icom Bruksanvisning Din audionom 0682! GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 1 Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "icom Bruksanvisning Din audionom www.phonak.se 0682! GA_iCom_SE2.qxp 13.3.2008 9:49 Uhr Seite 1 Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved"

Transkript

1 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 1 Bruksanvisning icom Din audionom 0682! /V1.00/ /A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved

2 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 2 Innehållsförteckning Välkommen 6 Beskrivning 8 icom-tillbehör 9 Komma igång 10 Ladda batteriet 10 Driftstid 12 Batteristatus 13 Sätta PÅ och stänga AV din icom 13 Bära din icom 15 indikationslamporna 16 Introduktion av Bluetooth 17 Vad är Bluetooth? 17 Vilka Bluetooth-enheter kan jag använda med min icom? 17 Bluetooth-enheternas kompatibilitet 18 Bluetooth-räckvidd 19 Så här använder du en Bluetooth-enhet

3 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 4 Innehållsförteckning Installera Bluetooth-enheter 21 Ihopkoppling med mobiltelefonen 21 Ansluta mobiltelefonen 23 Koppla ihop och ansluta icom med en Bluetooth-sändare 24 Koppla ihop och ansluta icom med en dator 26 Ta bort Bluetooth-kopplingar 28 Använda din icom med mobiltelefonen 29 Så här samverkar din icom med mobiltelefonen 29 Tala i din icom 31 Flytta utanför Bluetooth-räckvidden 32 Inkommande samtal 32 Ta emot inkommande samtal 33 Ignorera inkommande samtal 34 Ringa ett samtal 34 Avsluta ett samtal 36 Använda ljudutrustning och FM 37 Streamingprioriteter 37 Anslutning via ljudkabel (3,5 mm-uttag) 38 Anslutning via Bluetooth 39 Ansluta ett FM-system 40 Starta streaming 42 Göra paus i streaming 42 Stoppa streaming 43 Streamingavbrott 44 Återställningsknapp 45 Indikationslampor 46 Viktig information 52 Underhåll och skötsel 52 Säkerhetsmeddelande 53 Viktig information 56 Problemlösning 58 mypilot (tillval) 64 Service och garanti 66 Överensstämmelsedeklaration 67 Phonak över hela världen

4 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 6 Välkommen Gratulerar till ditt val av icom från Phonak. Med icom har du större möjlighet att höra världen omkring dig tack vare en trådlös anslutning till dina hörapparater till mobiltelefonen, din bärbara MP3-spelare, dator och många andra enheter. Läs denna bruksanvisning noggrant för att kunna utnyttja alla icoms fördelar på bästa sätt. Be din audionom om råd om du har några frågor. Mer information finns på Phonaks webbplats med adressen Phonak Livet är nu Vad är icom? icom är bryggan mellan dina hörapparater och din ljudutrustning: Den kan ta emot ljud trådlöst från Bluetoothaktiverad utrustning, t ex mobiltelefoner och datorer. Med hjälp av Bluetooth-adapters kan icom trådlöst ta emot ljud från utrustning, som t ex din stereo och telefon. Den kan även anslutas till många apparater som t ex bärbara MP3-spelare och radioapparater via ett standardljuduttag. icom är även kompatibel med Phonaks FM-mottagare via eurokontakten. icom streamar den mottagna ljudsignalen trådlöst till dina hörapparater, så att du enkelt och utan problem kan använda denna utrustning. För din egen säkerhets skull bör du läsa igenom kapitlet Viktig information på sidorna Du kan ansluta flera ljudapparater samtidigt till din icom. Ljudkällorna prioriteras automatiskt. Mer information finns på sidan

5 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 8 Beskrivning icom-tillbehör Knappar PÅ/AV-knapp Kommunikationsknapp Bluetooth-kopplingsknapp Återställningsknapp Kontakter Ljudingång (3,5 mm-uttag) FM-ingång (eurokontakt) Batteriladdningskontakt (mini-usb) Mikrofonöppningar Ljudkabel, 1m USB-kabel, 3 m Strömförsörjning Bluetooth-ljudadapter Bluetooth-telefonadapter Innehållet kan variera beroende på inköpsland. Indikationslampor Indikationslampa batteri Indikationslampa audiostreaming Indikationslampa Bluetooth Övrigt Halsslinga 8 9

6 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 10 Komma igång Ladda batteriet Din icom har ett inbyggt, laddningsbart batteri. Ladda det genom att sätta i laddningskabeln så som visas på bilden nedan. Anslut sedan den andra änden av laddningskabeln i ett vägguttag. Under laddningsprocessen lyser batterilampan orange. När batteriet är fulladdat, lyser indikationslampan grönt. Det tar normalt cirka 90 minuter att ladda ett urladdat batteri. Batteriladdaren behöver inte kopplas ur över natten och batteriet kan inte överladdas. Låt icom laddas i minst tre timmar första gången du laddar den (även om batteriindikatorn lyser grön tidigare). Ett nytt batteri har full laddningskapacitet först efter två eller tre fullständiga laddnings- och urladdningscykler. Av säkerhetsskäl ska batteriet endast laddas med en batteriladdare från Phonak

7 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 12 Komma igång Driftstid icoms batteriförbrukning och driftstid beror i hög grad på hur mycket enheten används. Batteristatus När din icom är PÅ, visas batteriets laddningsstatus med batteriindikationslampan enligt följande: Exempel icom på, Bluetooth på stand-by Telefonering eller streaming via Bluetooth Ljudstreaming via kabel Streaming via FM-system Driftstid när batteriet är fulladdat 30 timmar 5 timmar 11 timmar 10 timmar Grönt, blinkar långsamt Batteriets laddningsnivå är hög Orange, blinkar medelsnabbt Batteriets laddningsnivå är medelhög Rött, blinkar snabbt Batteriets laddningsnivå är låg När lampan börjar blinka rött och snabbt, kan du fortsätta att prata i telefonen i en halvtimme, men du måste ladda om batteriet så snart som möjligt. Sätta PÅ och stänga AV din icom Ditt icom-batteri kan laddas hundratals gånger. Om driftstiden för din icom minskar avsevärt, kontakta då din audionom. Sätt PÅ din icom genom att hålla in PÅ/AV-knappen, så som visas på bild, i cirka en sekund tills batteriindikationslampan börjar lysa, så som visas på bild. Släpp PÅ/AV-knappen. När din icom är klar att använda, lyser batteriindikationslampan i någon färg och blinkar beroende på batteriets aktuella laddningsnivå (se beskrivningen ovan)

8 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 14 Komma igång Bära din icom Gör så här för att hänga din icom runt halsen: öppna halsslingan genom att lossa den som på bilden nedan. Sätt i halsslingan igen så som visas nedan. Detta aktiverar den inbyggda antennen, vilket är nödvändigt för att icom ska kunna kommunicera med hörapparaterna. Stäng AV icom genom att hålla in PÅ/AV-knappen i cirka två sekunder tills batteriindikationslampan börjar lysa grönt. När du släpper PÅ/AV-knappen, slocknar batteriindikationslampan och icom är avstängd (AV)

9 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 16 Komma igång Skydd för indikationslamporna Om du föredrar att dölja indikationslamporna placeras skyddet för indikationslamporna så som visas på bilden nedan. Synliga indikationslampor Introduktion av Bluetooth Vad är Bluetooth? Med Bluetooth kan utrustning som mobiltelefoner, bärbara datorer och stationära datorer kommunicera trådlöst med varandra. Din icom har stöd för Bluetooth, vilket gör att ljudet kan tas emot trådlöst från många olika ljudenheter och sändas till dina hörapparater. Du kan exempelvis ta emot mobiltelefonsamtal direkt till hörapparaterna eller lyssna på musik från din dator. Mer information om Bluetooth finns på adressen Dolda indikationslampor Vilka Bluetooth-enheter kan jag använda med min icom? För det första, kontrollera om den utrustning som du önskar använda är Bluetooth-aktiverad: Sök efter följande symbol på apparaten eller i dess bruksanvisning. För det andra, antalet möjliga användningsområden på en Bluetooth-aktiverad apparat anges med profiler

10 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 18 Introduktion av Bluetooth 18 Den enhet, som du önskar använda med din icom, måste ha stöd för rätt Bluetooth-profiler. Dessa är olika, beroende på vad du önskar göra med din icom: För att kunna ta emot mobiltelefonsamtal måste mobiltelefonen ha stöd för antingen Handsfree - eller Hörlurar -profilen. Många, men inte alla, mobiltelefoner har stöd för dessa Bluetooth-profiler. Sök efter denna information i mobiltelefonens bruksanvisning. För att kunna lyssna på stereomusik från mobiltelefonen eller datorn, måste den ha stöd för profilen A2DP / Stereohörlurar. Färre enheter har stöd för denna Bluetooth-profil. Sök efter denna information i enhetens bruksanvisning. Bluetooth-enheternas kompatibilitet Även om Bluetooth är en mycket vanlig standard, implementeras den av tillverkarna på olika sätt. Tyvärr är endast vissa Bluetooth-aktiverade enheter kompatibla med vissa andra enheter. Om ett problem uppstår med anslutningen mellan enheten och din icom, eller om du är osäker när det gäller enhetens Bluetoothfunktion, hänvisas till enhetens bruksanvisning eller till tillverkaren. Bluetooth-räckvidd Din icom har stöd för Bluetooth-användning upp till en räckvidd på 10 m. Det krävs ingen fri sikt mellan icom och den andra enheten. Följande faktorer kan emellertid påverka den uppnådda räckvidden: Störningar i miljön kan försämra Bluetoothräckvidden. Bluetooth-enheten, vilken du ansluter till, har kanske stöd för en mer begränsad räckvidd än de 10 m som icom har stöd för. Om din Bluetooth-enhet hamnar utanför icom-räckvidden och har en aktiv ljudanslutning, kommer denna anslutning att upphöra. Om enheten därefter flyttas tillbaka inom räckvidden för din icom, kan denna eventuellt fortsätta streaming till hörapparaterna. Detta beror på enheten. 19

11 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite Introduktion av Bluetooth Så här använder du en Bluetooth-enhet: ihopkoppling och anslutning Om din enhet är Bluetooth-aktiverad och har stöd för rätt profiler, kan den kommunicera med icom först efter att två enkla procedurer har slutförts: ihopkoppling och anslutning. Ihopkopplingsproceduren gör att du kan kontrollera vilka Bluetooth-enheter som tillåts kommunicera med varandra. Denna procedur behöver endast göras en gång för varje enhet, som du önskar använda tillsammans med din icom. Ihopkopplingsproceduren beskrivs detaljerat för var och en av Bluetooth-enhetstyperna i följande avsnitt. När ihopkopplingsproceduren är klar och enheten kan kommunicera med icom, konfigurerar anslutningsproceduren enheten, så att den kan sända ljudet över Bluetooth-anslutningen. Även denna procedur beskrivs i nedanstående avsnitt. Vissa Bluetooth-enheter utför anslutningsproceduren automatiskt efter ihopkopplingen. Installera Bluetooth-enheter I detta avsnitt beskrivs ihopkopplings- och anslutningsproceduren för Bluetooth-utrustning. Ihopkoppling med mobiltelefonen Som beskrivs ovan behöver ihopkopplingen endast utföras en gång. Ihopkopplingsproceduren kontrolleras via mobiltelefonen. Mobiltelefoner har olika menystrukturer. Därför måste du läsa i mobiltelefonens bruksanvisning eller kontakta återförsäljarens kundtjänst, om du inte klarar av att slutföra ihopkopplingsproceduren så som beskrivs här. På Internet-adressen ger Phonak anvisningar om Bluetoothihopkoppling, som gäller några av de mest populära mobiltelefontillverkarna. Så här kopplar du ihop din icom med mobiltelefonen: 1. Ladda och sätt PÅ både din icom och mobiltelefon. Placera dem bredvid varandra. 2. Ta fram telefonens anslutningsinställningar. Sök efter funktionen Bluetooth i huvudmenyn eller i någon av undermenyerna, t ex Anslutningsmöjligheter. 3. Kontrollera att mobiltelefonens Bluetooth-funktion är PÅ. 4. Starta ihopkopplingsrutinen på din icom genom att trycka på Bluetooth-knappen i cirka 2 sekunder tills 21

12 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 22 Installera Bluetooth-enheter 22 Bluetooth-indikationslampan blinkar blått. Din icom blir kvar i ihopkopplingsläget i två minuter eller tills ihopkopplingen är klar. 5. Använd mobiltelefonen för att söka efter Bluetoothutrustning. 6. Mobiltelefonen ska visa en lista över den Bluetoothutrustning som upptäckts. Välj icom i den här listan. 7. Därefter ombeds du kanske att skriva in ett lösenord. Om så är fallet, skriv in 0000 (fyra nollor). Din icom ska nu vara ihopkopplad med mobiltelefonen. I vissa mobiltelefoner ombeds du ange vilken Bluetooth-tjänst du önskar aktivera. Välj Hörlurar och (om alternativet finns) Stereohörlurar. Ansluta mobiltelefonen När du har kopplat ihop mobiltelefonen med icom, måste mobiltelefonen anslutas till din icom, innan den kommer att sända ljudsignaler till den. Denna funktion ska också finnas i mobiltelefonens Bluetooth -meny, vanligen i en lista med Ihopkopplade enheter. I den listan markerar du din icom och väljer Anslut. Du får en bekräftelse på icom på att anslutningen lyckats genom att Bluetooth-indikationslampan långsamt blinkar blått. När din icom och mobiltelefonen är anslutna, kan du se en hörlursymbol i mobiltelefonens huvudfönster, som kan se ut så här: Anslutningen mellan din icom och mobiltelefonen blir kvar så länge de båda enheterna är PÅ och inom varandras räckvidd. Om någon av enheterna stängs av eller flyttas utanför räckvidden, måste du kanske upprepa anslutningsrutinen. På vissa telefoner kan du konfigurera Automatisk anslutning på nytt. Vi rekommenderar att du gör detta om den här funktionen är tillgänglig. Hur du gör detta (om denna funktion finns) beskrivs i mobiltelefonens bruksanvisning. 23

13 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 24 Installera Bluetooth-enheter Koppla ihop och ansluta icom med en Bluetooth-sändare Om du önskar använda din icom för att lyssna på musik från ditt stereosystem eller ringa samtal från din fasta telefon, men dessa apparater saknar Bluetoothfunktion, måste du använda en extern Bluetooth-sändare. Som beskrivs ovan måste först Bluetooth-ihopkopplingsproceduren utföras mellan din icom och Bluetoothsändaren. Ihopkopplingsproceduren kontrolleras av den enhet, som du försöker koppla ihop med. Sådana enheter har olika rutiner för ihopkoppling. Läs därför igenom enhetens bruksanvisning eller kontakta återförsäljarens kundtjänst, om du inte kan slutföra ihopkopplingsproceduren med de steg som beskrivs här. 1. Ladda och sätt PÅ både din icom och Bluetoothsändaren. Placera dem bredvid varandra. 2. Starta ihopkopplingsrutinen på din icom genom att trycka på Bluetooth-knappen i cirka 2 sekunder tills Bluetooth-indikationslampan blinkar blått. Din icom blir kvar i ihopkopplingsläget i två minuter eller tills ihopkopplingen är klar. 3. Sätt Bluetooth-sändaren i ihopkopplings-läget. Vissa enheter sätter man bara PÅ, så startar ihopkopplingsrutinen. 4. En Bluetooth-sändare kräver inte alltid ett lösenord eller en passernyckel för att upprätta en anslutning med icom. När ihopkopplingen har startats, väntar du bara tills apparaterna har slutfört ihopkopplingsrutinen. Om ett lösenord krävs, skriver du 0000 (fyra nollor). Typiskt utförs anslutningsprocessen med Bluetooth-sändare automatiskt efter ihopkoppling. En bekräftelse på en lyckad anslutning indikeras på icom genom att Bluetooth-indikationslampan blinkar långsamt blått. Om så ej sker, hänvisas till Bluetoothsändarens bruksanvisning

14 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 26 Installera Bluetooth-enheter Koppla ihop och ansluta icom med en dator Om du önskar använda din icom för att lyssna på ljud från datorn, kan du göra detta om datorn har stöd för Bluetooth. 26 Som beskrivs ovan, måste Bluetooth-ihopkopplingsproceduren först utföras mellan din icom och datorn. Läs därför datorns bruksanvisning eller kontakta återförsäljarens kundtjänst, om du inte kan slutföra ihopkopplingsproceduren med de steg som beskrivs här. 1. Ladda och sätt PÅ din icom. Sätt på din dator. Placera din icom bredvid datorn. 2. Öppna Kontrollpanelen i datorn och välj Bluetoothenhetsguiden. Här får du hjälp med att installera en Bluetooth-anslutning mellan din icom och datorn. 3. Kontrollera att Bluetooth-anslutningen är PÅ: Antingen aktivera den inbyggda Bluetooth-funktionen eller anslut den externa Bluetooth-adaptern till datorn. 4. Starta ihopkopplingsrutinen på din icom genom att trycka på Bluetooth-knappen i cirka 2 sekunder tills Bluetooth-indikationslampan blinkar blått. Din icom kommer att bli kvar i ihopkopplingsläget i två minuter eller tills ihopkopplingen är klar. 5. Välj att söka efter och lägga till en speciell Bluetoothenhet i datorn. 6. Av de enheter som hittades väljer du icom. 7. När du av datorn uppmanas att ange ett lösenord eller en PIN-kod, skriv in 0000 (fyra nollor). 8. Vänta tills enheterna med framgång har upprättat en pålitlig länk. 9. Om du får uppmaningen av datorn att välja Bluetoothtjänster, kan det finnas flera alternativ är välja bland. Välj funktionen "Stereohörlurar" för att streama ljud i stereo. När du har valt vilka tjänster du önskar aktivera, kan du slutföra anslutningen och avsluta installationen på datorn. 27

15 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 28 Installera Bluetooth-enheter En bekräftelse på att anslutningen lyckats indikeras på icom genom att Bluetooth-indikationslampan långsamt blinkar blått. Mer information finns i datorns eller den externa Bluetooth-adapterns bruksanvisning. Ta bort Bluetooth-ihopkopplingar Om du önskar ta bort ihopkopplingsförhållanden mellan din icom och andra enheter, håller du in Bluetoothihopkopplingsknappen i ungefär 10 sekunder, tills Bluetooth-indikationslampan lyser med ett fast blått sken. Använda din icom med mobiltelefonen Innan du kan använda din icom med mobiltelefonen, måste du slutföra ihopkopplings- och anslutningsprocedurerna, som beskrivs i avsnittet Installera Bluetoothenheter ovan. Så här samverkar din icom med mobiltelefonen När du ringer ett samtal med mobiltelefonen, fångar icoms inbyggda mikrofon upp din röst och sänder den till mobiltelefonen. Detta gör att du inte behöver hålla telefonen mot örat när du talar. Efter borttagning av Bluetooth-ihopkopplingar kommer ingen av Bluetooth-enheterna att fungera med din icom förrän de har kopplats ihop igen. Din röst Uppringarens röst hörbar här Uppringarens röst Bluetooth Trådlös signal 28 29

16 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 30 Använda din icom med mobiltelefonen Samtalspartnerns röst tas emot av mobiltelefonen, som sänder den till din icom. Din icom sänder den till hörapparaterna. Kommunikationsknappen på din icom används för att acceptera, ignorera eller avsluta telefonsamtal, som beskrivs i följande avsnitt. Vissa mobiltelefoner är konfigurerade så att de spelar upp knapptryckningstoner och bekräftelsepip via Bluetooth-hörlurarna. Om du har denna inställning, hör du dessa toner avbryta all aktiv ljudöverföring i hörapparaterna. Information om hur denna funktion inaktiveras finns i mobiltelefonens bruksanvisning. Mobiltelefonsamtal har alltid prioritet över övriga ljudkällor i din icom. Mer information finns i avsnittet Streamingprioriteter på sidan 37. Tala in i din icom Din icom innehåller en riktmikrofon av hög kvalitet. Den är placerad på sidan så att den optimalt plockar upp din röst utan störande buller, när du bär din icom om halsen. När du ringer ett mobiltelefonsamtal, ska du tala med normal röst, som illustreras på bild nedan. I bullriga miljöer kan du hålla icom närmare munnen, som visas på bild. I detta fall ska du undvika att täcka över de små mikrofonöppningarna på sidan av din icom (bild ). Du behöver inte vända din icom åt sidan. Det ökar inte ljudkvaliteten (bild )

17 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 32 Använda din icom med mobiltelefonen Flytta utanför Bluetooth-räckvidden Om mobiltelefonen är utanför din icoms Bluetoothräckvidd, förloras anslutningen. Om detta händer under ett pågående samtal, kommer mobiltelefonen att avsluta samtalet, även i sådana fall då funktionen Automatisk anslutning på nytt har aktiverats på mobiltelefonen. Inkommande samtal När du får ett inkommande samtal på mobiltelefonen, blinkar Bluetooth-indikationslampan och du hör ringsignalen i hörapparaterna. Ta emot inkommande samtal För att ta emot ett inkommande samtal trycker du lätt på kommunikationsknappen på din icom. Du hör då uppringarens röst i båda hörapparaterna. Det tar cirka 1 sekund innan länken har upprättats från mobiltelefonen till hörapparaterna. För din säkerhets skull kommer hörapparaternas mikrofoner att vara PÅ på reducerad nivå under pågående telefonsamtal. icom kan ta emot inkommande samtal, medan ljudöverföring sker från andra källor, t ex om du lyssnar på musik via ljuduttaget. Efter att ha ignorerat eller avslutat ett samtal, fortsätter din icom att streama musiken från ljuduttaget

18 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 34 Använda din icom med mobiltelefonen Ignorera inkommande samtal Om du föredrar att inte svara när telefonen ringer, håller du in kommunikationsknappen på din icom i cirka två sekunder tills du ser att Bluetooth-indikationslampan slocknar (AV). Din icom ger ett kommando till mobiltelefonen att igonera samtalet. Att ignorera samtalet genom att använda mobiltelefonen direkt, får samma effekt. Ringa ett samtal Det är ingen skillnad mellan att påbörja ett samtal med eller utan icom: Använd bara mobiltelefonens knappsats för att knappa in eller välja ett nummer och ringa upp. När anslutningen har upprättats, krävs ingen ytterligare ändring av telefonen. Tala in i icom inte in i mobiltelefonen när den du ringt upp svarar. Om anslutning sker, hör du ringsignalen i hörapparaterna. De kommer att aktivera avsett Bluetooth-telefonprogram

19 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 36 Använda din icom med mobiltelefonen Avsluta ett samtal För att avsluta ett telefonsamtal via din icom, trycker du bara lätt på kommunikationsknappen. Samtalet avslutas och hörapparaterna återgår till det tidigare aktiva programmet eller ljudkällan. Att avsluta ett samtal via mobiltelefonen istället för via din icom får samma effekt. Använda ljudutrustning och FM Med audiostreaming kan du höra ljud från en MP3-spelare eller en annan ljudkälla direkt i hörapparaterna, som sedan fungerar som trådlösa stereohörlurar. Streamingprioriteter En ljudkälla kan anslutas på tre sätt till dina hörapparater via icom: via ljudkabel, via en Bluetooth-anslutning eller via en FM-mottagare. Det följande summerar den prioritet som olika ljudkällor har givits: 1 Bluetooth-telefonsamtal 2 Audiokontakt 3 FM-mottagare 4 Bluetooth-stereohörlurar Mobiltelefonsamtal har alltid den första prioriteten: Du kommer att höra ringsignalen, även om du lyssnar på andra ljudkällor via kabel, Bluetooth eller FM. Om du trycker på kommunikationsknappen för att ta emot samtalet, växlas streaming över till telefonsamtalet

20 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 38 Använda ljudutrustning och FM Om du ignorerar eller avslutar samtalet, återupptas audiostreaming. Om mer än en Bluetooth-ljudkälla är inom räckvidd, t ex två Bluetooth-stereoenheter, kommer icom endast att anslutas till den sist anslutna enheten. Det går inte att växla mellan två Bluetooth-ljudkällor. (En Bluetooth-enhet måste vara AV eller flyttad utanför icoms räckvidd, innan den andra enheten sätts PÅ eller flyttas inom icoms räckvidd). AUDIO 3,5 mm-uttag Audiostreaming kan aktiveras i hörapparaterna oberoende av vilket lyssningsprogram du har valt på hörapparaterna. Anslutning via ljudkabel (3,5 mm-kontakt) Anslut ljudspelaren till icom med en ljudkabel, som visas på följande bild. Sätt i ena änden av ljudkabeln i hörlursuttaget på ljudspelaren. Sätt i den andra änden av ljudkabeln i ljuduttaget på din icom. Anslutning via Bluetooth Om din ljudkälla är utrustad med Bluetooth-funktion eller om du använder en extern Bluetooth-adapter, kan du streama ljud trådlöst via Bluetooth. För att använda din icom med en Bluetooth-aktiverad ljudenhet eller sändare, måste du först koppla ihop enheterna. Mer information finns i avsnittet Koppla ihop icom med en Bluetooth-sändare

21 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 40 Använda ljudutrustning och FM Anslutning via FM-system FM-system förbättrar kommunikationen påtagligt när buller, avstånd eller efterklang utgör ett problem. Ett trådlöst FM-kommunikationssystem består av en sändare och en mottagare. Sändaren placeras vid en ljudkälla eller kopplas in direkt till ljudkällan (t ex TV eller radio). Den sänder ljudsignalen via radio till FM-mottagaren (MLxi eller MicroMLxS) som sitter på din icom. FM-signalen sänds sedan till hörapparaterna via icom. Fäst FM-mottagaren på icom via FM-ingången (eurokontakten), som visas på bilden nedan. Placera FM-sändaren intill ljudkällan eller anslut den till TV-apparaten, radion osv. och sätt PÅ den. Sätt PÅ FM-mottagaren. Om du använder en MicroMLxS-mottagare ställer du omkopplaren i läget " ". FM-sändaren sänder signalen via radio till FM-mottagaren, som finns på icom. FM-signalen sänds sedan till hörapparaterna via icom. Streaming-indikationslampan lyser med ett fast, gult sken för att indikera att FM används. FM-anslutningen blir PÅ i minst 60 sekunder även om ingen signal sänds, för att säkerställa en oavbruten överföring, t ex av föredrag. För att inaktivera FM stänger du AV FM-mottagaren eller kopplar ur den. icom aktiverar automatiskt standardlyssningsprogrammet. Mer information om hur FM-systemet används finns i respektive bruksanvisning

22 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 42 Använda ljudutrustning och FM Starta streaming Ställ in ljudkällans ljudvolym på medelhög nivå och tryck på "spela upp" på ljudkällan, så att uppspelning startar. icom detekterar automatiskt ljudsignalen och du kommer att höra ljudet i hörapparaterna. Dina hörapparater växlar automatiskt över till ett specialprogram, som ger optimal ljudkvalitet. Vid anslutning via en ljudkabel eller FM-mottagare, kommer streaming-indikationslampan att lysa med ett fast, gult sken. Vid anslutning via Bluetooth, kommer Bluetooth-indikationslampan att lysa med ett fast, blått sken. Göra paus i streaming För att göra ett tillfälligt avbrott i streaming, t ex om någon önskar tala med dig, trycker du på kommunikationsknappen på icom. Hörapparaterna växlar över till normal drift. Vid anslutning via en ljudkabel eller FM-mottagare, kommer streaming-indikationslampan att blinka gult under pausen. Vid anslutning via Bluetooth, kommer Bluetooth-indikationslampan att blinka blått under pausen. För att återuppta streaming trycker du igen på kommunikationsknappen på icom. En streamingpaus inte att pausa din ljudapparat. En MP3-spelare, som är ansluten via ljuduttaget, kommer att fortsätta att spela upp musik, även om du inte kommer att höra det i hörapparaterna. Stoppa streaming För att stoppa streaming av ljud stänger du AV ljudkällan, kopplar ur ljudkabeln eller kopplar ur ljudenheternas Bluetooth-funktion. När streaming stoppas, kommer icom automatiskt att aktivera det tidigare aktiva lyssningsprogrammet efter en kort stund. Detta sker varje gång streamingsignalen stoppas i mer än 5 sekunder. (Utom när det gäller FM, som kommer att stoppa efter 60 sekunder för att kunna användas vid föreläsningar/lektioner)

23 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 44 Använda ljudutrustning och FM Streamingavbrott Situationer där streaming kan avbrytas: Återställningsknapp Om icom av någon anledning ej svarar, trycker du på återställningsknappen på enhetens baksida, som visas på bilden. Om icom är alltför långt från hörapparaterna under streaming, t ex om du inte bär halsslingan eller om du har kopplat ur halsslingans kabel. Om Bluetooth-signalen är utanför räckvidden. I dessa fall kommer dina hörapparater att förlora ljudsignalen. Om denna situation fortsätter i över 5 sekunder, kommer hörapparaterna att automatiskt att växla över till standardlyssningsprogrammet. För att undvika streamingavbrott måste du kontrollera, att du bär icom korrekt och har Bluetooth-enheten inom räckvidden, enligt vad som beskrivs i avsnitten Bära icom och Bluetooth-länk. Om alla tre indikationslamporna på icom lyser med ett fast sken, kan detta indikera ett programvaruproblem. Se avsnittet Problemlösning

24 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 46 Indikationslampor Batteriindikationslampa Grönt Långsam blinkning Batteriet fulladdat Orange Medelsnabb blinkning Medelhög batteriladdningsnivå Rött Snabb blinkning Urladdat batteri Orange Lyser med ett fast sken Batteriladdning Grönt Lyser med ett fast sken Batteriet fulladdat (batteriladdare ansluten) 46 47

25 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 48 Indikationslampor Streaming-indikationslampa Gult Lyser med ett fast sken Audio streaming icom streamar ljudet till hörapparaterna. Gult Medelsnabb blinkning Paus i audio streaming Audio streaming till hörapparaterna gör en paus. Tryck på kommunikationsknappen för att fortsätta. Bluetooth-indikationslampa Blått Snabb blinkning Blått Långsam blinkning Bluetoothihopkopplingsläge Bluetooth anslutet med framgång icom är i ihopkopplingsläget i 2 minuter och kan detekterats av andra Bluetooth-enheter. Minst en enhet har med framgång anslutits till icom

26 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 50 Indikationslampor Blått Medelsnabb blinkning Bluetooth-paus Bluetooth-sändningen har gjort en paus. Blått Blinkar oregelbundet Bluetooth ringer En ihopkopplad och ansluten mobiltelefon ringer. Blått Lyser med ett fast sken Bluetooth-sändning icom sänder Bluetoothsignaler till hörapparaterna. Felindikation Alla tre indikationslamporna lyser med ett fast sken Fel Ett programvaruproblem har kanske uppstått. Se avsnittet Problemlösning

27 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 52 Viktig information Underhåll och skötsel Rengör icom med en fuktig trasa. Använd aldrig rengöringsmedel (tvättmedel, tvål osv.) eller alkohol för att rengöra apparaten. Säkerhetsföreskrifter Anslut inte ljudkabeln medan USB-kabeln är ansluten. När icom inte används, stäng då AV den och förvara den på en säker plats. Skydda icom från alltför hög fuktighet (bada, simma) och värme (element, bilens instrumentbräda). Skydda den från stötar och vibrationer. Skydda mikrofonöppningarna, kontakterna för ljudkabeln, FM-mottagaren och batteriladdaren från smuts och skräp. Använd vid behov rengöringsborsten, som medföljer hörapparaterna, när du gör rent dessa områden. Förvara denna enhet utom räckhåll för barn under 3 år. Personer som använder medicinsk utrustning, t ex pacemakers, bör inte använda denna enhet. Extern utrustning får bara anslutas, om den testats i enlighet med motsvarande IECXXXXXstandarder

28 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 54 Viktig information Viktiga punkter Öppna inte halsslingan medan icom sänder signaler till hörapparaterna. Se till att halsslingan är sluten när icom inte används.? Den digitalt kodade, induktiva sändningsteknologin, som används i den här enheten, är extremt tillförlitlig och är inte känslig för störningar från andra enheter. Observera dock, att när apparaten används i närheten av en datorterminal eller andra starka elektromagnetiska fält, kan man behöva vara minst 60 cm bort för att garantera fullgod funktion.? Använd inte icom i lokaler där det är förbjudet att använda elektronisk utrustning.? Röntgenstrålning (t ex magnetkamera) kan påverka korrekt funktion hos icom. Vi rekommenderar att du stänger AV icom, innan du får röntgen- eller annan strålbehandling och att du lämnar apparaten utanför behandlingsrummet. Kraftfull elektronisk utrustning, större elektroniska installationer och metallstrukturer kan påverka och signifikant reducera räckvidden. Om hörapparaterna inte svarar på icom på grund av en fältstörning, måste du flytta dig från störningsfältet. Hörapparaten/hörapparaterna och icom erhöll en unik kommunikationskod under anpassningen. Detta garanterar att icom inte påverkar hörapparater, som bärs av andra. När en FM-sändare används, måste du komma ihåg att radiosignaler även kan tas emot och höras av andra mottagare. Innan du använder systemet i ett annat land måste du kontakta din audionom för att kontrollera, att dina radiokanaler är tillåtna i landet ifråga. Använd endast originaltillbehör från Phonak

29 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 56 Viktig information Gör inga ändringar eller modifieringar på denna enhet. icom kan skadas, om den öppnas. Om det uppstår problem, som inte kan lösas via åtgärderna i avsnittet Problemlösning i den här bruksanvisningen, kontakta då din audionom. icom får endast repareras av ett auktoriserat servicecenter. Batteriet måste bytas ut av en auktoriserad serviceverkstad

30 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite Viktig information Problemlösning Situation icom "känns inte längre igen" av mobiltelefonen eller av någon annan Bluetooth-enhet, som den tidigare kopplades ihop med. Mobiltelefonen ringer, men Bluetooth-indikationslampan blinkar inte och det finns ingen indikation på att det ringer i hörapparaterna. Troligaste orsaken icom kan kopplas ihop med högst åtta olika Bluetooth-enheter. Om det inbyggda minnet är fullt, kommer nya ihopkopplingar att skriva över tidigare ihopkopplingar. Bluetooth är AV i mobiltelefonen icom och mobiltelefonen är inte anslutna till varandra. icom är inte ihopkopplad med mobiltelefonen. Åtgärd Gör om ihopkopplingen mellan icom och Bluetoothenheten som skrevs över. Se till att Bluetooth är PÅ i mobiltelefonen. Mer information finns i mobiltelefonens bruksanvisning. 1. Inaktivera Bluetooth-funktionen i mobiltelefonen och sätt PÅ den igen. 2. Starta icom igen genom att stänga AV den och sedan sätta PÅ den igen. icoms Bluetooth-funktion kommer automatiskt att aktiveras på nytt. 3. Aktivera icom genom att välja den i mobiltelefonens meny Aktiv enhet. Minska avståndet mellan icom och mobiltelefonen. Följ ihopkopplingsrutinerna som beskrivs på sidan

31 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 60 Viktig information Problemlösning Situation Mobiltelefonen ringer, Bluetooth-indikationslampan blinkar, men det finns ingen indikation på att det ringer i hörapparaterna. När jag ringer ett samtal, har den som jag ringer upp svårt att höra vad jag säger. Jag hör mobilens knapptryckningstoner i mina hörapparater. Ljudvolymen vid telefonsamtal, audio streaming och FM-anslutningar är inte behagliga (alltför låg eller alltför hög). Troligaste orsaken icom är utanför hörapparaternas räckvidd. icoms mikrofonöppningar kan vara övertäckta eller kan inte plocka upp din röst korrekt. Knapptryckningstonerna kan vara PÅ i mobiltelefonen. De olika ljudkällorna har olika utsignalsljudvolym. Åtgärd Bär icom runt halsen. Kontrollera att mikrofonens öppningar inte är övertäckta och att du talar in i icom, som visas på sidan 31. Vrid inte icom åt sidan, när du talar. Var försiktig så att inte icom gnids mot kläderna. Inaktivera knapptrycknings- och bekräftelsetoner i mobiltelefonen. Mer information finns i mobiltelefonens bruksanvisning. Ljudvolymen kan inte ändras via icom. Justera volymen på den anslutna ljudkällan eller mobiltelefonen, eller ändra volymen på hörapparaterna

32 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 62 Viktig information Problemlösning Situation icom svarar inte och alla tre indikationslamporna lyser med ett fast sken. Troligaste orsaken Detta kan indikera ett programvaruproblem. Åtgärd Koppla ur kontakterna på icom, inklusive USBbatteriladdningskontakten och tryck på återställningsknappen. Om problemet kvarstår, tar du bort Bluetooth-ihopkopplingarna och trycker på återställningsknappen på nytt. Om problemet fortfarande kvarstår, kontakta din audionom

33 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 64 mypilot (tillval) mypilot fjärrkontroll är ett annat viktigt tillbehör till hörapparaten. Den gör att en praktisk, användarvänlig och diskret kontroll blir möjlig av alla funktioner hos din hörapparat och ytterligare fördelar. Volymkontroll Programval Val av automatiskt läge Åtkomst till ZoomControl-program (tillval) Klocka och alarm Batteristatus Mer information om hur mypilot används finns i dess bruksanvisning, eller fråga din audionom. mypilot: finns i två tjusiga färger, high-tech grå eller vit

34 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 66 Service och garanti Phonak erbjuder en omfattande global garanti som träder i kraft vid inköpsdatumet. Din audionom kan ge dig information rörande garantin. Denna garanti täcker eventuella reparationer i händelse av materialoch/eller tillverkningsdefekter. Garantin täcker inte skador beroende på felaktigt handhavande eller skötsel, exponering för kemikalier, vatten eller för stor belastning. Skador, som orsakats av tredje part eller reparationer utförda av en ej auktoriserad serviceverkstad, upphäver Phonakgarantin. Denna garanti gäller inte eventuella tjänster, som utförts av en audionom på hörcentralen. Garantin gäller nedanstående Phonakprodukter: Överensstämmelsedeklaration Phonak AG, Laubisrütistrasse 28, CH-8712 Stäfa, Schweiz intygar, att Phonak ensamt ansvarar för att icom överensstämmer med följande standarder och andra standardiserande dokument: Radio: EN EN EMC: EN El. säkerhet: EN/IEC Uppfyller bestämmelserna i MDD 93/42/EEC (Medical Device Directive), R&TTE Directive 1999/5/EC (Radio and Telecommunications Terminal Equipment), EMC Directive 2004/108/EC (Electromagnetic Compatibility) och LVD 2006/95/EC (Low Voltage Directive). Serienummer: Inköpsdatum: 66 67

35 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 68 Phonak över hela världen Dotterbolag: (mer information finns på Australien Phonak Australasia Pty. Ltd. Baulkham Hills N.S.W 2153 Belgien Ets Lapperre B.H.A.C. NV B-1702 Groot-Bijgaarden Phonak Belgium NV, B-1700 Dilbeek Brasilien CAS Produtos Médicos São Paulo SP Canada Phonak Canada Limited Mississauga, Ontario L5W OB3 Danmark Phonak Danmark A/S, Nitivej Frederiksberg Frankrike Phonak France SA, Bron Italien Phonak Italia S.r.l., Milano Japan Phonak Japan Co., Ltd., Tokyo Jordanien Phonak Middle East, Amman Kina Phonak (Shanghai) Co. Ltd. Shanghai City Mexico Phonak Mexicana, S.A. de C.V , México Nederländerna Phonak B.V., 3439 ME Nieuwegein Norge Phonak AS, 0105 Oslo Nya Zeeland Phonak New Zealand Ltd., Takapuna Auckland 9 Polen Phonak Polska SP Z Warszawa Ryssland Phonak CIS Ltd., Moscow, Schweiz Phonak AG, Phonak Schweiz, 8712 Stäfa Spanien Phonak Ibérica S.A., Alicante Storbritannien Phonak UK Limited Warrington, Cheshire WA1 1PP Sverige Phonak AB, Stockholm Tyskland Phonak GmbH, Fellbach-Oeffingen EG-representant USA Phonak LLC, Warrenville, IL Österrike Hansaton Akustische Geräte GmbH 5020 Salzburg Oberoende generalagenter: En komplett förteckning över importörer av Phonaks produkter finns på Phonaks hemsida: Besök oss eller be din audionom om mer information. Tillverkare: Phonak AG, Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa, Schweiz 68 69

36 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 70 Anmärkningar Anmärkning 1 Den här produkten är certifierad enligt: FCC ID: KWC-ICOM1 IC: 2262A-ICOM1 Denna enhet uppfyller Del 15 i FCC-reglerna och RSS-210-reglerna i Industry Canada. För handhavandet gäller följande två villkor: 1) Denna enhet får inte orsaka skadlig störning och 2) Denna enhet måste klara av alla störningar, inklusive sådana störningar som kan orsaka oönskade effekter. Ändringar eller modifieringar som utförs på denna utrustning och som inte uttryckligen godkänts av Phonak kan leda till att FCC-behörigheten att använda denna utrustning blir ogiltig. Anmärkning 2 Denna digitala apparat i klass B uppfyller bestämmelserna i Canadian ICES-003. Anmärkning 3 Denna utrustning är testad och har befunnits vara i överensstämmelse med begränsningarna för digitala enheter i klass B, enligt Del 15 i FCC-reglerna. Begränsningarna är satta för att ge ett skäligt skydd mot skadliga störningar när utrustningen används i bostadsmiljö. Utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används enligt bruksanvisningen, orsaka skadliga störningar på radiokommunikationen. Det går emellertid inte att garantera att det inte kommer att inträffa störningar i en viss installation. Om utrustningen orsakar skadliga störningar på radioeller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och sätts på, bör brukaren försöka korrigera störningarna på något/några av följande sätt: Vrid eller flytta mottagarantennen Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren Anslut utrustningen i ett eluttag som hör till en annan säkringsgrupp än den som mottagaren är ansluten till Kontakta försäljaren eller en erfaren radio/tv-tekniker för att få hjälp 70 71

37 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 72 XXXX! CE-märkningen är en bekräftelse av Phonak AG på att denna Phonak-produkt uppfyller kraven i R&TTE-direktivet 1999/5/EC gällande radio- och teleterminalutrustning. Numren efter CE-symbolen anger numren på certifierade organ som kunsulterats i enlighet med nämnda direktiv. Varningstecknet innebär att det i en eller flera EU-medlemsstater finns potentiella begränsningar när det gäller användning av utrustningen. Denna symbol innebär att produkten uppfyller kraven för en typ B tillämpad del enligt EN Denna symbol anger att det är viktigt att användaren följer tillämpliga varningsmeddelanden, som finns i den här bruksanvisningen. Handhavande Denna produkt har utformats för att fungera utan restriktioner under problemfria förhållanden då den används som det är menat, om inte annat anges i denna bruksanvisning. Transport- Temperaturen får inte under-/överstiga 20 /60 och lagrings- Celsius vid en relativ luftfuktighet på 65% under föreskrifter längre perioder vid transport och lagring. Ett lufttryck mellan 500 och 1100 hpa är inte skadligt för den här enheten. Australien & Nya Zeeland Brasilien Symbolen med den överkorsade soptunnan betyder att denna produkt inte ska behandlas som hushållsavfall. Lämna din gamla eller oanvända produkt till lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning eller återlämna din gamla produkt till din audionom för lämpligt bortskaffande. Genom att se till att denna produkt kasseras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa effekter på miljö och hälsa. Kina Japan Sydkorea 0682! 72 73

Bruksanvisning. Din audionom. www.phonak.se 0682! GA_iView_SE.qxp 3.6.2008 10:46 Uhr Seite 1. Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved

Bruksanvisning. Din audionom. www.phonak.se 0682! GA_iView_SE.qxp 3.6.2008 10:46 Uhr Seite 1. Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved GA_iView_SE.qxp 3.6.2008 10:46 Uhr Seite 1 Bruksanvisning Din audionom www.phonak.se 0682! 029-0210-09/V1.00/2008-06/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved GA_iView_SE.qxp 3.6.2008 10:46

Läs mer

Snabbguide och funktioner

Snabbguide och funktioner Snabbguide och funktioner Huvudknapp PÅ/AV-knapp tryck på den i två sekunder Röstuppringning tryck på knappen i två sekunder Återuppringning av senaste numret tryck lätt två gånger Svara eller avsluta

Läs mer

icube Bruksanvisning www.phonak.se 0682! GA_iCube_SE.qxp 17.3.2008 8:15 Uhr Seite 1 Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved

icube Bruksanvisning www.phonak.se 0682! GA_iCube_SE.qxp 17.3.2008 8:15 Uhr Seite 1 Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved GA_iCube_SE.qxp 17.3.2008 8:15 Uhr Seite 1 Bruksanvisning icube www.phonak.se 0682! 029-0693-09/V1.00/2008-03/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved GA_iCube_SE.qxp 17.3.2008 8:15 Uhr

Läs mer

hearing systems Fjärrkontroll WatchPilot TM 2 Bruksanvisning

hearing systems Fjärrkontroll WatchPilot TM 2 Bruksanvisning hearing systems Fjärrkontroll WatchPilot TM 2 Bruksanvisning Välkommen till Phonaks digitala kommunikationsvärld! Gratulerar till valet av WatchPilot2. WatchPilot2 är inte bara en bekväm och mycket diskret

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0678! 029-1013-09/V1.00/2010-04/A+W/FO Printed in Switzerland

Läs mer

isense Classic Bruksanvisning

isense Classic Bruksanvisning isense Classic Bruksanvisning! Innehållsförteckning Välkommen 4 Online-resurser 5 isense Classic-paketet 6 Viktiga isense Classic-siffror 7 Instrumentbeskrivning 8 Huvuddelar 8 isense Classic, statusindikator

Läs mer

hearing systems Fjärrkontroll SoundPilot TM Bruksanvisning

hearing systems Fjärrkontroll SoundPilot TM Bruksanvisning hearing systems Fjärrkontroll SoundPilot TM Bruksanvisning Välkommen till Phonaks digitala kommunikationsvärld! Vi vill gratulera dig till valet av en digital Phonak hörapparat. SoundPilot fjärrkontroll

Läs mer

Basstation med icom. Bruksanvisning

Basstation med icom. Bruksanvisning Basstation med icom Bruksanvisning Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0678! 029-1013-09/V2.01/2011-01/A+W/FO

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH Max-Eyth-Strasse 20 DE-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 029-0255-09/V1.00/2010-03/A+W/FO Printed

Läs mer

www.unitron.com/se 09-042 029-5733-09

www.unitron.com/se 09-042 029-5733-09 DISTRIBUTÖR www.unitron.com/se 09-042 029-5733-09 udirect Bruksanvisning Innehållsförteckning Din udirect...1 Beskrivning av din udirect...2 Batteriinformation...4 Slå PÅ och stänga AV din udirect...6

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. www.phonak.se. 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. www.phonak.se. 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz www.phonak.se 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Viktig

Läs mer

Din audionom. www.phonak.se 0682! Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved 029-0691-09/V4.00/2010-08/A+W

Din audionom. www.phonak.se 0682! Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved 029-0691-09/V4.00/2010-08/A+W Din audionom www.phonak.se 0682! 029-0691-09/V4.00/2010-08/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved Bruksanvisning Innehållsförteckning Välkommen 4 Beskrivning 6 mypilot tillbehör 7 Komma

Läs mer

1. Välkommen 5. 2. Lära känna Roger MyLink 6 2.1 Kompatibilitet 7 2.2 Beskrivning av enheten 7 2.3 Indikatorlampa 9

1. Välkommen 5. 2. Lära känna Roger MyLink 6 2.1 Kompatibilitet 7 2.2 Beskrivning av enheten 7 2.3 Indikatorlampa 9 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 5 2. Lära känna Roger MyLink 6 2.1 Kompatibilitet 7 2.2 Beskrivning av enheten 7 2.3 Indikatorlampa 9 3. Komma igång 14 Steg 1. Ladda Roger MyLink 14 Steg 2. Ta loss

Läs mer

I-örat hörapparater. Bruksanvisning

I-örat hörapparater. Bruksanvisning I-örat hörapparater Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Välkommen 5 2. Viktig säkerhetsinformation: Läs detta innan du använder din hörapparat första gången 6 Varningar 6 Information om produktsäkerhet

Läs mer

www.phonak.se 029-0176-09/V1.00/2009-03/A+W Printed in Switzerland, Phonak AG, all rights reserved

www.phonak.se 029-0176-09/V1.00/2009-03/A+W Printed in Switzerland, Phonak AG, all rights reserved www.phonak.se 029-0176-09/V1.00/2009-03/A+W Printed in Switzerland, Phonak AG, all rights reserved Exélia Art i-örat apparater Bruksanvisning 0459 Innehållsförteckning Välkommen 5 Beskrivning av hörapparaten

Läs mer

Bruksanvisning Unitron umic

Bruksanvisning Unitron umic Bruksanvisning Unitron umic Tack Tack för att du väljer Unitron umic. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. I nära samarebete med professioner inom hörsel utvecklar vi avancerade

Läs mer

extra Bruksanvisning

extra Bruksanvisning GA_eXtra_ITE_SE 27.6.2005 13:52 Uhr Seite 201 Din audionom: extra Bruksanvisning www.phonak.se 029-0200-09/V00 0705/FO Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved 0459 GA_eXtra_ITE_SE 27.6.2005

Läs mer

Din audionom: micro extra Bruksanvisning. GA_microExtra_SE_neu :28 Uhr Seite 201

Din audionom: micro extra Bruksanvisning.  GA_microExtra_SE_neu :28 Uhr Seite 201 GA_microExtra_SE_neu 23.8.2006 9:28 Uhr Seite 201 Din audionom: micro extra Bruksanvisning www.phonak.se 029-0015-09/V1.00/2006-09/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved 0459 GA_microExtra_SE_neu

Läs mer

Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater. Bruksanvisning

Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater. Bruksanvisning Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater Bruksanvisning Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland

Läs mer

Una Bruksanvisning. Din audionom: GA_Una_ITE_SE.qxd :56 Uhr Seite 201

Una Bruksanvisning. Din audionom:  GA_Una_ITE_SE.qxd :56 Uhr Seite 201 GA_Una_ITE_SE.qxd 1.3.2007 15:56 Uhr Seite 201 Din audionom: Una Bruksanvisning www.phonak.se 029-0036-09/V1.00/2007-03/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved 0459 GA_Una_ITE_SE.qxd 1.3.2007

Läs mer

Life is on. www.phonak.se

Life is on. www.phonak.se Life is on Vi är lyhörda för behoven hos alla dem som är beroende av våra kunskaper, idéer och omsorger. Genom att utmana teknologins gränser på ett kreativt sätt utvecklar vi innovationer, som hjälper

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EU-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0459 029-1015-09/2010-04/A+W/FO Printed in Switzerland Phonak

Läs mer

Bakom-örat hörapparater. Bruksanvisning

Bakom-örat hörapparater. Bruksanvisning Bakom-örat hörapparater Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Välkommen 4 2. Viktig information: Läs detta innan du använder din hörapparat första gången 6 Varningar 6 Information om produktsäkerhet 8

Läs mer

Välkommen 4. ZoomLink+ och tillbehör 5. Beskrivning 6. Så här fungerar din ZoomLink+ 8

Välkommen 4. ZoomLink+ och tillbehör 5. Beskrivning 6. Så här fungerar din ZoomLink+ 8 Bruksanvisning! Innehållsförteckning Välkommen 4 ZoomLink+ och tillbehör 5 Beskrivning 6 Så här fungerar din ZoomLink+ 8 Komma igång 9 Ladda ZoomLink+ 9 Slå PÅ/stänga AV ZoomLink+ 10 Mikrofonöppning 14

Läs mer

Savia Art. Bruksanvisning. Din audionom: www.phonak.se. Savia_ART_ITE_SE.qxp 17.10.2006 14:28 Uhr Seite 201

Savia Art. Bruksanvisning. Din audionom: www.phonak.se. Savia_ART_ITE_SE.qxp 17.10.2006 14:28 Uhr Seite 201 Savia_ART_ITE_SE.qxp 17.10.2006 14:28 Uhr Seite 201 Din audionom: Savia Art Bruksanvisning www.phonak.se 029-0017-09/V1.00/2006-09/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved 0459 Savia_ART_ITE_SE.qxp

Läs mer

Phonak ComPilot. Bruksanvisning

Phonak ComPilot. Bruksanvisning Phonak ComPilot Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Välkommen 5 2. Lära känna din ComPilot 6 2.1 Förklaring 7 2.2 Tillbehör 8 3. Komma igång 9 3.1 Anslutning av strömförsörjning 9 3.2 Ladda ComPilot-batteriet

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EU-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0459 029-1017-09/2010-04/A+W/FO Printed in Switzerland Phonak

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. EU-representant Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland. www.phonak.

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. EU-representant Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland. www.phonak. Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz 029-3166-09/V1.00/2013-03/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved EU-representant Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen

Läs mer

Una Bruksanvisning. Din audionom: www.phonak.se. GA_Una_BTE_SE.qxp 6.3.2007 17:47 Uhr Seite 201

Una Bruksanvisning. Din audionom: www.phonak.se. GA_Una_BTE_SE.qxp 6.3.2007 17:47 Uhr Seite 201 Din audionom: www.phonak.se 029-0043-09/V1.00/2007-03/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved GA_Una_BTE_SE.qxp 6.3.2007 17:47 Uhr Seite 201 Una Bruksanvisning 0459 GA_Una_BTE_SE.qxp 6.3.2007

Läs mer

Bruksanvisning 13-09/A+W Phonak AG Med ensamrätt 276-09/V1.00/20 029-0

Bruksanvisning 13-09/A+W Phonak AG Med ensamrätt 276-09/V1.00/20 029-0 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1 Ansluta

Läs mer

Audéo YES. Bruksanvisning !

Audéo YES. Bruksanvisning ! Audéo YES Bruksanvisning 0459 0682! Innehållsförteckning Välkommen 5 Beskrivning 6 Förberedelse 9 Byta batteriet 9 Identifiera vänster och höger Audéo YES 12 Placera Audéo YES med extern hörtelefon och

Läs mer

Bruksanvisning Unitron udirect 2

Bruksanvisning Unitron udirect 2 Bruksanvisning Unitron udirect 2 Tack Tack för att du väljer Unitron udirect 2. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar nära professioner inom hörsel för att hitta

Läs mer

Bruksanvisning till Unitron utv 2

Bruksanvisning till Unitron utv 2 Bruksanvisning till Unitron utv 2 Tack Tack för att du valt Unitron utv 2. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar nära professioner inom hörsel för att hitta avancerade

Läs mer

Phonak EasyCall. Bruksanvisning

Phonak EasyCall. Bruksanvisning Phonak EasyCall Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 5 2. Lär känna din EasyCall 7 2.1 Hur enheten fungerar 7 2.2 Beskrivning av enheten 8 3. Komma igång 9 3.1 Anslutning av strömförsörjning 9 3.2 Tyda

Läs mer

Felsökningsguide. Barn 0 5 år. Livet är nu. www.phonak.se/fm

Felsökningsguide. Barn 0 5 år. Livet är nu. www.phonak.se/fm Felsökningsguide Barn 0 5 år Livet är nu Vi är lyhörda för behoven hos alla dem som är beroende av våra kunskaper, idéer och omsorger. Genom att utmana teknologins gränser på ett kreativt sätt utvecklar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz Qz Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...83 2. LADDNING AV SCALA RIDER...83 3. CARDO COMMUNITY -PLATTFORM...84 4. KOM IGÅNG...84 4.1 STATUSLAMPA...84 4.2 ALLMÄNNA FUNKTIONER...85 4.3 LJUDKÄLLOR

Läs mer

Phonak PilotOne II. Bruksanvisning

Phonak PilotOne II. Bruksanvisning Phonak PilotOne II Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Beskrivning 5 3. Använda Phonak PilotOne II 6 3.1 Sätta i ett nytt batteri 6 3.2 Slå på/stänga av 7 3.3 Hålla PilotOne II 7 3.4 Ändra hörapparatvolym

Läs mer

Pocket Hive Bluetoothhögtalare

Pocket Hive Bluetoothhögtalare kitsound.co.uk SE För att visa och hämta hem denna manual på andra språk, följ länken nedan: www.kitsound.co.uk/product/ksphivebk Pocket Hive Bluetoothhögtalare Bruksanvisning JB.3363/Tillverkad i Kina.

Läs mer

Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W

Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W Utgåva 1.2 2 Innehåll Om högtalaren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-anslutningar 4 Knappar och delar 5 Sätta på högtalaren 6 Koppla din enhet 6 Koppla

Läs mer

AH-GC20 GLOBE CRUISER Over Ear-hörlurar Trådlösa brusreducerande hörlurar Bruksanvisning

AH-GC20 GLOBE CRUISER Over Ear-hörlurar Trådlösa brusreducerande hörlurar Bruksanvisning AH-GC20 GLOBE CRUISER Over Ear-hörlurar Trådlösa brusreducerande hörlurar Bruksanvisning Du kan skriva ut flera PDF-sidor på ett pappersark 1 Förberedelse Packa upp 4 Egenskaper 5 Ljudkvalitet 5 Funktioner

Läs mer

Innehåll. 1. Välkommen 4

Innehåll. 1. Välkommen 4 1.1 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1

Läs mer

Bruksanvisning för udirect 3

Bruksanvisning för udirect 3 Bruksanvisning för udirect 3 Tack. Tack för att du väljer Unitron udirect. 3. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar nära professioner inom hörsel för att hitta

Läs mer

ceti Bluetooth stereo headset Användarhandbok Owner s manual ILD International AB 2010 V1.0

ceti Bluetooth stereo headset Användarhandbok Owner s manual ILD International AB 2010 V1.0 ceti Bluetooth stereo headset Användarhandbok Owner s manual ILD International AB 2010 V1.0 Introduktion Tack för att du väljer ett FLEX headset! FLEX ceti är ett trådlöst Bluetooth -headset i komfortmodell

Läs mer

Phonak ComPilot Phonak TVLink S basstation Phonak RemoteMic Phonak PilotOne mypilot

Phonak ComPilot Phonak TVLink S basstation Phonak RemoteMic Phonak PilotOne mypilot Phonak AccessLine Produktinformation Vi har lyssnat noga för att försäkra oss om att vi helt förstår vad som är viktigt för dig. Varje ny generation produkter är baserad på dessa insikter. Denna förståelse

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Switzerland

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Switzerland Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Switzerland EU-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0459 029-1011-09/2010-04/A+W/FO Printed in Switzerland

Läs mer

GUIDE FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV Adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N-fjärrkontroll

GUIDE FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV Adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N-fjärrkontroll GUIDE FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV Adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N-fjärrkontroll SN2_ILLU_Neckloop_HI SN2_ILLU_Charger_HI SN2_ILLU_UsbCable_HI Översikt Denna guide innehåller

Läs mer

Innehåll. 1. Välkommen 4

Innehåll. 1. Välkommen 4 1.1 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Clip-On Mic 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Clip-On Mic 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3.

Läs mer

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ladda telefonen 6 Få meddelanden

Läs mer

TV Connector. Bruksanvisning

TV Connector. Bruksanvisning TV Connector Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna din TV Connector 5 3. Komma igång 3.1 Anslutning av strömförsörjning 3.2 Ljudanslutningar 3.3 Ansluta till ljudutrustningar 3.4 Valfritt:

Läs mer

Bruksanvisning för umic

Bruksanvisning för umic Bruksanvisning för umic Tack Tack för att du väljer Unitron umic. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar nära professioner inom hörsel för att hitta avancerade

Läs mer

Bruksanvisning för fjärrkontroll 2

Bruksanvisning för fjärrkontroll 2 Bruksanvisning för fjärrkontroll 2 Tack Tack för att du väljer fjärrkontroll 2 till dina hörapparater från Unitron. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar nära

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz / /A+W Printed in Switzerland

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz / /A+W Printed in Switzerland Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz www.phonak.se 0459 029-0466-09/2009-09/A+W Printed in Switzerland Phonak AG, all rights reserved CRT hörapparater Bruksanvisning Innehållsförteckning

Läs mer

Bruksanvisning för ustream

Bruksanvisning för ustream Bruksanvisning för ustream Tack Tack för att du väljer Unitron ustream. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar nära professioner inom hörsel för att hitta avancerade

Läs mer

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen... 2 Jabra SPEAK 510 ÖVERSIKT... 3 ANSLUTNING... 5 Hur du använder.... 8 Support.... 11 Tekniska specifikationer... 12 1 Välkommen Tack för att du valde.

Läs mer

Ponto Streamer. Bruksanvisning. Ponto TM Den benförankrade hörsellösningen

Ponto Streamer. Bruksanvisning. Ponto TM Den benförankrade hörsellösningen Ponto Streamer Bruksanvisning Ponto TM Den benförankrade hörsellösningen Tack Tack för att du har valt vår produkt för att höra bättre. Vi har lagt stor omsorg på att utveckla Ponto Plus som vi hoppas

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Snabbvägledning. Specifikationer

Snabbvägledning. Specifikationer Snabbvägledning SuperTooth HD-W är en Bluetooth handsfree-enhet med röstaviserings- och röstsvarsteknik, A2DP musikstreaming (utöver navigationsanvisningar via smarttelefon), flerpunkt, samtal på vänt

Läs mer

Exélia Art bakom-örat apparater. Bruksanvisning

Exélia Art bakom-örat apparater. Bruksanvisning Exélia Art bakom-örat apparater Bruksanvisning 0459 2 Innehållsförteckning Välkommen 5 Beskrivning av Exélia Art 6 Kort inledning Sätta i batteriet 8 Slå PÅ / stänga AV hörapparaten 8 Ställa in volymen

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Bruksanvisning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

Bruksanvisning. TV Adapter 2.0

Bruksanvisning. TV Adapter 2.0 Bruksanvisning TV Adapter 2.0 Tack Tack för att du har valt vår produkt för att höra bättre. Vi har lagt stor omsorg på att se till att din nya TV-adapter håller högsta kvalitet och är enkel att använda

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 SV 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet

Läs mer

Guide för ConnectLine App för iphone. App version 1.0.2

Guide för ConnectLine App för iphone. App version 1.0.2 Guide för ConnectLine App för iphone App version 1.0.2 Inledning Detta är en guide för ConnectLine App för iphone, som beskriver följande. Hur du kopplar ihop Streamer med en iphone. Hur du laddar ner

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

Phonaks trådlösa kommunikationssortiment Produktinformation

Phonaks trådlösa kommunikationssortiment Produktinformation Phonaks trådlösa kommunikationssortiment Produktinformation Vi har lyssnat noga för att försäkra oss om att vi verkligen förstår vad som är viktigt för dig. Varje ny generation produkter är baserad på

Läs mer

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-53W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

minitek fjärrkontroll

minitek fjärrkontroll minitek fjärrkontroll 2 Innehåll Innehåll minitek 4 Sändare 6 Ingår vid leverans 7 Avsedd användning 8 Viktig säkerhetsinformation 9 Grundläggande funktioner 13 Bluetooth 17 Bluetooth-kompatibla telefoner

Läs mer

FLEX sinc. Trådlöst A2DP Bluetooth headset. Stöd för strömmande media DSP ljudförbättring Bullerdämpande mikrofon Bluetooth V2.

FLEX sinc. Trådlöst A2DP Bluetooth headset. Stöd för strömmande media DSP ljudförbättring Bullerdämpande mikrofon Bluetooth V2. FLEX sinc Trådlöst A2DP Bluetooth headset Stöd för strömmande media DSP ljudförbättring Bullerdämpande mikrofon Bluetooth V2.1+EDR ILD International AB 2010 V0.99 Innehåll i förpackningen FLEX sinc headset

Läs mer

Din manual NOKIA BH-601

Din manual NOKIA BH-601 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA BH-601. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA BH-601 instruktionsbok (information,

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

I-örat hörapparater. Bruksanvisning

I-örat hörapparater. Bruksanvisning I-örat hörapparater Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 5 2. Viktig säkerhetsinformation: Läs detta innan du använder din hörapparat första gången 6 Varningar 6 Information om produktsäkerhet 9 3. Beskrivning

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Säkerhetsinformation. - Enbart skärmade gränssnittskablar bör användas.

Säkerhetsinformation. - Enbart skärmade gränssnittskablar bör användas. Bruksanvisning 1 Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information och teknisk support, var vänlig kontakta vårt

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Användarmanual. Bluetooth Headset

Användarmanual. Bluetooth Headset Voicecom BT-60 Användarmanual Bluetooth Headset Första gången du laddar Tack för att du köpt BT-60 blåtandsheadset. Innan du använder ditt headset för första gången är det viktigt att du laddar det minst

Läs mer

Bluetooth Handsfree-enhet

Bluetooth Handsfree-enhet Bluetooth Handsfree-enhet A. Produktbeskrivning SUPERTOOTH BUDDY är en Bluetooth handsfree-enhet för mobiltelefoni. Den har utvecklats för enkel handsfree-hantering och överlägsen prestation. Glöm inte:

Läs mer

DENVER BPB-100C. Bruksanvisning

DENVER BPB-100C. Bruksanvisning DENVER BPB-100C Bruksanvisning BRUKSANVISNING 1. Säkerhetsföreskrifter 1) Du får inte använda eller förvara enheten i hög temperatur eller på utsatta platser. 2) Exponera inte enheten för regn. 3) Du får

Läs mer

Produktbeskrivning. Wireless

Produktbeskrivning. Wireless Produktbeskrivning Wireless Förpackningens innehåll 4 1. Unimouse 2. Dongel (Trådlös mottagare) 3. USB 2.0 kabeladapter 4. USB till mikro-usb-kabel 5. Användarguide 2 3 5 1 /1 Unimouse-funktioner Bakåtknapp

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-112 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två

Läs mer

Bruksanvisning. Phonak CROS. Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater

Bruksanvisning. Phonak CROS. Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater Bruksanvisning Phonak CROS Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater Innehållsförteckning 1. Välkommen 5 2. Viktig säkerhetsinformation: Läs detta innan du använder ditt Phonak CROS-system

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. EU-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland. www.phonak.

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. EU-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland. www.phonak. Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EU-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0459 029-0719-09/2011-03/A+W/FO Printed in Switzerland Phonak

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Bluetooth Halsslinga för hörapparater. Bruksanvisning NL 200

Bluetooth Halsslinga för hörapparater. Bruksanvisning NL 200 Bluetooth Halsslinga för hörapparater Bruksanvisning NL 200 Information om äkerhet 1 Information om äkerhet Avsedd användning NL200 teleslinga har utvecklats att upprätta en anslutning med Bluetooth-kompatibla

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Välkommen! Vi gratulerar till din nya ReSound Unite TV. Information om störningar: Unite TV faller under Part 15 i FCC reglerna.

Välkommen! Vi gratulerar till din nya ReSound Unite TV. Information om störningar: Unite TV faller under Part 15 i FCC reglerna. Bruksanvisning Välkommen! Vi gratulerar till din nya ReSound Unite TV. ReSound Unite TV kommer att ge dig en hög kvalité med överfört ljud direkt till din hörapparat från din TV, HiFi stereo, dator och

Läs mer

Bruksanvisning för utv 3

Bruksanvisning för utv 3 Bruksanvisning för utv 3 Tack. Tack för att du väljer Unitron utv 3. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar nära professioner inom hörsel för att hitta avancerade

Läs mer

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105 BST-100 Bluetooth-högtalare med ljudterapi Bruksanvisning Art nr: 110105 Innehåll I förpackningen: 3 Strömförsörjning 7 Spela upp musik via Bluetooth 8 Lyssna på ljud/musik från micro-sd-kortet 8 Använd

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Bruksanvisning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns

Läs mer

JABRA MOVE WIRELESS BRUKSANVISNING. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS BRUKSANVISNING. jabra.com/movewireless BRUKSANVISNING jabra.com/movewireless 1. VÄLKOMMEN...3 2. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 4 3. SÅ HÄR BÄR DU PRODUKTEN...5 3.1 HÖJDJUSTERING 4. LADDA PRODUKTEN... 6 4.1 BATTERISTATUS 5. ANSLUTA PRODUKTEN...7

Läs mer

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3 Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok 9354812 Upplaga 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LPS-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Bruksanvisning. Telefonadapter 2.0

Bruksanvisning. Telefonadapter 2.0 Bruksanvisning Telefonadapter 2.0 Innehåll 171742SE / 09.08.16 Använda ConnectLine telefonadapter 4 Jämförelse Streamer Pro och Streamer 1.4 5 Inkommande samtal 6 Utgående samtal 10 Ytterligare information

Läs mer

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010 Joy Abe BH01 Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator Bruksanvisning Joy Abe BH01, Art nr 276010 1 Innehållsförteckning sida Inledning...3 Förpackningens innehåll...3 Grundläggande

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Trådlöst stereoheadset 2.0. Bruksanvisning CECHYA-0083

Trådlöst stereoheadset 2.0. Bruksanvisning CECHYA-0083 Trådlöst stereoheadset 2.0 Bruksanvisning CECHYA-0083 VARNING! Undvik att skada hörseln genom att inte lyssna på för hög volym under längre perioder. Säkerhetsföreskrifter Läs informationen i den här bruksanvisningen

Läs mer

JABRA speak 510. Bruksanvisning. jabra.com/speak510

JABRA speak 510. Bruksanvisning. jabra.com/speak510 JABRA speak 510 Bruksanvisning jabra.com/speak510 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör

Läs mer