Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz / /A+W Printed in Switzerland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. www.phonak.se. 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland"

Transkript

1 Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz / /A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved

2 Bruksanvisning

3 Innehåll 1. Välkommen 4 2. Viktig information 6 3. Observera 7 4. Beskrivning 8 5. MyLink+-statusindikator Hur MyLink+ fungerar Att ladda MyLink Att komma igång 19 Hänga MyLink+ runt halsen 19 Slå PÅ MyLink Ställa in volymen Att koppla in hörlurar (tillval) Räckvidd 25 2

4 12. Frekvenssynkronisering Problemlösning Information och beskrivning av symboler Överensstämmelsedeklaration Service och garanti 35 3

5 1. Välkommen Gratulerar till ditt val av MyLink+ från Phonak. MyLink+ är en Dynamic FM-mottagare, som är enkel att använda. Den är avsedd för användning tillsammans med valfri hörapparat med telespole, från Phonak eller någon annan tillverkare. Läs denna bruksanvisning noggrant så att du kan vara säker på att du kan utnyttja MyLink+-funktionerna på bästa sätt. MyLink+ är en kvalitetsprodukt, som är utvecklad av det schweiziska företaget Phonak, ett världsledande företaget när det gäller FM- och hörapparatteknologi. Med rätt skötsel och användning kommer MyLink+ att hjälpa dig att höra och kommunicera bättre under många år. Phonak livet är nu 4

6 Internetresurser Direktlänken till information om Phonaks FM-produkter. Här hittar du all relevant information om alla våra FM-produkter, intressant bakgrundsinformation, inspirerande vitsord från användare och diverse användbara nedladdningar. En omfattande och sökbar samling FM-artiklar och rapporter från publikationer runt om i världen. Välj bara ett nyckelord och sök efter de artiklar som intresserar dig. Alla rapporter är i Adobe PDF-format. eschooldesk är ett FM-supportverktyg avsett för lärare och audionomer. Många slutanvändare hittar också intressant information. Det innehåller en tydlig förklaring av FM-tekniken och dess fördelar, tillsammans med videoklipp med användaranvisningar, en produktkonfigurator och länkar för ytterligare läsning. 5

7 2. Viktigt att tänka på Använd inte två sändare på samma FM-kanal. Slå av MyLink+ när du kommer in i ett rum som har en teleslinga installerad. Använd inte vatten eller vätskor för rengöring. Vi rekommenderar att du använder rengöringsprodukterna CleanLine från Phonak. Fråga din audionom om råd. Använd endast tillbehör från Phonak. Var medveten om att FM-signaler kan fångas upp och höras av andra mottagare. Innan du använder MyLink+ och sändaren i ett annat land, måste du kontakta din audionom för att kontrollera att dina FM-frekvenser är tillåtna i det landet. MyLink+ ska endast repareras av ett auktoriserat servicecenter. 6

8 3. Varning Personer med pacemaker eller annan medicinsk apparatur ska ALLTID konsultera sin läkare, pacemakerns eller annan utrustnings tillverkare INNAN MyLink+ används. Användning av MyLink+ tillsammans med pacemaker eller annan medicinsk apparatur ska ALLTID ske enligt säkerhetsrekommendationer från ansvarig läkare eller tillverkare. 7

9 4. Beskrivning Fast anslutning för halsslinga Löstagbar anslutning för halsslinga Grön / orange MyLink+-statusindikator 8

10 Volymkontroll PÅ / AV Laddningskontakt Hörlursuttag (2,5 mm) 9

11 5. MyLink+-statusindikator Grön indikator Orange indikator 10

12 Batteriet nästan slut Batteriet helt slut Laddning pågår Laddning avslutad Volymkontroll min / max-läge Volymkontrollen mittenläge 11

13 5. MyLink+-statusindikator Lampblinkningar Allmän indikation När MyLink+ slås på Den gröna lampan blinkar i 3 sekunder Batteristatusindikation a) 60 sekunder b) 3 orange blinkningar (och 3 ljudsignaler), upprepas varje 60:e sekund 10 orange blinkningar (och 10 ljudsignaler) 12

14 Innebär Åtgärd MyLink+ har slagits på och är redo att användas. Slå på sändaren. Batteriet är nästan slut och måste laddas inom en timme. Ladda MyLink+ och sändare så snart som möjligt. * Batteriet är helt slut. MyLink+ kan inte längre användas utan att först laddas. MyLink+ slås automatiskt AV efter 10 blinkningar. Ladda MyLink+ och sändare genast. * * För att underlätta hanteringen rekommenderar vi, att MyLink+ och sändare alltid laddas samtidigt. 13

15 5. MyLink+-statusindikator MyLink+-statusindikator Laddningsindikation c) Grön, dubbel blinkning var 5:e sekund d) Grön lampa lyser hela tiden Volymindikation e) En orange blinkning (och en dubbel ljudsignal) f) En grön blinkning 14

16 Innebär Åtgärd MyLink+ är ansluten till laddaren och laddas. MyLink+ är fulladdad. Att ladda ett nästan urladdat batteri tar ungefär 2 timmar. Batteriet är laddat till ungefär 80% efter 1 timme. Koppla ur laddaren. Den gröna lampan släcks och MyLink+ är redo att användas igen. Volymkontrollen är i sitt max- eller min-läge. Volymkontrollen är i mittenläget. 15

17 6. Så här fungerar din MyLink+ Den du vill lyssna på använder en FM-sändare, t. ex. EasyLink+ eller SmartLink+. Du hänger MyLink+ runt halsen, antingen utanpå kläderna eller under dem. Talaren bär sändaren Du bär MyLink+ Den trådlösa sändaren fångar upp talarens röst och skickar den omedelbart till MyLink+ via radiovåg. MyLink+ omvandlar signalen och sänder den vidare till hörapparaten via en trådlös länk till hörapparatens telespole. MyLink+ ger dig alltid en klar och tydlig talsignal, även på platser där din hörapparat inte fungerar så bra. Se bruksanvisningen för sändaren för mer information om hur du använder den. 16

18 7. Att ladda MyLink+ Steg 1: Eluttag Ladda MyLink+-batteriet helt innan du använder systemet första gången. Ett tomt MyLink+-batteri är: laddat till 80% efter 1 timme laddat till 100% efter 2 timmar Anslut laddaren i ett eluttag (bild 1). Bild 1 Använd bara laddare från Phonak 17

19 7. Att ladda MyLink+ Steg 2: Anslut Anslut laddaren till MyLink+-laddningskontakten (bild 2). Bild 2 MyLink+ kan användas i ungefär 10 timmar när batteriet är fulladdat. MyLink+ kan inte användas när laddaren är ansluten. 18

20 8. Komma igång Steg 1: Ta loss halsslingan (bild 1) Bild 1 Steg 2: Häng MyLink+ runt halsen och anslut halsslingan igen Bild 2 19

21 8. Komma igång Steg 3: Slå PÅ MyLink+ Bild 3 Steg 4: Du kan bära MyLink+ antingen utanpå (bild 4a) eller innanför kläderna (bild 4b) Bild 4a Bild 4b 20

22 Steg 5: Slå PÅ sändaren (t.ex. EasyLink+) genom att trycka på PÅ -knappen i 2 sekunder (bild 5) Bild 5 Steg 6: Ställ in din hörapparat på T eller MT Klart! 21

23 9. Ställa in volymen Reglering av volymen på MyLink+ Volym upp Volym ner Kort knapptryckning: Volymen kommer att ökas / minskas med ett steg i taget. Lång knapptryckning: Volymen kommer att ökas / minskas kontinuerligt tills du släpper knappen. När du valt en lagom volyminställning, kommer MyLink+ automatiskt att lagra denna inställning, även efter det att den stängts av. Om den trådlöst överförda signalen inte är tillräckligt stark, ska du öka volymen på MyLink+. 22

24 10. Att koppla in hörlurar (tillval) Personer som inte använder hörapparat kan använda MyLink+ med hörlurar. För bästa komfort rekommenderas de hörlurar som finns som tillbehör till MyLink+. Steg 1: Anslut hörlurarna till hörlursuttaget (bild 1) Bild 1 Steg 2: Slå PÅ MyLink+ (bild 2) Bild 2 23

25 10. Att koppla in hörlurar Steg 3: Sätt på hörlurarna (bild 3) Bild 3 Halsslingan kopplas automatiskt ifrån när hörlurarna ansluts för att spara batteri. Använd volymkontrollen på MyLink+ för att öka eller minska volymen på den överförda signalen (se sidan 22). 24

26 11. Räckvidd Räckvidden är avståndet mellan sändaren och MyLink+-användaren. Talare med sändare MyLink+-användare Räckvidden är normalt över 15 meter inomhus och mer än m utomhus Se bruksanvisningen för sändaren för att läsa mer om räckvidd. Elektronisk utrustning med hög uteffekt, större elektriska installationer och metallstrukturer kan påverka och reducera räckvidden. 25

27 12. Frekvenssynkronisering MyLink+ är en Dynamic FM-mottagare med digital frekvenssynkronisering som möjliggör trådlöst byte av sändningsfrekvens. Det finns i huvudsak två orsaker som kan göra ett byte av frekvens nödvändigt: Yttre störningar på den frekvens som normalt används Se bruksanvisningen till sändaren för hur du gör för att ändra standardfrekvens på sändaren och synkronisera MyLink+. Behov av att fånga upp signaler från en annan sändare Kontrollera att avståndet mellan sändaren och MyLink+ inte är mer än 20 cm. För att synkronisera MyLink+, slå på den andra sändaren (eller stäng av och slå på den). Prata i den andra sändaren för att kontrollera att ljudet är hörbart i hörapparaten genom MyLink+mottagaren. 26

28 27

29 13. Felsökning Problem Den gröna lampan lyser inte när MyLink+ slås på. MyLink+ och sändaren är på, men rösten från talaren hörs inte. 28

30 Mest troliga orsak Batteriet är helt urladdat Åtgärd 1. Ladda MyLink+ och sändaren (se sidan 17). 2. Om den gröna lampan fortfarande inte lyser när MyLink+ är påslagen, kontakta din hörcentral. 1. Hörapparaten är inte inställd på T eller MT. 2. MyLink+ och sändaren är inte på samma frekvens. 1. Kontrollera att din hörapparat är inställd på T - eller MT. 2. Synkronisera MyLink+ med sändaren. Se bruksanvisningen för sändaren. Om talarens röst fortfarande inte hörs, kontakta din hörcentral. 29

31 13. Felsökning Problem Den överförda signalen är inte tydlig. Elektronisk utrustning med hög uteffekt, större elektriska installationer och metallstrukturer kan påverka och reducera räckvidden. 30

32 Mest troliga orsak 1. Avståndet mellan talaren och sändaren är för stort. 2. Lokala störningar Åtgärd 1. Minska avståndet mellan sändaren och talaren. 2. a) Ändra frekvensen på sändaren och synkronisera MyLink+ igen. b) Öka avståndet till elektriska anordningar som lysrör eller TVapparater för att minska de störningar som kan fångas upp av hörapparatens telespole. Elektromagnetiska fält från annan utrustning kan skapa störningar när hörapparaten är inställd på T eller MT. 31

33 14. Information och beskrivning av symboler Med CE-symbolen garanterar Phonak att MyLink+-produkter och tillbehör uppfyller direktiv 93/42/EEC när det gäller medicinsk utrustning. Denna symbol innebär att MyLink+produkter uppfyller kraven för en Typ BF komponent som innefattar EN Denna symbol anger att det är viktigt att brukaren följer tillämpliga varningsmeddelanden, som finns i den här bruksanvisningen. Symbolen med en överkorsad soptunna betyder att denna produkt inte ska behandlas som hushållsavfall. Lämna över din gamla eller oanvända apparat till återvinningsstationen för elektrisk och elektronisk utrustning eller återlämna den till 32

34 din hörcentral. Genom att se till att denna produkt kasseras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa effekter på miljö och hälsa. Användningsföreskrifter Denna produkt är konstruerad för att fungera felfritt utan begränsningar vid avsedd användning, om inget annat anges i denna bruksanvisning. Användarinstruktioner MyLink+ fungerar under alla normala klimatbetingelser. Transport och förvaring Under transport eller förvaring bör temperaturen inte understiga 20º C eller överskrida 60º C och den relativa fuktigheten bör inte vara mer än 65%. Lufttryck mellan 500 och 1100 hpa är acceptabelt. 33

35 15. Överensstämmelsedeklaration Härmed deklarerar Phonak AG att MyLink+ är i överensstämmelse med de väsentliga krav och andra relevanta villkor hos direktiv 1999/5/EC och direktiv 93/42/EEC. För att få en kopia av tillkännagivandet, kontakta ditt lokala Phonak AG-kontor, med adress som finns på webbplatsen Denna produkt uppfyller del 15 och del 95 av FCC-reglerna och RSS 210 hos Industry Canada. Användning sker under två förutsättningar: (1) Att denna produkt inte skapar skadliga störningar, och (2) denna produkt kan ta emot störningar, även sådana som kan påverka funktionen negativt. Varning: Ändringar eller modifieringar som görs av denna utrustning som inte är godkända av Phonak, kan upphäva brukarens rätt att använda den. 34

36 16. Service och garanti Phonak erbjuder en omfattande global garanti som gäller från inköpsdatumet. Fråga din audionom om de garantivillkor som gäller i ditt land. Garantin täcker reparationer vid tillverknings- och materialfel. Garantin gäller inte normal förslitning, felaktigt handhavande eller skötsel, exponering för kemikalier, vatten eller för stor belastning. Inte heller skador som orsakats av tredje part eller reparationer utförda av en ej auktoriserad part täcks inte av garantin. Denna garanti gäller inte eventuella tjänster, som utförts av en audionom på hörcentralen. Serienummer MyLink+: Inköpsdatum: 35

Basstation med icom. Bruksanvisning

Basstation med icom. Bruksanvisning Basstation med icom Bruksanvisning Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0678! 029-1013-09/V2.01/2011-01/A+W/FO

Läs mer

Innehåll. 1. Välkommen 4

Innehåll. 1. Välkommen 4 1.1 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1

Läs mer

icube Bruksanvisning www.phonak.se 0682! GA_iCube_SE.qxp 17.3.2008 8:15 Uhr Seite 1 Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved

icube Bruksanvisning www.phonak.se 0682! GA_iCube_SE.qxp 17.3.2008 8:15 Uhr Seite 1 Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved GA_iCube_SE.qxp 17.3.2008 8:15 Uhr Seite 1 Bruksanvisning icube www.phonak.se 0682! 029-0693-09/V1.00/2008-03/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved GA_iCube_SE.qxp 17.3.2008 8:15 Uhr

Läs mer

www.unitron.com/se 09-042 029-5733-09

www.unitron.com/se 09-042 029-5733-09 DISTRIBUTÖR www.unitron.com/se 09-042 029-5733-09 udirect Bruksanvisning Innehållsförteckning Din udirect...1 Beskrivning av din udirect...2 Batteriinformation...4 Slå PÅ och stänga AV din udirect...6

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HS-3W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HS-3W instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020

Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020 Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020 Innehåll Säkerhet 3 Om kameragreppet 4 Knappar och delar 5 Ansluta telefonen

Läs mer

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok. 9207482 Utgåva 1 SV

Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok. 9207482 Utgåva 1 SV Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok 9207482 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna HS-106W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

Manual för Contact GPS

Manual för Contact GPS Manual Manual för Contact GPS Version 1.8 Followit Lindesberg AB Bandygatan 2, SE-711 34 Lindesberg, Sweden Telefon +46 (0)581-171 90 Fax +46 (0)581-171 96 www.reperto.se 2 Innehåll Systembeskrivning 5

Läs mer

Innehåll. Att radiopejla med mottagaren 7 Avståndsbedömning med radiopejling 7 Räckvidd med radiopejling 7 Skallräknare 7

Innehåll. Att radiopejla med mottagaren 7 Avståndsbedömning med radiopejling 7 Räckvidd med radiopejling 7 Skallräknare 7 Manual Version 1.91 Innehåll Systembeskrivning 4 Före användning 4 Ladda ner positioneringsprogramvara till mobiltelefonen 4 Hundenheten 4 Att starta och stänga av hundenheten 5 Batterifunktioner 5 Användning

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

HANDHAVANDEMANUAL. Cochlea Implantat Combi 40 / 40 + och talprocessorn CisPro +

HANDHAVANDEMANUAL. Cochlea Implantat Combi 40 / 40 + och talprocessorn CisPro + 1 HANDHAVANDEMANUAL Cochlea Implantat Combi 40 / 40 + och talprocessorn CisPro + 2 1. Inledning Informationen i denna manual riktar sig såväl till vuxna användare som till föräldrar till barn som fått

Läs mer

31 MHz. Bruksanvisning

31 MHz. Bruksanvisning 31 MHz Bruksanvisning Inledning 2 Viktigt att notera 2 Förpackningen 2 Radion 3 Display 3 Komma igång 4 Antenn... 4 Batteri... 4 Bältesclips... 4 Laddning... 4 Att använda radion (Grundfunktioner) 5 Till/Från/Volym...

Läs mer

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105 BST-100 Bluetooth-högtalare med ljudterapi Bruksanvisning Art nr: 110105 Innehåll I förpackningen: 3 Strömförsörjning 7 Spela upp musik via Bluetooth 8 Lyssna på ljud/musik från micro-sd-kortet 8 Använd

Läs mer

Bluetooth Handsfree-enhet

Bluetooth Handsfree-enhet Bluetooth Handsfree-enhet A. Produktbeskrivning SUPERTOOTH BUDDY är en Bluetooth handsfree-enhet för mobiltelefoni. Den har utvecklats för enkel handsfree-hantering och överlägsen prestation. Glöm inte:

Läs mer

WaterFuse - Villa. Användarmanual. Monteringsanvisning 1 (20)

WaterFuse - Villa. Användarmanual. Monteringsanvisning 1 (20) WaterFuse - Villa Användarmanual & Monteringsanvisning 1 (20) Tack för att du har valt att köpa vattenfelsbrytaren WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett enkelt men

Läs mer

Användarmanual. ver. 2.0

Användarmanual. ver. 2.0 Användarmanual ver. 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...63 2. LADDNING AV BATTERIET...64 3. MJUKVARUUPPDATERINGAR OCH INSTÄLLNINGAR...64 4. SÄTT IGÅNG...65 4.1 ALLMÄNNA FUNKTIONER...65 4.2 HUVUDENHETEN

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Field Force NFC-skal för Nokia 5140 och Nokia 5140i. 9249001 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Field Force NFC-skal för Nokia 5140 och Nokia 5140i. 9249001 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Field Force NFC-skal för Nokia 5140 och Nokia 5140i 9249001 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten CC-244D

Läs mer

Moov V Serierna. Hårdvarumanual

Moov V Serierna. Hårdvarumanual Moov V Serierna Hårdvarumanual Viktig säkerhetsinformation LÄS IGENOM NOGA INNAN PRODUKTEN INSTALLERAS I ETT FORDON Detta är säkerhetssymbolen. Den används för att varna dig för faror för potentiella personskador.

Läs mer

Cordless DUALphone SVENSKA SVENSKA. Version 1.0

Cordless DUALphone SVENSKA SVENSKA. Version 1.0 Cordless DUALphone Version 1.0 1 KÄRA KUND Tack för att du har köpt den trådlösa telefonen Cordless DUALphone och/eller den extra handenheten Cordless DUALhandset. Vi hoppas att du kommer att få mycket

Läs mer

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 USB Bruksanvisning www.jabra.com 1 2011 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Den här bruksanvisningen är publicerad av GN Netcom A/S. Informationen i den här bruksanvisningen lämnas endast i beskrivande

Läs mer

Version Firmware: 3.1x SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER

Version Firmware: 3.1x SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER Version Firmware: 3.1x SV SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER Grattis till ditt köp av denna produkt från Nolan N-Com. N-Com Bluetooth Kit3 har konstruerats med den allra senaste teknologin och med

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

1. Viktigt...3. 2. Inledning...4. 3. Säkerhetsföreskrifter/Viktig information...5. 4. Det här ingår i cowcam-paketet...6

1. Viktigt...3. 2. Inledning...4. 3. Säkerhetsföreskrifter/Viktig information...5. 4. Det här ingår i cowcam-paketet...6 SV Användarhandbok Innehåll 1. Viktigt...3 2. Inledning...4 3. Säkerhetsföreskrifter/Viktig information...5 4. Det här ingår i cowcam-paketet...6 5. Förklaring av de medföljande produkterna...7 6. Så fungerar

Läs mer

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000 Mobiltelefon Bruksanvisning PowerTel M6000 Hörapparatkompatibel M4/T4 Power Tel M6000 mobiltelefon har en inbyggd telespole och är kompatibel för hörapparatsbrukare. För att garantera optimal funktion

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 ANVÄNDARHANDBOK

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 ANVÄNDARHANDBOK INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 2 ANVÄNDARHANDBOK S/N: SNABBSTART Snabbstart 1 Skjut upp luckan för att öppna. 2

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Installationsmanual 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Installationsmanual 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Installationsmanual 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer