Bakterier kan skydda sig med hjälp av ett skal (vilsporer) för att kunna överleva i olika miljöer.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bakterier kan skydda sig med hjälp av ett skal (vilsporer) för att kunna överleva i olika miljöer."

Transkript

1 Bakterier (mikroorganism) Bakterie (Bacill) - efter grekiskans ord "bakterion" som betyder "liten stav". En encellig organism som delas in efter sin form (bacillerna är avlånga, kockerna är runda, spiriller & spiroketer är spiralformade) och förökar sig genom delning. Bakterier består av en enda cell med cellvägg, men saknar cellkärna. En del har små trådar för att kunna förflytta sig. Bakterier räknas som de första organismerna på jorden. (3,5 miljarder år gamla). Från dessa bakterier har de sk cyanobakterierna (tidigare kallade blågröna algerna) utvecklats. (innehåller klorofyll och kunde därför tillverka syre). Är det för mycket i vattnet kallas det för algblomning. Bakterier kan skydda sig med hjälp av ett skal (vilsporer) för att kunna överleva i olika miljöer. Bakterier tillsammans med svampar och smådjur kallas för nedbrytare, då de äter döda djur, växter och sönderdelar detta till jord. (ingår i ett kretslopp) Vissa bakterier är elaka eftersom de bryter ner vävnader (tänder: karies) och sprider gifter i kroppen och en del ger oss dålig lukt. Andra är nyttiga för oss, till exempel de som håller till i tarmen och hjälper till att bryta ner maten och tillverka b-vitaminer. De spris genom mat, smittat vatten, insektsbett, samlag samt genom hosta & nysningar. Är lättare än virus att angripa eftersom de har en egen cellstruktur som man kan ge sig på. Sjukdomar som orsakas av bakterier eller andra smittämnen kallas för infektionssjukdomar. (sprids snabbt = epidemier) Inkubationstid = Tiden det tar innan sjukdomen bryter ut (olika) Antibiotika: Ämnen som dödar bakterierna som tex. Penicillin (mot infektionssjukdomar). Fungerar inte alltid pga. bakterierna har blivit resistenta mot det. (Bakterierna överlever). Idag kan man också vaccinera sig mot en del bakterier (så att man inte får sjukdomen som t.ex. stelkramp). 1

2 Skydda maten mot bakterier genom: Torka, sockra, salta, syra, röka, kyla, värme, konservera, vakuumförpacka (ingen luft) eller bestråla. Om man inte gör något så är risken stor för matförgiftning som t.ex. salmonella från rå kyckling (vanligt i Asien t.ex. Thailand) Bakterier i människans tjänst Bakterier på olika materiel (ej kunna): Kundvagnshandtag: Vattenkran: Disktrasa: 108,5 miljoner Ledstången: 775 Telefonluren: 3875 Tangentbordet: 465 Skrivbordet: Spolknappen: Toasitsen: 186 Enhet: bakterier / cm 2 Bioteknik: använder sig av mikroorganismer som tex bakterier för att tillverka produkter med bättre egenskaper. (filmjölk: mjölksyrebakterier) Man kan även framställa vaccin och läkemedel som antibiotika och insulin (diabetes, sockersjuka) Rena avloppsvatten och vid oljekatastrofer. Tillverka metangas ur sopor och avloppsvatten. (används som bränsle) Virus (mikroorganism) Virus - latinets ord för "gift". Ett virus är en miljondels millimeter liten levande partikel som bär på smittämnen. Inte förrän den tränger in i en levande cell kan den göra nån skada. När den väl hittar en lämplig cell (olika virus har olika målceller) inuti människa, djur eller växt tränger den sig in, tar över kommandot och tvingar cellen att börja producera fler viruspartiklar. Olika virus sprids på olika sätt. Vi luft, vatten, mat, kontakt mellan slemhinnor, insektsbett samt samlag. Virus är också listiga och förändrar sig så att kroppens immunförsvar inte skall känna igen dem direkt nästa gång de dyker upp. Mindre än bakterier Ligger bakom många sjukdomar (har också vilsporer som bakterierna) Viruspartiklar även kallade: Virion ( nm långa; miljondels mm) Virusen sprid bl.a. via luften, vatten eller livsmedel, andra genom sexuell kontakt. Det finns minst 600 virus som kan infektera människor. 2

3 Influensa är ett vanlig återkommande virus (olika typer) som ger oss hosta, värk och hög feber. Värsta typen var Spanska sjukan (40 milj. dödade) Ett av de farligaste virusen är HIV som sedan utvecklas till AIDS. Några andra exempel virustyper: Rinovirus Ger olika former av förkylningar (flera hundra typer) Rotavirus Som ger bl a diarréer. Ett av världens största hälsoproblem, speciellt i U-länderna. Herpesvirus Ger blåsor på bl a munnen och könsorganen. Hepatit - Hepatit A-Virus Leverinflammation (gulsot) Hepatit B-virus Ger leverinfektion genom blodburen smitta. Hepatit C-Virus Hur kan virus bekämpas? Väldigt många virustyper kan man inte bota helt utan mer lindra de symptom som virusen ger. Det är tex. förkylningar som är av så många varianter att immunförsvaret inte kan bygga upp ett försvar emot under en lång tid. Det finns dock i dag medel med effekt på influensainfektioner och vissa herpesvirusinfektioner. Det effektivaste sättet idag är att förebygga genom vaccination. Enkelt går det ut på att man tillför en mycket liten mängd av det virus man vill få ett skydd emot. När detta kommer in i kroppen börjar immunförsvaret att tillverka ett skydd mot 3

4 detta (antikroppar). Tyvärr varar detta skyddet olika lång tid beroende på vilket virus vaccinet skall skydda emot. Forskning för att få fram vacciner mot andra former av sjukdom, t.ex. cancer, förekommer men är ännu på experimentstadiet. Infektion Betyder att kroppen utsätts för en invasion av skadliga mikroorganismer, som bakterier eller virus. Nästan alltid leder en infektion till en inflammation (men inflammationer kan också orsakas av andra saker). Inflammation - Betyder att kroppen har svarat på invasionen. Svullnad, värme, rodna och smärta är typiska symptom som säger att nu har kriget mellan inkräktare och kroppens försvarare börjat. Olika sjukdomar (Kursivt, behöver inte kunna) Difteri Orsakas av en bakterie som växer i svalget, leder ofta till svår halsinfektion. Bakterien bildar ett gift/toxin, som kan ge nerv- och hjärtmuskelpåverkan. Det ingår i det svenska barnvaccinprogrammet med vaccinering mot Difteri och en ny dos kan behöva fyllas på i vuxen ålder. Gula Febern Virussjukdom som sprids via myggor i vissa delar av Afrika och Sydamerika, ger upphov till leverinflammation med hög dödlighet. En dos av vaccinet är verksamt under tio år. Hepatit A Ett virus som kan förekomma i förorenad mat och vatten, speciellt i länder med dålig standard på vatten och avlopp. Viruset ger upphov till en leverinfektion med långvarigt sjukdomsförlopp. Detta vaccin är verksamt i minst 20 år. Japansk Encephalit Virussjukdom som sprids via myggor vissa delar av Asien, kan leda till svår hjärnhinneinflammation. Vaccinet (Japansk B) tas i tre doser (med två till fyra veckors mellanrum) och är verksamt i tre år. Kolera En allvarlig tarmsjukdom som orsakas av bakterier från förorenat vatten. Områden där kolera finns är Asien, Afrika och Sydamerika. Vaccinet (Dukoral) är drickbart, är verksamt under sex månader och skyddar även delvis mot vanlig turistdiarré. 4

5 Malaria Febersjukdom som sprids via anophelesmyggor. I de flesta länder i Afrika finns risk för malaria, liksom på många platser i Asien och Central- och Sydamerika. Malariamyggor sticker (biter) vanligen på kvällar och nätter. För att skydda sig mot malaria får resenären ta malariamedicin (piller) regelbundet under resan. Polio Virussjukdom som sprids genom förorenad mat och vatten, kan leda till hjärnhinneinflammation och förlamning. Vaccinering mot polio ingår i det svenska barnvaccinprogrammet, men en dos av vaccinet kan behöva fyllas på i vuxen ålder. Rabies Denna virussjukdom överförs endast genom bett eller rivning från smittat djur (vanligast från hund). Vaccinet är väldigt dyrt (omkring kr) och det är endast i enstaka fall som vaccination rekommenderas. För den som inte är vaccinerad och skulle bli hundbiten på resan, kontakta genast (inom 24 timmar) närmaste sjukhus för vård. Meningokocksjukdom (epidemisk hjärnhinneinflammation) Denna bakterie kan orsaka allvarliga infektioner i blod och i hjärnhinnnor. Vaccinet bör övervägas vid resa till land med pågående epidemi, eller till vissa delar av Afrika och Saudiarabien. Stelkramp Orsakas av ett nervgift från bakterier, som kommer in i kroppen via sår och leder till svår muskelspasm. Vaccinering mot detta ingår i det svenska barnvaccinprogrammet, men personer över 40 år kan behöva fylla på en dos. Tyfoid Orsakas av bakterien Salmonella typhi, ger feber med svår allmänpåverkan. Bakterien kan finnas i förorenad mat och vatten. Tyfoid-vaccinet är verksamt i kroppen under ungefär tre år. Källa: Övrigt I filmens värld I filmen I m a legend med Will Smith, 2007 försöker man få fram ett vaccin mot de människor som är smittade av ett cancervaccin som det blev fel på och beter sig som zombier. I verkligheten kan man inte vaccinera någon som är smittad och tro att denne ska bli frisk. Man kan bara vaccinera någon för att förebygga att man inte insjuknar. 5

6 Hur länge smittar ett dörrhandtag? Hur bakterier/virus sprids i kontormiljö Länkar orens_handbok/basinformation_om_vacciner/vad_ar_vaccinering_/ _J07B_J07C#J07C 6

7b Sammanfattning kurs 2 Mikroorganismer, väder, luft & vatten

7b Sammanfattning kurs 2 Mikroorganismer, väder, luft & vatten 7b Sammanfattning kurs 2 Mikroorganismer, väder, luft & vatten Bakterier Bakterier kallas även för mikroorganismer. Bakterier är väldigt små men man kan se dem i mikroskop. På en mm ryms det ca 1000 bakterier.

Läs mer

Det svenska vaccinationsprogrammet

Det svenska vaccinationsprogrammet Det svenska vaccinationsprogrammet FÖR BARN Information till föräldrar Innehåll Till dig som är förälder 1 Varför vaccinerar man? 3 Hur fungerar vacciner? 4 Vilket skydd ger vaccination? 4 Hur går vaccination

Läs mer

VAD ÄR EN FÖRKYLNING?

VAD ÄR EN FÖRKYLNING? 1 2 Usch för förkylning! En förkylning gör ingen människa glad. Näsan rinner, halsen och ögonen svider och i värsta fall har du både feber och hosta. Och än värre är det att få influensa. I den här lilla

Läs mer

Rådgivningens vaccinationsguide

Rådgivningens vaccinationsguide Rådgivningens vaccinationsguide Mannerheims Barnskyddsförbund Institutet för hälsa och välfärd Andra linjen 17, 00530 Helsingfors PB 30, 00271 Helsingfors tel. 075 324 51 tel. 0206 106 000 mll@mll.fi www.thl.fi

Läs mer

Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika

Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika Ett av världens viktigaste läkemedel riskerar att bli verkningslöst genom vårt slarv. Årtusendets viktigaste upptäckt en lycklig slump Antibiotika är en

Läs mer

Mutationer och pandemier

Mutationer och pandemier Sidan 1 av 6 Mutationer och pandemier Helsingborg 2011-06-05 Globaliseringen i världen gör att avstånden till olika världsdelar knyts samman än tätare i dag tack vare snabba kommunikationer. Turister från

Läs mer

Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod!

Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod! Kunskapsakuten/ Resandet ökar och vi lägger varje år mer än 50 miljoner kronor på reseprofylax. Kortare affärs- och turistresor kräver inte samma skydd som långresorna. Det är framför allt ungdomar och

Läs mer

Bakterier, virus, mögel och parasiter

Bakterier, virus, mögel och parasiter Bakterier, virus, mögel och parasiter Bacillus cereus I jord och jorddamm. Bakterien finns i form av s.k. sporer överallt i vår omgivning inklusive på de råvaror som vi använder vid matlagningen. Det gäller

Läs mer

Ett fästingbett kan räcka. Vaccin skyddar dig mot TBE. Fakta om fästingar och fästingöverförda infektioner. www.fasting.nu

Ett fästingbett kan räcka. Vaccin skyddar dig mot TBE. Fakta om fästingar och fästingöverförda infektioner. www.fasting.nu Ett fästingbett kan räcka. Vaccin skyddar dig mot TBE. Fakta om fästingar och fästingöverförda infektioner. www.fasting.nu Du är väl vaccinerad mot TBE? Fästingöverförd hjärninflammation är det svenska

Läs mer

Information: hiv och STI

Information: hiv och STI Information: hiv och STI Smittskyddslagen För att förhindra spridningen av infektioner som är farliga för allmänheten finns i Sverige en speciell lag för vissa smittsamma infektioner. Den heter smittskyddslagen

Läs mer

Inledning. Smittor på förskolor

Inledning. Smittor på förskolor Sjukdomspolicy 2013 Inledning Vi vill genom vår sjukdomspolicy tydliggöra våra riktlinjer vid sjukdom, minska smittspridning och informera om de vanligaste smittorna inom förskolan. Vi har utformat vår

Läs mer

TBE en fästingburen sjukdom

TBE en fästingburen sjukdom TBE en fästingburen sjukdom En faktabank för journalister April 2007 2 (18) Innehåll Fästingöverförda sjukdomar sammanfattning...3 TBE fästingburen hjärninflammation...4 TBE symtom och behandling...6 TBE

Läs mer

Hälsoråd för resenärer till länder i tropiska Afrika

Hälsoråd för resenärer till länder i tropiska Afrika Tropiska Afrika Hälsoråd för resenärer till länder i tropiska Afrika Hälsoråden är utarbetade av Lars Rombo, infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna. Informationen är uppdaterad i januari 2007 De

Läs mer

Nivå 2/Naturkunskap Årskurs 3 & 4

Nivå 2/Naturkunskap Årskurs 3 & 4 1 ivå 2/aturkunskap Årskurs 3 & 4 Innehåll i e-bug-paketet TURKUSKP SOCIL HÄLS 1. Inledning om mikroorganismer 1.1 Introduktion 1. Mikroorganismer 1.2 yttiga mikrober 1. Mikroorganismer 1.3 Skadliga mikrober

Läs mer

Vanliga sjukdomar A-Ö

Vanliga sjukdomar A-Ö Vanliga sjukdomar A-Ö Diarré och kräkningar ( maginfluensa, magsjuka ) Inkubationstiden för tarminfektioner varierar eftersom de kan orsakas av olika virus, bakterier eller parasiter. Virus är den vanligaste

Läs mer

HÄLSORÅD FÖR RESENÄRER TILL LÄNDER I TROPISKA AFRIKA

HÄLSORÅD FÖR RESENÄRER TILL LÄNDER I TROPISKA AFRIKA HÄLSORÅD FÖR RESENÄRER TILL LÄNDER I TROPISKA AFRIKA De resenärer som lider av en långvarig sjukdom (bl.a. tumörsjukdomar, HIV-infektion, diabetes, epilepsi och vissa grovtarmssjukdomar Ulcerös kolit och

Läs mer

Hälsoråd för resenärer till länder i Sydostasien inklusive Indien och Oceanien

Hälsoråd för resenärer till länder i Sydostasien inklusive Indien och Oceanien Sydostasien och Oceanien Hälsoråd för resenärer till länder i Sydostasien inklusive Indien och Oceanien Hälsoråden är utarbetade av Lars Rombo, infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna. Informationen

Läs mer

Kommer du att stöta på fästingar i sommar?

Kommer du att stöta på fästingar i sommar? FAKTA OM FÄSTINGAR OCH FÄSTINGÖVERFÖRDA INFEKTIONER Kommer du att stöta på fästingar i sommar? FÄSTINGAR KAN SPRIDA TBE Nu kan du snabbvaccineras mot TBE-virus med FSME-IMMUN för att snabbt få ett skydd

Läs mer

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se.

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se. Om influensan Influensa A(H1N1) är en så kallad pandemisk influensa, som sprids över världen. Allt fler smittas också här i Sverige. Eftersom det är ett nytt virus är nästan ingen immun mot det än och

Läs mer

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner Råd och fakta om Sexuellt överförda infektioner Folkhälsomyndigheten Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner Sjätte reviderade upplagan, andra tryckningen 2014 Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Smittsamma sjukdomar i Barnomsorgen

Smittsamma sjukdomar i Barnomsorgen Smittsamma sjukdomar i Barnomsorgen Innehåll Allmänt. 2 Råd för att förebygga smittspridning 2 Allmänt om infektioner.. 3 Vanliga infektionssjukdomar och infektionssymtom (i bokstavsordning). 4 Barnhälsovården

Läs mer

Antibiotika eller inte, det är frågan. En liten guide om våra vanligaste infektioner

Antibiotika eller inte, det är frågan. En liten guide om våra vanligaste infektioner Antibiotika eller inte, det är frågan En liten guide om våra vanligaste infektioner Råd och fakta om infektioner och antibiotika Bakterier och virus ger infektioner med likartade symtom. Antibiotika hjälper

Läs mer

2 Kroppen. Kroppen. Centralt innehåll för kapitlet. Fångafrågor. 1 Kroppen. Grundboken s. 22 43, Aktivitetsboken s. 12 27

2 Kroppen. Kroppen. Centralt innehåll för kapitlet. Fångafrågor. 1 Kroppen. Grundboken s. 22 43, Aktivitetsboken s. 12 27 2 Kroppen Grundboken s. 22 43, Aktivitetsboken s. 12 27 Syftet med kapitlet är att eleverna ska få kunskap om hur kroppen fungerar. Eleverna ska kunna namnen på några organ, veta hur de ser ut, var på

Läs mer

Om utbildningsmaterialet: Barn, infektioner och antibiotika Tips till dig som handledare Förkyld? Tips och råd vid snuva, hosta och halsont.

Om utbildningsmaterialet: Barn, infektioner och antibiotika Tips till dig som handledare Förkyld? Tips och råd vid snuva, hosta och halsont. Om utbildningsmaterialet: Barn, infektioner och antibiotika Tips till dig som handledare Bildspelet omfattar 20 bilder. Till varje bild har vi lagt en hjälptext med bakgrundsfakta kring bildens innehåll.

Läs mer

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen Oops! RFSL om könssjukdomar ONT I HALSEN. Du avfärdar det som en vanlig halsinfektion. Men om det känns som taggtråd i urinröret när du kissar,

Läs mer

9 orsaker till att snuvan aldrig går över

9 orsaker till att snuvan aldrig går över Textstorlek: Foto: JERKER IVARSSON Din sega förkylning kan vara lömsk bakterie 9 orsaker till att snuvan aldrig går över Lite snuva får man räkna med så här års. Men när förkylningen blir ett maraton av

Läs mer

Influensa 080312 Differentiering enligt Traditionell Kinesisk Medicin INFLUENSA DIFFERENTIERING ENLIGT TRADITIONELL KINESISK MEDICIN

Influensa 080312 Differentiering enligt Traditionell Kinesisk Medicin INFLUENSA DIFFERENTIERING ENLIGT TRADITIONELL KINESISK MEDICIN INFLUENSA DIFFERENTIERING ENLIGT TRADITIONELL KINESISK MEDICIN EXAMENSARBETE AV EVELINA OSKARSSON Studerande på Akupunkturakademin Sida 1 Inledning Varje år drabbas många av den så kallade influensan.

Läs mer

3. Varför är det oftast inte bra att äta alltför mycket snabba kolhydrater, till exempel läsk och godis?

3. Varför är det oftast inte bra att äta alltför mycket snabba kolhydrater, till exempel läsk och godis? .9 Föda Besvara följande frågor med hjälp av läroboken. 1. Hur stor del av kroppen består av vatten? 2. Vad kan man enkelt säga att kolhydrater är?. Varför är det oftast inte bra att äta alltför mycket

Läs mer

Kvinnor emellan är en broschyr som handlar om STI och andra underlivsbesvär som kvinnor som har sex med kvinnor kan ha eller kan få.

Kvinnor emellan är en broschyr som handlar om STI och andra underlivsbesvär som kvinnor som har sex med kvinnor kan ha eller kan få. Kvinnor emellan Kvinnor emellan är en broschyr som handlar om STI och andra underlivsbesvär som kvinnor som har sex med kvinnor kan ha eller kan få. Njutning Sex är njutning och lust, kåthet och avkoppling.

Läs mer

Råd kring barns vardagsinfektioner. Till föräldrar med barn i förskoleåldern. Reviderad 2015-03-18

Råd kring barns vardagsinfektioner. Till föräldrar med barn i förskoleåldern. Reviderad 2015-03-18 Råd kring barns vardagsinfektioner Till föräldrar med barn i förskoleåldern Reviderad 2015-03-18 Mitt barn är sjukt vad kan jag göra? Kan det gå till förskolan eller ska det stanna hemma? Innehållsförteckning

Läs mer