra beställare. En av SPT s uppgifter är att ordna utbildningar. Kurserna riktar sig mot medlemmar, oljebolag, myndigheter och övrig personal som vistas inom en drivmedelsanläggning. Genom dialog med deltagarna utvecklas och förbättras kursutbudet. Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet (SPBI), är branschorganisation för oljebolagen i Sverige och har som ändamål att tillvarata och befrämja oljebranschens intressen. SPBI arbetar inte med frågor som rör priser eller konkurrensen mellan medlemsföretagen. SPBI bildades år ecommedia, är användarkonsulterna inom digitala medier och kommunikation. Företaget är verksam inom områdena; Datorstödd utbildning, Interaktiv multimedia, Elektronisk publicering, CAD/CAM/CAE samt Projekthantering med konsultation, utbildning, projektleding, utveckling och anpassning. ecommedia startade sin verksamhet

3 Förord Arbeten på drivmedelsanläggningar, Risker-Regler-Ansvar är en utbildning för anställda i företag som levererar produkter och tjänster till drivmedelsbranschen samt de som i sin yrkesutövning kan komma att vistas på en drivmedelsanläggning. SPT har avtal med SPBI att samtliga inom branschen verksamma personer, ska ha genomgått någon av de alternativa utbildningsnivåer som berör deras verksamhet. Utbildningsprogrammet är gemensamt utformat och framtaget av SPT, som är branschorganisation för leverantörer och entreprenörer, och SPBI, som är branschorganisation för oljebolagen i Sverige. Med denna nätbaserade utbildning öppnar vi nya dörrar för att lära och arbeta. Kunskapsmässigt får eleverna samma utbildning som den som genomförts på traditionellt sätt - samma innehåll och lika många praktiska moment. d.v.s. eleven kommer att få en likvärdig utbildning som de som hittills gått kursen på olika orter i landet. Alla studieavsnitt från tidigare kurs finns nu på Internet som text, bild och filmer i olika kombinationer. Det finns även en speciell e-postadress där man kan ställa frågor till kursledarna. Nu kommer utbildningsmöjligheten hem till eleverna, som själv kan bestämma när de ska studera och göra sina uppgifter. Företag och anställda kan skapa sin egen utbildningsmiljö på kontoret eller hemma med den omgivning som passar var och en bäst. När man studerar på distans krävs att man rannsakar sina egna personliga egenskaper. Självdisciplin är A och O, förmågan att själv planera sitt studerande är avgörande för resultatet. Att arbeta inom en verksamhet som hanterar brandfarlig vara, kräver kunskap och insikt i vilka risker som finns och kan uppstå. När man vistas och arbetar inom en anläggning är det av stor vikt att ha rätt klädsel, rätt handverktyg och arbetsmaskiner, samt att utföra sitt uppdrag så att hälsa, miljö och säkerhet inte äventyras. Det är också viktigt att branschens båda parter SPT och SPBI samt ansvariga myndigheter har samma ambitionsnivå om säkerhet och miljövärderingar, samt tolkar lagstiftningen lika. Bo Härstedt SPT, Projektledare 3

4 Inledning Detta dokument är framtaget för att ge dig som kontaktperson inom företaget lite vägledning och anvisningar om hur du kan stödja och hjälpa kursdeltagarna med utbildningen. I systemet finns även en manual, LUVIT Education X.X för kursdeltagare och administratörer, under tabben Hjälp i toppmenyn, vilken beskriver LUVIT:s samtliga funktioner. Denna nätbaserade utbildning består av tre separata delar: Kunskapstest, vilken är en helt fristående test, ska användas för att ge deltagaren en uppfattning om sin kunskapsnivå inom respektive område. Kunskapstest består av ett antal flervalsfrågor på avsnitten. För att bli godkänd ska alla frågor inom valt avsnitt besvaras korrekt. Grundkursen är en utbildning för ocertifierade. Utbildningen består av kurstexter, bildspel och föreläsningar uppdelad på 11 avsnitt. Efter genomgången utbildning ska ett slutprov genomföras. Detta består av 35 blandade flervalsfrågor från de olika avsnitten. För att bli certifierad krävs att 70% av dessa ska vara korrekt besvarade. Omcertifiering är ett prov för de som tidigare genomgått grundutbildningen. Omcertifiering ska göras efter 3 (tre) år. Vid godkänt resultat erhålles ett nytt certifikat. Omcertifieringen består av 35 st. blandade frågor från samtliga avsnitt. För att bli godkänd måste minst 70% av frågorna besvaras korrekt. Utbildningsplattformen LUVIT och kurserna är tillgängliga dygnet runt, 365 dagar om året. Via plattformen finns hela tiden hjälp och support att tillgå. SPT:s svenska nätbaserade utbildningar hittar du på: Studierna kan ske från arbetet, hemmet eller sommarstugan. Man kan alltid nå sin personliga utbildning, men sina inställningar, resultat och kontakter. Studierna kan genomföra enskilt eller i grupp. Oavsett på vilket sätt studierna ska bedrivas är det lämpligt att du som kontaktperson samlar kursdeltagarna innan kursstart för information, se avsnitt 3. Information till kursdeltagare. 4

5 1. Tekniska krav För att komma igång med utbildningen behöver man en dator med en fungerande internetförbindelse. Det spelar ingen roll om man sitter med en PC, Mac eller någon annan dator. Likaså om man är uppkopplad via en snabb bredbandsförbindelse eller en långsam uppringd förbindelse. LUVIT behöver inte installeras på datorn där kurserna ska användas. Men för att optimalt kunna utnyttja systemet behöver man ha en lämplig webbläsare samt en del visningsprogram. 1.1 Rekommenderade webbläsare LUVIT fungerar bra i de moderna webbläsarna, som stöder standarder satta av W3C (World Wide Web Consortium). Följande webbläsare kan användas: FireFox 1.5 eller senare (PC/Mac) Internet Explorer 7.0 eller senare (endast PC) Google Chrome 3.0 eller senare(pc) Safari 4.0 eller senare (PC/Mac) Har man äldre webbläsare fungerar tjänsten, men utseendet kan däremot avvika och man bör uppdatera sin webbläsare. 1.2 Behövliga visningsprogram I kursen ingår delar som behöver tillgång till s.k. visningsprogram. Dessa laddas hem gratis från programföretagen och installeras enkelt PDF-filer För att kunna läsa de PDF-dokument som finns på LUVIT behöver man ha Acrobat Reader. Programmet kan användas för att läsa, söka i, signera, verifiera, skriva ut och samarbeta med Adobe PDF-filer. Man kan ladda hem Acrobat Reader på Adobes webbplats, SWF-filer För att kunna spela upp de SWF-filer som finns på LUVIT behöver man ha Acrobat Flash Player. Man kan ladda hem Acrobat Flash Player på Adobes webbplats, 1.3 Inställningar för bildkärm För att få bästa möjliga upplösning på skärmen rekommenderar vi att man använder en skärm med minst 256 färger och en upplösning på minst 1024 x 800 bildpunkter. 1.4 Hörlurar Eftersom stora delar av utbildningarna bygger på att lyssna på diverse ljudinspelningar, är det bra att använda någon form av hörlurar. Detta gäller speciellt i Grundkursen där samtliga föreläsningar finns inspelade och synkroniserade med respektive bildspel. 5

6 2. Kursinformation 2.1 Kursvillkor Efter kursanmälan erhålls en faktura med 10 dagars betalningstid. När fakturan är reglerad översänder SPT via e-post information om kursen. Denna information innehåller: för företagets kontaktperson till SPT:s nätbaserade utbildningar. Användarmanual för kursdeltagare i SPT:s nätbaserade utbildningar. Åtkomstkod för företaget till kursdeltagarnas registrering i LUVIT-systemet. Koden är giltig i 30 dagar från erhållandet. Efter registrering till något kursalternativ, har kursdeltagaren tillgång till detta i sex månader. Dessutom skickar SPT, i separat kuvert, hörlurar till anmält antal kursdeltagare i Grundkursen. Deltagarens namn kommer efter godkännande och certifiering att finnas publicerade på SPT:s webbsida, under menyn Utbildning. 2.2 Certifiering Certifikat och Diplom, som utfärdas efter genomgången kurs och godkänt slutprov är personligt. Certifikatet är ett plastkort innehållande namn med personnummer och företagstillhörighet samt datum då certifikatet utfärdades. Detta gäller tillsammans med giltig fotolegitimation under tre år. SPT skickar certifikatet till angiven kontaktperson för vidare distribution. Diplomet kan kursdeltagaren skriva ut från LUVIT-systemet under 30 dagar efter godkänt slutprov. Instruktioner om hur man skriver ut certifikatet finns i dokumentet Användarmanual för kursdeltagare, avsnitt Certifikat / diplom. Vid byte av anställning till annat företag ska nytt certifikat utfärdas. Ursprunglig slutprovsdatum gäller. Företagen har ansvar för att uppgifterna på certifikatet är riktiga och aktuella. Vid byte av anställning ska certifikatet och nya uppgifter skickas till SPT, som ombesörjer nytt utfärdande. Certifikatet är giltigt i tre (3) år. Därefter ska nytt slutprov/omcertifiering genomföras. Eventuellt behövs en ny grundkurs genomgås. Nytt certifikat utfärdas efter godkänt slutprov. 2.3 Statusrapporter När deltagarna registrerat sig i LUVIT-systemet enligt anvisningar i dokumentet Användarmanual för kursdeltagare, avsnitt 1.4 Kursregistrering, finns dom med i systemets databas. Från denna kan diverse rapporter och sammanställningar tas fram. Förutom statusrapporten som kursdeltagaren hittar i menyn Personligt -> Uppföljning, finns det möjlighet att få ut listor i form av rapporter. För mer information se i LUVIT-systemets Hjälp-funktion, dokumentet LUVIT Education x.x för kursdeltagare. En gång i månaden får företagets kontaktperson, via e-post, en rapport om deras kursdeltagares status på de olika kurserna. 6

7 3. Information till kursdeltagare Distans- eller nätbaserad utbildning är flexiblare och mer obundna än andra studier. Man bestämmer själv i högre grad hur man ska genomföra dina studier. Flexibilitet är ett nyckelord. Men en nätbaserad utbildning är precis lika krävande som om man befann sig på en vanlig kurs. På ett sätt är det till och med mer krävande eftersom man styr sin tid själv. Varje avsnitt kan läsa i sin egen takt och man kan t.ex. spola tillbaka en video och lyssna på svåra avsnitt flera gånger. Man kan skicka in frågor som experter tar del av och besvarar. Svaret får man dock vid ett senare tillfälle, vilket kan vara frustrerande. Men det finns fördelar med det också. Man blir oberoende av schematider, man kan själv välja när man vill ta del av materialet och man kan reflektera över det i lugn och ro. Distansutbildning är inte en ny idé. Men nu kan idén förverkligas bättre tack vare den moderna tekniken med Internet, bredband, snabbare datorer och rikligt urval av bra programvaror. Kursdeltagaren i en nätbaserad utbildning behöver dock grundläggande kunskaper i hur en dator och olika program fungerar. Denna utbildning använder en internetbaserad lärplattform, så det är bra om deltagaren även har viss kunskap om internetanvändning. 3.1 Studiemiljö Företag och anställda kan skapa sin egen utbildningsmiljö på kontoret, med flera datorer anslutna och kanske en videoprojektor för gemensam genomgång, eller hemma med den omgivning som passar var och en bäst. Studierna kan göras enskilt eller i grupp. Fördelen med att studera med andra är naturligtvis möjligheten att diskutera och komplettera varandra. Man får veta hur andra uppfattar en text eller frågeställning och kan då utvidga sin egen förståelse. I en grupp finns alltid personer med olika bakgrund och kunskaper. 3.2 Kurslitteratur I kursdelarna Grundkurs och Omcertifiering finns digitala versioner av respektive avsnitts kurstext och bildspel tillgängliga som PDF-filer. Dessa kan skrivas ut och/eller sparas separat. Videoavsnitt och föreläsningar ligger som s.k. strömmande media och kan inte sparas eller spelas upp separat. 3.3 Kursledarkontakter Någon direkt kontak med författare eller kursledare ska ej göras. Däremot finns en länkad e-postfunktion i samtliga kursavsnitt för att skicka frågor via SPT till dessa och andra expertpersoner. 3.4 Tidplan för studierna Eftersom denna utbildning normalt bedrivs parallellt med det övriga yrkesutövandet är tiden den mest begränsande faktorn. Det gäller då att planera och komma överens med berörda så att tid och plats finns i rimlig omfattning. Kunskapstesten är uppdelad på 11 avsnitt och består av ett antal flervalsfrågor som ska besvaras genom markering. Efter varje avsnittstest erhålls en sammanställning över genomfört test. Tidsåtgången för att genomföra testen är naturligtvis beroende av deltagarens kunskap inom området. Varje avsnitt bör dock inte ta mer än 5 minuter att genomföra. Totalt ska testen inte behöva ta mer än en till en och en halv timme. Grundkursen med slutprov har tidigare genomförts som en en-dagarskurs på ca. 10 timmar. Denna omfattade då föreläsningar, diskussioner och slutprov samt pauser och lunchtid. Textmaterialet behandlades delvis. Dock ingick ingen tid för egna studier av kurslitteratur eller genomförande av avsnittstester. 7

8 Denna nätbaserade grundkurs innehåller allt kursmaterial från tidigare kurs. Föreläsningarna är baserade på kursledarnas presentationer. Totaltiden för dessa är ca. 5 timmar. Till detta kommer tid för att titta på diverse tillhörande videos samt repetition av vissa delar, vilket gör att totaltiden för föreläsningarna blir runt 7-8 timmar. Tiden för egna studier av den digitala kurslitteraturen variera naturligtvis från person till person. Materialet omfattar ca. 250 A4-sidor. I kursen finns även tillgång till avsnittstester, vilka kan användas för kunskapskontroll innan man genomför slutprovet. Testerna består av ett antal flervalsfrågor som ska besvaras genom markering. Att genomföra dessa tester bör inte ta mer än 5 minuter per avsnitt. Slutprovet består av 35 blandade, slumpvis utvalda flervalsfrågor från de olika avsnitt som ska besvaras genom markering. Under provet kan man göra avbrott och återuppta testet senare. Ingående kursmaterial kan behöva repeteras, varför tidsåtgången kan komma att variera. Slutprovet med godkänt resultat bör dock kunna genomföras på mindre än två timmar. Sammanfattningsvis blir den totala studietiden, som man bör avsättas för att genomgå grundkursen och klara slutprovet, timmar. Omcertifieringen består av 35 blandade, slumpvis utvalda flervalsfrågor från de olika avsnitt som ska besvaras genom markering. Under provet kan man göra avbrott och återuppta testet senare. Ingående kurstexter och bildspel kan behöva konsulteras, varför tidsåtgången kan komma att variera. Här finns även tillgång till avsnittstester, vilka kan användas för kunskapskontroll innan man genomför slutprovet. Omcertifieringen bör dock inte ta mer än totalt 2-3 timmar att genomföra. 3.5 Certifieringsrutin Information om denna rutin finns beskrivet i avsnitt 2.2 Certifiering. 3.6 Statusrapporter En gång i månaden får företagets kontaktperson, via e-post, en rapport om deras kursdeltagares status på de olika kurserna. Mer information hur rapporterna hanteras finns i avsnitt 2.3 Statusrapporter. 3.7 Personpresentationen Det är lämpligt att kursdeltagaren tar sig tid och lägger in en kort presentation av sig själv. Detta görs under menyn Personligt på sidan Min portal, se avsnitt 2.2 Min portal i dokumentet Användarmanual för kursdeltagare. Genom detta kan alla kursdeltagare enkelt komma i kontakt med varandra via s.k. chatt och den inbyggda meddelandefunktionen. 3.8 Publicering Deltagarens namn kommer efter godkännande och certifiering att finnas publicerade på SPT:s webbsida, under menyn Utbildning. 8

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Introduktion till Fronter för lärare

Introduktion till Fronter för lärare Introduktion till Fronter för lärare Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och hur det kan användas. Skapad: 2008-06-24 Version: 1.2 1 Vad är Fronter?... 3 Hur fungerar Fronter?... 6 Rättigheter...

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2015! Augusti 2015

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2015! Augusti 2015 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2015! 1 Augusti 2015 2 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked

Läs mer

www.luvit.com Användarmanual LUVIT v. 3.7

www.luvit.com Användarmanual LUVIT v. 3.7 www.luvit.com Användarmanual LUVIT v. 3.7 Innehållsförteckning Manual till LUVIT version 3.7.... 4 Användarprofiler...4 Skapa en kurs...5 1 Grundläggande begrepp... 6 1.1 Logga in... 6 1.2 Logga ut...

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 Augusti 2011 För att komma direkt till sidan, klicka på det du vill veta mer om. 1. Din ansökan 4 a. Komplettera

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Kurskompendium. Datorn i skolan 11-20 poäng Vt-00. (Dis 11-20p) Välkommen! Umeå universitet, LITU, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00

Kurskompendium. Datorn i skolan 11-20 poäng Vt-00. (Dis 11-20p) Välkommen! Umeå universitet, LITU, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 Kurskompendium Datorn i skolan 11-20 poäng Vt-00 (Dis 11-20p) Välkommen! Välkommen till kursen Datorn i skolan. Under våren kommer vi att träffas vid fyra tillfällen och dessa träffar är obligatoriska.

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1 Användarmanual Enkät för uppföljning av Relationwise Sverigee www.relationwise.se Sid 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGGA IN... 3 AREBETSYTAN... 4 DESIGN modul 1 VÄLJ RÄTT ENKÄTMALL... 5 REDIGERA/LÄGG

Läs mer

Handbok. för utveckling och genomförande av webbaserad kurs

Handbok. för utveckling och genomförande av webbaserad kurs Handbok för utveckling och genomförande av webbaserad kurs 1 VÄLKOMMEN TILL MENYPROGRAMMET! Du har fått uppdraget att utveckla och/eller leda en webbaserad kurs inom Meny-programmet. För att stärka dig

Läs mer

Denna version av Lathunden är från 2012-01-24 1 Version: 2012-01-24

Denna version av Lathunden är från 2012-01-24 1 Version: 2012-01-24 Denna version av Lathunden är från 2012-01-24 1 Version: 2012-01-24 Lathund skolplattform - lärare En lathund för att komma igång med Skolplattformen. Den är ett pågående arbete och förnyas efterhand (se

Läs mer

Manual. textil. samlat och strukturerat - direkt online. anpassat för skolan - pedagogiskt granskat

Manual. textil. samlat och strukturerat - direkt online. anpassat för skolan - pedagogiskt granskat Manual textil samlat och strukturerat - direkt online anpassat för skolan - pedagogiskt granskat Innehåll Välkommen till Slöjdlexikon Slöjdlexikon Online Logga in Logga ut 2, 16 eller 32 användare online

Läs mer

TIME. Sju fördelar med TIME

TIME. Sju fördelar med TIME TIME du enkelt din version till att passa nya förhållanden. Du behöver alltså inte betala för mer än du behöver. Med TIME blir tidrapporteringen en rutin som alla snabbt kan lära sig att använda och uppskatta.

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt att jobba och

Läs mer

Blekinge Tekniska Högskola DV1210 - DATAVETENSKAPLIG UTREDNING VT 2009. E-lärande med. Matilda Melander

Blekinge Tekniska Högskola DV1210 - DATAVETENSKAPLIG UTREDNING VT 2009. E-lärande med. Matilda Melander Blekinge Tekniska Högskola DV1210 - DATAVETENSKAPLIG UTREDNING VT 2009 E-lärande med Författare: Kristina Linde Matilda Melander Handledare: Birgitta Hermanson Sammanfattning Blekinge Tekniska Högskola

Läs mer

Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010

Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010 Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010 Innehållsförteckning 1 Kontaktvägar och adresser...3 2 Introduktion...4 2.1 Vad är Medgivande via hemsida...4 2.2 Om manualen och ytterligare hjälptexter...4

Läs mer

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline MEDLEMSREGISTER IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Genom att skicka kundfakturor via banken kan du och ditt företag

Läs mer

ATIVA-Dokument Produktinformation

ATIVA-Dokument Produktinformation ATIVA-Dokument Produktinformation Sidan 1 av 11 Allmänt om ATIVA-Dokument ATIVA Development AB har utvecklat programvaran ATIVA-Dokument. En slagkraftig lösning inom området dokumentstyrning. Programmet

Läs mer

Mamut Enterprise Status/Analys

Mamut Enterprise Status/Analys 0BTilläggsprodukter och Enterprise-utökningar Mamut Business Software Enterprise-utökning Mamut Enterprise Status/Analys I Innehåll Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar... 3 Mamut Enterprise Status/Analys...

Läs mer

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition Nu i specialversion för ESF-projekt inom kompetensutveckling Spara massor av administration - och ge era projektdeltagare bättre service! I samarbete med flera ESF-projekt

Läs mer

Copyright 2014 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig

Copyright 2014 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig Copyright 2014 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N

Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N AU129G HT 2014 distans Institutionen för ingenjörsvetenskap Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring förhandsutgåva 140625 - Publicerad

Läs mer

GlobalDeskTop. ASP för företaget. ASP för användare. Säkerhet. ASP vad är det? Fördel ASP vinster för dig. IT Services ASP-tjänster. www.dataductus.

GlobalDeskTop. ASP för företaget. ASP för användare. Säkerhet. ASP vad är det? Fördel ASP vinster för dig. IT Services ASP-tjänster. www.dataductus. ASP för företaget För många företag är det växande Internet/IT-beroendet och ITutvecklingen kostsamt. Ett dilemma är att upprätthålla den kompetens och den tekniska plattformen som krävs på ett kostnadseffektivt

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

www.grade.com LUVIT Education 3.1 Manual för kursdeltagare

www.grade.com LUVIT Education 3.1 Manual för kursdeltagare www.grade.com LUVIT Education 3.1 Manual för kursdeltagare Innehållsförteckning 1. INLEDNING 5 2. BEGREPP 6 3. GENERELLA FUNKTIONER 7 3.1. RSS 7 3.1.1. RSS i Internet Explorer 7 7 3.1.2. RSS i FireFox

Läs mer

SVENSKA BÅTUNIONENS INFORMATIONSHANTERING. SBU:s IT-kommitté. Rapport

SVENSKA BÅTUNIONENS INFORMATIONSHANTERING. SBU:s IT-kommitté. Rapport SVENSKA BÅTUNIONENS INFORMATIONSHANTERING SBU:s IT-kommitté Rapport augusti 2000 1 Avsnitt 1 SAMMANFATTNING Vi får allt fler möjligheter att meddela oss med varandra. Tekniken att sprida och hämta information

Läs mer

Adam Holmkvist. Kandidatexamensarbete för kandidatexamen i datavetenskap, 15 hp. Handledare på CS-UmU: Lars-Erik Janlert Examinator: Pedher Johansson

Adam Holmkvist. Kandidatexamensarbete för kandidatexamen i datavetenskap, 15 hp. Handledare på CS-UmU: Lars-Erik Janlert Examinator: Pedher Johansson Kandidatexamensarbete för kandidatexamen i datavetenskap, 15 hp Handledare på CS-UmU: Lars-Erik Janlert Examinator: Pedher Johansson UMEÅ UNIVERISTET Institutionen för datavetenskap SE-901 87 UMEÅ SWEDEN

Läs mer