SUCCÉ FÖR SKRÄPPLOCKARDAGARNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SUCCÉ FÖR SKRÄPPLOCKARDAGARNA"

Transkript

1 FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2014 SATSNING PÅ INSAMLING AV ELAVFALL BIOOLJA BLIR FJÄRRVÄRMEBRÄNSLE SUCCÉ FÖR SKRÄPPLOCKARDAGARNA

2 Miljösmart utveckling av fjärrvärme FJÄRRVÄRME FRÄMJAR FRILUFTSLIV Vi jobbar outtröttligt vidare för att nå vårt miljömål: att år 2020 ha fossiloljefri värmeproduktion. Under 2014 har vi fortsatt ackumulatortanksprojektet. Tanken som ska installeras vid vårt värmeverk kan i förvägs fyllas med hett fjärrvärmevatten som sedan kan användas under de tidpunkter vi har störst värmebehov och kan på så vis ersätta eldningsolja. Vi har under 2014 påbörjat arbetet att byta eldningsolja på Nyhemspannan och värmeverket. Från fossilolja till bioolja. Bra för oss och bra för miljön. Fjärrvärme är enkelt, prisvärt och miljösmart. Hos oss är gräset ständigt grönt! I många år har en konstgräsplan funnits högst upp på önskelistan hos fotbollsälskare runt om i Finspångs kommun. Under 2014 blev drömmen äntligen sann då en fullstor fotbollsplan anlades på Grosvads fritidsområde. Konstgräsplanen hålls grön och fin med hjälp av fjärrvärme och välkomnar alla friluftsälskande bolltrollare. Forza Finspång! 2 3

3 HÄLFTEN AV SOPORNA ÄR MATAVFALL Analys av hushållsavfall I vår kommun slänger vi cirka 185 kg hushållsavfall per person och år. Hur väl sorterar vi vårt hushållsavfall? Hamnar avfallet på rätt plats? Hur mycket av det vi slänger skulle kunna källsorteras bättre? En analys av avfallet kan ge svar. Matavfall dominerar Vid en plockanalys öppnas ett stort antal påsar med hushållssopor och innehållet delas upp i olika avfallsslag. I vår plockanalys samlades hushållssopor in från 206 villor och 491 lägenheter i Finspång. Totalt sorterades avfallet upp i 23 materialgrupper. Allt ifrån matavfall till glasförpackningar. Analysen visar att matavfallet klart dominerar. Andelen matavfall är för villor ca 51 %. För lägenheterna var andelen matavfall något lägre, cirka 41 %. Dystra förpackningssiffror En stor del av hushållsavfallet, ca 30 % innehöll förpackningar (plast, metall, papper och glas). Den höga andelen kan ha många orsaker. Till exempel kan närheten till en återvinningsstation, platsbrist för återvinningskärl i hemmet eller en brist på relevant information om källsortering och återvinning påverka källsorteringen i hushållet. Här finns stor förbättringspotential. Farligt avfall Plockanalysen visar även att det slängs en mindre del farligt avfall i hushållssoporna. I farligt avfall ingår exempelvis mediciner, kemikalier, färg samt elavfall som lampor och batterier. Denna typ av avfall är mycket viktig att ta hand om på rätt sätt: lämna till Apoteket, Sjömansäng eller Miljöbilen. Kunskap ger förbättringsmöjligheter Nu tar vårt arbete vid med att närmare utvärdera resultaten och bygga en grund för framtidens hållbara avfallshantering. 4 5

4 GOTT SAMARBETE FÖR EN TRYGGARE OCH SNYGGARE KOMMUN Gatubelysning byter till LED Under 2014 har 200 miljömässigt utdömda kvicksilverarmaturer bytts till modern LEDbelysning. LED-ljuskällor har många miljöfördelar där energieffektiviteten och den långa livslängden är de två största. Med nuvarande utbytesprogram så kommer samtliga kvicksilverarmaturer att vara utbytta Nära kommunsamarbete Under 2014 har vi tillsammans med Finspångs kommun arbetat med bland annat: Byggt ny gång- och cykelväg utefter Slottsvägen. Byggt ny rondell vid Skutenbron - Slottsvägen. Syftet är att öka framkomligheten och trafiksäkerheten. Det blir bland annat lättare för bussar och tung trafik från industriområdet att ansluta till riksväg 51. Fortsatt arbete med framtagande av VAplan. VA-planen är ett strategiskt viktigt dokument som fastställer ambitioner för det fortsatta vatten- och avloppsarbetet i kommunen. Fortsatt arbete med Energiplanen. Energiplanearbetet startade 2013 och fortsatte under Energiplanen består av en energi- och klimatstrategi för Förslaget till energiplan har varit ute på bred remiss och beräknas antas av kommunfullmäktige i början av Vi sköter åter parker och allmänna platser. Teknikavdelningen är den avdelning hos oss som sköter om gator och allmänna platser i Finspång, så som torg, vägar och parker. Uppdraget har under ett antal år lämnats till annan entreprenör men i höstas 2014 fick vi åter uppdraget från Finspångs kommun. Vårt arbete blir att se till att Finspång är en välskött och snygg kommun att bo och besöka. I grönområdesuppdraget ingår gräsklippning, slåtter, klippning av buskar och träd, plantering av sommarblommor och skötsel av vissa rabatter och planteringar. Vi iordningställer och sköter vissa av kommunens torg, lekplatser och bollplaner. Underhållet av kommunens gator och grönområden är skattefinansierat. Arbetets planering, omfattning och utförande sker i samråd mellan oss och kommunen. Rekordmånga skräpplockare 2014 lockade Skräpplockardagarna 16 förskolor och 5 grundskolor att anmäla sitt deltagande. Aktiviteten initierades av stiftelsen Håll Sverige Rent. Vi har tillsammans med Sektor barn och utbildning, uppmuntrat lärare och pedagoger att lyfta frågan om nedskräpning, återvinning och andra viktiga miljöfrågor i sin undervisning. Något som resulterade i ett nytt fantastiskt deltagarrekord för vår kommun deltagare städade sin närmiljö för en snyggare och tryggare kommun. Ängslyckans förskola, Gläntans avdelning vann årets skräpplockarpris - ett litet växthus för odling och kretsloppsprojekt. 6 7

5 BÄTTRE DRICKSVATTEN I RENA LEDNINGAR RONDELL-TOA Ditt avlopp är ingen skitsak Eftersom vi varje år tar hand om drygt 16 ton skräp som kommer till våra avloppsreningsverk tror vi att många finspångsbor ibland inte tänker på vad de spolar ned. Skräpet, oftast i form av bomullspinnar, våtservetter och sanitetsartiklar, fastnar i vår reningsutrustning som måste rengöras manuellt. Dåligt för både naturen och arbetsmiljön. Under 2014 har vi fortsatt vår satsning på avloppsinformation. Världstoalettdagen Den 19 november varje år hålls Världstoalettdagen med syfte att uppmärksamma sanitetskrisen i världen. Vi uppmärksammade 2014-års Världstoalettdag genom att placera ut ett antal toaletter i våra rondeller. Detta som en liten påminnelse att alla hushåll i Sverige har tillgång till både toaletter och rent vatten, men att det är lite si och så med hur vi tar hand om det. Inte bara toalett-vett Även köket har avlopp som behöver lite omsorg. Flytande fett från matlagning stelnar i avloppsrören och orsakar stopp och översvämningar. För att förenkla fettuppsamlingen delade vi ut över tusen miljötrattar under Miljötratten skruvas fast på en plastflaska och avsvalnat fett, till exempel skinkspad hälls i flaskan i stället för i slasken. När flaskan är full skruvas den vanliga korken på och hela flaskan slängs i hushållssoporna. Fettet blir sedan omvandlat till skön fjärrvärme i vårt värmeverk. Ledningsarbete Under 2014 fortsatte projektet med att luft-/vattenspola vattenledningarna i sydvästra delarna av Finspångs tätort. Syftet med spolningsarbetet är att förbättra dricksvattenkvalitén. Under 2014 har vi dessutom: Omlagt V/A samförlagda, vardera 650 meter för vatten-, spill- och dagvatten. Dessutom ytterligare 200 meter enkelförlagd vattenledning/serviser. Nyanlagt 100 meter vattenledning. Infodrat spill- och dagvattenledningar motsvarande drygt 600 meter. Lagat 33 vattenläckor. Fokusgrupper gav kundkontakt I höstas bjöd vi in ett antal kunder att medverka i en fokusgrupp och diskutera kring utveckling av våra produkter och tjänster. Fokusgrupperna är tänkta som ett komplement till vår kundundersökning som vi utför vartannat år. Vi fångade upp tankar, åsikter och idéer om hur våra produkter och tjänster kan utvecklas för att möta framtidens behov. Ett stort tack till deltagarna. Vi fanns i Finspång Vartannatårsmässan Finns i Finspång är för oss en fantastisk möjlighet att träffa våra kunder och visa upp våra produkter. Vid årets mässa delade vi ut flaskor med kallt kranvatten, pratade fjärrvärme, källsortering av hushållssopor och bjöd in till en miljökunskaps tävling - Ren välfärd. Över tvåhundra personer tog sig tid att vara med i vår tävling och trivas i vår monter. Vi ser redan nu fram emot nästa mässa

6 POSITIVA SIFFROR FRÅN SJÖMANSÄNGS ÅTERVINNINGSCENTRAL ENKLARE ATT LÄMNA SMÅTT ELAVFALL Ny hall för farligt avfall Farligt avfall är ämnen och produkter som kan vara giftiga, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, ekotoxiska, smittförande eller brandfarliga. Det är därför viktigt att detta lämnas in till Sjömansängs återvinningscentral eller till Miljöbilen. I september 2014 invigdes vår hall som utformats för att ta emot just farligt avfall. Den nya hallen gör det enklare för våra besökare att källsortera sitt farliga avfall och förbättrar samtidigt personalens arbetsmiljö. FARLIGT AVFALL (KG) Spillolja Lösningsmedel Bekämpningsmedel Blybatterier Kvicksilvertermometrar Färgburk, lim, aerosoler Oljefilter Färgspill fat Vattenbaserad färg EL:IN och Avfallsjakten har siktet inställt på ditt elavfall Elavfall som uppkommer i hemmet, till exempel trasiga fjärrkontroller, kasserade brödrostar och gamla bra-att-ha-mobiler, blir lätt liggande och hamnar i värsta fall i hushållssoporna. Vi vill ha dem! Avfallsjakten en viktig aktivitet Under en vecka i september 2014 anordnade vi Avfallsjakten - med siktet inställt på insamling av elavfall. Sjömansängs återvinningscentral fick in mängder med smått elavfall och jaktveckan avslutades med lördagsöppet på Sjömansäng med en källsorteringstävling, fika och visning av vår nya hall för farligt avfall. EL:IN gör återvinning ännu enklare I december 2014 installerade vi EL:IN, ett insamlingsskåp för smått elavfall i badhusentrén på Medley, Arena Grosvad. Besökare i anläggningen kan lämna in sina gamla batterier, ljuskällor och annat smått elavfall till återvinning. Ett andra insamlingsskåp placerades i Kristallen, Finspångs centrum i januari Beroende på utnyttjandegrad kommer skåpen att vara ute på turné i vår kommun under Glädjande pallplaceringar I Finspång samlade vi in i genomsnitt 17,43 kg elektriska och elektroniska produkter samt batterier per invånare. Det ger oss en glädjande andraplacering bland kommunerna i Östergötlands län! Under 2014 tog Sjömansäng även hand om: kg kylskåp och frysar kg vitvaror kg bärbara batterier kg inbyggda batterier kg lysrör och lågenergilampor 774 kg glödlampor 10 11

7 MÅNGA ÅTGÄRDER GER VINST FÖR MILJÖN Fossiloljefri produktion 2020 Minskning av elförbrukningen Axsäter klarade utsläppsvillkor Biogasprojekt Vårt miljömål är att få en fossiloljefri produktionfram till år För att nå dit måste vi kontinuerligt minska användningen av fossilt bränsle i produktionen. Det gör vi på flera sätt. Under vinterhalvåret blandar vi verksamhets- och hushållsavfall för att få en jämnare förbränning, vilket ger en förbättrad funktion hos avfallspannan. Vi återvinner spillvärmen vid SSAB och omvandlar den till fjärrvärme. Vi planerar även att konvertera våra oljepannor på Nyhem och värmeverket till att förbränna bioolja. Under 2014 fortsatte projekteringen för installation av en ackumulator som kan lagra värme. Att minska användningen av fossil olja i produktionen ger även ekonomiska fördelar. Produktionsmix 2014 Vi har installerat rörelseaktiverad belysning i kontorsbyggnaden på Sjömansängs återvinningscentral för att spara energi. Elförbrukningen på Axsäters avloppsreningsverk står för en avsevärd del av verksamhetens kostnader. Under 2014 byttes ventilation i kontrollrummet och personalutrymmen. Återvinningsgraden är 65 % vilket betyder att det blir en energibesparing jämfört med det tidigare ventilationssystemet. Efter energieffektiviseringsåtgärder som gjordes 2013 och 2014 har elförbrukningen minskat med 6 % jämfört med Energiförbrukning Axsäter MWh Axsäters avloppsreningsverk klarade utsläppsvillkoren för totalfosfor, BOD7 och totalkväve under 2014 med bravur. De senaste åren har kvävereningen gått bättre och bättre och 2014 är inget undantag. Förbättringen beror till stor del på optimering av kvävereningsprocessen. Kväverening 2014 mg/l Resultat Vi har påbörjat projektering av en biogasanläggning i anslutning till Axsäters avloppsreningsverk. Investeringen är möjlig med hjälp av betydande anslag från Energimyndigheten. Begränsningsvärde kv 1 Begränsningsvärde kv 2 Begränsningsvärde kv 3 Begränsningsvärde kv 4 Olja 8% Spillvärme 7% Avfall 48% kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 12 Biobränsle 37% MILJÖ 2014 MILJÖ

8 Ekonomi Resultatet för 2014 visar en vinst på 5 Mkr en förbättring av resultatet med 10 Mkr jämfört med föregående år. Energiverksamheten har fortsatt problem med lönsamheten, men övriga verksamheter visar positiva resultat. Planerad upplåning har inte genomförts, detta samt att räntenivån hamnat under budgeterad nivå gör att räntekostnaderna ger en positiv effekt på resultatet. Fjärrvärmeverksamheten har under året haft en stabil produktion i fastbränslepannorna. Det gångna året har varit betydligt varmare än normalt vilket påverkar försäljningen av fjärrvärme negativt, med minskade intäkter som följd. Oljeproduktionen reduceras vid varma förhållanden under högsäsong vilket innebär minskade oljekostnader, det har i stort sätt motsvarande intäktsminskningen. Restvärmeanläggningen går fortfarande inte för fullt, men produktionen har ökat jämfört med första året. Förseningar vid revisionen av avfallspannan medförde ökade bränslekostnader, men även intäktsminskningar för mottagande av avfall. Det samt ökade underhållskostnader och personalkostnader har medfört en förlust i verksamheten på 1,3 Mkr. VA-verksamheten redovisar för 2014 ett överskott på 2,3 Mkr. Det beror dels på ökade intäkter för dagvatten, men även på försenade investeringar som ger lägre kapitalkostnader än beräknat. 1,9 Mkr av överskottet används till en investeringsfond för investering i en ny rötningsprocess. Resterande del av resultatet går till att täcka föregående års underskott på 0,4 Mkr. Taxan för vatten- och avlopp höjdes 2014 med 5 % och försäljningen ligger på en stabil nivå. Framöver ser vi ett stort behov av reinvesteringar vilket kommer att medföra taxehöjningar eftersom försäljningsvolymerna planat ut. Renhållningen redovisar ett överskott med 2,4 Mkr, det härrör till stora delar från mottagningen av avfall från företag. Resultatet varierar över tid för denna verksamhet beroende på vad som sker när det gäller byggnationer i kommunen. Taxan för renhållning justerades inte under Avsättning för framtida återställning av deponin fortgår. Vid årets slut fanns 20 Mkr avsatt för ändamålet, totalt beräknas en kostnad för återställandet av deponi till 23 Mkr. Bolagets räntekostnader har för 2014 legat på 3,7 % i genomsnitt, vilket är lägre än budgeterat, det har inneburit lägre räntekostnader, vilket ger en positiv påverkan på resultatet. Lån (316 Mkr) som är exponerade för rörlig ränta är 13 % (21 %). Under året har bolaget investerat för 24 Mkr, omläggning av vatten- och avloppsledningar har genomförts i ytterområdena (Sonstorp, Borggård och Lotorp) och i Finspång. Sjömansäng har fått en ny byggnad för farligt avfall och fjärrvärmeledningar har dragits för att värme upp den nya konstgräsplan, det är några av investeringarna som gjorts under året. ANTAL ANSTÄLLDA FLERÅRSÖVERSIKT i Mkr Omsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Årets resultat Avkastning på eget kapital % Soliditet Balansomslutning OMSÄTTNING PER AVDELNING 2014 Mkr i % Energi 84 51% Vatten/Avlopp 41 25% Avfallshantering 22 13% Gator, gatubelysning 11 7% Teknik 6 4% Summa % INVESTERINGAR 2014 Mkr i % Fjärrvärme ledningsnät 5 21% Fjärrvärme anläggningar 5 21% Vatten/Avlopp ledningsnät 5 21% Vatten/Avlopp anläggningar 7 29% Övrigt 2 8% Summa % 14 EKONOMI 2014 EKONOMI

9 Finspångs Tekniska Verk AB är ett helägt kommunalt bolag med ett femtiotal anställda. Vår uppgift är att förse dig som kund med värme, komfortkyla, vatten, avlopp och avfalls hantering på ett ekonomiskt och miljömässigt bra sätt. Vi sköter även kommunens gator, vägar, allmänna platser och grönområden. För sju år sedan certifierade vi oss enligt ISO 9001 och ISO Det innebär att hela företaget förstår och arbetar mot samma mål för kvalitet och miljö. Det handlar om allt från hur vi svarar i telefonen och hanterar driftstörningar, till hur vi kan bli mer effektiva och minska miljöpåverkan. Under 2012 förnyade vi certifieringen för ytterligare tre år. Läs mer på Där hittar du också en komplett årsredovisning och miljöredovisning. Illustrationer: Marika Sjödin Fotografer: Tomas Söderström (omslag), Maria Broström, Marika Sjödin, Jan Petersson, Anette Melander, Finspångs Tekniska Verk Norrköpingsvägen Finspång

Olja 11% Avfall 49% Biobänsle 40%

Olja 11% Avfall 49% Biobänsle 40% FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 212 MILJÖBOKSLUT Finspångs Tekniska Verk Norrköpingsvägen 32 612 8 Finspång 122-851 8 www.finspangstekniskaverk.se Finspångs Tekniska Verk bedriver flera tillståndspliktiga och

Läs mer

FINSPÅNGS TEKNISKA VERK MILJÖBOKSLUT

FINSPÅNGS TEKNISKA VERK MILJÖBOKSLUT FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2014 MILJÖBOKSLUT Finspångs Tekniska Verk bedriver flera tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken, kapitel 9 och 11. Inom verksamheterna producerar

Läs mer

finspångs tekniska verk bäst i östergötland Grönt fjärrvärmevatten SSAB värmer finspång

finspångs tekniska verk bäst i östergötland Grönt fjärrvärmevatten SSAB värmer finspång finspångs tekniska verk 2012 bäst i östergötland Grönt fjärrvärmevatten SSAB värmer finspång Finspångs Tekniska Verk utvecklar stabila mervärden för framtida generationer Vår vision Innehåll I Finspång

Läs mer

FJÄRRAVLÄSTA FJÄRRVÄRMEMÄTARE

FJÄRRAVLÄSTA FJÄRRVÄRMEMÄTARE FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2013 ENERGIEFFEKTIV BELYSNING MINDRE DEPONI OCH MER INSAMLING FJÄRRAVLÄSTA FJÄRRVÄRMEMÄTARE FAKTURERAR FAKTISK FÖRBRUKNING 300 mätare Under en treårsperiod byter vi ut alla fjärrvärmemätare

Läs mer

Produktion Producerad värme MWh Bortkyld värme MWh

Produktion Producerad värme MWh Bortkyld värme MWh FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2013 MILJÖBOKSLUT Finspångs Tekniska Verk bedriver flera tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken, kapitel 9 och 11. Inom verksamheterna producerar

Läs mer

FINSPÅNGS TEKNISKA VERK FINSPÅNGS HÖGSTA LANDMÄRKE VÄRMER STORSATSNING PÅ BIOGAS SLUTTÄCKNING AV DEPONIN ETAPP 1

FINSPÅNGS TEKNISKA VERK FINSPÅNGS HÖGSTA LANDMÄRKE VÄRMER STORSATSNING PÅ BIOGAS SLUTTÄCKNING AV DEPONIN ETAPP 1 FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2015 FINSPÅNGS HÖGSTA LANDMÄRKE VÄRMER STORSATSNING PÅ BIOGAS SLUTTÄCKNING AV DEPONIN ETAPP 1 NYTT BRÄNSLE I VÅRA OLJEPANNOR Ackumulatortank håller värmen! En ackumulatortank fungerar

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

+ + Frågor om dig själv

+ + Frågor om dig själv Frågor om dig själv A Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga 1

Läs mer

FARLIGT AVFALL. Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se

FARLIGT AVFALL. Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se Piteå Renhållning & Vatten 0911 931 00 info@pireva.se Www.pireva.se FARLIGT AVFALL 26 000 ton farligt avfall samlas

Läs mer

Några frågor om dig själv

Några frågor om dig själv Några frågor om dig själv C Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Fortsätt sortera sopor som tidigare. Lägg bara till en bra rutin Släng soppåsarna i två olika

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

Foto: Marika Sjödin FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2015 MILJÖBOKSLUT

Foto: Marika Sjödin FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2015 MILJÖBOKSLUT Foto: Marika Sjödin FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2015 MILJÖBOKSLUT Finspångs Tekniska Verk bedriver flera tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken, kapitel 9 och 11. Inom verksamheterna

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Sopsortera - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Varför sopsortera? Det är inte svårt att sopsortera, men det kan vara svårt att börja. Dina sopor innehåller både farliga och värdefulla ämnen. Därför

Läs mer

Här kan du lämna ditt avfall

Här kan du lämna ditt avfall Här kan du lämna ditt avfall Återvinningscentral På återvinningscentralen lämnar du grovavfall, farligt avfall, elavfall, batterier, sådant som är återanvändningsbart, samt förpackningar och tidningar.

Läs mer

TACK. Hur svårt kan det vara SORTERINGSGUIDE FÖR KÄLLSORTERING AV HUSHÅLLSAVFALL FÄRGELANDA MELLERUD TROLLHÄTTAN UDDEVALLA VÄNERSBORG

TACK. Hur svårt kan det vara SORTERINGSGUIDE FÖR KÄLLSORTERING AV HUSHÅLLSAVFALL FÄRGELANDA MELLERUD TROLLHÄTTAN UDDEVALLA VÄNERSBORG TACK för att du gör ditt bästa! VA-Renhållningsavdelningen Telefon: 0528-56 75 20 eva.broberg@fargelanda.se www.fargelanda.se Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0530-18 000 melleruds.kommun@mellerud.se

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

Jakten på det farliga avfallet fortsätter!

Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Informatör Kiruna den 14 februari 2011 Stina Johansson Tfn. 0980-707 22 E-post: stina.johansson@tekniskaverkenikiruna.se Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Tävlingen fortsätter och ger er båda

Läs mer

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB Vår verksamhet: Fjärrvärme Renhållning / återvinning Vatten och avlopp Elnät Stadsnät Vindkraft HEMAB - affärsidé HEMAB skall vara ett lokalt kommunägt företag nära kunderna/ägarna.

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

Plockanalys 2012. Renhållningsordning Bilaga 3. Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan

Plockanalys 2012. Renhållningsordning Bilaga 3. Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan Renhållningsordning Bilaga 3 Plockanalys 2012 Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan Emma Krantz, Hässleholm Miljö AB November 2012 Plockanalys

Läs mer

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning Bilaga 7 Underlag till Länsstyrelsens sammanställning 1(5) 1 Administrativa uppgifter Kommuner: Nyköping och Oxelösund År: 2010 Datum när planen antogs: 2012-XX-XX (Nyköping) och 2012-XX-XX (Oxelösund)

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Vad innehåller tyresöbornas avfall? sammanfattning av en plockanalys av hushållsavfall, 2008

Vad innehåller tyresöbornas avfall? sammanfattning av en plockanalys av hushållsavfall, 2008 Vad innehåller tyresöbornas avfall? sammanfattning av en plockanalys av hushållsavfall, 2008 Plockanalys av hushållsavfall i Tyresö kommun Hur vi använder oss av naturens resurser nu och i framtiden är

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Skellefteå kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Skellefteå kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Skellefteå kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Skellefteå kommun Våren

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2010 Trollhättans kommun Våren

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Avf_13_Svenljunga v1.0 Sweco Environment 2013 Enkät Avfallshantering 2013 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde

Läs mer

Avfall. Anna Brunned

Avfall.  Anna Brunned Avfall www.storuman.se Anna Brunned 076-127 67 74 Minimera Minsta mängden varor och produkter Fundera på varför du köper in är det ett måste? Ingår flaskor och förpackningarna i ett retursystem Finns ersättningsvara

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lomma kommun Våren 2007 genomförde

Läs mer

Vad innehåller tyresöbornas avfall? sammanfattning av en plockanalys av hushållsavfall, 2008

Vad innehåller tyresöbornas avfall? sammanfattning av en plockanalys av hushållsavfall, 2008 Vad innehåller tyresöbornas avfall? sammanfattning av en plockanalys av hushållsavfall, 2008 Plockanalys av hushållsavfall i Tyresö kommun Hur vi använder oss av naturens resurser nu och i framtiden är

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Film 6: Avfallssortering vad händer med avfallet?

Film 6: Avfallssortering vad händer med avfallet? Film 6: Avfallssortering vad händer med avfallet? STUDIO DAG Hej, här står jag med en massa saker som jag har tänkt återvinna. Var lämnar jag det och vad händer med det sen? Är det sant att elektronikskrot

Läs mer

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt Pumpstation Allmänt om tryckavlopp Tryckavlopp är en teknik för att pumpa avloppsvattnet från fastigheten till Norrköping Vatten och Avfalls ledningsnät.

Läs mer

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 007 Tyresö kommun Våren 007 genomförde

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

Har du farligt avfall hemma?

Har du farligt avfall hemma? Har du farligt avfall hemma? Innehåll 3 Lämna in ditt farliga avfall - ditt bidrag till en bättre miljö! 4 Här kan du lämna farligt avfall, el-avfall och småbatterier 5 När du behöver tömning ringer du

Läs mer

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden BILAGA 2 SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden Avfallsslag: Hämtning/avlämning: Intervall: Anmälan/ansökan/

Läs mer

Välkommen till. Sydskånes avfallsaktiebolag

Välkommen till. Sydskånes avfallsaktiebolag Välkommen till Sydskånes avfallsaktiebolag Sysavregionen 14 kommuner 655 000 invånare Kävlinge 50 km Burlöv Lund Lomma Staffanstorp Sjöbo Måsalycke Tomelilla Malmö Vellinge Svedala Trelleborg Skurup 100

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 200 Tyresö kommun Våren 200 genomförde

Läs mer

Information om insamling av. farligt avfall och el-avfall. i miljöbox

Information om insamling av. farligt avfall och el-avfall. i miljöbox Information om insamling av farligt avfall och el-avfall i miljöbox Tyresö kommun har ett system med fastighetsnära hämtning av miljöboxar till ett begränsat antal enfamiljshus i Trollbäcken. Här kan du

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag 2 f o t o : i l i l f o r m ingrid el i a s s o n en miljö värd att vårda Företagens ansvar. Giftigt, frätande och miljöfarligt. Det är

Läs mer

SOPSORTERINGS SKOLAN

SOPSORTERINGS SKOLAN SOPSORTERINGS SKOLAN Spara gärna denna sorteringsguide för ökad trevnad i våra miljöhus. REGLER OM SOPSORTERING Kostnadseffektivt Sopsortering är inte bara bra för miljön utan också för plånboken. Genom

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Min sopbok. Batterier

Min sopbok. Batterier Batterier Batterier finns i många prylar idag. Men vet du att en del av dem är farliga för miljön? De innehåller kvicksilver, kadmium eller bly som är miljöfarliga ämnen. Min sopbok Hur gör jag med mina

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Sollefteå kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Sollefteå kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Sollefteå kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Sollefteå kommun Våren 2013

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SORTERING AV AVFALL... 5 2 FARLIGT AVFALL... 5 2.1 Impregnerat trä... 6 2.2 Asbest...

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

UPPDRAG: SOPOR. Värdefulla sopor. Farliga sopor

UPPDRAG: SOPOR. Värdefulla sopor. Farliga sopor UPPDRAG: SOPOR Vid gamla boplatser hittar arkeologer aska, ben och frön. Det kan vara fynd som är tusen år gamla spår efter människor som levde innan sopbergens tid. Deras sopor var inte farliga för miljön.

Läs mer

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Målområdena följer avfallstrappan och avfallets flödesprocess. Då avfallshanteringen

Läs mer

Statistik Ett komplement till årsredovisningen

Statistik Ett komplement till årsredovisningen Statistik 214 Ett komplement till årsredovisningen Statistik 214 Som ett komplement till årsredovisningen finns denna sammanställning av statistik. Vissa tabeller som finns i årsredovisningen finns här

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 Kommunal avfallsplan med mål och åtgärdsprogram Kommunfullmäktige 86, 2011-05-02 1 Inledning Avfallsplanen är en kommunal plan för den framtida avfallshanteringen.

Läs mer

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL 2 SÄRREDOVISNING FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN

Läs mer

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Grönt ljus för gröna påsen Tranås kommun inför nu ett delvis nytt sätt att hantera och insamla matrester. Mat som av någon anledning blir över

Läs mer

Avfall: vad du som företagare bör veta om avfall

Avfall: vad du som företagare bör veta om avfall Miljökontoret informerar om: Avfall: vad du som företagare bör veta om avfall Detta informationsblad riktar sig till verksamhetsutövare. Informationen är inte heltäckande och ytterligare information finns

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

KÄLLSORTERING AV HUSHÅLLSSOPOR

KÄLLSORTERING AV HUSHÅLLSSOPOR ELMERÅS PRODUKTION 2004 RISBERGS KÄLLSORTERING AV HUSHÅLLSSOPOR DIN KOMMUN I SAMARBETE MED LILLA EDET FÄRGELANDA TROLLHÄTTAN UDDEVALLA VÄNERSBORG MELLERUD Det är ren lögn att alla källsorterade sopor blandas

Läs mer

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s PLOCKANALYS 2016 En metod för att utvärdera den gemensamma avfallsplanen för Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna.

Läs mer

Hantering av avfall i verksamheter

Hantering av avfall i verksamheter Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om Hantering av avfall i verksamheter Den här broschyren vänder sig till dig som hanterar avfall i din verksamhet. Informationen ger dig en kortfattad

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

Åter- vinnings- guide

Åter- vinnings- guide Åter- vinnings- guide Det finns många anledningar till att sortera sitt avfall. Huvudargumentet är naturligtvis miljön. Genom återvinning ser vi till att inga farliga ämnen kommer ut i naturen. Dessutom

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

Miljö och folkhälsa.

Miljö och folkhälsa. Hållbarhet hos oss. Nyköpings kommun: jobbar för en ekonomi i balans en förutsättning för att kunna leverera god service även i framtiden är en av Sveriges främsta kommuner med 37 förskolor och skolor

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 Reviderad 2014 En

Läs mer

Omnibusundersökning Återvinning 2009

Omnibusundersökning Återvinning 2009 Omnibusundersökning Återvinning 009 Projektledare: Katharina Norborg Beställare: Anna-Carina Gripwall Fältarbete: Februari 009 Proj. nr: 09000/090006 Genomförande Syfte: Metod: Urval: Urvalsstorlek: Syftet

Läs mer

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Nu gör vi en gemensam avfallsplan för SÖRAB kommunerna Ett nytt angreppssätt som är kraftfullt och berör

Läs mer

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Målområdena följer avfallstrappan och avfallets flödesprocess. Då avfallshanteringen till stor del styrs

Läs mer

Källsorteringsinformation för verksamheter

Källsorteringsinformation för verksamheter Källsorteringsinformation för verksamheter MERAB ansvarar för insamling av hushållsavfallet i Eslöv, Höör och Hörby. Hushållsavfall är sådant avfall som uppkommer i hushåll och på platser där människor

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Sala kommun 2016 Avfallstaxa Sala kommun Antagen av Sala kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra tjänster samt

Läs mer

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa Enbostadshus och fritidshus Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun 2015-2016 Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun Antagen av Skinnskattebergs kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel Sorteringstips Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel 0243-730 60. Återvinningstationerna ansvaras

Läs mer

VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB SÄRREDOVISNING 2016 AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL

VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB SÄRREDOVISNING 2016 AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB SÄRREDOVISNING 2016 AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL Pär Dunge och Agneta Westerberg visar den nya papperspåsen för matavfallsinsamling som har

Läs mer

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun 1 Beskrivning av kommunen Knivsta kommun tillhör Uppsala län. Kommunen bildades 2003 efter att tidigare varit en del av Uppsala kommun.

Läs mer

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 i rit f h c o s u h s u h ds å Sm Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 Avfallstaxa Surahammar kommun Antagen av Surahammars kommunfullmäktige. Taxan gäller från och med 2017-01-01. Allmänt Taxan avser de

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun. Fettavskiljare och vegetabilisk olja Fastigheter med livsmedelsverksamhet ska ha en

Läs mer

Uppsala Vatten och Avfall Biogasanläggningen Kungsängens gård Erfarenheter

Uppsala Vatten och Avfall Biogasanläggningen Kungsängens gård Erfarenheter Uppsala Vatten och Avfall Biogasanläggningen Kungsängens gård Erfarenheter Helägt kommunalt bolag Vi ansvarar för dricksvattenförsörjning, avloppsvattenhantering, hämtning av hushållsavfall, produktion

Läs mer

Rapport: Sida 1(9) Plockanalys av Sopor till förbränning 2014

Rapport: Sida 1(9) Plockanalys av Sopor till förbränning 2014 Rapport: Sida 1(9) 1. Sammanfattning låter göra regelbundna analyser av innehållet i östersundsbornas soppåsar; s.k. plockanalyser, för att följa upp hur bra vi i Östersund, är på att sopsortera. I oktober

Läs mer

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar i n d r a ng ti plast metall pappersförpackningar Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Det ska vara lätt att göra rätt! I Sverige är vi ganska bra på återvinning av förpackningar

Läs mer

Information från Ystads kommun

Information från Ystads kommun Här hittar du information om hur sophanteringen ser ut och fungerar i Ystads kommun Tveka inte! Öppna broschyren och låt dig inspireras och informeras Hälsningar/Avfallsenheten Information från Ystads

Läs mer

Effektivt resursutnyttjande

Effektivt resursutnyttjande Nu sorterar vi mer! Avfallsplan för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna i samarbete med SÖRAB. Effektivt

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en resurs. Partille kommun väljer att se matavfallet som

Läs mer

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall:

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall: Farligt avfall Farligt avfall är sådant avfall som innehåller farliga ämnen. Gemensamt för dem alla är att de innehåller kemiska ämnen som kan vara giftiga, cancerframkallande, fosterskadande eller allmänt

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För boende i flerfamiljshus, Gröna påsen Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir biogas och näring Närmare 40% av det som hamnar i soppåsen

Läs mer

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun fev.se/atervinning Det finns mycket att tjäna på att återvinna och återanvända. Falun är en av Sveriges bästa kommuner när det gäller återvinning

Läs mer

Miljöaspektlista 2009-05-13 (Poäng > 14, Betydande miljöaspekt - värderingsmodell)

Miljöaspektlista 2009-05-13 (Poäng > 14, Betydande miljöaspekt - värderingsmodell) 1(7) Miljöaspektlista 2009-05-13 (Poäng > 14, miljöaspekt - värderingsmodell) Utsläpp Utsläpp till luft - pelletspanna - oljepannor - lokala transporter - förbränning trädgårdsavfall - köldmedia Utsläpp

Läs mer

Svar på motion 2011:01 om att införa viktbaserad avfallstaxa

Svar på motion 2011:01 om att införa viktbaserad avfallstaxa Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2011-05-20 Kommunstyrelsen Svar på motion 2011:01 om att införa viktbaserad avfallstaxa Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att föreslå

Läs mer