Förverkligar kundernas fulla potential inom underhåll. Företagspresentation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förverkligar kundernas fulla potential inom underhåll. Företagspresentation"

Transkript

1 Förverkligar kundernas fulla potential inom underhåll Företagspresentation

2 INNEHÅLL Potential Mervärde Tjänster Proffs Kunder Människor Kontakt Quant är den globala ledaren inom industriellt underhåll. I över 25 år har vi förverkligat kundernas fulla potential på underhållsområdet. Våra medarbetare gör skillnad, oavsett om det gäller att implementera överlägsna säkerhetsrutiner eller bygga upp en riktig underhållskultur för att optimera underhållskostnaderna och förbättra anläggningens prestanda. Vi brinner för underhåll och sätter stolthet i att uppnå kundernas mål på det mest professionella sättet.

3 004 POTENTIAL 005 Underhåll är nyckeln till långsiktig framgång Underhåll är mer än bara en kostnad i produktionen. Det är grunden för företagets resultat och lönsamhet, och påverkar allt från person- och maskinsäkerhet till produktivitet och energieffektivitet. Från att utforma en ny anläggning till att starta upp produktionen och hålla den på en optimal nivå rätt inställning till underhåll gör verklig skillnad på både kort och lång sikt. Underhållets fulla potential förverkligas emellertid sällan. VAD VÅRA KUNDER TYCKER När vi arbetar med nya kunder märker vi ofta att man inte har full kontroll över den totala underhållskostnaden; kostnader för reservdelar och underleverantörer överskrider ständigt budget, underhållets inverkan på utrustningens livscykel kan inte kvantifieras, underhållet sker isolerat från produktivitetsförbättringar, och kostnaden för oplanerade driftstopp är större än totalbudgeten för planerat underhåll. På vår nyetablerade anläggning hade vi möjligheten att ta ta med underhållshanteringen i beräkningen redan från början. Quant hjälpte oss att göra rätt direkt och i slutänden få en effektivare drift. I en värld där ökande reglering, konkurrens och kostnader sätter press på kundernas verksamhet frågar vi oss ständigt: Var har underhållet störst inverkan? Hur kan det bidra till en mer lönsam framtid för våra kunder, både på kort och lång sikt? Platschef, metallföretag, Kanada

4 006 MERVÄRDE 007 Underhåll som ger mervärde Alla kunder behöver ha kontroll över sina underhållskostnader. Vissa vill öka produktiviteten eller kapaciteten för att ta vara på marknadsmöjligheter. Andra behöver förbättra energieffektiviteten för att minska driftskostnaderna eller minska spillet för att uppfylla ändrade regler. Men gemensamt för alla är att kontroll över de risker som kan skada personer eller maskiner. När våra kunder outsourcar hantering och genomförande av sitt underhåll till oss ser vi till att de uppnår både sina kortsiktiga och långsiktiga mål. Vi sätter in våra kunniga och underhållsfokuserade medarbetare, som en integrerad del i deras produktionsteam och använder processer och metoder i världsklass för att förbättra säkerheten och produktiviteten, samtidigt som kostnaderna optimeras. För att uppfylla våra kunders mål har vi en beprövad process för att utvärdera vilken potential vi kan förverkliga innan vi börjar arbeta tillsammans. Överenskomna mål granskas sedan kontinuerligt mot de faktiska resultaten. Genom att arbeta med prestationsbaserade avtal säkerställer vi att alla investeringar i underhåll skapar verklig och varaktig affärsnytta, och att vi alla får del av de värden som skapas. Vårt unika arbetssätt för att optimera hantering och genomförande av underhållet med fokus på utbildning, motivation och delaktighet gör att våra kunder kan prestera ännu bättre, och det skapar mervärde på både kort och lång sikt. Några vanliga fördelar för våra kunder: VAD VÅRA KUNDER TYCKER Förbättras Reduceras Med en fullständig outsourcing av underhållet kan Quants beprövade arbetssätt implementeras på vår anläggning samtidigt som den berörda personalen kan förbättra sin personliga kompetens i ett ledande företag. För oss innebär den ökade effektiviteten att vi kan fokusera på utveckling av papper, marknadsföring och kontakten med våra kunder. Chef, pappersbruk, Sydafrika Säkerhetsprestandan Medarbetarnas motivation Energieffektiviteten Overall Equipment Effectiveness (OEE) Utrustningens livslängd Utrustningens tillgänglighet Utrustningens tillförlitlighet Underhållsproduktiviteten Regelefterlevnaden Antalet säkerhetsincidenter Driftskostnaderna Underhållskostnaderna Reservdelskostnaderna Energiförbrukningen Produktionsförlusterna Antalet driftstopp Utsläppen Spillet

5 008 TJÄNSTER 009 Tjänster som förverkligar potential Att förverkliga kundens fulla potential på underhållsområdet är en ständig utmaning, där parametrar och möjligheter kan förändras från en dag till nästa. Våra medarbetare är erfarna när det gäller att maximera resultatet på varje enskilt område hos våra många olika kunder, och utifrån deras specifika behov. Det är våra medarbetare som gör skillnaden. Genom att vi både har omfattande kompetens inom underhållshantering och många års praktisk erfarenhet med ett underhållskoncept i världsklass kan vi leverera tillförlitlig, engagerad och professionell service på alla nivåer. Ju större ansvarsområde vi får förtroende att förvalta, desto större potential vi kan förverkliga. Våra underhållstjänster omfattar huvudkategorierna nedan, såväl som ett stort utbud av specifika tjänster som vi normalt tillhandahåller inom ramen för dessa, eller erbjuder separat. Fullständig outsourcing av underhåll Vi tar fullt ansvar för att maximera potentialen gällande alla aspekter av underhållet, från hantering till organisation och genomförande av allt avhjälpande och förebyggande underhåll samt driftstopp, uppgraderingar och modifieringar. Vi tar ett helhetsgrepp och åtar oss att förbättra säkerheten, produktiviteten och energieffektiviteten samtidigt som kostnaderna optimeras. Om så önskas kan vårt ansvar gå utöver det rena underhållet till att inkludera driften av anläggningens faciliteter, till exempel värme, el och vattenrening. Outsourcing av underhållshantering Vi tar fullt ansvar för underhållshanteringen och åtar oss att ge våra kunder en varaktig förbättring av affärsresultaten. Vi ansvarar för att definiera underhållsfunktionens behov, inklusive att optimera underhållsplaneringen, införa och hantera underhållsprocesser för att förbättra anläggningens tillförlitlighet, utforma, hantera och optimera underhållsåtgärder, hantera planerade driftstopp och förbättringar samt andra förändringar för att förverkliga kundernas fulla potential när det gäller underhåll. Dessutom kan vi hantera relaterade områden, som reservdelar och driftsättning eller avveckling av anläggningar. Outsourcing av underhåll av tillgångsklasser Vi tar fullt ansvar för alla aspekter av underhållet för specifika klasser eller familjer av utrustning. Detta skulle kunna omfatta elmotorer, kraftvärmeverk, drivning, instrumentering, processautomation och kraftdistribution. Som en oberoende OEM-tjänsteleverantör arbetar vi med alla typer av utrustning från alla tillverkare för att minska driftstoppen, förbättra prestandan och förlänga utrustningens livslängd. VAD VÅRA KUNDER TYCKER Jag var ute efter att spara minst 10 % på våra totala underhållskostnader. Quant hjälpte mig att uppnå detta och mycket mer. Legotillverkningstjänster Vi utför legotillverkning av många olika produkttyper. Detta inkluderar konstruktion, design och tillverkning av prototyper, monteringsgrupper och små serier för krävande applikationer. Vi hanterar all logistik och produktsupport under hela produktens livscykel. VD, kemikalieföretag, Danmark

6 010 PROFFS 011 Ett motiverat, professionellt team Vi är underhållsproffs experter på att ge våra medarbetare rätt verktyg för att kunna förverkliga kundernas fulla potential när det gäller underhåll. Vi är stolta över att leda och genomföra underhåll och anser att ett motiverat och kompetent team av engagerade proffs är en kraft att räkna med. Till skillnad från många andra outsourcingföretag fokuserar vi inte på att skära ned arbetskraften för att minska kostnaderna. Istället implementerar vi en effektiv planering och arbetsmetoder och utbildar vår personal i att använda våra beprövade processer och verktyg, så att de kan skapa mervärde och minska spillet. Vi ser till att de förstår hur de kan bidra till att förverkliga kundernas fulla potential inom underhåll och kopplar deras resultatmål direkt mot de mål som överenskommits med kunden. VAD VÅRA KUNDER TYCKER När man arbetar med en professionell och engagerad tjänsteleverantör som Quant förstår man verkligen innebörden av win-win. Att skapa varaktig affärsnytta för våra kunder kräver att vi utvecklar och optimerar underhållsmetoderna i kontinuerligt samarbete, där vi arbetar som en integrerad del av kundens team och tar ansvar för deras framgång. Med beprövade förändring sprocesser ser vi till att underhållet fortsätter att uppnå mätbara resultat och att fördelarna alltid uppväger kostnaderna. Produktionschef, metallföretag, Sverige

7 Underhåll är en medarbetarstyrd verksamhet. Vi ser till att våra medarbetare kan uppnå kundernas mål på det mest professionella sättet

8 014 KUNDER 015 Partnerskap för framgång För över 25 år sedan uppfann vi vår metod för hantering och genomförande av underhåll. Sedan dess har vi arbetat hårt tillsammans med många kunder i många olika branscher, på ledningsnivå och på verkstadsgolvet, för att hjälpa dem att förverkliga sin fulla potential när det gäller underhåll och skapa långsiktig affärsnytta. VAD VÅRA KUNDER TYCKER Det är verkligen positivt att se kulturförändringen som skett bland våra underhållsingenjörer, under Quants ledning, och vilken inverkan denna förändring har haft på vår verksamhet. Platschef, livsmedelsföretag, Sverige På nästa sida finner du ett urval av vad våra kunder tycker om oss och vilken effekt vi har haft på deras verksamhet.

9 Quant har gett vår underhållspersonal bättre förutsättningar och skapat en kultur som genomsyras av prestation och ansvarstagande. Tack vare Quant har vår fabrik förbättrat resultaten avsevärt de har omvandlat underhållsfunktionen från en kostnad till en vinstdrivande enhet. Produktionschef, kemikalieindustrin, Tyskland Samarbete fungerar bra när du arbetar med professionella, erfarna och motiverade människor som vet hur man får saker och ting gjorda. Platschef, massa- och papperstillverkare, Nya Zeeland Underhållschef, metallföretag, Finland Vårt samarbete med Quant har definitivt varit en framgångssaga. Vi har sett ständiga förbättringar av produktionseffektiviteten i över tio år nu. Chef, gruv- och mineralföretag, Estland Quants bästa praxis har genomförts hos oss, vilket har gjort vår personal kapabel och motiverad att förbättra sina egna kunskaper, prestationer och sin potential. Chef, olje- och gasföretag, Sydafrika Quant har hjälpt oss att bygga en hållbar säkerhetskultur som säkerställer att vi alla kan gå hem till våra familjer efter varje arbetsdag med hälsan i behåll. Produktionschef, diskret tillverkning, Estland Samarbetet med Quant har lyft vårt underhåll till en betydligt högre nivå. Quant hade en beprövad metod och de rätta personerna för att ta över outsourcingen av vår underhållsprocess och implementera den framgångsrikt. Chef, allmännyttigt företag, Finland Chef, bensinkedja, Italy

10 KUNDER 019 Förverkligar potential i alla slags branscher Även om vi kan arbeta i alla branscher där underhållet innebär en betydande kostnad, finns våra kunder oftast inom nedanstående branscher. Vi har djup branschspecifik kunskap och expertis, och vi utbyter aktivt vår bästa praxis runt om i världen. Vår erfarenhet innefattar mer än 300 anläggningar, där vi har ändrat underhållets roll från kostnadsbörda till en verksamhet som genererar mervärde för våra kunder. Massa- och pappersindustri Gruv- och mineralindustrin Metallindustrin Kemi- och petrokemiindustrin I årtionden har vi varit en av de mest betrodda underhållspartnerna för massa- och papperstillverkare världen över. Vi ansvarar fullt ut för underhållet av många produktionslinjer, bland annat på några av världens största och mest framgångsrika pappersbruk. Vi har möjlighet att utveckla och implementera vår underhållsmetodik på hela anläggningen så att både kapital och driftskostnader optimeras. Det skapar långsiktigt hållbara resultat som vi är stolta över. Vi förstår de unika underhålls- och affärsutmaningarna inom gruv- och mineralindustrin. De tuffa miljöerna och ett kompromisslöst fokus på säkerhet, driftsäkerhet och effektivitet gör att underhållsrutiner i världsklass är avgörande. Vi har många års erfarenhet av att arbeta för några av de ledande företagen i branschen och vi har visat att vi kan skapa betydande, varaktiga mervärden i både nya och befintliga anläggningar. Vi har lång erfarenhet av underhållsoutsourcing inom metallindustrin, främst inom aluminium- och kopparsmältverk, järn- och stålverk och nickelraffinaderier. Vårt fokus ligger normalt på att förbättra avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE), där det viktigaste är att öka tillgängligheten och minska kostnaderna. Vi är en betrodd global tjänsteleverantör till kemi- och petrokemiindustrin. Vi har anlitats för outsourcing och hantering av underhåll av fler än 40 fabriker under de senaste två decennierna, både inom nyetablerade och befintliga projekt. Våra processer, verktyg och resurser är anpassade för att möta branschens unika behov. Diskret tillverkning Vi erbjuder outsourcing av underhåll för ett brett spektrum av företag inom diskret tillverkning, där varje linje och produkt, ständiga produktionsökningar och -minskningar samt omställningar kräver särskild uppmärksamhet från motiverade, snabba och flexibla proffs. Livsmedelsindustrin Vi erbjuder ett komplett utbud av underhållsoutsourcingtjänster som hjälper beslutsfattare inom livsmedelsindustrin att minska energiförbrukningen och spillet samt hantera utrustning och processer mer effektivt. Bensinstationer I flera länder har vi en organisation för att hantera totalunderhållet av faciliteter och teknisk utrustning för rikstäckande nätverk av bensinstationer. Vårt centrala callcenter tar emot alla serviceärenden från bensinstationernas personal och tilldelar dem till närmaste underhållsteam för omedelbar åtgärd, när och var som helst. Olje- och gasindustrin Som erfaren leverantör till olje- och gasindustrin, och tack vare att vi ständigt utvecklar de tjänster vi erbjuder anläggningar både uppströms och nedströms, har vi en unik position för att möta branschens ständigt föränderliga krav. Våra processer, verktyg och resurser är anpassade för att uppfylla branschens specifika behov och har visat sig skapa påtagliga värden för kunder över hela världen. Allmännyttiga tjänster Förutom att tillhandahålla underhållstjänster för många allmännyttiga företag, bland annat kraftverk för konventionell och förnybar energi, gör vår avancerade kunskap om automation, instrumentering och styrsystem att vi kan gå bortom det rena underhållet och ta ett helhetsansvar för driften av anläggningar.

11 020 MÄNNISKOR 021 Medarbetardrivna resultat Underhåll är en medarbetarstyrd verksamhet. Våra medarbetare gör skillnad, oavsett om det gäller att implementera säkerhetsrutiner eller bygga upp en riktig underhållskultur för att optimera underhållskostnaderna och förbättra anläggningens prestanda. VAD VÅRA KUNDER TYCKER Vi är passionerade Vi är professionella Vi är stolta Vi är entusiastiska över underhållets potential och jobbar hårt för att förverkliga den. Vi vet vad vi måste uppnå och har förmågan och attityden som krävs för att göra det på ett säkert och effektivt sätt. Vi värderar den tillfredsställelse som kommer av att handla med integritet och uppnå våra mål. Vår kärnkompetens är produkten, inte underhållet. Quant står för integrerat och motiverat lagarbete på högsta nivå. Tillsammans är vi starkare. Vi ger våra medarbetare verktygen för att kunna uppnå våra kunders mål på det mest professionella sättet, så att vi tillsammans kan förverkliga underhållets fulla potential. Produktionschef, diskret tillverkning, Schweiz

12 KONTAKT 023 Nå nya höjder tillsammans Med vårt breda nätverk av försäljnings- och serviceställen kan vi hjälpa till att förverkliga våra kunders potential inom underhåll över hela världen. Oavsett var du verkar, kommer du alltid att mötas av kompetenta och motiverade underhållsproffs som både brinner för din verksamhet och kan lösa dina underhållsutmaningar, när du samarbetar med oss. För mer information, besök oss på Vi sysselsätter för närvarande över underhållsproffs och leder många fler, utspridda över fem kontinenter. De arbetar dygnet runt för att göra en mätbar, varaktig skillnad för våra kunder.

13

14 Quant är den globala ledaren inom industriellt underhåll. I över 25 år har vi förverkligat kundernas fulla potential på underhållsområdet. Våra medarbetare gör skillnad, oavsett om det gäller att implementera överlägsna säkerhetsrutiner eller bygga upp en riktig underhållskultur för att optimera underhållskostnaderna och förbättra anläggningens prestanda. Vi brinner för underhåll och sätter stolthet i att uppnå kundernas mål på det mest professionella sättet.

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare.

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare. Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Som ni vet så är hållbarhet, eller SKF Care som vi kallar det, vår ledstjärna sedan lång tid tillbaka. Det är lika viktigt för oss

Läs mer

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande Kunskap och engagemang ingår alltid CG Drives & Automations serviceerbjudande Vi lägger all vår energi på att spara din! Att spara energi handlar inte bara om din elräkning. Det handlar om att kunna lita

Läs mer

samarbete och tjänster

samarbete och tjänster samarbete och tjänster Nya affärsmöjligheter i verkstadsindustrin Karolina Elmhester, Anders Gustafsson och Lars Witell samarbete och tjänster Nya affärsmöjligheter i verkstadsindustrin Karolina Elmhester,

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning Få din projektverksamhet att lyfta med PPS Praktisk ProjektStyrning 2012 Utbildning PPS Verktyg Tjänster 1 Innehåll Bli medlem i PPS-familjen 3 Ett komplett stöd för moderna organisationer 4 Goda skäl

Läs mer

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige THE VOLVO WAY Ref No 953810001, augusti 2009 AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige INDEX Förord Vår målsättning Kunderna främst Kundfokus Tydliga mål Kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön Ständiga förbättringar

Läs mer

Underhållsprogram för automatiska entrélösningar. ASSA ABLOY Entrance Systems

Underhållsprogram för automatiska entrélösningar. ASSA ABLOY Entrance Systems Underhållsprogram för automatiska entrélösningar ASSA ABLOY Entrance Systems Del av ett komplett erbjudande ASSA ABLOY Entrance Systems är din fullservicepartner när det gäller underhåll. Vårt underhållserbjudande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014/15

ÅRSREDOVISNING 2014/15 ÅRSREDOVISNING 2014/15 INNEHÅLL 1 B&B TOOLS i korthet 2 Koncernchefen har ordet 3 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 5 Medarbetare och företagskultur 6 Ansvarsfullt företagande 7 Kundens fokus Hållbar

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL Årsrapport 2013 1 Innehåll 3 Välkommen till HL Display 4 HL Display på en minut 6 Vd har ordet 8 Strategisk inriktning 11 HL Displays marknad 14 HL Displays erbjudande 18 Produktutveckling 20 HL Displays

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Ett komplett utbud för pappers- och massaindustrin. En partner En helhet ger ökad produktivitet

Ett komplett utbud för pappers- och massaindustrin. En partner En helhet ger ökad produktivitet s Ett komplett utbud för pappers- och massaindustrin En partner En helhet ger ökad produktivitet insikt Globaliseringen av pappers- och massaindustrin skapar stark konkurrens i branschen. Koncernerna blir

Läs mer

Verksamheten 2008. Industriell IT & Automation

Verksamheten 2008. Industriell IT & Automation Verksamheten 2008 Industriell IT & Automation 1 2 AcobiaFLUX växer stadigt för varje år. Vår kombination av specialistkompetens och lyhördhet för kundernas behov av avancerade lösningar har gett goda resultat.

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? EUROPAS LEDANDE FRISTÅENDE INTEGRATÖR PROACT HAR LEVERERAT IT-AR SEDAN 1994 VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA TILL VÅRA KUNDER Proact är Europas ledande fristående

Läs mer

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 KONTENTAN 184 En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 214 Her place at the table av Deborah Kolb, Judith Williams & Carol Frohlinger 14/2005 Har hon fått jobbet bara för att

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Framgångsrika projekt skapar nytta! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning Atlas Copco 212 ett rekordår 212 Årsredovisning Sammanfattning av resultat 212 EKONOMI Enhet Mål Förändring, % Orderingång MSEK 9 57 86 955 +4 Intäkter MSEK 8% tillväxt 9 533 81 23 +11 EBITDA MSEK 21 892

Läs mer

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg.

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg. Act upon knowledge April 2011 / No 3 Sverige Nytt från Ennovas ERFA SAS, NCC och Lantmännen sätter uppföljningen i fokus / s. 3 Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget Sju tips för en hög svarsfrekvens /

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSRED2007NING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSRED2007NING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISning ÅRSREDOVISNING ÅRSredoVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSRED2007NING ÅRSREDOVISNING ÅRSredoVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISning ÅRSREDOVISNING Affärsidé EuroMaint stärker sina kunders

Läs mer

hms networks Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön automation

hms networks Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön automation hms networks Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 försäljningsrekord I ÅR IGEN! Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning Vill du förändra din projektverksamhet? PPS Praktisk ProjektStyrning är en bra start! 2013 1 Innehåll PPS Modellen med människan i centrum 3 PPS är det kompletta projektstödet 4 Varför PPS? 5 PPS-modellen

Läs mer

Allt inom it snabbt och säkert

Allt inom it snabbt och säkert Allt inom it snabbt och säkert Simply Faster HISTORIK Per Eriksson, VD på Dustin sedan 2007 Inköp av it-produkter ska vara enkelt och gå snabbt 1984 startade Ulla och Bosse Lundevall familjeföretaget Dustin,

Läs mer