icube Bruksanvisning 0682! GA_iCube_SE.qxp :15 Uhr Seite 1 Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "icube Bruksanvisning www.phonak.se 0682! GA_iCube_SE.qxp 17.3.2008 8:15 Uhr Seite 1 Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved"

Transkript

1 GA_iCube_SE.qxp :15 Uhr Seite 1 Bruksanvisning icube 0682! /V1.00/ /A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved

2 GA_iCube_SE.qxp :15 Uhr Seite 2 Innehållsförteckning Välkommen 5 Beskrivning 6 icube-tillbehör 7 Komma igång 8 Installera och använda icube-laddaren 8 Ladda batteriet 9 Brukstid 10 Batteristatus 11 Slå PÅ/stänga AV icube 12 Slå PÅ icube 12 Stänga AV icube 12 Ansluta icube till datorn 13 Ansluta via Bluetooth 13 Ta bort Bluetooth-länkning 19 Ansluta via USB-kabel 20 Konfigurationsalternativ för ipfg-system 21 Återställningsknapp 26 Indikatorlampor 28 Batteriindikator 28 Indikator för anpassningsstatus 30 Indikator för programvara 32 Viktig information 34 Underhåll och skötsel 34 Säkerhetsföreskrifter och annan viktig information 35 Felsökning 38 Överensstämmelsedeklaration 40 Service och garanti 41 Phonak över hela världen 42 Använda icube 22 Bära icube 22 Ansluta och programmera hörapparater 23 Programmera hörapparater utan brukare

3 GA_iCube_SE.qxp :15 Uhr Seite 4 Välkommen Grattis till att du valt icube från Phonak, den första tillverkaren som kan erbjuda dig kabelfri anpassning. icube, som ska användas av audionomen, möjliggör trådlös överföring av anpassningsdata från din dator direkt till brukarens hörapparater. Anpassningsprocessen som är baserad på Bluetooth-teknik är snabb, smidig och stabil samt viktigast av allt, kabelfri. Läs denna bruksanvisning noggrant för att kunna utnyttja alla funktioner i din icube. Mer information finns på Phonaks webbplats med adressen Phonak Livet är nu Läs Viktig information på sidorna för din egen säkerhet. 4 5

4 GA_iCube_SE.qxp :15 Uhr Seite 6 Beskrivning icube-tillbehör USB-kabel, 3 m icube-laddare Adapter för USB Bluetooth USB-hubb Innehållet kan variera beroende på inköpsland. icube 6 Halsslinga Anpassningsindikator för höger sida Batteriindikator Bluetooth-indikator/Anpassningsindikator för vänster sida Stöds ej PÅ/AV-knapp Bluetooth-länkningsknapp Återställningsknapp (täckt) Avtagbar lucka Audio- & FM-anslutning (stöds ej, använd inte!) Anslutning för laddning och programmering med mini-usb 7

5 GA_iCube_SE.qxp :15 Uhr Seite 8 Komma igång Installera och använda icube-laddaren Installera icube-laddaren genom att sätta i strömförsörjningskontakten i ett uttag och placera icube i icube-laddaren enligt bilden nedan. Ladda batteriet Din icube har ett internt, uppladdningsbart batteri. Så snart du placerar icube i icube-laddaren börjar batteriet att laddas. Av säkerhetsskäl ska batteriet enbart laddas med laddare som tillhandahålls av Phonak. icube Under uppladdningen lyser batteriindikatorn med fast sken. När batteriet är fulladdat börjar batteriindikatorn att blinka långsamt. Normalt sett tar det 90 minuter att ladda ett tomt batteri. Batteriladdaren behöver inte kopplas ur över natten batteriet kan inte överladdas. Låt icube laddas i minst tre timmar första gången du laddar den (även om batteriindikatorn börjar blinka tidigare). Det är rekommenderat att använda icube-laddaren för att förvara och ladda icube i när den inte används. På så sätt kommer den att vara tillräckligt laddad och klar för nästa anpassning. Ett nytt batteri uppnår full kapacitet först efter två eller tre fullständiga laddnings- och urladdningscykler. 8 9

6 GA_iCube_SE.qxp :15 Uhr Seite 10 Komma igång Ditt icube-batteri kan laddas hundratals gånger. Kontakta ditt lokala Phonak-ombud om brukstiden för din icube minskar avsevärt. Brukstid Batteriförbrukning och brukstid för icube beror till stor del på användningen av enheten. Omfattande användning minskar brukstiden för icube mellan batteriuppladdningarna. Då batteriet är fullt laddat fungerar icube i upp till 4 timmar vid normal användning. Batteristatus När icube är PÅ visas batteriets status med batteriindikatorns lysdiod enligt följande: Gul, långsamt blinkande Gul, snabbt blinkande Hög batterinivå. Låg batterinivå. När lysdioden börjar blinka snabbt kommer icube att fungera i ungefär en timme till, men du bör ladda batteriet så snart som möjligt. Att batterinivån är låg visas också i ipfg i dialogen Status trådlös anpassning

7 GA_iCube_SE.qxp :15 Uhr Seite 12 Komma igång Slå PÅ/stänga AV icube Slå PÅ icube Slå PÅ icube genom att trycka och hålla in PÅ/AVknappen i ungefär en sekund tills du ser att batteriindikatorn slås PÅ. När icube är ordentligt igång blinkar batteriindikatorn långsamt. Stänga AV icube Stäng AV icube genom att trycka och hålla in PÅ/AV-knappen i ungefär två sekunder tills du ser att batteriindikatorn slås PÅ. Släpp PÅ/AV-knappen. När du släpper PÅ/AV-knappen släcks batteriindikatorn och din icube är avstängd. Ansluta icube till datorn icube har utformats för att kunna ge dig fördelarna med kabelfri anpassning via Bluetooth-anslutning. Emellertid finns platser där Bluetooth-anslutning inte är tillåten och då kan icube istället användas med en USB-anslutning. I båda fallen måste icube först anslutas till din dator innan du kan börja använda den. Se till att batterinivån i icube är hög innan du fortsätter. Ansluta via Blutooth Anslutningen av din icube via Bluetooth görs i tre steg: 1. Förbered Bluetooth-anslutningen på din dator För att kunna använda icube trådlöst via Bluetooth måste du se till att Bluetooth är aktiverad. Om din dator har inbyggd Bluetooth letar du upp Bluetoothinställningarna och aktiverar den. Titta i dokumentationen som hör till din dator och ditt operativsystem för mer detaljerade instruktioner

8 GA_iCube_SE.qxp :15 Uhr Seite 14 Komma igång Om du använder NoahLink och redan har installerat motsvarande externa Bluetooth-adapter kan du använda samma adapter till icube. Om din dator varken har inbyggd Bluetooth eller är utrustad med NoahLink-kompatibel Bluetooth-adapter använder du Bluetooth-adaptern som tillhandahålls av Phonak. Titta i snabbstartsguiden som medföljer adapterns programvaru-cd och följ instruktionerna. icube fungerar inom en operativ räckvidd för Bluetooth på upp till 10 meter från anpassande datorn. 2. Starta anslutningsguiden för icube Med Bluetooth-funktionen PÅ kan du nu starta anslutningsprocessen via ipfg. I ipfg trycker du på statusknappen för icube som finns till höger på ipfg-skärmen. Om ingen icube har anslutits tidigare kommer Anslutningsguide för icube att starta när du trycker på statusknappen för icube. (Nästa gång du trycker på statusknappen för icube kommer du direkt till skärmen Status trådlös anpassning som beskrivs på sidan 18.) 14 15

9 GA_iCube_SE.qxp :15 Uhr Seite 16 Komma igång 3. Länka icube med din dator Välj Använd icube via Bluetooth så hjälper länkningsguiden dig genom länkningsprocessen mellan icube och din dator. Länkning är nödvändigt för att styra vilka Bluetooth-enheter som ska kunna kommunicera med varandra. Det behöver enbart göras en gång, före första användningen. För att starta länkningsprocessen i icube ställer du in apparaten i länkningssläge genom att trycka och hålla in Bluetooth-länkningsknappen i 2 sekunder tills Bluetooth-indikatorn blir blå och blinkar snabbt. icube är nu i länkningsläge i två minuter eller tills länkningen är klar

10 GA_iCube_SE.qxp :15 Uhr Seite 18 Komma igång Följ instruktionerna för att göra klart länkningen och avsluta anslutningsprocessen för icube. Efter lyckat genomförande informerar Status trådlös anpassning dig om status på icube: Länka flera icube till din dator För större flexibilitet kan du länka flera icube till en dator. För att lägga till ytterligare en icube, klicka på Bluetooth-ikonen i skärmen "Status kabelfri anpassning", lägg till en icube och repetera länkningsprocessen Endast en icube kan vara aktiv åt gången. Aktivera en annan länkad icube För att växla till en annan länkad icube, klicka på Bluetooth-ikonen för att öppna länkningsguiden och välj den icube du vill använda (listade efter serienummer). Ta bort Bluetooth-länkning Om du vill ta bort Bluetooth-länkningen från din icube trycker du och håller in Bluetooth-länkningsknappen i ungefär tio sekunder tills Bluetooth-indikatorn lyser blått med fast sken

11 GA_iCube_SE.qxp :15 Uhr Seite 20 Komma igång Ansluta via USB-kabel Om du vill ansluta din icube via USB-kabel istället för Bluetooth startar du Anslutningsguide för icube i ipfg enligt beskrivningen på sidan 14 och väljer att använda icube via USB-kabel. När du uppmanas av guiden ansluter du mini-usbkontakten till medföljande USB-kabel enligt beskrivningen nedan. Anslut den andra änden av kabeln till ett USB-uttag på din dator. När icube ansluts första gången via USB kommer datorn att börja söka efter tillhörande drivrutinprogramvara. Beroende på vilket operativsystem som används öppnas eventuellt en installationsguide: Guiden Hittat ny maskinvara. Om så sker låter du datorn installera nödvändig drivrutinprogramvara automatiskt. Drivrutinprogramvaran har redan installerats under ipfg-installationen och kommer att hittas av guiden. Det är inte nödvändigt att sätta i installations-cd:n för ipfg. Efter lyckad installation av USB-drivrutinen fortsätter du med Anslutningsguide för icube och följer instruktionerna. Ingen länkning krävs för USB-kabelanslutningen. Efter lyckat genomförande av anslutningsprocessen får du information av Status trådlös anpassning om status på icube. 20 Alternativt använder du USB-hubben om inget ledigt USB-uttag finns på din dator. Konfigurationssalternativ för ipfg-system Länkningsguide för icube kan också nås via menyn Konfiguration Systeminställningar, Kommunikation i anpassningsprogrammet. I samma meny kan du också välja eller välja bort icube. Dessutom kan du här också starta Bluetooth-länkningsprocessen som tidigare beskrivits. 21

12 GA_iCube_SE.qxp :15 Uhr Seite 22 Använda icube Se till att batteriet är tillräckligt laddat innan icube används för att anpassa hörapparater. Ta ur icube från icube-laddaren och slå PÅ den. Bära icube Öppna halsslingan genom att dra ur jacket och placera icube runt brukarens hals enligt bilden nedan. Ansluta och programmera hörapparater Vid trådlös anpassning, då det inte finns anpassningskablar för vänster och höger öra, sker vänster/höger tilldelning genom anpassningsprogrammet. Klicka på knappen Anslut som finns i verktygsfältet och på skärmen för apparatval för att identifiera hörapparater. Följ ipfg-instruktionerna för att tilldela (eller på nytt tilldela) varje hörapparat önskad sida (vänster eller höger). När halsslingan kopplas in (igen) aktiveras den inbyggda antennen och icube kan fungera ordentligt

13 GA_iCube_SE.qxp :15 Uhr Seite 24 Använda icube Fortsätt genom att välja att använda antingen inställningarna från hörapparaterna ( HA ) eller från ipfg. Nu är hörapparaterna och icube klara för anpassning. I slutet av anpassningen, under programmeringen av hörapparater, blinkar anpassningsindikatorerna för höger och vänster sida snabbt rött respektive blått. Programmera hörapparater utan brukare Vid programmering av hörapparater utan att brukarna bär dem måste du se till att de är inom räckvidd för icube. Placera båda hörapparaterna och icube enligt beskrivningen på följande bild. icube 24 25

14 GA_iCube_SE.qxp :15 Uhr Seite 26 Återställningsknapp Om icube av någon anledning inte svarar avlägsnar du luckan genom att föra den uppåt. Tryck därefter på återställningsknappen så som visas på bilden. Bluetooth-länkningen försvinner inte. Om alla tre indikatorerna på din icube lyser ihållande kan det tyda på ett programvaruproblem. Titta i felsökningsavsnittet

15 GA_iCube_SE.qxp :15 Uhr Seite 28 Indikatorlampor Batteriindikator Gul Långsamt blinkande Batteriet fullt Gul Snabbt blinkande Batteriet laddas Gul Fast sken Batteriet fulladdat (ansluten till laddaren) 28 29

16 GA_iCube_SE.qxp :15 Uhr Seite 30 Indikatorlampor Anpassningsstatus Röd Höger anpassningsindikator blinkar snabbt. Blå Vänster anpassningsindikator blinkar snabbt. icube programmerar höger hörapparat. icube programmerar vänster hörapparat

17 GA_iCube_SE.qxp :15 Uhr Seite 32 Indikatorlampor Programvaruindikatorer icube är konstruerad så att den kan uppgraderas när nya funktioner finns tillgängliga. Följ instruktionerna som följer med den nya programvaruversionen. Röd / gul / blå Alla tre indikatorlampor blinkar snabbt. icube uppgraderas. Röd / gul / blå Alla tre indikatorlampor lyser med fast sken. Detta kan vara tecken på ett programvaruproblem. Titta i felsökningsavsnittet

18 GA_iCube_SE.qxp :15 Uhr Seite 34 Viktig information Underhåll och skötsel Rengör icube med en fuktig trasa. Använd aldrig rengöringsmedel (tvättmedel, tvål osv.) eller alkohol för att rengöra enheten. Skydda icube från fukt och stark värme. Skydda den från kraftiga stötar och vibrationer. När icube inte används stänger du AV den och förvarar den i icube-laddaren så att den är tillräckligt laddad och klar för nästa anpassning. Säkerhetsföreskrifter och annan viktig information Förvara denna enhet utom räckhåll för barn under 3 år. Personer som använder medicinska hjälpmedel som pacemakers får inte använda denna enhet. Röntgenstrålning (t ex magnetkamera) kan påverka korrekt funktion hos enheten. Vi rekommenderar att du förvarar icube utanför röntgenstrålningssalar. Kraftfull elektronisk utrustning, större elektroniska installationer och metallstrukturer kan påverka och reducera räckvidden avsevärt. Externa enheter får enbart anslutas om de har testats i enlighet med motsvarande IECXXXXXstandarder

19 GA_iCube_SE.qxp :15 Uhr Seite 36 Viktig information Den digitalt kodade, induktiva sändningsteknologin som används i den här enheten är extremt tillförlitlig och är inte känslig för störningar från andra enheter. Observera dock att när apparaten används i närheten av en datorterminal eller andra starka elektromagnetiska fält kan man behöva vara minst 60 centimeter bort för att garantera fullgod funktion. Om hörapparaterna inte svarar på enheten på grund av fältstörning måste du förflytta dig från störningsfältet. Använd enbart Phonak originaltillbehör. Gör inga ändringar eller modifieringar på denna enhet. Dra inte ur halsslingan när icube sparar data till hörapparaterna. Håll halsslingan stängd när icube inte används eller förvaras i icube-laddaren. Om du använder flera icube i samma byggnad ska du vara medveten om att deras induktionsfält kan störa varandra inom 2 meters avstånd. Detta kan även inträffa när de används i olika rum. Använd inte icube då den laddas. Att öppna icube kan skada enheten. Om problem uppstår som inte kan lösas genom att följa råden i felsökningsavsnittet i denna bruksanvisning ska du kontakta ditt lokala Phonak-ombud. icube får endast reparearas av auktoriserade serviceverkstäder

20 GA_iCube_SE.qxp :15 Uhr Seite 38 Viktig information Felsökning Situation icube känns inte längre igen av datorn som den tidigare har länkats till. icube stängs AV. Troligaste orsaken Bluetooth-funktionen på din dator kanske inte är aktiverad. icube är utom räckvidd. Batteriet är urladdat. Åtgärd Hitta Bluetooth-inställningarna på din dator och sätt PÅ Bluetooth-funktionen. Flytta icube närmare datorn. Ladda icube. icube svarar inte och alla tre indikatorlampor lyser med fast sken. Detta kan vara tecken på ett programvaruproblem. Dra ur USB-kabeln och tryck på återställningsknappen. Om problemet kvarstår tar du bort Bluetooth-länkningarna och trycker på återställningsknappen igen. Om problemet fortfarande kvarstår kontaktar du ditt lokala Phonak-ombud. 38 En andra eller annan icube kan inte anslutas till min dator. Observera att endast en icube kan länkas till din dator. Starta Länkningsguide för icube som ger dig möjlighet att ta bort befintlig enhet. Om du vill ta bort Bluetooth-länkningen från din icube trycker du och håller in Bluetooth-länkningsknappen i ungefär tio sekunder tills Bluetoothindikatorn lyser med fast blått sken. 39

21 GA_iCube_SE.qxp :15 Uhr Seite 40 Överensstämmelsedeklaration Phonak AG, Laubisrütistrasse 28, CH-8712 Stäfa, Switzerland intygar, att Phonak ensamt ansvarar för att icube överensstämmer med följande standarder och andra standardiserande dokument: Radio: EN EN EMC: EN Säkerhet: EN/IEC Uppfyller bestämmelserna i MDD 93/42/EEC (Medical Device Directive), R&TTE Directive 1999/5/EC (Radio and Telecommunications Terminal Equipment), EMC Directive 2004/108/EC (Electromagnetic Compatibility) och LVD 2006/95/EC (Low Voltage Directive). Service och garanti Phonak erbjuder en omfattande global garanti som träder i kraft vid inköpsdatumet. Denna garanti täcker eventuella reparationer i händelse av materialoch/eller tillverkningsdefekter. Garantin täcker inte skador som beror på felaktigt handhavande eller skötsel, exponering för kemikalier, vatten eller för stor belastning. Skador som orsakats av tredje part eller reparationer som utförts av en ej auktoriserad serviceverkstad upphäver Phonak-garantin. Garantin gäller följande Phonak-produkter: Serienummer: Inköpsdatum: 40 41

22 GA_iCube_SE.qxp :15 Uhr Seite 42 Phonak över hela världen Dotterbolag: (mer information finns på Australien Phonak Australasia Pty. Ltd. Baulkham Hills N.S.W 2153 Belgien Ets Lapperre B.H.A.C. NV B-1702 Groot-Bijgaarden Phonak Belgium NV, B-1700 Dilbeek Brasilien CAS Produtos Médicos São Paulo SP Canada Phonak Canada Limited Mississauga, Ontario L5W OB3 Danmark Phonak Danmark A/S, Nitivej Frederiksberg Frankrike Phonak France SA, Bron Italien Phonak Italia S.r.l., Milano Japan Phonak Japan Co., Ltd., Tokyo Jordanien Phonak Middle East, Amman Kina Phonak (Shanghai) Co. Ltd. Shanghai City Mexico Phonak Mexicana, S.A. de C.V , México Nederländerna Phonak B.V., 3439 ME Nieuwegein Norge Phonak AS, 0105 Oslo Nya Zeeland Phonak New Zealand Ltd., Takapuna Auckland 9 Polen Phonak Polska SP Z Warszawa Ryssland Phonak CIS Ltd., Moscow, Schweiz Phonak AG, Phonak Schweiz, 8712 Stäfa Spanien Phonak Ibérica S.A., Alicante Storbritannien Phonak UK Limited Warrington, Cheshire WA1 1PP Sverige Phonak AB, Stockholm Tyskland Phonak GmbH, Fellbach-Oeffingen EG-representant USA Phonak LLC, Warrenville, IL Österrike Hansaton Akustische Geräte GmbH 5020 Salzburg Oberoende generalagenter: En komplett förteckning över importörer av Phonaks produkter finns på Phonaks hemsida: Besök oss eller be din audionom om mer information. Tillverkare: Phonak AG, Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa, Schweiz 42 43

23 GA_iCube_SE.qxp :15 Uhr Seite 44 Anmärkningar Anmärkning 1 Den här produkten är certifierad enligt: FCC ID: KWC-ICUBE1 IC: 2262A-ICUBE1 Denna enhet uppfyller Del 15 i FCC-reglerna och RSS-210-reglerna i Industry Canada. För handhavandet gäller följande två villkor: 1) Denna enhet får inte orsaka skadlig störning och 2) Denna enhet måste klara av alla störningar, inklusive sådana störningar som kan orsaka oönskade effekter. Ändringar eller modifieringar som utförs på denna utrustning och som inte uttryckligen godkänts av Phonak kan leda till att FCC-behörigheten att använda denna utrustning blir ogiltig. Anmärkning 2 Denna digitala apparat i klass B uppfyller bestämmelserna i Canadian ICES-003. Anmärkning 3 Denna utrustning är testad och har befunnits vara i överensstämmelse med begränsningarna för digitala enheter i klass B, enligt Del 15 i FCC-reglerna. Begränsningarna är satta för att ge ett skäligt skydd mot skadliga störningar när utrustningen används i bostadsmiljö. Utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används enligt bruksanvisningen, orsaka skadliga störningar på radiokommunikationen. Det går emellertid inte att garantera att det inte kommer att inträffa störningar i en viss installation. Om utrustningen orsakar skadliga störningar på radioeller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och sätts på, bör brukaren försöka korrigera störningarna på något/några av följande sätt: Vrid eller flytta mottagarantennen Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren Anslut utrustningen i ett eluttag som hör till en annan säkringsgrupp än den som mottagaren är ansluten till Kontakta försäljaren eller en erfaren radio/tv-tekniker för att få hjälp 44 45

24 GA_iCube_SE.qxp :15 Uhr Seite 46 XXXX! CE-märkningen är en bekräftelse av Phonak AG på att denna Phonak-produkt uppfyller kraven i direktiv 93/42/EEC gällande medicinska produkter och R&TTE-direktivet 1999/5/EC gällande radio- och teleterminalutrustning. Numren efter CE-symbolen anger numren på certifierade organ som kunsulterats i enlighet med nämnda direktiv. Varningstecknet innebär att det i en eller flera EU-medlemsstater finns potentiella begränsningar när det gäller användning av utrustningen. Handhavande Denna produkt har utformats för att fungera utan restriktioner under problemfria förhållanden då den används som det är menat, om inte annat anges i denna bruksanvisning. Transport- Temperaturen får inte under-/överstiga 20 /60 och lagrings- Celsius vid en relativ luftfuktighet på 65% under föreskrifter längre förhållanden perioder vid transport och lagring. Ett lufttryck mellan 500 och 1100 hpa är inte skadligt för den här enheten. Denna symbol innebär att produkten uppfyller kraven för en typ B tillämpad del enligt EN Australien & Nya Zeeland Denna symbol anger att det är viktigt att användaren följer tillämpliga varningsmeddelanden, som finns i den här bruksanvisningen. Brasilien Symbolen med den överkorsade soptunnan betyder att denna produkt inte ska behandlas som hushållsavfall. Lämna din gamla eller oanvända produkt till lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning eller återlämna din gamla produkt till din audionom för lämpligt bortskaffande. Genom att se till att denna produkt kasseras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa effekter på miljö och hälsa. Kina Japan Sydkorea 0682! 46 47

Bruksanvisning. Din audionom. www.phonak.se 0682! GA_iView_SE.qxp 3.6.2008 10:46 Uhr Seite 1. Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved

Bruksanvisning. Din audionom. www.phonak.se 0682! GA_iView_SE.qxp 3.6.2008 10:46 Uhr Seite 1. Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved GA_iView_SE.qxp 3.6.2008 10:46 Uhr Seite 1 Bruksanvisning Din audionom www.phonak.se 0682! 029-0210-09/V1.00/2008-06/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved GA_iView_SE.qxp 3.6.2008 10:46

Läs mer

hearing systems Fjärrkontroll WatchPilot TM 2 Bruksanvisning

hearing systems Fjärrkontroll WatchPilot TM 2 Bruksanvisning hearing systems Fjärrkontroll WatchPilot TM 2 Bruksanvisning Välkommen till Phonaks digitala kommunikationsvärld! Gratulerar till valet av WatchPilot2. WatchPilot2 är inte bara en bekväm och mycket diskret

Läs mer

isense Classic Bruksanvisning

isense Classic Bruksanvisning isense Classic Bruksanvisning! Innehållsförteckning Välkommen 4 Online-resurser 5 isense Classic-paketet 6 Viktiga isense Classic-siffror 7 Instrumentbeskrivning 8 Huvuddelar 8 isense Classic, statusindikator

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH Max-Eyth-Strasse 20 DE-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 029-0255-09/V1.00/2010-03/A+W/FO Printed

Läs mer

hearing systems Fjärrkontroll SoundPilot TM Bruksanvisning

hearing systems Fjärrkontroll SoundPilot TM Bruksanvisning hearing systems Fjärrkontroll SoundPilot TM Bruksanvisning Välkommen till Phonaks digitala kommunikationsvärld! Vi vill gratulera dig till valet av en digital Phonak hörapparat. SoundPilot fjärrkontroll

Läs mer

Basstation med icom. Bruksanvisning

Basstation med icom. Bruksanvisning Basstation med icom Bruksanvisning Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0678! 029-1013-09/V2.01/2011-01/A+W/FO

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. www.phonak.se. 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. www.phonak.se. 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz www.phonak.se 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Viktig

Läs mer

icom Bruksanvisning Din audionom www.phonak.se 0682! GA_iCom_SE2.qxp 13.3.2008 9:49 Uhr Seite 1 Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved

icom Bruksanvisning Din audionom www.phonak.se 0682! GA_iCom_SE2.qxp 13.3.2008 9:49 Uhr Seite 1 Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved GA_iCom_SE2.qxp 13.3.2008 9:49 Uhr Seite 1 Bruksanvisning icom Din audionom www.phonak.se 0682! 029-0692-09/V1.00/2008-03/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved GA_iCom_SE2.qxp 13.3.2008

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EU-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0459 029-1017-09/2010-04/A+W/FO Printed in Switzerland Phonak

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EU-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0459 029-1015-09/2010-04/A+W/FO Printed in Switzerland Phonak

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

Bruksanvisning för fjärrkontroll 2

Bruksanvisning för fjärrkontroll 2 Bruksanvisning för fjärrkontroll 2 Tack Tack för att du väljer fjärrkontroll 2 till dina hörapparater från Unitron. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar nära

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Bruksanvisning för umic

Bruksanvisning för umic Bruksanvisning för umic Tack Tack för att du väljer Unitron umic. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar nära professioner inom hörsel för att hitta avancerade

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

(V90/V70/V50/30) Bruksanvisning

(V90/V70/V50/30) Bruksanvisning (V90/V70/V50/30) Bruksanvisning Innehåll 1. Din hörapparat i detalj Din hörapparat 1. Din hörapparat i detalj 2. Välkommen 3. Snabbguide 4. Beskrivning av hörapparaten Använda hörapparaten 5. Markering

Läs mer

Snabbguide och funktioner

Snabbguide och funktioner Snabbguide och funktioner Huvudknapp PÅ/AV-knapp tryck på den i två sekunder Röstuppringning tryck på knappen i två sekunder Återuppringning av senaste numret tryck lätt två gånger Svara eller avsluta

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. EU-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland. www.phonak.

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. EU-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland. www.phonak. Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EU-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0459 029-0719-09/2011-03/A+W/FO Printed in Switzerland Phonak

Läs mer

www.unitron.com/se 09-042 029-5733-09

www.unitron.com/se 09-042 029-5733-09 DISTRIBUTÖR www.unitron.com/se 09-042 029-5733-09 udirect Bruksanvisning Innehållsförteckning Din udirect...1 Beskrivning av din udirect...2 Batteriinformation...4 Slå PÅ och stänga AV din udirect...6

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Switzerland

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Switzerland Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Switzerland EU-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0459 029-1011-09/2010-04/A+W/FO Printed in Switzerland

Läs mer

Pocket Hive Bluetoothhögtalare

Pocket Hive Bluetoothhögtalare kitsound.co.uk SE För att visa och hämta hem denna manual på andra språk, följ länken nedan: www.kitsound.co.uk/product/ksphivebk Pocket Hive Bluetoothhögtalare Bruksanvisning JB.3363/Tillverkad i Kina.

Läs mer

Bruksanvisning. Phonak CROS. Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater

Bruksanvisning. Phonak CROS. Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater Bruksanvisning Phonak CROS Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater Innehållsförteckning 1. Välkommen 5 2. Viktig säkerhetsinformation: Läs detta innan du använder ditt Phonak CROS-system

Läs mer

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen... 2 Jabra SPEAK 510 ÖVERSIKT... 3 ANSLUTNING... 5 Hur du använder.... 8 Support.... 11 Tekniska specifikationer... 12 1 Välkommen Tack för att du valde.

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om din bärbara laddare 4 Knappar och

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUKSANVISNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Den här bruksanvisningen är publicerad av GN Netcom A/S. Informationen i den här bruksanvisningen lämnas

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Bruksanvisning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här

Läs mer

Jabra SPEAK 450 för Cisco

Jabra SPEAK 450 för Cisco Jabra SPEAK 450 för Cisco BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen...2 ÖVERSIKT...3 ANSLUTNING...5 Hur du använder...7 Support...8 Tekniska specifikationer...9 1 Välkommen Tack för att du valde. Vi hoppas att

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning för utv 3

Bruksanvisning för utv 3 Bruksanvisning för utv 3 Tack. Tack för att du väljer Unitron utv 3. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar nära professioner inom hörsel för att hitta avancerade

Läs mer

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010 Joy Abe BH01 Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator Bruksanvisning Joy Abe BH01, Art nr 276010 1 Innehållsförteckning sida Inledning...3 Förpackningens innehåll...3 Grundläggande

Läs mer

Innehåll. 1. Välkommen 4

Innehåll. 1. Välkommen 4 1.1 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Bruksanvisning Observera Läs detta före användning: Global position system (GPS) tillhandahålls av American Ministry of National Defense, amerikanska försvarsministeriet, som

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

Bluetooth Handsfree-enhet

Bluetooth Handsfree-enhet Bluetooth Handsfree-enhet A. Produktbeskrivning SUPERTOOTH BUDDY är en Bluetooth handsfree-enhet för mobiltelefoni. Den har utvecklats för enkel handsfree-hantering och överlägsen prestation. Glöm inte:

Läs mer

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 3 2. INSTALLERA DRIVRUTIN... 4 3. INSTALLATION AV MASKINVARA... 7 4. AVKÄNNING... 9 5. UPPRÄTTA IRDA-ANSLUTNING

Läs mer

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter SoundPod Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter Beskrivning Soundpod är en ljudförstärkare med Bluetooth som används till apparater när det behövs ett förstärkt ljud för att kommunicera. Det

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

www.phonak.se www.dynamicsoundfield.com 029-0710-09/V3.00/2010-09/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved

www.phonak.se www.dynamicsoundfield.com 029-0710-09/V3.00/2010-09/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved www.phonak.se www.dynamicsoundfield.com! 029-0710-09/V3.00/2010-09/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Välkommen 5 2. Installation 7 3. Allmänna

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

JABRA STORM. Bruksanvisning. jabra.com/storm

JABRA STORM. Bruksanvisning. jabra.com/storm Bruksanvisning jabra.com/storm 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC SV INNEHÅLL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Svenska 81 www.logitech.com/support/type-s

Läs mer

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105 BST-100 Bluetooth-högtalare med ljudterapi Bruksanvisning Art nr: 110105 Innehåll I förpackningen: 3 Strömförsörjning 7 Spela upp musik via Bluetooth 8 Lyssna på ljud/musik från micro-sd-kortet 8 Använd

Läs mer

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910 TA 82 145 03-13 Snabbstartsguide Mobil WiFi ZTE MF910 Innehållsförteckning Välkommen...2 Lär känna din mobila WiFi...3 Informationsikoner...4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7

Läs mer

Jabra BT2046 BRUKSANVISNING JABRA BT2046. jabra

Jabra BT2046 BRUKSANVISNING JABRA BT2046. jabra Jabra BT2046 jabra BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL TACK!...2 OM...2 HEADSETETS FUNKTIONER...3 KOMMA IGÅNG...3 LADDA HEADSETET...4 SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV HEADSETET...4 PARA IHOP HEADSETET MED TELEFONEN...5 BÄR

Läs mer

SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater. www.kuulotekniikka.com

SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater. www.kuulotekniikka.com SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater www.kuulotekniikka.com Innehållsförteckning Beskrivning av hörapparaten sid 3 Sätta på och stänga av din hörapparat sid 4 Hörapparater med programknapp sid 5 Hörapparater

Läs mer

VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION VIDA ALL-IN-ONE

VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION VIDA ALL-IN-ONE VIDA ALL-IN-ONE INNEHÅLL 1 OM VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION... 3 1.1 DiCE... 3 1.2 J2534... 3 1.3 VCT2000... 3 1.4 Volvo System Tester (VST)... 3 2 DICE... 4 2.1 Support... 4 2.2 Komponenter... 4 2.3 Produktöversikt...

Läs mer

MAXELL MXSP-BT03BLUETOOTH TRÅDLÖS HÖGTALARE

MAXELL MXSP-BT03BLUETOOTH TRÅDLÖS HÖGTALARE MAXELL MXSP-BT03BLUETOOTH TRÅDLÖS HÖGTALARE BRUKSANVISNING VÄNLIGEN LÄS HELA HELA BRUKSANVISNINGEN INNAN DU BÖRJAR ANVVÄNDA DENNA ENHET OCH SPARA DENNA MANUAL FÖR FRAMTIDA REFERENS. PRODUKTENS FUNKTIONER

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

Bruksanvisning. Svenska. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Bruksanvisning. Svenska. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Bruksanvisning Svenska Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Bruksanvisning Innehåll Sida Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation Micro Receiver DT20 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollera

Läs mer

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2996223

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2996223 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HS-3W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HS-3W instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarmanual. Bluetooth Headset

Användarmanual. Bluetooth Headset Voicecom BT-60 Användarmanual Bluetooth Headset Första gången du laddar Tack för att du köpt BT-60 blåtandsheadset. Innan du använder ditt headset för första gången är det viktigt att du laddar det minst

Läs mer

Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning

Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert sätt

Läs mer

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE HUR MAN STARTAR, STÄNGER AV, LOGGAR UT, BYTER KANAL OCH ÄNDRAR INSTÄLLNINGAR I MENYN. SVENSKA/SWEDISH JD1-A, JD2-A ARTICLE CODE: 860JD-T4-2-0000, 860JD-T4-3-0000

Läs mer

Quha Zono. Bruksanvisning

Quha Zono. Bruksanvisning Quha Zono Bruksanvisning 2 Strömbrytare / signallampa USB-port Förtöjnings spår Välkommen att använda Quha Zono datormusen! Den här bruksanvisningen beskriver produktens egenskaper och hur du använder

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

Läs den här bruksanvisningen noggrant så att du kan dra nytt av alla fördelar med telefonclipet. Fråga din audionom om hjälp om du har frågor.

Läs den här bruksanvisningen noggrant så att du kan dra nytt av alla fördelar med telefonclipet. Fråga din audionom om hjälp om du har frågor. Bruksanvisning Välkommen! Vi gratulerar till ditt nya ReSound Unite Telefonclip. Med ReSound Unite Telefonclip kan du trådlöst koppla samman dina ReSound Alera hörapparater med Bluetooth mobiltelefoner.

Läs mer

Bruksanvisning till Unitron fjärrkontroll

Bruksanvisning till Unitron fjärrkontroll Bruksanvisning till Unitron fjärrkontroll Tack Tack för att du väljer Unitron fjärrkontroll till dina Unitron hörapparater. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3 Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok 9354812 Upplaga 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LPS-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

JABRA CLASSIC BRUKS ANVISNING. jabra.com/classic

JABRA CLASSIC BRUKS ANVISNING. jabra.com/classic BRUKS ANVISNING jabra.com/classic INNEHÅLL 1. VÄLKOMMEN... 3 2. HEADSET ÖVERSIKT... 4 3. HUR DU BÄR DET... 5 3.1 BYTA EARGELS 3.2 FÄSTA ÖRONKROKEN 4. HUR DU LADDAR BATTERIET... 7 5. HUR DU ANSLUTER DET...

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W

Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W SVENSKA Med AD-47W-adaptern kan du ansluta ett kompatibelt headset som kan hantera trådlös Bluetooth-teknik till datorn (eller andra kompatibla enheter). På så sätt

Läs mer

Jabra Speak 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Bruksanvisning Innehåll Tack!...3 Produktöversikt...3 ÖVERSIKT...4 Installation och inställningar...4 Daglig användning...5 Kontakta support...6 2 Tack! Tack för att du valde att köpa Jabra

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador Benutzerhandbuch Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Läs mer

Life is on. www.phonak.se

Life is on. www.phonak.se Life is on Vi är lyhörda för behoven hos alla dem som är beroende av våra kunskaper, idéer och omsorger. Genom att utmana teknologins gränser på ett kreativt sätt utvecklar vi innovationer, som hjälper

Läs mer

Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020

Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020 Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020 Innehåll Säkerhet 3 Om kameragreppet 4 Knappar och delar 5 Ansluta telefonen

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Jabra EASYGO USER MANUAL

Jabra EASYGO USER MANUAL USER MANUAL Innehåll TACK........................................................... 2 OM JABRA EASYGO............................................ 2 HEADSETETS FUNKTIONER.....................................

Läs mer

Air Sync Användarguide

Air Sync Användarguide Air Sync Användarguide Ladda Air Sync 1. Koppla Air Syncs micro-usb-port (D) till din dator eller annan kompatibel laddare med den medföljande USB-kabeln eller annan kompatibel micro-usb-kabel. 2. Laddningsindikatorn

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Bruksanvisning www.jabra.com Innehåll VÄLKOMMEN!...3 Produktöversikt...3 Installation...4 anslutning...4 INSTÄLLNINGAR...4 samtalsfunktioner...4 Kontakta support...6 2 VÄLKOMMEN! Grattis

Läs mer

Comfort Digisystem Receiver DT10 Svenska

Comfort Digisystem Receiver DT10 Svenska Comfort Digisystem Manual Comfort Digisystem Receiver DT10 Svenska Bruksanvisning Innehåll Sida Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation Receiver DT10 3 Funktioner - Receiver DT10 4 Kontrollera hörapparatens

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

Nokia Trådlös slinga LPS-5 Användarhandbok. 9212932 Utgåva 2 SV

Nokia Trådlös slinga LPS-5 Användarhandbok. 9212932 Utgåva 2 SV Nokia Trådlös slinga LPS-5 Användarhandbok 9212932 Utgåva 2 SV ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna LPS-5 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

RUBY HD Handkamera. Användarmanual

RUBY HD Handkamera. Användarmanual RUBY HD Handkamera Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Januari, 2014 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer