2 Bakterier och virus nyttiga och farliga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 Bakterier och virus nyttiga och farliga"

Transkript

1 2 akterier och virus nyttiga och farliga Faktabokens idé Inledning Kapitelinledningen i grundboken sidan 16 17, och lightboken sidan 12, kan användas för att belysa hur de flesta bakterier är ofarliga eller till och med nyttiga, medan endast ett fåtal bakterier och virus orsakar sjukdomar. I risklaboratorier runt om i världen forskas för att hitta skydd mot livsfarliga bakterier och virus. Ofarliga tarmbakterier används till att framställa viktiga läkemedel. Vad vet eleverna om risodling eller om hiv och aids? Diskutera gärna kring bilderna. Med hjälp av inledningsfrågorna kan elevernas nyfikenhet på kapitlet ökas ytterligare. Överst på sidan kan eleverna se vad de förväntas lära sig i kapitlet. svar på frågor 1. akterier kan föras över mellan människor genom mat, dryck, blod, kroppskontakt, nysningar och hostningar. 2. Förr i tiden torkades eller saltades ofta mat som skulle förvaras en längre tid. 3. De flesta barn vaccineras mot vanliga barnsjukdomar som mässling, påssjuka, röda hund och kikhosta. Dessutom vaccineras de mot difteri, stelkramp och polio. 2.1 akterier finns överallt Här ges en kort översikt av bakteriernas storlek, utseende och roll i naturen. egreppet mikroorganism och arkéer beskrivs i grundboken. Därefter beskrivs olika bakteriegrupper och bakteriernas viktiga roll för förmultning och kretslopp i naturen diskuteras. akterierna sätts in i ett utvecklingssammanhang där bland annat de blågröna bakterierna och algblomning beskrivs kort. Sedan beskrivs hur bakterier på huden och i våra tarmar håller oss friska, medan andra bakterier kan spridas och göra oss sjuka. Olika bakteriesjukdomar nämns kort och begrepp som infektion, epidemi, inkubationstid, antibiotika och vaccination förklaras. Penicillinets upptäckt får en egen historieruta i grundboken. I samband med sjukdomar berörs även karies och dålig lukt orsakad av bakterier. I grundboken sidorna finns ett fokusuppslag som berättar om kampen mot bakterier och virus under århundradena. Här kan eleverna göra en djupdykning i bakteriernas värld och lära sig mer om pesten, koleran och många andra sjukdomar som drabbat människorna. vsnittet avslutas med hur bakterier påverkar vår mat och vår hälsa och hur vi utvecklat olika metoder för att skydda vår mat mot bakterier. För dig som vill berätta lite mer om bakterieoch virussjukdomar finns fördjupningstexter lite längre fram här i lärarhandledningen där många aktuella sjukdomar tas upp som eleverna kan ha frågor kring. De kan även kompletteras med fakta från nätet inför exempelvis grupparbeten. 2.2 akterier i människans tjänst I avsnittet berättas vad bioteknik är, och exempel ges på områden där bakterier utnyttjas av människan. ioteknik har funnits genom mänsklighetens hela historia, men mycket nytt väntar i och med bland annat genteknikens utveckling. Hur risplantan binder kväve och vad som händer i bondens stora plastpaket på åkrarna avslöjas. En liten fördjupningsruta i grundboken berättar om de speciella bakterier som lever i gräsätande djurs magar och hjälper till att sönderdela växtcellväggarnas cellulosa. 2.3 Virus är beroende av liv Här berättas om virus storlek och fortplantning, samt om olika virusjukdomar. För dig som vill berätta lite mer om virus finns fördjupningstexter om bl.a.te lite längre fram i lärarhandledningen. 23

2 Översikt Kopieringsunderlag vsnitt OH Praktisk uppgift Teoretisk uppgift Uppgiftens namn Förberedelse Tidsåtgång i min Kommentar Vi tittar på bakterier i mikroskop akteriepreparat 30 Mikroskopstudie, repetera mikroskopet. 2 Spirilljakt med mikroskop Odla spiriller 15 Mikroskopstudie. 3 Hur snabbt går förmultningen? räda, spik, hammare, skräp 30, + månader Utomhus. 4 Gör en minikompost ananer och mjölkkartonger 20, + månader 5 akterieodlingar kan avslöja garplattor 30, + dagar bakterier 6 Var finns det bakterier? garplattor 40, + dagar Skolmiljöundersökning 7 akterier sprids Stämpeldyna 15 Delvis diskussionsuppgift. 8 Inkubationstiden avgör när Uppslagsbok och läkarbok 40 du blir sjuk 9 Penicillin är bra 15 men inte för ofta 10 Varför vaccinerar vi oss 30, +dagar Ev. hemuppgift, diskussionsuppegentligen? gift, arbeta två och två Hur fort surnar mjölk? Mjölk 15, +dagar Gärna som hemläxa, eller med en liten grupp i taget akterier och virus Uppslagsbok och läkarbok 40 Delvis diskussionsuppgift, båda kan göra oss sjuka arbeta två och två. Fördjupningstexter om borrelia, kolera, difteri och TE finns. 24

3 De syns inte för blotta ögat men finns där ändå. De flesta bakterier är inte mycket större än en tusendels millimeter nästan tusen i rad på en millimeter. Du behöver: Mikroskop och färdiga preparat av olika bakterietyper. Vad heter de tre olika bakterietyperna? Studera och rita av olika bakterietyper i mikroskop. nge förstoring. Det finns många olika typer av bakterier. En del är runda, andra är formade som stavar. Vissa är vridna som en spiral de kallas spiriller. Könssjukdomen syfilis som var vanlig förr orsakas av en sorts spiriller. Du behöver: Mikroskop, objektglas, täckglas och vätska från några bitar fisk som legat i vatten några dagar. Gör ett preparat genom att lägga en droppe fiskvatten på ett objektglas och lägga ett täckglas över. Studera och rita av spirillbakterier som bildats och simmar runt i vätskan. Praktiska och teoretiska uppgifter 1. Vi tittar på bakterier i mikroskop MÅL Eleven ska kunna skilja mellan olika bakterietyper samt öva på att använda mikroskop. KOMMENTR Färdiga preparat av olika bakteriesorter brukar finnas på de flesta skolor. Repetera hur man använder mikroskopet. Hjälp eleverna att ställa in skärpan om de behöver använda största förstoringen för att inte preparaten ska skadas i onödan. ilder och text om de olika bakterietyperna finns i grundboken sidan 18 och lightboken sidan Spirilljakt med mikroskop MÅL Eleverna ska känna igen spiriller samt öva på att använda mikroskop. KOMMENTR Uppgiften behöver förberedas av läraren genom att fiskbitar läggs i vatten några dagar i förväg. Se till att täcka burken eftersom det snabbt börjar lukta. 2.1 Kopiering tillåten. Spektrum iologi Liber akterier lever av andra organismer, levande eller döda. I naturen äter bakterierna tillsammans med andra småorganismer döda växter och djur som på så sätt förmultnar. Men allt klarar de inte av att äta upp. Du behöver: En cirka 1 meter lång bräda, spikar, hammare och olika föremål som ska förmultna. Spika fast färskt skräp på en bräda, exempelvis en kapsyl, ett glasspapper och andra saker som brukar ligga och skräpa i naturen. Gå eventuellt först ut och samla in lite saker. Rita av brädan med alla sakerna och skriv datum. Gräv ner brädan med sakerna neråt i översta jordlaget, exempelvis i skolträdgården. Kopiering tillåten. Spektrum iologi Liber D Undersök brädan med två veckors mellanrum och rita av och anteckna hur sakerna förändras. Lägg tillbaka brädan mellan undersökningarna. E F G Vad har hänt? Vilka har ätit av föremålen? Finns det annat än bakterier som kan söderdela skräpet. Vad finns kvar längst? Vad kan du se på marken under brädan där föremålen försvunnit? Skriv kort och berätta om bakteriernas viktiga arbete som nedbrytare i naturen. Ta hjälp av sidan 19 i grundboken eller sidan 13 i lightboken om du behöver. 3. Hur snabbt går förmultning? MÅL Eleven ska få följa vad som händer med de material som bryts ned i naturen och förstå nedbrytarnas viktiga roll. KOMMENTR Förbered undersökningen genom att skaffa en cirka 1 meter lång bräda, en hammare och ett antal spikar. Samla själv eller helst tillsammans med eleverna in lite färskt skräp från närområdet som sedan spikas fast på brädan. Låt gärna flickorna spika. Följ brädans utveckling regelbundet och för noggranna anteckningar om förloppet. Diskutera med eleverna vad som händer och vad de organismer ni ser i brädans närhet har för roll. De saker som är nedbrytbara försvinner mer och mer ju längre tiden går. Till slut har de nedbrytbara sakerna ätits upp helt av smådjur, bakterier och svampar. På marken under brädan kan man ofta se små jordhögar och smådjur som maskar, gråsuggor och tusenfotingar. Längst kvar på brädan blir metall-, glas- och plastföremål. Kopiering tillåten. Spektrum iologi Liber 25

4 4. Gör en minikompost MÅL Eleven ska känna till hur man bygger upp en enkel kompost och hur den fungerar. KOMMENTR Förbered försöket genom att skaffa bananskal och lämpliga kompostlådor, exempelvis tomma mjölkförpackningar som eleverna kan ta med sig. Se till att komposterna hålls lagom fuktiga. Vattna vid behov, gärna med en sprayflaska. Diskutera resultatet med eleverna. En total förmultning brukar ha skett med hjälp av mikroorganismerna i jorden efter ca två månader, men är beroende av temperatur och skalbitarnas storlek. I jord finns det gott om nedbrytare i form av smådjur, bakterier och svampar som sönderdelar olika material till jord. Du behöver: En liten låda (exempelvis en mjölkkartong eller en glasslåda i plast), jord, sax, tuschpenna och ett bananskal. Häll jorden i lådan och märk den med ditt namn. Klipp sönder ett bananskal och blanda ner i jorden. Fukta jorden utan att den blir för blöt. Håll lådan fuktig och rör om regelbundet i den. Nedbrytningen i en kompost går snabbast om du sönderdelar materialet, rör om och blandar olika sorters material. D Undersök hur lång tid det tar tills du inte kan se några bananskalsbitar längre. E Skriv och berätta vad som har hänt med bananskalet och varför? 5. akterieodlingar kan avslöja bakterier MÅL Eleverna ska få kännedom om hur bakterier odlas på samma sätt som man gör på sjukhus och på exempelvis Statens akteriologiska laboratorium. KOMMENTR Förbered undersökningen genom att göra i ordning tillräckligt många sterila petriskålar med agar enligt anvisningarna på paketet. Genom att koka agarlösningen dödas eventuella bakterier i substratet. Fyll snabbt bottnen av petriskålarna med den varma agarlösningen och sätt på locken. Förvara burkarna i kylen tills de ska användas. Undvik om möjligt att lyfta på locken till petriskålarna när bakterieodlingarna studeras för att undvika att dålig lukt och bakterier sprids. gar är ett näringsämne som framställs från alger. Det kan fungera som mat till bakterier. Där kan bakterierna dela sig och till slut bli så många att vi ser dem med blotta ögat. Så odlar man bakterier på bland annat sjukhus. Du behöver: En petriskål med agar, en spritpenna och färgkritor. Dela in agarskålen i fyra fält genom att göra ett kryss med spritpennan på skålens undersida. Skriv därefter bokstäver i de fyra fälten på skålens undersida. Låt hela tiden locket vara på. Se bilden intill. Vänd sedan skålen rätt. Hitta på fyra olika saker du vill placera i fälten för att undersöka hur mycket bakterier som fanns på dem. Exempel på saker är: en bit av en nagel, ett hårstrå, ett tumavtryck eller lite ludd från din tröja. Kopiering tillåten. Spektrum iologi Liber nteckna vad du lägger i respektive fält,, och D. D Lägg på locket igen. Skriv ditt namn på locket. E Studera, rita av och färglägg innehållet i skålen efter det att den stått i värmeskåp i 40 grader några dagar. Var fanns det mest bakterier? 6. Var finns det bakterier? MÅL Eleven ska på egen hand lära sig att planera och utföra en undersökning av var i närmiljön det finns gott om bakterier. KOMMENTR Förbered försöket genom att göra i ordning agarskålar på samma sätt som i uppgift 5. Undersök och rita om möjligt av bakteriekolonierna utan att ta av locken på petriskålarna för att undvika dålig lukt och att bakterier sprids. akterier finns nästan överallt runt omkring oss. Var tror du att det finns mycket bakterier? rbeta i grupp. Ni behöver: Tre agarskålar, en spritpenna och färgkritor. Diskutera i gruppen var i skolan ni vill undersöka om det finns bakterier. Märk skålarnas lock med gruppens namn och skriv var i skolan ni tänkt placera dem. Ta inte av locket! Kopiering tillåten. Spektrum iologi Liber Placera ut de tre skålarna på lämpliga ställen, exempelvis i matsalen, på toaletten eller liknande. Ta av locket och låt varje skål stå öppen i fem minuter (se bilden) innan ni sätter på locket igen och tar tillbaka skålarna till klassrummet. D Studera och rita av skålarna efter det att de stått i värmeskåp i 40 grader några dagar. Var fanns det mest bakterier? nteckna, rita av och färglägg de avbildade skålarna. 7. akterier sprids MÅL Eleven ska få kunskap om hur smitta sprids och om hur den kan undvikas. KOMMENTR Diskutera gärna tillsammans i klassen hur man kan undvika smitta, exempelvis genom att undvika att ta i hand, genom att hosta mot armen eller hålla sig hemma när man är förkyld. 26 akterier sprids på många sätt, bland annat genom hostningar och händer. Hosta gärna mot din arm, så slipper andra få dina bakterier. Du behöver: Stämpeldyna och papper. Tryck din tumme en gång mot stämpeldynan. Gör sedan så många tumavtryck du kan på ett papper. Hur många tumavtryck räckte det till? Så många personer kunde du kanske ha smittat ner om trycksvärtan istället varit smittsamma bakterier på din tumme. Diskutera med en kamrat hur man kan undvika att sprida smitta. Kopiering tillåten. Spektrum iologi Liber

5 Någon gång kanske du hört doktorn tala om inkubationstiden för en sjukdom. Med det menar man tiden från det man blivit smittad tills det att sjukdomen bryter ut. Du behöver: Läkarbok eller annan medicinsk bok. Ta med hjälp av läkarboken reda på inkubationstiden för fem vanliga sjukdomar: exempelvis influensa, kikhosta, påssjuka, vattkoppor och röda hund. nteckna också hur de olika sjukdomarna smittar. 8. Inkubationstiden avgör när du blir sjuk MÅL Eleven ska känna till vad som menas med inkubationstid. KOMMENTR Förbered gärna uppgiften genom att låta eleverna ta med läkarböcker hemifrån om skolans böcker inte räcker till. lternativt kan några elever i taget arbeta med uppgiften. Influensa 1 3 dagar Epidemisk hjärnhinneinflammation 1 5 dagar Gonorré 1 5 dagar Scharlakansfeber 1 7 dagar ältros 3 14 dagar Körtelfeber 4 15 dagar Tredagarsfeber 7 10 dagar Mässling dagar Kikhosta dagar Påssjuka dagar Vattkoppor dagar Röda hund dagar Hepatit (gulsot), epidemisk dagar Hepatit (gulsot), serumhepatit 2 6 månader Kopiering tillåten. Spektrum iologi Liber När man är sjuk måste man ibland äta mediciner för att bli frisk, men man ska inte äta mediciner i onödan. Har du ätit några mediciner nyligen och i så fall av vilken anledning? Penicillin hjälper mot många bakteriesjukdomar, men kan bli overksamt om vi äter det för ofta. Hur ofta äter du penicillin? Läs om hur penicillinet upptäcktes på sidan 21 i grundboken eller sidan 14 i lightboken. 9. Penicillin är bra men inte för ofta MÅL Eleven ska bli medveten om varför man inte bör äta mediciner i onödan. KOMMENTR Eventuellt kan eleverna efteråt behöva kontrollera svaren hemma om hur ofta de ätit mediciner. erätta också att på många bakteriestammar biter inte penicillin längre eftersom det använts för mycket så att bakterierna blivit resistenta. Säkert har du fått en massa vaccinationer i ditt liv. Men vet du varför du fått dem och hur de hjälper kroppen mot infektioner? Vanliga förkylningar kan vi tyvärr inte vaccinera oss emot eftersom det finns så många olika sorter. rbeta två och två. Diskutera med en kamrat och försök komma på vilka vaccinationer ni fått. Kontrollera eventuellt hemma. nteckna dina vaccinationer. I vilka sammanhang kan du behöva nya vaccinationer? D Vad är det som händer i kroppen vid en vaccination? Ta hjälp av grundboken sidorna 21 och 284, eller lightboken sidorna 14 och Varför vaccinerar vi oss egentligen? MÅL Eleven ska förstå varför vi vaccinerar oss och vad som händer i kroppen vid en vaccination. KOMMENTR Som ett alternativ kan läraren be eleverna förbereda uppgiften genom att höra efter hemma i förväg vilka vaccinationer de fått eller få uppgiften som läxa. Många har ett hälsokort där alla vaccinationer finns antecknade. De flesta barn har fått vaccinationer mot difteri, stelkramp, polio, mässling, påssjuka och röda hund. En del har också fått kikhostevaccinering. Vid utlandsresor kan nya vaccinationer bli aktuella. Vid en vaccinering sprutas döda eller försvagade smittämnen in i blodet och det bildas antikroppar som skyddar oss mot den aktuella sjukdomen. Kopiering tillåten. Spektrum iologi Liber 27

6 Hur fort surnar mjölk? MÅL Eleven ska förstå varför vi förvarar mjölk kallt. KOMMENTR Förbered uppgiften genom att skaffa mjölk. Det behövs bara lite mjölk i varje bägare. Undvik överbelastning i kylskåpet genom att inte låta alla elever utföra uppgiften samtidigt. Uppgiften kan med fördel utföras hemma som läxa. Den mjölk som kokas kan klara sig längre på grund av att eventuella bakterier dör vid kokningen, eller kortare om avkylningen går långsamt. Sur mjölk är inte gott! I den har bakterier varit framme och ätit av mjölken och gjort den sur. Du behöver: Tre små bägare, kokplatta, en tuschpenna och mjölk. nteckna mjölkens hållbarhet enligt förpackningen. Häll upp mjölk i de tre bägarna och märk dem med nummer 1, 2 och3 samt med namn och datum. Ställ bägare 1 i kylskåp och bägare 2 i rumstemperatur. D Koka mjölken i bägare 3 några minuter och låt den sedan stå framme. E F Smaka på mjölken då och då och undersök hur lång tid det tar innan mjölken smakar surt i de olika bägarna. Jämför med hur lång hållbarhet mjölken skulle ha haft om den förvarats kallt enligt märkningen på paketet akterier och virus båda kan göra oss sjuka MÅL Eleven ska känna till några vanliga bakterie- och virussjukdomar. KOMMENTR Låt gärna eleverna ta med läkarböcker hemifrån inför uppgiften om skolans böcker inte räcker till. Ett alternativ är att några elever i taget arbetar med uppgiften. Exempel på sjukdomar som orsakas av bakterier är: tuberkulos, kikhosta, scharlakansfeber, gonorré, blodförgiftning, difteri, kolera och borrelia. Polio, påssjuka, smittkoppor, mässling, vattkoppor, röda hund, aids och TE är exempel på virussjukdomar. Fördjupningstexter om några bakterie- och virussjukdomar finns på nästa sida. De flesta bakterier är ofarliga eller till och med nyttiga för oss. Men vissa gör oss sjuka. Vad är det som gör att vi ibland får feber? Är det bakterier eller virus? rbeta två och två. Ni behöver: Läkarbok eller annan medicinsk bok. Diskutera med din kamrat och försök komma på namnet på tio sjukdomar som orsakas av virus eller bakterier. Slå upp dem en och en i läkarboken och ta reda på om de orsakas av bakterier eller virus. nteckna resultatet. Läs om vad virus är i grundboken sidan 27, eller i lightboken sidan 17. eskriv med hjälp av bilderna här hur virus kan föröka sig och göra oss sjuka. Kopiering tillåten. Spektrum iologi Liber Fördjupning akterier och virus ids orsakas av viruset hiv. Sedan 1985 har man upptäckt ca hivfall i Sverige. Årligen smittas cirka 430 personer. Idag finns ca personer med hiv i Sverige. Smittan överförs via kroppsvätskor framförallt vid samlag och via blod. Fem miljoner människor smittades i världen Man räknar med att det finns 40 miljoner människor med hiv i världen. 5,3 miljoner enbart i Sydafrika. v hivsmittade vuxna är nästan hälften kvinnor. Nästan 2,2 miljoner barn under 15 år är smittade av sina mödrar under graviditeten, under förlossningen eller via amningen och har hiv. Man räknar med att det finns cirka 10 miljoner barn under 15 år med hiv i världen. De flesta bor i södra frika eller sien. Mer än ungdomar smittas varje dag med hiv. Inga botemedel finns, men många lever bättre tack vare bromsmediciner. SE, galna-ko-sjukan, hos nötkreatur orsakas av smittämnen som kallas prioner. Människor som äter infekterat kött kan få en variant som kallas reutzfeldt- Jakob s sjukdom som skadar hjärnan. SE upptäcktes först i Storbritannien orrelia är en sjukdom som orsakas av bakterier som sprids med fästingar. Ungefär en tredjedel av alla fästingar anses vara smittbärare. Fästingar är små spindel- Kopiering tillåten. Spektrum iologi Liber djur som finns i fuktigt gräs. De sitter på grässtrån och väntar på att haka sig fast på något byte. Där borrar de sig fast i huden och suger blod. De genomgår flera stadier från ägg till vuxna och behöver ett litet mål blod mellan varje stadium. I sista stadiet blir den blodfyllda kroppen stor som en ärta. lodet behövs, precis som hos myggorna, till äggproduktionen. När fästingarna suger blod kan de sprida borrelia som orsakar en typisk rodnad runt bettstället efter några veckor. I sällsynta fall kan även hjärta, leder och nervsystem angripas. orrelia botas med penicillin. Genom att ta bort fästingen genast kan smittan undvikas eftersom det ofta tar ett par dagar innan den når in i kroppen. ampylobacterinfektion. ampylobacter är vanliga bakterier som finns hos både människor och djur i hela världen. irka fall rapporteras i Sverige per år. akterien sprids till livsmedel via avföring. Kyckling är 28

7 en vanlig smittkälla och måste upphettas till minst 65 grader för att bakterierna ska dö. Inkubationstiden är 1 3 dygn. Symptomen är diaréer, magsmärtor, kräkningar och feber. ehandlingen består i vätskeersättning och ibland antibiotika. Vaccin finns inte. Sjukdomen omfattas av smittskyddslagen. Difteri orsakas av en bakterie och var förr en dödlig barnsjukdom. lla barn i Sverige vaccineras mot sjukdomen. Inkubationstiden är 1 5 dygn. Symptomen börjar som vid en vanlig förkylning med ont i halsen och feber. Så småningom kan hjärtat, njurarna och nervsystemet angripas av bakteriegifter. Difteri behandlas med antibiotika och är numera sällsynt. Ebolafeber är en sällsynt, mycket allvarlig sjukdom som upptäcktes 1976 i centrala Östafrika. Sjukdomen orsakas av ett virus och sprids mellan människor genom kontaktsmitta, blod och saliv. Inkubationstiden är 4 16 dagar. Sjukdomen är mycket smittsam och dödligheten är stor. Viruset angriper kroppens celler och njurar och lever förstörs. Patienten får bland annat feber, kräkningar, diarré och både yttre och inre blödningar. En del i de drabbade områdena har antikroppar mot viruset, men man är orolig för större epidemier. ehandling saknas. Escherichia coli-infektioner i tarmen kan orsakas av flera olika typer av coli-bakterier. Smittspridning sker ofta via smittade livsmedel eller förorenat vatten. Inkubationstiden är ofta bara några timmar. Turister insjuknar ofta i turistdiarré. Fågelinfluensan började bland fåglar i sien 2005 och orsakas av viruset H5N1. Fåglarna blir sjuka och dör. Smittan kan överföras till katter och i sällsynta fall till människor som handskas med sjuka fåglar. Viruset krävs i stora mängder för att ge sjukdomen med influensasymptom och förstörs vid 70 graders värme eller torka. Därför är det viktigt att tvätta händerna om man tagit i döda fåglar. Man bör även undvika okokta ägg och rå kyckling. Även Hongkonginfluensan som drabbade Sverige 1997 var en form av fågelinfluensa. Man räknar med att det inträffar cirka fem pandemier med olika influensavirus varje århundrade. Två antivirusmedel finns för närvarande Tamiflu och Relenza som hindrar viruset från att spridas vidare. Fågelinfluensa omfattas av smittskyddslagen. Kolera är en tarmsjukdom som orsakas av bakterier. Smittspridning sker via vatten som förorenats med avloppsvatten. Det häftiga förloppet med kräkningar, diarréer, feber och muskelkramper orsakar snabbt allvarlig vätskebrist. Inkubationstiden varierar från några timmar till en vecka. Sjukdomen behandlas med kompensation av vätska och salter och med antibiotika. Kolera förekommer framför allt i sien, men fanns på 1800-talet även i Sverige. Mellan 1834 och 1874 dog cirka personer av kolera i Sverige. Om man reser till koleradrabbade områden bör man vaccinera sig mot sjukdomen. Sjukdom omfattas av smittskyddslagen. Legionärssjukan är en svår lunginflammation som orsakas av bakterier från stillastående vatten och drabbar cirka 70 personer per år i Sverige. Den smittar genom inandning av förorenat vatten. Sjukdomen beskrevs först hos amerikanska krigsveteraner Inkubationstiden är cirka fem dygn. Symptomen är torr hosta, feber och huvudvärk. ehandlas med antibiotika. akterierna dör om vattnet upphettas till minst 65 grader. Vaccin finns inte. Listeriainfektioner orsakas av listeriabakterier som är vanliga i jord, vatten och i tarmar. akterien som kan finnas i exempelvis okokt lax och dessertostar förstörs vid uppvärmning och inkubationstiden är några dygn till tre veckor. Sjukdomen kan ge blodförgiftning, hjärnhinneinflammation och orsaka missfall. Vaccination finns inte och sjukdomen omfattas av smittskyddslagen. Salmonellainfektioner är vanliga över hela världen och orsakas av salmonellabakterier. I Sverige rapporteras cirka fall per år. Inkubationstiden är 1 3 dygn. Symptomen är buksmärtor, feber, diarréer och ibland kräkningar. Smittan kan överföras via rå kyckling eller okokta ägg. I Sverige är mindre än 1 % av alla djur och livsmedel smittade med Salmonella, men det är vanligt i många andra länder. Sjukdomen behandlas med vätskeersättning och ibland antibiotika. Inget vaccin finns och sjukdomen omfattas av smittskyddslagen. SRS, svår akut respiratorisk sjukdom. År 2003 upptäcktes ett nytt virus som gav den svåra lunginflammationen sars. Smittan är luftburen. Inkubationstiden är 2 5 dygn. Symptomen är hosta och andfåddhet, aptitlöshet, muskelvärk och huvudvärk. Sjukdomen omfattas av smittskyddslagen. TE är en allvarlig sjukdom som sprids med fästingar och orsakas av virus. ara några få procent av fästingarna anses bära på viruset. irka 100 personer i Sverige smittas varje år. Symptomen visar sig som feber, huvudoch kroppsvärk. I sällsynta fall kan den även angripa nervsystemet och ge hjärninflammation med hög feber, svår huvudvärk, nackstyvhet, kräkningar och yrsel. Sjukdomen kan vara livshotande. Vaccinering rekommenderas till den som är mycket ute i skog och mark i drabbade områden. Tuberkulos är en lungsjukdom som orsakas av flera olika bakterietyper. irka två miljarder människor i världen är bärare av tuberkulosbakterier. Varje år insjuknar minst nio miljoner människor i tuberkulos och cirka två miljoner dör. I Sverige har vi drygt 400 fall per år. Smittan är luftburen och bakterierna är mycket långlivade. Riskgrupper kan vaccineras och sjukdomen omfattas av smittskyddslagen. Sjukdomen kan botas med olika läkemedel som tas under lång tid. Mer fakta om sjukdomar som orsakas av bakterier och virus kan man bland annat hitta på nätet, exempelvis www. smittskyddsinstitutet.se. 29

Allmänt om bakterier

Allmänt om bakterier Bakterier Allmänt om bakterier Bakterier är varken djur eller växter De saknar cellvägg och klorofyll De är viktiga nedbrytare - bryter ner döda växter och djur En matsked jord = 10 miljarder bakterier

Läs mer

Urdjur mm. Läs sidorna: 14-17 (cell) 24 (livets utveckling) 37 (urdjur) 28-32 (bakterier) 196-197 (virus, vaccin etc) Anteckningar och stenciler

Urdjur mm. Läs sidorna: 14-17 (cell) 24 (livets utveckling) 37 (urdjur) 28-32 (bakterier) 196-197 (virus, vaccin etc) Anteckningar och stenciler Urdjur mm. Läs sidorna: 14-17 (cell) 24 (livets utveckling) 37 (urdjur) 28-32 (bakterier) 196-197 (virus, vaccin etc) Anteckningar och stenciler 1. När vi pratar om biologi, vad pratar vi om då? Ge förslag

Läs mer

Bakterier kan skydda sig med hjälp av ett skal (vilsporer) för att kunna överleva i olika miljöer.

Bakterier kan skydda sig med hjälp av ett skal (vilsporer) för att kunna överleva i olika miljöer. Bakterier (mikroorganism) Bakterie (Bacill) - efter grekiskans ord "bakterion" som betyder "liten stav". En encellig organism som delas in efter sin form (bacillerna är avlånga, kockerna är runda, spiriller

Läs mer

Blodsmitta. och fästingöverförda sjukdomar. Rikspolisstyrelsen. www.polisen.se. december 2008

Blodsmitta. och fästingöverförda sjukdomar. Rikspolisstyrelsen. www.polisen.se. december 2008 Blodsmitta och fästingöverförda sjukdomar Rikspolisstyrelsen december 2008 www.polisen.se Blodsmitta och fästingöverförda sjukdomar Information om blodsmitta och fästingöverförda sjukdomar Polisiärt arbete

Läs mer

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen När är barnet så sjukt att det ska stanna hemma? Det är barnets behov, som är avgörande för om barnet ska vara hemma, inte föräldrarnas eller

Läs mer

Det svenska vaccinationsprogrammet

Det svenska vaccinationsprogrammet Det svenska vaccinationsprogrammet FÖR BARN Information till föräldrar Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens publikationsservice e-post: publikationsservice@folkhalsomyndigheten.se Den

Läs mer

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen Oops! RFSL om könssjukdomar ONT I HALSEN. Du avfärdar det som en vanlig halsinfektion. Men om det känns som taggtråd i urinröret när du kissar,

Läs mer

Information om barnvaccinationer, som ej ingår, eller nyligen införts, i ordinarie program på BVC

Information om barnvaccinationer, som ej ingår, eller nyligen införts, i ordinarie program på BVC Barnhälsovården i Göteborg, 2011-10-04 Thomas Arvidsson barnhälsovårdsöverläkare mail: thomas.arvidsson@vgregion.se Information om barnvaccinationer, som ej ingår, eller nyligen införts, i ordinarie program

Läs mer

Säkra steg för en säker mathantering

Säkra steg för en säker mathantering Säkra steg för en säker mathantering Smittsamma sjukdomar Man ska inte arbeta med mat om man kan misstänkas ha sjukdom, smitta, sår eller annan skada som kan göra att smitta överförs via maten. Om man

Läs mer

Information om barnvaccinationer, som inte ingår i ordinarie program på BVC

Information om barnvaccinationer, som inte ingår i ordinarie program på BVC Information Dokumenttyp: Användning: Författare: Information om barnvaccinationer, som inte ingår i ordinarie program på BVC BVC BHV-öl Thomas Arvidsson och Ann-Sofie Cavefors, Centrala Barnhälsovårdsen,

Läs mer

Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning

Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar.

Läs mer

Vaccination mot mag- och tarminfektion orsakat av rotavirus Ges i munnen vid två olika tillfällen från sex veckors ålder

Vaccination mot mag- och tarminfektion orsakat av rotavirus Ges i munnen vid två olika tillfällen från sex veckors ålder Information till föräldrar Vaccination mot mag- och tarminfektion orsakat av rotavirus Ges i munnen vid två olika tillfällen från sex veckors ålder Alla barn som bor i Stockholms län erbjuds kostnadsfri

Läs mer

Tuberkulos. Information till patienter och närstående

Tuberkulos. Information till patienter och närstående Tuberkulos Information till patienter och närstående Vad är tuberkulos? Tuberkulos är en smittsam men botbar infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Av alla som blir smittade

Läs mer

ABC I TRYGG MATLAGNING. Tips och råd för en jäktad hemmakock en liten bobbabank

ABC I TRYGG MATLAGNING. Tips och råd för en jäktad hemmakock en liten bobbabank ABC I TRYGG MATLAGNING Tips och råd för en jäktad hemmakock en liten bobbabank & Åt föräldrar En kock, som har bråttom glömmer lätt hur livsmedel skall hanteras. Denna broschyr innehåller viktiga råd åt

Läs mer

2015-05-29 Jenny Stenkvist www.smittskyddstockholm.se. Varmt välkomna!

2015-05-29 Jenny Stenkvist www.smittskyddstockholm.se. Varmt välkomna! Varmt välkomna! Smittskydd Sthlm/Smittskyddsläkaren både en person och en myndighet Medarbetare (ca 30 st) - läkare - sköterskor - epidemiologer - jurist - psykolog - socionom - smittspårningsassistenter

Läs mer

TUBERKULOS. Information till patienter och närstående

TUBERKULOS. Information till patienter och närstående TUBERKULOS Information till patienter och närstående Grafisk form och illustrationer: Ord & Bildmakarna AB. Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, 2006 VAD ÄR TUBERKULOS? Tuberkulos är en smittsam men botbar

Läs mer

KONDOM. Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter.

KONDOM. Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. PREVENTIVMEDEL 866 KONDOM Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. Kondomfabriken https://www.youtube.com/watch?v=g53iia-gnkg P-PILLER KVINNLIGA KÖNSHORMONER

Läs mer

Influensa i Västernorrlands län säsongen Vecka

Influensa i Västernorrlands län säsongen Vecka Antal anmälda fall SmittnYtt Nyhetsbrev från Smittskyddsenheten Västernorrland Nr 5, 2017 I detta nummer av SmittnYtt kan man bl.a. läsa om den gångna influensasäsongen i länet, den goda effekten av barnvaccinationsprogrammet

Läs mer

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen Oops! RFSL om könssjukdomar ONT I HALSEN. Kan avfärdas som en vanlig halsinfektion. Men om det också känns som taggtråd i urinröret när man kissar

Läs mer

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se.

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se. Om influensan Influensa A(H1N1) är en så kallad pandemisk influensa, som sprids över världen. Allt fler smittas också här i Sverige. Eftersom det är ett nytt virus är nästan ingen immun mot det än och

Läs mer

Samverkansmöte MHN, Länsveterinär, Länsstyrelsen och Smittskydd. 2014-03-18 Signar Mäkitalo

Samverkansmöte MHN, Länsveterinär, Länsstyrelsen och Smittskydd. 2014-03-18 Signar Mäkitalo Samverkansmöte MHN, Länsveterinär, Länsstyrelsen och Smittskydd 2014-03-18 Signar Mäkitalo Välkomna AGENDA Papegojsjuka Ornithos Armine Avetian, Ronnie Sjölander och Signar Mäkitalo Listeria Agneta Midendal

Läs mer

Vad kan finnas under ytan?

Vad kan finnas under ytan? Vad kan finnas under ytan? Smittämnen i livsmedel och vatten Margareta Edvall November 2011 1 Några exempel på rmikoorganismer som kan smitta via livsmedel och vatten Bacillus cereus Calicivirus Campylobacter

Läs mer

Lunginflammation och vaccinering

Lunginflammation och vaccinering Låt inte lunginflammation komma som en blixt från klar himmel. Lunginflammation och vaccinering Om lunginflammation Lunginflammation (pneumoni) innebär att de små luftfyllda blåsorna i det inre av lungorna

Läs mer

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Goda råd vid infektion En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan, den näst bästa tiden är nu Information

Läs mer

Apotekets råd om. Bett och stick

Apotekets råd om. Bett och stick Apotekets råd om Bett och stick Att upptäcka att man har en fästing kan kännas minst sagt obehagligt. Men lyckligtvis är det ofta helt ofarligt. Fästingen är ett 2 4 millimeter långt spindeldjur som trivs

Läs mer

Fakta om tuberkulos. Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling

Fakta om tuberkulos. Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling Fakta om tuberkulos Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling Vad är tuberkulos? Tuberkulos (tbc) är en infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Den ger oftast lunginflammation

Läs mer

Livsmedelshygien. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska

Livsmedelshygien. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Livsmedelshygien Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Viktig livsmedelshygien Vanligt med livsmedelsburna sjukdomar i Sverige ca 500 000 fall/år Livsmedelsburna sjukdomar kan leda till dödsfall Rapporterade

Läs mer

Smitta i förskolan. Förskolebarnens infektioner. Smittvägar. Hygienrutiner. När skall barnet vara hemma?

Smitta i förskolan. Förskolebarnens infektioner. Smittvägar. Hygienrutiner. När skall barnet vara hemma? Smitta i förskolan Förskolebarnens infektioner Smittvägar Hygienrutiner När skall barnet vara hemma? Infektioner kan undvikas Spridning av infektioner i småbarnsgrupper går inte helt att undvika. Men genom

Läs mer

Bromma Planeten Sjukdomspolicy

Bromma Planeten Sjukdomspolicy Innehållsförteckning 1 Vår Sjukdomspolicy 2 1.1 När är mitt barn så sjukt så att det behöver stanna hemma?.. 2 1.2 När barnet blir sjukt på förskolan................. 2 1.3 Maginfluensa eller magsjuk.....................

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:199

Regeringens proposition 2005/06:199 Regeringens proposition 2005/06:199 Fågelinfluensa (H5N1) Prop. 2005/06:199 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 april 2006 Mona Sahlin Ylva Johansson (Socialdepartementet)

Läs mer

Lunginflammation och vaccinering

Lunginflammation och vaccinering Se till att du inte tappar andan när du verkligen behöver den! Lunginflammation och vaccinering Om lunginflammation Lunginflammation (pneumoni) innebär att de små luftfyllda blåsorna i det inre av lungorna

Läs mer

TBE-information till allmänheten i Västmanland 2014

TBE-information till allmänheten i Västmanland 2014 1 (6) TBE-information till allmänheten i Västmanland 2014 2 (6) Information om fästingöverförd virusorsakad hjärninflammation (TBE) Två sjukdomar, som kan ge hjärn- eller hjärnhinneinflammation, överförs

Läs mer

Ebolafeber information till resenärer. 21 oktober 2014. Version: 3. Hälsosäkerhetskommittén har godkänt dokumentet.

Ebolafeber information till resenärer. 21 oktober 2014. Version: 3. Hälsosäkerhetskommittén har godkänt dokumentet. EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSO- OCH KONSUMENTFRÅGOR Direktoratet för folkhälsa Enheten för hälsorisker Hälsosäkerhetskommitténs sekretariat Ebolafeber information till resenärer

Läs mer

Smittsamt på förskolan. Thomas Arvidsson, Barnhälsovårdsöverläkare Ann Söderström Smittskyddsläkare

Smittsamt på förskolan. Thomas Arvidsson, Barnhälsovårdsöverläkare Ann Söderström Smittskyddsläkare Smittsamt på förskolan Thomas Arvidsson, Barnhälsovårdsöverläkare Ann Söderström Smittskyddsläkare Förskola eller hemma Trött, orkar ej hela dagen Feber Smittar ned omgivningen Kräver mer skötsel än personalen

Läs mer

Information: hiv och STI

Information: hiv och STI Information: hiv och STI Smittskyddslagen För att förhindra spridningen av infektioner som är farliga för allmänheten finns i Sverige en speciell lag för vissa smittsamma infektioner. Den heter smittskyddslagen

Läs mer

Hej! Jag vill att du läser det här! Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner.

Hej! Jag vill att du läser det här! Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner. Hej! Jag vill att du läser det här! Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner. Det handlar om vaccination mot pneumokocker Små barn får lätt infektioner av bakterier och virus

Läs mer

Vaccinationer. DFP Dialogforum för pensionärer Torsdag 14 april Jan Smedjegård, smittskyddsläkare

Vaccinationer. DFP Dialogforum för pensionärer Torsdag 14 april Jan Smedjegård, smittskyddsläkare Vaccinationer DFP Dialogforum för pensionärer Torsdag 14 april 2016 Jan Smedjegård, smittskyddsläkare Influensavirus Kan ge Säsongsinfluensa Pandemisk influensa Mer begränsat antal fall av zoonotisk influensa

Läs mer

SMITTSPÅRNING. Regelverk. 27 April 2015. Mats Ericsson smittskyddsläkare. Smittskyddsenheten

SMITTSPÅRNING. Regelverk. 27 April 2015. Mats Ericsson smittskyddsläkare. Smittskyddsenheten SMITTSPÅRNING Regelverk 27 April 2015 Mats Ericsson smittskyddsläkare Gällande regelverk SFS 2004:168 Smittskyddslag SFS 2004:255 Smittskyddsförordning SOSFS 2005:23 Smittspårningsföreskrift Smittskyddslagen

Läs mer

Anvisningar för sjuka barn i Solnas förskoleverksamhet 2014

Anvisningar för sjuka barn i Solnas förskoleverksamhet 2014 Anvisningar för sjuka barn i Solnas förskoleverksamhet 2014 Den här skriften är ett gemensamt dokument för smittskyddsläkaren, barnavårdscentralerna och förskoleverksamheten i Solna. Den bygger på Socialstyrelsens

Läs mer

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Skellefteå 2012-02-03 Lena Skedebrant Smittskyddssköterska Västerbottens läns landsting lena.skedebrant@vll.se Exempel på medicinska

Läs mer

Behandling och förebyggande av influensa

Behandling och förebyggande av influensa Behandling och förebyggande av influensa Sammanfattning Influensa är en smittsam virussjukdom. Hos i övrigt friska ungdomar och vuxna är sjukdomen generellt sett självläkande, och ingen särskild läkemedelsbehandling

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer

Frågor. om tillfällig diarré. om tillfällig diarré. Några praktiska råd vid tillfällig diarré!

Frågor. om tillfällig diarré. om tillfällig diarré. Några praktiska råd vid tillfällig diarré! Några praktiska råd vid tillfällig diarré! Drick mycket och ofta. En vuxen ska dricka minst 2 liter vätska/dygn fördelat på minst 6 gånger. Undvik kolsyrade drycker och mjölk. Drick istället morots- eller

Läs mer

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika Hiv och Hepatit Information till dig som injicerar narkotika 1 Informationsmaterialet är framtaget av och kan beställas från Smittskydd Stockholm Stockholms Läns Landsting. 08-737 39 09 registrator@smittskyddstockholm.se

Läs mer

2008-07-09 7.1. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl. Riktlinjer för vårdhygien

2008-07-09 7.1. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl. Riktlinjer för vårdhygien 2008-07-09 7.1 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl Riktlinjer för vårdhygien Med smittsamma sjukdomar avses i Smittskyddslagen (SFS 2004:168) sjukdomar som kan överföras till eller mellan människor

Läs mer

BARNVACCINATIONS. programmet. en föräldrainformation från:

BARNVACCINATIONS. programmet. en föräldrainformation från: en föräldrainformation från: Innehållsförteckning Varför behöver vi vaccinera? 3 Hur verkar vacciner? 5 Alternativa vacciner 6 Vaccinations i Sverige 7 Förberedelse inför vaccination 8 Hur ges vaccinationerna?

Läs mer

Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser

Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser 2013-04-12 Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser God hygien är avgörande för att undvika smitta.

Läs mer

Läroboken Om Hygien. Lär dig hur du tvättar händerna och håller dig frisk. Andra upplagan

Läroboken Om Hygien. Lär dig hur du tvättar händerna och håller dig frisk. Andra upplagan Läroboken Om Hygien Lär dig hur du tvättar händerna och håller dig frisk Andra upplagan Små hjältar och skurkar Visste du att det finns partiklar överallt omkring oss som kallas för mikroorganismer? De

Läs mer

Det svenska vaccinationsprogrammet

Det svenska vaccinationsprogrammet Det svenska vaccinationsprogrammet FÖR BARN Information till föräldrar Innehåll Till dig som är förälder 1 Varför vaccinerar man? 3 Hur fungerar vacciner? 4 Vilket skydd ger vaccination? 4 Hur går vaccination

Läs mer

Max handtvättskola. Handhygien

Max handtvättskola. Handhygien Max handtvättskola Handhygien 2 Nu har jag lärt mig en del om att tvätta händerna, så jag tänkte att jag skulle dela med mig av det till dig. Jag hoppas att du kommer att tycka att det är lika kul som

Läs mer

4 Svampar och lavar bra på samarbete

4 Svampar och lavar bra på samarbete 4 Svampar och lavar bra på samarbete 4.1 OH1 Svampens byggnad 1 Namnge svamparna 2 Svampexkursion och svampbestämning 3 Sporernas färg hos olika svampar 4 En svamps utveckling 5 Hur livnär sig svampar?

Läs mer

Småfisk skyddar mot febersjukdom i Kambodja

Småfisk skyddar mot febersjukdom i Kambodja Under regnperioden samlar Ses Saruns familj vatten i stora kärl. I kärlen lägger man fiskar så att vattnet ska hållas rent. Småfisk skyddar mot febersjukdom i Kambodja I de stora grå kärlen av lera finns

Läs mer

Hepatiter och blodsmitta

Hepatiter och blodsmitta Hepatiter och blodsmitta Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Hepatiter A-E Smittar via infekterat livsmedel (inkl. dricksvatten) Hepatit A Hepatit E Smittar via blod, sexuella kontakter eller mor-barnsmitta

Läs mer

Vad är vårdhygien. Enheten för vårdhygien. Vårdhygien i Uppsala län. Slutenvård Primärvård Kommunal vård Folktandvården

Vad är vårdhygien. Enheten för vårdhygien. Vårdhygien i Uppsala län. Slutenvård Primärvård Kommunal vård Folktandvården Vad är vårdhygien Inger Andersson Hygiensjuksköterska Enheten för Vårdhygien, Akademiska sjukhuset, Uppsala Enheten för vårdhygien Vårdhygien i Uppsala län Slutenvård Primärvård Kommunal vård Folktandvården

Läs mer

Objudna gäster i tarmen vilka är vi?

Objudna gäster i tarmen vilka är vi? Objudna gäster i tarmen vilka är vi? Pia Karlsson, EQUALIS Hur kom vi hit? Förorenade livsmedel Förorenat vatten Akut insjuknande Buksmärtor Illamående Feber Symtom Diarré, blodiga, vattniga, slemmiga,

Läs mer

Det svenska vaccinationsprogrammet

Det svenska vaccinationsprogrammet GÄLLER FRÅN JANUARI 2010 Det svenska vaccinationsprogrammet FÖR BARN Information till föräldrar Innehåll Till dig som är förälder 1 Varför vaccinerar man? 3 Hur fungerar vacciner? 4 Vilket skydd ger vaccination?

Läs mer

Smittskydd, influensavaccination, vinterkräksjukan

Smittskydd, influensavaccination, vinterkräksjukan Smittskydd, influensavaccination, vinterkräksjukan Bilaga 2 Mats Erntell Smittskyddsläkare Bakgrund Smittsamma sjukdomar kan smitta! - spridningspotential Alla smittsamma personer är inte sjuka - subklinisk

Läs mer

Infektioner hos barn i förskolan

Infektioner hos barn i förskolan Infektioner hos barn i förskolan Johanna Rubin Barnhälsovårdsöverläkare Stockholm SV Stockholm, november 2015 Johanna Rubin Barnhälsovårdsenhet Nord & Sydväst johanna.rubin@karolinska.se Tel: 08 6186386,

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

Tillsammans kan vi minska smittspridning i förskolan

Tillsammans kan vi minska smittspridning i förskolan Tillsammans kan vi minska smittspridning i förskolan Information till familjer med barn i förskola Smitta som sprids på förskolan ställer till bekymmer för barn, personal, syskon och föräldrar. Barn i

Läs mer

Ord och fraser som kan vara svåra att förstå

Ord och fraser som kan vara svåra att förstå ORDLISTA NIVÅ 1&2 Ord och fraser som kan vara svåra att förstå Före besöket Akut Att vara akut sjuk eller att få en akut tid betyder att du måste få hjälp i dag. Om det inte är akut kan du få en tid hos

Läs mer

30 svar på de vanligaste frågorna om infektioner & antibiotika

30 svar på de vanligaste frågorna om infektioner & antibiotika 30 svar på de vanligaste frågorna om infektioner & antibiotika 1 2 Den här broschyren innehåller svar på några av de vanligaste frågorna kring infektioner och antibiotikabehandling. Svaren är granskade

Läs mer

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Om du är sjuk Ring vårdcentralen om du är sjuk och behöver vård. Ring vårdcentralen även när ditt barn är sjukt. Du kan ringa dygnet runt. Har det

Läs mer

Har du barn under fem år?

Har du barn under fem år? Har du barn under fem år? Då är det viktigt att vaccinera mot pneumokocker. information från Barnplantorna Pneumokocker kan leda till dövhet Pneumokocker är bakterier som kan ge mycket svåra infektioner

Läs mer

Smittsamhet och hiv-behandling idag

Smittsamhet och hiv-behandling idag Smittsamhet och hiv-behandling idag Anna Mia Ekström Professor, specialistläkare Karolinska Institutet Global Health, HIV/AIDS & SRHR research group & Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Tillhör du en riskgrupp?

Tillhör du en riskgrupp? Tillhör du en riskgrupp? Vaccinera dig gratis mot årets influensa Vaccinet gör gott Varför ska jag vaccinera mig? Cirka 100 000 personer i Stockholms län smittas årligen av säsongsinfluensa. Influensan

Läs mer

Har du koll. på sexuellt överförbara sjukdomar?

Har du koll. på sexuellt överförbara sjukdomar? Har du koll på sexuellt överförbara sjukdomar? Broschyren ges ut av smittskyddsenheten i Landstinget i Uppsala län som information för ungdomar och vuxna. Fler broschyrer kan beställas från uppsala.smittskyddslakaren@lul.se.

Läs mer

Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV. Per Hagstam Smittskydd Skåne

Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV. Per Hagstam Smittskydd Skåne Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV Per Hagstam Smittskydd Skåne Vad är HIV (humant immunbrist virus)? Retrovirus Lagras i kroppens arvsmassa Läker inte ut spontant Relativt låg smittsamhet Sjukdom

Läs mer

Hur ser sjukdomarna ut?

Hur ser sjukdomarna ut? Vilka sjukdomar vaccinerar vi mot? Hur ser sjukdomarna ut? Difteri Smitta via närkontakt och luftburet Toxinproducerande bakterie Laryngit, tjocka beläggningar i svalget Myokardit, neurit Dödlighet 5-10

Läs mer

Riktlinjer för förebyggande insatser mot, TBC, tuberkulos i Lunds kommun vid nyanställning (3 bilagor)

Riktlinjer för förebyggande insatser mot, TBC, tuberkulos i Lunds kommun vid nyanställning (3 bilagor) Kommunkontoret Personalavdelningen Riktlinjer 1( ) Riktlinjer för förebyggande insatser mot, TBC, tuberkulos i Lunds kommun vid nyanställning (3 bilagor) Ska göras innan arbetet påbörjas Riktlinjerna är

Läs mer

Vad är vårdhygien. Inger Andersson Hygiensjuksköterska. Enheten för Vårdhygien, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Vad är vårdhygien. Inger Andersson Hygiensjuksköterska. Enheten för Vårdhygien, Akademiska sjukhuset, Uppsala Vad är vårdhygien Inger Andersson Hygiensjuksköterska Enheten för Vårdhygien, Akademiska sjukhuset, Uppsala Enheten för vårdhygien Vårdhygien i Uppsala län Slutenvård Primärvård Kommunal vård Folktandvården

Läs mer

Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 2008 för Norrbotten

Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 2008 för Norrbotten SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 8 LULEÅ, TELEFON 92-28 36 16 Nr 1 29 Innehåll Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 28 för Norrbotten... 1 Tarminfektioner... 1 Multiresistenta bakterier...

Läs mer

Basala hygienrutiner. Dygnet runt. För alla personalkategorier

Basala hygienrutiner. Dygnet runt. För alla personalkategorier Basala hygienrutiner Dygnet runt För alla personalkategorier Vårdhygien Direkt 018-611 3902 Kan vårdrelaterade infektioner förekomma hos oss? Urinvägsinfektioner Diarréer Lunginflammationer Infartsinfektioner

Läs mer

15 Huden och våra rörelseorgan

15 Huden och våra rörelseorgan 15 Huden och våra rörelseorgan 15.1 1 Hudens delar 2 Olika fingeravtryck 3 Leta bov 4 Sola eller inte? OH1 Fingeravtryck 5 Dött eller levande? 6 Hår och naglar i mikroskop 7 Väderkänsligt hår 8 Kallt och

Läs mer

Ebola Information om sjukdomen och beredskapen i SLL

Ebola Information om sjukdomen och beredskapen i SLL Ebola Information om sjukdomen och beredskapen i SLL Aktuellt läge 150706 följ uppdateringar av situationen och rekommendationerna på vardgivarguiden.se/omraden/smittskydd/sjukdomar/sidor/ebola Kan ebola

Läs mer

Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika

Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika Ett av världens viktigaste läkemedel riskerar att bli verkningslöst genom vårt slarv. Årtusendets viktigaste upptäckt en lycklig slump Antibiotika är en

Läs mer

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 80 LULEÅ, TELEFON

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 80 LULEÅ, TELEFON SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 80 LULEÅ, TELEFON 0920-28 36 16 Nr 1 2007 Innehåll Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 2006 för Norrbotten...1 Tarminfektioner...2 Multiresistenta bakterier...2

Läs mer

Im. Blodet går runt i kroppen. Från hjärtat ut ikroppen. Från hjärtat till lungorna. på sidorna av din hals kan du känna din puls.

Im. Blodet går runt i kroppen. Från hjärtat ut ikroppen. Från hjärtat till lungorna. på sidorna av din hals kan du känna din puls. Blodet Cellerna i din kropp behöver vatten, syre och näring för att fungera. Det är blodet som ser till att cellerna får allt detta. Blodet tar också med sig avfall och värme som bildas när cellerna arbetar.

Läs mer

Behöver vi skydda oss mot luftvägsinfektioner?

Behöver vi skydda oss mot luftvägsinfektioner? Behöver vi skydda oss mot luftvägsinfektioner? En skrift om pneumokocksjukdomar, behandling och vaccination. Förhandsgodkänd av IGM pre20130118pse07 Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 52 000 www.pfizer.se

Läs mer

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Snuva, hosta, feber, ledsen, ont i halsen, ont i örat, röda och svullna ögon, huvudvärk, ont när hon

Läs mer

7b Sammanfattning kurs 2 Mikroorganismer, väder, luft & vatten

7b Sammanfattning kurs 2 Mikroorganismer, väder, luft & vatten 7b Sammanfattning kurs 2 Mikroorganismer, väder, luft & vatten Bakterier Bakterier kallas även för mikroorganismer. Bakterier är väldigt små men man kan se dem i mikroskop. På en mm ryms det ca 1000 bakterier.

Läs mer

TENTAMEN Mikrobiologi

TENTAMEN Mikrobiologi TENTAMEN Mikrobiologi Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad A Medicinsk mikrobiologi och farmakologi, 7,5 hp Termin 1, Sjuksköterskeprogrammet Datum: 2013-04-25 Skrivtid: 5 timmar Hjälpmedel: Inget

Läs mer

30 svar på de vanligaste frågorna om infektioner & antibiotika

30 svar på de vanligaste frågorna om infektioner & antibiotika 30 svar på de vanligaste frågorna om infektioner & antibiotika 1 2 Den här broschyren innehåller svar på några av de vanligaste frågorna kring infektioner och antibiotikabehandling. Svaren är granskade

Läs mer

Förkylningstider stundar. Hur ska jag tänka?

Förkylningstider stundar. Hur ska jag tänka? Förkylningstider stundar. Hur ska jag tänka? Du har ett bra immunförsvar. Var rädd om det. Använd mer av din egen kraft. Undvik antibiotika när det inte behövs. Vårt immunförsvar är en viktig kraft som

Läs mer

Vetenskaplig rapport

Vetenskaplig rapport Vetenskaplig rapport Frågeställning: Behövs handsprit för att man ska hålla en god handhygien? Emma Berndtsson Gunnesboskolan 9B Skapad vecka 20 17/521/5 Handledare: Annika Berndtsson Huvudlärare: Pernilla

Läs mer

Vaccinera barn mot bakterier förhindra antibiotikaresistens

Vaccinera barn mot bakterier förhindra antibiotikaresistens Vaccinera barn mot bakterier förhindra antibiotikaresistens Bakterier som har utvecklat resistens mot antibiotika blir ett allt större hot mot vår hälsa. information från Barnplantorna Foto: Karim Hatoum

Läs mer

Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom.

Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom. Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom. Kroppen bildar antikroppar mot sig själv. Kan vara antingen ANA - antinukleära antikroppar.

Läs mer

A Titta dig omkring, ute eller inne, och försök hitta fem levande föremål, fem som varit levande

A Titta dig omkring, ute eller inne, och försök hitta fem levande föremål, fem som varit levande Sammanfattning Liv i utveckling En introduktion och diskussion kring vad liv är Vad är levande och vad är inte levande runt oss? Hur har livet utvecklats och hur kommer det sig att just jorden har liv?

Läs mer

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids.

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Är jag säker? Vi får inte tro att vi går säkra. För även om vi inte är sprutnarkomaner, bosatta i Afrika, har fått blodtransfusioner, är homosexuella,

Läs mer

Vilka riskerar att bli allvarligt sjuka av den nya influensan?

Vilka riskerar att bli allvarligt sjuka av den nya influensan? Den nya influensan - frågor och svar Vilka symtom får man av den nya influensan? De symtom man får av den nya influensan, som också kallas svininfluensa och har fått beteckningen A(H Hur vet man att man

Läs mer

RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan förhindra att spädbarnet får en svår infektion

RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan förhindra att spädbarnet får en svår infektion RS-virusinfektion, mer än en förkylning I den här broschyren kan du läsa om RS-virus (Respiratoriskt Syncytialvirus), hur det smittar, symtom på infektion och hur du kan skydda ditt barn mot smitta. roxenback.com

Läs mer

Lyft på luren. Vissa diagnoser kräver lite extra Ring gärna oss redan vid misstanke!..eller om ni vill ha hjälp och stöd i smittspårningen

Lyft på luren. Vissa diagnoser kräver lite extra Ring gärna oss redan vid misstanke!..eller om ni vill ha hjälp och stöd i smittspårningen Lyft på luren Vissa diagnoser kräver lite extra Ring gärna oss redan vid misstanke!..eller om ni vill ha hjälp och stöd i smittspårningen Hepatit A Fekal-oral smitta person-person eller via mat/vatten

Läs mer

VAD ÄR EN FÖRKYLNING?

VAD ÄR EN FÖRKYLNING? 1 2 Usch för förkylning! En förkylning gör ingen människa glad. Näsan rinner, halsen och ögonen svider och i värsta fall har du både feber och hosta. Och än värre är det att få influensa. I den här lilla

Läs mer

Influensa. Hygienkonferens hösten Helena Ernlund Bitr. smittskyddsläkare/öl Infektionskliniken

Influensa. Hygienkonferens hösten Helena Ernlund Bitr. smittskyddsläkare/öl Infektionskliniken Influensa Hygienkonferens hösten 2016 Helena Ernlund Bitr. smittskyddsläkare/öl Infektionskliniken Start för influensavaccination 2016 9:e november Sammanfattning Smittsam luftvägsinfektion som orsakar

Läs mer

förskolan Smittsamt påp derström Smittskyddsläkare Ann SöderstrS kare Thomas Arvidsson Barnhälsov mars 2011

förskolan Smittsamt påp derström Smittskyddsläkare Ann SöderstrS kare Thomas Arvidsson Barnhälsov mars 2011 Smittsamt påp förskolan Ann SöderstrS derström Smittskyddsläkare kare Thomas Arvidsson Barnhälsov lsovårdsöverläkare mars 2011 Utbildningsmaterial Smitta i förskolan Infektioner hos barn är normalt Vi

Läs mer

Influensa på åtta minuter Hur förhindrar vi smittspridning i vården?

Influensa på åtta minuter Hur förhindrar vi smittspridning i vården? Influensa på åtta minuter Hur förhindrar vi smittspridning i vården? Vad är viktigt? Identifiera smittsamma patienter tidigt och avskilj från övriga Frikostig provtagning under influensasäsong Försäkra

Läs mer

Viktig information om kombinationen av emtricitabin och tenofovir för att minska risken för infektion med humant immunbristvirus (hiv-infektion)

Viktig information om kombinationen av emtricitabin och tenofovir för att minska risken för infektion med humant immunbristvirus (hiv-infektion) Viktig information om kombinationen av emtricitabin och tenofovir för att minska risken för infektion med humant immunbristvirus (hiv-infektion) Information till personer som ordinerats kombinationen av

Läs mer

Smittsamma sjukdomar i Barnomsorgen

Smittsamma sjukdomar i Barnomsorgen Barnhälsovården Metodbok BHV Kap 10:2 Sid 1 (8) Landstinget Sörmland Reviderad: 2008-10-20 K.Segnestam / A.Ehrlemark Ersätter: 2006-09-01 Smittsamma sjukdomar i Barnomsorgen Innehåll Allmänt. 2 Råd för

Läs mer

VACCINERA NU? Aktuellt om vaccination och sjukdomar hos hund

VACCINERA NU? Aktuellt om vaccination och sjukdomar hos hund VACCINERA NU? Aktuellt om vaccination och sjukdomar hos hund VAR RÄDD OM DIN HUND Vaccination av hunden är en självklarhet för den ansvarsfulle hund ägaren. Hundar i Sverige vaccineras främst mot valpsjuka,

Läs mer