Bruksanvisning för udirect 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning för udirect 3"

Transkript

1 Bruksanvisning för udirect 3

2 Tack. Tack för att du väljer Unitron udirect. 3. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar nära professioner inom hörsel för att hitta avancerade och målmedvetna lösningar som är tillgängliga för alla. För det är viktigt att höra udirect 3 är avsedd att användas för att trådlöst streama ljud från olika Bluetooth -enheter till dina hörapparater. Exempelvis mobiltelefoner, MP3-spelare o.s.v. Du kan även streama direkt från andra ljudenheter via en kontakt. Exempelvis datorer, Roger- och FM-mottagare. udirect 3 kan dessutom användas som en fjärrkontroll för att anpassa dina hörapparater till olika lyssningssituationer. Observera att din audionom måste konfigurera din udirect 3 innan den kan användas som en fjärrkontroll till dina hörapparater. Din udirect 3 Audionom: Telefon: Serienummer på udirect 3: Garanti: Inköpsdatum: ucontrol -appen kan hämtas från App Store och Google Play. Sök efter Unitron och välj ucontrol.

3 Snabbguide Ladda udirect 3 Bära udirect 3 Länka ihop med Bluetooth Två sekunder Blå lampa blinkar På/Av Av På Strömindikator Röd lampa lyser laddar Grön lampa lyser batteriet är laddat Lampan blinkar rött svagt batteri Lyser inte batteriet är urladdat Ljudindikator Orange lampa lyser audiogång eller FM-streaming Violett lampa lyser demoljud Blå lampa lyser Bluetoothtelefon eller musiköverföring Lampan blinkar kortvarigt blått en enhet ansluten Lampan blinkar dubbelt blått två enheter anslutna Mycket snabb blå blinkning länkning Innehållsförteckning Översikt av din udirect Konfigurera strömaggregatet... 4 Ladda udirect Starta och stänga av udirect Översikt av indikatorlampor... 7 Så bär du udirect 3 på rätt sätt Räckvidd Knapplåsfunktion Testa ljudet via udirect Åtkomstknappens funktioner Talade meddelanden ucontrol-appen Använda udirect 3 som en fjärrkontroll till dina hörapparater. 17 Använda udirect 3 med en mobiltelefon...20 Avancerade telefoninställningar Använda den externa mikrofonen Använda udirect med utv Använda udirect 3 med umic...40 Använda udirect 3 med ljudenhet via Bluetooth Använda udirect 3 med hörlursutgången på en ljudenhet Konfigurera FM-mottagaren...46 Hantera flera ljudkällor med udirect Återställa din udirect Ta bort länkning av Bluetooth-enheter Felsökningsguide...54 Varningar...64 Information och förklaring av symboler Överensstämmelseinformation...73

4 Översikt av din udirect 3 Knappar 1 Åtkomst ( ) 2 Volym ( ) 3 Hem ( ) 4 Anslut ( ) 5 På/av-reglage ( ) Ingångar 6 Mikrofonöppningar 7 Ljudingång (3,5 mm-kontakt) 8 FM-ingång (eurokontakt) 9 Laddningskontakt (mini-usb) Indikatorer 10 Ljudindikator 11 Strömindikator (ström) Halsslinga 12 Ingångar för halsslinga 13 Halsslinga (med antenn) 14 Halsslingans kontakter * Kan konfigureras av din audionom Tillbehör 15, 16 Universellt strömaggregat med mini-usb-kontakt USA-, EU-, UK-, AUS-adapter Andra valfria tillbehör 20 Mygga MC1 Kort halsslinga (51 cm) Unitron utv 3 (Bluetooth-sändare för användning med TV) Ljudkabel, 1,5 m/5 fot USB-kabel, 3 m/10 fot (Medföljande adaptrar kan variera beroende på land.) 3

5 Konfigurera strömaggregatet 1. Välj den adapter som gäller i ditt land. USA EU UK AUS 2. Sätt i adaptern i det universella strömaggregatet genom att passa de rundade kanterna efter varandra. 3. Lås fast adaptern genom att klicka i ena änden. Se till att adaptern sitter fast ordentligt. Avlägsna strömadaptern: 1. Skjut tillbaka fliken på det universella strömaggregatet och håll fast. 2. Dra försiktigt adaptern 1. uppåt för att avlägsna den från fästet. 3. Börja sedan om med steg 1 (se ovan) Ladda udirect 3 udirect 3 har ett inbyggt laddningsbart batteri som inte kan bytas ut. Ladda batteriet: 1. Anslut mini-usb-kontakten till mini-usböppningen på din udirect Anslut strömaggregatet till ett strömuttag. Under pågående laddning lyser strömindikatorn konstant rött. Det tar vanligtvis 90 minuter. När batteriet är fulladdat lyser strömindikatorn konstant grönt. Du kan låta din udirect 3 vara ansluten till laddaren över natten. Första gången du laddar din udirect 3 ska 4 5

6 den laddas i minst tre timmar, även om batterilampan är släckt eller lyser grönt tidigare än så. Full prestanda hos ett nytt batteri uppnås inte förrän efter tre slutförda laddnings- och urladdningscykler. utv 3 kan också användas som en laddningsdocka till udirect 3. Starta och stänga av udirect 3 Skjut strömreglaget ( ) enligt bilden för att starta eller stänga av din udirect 3. Stäng av udirect 3 när den inte används eller vid förvaring och transport. Starta udirect 3 när den ska användas. Av På Översikt av indikatorlampor Indikatorlamporna tillhandahåller användbar information enligt följande: Strömindikator Laddar Fulladdat batteri Startas Stängs av Batteriet över 10 %, fungerar normalt Batteriet < 10 %, behöver laddas (minst två timmar) Batteriet slut, behöver laddas (minst två timmar) Aktiverat/ inaktiverat låst läge Konstant röd Konstant grön Grön 2 sekunder Röd blinkning, lyser sedan konstant i två sekunder* Långsam grön blinkning ** Kort röd blinkning** Lyser inte när påslagen Kort röd blinkning (låst) eller kort grön blinkning (olåst) * När du stänger av udirect 3 kan det hända att strömindikatorn blinkar rött under tiden som udirect 3 kopplar från alla Bluetoothenheter. 6 7

7 ** Om inte halsslingan är ansluten till udirect 3 visas batteristatusen endast vid start, laddning och vid knapptryckningar. När halsslingan har kopplats från går udirect 3 till avstängningsläge efter två minuter och strömindikatorn slocknar. När halsslingan är frånkopplad går det endast att använda fjärrkontrollsfunktionerna. Batteristatus Färgen på strömindikatorn upplyser dig om batteristatusen på udirect 3. Grön strömindikator innebär att batterinivån är > 10 %. Röd strömindikator innebär att batterinivån är < 10 %. Mindre än en och en halv timmes streaming återstår och batteriet måste laddas i minst två timmar. 8 Ljudindikator Halsslingan måste vara inkopplad för att streaming ska vara möjlig. Kabel eller FM-streaming Konstant orange Bluetooth-streaming av Konstant blå telefon eller musik En Bluetooth-enhet ansluten Kort blå blinkning Två Bluetooth-enheter anslutna Dubbel blå blinkning Länka ihop med Bluetooth Mycket snabb blå blinkning Demoljud spelas upp Konstant violett Indikatorerna för Bluetooth-länkning förblir aktiva även när halsslingan är frånkopplad. Vid kabel- eller FM-streaming förblir ljudindikatorn orange oberoende av Bluetoothanslutningens status. 9

8 Så bär du udirect 3 på rätt sätt För att kunna använda telefon-, musik- eller tv-streaming måste du först starta din udirect 3 och bära den på rätt sätt enligt nedan: 1. Träd halsslingan runt halsen (görs enklast genom att koppla ur halsslingans ena kontakt). 2. Se till att båda kontakterna är anslutna till halsslingans ingångar. 3. Starta udirect Halsslingan måste hela tiden vara inkopplad under pågående streaming. Om den kopplas ur går udirect 3 till viloläge efter två minuter. Ström- och ljudindikatorerna slutar att blinka och alla aktiva Bluetooth-anslutningar avbryts för att spara ström. Koppla in halsslingan igen för att aktivera streamingen. Räckvidd Vid användning av udirect 3 som bärbar fjärrkontroll (utan halsslinga): Maximal räckvidd 110 cm/43 tum Håll udirect 3 enligt bilden Knapplåsfunktion Åtkomstknappen ( ) på din udirect 3 kan låsas för att undvika oavsiktliga knapptryckningar. Tryck på och håll nere anslutknappen ( ) och hemknappen ( ) samtidigt för att låsa åtkomstknappen. Strömindikatorlampan blinkar rött tre gånger för att signalera att knapparna har låsts. Tryck på och håll nere anslutknappen ( ) och hemknappen ( ) samtidigt igen för att låsa upp knapparna. Du kan fortfarande svara på inkommande samtal i låst läge genom att använda åtkomstknappen ( ). 11

9 Strömindikatorn lyser så länge du trycker på någon av knapparna på udirect 3. Grön lampa innebär att batteriet i udirect 3 är laddat, medan röd lampa signalerar att du behöver ladda udirect 3-batteriet. Två minuter efter att du har kopplat ur halsslingan slocknar båda indikatorlamporna och udirect 3 inaktiverar Bluetooth för att spara ström. Testa ljudet via udirect 3 1. Bär udirect 3 på rätt sätt. 2. Tryck på och håll nere åtkomstknappen ( ) medan du startar enheten. Släpp åtkomstknappen. Ljudindikatorn lyser violett. Hörapparaterna går till streamingläge och du hör demoljudet från udirect 3. Använd volymknapparna ( volymen. Demoljudet upphör efter tre minuter ) för att justera eller när du trycker på åtkomstknappen. Volymjusteringar som görs medan demoljudet spelas upp påverkar även volymen på talade udirect 3-meddelanden. Om du inte hör demoljudet: Se till att hörapparaterna sitter ordentligt. Se till att halsslingans båda ändar är inkopplade i udirect 3 och att du bär den runt halsen. Se till att udirect 3 är laddad och påslagen. Se till att du inte befinner dig i ett pågående telefonsamtal via udirect

10 Åtkomstknappens funktioner Åtkomstknappen har flera funktioner: Telefon: hanterar telefonfunktioner som att ta emot och avsluta telefonsamtal. Se avsnittet Använda udirect 3 med en smarttelefon eller mobiltelefon för mer information. Streaming: pausar och återupptar streamingen från en ljudenhet. Fjärrkontroll: kan användas för att välja hörapparatsprogram. Talade meddelanden Talade meddelanden använder text-till-tal för att informera dig om olika funktionslägen och status på udirect 3, t.ex. lågt batteri. Din audionom kan konfigurera språkinställningarna och vilka meddelanden som ska läsas upp som tal. Nummerpresentationsfunktionen påverkas inte av inställningarna för talade meddelanden. Talade meddelanden måste aktiveras av din audionom

11 ucontrol-appen ucontrol är en smarttelefonapp som ger snabb och enkel åtkomst till volym- och programjusteringar. Den innehåller även: oberoende volymkontroll av vänster och höger utökade programkontroller enkel Bluetooth-länkning Använda udirect 3 som en fjärrkontroll till dina hörapparater Innan fjärrkontrollsfunktionen kan användas måste din audionom aktivera fjärrkontrollen. Det finns två sätt att använda udirect 3 som en fjärrkontroll: Koppla in halsslingans båda ändar och bär udirect 3 runt halsen. Fjärrkontrollsfunktionen går att använda så länge du inte streamar ljud. Koppla ur halsslingan och använd udirect 3 på en armlängds avstånd. Streaming är inte möjlig med detta alternativ. Se till att udirect 3 är påslagen

12 Volymjustering Använd volymknapparna ( ) på udirect 3 för att justera volymen på dina hörapparater: Tryck på ( ) för att höja volymen Tryck på ( ) för att sänka volymen Programbyte Använd åtkomstknappen ( hörapparatsprogram. ) för att byta Byte av hörapparatsprogram är endast möjligt så länge ingen streaming pågår. Tryck på och håll nere hemknappen ( ) (> två sekunder) för att välja önskat lyssningsprogram som har konfigurerats av din audionom. Tryck på hemknappen ( ) för att återuppta startprogrammet och startvolymen på dina hörapparater. Mer information om fjärrkontrollen Det kan hända att dina hörapparater piper för att bekräfta att dina val har tillämpats. Båda hörapparaterna kontrolleras samtidigt. Tillgängliga hörapparatsprogram och volymnivåer konfigureras av din audionom

13 Använda udirect 3 med en mobiltelefon Om du har en mobiltelefon med stöd för Bluetooth (t.ex. iphone eller en Android-telefon) kan du använda udirect 3 för att trådlöst streama telefonsamtal till dina hörapparater så att du hör samtalspartnerns röst direkt i hörapparaterna. udirect 3 fångar upp din röst via mikrofonen och streamar den till din mobiltelefon. Under pågående telefonsamtal tillhandahåller åtkomstknappen ( ) en mängd funktioner som hjälper dig att hantera dina samtal. För att få ut så mycket som möjligt av att länka udirect 3 till din mobiltelefon rekommenderar vi att du bär udirect 3 runt halsen. udirect 3 kan bara fånga upp din röst så länge enheten inte blockeras av din klädsel. Om du bär din udirect 3 under din klädsel vid telefonsamtal måste den externa Unitronmikrofonen MC1 användas (se avsnittet om att använda den externa mikrofonen i den här bruksanvisningen). 20 Din röst Samtalspartnerns röst Bluetooth Trådlös signal Samtalspartnerns röst hörs här Länka din mobiltelefon 1. Aktivera Bluetooth via din mobiltelefons inställningsmeny. 2. Se till att udirect 3 är påslagen och att halsslingan är inkopplad och bärs på rätt sätt. Tryck på anslutknappen ( ) och volymhöjningsknappen ( ) samtidigt i två sekunder. Ljudindikatorn blinkar blått för att signalera att länkningsläget är aktiverat på udirect 3. 21

14 3. Aktivera Bluetooth-länkning på din mobiltelefon så att en ny enhet kan läggas till. Se tillverkarens anvisningar för mer information. Ange 0000 som länkningskod om du blir ombedd att göra det. 4. Acceptera begäran om att bevilja udirect 3 åtkomst till din adressbok om du blir ombedd att göra det. Detta behövs för att kunna använda röststyrning och nummerpresentationsfunktioner. 5. När ljudindikatorn på udirect 3 slutar att blinka blått betyder det att länkningen lyckades. Det kan även hända att en headset-symbol ( ) visas i huvuddisplayen på din mobiltelefon. När länkningen är klar bör din mobiltelefon och udirect 3 länkas ihop automatiskt. 22 Kontakta din audionom om du inte kan fullfölja länkningsproceduren enligt de angivna stegen. Halsslingan behöver inte vara inkopplad under länkningsproceduren. Vid streaming och Bluetooth-anslutning är halsslingan däremot nödvändig. För att kunna ta emot samtal måste din telefon ha stöd för någon av Bluetooth-profilerna Head Set (HSP) eller Hands Free (HFP). Under länkningen till din telefon kan det hända att du måste ange vilken av dessa Bluetooth-tjänster du vill aktivera. Välj Headset eller, om tillgängligt, Stereo Headset. För att få tillgång till nummerpresentationsfunktioner måste din telefon ha stöd för Phone Book Access Profile (PBAP). Under länkningen till en mobiltelefon rekommenderar vi att knappsatsljud och smsaviseringar är inaktiverade. För att kunna lyssna på musik från din telefon i stereo måste den ha stöd för A2DP/ Stereo Headset -profilen. Högst åtta enheter kan vara länkade till udirect 3 samtidigt. Vid länkning till en nionde enhet ersätts länkningen till den enhet som har använts minst. udirect 3 har stöd för (kan ansluta till) två telefoner samtidigt, men endast ett telefonsamtal åt gången är möjligt. 23

15 Förberedelser inför telefonsamtal Bluetooth-räckvidden (maximalt avstånd mellan udirect 3 och telefonen) är 5 10 m (15 30 fot). Utanför denna räckvidd kan det hända att anslutningen bryts eller att du upplever avbrott under samtal. Under pågående telefonsamtal ska du bära udirect 3 normalt enligt bilden (figur a). I mycket bullriga miljöer kan det hjälpa att flytta udirect 3 närmare munnen (figur b). Undvik att blockera de små mikrofonöppningarna på sidan med dina fingrar eller din klädsel (figur c) och tala inte rakt framifrån (figur d). Vissa telefoner är konfigurerade för att spela upp knappsatstoner, sms-aviseringar och bekräftelsetoner via udirect 3. Du hör i så fall hur dessa toner avbryter pågående ljudstreaming genom dina hörapparater. Det kan hända att dina hörapparater växlar till streamingläget utan att du vill det. Se bruksanvisningen till din telefon för information om hur du inaktiverar dessa ljud. Telefonsamtal via Bluetooth prioriteras alltid över andra ljudkällor på din udirect 3. Det går inte att byta hörapparatsprogram med hjälp av udirect 3 under pågående telefonsamtal. Du hör samtalspartnerns röst i båda hörapparaterna. a b c d 24 25

16 Ringa samtal Använd knappsatsen på telefonen för att slå numret och tryck på telefonens samtalsknapp. Om telefonen är ansluten hör du kopplingstonen i dina hörapparater efter cirka tre sekunder. Använda trådlösa telefoner (DECT) eller äldre telefoner med enbart headset-profil Om din telefon endast har stöd för headsetprofilen (HSP) måste anslutningen upprättas manuellt vid utgående samtal. Detta gäller ofta trådlösa hemtelefoner (DECT-standarden). 26 Vid användning av dessa telefoner kan det hända att ljudindikatorn inte blinkar blått fastän telefonen är länkad. 1. Slå numret du vill ringa på din telefon eller välj det i telefonens adressbok. 2. Tryck kort på anslutknappen ( ) och vänta i fem sekunder. 3. Uppringingsprocessen startar automatiskt och ljudindikatorn lyser konstant blått. Det kan hända att du hör en bekräftelseton i dina hörapparater. Inkommande samtal udirect 3 måste vara påslagen, länkad till telefonen och bäras på rätt sätt. När ett samtal tas emot på din telefon lyser ljudindikatorn på udirect 3 konstant blått och du hör ringsignalen i dina hörapparater. Ta emot inkommande samtal För att ta emot ett inkommande samtal trycker du kort på åtkomstknappen ( ) på udirect 3 när du hör ringsignalen i dina hörapparater. Det tar cirka fem sekunder innan du hör ringsignalen i dina hörapparater. klick Tala in i udirect 3, inte i telefonen, under pågående samtal. För din säkerhet förblir hörapparaternas mikrofoner påslagna i dämpat läge under pågående samtal och ljudstreaming. 27

17 28 Endast ett samtal åt gången är möjligt. Ytterligare inkommande samtal ignoreras under tiden som ett samtal pågår. Du måste avsluta pågående samtal innan du kan svara på ett andra samtal. Avsluta ett samtal För att avsluta ett telefonsamtal via din udirect 3 trycker du kort på åtkomstknappen ( ). Samtalet avslutas och dina hörapparater återgår till senast aktiva program eller ljudkälla (t.ex. ljudingången). Du kan även avsluta ett samtal genom att använda din telefon istället för udirect 3. Olika ringsignaler i udirect 3 Vilken ringsignal som spelas upp beror på inställningarna i udirect 3 och din telefons funktioner. Ringsignalen tilldelas automatiskt under den inledande telefonlänkningsproceduren och kan inte ändras. Vid länkning till fler än en telefon får den andra och tredje länkade telefonen olika ringsignaler. Sammanlagt tre olika ringsignaler tilldelas automatiskt. udirect 3 läser även upp namnet på den som ringer baserat på vad som står på telefondisplayen (nummerpresentation med text-till-tal-teknologi). Namnet hämtas från din telefonkatalog. Observera att din telefon måste ha stöd för denna funktion. Se bruksanvisningen till telefonen eller kontakta telefonåterförsäljaren för mer information. Det förvalda språket i en ny udirect 3 är amerikansk engelska. Din audionom kan konfigurera språkinställningarna så att namnen uttalas korrekt. Om du vill kan din audionom inaktivera nummerpresentationsfunktionen. 29

18 Avvisa ett samtal Om du vill avvisa ett inkommande samtal trycker du på och håller nere åtkomstknappen ( ) på udirect 3 i två sekunder tills ringsignalen upphör. Samma sak händer om du använder telefonen för att avvisa samtalet. När du trycker på hemknappen ( ) avvisas samtalet och hörapparaterna återgår till startprogrammet. Avancerade telefoninställningar Din audionom kan konfigurera följande extrafunktioner i udirect 3. De aktiveras genom att du trycker länge (två sekunder) på åtkomstknappen ( ) eller anslutknappen ( ): Din mobiltelefon måste ha stöd för dessa funktioner. Se bruksanvisningen till telefonen för mer information. Ring senaste nummer Ett långt tryck på åtkomstknappen ( upp det senast uppringda numret. Röststyrning ) ringer Ett långt tryck på anslutknappen ( ) aktiverar röststyrning så att du kan tala in personens namn istället för att knappa in numret. Vid användning av två telefoner samtidigt kan röststyrning endast användas på den senast länkade telefonen

19 Parkera samtal Ett långt tryck på anslutknappen ( ) under ett pågående samtal parkerar samtalet. Samtalspartnern förblir på linjen men ingen ljudöverföring sker och hörapparaterna återgår till det senaste hörapparatsprogrammet. Använd detta läge för att tala med en person som sitter bredvid dig utan att konversationen överförs till personen i telefonen. Vidarebefordra samtal Ett långt tryck på åtkomstknappen ( ) under ett pågående samtal vidarebefordrar samtalet till telefonen. På så vis kan du ge din telefon till en annan person. Dina hörapparater återgår till det senaste hörapparatsprogrammet. När du har parkerat eller vidarebefordrat ett samtal trycker du återigen länge på åtkomstknappen ( ) för att återföra samtalet till udirect 3 så att det hörs i dina hörapparater. 32 Så länge samtalet är parkerat eller i vidarebefordrat läge kan du använda åtkomstknappen ( ) för att på nytt ändra dina hörapparatsprogram. Nummerpresentation, uppläsning av samtalspartnerns namn udirect 3 har möjlighet att läsa upp namnet på personen som ringer. Om din telefon har stöd för Phone Book Access (PBA) eller Phone Book Access Profile (PBAP) försöker udirect 3 vid varje inkommande samtal att hämta information om personen som ringer. Under tiden som telefonen ringer överförs informationen som visas i displayen till udirect 3 och läses upp i dina hörapparater som följer: Namnet som finns lagrat i din telefons adressbok. I detta exempel skulle du höra Mike office. Telefonnumret om namnet är okänt. Mike Office Din audionom kan konfigurera språkinställningarna i din udirect 3 så att uttalet blir rätt. 33

20 Adressboken överförs aldrig till udirect 3. På så vis kan udirect 3 användas tillsammans med olika telefoner. Se bruksanvisningen till din telefon eller kontakta telefonåterförsäljaren för att se om det finns stöd för denna funktion i din telefon. Vissa hörapparatmodeller stöder inte nummerpresentation. Nummerpresentation måste aktiveras av din audionom. Använda den externa mikrofonen Använd den externa tillvalsmyggan MC1 om du bär udirect 3 under klädseln vid ett pågående telefonsamtal. 1. Anslut mikrofonkontakten (3,5 mm) till ljudingången på udirect 3. Detta inaktiverar de inbyggda mikrofonerna i udirect Använd klämman för att fästa den rundupptagande mikrofonen så nära munnen som möjligt. 3. Träd halsslingan runt halsen och starta udirect 3. Jackor och liknande har ingen negativ påverkan på den trådlösa anslutningen till dina hörapparater

21 Använda udirect med utv 3 Om du har en utv 3 kan du: Streama ljud från din tv inom en räckvidd på upp till 30 m (90 fot) från dina hörapparater. Ladda din udirect 3 i laddningsdockan. Ladda udirect 3 i laddningsdockan 1. Se till att utv 3 har rätt laddningsdocka för användning med udirect 3 se bruksanvisningen till utv 3 för mer information. 2. Starta utv 3 och placera udirect 3 i laddningsdockan Det tar två timmar att ladda batteriet helt. Länka utv 3 till udirect 3 1. Börja med att starta udirect 3. Tryck på anslutknappen ( ) och volymhöjningsknappen ( ) samtidigt i två sekunder. 2. Starta utv 3 och tryck därefter på länkningsknappen på baksidan av utv 3. Den primära indikatorlampan på utv 3 börjar blinka snabbt blått. Se till att utv 3 och udirect 3 är inom en räckvidd på 1 m (3 fot) från varandra. 3. När länkningen har upprättats upphör indikatorlamporna på udirect 3 och utv 3 att blinka blått. Spela upp ljud från din tv 1. Starta uppspelning på din tv. 2. Justera volymnivån på utv 3 till medelhög eller hög nivå. 3. Gör mindre volymjusteringar med hjälp av volymknapparna (+/ ) på udirect 3. 37

22 Pausa uppspelning Om du vill stoppa streamingen tillfälligt för att lyssna till en konversation trycker du på ( )-knappen för att pausa streamingen. Tryck på ( )-knappen igen för att återuppta streamingen. Stoppa uppspelning För att stoppa uppspelningen på din enhet och återgå till vanliga hörapparatsprogram trycker du på och håller nere åtkomstknappen ( ) i två sekunder. Det går inte att byta hörapparatsprogram under pågående streaming. Kontakta din audionom om du inte kan fullfölja länkningsproceduren enligt de angivna stegen. udirect 3 har kapacitet att streama i upp till 20 timmar med ett fulladdat batteri. Justera volymen Använd udirect 3 volymknappar ( justera: Tryck på ( ) för att höja volymen. Tryck på ( ) för att sänka volymen. ) för att Volymjusteringar som görs på udirect 3 har samma effekt som om volymen justerades på hörapparaterna och kan även förstärka ljud från omgivningen. Byta program Byte av hörapparatsprogram är endast möjligt så länge ingen streaming pågår. Tryck på åtkomstknappen ( hörapparatsprogram. ) för att byta Tryck på hemknappen ( ) för att återuppta startprogrammet och startvolymen på dina hörapparater

23 power audio Använda udirect 3 med umic Om du har en umic kan du använda den tillsammans med udirect 3 för att streama ljud från en person eller enhet till dina hörapparater. bärare av hörapparat Länka umic till udirect 3 1. Börja med umic i avstängt läge. Tryck på och håll nere volymhöjningsknappen ( ) och starta därefter umic. Fortsätt att hålla nere volymhöjningsknappen ( ) tills indikatorlampan blinkar blått. 2. Starta udirect 3. Tryck på anslutknappen ( ) och volymhöjnings-knappen ( ) samtidigt i två sekunder. 40 udirect 3 upp till 20 meter den som talar umic 3. När länkningen har upprättats upphör indikatorlamporna på udirect 3 och umic att blinka blått. Spela upp ljud från din umic 1. Fäst umic på en person eller placera den i närheten av en ljudkälla, t.ex. en högtalare eller tv. 2. Justera volymen på umic till medelhög eller hög nivå. 3. Gör mindre volymjusteringar med hjälp av volymknapparna ( ) på udirect 3. Pausa uppspelning Om du vill stoppa streamingen tillfälligt trycker du på ( )-knappen för att pausa streamingen. Tryck på ( )-knappen igen för att återuppta streamingen. Stoppa uppspelning För att stoppa uppspelningen på din enhet och återgå till vanliga hörapparatsprogram trycker du på och håller nere åtkomstknappen ( ) i två sekunder. 41

24 42 Det går inte att byta hörapparatsprogram under pågående streaming. Kontakta din audionom om du inte kan fullfölja länkningsproceduren enligt de angivna stegen. udirect 3 har kapacitet att streama i upp till 20 timmar med ett fulladdat batteri. Använda udirect 3 med ljudenhet via Bluetooth Om du har en ljudkälla med stöd för Bluetooth (t.ex. en MP3-spelare) kan du streama ljud trådlöst till dina hörapparater. Länka till din Bluetooth-ljudenhet: 1. Starta och bär din udirect 3 på rätt sätt. 2. Tryck på anslutknappen ( ) och volymhöjningsknappen ( ) samtidigt i två sekunder tills ljudindikatorn blinkar snabbt blått. 3. Påbörja länkningsprocessen på Bluetoothenheten inom en minut enligt enhetens bruksanvisning och ange 0000 om du blir ombedd att ange en kod. 4. Starta den andra Bluetooth-enheten. 5. På vissa Bluetooth-enheter kan det hända att du måste trycka på uppspelningsknappen. 6. Om enheterna har länkats och anslutits på rätt sätt startas streamingen automatiskt och ljudindikatorn lyser konstant blått. Spela upp ljud från din enhet 1. Starta uppspelning på din enhet. 2. Justera volymnivån på enheten till medelhög eller hög nivå. 3. Gör mindre volymjusteringar med hjälp av volymknapparna ( ) på udirect 3. Pausa uppspelning Om du vill stoppa streamingen tillfälligt för att lyssna till en konversation trycker du på ( )-knappen för att pausa streamingen. Tryck på ( )-knappen igen för att återuppta streamingen. 43

25 Stoppa uppspelning För att helt stoppa Bluetooth-streamingen stänger du av den andra Bluetooth-enheten eller inaktiverar dess Bluetooth-funktion. Obs! Se bruksanvisningen till enheten eller kontakta återförsäljarens kundtjänst om du inte kan fullfölja länkningsproceduren genom att följa de angivna stegen. Obs! udirect 3 kan i streama i över 20 timmar med ett fulladdat batteri. Obs! Det går inte att byta hörapparatsprogram under pågående streaming. Använda udirect 3 med hörlursutgången på en ljudenhet För att få ut så mycket som möjligt av streamingen och fjärrkontrollsfunktionerna rekommenderar vi att du bär udirect 3 runt halsen. Streama musik via kabel udirect 3 måste vara påslagen och bäras på rätt sätt runt halsen. 1. Anslut ljudkabeln till hörlursutgången på din ljudenhet och starta spelaren. 2. Anslut den andra änden av ljudkabeln till ljudingången på udirect 3. Ljudstreamingen aktiveras automatiskt. Tryck kort på åtkomstknappen ( ) för att stoppa och återuppta streamingen

26 Konfigurera FM-mottagaren udirect 3 kan användas tillsammans med FMutrustning. 1. Placera FM-sändaren i närheten av ljudkällan och starta den. 2. Starta FM-mottagaren om det behövs. 3. Starta och bär din udirect 3 på rätt sätt. 4. Anslut FM-mottagaren till udirect 3 via FM-ingången enligt bilden. När en FM-signal upptäcks hör du en FM-ton i dina hörapparater om att streaming är möjlig. FM-tonen låter ungefär som ringsignalen på en telefon. Alternativ för att hantera FM-signalen under pågående FM-ton: Acceptera: tryck kort på åtkomstknappen ( ). 46 Parkera: tryck på åtkomstknappen ( ) i två sekunder. Ignorera FM-tonen: efter 20 sekunder parkeras FM-signalen automatiskt. Tryck kort på åtkomstknappen ( ) för att pausa FM-signalen under streamingen. Den pausade FM-signalen förblir automatiskt i bakgrunden och kan återupptas så länge det finns en FM-signal genom att trycka kort på åtkomstknappen ( ). Så länge en FM-signal streamas går det inte att byta hörapparatsprogram med åtkomstknappen ( ). Obs! Efter 20 sekunder parkeras signalen automatiskt om du inte har accepterat den. Om udirect 3 inte får någon signal från eurokontakten under tre minuter hörs en varningssignal. Varningen upprepas en gång varje kvart tills du stoppar eurokontaktstreamingen. udirect 3 spelar upp en bekräftelseton och ljudindikatorn lyser orange varje gång FMstreaming är aktiverat. 47

27 udirect 3 avger en kort varningssignal under pågående FM-streaming om ingen FMsignal upptäcks inom 45 sekunder. Signalen upprepas därefter varje kvart. Om ingen FM-signal har upptäckts inom 15 minuter spelas bekräftelsetonen upp igen så fort en FM-signal blir tillgänglig. För att helt inaktivera FM-mottagning kopplar du ur FM-mottagaren från udirect Hantera flera ljudkällor med udirect 3 När en ljudkälla ansluts via udirect 3 växlar dina hörapparater automatiskt till specialkonfigurerade program. Senast aktiva hörapparatsprogram 3,5 mmkontakt (ljudingång) FM Eurokontakt Det går att ansluta och använda flera olika ljudkällor samtidigt med udirect 3: Två Bluetooth-enheter (t.ex. telefon och utv 3) En ljudingång (3,5 mm ljudkontakt) En direktljudingång (eurokontakt) Bluetoothmusik 1 Bluetoothmusik 2 Talade statusindikatorer och ljudindikatorlampan upplyser dig om vad som är anslutet. En ljudkälla anses vara ansluten till udirect 3 om: Ljudkontakten är inkopplad (med eller utan ljudsignal) 49

28 En FM-mottagare är inkopplad och tar emot en FM-signal En ljudkälla streamar musik via Bluetooth eller är pausad En Bluetooth-telefon är länkad och inom räckhåll Telefonsamtal prioriteras alltid. Ringsignalen hörs även när du lyssnar till andra ljudkällor via kabel, Bluetooth eller FM. Om du avvisar eller avslutar samtalet återupptas ljudstreamingen. Det går inte att byta hörapparatsprogram med åtkomstknappen ( ) så länge en ljudkälla är ansluten till udirect 3. Om du vill lyssna på musik från din länkade mobiltelefon måste du först starta musiken på telefonen den går inte att starta via udirect 3. Välja bland flera ingångar med hjälp av udirect 3 Om det bara finns en ljudkälla (t.ex. från en Bluetooth-sändare) medför varje tryck på åtkomstknappen ( ) att ljudkällan pausas eller återupptas. Det går att bläddra mellan flera ljudkällor i följd genom att trycka på åtkomstknappen ( ). Vid varje tryckning växlar udirect 3 till nästa anslutna källa i en förinställd ordning. Om källan saknar anslutning hoppar udirect 3 över den och fortsätter till nästa källa. Varje ansluten ljudkälla har en fast plats i ordningen (se diagrammet). När du trycker på hemknappen ( ) väljs alltid startprogrammet i dina hörapparater, oberoende av ordningsföljden på ljudkällorna

29 Återställa din udirect 3 Om udirect 3 av någon anledning skulle sluta att fungera gör du följande: 1. Skjut strömreglaget på udirect 3 till påslaget läge. 2. Tryck på och håll nere ( )-, ( )- och ( )- knapparna samtidigt i två sekunder. 3. Skjut strömreglaget på udirect 3 till avstängt läge. 4. Vänta i fem sekunder. udirect 3 är nu återställd och kommer att fungera normalt nästa gång den startas. Vid återställning av Bluetooth-länkningar bevaras konfigurationsstatusen och grupperingen till hörapparaterna. Ta bort länkning av Bluetooth-enheter Om det uppstår problem med någon av de länkade enheterna eller om anslutningen mellan en enhet och din udirect 3 bryts kan du överväga att ta bort alla länkningar till din udirect Starta din udirect Tryck på och håll nere ( )- och ( )-knapparna i tio sekunder tills ljudindikatorlampan slutar att blinka blått. 3. Ta även bort udirect 3- länkningsposterna på din mobiltelefon innan du påbörjar en ny länkning. 4. Upprepa länkningsproceduren. När du tar bort länkningen till Bluetooth-enheter går det inte längre att ansluta till dessa enheter. Du måste upprepa länkningsproceduren för att kunna ansluta igen

30 Felsökningsguide Orsak Möjlig åtgärd Under Bluetooth-länkningen blir jag ombedd av min andra enhet att ange en kod. Vad ska jag ange? Länkningskoden krävs den första gången du kopplar samman din udirect 3 och Bluetoothenhet (länkning) 54 Länkningskoden för udirect 3 är 0000 (fyra nollor) Ljudet avbryts när jag streamar via udirect 3 Bluetooth-enheten är för långt bort eller bärs i bakfickan (fysiskt hinder) udirect 3 söker efter kända enheter under två minuter efter att den har startats Det kan hända att en telefon som är ansluten till andra enheter, t.ex. en dator, inte kan streama musik oavbrutet Överskrid inte det maximala avståndet på 5 10 m (15 30 fot) och bär Bluetoothenheterna på framsidan av kroppen Efter två minuter upphör udirect 3 att söka och avbrotten slutar Om du använder en Bluetooth-telefon som musikspelare bör den först kopplas från eventuella andra enheter, t.ex. datorer Orsak Möjlig åtgärd Musikvolymen är för hög eller låg. Volymen under telefonsamtal är inte behaglig (för låg eller hög) Olika ljudkällor har olika Sänk volymen på utgångsnivåer hörapparaterna genom att trycka på ( )-knappen. Om ljudnivån från telefonen (eller musiken) är för låg efter sänkningen använder du telefonens volymreglage för att höja volymen. För att justera volymen på telefonen eller en annan ljudkälla som streamar till udirect 3 ska du i första hand använda volymreglaget på den externa enheten och därefter göra mindre justeringar med udirect 3 Jag har svårt för att uppfatta telefonsamtal i bullriga miljöer Dina hörapparatsmikrofoner är för högt inställda under samtalet Dämpa miljöbullret genom att trycka på volymsänkningsknappen i två sekunder och använd därefter telefonens volymreglage för att höja telefonvolymen 55

31 Orsak Möjlig åtgärd Samtalspartnern hör mig, men jag hör inte samtalspartnern Samtalet har vidarebefordrats till din telefon 56 Använd telefonens meny för att återföra samtalet till udirect 3 eller tryck länge på åtkomstknappen ( ) udirect 3 känns inte längre igen av telefonen eller andra Bluetooth-enheter som den tidigare har varit länkad till När det har gått två minuter utan att någon enhet har hittats upphör udirect 3 att söka efter enheter för att spara ström Enheterna är placerade för långt ifrån varandra udirect 3 kan länkas till högst åtta olika Bluetooth-enheter samtidigt. När internminnet är fullt kan nya länkningar skriva över tidigare länkningar Länkningen har tagits bort Stäng av udirect 3, vänta tills den röda indikatorlampan slocknar och starta därefter enheten igen Placera enheterna inom en meters avstånd från varandra och försök igen Upprepa länkningen mellan udirect 3 och den Bluetoothenhet som har skrivits över Upprepa länkningen mellan udirect 3 och den Bluetoothenhet som har tagits bort Orsak Möjlig åtgärd Även när jag inte streamar växlar hörapparaterna mellan Bluetooth och det vanliga hörapparatsprogrammet Din telefon skickar ljud till udirect 3 på grund av inkommande sms eller e-post Knappsatsljud är påslaget Inaktivera systemljud för påminnelser, larm, sms och så vidare via din telefonmeny Stäng av knappsatsljuden via din telefonmeny Jag hör knappsatsljuden från min telefon i mina hörapparater Det kan hända att knappsatsljuden är aktiverade i din telefon Inaktivera alla knappsatsljud och bekräftelsetoner i din telefon. Se bruksanvisningen till telefonen Varje gång jag startar telefonen öppnas musikspelaren I vissa telefoner är detta normalt och beror inte på udirect 3 En del telefoner går att konfigurera så att musikspelaren inte startas automatiskt. Tryck på och håll nere åtkomstknappen för att stoppa streamingen. Du kan även stoppa musikspelaren via telefonmenyn efter att telefonen har anslutits 57

32 Orsak Möjlig åtgärd När jag sätter mig i bilen agerar udirect 3- anslutningen till min telefon konstigt Bilens Bluetooth-system ansluter till din telefon Överväg att koppla från bilens system från din telefon Jag har tagit emot ett inkommande samtal men hör inte samtalet i mina hörapparater Vissa telefoner använder inte udirect 3 när ett samtal tas emot med hjälp av telefonknappen Ta alltid emot samtal genom att trycka på udirect 3 åtkomstknapp ( ) Orsak Möjlig åtgärd Telefonen ringer men indikatorlampan lyser INTE konstant blått och ingen ringsignal hörs i hörapparaterna Bluetooth är inaktiverat i telefonen udirect 3 och din telefon är inte anslutna till varandra udirect 3 är inte länkad till telefonen Avståndet mellan udirect 3 och telefonen är för stort Se till att Bluetooth är aktiverat enligt bruksanvisningen till din telefon 1. Inaktivera Bluetoothfunktionen i din telefon och aktivera den igen 2. Starta om udirect 3 genom att stänga av den och starta den igen. Bluetoothfunktionen i udirect 3 återaktiveras automatiskt 3. Aktivera udirect 3 genom att välja den i telefonens meny för Aktiva enheter 4. Minska avståndet mellan udirect 3 och telefonen Följ länkningsproceduren i den här guiden Bär udirect 3 runt halsen. Håll ett avstånd till telefonen inom < 5 m (< 15 fot) 58 59

33 Orsak Möjlig åtgärd Telefonen ringer och ljudindikatorlampan lyser konstant blått, men ingen ringsignal hörs i hörapparaterna udirect 3 är för långt från hörapparaterna Telefonen är i vibrationsläge När du befinner dig i ett pågående telefonsamtal kan inte ytterligare samtal tas emot 60 Bär udirect 3 på rätt sätt runt halsen med båda ändarna av halsslingan ordentligt inkopplade Aktivera ringsignalen i telefonen Avsluta det pågående samtalet och ta därefter emot det andra samtalet Min telefon ringer men namnet på den som ringer läses inte upp av udirect 3 Nummerpresentationsfunktionen är inte tillgänglig eller aktiverad i din telefon Två telefoner är anslutna till din udirect 3 Nummerpresentationen kan stängas av Se bruksanvisningen till telefonen för att se om den har stöd för denna funktion Om två telefoner är anslutna fungerar nummerpresentationen bara på den telefon som senast länkades till udirect 3 Be din audionom att aktivera nummerpresentation på din udirect 3 Orsak Möjlig åtgärd Under telefonsamtal har den andra parten svårt att höra mig Mikrofonöppningarna på udirect 3 kan vara blockerade Du kanske inte bär udirect 3 på rätt sätt. Det kan hända att udirect 3 skrapar mot klädseln Ljudet i omgivningen kan vara för högt Se till att mikrofonöppningarna inte blockeras av dig, din klädsel eller att de är smutsiga Se till att udirect 3 inte är vänd åt sidan och se till att halsslingans kontakter pekar mot din mun när du talar Försök vara stilla när du pratar eller överväg att använda den externa mikrofonen (tillval) Även om udirect 3 är utrustad med brusreducering bör mycket bullriga miljöer undvikas. Be samtalspartnern att höja ljudet på sin telefon eller för udirect 3 närmare din mun 61

34 Orsak Möjlig åtgärd udirect 3 reagerar inte eller indikatorlampan förblir släckt när den startas udirect 3 kan vara helt urladdad Det kan tyda på ett programvarufel Ladda din udirect 3 i minst en timme Koppla ur alla kontakter från udirect 3. Stäng av udirect 3 och starta den igen. Överväg att återställa udirect 3 Orsak Jag hör inte demoljudet Hörapparaterna sitter inte som de ska udirect 3 bärs inte som den ska eller är avstängd Möjlig åtgärd Se till att dina hörapparater sitter ordentligt Bär udirect 3 på rätt sätt runt halsen med båda ändarna av halsslingan ordentligt inkopplade Om det uppstår problem som inte finns med i den här bruksanvisningen kontaktar du din audionom. udirect 3 går bara att använda under mycket korta perioder Batteriet måste vanligtvis genomgå flera laddningscykler för att uppnå högsta prestanda Ladda i minst tre timmar första gången du laddar udirect 3. Låt din nya udirect 3 bli helt urladdad tre gånger Jag upplever störningar under ljudstreamingen udirect 3 är för långt från hörapparaterna under streamingen Bluetooth-signalen är utom räckhåll Bär udirect 3 på rätt sätt runt halsen med båda ändarna av halsslingan ordentligt inkopplade Se till att Bluetooth-enheten är inom fungerande räckhåll 62 63

35 Varningar 64 Läs informationen på följande sidor innan du använder Unitron udirect 3. Säkerhetsvarningar Förvara enheten utom räckhåll för husdjur samt barn under tre år. Använd endast hörapparater som din audionom har programmerat speciellt för dig. Ändringar i någon av enheterna som inte uttryckligen har godkänts av Unitron är inte tillåtna. Personer med aktiva medicinska implantat (t.ex. pacemaker, defibrillator o.s.v.) får inte använda denna enhet. Rådfråga din audionom. Bär inte udirect 3 runt halsen när den är ansluten till programmeringsutrustning. Se till att alltid koppla ur halsslingans båda ändar och andra kablar när du använder udirect 3 som en bärbar fjärrkontroll. udirect 3 kan skadas om den öppnas. Om problem uppstår som inte kan lösas med hjälp av riktlinjerna i bruksanvisningens felsökningsavsnitt ska du kontakta din audionom. Den här produkten har ett inbyggt batteri som inte går att byta ut. Försök inte att öppna produkten eller ta bort batteriet eftersom detta kan orsaka fysiska skador eller skador på produkten. Följ alltid gällande bestämmelser för elektroniskt avfall vid kassering av elektroniska komponenter. Använd inte enheten i områden där explosionsrisk föreligger (t.ex. i gruvor eller industriområden med explosionsrisk, syrerika miljöer eller områden där lättantändliga narkosmedel hanteras) eller där elektronisk utrustning är förbjuden. Externa enheter kan endast anslutas om de har testats i enlighet med motsvarande IECXXXXX-standarder. Använd endast tillbehör som godkänts av Unitron. 65

36 Användning av dina udirect 3-kablar på andra sätt än de avsedda (t.ex. att träda USB-kabeln runt halsen) kan orsaka personskador. Om du använder maskiner ska du vara uppmärksam så att inga delar fastnar i maskinen. Mini-USB-porten skall endast användas i det syfte som beskrivs här. Varning: elektrisk stöt. Sätt inte i endast kontakten i ett eluttag. Av säkerhetsskäl ska du endast använda laddare som tillhandahålls av Unitron eller stabiliserade laddare med specifikationen 5V DC, min. 500 ma. Information om produktsäkerhet Fråga din audionom om kompatibiliteten med dina hörapparater. Undvik att utsätta udirect 3 för onödig fukt (bad, simning), värme (element, instrumentpanel) och direkt hudkontakt när du svettas (träning, motion, idrott). Särskild medicinsk eller tandvårdsrelaterad undersökning som involverar strålning kan leda till att din fjärrkontroll slutar att fungera ordentligt. Avlägsna och förvara den utanför undersökningssalen/platsen innan du genomgår medicinsk eller tandvårdsrelaterad undersökning med röntgen (även CT-skanning) eller annan medicinsk undersökning som involverar magnetröntgen (MRI/NMRI) eller genererar magnetfält. Tappa inte enheten. Om den tappas på en hård yta kan enheten skadas. Skydda udirect 3 från överdrivna skakningar eller vibrationer

37 Använd inte överdriven kraft när du ansluter udirect 3 till de olika kablarna. Se till att ingen smuts kommer in genom öppningarna (på mikrofonerna, antennen, ljudingångarna, FM-mottagaren och laddaren). Använd aldrig mikrovågsugn eller andra uppvärmningsapparater för att torka udirect 3. Rengör udirect 3 med en fuktig trasa. Använd aldrig hushållsrengöringsprodukter (tvättmedel, tvål, etc.) eller alkohol för att rengöra udirect 3. Den digitalt kodade, induktiva sändningstekniken som används i udirect 3 är mycket pålitlig och påverkas praktiskt taget inte alls av andra enheter. Observera dock att när systemet används i närheten av datorutrustning, större elektriska installationer eller andra starka elektromagnetiska fält, kan det krävas att man befinner sig minst 60 cm (24 tum) från den påverkande enheten för att säkerställa att apparaten fungerar ordentligt. Förvara enheten minst 10 cm från alla typer av magneter. Koppla inte ur halsslingan under tiden som udirect 3 sänder signaler till dina hörapparater. Av säkerhetsskäl ska du endast ladda udirect 3 med en laddare som tillhandahållits av Unitron eller med en USBcertifierad laddare > 500 ma. Anslut inte USB- eller ljudkablar som är längre än 3 meter (9 fot) till udirect 3. När udirect 3 inte används ska den vara avstängd och förvaras på en säker plats. Annan viktig information Elektrisk högspänningsutrustning, större elektroniska installationer och metallkonstruktioner kan försämra och markant minska räckvidden

38 Förflytta dig från det störande fältet om hörapparaterna inte svarar till udirect 3 på grund av ovanliga fältstörningar. Dina hörapparater och udirect 3 tilldelas en unik kommunikationskod vid anpassningen. På så vis orsakar inte enheten några störningar i hörapparater som bärs av andra. Kom ihåg att radiosignaler från en FMsändare kan fångas upp och höras av andra mottagare. Information och förklaring av symboler xxxx Med CE-symbolen bekräftar Unitron att den här Unitronprodukten uppfyller kraven i Medical Devices Directive 93/42/EEC samt R&TTE-direktivet 1999/5/EC avseende radio- och telekommunikationsutrustning. Den här symbolen visar att det är viktigt att användaren läser och beaktar den relevanta informationen i den här bruksanvisningen. Den här symbolen visar att det är viktigt att användaren uppmärksammar relevanta varningsmeddelandena i den här användarguiden. Viktig information för hantering och produktsäkerhet. Märkning som anger överensstämmelse med bestämmelserna Australian EMC and Radiocommunications. Symbolen ska åtföljas av den i EG godkända representantens namn och adress. Symbolen ska åtföljas av tillverkarens (som gör produkten tillgänglig på marknaden) namn och adress

39 Driftförhållanden: Den här enheten har utformats för problemfri användning utan begränsningar vid avsedd användning, såvida inget annat anges i de här bruksanvisningarna. 0 C 45 C och en relativ luftfuktighet på < 95 % (ickekondenserande). Transport- och lagerförhållanden: Vid transport eller förvaring under en längre tid bör temperaturen inte överstiga gränsvärdena -20 C 60 C och en relativ luftfuktighet på 90 %. Ett lufttryck på mellan 500 och 1100 hpa är lämpligt. Symbolen med den överkryssade soptunnan är en påminnelse om att den här enheten inte får kastas med hushållsavfall. Vänligen kassera gamla eller oanvända enheter på platser avsedda för elektroniskt avfall, eller lämna in din enhet till din audionom för kassering. Skydda miljön genom att kassera enheten på ett korrekt sätt. Bluetooth -ordmärket och logotypen är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och används av Unitron under licens. Andra varumärken och firmanamn är respektive ägares egendom. Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. App Store är ett servicevarumärke som tillhör Apple Inc. Google Play är ett varumärke som tillhör Google Inc. Överensstämmelseinformation Deklaration om överensstämmelse Härmed deklarerar Unitron att denna Unitronprodukt uppfyller kraven enligt the Medical Devices Directive 93/42/ EEC och likaså the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EC. Hela texten som utgör Överensstämmelseförklaringen finns att tillgå från tillverkaren eller från din lokala Unitron-representant vars adress hittar i listan på (global). Anmärkning 1: Denna enhet uppfyller Del 15 i FCC-reglerna och RSS-210-reglerna i Industry Canada. För handhavandet gäller följande två villkor: 1) denna enhet får inte orsaka skadlig störning och 2) denna enhet måste klara av alla störningar, inklusive sådana störningar som kan orsaka oönskade effekter. Anmärkning 2: Ändringar eller modifieringar som utförs på denna utrustning och som inte uttryckligen godkänts av Unitron kan leda till att FCCbehörigheten att använda denna utrustning blir ogiltig

40 Anmärkning 3: Denna enhet har testats och funnits efterleva de begränsningar som finns för digitala enheter Klass B, enligt Del 15 i FCCreglerna och ICES-003 i Industry Canada. Begränsningarna är satta för att ge ett skäligt skydd mot skadliga störningar när utrustningen används i bostadsmiljö. Utrustningen genererar, använder och kan, om den inte installeras och används enligt bruksanvisningen, orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det går emellertid inte att garantera att det inte kommer inträffa störningar i en viss installation. Om utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller tvmottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och sätts igång, bör användaren försöka korrigera störningarna på något/några av följande sätt: Vrid eller flytta mottagarantennen. Öka avståndet mellan enheten och mottagaren. Anslut utrustningen i ett eluttag som hör till en annan säkringsgrupp än den som mottagaren är ansluten till. Kontakta försäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker för att få hjälp. Unitron Hearing 20 Beasley Drive, P.O. Box 9017, Kitchener, ON N2G 4X1 Canada Unitron Hearing GmbH Max-Eyth-Straße 20, Fellbach-Oeffingen, Germany Australien: Leverantörskod N15398 Nya Zeeland: Leverantörskod Z1285 En lista över företag inom Unitrongruppen finns på 74

41 Återförsäljare unitron.com/se

Bruksanvisning för ustream

Bruksanvisning för ustream Bruksanvisning för ustream Tack Tack för att du väljer Unitron ustream. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar nära professioner inom hörsel för att hitta avancerade

Läs mer

Bruksanvisning Unitron umic

Bruksanvisning Unitron umic Bruksanvisning Unitron umic Tack Tack för att du väljer Unitron umic. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. I nära samarebete med professioner inom hörsel utvecklar vi avancerade

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0678! 029-1013-09/V1.00/2010-04/A+W/FO Printed in Switzerland

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

AH-GC20 GLOBE CRUISER Over Ear-hörlurar Trådlösa brusreducerande hörlurar Bruksanvisning

AH-GC20 GLOBE CRUISER Over Ear-hörlurar Trådlösa brusreducerande hörlurar Bruksanvisning AH-GC20 GLOBE CRUISER Over Ear-hörlurar Trådlösa brusreducerande hörlurar Bruksanvisning Du kan skriva ut flera PDF-sidor på ett pappersark 1 Förberedelse Packa upp 4 Egenskaper 5 Ljudkvalitet 5 Funktioner

Läs mer

Backbeat Go 2. med laddningsfodral. Användarhandbok

Backbeat Go 2. med laddningsfodral. Användarhandbok Backbeat Go 2 med laddningsfodral Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Det här finns i förpackningen 4 Headsetöversikt 5 Var försiktig 5 Laddningsfodral översikt 6 Para ihop 7 Para ihop 7 Para ihop med

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Bedienungsanleitung Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Bedienungsanleitung Brugervejledning. Manual do Utilizador Bedienungsanleitung Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-112 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två

Läs mer

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-53W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Bruksanvisning 13-09/A+W Phonak AG Med ensamrätt 276-09/V1.00/20 029-0

Bruksanvisning 13-09/A+W Phonak AG Med ensamrätt 276-09/V1.00/20 029-0 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1 Ansluta

Läs mer

GUIDE FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV Adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N-fjärrkontroll

GUIDE FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV Adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N-fjärrkontroll GUIDE FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV Adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N-fjärrkontroll SN2_ILLU_Neckloop_HI SN2_ILLU_Charger_HI SN2_ILLU_UsbCable_HI Översikt Denna guide innehåller

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 SV 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0 Nokia Bluetooth-headset BH-609 Utgåva 2.0 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-609-produkt överensstämmer med väsentliga krav och andra relevanta

Läs mer

Carat binax Carat A binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt.

Carat binax Carat A binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt. Carat binax Carat A binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Hörapparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-505. Utgåva 3.0

Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-505. Utgåva 3.0 Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-505 3 4 5 1 2 6 7 8 9 Utgåva 3.0 10 11 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-505-produkt överensstämmer med väsentliga

Läs mer

JABRA STEALTH UC. Bruksanvisning. jabra.com/stealthuc

JABRA STEALTH UC. Bruksanvisning. jabra.com/stealthuc Bruksanvisning jabra.com/stealthuc 2015 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare. Bluetooth

Läs mer

Snabbguide och funktioner

Snabbguide och funktioner Snabbguide och funktioner Huvudknapp PÅ/AV-knapp tryck på den i två sekunder Röstuppringning tryck på knappen i två sekunder Återuppringning av senaste numret tryck lätt två gånger Svara eller avsluta

Läs mer

INTERPHONE Bluetooth hjälm-headset med Interphone. Användarmanual

INTERPHONE Bluetooth hjälm-headset med Interphone. Användarmanual INTERPHONE Bluetooth hjälm-headset med Interphone Användarmanual Innehållsförteckning Tack för förtroendet...1 Information...2 Förpackningens innehåll...2 Produktbeskrivning...3 Laddning...4 Att sätta

Läs mer

DENVER BPB-100C. Bruksanvisning

DENVER BPB-100C. Bruksanvisning DENVER BPB-100C Bruksanvisning BRUKSANVISNING 1. Säkerhetsföreskrifter 1) Du får inte använda eller förvara enheten i hög temperatur eller på utsatta platser. 2) Exponera inte enheten för regn. 3) Du får

Läs mer

Bruksanvisning Unitron udirect 2

Bruksanvisning Unitron udirect 2 Bruksanvisning Unitron udirect 2 Tack Tack för att du väljer Unitron udirect 2. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar nära professioner inom hörsel för att hitta

Läs mer

Pure binax. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt.

Pure binax. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt. Pure binax Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8 Inställningar

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W

Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W Utgåva 1.2 2 Innehåll Om högtalaren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-anslutningar 4 Knappar och delar 5 Sätta på högtalaren 6 Koppla din enhet 6 Koppla

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

Phonak ComPilot. Bruksanvisning

Phonak ComPilot. Bruksanvisning Phonak ComPilot Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Välkommen 5 2. Lära känna din ComPilot 6 2.1 Förklaring 7 2.2 Tillbehör 8 3. Komma igång 9 3.1 Anslutning av strömförsörjning 9 3.2 Ladda ComPilot-batteriet

Läs mer

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ladda telefonen 6 Få meddelanden

Läs mer

Ponto Streamer. Bruksanvisning. Ponto TM Den benförankrade hörsellösningen

Ponto Streamer. Bruksanvisning. Ponto TM Den benförankrade hörsellösningen Ponto Streamer Bruksanvisning Ponto TM Den benförankrade hörsellösningen Tack Tack för att du har valt vår produkt för att höra bättre. Vi har lagt stor omsorg på att utveckla Ponto Plus som vi hoppas

Läs mer

BT220 HEADSET. Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd)

BT220 HEADSET. Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd) Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd) 6 Öronsnäcka 7 Mikrofon 8 Öronklämma 9 Laddningsindikator (röd) 10 Strömindikator (grön) Installation

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1 Nokia Bluetooth-headset BH-217 1 2 3 4 5 6 8 7 Utgåva 1 10 9 12 13 11 14 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-217-produkt överensstämmer med väsentliga

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 220. m2-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 220. m2-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 220 m2-x Allt-i-örat hörapparat Din hörapparat (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Lyssningsprogram Master Nybörjare Musik TV Komfort Audibility Extender T Programnummer

Läs mer

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok 9239252 Utgåva 2 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-36W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning TV 2400 Trådlösa hörlurar med förstärkare Bruksanvisning Översikt Denna broschyr visar en översikt över din TV 2400. ÜBERSICHT TV 2400 1 1 2 3 4 5 7 6 8 1 7 2 3 4 5 6 8 9 10 ÖVERSIKT Mottagare 1 Öronproppar

Läs mer

Phonak EasyCall. Bruksanvisning

Phonak EasyCall. Bruksanvisning Phonak EasyCall Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 5 2. Lär känna din EasyCall 7 2.1 Hur enheten fungerar 7 2.2 Beskrivning av enheten 8 3. Komma igång 9 3.1 Anslutning av strömförsörjning 9 3.2 Tyda

Läs mer

FLEX sinc. Trådlöst A2DP Bluetooth headset. Stöd för strömmande media DSP ljudförbättring Bullerdämpande mikrofon Bluetooth V2.

FLEX sinc. Trådlöst A2DP Bluetooth headset. Stöd för strömmande media DSP ljudförbättring Bullerdämpande mikrofon Bluetooth V2. FLEX sinc Trådlöst A2DP Bluetooth headset Stöd för strömmande media DSP ljudförbättring Bullerdämpande mikrofon Bluetooth V2.1+EDR ILD International AB 2010 V0.99 Innehåll i förpackningen FLEX sinc headset

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

Nokia Trådlös ljud-gateway AD-42W 9247810/1

Nokia Trådlös ljud-gateway AD-42W 9247810/1 Nokia Trådlös ljud-gateway AD-42W 9247810/1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten AD-42W uppfyller villkoren i följande EUdirektiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 9252957/1

Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 9252957/1 Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HF-33W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav

Läs mer

Oticon Medical Streamer. Bruksanvisning. För implanterbara hörsellösningar

Oticon Medical Streamer. Bruksanvisning. För implanterbara hörsellösningar Oticon Medical Streamer Bruksanvisning För implanterbara hörsellösningar Tack Tack för att du har valt vår produkt. För att göra det lättare för dig har vi lagt ner stor omsorg på att se till att din nya

Läs mer

Trådlöst stereoheadset 2.0. Bruksanvisning CECHYA-0083

Trådlöst stereoheadset 2.0. Bruksanvisning CECHYA-0083 Trådlöst stereoheadset 2.0 Bruksanvisning CECHYA-0083 VARNING! Undvik att skada hörseln genom att inte lyssna på för hög volym under längre perioder. Säkerhetsföreskrifter Läs informationen i den här bruksanvisningen

Läs mer

Aquaris 701, 501 BTE

Aquaris 701, 501 BTE English Dansk Norsk Svenska Suomi Aquaris 701, 501 BTE User Guide Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning Käyttöopas Innehåll Innehåll Din Aquaris-hörapparat 90 Avsedd användning 91 Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

Skräddarsydda hörapparater Insio binax Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Skräddarsydda hörapparater Insio binax Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Skräddarsydda hörapparater Insio binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter

Läs mer

Motion M micon Motion P micon. Bruksanvisning. www.siemens.se / horsel. Livet låter fantastiskt.

Motion M micon Motion P micon. Bruksanvisning. www.siemens.se / horsel. Livet låter fantastiskt. Motion M micon Motion P micon Bruksanvisning www.siemens.se / horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1 Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LD-3W uppfyller villkoren i följande EUdirektiv:

Läs mer

Installations- och användarhandbok

Installations- och användarhandbok Installations- och användarhandbok 64 USE 575 Utbildning Bruksanvisning Connect + Dat. 081124 Sid 2 (16) Innehåll Följande finns i förpackningen...4 Centralenheten...5 Vy framifrån...5 Vy bakifrån...5

Läs mer

ceti Bluetooth stereo headset Användarhandbok Owner s manual ILD International AB 2010 V1.0

ceti Bluetooth stereo headset Användarhandbok Owner s manual ILD International AB 2010 V1.0 ceti Bluetooth stereo headset Användarhandbok Owner s manual ILD International AB 2010 V1.0 Introduktion Tack för att du väljer ett FLEX headset! FLEX ceti är ett trådlöst Bluetooth -headset i komfortmodell

Läs mer

Handbok Konftel Ego SVENSKA

Handbok Konftel Ego SVENSKA Handbok Konftel Ego SVENSKA OmniSound överlägsen ljudkvalitet Den patenterade ljudoptimeringen OmniSound garanterar att ditt distansmöte får ett imponerande och kristallklart ljud i båda riktningarna,

Läs mer

BRUKSANVISNING APPlicator

BRUKSANVISNING APPlicator BRUKSANVISNING APPlicator Förpackningens innehåll Kontrollera noggrant innehållet i förpackningen: APPlicator-enhet USB-sladd Strömadapter Detta dokument Produktbeskrivning APPlicator är en trådlös kontaktlåda

Läs mer

Bruksanvisning för umic

Bruksanvisning för umic Bruksanvisning för umic Tack Tack för att du väljer Unitron umic. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar nära professioner inom hörsel för att hitta avancerade

Läs mer

JABRA EVOLVE 65. Bruksanvisning. jabra.com/evolve65

JABRA EVOLVE 65. Bruksanvisning. jabra.com/evolve65 Bruksanvisning jabra.com/evolve65 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive

Läs mer

Svensk handbok. Översikt 1. Justerbar bygel 2. "<"-knapp: Föregående låt 3. ">"-knapp: Nästa låt LED-indikator. Laddning. Röd LED-lampa är släckt

Svensk handbok. Översikt 1. Justerbar bygel 2. <-knapp: Föregående låt 3. >-knapp: Nästa låt LED-indikator. Laddning. Röd LED-lampa är släckt Svensk handbok Översikt 1. Justerbar bygel 2. ""-knapp: Nästa låt 4. LED-indikator a) Laddning LED-indikator Röd LED-lampa är tänd Röd LED-lampa är släckt b) Används LED-indikator

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Vanliga frågor

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Vanliga frågor Innehåll TOC 1. Audio Q: Hur växlar jag mellan radio- och mediekällor, till exempel FM-radio och USB? A: Om du vill växla mellan olika ljudkällor kan du antingen välja respektive källa på startsidan, trycka

Läs mer

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Bruksanvisning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör

Läs mer

Radio R 4.0 IntelliLink Vanliga frågor

Radio R 4.0 IntelliLink Vanliga frågor Innehåll TOC 1. Audio Q: Hur växlar jag mellan olika ljudkällor (t.ex. FM-radio och USB-musik)? A: Byt ljudkälla genom att trycka på AUDIO på startskärmen och sedan på Källa i övre vänstra delen av skärmen.

Läs mer

Felsökningsguide. Barn 0 5 år. Livet är nu. www.phonak.se/fm

Felsökningsguide. Barn 0 5 år. Livet är nu. www.phonak.se/fm Felsökningsguide Barn 0 5 år Livet är nu Vi är lyhörda för behoven hos alla dem som är beroende av våra kunskaper, idéer och omsorger. Genom att utmana teknologins gränser på ett kreativt sätt utvecklar

Läs mer

MT645VP. Radiokontroller och indikatorer. Deklaration om överensstämmelse (DoC) KOMMUNIKATIONSRADIO MODELL

MT645VP. Radiokontroller och indikatorer. Deklaration om överensstämmelse (DoC) KOMMUNIKATIONSRADIO MODELL 1 10 9 8 11 Radiokontroller och indikatorer 1. Antenn 2. Uttag för extern högtalare/ mikrofon/laddare 3. Lägesknapp/strömbrytare 4. Skanningsknapp 5. Kanal upp/ned-knappar 6. Bakgrundsbelyst LCD-display

Läs mer

echarger Bruksanvisning

echarger Bruksanvisning echarger Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din echarger 58 Avsedd användning 59 Viktiga noteringar 60 Om batterierna 63 Så här laddar du 64 Användbara tips vid laddning 69 Underhåll och skötsel 70 Tekniska

Läs mer

X2BRUKSANVISNING PREMIUM BLUETOOTH-HÖRLURAR SVENSKA

X2BRUKSANVISNING PREMIUM BLUETOOTH-HÖRLURAR SVENSKA X2BRUKSANVISNING PREMIUM BLUETOOTH-HÖRLURAR SVENSKA FODRAL Instruktioner för fodralet...3 MONTERING Montering under örat...5 Ljudkontroll...14 Montering över örat...16 DETALJERADE INSTRUKTIONER Förpackningens

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN

BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN Modell U-FS Receiver-in-the-ear DIN WIDEX -HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Din hörapparatserie: 2 PROGRAM Universell Tyst Transport Stadsmiljö Fest

Läs mer

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Bruksanvisning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Innehåll SÄKERHETSINFORMATION... 4 KOMMA IGÅNG... 5 Knapparna... 5 Skärmens symboler... 6 Installera telefonen... 7 Laddning av handenheten... 7 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING...

Läs mer

VIKTIGT: Funktionen för återuppladdning kan endast användas tillsammans med det specialdesignade batteripaketet.

VIKTIGT: Funktionen för återuppladdning kan endast användas tillsammans med det specialdesignade batteripaketet. Bruksanvisning UTTAG FÖR NÄTADAPTER LCD-SKÄRM HÖGTALARE MONITOR (AVLYSSNING) PÅ/AV UTTAG FÖR HÖRLUR ANTENN CALL MODE TALK /+ - Indikator för mottagning och sändning - Knapplås - Ringsignal - Anropsalarm

Läs mer

Guide för ConnectLine App för iphone. App version 1.0.2

Guide för ConnectLine App för iphone. App version 1.0.2 Guide för ConnectLine App för iphone App version 1.0.2 Inledning Detta är en guide för ConnectLine App för iphone, som beskriver följande. Hur du kopplar ihop Streamer med en iphone. Hur du laddar ner

Läs mer

Phonak ComPilot Phonak TVLink S basstation Phonak RemoteMic Phonak PilotOne mypilot

Phonak ComPilot Phonak TVLink S basstation Phonak RemoteMic Phonak PilotOne mypilot Phonak AccessLine Produktinformation Vi har lyssnat noga för att försäkra oss om att vi helt förstår vad som är viktigt för dig. Varje ny generation produkter är baserad på dessa insikter. Denna förståelse

Läs mer

Välkommen! Vi gratulerar till din nya ReSound Unite TV. Information om störningar: Unite TV faller under Part 15 i FCC reglerna.

Välkommen! Vi gratulerar till din nya ReSound Unite TV. Information om störningar: Unite TV faller under Part 15 i FCC reglerna. Bruksanvisning Välkommen! Vi gratulerar till din nya ReSound Unite TV. ReSound Unite TV kommer att ge dig en hög kvalité med överfört ljud direkt till din hörapparat från din TV, HiFi stereo, dator och

Läs mer

Välkommen 4. ZoomLink+ och tillbehör 5. Beskrivning 6. Så här fungerar din ZoomLink+ 8

Välkommen 4. ZoomLink+ och tillbehör 5. Beskrivning 6. Så här fungerar din ZoomLink+ 8 Bruksanvisning! Innehållsförteckning Välkommen 4 ZoomLink+ och tillbehör 5 Beskrivning 6 Så här fungerar din ZoomLink+ 8 Komma igång 9 Ladda ZoomLink+ 9 Slå PÅ/stänga AV ZoomLink+ 10 Mikrofonöppning 14

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome D200 D205 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att

Läs mer

Nokia Reaction Bluetooth-headset Användarhandbok

Nokia Reaction Bluetooth-headset Användarhandbok Nokia Reaction Bluetooth-headset Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Innehåll Inledning 3 Om ditt headset 3 Om Bluetooth-anslutningar 3 Komma i gång 4 Knappar och delar 4 Bära headsetet 4 Slå på och stänga av

Läs mer

DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK. Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 1999 1

DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK. Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 1999 1 DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30 Lafayette Radio AB 1999 1 DETTA BÖR DU VETA ALLMÄNT Lafayette DC-110 är en kommunikationsradio förberedd för 6 kanaler. Radion

Läs mer

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING 1 Ref: BASS-0010-B/21.02.2014 Innehållsförteckning 1- EGENSKAPER... 4 1-1 Modeller... 4 1-2 Mått och vikt... 4 1-3 Interiör (standard och tillval)... 5 2- TRANSPORT...

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LD-1W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Jabra SUPREME UC. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra SUPREME UC. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra SUPREME UC Bruksanvisning www.jabra.com Innehåll VÄLKOMMEN.................................................. 2 OM JABRA SUPREME UC........................................ 2 VAD DITT HEADSET KAN GÖRA.................................

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

Nokias radioheadset HS-2R Användarhandbok. 9355494 Utgåva 2

Nokias radioheadset HS-2R Användarhandbok. 9355494 Utgåva 2 Nokias radioheadset HS-2R Användarhandbok 9355494 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-2R uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Högtalare bluetooth till Micro Rolltak, MEMOactive, Handifon P och Handi Defy+

Högtalare bluetooth till Micro Rolltak, MEMOactive, Handifon P och Handi Defy+ Bruksanvisning Högtalare bluetooth till Micro Rolltak, MEMOactive, Handifon P och Handi Defy+ Art.nr: 105123 Rev C SE Innehåll Om Högtalaren... 3 Kompatibilitet... 4 Laddare... 4 Koppla till ström... 4

Läs mer

Bruksanvisning för utv 3

Bruksanvisning för utv 3 Bruksanvisning för utv 3 Tack. Tack för att du väljer Unitron utv 3. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar nära professioner inom hörsel för att hitta avancerade

Läs mer

JABRA EVOLVE 80. Bruksanvisning. jabra.com/evolve80

JABRA EVOLVE 80. Bruksanvisning. jabra.com/evolve80 Bruksanvisning jabra.com/evolve80 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive

Läs mer

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Produkten har ett års funktionsgaranti, för problem som uppstår vid normal användning. Mini Mobile Phones garanti upphör om inte behandlas med omsorg eller enheten öppnas. Eventuell information

Läs mer

SecureEar. Bruksanvisning

SecureEar. Bruksanvisning SecureEar Bruksanvisning Gratulerar till ditt nya SecureEar-hörselskydd. SecureEar skyddar automatiskt mot kraftiga ljud, men du kan fortfarande föra ett samtal eller höra svaga ljud från exempelvis ett

Läs mer

Bruksanvisning TP329

Bruksanvisning TP329 Bruksanvisning TP329 1 2 BRUKSANVISNING TP-329 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INTRODUKTION...1 HUVUDFUNKTIONER...1 SÄKERHET OCH UNDERHÅLL...3 Säkerhetsinformation...3 Vård av denna Produkt...3

Läs mer

JABRA SPORT PACE WIRELESS

JABRA SPORT PACE WIRELESS L BRUKSANVISNING jabra.com/sportpace 2015 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare. BLUETOOTH

Läs mer

Trådlöst headset. Bruksanvisning CECHYA-0076

Trådlöst headset. Bruksanvisning CECHYA-0076 Trådlöst headset Bruksanvisning CECHYA-0076 Trådlöst headset MIC MUTING-knapp Statusindikator POWER-knapp Knappen VOL + Knappen VOL - Telefonknapp Mikrofon Öronclip Högtalare RESET-knapp USB-kontakt Laddningsstation

Läs mer

NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC

NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC Användar Guide - 2 - Tack för att du köpt en MINIX NT-1. Med MINIX NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC, kan du lyssna på musik trådlöst och du kan svara och ringa

Läs mer

Bruksanvisning för fjärrkontroll 2

Bruksanvisning för fjärrkontroll 2 Bruksanvisning för fjärrkontroll 2 Tack Tack för att du väljer fjärrkontroll 2 till dina hörapparater från Unitron. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar nära

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

Din manual JABRA BT8040 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3333082

Din manual JABRA BT8040 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3333082 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för JABRA BT8040. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Bruksanvisning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns

Läs mer

Bruksanvisning för EkoTek anropsberlock

Bruksanvisning för EkoTek anropsberlock BRUKSANVISNING för EkoTek anropsberlock 9261-8277 Utgåva 5 INNEHÅLL Inledning 3 Överensstämmelse 4 Allmän information till användaren 5 Systemschema för EkoTek 6 Slå till anropsberlocken 7 Status- och

Läs mer

1. Välkommen 5. 2. Lära känna Roger MyLink 6 2.1 Kompatibilitet 7 2.2 Beskrivning av enheten 7 2.3 Indikatorlampa 9

1. Välkommen 5. 2. Lära känna Roger MyLink 6 2.1 Kompatibilitet 7 2.2 Beskrivning av enheten 7 2.3 Indikatorlampa 9 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 5 2. Lära känna Roger MyLink 6 2.1 Kompatibilitet 7 2.2 Beskrivning av enheten 7 2.3 Indikatorlampa 9 3. Komma igång 14 Steg 1. Ladda Roger MyLink 14 Steg 2. Ta loss

Läs mer

Skräddarsydda hörapparater. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Skräddarsydda hörapparater. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Skräddarsydda hörapparater Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8

Läs mer

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LS-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LS-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Bluetooth Hjälm Headset

Bluetooth Hjälm Headset Bluetooth Hjälm Headset #HS-BLU277 Serie Användarmanual Warm & Safe Heated Gear EU www.warmnsafe.eu Index Produktbeskrivning Sektion 1 Installations instruktioner Sektion 6A för integral/heltäckande &

Läs mer

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma NaviTrack-sändare Viktigt! För din egen säkerhet: Läs denna handbok och det medföljande säkerhetshäftet noggrant innan du använder denna utrustning. Behåll denna handbok. kan förstöras och kan utgöra en

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer