SUCCÉ FÖR SKRÄPPLOCKARDAGARNA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SUCCÉ FÖR SKRÄPPLOCKARDAGARNA"

Transkript

1 FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2014 SATSNING PÅ INSAMLING AV ELAVFALL BIOOLJA BLIR FJÄRRVÄRMEBRÄNSLE SUCCÉ FÖR SKRÄPPLOCKARDAGARNA

2 Miljösmart utveckling av fjärrvärme FJÄRRVÄRME FRÄMJAR FRILUFTSLIV Vi jobbar outtröttligt vidare för att nå vårt miljömål: att år 2020 ha fossiloljefri värmeproduktion. Under 2014 har vi fortsatt ackumulatortanksprojektet. Tanken som ska installeras vid vårt värmeverk kan i förvägs fyllas med hett fjärrvärmevatten som sedan kan användas under de tidpunkter vi har störst värmebehov och kan på så vis ersätta eldningsolja. Vi har under 2014 påbörjat arbetet att byta eldningsolja på Nyhemspannan och värmeverket. Från fossilolja till bioolja. Bra för oss och bra för miljön. Fjärrvärme är enkelt, prisvärt och miljösmart. Hos oss är gräset ständigt grönt! I många år har en konstgräsplan funnits högst upp på önskelistan hos fotbollsälskare runt om i Finspångs kommun. Under 2014 blev drömmen äntligen sann då en fullstor fotbollsplan anlades på Grosvads fritidsområde. Konstgräsplanen hålls grön och fin med hjälp av fjärrvärme och välkomnar alla friluftsälskande bolltrollare. Forza Finspång! 2 3

3 HÄLFTEN AV SOPORNA ÄR MATAVFALL Analys av hushållsavfall I vår kommun slänger vi cirka 185 kg hushållsavfall per person och år. Hur väl sorterar vi vårt hushållsavfall? Hamnar avfallet på rätt plats? Hur mycket av det vi slänger skulle kunna källsorteras bättre? En analys av avfallet kan ge svar. Matavfall dominerar Vid en plockanalys öppnas ett stort antal påsar med hushållssopor och innehållet delas upp i olika avfallsslag. I vår plockanalys samlades hushållssopor in från 206 villor och 491 lägenheter i Finspång. Totalt sorterades avfallet upp i 23 materialgrupper. Allt ifrån matavfall till glasförpackningar. Analysen visar att matavfallet klart dominerar. Andelen matavfall är för villor ca 51 %. För lägenheterna var andelen matavfall något lägre, cirka 41 %. Dystra förpackningssiffror En stor del av hushållsavfallet, ca 30 % innehöll förpackningar (plast, metall, papper och glas). Den höga andelen kan ha många orsaker. Till exempel kan närheten till en återvinningsstation, platsbrist för återvinningskärl i hemmet eller en brist på relevant information om källsortering och återvinning påverka källsorteringen i hushållet. Här finns stor förbättringspotential. Farligt avfall Plockanalysen visar även att det slängs en mindre del farligt avfall i hushållssoporna. I farligt avfall ingår exempelvis mediciner, kemikalier, färg samt elavfall som lampor och batterier. Denna typ av avfall är mycket viktig att ta hand om på rätt sätt: lämna till Apoteket, Sjömansäng eller Miljöbilen. Kunskap ger förbättringsmöjligheter Nu tar vårt arbete vid med att närmare utvärdera resultaten och bygga en grund för framtidens hållbara avfallshantering. 4 5

4 GOTT SAMARBETE FÖR EN TRYGGARE OCH SNYGGARE KOMMUN Gatubelysning byter till LED Under 2014 har 200 miljömässigt utdömda kvicksilverarmaturer bytts till modern LEDbelysning. LED-ljuskällor har många miljöfördelar där energieffektiviteten och den långa livslängden är de två största. Med nuvarande utbytesprogram så kommer samtliga kvicksilverarmaturer att vara utbytta Nära kommunsamarbete Under 2014 har vi tillsammans med Finspångs kommun arbetat med bland annat: Byggt ny gång- och cykelväg utefter Slottsvägen. Byggt ny rondell vid Skutenbron - Slottsvägen. Syftet är att öka framkomligheten och trafiksäkerheten. Det blir bland annat lättare för bussar och tung trafik från industriområdet att ansluta till riksväg 51. Fortsatt arbete med framtagande av VAplan. VA-planen är ett strategiskt viktigt dokument som fastställer ambitioner för det fortsatta vatten- och avloppsarbetet i kommunen. Fortsatt arbete med Energiplanen. Energiplanearbetet startade 2013 och fortsatte under Energiplanen består av en energi- och klimatstrategi för Förslaget till energiplan har varit ute på bred remiss och beräknas antas av kommunfullmäktige i början av Vi sköter åter parker och allmänna platser. Teknikavdelningen är den avdelning hos oss som sköter om gator och allmänna platser i Finspång, så som torg, vägar och parker. Uppdraget har under ett antal år lämnats till annan entreprenör men i höstas 2014 fick vi åter uppdraget från Finspångs kommun. Vårt arbete blir att se till att Finspång är en välskött och snygg kommun att bo och besöka. I grönområdesuppdraget ingår gräsklippning, slåtter, klippning av buskar och träd, plantering av sommarblommor och skötsel av vissa rabatter och planteringar. Vi iordningställer och sköter vissa av kommunens torg, lekplatser och bollplaner. Underhållet av kommunens gator och grönområden är skattefinansierat. Arbetets planering, omfattning och utförande sker i samråd mellan oss och kommunen. Rekordmånga skräpplockare 2014 lockade Skräpplockardagarna 16 förskolor och 5 grundskolor att anmäla sitt deltagande. Aktiviteten initierades av stiftelsen Håll Sverige Rent. Vi har tillsammans med Sektor barn och utbildning, uppmuntrat lärare och pedagoger att lyfta frågan om nedskräpning, återvinning och andra viktiga miljöfrågor i sin undervisning. Något som resulterade i ett nytt fantastiskt deltagarrekord för vår kommun deltagare städade sin närmiljö för en snyggare och tryggare kommun. Ängslyckans förskola, Gläntans avdelning vann årets skräpplockarpris - ett litet växthus för odling och kretsloppsprojekt. 6 7

5 BÄTTRE DRICKSVATTEN I RENA LEDNINGAR RONDELL-TOA Ditt avlopp är ingen skitsak Eftersom vi varje år tar hand om drygt 16 ton skräp som kommer till våra avloppsreningsverk tror vi att många finspångsbor ibland inte tänker på vad de spolar ned. Skräpet, oftast i form av bomullspinnar, våtservetter och sanitetsartiklar, fastnar i vår reningsutrustning som måste rengöras manuellt. Dåligt för både naturen och arbetsmiljön. Under 2014 har vi fortsatt vår satsning på avloppsinformation. Världstoalettdagen Den 19 november varje år hålls Världstoalettdagen med syfte att uppmärksamma sanitetskrisen i världen. Vi uppmärksammade 2014-års Världstoalettdag genom att placera ut ett antal toaletter i våra rondeller. Detta som en liten påminnelse att alla hushåll i Sverige har tillgång till både toaletter och rent vatten, men att det är lite si och så med hur vi tar hand om det. Inte bara toalett-vett Även köket har avlopp som behöver lite omsorg. Flytande fett från matlagning stelnar i avloppsrören och orsakar stopp och översvämningar. För att förenkla fettuppsamlingen delade vi ut över tusen miljötrattar under Miljötratten skruvas fast på en plastflaska och avsvalnat fett, till exempel skinkspad hälls i flaskan i stället för i slasken. När flaskan är full skruvas den vanliga korken på och hela flaskan slängs i hushållssoporna. Fettet blir sedan omvandlat till skön fjärrvärme i vårt värmeverk. Ledningsarbete Under 2014 fortsatte projektet med att luft-/vattenspola vattenledningarna i sydvästra delarna av Finspångs tätort. Syftet med spolningsarbetet är att förbättra dricksvattenkvalitén. Under 2014 har vi dessutom: Omlagt V/A samförlagda, vardera 650 meter för vatten-, spill- och dagvatten. Dessutom ytterligare 200 meter enkelförlagd vattenledning/serviser. Nyanlagt 100 meter vattenledning. Infodrat spill- och dagvattenledningar motsvarande drygt 600 meter. Lagat 33 vattenläckor. Fokusgrupper gav kundkontakt I höstas bjöd vi in ett antal kunder att medverka i en fokusgrupp och diskutera kring utveckling av våra produkter och tjänster. Fokusgrupperna är tänkta som ett komplement till vår kundundersökning som vi utför vartannat år. Vi fångade upp tankar, åsikter och idéer om hur våra produkter och tjänster kan utvecklas för att möta framtidens behov. Ett stort tack till deltagarna. Vi fanns i Finspång Vartannatårsmässan Finns i Finspång är för oss en fantastisk möjlighet att träffa våra kunder och visa upp våra produkter. Vid årets mässa delade vi ut flaskor med kallt kranvatten, pratade fjärrvärme, källsortering av hushållssopor och bjöd in till en miljökunskaps tävling - Ren välfärd. Över tvåhundra personer tog sig tid att vara med i vår tävling och trivas i vår monter. Vi ser redan nu fram emot nästa mässa

6 POSITIVA SIFFROR FRÅN SJÖMANSÄNGS ÅTERVINNINGSCENTRAL ENKLARE ATT LÄMNA SMÅTT ELAVFALL Ny hall för farligt avfall Farligt avfall är ämnen och produkter som kan vara giftiga, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, ekotoxiska, smittförande eller brandfarliga. Det är därför viktigt att detta lämnas in till Sjömansängs återvinningscentral eller till Miljöbilen. I september 2014 invigdes vår hall som utformats för att ta emot just farligt avfall. Den nya hallen gör det enklare för våra besökare att källsortera sitt farliga avfall och förbättrar samtidigt personalens arbetsmiljö. FARLIGT AVFALL (KG) Spillolja Lösningsmedel Bekämpningsmedel Blybatterier Kvicksilvertermometrar Färgburk, lim, aerosoler Oljefilter Färgspill fat Vattenbaserad färg EL:IN och Avfallsjakten har siktet inställt på ditt elavfall Elavfall som uppkommer i hemmet, till exempel trasiga fjärrkontroller, kasserade brödrostar och gamla bra-att-ha-mobiler, blir lätt liggande och hamnar i värsta fall i hushållssoporna. Vi vill ha dem! Avfallsjakten en viktig aktivitet Under en vecka i september 2014 anordnade vi Avfallsjakten - med siktet inställt på insamling av elavfall. Sjömansängs återvinningscentral fick in mängder med smått elavfall och jaktveckan avslutades med lördagsöppet på Sjömansäng med en källsorteringstävling, fika och visning av vår nya hall för farligt avfall. EL:IN gör återvinning ännu enklare I december 2014 installerade vi EL:IN, ett insamlingsskåp för smått elavfall i badhusentrén på Medley, Arena Grosvad. Besökare i anläggningen kan lämna in sina gamla batterier, ljuskällor och annat smått elavfall till återvinning. Ett andra insamlingsskåp placerades i Kristallen, Finspångs centrum i januari Beroende på utnyttjandegrad kommer skåpen att vara ute på turné i vår kommun under Glädjande pallplaceringar I Finspång samlade vi in i genomsnitt 17,43 kg elektriska och elektroniska produkter samt batterier per invånare. Det ger oss en glädjande andraplacering bland kommunerna i Östergötlands län! Under 2014 tog Sjömansäng även hand om: kg kylskåp och frysar kg vitvaror kg bärbara batterier kg inbyggda batterier kg lysrör och lågenergilampor 774 kg glödlampor 10 11

7 MÅNGA ÅTGÄRDER GER VINST FÖR MILJÖN Fossiloljefri produktion 2020 Minskning av elförbrukningen Axsäter klarade utsläppsvillkor Biogasprojekt Vårt miljömål är att få en fossiloljefri produktionfram till år För att nå dit måste vi kontinuerligt minska användningen av fossilt bränsle i produktionen. Det gör vi på flera sätt. Under vinterhalvåret blandar vi verksamhets- och hushållsavfall för att få en jämnare förbränning, vilket ger en förbättrad funktion hos avfallspannan. Vi återvinner spillvärmen vid SSAB och omvandlar den till fjärrvärme. Vi planerar även att konvertera våra oljepannor på Nyhem och värmeverket till att förbränna bioolja. Under 2014 fortsatte projekteringen för installation av en ackumulator som kan lagra värme. Att minska användningen av fossil olja i produktionen ger även ekonomiska fördelar. Produktionsmix 2014 Vi har installerat rörelseaktiverad belysning i kontorsbyggnaden på Sjömansängs återvinningscentral för att spara energi. Elförbrukningen på Axsäters avloppsreningsverk står för en avsevärd del av verksamhetens kostnader. Under 2014 byttes ventilation i kontrollrummet och personalutrymmen. Återvinningsgraden är 65 % vilket betyder att det blir en energibesparing jämfört med det tidigare ventilationssystemet. Efter energieffektiviseringsåtgärder som gjordes 2013 och 2014 har elförbrukningen minskat med 6 % jämfört med Energiförbrukning Axsäter MWh Axsäters avloppsreningsverk klarade utsläppsvillkoren för totalfosfor, BOD7 och totalkväve under 2014 med bravur. De senaste åren har kvävereningen gått bättre och bättre och 2014 är inget undantag. Förbättringen beror till stor del på optimering av kvävereningsprocessen. Kväverening 2014 mg/l Resultat Vi har påbörjat projektering av en biogasanläggning i anslutning till Axsäters avloppsreningsverk. Investeringen är möjlig med hjälp av betydande anslag från Energimyndigheten. Begränsningsvärde kv 1 Begränsningsvärde kv 2 Begränsningsvärde kv 3 Begränsningsvärde kv 4 Olja 8% Spillvärme 7% Avfall 48% kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 12 Biobränsle 37% MILJÖ 2014 MILJÖ

8 Ekonomi Resultatet för 2014 visar en vinst på 5 Mkr en förbättring av resultatet med 10 Mkr jämfört med föregående år. Energiverksamheten har fortsatt problem med lönsamheten, men övriga verksamheter visar positiva resultat. Planerad upplåning har inte genomförts, detta samt att räntenivån hamnat under budgeterad nivå gör att räntekostnaderna ger en positiv effekt på resultatet. Fjärrvärmeverksamheten har under året haft en stabil produktion i fastbränslepannorna. Det gångna året har varit betydligt varmare än normalt vilket påverkar försäljningen av fjärrvärme negativt, med minskade intäkter som följd. Oljeproduktionen reduceras vid varma förhållanden under högsäsong vilket innebär minskade oljekostnader, det har i stort sätt motsvarande intäktsminskningen. Restvärmeanläggningen går fortfarande inte för fullt, men produktionen har ökat jämfört med första året. Förseningar vid revisionen av avfallspannan medförde ökade bränslekostnader, men även intäktsminskningar för mottagande av avfall. Det samt ökade underhållskostnader och personalkostnader har medfört en förlust i verksamheten på 1,3 Mkr. VA-verksamheten redovisar för 2014 ett överskott på 2,3 Mkr. Det beror dels på ökade intäkter för dagvatten, men även på försenade investeringar som ger lägre kapitalkostnader än beräknat. 1,9 Mkr av överskottet används till en investeringsfond för investering i en ny rötningsprocess. Resterande del av resultatet går till att täcka föregående års underskott på 0,4 Mkr. Taxan för vatten- och avlopp höjdes 2014 med 5 % och försäljningen ligger på en stabil nivå. Framöver ser vi ett stort behov av reinvesteringar vilket kommer att medföra taxehöjningar eftersom försäljningsvolymerna planat ut. Renhållningen redovisar ett överskott med 2,4 Mkr, det härrör till stora delar från mottagningen av avfall från företag. Resultatet varierar över tid för denna verksamhet beroende på vad som sker när det gäller byggnationer i kommunen. Taxan för renhållning justerades inte under Avsättning för framtida återställning av deponin fortgår. Vid årets slut fanns 20 Mkr avsatt för ändamålet, totalt beräknas en kostnad för återställandet av deponi till 23 Mkr. Bolagets räntekostnader har för 2014 legat på 3,7 % i genomsnitt, vilket är lägre än budgeterat, det har inneburit lägre räntekostnader, vilket ger en positiv påverkan på resultatet. Lån (316 Mkr) som är exponerade för rörlig ränta är 13 % (21 %). Under året har bolaget investerat för 24 Mkr, omläggning av vatten- och avloppsledningar har genomförts i ytterområdena (Sonstorp, Borggård och Lotorp) och i Finspång. Sjömansäng har fått en ny byggnad för farligt avfall och fjärrvärmeledningar har dragits för att värme upp den nya konstgräsplan, det är några av investeringarna som gjorts under året. ANTAL ANSTÄLLDA FLERÅRSÖVERSIKT i Mkr Omsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Årets resultat Avkastning på eget kapital % Soliditet Balansomslutning OMSÄTTNING PER AVDELNING 2014 Mkr i % Energi 84 51% Vatten/Avlopp 41 25% Avfallshantering 22 13% Gator, gatubelysning 11 7% Teknik 6 4% Summa % INVESTERINGAR 2014 Mkr i % Fjärrvärme ledningsnät 5 21% Fjärrvärme anläggningar 5 21% Vatten/Avlopp ledningsnät 5 21% Vatten/Avlopp anläggningar 7 29% Övrigt 2 8% Summa % 14 EKONOMI 2014 EKONOMI

9 Finspångs Tekniska Verk AB är ett helägt kommunalt bolag med ett femtiotal anställda. Vår uppgift är att förse dig som kund med värme, komfortkyla, vatten, avlopp och avfalls hantering på ett ekonomiskt och miljömässigt bra sätt. Vi sköter även kommunens gator, vägar, allmänna platser och grönområden. För sju år sedan certifierade vi oss enligt ISO 9001 och ISO Det innebär att hela företaget förstår och arbetar mot samma mål för kvalitet och miljö. Det handlar om allt från hur vi svarar i telefonen och hanterar driftstörningar, till hur vi kan bli mer effektiva och minska miljöpåverkan. Under 2012 förnyade vi certifieringen för ytterligare tre år. Läs mer på Där hittar du också en komplett årsredovisning och miljöredovisning. Illustrationer: Marika Sjödin Fotografer: Tomas Söderström (omslag), Maria Broström, Marika Sjödin, Jan Petersson, Anette Melander, Finspångs Tekniska Verk Norrköpingsvägen Finspång

FJÄRRAVLÄSTA FJÄRRVÄRMEMÄTARE

FJÄRRAVLÄSTA FJÄRRVÄRMEMÄTARE FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2013 ENERGIEFFEKTIV BELYSNING MINDRE DEPONI OCH MER INSAMLING FJÄRRAVLÄSTA FJÄRRVÄRMEMÄTARE FAKTURERAR FAKTISK FÖRBRUKNING 300 mätare Under en treårsperiod byter vi ut alla fjärrvärmemätare

Läs mer

finspångs tekniska verk bäst i östergötland Grönt fjärrvärmevatten SSAB värmer finspång

finspångs tekniska verk bäst i östergötland Grönt fjärrvärmevatten SSAB värmer finspång finspångs tekniska verk 2012 bäst i östergötland Grönt fjärrvärmevatten SSAB värmer finspång Finspångs Tekniska Verk utvecklar stabila mervärden för framtida generationer Vår vision Innehåll I Finspång

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Jakten på det farliga avfallet fortsätter!

Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Informatör Kiruna den 14 februari 2011 Stina Johansson Tfn. 0980-707 22 E-post: stina.johansson@tekniskaverkenikiruna.se Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Tävlingen fortsätter och ger er båda

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB Vår verksamhet: Fjärrvärme Renhållning / återvinning Vatten och avlopp Elnät Stadsnät Vindkraft HEMAB - affärsidé HEMAB skall vara ett lokalt kommunägt företag nära kunderna/ägarna.

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SORTERING AV AVFALL... 5 2 FARLIGT AVFALL... 5 2.1 Impregnerat trä... 6 2.2 Asbest...

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Avf_13_Svenljunga v1.0 Sweco Environment 2013 Enkät Avfallshantering 2013 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel Sorteringstips Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel 0243-730 60. Återvinningstationerna ansvaras

Läs mer

Miljö och folkhälsa.

Miljö och folkhälsa. Hållbarhet hos oss. Nyköpings kommun: jobbar för en ekonomi i balans en förutsättning för att kunna leverera god service även i framtiden är en av Sveriges främsta kommuner med 37 förskolor och skolor

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag 2 f o t o : i l i l f o r m ingrid el i a s s o n en miljö värd att vårda Företagens ansvar. Giftigt, frätande och miljöfarligt. Det är

Läs mer

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall:

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall: Farligt avfall Farligt avfall är sådant avfall som innehåller farliga ämnen. Gemensamt för dem alla är att de innehåller kemiska ämnen som kan vara giftiga, cancerframkallande, fosterskadande eller allmänt

Läs mer

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt Pumpstation Allmänt om tryckavlopp Tryckavlopp är en teknik för att pumpa avloppsvattnet från fastigheten till Norrköping Vatten och Avfalls ledningsnät.

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar i n d r a ng ti plast metall pappersförpackningar Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Det ska vara lätt att göra rätt! I Sverige är vi ganska bra på återvinning av förpackningar

Läs mer

Hållbar utveckling är

Hållbar utveckling är Hållbar utveckling är en samhällsutveckling som möter dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling består av flera ömsesidigt beroende

Läs mer

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN OFTA FELSORTERAT AVFALL Bildäck Stekpannor/Grytor Parasoll Skurskaft Sopborstar Skyfflar Cyklar Barnvagn Brassestolar/Solstolar/Baden-baden Gräsklippare

Läs mer

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN Vad är avfall? Allt blir förr eller senare avfall. Lagen beskriver avfall som varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra

Läs mer

Information från Ystads kommun

Information från Ystads kommun Här hittar du information om hur sophanteringen ser ut och fungerar i Ystads kommun Tveka inte! Öppna broschyren och låt dig inspireras och informeras Hälsningar/Avfallsenheten Information från Ystads

Läs mer

Åter- vinnings- guide

Åter- vinnings- guide Åter- vinnings- guide Det finns många anledningar till att sortera sitt avfall. Huvudargumentet är naturligtvis miljön. Genom återvinning ser vi till att inga farliga ämnen kommer ut i naturen. Dessutom

Läs mer

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka?

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka? 2012-09-05 1 (6) ENKÄT LGH Hur tycker du att framtidens shantering ska se ut i Nacka? Som en del i arbetet med en ny splan för Nacka kommun vill vi veta vad du tycker är viktigt och vad du tycker bör förbättras!

Läs mer

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063.

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. F arligt avfall Vad är farligt avfall? Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. Farligt avfall bör alltid hanteras med stor noggrannhet och försiktighet

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun. Fettavskiljare och vegetabilisk olja Fastigheter med livsmedelsverksamhet ska ha en

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Miljöåret 2013 Vår dröm - en fossilbränslefri stad MILJÖ 2013 Borås Energi och Miljö strävar efter att ta tillvara på material- och energiflöden i Borås. Genom återvinning och

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För boende i flerfamiljshus, Gröna påsen Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir biogas och näring Närmare 40% av det som hamnar i soppåsen

Läs mer

Det tar 450 år innan en plastflaska som hamnat i naturen har brutits ner. En återvunnen aluminiumburk spar energi som räcker till ett dygn vid datorn.

Det tar 450 år innan en plastflaska som hamnat i naturen har brutits ner. En återvunnen aluminiumburk spar energi som räcker till ett dygn vid datorn. Sorteringsguide MiljönyttaN: Genom att återvinna och på bästa sätt ta hand om vårt avfall kan vi spara naturens resurser. Om hela jordens befolkning skulle konsumera som vi gör i Sverige skulle vi behöva

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Grönt ljus för gröna påsen Tranås kommun inför nu ett delvis nytt sätt att hantera och insamla matrester. Mat som av någon anledning blir över

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 En strävan efter

Läs mer

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter Kretsloppsanpassad avfallshantering Livsmedelsverksamheter Bakgrund till skriften och allmänna bestämmelser Alla hushåll och verksamheter ska enligt renhållningsordningen sortera ut matavfall och brännbart

Läs mer

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall orebro.se Matavfall Det här sorterar du ut, lägger i matavfallspåsen och sedan i det bruna kärlet som finns i anslutning till fastigheten

Läs mer

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25.

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.teknik@arvika.se

Läs mer

Medborgarna uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt sophämtning sköts i Nacka kommun.

Medborgarna uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt sophämtning sköts i Nacka kommun. Medborgarna uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt sophämtning sköts i Nacka kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2004 Nacka kommun Våren 2004 genomförde

Läs mer

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL...

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... SORTERINGSGUIDE 1 INNEHÅLL INLEDNING INLEDNING... 3 BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... 11 METALLFÖRPACKNINGAR...

Läs mer

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkäten utförs som en del av arbetet med att ta fram en avfallsplan för kommunerna Degerfors, Filipstad, Gullspång, Karlskoga,

Läs mer

Biogas i Jönköping 2009-04-16. Guide: Mats Kall

Biogas i Jönköping 2009-04-16. Guide: Mats Kall Biogas i Jönköping 2009-04-16 Guide: Mats Kall Mats Kall - Enhetschef Vatten och Avloppsreningsverk från 2005 - Projektledare Teknik-Entreprenad inom projektet Biogas av matavfall Jönköping 2005 feb 2008

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

En liten handbok om. Farligt avfall. För hushåll

En liten handbok om. Farligt avfall. För hushåll En liten handbok om Farligt avfall För hushåll Röda sopor = Farligt avfall Vad har avfallshanterarna i din kommun och Apoteket gemensamt? Vi tar emot farligt avfall vi kallar det för röda sopor. Om vi

Läs mer

I DIN VARDAG. VA MED OCH TYCK TILL stor kundundersökning på webben NYA TAXOR FÖR 2014. MINSKA AVFALLET tips på vad du kan göra hemma

I DIN VARDAG. VA MED OCH TYCK TILL stor kundundersökning på webben NYA TAXOR FÖR 2014. MINSKA AVFALLET tips på vad du kan göra hemma I DIN VARDAG NR. 4 - DECEMBER 2013 NYHETER OCH INFORMATION FRÅN RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB VA MED OCH TYCK TILL stor kundundersökning på webben NYA TAXOR FÖR 2014 MINSKA AVFALLET tips på vad du kan göra

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Information från Avfallsenheten

Information från Avfallsenheten Bild: Sofia Güll Information från Avfallsenheten Matavfall i Ystad När får alla Ystads kommuns invånare möjligheten att sortera ut matavfall? Efterhand som vi byter ut våra fordon så utökas områdena där

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

Släng fett på rätt sätt! på hjul. Information & inspiration. Ge bort det du inte använder. En återvinningscentral

Släng fett på rätt sätt! på hjul. Information & inspiration. Ge bort det du inte använder. En återvinningscentral Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Information & inspiration FRÅN UPPSALA VATTEN OCH AVFALL AB MAJ 2015 Ge bort det du inte använder TIPS! Tvätta bilen Pussla ihop

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Välkommen till oss! Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kommunpartner AB KIRUNA KOMMUNPARTNER AB. Foto: Tomas Utsi

Välkommen till oss! Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kommunpartner AB KIRUNA KOMMUNPARTNER AB. Foto: Tomas Utsi Foto: Tomas Utsi Välkommen till oss! Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kommunpartner AB KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Det är vi på Tekniska Verken i Kiruna AB som ansvarar

Läs mer

Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv

Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv Du som är ute med din båt, du kan göra massor för miljön! Kristianstad kommun har med hjälp av information från Håll Sverige Rent och Sweboat

Läs mer

Information från Avfallsenheten i Ystad

Information från Avfallsenheten i Ystad Information från Avfallsenheten i Ystad Vi strävar tillsammans mot ett hållbart samhälle. Vårt mål är att tillgodose de behov vi har idag utan att äventyra våra kommande generationers behov. 97% av vårt

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen?? Här anges de vanligaste avfallsslagen, hur de ska sorteras och vad som händer efter att du har sorterat ut de olika avfallsslagen. Avfall markerat med en röd ruta är farligt avfall.

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en resurs. Partille kommun väljer att se matavfallet som

Läs mer

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner I slutet av januari skickades enkäter ut till samtliga hushåll i Säffle och Åmåls kommuner. Frågorna berörde kundnöjdhet med dagens

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision Avfallsplan för Degerfors kommun Regionallt avfallssamarbete i östra Värmland mellan Degerfors Kommun, Karlskoga Kommun, Kristinehamns Kommun, Mariestads kommun, Filipstads kommun, Storfors Kommun och

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Tonvikt på energi och

Tonvikt på energi och Miljöbokslut 2010. Tonvikt på energi och klimatavtryck. Årets miljöbokslut är LSR:s allra första. Här fokuserar vi på insamling och behandling av hushållsavfall. Tonvikten ligger på energi och klimatavtryck.

Läs mer

minskad förbrukning av EL

minskad förbrukning av EL minskad förbrukning av EL MILJÖPLAN för Viggbygärdet 2011-2016 Täby 2011-09-20 minskad förbrukning av EL Viggbygärdet består av sex fastigheter och har en yta av xxx m². På området bor ca 650 personer

Läs mer

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Denna folder presenterar kort hur utsläppen av växthusgaser m.m. har utvecklats under senare år. Klimatredovisningen i sin helhet kan läsas på www.kristianstad.se

Läs mer

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ!

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ! Dags att välja avfallsabonnemang Du kan välja mellan tre alternativ! t nas e s al 13! v t t 0 r di ari 2 ö u G S! 1 jan B O en 3 d Avfallshantering valbroschyr.indd 1 2012-12-19 10:41:53 Nu är det dags

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, en

Läs mer

Krets. Välkommen till NSR. Mål & vision. Ny hemsida. Läs mer om den nya avfallsplanen. Så hittar du rätt. Samhällsinformation från NSR AB

Krets. Välkommen till NSR. Mål & vision. Ny hemsida. Läs mer om den nya avfallsplanen. Så hittar du rätt. Samhällsinformation från NSR AB MAJ 2012 nummer 1 Välkommen till NSR Ett regionalt miljöföretag i världsklass Mål & vision om den nya avfallsplanen Ny hemsida Så hittar du rätt Samhällsinformation från NSR AB NSR Återvinningscentral

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär:

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär: Avfall Hur förvandlar vi avfall från problem till värdefulla restprodukter? Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Diskutera hur avfallshanteringen ser ut på era arbetsplatser. Sorterar ni det avfall

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Bilaga 1 till Energi- och klimatstrategi 2009-2015. Sid 1 (7) HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Beskrivning av åtgärder Under arbetet med energi- och klimatstrategin har identifierats en stor mängd

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

SABOs miljörapport 2013 2014-09-30

SABOs miljörapport 2013 2014-09-30 SABOs miljörapport 2013 2014-09-30 SABOs miljörapport 2013 SABOs miljörapport baseras på den årliga miljöenkäten som skickas ut varje år till alla SABOs medlemsföretag. Trender i årets miljöenkät: solceller,

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

sophämtning & vatten och avlopp

sophämtning & vatten och avlopp Layout: Johanna Westling Kessai, Sundbybergs stad Information till småhusägare om sophämtning & vatten och avlopp från Sundbybergs stad avfall Sophämtningsavgifter 2014 Villaägare betalar en fast avgift

Läs mer

MILJÖKONTROLL. www.norsjobetong.se. Postadress Telefon Telefax Org.nr Norsjö Betong AB 0918-333 40 0918-333 44 556463-9341 PL 1300 935 91 NORSJÖ

MILJÖKONTROLL. www.norsjobetong.se. Postadress Telefon Telefax Org.nr Norsjö Betong AB 0918-333 40 0918-333 44 556463-9341 PL 1300 935 91 NORSJÖ www.norsjobetong.se MILJÖKONTROLL Rev. 2005-02-07 Postadress Telefon Telefax Org.nr Norsjö Betong AB 0918-333 40 0918-333 44 556463-9341 PL 1300 935 91 NORSJÖ NORSJÖ BETONG AB MILJÖKONTROLL REGISTER Utgåva:

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 1 Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller en råvara med möjligheter. Lerums kommun väljer att satsa

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För boende i flerfamiljshus Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir till biogas och ny näring Närmare 40% av det som hamnar i soppåsen är

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

FARLIGT AVFALL ÄR LIKA ELAKT

FARLIGT AVFALL ÄR LIKA ELAKT FARLIGT AVFALL ÄR LIKA ELAKT SOM DET LÅTER. HOS OSS LÄMNAR DU DET HELT GRATIS. SKITDÅLIGT OM DET HÄR HAMNAR FEL. FARLIGT I DIN BOSTAD. Det finns en anledning till att elavfall och farligt avfall räknas

Läs mer

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Dags att välja abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det

Läs mer

Vi behöver din hjälp för ett renare vatten

Vi behöver din hjälp för ett renare vatten Vi behöver din hjälp för ett renare vatten Vi behöver din hjälp för ett renare vatten Du kan göra mycket för att vårt vatten ska vara rent och för att vi ska få en bättre natur. Det är enkla saker som

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU har vi BÖRJAt SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in

Läs mer

Har du koll? TÄVLA OCH VINN BIOBILJETTER! Greppa penslarna MILJÖVÄNLIGA MÅLARTIPS MIAS ENKLA SORTERINGSTIPS. Information & inspiration

Har du koll? TÄVLA OCH VINN BIOBILJETTER! Greppa penslarna MILJÖVÄNLIGA MÅLARTIPS MIAS ENKLA SORTERINGSTIPS. Information & inspiration Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Information & inspiration FRÅN UPPSALA VATTEN OCH AVFALL AB JULI 2011 Har du koll? TÄVLA OCH VINN BIOBILJETTER! MIAS ENKLA SORTERINGSTIPS

Läs mer