DHP Digital handhållen användarpanel DHP Version A02: ILCAT IR mot aktiva don

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DHP Digital handhållen användarpanel DHP Version A02: ILCAT IR mot aktiva don"

Transkript

1 DHP Version A02: IR mot aktiva don Program i DHP Anvisningar kring handhavandet av DHP och programmet för IR mot aktiva don. Utgångsläge Strömbrytaren på DHP ska vara På/On. Enheten drivs via den inbyggda batterienheten. I startmenyn väljs program. Funktion ärvärden Via programmet kan de ärvärden som speglar klimatstyrningen från ett aktivt don läsas ned på plats i det ventilerade utrymmet. Genom aktivering via stangenter kan ärvärden presenteras i olika grupper och andra sval kan göras. Lista med ärvärden Pil upp/ned Stega fram/tillbaka i lista. IR-fönster mot aktivt don DHP 0.1r7594 Ärvärden Bat = 100% Temperatur Zonens medeltemp 23.8 o C Fake Lokal rumstemperatur 23.8 o C Börvärde rumstemp o C Byt Kanaltemperatur NodID på don 14.9 o C Läs Instäl. Grupp Aktuell vy Grupp av ärvärden Väljs via upprepade tryck på F4 Illustration DA1. Skärmbild för vy Ärvärden med kommentarer för DHP Version A02. Funktionsval Återgå till huvudmenyn för DHP. Läs DHP söker värden från aktuellt don. Rikta IR-fönstret på DHP mot IR-ögonen på donet. Avskärma störande ljus och håll handenheten en kort stund inom 1,5 m från det aktiva donet med fri sikt. Lyckad inläsning bekräftas med kort upprepad signal. Sökning kan avbrytas vid misslyckad läsning. Ärvärden presenteras enligt skärmbilden i illustration DA1 ovan. Instäl. Aktivering av Inställningar, se sida 2. Grupp För att underlätta åtkomst av alla ärvärden som kan läsas från ett aktivt don har grupper skapats. Upprepade tryck på <F4> ger en möjlighet att snabbt komma fram till sökta ärvärden i den totala listan av ärvärden. För den kompletta ärvärdeslistan välj Alla. Inom vald grupp används <pil upp/ned> för att visa alla värden i vald grupp. DHP_A02_DA14_ 1 (2)

2 DHP Version A02: IR mot aktiva don Program i DHP fortsättning: Funktion inställningar Via sval Inställningar kan de parametrar och andra inställningar som påverkar klimatstyrningen från ett enskilt don ställas in på plats i det ventilerade utrymmet. Genom aktivering av stangenter kan önskad inställning snabbt tas fram för uppdatering och andra sval kan göras. Vy inställningar Fält för vald inställning Tryck på <Bekräfta> markerar aktuell inställning för inmatning av värde. Lista med inställningar Stega fram önskad inställning i listan till fältet för inmatning eller stega fram värde vid inmatning. Backa/Avbryt IR-fönster mot aktivt don DHP 0.1r7594 Inställningar Bat = 100% Närvaro Tid till närvaro Fake Tid till släckning Belysnings Byt Switch NodID på don 0 s 10 min IR+BrytA Nej Tid till vädring 0 h Ärvard. Skriv Grupp Grupp av inställningar Väljs via upprepade tryck på F4 Fält för inmatning Tryck på <Bekräfta> markerar och öppnar aktuellt värde/ för inställning. Ange nytt värde eller välj från en lista. Bekräfta Illustration DA2. Skärmbild för vy Inställningar med kommentarer för DHP Version A02. Funktionsval Återgå till huvudmenyn för DHP. Ärvard Aktivering av Ärvärden, se sida 1. Skriv DHP söker kontakt med aktuell regulator för överföring av inmatade värden. DHP ska tillfälligt vara placerad för IR-skrivning (Jmf läsning av ärvärden). Lyckad skrivning bekräftas med kort upprepad signal. Överföringen kan avbrytas vid misslyckad skrivning. Grupp För att underlätta åtkomst av alla inställningar har grupper skapats. Upprepade tryck på <F4> ger en möjlighet att snabbt hitta sökta inställningar. För den kompletta listan av inställningar välj Alla. Inom vald grupp används <pil upp/ned> för att visa alla inställningar i vald grupp. DHP_A02_DA14_ 2 (2)

3 DHP Version A02: NodeID-Set IR mot aktiva don Program NodeID-Set i DHP Anvisningar kring handhavandet av DHP och programmet NodeID-Set för att läsa och sätta nod-id på aktivt don. Strömbrytaren på DHP ska vara På/On. Enheten drivs via den inbyggda batterienheten. I startmenyn väljs program NodeID-Set. Programmet kräver ingen inloggning och är avsett att användas i samband med driftsättning av Lindinvents klimatsystem med aktiva don. Kontroll av Nod-ID Rikta och håll IR-fönstret på DHP stilla i en linje rakt under IR-ögonen på aktuellt don. Avskärma störande ljus och håll handenheten inom 1,5 m från donet med fri sikt. Tryck på <F2> för att läsa. Det kan behövas upprepade tryck på <F2> och då från nya positioner för att hitta rätt läge för läsning. Misslyckad läsning indikeras med tre korta entoniga ljudsignaler. Lyckad läsning indikeras genom en varierad ljudsignal. Efter lyckad läsning visas aktuellt nod-id under en begränsad tid på skärmen. Fält för meddelande Valt Nod-ID Stega upp/ned det NodID som anges i NodeID-Set DHP 0.1r7594 NodID:48 Bat = 100% Fake 117 Läs Byt Funktionsmeny Illustration DA1. Skärmbild och knappsats för programmet NodeID-Set och DHP Version A02. Byt Nod-ID Via tryck på <Pil upp/ned> kan Valt Nod-ID för uppdatering visas. Att byta Nod-ID genomförs i två steg. DHP måste hållas kvar i sin position mot donet under den tid som det tar att först sätta NodID till 0 och sedan sätta Nod-ID till valt Nod-ID. Det kan behövas upprepade tryck på <F4> och då från nya positioner för att hitta rätt läge för skrivning. Skulle påbörjad skrivning avbrytas så måste proceduren för ett byte via <F4> göras på nytt tills uppdateringen lyckats. Lyckad uppdatering indikeras med en variabel ljudsignal. Vid avbruten skrivning visas meddelandet Varning: Nod-ID kan vara satt till 0. Nod-ID måste sättas igen. Tryck <F2> för att släcka varningstexten och för att komma tillbaka till smenyn där Byt ska väljas efter att korrekt Valt Nod-ID visas på skärmen. DHP_A02_DA11_NodeID

4 DHP Version A02: Fake IR mot regulatorer Program Fake i DHP Anvisningar kring handhavandet av DHP och programmet Fake för IR mot regulatorer. Strömbrytaren på DHP ska vara På/On. Enheten drivs via den inbyggda batterienheten. I startmenyn väljs program Fake. Rikta IR-fönstret på DHP mot IR-ögonen på regulatorn. Avskärma störande ljus och håll handenheten inom 1,5 m från regulatorn med fri sikt. Vid kontakt visar DHP regulatorns ärvärden och statusmeddelande i Tryck på <Enter> för att komma från ärvärdesvisning till inloggning på regulatorn. Inloggning kräver kod En fyrsiffrig kod krävs för att logga in på ansluten regulator. Inloggning från behörighetsnivå 3 ger möjlighet att ändra samtliga tillgängliga inställningar (Kod: 0819). En fyrställig sifferkod Stega upp/ned den siffra som anges i Backa till föregående siffra Fake DHP 0.1r7594 Bat = 100% Lösenord Fake #8 Bekräfta inmatning. Illustration DA1. Skärmbild och knappsats vid inloggning via Fake och DHP Version A02. Ärvärden och menystruktur Med hjälp av knappsatsen på DHP navigerar sig användaren fram till önskade inställningar. strukturen presenteras i sin helhet med kommentarer i respektive regulators driftsättningseller injusteringsanvisning. Aktuellt menyval/ Aktuell inställning med värde Pil upp(ned): Stega upp(ned) i meny/ Öka(Minska) värde. Backa i meny Fake DHP 0.1r7594 Bat = 100% Fake * Börvärden ärvärden Bekräfta val av meny/ Bekräfta värde. Illustration DA2. Skärmbild och knappsats vid navigering i meny via Fake och DHP Version A02. DHP_A02_DA10_Fake

5 DHP Version A02: Kabel (FTP) mot regulatorer Program i DHP Anvisningar kring handhavandet av DHP och programmet för trådanslutning mot regulatorer och styrenheter. Strömbrytaren på DHP ska vid trådanslutning vara Av/Off. DHP drivs från den anslutna enheten. Skärmen aktiveras efter inkoppling till styrenhet via FTP-kabel. I startmenyn väljs program. Tryck på <Enter> för att komma från ärvärdesvisning till inloggning på regulatorn. Inloggning på ansluten styrenhet/regulator En fyrsiffrig kod krävs för inloggning. Behörighetsnivå 3 ger möjlighet att ändra samtliga tillgängliga inställningar (Kod: 0819). Strömbrytare <Av/Off> En fyrställig sifferkod Stega upp/ned den siffra som anges i Backa till föregående siffra DHP 0.1r7594 Bat = 100% Lösenord Fake #8 Ljud Av Bekräfta inmatning -Kablage anslutet Illustration DA1. Skärmbild och knappsats vid inloggning med och DHP Version A02. Ärvärden och menystruktur Med hjälp av knappsatsen på DHP navigerar sig användaren fram till önskade inställningar. strukturen presenteras i sin helhet med kommentarer i respektive regulators/styrenhets driftsättnings- eller injusteringsanvisning. Strömbrytare <Av/Off> Aktuellt menyval/ Aktuell inställning med värde Stega upp/ned i meny/ Öka/minska värde. Backa i meny DHP 0.1r7594 Bat = 100% * Fake Börvärden Byt ärvärden NodID på don Ljud Av Gå till huvudmeny från Bekräfta val av meny/ Bekräfta värde. -Kablage anslutet Illustration DA2. Skärmbild och knappsats vid navigering i meny via och DHP Version A02. DHP_A02_DA10_

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Innehållsförteckning 1 Terminologi... 3 2 Knappar i toppmenyn... 4 3 Logga in i ParaGå... 5 3.1 Starta ParaGå med genväg... 5 3.2 Starta ParaGå utan genväg... 5

Läs mer

så funkar det. InsPeLnInGsBar Hd-BOX Med On demand

så funkar det. InsPeLnInGsBar Hd-BOX Med On demand så funkar det. INSPELNINGSBAR HD-BOX MED ON DEMAND I den här foldern hittar du allt du behöver veta om din inspelningsbara HD-box med On Demand. Boxen kan spela in upp till fyra program samtidigt som du

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Manual. Linux PU 2.2.1.4889. Eagle OSS PU 2.1.0.4884 LUA PU 1.2.0615.4898 SU 1.2.4.4161

Manual. Linux PU 2.2.1.4889. Eagle OSS PU 2.1.0.4884 LUA PU 1.2.0615.4898 SU 1.2.4.4161 Manual Linux PU 2.2.1.4889 Eagle OSS PU 2.1.0.4884 LUA PU 1.2.0615.4898 SU 1.2.4.4161 Sida 2 Innehåll Allmänt... 3 Inloggning... 4 Statusbild... 5 Gränssnitt... 6 Sidhuvud... 6 Presentationsarea... 6 Presentationsarea

Läs mer

Manual - Ledningskollen i mobilen

Manual - Ledningskollen i mobilen 8010 Manual Ledningskollen i mobilen.docx Manual - Ledningskollen i mobilen Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Inkluderade funktioner 3. Manualens upplägg 4. Kortversion av manualen 4.1 Registrera

Läs mer

användarmanual boxer on demand

användarmanual boxer on demand användarmanual boxer on demand titta även På Vår InStruktIonSFIlM! 1 Innehåll Välkommen till Boxer On Demand... 3 Hur fungerar Boxer On Demand?... 3 Installation...4 Navigering i portalen...4 Fjärrkontrollen...5

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

ASI-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad November 2009

ASI-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad November 2009 ASI-net Användarmanual INDIVIDEN Råbe och Kobberstad November 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLOGGNING OCH BEHÖRIGHETER... 2 STARTA PROGRAMMET OCH LOGGA IN... 2 BEHÖRIGHETSSYSTEM...

Läs mer

I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort.

I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort. Manual Betalterminal GPRS Version 1.1 I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort. Terminalen är en handburen kompakt mobil betalterminal som är

Läs mer

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKSANVISNING iphone APP GRÖN ENERGI OCH VVS-SYSTEM Roth Nordic AB Hanögatan 9 211 24 Malmö Telefon: 040-53 40 90 Fax: 040-53 40 99 E-Mail: service@roth-nordic.se

Läs mer

Manual - Inläsningstjänsts App (ios för iphone och ipad)

Manual - Inläsningstjänsts App (ios för iphone och ipad) Sidan 1 av 7 App-release: 1.0 Manual - Inläsningstjänsts App (ios för iphone och ipad) Innehållsförteckning 1 Kort om appen... 2 Funktionaliteten i grova drag... 2 Kända begränsningar i denna version...

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light INSTRUKTIONSBOK Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light Creone AB Box 148 S-573 22 Tranås SWEDEN Tel: +46(0)140-38 61 80 Fax: +46(0)140-38 61 89 E-mail: mailbox@creone.com

Läs mer

Visteon webbportal - Instruktioner

Visteon webbportal - Instruktioner Instruktionerna på följande sidor sammanfattas nedan: Inloggning Första lösenordsändring Användning av funktionen Formulär för begäran om direktreparation för att slutföra och skicka ett formulär för begäran

Läs mer

Axalon Office Connector SP Användarhandledning

Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP 2013, senast reviderad: den 8 juni 2015 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 4 Syfte... 4 Vem är denna handledning

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

VAKA Systembeskrivning

VAKA Systembeskrivning VAKA Systembeskrivning VAKA är utvecklat i Sverige och är väl anpassat enligt svenska marknadskrav med hänsyn till funktionalitet, design och hållbarhet. Den tekniska plattformen är dock, till skillnad

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Användarmanual Legimus för. Android

Användarmanual Legimus för. Android Användarmanual Legimus för Android Innehåll Användarmanual Legimus för Android... 1 Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång... 4 Inloggning... 4 Bokhyllan... 4 Sök en talbok... 4 Ladda ner taltidningar...

Läs mer

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA Hur sätter jag på min surfplatta: Strömbrytaren är placerad på kanten av surfplattan, strömbrytaren känns igen på denna symbol skärmen tänds. Tryck och

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Första publicering: 29 maj 2012 Granskad: 16 augusti 2012 Denna guide är avsedd för användare som väljer självbetjäning av innehåll

Läs mer

I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort.

I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort. Manual Fristående betalterminal Version 1.2 I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort. Terminalen är en handburen mobil betalterminal som är

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Att komma igång med ELDA

Att komma igång med ELDA Att komma igång med ELDA SmartDisk används tillsammans med programmet ELDA som måste vara installerat på din dator. Programmet laddas ned från Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.om du inte har

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

Manual - Inläsningstjänsts App (Android)

Manual - Inläsningstjänsts App (Android) Sidan 1 av 7 Manual - Inläsningstjänsts App (Android) App-release: Beta Innehållsförteckning 1 Kort om appen... 2 Funktionalitet i grova drag... 2 Kända begränsningar i denna version... 2 2 Var hittar

Läs mer

LATHUND KLARA BARCODE 1.16

LATHUND KLARA BARCODE 1.16 LATHUND KLARA BARCODE 1.16 Nordic Port AB Mölndalsvägen 93 Tfn: 031 773 99 20 Sida 1 (14) Innehållsförteckning Relaterade dokument... 2 1 INTRODUKTION... 3 2 Generella krav och översiktlig beskrivning...

Läs mer

CareLogg för Windows. Installation och handhavande beskrivning. Version 1.10 och framåt. Art. Nr 64 ISE 501 2006-06-27 1

CareLogg för Windows. Installation och handhavande beskrivning. Version 1.10 och framåt. Art. Nr 64 ISE 501 2006-06-27 1 CareLogg för Windows Installation och handhavande beskrivning Version 1.10 och framåt A MEMBER OF THE TUNSTALL GROUP Art. Nr 64 ISE 501 2006-06-27 1 Copyright: Attendo Systems AB 2006 Rätt till ändringar

Läs mer