Bruksanvisning. Phonak CROS. Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Phonak CROS. Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater"

Transkript

1 Bruksanvisning Phonak CROS Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater

2 Innehållsförteckning 1. Välkommen 5 2. Viktig säkerhetsinformation: Läs detta innan du använder ditt Phonak CROS-system första gången 6 Varningar 6 Information om produktsäkerhet 8 3. Systembeskrivning Phonak CROS Steg-för-steg-instruktioner för Phonak CROS-systemet 16 Steg 1. Lär känna din Phonak CROS-sändare 16 Steg 2. Batteriförberedelser 19 Steg 3. Sätta i batteriet 20 Steg 4. Slå på Phonak CROS-sändaren 21 Steg 5. Placera Phonak CROS-sändaren 22 Steg 6. Justera volymen 28 Steg 7. Välja lyssningsprogram 30 2

3 Steg 8. Ta bort Phonak CROS-sändaren 31 Steg 9. Stänga av Phonak CROS-sändaren 34 Steg 10. Byta batteri Skötsel och underhåll Felsökning Trådlösa tillbehör och FM-system 41 Trådlösa tillbehör 41 FM-system Service och garanti Information om överensstämmelse Information och symbolförklaring 49 3

4 4

5 1. Välkommen Ditt nya Phonak CROS-system är en förstklassig schweizisk kvalitetsprodukt. Det utvecklades av Phonak som är ett av de världsledande företagen inom hörselteknologi. Ditt Phonak CROS-system tillhandahåller den mest moderna, digitala hörseltekniken som finns på marknaden idag. Läs dessa användarinstruktioner noga så att du kan utnyttja alla möjligheter som din nya Phonak CROS kan erbjuda. Med rätt användning och underhåll kommer du att kunna njuta av ditt Phonak CROS-system under många år framöver. Kontakta din audionom om du har några frågor. Phonak - life is on

6 2. Viktig säkerhetsinformation Läs informationen på följande sidor innan du använder ditt Phonak CROS-system. Phonak CROS-systemet återställer inte vanlig hörsel och förebygger eller förbättrar heller inte en hörselnedsättning till följd av organiska orsaker. Om en användare använder Phonak CROS-systemet sällan är det svårt att till fullo dra nytta av alla dess fördelar. Att använda Phonak CROSsystemet är bara en del av hörselhabiliteringen som kan behöva kompletteras med hörselträning och instruktioner i läppavläsning. 2.1 Varningar!! Använd endast Phonak CROS-system som programmerats av en audionom speciellt för dig. Andra system kan vara ineffektiva och kan till och med skada din hörsel.!! Ändringar eller modifieringar som utförs på Phonak CROS-systemet och som inte uttryckligen godkänts av Phonak är ej tillåtna. Sådana ändringar kan orsaka skador på örat eller hörapparaten. 6

7 !! Använd inte hörapparater i explosionsfarliga områden (gruvor eller industriella områden med risk för explosioner).!! Batterierna i Phonak CROS-systemet är giftiga om de sväljs! Förvara dem utom räckhåll för barn och husdjur. Sök läkarhjälp omedelbart om någon har svalt ett batteri!!! Om du får ont i eller bakom örat, om det blir inflammerat eller om hudirritation och vaxproppar uppstår bör du kontakta din audionom eller läkare.!! Mycket sällan kan det hända att domen blir kvar inne i hörselgången, när du tar bort hörapparaten från örat. Om det mot förmodan skulle inträffa att domen fastnar inne i hörselgången bör du uppsöka läkare för att ta bort den på ett säkert sätt.!! Lyssningsprogram i riktmikrofonläge reducerar bakgrundsbuller. Var uppmärksam på att varningssignaler eller buller som kommer bakifrån, t.ex. bilar, dämpas helt eller delvis. 7

8 8 2. Viktig säkerhetsinformation!! Hörapparaten innehåller små delar som kan orsaka kvävning om de sväljs av barn. Förvara dem utom räckhåll för barn. Kontakta omedelbart läkare eller sjukhus om de sväljs.!! Externa enheter får bara anslutas om de har testats enligt motsvarande IECXXXXX-standarder. Använd bara tillbehör som är godkända av Phonak AG. 2.2 Information om produktsäkerhet II Sänk aldrig ned ditt Phonak CROS-system i vatten! Skydda systemet från överdriven fukt. Ta alltid av hörapparaten innan du duschar, badar eller simmar. II Phonak CROS H2O är skyddad från vatten, svett och damm under de förhållanden som listas i kapitel 5. Om Phonak CROS H2O exponerats för något av dessa element ska du skölja den i rent vatten och torka av den eftersom hörapparaten innehåller känsliga elektroniska delar. I I Skydda ditt Phonak CROS-system från värme (lämna det aldrig nära ett fönster eller i en bil). Använd aldrig

9 mikrovågsugnen eller någon annan värmeapparat för att torka din hörapparat. Fråga din audionom om lämpliga torkningsmetoder. II Lämna batterifacket öppet så att eventuell fukt kan avdunsta när du inte använder Phonak CROSsystemet. Se till att alltid torka ditt Phonak CROS-system efter användning. Förvara Phonak CROS-systemet på ett säkert, torrt och rent ställe. II Tappa inte ditt Phonak CROS-system! Det kan skadas om du tappar det på ett hårt underlag. II Använd alltid nya batterier i ditt Phonak CROS-system. Använda batterier ska återlämnas i avsedda behållare. II Ta ur batteriet om du inte tänker använda Phonak CROS-systemet under en längre tid. I I Röntgenstrålning (t.ex. en magnetkamera) kan påverka funktionen hos ditt Phonak CROS-system. Vi rekommenderar att du tar av hörapparaten innan du får röntgen- eller annan strålbehandling och att du lämnar hörapparaten utanför behandlingsrummet. 9

10 2. Viktig säkerhetsinformation II Använd inte Phonak CROS-systemet på platser där det är förbjudet att använda elektroniska apparater. II Om Phonak CROS oavsiktligt lossnar från örat, hörs en varningssignal ( ) som talar om att anslutningen mellan Phonak CROS och hörapparaten har avbrutits. 10

11 3. Systembeskrivning Phonak CROS Phonak CROS-systemet är en hörapparat för ensidig dövhet som kompenserar huvudskuggan för ljud som kommer från den döva sidan. Phonak CROS-sändaren är placerad på det döva örat och överför ljud till Phonakhörapparaten på det hörande örat. Ljudet överförs trådlöst och kan höras klart och direkt i det hörande örat. Phonak CROS-sändare + Phonak-hörapparat = Phonak CROS-systemet Följande användarinstruktioner beskriver sändarmodellerna bakom-örat och i-örat. CROS bakom-örat-sändaren är tillgänglig i två modeller, Phonak CROS och Phonak CROS H2O. Båda kan anpassas med en mängd hållarsystem. I-örat CROS-sändaren finns i halvconchamodell som sitter i hörselgången och fullconchamodell som sitter i conchan. Titta på bilderna på de följande sidorna för att hitta rätt modell och hållare. 11

12 3. Systembeskrivning Phonak CROS Till Phonak CROS används 312-batteri och till Phonak CROS H2O används 13-batteri. Bakom-örat Alternativ A: med Phonak CROS-hållare Phonak CROS Phonak CROS H2O b b c c d a d a a Phonak CROS-hållare b Mikrofonöppning med mikrofonskydd c Tryckknapp d Batterifack med PÅ/AV-omkopplare 12

13 Alternativ B: med ljudslangen CROS SlimTube Phonak CROS Phonak CROS H2O c a c a d d e b e b a CROS SlimTube b Öroninsats: Dome c Mikrofonöppning med mikrofonskydd d Tryckknapp e Batterifack med PÅ/AV-omkopplare 13

14 3. Systembeskrivning Phonak CROS Alternativ C: med Phonak CROS-insats Phonak CROS Phonak CROS H2O d e d e c c f b a b a f a Öroninsats: Phonak CROS b Batterifack med PÅ/AV-omkopplare c Tryckknapp d Mikrofonöppning med mikrofonskydd e Hållare f Utdragstråd 14

15 I-örat Halvconcha (312-batteri) Fullconcha (13-batteri) c d d c b b e e a f f a g g a Individuellt skal b Vaxfilterssystem c Batterifack med PÅ/AV-omkopplare d Skyddad mikrofonöppning e Tryckknapp f Indikator för höger/vänster (höger=röd, vänster=blå) g Ventilation 15

16 4. Steg-för-steg-instruktioner för Phonak CROS-systemet Följande kapitel beskriver steg-för-steg hur du använder ditt Phonak CROS-system. Följ dessa steg noggrant. Hanteringen av bakom-örat-sändarna är densamma. Endast bakom-örat-sändaren av modell Phonak CROS visas. På bilderna visas delarna som är särskilt viktiga för varje steg i grönt. Steg 1. Lär känna din Phonak CROS-sändare II Phonak CROS-sändaren fungerar endast tillsammans med en Phonak-hörapparat som mottagare. Håll Phonak CROS-sändaren i handen och prova de olika kontrollerna. Det gör det enklare för dig att få en känsla för systemet och sedan använda kontrollerna när du har på dig Phonak CROS-systemet. 16

17 Din audionom kan konfigurera trycknappen på din Phonak CROS-sändare så att den fungerar som volymkontroll eller programväljare. Tryck på trycknappen på höger hörapparat för att öka volymen*. Tryck på trycknappen på vänster hörapparat för att minska volymen* (bild 1a/1b). Vänster Sänk volymen Höger Höj volymen Bild 1a * Phonak CROS-sändaren eller hörapparaten. 17

18 4. Använda ditt Phonak CROS-system Vänster Höger Sänk volymen Höj volymen Bild 1b 18

19 Byt lyssningsprogram genom att trycka på trycknappen som visas på bilden (bild 1c/1d). Bild 1c Bild 1d Steg 2. Batteriförberedelser Ta bort skyddstejpen från det nya batteriet (bild 2). Vänta två minuter innan du sätter i och aktiverar batteriet. Bild 2 19

20 4. Använda ditt Phonak CROS-system Steg 3. Sätta i batteriet Håll Phonak CROS-sändaren i handen (bild 3a/3c). och öppna batteriluckan. Sätt i batteriet så att du kan se +-tecknet på batteriet (bild 3b/3d). Bild 3a Bild 3b Bild 3c Bild 3d 20

21 Steg 4. Slå på Phonak CROS-sändaren Phonak CROS-sändaren sätts på när batterifacket stängs (bild 4a/4b). Bild 4a Bild 4b IIÖppna och stäng batterifacket försiktigt. I I Kontrollera om du känner ett motstånd när du stänger facket. Kontrollera att batteriet satts i ordentligt och i rätt riktning. Om batteriet har satts in fel kommer Phonak CROS-sändaren inte att fungera och batterifacket kan skadas. 21

22 4. Använda ditt Phonak CROS-system Phonak CROS-sändaren är nu påslagen. Det kan ta upp till 15 sekunder innan den startar. (När du har på dig hörapparaten kommer du att höra en akustisk signal). Steg 5. Placera Phonak CROS-sändaren Det här steget visar hur du placerar Phonak CROSsändaren på rätt sätt. Modellen och hållartypen bestämmer hur Phonak CROS-sändaren ska sitta. II Phonak CROS-sändaren är individuellt programmerad för ditt högra eller vänstra öra. Identifiera först vilken som är höger och vänster så att du kan sätta in Phonak CROS-sändaren i rätt öra. 22

23 Steg 5.1 Identifiera Phonak CROS-sändaren för höger eller vänster öra Färgindikator: höger=röd / vänster=blå Phonak CROS Phonak CROS H2O Phonak CROS i-örat Bild 5a Bild 5b Bild 5c 23

24 4. Använda ditt Phonak CROS-system Steg 5.2 Placera en bakom-örat CROS-sändare med Phonak CROS-hållare Använd din högra hand för att placera Phonak CROSsändaren (röd markering, se steg 5.1) bakom ditt högra öra (bild 5d). Placera Phonak CROS-hållaren mellan tummen och pekfingret (bild 5e). Sätt in Phonak CROShållaren i den övre delen av conchan (Fig 5f). 24 Bild 5d Bild 5e Bild 5f Du har nu placerat Phonak CROS-sändaren bakom örat. Sätt nu på dig hörapparaten i enlighet med instruktionerna i avsedd bruksanvisning. Du placerar en Phonak CROS-sändare för vänster öra på samma sätt (markerat i blått, se steg 5.1)

25 Steg 5.3 Placera en bakom-örat CROS-sändare med Phonak CROS-insats Använd din högra hand för att placera Phonak CROSsändaren (röd markering, se steg 5.1) bakom ditt högra öra (bild 5g). Placera hållaren mellan tummen och pekfingret. Sätt in Phonak CROS-insatsen tillräckligt djupt i hörselgången så att slangen kan ligga plant mot örat (bild 5h). Bild 5g Bild 5h Om du har problem att placera Phonak CROS-sändaren kan du använda den andra handen för att dra örsnibben lite nedåt. Det öppnar hörselgången lite grand och du kan gradvis rotera in Phonak CROS-insatsen tills den sitter som det ska. 25

26 4. Använda ditt Phonak CROS-system Du har nu placerat Phonak CROS-sändaren i örat. Sätt nu på dig hörapparaten i enlighet med instruktionerna i avsedd bruksanvisning. Du placerar en Phonak CROS-sändare för vänster öra på samma sätt (markerat i blått, se steg 5.1) Steg 5.4 Placera en CROS bakom-örat-sändare med en CROS SlimTube Följ anvisningen i Steg 5.3, eftersom denna procedur är identisk. Steg 5.5 Sätta in i-örat CROS-sändaren (alla modeller) Håll Phonak CROS-sändaren för höger öra (röd markering se steg 5.1) mellan högerhandens tumme och pekfinger (bild 5i). 26

27 Sätt in Phonak CROS-sändarens i hörselgången (delen markerad med en grön cirkel i bild 5i ). Dra försiktig örsnibben nedåt och tryck fast Phonak CROS-sändaren i rätt läge. Se till att den sitter säkert. Använd en spegel i början för att se så att den sitter rätt. Bild 5i Du har nu placerat Phonak CROS-sändaren i örat. Sätt nu på dig hörapparaten i enlighet med instruktionerna i avsedd bruksanvisning. Du placerar en Phonak CROS-sändare för vänster öra på samma sätt (markerat i blått, se steg 5.1) 27

28 4. Använda ditt Phonak CROS-system Steg 6. Justera volymen Din audionom kan konfigurera trycknappen på din Phonak CROS-sändare så att den fungerar som volymkontroll eller programväljare. Tryck på trycknappen på höger hörapparat för att öka volymen*. Tryck på trycknappen på vänster hörapparat för att minska volymen*. Använd tummen som stöd (bild 6a/6b). Vänster Höger Sänk volymen Höj volymen 28 Bild 6a * Phonak CROS-sändaren eller hörapparaten

29 Vänster Sänk volymen Höger Höj volymen Bild 6b 29

30 4. Använda ditt Phonak CROS-system Steg 7. Välja lyssningsprogram Byt eller välj lyssningsprogram genom att trycka på tryckknappen som visas på bilden (bild 7a/7b). Bild 7a Bild 7b Om du trycker igen byter du till nästa program. Du hör en ton som betyder att det sker ett byte. Du kan enkelt höra tonen om du har slagit på hörapparaten och satt på dig den på rätt sätt. 30

31 Steg 8. Ta bort Phonak CROS-sändaren Steg 8.1 Ta bort en bakom-örat CROS-sändare med Phonak CROS-hållare Ta tag i Phonak CROS-hållaren på Phonak CROS-sändaren och ta försiktigt ut den ur örat (bild 8a). Bild 8a Steg 8.2 Ta bort bakom-örat CROS-sändare med Phonak CROS-insats Ta tag i Phonak CROS-sändarens slang och ta försiktigt ut den ur örat (bild 8b). Bild 8b 31

32 4. Använda ditt Phonak CROS-system Steg 8.3 Ta bort CROS bakom-örat-sändaren med en CROS SlimTube Följ anvisningarna i Steg 8.2, eftersom denna procedur är identisk. I I Mycket sällan kan det hända att domen blir kvar inne din hörselgång, när du tar ut slangen ur örat. Om det mot förmodan skulle inträffa att domen blir kvar inne i hörselgången, bör man uppsöka läkarvård för att ta bort den på ett säkert sätt. 32

33 Steg 8.4 Ta bort i i-örat CROS-sändaren (alla modeller) Placera tummen bakom örsnibben (alldeles bakom det hårda brosket, bild 8c) och tryck örat försiktigt uppåt så att Phonak CROS-sändaren trycks ut ur hörselgången. Det kan underlätta om du gör tuggande rörelser med käken. Bild 8c 33

34 4. Använda ditt Phonak CROS-system Ta tag i den utskjutande Phonak CROS-sändaren och ta bort den (bild 8d). Bild 8d Steg 9. Stänga av Phonak CROS-sändaren Du kan stänga av Phonak CROS-sändaren genom att öppna batterifacket (bild 9a/9b). Bild 9a Bild 9b 34

35 Steg 10. Byta batteri Innan batteriet i Phonak CROS-sändaren har tagit helt slut kommer hörapparaten att avge en akustisk signal som en varning att batteriet snart behöver bytas ut. När det händer har du ungefär 30 minuter (ibland längre) på dig att byta batteriet. Batterisignalen repeteras varje halvtimme. Vi rekommenderar att du alltid har med dig ett reservbatteri. 35

36 36 5. Skötsel och underhåll Omsorgsfull och regelbunden skötsel av Phonak CROSsystemet gör att det kan fungera perfekt under många år. Phonak CROS H2O är vattenskyddad! Phonak CROS H2O är skyddad från vatten, svett och damm under följande förutsättningar: SSBatteriluckan är helt stängd. Kontrollera att inget främmande föremål, t.ex. hår, fastnar i batteriluckan när den stängs. SSRengör och torka Phonak CROS H2O efter exponering för vatten, svett eller damm. SSPhonak CROS H2O används och sköts som beskrivs i den här bruksanvisningen. II Använder du Phonak CROS H2O i eller i närheten av vatten kan luftflödet till batterierna begränsas och orsaka att den slutar att fungera. Slutar Phonak CROS H2O att fungera efter att ha kommit i kontakt med vatten, hänvisas till felsökningsavsnitten i kapitel 6. II Din Phonak CROS H2O är skyddad om den tillfälligt sänks ned i vatten. Ta dock alltid av hörapparaten innan du dyker, snorklar eller åker vattenskidor.

37 Den är inte konstruerad för aktiviteter där den är nedsänkt i vatten under en längre tid eller utsätts för onödig kraft. Använd följande specifikationer som riktlinjer: Allmän information Ta bort Phonak CROS-systemet från örat innan du använder hårspray eller smink eftersom dessa produkter kan orsaka skador på systemet. Phonak CROS och i-örat Tvätta eller rengör aldrig mikrofonskyddet (se kapitel 3). Det kan orsaka skador på de akustiska egenskaperna. Försök undvika att vidröra skyddet, t.ex. när du sätter i eller använder Phonak CROS-systemet. Phonak CROS och CROS i-örat Phonak CROS och Phonak CROS i-örat är inte vattenskyddade. 37

38 5. Skötsel och underhåll Varje dag Kontrollera förekomster av öronvax eller fukt i Phonak CROS-systemet. Gör rent ytorna med en luddfri trasa. Använd aldrig rengöringsmedel som tvättmedel, tvål eller liknande för att rengöra ditt Phonak CROS-system. Om du behöver göra rent Phonak CROS-systemet ordentligt kan du be din audionom om råd och information om fuktabsorberingskapslar. Varje vecka Gör rent Phonak CROS-systemet med en mjuk, fuktig trasa eller en särskild rengöringstrasa för Phonak CROSsystem. För ytterligare underhållsinstruktioner eller information om mer avancerad rengöring kan du ta kontakt med din audionom. 38

39 6. Felsökning Phonak CROS-systemet slutar att fungera efter att ha kommit i kontakt med vatten - För en Phonak CROS H2O Skölj hörapparaten i rent vatten och torka av den med en mjuk trasa eller en servett. Öppna batterifacket, låt hörapparaten torka och byt batteri. Rengör eller byt ut vaxfiltersystemet i cshell (individuellt skal), om hörapparaten använder ett cshell. Kontakta din audionom om problemet fortfarande kvarstår. Ljudet i Phonak CROS-systemet är lägre än vanligt/ hörs inte alls Kontrollera först om du kan justera och höja ljudet med volymkontrollen. Kontrollera om batteriet sitter på plats som det ska och rätta till det vid behov. Byt batteriet om det inte blir bättre. Kontrollera sedan om det finns rester av öronvax i hörapparaten och gör rent vid behov (se bruksanvisningen för hörapparaten). Kontakta din audionom om problemet fortfarande kvarstår. 39

40 6. Felsökning Batteriet laddar ur för snabbt Sätt i ett nytt batteri och skriv ned exakt hur lång tid det räcker. Meddela informationen till din audionom så får du hjälp och råd. Knastrande eller surrande bakgrundsljud Kontrollera hörapparaten (se bruksanvisningen för hörapparaten). Kontakta din audionom om problemet fortfarande kvarstår. Visslande ljud Kontrollera så att hörapparaten sitter på plats som den ska. Om problemet fortfarande kvarstår trots att apparaten sitter bra bör du kontakta din audionom. Smärta eller inflammation i örat Ta bort Phonak CROS-systemet och rådgör med din audionom. Ta kontakt med läkare om problemet är allvarligt. 40

41 7. Trådlösa tillbehör och FM-system 7.1 Trådlösa tillbehör Phonak CROS-systemet fungerar tillsammans med trådlösa tillbehör. Phonak har utvecklat ett brett urval av trådlösa tillbehör som gör att du kan använda och kontrollera ditt CROS-system smidigt och diskret. Tillbehören omfattar till exempel fjärrkontroller, trådlösa tillbehör till TV eller datorn, och mycket mer. Det finns också program och tillbehör som kan hjälpa dig att göra telefonsamtal både enkla och bekväma.!! När trådlösa tillbehör används (utom fjärrkontroller) kommer ljud från Phonak CROSsändarsidan inte att tas emot i hörapparaten. 7.2 FM-system Phonak CROS-systemet fungerar tillsammans med FMsystem. FM-system är trådlösa kommunikationssystem som består av en radiosändare och en radiomottagare. Sändaren är placerad nära ljudkällan (t.ex. TV/radio/ talare). Ljudet överförs klart och direkt till hörapparaten i form av radiosignaler utan störande bakgrundsljud eller ekon. 41

42 7. Trådlösa tillbehör och FM-system Phonak är ledande inom FM-kommunikation. Prata med din audionom om hur du kan dra nytta av fördelarna med dessa högteknologiska radiosystem. Om du redan har ett FM-system och vill ha mer information om hur du kan använda det så finns det mer information i FM-sändaren eller FM-mottagarens bruksanvisning. Besök eller fråga din audionom om du vill veta mer.!! När FM-system används kommer ljud från Phonak CROS-sändarsidan inte att tas emot i hörapparaten. 42

43 43

44 8. Service och garanti 8.1 Nationell garanti Fråga audionomen där du köpte din hörapparat om de garantivillkor som gäller i ditt land. 8.2 Internationell garanti Phonak erbjuder ett års begränsad internationell garanti som gäller från inköpsdatumet. Denna begränsade garanti täcker fabrikationsfel och materialdefekter i själva hörapparaten, men inte tillbehör som t ex batterier, slangar, öroninsatser eller externa hörtelefoner. Garantin är endast giltig om inköpsbevis uppvisas. Den internationella garantin påverkar inte några lagstadgade rättigheter du kan ha enligt gällande lagstiftning i ditt land som reglerar försäljningen av konsumentprodukter. 44

45 8.3 Garantibegränsningar Garantin täcker inte skador som beror på felaktigt handhavande eller skötsel, exponering för kemikalier eller för stor belastning. Skador, som orsakats av tredje part eller reparationer utförda av en ej auktoriserad serviceverkstad, upphäver Phonakgarantin. Denna garanti gäller inte eventuella tjänster, som utförts av en audionom på hörcentralen. Serienummer (vänster sida): Legitimerad audionom (stämpel/signatur): Serienummer (höger sida): Inköpsdatum: 45

46 9. Information om överensstämmelse Europa: Överensstämmelsedeklaration Härmed intygar Phonak AG att denna Phonak-produkt uppfyller kraven i direktivet om medicintekniska produkter 93/42/EEG och även direktivet 1999/5/EG om radio- och teleterminalutrustning. Den fullständiga texten om Överstämmelsedeklarationen kan erhållas från tillverkaren eller den lokala Phonak-representanten vars adress finns i listan på (Phonak-platser över hela världen). Australien: Leverantörens Nya Zeeland: Leverantörens Z

47 CROS-systemen, som beskrivs i den här bruksanvisningen, är certifierade enligt: Bakom-örat I-örat USA FCC ID: KWC-WHSSAN1 KWC-WHSITE1 Canada IC: 2262A-WHSSAN1 2262A-WHSITE1 Bakom-örat: Phonak CROS & Phonak CROS H2O I-örat: Phonak CROS 312 & Phonak CROS 13 Anmärkning 1: Denna enhet uppfyller Del 15 i FCC-reglerna och RSS- 210-reglerna i Industry Canada. För handhavandet gäller följande två villkor: 1) att denna enhet inte orsakar skadliga störningar, och 2) att denna enhet måste klara av alla störningar, inklusive sådana störningar, som kan orsaka oönskade effekter. Anmärkning 2: Ändringar eller modifieringar som utförs på denna enhet och som inte uttryckligen godkänts av Phonak kan leda till att FCC-behörigheten att använda denna enhet blir ogiltig. 47

48 9. Information om överensstämmelse Anmärkning 3: Denna enhet är testad och har befunnits vara i överensstämmelse med begränsningarna för digitala enheter i klass B, enligt Del 15 i FCC-reglerna och ICES- 003 i Industry Canada. Begränsningarna är satta för att ge ett skäligt skydd mot skadliga störningar när utrustningen används i en bostadsmiljö. Enheten genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används enligt bruksanvisningen, orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det går emellertid inte att garantera att det inte kommer att inträffa störningar i en viss installation. Om enheten orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att enheten stängs av och sätts på, bör brukaren försöka korrigera störningarna på något/ några av följande sätt: SSVrid eller flytta mottagarantennen. SSÖka avståndet mellan enheten och hörtelefonen. SSAnslut enheten till ett eluttag som hör till en annan krets än den som hörtelefonen är ansluten till. SSKontakta försäljaren eller en erfaren radio/tv-tekniker för att få hjälp. 48

49 10. Information och symbolförklaring C XXXX Med CE-märket bekräftar Phonak AG att denna Phonak-produkt inklusive tillbehör uppfyller kraven i direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter samt R&TTE-direktivet 1999/5/EG om radioutrustning och teleterminalutrustning Siffrorna efter CE-märket anger det anmälda organ som konsulterats enligt ovannämnda direktiv. Denna symbol innebär att produkterna som beskrivs i denna bruksanvisning uppfyller kraven för en typ B tillämpad del enligt EN Hörapparatens yta specificeras som tillämpad del typ B. 49

50 10. Information och symbolförklaring E Märkning som anger överensstämmelse med bestämmelserna i Australian EMC and Radio Communications. R! I Användningsföreskrifter Denna symbol anger att det är viktigt att brukaren läser och följer relevant information som finns i den här bruksanvisningen. Denna symbol anger att det är viktigt att brukaren iakttar relevanta varningsmeddelanden som finns i den här bruksanvisningen. Viktig information för hantering och produktsäkerhet. Denna produkt är konstruerad för att fungera felfritt utan begränsningar vid avsedd användning, om inget annat anges i denna bruksanvisning. 50

51 Förvaringsförhållanden T Temperatur: -20 till +60 Celsius (-4 till +140 Fahrenheit) Luftfuktighet: 0 % till 70 %, när hörapparaten inte används Se anvisningen i kapitel 2.2 beträffande torkning av hörapparaten efter användning. Atmosfärstryck: 200 hpa till 1500 hpa Symbolen med en överkorsad soptunna betyder att detta CROSsystem inte ska behandlas som vanligt hushållsavfall. Lämna in ditt gamla eller obegagnade Phonak CROSsystem på återvinningscentralen för elektroniskt avfall eller återlämna den till audionomen när du inte har bruk för den längre. Detta förebygger negativa effekter på miljö och hälsa. 51

52 Tillverkare: Phonak SA Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D Fellbach-Oeffingen Tyskland /V4.00/ /misyst/Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EU-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0459 029-1015-09/2010-04/A+W/FO Printed in Switzerland Phonak

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EU-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0459 029-1017-09/2010-04/A+W/FO Printed in Switzerland Phonak

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. EU-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland. www.phonak.

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. EU-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland. www.phonak. Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EU-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0459 029-0719-09/2011-03/A+W/FO Printed in Switzerland Phonak

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Switzerland

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Switzerland Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Switzerland EU-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0459 029-1011-09/2010-04/A+W/FO Printed in Switzerland

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH Max-Eyth-Strasse 20 DE-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 029-0255-09/V1.00/2010-03/A+W/FO Printed

Läs mer

(V90/V70/V50/30) Bruksanvisning

(V90/V70/V50/30) Bruksanvisning (V90/V70/V50/30) Bruksanvisning Innehåll 1. Din hörapparat i detalj Din hörapparat 1. Din hörapparat i detalj 2. Välkommen 3. Snabbguide 4. Beskrivning av hörapparaten Använda hörapparaten 5. Markering

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. www.phonak.se. 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. www.phonak.se. 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz www.phonak.se 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Viktig

Läs mer

Basstation med icom. Bruksanvisning

Basstation med icom. Bruksanvisning Basstation med icom Bruksanvisning Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0678! 029-1013-09/V2.01/2011-01/A+W/FO

Läs mer

Bruksanvisning för fjärrkontroll 2

Bruksanvisning för fjärrkontroll 2 Bruksanvisning för fjärrkontroll 2 Tack Tack för att du väljer fjärrkontroll 2 till dina hörapparater från Unitron. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar nära

Läs mer

Ace micon. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt.

Ace micon. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt. Ace micon Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 7 Inställningar 9 Batteristorlek

Läs mer

Ace micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Ace micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Ace micon Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 7 Inställningar 8 Batteristorlek

Läs mer

SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater. www.kuulotekniikka.com

SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater. www.kuulotekniikka.com SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater www.kuulotekniikka.com Innehållsförteckning Beskrivning av hörapparaten sid 3 Sätta på och stänga av din hörapparat sid 4 Hörapparater med programknapp sid 5 Hörapparater

Läs mer

Hörapparatguiden web ver 2

Hörapparatguiden web ver 2 Hörapparatguiden web ver 2 Vad innebär det att använda hörapparat? Hörapparaten förstärker alla ljud, både tal och omgivningsljud. När du börjar använda hörapparat kommer du att höra ljud som du inte har

Läs mer

Aquaris micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt.

Aquaris micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt. Aquaris micon Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Inställningar 7 Batteristorlek

Läs mer

Bruksanvisning Flash-m. Bakom-örat-hörapparat

Bruksanvisning Flash-m. Bakom-örat-hörapparat Bruksanvisning Flash-m Bakom-örat-hörapparat 2 Hörapparat, ear-set och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

hearing systems Fjärrkontroll SoundPilot TM Bruksanvisning

hearing systems Fjärrkontroll SoundPilot TM Bruksanvisning hearing systems Fjärrkontroll SoundPilot TM Bruksanvisning Välkommen till Phonaks digitala kommunikationsvärld! Vi vill gratulera dig till valet av en digital Phonak hörapparat. SoundPilot fjärrkontroll

Läs mer

Bruksanvisning. - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power

Bruksanvisning. - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power Bruksanvisning - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power Gratulerar till din nya digitala hörapparat från ReSound! ReSounds innovativa teknik och design kommer att ge dig möjlighet att

Läs mer

Bruksanvisning Flash serien. FL-X/FL-XP Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning Flash serien. FL-X/FL-XP Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning Flash serien FL-X/FL-XP Allt-i-örat hörapparat Innehåll Din hörapparat med tillbehör ser kanske inte exakt likadana ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra

Läs mer

Bruks anvisning. ReSound PulseTM Model PS60

Bruks anvisning. ReSound PulseTM Model PS60 Bruks anvisning ReSound PulseTM Model PS60 SuperTuneTM Grattis till ditt val av hörapparat, en helt digital hörapparat från GN ReSound! GN ReSound s kunskaper inom hörselteknologi och de inställningar

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Bruksanvisning Flash serien FL-CIC

Bruksanvisning Flash serien FL-CIC Bruksanvisning Flash serien FL-CIC Din hörapparat med tillbehör ser kanske inte exakt likadana ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra ändringar som vi anser nödvändiga.

Läs mer

Bruksanvisning Digital hörapparat av modellen bakom-örat

Bruksanvisning Digital hörapparat av modellen bakom-örat Beltone TBR Bruksanvisning Digital hörapparat av modellen bakom-örat Bruksanvisning Tinnitus-ljudstimulator TBR62 1 En ny ljudstimulator från Beltone Vi gratulerar dig till ditt val av ljudstimulator från

Läs mer

Bruksanvisning Widex Bravo. B11 / B12 Bakom-örat-hörapparat

Bruksanvisning Widex Bravo. B11 / B12 Bakom-örat-hörapparat Bruksanvisning Widex Bravo B11 / B12 Bakom-örat-hörapparat Innehåll Din hörapparat med tillbehör, ser kanske inte exakt likadana ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra

Läs mer

Bruksanvisning Widex Bravo. B1 / B2 Bakom-örat-hörapparater

Bruksanvisning Widex Bravo. B1 / B2 Bakom-örat-hörapparater Bruksanvisning Widex Bravo B1 / B2 Bakom-örat-hörapparater Innehåll Din hörapparat med tillbehör, ser kanske inte exakt likadana ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra

Läs mer

hearing systems Fjärrkontroll WatchPilot TM 2 Bruksanvisning

hearing systems Fjärrkontroll WatchPilot TM 2 Bruksanvisning hearing systems Fjärrkontroll WatchPilot TM 2 Bruksanvisning Välkommen till Phonaks digitala kommunikationsvärld! Gratulerar till valet av WatchPilot2. WatchPilot2 är inte bara en bekväm och mycket diskret

Läs mer

Snabbguide och funktioner

Snabbguide och funktioner Snabbguide och funktioner Huvudknapp PÅ/AV-knapp tryck på den i två sekunder Röstuppringning tryck på knappen i två sekunder Återuppringning av senaste numret tryck lätt två gånger Svara eller avsluta

Läs mer

BRUKSANVISNING. HANSATON - hörapparat SLIM

BRUKSANVISNING. HANSATON - hörapparat SLIM BRUKSANVISNING HANSATON - hörapparat SLIM Innehåll: Din hörapparat och sidomärkning 3 Slå på/av hörapparaten 4 Insättning och byte av batteri 5 Anvisningar om batterier 7 Inställning av volym 8 Växla hörselprogram

Läs mer

Bruksanvisning. Din audionom. www.phonak.se 0682! GA_iView_SE.qxp 3.6.2008 10:46 Uhr Seite 1. Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved

Bruksanvisning. Din audionom. www.phonak.se 0682! GA_iView_SE.qxp 3.6.2008 10:46 Uhr Seite 1. Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved GA_iView_SE.qxp 3.6.2008 10:46 Uhr Seite 1 Bruksanvisning Din audionom www.phonak.se 0682! 029-0210-09/V1.00/2008-06/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved GA_iView_SE.qxp 3.6.2008 10:46

Läs mer

Bakom-örat dot 2 DTT360 dot 2 DTT260 dot 2 DTT160

Bakom-örat dot 2 DTT360 dot 2 DTT260 dot 2 DTT160 Bakom-örat dot 2 DTT360 dot 2 DTT260 dot 2 DTT160 Gratulerar till din nya hörapparat från GN ReSound. Vi är välkända för innovativ teknik och design. Din nya digitala hörapparat dot 2 by ReSound kommer

Läs mer

Motion SX micon Motion PX micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Motion SX micon Motion PX micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Motion SX micon Motion PX micon Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller

Läs mer

Bruksanvisning till Bravissimo élan. BV-8é Bakom-örat hörapparat

Bruksanvisning till Bravissimo élan. BV-8é Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning till Bravissimo élan BV-8é Bakom-örat hörapparat Din hörapparat, öroninsats och tillbehör, ser kanske inte exakt likadant ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten

Läs mer

Aquaris micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Aquaris micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Aquaris micon Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Inställningar 7 Batteristorlek

Läs mer

Till dig som använder hörapparat

Till dig som använder hörapparat patientinformation Hörselverksamheten Till dig som använder hörapparat Hörselnedsättning och hörapparat De flesta personer med hörselnedsättning får hjälp av hörapparat. Utbudet på hörapparater är stort

Läs mer

isense Classic Bruksanvisning

isense Classic Bruksanvisning isense Classic Bruksanvisning! Innehållsförteckning Välkommen 4 Online-resurser 5 isense Classic-paketet 6 Viktiga isense Classic-siffror 7 Instrumentbeskrivning 8 Huvuddelar 8 isense Classic, statusindikator

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Bruksanvisning Inteo serien. IN-9 Bakom-örat hörapparat

Bruksanvisning Inteo serien. IN-9 Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning Inteo serien IN-9 Bakom-örat hörapparat Din hörapparat, öroninsats och tillbehör, ser kanske inte exakt likadant ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra

Läs mer

Bruksanvisning. Svenska. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Bruksanvisning. Svenska. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Bruksanvisning Svenska Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Bruksanvisning Innehåll Sida Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation Micro Receiver DT20 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollera

Läs mer

Life is on. www.phonak.se

Life is on. www.phonak.se Life is on Vi är lyhörda för behoven hos alla dem som är beroende av våra kunskaper, idéer och omsorger. Genom att utmana teknologins gränser på ett kreativt sätt utvecklar vi innovationer, som hjälper

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Nitro micon BTE. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt.

Nitro micon BTE. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt. Nitro micon BTE Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 7 Inställningar

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Comfort Digisystem Receiver DT10 Svenska

Comfort Digisystem Receiver DT10 Svenska Comfort Digisystem Manual Comfort Digisystem Receiver DT10 Svenska Bruksanvisning Innehåll Sida Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation Receiver DT10 3 Funktioner - Receiver DT10 4 Kontrollera hörapparatens

Läs mer

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3 Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok 9354812 Upplaga 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LPS-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Återvinn din hörsel. Använd dina hörapparater framgångsrikt

Återvinn din hörsel. Använd dina hörapparater framgångsrikt Återvinn din hörsel Använd dina hörapparater framgångsrikt Välkommen tillbaka till ljudens värld Nu när du har tagit steget till att återvinna din hörsel kommer det att vara nödvändigt att göra vissa omställningar.

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

icube Bruksanvisning www.phonak.se 0682! GA_iCube_SE.qxp 17.3.2008 8:15 Uhr Seite 1 Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved

icube Bruksanvisning www.phonak.se 0682! GA_iCube_SE.qxp 17.3.2008 8:15 Uhr Seite 1 Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved GA_iCube_SE.qxp 17.3.2008 8:15 Uhr Seite 1 Bruksanvisning icube www.phonak.se 0682! 029-0693-09/V1.00/2008-03/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved GA_iCube_SE.qxp 17.3.2008 8:15 Uhr

Läs mer

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om din bärbara laddare 4 Knappar och

Läs mer

Bruksanvisning för umic

Bruksanvisning för umic Bruksanvisning för umic Tack Tack för att du väljer Unitron umic. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar nära professioner inom hörsel för att hitta avancerade

Läs mer

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050 CLA40 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 Art nr 273050 1 Innehåll Inledning...3 Instruktion för montering på vägg...4 Bildöversikt...5 Bildöversikt...6 Sätta i batterier...7

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

Radio-fönsterkontakt Bruksanvisning

Radio-fönsterkontakt Bruksanvisning Art. Nr.: 2256 xx Apparatens komponenter Översikt (fig. 1) (1) Radiosändare (2) Sensorytor (3) Magnet 1 (2) (1) (3) Säkerhetsanvisningar Inbyggnad och montering av elektriska apparater får endast utföras

Läs mer

Max bakom-örat (BÖ) hörapparat bruksanvisning

Max bakom-örat (BÖ) hörapparat bruksanvisning Max bakom-örat (BÖ) hörapparat bruksanvisning Tack Tack för att du väljer BÖ-hörapparater från Unitron. På Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar i nära samarbete med

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. soundscope pro-tect ihunt

ANVÄNDARMANUAL. soundscope pro-tect ihunt ANVÄNDARMANUAL soundscope pro-tect ihunt 1 innehåll Dina personliga hörselskydd...4 Skydda din hörsel...6 Identifikation... 7 Batterier... 8 Isättning och urtagning av hörselskydden... 10 Till- och frånkoppling

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Upptäck din Discover hörsel your hearing. Förstå hörselnedsättningar

Upptäck din Discover hörsel your hearing. Förstå hörselnedsättningar Upptäck din Discover hörsel your hearing Förstå hörselnedsättningar Förstå En röst kan vara djupt rörande och förmedla tankar och känslor. Varje talat ord består av ljud och toner som skapar förståelse

Läs mer

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Kom igång guide 1. PRODUKTDELAR 1. T31 sändarbälte med ett styre: Sändaren skickar EKG-noggrann pulssignal till träningsdatorn. 2. FT1 träningsdator: Träningsdatorn visar pulsen.

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Pocket Hive Bluetoothhögtalare

Pocket Hive Bluetoothhögtalare kitsound.co.uk SE För att visa och hämta hem denna manual på andra språk, följ länken nedan: www.kitsound.co.uk/product/ksphivebk Pocket Hive Bluetoothhögtalare Bruksanvisning JB.3363/Tillverkad i Kina.

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Osynlighet som ger dig tryggheten att utforska fler av livets rika ljudlandskap

Osynlighet som ger dig tryggheten att utforska fler av livets rika ljudlandskap Life is on Vi är lyhörda för behoven hos alla dem som är beroende av våra kunskaper, idéer och omsorger. Genom att utmana teknologins gränser på ett kreativt sätt utvecklar vi innovationer som hjälper

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Quantum micro BÖ hörapparat bruksanvisning

Quantum micro BÖ hörapparat bruksanvisning Quantum micro BÖ hörapparat bruksanvisning Tack Tack för att du väljer BÖ-hörapparater från Unitron. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar nära professioner inom

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

easytek Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt.

easytek Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt. easytek Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Innan du börjar 4 Ingår vid leverans 4 Kompatibla hörapparater 5 Komponenter 6 Komma igång 8 Laddning 8 Bära easytek rätt

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HS-3W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HS-3W instruktionsbok (information,

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

Hörseltjänst Göteborg

Hörseltjänst Göteborg Hörseltjänst Göteborg Leg Audionom Karin Ilstedt Nordstadstorget 6 411 05 GÖTEBORG Tel 031-761 08 01 Tidsbokad mottagning www.horseltjanst.se karin.ilstedt@horseltjanst.se maj 2014 2 Hörseltjänst erbjuder:

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105 BST-100 Bluetooth-högtalare med ljudterapi Bruksanvisning Art nr: 110105 Innehåll I förpackningen: 3 Strömförsörjning 7 Spela upp musik via Bluetooth 8 Lyssna på ljud/musik från micro-sd-kortet 8 Använd

Läs mer

BRUKSANVISNING OND-303

BRUKSANVISNING OND-303 PICTUREPHONE BRUKSANVISNING OND-303 OND-303 Sid 2 Picturephone är en rejäl telefon med stora direktuppringnings-knappar där bilder kan placeras. Anpassad telefonlur gör den praktisk, samt innehåller hörslinga

Läs mer

Stark, trådlös anslutning till din tv, mobiltelefon......och andra viktiga enheter

Stark, trådlös anslutning till din tv, mobiltelefon......och andra viktiga enheter Stark, trådlös anslutning till din tv, mobiltelefon......och andra viktiga enheter Det har aldrig varit enklare att ansluta sig ReSound Unite är en serie trådlösa tillbehör som gör att du kan ansluta din

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

POLAR EQUINE ELEKTRODENHET. Kom igång guide

POLAR EQUINE ELEKTRODENHET. Kom igång guide POLAR EQUINE ELEKTRODENHET Kom igång guide 1. INTRODUKTION Equine pulssensor med elektrodenhet och plastelektroder är den nya generationen av pulssensorer för hästar. Systemet har plastsensorer tillverkade

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

S Series Receiver-In-Canal

S Series Receiver-In-Canal S Series Receiver-In-Canal Bevisad Prestanda. Maximalt av allt. Välkommen till S Series med Drive Architecture Starkeys nya hörapparatsfamilj med hörtelefon i örat (RIC) där marknadsledande teknologi och

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Innehåll. 1. Välkommen 4

Innehåll. 1. Välkommen 4 1.1 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1

Läs mer

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010 Joy Abe BH01 Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator Bruksanvisning Joy Abe BH01, Art nr 276010 1 Innehållsförteckning sida Inledning...3 Förpackningens innehåll...3 Grundläggande

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning

s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning 1. 2. 3. 4. 5. Grattis! Polar s3+ stegsensor TM W.I.N.D. är det bästa valet om du vill förbättra din löpteknik och -effektivitet. Genom användning av känsliga rörelsesensorer

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Tryck. COMFORT CONTROL Digital termohygrometer. Art.nr: 10 08 07

Tryck. COMFORT CONTROL Digital termohygrometer. Art.nr: 10 08 07 Tryck Denna manual är utgiven av Voltcraft. Det är inte tillåtet att reproducera detta material (inkl. översättningen), såsom att kopiera, fotokopiera, mikrofilma eller förvara i elektronisk form utan

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUKSANVISNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Den här bruksanvisningen är publicerad av GN Netcom A/S. Informationen i den här bruksanvisningen lämnas

Läs mer