SUCCÉ FÖR SKRÄPPLOCKARDAGARNA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SUCCÉ FÖR SKRÄPPLOCKARDAGARNA"

Transkript

1 FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2014 SATSNING PÅ INSAMLING AV ELAVFALL BIOOLJA BLIR FJÄRRVÄRMEBRÄNSLE SUCCÉ FÖR SKRÄPPLOCKARDAGARNA

2 Miljösmart utveckling av fjärrvärme FJÄRRVÄRME FRÄMJAR FRILUFTSLIV Vi jobbar outtröttligt vidare för att nå vårt miljömål: att år 2020 ha fossiloljefri värmeproduktion. Under 2014 har vi fortsatt ackumulatortanksprojektet. Tanken som ska installeras vid vårt värmeverk kan i förvägs fyllas med hett fjärrvärmevatten som sedan kan användas under de tidpunkter vi har störst värmebehov och kan på så vis ersätta eldningsolja. Vi har under 2014 påbörjat arbetet att byta eldningsolja på Nyhemspannan och värmeverket. Från fossilolja till bioolja. Bra för oss och bra för miljön. Fjärrvärme är enkelt, prisvärt och miljösmart. Hos oss är gräset ständigt grönt! I många år har en konstgräsplan funnits högst upp på önskelistan hos fotbollsälskare runt om i Finspångs kommun. Under 2014 blev drömmen äntligen sann då en fullstor fotbollsplan anlades på Grosvads fritidsområde. Konstgräsplanen hålls grön och fin med hjälp av fjärrvärme och välkomnar alla friluftsälskande bolltrollare. Forza Finspång! 2 3

3 HÄLFTEN AV SOPORNA ÄR MATAVFALL Analys av hushållsavfall I vår kommun slänger vi cirka 185 kg hushållsavfall per person och år. Hur väl sorterar vi vårt hushållsavfall? Hamnar avfallet på rätt plats? Hur mycket av det vi slänger skulle kunna källsorteras bättre? En analys av avfallet kan ge svar. Matavfall dominerar Vid en plockanalys öppnas ett stort antal påsar med hushållssopor och innehållet delas upp i olika avfallsslag. I vår plockanalys samlades hushållssopor in från 206 villor och 491 lägenheter i Finspång. Totalt sorterades avfallet upp i 23 materialgrupper. Allt ifrån matavfall till glasförpackningar. Analysen visar att matavfallet klart dominerar. Andelen matavfall är för villor ca 51 %. För lägenheterna var andelen matavfall något lägre, cirka 41 %. Dystra förpackningssiffror En stor del av hushållsavfallet, ca 30 % innehöll förpackningar (plast, metall, papper och glas). Den höga andelen kan ha många orsaker. Till exempel kan närheten till en återvinningsstation, platsbrist för återvinningskärl i hemmet eller en brist på relevant information om källsortering och återvinning påverka källsorteringen i hushållet. Här finns stor förbättringspotential. Farligt avfall Plockanalysen visar även att det slängs en mindre del farligt avfall i hushållssoporna. I farligt avfall ingår exempelvis mediciner, kemikalier, färg samt elavfall som lampor och batterier. Denna typ av avfall är mycket viktig att ta hand om på rätt sätt: lämna till Apoteket, Sjömansäng eller Miljöbilen. Kunskap ger förbättringsmöjligheter Nu tar vårt arbete vid med att närmare utvärdera resultaten och bygga en grund för framtidens hållbara avfallshantering. 4 5

4 GOTT SAMARBETE FÖR EN TRYGGARE OCH SNYGGARE KOMMUN Gatubelysning byter till LED Under 2014 har 200 miljömässigt utdömda kvicksilverarmaturer bytts till modern LEDbelysning. LED-ljuskällor har många miljöfördelar där energieffektiviteten och den långa livslängden är de två största. Med nuvarande utbytesprogram så kommer samtliga kvicksilverarmaturer att vara utbytta Nära kommunsamarbete Under 2014 har vi tillsammans med Finspångs kommun arbetat med bland annat: Byggt ny gång- och cykelväg utefter Slottsvägen. Byggt ny rondell vid Skutenbron - Slottsvägen. Syftet är att öka framkomligheten och trafiksäkerheten. Det blir bland annat lättare för bussar och tung trafik från industriområdet att ansluta till riksväg 51. Fortsatt arbete med framtagande av VAplan. VA-planen är ett strategiskt viktigt dokument som fastställer ambitioner för det fortsatta vatten- och avloppsarbetet i kommunen. Fortsatt arbete med Energiplanen. Energiplanearbetet startade 2013 och fortsatte under Energiplanen består av en energi- och klimatstrategi för Förslaget till energiplan har varit ute på bred remiss och beräknas antas av kommunfullmäktige i början av Vi sköter åter parker och allmänna platser. Teknikavdelningen är den avdelning hos oss som sköter om gator och allmänna platser i Finspång, så som torg, vägar och parker. Uppdraget har under ett antal år lämnats till annan entreprenör men i höstas 2014 fick vi åter uppdraget från Finspångs kommun. Vårt arbete blir att se till att Finspång är en välskött och snygg kommun att bo och besöka. I grönområdesuppdraget ingår gräsklippning, slåtter, klippning av buskar och träd, plantering av sommarblommor och skötsel av vissa rabatter och planteringar. Vi iordningställer och sköter vissa av kommunens torg, lekplatser och bollplaner. Underhållet av kommunens gator och grönområden är skattefinansierat. Arbetets planering, omfattning och utförande sker i samråd mellan oss och kommunen. Rekordmånga skräpplockare 2014 lockade Skräpplockardagarna 16 förskolor och 5 grundskolor att anmäla sitt deltagande. Aktiviteten initierades av stiftelsen Håll Sverige Rent. Vi har tillsammans med Sektor barn och utbildning, uppmuntrat lärare och pedagoger att lyfta frågan om nedskräpning, återvinning och andra viktiga miljöfrågor i sin undervisning. Något som resulterade i ett nytt fantastiskt deltagarrekord för vår kommun deltagare städade sin närmiljö för en snyggare och tryggare kommun. Ängslyckans förskola, Gläntans avdelning vann årets skräpplockarpris - ett litet växthus för odling och kretsloppsprojekt. 6 7

5 BÄTTRE DRICKSVATTEN I RENA LEDNINGAR RONDELL-TOA Ditt avlopp är ingen skitsak Eftersom vi varje år tar hand om drygt 16 ton skräp som kommer till våra avloppsreningsverk tror vi att många finspångsbor ibland inte tänker på vad de spolar ned. Skräpet, oftast i form av bomullspinnar, våtservetter och sanitetsartiklar, fastnar i vår reningsutrustning som måste rengöras manuellt. Dåligt för både naturen och arbetsmiljön. Under 2014 har vi fortsatt vår satsning på avloppsinformation. Världstoalettdagen Den 19 november varje år hålls Världstoalettdagen med syfte att uppmärksamma sanitetskrisen i världen. Vi uppmärksammade 2014-års Världstoalettdag genom att placera ut ett antal toaletter i våra rondeller. Detta som en liten påminnelse att alla hushåll i Sverige har tillgång till både toaletter och rent vatten, men att det är lite si och så med hur vi tar hand om det. Inte bara toalett-vett Även köket har avlopp som behöver lite omsorg. Flytande fett från matlagning stelnar i avloppsrören och orsakar stopp och översvämningar. För att förenkla fettuppsamlingen delade vi ut över tusen miljötrattar under Miljötratten skruvas fast på en plastflaska och avsvalnat fett, till exempel skinkspad hälls i flaskan i stället för i slasken. När flaskan är full skruvas den vanliga korken på och hela flaskan slängs i hushållssoporna. Fettet blir sedan omvandlat till skön fjärrvärme i vårt värmeverk. Ledningsarbete Under 2014 fortsatte projektet med att luft-/vattenspola vattenledningarna i sydvästra delarna av Finspångs tätort. Syftet med spolningsarbetet är att förbättra dricksvattenkvalitén. Under 2014 har vi dessutom: Omlagt V/A samförlagda, vardera 650 meter för vatten-, spill- och dagvatten. Dessutom ytterligare 200 meter enkelförlagd vattenledning/serviser. Nyanlagt 100 meter vattenledning. Infodrat spill- och dagvattenledningar motsvarande drygt 600 meter. Lagat 33 vattenläckor. Fokusgrupper gav kundkontakt I höstas bjöd vi in ett antal kunder att medverka i en fokusgrupp och diskutera kring utveckling av våra produkter och tjänster. Fokusgrupperna är tänkta som ett komplement till vår kundundersökning som vi utför vartannat år. Vi fångade upp tankar, åsikter och idéer om hur våra produkter och tjänster kan utvecklas för att möta framtidens behov. Ett stort tack till deltagarna. Vi fanns i Finspång Vartannatårsmässan Finns i Finspång är för oss en fantastisk möjlighet att träffa våra kunder och visa upp våra produkter. Vid årets mässa delade vi ut flaskor med kallt kranvatten, pratade fjärrvärme, källsortering av hushållssopor och bjöd in till en miljökunskaps tävling - Ren välfärd. Över tvåhundra personer tog sig tid att vara med i vår tävling och trivas i vår monter. Vi ser redan nu fram emot nästa mässa

6 POSITIVA SIFFROR FRÅN SJÖMANSÄNGS ÅTERVINNINGSCENTRAL ENKLARE ATT LÄMNA SMÅTT ELAVFALL Ny hall för farligt avfall Farligt avfall är ämnen och produkter som kan vara giftiga, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, ekotoxiska, smittförande eller brandfarliga. Det är därför viktigt att detta lämnas in till Sjömansängs återvinningscentral eller till Miljöbilen. I september 2014 invigdes vår hall som utformats för att ta emot just farligt avfall. Den nya hallen gör det enklare för våra besökare att källsortera sitt farliga avfall och förbättrar samtidigt personalens arbetsmiljö. FARLIGT AVFALL (KG) Spillolja Lösningsmedel Bekämpningsmedel Blybatterier Kvicksilvertermometrar Färgburk, lim, aerosoler Oljefilter Färgspill fat Vattenbaserad färg EL:IN och Avfallsjakten har siktet inställt på ditt elavfall Elavfall som uppkommer i hemmet, till exempel trasiga fjärrkontroller, kasserade brödrostar och gamla bra-att-ha-mobiler, blir lätt liggande och hamnar i värsta fall i hushållssoporna. Vi vill ha dem! Avfallsjakten en viktig aktivitet Under en vecka i september 2014 anordnade vi Avfallsjakten - med siktet inställt på insamling av elavfall. Sjömansängs återvinningscentral fick in mängder med smått elavfall och jaktveckan avslutades med lördagsöppet på Sjömansäng med en källsorteringstävling, fika och visning av vår nya hall för farligt avfall. EL:IN gör återvinning ännu enklare I december 2014 installerade vi EL:IN, ett insamlingsskåp för smått elavfall i badhusentrén på Medley, Arena Grosvad. Besökare i anläggningen kan lämna in sina gamla batterier, ljuskällor och annat smått elavfall till återvinning. Ett andra insamlingsskåp placerades i Kristallen, Finspångs centrum i januari Beroende på utnyttjandegrad kommer skåpen att vara ute på turné i vår kommun under Glädjande pallplaceringar I Finspång samlade vi in i genomsnitt 17,43 kg elektriska och elektroniska produkter samt batterier per invånare. Det ger oss en glädjande andraplacering bland kommunerna i Östergötlands län! Under 2014 tog Sjömansäng även hand om: kg kylskåp och frysar kg vitvaror kg bärbara batterier kg inbyggda batterier kg lysrör och lågenergilampor 774 kg glödlampor 10 11

7 MÅNGA ÅTGÄRDER GER VINST FÖR MILJÖN Fossiloljefri produktion 2020 Minskning av elförbrukningen Axsäter klarade utsläppsvillkor Biogasprojekt Vårt miljömål är att få en fossiloljefri produktionfram till år För att nå dit måste vi kontinuerligt minska användningen av fossilt bränsle i produktionen. Det gör vi på flera sätt. Under vinterhalvåret blandar vi verksamhets- och hushållsavfall för att få en jämnare förbränning, vilket ger en förbättrad funktion hos avfallspannan. Vi återvinner spillvärmen vid SSAB och omvandlar den till fjärrvärme. Vi planerar även att konvertera våra oljepannor på Nyhem och värmeverket till att förbränna bioolja. Under 2014 fortsatte projekteringen för installation av en ackumulator som kan lagra värme. Att minska användningen av fossil olja i produktionen ger även ekonomiska fördelar. Produktionsmix 2014 Vi har installerat rörelseaktiverad belysning i kontorsbyggnaden på Sjömansängs återvinningscentral för att spara energi. Elförbrukningen på Axsäters avloppsreningsverk står för en avsevärd del av verksamhetens kostnader. Under 2014 byttes ventilation i kontrollrummet och personalutrymmen. Återvinningsgraden är 65 % vilket betyder att det blir en energibesparing jämfört med det tidigare ventilationssystemet. Efter energieffektiviseringsåtgärder som gjordes 2013 och 2014 har elförbrukningen minskat med 6 % jämfört med Energiförbrukning Axsäter MWh Axsäters avloppsreningsverk klarade utsläppsvillkoren för totalfosfor, BOD7 och totalkväve under 2014 med bravur. De senaste åren har kvävereningen gått bättre och bättre och 2014 är inget undantag. Förbättringen beror till stor del på optimering av kvävereningsprocessen. Kväverening 2014 mg/l Resultat Vi har påbörjat projektering av en biogasanläggning i anslutning till Axsäters avloppsreningsverk. Investeringen är möjlig med hjälp av betydande anslag från Energimyndigheten. Begränsningsvärde kv 1 Begränsningsvärde kv 2 Begränsningsvärde kv 3 Begränsningsvärde kv 4 Olja 8% Spillvärme 7% Avfall 48% kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 12 Biobränsle 37% MILJÖ 2014 MILJÖ

8 Ekonomi Resultatet för 2014 visar en vinst på 5 Mkr en förbättring av resultatet med 10 Mkr jämfört med föregående år. Energiverksamheten har fortsatt problem med lönsamheten, men övriga verksamheter visar positiva resultat. Planerad upplåning har inte genomförts, detta samt att räntenivån hamnat under budgeterad nivå gör att räntekostnaderna ger en positiv effekt på resultatet. Fjärrvärmeverksamheten har under året haft en stabil produktion i fastbränslepannorna. Det gångna året har varit betydligt varmare än normalt vilket påverkar försäljningen av fjärrvärme negativt, med minskade intäkter som följd. Oljeproduktionen reduceras vid varma förhållanden under högsäsong vilket innebär minskade oljekostnader, det har i stort sätt motsvarande intäktsminskningen. Restvärmeanläggningen går fortfarande inte för fullt, men produktionen har ökat jämfört med första året. Förseningar vid revisionen av avfallspannan medförde ökade bränslekostnader, men även intäktsminskningar för mottagande av avfall. Det samt ökade underhållskostnader och personalkostnader har medfört en förlust i verksamheten på 1,3 Mkr. VA-verksamheten redovisar för 2014 ett överskott på 2,3 Mkr. Det beror dels på ökade intäkter för dagvatten, men även på försenade investeringar som ger lägre kapitalkostnader än beräknat. 1,9 Mkr av överskottet används till en investeringsfond för investering i en ny rötningsprocess. Resterande del av resultatet går till att täcka föregående års underskott på 0,4 Mkr. Taxan för vatten- och avlopp höjdes 2014 med 5 % och försäljningen ligger på en stabil nivå. Framöver ser vi ett stort behov av reinvesteringar vilket kommer att medföra taxehöjningar eftersom försäljningsvolymerna planat ut. Renhållningen redovisar ett överskott med 2,4 Mkr, det härrör till stora delar från mottagningen av avfall från företag. Resultatet varierar över tid för denna verksamhet beroende på vad som sker när det gäller byggnationer i kommunen. Taxan för renhållning justerades inte under Avsättning för framtida återställning av deponin fortgår. Vid årets slut fanns 20 Mkr avsatt för ändamålet, totalt beräknas en kostnad för återställandet av deponi till 23 Mkr. Bolagets räntekostnader har för 2014 legat på 3,7 % i genomsnitt, vilket är lägre än budgeterat, det har inneburit lägre räntekostnader, vilket ger en positiv påverkan på resultatet. Lån (316 Mkr) som är exponerade för rörlig ränta är 13 % (21 %). Under året har bolaget investerat för 24 Mkr, omläggning av vatten- och avloppsledningar har genomförts i ytterområdena (Sonstorp, Borggård och Lotorp) och i Finspång. Sjömansäng har fått en ny byggnad för farligt avfall och fjärrvärmeledningar har dragits för att värme upp den nya konstgräsplan, det är några av investeringarna som gjorts under året. ANTAL ANSTÄLLDA FLERÅRSÖVERSIKT i Mkr Omsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Årets resultat Avkastning på eget kapital % Soliditet Balansomslutning OMSÄTTNING PER AVDELNING 2014 Mkr i % Energi 84 51% Vatten/Avlopp 41 25% Avfallshantering 22 13% Gator, gatubelysning 11 7% Teknik 6 4% Summa % INVESTERINGAR 2014 Mkr i % Fjärrvärme ledningsnät 5 21% Fjärrvärme anläggningar 5 21% Vatten/Avlopp ledningsnät 5 21% Vatten/Avlopp anläggningar 7 29% Övrigt 2 8% Summa % 14 EKONOMI 2014 EKONOMI

9 Finspångs Tekniska Verk AB är ett helägt kommunalt bolag med ett femtiotal anställda. Vår uppgift är att förse dig som kund med värme, komfortkyla, vatten, avlopp och avfalls hantering på ett ekonomiskt och miljömässigt bra sätt. Vi sköter även kommunens gator, vägar, allmänna platser och grönområden. För sju år sedan certifierade vi oss enligt ISO 9001 och ISO Det innebär att hela företaget förstår och arbetar mot samma mål för kvalitet och miljö. Det handlar om allt från hur vi svarar i telefonen och hanterar driftstörningar, till hur vi kan bli mer effektiva och minska miljöpåverkan. Under 2012 förnyade vi certifieringen för ytterligare tre år. Läs mer på Där hittar du också en komplett årsredovisning och miljöredovisning. Illustrationer: Marika Sjödin Fotografer: Tomas Söderström (omslag), Maria Broström, Marika Sjödin, Jan Petersson, Anette Melander, Finspångs Tekniska Verk Norrköpingsvägen Finspång

framtidsföretaget mitt i stadsomvandlingen

framtidsföretaget mitt i stadsomvandlingen årsredovisning 2014 årsberättelse framtidsföretaget mitt i stadsomvandlingen Tekniska Verken är ett kommunägt företag som är lokaliserat 15 mil norr om polcirkeln, med ett verksamhetsområde som är 20 000

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Året som gått. Våra kunder bekräftade ännu en gång att de är mycket nöjda med det arbete vi utfört

Året som gått. Våra kunder bekräftade ännu en gång att de är mycket nöjda med det arbete vi utfört Årsrapport 2009 Umeva förser medborgarna i Umeå kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten, hanterar avloppsvatten, avfall och deponering av avfall allt med miljön i fokus. Innehåll Vd har ordet.......................................................................................3

Läs mer

UMEÅ VATTEN OCH AVFALL UMEVA

UMEÅ VATTEN OCH AVFALL UMEVA ÅRSRAPPORT 211 UMEÅ VATTEN OCH AVFALL UMEVA UMEVA förser medborgarna i Umeå kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt hanterar avloppsvatten, avfall och deponering av avfall allt med miljön

Läs mer

Sysavs Kretsloppsplan 2011-2015. antagen av Sysavs styrelse 2010-12-03

Sysavs Kretsloppsplan 2011-2015. antagen av Sysavs styrelse 2010-12-03 antagen av Sysavs styrelse 2010-12-03 Sysavs kretsloppsplan för perioden 2011-2015 visar vägen för avfallshanteringen inom Sysavregionen under de närmaste åren. Inriktning och mål i planen har tagits fram

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB 2014 Årsredovisning Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning 2010 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Innehållsförteckning VD:n har ordet 3 Ordförandens kommentar 4 Ägarstruktur, organisation,

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän 1 Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Miljö 8 Miljöarbete 12 Miljötjänster

Läs mer

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Innehåll VD har ordet...3 Affärsområden...4 Verksamhetsmått och nyckeltal... 13 Förvaltningsberättelse...14 Ekonomisk utveckling i sammandrag...18 Definitioner

Läs mer

Vad går vårstädningen ut på? Attityder skapas tidigt!

Vad går vårstädningen ut på? Attityder skapas tidigt! Varför ska vi vårstäda? Varje år slängs 8 800 ton skräp i Sveriges natur och i Göteborg räknar man med att 600 ton slängs. Det skadar både växt- och djurliv. Hundratals fåglar och däggdjur dör varje år

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2014

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2014 BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Årsredovisning 2014 1 2 Foto: sid 4-17 Superstudio Text: sid 4-17 The Fan Club INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord 4-5 Boråsarna är viktiga för miljön 6-7 Ständigt kretslopp! 8-9 Viaredspannan

Läs mer

ÅRS REDO VISNING 2012

ÅRS REDO VISNING 2012 ÅRS REDO VISNING 2012 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 26 Balansräkning 27 Kassaflödesanalys 29 Noter

Läs mer

Sopsortering. tema avfall. en naturlig del av vardagen hos familjen Källström. VATTENKIOSKER Ger bättre kontroll över vattnet

Sopsortering. tema avfall. en naturlig del av vardagen hos familjen Källström. VATTENKIOSKER Ger bättre kontroll över vattnet Miljö VATTENKIOSKER Ger bättre kontroll över vattnet MYTER OM SOPSORTERING Vi reder ut missförstånden SOLCELLER Skapa egenproducerad el information som bidrar till en enklare vardag från västervik miljö

Läs mer

Innehåll. Umeå Vatten och Avfall 901 84 Umeå Besöksadress: Stadshuset Skolgatan 31A. Kundtjänst: 090-16 19 00 Umeva@umea.se www.umeva.

Innehåll. Umeå Vatten och Avfall 901 84 Umeå Besöksadress: Stadshuset Skolgatan 31A. Kundtjänst: 090-16 19 00 Umeva@umea.se www.umeva. Årsrapport 2007 Innehåll Vd:s visioner.................................................................................. 3 Naturlig förebild...4 Personal...6 Miljö...7 Vatten & Avlopp............................................................................

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Kvalitet, miljö och miljöåtgärder 8

Läs mer

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall.

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall. Dricksvatten Miljö SLAMTÖMNING Friskt vatten Miljö Hållbar utveckling Sophämtning Återvinning spillvatten vlopp sortera avfall Sortera avfa avlopp Framtid Hej Ö-viksbo! Jag heter Gerth Mattebo och är vd

Läs mer

OVISNING20 1 13 3 ÅRSRED

OVISNING20 1 13 3 ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 20 13 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 27 Balansräkning 28 Kassaflödesanalys 30 Noter

Läs mer

NSR skiftar fokus. VD har ordet. NSR-året 2012 i korthet. Innehåll

NSR skiftar fokus. VD har ordet. NSR-året 2012 i korthet. Innehåll Årsbokslut 2012 NSR-året 2012 i korthet VD har ordet NSR skiftar fokus NSR:s tidigare inriktning som avfallsbehandlings- och återvinningsföretag tillhör numera historieböckerna. Vi kan se tillbaka på 30

Läs mer

Hässleholm Miljö AB Årsredovisning 2011

Hässleholm Miljö AB Årsredovisning 2011 Hässleholm Miljö AB Årsredovisning 2011 I N N E H Å L L Nya pannan... 3 VD Gör skillnad i vardagen... 4 Renhållning Söker ständiga förbättringar... 6 Fjärrvärme Optimerar energiåtgången... 8 Fjärrvärme

Läs mer

VD har ordet RAMBO hållbart miljöarbete Viktiga händelser 2013 Miljö Finansiell rapport

VD har ordet RAMBO hållbart miljöarbete Viktiga händelser 2013 Miljö Finansiell rapport 1 Innehåll VD har ordet 4 RAMBO hållbart miljöarbete 6 Viktiga händelser 2013 8 Miljö 14 Finansiell rapport 22 Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Kassaflödesanalys 27 Tilläggsupplysningar 28 Revisionsberättelse

Läs mer

Vårt viktiga. Hur viktigt tycker du det är med rent vatten? FIBERNÄTET VÄXER TjustNet supersnabba bredband

Vårt viktiga. Hur viktigt tycker du det är med rent vatten? FIBERNÄTET VÄXER TjustNet supersnabba bredband Miljö FIBERNÄTET VÄXER TjustNet supersnabba bredband TIPS INFÖR VINTERN Så förbereder du dig inför snön STEGEHOLMSVERKET Nya kraftvärmepannan är på gång information som bidrar till en #2 2013 enklare vardag

Läs mer

Välkommen till oss! Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kommunpartner AB KIRUNA KOMMUNPARTNER AB. Foto: Tomas Utsi

Välkommen till oss! Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kommunpartner AB KIRUNA KOMMUNPARTNER AB. Foto: Tomas Utsi Foto: Tomas Utsi Välkommen till oss! Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kommunpartner AB KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Det är vi på Tekniska Verken i Kiruna AB som ansvarar

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO

DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO INNEHÅLL VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Kvalitet, miljö och miljöåtgärder

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2011

Uddevalla Energi Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING 2011 Uddevalla Energi Årsredovisning 2011 Kortfakta om Uddevalla Energi g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB.

Läs mer

Om Hässleholm Miljö 3. Ett händelserikt år med fokus på framtiden 4. Fokus och mål för Hässleholm Miljö 6

Om Hässleholm Miljö 3. Ett händelserikt år med fokus på framtiden 4. Fokus och mål för Hässleholm Miljö 6 Årsredovisning 2014 INNEHÅLL Om Hässleholm Miljö 3 Ett händelserikt år med fokus på framtiden 4 Fokus och mål för Hässleholm Miljö 6 Målinriktade aktiviteter och utveckling under 2014 8 En hållbar strategi

Läs mer

Västervik Miljö & Energi. Västervik Miljö & Energi AB. Årsredovisning 2013

Västervik Miljö & Energi. Västervik Miljö & Energi AB. Årsredovisning 2013 Västervik Miljö & Energi Västervik Miljö & Energi AB Årsredovisning 2013 VD Per Allerth har ordet Ett av bolagets mest händelserika år Innehållsförteckning vd har ordet 2013 får vi räkna in som ett av

Läs mer

NAV på 30 sekunder. NAV är delägare i Bixia AB (elhandel), Bixia Prowin AB (vindkraftsproduktion),

NAV på 30 sekunder. NAV är delägare i Bixia AB (elhandel), Bixia Prowin AB (vindkraftsproduktion), Årsredovisning 2014 NAV på 30 sekunder Nässjö Affärsverk AB, NAV, är ett bolag helägt av Nässjö kommun. Våra verksamheter är fjärrvärme, vattenkraft, vatten & avlopp, renhållning och entreprenad (gata,

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kortfakta 2 Innhållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 Elnät 8-9 Fjärrvärme 10-11 Elhandel 12-13 Renhållning 14-15 Stadsnät 16 GIVEWATTS

Läs mer

Innehåll. Året i korthet...3 5. Vår organisation...6 7. Mål i sikte...8 9. Miljönytta...10 14. Samhällsnytta...15 17. Kundnytta...

Innehåll. Året i korthet...3 5. Vår organisation...6 7. Mål i sikte...8 9. Miljönytta...10 14. Samhällsnytta...15 17. Kundnytta... Årsredovisning 1 Innehåll Året i korthet...3 5 Vår organisation...6 7 Mål i sikte...8 9 Miljönytta...10 14 Samhällsnytta...15 17 Kundnytta...18 21 Processorientering...22 Medarbetarskap Ledarskap...23

Läs mer