Syfte Riktlinjerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laborationer som kan hällas ut i det kommunala avloppet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Syfte Riktlinjerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laborationer som kan hällas ut i det kommunala avloppet."

Transkript

1 Sida 1 av 1 Syfte Riktlinjerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laborationer som kan hällas ut i det kommunala avloppet. Omfattning Riktlinjerna omfattar laborativ forskning och undervisning inom universitetsområdet som sträcker sig från Sveaplan i söder till Bergianska botaniska trädgården i norr och är kopplade till det kommunala reningsverket Stockholm vatten i Henriksdal via avloppsnätet. Riktlinjerna är ett undantag från gällande regeln, att inga farliga ämnen får hällas ut, och har godkänts av Stockholms stads miljöförvaltning och Stockholms vatten AB. Riktlinjerna bygger på institutioners (motsvarande) listor där de specificerat vilka kemikalierester de vill späda ut i avlopp. Institutionerna (motsvarande) har angett ungefärliga mängder, koncentrationer och hur ofta de vill hälla ut i avlopp. Observera att radioaktiva ämnen och lösningar omfattas av andra utsläppsregler. Ansvar Prefekt (motsvarande) ansvarar för hantering av kemikalier och utsläpp i avlopp. Genomförande Riktlinjerna anger vilka flytande kemikalierester som kan spädas ut i avlopp, mängd per dygn och arbetsplats samt vilka kemikalierester som ska hanteras som farligt avfall. Institutioner (motsvarande) får endast hälla ut de kemikalierester i avlopp som är godkända i listan i nedanstående tabell. Det är inte tillåtet att hälla ut rena kemikalier direkt från burk eller liknande och kontrollera nog att lösningen inte innehåller några skadliga bikemikalier. Mycket sura eller basiska lösningar kan skada ledningssystemet. ph-värdet ska därför justeras och vara lägst 5 och högst 11,5.

2 Sida 2 av 1 Kemikalie Kan hällas i avlopp Ma 1 L per dygn och arbetsplat s kan hällas i avlopp Hanteras som farligt avfall Anmärkning Acetaldehyd Aceton Förorenad aceton samlas upp, ren aceton kan hällas i avlopp i mindre mängder Acetonitril Akrylamid (hydrolyserad) Akrylamid (monomeric) Ammoniak Ammoniumheptamolybdat Gäller låga koncentrationer i vatten Ammoniumhydroid Ammoniumklorid Ammoniumsulfat Antrone (10H-anthracen-9- one) Bariumklorid Bensaldehyd Bio-clear (D-limonen) Bor-salter Butanol Carbon Anode Solution

3 Sida 3 av 1 Carbon Cathode Solution Citronsyra Coomassie brilliant blue Cyanoättikssyra Diklormetan Dimetylaminopyridin Dioan DMF DMSO Uppgifter om miljöfarlighet behövs för att kunna ta ställning Eosin Y-lösning Etanol Etidiumbromid Etylacetat Formaldehyd Formamid Genetically modified incapacitated baceteria Genetically modified incapacitated yeast Genetically modified living bacteria Genetically modified living yeast Glycerol

4 Sida 4 av 1 Glycidamid (hydrolyserad) Glyoal Growth media containing such antibiotics such as carbenicillin and zeocin (bieomycin) Guanidine thiocyanate [ ] ~ 20ml/vecka Autoklaveras först, viss antibiotika hanteras som farligt avfall, se KI:s lista Autoklaveras först, viss antibiotika hanteras som farligt avfall, se KI:s lista Hematoylin Heptan Hydrokinon i vattenlösning Gäller låga koncentrationer i vattenlösning Isopropanol Jodopa Kalium (vattenlösning) Kaliumdivätefosfat Kaliumhydroid Kaliumjodid Kaliumkarbonat Kaliumpermanganat Ketoner Kloroform/fenol-slask

5 Sida 5 av 1 Kopparsulfat Kromalun (KCrSO4*12H2O) Kvicksilver Mycket utspädda vattenlösningar (som i naturliga vatten) kan hällas i avlopp Lipopolysackarider Litium (vattenlösning) Lugols-lösning (jod-jodkalium Läkemedelsrester Magnesiumsulfat Malonaldehyd Merkaptoetanol (beta-) 1%- lösning ~ 20ml/vecka Metaller (EJ tungmetaller) Mindre mängder av mycket utspädda lösningar. Bara vattenlösningar i mycket låga koncentrationer kan hällas i avlopp Metanol Metylglyoal Metylsalicylat Metylvinylketon MgBr(OH)/MgCl(OH) Myrsyra

6 Sida 6 av 1 Natrium (vattenlösning) Natriumcyanoborhydrid (hydrolyserad) Natriumhydroid Natriumkarbonat Natriumklorid Natriumsulfat Natriumsulfit Natriumvätefosfat Natriumvätekarbonat Nickel (vattenlösning) Palladiumhydroid/C Paraformaldehyd Pentan Pikrinsyra/formaldehyd/isättik a Propanol (1-) Propanol (2-) Pyridin RBS 25

7 Sida 7 av 1 Salpetersyra Saltsyra Surfactanter, SDS Svavelsyra Tertbutyldikarbonat Tetrahydrofuran Tiosulfatlösningar Toluen Toluidinblått Trietylamin Gäller små rester i vatten, annars hantera som farligt avfall Trifluormetansulfonsyra Trifluorättiksyra Triton X-100 Tungmetaller Xylen Ättiksyra

8 Sida 8 av 1 Ättiksyraanhydrid

Handläggare: Version 1.1 Hans Holmström, 2008-07-01 VA- och avfallskontoret, Uppsala

Handläggare: Version 1.1 Hans Holmström, 2008-07-01 VA- och avfallskontoret, Uppsala 1 Handläggare: Version 1.1 Hans Holmström, 2008-07-01 VA- och avfallskontoret, Uppsala RESTRIKTIONER FÖR PERIODISKA UTSLÄPP AV FLYTANDE AVFALL OCH RESTPRODUKTER TILL AVLOPPSNÄTET I UPPSALA KOMMUN BEHOVET

Läs mer

KIs regler för hantering av laboratorieavfall samt utsläpp av kemikalier till avlopp

KIs regler för hantering av laboratorieavfall samt utsläpp av kemikalier till avlopp Sida 1 av 12 KIs regler för hantering av laboratorieavfall samt utsläpp av kemikalier till Institutioner förlagda till sjukhus ska följa sjukhusens motsvarande regler. OBS! Material som varit i kontakt

Läs mer

Lösningar kan vara sura, neutrala eller basiska Gemensamt för sura och basiska ämnen är att de är frätande.

Lösningar kan vara sura, neutrala eller basiska Gemensamt för sura och basiska ämnen är att de är frätande. Syror och baser Lösningar Lösningar kan vara sura, neutrala eller basiska Gemensamt för sura och basiska ämnen är att de är frätande. Om man blandar en syra och en bas kan man få det att bli neutralt.

Läs mer

Del 4. Bestämmelser för förpackningar och tankar

Del 4. Bestämmelser för förpackningar och tankar Del 4 Bestämmelser för förpackningar och tankar 529 530 2011-01-01 ADR/ADR-S Del 4 Kapitel 4.1 Användning av förpackningar, inklusive IBC-behållare och storförpackningar 4.1.1 Allmänna bestämmelser för

Läs mer

MILJÖFÖRVALTNINGEN. Farligt avfall. En hjälpreda för företag och verksamheter med mindre mängder farligt avfall

MILJÖFÖRVALTNINGEN. Farligt avfall. En hjälpreda för företag och verksamheter med mindre mängder farligt avfall MILJÖFÖRVALTNINGEN Farligt avfall En hjälpreda för företag och verksamheter med mindre mängder farligt avfall Blomquist Annonsbyrå Illustrationer: Johnny Dyrander Tryckeri: Centraltryckeriet/Impress Vad

Läs mer

Utbyteslista för hälso- och miljöfarliga kemikalier

Utbyteslista för hälso- och miljöfarliga kemikalier Utbyteslista för hälso- och miljöfarliga kemikalier Den nationella substitutionsgruppen för kemiska produkter (NSG kemiska produkter) är en sammanslagning av personer från landsting/regioner och universitet

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1. Inledning 1.1 Riktlinjerna Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare i Enköpings kommun. Riktlinjerna

Läs mer

Följande omräkningsformel som gäller vid 20 C och 101,3 kpa (760 mm Hg) har använts. Vid omräkningen har värdena avrundats. (Halt i ppm) 24,1 l/mol

Följande omräkningsformel som gäller vid 20 C och 101,3 kpa (760 mm Hg) har använts. Vid omräkningen har värdena avrundats. (Halt i ppm) 24,1 l/mol Gränsvärdeslista Bilaga 1 Ett hygieniskt gränsvärde är enligt 3 en högsta godtagbara genomsnittshalt av en luftförorening i inandningsluften. Halten anges i olika enheter enligt nedanstående tabell. Typ

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Antagen av: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2005-06-02, 91 1. Inledning 2 2. Oljeavskiljare 3 2.1. VERKSAMHETER DÄR OLJEAVSKILJARE

Läs mer

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa UPPDRAG: AVLOPP In till samhället fraktas nyttigheter i form av olika material, mat, bränsle och vatten. Resurserna används och blir avfall av olika slag: fasta sopor, vattensopor och sopor i gasform.

Läs mer

No- Experimentell kemi 11 augusti 2014 Gävle

No- Experimentell kemi 11 augusti 2014 Gävle 23/06/2014 No- Experimentell kemi 11 augusti 2014 Gävle 10.45-12.30 Säkerhet på labbet Ansvar, mål och policy Rutiner, information och instruktioner Undersöka, riskbedöma, åtgärda Rapportera och utreda

Läs mer

ANDNINGSSKYDD. Säkert skydd sedan 1926

ANDNINGSSKYDD. Säkert skydd sedan 1926 ANDNINGSSKYDD TRYGG & SÄKER ARBETSMILJÖ! Säkert skydd sedan 1926 Gruvornas hälsovådliga luft gav idén till de första skyddsmaskerna Ivan Sundström grundade Sundström Safety AB 1926. Gruvarbetarnas ögon

Läs mer

skyddshandskar - allmänna krav och provningsmetoder (en 420) krav på bruksanvisning krav på märkning

skyddshandskar - allmänna krav och provningsmetoder (en 420) krav på bruksanvisning krav på märkning skyddshandskar - allmänna krav och provningsmetoder (en 420) Kraven i sammanfattning Handskarna ska vara tillverkade för att ge det skydd som de är avsedda för. Användaren ska inte kunna skada sig på sömmar

Läs mer

Vattenan vändning samt Utsläpp till vatten 2000. Miljöhandbok för Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium. Dokument nr 4.3.1RE4.

Vattenan vändning samt Utsläpp till vatten 2000. Miljöhandbok för Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium. Dokument nr 4.3.1RE4. Miljöhandbok för Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium Göteborgs och Stockholms Universitet Dokument nr 4.3.1RE4 Sida 1(15) Göteborgs och Stockholms Universitet 4.3.1 Miljöaspekter Tabeller till underlag

Läs mer

Teknisk information. Teknisk information 10 TEKNISK INFORMATION OCH RESISTENSTABELL

Teknisk information. Teknisk information 10 TEKNISK INFORMATION OCH RESISTENSTABELL Teknisk information & Resistenstabell Teknisk information 10 Tekniska benämningar 10 Beräkningsformler 12 Flänsförband 15 Översättningstabeller 15 Flänsnormer SMS & DIN 16 Flänsöversikt ANSI B 16.5 17

Läs mer

Hygieniska gränsvärden. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden

Hygieniska gränsvärden. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden Hygieniska gränsvärden Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden ISBN 978-91-7930-559-8 ISSN 1650-3163 ARBETSMILJÖVERKET 11 79 Stockholm, Telefon: 010-730 90 00 E-post:

Läs mer

Atomer, joner. Kapitel 5. Centralt innehåll. Kapitlets struktur

Atomer, joner. Kapitel 5. Centralt innehåll. Kapitlets struktur Kapitel 5 Atomer, joner och kemiska reaktioner Centralt innehåll Kapitlet fokuserar på följande innehåll från kursplanen: Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten;

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; SLVFS 2001:30 (H 90) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller

Läs mer

Substitution kan ske på många sätt och vår utbyteslista är därför indelad i tre avsnitt som representerar olika typer av substitutioner:

Substitution kan ske på många sätt och vår utbyteslista är därför indelad i tre avsnitt som representerar olika typer av substitutioner: Utbyteslista för hälso- och miljöfarliga kemikalier Den nationella substitutionsgruppen för kemiska produkter (NSG kemiska produkter) är en sammanslagning av personer från landsting/regioner och universitet

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter för kursverksamhet vid Institutionen för kemi

Säkerhetsföreskrifter för kursverksamhet vid Institutionen för kemi period 1-4, LÅ 2011- Säkerhetsföreskrifter: Allmän & organisk kemi 14:32:00, 26 september 2011 Daniel Lundberg, Birgit Bendeby, Anders Sandström Säkerhetsföreskrifter för kursverksamhet vid Institutionen

Läs mer

Policy för. fordonstvätt i Ängelholms kommun. Antagen av Miljönämnden Maj 2008

Policy för. fordonstvätt i Ängelholms kommun. Antagen av Miljönämnden Maj 2008 Policy för fordonstvätt i Ängelholms kommun Antagen av Miljönämnden Maj 2008 Inledning Spillvatten från fordonstvättar innehåller en rad miljöfarliga ämnen, så som olja och tungmetaller. Dessa ämnen belastar

Läs mer

Akta händerna. välj rätt skyddshandskar mot kemikalier

Akta händerna. välj rätt skyddshandskar mot kemikalier Akta händerna välj rätt skyddshandskar mot kemikalier Använd skyddshandskar när du arbetar med kemikalier Det är riskfyllt att arbeta med farliga kemiska ämnen. För att det ska vara möjligt att skapa en

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten;

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; SLVFS 2001:30 (H 90) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller

Läs mer

ACO STAINLESS. Teknik och installation. Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör

ACO STAINLESS. Teknik och installation. Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör Teknik och installation Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör Innehållsförteckning Inledning... 3 Aco Teknik Rostfritt stål - struktur, ytbehandling och materialspecifikation... 4 Val av stålkvalitet

Läs mer

Bort med skrot. Och farligt avfall. Enkelt och bekvämt.

Bort med skrot. Och farligt avfall. Enkelt och bekvämt. Bort med skrot. Och farligt avfall. Enkelt och bekvämt. Skriften om Återvinningsförsäkringen är framställd på initiativ av Länsförsäkringar Sak AB i samarbete med Stiftelsen Håll Sverige Rent i februari

Läs mer

Andras rök och din hälsa. Cigarettrökens innehåll FOLKHÄLSOINSTITUTET

Andras rök och din hälsa. Cigarettrökens innehåll FOLKHÄLSOINSTITUTET Andras rök och din hälsa Cigarettrökens innehåll FOLKHÄLSOINSTITUTET Folkhälsoinstitutet 2001:17 1:a upplagan ISBN 91-7257-103-9 ISSN 1104-358x Produktion: Journalistgruppen Media 21 AB Tryck: Arkpressen,

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 1 ;

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 1 ; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 1 ; (H 90) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller ändringar

Läs mer

MILJÖTILLSYN FORDONSTVÄTTAR

MILJÖTILLSYN FORDONSTVÄTTAR Miljökontoret Dnr 2009-0482 2009-05-25 Dpl 4268 MILJÖTILLSYN FORDONSTVÄTTAR Projekt våren 2009 Projektet utfört och sammanställt av: Mattias Nolåkers och Anette Stångmyr Miljöinspektörer Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Joner Syror och baser 2 Salter. Kemi direkt sid. 162-175

Joner Syror och baser 2 Salter. Kemi direkt sid. 162-175 Joner Syror och baser 2 Salter Kemi direkt sid. 162-175 Efter att du läst sidorna ska du kunna: Joner Förklara skillnaden mellan en atom och en jon. Beskriva hur en jon bildas och ge exempel på vanliga

Läs mer

Några vanliga syror och baser

Några vanliga syror och baser Några vanliga syror och baser Index Namn Sida Syra Bas Ammoniak 2 x Kalciumhydroxid 3 x Kolsyra 4 x Natriumhydroxid 5 x Några vanliga syror 6 x Salpetersyra 7 x Saltsyra 8 x Svavelsyra 9 x Repetitionsfrågor

Läs mer