Bruksanvisning till Unitron utv 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning till Unitron utv 2"

Transkript

1 Bruksanvisning till Unitron utv 2

2 Tack Tack för att du valt Unitron utv 2. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar nära professioner inom hörsel för att hitta avancerade och målmedvetna lösningar som är tillgängliga för alla. För det är viktigt att höra. Din utv 2 Audionom: Telefon: Serienummer utv 2: Garanti: Inköpsdatum:

3 Förpackningens innehåll Ett komplett Unitron utv 2 består av följande komponenter: udirect 2* utv 2 *udirect 2 säljs separat. (h) Strömförsörjning med mini-usbkontakt och landspecifik kontakt (i) Ljudkabel för RCA/ Cinch-kontakt (j) Ljudkabel för 3,5 mm -kontakt (k) SCART/ Peritelkontakt (tillval) Notera: vänligen läs i din bruksanvisning för udirect 2 för komplett information om tillbehöret udirect 2. Innehållsförteckning utv 2 beskrivning...2 Komma igång...4 Steg 1: Anslutning av strömförsörjning...4 Steg 2: Ansluta utv Steg 3: Slå på alla enheter...10 Steg 4: Länkning av udirect 2 och utv Daglig användning av utv Steg 5: Bära din udirect Steg 6: Lyssna på TV:n...15 Steg 7: Justera volymen på TV-ljudet...16 Steg 8: Pausa och ringa vid användning...18 Steg 9: Stänga av utv 2 och udirect Steg 10: Ladda udirect Testa ljudöverföringen...25 Felsökningsguide...27 Viktig information...30 Information om överensstämmelse...33

4 power audio utv 2 beskrivning Unitron utv 2 ansluter dina hörapparater trådlöst till din TV eller andra ljudenheter. Systemet består av tre huvudkomponenter: Dina hörapparater, udirect 2 och Unitron utv 2. utv 2 är ansluten till din TV (eller någon annan ljudkälla) och sänder ljudsignaler trådlöst från din TV till udirect 2 med en räckvidd på upp till 30 meter. utv 2 fungerar också som laddningsdocka för udirect 2 när udirect 2 inte används. hörapparat Knappar (a) PÅ-/AV-knapp (b) TV-signalvolym (upp) (c) TV-signalvolym (ner) (f) (g) Upp till 30 meter Ingångar (d) Strömingång (mini-usb) (e) Ljudingång (3,5 mm uttag) (f) ComPilot-laddningsplats (c) (b) (a) udirect 2 utv 2 Kabel (g) Statuslampa (d) (e) utv 2 2 3

5 Komma igång Steg 1: Anslutning av strömförsörjning 1. Välj den kontakt som används i ditt land. US EU UK AUS 2. Sätt i kontaktens runda del i strömförsörjningsenhetens runda hörn och tryck till så att den sitter ordentligt fast. 3. Tryck in kontaktens ände för att få den helt på plats. Kontrollera att kontakten sitter fast ordentligt. Ta bort elkontakten: a. Dra ned reglaget på strömförsörjningsenheten och håll fast. a b. b. Dra försiktigt kontakten uppåt för att ta bort den från uttaget. c. Börja sedan om från steg 1 (ovan). Steg 2: Ansluta utv 2 Så här ansluts strömförsörjningen: Placera utv 2 bredvid TV:n. Anslut strömförsörjningens mini-usb-kontakt (d) till strömingången (Power) på utv 2. Anslut strömförsörjningen till vägguttaget (h). (h) (d) utv 2 4 5

6 Använd RCA/Cinch-kabeln (i) för att ansluta utv 2 till TV:n: Anslut stereokontakten (e) till ljudingången (Audio IN) på utv 2. Anslut den röda och den vita kontakten (i) till de matchande röda och vita uttagen på TV:n. Du kan också ansluta din utv 2 till hörlursuttaget på TV:n med hjälp av ljudkabeln: Anslut stereokontakten (e) till ljudingången på utv 2 (Audio IN). Sätt i den andra änden i hörlursuttaget på TV:n. (i) (e) (j) (e) 6 7

7 När du ansluter utv 2 till hörlursuttaget på TV:n kan du justera volymen via TV-apparatens fjärrkontroll. I vissa TV-apparater kopplas högtalarna bort när man sätter i kontakten i hörlursuttaget då kan ingen annan höra TV:n. I detta fall kan du använda Cinch/RCA- eller SCART-uttaget enligt beskrivningen ovan. Mer information om justering av ljudvolymen finns i steg 7 nedan. Unitron utv 2 kan också anslutas till någon annan ljudkälla, t.ex. en MP3- spelare, en PC eller ett hemmaljudsystem via stereokontaktkabeln (j). En del TV-apparater inkluderar inte en analog utgång för RCA-kablar. I dessa fall kan utv 2 anslutas till den analoga utgången för RCA-kabel på en digitalbox eller ett hemmabiosystem istället. Du kan även använda en SCART-kontakt: Anslut ljudkabelns ena ände (j) till utv 2 och den andra till SCART-kontakten. Sätt sedan i SCART-kontakten (k) i ett ledigt SCART-uttag på din TV. (k) (j) (e) 8 9

8 Steg 3: Slå på alla enheter Alla enheter måste vara påslagna för att du ska kunna använda utv 2. Slå på TV:n eller aktuell ljudkälla. Kontrollera att dina hörapparater är påslagna och att de sitter ordentligt. Sätt PÅ din udirect 2 genom att föra strömbrytaren till läget PÅ som visas på bild 1. Slå på utv 2 genom att trycka lätt på PÅ/AVknappen (a) som på bild 2. Statuslampan (g) lyser först grönt, men kan senare lysa blått. utv 2 (a) (g) Bild 2 udirect 2 audio power Tänds inga lampor alls kan batterinivån i udirect 2 vara låg. I så fall måste du först ladda udirect 2 enligt beskrivningen i steg 10. Bild 1 På En mer detaljerad förklaring om udirect 2 indikeringslampor finns i bruksanvisningen till udirect

9 Steg 4: Länkning av udirect 2 och utv 2 Innan du börjar använda utv 2 måste udirect 2 och utv 2 länkas. Länkningen styr vilka Bluetooth-enheter som tillåts kommunicera med varandra. 2. Om utv 2 statuslampa (g) inte redan blinkar blått kan du trycka på PÅ/AV-knappen (a) i fem sekunder tills Bluetooth-indikatorn (g) blinkar blått snabbt som på bild 4. Kontrollera att båda enheterna är påslagna enligt beskrivningen i steg 3 ovan. Du behöver inte sätta i udirect 2 i utv 2 laddningsplats (f) under länkning. Länkningen behöver endast göras en gång för varje enhet som du vill använda tillsammans med din udirect Tryck på udirect 2 in och samtidigt under två sekunder tills ljudindikatorn börjar blinka snabbt med ett blått sken (bild 3). Din udirect 2 blir kvar i länkningsläget i två minuter eller tills länkningen är klar. audi au audio udi dio d o power au audi audio udi dio d o power Bild 4 3. Vänta tills båda Bluetoothindikatorlamporna, (g) lyser med ett fast blått sken. Detta kan ta upp till två minuter, men normalt tar det bara några sekunder. Bild 3 12 Tryck in / i 2 sek. 13

10 Daglig användning av utv 2 Slå först på båda enheterna enligt beskrivningen i steg 3. Steg 5: Bära din udirect 2 Innan telefon-, musik- eller TV-överföring kan äga rum måste udirect 2 sättas PÅ och bäras korrekt, som på bilden nedan: 1. Sätt halsslingan runt halsen (koppla ur en kontakt i halsslingan). 2. Se till att båda kontakterna är väl anslutna till halsslingans uttag. 3. Sätt PÅ udirect När du har slagit PÅ udirect 2 känner den automatiskt igen dina trådlösa Unitronhörapparater. Kontakta din audionom om det uppstår störningar med andra hörapparater. Steg 6: Lyssna på TV:n Du kommer att höra ljudet från TV:n direkt i dina hörapparater. Upprepa steg 1 5 om du inte kan höra ljudet från TV:n via utv 2. utv 2-systemet har stöd för Bluetoothanvändning inom en räckvidd på upp till 30 meter. Det krävs ingen fri sikt mellan udirect 2 och utv 2. Störningar i omgivningen från väggar eller möbler kan emellertid minska räckvidden. Om udirect 2 placeras utanför utv 2 räckvidd kommer den trådlösa ljudöverföringen att avbrytas. Om udirect 2 sedan flyttas tillbaka inom utv 2 räckvidd kommer den automatiskt att återuppta överföringen till dina hörapparater. Det kan ta upp till 10 sekunder innan överföringen återupptas. Båda överföringsindikatorlamporna, (g) ska lysa med ett fast blått sken under överföring. 15

11 16 Om utv 2 statuslampa (g): blinkar grönt måste du kontrollera att ljudingången till utv 2 är korrekt ansluten och att ingångsvolymen är inställd på en nivå på 75 %. är grön måste du kontrollera att udirect 2 är påslagen, att halsslingans båda ändar är inkopplade och att enheterna är ihopkopplade. blinkar blått så är du i pausläge. Tryck på udirect 2 huvudknapp ( ) för att återuppta överföringen. Steg 7: Justera volymen på TV-ljudet Ställ först in TV-högtalarnas ljudvolym på den nivå som passar övriga TV-tittare. Om utv 2 är ansluten till TV:n med RCA/Cinchkabeln (i) eller SCART-kontakten (k) kan du justera volymen via utv 2 volymkontroll (b) och (c) (bild 5) tills ljudet är bra. Vid daglig användning och för finjusteringar av ljudet kan du använda volymknapparna ( ) (bild 6) på udirect 2. Om din utv 2 är ansluten till hörlursuttaget på din TV kan du även använda TV-apparatens fjärrkontroll för att justera ljudvolymen direkt via TV:n. Mer information om inställningen av TV-apparatens volym finns i bruksanvisningen till TV:n. Om din TV är ansluten till en satellitmottagare eller en digitalbox måste du kontrollera att ljudvolymen i dessa extra enheter är satta på en nivå på 75 % för att få bästa möjliga ljudkvalitet. (c) (b) Bild 5 Bild 6 17

12 Steg 8: Pausa och ringa vid användning ljudsignalen från TV:n och skickar signalen från din mobiltelefon till dina hörapparater. klick För att pausa ljudöverföringen från TV:n kan du trycka på udirect 2 huvudknapp ( ). Under pausen: Bluetooth-indikatorlamporna blinker blått på båda enheterna. Dina hörapparater växlar tillbaka till det lyssningsprogram som du använde senast. Tryck på udirect 2 huvudknapp igen ( ) för att fortsätta lyssna på TV:n. Mer information om hur du hanterar flera ingångskällor finns i kapitel i udirect 2 bruksanvisning. Om udirect 2 har kopplats ihop med en mobiltelefon kan du fortfarande ta emot samtal när du tittar på TV via utv 2. Om det ringer slutar udirect 2 automatiskt att överföra 18 Du kan ta emot inkommande samtal genom att trycka lätt på udirect 2 huvudknapp ( ) när du hör ringsignalen i dina hörapparater. Tryck på huvudknappen igen för att avsluta samtalet. Du kan avvisa ett samtal genom att trycka in udirect 2 huvudknapp ( ) i två sekunder medan du hör ringsignalen. Mer information om ihopkoppling av udirect 2 och mobiltelefoner eller andra underhållningsoch kommunikationsenheter, t.ex. radioapparater eller datorer, finns i udirect 2 bruksanvisning. 19

13 Steg 9: Stänga av utv 2 och udirect 2 Så här stänger du av enheterna: Avsluta överföringen av TV-ljudsignalen genom att stänga av utv 2 på PÅ-/AV-knappen (a) som på bild 7. Om udirect 2 inte används till andra saker som telefonsamtal kan du stänga av den genom att föra strömbrytaren till läget AV som på bild 8. udirect 2 strömindikator kommer först att blinka rött och sedan lysa i två sekunder för att indikera att enheten stängs av helt. (a) Bild 8 AV Bild 7 Om det inte finns någon tillgänglig ljudsignal avbryter utv 2 automatiskt Bluetoothöverföringen av ljud till udirect 2 efter fem minuter. Statuslampan (g) börjar blinka grönt

14 Steg 10: Ladda udirect 2 Placera udirect 2 i utv 2 laddningsplats för att ladda udirect 2, som på bild 9. utv 2 kan antingen vara PÅ eller AV under laddning. Statuslampan (g) indikerar inte laddningsprocessen. Det tar vanligtvis 90 minuter att ladda udirect 2 helt. Vi rekommenderar att udirect 2 är avstängd under laddning. udirect 2 Bild 9 udirect 2 strömindikator Laddar - Fast rött sken (f) utv 2 audio audio Laddad med fullt batteri - Fast grönt sken power power Låt udirect 2 ladda i minst tre timmar första gången, även om batteriindikatorn börjar lysa grönt tidigare. Efter den första laddningen kan du låta udirect 2 stå kvar i laddningsplatsen under obegränsad tid. Av säkerhetsskäl ska batteriet enbart laddas med laddare som tillhandahålls av Unitron. Om andra laddare används måste de vara USB-godkända (5,0 VDC/500 ma)

15 Förstå statuslamporna på udirect 2 och utv 2 under överföring audio udirect 2 Testa ljudöverföringen utv 2 kan generera ett testljud för att kontrollera systemet. Starta testet: power utv 2 Överföring Fast blått sken Fast blått sken Överföring paus* Blinkar snabbt Blinkar utv 2 ej ansluten* Mörk Grönt * Om udirect 2 också är ansluten till en telefon kommer dess ljudindikator att: Dubbelblinka under överföringspaus Blinka om utv 2 inte är ansluten Slå PÅ udirect 2 och bär den på rätt sätt. Stäng AV utv 2 först och tryck sedan på utv 2 volymen ( ) och strömbrytaren ( ) samtidigt tills statuslampan börjar blinka i olika färger. udirect 2 och basstationen ska nu ansluta (blinkar blått/grönt eller blått/orange) och du ska höra en testmelodi i dina hörapparater. Testljudet pågår i två minuter eller tills någon av knapparna på utv 2 trycks in. Använd udirect 2 volymknappar ( ändra volymen på testljudet. ) för att Om inget testljud hörs, gör om länkningsprocessen som beskrivs i steg

16 utv 2 statuslampa (g) avger information i testläget. Färgerna växlar och visar på så sätt både ljudsignalsstatus och anslutningsstatus till udirect 2. Exempel: Rött/blått/rött/blått/osv: Överför testljud till udirect 2, ingen ljudsignal upptäcktes på utv 2. Färgkoder: Rött: Ingen ljudsignal på utv 2 Grönt: Ljudsignal upptäcktes på utv 2 Orange: Söker efter udirect 2 Blått: Överför testljud till udirect 2 26 Om udirect 2 inte upptäcks och om det inte finns någon tillgänglig ljudsignal kommer utv 2 att avbryta testläget och ljusindikatorn blinka grönt. Felsökningsguide Sannolik orsak Åtgärd Ingen av indikatorlamporna lyser med ett fast blått sken Enheten är inte på Slå på alla enheter udirect 2 och utv 2 är Upprepa steg 4 inte ihoplänkade Jag ser en indikatorlampa (g) som blinkar snabbt blått på utv 2 utv 2 är i Bluetoothihopkopplingsläge Gå till steg 4 Endast en av de blå indikatorlamporna lyser med ett fast blått sken Någon av enheterna är ansluten till en annan Bluetooth-enhet Se till att stänga av alla övriga Bluetooth-enheter utom udirect 2 och utv 2 Båda indikatorlamporna lyser med ett fast blått sken men jag kan inte höra TV:n udirect 2 är utanför hörapparaternas räckvidd udirect 2 är inte korrekt programmerad till dina hörapparater Bär udirect 2 runt halsen och säkra halsslingan på rätt sätt. Stäng AV och PÅ alla enheterna igen Be din audionom att gruppera om dina hörapparater och udirect 2 27

17 Sannolik orsak Åtgärd Jag hör inte ljudet från TV:n via udirect 2 Enheten är inte på Slå på alla enheter Kablarna är inte Upprepa steg 2 ordentligt anslutna Ingen ljudsignal till utv 2. Indikatorlampan blinkar grönt utv 2 är i pausläget Avståndet mellan udirect 2 och utv 2 är för stort Kontrollera att ljudet på TV:n inte är dämpat Välj en ljudnivå på 75 % på TV:n Se till att ljudkabeln sitter i ett OUT -uttag Indikeras av blå blinkande statuslampor på båda enheterna. En lätt tryckning på udirect 2 huvudknapp ( ) avbryter pausläget och återupptar överföringen Placera enheterna närmare varandra. 30 meter är den högsta räckvidden vid fri sikt Kontrollera att du bär udirect 2 korrekt och att du har Bluetoothenheten inom räckvidden för att undvika att överföringen avbryts Sannolik orsak Åtgärd Ljudvolymen vid överföring är inte bra (för låg eller för hög) De olika ljudkällorna från TV:n har olika utnivåvolym Om utv 2 är ansluten till RCA/ Cinch- eller SCART-uttaget på din TV kan du justera volymen genom att använda utv 2 volym knappar Ansluten till hörlursuttaget på TV:n kan du även justera volymen med TV-apparatens volymkontroll Justera ljudvolymen på din satellitmottagare eller digitalbox Justera volymen med hjälp av udirect 2 volymknappar Efter anslutning av utv 2 stängs ljudet på TV:ns högtalare av Hörlursuttaget på TV:n är valt Välj en annan ljudingång på din TV så som RCA/Cinch eller SCART 28 29

18 Viktig information Läs också noga igenom motsvarande avsnitt i bruksanvisningen till Unitron udirect 2 som levereras tillsammans med udirect 2. Varningar 30 Förvara enheten utom räckhåll för barn under 3 år. Störning av medicinsk utrustning. Dessa Unitronenheter använder digitalt kodad lågeffektöverföring för att kommunicera med dina hörapparater. Även om det inte är troligt kan medicinsk utrustning som en pacemaker utsättas för störningar. Därför ska personer som använder medicinsk utrustning, som t.ex. pacemaker inte använda den här enheten. Använd endast hörapparater som programmerats speciellt för dig av en audionom. Det är inte tillåtet att utföra ändringar eller modifieringar på någon av enheterna om dessa ändringar inte uttryckligen godkänts av Unitron. Extern utrustning får bara anslutas om den har testats enligt motsvarande IECXXXXXstandarder. Använd endast tillbehör som är godkända av Unitron. Information om produktsäkerhet Stäng av utv 2 när utv 2 inte används. Anslut alltid udirect 2 -halsslingan och bär den runt halsen när du överför signaler till dina hörapparater. Skydda enhetens kopplingsdetaljer, kontakter, laddningsuttag och strömförsörjning från smuts. Skydda alla enheter från alltför hög fuktighet (platser för bad och simning) och värmekällor (element, TV-apparatens ovansida). Skydda enheterna från stötar och vibrationer. Rengör enheterna med en fuktig trasa. Använd aldrig rengöringsmedel (tvättmedel, 31

19 tvål osv.) eller alkohol för att rengöra dem. Använd aldrig en mikrovågsugn eller annan värmekälla för att torka någon av enheterna. Den digitalt kodade, induktiva sändnings teknologin som används i dessa enheter är mycket tillförlitlig och inte känslig för störningar från andra enheter. Observera dock att när systemet används i närheten av datorutrustning, större elektroniska installationer eller andra starka elektromagnetiska fält kan man behöva vara minst 60 cm bort ifrån den störande enheten för att garantera fullgod funktion. Röntgenstrålning, undersökning med CT eller magnetkamera kan förstöra eller allvarligt påverka enheternas funktion. Använd inte dessa enheter på platser där det är förbjudet att använda elektronisk utrustning. Information om överensstämmelse Överensstämmelsedeklaration Härmed deklarerar Unitron att denna Unitronprodukt är i överensstämmelse med de väsentliga kraven i rådets direktiv 1999/5/EG om radioutrustning och teleterminalutrustning. Den fullständiga texten om Överstämmelsedeklarationen kan erhållas från tillverkaren eller den lokala Unitron-representanten vars adress finns i listan på (platser över hela världen). Anmärkning 1: Denna enhet uppfyller Del 15 i FCC-reglerna och RSS- 210-reglerna i Industry Canada. Användning sker under två förutsättningar: 1) denna enhet kan inte orsaka skadliga störningar, och 2) denna enhet måste acceptera eventuella mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion. Anmärkning 2: Ändringar eller modifieringar som utförs på denna enhet och som inte uttryckligen godkänts av Unitron kan leda till att FCCbehörigheten att använda denna enhet blir ogiltig

20 Anmärkning 3: Denna enhet är testad och har befunnits vara I överensstämmelse med begränsningarna för digitala enheter i klass B, enligt Del 15 i FCC-reglerna och ICES-003 i Industry Canada. Begränsningarna är satta för att ge ett skäligt skydd mot skadliga störningar när enheten används i en bostadsmiljö. Enheten genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används enligt bruksanvisningen, orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det går emellertid inte att garantera att det inte kommer att inträffa störningar i en viss installation. Om enheten orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att enheten stängs av och sätts på, bör användaren försöka att korrigera störningarna på något/några av följande sätt: Vrid eller flytta mottagarantennen. Öka avståndet mellan enheten och mottagaren. Anslut enheten till ett eluttag som hör till en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. Kontakta försäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker för att få hjälp. Anmärkning 4: FCC/IC-uttalande om radiofrekvensexponering Denna utrustning uppfyller FCC/IC:s gränsvärden för radiofrekvensexponering som gäller för en okontrollerad miljö. Slut användare måste följa speciella handhavandeinstruktioner för att tillgodose RF-exponeringskraven. Denna sändare får inte flyttas eller användas i kombination med någon annan antenn eller sändare. Mer information finns i specifikationen som kan laddas ned från

21 CE-märkningen är en bekräftelse av Unitron på att den här Unitron-produkten uppfyller kraven i 0678 Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG om radioutrustning och teleterminalutrustning. Numret efter CE-symbolen anger identifikationsnumret på det eller de anmälda organ som deltagit i tillverkningsstadiet enligt ovan nämnda direktiv. Varningstecknet innebär att det i en eller flera EUmedlemsstater finns potentiella begränsningar när det gäller utrustningens användning. Denna enhet är en klass 2-enhet och kan användas i de EUmedlemsstater utan begränsningar för inomhusanvändning, men får inte användas utomhus i Frankrike. Användningsföreskrifter Denna enhet är konstruerad för att fungera felfritt utan begränsningar vid avsedd användning, om inget annat anges i denna bruksanvisning C och relativ luftfuktighet på < 95% (icke-kondenserande). Transport och förvaringsföreskrifter Temperaturen får inte överstiga -20/60 C vid en relativ luftfuktighet på 90% under längre perioder vid transport och lagring. Ett luft tryck mellan 500 och hpa är acceptabelt. Symbolen med en överkorsad soptunna betyder att denna product inte ska behandlas som hushållsavfall. Lämna in din gamla eller obegagnade produkt på återvinningscentralen för elektroniskt avfall, eller återlämna den till audionomen, när du inte har bruk för den längre. Detta förebygger negativa effekter på miljö och hälsa. Bluetooth -märkningen och -logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och bruk av sådan märkning för Unitrons räkning sker på licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare. Märkning som anger överensstämmelse med bestämmelserna i Australian EMC and Radiocommunications

22 Unitron Hearing Ltd. 20 Beasley Drive, P.O. Box 9017, Kitchener, ON N2G 4X1 Canada European Representative Max-Eyth-Straße 20, Fellbach-Oeffingen, Germany

23 Distributör

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0678! 029-1013-09/V1.00/2010-04/A+W/FO Printed in Switzerland

Läs mer

Basstation med icom. Bruksanvisning

Basstation med icom. Bruksanvisning Basstation med icom Bruksanvisning Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0678! 029-1013-09/V2.01/2011-01/A+W/FO

Läs mer

Bruksanvisning Unitron umic

Bruksanvisning Unitron umic Bruksanvisning Unitron umic Tack Tack för att du väljer Unitron umic. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. I nära samarebete med professioner inom hörsel utvecklar vi avancerade

Läs mer

Bruksanvisning för utv 3

Bruksanvisning för utv 3 Bruksanvisning för utv 3 Tack. Tack för att du väljer Unitron utv 3. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar nära professioner inom hörsel för att hitta avancerade

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH Max-Eyth-Strasse 20 DE-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 029-0255-09/V1.00/2010-03/A+W/FO Printed

Läs mer

Bruksanvisning för umic

Bruksanvisning för umic Bruksanvisning för umic Tack Tack för att du väljer Unitron umic. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar nära professioner inom hörsel för att hitta avancerade

Läs mer

Snabbguide och funktioner

Snabbguide och funktioner Snabbguide och funktioner Huvudknapp PÅ/AV-knapp tryck på den i två sekunder Röstuppringning tryck på knappen i två sekunder Återuppringning av senaste numret tryck lätt två gånger Svara eller avsluta

Läs mer

Bruksanvisning. TV Adapter 2.0

Bruksanvisning. TV Adapter 2.0 Bruksanvisning TV Adapter 2.0 Tack Tack för att du har valt vår produkt för att höra bättre. Vi har lagt stor omsorg på att se till att din nya TV-adapter håller högsta kvalitet och är enkel att använda

Läs mer

1. Välkommen 5. 2. Lära känna Roger MyLink 6 2.1 Kompatibilitet 7 2.2 Beskrivning av enheten 7 2.3 Indikatorlampa 9

1. Välkommen 5. 2. Lära känna Roger MyLink 6 2.1 Kompatibilitet 7 2.2 Beskrivning av enheten 7 2.3 Indikatorlampa 9 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 5 2. Lära känna Roger MyLink 6 2.1 Kompatibilitet 7 2.2 Beskrivning av enheten 7 2.3 Indikatorlampa 9 3. Komma igång 14 Steg 1. Ladda Roger MyLink 14 Steg 2. Ta loss

Läs mer

Bruksanvisning för fjärrkontroll 2

Bruksanvisning för fjärrkontroll 2 Bruksanvisning för fjärrkontroll 2 Tack Tack för att du väljer fjärrkontroll 2 till dina hörapparater från Unitron. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar nära

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. EU-representant Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland. www.phonak.

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. EU-representant Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland. www.phonak. Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz 029-3166-09/V1.00/2013-03/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved EU-representant Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen

Läs mer

Innehåll. 1. Välkommen 4

Innehåll. 1. Välkommen 4 1.1 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Clip-On Mic 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Clip-On Mic 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3.

Läs mer

Bruksanvisning Unitron udirect 2

Bruksanvisning Unitron udirect 2 Bruksanvisning Unitron udirect 2 Tack Tack för att du väljer Unitron udirect 2. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar nära professioner inom hörsel för att hitta

Läs mer

TV Connector. Bruksanvisning

TV Connector. Bruksanvisning TV Connector Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna din TV Connector 5 3. Komma igång 3.1 Anslutning av strömförsörjning 3.2 Ljudanslutningar 3.3 Ansluta till ljudutrustningar 3.4 Valfritt:

Läs mer

Phonak PilotOne II. Bruksanvisning

Phonak PilotOne II. Bruksanvisning Phonak PilotOne II Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Beskrivning 5 3. Använda Phonak PilotOne II 6 3.1 Sätta i ett nytt batteri 6 3.2 Slå på/stänga av 7 3.3 Hålla PilotOne II 7 3.4 Ändra hörapparatvolym

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. www.phonak.se. 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. www.phonak.se. 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz www.phonak.se 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Viktig

Läs mer

Bruksanvisning. TV-adapter 3.0

Bruksanvisning. TV-adapter 3.0 Bruksanvisning TV-adapter 3.0 Introduktion Bruksanvisningen vägleder dig för hur du använder och tar hand om din nya TV-adapter. Läs noga igenom broschyren, inklusive avsnittet Varningar. Det hjälper dig

Läs mer

Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater. Bruksanvisning

Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater. Bruksanvisning Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater Bruksanvisning Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland

Läs mer

I-örat hörapparater. Bruksanvisning

I-örat hörapparater. Bruksanvisning I-örat hörapparater Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Välkommen 5 2. Viktig säkerhetsinformation: Läs detta innan du använder din hörapparat första gången 6 Varningar 6 Information om produktsäkerhet

Läs mer

Phonak ComPilot Phonak TVLink S basstation Phonak RemoteMic Phonak PilotOne mypilot

Phonak ComPilot Phonak TVLink S basstation Phonak RemoteMic Phonak PilotOne mypilot Phonak AccessLine Produktinformation Vi har lyssnat noga för att försäkra oss om att vi helt förstår vad som är viktigt för dig. Varje ny generation produkter är baserad på dessa insikter. Denna förståelse

Läs mer

Bruksanvisning 13-09/A+W Phonak AG Med ensamrätt 276-09/V1.00/20 029-0

Bruksanvisning 13-09/A+W Phonak AG Med ensamrätt 276-09/V1.00/20 029-0 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1 Ansluta

Läs mer

GUIDE FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV Adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N-fjärrkontroll

GUIDE FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV Adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N-fjärrkontroll GUIDE FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV Adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N-fjärrkontroll SN2_ILLU_Neckloop_HI SN2_ILLU_Charger_HI SN2_ILLU_UsbCable_HI Översikt Denna guide innehåller

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Bluetooth Handsfree-enhet

Bluetooth Handsfree-enhet Bluetooth Handsfree-enhet A. Produktbeskrivning SUPERTOOTH BUDDY är en Bluetooth handsfree-enhet för mobiltelefoni. Den har utvecklats för enkel handsfree-hantering och överlägsen prestation. Glöm inte:

Läs mer

Phonak EasyCall. Bruksanvisning

Phonak EasyCall. Bruksanvisning Phonak EasyCall Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 5 2. Lär känna din EasyCall 7 2.1 Hur enheten fungerar 7 2.2 Beskrivning av enheten 8 3. Komma igång 9 3.1 Anslutning av strömförsörjning 9 3.2 Tyda

Läs mer

Bruksanvisning. Telefonadapter 2.0

Bruksanvisning. Telefonadapter 2.0 Bruksanvisning Telefonadapter 2.0 Innehåll 171742SE / 09.08.16 Använda ConnectLine telefonadapter 4 Jämförelse Streamer Pro och Streamer 1.4 5 Inkommande samtal 6 Utgående samtal 10 Ytterligare information

Läs mer

Phonak ComPilot. Bruksanvisning

Phonak ComPilot. Bruksanvisning Phonak ComPilot Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Välkommen 5 2. Lära känna din ComPilot 6 2.1 Förklaring 7 2.2 Tillbehör 8 3. Komma igång 9 3.1 Anslutning av strömförsörjning 9 3.2 Ladda ComPilot-batteriet

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W

Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W Utgåva 1.2 2 Innehåll Om högtalaren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-anslutningar 4 Knappar och delar 5 Sätta på högtalaren 6 Koppla din enhet 6 Koppla

Läs mer

Pocket Hive Bluetoothhögtalare

Pocket Hive Bluetoothhögtalare kitsound.co.uk SE För att visa och hämta hem denna manual på andra språk, följ länken nedan: www.kitsound.co.uk/product/ksphivebk Pocket Hive Bluetoothhögtalare Bruksanvisning JB.3363/Tillverkad i Kina.

Läs mer

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ladda telefonen 6 Få meddelanden

Läs mer

Innehåll. 1. Välkommen 4

Innehåll. 1. Välkommen 4 1.1 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1

Läs mer

Bilset Mikrofon Kort mikrofon 7 Volymknapp 8 Högtalare 9 Strömbrytare 10 Mikrofonhållare (med dubbelhäftande tejp) 11 Mikrofon 12 Mikrofonkontakt

Bilset Mikrofon Kort mikrofon 7 Volymknapp 8 Högtalare 9 Strömbrytare 10 Mikrofonhållare (med dubbelhäftande tejp) 11 Mikrofon 12 Mikrofonkontakt Produktinformation 1 12V-kontakt 2 Mikrofonanslutning 3 Kopplingsknapp 4 Funktionslampa (blå/röd) 5 Samtalsknapp 6 + Volymknapp Användning Bilset Mikrofon Kort mikrofon 7 Volymknapp 8 Högtalare 9 Strömbrytare

Läs mer

Snabbvägledning. Specifikationer

Snabbvägledning. Specifikationer Snabbvägledning SuperTooth HD-W är en Bluetooth handsfree-enhet med röstaviserings- och röstsvarsteknik, A2DP musikstreaming (utöver navigationsanvisningar via smarttelefon), flerpunkt, samtal på vänt

Läs mer

Phonak RemoteMic. Bruksanvisning

Phonak RemoteMic. Bruksanvisning Phonak RemoteMic Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Välkommen 5 2. Lär känna din RemoteMic 6 2.1 Beskrivning av enheten 7 2.2 Kommentar avseende kompatibilitet 8 2.3 Kommentar avseende överföringsstabilitet

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Din fjärrkontroll 4 Komponenter 5 Knapplås 6 Parkoppla hörapparater 7 Funktionsöversikt 11 Övrig information 13 Rengöring 13 Byta ut batteriet 14 Felsökning

Läs mer

Univox DLS-33TV. Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart. Bruksanvisning. Univox DLS-33TV slingförstärkare. Soffslinga.

Univox DLS-33TV. Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart. Bruksanvisning. Univox DLS-33TV slingförstärkare. Soffslinga. Univox DLS-33TV Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart Bruksanvisning Univox DLS-33TV slingförstärkare Slingkudde Soffslinga Art nr Beskrivning 203340 Univox DLS-33TV, Slingförstärkare med

Läs mer

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen... 2 Jabra SPEAK 510 ÖVERSIKT... 3 ANSLUTNING... 5 Hur du använder.... 8 Support.... 11 Tekniska specifikationer... 12 1 Välkommen Tack för att du valde.

Läs mer

Bakom-örat hörapparater. Bruksanvisning

Bakom-örat hörapparater. Bruksanvisning Bakom-örat hörapparater Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Välkommen 4 2. Viktig information: Läs detta innan du använder din hörapparat första gången 6 Varningar 6 Information om produktsäkerhet 8

Läs mer

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning TV 2400 Trådlösa hörlurar med förstärkare Bruksanvisning Översikt Denna broschyr visar en översikt över din TV 2400. ÜBERSICHT TV 2400 1 1 2 3 4 5 7 6 8 1 7 2 3 4 5 6 8 9 10 ÖVERSIKT Mottagare 1 Öronproppar

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EU-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0459 029-1015-09/2010-04/A+W/FO Printed in Switzerland Phonak

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

Phonaks trådlösa kommunikationssortiment Produktinformation

Phonaks trådlösa kommunikationssortiment Produktinformation Phonaks trådlösa kommunikationssortiment Produktinformation Vi har lyssnat noga för att försäkra oss om att vi verkligen förstår vad som är viktigt för dig. Varje ny generation produkter är baserad på

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Bruksanvisning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här

Läs mer

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010 Joy Abe BH01 Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator Bruksanvisning Joy Abe BH01, Art nr 276010 1 Innehållsförteckning sida Inledning...3 Förpackningens innehåll...3 Grundläggande

Läs mer

Välkommen! Vi gratulerar till din nya ReSound Unite TV. Information om störningar: Unite TV faller under Part 15 i FCC reglerna.

Välkommen! Vi gratulerar till din nya ReSound Unite TV. Information om störningar: Unite TV faller under Part 15 i FCC reglerna. Bruksanvisning Välkommen! Vi gratulerar till din nya ReSound Unite TV. ReSound Unite TV kommer att ge dig en hög kvalité med överfört ljud direkt till din hörapparat från din TV, HiFi stereo, dator och

Läs mer

Guide för ConnectLine App för iphone. App version 1.0.2

Guide för ConnectLine App för iphone. App version 1.0.2 Guide för ConnectLine App för iphone App version 1.0.2 Inledning Detta är en guide för ConnectLine App för iphone, som beskriver följande. Hur du kopplar ihop Streamer med en iphone. Hur du laddar ner

Läs mer

Bruksanvisning för ustream

Bruksanvisning för ustream Bruksanvisning för ustream Tack Tack för att du väljer Unitron ustream. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar nära professioner inom hörsel för att hitta avancerade

Läs mer

TV Transmitter. Bruksanvisning. Hearing Systems

TV Transmitter. Bruksanvisning. Hearing Systems TV Transmitter Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Innan du börjar 3 Ingår vid leverans 4 Komponenter 4 Komma igång 5 Ansluta till elnät 5 Ansluta till ljudenheter 6 Koppla ihop sändaren 7 Daglig användning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz Qz Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...83 2. LADDNING AV SCALA RIDER...83 3. CARDO COMMUNITY -PLATTFORM...84 4. KOM IGÅNG...84 4.1 STATUSLAMPA...84 4.2 ALLMÄNNA FUNKTIONER...85 4.3 LJUDKÄLLOR

Läs mer

1.1 Bruks Bruk anvi s sning anvi

1.1 Bruks Bruk anvi s sning anvi 1.1 Bruksanvi ni g Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Clip-On Mic 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Clip-On Mic 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3.

Läs mer

SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater. www.kuulotekniikka.com

SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater. www.kuulotekniikka.com SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater www.kuulotekniikka.com Innehållsförteckning Beskrivning av hörapparaten sid 3 Sätta på och stänga av din hörapparat sid 4 Hörapparater med programknapp sid 5 Hörapparater

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

Life is on. www.phonak.se

Life is on. www.phonak.se Life is on Vi är lyhörda för behoven hos alla dem som är beroende av våra kunskaper, idéer och omsorger. Genom att utmana teknologins gränser på ett kreativt sätt utvecklar vi innovationer, som hjälper

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105 BST-100 Bluetooth-högtalare med ljudterapi Bruksanvisning Art nr: 110105 Innehåll I förpackningen: 3 Strömförsörjning 7 Spela upp musik via Bluetooth 8 Lyssna på ljud/musik från micro-sd-kortet 8 Använd

Läs mer

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Bruksanvisning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Produktbeskrivning. Wireless

Produktbeskrivning. Wireless Produktbeskrivning Wireless Förpackningens innehåll 4 1. Unimouse 2. Dongel (Trådlös mottagare) 3. USB 2.0 kabeladapter 4. USB till mikro-usb-kabel 5. Användarguide 2 3 5 1 /1 Unimouse-funktioner Bakåtknapp

Läs mer

BeoLab 4. Handledning

BeoLab 4. Handledning BeoLab 4 Handledning Dagligt bruk 3 När du är färdig med installationen av högtalarna enligt beskrivningen på de följande sidorna, ansluter du hela systemet till vägguttaget. Indikatorlamporna lyser rött

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EU-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0459 029-1017-09/2010-04/A+W/FO Printed in Switzerland Phonak

Läs mer

Jabra SPEAK 450 för Cisco

Jabra SPEAK 450 för Cisco Jabra SPEAK 450 för Cisco BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen...2 ÖVERSIKT...3 ANSLUTNING...5 Hur du använder...7 Support...8 Tekniska specifikationer...9 1 Välkommen Tack för att du valde. Vi hoppas att

Läs mer

JABRA SPORT PULSE WIRELESS

JABRA SPORT PULSE WIRELESS JABRA SPORT PULSE WIRELESS Bruksanvisning jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör

Läs mer

TV 2410NL. Trådlös mottagare med halsslinga. Bruksanvisning

TV 2410NL. Trådlös mottagare med halsslinga. Bruksanvisning TV 2410NL Trådlös mottagare med halsslinga Bruksanvisning Översikt Denna broschyr visar en översikt över din TV 2410NL. ÜBERSICHT TV 2410NL Mottagare Sändare 1 7 2 3 4 5 6 8 9 10 ÖVERSIKT Mottagare 1 Mikrofonknapp

Läs mer

Välkommen 4. ZoomLink+ och tillbehör 5. Beskrivning 6. Så här fungerar din ZoomLink+ 8

Välkommen 4. ZoomLink+ och tillbehör 5. Beskrivning 6. Så här fungerar din ZoomLink+ 8 Bruksanvisning! Innehållsförteckning Välkommen 4 ZoomLink+ och tillbehör 5 Beskrivning 6 Så här fungerar din ZoomLink+ 8 Komma igång 9 Ladda ZoomLink+ 9 Slå PÅ/stänga AV ZoomLink+ 10 Mikrofonöppning 14

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. EU-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland. www.phonak.

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. EU-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland. www.phonak. Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EU-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0459 029-0719-09/2011-03/A+W/FO Printed in Switzerland Phonak

Läs mer

Nokia Trådlös ljud-gateway AD-42W 9247810/1

Nokia Trådlös ljud-gateway AD-42W 9247810/1 Nokia Trådlös ljud-gateway AD-42W 9247810/1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten AD-42W uppfyller villkoren i följande EUdirektiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3 Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok 9354812 Upplaga 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LPS-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Användarhandbok - BÄSTA KUND Tack för att du har köpt vår Wireless Phone Jack och/eller en extra anknytningsenhet. Vi hoppas att du

Läs mer

BRUKSANVISNING DBX-97

BRUKSANVISNING DBX-97 BRUKSANVISNING DBX-97 1 ALLMÄNNA FUNKTIONER 1.1 ALLMÄNT OM FÖRÄLDRAENHETEN: 1. Indikatorlampor: Tänds när ljudnivån är inställd. Tänds när ljud från babyrummet hörs 2. Strömindikator: Tänds när föräldraenheten

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Speak docking station eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Moxi 2 Kiss bakom örat apparat (BÖ) bruksanvisning

Moxi 2 Kiss bakom örat apparat (BÖ) bruksanvisning Moxi 2 Kiss bakom örat apparat (BÖ) bruksanvisning Tack Tack för att du väljer hörapparater från Unitron. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar nära professioner

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 SV 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 Användaranvisningar Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 När du slår på högtalaren, startar den i Bluetooth-läge. Du kan sedan enkelt para ihop den smarta telefonen eller datoren med Bluetooth-funktionen.

Läs mer

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier BE1411 Knappar och anslutningar Test / programmering Statuslampor 3,5 mm extern mikrofoningång Intern mikrofon BE9199 / BE9200 Extern mikrofon Tryckknapp för dörrklocka Extern triggeringång Teknisk information

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Bruksanvisning för udirect 3

Bruksanvisning för udirect 3 Bruksanvisning för udirect 3 Tack. Tack för att du väljer Unitron udirect. 3. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar nära professioner inom hörsel för att hitta

Läs mer

EH-101/EH-101+ Samtalsförstärkare med inbyggd slingmottagare. Bruksanvisning. EH-101, Art nr /230850A EH-101+, Art nr

EH-101/EH-101+ Samtalsförstärkare med inbyggd slingmottagare. Bruksanvisning. EH-101, Art nr /230850A EH-101+, Art nr EH-101/EH-101+ Samtalsförstärkare med inbyggd slingmottagare Bruksanvisning EH-101, Art nr 230850/230850A EH-101+, Art nr 230851 1 Innehåll Introduktion... 2 Delarna i förpackningen... 2 Översikt och grundinställningar...

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Bruksanvisning. Phonak CROS. Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater

Bruksanvisning. Phonak CROS. Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater Bruksanvisning Phonak CROS Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater Innehållsförteckning 1. Välkommen 5 2. Viktig säkerhetsinformation: Läs detta innan du använder ditt Phonak CROS-system

Läs mer

Användarhandbok Wireless Charger DT-904

Användarhandbok Wireless Charger DT-904 Användarhandbok Wireless Charger DT-904 Utgåva 2.0 SV Användarhandbok Wireless Charger DT-904 Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ladda telefonen 6 Få meddelanden 7

Läs mer

www.unitron.com/se 09-042 029-5733-09

www.unitron.com/se 09-042 029-5733-09 DISTRIBUTÖR www.unitron.com/se 09-042 029-5733-09 udirect Bruksanvisning Innehållsförteckning Din udirect...1 Beskrivning av din udirect...2 Batteriinformation...4 Slå PÅ och stänga AV din udirect...6

Läs mer

Bluetooth Halsslinga för hörapparater. Bruksanvisning NL 200

Bluetooth Halsslinga för hörapparater. Bruksanvisning NL 200 Bluetooth Halsslinga för hörapparater Bruksanvisning NL 200 Information om äkerhet 1 Information om äkerhet Avsedd användning NL200 teleslinga har utvecklats att upprätta en anslutning med Bluetooth-kompatibla

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-53W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC SV INNEHÅLL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH

Läs mer

Nokia Bluetooth-högtalare MD-7W 9205874/1

Nokia Bluetooth-högtalare MD-7W 9205874/1 Nokia Bluetooth-högtalare MD-7W 3 2 9 6 8 7 4 5 9205874/1 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna MD-7W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta

Läs mer