Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp. Namn Kemikalier till Ludvika kommuns VA-anläggningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp. Namn Kemikalier till Ludvika kommuns VA-anläggningar"

Transkript

1 Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Kemikalier till Ludvika kommuns VA-anläggningar Diarie UH Upphandlare Björn Friberg Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska utvärderingssformulär. Utvärderingssformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar på knappen Lämna anbud som du finner till vänster i annonsen eller inbjudan på Att lämna anbud När du lämnar pris ska det ske för (1) enhet av angiven sort. Totalpris beräknas automatiskt som pris gånger angivet antal. Om 0 kr anges som pris levereras specificerad vara/tjänst utan kostnad. För vissa poster finns ett jämförelsetal angivet. Dessa poster är inte obligatoriska. Om inget pris anges för en sådan post används jämförelsetalet vid utvärdering. För att anbudet ska vara giltigt och gå att lämna in måste minst en grupp vara fullständigt ifylld. Om någon grupp är delvis men inte fullständigt ifylld är anbudet inte giltigt och kan ej lämnas in. Om en grupp lämnas helt blank deltar anbudet inte i den gruppen. Introduktion Det är möjligt att ge anbud för en eller flera grupper i upphandlingen, en anbudsgivare kommer att antas per grupp. Grupperna är: 1. Järnsulfat till avloppreningsverk 2. Polyaluminiumklorid och polymer till avloppreningsverk 3. Tvättad sand 4. Kalcinerad soda till avloppreningsverk 5. Natronlut till vattenverk 6. Natriumhypoklorit till vattenverk 7. Polyaluminiumklorid och polymer till vattenverk 8. Släckt kalk till vattenverk 9. Koldioxid till vattenverk 10. Kalcinerad soda och syror till vattenverk Vill anbudsgivare endast ge anbud för t.ex. grupp 2 måste samtliga priser och bilagor i den gruppen vara kompletta för att den delen ska kunna utvärderas, övriga grupper lämnas tomma. 1.0 Järnsulfat till avloppreningsverk Krav på bilaga 1.1 Vid inlämning ska [ Produktspec järnsulfat ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. 1/11

2 Bifoga produktspecifikation där samtliga tungmetaller framgår för offererad järnsulfat. Krav på bilaga 1.2 Vid inlämning ska [ Säkerhetsdatablad järnsulfat ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. Bifoga säkerhetsdatablad för offererad järnsulfat. Prisfråga 1.1 Järnsulfat, fällningskemikalie luftning, Fe SO4 7 H2O, bulkleverans lastbilsflak till Gonäs Pris ska anges för en (1) ton. Anbudspris beräknas för 90 ton. Pris är obligatorisk information för denna post. Prisfråga 1.2 Järnsulfat, Fe SO4 7 H2O, säck 25 kg till Gårlången Pris ska anges för en (1) ton. Anbudspris beräknas för 0,5 ton. Pris är obligatorisk information för denna post. 2.0 Polyaluminiumklorid och polymer till avloppreningsverk Anbudsgivare ska innan anbudsinlämning ha genomfört stegen i bilagan Förutsättningar för labbtest Grupp 2. Offererade produkter ska uppfylla följande produktkrav: - Flytande polyaluminiumklorid med lägsta Al-innehåll av 7,0 vikt-% (produkt med specifikation 7,0 ± 0,3 vikt- % bedöms uppfylla kravet). -Offererade polyaluminiumkloridprodukter ska uppfylla nedanstående krav på renhet avseende spårämnen: Parameter Typanalys (mg/kg Al) Bly (Pb) < 10 Kadmium (Cd) < 1 Krom (Cr) < 30 Koppar (Cu) < 40 Kvicksilver (Hg) < 0,5 Nickel (Ni) < 20 Zink (Zn) < 40 Offererad polyaluminiumklorid ska tåla förvaring utomhus vid -25 C. Krav på bilaga 2.1 Vid inlämning ska [ Rapport Gonäs ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. Rapporten från labbtestet av Gonäs avloppreningsverk bifogas. Krav på bilaga 2.2 2/11

3 Vid inlämning ska [ Rapport Gårlången ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. Rapporten från labbtestet av Gårlångens avloppreningsverk bifogas. Krav på bilaga 2.3 Vid inlämning ska [ Rapport Fredriksberg ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. Rapporten från labbtestet av Fredriksbergs avloppreningsverk bifogas. Krav på bilaga 2.4 Vid inlämning ska [ Polyaluminiumklorid AVR1 ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. Bifoga produktspecifikation där samtliga tungmetaller framgår för offererad polyaluminiumklorid (prisfråga 2.1). Krav på bilaga 2.5 Vid inlämning ska [ Polyaluminiumklorid AVR2 ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. Bifoga säkerhetsdatablad för offererad polyaluminiumklorid (prisfråga 2.1). Krav på bilaga 2.6 Vid inlämning ska [ Polymer förtjockning granulat PD ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. (prisfråga 2.2) Krav på bilaga 2.7 Vid inlämning ska [ Polymer förtjockning granulat PS ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. Bifoga säkerhetsdatablad för offererad polymer (prisfråga 2.2). Krav på bilaga 2.8 Vid inlämning ska [ Polymer förtjockning flytande PD ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. (prisfråga 2.3). Krav på bilaga 2.9 Vid inlämning ska [ Polymer förtjockning flytande PS ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. Bifoga säkerhetsdatablad för offererad polymer (prisfråga 2.3). Krav på bilaga 2.10 Vid inlämning ska [ Polymer slamavvattning granulat PD ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. (prisfråga 2.4). Krav på bilaga 2.11 Vid inlämning ska [ Polymer slamavvattning granulat PS ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. 3/11

4 Bifoga säkerhetsdatablad för offererad polymer (prisfråga 2.4). Krav på bilaga 2.12 Vid inlämning ska [ Polymer slamavvattning förtjockning granulat PD ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. (prisfråga 2.5). Krav på bilaga 2.13 Vid inlämning ska [ Polymer slamavvattning förtjockning granulat PS ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. Bifoga säkerhetsdatablad för offererad polymer (prisfråga 2.5). Krav på bilaga 2.14 Vid inlämning ska [ Polymer slamavvattning förtjockning fällning PD ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. (prisfråga 2.6). Krav på bilaga 2.15 Vid inlämning ska [ Polymer slamavvattning förtjockning fällning PS ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. Bifoga säkerhetsdatablad för offererad polymer (prisfråga 2.6). Krav på bilaga 2.16 Vid inlämning ska [ Anjonisk flytande polymer PD ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. (prisfråga 2.7). Krav på bilaga 2.17 Vid inlämning ska [ Anjonisk flytande polymer PS ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. Bifoga säkerhetsdatablad för offererad polymer (prisfråga 2.7). Prisfråga 2.1 Polyaluminiumklorid Pris ska anges för en (1) ton. Anbudspris beräknas för 517 ton. Pris är obligatorisk information för denna post. Prisfråga 2.2 Polymer förtjockning granulat, stor säck 900 kg till Gonäs Pris ska anges för en (1) kg. Anbudspris beräknas för 3900 kg. Pris är obligatorisk information för denna post. Prisfråga 2.3 Polymer förtjockning flytande, bulkleverans i 200 liters fat 4/11

5 Pris ska anges för en (1) kg. Anbudspris beräknas för 3550 kg. Pris är obligatorisk information för denna post. Prisfråga 2.4 Polymer slamavvattning granulat, stor säck 900 kg till Gonäs Pris ska anges för en (1) kg. Anbudspris beräknas för 2600 kg. Pris är obligatorisk information för denna post. Prisfråga 2.5 Polymer slamavvattning förtjockning granulat till Gårlången Pris ska anges för en (1) kg. Anbudspris beräknas för 5000 kg. Pris är obligatorisk information för denna post. Prisfråga 2.6 Polymer slamavvattning, förtjockning samt fällning aktiv flow Flytande polymer till Fredriksberg UPPDATERING Priset kommer ej att utvärderas. Prisfråga 2.7 Anjonisk flytande polymer till kemfällningen, aktiv Flow till Fredriksberg Pris ska anges för en (1) kg. Anbudspris beräknas för 800 kg. Pris är obligatorisk information för denna post. 3.0 Tvättad sand Krav på bilaga 3.1 Vid inlämning ska [ Sand produktspec fin ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. Bifoga dokumentation för offererad sands (0,17 mm) egenskaper. I produktblad ska samtliga tungmetaller framgå. Krav på bilaga 3.2 Vid inlämning ska [ Sand säkerhetsdatablad fin ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. Bifoga säkerhetsdatablad för sand kornstorlek 0,17 mm. Krav på bilaga 3.3 Vid inlämning ska [ Sand produktspec grov ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. Bifoga dokumentation för offererad sands (0,8-1,2 mm) egenskaper. I produktblad ska samtliga tungmetaller framgå. 5/11

6 Krav på bilaga 3.4 Vid inlämning ska [ Sand säkerhetsdatablad grov ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. Bifoga säkerhetsdatablad för sand kornstorlek 0,8-1,2 mm. Prisfråga 3.1 Tvättad sand, kornstorlek 0,17 mm, säck till Fredriksberg Pris ska anges för en (1) kg. Anbudspris beräknas för 1500 kg. Pris är obligatorisk information för denna post. Prisfråga 3.2 Tvättad sand, kornstorlek 0,8-1,2 mm, 25 kg säck. Ska kunna levereras till alla verk. Pris ska anges för en (1) ton. Anbudspris beräknas för 10 ton. Pris är obligatorisk information för denna post. 4.0 Kalcinerad soda till avloppreningsverk Krav på bilaga 4.1 Vid inlämning ska [ Kalc soda produktspec ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. Bifoga produktspecifikation för kalcinerade sodans egenskaper. Samtliga tungmetaller ska framgå. Krav på bilaga 4.2 Vid inlämning ska [ Kalc soda säkerhetsdatablad ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. Bifoga säkerhetsdatablad för kalcinerad soda. Prisfråga 4.1 Kalcinerad soda tung (natriumkarbonat), säck 25 kg Pris ska anges för en (1) ton. Pris är obligatorisk information för denna post. Om 0 (noll) levereras varan / tjänsten utan kostnad. 5.0 Natronlut till vattenverk Krav på bilaga 5.1 Vid inlämning ska [ Natronlut 32 produktspec ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. Bifoga dokumentation för offererad natronluts renhet. Samtliga tungmetaller ska framgå (prisfråga 5.1 och 5.2). Krav på bilaga 5.2 Vid inlämning ska [ Natronlut 32 säkerhetsdatablad ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. Av säkerhetsdatabladet ska framgå att natronluten godkänns för dricksvattenproduktion enligt SLVFS 2001:30 (prisfråga 5.1 och 5.2). 6/11

7 Krav på bilaga 5.3 Vid inlämning ska [ Natronlut 25 produktspec ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. Bifoga dokumentation för offererad natronluts renhet. Samtliga tungmetaller ska framgå (prisfråga 5.3 och 5.4). Krav på bilaga 5.4 Vid inlämning ska [ Natronlut 25 säkerhetsdatablad ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. Av säkerhetsdatabladet ska framgå att natronluten godkänns för dricksvattenproduktion enligt SLVFS 2001:30 (prisfråga 5.3 och 5.4). Prisfråga 5.1 Natronlut 32 %, bulkleverans till Östansbo Pris ska anges för en (1) ton. Anbudspris beräknas för 89 ton. Pris är obligatorisk information för denna post. Prisfråga 5.2 Natronlut 32 %, leveranser tappas från IBC-cont lastbilsflak, självfall Pris ska anges för en (1) ton. Anbudspris beräknas för 8 ton. Pris är obligatorisk information för denna post. Prisfråga 5.3 Natronlut 25 %, bulkleverans till Östansbo Pris ska anges för en (1) ton. Anbudspris beräknas för 110 ton. Pris är obligatorisk information för denna post. Prisfråga 5.4 Natronlut 25 %, leveranser tappas från IBC-cont lastbilsflak, självfall Pris ska anges för en (1) ton. Anbudspris beräknas för 10 ton. Pris är obligatorisk information för denna post. 6.0 Natriumhypoklorit till vattenverk Krav på bilaga 6.1 Vid inlämning ska [ Natriumhypoklorit produktspec ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. Bifoga dokumentation för offererad natriumhypoklorits renhet. Samtliga tungmetaller ska framgå. Krav på bilaga 6.2 Vid inlämning ska [ Natriumhypoklorit säkerhetsatablad ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. 7/11

8 Av säkerhetsdatabladet ska framgå att natriumhypokloriten godkänns för dricksvattenproduktion enligt SLVFS 2001:30. Prisfråga 6.1 Natriumhypoklorit, minst 12%, bulkleverans till Östansbo Pris ska anges för en (1) ton. Anbudspris beräknas för 7,2 ton. Pris är obligatorisk information för denna post. 7.0 Polyaluminiumklorid och polymer till vattenverk Offererade polyaluminiumkloridprodukter för användning i dricksvattenreningsverk ska uppfylla följande: - Livsmedelsverkets krav för dricksvattenrening, SLV FS 2001:30 - Europeisk standard SS-EN 883:2004 Typ 1 Uppdaterade och aktuella produkt- och säkerhetsdatablad för offererade produkter ska bifogas anbudet. Aktuella säkerhetsdatablad ska även finnas tillgängliga hos leverantören under hela avtalsperioden och vara skrivna på svenska. Av produktblad ska framgå Al-koncentration och spårämnen. Offererad polyaluminiumklorid ska tåla förvaring utomhus vid -25 C. Krav Anbudsgivare har tagit del av, och accepterar, förutsättningarna i bilagan Förutsättningar för labbtest Grupp 7. Krav på bilaga 7.2 Vid inlämning ska [ Rapport Grängesberg ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. Rapporten från labbtestet av Grängesbergs vattensverk bifogas. Krav på bilaga 7.3 Vid inlämning ska [ Polyaluminiumklorid produktspec ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. Bifoga produktspecifikation där samtliga tungmetaller framgår för offererad polyaluminiumklorid till Grängesbergs och Fredriksbergs vattenverk (prisfråga 7.1 och 7.2). Krav på bilaga 7.4 Vid inlämning ska [ Polyaluminiumklorid säkerhetsdatablad ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. Bifoga säkerhetsdatablad för offererad polyaluminiumklorid till Grängesberg och Fredriksbergs vattenverk där det framgår att den är godkänd för dricksvattenproduktion enligt SLVFS 2001:30 (prisfråga 7.1 och 7.2). Krav på bilaga 7.5 Vid inlämning ska [ Polymer produktspec ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. Bifoga produktspecifikation där samtliga tungmetaller framgår för offererad polymer (granulat) till Grängesbergs vattenverk (prisfråga 7.3). 8/11

9 Krav på bilaga 7.6 Vid inlämning ska [ Polymer säkerhetsdatablad ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. Bifoga säkerhetsdatablad för offererad polymer (granulat) till Grängesbergs vattenverk där det framgår att produkten är godkänd för dricksvattenproduktion enligt SLVFS 2001:30 (prisfråga 7.3). Prisfråga 7.1 Polyaluminiumklorid till Grängesberg Pris ska anges för en (1) ton. Anbudspris beräknas för 41 ton. Pris är obligatorisk information för denna post. Prisfråga 7.2 Polyaluminiumklorid (IBC-container) till Fredriksbergs vattenverk, endast förpackningsstorleken som skiljer från 7.1. Pris ska anges för en (1) ton. Anbudspris beräknas för 4 ton. Pris är obligatorisk information för denna post. Prisfråga 7.3 Polymer granulat, säck 25 kg till Grängesberg Pris ska anges för en (1) kg. Anbudspris beräknas för 250 kg. Pris är obligatorisk information för denna post. 8.0 Släckt kalk till vattenverk Krav på bilaga 8.1 Vid inlämning ska [ Släckt kalk produktspec ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. Bifoga produktspecifikation där samtliga tungmetaller framgår för offererad kalk till Grängesbergs vattenverk. Krav på bilaga 8.2 Vid inlämning ska [ Släckt kalk säkerhetsdatablad ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. Bifoga säkerhetsdatablad för offererad kalk till Grängesbergs vattenverk där det framgår att produkten är godkänd för dricksvattenproduktion enligt SLVFS 2001:30. Prisfråga 8.1 Släckt kalk, bulkleverans till Grängesberg Pris ska anges för en (1) ton. Anbudspris beräknas för 42 ton. Pris är obligatorisk information för denna post. 9.0 Koldioxid till vattenverk 9/11

10 Krav på bilaga 9.1 Vid inlämning ska [ Koldioxid produktspec ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. Bifoga produktspecifikation med offererad produkts egenskaper. Krav på bilaga 9.2 Vid inlämning ska [ Koldioxid säkerhetsdatablad ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. Bifoga säkerhetsdatablad för offererad produkt där det framgår att produkten är godkänd för dricksvattenproduktion enligt SLVFS 2001:30. Prisfråga 9.1 Koldioxid, bulkleverans till Grängesberg Pris ska anges för en (1) ton. Anbudspris beräknas för 27 ton. Pris är obligatorisk information för denna post Kalcinerad soda och syror till vattenverk Krav på bilaga 10.1 Vid inlämning ska [ Kalcinerad soda produktspec ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. Bifoga dokumentation för offererad kalcinerad sodas renhet. I produktblad ska samtliga tungmetaller framgå (prisfråga 10.1). Krav på bilaga 10.2 Vid inlämning ska [ Kalcinerad soda säkerhetdatablad ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. Bifoga säkerhetsdatablad för offererad kalcinerad soda där det framgår att produkten är godkänd för dricksvattenproduktion enligt SLVFS 2001:30 (prisfråga 10.1). Krav på bilaga 10.3 Vid inlämning ska [ Saltsyra produktspec ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. Bifoga dokumentation för offererad saltsyras renhet. I produktblad ska samtliga tungmetaller framgå (prisfråga 10.2). Krav på bilaga 10.4 Vid inlämning ska [ Saltsyra säkerhetsdatablad ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. Bifoga säkerhetsdatablad för offererad saltsyra där det framgår att produkten är godkänd för dricksvattenproduktion enligt SLVFS 2001:30 (prisfråga 10.2). Krav på bilaga 10.5 Vid inlämning ska [ Svavelsyra produktspec ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. Bifoga dokumentation för offererad svavelsyras renhet (prisfråga 10.3). 10/11

11 Krav på bilaga 10.6 Vid inlämning ska [ Svavelsyra säkerhetsdatablad ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. Bifoga säkerhetsdatablad för offererad svavelsyra där det framgår att produkten är godkänd för dricksvattenproduktion enligt SLVFS 2001:30 (prisfråga 10.3). Prisfråga 10.1 Kalcinerad soda tung (natriumkarbonat), säck Pris ska anges för en (1) kg. Anbudspris beräknas för 4250 kg. Pris är obligatorisk information för denna post. Prisfråga 10.2 Saltsyra, 34%, dunk 25 liter till Grängesberg Pris ska anges för en (1) l. Anbudspris beräknas för 25 l. Pris är obligatorisk information för denna post. Om 0 (noll) levereras varan / tjänsten utan kostnad. Prisfråga 10.3 Svavelsyra, 37%, dunk 25 liter till Grängesberg Pris ska anges för en (1) l. Anbudspris beräknas för 25 l. Pris är obligatorisk information för denna post. Om 0 (noll) levereras varan / tjänsten utan kostnad. 11/11

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp. Namn Drivmedel stationstankning Säter

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp. Namn Drivmedel stationstankning Säter Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drivmedel stationstankning Säter Diarie GNU 2014/107 Upphandlare Karolina

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Kemikalier till Vattenverket

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Kemikalier till Vattenverket Värnamo kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Kemikalier till Vattenverket Diarie 2012.307 Ansvarig upphandlare Mattias Hultqvist Detta dokument

Läs mer

1.0 Borlänge (Borlänge kommun - AB Borlänge Energi - AB Stora Tunabyggen)

1.0 Borlänge (Borlänge kommun - AB Borlänge Energi - AB Stora Tunabyggen) Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Däck, däckservice, förvaring för lätta och tunga fordon 2014 Diarie GNU

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Värme och sanitetsservice

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Värme och sanitetsservice Skellefteå kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Rangordnat avtal Namn Värme och sanitetsservice Diarie UH-2013-103 Ansvarig upphandlare Ulf Wiklund Detta dokument är en

Läs mer

1.0 Bedömning bör-krav och krav märkta med utvärdering

1.0 Bedömning bör-krav och krav märkta med utvärdering Skellefteå kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Kostplaneringssystem Diarie UH-2013-228 Upphandlare Christina Wikström Detta dokument är

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Autoklaver

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Autoklaver Uppsala universitet Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Autoklaver Diarie UH-2013-64 Upphandlare Liz Illerbrand Detta dokument är en kopia på

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp. Namn Fordon-Elbilar

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp. Namn Fordon-Elbilar Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Fordon-Elbilar Diarie GNU 2013/187 Upphandlare Stefan Gehrke Detta dokument

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp. Namn Fordon-Personbilar

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp. Namn Fordon-Personbilar Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Fordon-Personbilar Diarie GNU 2014/9 Upphandlare Stefan Gehrke Detta dokument

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Säljcoach, Uminova

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Säljcoach, Uminova Umeå Universitet Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Rangordnat avtal Namn Säljcoach, Uminova Diarie 241-2909-12 Ansvarig upphandlare Lorentz Karlsson Detta dokument är en kopia

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Möbler och inredning till två nybyggda förskolor i Nässjö

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Möbler och inredning till två nybyggda förskolor i Nässjö Nässjö kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Möbler och inredning till två nybyggda förskolor i Nässjö Diarie 029-2013 Upphandlare Caroline

Läs mer

1.0 Läslampa/undersökningslampa med möjlighet fästande i vårdpanel samt vägg

1.0 Läslampa/undersökningslampa med möjlighet fästande i vårdpanel samt vägg Stockholms läns landsting Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Undersökningslampor Diarie LS1301-0137 Ansvarig upphandlare Gun Gustafsson Detta dokument

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp. Namn Fordon-Miljöbilar

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp. Namn Fordon-Miljöbilar Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Fordon-Miljöbilar Diarie GNU 2014/13 Upphandlare Stefan Gehrke Detta dokument

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Glasmästeritjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Glasmästeritjänster Alingsås kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Rangordnat avtal Namn Glasmästeritjänster Diarie 2013.466 Upphandlare Henrik Larsson Detta dokument är en kopia på upphandlingens

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Ramavtal - Besiktningstjänster entreprenader m m

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Ramavtal - Besiktningstjänster entreprenader m m Ekerö kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Ramavtal - Besiktningstjänster entreprenader m m Diarie KSUH13/37-055 Upphandlare Tarja Andersson

Läs mer

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning med Tfnså Namn Konsulttjänster Mark/Väg samt VA i mark

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning med Tfnså Namn Konsulttjänster Mark/Väg samt VA i mark Säffle kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Diarie Förnyad konkurrensutsättning med Tfnså 2013-99 rangordning Namn Konsulttjänster Mark/Väg samt VA i mark Ansvarig upphandlare

Läs mer

1.0 Sakkunniga biträden till kommunens förtroendevlada revisorer/ Kommunallagen kap 9

1.0 Sakkunniga biträden till kommunens förtroendevlada revisorer/ Kommunallagen kap 9 Dalslandskommunernas kommunalförbund Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Konsulttjänster inom revisionsområdet Diarie INK-14-10002 Upphandlare

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp. Namn Multifunktionsmaskiner och serviceavtal

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp. Namn Multifunktionsmaskiner och serviceavtal Domstolsverket Upphandling Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Multifunktionsmaskiner och serviceavtal Diarie 1549-2011 Ansvarig upphandlare Johan Grönkvist Detta

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Mätare

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Mätare Umeå Energi AB Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Mätare Diarie UE-2013-0435-560 Upphandlare Josefine Hallin Detta dokument är en kopia på upphandlingens

Läs mer

1.0 Priser till och från Sverige till och från de olika länderna

1.0 Priser till och från Sverige till och från de olika länderna Sveriges Radio AB Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Avtalsform Rangordnat avtal Namn Internationell flyttjänst Diarie SR1407 Upphandlare Catherine Finér Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Hantering av Farligt avfall

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Hantering av Farligt avfall Nacka kommun Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Hantering av Farligt avfall Diarie TN 2013/ 349 Upphandlare Kenneth Lindrooth Detta dokument är en kopia på upphandlingens

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift av återvinningscentraler inkl transporter & utrustning

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift av återvinningscentraler inkl transporter & utrustning Nacka kommun Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift av återvinningscentraler inkl transporter & utrustning Diarie TN 2013/350 Upphandlare Kenneth Lindrooth

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Service och tjänster inom pensionsområdet

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Service och tjänster inom pensionsområdet Vellinge kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Service och tjänster inom pensionsområdet Diarie UH-2014-1 Upphandlare Viveca Iversen Detta

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp. Namn Tvättjänst cirkulationsgods

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp. Namn Tvättjänst cirkulationsgods Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Tvättjänst cirkulationsgods Diarie UH-2013-762 Upphandlare Louise Teinelund

Läs mer

Anbudsgivare uppmärksammas på att volymerna kan komma att förändras under avtalsperioden.

Anbudsgivare uppmärksammas på att volymerna kan komma att förändras under avtalsperioden. Inköpssamverkan Motala Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Diarie UH-2014-159 Namn Fällningskemikalier Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska utvärderingsformulär. Utvärderingsformuläret

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Sveriges Radio evenemang 2015

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Sveriges Radio evenemang 2015 Sveriges Radio AB Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Sveriges Radio evenemang 2015 Diarie SR1411 Upphandlare Kamrul Islam Detta dokument är en

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp. Namn Operationsbord

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp. Namn Operationsbord Stockholms läns landsting Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Operationsbord Diarie LS1210-1405 Upphandlare Gun Gustafsson Detta dokument är en

Läs mer

Avtalsform. Diarie Förnyad konkurrensutsättning med SUN 52/2014 rangordning Namn Reklambyråtjänster/kommunikatio nsbyråtjänster

Avtalsform. Diarie Förnyad konkurrensutsättning med SUN 52/2014 rangordning Namn Reklambyråtjänster/kommunikatio nsbyråtjänster Nynäshamns kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Diarie Förnyad konkurrensutsättning med SUN 52/2014 rangordning Namn Reklambyråtjänster/kommunikatio nsbyråtjänster Upphandlare

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Konferensförmedlare

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Konferensförmedlare Umeå Universitet Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Konferensförmedlare Diarie 241-728-12 Ansvarig upphandlare Jessica Forssen Detta dokument är

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Medier till folk- och skolbiblioteken i Värmland

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Medier till folk- och skolbiblioteken i Värmland Karlstads inköpscentral Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Medier till folk- och skolbiblioteken i Värmland Diarie 9863-14 Upphandlare Jeanette

Läs mer

1.0 Utlåningsautomater, Larmbågar, RFID-plattor, Konverteringsutrustning

1.0 Utlåningsautomater, Larmbågar, RFID-plattor, Konverteringsutrustning Umeå Universitet Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn RFID- utlåningsautomater, larmbågar, plattor och etiketter Diarie 242-361-13 Ansvarig upphandlare

Läs mer

1.0 Område - Borlänge. Avser Borlänge kommun, Borlänge Energi AB samt Falu-Borlänge regionen AB

1.0 Område - Borlänge. Avser Borlänge kommun, Borlänge Energi AB samt Falu-Borlänge regionen AB Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Rangordnat avtal Namn Bildskärms- och skyddglasögon Diarie UH-2013-519 Ansvarig upphandlare Ann-Kristin

Läs mer

1.0 Personlyftar. Pris anges i enlighet med Kravspecifikation

1.0 Personlyftar. Pris anges i enlighet med Kravspecifikation Sigtuna kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Medicintekniska produkter Diarie UH-2013-421 Upphandlare Janna Hashim Detta dokument är en

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp. Namn Livsmedel 2014

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp. Namn Livsmedel 2014 Dalslandskommunernas kommunalförbund Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Livsmedel 2014 Diarie INK-13-0001 Ansvarig upphandlare Katarina Gip Detta

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Korttidshyra fordon

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Korttidshyra fordon Umeå Kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Korttidshyra fordon Diarie 12025 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Detta dokument är en kopia på upphandlingens

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 31

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 31 Nacka kommun Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 31 Diarie KFKS 2013/505-052 Upphandlare Cecilia Tennfors Detta dokument är en kopia på upphandlingens

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Multifunktionsmaskiner

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Multifunktionsmaskiner Umeå kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Multifunktionsmaskiner Diarie 13002 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Detta dokument är en kopia på

Läs mer

Inkomna anbud skall presenteras i Uddevalla 25 maj 2015. Vid presentationen kommer upphandlingsgruppen bedöma anbuden, se bedömning nedan.

Inkomna anbud skall presenteras i Uddevalla 25 maj 2015. Vid presentationen kommer upphandlingsgruppen bedöma anbuden, se bedömning nedan. Dalslandskommunernas kommunalförbund Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Diarie INK-15-0002 Namn Digitala trygghetslarm - hel larmkedja Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor Upphandlande myndighet Landstinget i Värmland Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor Diarie UE/110105 Ansvarig upphandlare Martin Magnusson Detta dokument

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Avfallshämtning - hushåll

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Avfallshämtning - hushåll Sigtuna kommun Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Avfallshämtning - hushåll Diarie UH-2012-294 Ansvarig upphandlare Glenn Hansson Detta dokument är en kopia på upphandlingens

Läs mer

Dalslandskommunernas kommunalförbund Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud. Att lämna anbud. 1.0 Prisfråga Bengtsfors.

Dalslandskommunernas kommunalförbund Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud. Att lämna anbud. 1.0 Prisfråga Bengtsfors. Dalslandskommunernas kommunalförbund Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Diarie UH-2016-23 Namn Företagshälsovård Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska utvärderingsformulär.

Läs mer

1.0 Segment 1 Skrivare, minimum 20 sidor/min, svart/vit

1.0 Segment 1 Skrivare, minimum 20 sidor/min, svart/vit Umeå kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Multifunktionsmaskiner Diarie 13002 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Detta dokument är en kopia på

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Sandningssand

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Sandningssand Upphandlande myndighet Sundsvalls kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Rangordnat avtal Namn Sandningssand Diarie UH-2012-9 Ansvarig upphandlare Melinda Andersson Detta

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 28-29

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 28-29 Nacka kommun Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 28-29 Diarie KFKS 2013/505-052 Upphandlare Cecilia Tennfors Detta dokument är en kopia

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Transporter, färdiglagad mat 2012

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Transporter, färdiglagad mat 2012 Upphandlande myndighet Upphandlingscenter Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Transporter, färdiglagad mat 2012 Diarie UH-2011-25 Ansvarig upphandlare Ulf Sjöberg

Läs mer

1.0 Liten tvåhjulsdriven personbil (tjänstevikt understigande 1400 kg)

1.0 Liten tvåhjulsdriven personbil (tjänstevikt understigande 1400 kg) Lycksele kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat Avtalsform Rangordnat avtal Namn Leasingbilar Diarie UH-2012-38 Ansvarig upphandlare Eric Lundström Detta dokument är en kopia på upphandlingens

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Bilpool

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Bilpool Umeå Kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Bilpool Diarie 12026 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Detta dokument är en kopia på upphandlingens

Läs mer

1.0 Parkmark: Pris skall anges i kronor per kvm för utförande av uppdrag enligt förfrågningsunderlaget med diarienr. 9823-13.

1.0 Parkmark: Pris skall anges i kronor per kvm för utförande av uppdrag enligt förfrågningsunderlaget med diarienr. 9823-13. Karlstads kommun Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Gräsklippning Diarie 9823-13 Upphandlare Evelin Nilsson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Kaffe, vatten och varuautomater inklusive service

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Kaffe, vatten och varuautomater inklusive service Upphandlande myndighet Värnamo kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Kaffe, vatten och varuautomater inklusive service Diarie UH-2011-60 Ansvarig

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Omsorgsmöbler

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Omsorgsmöbler Upphandlande myndighet Sigtuna kommun Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Omsorgsmöbler Diarie UH-2011-145 Ansvarig upphandlare Annika Arvidsson Detta dokument är

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Söktjänst

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Söktjänst Sveriges Radio AB Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Söktjänst Diarie SR 1332 Ansvarig upphandlare Catherine Finér Detta dokument är en kopia på

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Catering - måltider

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Catering - måltider Umeå Universitet Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Rangordnat avtal Namn Catering - måltider Diarie 241-729-12 Ansvarig upphandlare Jessica Forssen Detta dokument är en kopia

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Utrustning gymnastik- och idrottutrustning

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Utrustning gymnastik- och idrottutrustning Huddinge kommun Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Utrustning gymnastik- och idrottutrustning Diarie UH-2013-024 Upphandlare Katarina Svärdgren Detta dokument

Läs mer

STORSTÄD (ARMATURER, VENTILER, DÖRR- OCH GOLVLISTER/KARMAR, AVFLÄCKNING AV VÄGGAR/GLASYTOR ETC.)

STORSTÄD (ARMATURER, VENTILER, DÖRR- OCH GOLVLISTER/KARMAR, AVFLÄCKNING AV VÄGGAR/GLASYTOR ETC.) Umeå kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Diarie 14238 Namn Dagligt städ förskolan Klumpen och Spiltan Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska utvärderingsformulär.

Läs mer

1.0 Avtalsområde 1. Böcker och ljudböcker med biblioteksutrustning

1.0 Avtalsområde 1. Böcker och ljudböcker med biblioteksutrustning Haninge kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Biblioteksmedia Diarie SUN 97/2013 Upphandlare Klara Hanell Strand Detta dokument är en kopia

Läs mer

1.0 DRIFT OCH UNDERHÅLL AV GATU- OCH VÄGBELYSNING

1.0 DRIFT OCH UNDERHÅLL AV GATU- OCH VÄGBELYSNING Upphandlande myndighet Grums kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Drift och underhåll av gatu- och vägbelysning Diarie 11/GKS 0674 Ansvarig

Läs mer

1.0 Avtalsområde 1. Böcker och ljudböcker med biblioteksutrustning

1.0 Avtalsområde 1. Böcker och ljudböcker med biblioteksutrustning Haninge kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Biblioteksmedia Diarie SUN 97/2013 Upphandlare Klara Hanell Strand Detta dokument är en kopia

Läs mer

1.0 Dagbehandling med skola för barn och unga inom Stockholms län

1.0 Dagbehandling med skola för barn och unga inom Stockholms län Huddinge kommun Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Diarie UH-2015-019 Namn Öppenvård, Dagbehandling m skola och Dagverksamhet för unga Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska utvärderingsformulär.

Läs mer

Observera att samtliga priser även ska innefatta den provision om 1 % som Mölndals stad årsvis fakturerar alla leverantörer.

Observera att samtliga priser även ska innefatta den provision om 1 % som Mölndals stad årsvis fakturerar alla leverantörer. Alingsås kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Diarie 2014.481 Namn Digitala verktyg 1-1 för skolan Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska utvärderingsformulär.

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal. Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning

Avtalsform Rangordnat avtal. Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Rangordnat avtal Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning Diarie UH-2013-630 Upphandlare Pia Sundell Detta dokument är en kopia på

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Operatörstjänster Telefoni GGV

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Operatörstjänster Telefoni GGV Värnamo kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Operatörstjänster Telefoni GGV Diarie 2014.016 Upphandlare Andreas Holmer Detta dokument är

Läs mer

1.0 Skolskjutsområde 1. Bredaryds skola och Lindens skola, Lanna och matartrafik för bussar till och från Forsheda skola 7-9.

1.0 Skolskjutsområde 1. Bredaryds skola och Lindens skola, Lanna och matartrafik för bussar till och från Forsheda skola 7-9. Värnamo kommun Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Skolskjutsar Diarie 2013.165 Upphandlare Harrieth Forsberg Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Städkemiska produkter och städmaterial Falun kommun Diarie UH-2014-56 Upphandlare Kid Berglund Detta dokument

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Tryckeritjänster

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Tryckeritjänster Umeå kommun Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Tryckeritjänster Diarie 13023 Upphandlare Anders Hugosson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Uthyrning av bygg, anläggningsmaskiner, verktyg, bodar mm.

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Uthyrning av bygg, anläggningsmaskiner, verktyg, bodar mm. Sigtuna kommun Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Uthyrning av bygg, anläggningsmaskiner, verktyg, bodar mm. Diarie UH-2013-357 Upphandlare Susanne Eriksson Detta

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Färskt bröd (limpor, frallor, vetebröd och konditorivaror)

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Färskt bröd (limpor, frallor, vetebröd och konditorivaror) Vetlanda kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Färskt bröd (limpor, frallor, vetebröd och konditorivaror) Diarie UH-2013-15 Ansvarig upphandlare Anna Hellerstedt Detta dokument är en kopia på upphandlingens

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Företagshälsa

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Företagshälsa Örnsköldsvik Kommun Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Företagshälsa Diarie 14-035 f Upphandlare Arnold Eriksson Detta dokument är en kopia på upphandlingens

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Present- och profilprodukter

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Present- och profilprodukter Vetlanda kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Present- och profilprodukter Diarie UH-2013-461 Upphandlare Ulrika Bergenblad Detta dokument

Läs mer

1.0 BEHANDLING MISSBRUK KVINNOR ÖVRIGA BEHANDLINGSMETODER

1.0 BEHANDLING MISSBRUK KVINNOR ÖVRIGA BEHANDLINGSMETODER Umeå kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Diarie 15117 Namn HVB Vuxna- Behandling missbruk kvinnor övriga behandlingsmet Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ambulanskläder

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ambulanskläder Landstinget i Värmland Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ambulanskläder Diarie UE/130025 Ansvarig upphandlare Adam Hedbom Detta dokument är en kopia

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Driftsentreprenad av vårdboende Kaptenen

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Driftsentreprenad av vårdboende Kaptenen Alingsås kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Driftsentreprenad av vårdboende Kaptenen Diarie 2014.010.720 Upphandlare Magnus Bernhardsson

Läs mer

4.0 Krav på anbudsgivare- Registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter

4.0 Krav på anbudsgivare- Registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter Upphandlingscenter Avtalsform Rangordnat avtal Namn Ramavtal för ekologitjänster Norrköpings kommun Diarie UH-2013-202 Upphandlare Nina Svensson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Kemikalier för vattenrening Upphandlingsrapport

Kemikalier för vattenrening Upphandlingsrapport Sida: 1 (5) Handläggning Upphandlare Marita Thorsell Direkttelefon 0520-49 70 32 E-post marita.thorsell@trollhattan.se Datum 2012-06-04 Dnr 12TE32 Kemikalier för vattenrening 2012-2013 Upphandlingsrapport

Läs mer

1.0 Avtalsområde 1. Böcker och ljudböcker med biblioteksutrustning

1.0 Avtalsområde 1. Böcker och ljudböcker med biblioteksutrustning Haninge kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Biblioteksmedia Diarie SUN 97/2013 Upphandlare Klara Hanell Strand Detta dokument är en kopia

Läs mer

1.0 Flergångspump (stor pump för öppen buk/rikligt vätskande sår)

1.0 Flergångspump (stor pump för öppen buk/rikligt vätskande sår) Landstinget i Värmland Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Pump och tillbehör för undertrycksbehandling Diarie UE/120127 Ansvarig upphandlare Torgil

Läs mer

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror)

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Umeå Kommun Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Diarie 12024 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Detta dokument är en kopia på

Läs mer

2.0 Krav avseende registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter

2.0 Krav avseende registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter Upphandlingscenter Avtalsform Rangordnat avtal Namn Miljökonsulttjänster inom kemikalie- och avfallsområdet Diarie UH-2013-261 Upphandlare Nina Svensson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

AB Bostaden i Umeå. Att lämna anbud 1.0 LOKALVÅRD. Bedömning Bedömning Utvärderingsmodell Lokalvård Holmsund och Obbola (1401)

AB Bostaden i Umeå. Att lämna anbud 1.0 LOKALVÅRD. Bedömning Bedömning Utvärderingsmodell Lokalvård Holmsund och Obbola (1401) AB Bostaden i Umeå Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Diarie 1401 Namn Lokalvård Holmsund och Obbola Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska utvärderingsformulär. Utvärderingsformuläret

Läs mer

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne:

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne: Upphandlingscenter Skallkrav Diarie UH-2014-402 Namn Revisionstjänster Linköpings Stadshus AB Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Datorer, arbetsstationer och tillbehör

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Datorer, arbetsstationer och tillbehör Lycksele kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Datorer, arbetsstationer och tillbehör Diarie UH-2013-13 Ansvarig upphandlare Eric Lundström Detta

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Mattransporter

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Mattransporter Haninge kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Mattransporter Diarie SUN 33/2013 Ansvarig upphandlare Ulf Petersson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

När det gäller normal- och utvidgad kontroll avseende dricksvatten utgår vi från Livsmedelsverkets aktuella föreskrifter.

När det gäller normal- och utvidgad kontroll avseende dricksvatten utgår vi från Livsmedelsverkets aktuella föreskrifter. Dalslandskommunernas kommunalförbund Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Diarie INK-13-0004 Namn Laboratorietjänster Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska utvärderingsformulär. Utvärderingsformuläret

Läs mer

1.0 Arkitekt avseende förskola, grundskola, kontor och bostäder mm

1.0 Arkitekt avseende förskola, grundskola, kontor och bostäder mm Sigtuna kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Rangordnat avtal Namn Gestaltande konsulter Diarie UH-2012-83 Ansvarig upphandlare Susanne Eriksson Detta dokument är en kopia

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp. Namn Mobila och fasta operatörstjänster

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp. Namn Mobila och fasta operatörstjänster Domstolsverket Upphandling Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Mobila och fasta operatörstjänster Diarie 0524-2013 Ansvarig upphandlare Jenny Lilja

Läs mer

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.)

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.) Linköpings kommun samhällsbyggnad Diarie Skallkrav 1.0 Sekretess Krav 1.1 Ange om anbudsgivaren anser att sekretess råder för hela eller delar av anbudet, om ja ska man beskriva enligt AFB.55. Svaret på

Läs mer

1.0 Typkonfiguration 1 Installationstjänster omfattande Tele och Data.

1.0 Typkonfiguration 1 Installationstjänster omfattande Tele och Data. Sveriges Radio AB Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Diarie Rangordnat avtal SR1301 Namn Ansvarig upphandlare Installationstjänster: Tele och data Göran Broberg samt radio-/tv-teknik.

Läs mer

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL Statens Institutionsstyrelse Skallkrav Diarie 2.2-3614-2014 Namn Konsulterande läkare för SiS ungdomshem Råby Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

Anbudslämnaren skall ej vara föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller liknande förhållande

Anbudslämnaren skall ej vara föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller liknande förhållande Årjängs kommun Skallkrav Diarie UPH-2014-34 Namn Telefoniprodukter Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att

Läs mer

Alingsås kommun. 1.0 Grundläggande krav. 2.0 Krav på tjänsten. Krav 1.1. Krav 1.2. Krav 1.3. Krav 1.4. Krav 2.1. Skakrav Familjerådgivning (2015.

Alingsås kommun. 1.0 Grundläggande krav. 2.0 Krav på tjänsten. Krav 1.1. Krav 1.2. Krav 1.3. Krav 1.4. Krav 2.1. Skakrav Familjerådgivning (2015. Alingsås kommun Skakrav Diarie 2015.302 Namn Familjerådgivning Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Nacka kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Diarie TN 2014/175 Upphandlare Kenneth Lindrooth Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

Riktlinjer för utvärdering av anbud

Riktlinjer för utvärdering av anbud Riktlinjer för utvärdering av anbud - Standardmodell för Sundsvalls kommun I Lagen om offentlig upphandling finns två tilldelningsgrunder. Vilket som ska användas måste bestämmas innan förfrågningsunderlaget

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Lastbil med kran till Alingsås Energi Nät AB

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Lastbil med kran till Alingsås Energi Nät AB Alingsås kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Lastbil med kran till Alingsås Energi Nät AB Diarie 2014.083 Upphandlare Jonas Brunnegård Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Diarie KFKS 2013/109-054 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

4.0 Kvalificeringskrav, Krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet

4.0 Kvalificeringskrav, Krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet Upphandlingscenter Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Städ Rydsområdet Diarie UH-2013-381 Upphandlare Mona Lindberg Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 4-22

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 4-22 Nacka kommun Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 4-22 Diarie KFKS 2013/505-052 Upphandlare Cecilia Tennfors Detta dokument är en kopia på

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Vinterväghållning och halkbekämpning

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Vinterväghållning och halkbekämpning Gislaveds kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Vinterväghållning och halkbekämpning Diarie 13-121-61 Ansvarig upphandlare Robert Andersson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Melleruds Kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Diarie UH-2013-16 Ansvarig upphandlare Björn Lindquist Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Företagshälsovård

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Företagshälsovård Upphandlande myndighet Vetlanda kommun Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Företagshälsovård Diarie UH-2011-19 Ansvarig upphandlare Leif Henriksson Detta dokument

Läs mer