icom Bruksanvisning Din audionom 0682! GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 1 Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "icom Bruksanvisning Din audionom www.phonak.se 0682! GA_iCom_SE2.qxp 13.3.2008 9:49 Uhr Seite 1 Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved"

Transkript

1 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 1 Bruksanvisning icom Din audionom 0682! /V1.00/ /A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved

2 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 2 Innehållsförteckning Välkommen 6 Beskrivning 8 icom-tillbehör 9 Komma igång 10 Ladda batteriet 10 Driftstid 12 Batteristatus 13 Sätta PÅ och stänga AV din icom 13 Bära din icom 15 indikationslamporna 16 Introduktion av Bluetooth 17 Vad är Bluetooth? 17 Vilka Bluetooth-enheter kan jag använda med min icom? 17 Bluetooth-enheternas kompatibilitet 18 Bluetooth-räckvidd 19 Så här använder du en Bluetooth-enhet

3 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 4 Innehållsförteckning Installera Bluetooth-enheter 21 Ihopkoppling med mobiltelefonen 21 Ansluta mobiltelefonen 23 Koppla ihop och ansluta icom med en Bluetooth-sändare 24 Koppla ihop och ansluta icom med en dator 26 Ta bort Bluetooth-kopplingar 28 Använda din icom med mobiltelefonen 29 Så här samverkar din icom med mobiltelefonen 29 Tala i din icom 31 Flytta utanför Bluetooth-räckvidden 32 Inkommande samtal 32 Ta emot inkommande samtal 33 Ignorera inkommande samtal 34 Ringa ett samtal 34 Avsluta ett samtal 36 Använda ljudutrustning och FM 37 Streamingprioriteter 37 Anslutning via ljudkabel (3,5 mm-uttag) 38 Anslutning via Bluetooth 39 Ansluta ett FM-system 40 Starta streaming 42 Göra paus i streaming 42 Stoppa streaming 43 Streamingavbrott 44 Återställningsknapp 45 Indikationslampor 46 Viktig information 52 Underhåll och skötsel 52 Säkerhetsmeddelande 53 Viktig information 56 Problemlösning 58 mypilot (tillval) 64 Service och garanti 66 Överensstämmelsedeklaration 67 Phonak över hela världen

4 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 6 Välkommen Gratulerar till ditt val av icom från Phonak. Med icom har du större möjlighet att höra världen omkring dig tack vare en trådlös anslutning till dina hörapparater till mobiltelefonen, din bärbara MP3-spelare, dator och många andra enheter. Läs denna bruksanvisning noggrant för att kunna utnyttja alla icoms fördelar på bästa sätt. Be din audionom om råd om du har några frågor. Mer information finns på Phonaks webbplats med adressen Phonak Livet är nu Vad är icom? icom är bryggan mellan dina hörapparater och din ljudutrustning: Den kan ta emot ljud trådlöst från Bluetoothaktiverad utrustning, t ex mobiltelefoner och datorer. Med hjälp av Bluetooth-adapters kan icom trådlöst ta emot ljud från utrustning, som t ex din stereo och telefon. Den kan även anslutas till många apparater som t ex bärbara MP3-spelare och radioapparater via ett standardljuduttag. icom är även kompatibel med Phonaks FM-mottagare via eurokontakten. icom streamar den mottagna ljudsignalen trådlöst till dina hörapparater, så att du enkelt och utan problem kan använda denna utrustning. För din egen säkerhets skull bör du läsa igenom kapitlet Viktig information på sidorna Du kan ansluta flera ljudapparater samtidigt till din icom. Ljudkällorna prioriteras automatiskt. Mer information finns på sidan

5 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 8 Beskrivning icom-tillbehör Knappar PÅ/AV-knapp Kommunikationsknapp Bluetooth-kopplingsknapp Återställningsknapp Kontakter Ljudingång (3,5 mm-uttag) FM-ingång (eurokontakt) Batteriladdningskontakt (mini-usb) Mikrofonöppningar Ljudkabel, 1m USB-kabel, 3 m Strömförsörjning Bluetooth-ljudadapter Bluetooth-telefonadapter Innehållet kan variera beroende på inköpsland. Indikationslampor Indikationslampa batteri Indikationslampa audiostreaming Indikationslampa Bluetooth Övrigt Halsslinga 8 9

6 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 10 Komma igång Ladda batteriet Din icom har ett inbyggt, laddningsbart batteri. Ladda det genom att sätta i laddningskabeln så som visas på bilden nedan. Anslut sedan den andra änden av laddningskabeln i ett vägguttag. Under laddningsprocessen lyser batterilampan orange. När batteriet är fulladdat, lyser indikationslampan grönt. Det tar normalt cirka 90 minuter att ladda ett urladdat batteri. Batteriladdaren behöver inte kopplas ur över natten och batteriet kan inte överladdas. Låt icom laddas i minst tre timmar första gången du laddar den (även om batteriindikatorn lyser grön tidigare). Ett nytt batteri har full laddningskapacitet först efter två eller tre fullständiga laddnings- och urladdningscykler. Av säkerhetsskäl ska batteriet endast laddas med en batteriladdare från Phonak

7 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 12 Komma igång Driftstid icoms batteriförbrukning och driftstid beror i hög grad på hur mycket enheten används. Batteristatus När din icom är PÅ, visas batteriets laddningsstatus med batteriindikationslampan enligt följande: Exempel icom på, Bluetooth på stand-by Telefonering eller streaming via Bluetooth Ljudstreaming via kabel Streaming via FM-system Driftstid när batteriet är fulladdat 30 timmar 5 timmar 11 timmar 10 timmar Grönt, blinkar långsamt Batteriets laddningsnivå är hög Orange, blinkar medelsnabbt Batteriets laddningsnivå är medelhög Rött, blinkar snabbt Batteriets laddningsnivå är låg När lampan börjar blinka rött och snabbt, kan du fortsätta att prata i telefonen i en halvtimme, men du måste ladda om batteriet så snart som möjligt. Sätta PÅ och stänga AV din icom Ditt icom-batteri kan laddas hundratals gånger. Om driftstiden för din icom minskar avsevärt, kontakta då din audionom. Sätt PÅ din icom genom att hålla in PÅ/AV-knappen, så som visas på bild, i cirka en sekund tills batteriindikationslampan börjar lysa, så som visas på bild. Släpp PÅ/AV-knappen. När din icom är klar att använda, lyser batteriindikationslampan i någon färg och blinkar beroende på batteriets aktuella laddningsnivå (se beskrivningen ovan)

8 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 14 Komma igång Bära din icom Gör så här för att hänga din icom runt halsen: öppna halsslingan genom att lossa den som på bilden nedan. Sätt i halsslingan igen så som visas nedan. Detta aktiverar den inbyggda antennen, vilket är nödvändigt för att icom ska kunna kommunicera med hörapparaterna. Stäng AV icom genom att hålla in PÅ/AV-knappen i cirka två sekunder tills batteriindikationslampan börjar lysa grönt. När du släpper PÅ/AV-knappen, slocknar batteriindikationslampan och icom är avstängd (AV)

9 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 16 Komma igång Skydd för indikationslamporna Om du föredrar att dölja indikationslamporna placeras skyddet för indikationslamporna så som visas på bilden nedan. Synliga indikationslampor Introduktion av Bluetooth Vad är Bluetooth? Med Bluetooth kan utrustning som mobiltelefoner, bärbara datorer och stationära datorer kommunicera trådlöst med varandra. Din icom har stöd för Bluetooth, vilket gör att ljudet kan tas emot trådlöst från många olika ljudenheter och sändas till dina hörapparater. Du kan exempelvis ta emot mobiltelefonsamtal direkt till hörapparaterna eller lyssna på musik från din dator. Mer information om Bluetooth finns på adressen Dolda indikationslampor Vilka Bluetooth-enheter kan jag använda med min icom? För det första, kontrollera om den utrustning som du önskar använda är Bluetooth-aktiverad: Sök efter följande symbol på apparaten eller i dess bruksanvisning. För det andra, antalet möjliga användningsområden på en Bluetooth-aktiverad apparat anges med profiler

10 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 18 Introduktion av Bluetooth 18 Den enhet, som du önskar använda med din icom, måste ha stöd för rätt Bluetooth-profiler. Dessa är olika, beroende på vad du önskar göra med din icom: För att kunna ta emot mobiltelefonsamtal måste mobiltelefonen ha stöd för antingen Handsfree - eller Hörlurar -profilen. Många, men inte alla, mobiltelefoner har stöd för dessa Bluetooth-profiler. Sök efter denna information i mobiltelefonens bruksanvisning. För att kunna lyssna på stereomusik från mobiltelefonen eller datorn, måste den ha stöd för profilen A2DP / Stereohörlurar. Färre enheter har stöd för denna Bluetooth-profil. Sök efter denna information i enhetens bruksanvisning. Bluetooth-enheternas kompatibilitet Även om Bluetooth är en mycket vanlig standard, implementeras den av tillverkarna på olika sätt. Tyvärr är endast vissa Bluetooth-aktiverade enheter kompatibla med vissa andra enheter. Om ett problem uppstår med anslutningen mellan enheten och din icom, eller om du är osäker när det gäller enhetens Bluetoothfunktion, hänvisas till enhetens bruksanvisning eller till tillverkaren. Bluetooth-räckvidd Din icom har stöd för Bluetooth-användning upp till en räckvidd på 10 m. Det krävs ingen fri sikt mellan icom och den andra enheten. Följande faktorer kan emellertid påverka den uppnådda räckvidden: Störningar i miljön kan försämra Bluetoothräckvidden. Bluetooth-enheten, vilken du ansluter till, har kanske stöd för en mer begränsad räckvidd än de 10 m som icom har stöd för. Om din Bluetooth-enhet hamnar utanför icom-räckvidden och har en aktiv ljudanslutning, kommer denna anslutning att upphöra. Om enheten därefter flyttas tillbaka inom räckvidden för din icom, kan denna eventuellt fortsätta streaming till hörapparaterna. Detta beror på enheten. 19

11 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite Introduktion av Bluetooth Så här använder du en Bluetooth-enhet: ihopkoppling och anslutning Om din enhet är Bluetooth-aktiverad och har stöd för rätt profiler, kan den kommunicera med icom först efter att två enkla procedurer har slutförts: ihopkoppling och anslutning. Ihopkopplingsproceduren gör att du kan kontrollera vilka Bluetooth-enheter som tillåts kommunicera med varandra. Denna procedur behöver endast göras en gång för varje enhet, som du önskar använda tillsammans med din icom. Ihopkopplingsproceduren beskrivs detaljerat för var och en av Bluetooth-enhetstyperna i följande avsnitt. När ihopkopplingsproceduren är klar och enheten kan kommunicera med icom, konfigurerar anslutningsproceduren enheten, så att den kan sända ljudet över Bluetooth-anslutningen. Även denna procedur beskrivs i nedanstående avsnitt. Vissa Bluetooth-enheter utför anslutningsproceduren automatiskt efter ihopkopplingen. Installera Bluetooth-enheter I detta avsnitt beskrivs ihopkopplings- och anslutningsproceduren för Bluetooth-utrustning. Ihopkoppling med mobiltelefonen Som beskrivs ovan behöver ihopkopplingen endast utföras en gång. Ihopkopplingsproceduren kontrolleras via mobiltelefonen. Mobiltelefoner har olika menystrukturer. Därför måste du läsa i mobiltelefonens bruksanvisning eller kontakta återförsäljarens kundtjänst, om du inte klarar av att slutföra ihopkopplingsproceduren så som beskrivs här. På Internet-adressen ger Phonak anvisningar om Bluetoothihopkoppling, som gäller några av de mest populära mobiltelefontillverkarna. Så här kopplar du ihop din icom med mobiltelefonen: 1. Ladda och sätt PÅ både din icom och mobiltelefon. Placera dem bredvid varandra. 2. Ta fram telefonens anslutningsinställningar. Sök efter funktionen Bluetooth i huvudmenyn eller i någon av undermenyerna, t ex Anslutningsmöjligheter. 3. Kontrollera att mobiltelefonens Bluetooth-funktion är PÅ. 4. Starta ihopkopplingsrutinen på din icom genom att trycka på Bluetooth-knappen i cirka 2 sekunder tills 21

12 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 22 Installera Bluetooth-enheter 22 Bluetooth-indikationslampan blinkar blått. Din icom blir kvar i ihopkopplingsläget i två minuter eller tills ihopkopplingen är klar. 5. Använd mobiltelefonen för att söka efter Bluetoothutrustning. 6. Mobiltelefonen ska visa en lista över den Bluetoothutrustning som upptäckts. Välj icom i den här listan. 7. Därefter ombeds du kanske att skriva in ett lösenord. Om så är fallet, skriv in 0000 (fyra nollor). Din icom ska nu vara ihopkopplad med mobiltelefonen. I vissa mobiltelefoner ombeds du ange vilken Bluetooth-tjänst du önskar aktivera. Välj Hörlurar och (om alternativet finns) Stereohörlurar. Ansluta mobiltelefonen När du har kopplat ihop mobiltelefonen med icom, måste mobiltelefonen anslutas till din icom, innan den kommer att sända ljudsignaler till den. Denna funktion ska också finnas i mobiltelefonens Bluetooth -meny, vanligen i en lista med Ihopkopplade enheter. I den listan markerar du din icom och väljer Anslut. Du får en bekräftelse på icom på att anslutningen lyckats genom att Bluetooth-indikationslampan långsamt blinkar blått. När din icom och mobiltelefonen är anslutna, kan du se en hörlursymbol i mobiltelefonens huvudfönster, som kan se ut så här: Anslutningen mellan din icom och mobiltelefonen blir kvar så länge de båda enheterna är PÅ och inom varandras räckvidd. Om någon av enheterna stängs av eller flyttas utanför räckvidden, måste du kanske upprepa anslutningsrutinen. På vissa telefoner kan du konfigurera Automatisk anslutning på nytt. Vi rekommenderar att du gör detta om den här funktionen är tillgänglig. Hur du gör detta (om denna funktion finns) beskrivs i mobiltelefonens bruksanvisning. 23

13 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 24 Installera Bluetooth-enheter Koppla ihop och ansluta icom med en Bluetooth-sändare Om du önskar använda din icom för att lyssna på musik från ditt stereosystem eller ringa samtal från din fasta telefon, men dessa apparater saknar Bluetoothfunktion, måste du använda en extern Bluetooth-sändare. Som beskrivs ovan måste först Bluetooth-ihopkopplingsproceduren utföras mellan din icom och Bluetoothsändaren. Ihopkopplingsproceduren kontrolleras av den enhet, som du försöker koppla ihop med. Sådana enheter har olika rutiner för ihopkoppling. Läs därför igenom enhetens bruksanvisning eller kontakta återförsäljarens kundtjänst, om du inte kan slutföra ihopkopplingsproceduren med de steg som beskrivs här. 1. Ladda och sätt PÅ både din icom och Bluetoothsändaren. Placera dem bredvid varandra. 2. Starta ihopkopplingsrutinen på din icom genom att trycka på Bluetooth-knappen i cirka 2 sekunder tills Bluetooth-indikationslampan blinkar blått. Din icom blir kvar i ihopkopplingsläget i två minuter eller tills ihopkopplingen är klar. 3. Sätt Bluetooth-sändaren i ihopkopplings-läget. Vissa enheter sätter man bara PÅ, så startar ihopkopplingsrutinen. 4. En Bluetooth-sändare kräver inte alltid ett lösenord eller en passernyckel för att upprätta en anslutning med icom. När ihopkopplingen har startats, väntar du bara tills apparaterna har slutfört ihopkopplingsrutinen. Om ett lösenord krävs, skriver du 0000 (fyra nollor). Typiskt utförs anslutningsprocessen med Bluetooth-sändare automatiskt efter ihopkoppling. En bekräftelse på en lyckad anslutning indikeras på icom genom att Bluetooth-indikationslampan blinkar långsamt blått. Om så ej sker, hänvisas till Bluetoothsändarens bruksanvisning

14 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 26 Installera Bluetooth-enheter Koppla ihop och ansluta icom med en dator Om du önskar använda din icom för att lyssna på ljud från datorn, kan du göra detta om datorn har stöd för Bluetooth. 26 Som beskrivs ovan, måste Bluetooth-ihopkopplingsproceduren först utföras mellan din icom och datorn. Läs därför datorns bruksanvisning eller kontakta återförsäljarens kundtjänst, om du inte kan slutföra ihopkopplingsproceduren med de steg som beskrivs här. 1. Ladda och sätt PÅ din icom. Sätt på din dator. Placera din icom bredvid datorn. 2. Öppna Kontrollpanelen i datorn och välj Bluetoothenhetsguiden. Här får du hjälp med att installera en Bluetooth-anslutning mellan din icom och datorn. 3. Kontrollera att Bluetooth-anslutningen är PÅ: Antingen aktivera den inbyggda Bluetooth-funktionen eller anslut den externa Bluetooth-adaptern till datorn. 4. Starta ihopkopplingsrutinen på din icom genom att trycka på Bluetooth-knappen i cirka 2 sekunder tills Bluetooth-indikationslampan blinkar blått. Din icom kommer att bli kvar i ihopkopplingsläget i två minuter eller tills ihopkopplingen är klar. 5. Välj att söka efter och lägga till en speciell Bluetoothenhet i datorn. 6. Av de enheter som hittades väljer du icom. 7. När du av datorn uppmanas att ange ett lösenord eller en PIN-kod, skriv in 0000 (fyra nollor). 8. Vänta tills enheterna med framgång har upprättat en pålitlig länk. 9. Om du får uppmaningen av datorn att välja Bluetoothtjänster, kan det finnas flera alternativ är välja bland. Välj funktionen "Stereohörlurar" för att streama ljud i stereo. När du har valt vilka tjänster du önskar aktivera, kan du slutföra anslutningen och avsluta installationen på datorn. 27

15 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 28 Installera Bluetooth-enheter En bekräftelse på att anslutningen lyckats indikeras på icom genom att Bluetooth-indikationslampan långsamt blinkar blått. Mer information finns i datorns eller den externa Bluetooth-adapterns bruksanvisning. Ta bort Bluetooth-ihopkopplingar Om du önskar ta bort ihopkopplingsförhållanden mellan din icom och andra enheter, håller du in Bluetoothihopkopplingsknappen i ungefär 10 sekunder, tills Bluetooth-indikationslampan lyser med ett fast blått sken. Använda din icom med mobiltelefonen Innan du kan använda din icom med mobiltelefonen, måste du slutföra ihopkopplings- och anslutningsprocedurerna, som beskrivs i avsnittet Installera Bluetoothenheter ovan. Så här samverkar din icom med mobiltelefonen När du ringer ett samtal med mobiltelefonen, fångar icoms inbyggda mikrofon upp din röst och sänder den till mobiltelefonen. Detta gör att du inte behöver hålla telefonen mot örat när du talar. Efter borttagning av Bluetooth-ihopkopplingar kommer ingen av Bluetooth-enheterna att fungera med din icom förrän de har kopplats ihop igen. Din röst Uppringarens röst hörbar här Uppringarens röst Bluetooth Trådlös signal 28 29

16 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 30 Använda din icom med mobiltelefonen Samtalspartnerns röst tas emot av mobiltelefonen, som sänder den till din icom. Din icom sänder den till hörapparaterna. Kommunikationsknappen på din icom används för att acceptera, ignorera eller avsluta telefonsamtal, som beskrivs i följande avsnitt. Vissa mobiltelefoner är konfigurerade så att de spelar upp knapptryckningstoner och bekräftelsepip via Bluetooth-hörlurarna. Om du har denna inställning, hör du dessa toner avbryta all aktiv ljudöverföring i hörapparaterna. Information om hur denna funktion inaktiveras finns i mobiltelefonens bruksanvisning. Mobiltelefonsamtal har alltid prioritet över övriga ljudkällor i din icom. Mer information finns i avsnittet Streamingprioriteter på sidan 37. Tala in i din icom Din icom innehåller en riktmikrofon av hög kvalitet. Den är placerad på sidan så att den optimalt plockar upp din röst utan störande buller, när du bär din icom om halsen. När du ringer ett mobiltelefonsamtal, ska du tala med normal röst, som illustreras på bild nedan. I bullriga miljöer kan du hålla icom närmare munnen, som visas på bild. I detta fall ska du undvika att täcka över de små mikrofonöppningarna på sidan av din icom (bild ). Du behöver inte vända din icom åt sidan. Det ökar inte ljudkvaliteten (bild )

17 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 32 Använda din icom med mobiltelefonen Flytta utanför Bluetooth-räckvidden Om mobiltelefonen är utanför din icoms Bluetoothräckvidd, förloras anslutningen. Om detta händer under ett pågående samtal, kommer mobiltelefonen att avsluta samtalet, även i sådana fall då funktionen Automatisk anslutning på nytt har aktiverats på mobiltelefonen. Inkommande samtal När du får ett inkommande samtal på mobiltelefonen, blinkar Bluetooth-indikationslampan och du hör ringsignalen i hörapparaterna. Ta emot inkommande samtal För att ta emot ett inkommande samtal trycker du lätt på kommunikationsknappen på din icom. Du hör då uppringarens röst i båda hörapparaterna. Det tar cirka 1 sekund innan länken har upprättats från mobiltelefonen till hörapparaterna. För din säkerhets skull kommer hörapparaternas mikrofoner att vara PÅ på reducerad nivå under pågående telefonsamtal. icom kan ta emot inkommande samtal, medan ljudöverföring sker från andra källor, t ex om du lyssnar på musik via ljuduttaget. Efter att ha ignorerat eller avslutat ett samtal, fortsätter din icom att streama musiken från ljuduttaget

18 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 34 Använda din icom med mobiltelefonen Ignorera inkommande samtal Om du föredrar att inte svara när telefonen ringer, håller du in kommunikationsknappen på din icom i cirka två sekunder tills du ser att Bluetooth-indikationslampan slocknar (AV). Din icom ger ett kommando till mobiltelefonen att igonera samtalet. Att ignorera samtalet genom att använda mobiltelefonen direkt, får samma effekt. Ringa ett samtal Det är ingen skillnad mellan att påbörja ett samtal med eller utan icom: Använd bara mobiltelefonens knappsats för att knappa in eller välja ett nummer och ringa upp. När anslutningen har upprättats, krävs ingen ytterligare ändring av telefonen. Tala in i icom inte in i mobiltelefonen när den du ringt upp svarar. Om anslutning sker, hör du ringsignalen i hörapparaterna. De kommer att aktivera avsett Bluetooth-telefonprogram

19 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 36 Använda din icom med mobiltelefonen Avsluta ett samtal För att avsluta ett telefonsamtal via din icom, trycker du bara lätt på kommunikationsknappen. Samtalet avslutas och hörapparaterna återgår till det tidigare aktiva programmet eller ljudkällan. Att avsluta ett samtal via mobiltelefonen istället för via din icom får samma effekt. Använda ljudutrustning och FM Med audiostreaming kan du höra ljud från en MP3-spelare eller en annan ljudkälla direkt i hörapparaterna, som sedan fungerar som trådlösa stereohörlurar. Streamingprioriteter En ljudkälla kan anslutas på tre sätt till dina hörapparater via icom: via ljudkabel, via en Bluetooth-anslutning eller via en FM-mottagare. Det följande summerar den prioritet som olika ljudkällor har givits: 1 Bluetooth-telefonsamtal 2 Audiokontakt 3 FM-mottagare 4 Bluetooth-stereohörlurar Mobiltelefonsamtal har alltid den första prioriteten: Du kommer att höra ringsignalen, även om du lyssnar på andra ljudkällor via kabel, Bluetooth eller FM. Om du trycker på kommunikationsknappen för att ta emot samtalet, växlas streaming över till telefonsamtalet

20 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 38 Använda ljudutrustning och FM Om du ignorerar eller avslutar samtalet, återupptas audiostreaming. Om mer än en Bluetooth-ljudkälla är inom räckvidd, t ex två Bluetooth-stereoenheter, kommer icom endast att anslutas till den sist anslutna enheten. Det går inte att växla mellan två Bluetooth-ljudkällor. (En Bluetooth-enhet måste vara AV eller flyttad utanför icoms räckvidd, innan den andra enheten sätts PÅ eller flyttas inom icoms räckvidd). AUDIO 3,5 mm-uttag Audiostreaming kan aktiveras i hörapparaterna oberoende av vilket lyssningsprogram du har valt på hörapparaterna. Anslutning via ljudkabel (3,5 mm-kontakt) Anslut ljudspelaren till icom med en ljudkabel, som visas på följande bild. Sätt i ena änden av ljudkabeln i hörlursuttaget på ljudspelaren. Sätt i den andra änden av ljudkabeln i ljuduttaget på din icom. Anslutning via Bluetooth Om din ljudkälla är utrustad med Bluetooth-funktion eller om du använder en extern Bluetooth-adapter, kan du streama ljud trådlöst via Bluetooth. För att använda din icom med en Bluetooth-aktiverad ljudenhet eller sändare, måste du först koppla ihop enheterna. Mer information finns i avsnittet Koppla ihop icom med en Bluetooth-sändare

21 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 40 Använda ljudutrustning och FM Anslutning via FM-system FM-system förbättrar kommunikationen påtagligt när buller, avstånd eller efterklang utgör ett problem. Ett trådlöst FM-kommunikationssystem består av en sändare och en mottagare. Sändaren placeras vid en ljudkälla eller kopplas in direkt till ljudkällan (t ex TV eller radio). Den sänder ljudsignalen via radio till FM-mottagaren (MLxi eller MicroMLxS) som sitter på din icom. FM-signalen sänds sedan till hörapparaterna via icom. Fäst FM-mottagaren på icom via FM-ingången (eurokontakten), som visas på bilden nedan. Placera FM-sändaren intill ljudkällan eller anslut den till TV-apparaten, radion osv. och sätt PÅ den. Sätt PÅ FM-mottagaren. Om du använder en MicroMLxS-mottagare ställer du omkopplaren i läget " ". FM-sändaren sänder signalen via radio till FM-mottagaren, som finns på icom. FM-signalen sänds sedan till hörapparaterna via icom. Streaming-indikationslampan lyser med ett fast, gult sken för att indikera att FM används. FM-anslutningen blir PÅ i minst 60 sekunder även om ingen signal sänds, för att säkerställa en oavbruten överföring, t ex av föredrag. För att inaktivera FM stänger du AV FM-mottagaren eller kopplar ur den. icom aktiverar automatiskt standardlyssningsprogrammet. Mer information om hur FM-systemet används finns i respektive bruksanvisning

22 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 42 Använda ljudutrustning och FM Starta streaming Ställ in ljudkällans ljudvolym på medelhög nivå och tryck på "spela upp" på ljudkällan, så att uppspelning startar. icom detekterar automatiskt ljudsignalen och du kommer att höra ljudet i hörapparaterna. Dina hörapparater växlar automatiskt över till ett specialprogram, som ger optimal ljudkvalitet. Vid anslutning via en ljudkabel eller FM-mottagare, kommer streaming-indikationslampan att lysa med ett fast, gult sken. Vid anslutning via Bluetooth, kommer Bluetooth-indikationslampan att lysa med ett fast, blått sken. Göra paus i streaming För att göra ett tillfälligt avbrott i streaming, t ex om någon önskar tala med dig, trycker du på kommunikationsknappen på icom. Hörapparaterna växlar över till normal drift. Vid anslutning via en ljudkabel eller FM-mottagare, kommer streaming-indikationslampan att blinka gult under pausen. Vid anslutning via Bluetooth, kommer Bluetooth-indikationslampan att blinka blått under pausen. För att återuppta streaming trycker du igen på kommunikationsknappen på icom. En streamingpaus inte att pausa din ljudapparat. En MP3-spelare, som är ansluten via ljuduttaget, kommer att fortsätta att spela upp musik, även om du inte kommer att höra det i hörapparaterna. Stoppa streaming För att stoppa streaming av ljud stänger du AV ljudkällan, kopplar ur ljudkabeln eller kopplar ur ljudenheternas Bluetooth-funktion. När streaming stoppas, kommer icom automatiskt att aktivera det tidigare aktiva lyssningsprogrammet efter en kort stund. Detta sker varje gång streamingsignalen stoppas i mer än 5 sekunder. (Utom när det gäller FM, som kommer att stoppa efter 60 sekunder för att kunna användas vid föreläsningar/lektioner)

23 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 44 Använda ljudutrustning och FM Streamingavbrott Situationer där streaming kan avbrytas: Återställningsknapp Om icom av någon anledning ej svarar, trycker du på återställningsknappen på enhetens baksida, som visas på bilden. Om icom är alltför långt från hörapparaterna under streaming, t ex om du inte bär halsslingan eller om du har kopplat ur halsslingans kabel. Om Bluetooth-signalen är utanför räckvidden. I dessa fall kommer dina hörapparater att förlora ljudsignalen. Om denna situation fortsätter i över 5 sekunder, kommer hörapparaterna att automatiskt att växla över till standardlyssningsprogrammet. För att undvika streamingavbrott måste du kontrollera, att du bär icom korrekt och har Bluetooth-enheten inom räckvidden, enligt vad som beskrivs i avsnitten Bära icom och Bluetooth-länk. Om alla tre indikationslamporna på icom lyser med ett fast sken, kan detta indikera ett programvaruproblem. Se avsnittet Problemlösning

24 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 46 Indikationslampor Batteriindikationslampa Grönt Långsam blinkning Batteriet fulladdat Orange Medelsnabb blinkning Medelhög batteriladdningsnivå Rött Snabb blinkning Urladdat batteri Orange Lyser med ett fast sken Batteriladdning Grönt Lyser med ett fast sken Batteriet fulladdat (batteriladdare ansluten) 46 47

25 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 48 Indikationslampor Streaming-indikationslampa Gult Lyser med ett fast sken Audio streaming icom streamar ljudet till hörapparaterna. Gult Medelsnabb blinkning Paus i audio streaming Audio streaming till hörapparaterna gör en paus. Tryck på kommunikationsknappen för att fortsätta. Bluetooth-indikationslampa Blått Snabb blinkning Blått Långsam blinkning Bluetoothihopkopplingsläge Bluetooth anslutet med framgång icom är i ihopkopplingsläget i 2 minuter och kan detekterats av andra Bluetooth-enheter. Minst en enhet har med framgång anslutits till icom

26 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 50 Indikationslampor Blått Medelsnabb blinkning Bluetooth-paus Bluetooth-sändningen har gjort en paus. Blått Blinkar oregelbundet Bluetooth ringer En ihopkopplad och ansluten mobiltelefon ringer. Blått Lyser med ett fast sken Bluetooth-sändning icom sänder Bluetoothsignaler till hörapparaterna. Felindikation Alla tre indikationslamporna lyser med ett fast sken Fel Ett programvaruproblem har kanske uppstått. Se avsnittet Problemlösning

27 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 52 Viktig information Underhåll och skötsel Rengör icom med en fuktig trasa. Använd aldrig rengöringsmedel (tvättmedel, tvål osv.) eller alkohol för att rengöra apparaten. Säkerhetsföreskrifter Anslut inte ljudkabeln medan USB-kabeln är ansluten. När icom inte används, stäng då AV den och förvara den på en säker plats. Skydda icom från alltför hög fuktighet (bada, simma) och värme (element, bilens instrumentbräda). Skydda den från stötar och vibrationer. Skydda mikrofonöppningarna, kontakterna för ljudkabeln, FM-mottagaren och batteriladdaren från smuts och skräp. Använd vid behov rengöringsborsten, som medföljer hörapparaterna, när du gör rent dessa områden. Förvara denna enhet utom räckhåll för barn under 3 år. Personer som använder medicinsk utrustning, t ex pacemakers, bör inte använda denna enhet. Extern utrustning får bara anslutas, om den testats i enlighet med motsvarande IECXXXXXstandarder

28 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 54 Viktig information Viktiga punkter Öppna inte halsslingan medan icom sänder signaler till hörapparaterna. Se till att halsslingan är sluten när icom inte används.? Den digitalt kodade, induktiva sändningsteknologin, som används i den här enheten, är extremt tillförlitlig och är inte känslig för störningar från andra enheter. Observera dock, att när apparaten används i närheten av en datorterminal eller andra starka elektromagnetiska fält, kan man behöva vara minst 60 cm bort för att garantera fullgod funktion.? Använd inte icom i lokaler där det är förbjudet att använda elektronisk utrustning.? Röntgenstrålning (t ex magnetkamera) kan påverka korrekt funktion hos icom. Vi rekommenderar att du stänger AV icom, innan du får röntgen- eller annan strålbehandling och att du lämnar apparaten utanför behandlingsrummet. Kraftfull elektronisk utrustning, större elektroniska installationer och metallstrukturer kan påverka och signifikant reducera räckvidden. Om hörapparaterna inte svarar på icom på grund av en fältstörning, måste du flytta dig från störningsfältet. Hörapparaten/hörapparaterna och icom erhöll en unik kommunikationskod under anpassningen. Detta garanterar att icom inte påverkar hörapparater, som bärs av andra. När en FM-sändare används, måste du komma ihåg att radiosignaler även kan tas emot och höras av andra mottagare. Innan du använder systemet i ett annat land måste du kontakta din audionom för att kontrollera, att dina radiokanaler är tillåtna i landet ifråga. Använd endast originaltillbehör från Phonak

29 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 56 Viktig information Gör inga ändringar eller modifieringar på denna enhet. icom kan skadas, om den öppnas. Om det uppstår problem, som inte kan lösas via åtgärderna i avsnittet Problemlösning i den här bruksanvisningen, kontakta då din audionom. icom får endast repareras av ett auktoriserat servicecenter. Batteriet måste bytas ut av en auktoriserad serviceverkstad

30 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite Viktig information Problemlösning Situation icom "känns inte längre igen" av mobiltelefonen eller av någon annan Bluetooth-enhet, som den tidigare kopplades ihop med. Mobiltelefonen ringer, men Bluetooth-indikationslampan blinkar inte och det finns ingen indikation på att det ringer i hörapparaterna. Troligaste orsaken icom kan kopplas ihop med högst åtta olika Bluetooth-enheter. Om det inbyggda minnet är fullt, kommer nya ihopkopplingar att skriva över tidigare ihopkopplingar. Bluetooth är AV i mobiltelefonen icom och mobiltelefonen är inte anslutna till varandra. icom är inte ihopkopplad med mobiltelefonen. Åtgärd Gör om ihopkopplingen mellan icom och Bluetoothenheten som skrevs över. Se till att Bluetooth är PÅ i mobiltelefonen. Mer information finns i mobiltelefonens bruksanvisning. 1. Inaktivera Bluetooth-funktionen i mobiltelefonen och sätt PÅ den igen. 2. Starta icom igen genom att stänga AV den och sedan sätta PÅ den igen. icoms Bluetooth-funktion kommer automatiskt att aktiveras på nytt. 3. Aktivera icom genom att välja den i mobiltelefonens meny Aktiv enhet. Minska avståndet mellan icom och mobiltelefonen. Följ ihopkopplingsrutinerna som beskrivs på sidan

31 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 60 Viktig information Problemlösning Situation Mobiltelefonen ringer, Bluetooth-indikationslampan blinkar, men det finns ingen indikation på att det ringer i hörapparaterna. När jag ringer ett samtal, har den som jag ringer upp svårt att höra vad jag säger. Jag hör mobilens knapptryckningstoner i mina hörapparater. Ljudvolymen vid telefonsamtal, audio streaming och FM-anslutningar är inte behagliga (alltför låg eller alltför hög). Troligaste orsaken icom är utanför hörapparaternas räckvidd. icoms mikrofonöppningar kan vara övertäckta eller kan inte plocka upp din röst korrekt. Knapptryckningstonerna kan vara PÅ i mobiltelefonen. De olika ljudkällorna har olika utsignalsljudvolym. Åtgärd Bär icom runt halsen. Kontrollera att mikrofonens öppningar inte är övertäckta och att du talar in i icom, som visas på sidan 31. Vrid inte icom åt sidan, när du talar. Var försiktig så att inte icom gnids mot kläderna. Inaktivera knapptrycknings- och bekräftelsetoner i mobiltelefonen. Mer information finns i mobiltelefonens bruksanvisning. Ljudvolymen kan inte ändras via icom. Justera volymen på den anslutna ljudkällan eller mobiltelefonen, eller ändra volymen på hörapparaterna

32 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 62 Viktig information Problemlösning Situation icom svarar inte och alla tre indikationslamporna lyser med ett fast sken. Troligaste orsaken Detta kan indikera ett programvaruproblem. Åtgärd Koppla ur kontakterna på icom, inklusive USBbatteriladdningskontakten och tryck på återställningsknappen. Om problemet kvarstår, tar du bort Bluetooth-ihopkopplingarna och trycker på återställningsknappen på nytt. Om problemet fortfarande kvarstår, kontakta din audionom

33 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 64 mypilot (tillval) mypilot fjärrkontroll är ett annat viktigt tillbehör till hörapparaten. Den gör att en praktisk, användarvänlig och diskret kontroll blir möjlig av alla funktioner hos din hörapparat och ytterligare fördelar. Volymkontroll Programval Val av automatiskt läge Åtkomst till ZoomControl-program (tillval) Klocka och alarm Batteristatus Mer information om hur mypilot används finns i dess bruksanvisning, eller fråga din audionom. mypilot: finns i två tjusiga färger, high-tech grå eller vit

34 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 66 Service och garanti Phonak erbjuder en omfattande global garanti som träder i kraft vid inköpsdatumet. Din audionom kan ge dig information rörande garantin. Denna garanti täcker eventuella reparationer i händelse av materialoch/eller tillverkningsdefekter. Garantin täcker inte skador beroende på felaktigt handhavande eller skötsel, exponering för kemikalier, vatten eller för stor belastning. Skador, som orsakats av tredje part eller reparationer utförda av en ej auktoriserad serviceverkstad, upphäver Phonakgarantin. Denna garanti gäller inte eventuella tjänster, som utförts av en audionom på hörcentralen. Garantin gäller nedanstående Phonakprodukter: Överensstämmelsedeklaration Phonak AG, Laubisrütistrasse 28, CH-8712 Stäfa, Schweiz intygar, att Phonak ensamt ansvarar för att icom överensstämmer med följande standarder och andra standardiserande dokument: Radio: EN EN EMC: EN El. säkerhet: EN/IEC Uppfyller bestämmelserna i MDD 93/42/EEC (Medical Device Directive), R&TTE Directive 1999/5/EC (Radio and Telecommunications Terminal Equipment), EMC Directive 2004/108/EC (Electromagnetic Compatibility) och LVD 2006/95/EC (Low Voltage Directive). Serienummer: Inköpsdatum: 66 67

35 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 68 Phonak över hela världen Dotterbolag: (mer information finns på Australien Phonak Australasia Pty. Ltd. Baulkham Hills N.S.W 2153 Belgien Ets Lapperre B.H.A.C. NV B-1702 Groot-Bijgaarden Phonak Belgium NV, B-1700 Dilbeek Brasilien CAS Produtos Médicos São Paulo SP Canada Phonak Canada Limited Mississauga, Ontario L5W OB3 Danmark Phonak Danmark A/S, Nitivej Frederiksberg Frankrike Phonak France SA, Bron Italien Phonak Italia S.r.l., Milano Japan Phonak Japan Co., Ltd., Tokyo Jordanien Phonak Middle East, Amman Kina Phonak (Shanghai) Co. Ltd. Shanghai City Mexico Phonak Mexicana, S.A. de C.V , México Nederländerna Phonak B.V., 3439 ME Nieuwegein Norge Phonak AS, 0105 Oslo Nya Zeeland Phonak New Zealand Ltd., Takapuna Auckland 9 Polen Phonak Polska SP Z Warszawa Ryssland Phonak CIS Ltd., Moscow, Schweiz Phonak AG, Phonak Schweiz, 8712 Stäfa Spanien Phonak Ibérica S.A., Alicante Storbritannien Phonak UK Limited Warrington, Cheshire WA1 1PP Sverige Phonak AB, Stockholm Tyskland Phonak GmbH, Fellbach-Oeffingen EG-representant USA Phonak LLC, Warrenville, IL Österrike Hansaton Akustische Geräte GmbH 5020 Salzburg Oberoende generalagenter: En komplett förteckning över importörer av Phonaks produkter finns på Phonaks hemsida: Besök oss eller be din audionom om mer information. Tillverkare: Phonak AG, Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa, Schweiz 68 69

36 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 70 Anmärkningar Anmärkning 1 Den här produkten är certifierad enligt: FCC ID: KWC-ICOM1 IC: 2262A-ICOM1 Denna enhet uppfyller Del 15 i FCC-reglerna och RSS-210-reglerna i Industry Canada. För handhavandet gäller följande två villkor: 1) Denna enhet får inte orsaka skadlig störning och 2) Denna enhet måste klara av alla störningar, inklusive sådana störningar som kan orsaka oönskade effekter. Ändringar eller modifieringar som utförs på denna utrustning och som inte uttryckligen godkänts av Phonak kan leda till att FCC-behörigheten att använda denna utrustning blir ogiltig. Anmärkning 2 Denna digitala apparat i klass B uppfyller bestämmelserna i Canadian ICES-003. Anmärkning 3 Denna utrustning är testad och har befunnits vara i överensstämmelse med begränsningarna för digitala enheter i klass B, enligt Del 15 i FCC-reglerna. Begränsningarna är satta för att ge ett skäligt skydd mot skadliga störningar när utrustningen används i bostadsmiljö. Utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används enligt bruksanvisningen, orsaka skadliga störningar på radiokommunikationen. Det går emellertid inte att garantera att det inte kommer att inträffa störningar i en viss installation. Om utrustningen orsakar skadliga störningar på radioeller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och sätts på, bör brukaren försöka korrigera störningarna på något/några av följande sätt: Vrid eller flytta mottagarantennen Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren Anslut utrustningen i ett eluttag som hör till en annan säkringsgrupp än den som mottagaren är ansluten till Kontakta försäljaren eller en erfaren radio/tv-tekniker för att få hjälp 70 71

37 GA_iCom_SE2.qxp :49 Uhr Seite 72 XXXX! CE-märkningen är en bekräftelse av Phonak AG på att denna Phonak-produkt uppfyller kraven i R&TTE-direktivet 1999/5/EC gällande radio- och teleterminalutrustning. Numren efter CE-symbolen anger numren på certifierade organ som kunsulterats i enlighet med nämnda direktiv. Varningstecknet innebär att det i en eller flera EU-medlemsstater finns potentiella begränsningar när det gäller användning av utrustningen. Denna symbol innebär att produkten uppfyller kraven för en typ B tillämpad del enligt EN Denna symbol anger att det är viktigt att användaren följer tillämpliga varningsmeddelanden, som finns i den här bruksanvisningen. Handhavande Denna produkt har utformats för att fungera utan restriktioner under problemfria förhållanden då den används som det är menat, om inte annat anges i denna bruksanvisning. Transport- Temperaturen får inte under-/överstiga 20 /60 och lagrings- Celsius vid en relativ luftfuktighet på 65% under föreskrifter längre perioder vid transport och lagring. Ett lufttryck mellan 500 och 1100 hpa är inte skadligt för den här enheten. Australien & Nya Zeeland Brasilien Symbolen med den överkorsade soptunnan betyder att denna produkt inte ska behandlas som hushållsavfall. Lämna din gamla eller oanvända produkt till lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning eller återlämna din gamla produkt till din audionom för lämpligt bortskaffande. Genom att se till att denna produkt kasseras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa effekter på miljö och hälsa. Kina Japan Sydkorea 0682! 72 73

www.unitron.com/se 09-042 029-5733-09

www.unitron.com/se 09-042 029-5733-09 DISTRIBUTÖR www.unitron.com/se 09-042 029-5733-09 udirect Bruksanvisning Innehållsförteckning Din udirect...1 Beskrivning av din udirect...2 Batteriinformation...4 Slå PÅ och stänga AV din udirect...6

Läs mer

icube Bruksanvisning www.phonak.se 0682! GA_iCube_SE.qxp 17.3.2008 8:15 Uhr Seite 1 Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved

icube Bruksanvisning www.phonak.se 0682! GA_iCube_SE.qxp 17.3.2008 8:15 Uhr Seite 1 Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved GA_iCube_SE.qxp 17.3.2008 8:15 Uhr Seite 1 Bruksanvisning icube www.phonak.se 0682! 029-0693-09/V1.00/2008-03/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved GA_iCube_SE.qxp 17.3.2008 8:15 Uhr

Läs mer

Basstation med icom. Bruksanvisning

Basstation med icom. Bruksanvisning Basstation med icom Bruksanvisning Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0678! 029-1013-09/V2.01/2011-01/A+W/FO

Läs mer

Innehåll. 1. Välkommen 4

Innehåll. 1. Välkommen 4 1.1 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1

Läs mer

www.phonak.se www.dynamicsoundfield.com 029-0710-09/V3.00/2010-09/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved

www.phonak.se www.dynamicsoundfield.com 029-0710-09/V3.00/2010-09/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved www.phonak.se www.dynamicsoundfield.com! 029-0710-09/V3.00/2010-09/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Välkommen 5 2. Installation 7 3. Allmänna

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. www.phonak.se. 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. www.phonak.se. 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz www.phonak.se 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Viktig

Läs mer

easytek Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt.

easytek Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt. easytek Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Innan du börjar 4 Ingår vid leverans 4 Kompatibla hörapparater 5 Komponenter 6 Komma igång 8 Laddning 8 Bära easytek rätt

Läs mer

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 USB Bruksanvisning www.jabra.com 1 2011 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Den här bruksanvisningen är publicerad av GN Netcom A/S. Informationen i den här bruksanvisningen lämnas endast i beskrivande

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

Version Firmware: 3.1x SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER

Version Firmware: 3.1x SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER Version Firmware: 3.1x SV SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER Grattis till ditt köp av denna produkt från Nolan N-Com. N-Com Bluetooth Kit3 har konstruerats med den allra senaste teknologin och med

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

Användarmanual. ver. 2.0

Användarmanual. ver. 2.0 Användarmanual ver. 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...63 2. LADDNING AV BATTERIET...64 3. MJUKVARUUPPDATERINGAR OCH INSTÄLLNINGAR...64 4. SÄTT IGÅNG...65 4.1 ALLMÄNNA FUNKTIONER...65 4.2 HUVUDENHETEN

Läs mer

Jabra GO 6430. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra GO 6430. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra GO 6430 Bruksanvisning www.jabra.com VÄLKOMMEN! Grattis till ditt val av vår nya Jabra GO 6430. Vi är övertygade om att du kommer att trivas med det breda utbudet av funktioner och att du kommer

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok. 9207482 Utgåva 1 SV

Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok. 9207482 Utgåva 1 SV Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok 9207482 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna HS-106W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

Bruksanvisning SL320

Bruksanvisning SL320 Bruksanvisning SL320 Allmän information Grattis till ditt val av köp av Bea-fon SL320! Läs den här informationen för bättre hantering av telefonen. Vi tar inget ansvar för några problem till följd av felaktig

Läs mer

Jabra CLIPPER. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra CLIPPER. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra CLIPPER + Bruksanvisning www.jabra.com Innehåll TACK........................................................... 2 OM JABRA CLIPPER............................................. 2 VAD JABRA CLIPPER

Läs mer

Användarhandbok Nokia 301

Användarhandbok Nokia 301 Användarhandbok Nokia 301 Utgåva 1.4 SV Pst... Det här är inte den enda handboken... För information om Microsoft Mobile Service villkor och sekretesspolicy går du till www.nokia.com/ privacy. 2 Användarhandbok

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

Bluetooth Handsfree-enhet

Bluetooth Handsfree-enhet Bluetooth Handsfree-enhet A. Produktbeskrivning SUPERTOOTH BUDDY är en Bluetooth handsfree-enhet för mobiltelefoni. Den har utvecklats för enkel handsfree-hantering och överlägsen prestation. Glöm inte:

Läs mer

Användarhandbok Nokia 301

Användarhandbok Nokia 301 Användarhandbok Nokia 301 Utgåva 1.1 SV Pst... Det här är inte den enda handboken... Gå till www.nokia.com/privacy för information om Nokia Villkor för tjänsten och sekretesspolicy. 2 Användarhandbok Nokia

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Bruksanvisning Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye

Bruksanvisning Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye Bruksanvisning Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye Celebrating Communication Innehållet kan ändras utan föregående meddelande. Uppdaterade versioner av denna bruksanvisning finns på Tobiis webbplats www.tobii.com.

Läs mer

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000 Mobiltelefon Bruksanvisning PowerTel M6000 Hörapparatkompatibel M4/T4 Power Tel M6000 mobiltelefon har en inbyggd telespole och är kompatibel för hörapparatsbrukare. För att garantera optimal funktion

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Nokia C2-01 Användarhandbok

Nokia C2-01 Användarhandbok Nokia C2-01 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Om enheten 5 Nättjänster 5 Komma i gång 7 Knappar och delar 7 Sätta i SIM-kortet och batteriet 7 Sätta i ett minneskort 9 Ta bort minneskortet

Läs mer

Savi W730A. Trådlöst headsetsystem för flera enheter. Användarhandbok

Savi W730A. Trådlöst headsetsystem för flera enheter. Användarhandbok Savi W730A Trådlöst headsetsystem för flera enheter Användarhandbok Contents Välkommen 4 Systemkrav 4 Det här finns i förpackningen 5 Grundläggande fakta om basenheten och headsetet 6 Tillbehör 7 Anpassa

Läs mer

Nokia C2 05 Användarhandbok

Nokia C2 05 Användarhandbok Nokia C2 05 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Slå på eller stänga av

Läs mer

SÄKERHETSANVISNINGAR. JM50803_SV.doc 2. Läs dessa anvisningar. Försummelse att följa dem kan vara farligt och/eller olagligt.

SÄKERHETSANVISNINGAR. JM50803_SV.doc 2. Läs dessa anvisningar. Försummelse att följa dem kan vara farligt och/eller olagligt. SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar. Försummelse att följa dem kan vara farligt och/eller olagligt. Du är själv ansvarig för hur du använder din telefon och konsekvenserna av dess användning. Sätt

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 ANVÄNDARHANDBOK

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 ANVÄNDARHANDBOK INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 2 ANVÄNDARHANDBOK S/N: SNABBSTART Snabbstart 1 Skjut upp luckan för att öppna. 2

Läs mer

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 2680 SLIDE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer