Bruksanvisning för ustream

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning för ustream"

Transkript

1 Bruksanvisning för ustream

2 Tack Tack för att du väljer Unitron ustream. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar nära professioner inom hörsel för att hitta avancerade och målmedvetna lösningar som är tillgängliga för alla. För det är viktigt att höra ustream är avsedd att användas för att ta emot signaler från olika Bluetooth -enheter och överföra dem trådlöst till dina hörapparater. I stort sett stöds alla Bluetooth-aktiverade ljudenheter, t.ex. mobiltelefoner och MP3- spelare. Njut av tal och musik från andra multimedieenheter som datorer, tv-apparater och musikspelare. ustream kan även användas som en fjärrkontroll för att anpassa dina hörapparater till olika lyssningssituationer. Observera att din audionom måste konfigurera din ustream innan den kan användas som en fjärrkontroll till dina hörapparater. Din ustream Audionom: Telefon: Serienummer på ustream: Garanti: Inköpsdatum: ucontrol -appen kan hämtas från App Store och Google Play. Sök efter Unitron och välj ucontrol.

3 Snabbguide Ladda ustream Bära ustream Länka ihop med Bluetooth 2 1 På/Av Av På Indikatorlampa Röd lampa lyser laddar Grön lampa lyser batteriet är laddat Lampan blinkar rött svagt batteri Lyser inte batteriet är urladdat Rosa lampa lyser demoljud Blå lampa lyser streamar Lampan blinkar kortvarigt blått en enhet ansluten Lampan blinkar dubbelt blått två enheter anslutna Lampan blinkar snabbt blått länkning Innehållsförteckning Översikt av din ustream... 2 Konfigurera strömaggregatet... 4 Ladda ustream... 5 Starta och stänga av ustream... 6 Översikt av indikatorlampor... 7 Så bär du ustream på rätt sätt... 9 Räckvidd... 9 Knapplåsfunktion Testa ljudet via ustream Åtkomstknappens funktioner Talade meddelanden ucontrol-appen Använda ustream som en fjärrkontroll till din hörapparat Använda ustream med en mobiltelefon Avancerade telefoninställningar...23 Använda ustream med en ljudenhet Använda ustream med utv Använda ustream med umic Hantera flera ljudingångar i ustream...36 Återställ din ustream...38 Ta bort länkning av Bluetooth-enheter Felsökningsguide...40 Varningar Information och förklaring av symboler Överensstämmelseinformation Egna anteckningar Ytterligare information...60

4 Översikt av din ustream Tillbehör Knappar 1 Åtkomst ( ) 2 Höja/sänka volym ( ) 3 På/av-reglage ( ) , 10 Universellt strömaggregat med mini-usbkontakt USA-, EU-, UK-, AUS-adapter Ingångar 4 Mikrofonöppningar 5 Laddningskontakt (mini-usb) 2 9 Övrigt Indikatorlampa 7 Ögla för halsrem 8 Fasthållningsklämma 8 Medföljande adaptrar kan variera beroende på land

5 Konfigurera strömaggregatet Välj den adapter som gäller i ditt land. USA EU UK AUS 1. Sätt i adaptern i det universella strömaggregatet genom att passa de rundade kanterna efter varandra. 2. Lås fast adaptern genom att klicka i ena änden. Se till att adaptern sitter fast ordentligt. Avlägsna strömadaptern: 1. Skjut tillbaka fliken på det universella strömaggregatet och håll fast. 2. Dra försiktigt adaptern uppåt för att avlägsna den Ladda ustream ustream har ett inbyggt laddningsbart batteri som inte kan bytas ut. Ladda batteriet: 1. Anslut den större änden av laddningskabeln till det universella strömaggregatet. Anslut den mindre änden till mini-usb-porten på ustream. 2. Anslut strömaggregatet till ett strömuttag. Under pågående laddning lyser indikatorlampan rött. När batteriet är fulladdat lyser indikatorlampan grönt. Du kan låta din ustream vara ansluten till laddaren över natten. När du laddar din ustream för första gången ska den laddas i minst tre timmar. 5

6 Full prestanda hos ett nytt batteri uppnås inte förrän efter tre slutförda laddnings- och urladdningscykler. utv 3 kan också användas som en laddningsstation för ustream. Indikatorlampan tillhandahåller användbar information enligt följande: Indikatorlampa Starta och stänga av ustream Skjut strömreglaget ( ) enligt bilden för att starta eller stänga av din ustream. Av Stäng av ustream när den inte används eller vid förvaring och transport. Starta ustream när den ska användas. Översikt av indikatorlampor På Laddar Konstant röd Fulladdat batteri Konstant grön Startas Grön 2 sekunder Stängs av Konstant röd i två sekunder Batteriet över 10 %, fungerar normalt Långsam grön blinkning Batteriet < 10 %, behöver laddas (minst två timmar) Kort röd blinkning** Batteriet slut, behöver laddas (minst två timmar) Lyser inte när påslagen Aktiverat/inaktiverat Kort röd blinkning låst läge (låst) eller kort grön blinkning (olåst) Bluetooth-streaming Konstant blå av telefon eller musik En Bluetooth-enhet ansluten 6 Kort blå blinkning 7

7 Två Bluetoothenheter anslutna Dubbel blå blinkning Länka ihop med Bluetooth Snabb blå blinkning Demoljud spelas upp Konstant rosa Batteristatus Färgen på strömindikatorn upplyser dig om ustreams batteristatus. Grön indikatorlampa innebär att batterinivån är > 10 %. Röd indikatorlampa innebär att batterinivån är < 10 %. Mindre än en och en halv timmes streaming återstår och batteriet måste laddas i minst två timmar. Så bär du ustream på rätt sätt För att kunna använda telefon-, musik- eller tv-streaming måste du först placera dina hörapparater i öronen och aktivera dem. 1. Starta ustream. 2. Fäst den ordentligt på din klädsel. För bästa resultat ska ustream fästas 20 cm (8 tum) från munnen. Avståndet bör inte överstiga 40 cm (16 tum). För att förhindra skrapljud vid telefonsamtal ska du inte täcka över ustream med din klädsel. Räckvidd Optimalt avstånd 20 cm/8 tum Maximalt avstånd 40 cm/16 tum 8 9

8 Knapplåsfunktion Knapparna på din ustream kan låsas för att undvika oavsiktliga tryckningar. Tryck på och håll nere volymhöjnings- och volymsänkningsknapparna ( ) samtidigt för att låsa eller låsa upp knapparna. Indikatorlampan blinkar rött tre gånger för att signalera att knapparna har låsts. Tryck på och håll nere volymhöjningsoch volymsänkningsknapparna ( ) samtidigt igen för att låsa upp knapparna. Indikatorlampan blinkar grönt tre gånger för att signalera att knapparna har låsts upp. Om du trycker på en knapp i låst läge blinkar indikatorlampan tre gånger och du hör eventuellt tre pip i hörapparaterna. Du kan fortfarande svara på inkommande samtal i låst läge genom att använda åtkomstknappen ( ). Testa ljudet via ustream 1. Bär ustream på rätt sätt. 2. Tryck på och håll nere åtkomstknappen ( ) medan du startar enheten. Släpp åtkomstknappen. Indikatorlampan lyser rosa. Hörapparaterna växlar till streamingläget och demoljudet spelas upp i ustream. Använd volymknapparna ( volymen. ) för att justera Demoljudet upphör efter tre minuter eller när du trycker på åtkomstknappen. Volymjusteringar som görs medan demoljudet spelas upp ställer även in ljudnivån på talade ustreammeddelanden. Se felsökningsguiden om du inte hör något demoljud. 10 I låst läge upphör indikatorlampan att blinka. Nyckelsymbolen på baksidan av ustream fungerar som en påminnelse om låsfunktionen. 11

9 Åtkomstknappens funktioner Åtkomstknappen har flera funktioner: Telefon: hanterar telefonfunktioner som att ta emot och avsluta telefonsamtal. Se avsnittet Använda ustream med en smarttelefon eller mobiltelefon för mer information. Streaming: pausar och återupptar streamingen från en ljudenhet. Fjärrkontroll: kan användas för att välja hörapparatsprogram. Talade meddelanden Nummerpresentationsfunktionen påverkas inte av inställningarna för talade meddelanden. Talade meddelanden måste aktiveras av din audionom. ucontrol-appen ucontrol är en smarttelefonapp som ger snabb och enkel åtkomst till volym- och programjusteringar. Den innehåller även: oberoende volymkontroll av vänster och höger utökade programkontroller enkel Bluetooth-länkning Talade meddelanden använder text-till-tal för att informera dig om olika funktionslägen och status på ustream, t.ex. lågt batteri. Din audionom kan konfigurera språkinställningarna och vilka meddelanden som ska läsas upp som tal

10 Använda ustream som en fjärrkontroll till din hörapparat Innan fjärrkontrollsfunktionen kan användas måste din audionom aktivera fjärrkontrollen. När ustream används som en bärbar fjärrkontroll får avståndet till hörapparaterna inte överstiga 55 cm/22 tum. Håll ustream som bilden visar. Volymjustering Tryck på volymknapparna ( ) på ustream för att justera volymen på dina hörapparater: Tryck på ( ) för att höja volymen Tryck på ( ) för att sänka volymen Volymjusteringar som görs via ustream har samma effekt som om volymen justerades på hörapparaterna. Programbyte Använd åtkomstknappen ( hörapparatsprogram. ) för att byta Byte av hörapparatsprogram är endast möjligt så länge ingen streaming pågår. Mer information om fjärrkontrollen Det kan hända att dina hörapparater piper för att bekräfta att dina val har tillämpats. Båda hörapparaterna kontrolleras samtidigt. Tillgängliga hörapparatsprogram och volymnivåer konfigureras av din audionom

11 Använda ustream med en mobiltelefon Om du har en mobiltelefon med stöd för Bluetooth (t.ex. iphone eller en Android-telefon) kan du använda ustream för att trådlöst streama telefonsamtal till dina hörapparater så att du hör samtalspartnerns röst direkt i hörapparaterna. ustream fångar upp din röst via mikrofonen och streamar den till din telefon. Under pågående telefonsamtal tillhandahåller åtkomstknappen ( ) en mängd funktioner som hjälper dig att hantera dina samtal. 16 Din röst Samtalspartnerns röst Bluetooth Trådlös signal Samtalspartnerns röst hörs här Länka din mobiltelefon 1. Aktivera Bluetooth via inställningarna i din telefon. 2. Börja med att ha ustream i avstängt läge. Tryck på och håll nere ( )-knappen och starta ustream. Den blå ljudindikatorlampan blinkar. 3. Aktivera Bluetooth-länkning på din telefon så att en ny enhet kan läggas till. Se tillverkarens anvisningar för mer information. Ange 0000 som länkningskod om du blir ombedd att göra det. 4. Acceptera begäran om att bevilja ustream åtkomst till din adressbok om du blir ombedd att göra det. Detta behövs för att kunna använda röststyrning och nummerpresentationsfunktioner. 5. När länkningen har upprättats upphör ljudindikatorlampan på ustream att blinka blått. När länkningen är klar bör din telefon och ustream länkas ihop automatiskt. Kontakta din audionom om du inte kan fullfölja länkningsproceduren enligt de angivna stegen. 17

12 För att kunna ta emot samtal måste din telefon ha stöd för någon av Bluetooth-profilerna Head Set (HSP) eller Hands Free (HFP). Under länkningen till din telefon kan det hända att du måste ange vilken av dessa Bluetooth-tjänster du vill aktivera. Välj Headset eller, om tillgängligt, Stereo Headset. För att få tillgång till nummerpresentationsfunktioner måste din telefon ha stöd för Phone Book Access Profile (PBAP). Under länkningen till en mobiltelefon rekommenderar vi att knappsatsljud och smsaviseringar är inaktiverade. För att kunna lyssna på musik från din telefon i stereo måste den ha stöd för A2DP/ Stereo Headset -profilen. Förberedelser inför telefonsamtal När ustream används under telefonsamtal bör telefonen vara inom 5 10 m (15 30 fot) för att garantera en stabil anslutning. Se även till att ustream sitter ordentligt på din klädsel inom 40 cm från dina hörapparater. Ringa samtal Använd knappsatsen på din telefon för att slå telefonnumret och tryck på samtalsknappen på telefonen för att ringa ett samtal. Beroende på vilken telefon du har kan det hända att du hör en kopplingston. Tala in i mikrofonen på ustream inte i telefonen. I bullriga miljöer kan det vara lättare för samtalspartnern att höra din röst om du flyttar ustream närmare din mun. Gör mindre volymjusteringar med hjälp av volymknapparna på ustream ( ). Inkommande samtal ustream måste vara påslagen, länkad till telefonen och bäras på rätt sätt. När ett samtal tas emot på din telefon lyser ljudindikatorn på ustream konstant blått och ringsignalen spelas upp i dina hörapparater

13 Ta emot inkommande samtal För att ta emot ett inkommande samtal trycker du kort på åtkomstknappen ( ) på ustream när du hör ringsignalen i dina hörapparater. Det tar cirka fem sekunder innan du hör ringsignalen i dina hörapparater. klick Avsluta ett samtal För att avsluta ett telefonsamtal via ustream trycker du kort på åtkomstknappen ( ). Samtalet avslutas och dina hörapparater återgår till senast aktiva program eller ljudkälla (t.ex. ljudingången). Du kan även använda telefonen istället för ustream för att avsluta ett samtal. Tala in i ustream, inte i telefonen, under pågående samtal. 20 För din säkerhet förblir hörapparaternas mikrofoner påslagna i dämpat läge under pågående samtal och ljudstreaming. Endast ett samtal åt gången är möjligt. Ytterligare inkommande samtal ignoreras under tiden som ett samtal pågår. Olika ringsignaler i ustream Telefonens ringsignal varierar beroende på hur ustream är konfigurerad och vilka prestanda din telefon har. Ringsignalen tilldelas automatiskt under den inledande telefonlänkningsproceduren och kan inte ändras. Vid länkning till fler än en telefon får den andra och tredje länkade telefonen olika ringsignaler. 21

14 Sammanlagt tre olika ringsignaler tilldelas automatiskt. ustream läser även upp namnet på den som ringer baserat på vad som står på telefondisplayen (nummerpresentation med hjälp av text-till-tal-teknologi). Namnet hämtas från din telefonkatalog. 22 Observera att din telefon måste ha stöd för denna funktion. Se bruksanvisningen till telefonen eller kontakta telefonåterförsäljaren för mer information. Det förvalda språket i en ny ustream är amerikansk engelska. Din audionom kan konfigurera språkinställningarna så att namnen uttalas korrekt. Om du vill kan din audionom inaktivera nummerpresentationsfunktionen. Avvisa ett samtal Om du vill avvisa ett inkommande samtal trycker du på och håller nere åtkomstknappen ( ) på ustream i två sekunder tills ringsignalen upphör. Samma sak händer om du använder telefonen för att avvisa samtalet. Avancerade telefoninställningar Din audionom kan konfigurera följande extrafunktioner i ustream. De aktiveras genom att du trycker länge (två sekunder) på åtkomstknappen ( ): Din telefon måste ha stöd för dessa funktioner. Se bruksanvisningen till telefonen för mer information. Ring senaste nummer Ett långt tryck på åtkomstknappen ( upp det senast uppringda numret. Röststyrning ) ringer Ett långt tryck på åtkomstknappen ( ) aktiverar röststyrning så att du kan tala in personens namn istället för att knappa in numret. Vid användning av två telefoner samtidigt kan röststyrning endast användas på den senast länkade telefonen. Ring snabbnummer Ett långt tryck på åtkomstknappen ( upp ett förinställt snabbnummer. ) ringer 23

15 Parkera samtal Ett långt tryck på åtkomstknappen ( ) under ett pågående samtal parkerar samtalet. Samtalspartnern förblir på linjen men ingen ljudöverföring sker och hörapparaterna återgår till det senaste hörapparatsprogrammet. Använd detta läge för att tala med en person som sitter bredvid dig utan att konversationen överförs till personen i telefonen. Vidarebefordra samtal Ett långt tryck på åtkomstknappen ( ) under ett pågående samtal vidarebefordrar samtalet till telefonen. På så vis kan du ge din telefon till en annan person. Dina hörapparater återgår till det senaste hörapparatsprogrammet. När du har parkerat eller vidarebefordrat ett samtal trycker du återigen länge på åtkomstknappen ( ) för att återföra samtalet till ustream så att det hörs i dina hörapparater. 24 Så länge samtalet är parkerat eller i vidarebefordrat läge kan du använda åtkomstknappen ( ) för att på nytt ändra dina hörapparatsprogram. Nummerpresentation, uppläsning av samtalspartnerns namn ustream har möjlighet att läsa upp namnet på personen som ringer. Om din telefon har stöd för Phone Book Access (PBA) eller Phone Book Access Profile (PBAP) försöker ustream vid varje inkommande samtal att hämta information om personen som ringer. Under tiden som telefonen ringer överförs informationen som visas i displayen till ustream och läses upp i dina hörapparater som följer: Namnet som finns lagrat i din telefons adressbok. I detta exempel skulle du höra Mike office. Telefonnumret om namnet är okänt. Mike Office Din audionom kan konfigurera språkinställningarna i din ustream så att uttalet blir rätt. 25

16 Adressboken överförs aldrig till ustream. På så vis kan ustream användas tillsammans med olika telefoner. Se bruksanvisningen till din telefon eller kontakta telefonåterförsäljaren för att se om det finns stöd för denna funktion i din telefon. 26 Vissa hörapparatmodeller stöder inte nummerpresentation. Nummerpresentation måste aktiveras av din audionom. Använda ustream med en ljudenhet Streama musik via Bluetooth Om du har en ljuduppspelningsenhet med stöd för Bluetooth (t.ex. en MP3-spelare eller dator) kan du använda ustream för att trådlöst streama ljud till dina hörapparater. Länka din ljudenhet 1. Aktivera Bluetooth på din enhet/telefon. 2. Börja med att ha ustream i avstängt läge. Tryck på och håll nere ( )-knappen och starta ustream. Den blå ljudindikatorlampan blinkar. 3. Aktivera Bluetooth-länkningsläge på din enhet så att en ny enhet kan läggas till. Se tillverkarens anvisningar för mer information. Ange 0000 som länkningskod om du blir ombedd att göra det. 4. När länkningen har upprättats upphör ljudindikatorlampan på ustream att blinka blått. 27

17 Spela upp ljud från din enhet 1. Starta uppspelning på din enhet. 2. Justera volymnivån på enheten till medelhög eller hög nivå. 3. Gör mindre volymjusteringar med hjälp av volymknapparna på ustream ( ). Pausa uppspelning Om du vill stoppa streamingen tillfälligt för att lyssna till en konversation trycker du på ( )-knappen för att pausa streamingen. Tryck på ( )-knappen igen för att återuppta streamingen. Stoppa uppspelning För att stoppa uppspelningen på din enhet och återgå till vanliga hörapparatsprogram trycker du på och håller nere åtkomstknappen ( ) i två sekunder. Obs! Se bruksanvisningen till enheten eller kontakta återförsäljarens kundtjänst om du inte kan fullfölja länkningsproceduren genom att följa de angivna stegen. Obs! Streamingtiden för ustream är fyra timmar med fulladdat batteri. Obs! ustream kan inte användas som fjärrkontroll till hörapparaterna under pågående streaming. Tryck på och håll nere ( )-knappen (två sekunder) för att helt stoppa Bluetoothstreamingen

18 Använda ustream med utv 3 Om du har en utv 3 kan du: Streama ljud från din tv till hörapparaterna från ett avstånd på upp till 30 m (90 fot). Ladda din ustream i laddningsdockan. Ladda ustream i laddningsdockan 1. Se till att utv 3 har en laddningsdocka som är kompatibel med ustream se bruksanvisningen till utv 3 för mer information. 2. Se till att utv 3 är påslagen och placera ustream i laddningsdockan Det tar två timmar att ladda batteriet helt. Länka utv 3 till ustream (inte nödvändigt med utv 3+uStream-paketet) 1. Starta utv 3 och tryck på länkningsknappen på baksidan av utv Börja med att ha ustream i avstängt läge. Tryck på och håll nere ( )-knappen och starta ustream. Den blå ljudindikatorlampan blinkar. 3. När länkningen har upprättats upphör ljudindikatorlamporna på ustream och utv 3 att blinka blått. Spela upp ljud från din tv 1. Starta uppspelning på din tv. 2. Justera volymnivån på utv 3 till medelhög eller hög nivå. 3. Gör mindre volymjusteringar med hjälp av volymknapparna på ustream ( ). 31

19 power audio Pausa uppspelning Om du vill stoppa streamingen tillfälligt för att lyssna till en konversation trycker du på ( )-knappen för att pausa streamingen. Tryck på ( )-knappen igen för att återuppta streamingen. Stoppa uppspelning För att stoppa uppspelningen på din enhet och återgå till vanliga hörapparatsprogram trycker du på och håller nere åtkomstknappen ( ) i två sekunder. Det går inte att byta hörapparatsprogram under pågående streaming. Kontakta din audionom om du inte kan fullfölja länkningsproceduren enligt de angivna stegen. För att lyssna på musik från din enhet i stereo måste den ha stöd för A2DP/ Stereo Headset - profilen. ustream har kapacitet att streama i upp till fyra timmar med ett fulladdat batteri. Använda ustream med umic Om du har en umic kan du: Streama ljud från en person eller enhet. bärare av hörapparat den som talar ustream upp till 20 meter Länka umic till ustream umic 1. Börja med att ha umic i avstängt läge. Tryck på och håll nere ( )-knappen och starta umic. Fortsätt att hålla nere ( )-knappen tills ljudindikatorlampan blinkar blått. 2. Börja med att ha ustream i avstängt läge. Tryck på och håll nere ( )-knappen och starta ustream. Den blå ljudindikatorlampan blinkar

20 3. När länkningen har upprättats upphör ljudindikatorlamporna på ustream och umic att blinka blått. Spela upp ljud från din umic 1. Fäst umic på en person eller placera den i närheten av en ljudkälla, t.ex. en högtalare eller tv. 2. Justera volymnivån på umic till medelhög eller hög nivå. 3. Gör mindre volymjusteringar med hjälp av volymknapparna på ustream ( ). Pausa uppspelning Om du vill stoppa streamingen tillfälligt trycker du på ( )-knappen för att pausa streamingen. Tryck på ( )-knappen igen för att återuppta streamingen. Stoppa uppspelning För att stoppa uppspelningen på din enhet och återgå till vanliga hörapparatsprogram trycker du på och håller nere åtkomstknappen ( ) i två sekunder. 34 Det går inte att byta hörapparatsprogram under pågående streaming. Kontakta din audionom om du inte kan fullfölja länkningsproceduren enligt de angivna stegen. ustream har kapacitet att streama i upp till fyra timmar med ett fulladdat batteri. 35

21 Hantera flera ljudingångar i ustream När en ljudkälla ansluts via ustream växlar dina hörapparater automatiskt till särskilda streamingprogram. Det går att ha två Bluetooth-ljudkällor anslutna samtidigt. Talade statusindikatorer och indikatorlampan upplyser dig om vad som är anslutet. Telefonsamtal prioriteras alltid. Du hör ringsignalen även om du lyssnar till andra ljudkällor. Om du avvisar eller avslutar samtalet återupptas ljudstreamingen. Det går inte att byta hörapparatsprogram med hjälp av åtkomstknappen ( ) så länge en ljudkälla är ansluten till ustream. Om du vill lyssna på musik från en ansluten mobiltelefon måste du först starta musiken via telefonen den kan inte startas via ustream. Välja bland flera ingångar med hjälp av ustream Om det bara finns en ljudkälla (t.ex. från en Bluetooth-sändare) medför varje tryck på åtkomstknappen ( ) att ljudkällan pausas eller återupptas. Du kan stoppa musiken helt genom att trycka på och hålla nere åtkomstknappen ( ) i två sekunder. Använd musikenheten för att återuppta musiken. Det går att bläddra mellan flera ljudkällor i följd genom att trycka på åtkomstknappen ( ). Vid varje tryckning växlar ustream till nästa anslutna källa i en förinställd ordning. Om källan saknar anslutning hoppar ustream över den och fortsätter till nästa källa. Varje ansluten ljudkälla har en fast plats i ordningen (se diagrammet). Senast aktiva hörapparatsprogram Bluetoothmusik 2 Bluetoothmusik

22 Återställ din ustream Om ustream av någon anledning skulle sluta att fungera gör du följande: 1. Skjut strömreglaget på ustream till påslaget läge. 2. Tryck på och håll nere ( )-, ( )- och ( )- knapparna samtidigt i två sekunder. 3. Skjut strömreglaget på ustream till avstängt läge. 4. Vänta i fem sekunder. ustream är nu återställd och kommer att fungera normalt nästa gång den startas. Vid återställning av Bluetooth-länkningar bevaras konfigurationsstatusen och grupperingen till hörapparaterna. Ta bort länkning av Bluetooth-enheter Om det uppstår problem med någon av de länkade enheterna eller om anslutningen mellan en enhet och din ustream bryts kan du överväga att ta bort alla länkningar till din ustream. 1. Starta din ustream samtidigt som du trycker på volymhöjningsknappen ( ). 2. Släpp inte volymhöjningsknappen ( ) förrän efter tio sekunder och den blinkande blåa indikatorlampan har blivit grön. 3. Ta även bort ustream-länkningsposterna på din mobiltelefon innan du påbörjar en ny länkning. 4. Upprepa länkningsproceduren. När du tar bort länkningen till Bluetooth-enheter går det inte längre att ansluta till dessa enheter. Du måste upprepa länkningsproceduren för att kunna ansluta igen

23 Felsökningsguide Orsak Möjlig åtgärd Under Bluetooth-länkningen blir jag ombedd av min andra enhet att ange en kod. Vad ska jag ange? Länkningskoden krävs den första gången du kopplar samman din ustream och Bluetoothenhet (länkning) 40 Länkningskoden för ustream är 0000 (fyra nollor) Ljudet avbryts när jag streamar via ustream Bluetooth-enheten är för långt bort eller bärs i bakfickan (fysiskt hinder) ustream söker efter kända enheter under två minuter efter att den har startats Överskrid inte det maximala avståndet på 5 10 m (15 30 fot) och bär Bluetoothenheterna på framsidan av kroppen Efter två minuter upphör ustream att söka och avbrotten slutar Det kan hända att en Om du använder en telefon som är ansluten Bluetooth-telefon som till andra enheter, musikspelare bör den först t.ex. en dator, inte kan kopplas från eventuella streama musik oavbrutet andra enheter, t.ex. datorer Orsak Möjlig åtgärd Musik- eller telefonvolymen är för hög eller låg Olika ljudkällor har olika utgångsnivåer För att justera volymen på telefonen eller en annan ljudkälla som är kopplad till ustream ska du i första hand använda volymreglaget på den externa enheten och därefter göra mindre justeringar på ustream Jag har svårt för att uppfatta telefonsamtal i bullriga miljöer Dina hörapparatsmikrofoner är för högt inställda under samtalet Dämpa miljöbullret genom att trycka på volymsänkningsknappen i två sekunder och använd därefter telefonens volymreglage för att höja telefonvolymen Samtalspartnern hör mig, men jag hör inte samtalspartnern Samtalet har vidarebefordrats till din telefon Vissa telefoner använder inte ustream när ett samtal tas emot med hjälp av telefonknappen Använd telefonens meny för att återföra samtalet till ustream eller tryck länge på åtkomstknappen ( ) Ta alltid emot samtal genom att trycka på åtkomstknappen ( ) 41

24 Orsak Möjlig åtgärd ustream känns inte längre igen av telefonen eller andra Bluetooth-enheter som den tidigare har varit länkad till När det har gått två minuter utan att någon enhet har hittats upphör ustream att söka efter enheter för att spara ström Enheterna är placerade för långt ifrån varandra ustream kan länkas till högst sex olika Bluetooth-enheter samtidigt. När internminnet är fullt kan nya länkningar skriva över tidigare länkningar Länkningen har tagits bort Stäng av ustream, vänta tills den röda indikatorlampan slocknar och starta därefter enheten igen Placera enheterna inom en meters avstånd från varandra och försök igen Upprepa länkningen mellan ustream och den Bluetoothenhet som har skrivits över Upprepa länkningen mellan ustream och den Bluetoothenhet som har tagits bort Orsak Möjlig åtgärd Även när jag inte streamar växlar hörapparaterna mellan streamingprogrammet och det vanliga hörapparatsprogrammet Din telefon skickar ljud till ustream på grund av inkommande sms eller e-post Knappsatsljud är påslaget Inaktivera systemljud för påminnelser, larm, sms och så vidare via din telefonmeny Stäng av knappsatsljuden via din telefonmeny Jag hör knappsatsljuden från min telefon i mina hörapparater. Det kan hända att knappsatsljuden är aktiverade i din telefon. Inaktivera alla knappsatsljud och bekräftelsetoner i din telefon. Se bruksanvisningen till telefonen

25 Orsak Möjlig åtgärd Varje gång jag startar telefonen öppnas musikspelaren I vissa telefoner är detta normalt och beror inte på ustream En del telefoner går att konfigurera så att musikspelaren inte startas automatiskt. Tryck på och håll nere åtkomstknappen ( ) för att stoppa streamingen. Du kan även stoppa musikspelaren via telefonmenyn efter att telefonen har anslutits När jag sätter mig i bilen fungerar ustream-anslutningen till min telefon konstigt Bilens Bluetooth-system ansluter till din telefon Överväg att koppla från bilens system från din telefon Jag har tagit emot ett inkommande samtal men hör inte samtalet i mina hörapparater Vissa telefoner använder inte ustream när ett samtal tas emot med hjälp av telefonknappen Ta alltid emot samtal genom att trycka på åtkomstknappen på ustream ( ) Orsak Möjlig åtgärd Telefonen ringer men indikatorlampan lyser inte konstant blått och ingen ringsignal hörs i hörapparaterna. Bluetooth är inaktiverat i telefonen ustream och din telefon är inte anslutna till varandra ustream är inte länkad till telefonen Avståndet mellan ustream och telefonen är för stort Se till att Bluetooth är aktiverat enligt bruksanvisningen till din telefon 1. Inaktivera Bluetoothfunktionen i din telefon och aktivera den igen 2. Starta om ustream genom att stänga av den och starta den igen. Bluetoothfunktionen i ustream återaktiveras automatiskt 3. Aktivera ustream genom att välja den i telefonens meny för Aktiva enheter 4. Minska avståndet mellan ustream och telefonen Följ Bluetoothlänkningsproceduren i den här guiden Bär ustream genom att fästa den på din klädsel. Håll ett avstånd till telefonen inom < 10 m (< 30 fot) 44 45

26 Orsak Möjlig åtgärd Telefonen ringer och ljudindikatorlampan lyser konstant blått, men ingen ringsignal hörs i hörapparaterna ustream är för långt från hörapparaterna Telefonen är i vibrationsläge När du befinner dig i ett pågående telefonsamtal kan inte ytterligare samtal tas emot 46 Bär ustream på rätt sätt genom att fästa den på din klädsel och placera den högst 40 cm (16 tum) från hörapparaterna Aktivera ringsignalen i telefonen Avsluta det pågående samtalet och ta därefter emot det andra samtalet Min telefon ringer men namnet på den som ringer läses inte upp av ustream Nummerpresentationsfunktionen är inte tillgänglig eller aktiverad i din telefon Två telefoner är anslutna till din ustream Nummerpresentationen kan stängas av Se bruksanvisningen till telefonen för att se om den har stöd för denna funktion Om två telefoner är anslutna fungerar nummerpresentationen bara på den telefon som senast länkades till ustream Be din audionom att aktivera nummerpresentation på din ustream Orsak Möjlig åtgärd Under telefonsamtal har den andra parten svårt att höra mig Mikrofonöppningen på ustream kan vara blockerad ustream kanske inte sitter som den ska Det kan hända att ustream skrapar mot klädseln Ljudet i omgivningen kan vara för högt Se till att mikrofonöppningarna inte blockeras av dig, din klädsel eller att de är smutsiga Se till att ustream sitter ordentligt på din klädsel och inom 40 cm (16 tum) från dina hörapparater Försök vara stilla när du pratar Flytta ustream närmare munnen. Be din samtalspartner att höja volymen på sin telefon ustream reagerar inte eller indikatorlampan förblir släckt när den startas ustream kan vara helt urladdad Det kan tyda på ett programvarufel Ladda din ustream i minst en timme Stäng av ustream, vänta i 30 sekunder och starta den sedan igen 47

27 Orsak Möjlig åtgärd ustream går bara att använda under mycket korta perioder Batteriet måste vanligtvis genomgå flera laddningscykler för att uppnå högsta prestanda 48 Ladda i minst tre timmar första gången du laddar ustream. Låt din nya ustream bli helt urladdad tre gånger Jag upplever störningar under ljudstreamingen ustream är för långt från hörapparaterna under streamingen Bluetooth-signalen är utom räckhåll Jag hör inte demoljudet Hörapparaterna sitter inte som de ska Bär ustream genom att fästa den på din klädsel högst 40 cm (16 tum) från hörapparaterna Se till att Bluetooth-enheten är inom fungerande räckhåll Se till att dina hörapparater sitter ordentligt ustream sitter inte som Bär ustream genom att den ska eller är avstängd fästa den på din klädsel högst 40 cm (16 tum) från hörapparaterna. Se till att ustream är laddad och påslagen Om det uppstår problem som inte finns med i den här bruksanvisningen kontaktar du din audionom. Varningar Läs informationen på följande sidor innan du använder Unitron ustream. Säkerhetsvarningar Förvara enheten utom räckhåll för husdjur och barn under 3 år. Använd endast hörapparater som din audionom har programmerat speciellt för dig. Ändringar i någon av enheterna som inte uttryckligen har godkänts av Unitron är inte tillåtna. Personer med aktiva medicinska implantat (t.ex. pacemaker, defibrillator o.s.v.) får inte använda denna enhet. Rådfråga din audionom. ustream kan skadas om den öppnas. Om problem uppstår som inte kan lösas med hjälp av riktlinjerna i bruksanvisningens felsökningsavsnitt ska du kontakta din audionom. 49

28 Den här produkten har ett inbyggt batteri som inte går att byta ut. Försök inte att öppna produkten eller ta bort batteriet eftersom detta kan orsaka fysiska skador eller skador på produkten. Följ alltid gällande bestämmelser för elektroniskt avfall när apparaten kastas. Använd inte enheten i områden där explosionsrisk föreligger (t.ex. i gruvor eller industriområden med explosionsrisk, syrerika miljöer eller områden där lättantändliga narkosmedel hanteras) eller där elektronisk utrustning är förbjuden. Externa enheter kan endast anslutas om de har testats i enlighet med motsvarande IECXXXXX-standarder. Använd endast tillbehör som godkänts av Unitron. Användning av dina ustream-kablar på andra sätt än de avsedda (t.ex. att träda USB-kabeln runt halsen) kan orsaka personskador. Om du använder maskiner ska du vara uppmärksam så att inga delar fastnar i maskinen. Mini-USB-porten skall endast användas i det syfte som beskrivs här. Varning: elektrisk stöt. Sätt inte i endast kontakten i ett eluttag. Av säkerhetsskäl ska du endast använda laddare som tillhandahålls av Unitron eller stabiliserade laddare med specifikationen 5V DC, min. 500 ma. Information om produktsäkerhet Fråga din audionom om kompatibiliteten med dina hörapparater. Undvik att utsätta ustream för onödig fukt (bad, simning), värme (element, instrumentpanel) och direkt hudkontakt när du svettas (träning, motion, idrott)

29 Tappa inte enheten. Om den tappas på en hård yta kan enheten skadas. Särskild medicinsk eller tandvårdsrelaterad undersökning som involverar strålning kan leda till att din fjärrkontroll slutar att fungera ordentligt. Avlägsna och förvara den utanför undersökningssalen/platsen innan du genomgår medicinsk eller tandvårdsrelaterad undersökning med röntgen (även CT-skanning) eller annan medicinsk undersökning som involverar magnetröntgen (MRI/NMRI) eller genererar magnetfält. Se till att ingen smuts kommer in i enheten, laddningsöppningen eller strömaggregatet. Rengör ustream med en fuktig trasa. Använd aldrig hushållsrengöringsprodukter (tvättmedel, tvål, etc.) eller alkohol för att rengöra ustream. Använd aldrig mikrovågsugn eller andra uppvärmningsapparater för att torka ustream. Den digitalt kodade, induktiva sändningstekniken som används i ustream är mycket pålitlig och påverkas praktiskt taget inte alls av interferens från andra enheter. Observera dock att när systemet används i närheten av datorutrustning, större elektriska installationer eller andra starka elektromagnetiska fält, kan det krävas att man befinner sig minst 60 cm (24 tum) från den påverkande enheten för att säkerställa att apparaten fungerar ordentligt. Förvara enheten minst 10 cm från alla typer av magneter. Av säkerhetsskäl ska du endast ladda ustream med en laddare som tillhandahållits av Unitron eller med en USB-certifierade laddare > 500 ma. Anslut inte USB- eller ljudkablar som är längre än 3 meter (9 fot) till ustream. När ustream inte används ska den stängas av och förvaras på en säker plats

30 Annan viktig information Elektrisk högspänningsutrustning, större elektroniska installationer och metallkonstruktioner kan försämra och markant minska räckvidden. Förflytta dig från det störande fältet om hörapparaterna inte svarar till ustream på grund av ovanliga fältstörningar. Information och förklaring av symboler xxxx Med CE-symbolen bekräftar Unitron att den här Unitronprodukten uppfyller kraven i Medical Devices Directive 93/42/EEC samt R&TTE-direktivet 1999/5/EC avseende radio- och telekommunikationsutrustning. Den här symbolen visar att det är viktigt att användaren läser och beaktar den relevanta informationen i den här bruksanvisningen. Den här symbolen visar att det är viktigt att användaren uppmärksammar relevanta varningsmeddelandena i den här användarguiden. Viktig information för hantering och produktsäkerhet. Märkning som anger överensstämmelse med bestämmelserna Australian EMC and Radiocommunications. Symbolen ska åtföljas av den i EG godkända representantens namn och adress. Symbolen ska åtföljas av tillverkarens (som gör produkten tillgänglig på marknaden) namn och adress. Driftförhållanden: Den här enheten har utformats för problemfri användning utan begränsningar vid avsedd användning, såvida inget annat anges i de här bruksanvisningarna. 0 C 45 C och en relativ luftfuktighet på < 95 % (ickekondenserande)

31 Transport- och lagerförhållanden: Vid transport eller förvaring under en längre tid bör temperaturen inte överstiga gränsvärdena -20 C 60 C och en relativ luftfuktighet på 90 %. Ett lufttryck på mellan 500 och 1100 hpa är lämpligt. Symbolen med den överkryssade soptunnan är en påminnelse om att den här enheten inte får kastas med hushållsavfall. Vänligen kassera gamla eller oanvända enheter på platser avsedda för elektroniskt avfall, eller lämna in din enhet till din audionom för kassering. Skydda miljön genom att kassera enheten på ett korrekt sätt. Bluetooth -ordmärket och logotypen är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och används av Unitron under licens. Andra varumärken och firmanamn är respektive ägares egendom. Google Play är ett varumärke som tillhör Google Inc. Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. App Store är ett servicevarumärke som tillhör Apple Inc. Överensstämmelseinformation Deklaration om överensstämmelse Härmed deklarerar Unitron att denna Unitronprodukt uppfyller kraven enligt the Medical Devices Directive 93/42/ EEC och likaså the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EC. Hela texten som utgör Överensstämmelseförklaringen finns att tillgå från tillverkaren eller från din lokala Unitron-representant vars adress hittar i listan på (global). Anmärkning 1: Denna enhet uppfyller Del 15 i FCC-reglerna och RSS-210-reglerna i Industry Canada. För handhavandet gäller följande två villkor: 1) denna enhet får inte orsaka skadlig störning och 2) denna enhet måste klara av alla störningar, inklusive sådana störningar som kan orsaka oönskade effekter. Anmärkning 2: Ändringar eller modifieringar som utförs på denna utrustning och som inte uttryckligen godkänts av Unitron kan leda till att FCCbehörigheten att använda denna utrustning blir ogiltig

32 Anmärkning 3: Denna enhet har testats och funnits efterleva de begränsningar som finns för digitala enheter Klass B, enligt Del 15 i FCCreglerna och ICES-003 i Industry Canada. Begränsningarna är satta för att ge ett skäligt skydd mot skadliga störningar när utrustningen används i bostadsmiljö. Utrustningen genererar, använder och kan, om den inte installeras och används enligt bruksanvisningen, orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det går emellertid inte att garantera att det inte kommer inträffa störningar i en viss installation. Om utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller tvmottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och sätts igång, bör användaren försöka korrigera störningarna på något/några av följande sätt: Vrid eller flytta mottagarantennen. Öka avståndet mellan enheten och mottagaren. Anslut utrustningen i ett eluttag som hör till en annan säkringsgrupp än den som mottagaren är ansluten till. Kontakta försäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker för att få hjälp. Australien: Leverantörskod N15398 Nya Zeeland: Leverantörskod Z1285 Egna anteckningar Skriv ner dina specifika behov eller frågor och ta med dig vid ditt första besök efter att du fått hörapparaterna. Detta underlättar för audionomen att ge dig rätt hjälp. 58

33 Ytterligare information

34 Unitron Hearing 20 Beasley Drive, P.O. Box 9017, Kitchener, ON N2G 4X1 Canada Unitron Hearing GmbH Max-Eyth-Straße 20, Fellbach-Oeffingen, Germany En lista över företag inom Unitrongruppen finns på

35 Återförsäljare unitron.com/se

Bruksanvisning för udirect 3

Bruksanvisning för udirect 3 Bruksanvisning för udirect 3 Tack. Tack för att du väljer Unitron udirect. 3. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar nära professioner inom hörsel för att hitta

Läs mer

Bruksanvisning Unitron umic

Bruksanvisning Unitron umic Bruksanvisning Unitron umic Tack Tack för att du väljer Unitron umic. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. I nära samarebete med professioner inom hörsel utvecklar vi avancerade

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0678! 029-1013-09/V1.00/2010-04/A+W/FO Printed in Switzerland

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-112 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två

Läs mer

Backbeat Go 2. med laddningsfodral. Användarhandbok

Backbeat Go 2. med laddningsfodral. Användarhandbok Backbeat Go 2 med laddningsfodral Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Det här finns i förpackningen 4 Headsetöversikt 5 Var försiktig 5 Laddningsfodral översikt 6 Para ihop 7 Para ihop 7 Para ihop med

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

AH-GC20 GLOBE CRUISER Over Ear-hörlurar Trådlösa brusreducerande hörlurar Bruksanvisning

AH-GC20 GLOBE CRUISER Over Ear-hörlurar Trådlösa brusreducerande hörlurar Bruksanvisning AH-GC20 GLOBE CRUISER Over Ear-hörlurar Trådlösa brusreducerande hörlurar Bruksanvisning Du kan skriva ut flera PDF-sidor på ett pappersark 1 Förberedelse Packa upp 4 Egenskaper 5 Ljudkvalitet 5 Funktioner

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Phonak EasyCall. Bruksanvisning

Phonak EasyCall. Bruksanvisning Phonak EasyCall Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 5 2. Lär känna din EasyCall 7 2.1 Hur enheten fungerar 7 2.2 Beskrivning av enheten 8 3. Komma igång 9 3.1 Anslutning av strömförsörjning 9 3.2 Tyda

Läs mer

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ladda telefonen 6 Få meddelanden

Läs mer

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-53W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Bruksanvisning för umic

Bruksanvisning för umic Bruksanvisning för umic Tack Tack för att du väljer Unitron umic. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar nära professioner inom hörsel för att hitta avancerade

Läs mer

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Bedienungsanleitung Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Bedienungsanleitung Brugervejledning. Manual do Utilizador Bedienungsanleitung Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Läs mer

GUIDE FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV Adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N-fjärrkontroll

GUIDE FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV Adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N-fjärrkontroll GUIDE FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV Adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N-fjärrkontroll SN2_ILLU_Neckloop_HI SN2_ILLU_Charger_HI SN2_ILLU_UsbCable_HI Översikt Denna guide innehåller

Läs mer

Bruksanvisning 13-09/A+W Phonak AG Med ensamrätt 276-09/V1.00/20 029-0

Bruksanvisning 13-09/A+W Phonak AG Med ensamrätt 276-09/V1.00/20 029-0 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1 Ansluta

Läs mer

Bruksanvisning för fjärrkontroll 2

Bruksanvisning för fjärrkontroll 2 Bruksanvisning för fjärrkontroll 2 Tack Tack för att du väljer fjärrkontroll 2 till dina hörapparater från Unitron. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar nära

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 SV 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet

Läs mer

Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-505. Utgåva 3.0

Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-505. Utgåva 3.0 Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-505 3 4 5 1 2 6 7 8 9 Utgåva 3.0 10 11 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-505-produkt överensstämmer med väsentliga

Läs mer

Moxi 2 Kiss bakom örat apparat (BÖ) bruksanvisning

Moxi 2 Kiss bakom örat apparat (BÖ) bruksanvisning Moxi 2 Kiss bakom örat apparat (BÖ) bruksanvisning Tack Tack för att du väljer hörapparater från Unitron. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar nära professioner

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0 Nokia Bluetooth-headset BH-609 Utgåva 2.0 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-609-produkt överensstämmer med väsentliga krav och andra relevanta

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W

Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W Utgåva 1.2 2 Innehåll Om högtalaren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-anslutningar 4 Knappar och delar 5 Sätta på högtalaren 6 Koppla din enhet 6 Koppla

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

INTERPHONE Bluetooth hjälm-headset med Interphone. Användarmanual

INTERPHONE Bluetooth hjälm-headset med Interphone. Användarmanual INTERPHONE Bluetooth hjälm-headset med Interphone Användarmanual Innehållsförteckning Tack för förtroendet...1 Information...2 Förpackningens innehåll...2 Produktbeskrivning...3 Laddning...4 Att sätta

Läs mer

FLEX sinc. Trådlöst A2DP Bluetooth headset. Stöd för strömmande media DSP ljudförbättring Bullerdämpande mikrofon Bluetooth V2.

FLEX sinc. Trådlöst A2DP Bluetooth headset. Stöd för strömmande media DSP ljudförbättring Bullerdämpande mikrofon Bluetooth V2. FLEX sinc Trådlöst A2DP Bluetooth headset Stöd för strömmande media DSP ljudförbättring Bullerdämpande mikrofon Bluetooth V2.1+EDR ILD International AB 2010 V0.99 Innehåll i förpackningen FLEX sinc headset

Läs mer

X2BRUKSANVISNING PREMIUM BLUETOOTH-HÖRLURAR SVENSKA

X2BRUKSANVISNING PREMIUM BLUETOOTH-HÖRLURAR SVENSKA X2BRUKSANVISNING PREMIUM BLUETOOTH-HÖRLURAR SVENSKA FODRAL Instruktioner för fodralet...3 MONTERING Montering under örat...5 Ljudkontroll...14 Montering över örat...16 DETALJERADE INSTRUKTIONER Förpackningens

Läs mer

ceti Bluetooth stereo headset Användarhandbok Owner s manual ILD International AB 2010 V1.0

ceti Bluetooth stereo headset Användarhandbok Owner s manual ILD International AB 2010 V1.0 ceti Bluetooth stereo headset Användarhandbok Owner s manual ILD International AB 2010 V1.0 Introduktion Tack för att du väljer ett FLEX headset! FLEX ceti är ett trådlöst Bluetooth -headset i komfortmodell

Läs mer

JABRA STEALTH UC. Bruksanvisning. jabra.com/stealthuc

JABRA STEALTH UC. Bruksanvisning. jabra.com/stealthuc Bruksanvisning jabra.com/stealthuc 2015 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare. Bluetooth

Läs mer

Nokia Trådlös ljud-gateway AD-42W 9247810/1

Nokia Trådlös ljud-gateway AD-42W 9247810/1 Nokia Trådlös ljud-gateway AD-42W 9247810/1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten AD-42W uppfyller villkoren i följande EUdirektiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Ponto Streamer. Bruksanvisning. Ponto TM Den benförankrade hörsellösningen

Ponto Streamer. Bruksanvisning. Ponto TM Den benförankrade hörsellösningen Ponto Streamer Bruksanvisning Ponto TM Den benförankrade hörsellösningen Tack Tack för att du har valt vår produkt för att höra bättre. Vi har lagt stor omsorg på att utveckla Ponto Plus som vi hoppas

Läs mer

BT220 HEADSET. Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd)

BT220 HEADSET. Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd) Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd) 6 Öronsnäcka 7 Mikrofon 8 Öronklämma 9 Laddningsindikator (röd) 10 Strömindikator (grön) Installation

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1 Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LD-3W uppfyller villkoren i följande EUdirektiv:

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1 Nokia Bluetooth-headset BH-217 1 2 3 4 5 6 8 7 Utgåva 1 10 9 12 13 11 14 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-217-produkt överensstämmer med väsentliga

Läs mer

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok 9239252 Utgåva 2 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-36W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Trådlöst stereoheadset 2.0. Bruksanvisning CECHYA-0083

Trådlöst stereoheadset 2.0. Bruksanvisning CECHYA-0083 Trådlöst stereoheadset 2.0 Bruksanvisning CECHYA-0083 VARNING! Undvik att skada hörseln genom att inte lyssna på för hög volym under längre perioder. Säkerhetsföreskrifter Läs informationen i den här bruksanvisningen

Läs mer

BRUKSANVISNING APPlicator

BRUKSANVISNING APPlicator BRUKSANVISNING APPlicator Förpackningens innehåll Kontrollera noggrant innehållet i förpackningen: APPlicator-enhet USB-sladd Strömadapter Detta dokument Produktbeskrivning APPlicator är en trådlös kontaktlåda

Läs mer

Din audionom. www.phonak.se 0682! Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved 029-0691-09/V4.00/2010-08/A+W

Din audionom. www.phonak.se 0682! Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved 029-0691-09/V4.00/2010-08/A+W Din audionom www.phonak.se 0682! 029-0691-09/V4.00/2010-08/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved Bruksanvisning Innehållsförteckning Välkommen 4 Beskrivning 6 mypilot tillbehör 7 Komma

Läs mer

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning TV 2400 Trådlösa hörlurar med förstärkare Bruksanvisning Översikt Denna broschyr visar en översikt över din TV 2400. ÜBERSICHT TV 2400 1 1 2 3 4 5 7 6 8 1 7 2 3 4 5 6 8 9 10 ÖVERSIKT Mottagare 1 Öronproppar

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome D200 D205 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att

Läs mer

Oticon Medical Streamer. Bruksanvisning. För implanterbara hörsellösningar

Oticon Medical Streamer. Bruksanvisning. För implanterbara hörsellösningar Oticon Medical Streamer Bruksanvisning För implanterbara hörsellösningar Tack Tack för att du har valt vår produkt. För att göra det lättare för dig har vi lagt ner stor omsorg på att se till att din nya

Läs mer

echarger Bruksanvisning

echarger Bruksanvisning echarger Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din echarger 58 Avsedd användning 59 Viktiga noteringar 60 Om batterierna 63 Så här laddar du 64 Användbara tips vid laddning 69 Underhåll och skötsel 70 Tekniska

Läs mer

Carat binax Carat A binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt.

Carat binax Carat A binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt. Carat binax Carat A binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Hörapparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn

Läs mer

DENVER BPB-100C. Bruksanvisning

DENVER BPB-100C. Bruksanvisning DENVER BPB-100C Bruksanvisning BRUKSANVISNING 1. Säkerhetsföreskrifter 1) Du får inte använda eller förvara enheten i hög temperatur eller på utsatta platser. 2) Exponera inte enheten för regn. 3) Du får

Läs mer

Bruksanvisning för utv 3

Bruksanvisning för utv 3 Bruksanvisning för utv 3 Tack. Tack för att du väljer Unitron utv 3. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar nära professioner inom hörsel för att hitta avancerade

Läs mer

Handbok Konftel Ego SVENSKA

Handbok Konftel Ego SVENSKA Handbok Konftel Ego SVENSKA OmniSound överlägsen ljudkvalitet Den patenterade ljudoptimeringen OmniSound garanterar att ditt distansmöte får ett imponerande och kristallklart ljud i båda riktningarna,

Läs mer

Radio R 4.0 IntelliLink Vanliga frågor

Radio R 4.0 IntelliLink Vanliga frågor Innehåll TOC 1. Audio Q: Hur växlar jag mellan olika ljudkällor (t.ex. FM-radio och USB-musik)? A: Byt ljudkälla genom att trycka på AUDIO på startskärmen och sedan på Källa i övre vänstra delen av skärmen.

Läs mer

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Bruksanvisning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 220. m2-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 220. m2-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 220 m2-x Allt-i-örat hörapparat Din hörapparat (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Lyssningsprogram Master Nybörjare Musik TV Komfort Audibility Extender T Programnummer

Läs mer

Pure binax. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt.

Pure binax. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt. Pure binax Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8 Inställningar

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LD-1W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 9252957/1

Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 9252957/1 Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HF-33W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

Bakom-örat hörapparater. Bruksanvisning

Bakom-örat hörapparater. Bruksanvisning Bakom-örat hörapparater Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Välkommen 4 2. Viktig information: Läs detta innan du använder din hörapparat första gången 6 Varningar 6 Information om produktsäkerhet 8

Läs mer

Jabra SUPREME UC. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra SUPREME UC. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra SUPREME UC Bruksanvisning www.jabra.com Innehåll VÄLKOMMEN.................................................. 2 OM JABRA SUPREME UC........................................ 2 VAD DITT HEADSET KAN GÖRA.................................

Läs mer

SecureEar. Bruksanvisning

SecureEar. Bruksanvisning SecureEar Bruksanvisning Gratulerar till ditt nya SecureEar-hörselskydd. SecureEar skyddar automatiskt mot kraftiga ljud, men du kan fortfarande föra ett samtal eller höra svaga ljud från exempelvis ett

Läs mer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Vanliga frågor

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Vanliga frågor Innehåll TOC 1. Audio Q: Hur växlar jag mellan radio- och mediekällor, till exempel FM-radio och USB? A: Om du vill växla mellan olika ljudkällor kan du antingen välja respektive källa på startsidan, trycka

Läs mer

Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater. Bruksanvisning

Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater. Bruksanvisning Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater Bruksanvisning Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland

Läs mer

I-örat hörapparater. Bruksanvisning

I-örat hörapparater. Bruksanvisning I-örat hörapparater Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Välkommen 5 2. Viktig säkerhetsinformation: Läs detta innan du använder din hörapparat första gången 6 Varningar 6 Information om produktsäkerhet

Läs mer

Motion M micon Motion P micon. Bruksanvisning. www.siemens.se / horsel. Livet låter fantastiskt.

Motion M micon Motion P micon. Bruksanvisning. www.siemens.se / horsel. Livet låter fantastiskt. Motion M micon Motion P micon Bruksanvisning www.siemens.se / horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8

Läs mer

Alta2 Nera2. Alta2, Alta, Nera2, Nera, Ria2, Ria

Alta2 Nera2. Alta2, Alta, Nera2, Nera, Ria2, Ria Alta2 Nera2 Ria2 BRUKSANVISNING designrite Alta2, Alta, Nera2, Nera, Ria2, Ria Introduktion Bruksanvisningen vägleder dig för hur du använder och tar hand om dina nya hörapparater. Läs noga igenom innehållet,

Läs mer

Svensk handbok. Översikt 1. Justerbar bygel 2. "<"-knapp: Föregående låt 3. ">"-knapp: Nästa låt LED-indikator. Laddning. Röd LED-lampa är släckt

Svensk handbok. Översikt 1. Justerbar bygel 2. <-knapp: Föregående låt 3. >-knapp: Nästa låt LED-indikator. Laddning. Röd LED-lampa är släckt Svensk handbok Översikt 1. Justerbar bygel 2. ""-knapp: Nästa låt 4. LED-indikator a) Laddning LED-indikator Röd LED-lampa är tänd Röd LED-lampa är släckt b) Används LED-indikator

Läs mer

Aquaris 701, 501 BTE

Aquaris 701, 501 BTE English Dansk Norsk Svenska Suomi Aquaris 701, 501 BTE User Guide Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning Käyttöopas Innehåll Innehåll Din Aquaris-hörapparat 90 Avsedd användning 91 Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

Snabbreferens till ljudprocessor Nucleus CP910 och CP920. Komma igång Snabbreferens

Snabbreferens till ljudprocessor Nucleus CP910 och CP920. Komma igång Snabbreferens Snabbreferens till ljudprocessor Nucleus CP910 och CP920 Komma igång Snabbreferens Information Ljudprocessorerna Cochlear Nucleus CP910 och CP920 samverkar med cochleaimplantatet för att kunna överföra

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

Trådlöst headset. Bruksanvisning CECHYA-0076

Trådlöst headset. Bruksanvisning CECHYA-0076 Trådlöst headset Bruksanvisning CECHYA-0076 Trådlöst headset MIC MUTING-knapp Statusindikator POWER-knapp Knappen VOL + Knappen VOL - Telefonknapp Mikrofon Öronclip Högtalare RESET-knapp USB-kontakt Laddningsstation

Läs mer

Högtalare bluetooth till Micro Rolltak, MEMOactive, Handifon P och Handi Defy+

Högtalare bluetooth till Micro Rolltak, MEMOactive, Handifon P och Handi Defy+ Bruksanvisning Högtalare bluetooth till Micro Rolltak, MEMOactive, Handifon P och Handi Defy+ Art.nr: 105123 Rev C SE Innehåll Om Högtalaren... 3 Kompatibilitet... 4 Laddare... 4 Koppla till ström... 4

Läs mer

JABRA EVOLVE 65. Bruksanvisning. jabra.com/evolve65

JABRA EVOLVE 65. Bruksanvisning. jabra.com/evolve65 Bruksanvisning jabra.com/evolve65 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive

Läs mer

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Innehåll SÄKERHETSINFORMATION... 4 KOMMA IGÅNG... 5 Knapparna... 5 Skärmens symboler... 6 Installera telefonen... 7 Laddning av handenheten... 7 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING...

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Produkten har ett års funktionsgaranti, för problem som uppstår vid normal användning. Mini Mobile Phones garanti upphör om inte behandlas med omsorg eller enheten öppnas. Eventuell information

Läs mer

Installations- och användarhandbok

Installations- och användarhandbok Installations- och användarhandbok 64 USE 575 Utbildning Bruksanvisning Connect + Dat. 081124 Sid 2 (16) Innehåll Följande finns i förpackningen...4 Centralenheten...5 Vy framifrån...5 Vy bakifrån...5

Läs mer

Nokia Reaction Bluetooth-headset Användarhandbok

Nokia Reaction Bluetooth-headset Användarhandbok Nokia Reaction Bluetooth-headset Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Innehåll Inledning 3 Om ditt headset 3 Om Bluetooth-anslutningar 3 Komma i gång 4 Knappar och delar 4 Bära headsetet 4 Slå på och stänga av

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH Max-Eyth-Strasse 20 DE-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 029-0255-09/V1.00/2010-03/A+W/FO Printed

Läs mer

Välkommen 4. ZoomLink+ och tillbehör 5. Beskrivning 6. Så här fungerar din ZoomLink+ 8

Välkommen 4. ZoomLink+ och tillbehör 5. Beskrivning 6. Så här fungerar din ZoomLink+ 8 Bruksanvisning! Innehållsförteckning Välkommen 4 ZoomLink+ och tillbehör 5 Beskrivning 6 Så här fungerar din ZoomLink+ 8 Komma igång 9 Ladda ZoomLink+ 9 Slå PÅ/stänga AV ZoomLink+ 10 Mikrofonöppning 14

Läs mer

Snabbguide och funktioner

Snabbguide och funktioner Snabbguide och funktioner Huvudknapp PÅ/AV-knapp tryck på den i två sekunder Röstuppringning tryck på knappen i två sekunder Återuppringning av senaste numret tryck lätt två gånger Svara eller avsluta

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN

BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN Modell U-FS Receiver-in-the-ear DIN WIDEX -HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Din hörapparatserie: 2 PROGRAM Universell Tyst Transport Stadsmiljö Fest

Läs mer

Guide för ConnectLine App för iphone. App version 1.0.2

Guide för ConnectLine App för iphone. App version 1.0.2 Guide för ConnectLine App för iphone App version 1.0.2 Inledning Detta är en guide för ConnectLine App för iphone, som beskriver följande. Hur du kopplar ihop Streamer med en iphone. Hur du laddar ner

Läs mer

MT645VP. Radiokontroller och indikatorer. Deklaration om överensstämmelse (DoC) KOMMUNIKATIONSRADIO MODELL

MT645VP. Radiokontroller och indikatorer. Deklaration om överensstämmelse (DoC) KOMMUNIKATIONSRADIO MODELL 1 10 9 8 11 Radiokontroller och indikatorer 1. Antenn 2. Uttag för extern högtalare/ mikrofon/laddare 3. Lägesknapp/strömbrytare 4. Skanningsknapp 5. Kanal upp/ned-knappar 6. Bakgrundsbelyst LCD-display

Läs mer

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 Svenska TAB 3 TAB 2 English VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i den här användarhandboken noga. Detta

Läs mer

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4

Läs mer

JABRA SPORT PULSE WIRELESS

JABRA SPORT PULSE WIRELESS JABRA SPORT PULSE WIRELESS Bruksanvisning jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör

Läs mer

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LS-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LS-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

VIKTIGT: Funktionen för återuppladdning kan endast användas tillsammans med det specialdesignade batteripaketet.

VIKTIGT: Funktionen för återuppladdning kan endast användas tillsammans med det specialdesignade batteripaketet. Bruksanvisning UTTAG FÖR NÄTADAPTER LCD-SKÄRM HÖGTALARE MONITOR (AVLYSSNING) PÅ/AV UTTAG FÖR HÖRLUR ANTENN CALL MODE TALK /+ - Indikator för mottagning och sändning - Knapplås - Ringsignal - Anropsalarm

Läs mer

JABRA SPORT PACE WIRELESS

JABRA SPORT PACE WIRELESS L BRUKSANVISNING jabra.com/sportpace 2015 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare. BLUETOOTH

Läs mer

Skräddarsydda hörapparater Insio binax Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Skräddarsydda hörapparater Insio binax Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Skräddarsydda hörapparater Insio binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter

Läs mer

JABRA EVOLVE 80. Bruksanvisning. jabra.com/evolve80

JABRA EVOLVE 80. Bruksanvisning. jabra.com/evolve80 Bruksanvisning jabra.com/evolve80 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A.VARNING Läs säkerhetsanvisningarna innan du gör några

Läs mer

NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC

NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC Användar Guide - 2 - Tack för att du köpt en MINIX NT-1. Med MINIX NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC, kan du lyssna på musik trådlöst och du kan svara och ringa

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Bakom-örat hörapparat

Bakom-örat hörapparat Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din bakom-örat hörapparat 4 Avsedd användning 7 Allmänt om säkerhet 8 Om batterier 11 Sätta in och ta ut dina hörapparater 14 Slå på/stänga av din

Läs mer

Bruksanvisning för EkoTek anropsberlock

Bruksanvisning för EkoTek anropsberlock BRUKSANVISNING för EkoTek anropsberlock 9261-8277 Utgåva 5 INNEHÅLL Inledning 3 Överensstämmelse 4 Allmän information till användaren 5 Systemschema för EkoTek 6 Slå till anropsberlocken 7 Status- och

Läs mer

Din manual JABRA BT8040 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3333082

Din manual JABRA BT8040 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3333082 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för JABRA BT8040. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK. Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 1999 1

DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK. Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 1999 1 DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30 Lafayette Radio AB 1999 1 DETTA BÖR DU VETA ALLMÄNT Lafayette DC-110 är en kommunikationsradio förberedd för 6 kanaler. Radion

Läs mer

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Bruksanvisning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här

Läs mer

Bluetooth Hjälm Headset

Bluetooth Hjälm Headset Bluetooth Hjälm Headset #HS-BLU277 Serie Användarmanual Warm & Safe Heated Gear EU www.warmnsafe.eu Index Produktbeskrivning Sektion 1 Installations instruktioner Sektion 6A för integral/heltäckande &

Läs mer

Nokia Musikhögtalare MD-3

Nokia Musikhögtalare MD-3 Nokia Musikhögtalare MD-3 9253871/2 SVENSKA MD-3-stereohögtalarna ger hög ljudkvalitet när du lyssnar på musik eller radio på en kompatibel Nokia-telefon eller ljudenhet. Högtalarna har en 3,5 mm stereoljudkontakt

Läs mer