icube Bruksanvisning 0682! GA_iCube_SE.qxp :15 Uhr Seite 1 Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "icube Bruksanvisning www.phonak.se 0682! GA_iCube_SE.qxp 17.3.2008 8:15 Uhr Seite 1 Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved"

Transkript

1 GA_iCube_SE.qxp :15 Uhr Seite 1 Bruksanvisning icube 0682! /V1.00/ /A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved

2 GA_iCube_SE.qxp :15 Uhr Seite 2 Innehållsförteckning Välkommen 5 Beskrivning 6 icube-tillbehör 7 Komma igång 8 Installera och använda icube-laddaren 8 Ladda batteriet 9 Brukstid 10 Batteristatus 11 Slå PÅ/stänga AV icube 12 Slå PÅ icube 12 Stänga AV icube 12 Ansluta icube till datorn 13 Ansluta via Bluetooth 13 Ta bort Bluetooth-länkning 19 Ansluta via USB-kabel 20 Konfigurationsalternativ för ipfg-system 21 Återställningsknapp 26 Indikatorlampor 28 Batteriindikator 28 Indikator för anpassningsstatus 30 Indikator för programvara 32 Viktig information 34 Underhåll och skötsel 34 Säkerhetsföreskrifter och annan viktig information 35 Felsökning 38 Överensstämmelsedeklaration 40 Service och garanti 41 Phonak över hela världen 42 Använda icube 22 Bära icube 22 Ansluta och programmera hörapparater 23 Programmera hörapparater utan brukare

3 GA_iCube_SE.qxp :15 Uhr Seite 4 Välkommen Grattis till att du valt icube från Phonak, den första tillverkaren som kan erbjuda dig kabelfri anpassning. icube, som ska användas av audionomen, möjliggör trådlös överföring av anpassningsdata från din dator direkt till brukarens hörapparater. Anpassningsprocessen som är baserad på Bluetooth-teknik är snabb, smidig och stabil samt viktigast av allt, kabelfri. Läs denna bruksanvisning noggrant för att kunna utnyttja alla funktioner i din icube. Mer information finns på Phonaks webbplats med adressen Phonak Livet är nu Läs Viktig information på sidorna för din egen säkerhet. 4 5

4 GA_iCube_SE.qxp :15 Uhr Seite 6 Beskrivning icube-tillbehör USB-kabel, 3 m icube-laddare Adapter för USB Bluetooth USB-hubb Innehållet kan variera beroende på inköpsland. icube 6 Halsslinga Anpassningsindikator för höger sida Batteriindikator Bluetooth-indikator/Anpassningsindikator för vänster sida Stöds ej PÅ/AV-knapp Bluetooth-länkningsknapp Återställningsknapp (täckt) Avtagbar lucka Audio- & FM-anslutning (stöds ej, använd inte!) Anslutning för laddning och programmering med mini-usb 7

5 GA_iCube_SE.qxp :15 Uhr Seite 8 Komma igång Installera och använda icube-laddaren Installera icube-laddaren genom att sätta i strömförsörjningskontakten i ett uttag och placera icube i icube-laddaren enligt bilden nedan. Ladda batteriet Din icube har ett internt, uppladdningsbart batteri. Så snart du placerar icube i icube-laddaren börjar batteriet att laddas. Av säkerhetsskäl ska batteriet enbart laddas med laddare som tillhandahålls av Phonak. icube Under uppladdningen lyser batteriindikatorn med fast sken. När batteriet är fulladdat börjar batteriindikatorn att blinka långsamt. Normalt sett tar det 90 minuter att ladda ett tomt batteri. Batteriladdaren behöver inte kopplas ur över natten batteriet kan inte överladdas. Låt icube laddas i minst tre timmar första gången du laddar den (även om batteriindikatorn börjar blinka tidigare). Det är rekommenderat att använda icube-laddaren för att förvara och ladda icube i när den inte används. På så sätt kommer den att vara tillräckligt laddad och klar för nästa anpassning. Ett nytt batteri uppnår full kapacitet först efter två eller tre fullständiga laddnings- och urladdningscykler. 8 9

6 GA_iCube_SE.qxp :15 Uhr Seite 10 Komma igång Ditt icube-batteri kan laddas hundratals gånger. Kontakta ditt lokala Phonak-ombud om brukstiden för din icube minskar avsevärt. Brukstid Batteriförbrukning och brukstid för icube beror till stor del på användningen av enheten. Omfattande användning minskar brukstiden för icube mellan batteriuppladdningarna. Då batteriet är fullt laddat fungerar icube i upp till 4 timmar vid normal användning. Batteristatus När icube är PÅ visas batteriets status med batteriindikatorns lysdiod enligt följande: Gul, långsamt blinkande Gul, snabbt blinkande Hög batterinivå. Låg batterinivå. När lysdioden börjar blinka snabbt kommer icube att fungera i ungefär en timme till, men du bör ladda batteriet så snart som möjligt. Att batterinivån är låg visas också i ipfg i dialogen Status trådlös anpassning

7 GA_iCube_SE.qxp :15 Uhr Seite 12 Komma igång Slå PÅ/stänga AV icube Slå PÅ icube Slå PÅ icube genom att trycka och hålla in PÅ/AVknappen i ungefär en sekund tills du ser att batteriindikatorn slås PÅ. När icube är ordentligt igång blinkar batteriindikatorn långsamt. Stänga AV icube Stäng AV icube genom att trycka och hålla in PÅ/AV-knappen i ungefär två sekunder tills du ser att batteriindikatorn slås PÅ. Släpp PÅ/AV-knappen. När du släpper PÅ/AV-knappen släcks batteriindikatorn och din icube är avstängd. Ansluta icube till datorn icube har utformats för att kunna ge dig fördelarna med kabelfri anpassning via Bluetooth-anslutning. Emellertid finns platser där Bluetooth-anslutning inte är tillåten och då kan icube istället användas med en USB-anslutning. I båda fallen måste icube först anslutas till din dator innan du kan börja använda den. Se till att batterinivån i icube är hög innan du fortsätter. Ansluta via Blutooth Anslutningen av din icube via Bluetooth görs i tre steg: 1. Förbered Bluetooth-anslutningen på din dator För att kunna använda icube trådlöst via Bluetooth måste du se till att Bluetooth är aktiverad. Om din dator har inbyggd Bluetooth letar du upp Bluetoothinställningarna och aktiverar den. Titta i dokumentationen som hör till din dator och ditt operativsystem för mer detaljerade instruktioner

8 GA_iCube_SE.qxp :15 Uhr Seite 14 Komma igång Om du använder NoahLink och redan har installerat motsvarande externa Bluetooth-adapter kan du använda samma adapter till icube. Om din dator varken har inbyggd Bluetooth eller är utrustad med NoahLink-kompatibel Bluetooth-adapter använder du Bluetooth-adaptern som tillhandahålls av Phonak. Titta i snabbstartsguiden som medföljer adapterns programvaru-cd och följ instruktionerna. icube fungerar inom en operativ räckvidd för Bluetooth på upp till 10 meter från anpassande datorn. 2. Starta anslutningsguiden för icube Med Bluetooth-funktionen PÅ kan du nu starta anslutningsprocessen via ipfg. I ipfg trycker du på statusknappen för icube som finns till höger på ipfg-skärmen. Om ingen icube har anslutits tidigare kommer Anslutningsguide för icube att starta när du trycker på statusknappen för icube. (Nästa gång du trycker på statusknappen för icube kommer du direkt till skärmen Status trådlös anpassning som beskrivs på sidan 18.) 14 15

9 GA_iCube_SE.qxp :15 Uhr Seite 16 Komma igång 3. Länka icube med din dator Välj Använd icube via Bluetooth så hjälper länkningsguiden dig genom länkningsprocessen mellan icube och din dator. Länkning är nödvändigt för att styra vilka Bluetooth-enheter som ska kunna kommunicera med varandra. Det behöver enbart göras en gång, före första användningen. För att starta länkningsprocessen i icube ställer du in apparaten i länkningssläge genom att trycka och hålla in Bluetooth-länkningsknappen i 2 sekunder tills Bluetooth-indikatorn blir blå och blinkar snabbt. icube är nu i länkningsläge i två minuter eller tills länkningen är klar

10 GA_iCube_SE.qxp :15 Uhr Seite 18 Komma igång Följ instruktionerna för att göra klart länkningen och avsluta anslutningsprocessen för icube. Efter lyckat genomförande informerar Status trådlös anpassning dig om status på icube: Länka flera icube till din dator För större flexibilitet kan du länka flera icube till en dator. För att lägga till ytterligare en icube, klicka på Bluetooth-ikonen i skärmen "Status kabelfri anpassning", lägg till en icube och repetera länkningsprocessen Endast en icube kan vara aktiv åt gången. Aktivera en annan länkad icube För att växla till en annan länkad icube, klicka på Bluetooth-ikonen för att öppna länkningsguiden och välj den icube du vill använda (listade efter serienummer). Ta bort Bluetooth-länkning Om du vill ta bort Bluetooth-länkningen från din icube trycker du och håller in Bluetooth-länkningsknappen i ungefär tio sekunder tills Bluetooth-indikatorn lyser blått med fast sken

11 GA_iCube_SE.qxp :15 Uhr Seite 20 Komma igång Ansluta via USB-kabel Om du vill ansluta din icube via USB-kabel istället för Bluetooth startar du Anslutningsguide för icube i ipfg enligt beskrivningen på sidan 14 och väljer att använda icube via USB-kabel. När du uppmanas av guiden ansluter du mini-usbkontakten till medföljande USB-kabel enligt beskrivningen nedan. Anslut den andra änden av kabeln till ett USB-uttag på din dator. När icube ansluts första gången via USB kommer datorn att börja söka efter tillhörande drivrutinprogramvara. Beroende på vilket operativsystem som används öppnas eventuellt en installationsguide: Guiden Hittat ny maskinvara. Om så sker låter du datorn installera nödvändig drivrutinprogramvara automatiskt. Drivrutinprogramvaran har redan installerats under ipfg-installationen och kommer att hittas av guiden. Det är inte nödvändigt att sätta i installations-cd:n för ipfg. Efter lyckad installation av USB-drivrutinen fortsätter du med Anslutningsguide för icube och följer instruktionerna. Ingen länkning krävs för USB-kabelanslutningen. Efter lyckat genomförande av anslutningsprocessen får du information av Status trådlös anpassning om status på icube. 20 Alternativt använder du USB-hubben om inget ledigt USB-uttag finns på din dator. Konfigurationssalternativ för ipfg-system Länkningsguide för icube kan också nås via menyn Konfiguration Systeminställningar, Kommunikation i anpassningsprogrammet. I samma meny kan du också välja eller välja bort icube. Dessutom kan du här också starta Bluetooth-länkningsprocessen som tidigare beskrivits. 21

12 GA_iCube_SE.qxp :15 Uhr Seite 22 Använda icube Se till att batteriet är tillräckligt laddat innan icube används för att anpassa hörapparater. Ta ur icube från icube-laddaren och slå PÅ den. Bära icube Öppna halsslingan genom att dra ur jacket och placera icube runt brukarens hals enligt bilden nedan. Ansluta och programmera hörapparater Vid trådlös anpassning, då det inte finns anpassningskablar för vänster och höger öra, sker vänster/höger tilldelning genom anpassningsprogrammet. Klicka på knappen Anslut som finns i verktygsfältet och på skärmen för apparatval för att identifiera hörapparater. Följ ipfg-instruktionerna för att tilldela (eller på nytt tilldela) varje hörapparat önskad sida (vänster eller höger). När halsslingan kopplas in (igen) aktiveras den inbyggda antennen och icube kan fungera ordentligt

13 GA_iCube_SE.qxp :15 Uhr Seite 24 Använda icube Fortsätt genom att välja att använda antingen inställningarna från hörapparaterna ( HA ) eller från ipfg. Nu är hörapparaterna och icube klara för anpassning. I slutet av anpassningen, under programmeringen av hörapparater, blinkar anpassningsindikatorerna för höger och vänster sida snabbt rött respektive blått. Programmera hörapparater utan brukare Vid programmering av hörapparater utan att brukarna bär dem måste du se till att de är inom räckvidd för icube. Placera båda hörapparaterna och icube enligt beskrivningen på följande bild. icube 24 25

14 GA_iCube_SE.qxp :15 Uhr Seite 26 Återställningsknapp Om icube av någon anledning inte svarar avlägsnar du luckan genom att föra den uppåt. Tryck därefter på återställningsknappen så som visas på bilden. Bluetooth-länkningen försvinner inte. Om alla tre indikatorerna på din icube lyser ihållande kan det tyda på ett programvaruproblem. Titta i felsökningsavsnittet

15 GA_iCube_SE.qxp :15 Uhr Seite 28 Indikatorlampor Batteriindikator Gul Långsamt blinkande Batteriet fullt Gul Snabbt blinkande Batteriet laddas Gul Fast sken Batteriet fulladdat (ansluten till laddaren) 28 29

16 GA_iCube_SE.qxp :15 Uhr Seite 30 Indikatorlampor Anpassningsstatus Röd Höger anpassningsindikator blinkar snabbt. Blå Vänster anpassningsindikator blinkar snabbt. icube programmerar höger hörapparat. icube programmerar vänster hörapparat

17 GA_iCube_SE.qxp :15 Uhr Seite 32 Indikatorlampor Programvaruindikatorer icube är konstruerad så att den kan uppgraderas när nya funktioner finns tillgängliga. Följ instruktionerna som följer med den nya programvaruversionen. Röd / gul / blå Alla tre indikatorlampor blinkar snabbt. icube uppgraderas. Röd / gul / blå Alla tre indikatorlampor lyser med fast sken. Detta kan vara tecken på ett programvaruproblem. Titta i felsökningsavsnittet

18 GA_iCube_SE.qxp :15 Uhr Seite 34 Viktig information Underhåll och skötsel Rengör icube med en fuktig trasa. Använd aldrig rengöringsmedel (tvättmedel, tvål osv.) eller alkohol för att rengöra enheten. Skydda icube från fukt och stark värme. Skydda den från kraftiga stötar och vibrationer. När icube inte används stänger du AV den och förvarar den i icube-laddaren så att den är tillräckligt laddad och klar för nästa anpassning. Säkerhetsföreskrifter och annan viktig information Förvara denna enhet utom räckhåll för barn under 3 år. Personer som använder medicinska hjälpmedel som pacemakers får inte använda denna enhet. Röntgenstrålning (t ex magnetkamera) kan påverka korrekt funktion hos enheten. Vi rekommenderar att du förvarar icube utanför röntgenstrålningssalar. Kraftfull elektronisk utrustning, större elektroniska installationer och metallstrukturer kan påverka och reducera räckvidden avsevärt. Externa enheter får enbart anslutas om de har testats i enlighet med motsvarande IECXXXXXstandarder

19 GA_iCube_SE.qxp :15 Uhr Seite 36 Viktig information Den digitalt kodade, induktiva sändningsteknologin som används i den här enheten är extremt tillförlitlig och är inte känslig för störningar från andra enheter. Observera dock att när apparaten används i närheten av en datorterminal eller andra starka elektromagnetiska fält kan man behöva vara minst 60 centimeter bort för att garantera fullgod funktion. Om hörapparaterna inte svarar på enheten på grund av fältstörning måste du förflytta dig från störningsfältet. Använd enbart Phonak originaltillbehör. Gör inga ändringar eller modifieringar på denna enhet. Dra inte ur halsslingan när icube sparar data till hörapparaterna. Håll halsslingan stängd när icube inte används eller förvaras i icube-laddaren. Om du använder flera icube i samma byggnad ska du vara medveten om att deras induktionsfält kan störa varandra inom 2 meters avstånd. Detta kan även inträffa när de används i olika rum. Använd inte icube då den laddas. Att öppna icube kan skada enheten. Om problem uppstår som inte kan lösas genom att följa råden i felsökningsavsnittet i denna bruksanvisning ska du kontakta ditt lokala Phonak-ombud. icube får endast reparearas av auktoriserade serviceverkstäder

20 GA_iCube_SE.qxp :15 Uhr Seite 38 Viktig information Felsökning Situation icube känns inte längre igen av datorn som den tidigare har länkats till. icube stängs AV. Troligaste orsaken Bluetooth-funktionen på din dator kanske inte är aktiverad. icube är utom räckvidd. Batteriet är urladdat. Åtgärd Hitta Bluetooth-inställningarna på din dator och sätt PÅ Bluetooth-funktionen. Flytta icube närmare datorn. Ladda icube. icube svarar inte och alla tre indikatorlampor lyser med fast sken. Detta kan vara tecken på ett programvaruproblem. Dra ur USB-kabeln och tryck på återställningsknappen. Om problemet kvarstår tar du bort Bluetooth-länkningarna och trycker på återställningsknappen igen. Om problemet fortfarande kvarstår kontaktar du ditt lokala Phonak-ombud. 38 En andra eller annan icube kan inte anslutas till min dator. Observera att endast en icube kan länkas till din dator. Starta Länkningsguide för icube som ger dig möjlighet att ta bort befintlig enhet. Om du vill ta bort Bluetooth-länkningen från din icube trycker du och håller in Bluetooth-länkningsknappen i ungefär tio sekunder tills Bluetoothindikatorn lyser med fast blått sken. 39

21 GA_iCube_SE.qxp :15 Uhr Seite 40 Överensstämmelsedeklaration Phonak AG, Laubisrütistrasse 28, CH-8712 Stäfa, Switzerland intygar, att Phonak ensamt ansvarar för att icube överensstämmer med följande standarder och andra standardiserande dokument: Radio: EN EN EMC: EN Säkerhet: EN/IEC Uppfyller bestämmelserna i MDD 93/42/EEC (Medical Device Directive), R&TTE Directive 1999/5/EC (Radio and Telecommunications Terminal Equipment), EMC Directive 2004/108/EC (Electromagnetic Compatibility) och LVD 2006/95/EC (Low Voltage Directive). Service och garanti Phonak erbjuder en omfattande global garanti som träder i kraft vid inköpsdatumet. Denna garanti täcker eventuella reparationer i händelse av materialoch/eller tillverkningsdefekter. Garantin täcker inte skador som beror på felaktigt handhavande eller skötsel, exponering för kemikalier, vatten eller för stor belastning. Skador som orsakats av tredje part eller reparationer som utförts av en ej auktoriserad serviceverkstad upphäver Phonak-garantin. Garantin gäller följande Phonak-produkter: Serienummer: Inköpsdatum: 40 41

22 GA_iCube_SE.qxp :15 Uhr Seite 42 Phonak över hela världen Dotterbolag: (mer information finns på Australien Phonak Australasia Pty. Ltd. Baulkham Hills N.S.W 2153 Belgien Ets Lapperre B.H.A.C. NV B-1702 Groot-Bijgaarden Phonak Belgium NV, B-1700 Dilbeek Brasilien CAS Produtos Médicos São Paulo SP Canada Phonak Canada Limited Mississauga, Ontario L5W OB3 Danmark Phonak Danmark A/S, Nitivej Frederiksberg Frankrike Phonak France SA, Bron Italien Phonak Italia S.r.l., Milano Japan Phonak Japan Co., Ltd., Tokyo Jordanien Phonak Middle East, Amman Kina Phonak (Shanghai) Co. Ltd. Shanghai City Mexico Phonak Mexicana, S.A. de C.V , México Nederländerna Phonak B.V., 3439 ME Nieuwegein Norge Phonak AS, 0105 Oslo Nya Zeeland Phonak New Zealand Ltd., Takapuna Auckland 9 Polen Phonak Polska SP Z Warszawa Ryssland Phonak CIS Ltd., Moscow, Schweiz Phonak AG, Phonak Schweiz, 8712 Stäfa Spanien Phonak Ibérica S.A., Alicante Storbritannien Phonak UK Limited Warrington, Cheshire WA1 1PP Sverige Phonak AB, Stockholm Tyskland Phonak GmbH, Fellbach-Oeffingen EG-representant USA Phonak LLC, Warrenville, IL Österrike Hansaton Akustische Geräte GmbH 5020 Salzburg Oberoende generalagenter: En komplett förteckning över importörer av Phonaks produkter finns på Phonaks hemsida: Besök oss eller be din audionom om mer information. Tillverkare: Phonak AG, Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa, Schweiz 42 43

23 GA_iCube_SE.qxp :15 Uhr Seite 44 Anmärkningar Anmärkning 1 Den här produkten är certifierad enligt: FCC ID: KWC-ICUBE1 IC: 2262A-ICUBE1 Denna enhet uppfyller Del 15 i FCC-reglerna och RSS-210-reglerna i Industry Canada. För handhavandet gäller följande två villkor: 1) Denna enhet får inte orsaka skadlig störning och 2) Denna enhet måste klara av alla störningar, inklusive sådana störningar som kan orsaka oönskade effekter. Ändringar eller modifieringar som utförs på denna utrustning och som inte uttryckligen godkänts av Phonak kan leda till att FCC-behörigheten att använda denna utrustning blir ogiltig. Anmärkning 2 Denna digitala apparat i klass B uppfyller bestämmelserna i Canadian ICES-003. Anmärkning 3 Denna utrustning är testad och har befunnits vara i överensstämmelse med begränsningarna för digitala enheter i klass B, enligt Del 15 i FCC-reglerna. Begränsningarna är satta för att ge ett skäligt skydd mot skadliga störningar när utrustningen används i bostadsmiljö. Utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används enligt bruksanvisningen, orsaka skadliga störningar på radiokommunikationen. Det går emellertid inte att garantera att det inte kommer att inträffa störningar i en viss installation. Om utrustningen orsakar skadliga störningar på radioeller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och sätts på, bör brukaren försöka korrigera störningarna på något/några av följande sätt: Vrid eller flytta mottagarantennen Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren Anslut utrustningen i ett eluttag som hör till en annan säkringsgrupp än den som mottagaren är ansluten till Kontakta försäljaren eller en erfaren radio/tv-tekniker för att få hjälp 44 45

24 GA_iCube_SE.qxp :15 Uhr Seite 46 XXXX! CE-märkningen är en bekräftelse av Phonak AG på att denna Phonak-produkt uppfyller kraven i direktiv 93/42/EEC gällande medicinska produkter och R&TTE-direktivet 1999/5/EC gällande radio- och teleterminalutrustning. Numren efter CE-symbolen anger numren på certifierade organ som kunsulterats i enlighet med nämnda direktiv. Varningstecknet innebär att det i en eller flera EU-medlemsstater finns potentiella begränsningar när det gäller användning av utrustningen. Handhavande Denna produkt har utformats för att fungera utan restriktioner under problemfria förhållanden då den används som det är menat, om inte annat anges i denna bruksanvisning. Transport- Temperaturen får inte under-/överstiga 20 /60 och lagrings- Celsius vid en relativ luftfuktighet på 65% under föreskrifter längre förhållanden perioder vid transport och lagring. Ett lufttryck mellan 500 och 1100 hpa är inte skadligt för den här enheten. Denna symbol innebär att produkten uppfyller kraven för en typ B tillämpad del enligt EN Australien & Nya Zeeland Denna symbol anger att det är viktigt att användaren följer tillämpliga varningsmeddelanden, som finns i den här bruksanvisningen. Brasilien Symbolen med den överkorsade soptunnan betyder att denna produkt inte ska behandlas som hushållsavfall. Lämna din gamla eller oanvända produkt till lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning eller återlämna din gamla produkt till din audionom för lämpligt bortskaffande. Genom att se till att denna produkt kasseras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa effekter på miljö och hälsa. Kina Japan Sydkorea 0682! 46 47

Basstation med icom. Bruksanvisning

Basstation med icom. Bruksanvisning Basstation med icom Bruksanvisning Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0678! 029-1013-09/V2.01/2011-01/A+W/FO

Läs mer

www.unitron.com/se 09-042 029-5733-09

www.unitron.com/se 09-042 029-5733-09 DISTRIBUTÖR www.unitron.com/se 09-042 029-5733-09 udirect Bruksanvisning Innehållsförteckning Din udirect...1 Beskrivning av din udirect...2 Batteriinformation...4 Slå PÅ och stänga AV din udirect...6

Läs mer

Innehåll. 1. Välkommen 4

Innehåll. 1. Välkommen 4 1.1 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

Jabra GO 6430. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra GO 6430. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra GO 6430 Bruksanvisning www.jabra.com VÄLKOMMEN! Grattis till ditt val av vår nya Jabra GO 6430. Vi är övertygade om att du kommer att trivas med det breda utbudet av funktioner och att du kommer

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 ANVÄNDARHANDBOK

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 ANVÄNDARHANDBOK INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 2 ANVÄNDARHANDBOK S/N: SNABBSTART Snabbstart 1 Skjut upp luckan för att öppna. 2

Läs mer

Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar

Läs mer

Focus 40 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc.

Focus 40 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc. Focus 40 Blue Punktdisplay Användarmanual Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok. 9207482 Utgåva 1 SV

Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok. 9207482 Utgåva 1 SV Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok 9207482 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna HS-106W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

TRÅDLÖS N+-ROUTER N600 DB. Bruksanvisning. F9K1102V3 8820ey01233sv Rev. A00

TRÅDLÖS N+-ROUTER N600 DB. Bruksanvisning. F9K1102V3 8820ey01233sv Rev. A00 TRÅDLÖS N+-ROUTER N600 DB Bruksanvisning F9K1102V3 8820ey01233sv Rev. A00 Svenska Innehållsförteckning Komma igång.... 1 Innehåll i förpackningen... 1 Förberedelser... 1 Installation... 2 Ansluta trådlösa

Läs mer

KOMPLETT ANVÄNDARGUIDE

KOMPLETT ANVÄNDARGUIDE KOMPLETT ANVÄNDARGUIDE mioglobal.com INNEHÅLL Välkommen 03 Följande ingår 03 Viktig säkerhetsinformation 04 Din Mio FUSE 04 Komma igång Använda Mio Fuse 06 Mio FUSE Pekpunkter 06 Heldagsläge 06 Träningsläge

Läs mer

Bruksanvisning SL320

Bruksanvisning SL320 Bruksanvisning SL320 Allmän information Grattis till ditt val av köp av Bea-fon SL320! Läs den här informationen för bättre hantering av telefonen. Vi tar inget ansvar för några problem till följd av felaktig

Läs mer

Den ultimata Android plattan för familjen BRUKSANVISNING

Den ultimata Android plattan för familjen BRUKSANVISNING Den ultimata Android plattan för familjen BRUKSANVISNING INNHOLD 1) FEATURES 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 1-13 Kartongens innehåll... Överblick... Laddning... Automatiskt lås... Startskärm...

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Bluetooth Handsfree-enhet

Bluetooth Handsfree-enhet Bluetooth Handsfree-enhet A. Produktbeskrivning SUPERTOOTH BUDDY är en Bluetooth handsfree-enhet för mobiltelefoni. Den har utvecklats för enkel handsfree-hantering och överlägsen prestation. Glöm inte:

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Bruksanvisning CECH-2104A CECH-2104B

Bruksanvisning CECH-2104A CECH-2104B SV Bruksanvisning Läs noggrant igenom manualer och bifogade dokument innan du använder produkten och spara dem sedan för framtida bruk. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 VARNINGAR 2 Öppna inte höljet, då riskerar

Läs mer

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc.

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc. Focus 14 Blue Punktdisplay Användarmanual Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

BRUKSANVISNING VERBATIM HÅRDDISK(AR)

BRUKSANVISNING VERBATIM HÅRDDISK(AR) BRUKSANVISNING VERBATIM HÅRDDISK(AR) Rev. 202 Bästa användare! Tack för att du har valt Verbatim hårddisk(ar) som din externa datalagringsenhet. Vi rekommenderar att du läser denna manual noggrant innan

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning 1 SE Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten

Läs mer

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HS-3W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HS-3W instruktionsbok (information,

Läs mer

Jabra CLIPPER. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra CLIPPER. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra CLIPPER + Bruksanvisning www.jabra.com Innehåll TACK........................................................... 2 OM JABRA CLIPPER............................................. 2 VAD JABRA CLIPPER

Läs mer

Utgåva: Varumärken OBS!

Utgåva: Varumärken OBS! Användarhandbok Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Innehåll Komma i gång 3 Delar 3 Sätt i batteriet 3 Koppla och anslut 5 Koppla ihop sensorn

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Användarhandbok

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Användarhandbok Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Användarhandbok 2013 Med ensamrätt. Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Användarhandbok Denna revidering: 06/2013 AcerCloud ger dig friheten att njuta av ditt

Läs mer